Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0410
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0410_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi Antona Ropa, ocena dela prejšnjega Državnega Zbora, ocena dela prejšnje parlamentarne opozicije, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, izbor stranke za volitve v parlament, strankarske preference na zadnjih volitvah v Državni zbor, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, mnenje o oblikovanju koalicije, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odziv na ameriške volitve, informiranost o strukturnih skladih, poznavanje projektov podprtih s strani EU

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno dela prejšnjega Državnega Zbora in parlamentarne opozicije ter poznavanje strukturnih skladov in s strani EU podprtih projektov.

Methodology


Collection date: 25. oktober 2004 - 27. oktober 2004
Date of production: 2004-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0410 - Politbarometer PB10/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 72
 • number of units: 939

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-10-14 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 2004-10-14 2004-10-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 442
2 ni zadovoljen 424
3 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 73

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 546
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 31

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 172 Frequency
2004-10-14 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 2004-10-14 2004-10-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 271 Frequency
1 zadovoljen 442
2 ni zadovoljen 424
3 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 73

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 370 Frequency
1 zadovoljen 546
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 31

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 469 Frequency
1 da 729
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 59

Valid range from 1 to 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 568 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 18
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 129
3 NSI - krscanska ljudska stranka 28
4 SDS - slovenska demokratska stranka 200
5 SLS - slovenska ljudska stranka 22
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 67
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 419

Valid range from 0 to 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 667 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 31
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 286
Sysmiss 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 815

Valid range from 0 to 9

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 766 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 233
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 33
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 3
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 23
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 98
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 nisem šel na volitve 131
0 ne vem, b.o., drugo 313
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 319

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 865 Frequency
1 prej levo 272
2 v sredino 172
3 prej desno 186
4 b.o. 302
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
630 309

Valid range from 1 to 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE

Value 964 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 181
3 nekje vmes 479
4 . 155
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 30

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1063 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 193
3 nekje vmes 328
4 . 199
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 53

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO PREJŠNJEGA DRŽAVNEGA ZBORA

Value 1162 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 183
3 nekje vmes 421
4 . 172
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 75

Valid range from 1 to 6

V10_1 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREJŠNJEGA PREDS

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREJŠNJEGA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FERIJA HORVATA?

Value 1261 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 109
3 nekje vmes 279
4 . 162
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 319

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PREJŠNJE PARLAMENTA

KAKO OCENJUJETE DELO PREJŠNJE PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1360 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 169
3 nekje vmes 354
4 . 187
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 123

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1459 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 118
3 nekje vmes 238
4 . 344
5 zelo uspešno 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 50

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: DOSEDANJI VLADI V CELOTI?

Value 1558 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 207
3 nekaj vmes 401
4 . 179
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 26

Valid range from 1 to 6

I2 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1657 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 178
3 nekaj vmes 343
4 . 237
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 28

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1756 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 198
3 nekaj vmes 440
4 . 175
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 44

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1855 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 104
3 nekaj vmes 282
4 . 342
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 32

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1954 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 254
3 nekaj vmes 423
4 . 60
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 76

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2053 Frequency
1 najmanj zaupa 210
2 . 289
3 nekaj vmes 240
4 . 119
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 56

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2152 Frequency
1 najmanj zaupa 123
2 . 210
3 nekaj vmes 294
4 . 223
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 36

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2251 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 87
3 nekaj vmes 274
4 . 319
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 107

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2350 Frequency
1 najmanj zaupa 216
2 . 193
3 nekaj vmes 283
4 . 137
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 46

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2449 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 107
3 nekaj vmes 324
4 . 310
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 41

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2548 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 92
3 nekaj vmes 281
4 . 372
5 najbolj zaupa 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 30

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2647 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 180
3 nekaj vmes 352
4 . 255
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 42

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2746 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 215
3 nekaj vmes 345
4 . 231
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 15

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 2845 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 103
3 nekaj vmes 283
4 . 315
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 115

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 2944 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 94
3 nekaj vmes 375
4 . 297
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 97

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3043 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 170
3 nekaj vmes 312
4 . 203
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 105

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3142 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 219
3 nekaj vmes 323
4 . 171
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 114

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3241 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 124
3 nekaj vmes 390
4 . 295
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 22

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3340 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 203
3 nekaj vmes 425
4 . 144
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 97

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Value 3439 Frequency
1 najmanj zaupa 17
2 . 39
3 nekaj vmes 187
4 . 410
5 najbolj zaupa 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 101

Valid range from 1 to 6

W10 LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLIČNO, ENI

LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLIČNO, ENI GREDO NA VOLITVE, DRUGI PA NE. KAKO STE PRED 14 DNEVI RAVNALI VI, OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR?

