Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1305
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1305_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MEDNARODNA ORGANIZACIJA, VOLITVE , EVROPSKI PARLAMENT, IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Odnos do Evrope


Abstract:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. Aktualna vprašanja so se osredotočila na predlagane vladne ukrepe, vnos fiskalnega pravila, uravnoteženje javnih financ in ljudske vstaje.

Methodology


Collection date: 14. maj 2013 - 17. maj 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 31
 • number of units: 906

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 308
2 vas (500-1999 prebivalcev) 202
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 129
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 43
2 Podravska 137
3 Koroška 29
4 Savinjska 126
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1 Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

1. Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

Value 31 Frequency
1 zelo pomembno 107
2 pomembno 358
3 niti pomembno– niti nepomembno 197
4 nepomembno 186
5 skrajno nepomembno 55
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 3

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 131 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 308
2 vas (500-1999 prebivalcev) 202
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 129
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 230 Frequency
1 Pomurska 43
2 Podravska 137
3 Koroška 29
4 Savinjska 126
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1 Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

1. Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

Value 329 Frequency
1 zelo pomembno 107
2 pomembno 358
3 niti pomembno– niti nepomembno 197
4 nepomembno 186
5 skrajno nepomembno 55
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 3

Valid range from 1 to 5

q2_1 Denar Evro 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.1 Denar Evro

Value 428 Frequency
1 povsem nepomemben 48
2 69
3 232
4 239
5 zelo pomemben 314
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 4

Valid range from 1 to 5

q2_2 Demokracija 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.2 Demokracija

Value 527 Frequency
1 povsem nepomemben 98
2 120
3 264
4 192
5 zelo pomemben 226
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 6

Valid range from 1 to 5

q2_3 Evropska zgodovina 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.3 Evropska zgodovina

Value 626 Frequency
1 povsem nepomemben 56
2 146
3 319
4 224
5 zelo pomemben 141
6 Ne vem (ne beri) 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20

Valid range from 1 to 5

q2_4 Varovanje človekovih pravic 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.4 Varovanje človekovih pravic

Value 725 Frequency
1 povsem nepomemben 74
2 110
3 192
4 233
5 zelo pomemben 287
6 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 10

Valid range from 1 to 5

q2_5 Skupna evropska politika 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.5 Skupna evropska politika

Value 824 Frequency
1 povsem nepomemben 116
2 173
3 306
4 204
5 zelo pomemben 94
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 13

Valid range from 1 to 5

q2_6 Kulturne vrednote 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.6 Kulturne vrednote

Value 923 Frequency
1 povsem nepomemben 43
2 100
3 275
4 305
5 zelo pomemben 165
6 Ne vem (ne beri) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 18

Valid range from 1 to 5

q2_7 Evropska zastava 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.7 Evropska zastava

Value 1022 Frequency
1 povsem nepomemben 95
2 125
3 267
4 220
5 zelo pomemben 183
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 16

Valid range from 1 to 5

q2_8 Pravičnost 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.8 Pravičnost

Value 1121 Frequency
1 povsem nepomemben 100
2 138
3 241
4 160
5 zelo pomemben 258
6 Ne vem (ne beri) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 9

Valid range from 1 to 5

q2_9 Večnacionalnost 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.9 Večnacionalnost

Value 1220 Frequency
1 povsem nepomemben 40
2 83
3 264
4 282
5 zelo pomemben 221
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 16

Valid range from 1 to 5

q2_10 Evropski parlament 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.10 Evropski parlament

Value 1319 Frequency
1 povsem nepomemben 113
2 168
3 308
4 215
5 zelo pomemben 87
6 Ne vem (ne beri) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 15

Valid range from 1 to 5

q3 Kako dojemate vpliv Evropske unije na življenje vas osebno?

3. Kako dojemate vpliv Evropske unije na življenje vas osebno?

Value 1418 Frequency
1 Negativno 244
2 Nevtralno 458
3 Pozitivno 196
4 ne vem, b.o. (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 8

Valid range from 1 to 3

q4 Ali menite, da bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije?

