Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0410
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0410_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi Antona Ropa, ocena dela prejšnjega Državnega Zbora, ocena dela prejšnje parlamentarne opozicije, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, izbor stranke za volitve v parlament, strankarske preference na zadnjih volitvah v Državni zbor, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, mnenje o oblikovanju koalicije, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odziv na ameriške volitve, informiranost o strukturnih skladih, poznavanje projektov podprtih s strani EU

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno dela prejšnjega Državnega Zbora in parlamentarne opozicije ter poznavanje strukturnih skladov in s strani EU podprtih projektov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. oktober 2004 - 27. oktober 2004
Čas izdelave: 2004-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0410 - Politbarometer PB10/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 72
 • število enot: 939

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-10-14 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 2004-10-14 2004-10-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 442
2 ni zadovoljen 424
3 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 546
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 172 Frekvenca
2004-10-14 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 2004-10-14 2004-10-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 271 Frekvenca
1 zadovoljen 442
2 ni zadovoljen 424
3 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 370 Frekvenca
1 zadovoljen 546
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 469 Frekvenca
1 da 729
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 568 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 18
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 129
3 NSI - krscanska ljudska stranka 28
4 SDS - slovenska demokratska stranka 200
5 SLS - slovenska ljudska stranka 22
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 67
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
520 419

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 667 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 31
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 286
Sysmiss 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 766 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 233
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 33
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 3
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 23
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 98
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 nisem šel na volitve 131
0 ne vem, b.o., drugo 313
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 319

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 865 Frekvenca
1 prej levo 272
2 v sredino 172
3 prej desno 186
4 b.o. 302
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
630 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE

Vrednost 964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 181
3 nekje vmes 479
4 . 155
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 193
3 nekje vmes 328
4 . 199
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO PREJŠNJEGA DRŽAVNEGA ZBORA

Vrednost 1162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 183
3 nekje vmes 421
4 . 172
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10_1 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREJŠNJEGA PREDS

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREJŠNJEGA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FERIJA HORVATA?

Vrednost 1261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 . 109
3 nekje vmes 279
4 . 162
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PREJŠNJE PARLAMENTA

KAKO OCENJUJETE DELO PREJŠNJE PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 169
3 nekje vmes 354
4 . 187
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 118
3 nekje vmes 238
4 . 344
5 zelo uspešno 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: DOSEDANJI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1558 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 207
3 nekaj vmes 401
4 . 179
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1657 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 178
3 nekaj vmes 343
4 . 237
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1756 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 198
3 nekaj vmes 440
4 . 175
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1855 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 104
3 nekaj vmes 282
4 . 342
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1954 Frekvenca
1 najmanj zaupa 116
2 . 254
3 nekaj vmes 423
4 . 60
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2053 Frekvenca
1 najmanj zaupa 210
2 . 289
3 nekaj vmes 240
4 . 119
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2152 Frekvenca
1 najmanj zaupa 123
2 . 210
3 nekaj vmes 294
4 . 223
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2251 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 87
3 nekaj vmes 274
4 . 319
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2350 Frekvenca
1 najmanj zaupa 216
2 . 193
3 nekaj vmes 283
4 . 137
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2449 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 107
3 nekaj vmes 324
4 . 310
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2548 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 92
3 nekaj vmes 281
4 . 372
5 najbolj zaupa 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2647 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 180
3 nekaj vmes 352
4 . 255
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2746 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 215
3 nekaj vmes 345
4 . 231
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 2845 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 103
3 nekaj vmes 283
4 . 315
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2944 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 94
3 nekaj vmes 375
4 . 297
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 170
3 nekaj vmes 312
4 . 203
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 219
3 nekaj vmes 323
4 . 171
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 124
3 nekaj vmes 390
4 . 295
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 203
3 nekaj vmes 425
4 . 144
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Vrednost 3439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 17
2 . 39
3 nekaj vmes 187
4 . 410
5 najbolj zaupa 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W10 LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLIČNO, ENI

LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLIČNO, ENI GREDO NA VOLITVE, DRUGI PA NE. KAKO STE PRED 14 DNEVI RAVNALI VI, OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR?