Value 3538 Frequency
1 šel na volitve 744
2 ni šel na volitve 177
3 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 18

Valid range from 1 to 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3637 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 128
3 NSI - krscanska ljudska stranka 34
4 SDS - slovenska demokratska stranka 203
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo stranko 42
0 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 373

Valid range from 0 to 9

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE

KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Value 3736 Frequency
1 V ZADNJIH DNEH 126
2 V ZADNJEM MESECU 111
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 60
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 425
5 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 217

Valid range from 1 to 5

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM

KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Value 3835 Frequency
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 268
3 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 109

Valid range from 1 to 3

Q715A ANTON ROP IN JANEZ JANŠA STA PREDSEDNIKA

ANTON ROP IN JANEZ JANŠA STA PREDSEDNIKA DVEH NAJMOČNEJŠIH STRANK V SLOVENIJI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ USPOSOBLJEN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 3934 Frequency
1 anton rop 316
2 janez jansa 331
3 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 292

Valid range from 1 to 3

Q715B_4 ...KONKURENČNOST IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

...KONKURENČNOST IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 4033 Frequency
1 anton rop 389
2 janez jansa 283
3 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 267

Valid range from 1 to 3

Q715C1 ...VKLJUČEVANJE V EVROPO

...VKLJUČEVANJE V EVROPO

Value 4132 Frequency
1 anton rop 391
2 janez jansa 278
3 ne vem, b.o. 250
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 270

Valid range from 1 to 3

Q715D1 ...ZAGOTAVLJANJE ZDR. IN SOCIALNE VARNOS

...ZAGOTAVLJANJE ZDR. IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 4231 Frequency
1 anton rop 257
2 janez jansa 380
3 ne vem, b.o. 285
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 302

Valid range from 1 to 3

Q7521 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4330 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 45
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SDS - slovenska demokratska stranka 454
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 10
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 27
9 drugo stranko 1
0 ne vem, b.o. 341
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 350

Valid range from 0 to 9

Q7522 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4429 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 47
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 63
3 NSI - krscanska ljudska stranka 175
4 SDS - slovenska demokratska stranka 70
5 SLS - slovenska ljudska stranka 69
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 32
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 77
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 398

Valid range from 0 to 9

Q7523 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4528 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 74
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 81
4 SDS - slovenska demokratska stranka 28
5 SLS - slovenska ljudska stranka 138
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 504

Valid range from 0 to 9

Q7524 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4627 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 74
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 10
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 11
5 SLS - slovenska ljudska stranka 26
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 42
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 723

Valid range from 0 to 9

Q7525 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4726 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 1
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 8
9 drugo stranko 3
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 914

Valid range from 0 to 9

Q7526 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4825 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 938

Valid range from 0 to 9

Q7527 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 4924 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 1
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 938

Valid range from 0 to 9

Q7528 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 5023 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 939

Valid range from 0 to 9

Q7529 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Value 5122 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 939

Valid range from 0 to 9

Q753 KAKO BI OCENILI DELO VLADE V ZADNJIH DVE

KAKO BI OCENILI DELO VLADE V ZADNJIH DVEH LETIH OD NASTOPA ANTONA ROPA KOT MANDATARJA. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 5221 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 175
3 nekaj vmes 425
4 . 184
5 zelo uspešno 46
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 45

Valid range from 1 to 6

Q754 IN KAJ MENITE, KAKO USPEŠNA BO BODOČA VL

IN KAJ MENITE, KAKO USPEŠNA BO BODOČA VLADA JANEZA JANŠE? OCENITE Z ISTO LESTVICO OD 1 DO 5.

Value 5320 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 93
3 nekaj vmes 319
4 . 275
5 zelo uspešno 50
6 ne vem, b.o. 170
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 180

Valid range from 1 to 6

Q737 V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AME

V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AMERIŠKIMI PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. KOMU BI VI PREJ IZREKLI PODPORO?