4. Ali menite, da bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije?

Value 1517 Frequency
1 Da 242
2 Ne 615
3 Ne vem (ne beri) 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 49

Valid range from 1 to 2

q5 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

5. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

Value 1616 Frequency
1 Slovenija naj izstopi iz območja evra, ponovno uvede tolarje in rešuje krizo po svoje 269
2 Slovenija naj vztraja pri evru in pri reševanju krize sledi skupni politiki Evropske unije 603
3 ne vem (ne beri) 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 34

Valid range from 1 to 2

q6 Bi lahko zase rekli, da raje kupujete izdelke, narejene v Evropi kot pa tiste iz neevropskih držav?

6. Bi lahko zase rekli, da raje kupujete izdelke, narejene v Evropi kot pa tiste iz neevropskih držav?

Value 1715 Frequency
1 Da, raje kupujem evropske izdelke 605
2 Ne, vseeno mi je, ali so iz Evrope ali od kod drugod 273
3 Ne vem (ne beri) 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 28

Valid range from 1 to 2

q7 Bi želeli živeti ali delati v kateri drugi evropski državi za določen čas?

7. Bi želeli živeti ali delati v kateri drugi evropski državi za določen čas?

Value 1814 Frequency
1 Ne 417
2 Morda 185
3 Vsekakor 294
4 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 10

Valid range from 1 to 3

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1913 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 102
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 111
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 53
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 15
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 19
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 7
9 Državljanska lista - DL 9
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 17
13 nobene (anketar ne bere) 348
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 66
12 ne vem (anketar ne bere) 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 135 1 99 15.888 25.929

Valid range from 1 to 99

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2012 Frequency
1 Da 337
2 Ne 494
3 Ne vem (ne beri) 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 75

Valid range from 1 to 2

q10 Kakšen bo po vašem mnenju učinek predlaganih vladnih ukrepov na sedanje finančne in gospodarske razmere v Sloveniji?

10. Kakšen bo po vašem mnenju učinek predlaganih vladnih ukrepov na sedanje finančne in gospodarske razmere v Sloveniji?

Value 2111 Frequency
1 Prispevali bodo k reševanju krize 217
2 Ne bodo imeli učinka 301
3 Krizo bodo še zaostrili 334
4 Ne vem (ne beri) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 54

Valid range from 1 to 3

q11 Katera od naslednjih rešitev glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo se vam zdi ustreznejša?

11. Katera od naslednjih rešitev glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo se vam zdi ustreznejša?

Value 2210 Frequency
1 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo že z letom 2015 329
2 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo šele z letom 2017 96
3 Fiskalnega pravila v ustavi sploh ne potrebujemo 382
4 Ne vem (ne beri) 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 99

Valid range from 1 to 3

q12 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju boljša za zagotovitev uravnoteženja javnih financ?

12. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju boljša za zagotovitev uravnoteženja javnih financ?

Value 239 Frequency
1 Višanje davkov in prispevkov 80
2 Nižanje javne porabe 756
3 Ne vem (ne beri) 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 70

Valid range from 1 to 2

q13 Katero od naslednjih dveh stališče do t.i. ’ljudskih vstaj’, ki so potekale v prejšnjih mesecih, vam je bližje?

13. Katero od naslednjih dveh stališče do t.i. 'ljudskih vstaj', ki so potekale v prejšnjih mesecih, vam je bližje?

Value 248 Frequency
1 Ti protesti so bili uprejeni zoper celotno politično elito 556
2 Ti protesti so bili namenjeni predvsem odstranitvi Janševe vlade 278
3 Ne vem (ne beri) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 72

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 257 Frequency
1 M 472
2 Ž 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 266 Frequency
1 Osnovna ali manj 49
2 Poklicna 117
3 Srednja 420
4 Višja, visoka ali več 308
9 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 12

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 275 Frequency
1 Pod 500 136
2 500-1000 420
3 Nad 1000-2000 164
4 Nad 2000 26
5 Nima dohodkov 69
9 b.o. (anketar ne bere) 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 91

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20 1921 1995 1964.46 16.843

Valid range from 1921 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20 18 92 48.54 16.843

Valid range from 18 to 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 302 Frequency
1 18-34 let 243
2 35-54 let 284
3 55 in več 359
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.128 3.988 1 1.001

Valid range from 0.128423522720544 to 3.98830486202365

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1305 - Anketni vprašalnik – Evropska unija (maj 2013) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Evropska unija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Maj 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1305. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1305_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si