Vrednost 3538 Frekvenca
1 šel na volitve 744
2 ni šel na volitve 177
3 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3637 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 128
3 NSI - krscanska ljudska stranka 34
4 SDS - slovenska demokratska stranka 203
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo stranko 42
0 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE

KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Vrednost 3736 Frekvenca
1 V ZADNJIH DNEH 126
2 V ZADNJEM MESECU 111
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 60
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 425
5 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM

KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Vrednost 3835 Frekvenca
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 268
3 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715A ANTON ROP IN JANEZ JANŠA STA PREDSEDNIKA

ANTON ROP IN JANEZ JANŠA STA PREDSEDNIKA DVEH NAJMOČNEJŠIH STRANK V SLOVENIJI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ USPOSOBLJEN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 3934 Frekvenca
1 anton rop 316
2 janez jansa 331
3 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715B_4 ...KONKURENČNOST IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

...KONKURENČNOST IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vrednost 4033 Frekvenca
1 anton rop 389
2 janez jansa 283
3 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715C1 ...VKLJUČEVANJE V EVROPO

...VKLJUČEVANJE V EVROPO

Vrednost 4132 Frekvenca
1 anton rop 391
2 janez jansa 278
3 ne vem, b.o. 250
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715D1 ...ZAGOTAVLJANJE ZDR. IN SOCIALNE VARNOS

...ZAGOTAVLJANJE ZDR. IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 4231 Frekvenca
1 anton rop 257
2 janez jansa 380
3 ne vem, b.o. 285
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q7521 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4330 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 45
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SDS - slovenska demokratska stranka 454
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 10
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 27
9 drugo stranko 1
0 ne vem, b.o. 341
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7522 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4429 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 47
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 63
3 NSI - krscanska ljudska stranka 175
4 SDS - slovenska demokratska stranka 70
5 SLS - slovenska ljudska stranka 69
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 32
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 77
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 398

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7523 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4528 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 74
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 81
4 SDS - slovenska demokratska stranka 28
5 SLS - slovenska ljudska stranka 138
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7524 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4627 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 74
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 10
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 11
5 SLS - slovenska ljudska stranka 26
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 42
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7525 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4726 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 1
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 8
9 drugo stranko 3
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7526 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4825 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7527 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 4924 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 1
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7528 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 5023 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7529 REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA V

REZULTAT VOLITEV KAŽE, DA SE BO BODOČA VLADNA KOALICIJA OBLIKOVALA OKROG SDS IN JANEZA JANŠE KOT MANDATARJA. KAKŠNA KOALICIJA SE ZDI VAM NAJBOLJ PRIMERNA. IMENUJTE TISTE STRANKE, KI NAJ BI SODELOVALE V NOVI VLADNI KOALICIJI. (anketar ne beri strank!!!!)

Vrednost 5122 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SDS - slovenska demokratska stranka 0
5 SLS - slovenska ljudska stranka 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo stranko 0
0 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q753 KAKO BI OCENILI DELO VLADE V ZADNJIH DVE

KAKO BI OCENILI DELO VLADE V ZADNJIH DVEH LETIH OD NASTOPA ANTONA ROPA KOT MANDATARJA. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 5221 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 175
3 nekaj vmes 425
4 . 184
5 zelo uspešno 46
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q754 IN KAJ MENITE, KAKO USPEŠNA BO BODOČA VL

IN KAJ MENITE, KAKO USPEŠNA BO BODOČA VLADA JANEZA JANŠE? OCENITE Z ISTO LESTVICO OD 1 DO 5.

Vrednost 5320 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 93
3 nekaj vmes 319
4 . 275
5 zelo uspešno 50
6 ne vem, b.o. 170
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q737 V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AME

V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AMERIŠKIMI PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. KOMU BI VI PREJ IZREKLI PODPORO?