Value 5419 Frequency
1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU BUSH-U, 139
2 NJEGOVEMU PROTIKANDIDATU KERRY-U 619
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 181

Valid range from 1 to 3

Q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Value 5518 Frequency
1 da 289
2 ne 632
3 b.o. 10
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 18

Valid range from 1 to 3

Q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Value 5617 Frequency
1 da ve 89
2 ne, ne ve 199
3 b.o. 1
Sysmiss 650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 651

Valid range from 1 to 3

Q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Value 5716 Frequency
1 da 278
2 ne 636
3 b.o. 14
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 25

Valid range from 1 to 3

Q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Value 5815 Frequency
Comenius 1
Kjotski sporazum 1
Leonardo Da Vinci 2
Natura 2000 4
PHARE 34
Planica, kmetijstvo 1
Revoz 1
SAPARD 9
SOCRATES 1
ceste 13
družina 1
ekologija 28
energetsko področje 3
gospodarstvo 1
gradbeni projekti 6
grozdno povezovanje 1
informatizacija sodišča 1
infrastruktura 1
iskanje tople vode 1
kmetijstvo 72
konkurenčnost prekmurskih podjetij 1
krajinski park 1
kultura 4
lif 1
mejno vprašanje 1
ne ve 3
odpravljanje neenakosti podezelja 1
oprema v mlekarnah 1
pomoč vojski, kmetijstvu, zdravstvu 1
premog 1
projekt na kozjanskem 1
raziskovanje 2
razvoj gospodarstva 1
razvoj malega gospodarstva 1
razvoj podeželja 3
razvoj tehnologije 1
regionalni razvoj 9
samozaposlovanje, regionalni razvoj 1
schengenska meja 1
soline 1
steklarna v Hrastniku 1
terme Skovik, klavnica Meso kamnik, terme Čatež 1
turizem 7
v zvezi z zasvojenostjo 1
varovanje kulturne dediščine 1
veternice, vodovod, kanalizacija na Primorskem 1
vidra 1
vodovod 4
za manj razvita območja 2
zaposlovanje 1
zdravstveni projekti 1
čezmejno sodelovanje 1
čistilne naprave 23
čistlne naprave 1
šolstvo 4
študijske dejavnosti-erasmus 1
železnice 2
železnice, kmetijstvo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5914 Frequency
11 1
12 1
14 2
18 1
19 3
20 7
21 1
22 2
23 5
24 6
25 8
26 6
27 9
28 7
29 8
30 9
31 14
32 17
33 9
34 14
35 12
36 14
37 11
38 7
39 17
40 13
41 13
42 18
43 13
44 15
45 13
46 10
47 14
48 13
49 17
50 19
51 17
52 21
53 19
54 23
55 16
56 17
57 22
58 12
59 26
60 14
61 16
62 17
63 15
64 16
65 20
66 22
67 21
68 13
69 16
70 16
71 15
72 9
73 20
74 16
75 14
76 6
77 11
78 15
79 12
80 15
81 16
82 15
83 12
84 13
85 25
86 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 1 11 86 56.3 17.642

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6013 Frequency
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 153
3 KONČANA SREDNJA 433
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6112 Frequency
1 NA PODEŽELJU 359
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6211 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 155
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 311
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6310 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 222
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 535

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 649 Frequency
1 sem veren 444
2 nisem veren 303
3 nekaj vmes... 175
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 17

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 658 Frequency
1 moški 400
2 ženska 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 667 Frequency
Zakrita vrednost 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0

RSTAR STAROST

Value 676 Frequency
30 ->30 186
45 30 - 45 256
60 46 - 60 248
99 61 -> 248
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP_1 Str. preference

Value 685 Frequency
1 DESUS 28
2 LDS 157
3 NSI 31
4 SDS 231
5 SLS 27
6 SNS 47
7 ZLSD 82
9 drugo 41
0 ne vem 286
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 295

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 694 Frequency
1 01 - Ljubljana 270
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 233
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 103
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 118
7 07 - Novo Mesto, Krsko 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0 1 7

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 703 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 139
3 KOROSKA 32
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 253
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 62
11 OBALNO-KRASKA 35
12 KRASKA 19
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 40

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 712 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 149
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 201
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 74
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 156
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 150
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0 1 6

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 0 0.339 4.817 1 0.847

Valid range from 0.339377937200384 to 4.81703092554609

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0410. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0410_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si