Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1305
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1305_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Odnos do Evrope


Povzetek:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. Aktualna vprašanja so se osredotočila na predlagane vladne ukrepe, vnos fiskalnega pravila, uravnoteženje javnih financ in ljudske vstaje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. maj 2013 - 17. maj 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 31
 • število enot: 906

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 308
2 vas (500-1999 prebivalcev) 202
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 129
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 43
2 Podravska 137
3 Koroška 29
4 Savinjska 126
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

1. Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembno 107
2 pomembno 358
3 niti pomembno– niti nepomembno 197
4 nepomembno 186
5 skrajno nepomembno 55
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 131 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 308
2 vas (500-1999 prebivalcev) 202
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 129
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 230 Frekvenca
1 Pomurska 43
2 Podravska 137
3 Koroška 29
4 Savinjska 126
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

1. Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan?

Vrednost 329 Frekvenca
1 zelo pomembno 107
2 pomembno 358
3 niti pomembno– niti nepomembno 197
4 nepomembno 186
5 skrajno nepomembno 55
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Denar Evro 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.1 Denar Evro

Vrednost 428 Frekvenca
1 povsem nepomemben 48
2 69
3 232
4 239
5 zelo pomemben 314
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Demokracija 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.2 Demokracija

Vrednost 527 Frekvenca
1 povsem nepomemben 98
2 120
3 264
4 192
5 zelo pomemben 226
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Evropska zgodovina 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.3 Evropska zgodovina

Vrednost 626 Frekvenca
1 povsem nepomemben 56
2 146
3 319
4 224
5 zelo pomemben 141
6 Ne vem (ne beri) 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Varovanje človekovih pravic 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.4 Varovanje človekovih pravic

Vrednost 725 Frekvenca
1 povsem nepomemben 74
2 110
3 192
4 233
5 zelo pomemben 287
6 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Skupna evropska politika 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.5 Skupna evropska politika

Vrednost 824 Frekvenca
1 povsem nepomemben 116
2 173
3 306
4 204
5 zelo pomemben 94
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Kulturne vrednote 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.6 Kulturne vrednote

Vrednost 923 Frekvenca
1 povsem nepomemben 43
2 100
3 275
4 305
5 zelo pomemben 165
6 Ne vem (ne beri) 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Evropska zastava 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.7 Evropska zastava

Vrednost 1022 Frekvenca
1 povsem nepomemben 95
2 125
3 267
4 220
5 zelo pomemben 183
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_8 Pravičnost 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.8 Pravičnost

Vrednost 1121 Frekvenca
1 povsem nepomemben 100
2 138
3 241
4 160
5 zelo pomemben 258
6 Ne vem (ne beri) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_9 Večnacionalnost 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.9 Večnacionalnost

Vrednost 1220 Frekvenca
1 povsem nepomemben 40
2 83
3 264
4 282
5 zelo pomemben 221
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_10 Evropski parlament 2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben.

2.10 Evropski parlament

Vrednost 1319 Frekvenca
1 povsem nepomemben 113
2 168
3 308
4 215
5 zelo pomemben 87
6 Ne vem (ne beri) 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Kako dojemate vpliv Evropske unije na življenje vas osebno?

3. Kako dojemate vpliv Evropske unije na življenje vas osebno?

Vrednost 1418 Frekvenca
1 Negativno 244
2 Nevtralno 458
3 Pozitivno 196
4 ne vem, b.o. (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Ali menite, da bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije?

4. Ali menite, da bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije?

Vrednost 1517 Frekvenca
1 Da 242
2 Ne 615
3 Ne vem (ne beri) 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

5. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

Vrednost 1616 Frekvenca
1 Slovenija naj izstopi iz območja evra, ponovno uvede tolarje in rešuje krizo po svoje 269
2 Slovenija naj vztraja pri evru in pri reševanju krize sledi skupni politiki Evropske unije 603
3 ne vem (ne beri) 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Bi lahko zase rekli, da raje kupujete izdelke, narejene v Evropi kot pa tiste iz neevropskih držav?

6. Bi lahko zase rekli, da raje kupujete izdelke, narejene v Evropi kot pa tiste iz neevropskih držav?

Vrednost 1715 Frekvenca
1 Da, raje kupujem evropske izdelke 605
2 Ne, vseeno mi je, ali so iz Evrope ali od kod drugod 273
3 Ne vem (ne beri) 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Bi želeli živeti ali delati v kateri drugi evropski državi za določen čas?

7. Bi želeli živeti ali delati v kateri drugi evropski državi za določen čas?

Vrednost 1814 Frekvenca
1 Ne 417
2 Morda 185
3 Vsekakor 294
4 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1913 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 102
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 111
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 53
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 15
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 19
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 7
9 Državljanska lista - DL 9
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 17
13 nobene (anketar ne bere) 348
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 66
12 ne vem (anketar ne bere) 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 135 1 99 15.888 25.929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2012 Frekvenca
1 Da 337
2 Ne 494
3 Ne vem (ne beri) 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Kakšen bo po vašem mnenju učinek predlaganih vladnih ukrepov na sedanje finančne in gospodarske razmere v Sloveniji?

10. Kakšen bo po vašem mnenju učinek predlaganih vladnih ukrepov na sedanje finančne in gospodarske razmere v Sloveniji?

Vrednost 2111 Frekvenca
1 Prispevali bodo k reševanju krize 217
2 Ne bodo imeli učinka 301
3 Krizo bodo še zaostrili 334
4 Ne vem (ne beri) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 Katera od naslednjih rešitev glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo se vam zdi ustreznejša?

11. Katera od naslednjih rešitev glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo se vam zdi ustreznejša?

Vrednost 2210 Frekvenca
1 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo že z letom 2015 329
2 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo šele z letom 2017 96
3 Fiskalnega pravila v ustavi sploh ne potrebujemo 382
4 Ne vem (ne beri) 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q12 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju boljša za zagotovitev uravnoteženja javnih financ?

12. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju boljša za zagotovitev uravnoteženja javnih financ?

Vrednost 239 Frekvenca
1 Višanje davkov in prispevkov 80
2 Nižanje javne porabe 756
3 Ne vem (ne beri) 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Katero od naslednjih dveh stališče do t.i. ’ljudskih vstaj’, ki so potekale v prejšnjih mesecih, vam je bližje?

13. Katero od naslednjih dveh stališče do t.i. 'ljudskih vstaj', ki so potekale v prejšnjih mesecih, vam je bližje?

Vrednost 248 Frekvenca
1 Ti protesti so bili uprejeni zoper celotno politično elito 556
2 Ti protesti so bili namenjeni predvsem odstranitvi Janševe vlade 278
3 Ne vem (ne beri) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 257 Frekvenca
1 M 472
2 Ž 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 266 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 49
2 Poklicna 117
3 Srednja 420
4 Višja, visoka ali več 308
9 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 275 Frekvenca
1 Pod 500 136
2 500-1000 420
3 Nad 1000-2000 164
4 Nad 2000 26
5 Nima dohodkov 69
9 b.o. (anketar ne bere) 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20 1921 1995 1964.46 16.843

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20 18 92 48.54 16.843

Vrednosti spremenljivk od 18 do 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 302 Frekvenca
1 18-34 let 243
2 35-54 let 284
3 55 in več 359
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.128 3.988 1 1.001

Vrednosti spremenljivk od 0.128423522720544 do 3.98830486202365

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1305 - Anketni vprašalnik – Evropska unija (maj 2013) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Evropska unija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Maj 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1305. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1305_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si