Vrednost 5419 Frekvenca
1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU BUSH-U, 139
2 NJEGOVEMU PROTIKANDIDATU KERRY-U 619
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Vrednost 5518 Frekvenca
1 da 289
2 ne 632
3 b.o. 10
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Vrednost 5617 Frekvenca
1 da ve 89
2 ne, ne ve 199
3 b.o. 1
Sysmiss 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 5716 Frekvenca
1 da 278
2 ne 636
3 b.o. 14
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Vrednost 5815 Frekvenca
Comenius 1
Kjotski sporazum 1
Leonardo Da Vinci 2
Natura 2000 4
PHARE 34
Planica, kmetijstvo 1
Revoz 1
SAPARD 9
SOCRATES 1
ceste 13
družina 1
ekologija 28
energetsko področje 3
gospodarstvo 1
gradbeni projekti 6
grozdno povezovanje 1
informatizacija sodišča 1
infrastruktura 1
iskanje tople vode 1
kmetijstvo 72
konkurenčnost prekmurskih podjetij 1
krajinski park 1
kultura 4
lif 1
mejno vprašanje 1
ne ve 3
odpravljanje neenakosti podezelja 1
oprema v mlekarnah 1
pomoč vojski, kmetijstvu, zdravstvu 1
premog 1
projekt na kozjanskem 1
raziskovanje 2
razvoj gospodarstva 1
razvoj malega gospodarstva 1
razvoj podeželja 3
razvoj tehnologije 1
regionalni razvoj 9
samozaposlovanje, regionalni razvoj 1
schengenska meja 1
soline 1
steklarna v Hrastniku 1
terme Skovik, klavnica Meso kamnik, terme Čatež 1
turizem 7
v zvezi z zasvojenostjo 1
varovanje kulturne dediščine 1
veternice, vodovod, kanalizacija na Primorskem 1
vidra 1
vodovod 4
za manj razvita območja 2
zaposlovanje 1
zdravstveni projekti 1
čezmejno sodelovanje 1
čistilne naprave 23
čistlne naprave 1
šolstvo 4
študijske dejavnosti-erasmus 1
železnice 2
železnice, kmetijstvo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
272

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5914 Frekvenca
11 1
12 1
14 2
18 1
19 3
20 7
21 1
22 2
23 5
24 6
25 8
26 6
27 9
28 7
29 8
30 9
31 14
32 17
33 9
34 14
35 12
36 14
37 11
38 7
39 17
40 13
41 13
42 18
43 13
44 15
45 13
46 10
47 14
48 13
49 17
50 19
51 17
52 21
53 19
54 23
55 16
56 17
57 22
58 12
59 26
60 14
61 16
62 17
63 15
64 16
65 20
66 22
67 21
68 13
69 16
70 16
71 15
72 9
73 20
74 16
75 14
76 6
77 11
78 15
79 12
80 15
81 16
82 15
83 12
84 13
85 25
86 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 1 11 86 56.3 17.642

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6013 Frekvenca
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 153
3 KONČANA SREDNJA 433
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6112 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 359
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6211 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 155
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 311
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6310 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 222
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 649 Frekvenca
1 sem veren 444
2 nisem veren 303
3 nekaj vmes... 175
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 658 Frekvenca
1 moški 400
2 ženska 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 667 Frekvenca
Zakrita vrednost 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0

RSTAR STAROST

Vrednost 676 Frekvenca
30 ->30 186
45 30 - 45 256
60 46 - 60 248
99 61 -> 248
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP_1 Str. preference

Vrednost 685 Frekvenca
1 DESUS 28
2 LDS 157
3 NSI 31
4 SDS 231
5 SLS 27
6 SNS 47
7 ZLSD 82
9 drugo 41
0 ne vem 286
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 694 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 270
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 233
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 103
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 118
7 07 - Novo Mesto, Krsko 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 703 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 139
3 KOROSKA 32
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 253
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 62
11 OBALNO-KRASKA 35
12 KRASKA 19
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 712 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 149
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 201
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 74
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 156
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 150
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 0 0.339 4.817 1 0.847

Vrednosti spremenljivk od 0.339377937200384 do 4.81703092554609

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0410. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0410_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si