Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0301_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, ocena dela dosedanjega predsednika RS, stališče o hkratnem razpisu posvetovalnih referendumov, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, spremljanje informativnih oddaj, ocena delovanja ministrstev

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
INFORMATIVNE ODDAJE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO ter o zaupanju v institucije sistema.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. januar 2003 - 22. januar 2003
Čas izdelave: 2003-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0301 - Politbarometer PB1/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 80
 • število enot: 942

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 412
2 NEZADOVOLJNI 450
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 594
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 476
2 ne, ne podpiram 289
3 ne vem, b.o. 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 179 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 412
2 NEZADOVOLJNI 450
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 278 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 594
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 377 Frekvenca
1 da, podpiram 476
2 ne, ne podpiram 289
3 ne vem, b.o. 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 476 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 146
3 nekje vmes 474
4 . 190
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 575 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 200
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 290
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 674 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 195
3 nekje vmes 429
4 . 158
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 773 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 71
3 nekje vmes 263
4 . 403
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 872 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 181
3 nekje vmes 368
4 . 161
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Vrednost 971 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 152
3 nekje vmes 353
4 . 131
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 224
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1070 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 . 49
3 nekje vmes 141
4 . 297
5 zelo uspešno 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q646 V DECEMBRU LANI JE IZTEKEL MANDAT PREDSE

V DECEMBRU LANI JE IZTEKEL MANDAT PREDSEDNIKU MILANU KUČANU. KAKO BI OCENILI NJEGOVO DELO V TEJ VLOGI V ZADNJIH DESETIH LETIH. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OCENO, 5 ZELO DOBRO OCENO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 1169 Frekvenca
1 najslabša ocena 16
2 . 39
3 nekaj vmes 125
4 . 302
5 najboljša ocena 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1268 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 130
3 nekje vmes 324
4 . 187
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 242
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1367 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 142
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 413
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
527 415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1466 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 197
3 nekje vmes 355
4 . 149
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1565 Frekvenca
1 zelo neuspešno 93
2 . 230
3 nekje vmes 310
4 . 155
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1664 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 70
3 nekje vmes 292
4 . 277
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 237
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1763 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 111
3 nekje vmes 353
4 . 243
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 165
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1862 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 295
4 . 227
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1961 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 180
3 nekje vmes 316
4 . 184
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2060 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 162
3 nekje vmes 314
4 . 218
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2159 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 151
3 nekje vmes 338
4 . 171
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 212
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2258 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 109
3 nekje vmes 236
4 . 278
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 201
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2357 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 171
3 nekje vmes 279
4 . 209
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2456 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 97
3 nekje vmes 239
4 . 334
5 zelo uspešno 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2555 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 125
3 nekje vmes 315
4 . 178
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2654 Frekvenca
1 zelo neuspešno 13
2 . 43
3 nekje vmes 165
4 . 290
5 zelo uspešno 222
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 2753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 67
3 nekje vmes 227
4 . 101
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 502
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
438 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO A

ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BO KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2852 Frekvenca
1 koristilo bi ji 610
2 ne bi ji koristilo 185
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI: ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2951 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 657
2 glasoval bi proti vstopu 158
3 ne ve, b.o. 125
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6A KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKU

KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 3050 Frekvenca
1 bilo bi dobro 405
2 ne bi bilo dobro 371
3 ne vem, b.o. 164
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3149 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 422
2 glasoval bi proti vstopu 372
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546B PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI

PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 3248 Frekvenca
1 bolj za 43
2 bolj proti 40
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EUNATO1 VLADNA KOALICIJA JE PODALA PREDLOG DRŽAV

VLADNA KOALICIJA JE PODALA PREDLOG DRŽAVNEMU ZBORU ZA HKRATEN RAZPIS DVEH POSVETOVALNIH REFERENDUMOV: O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATO IN O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU. REFERENDUM BO 23. MARCA LETOS. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 3347 Frekvenca
1 da, podpira 561
2 ne, ne podpira 320
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EUNATO2 KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA TO?

KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA TO?

Vrednost 3446 Frekvenca
1 ker je prezgodaj ali prepozno (časovna dimenzija) 11
2 ker ni obvezujoč (posvetovalni referendum) 73
3 ker sta skupaj razpisana oba referenduma, za nato in eu 23
4 ker nimamo zadosti informacij 18
5 drugo 166
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EUNATO3 ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLO

ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLOVENIJE V EU IN NATO 23. MARCA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3545 Frekvenca
1 da 786
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3644 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 152
3 nekaj vmes 390
4 . 253
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3743 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 104
3 nekaj vmes 276
4 . 302
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3842 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 127
3 nekaj vmes 435
4 . 231
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3941 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 66
3 nekaj vmes 211
4 . 339
5 najbolj zaupa 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 4040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 204
3 nekaj vmes 428
4 . 94
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 4139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 241
3 nekaj vmes 328
4 . 177
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 171
3 nekaj vmes 339
4 . 268
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 108
3 nekaj vmes 341
4 . 284
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 230
2 . 204
3 nekaj vmes 269
4 . 127
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 96
3 nekaj vmes 313
4 . 363
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 59
3 nekaj vmes 260
4 . 380
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 110
3 nekaj vmes 308
4 . 278
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 101
3 nekaj vmes 315
4 . 360
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 169
3 nekaj vmes 331
4 . 276
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 5030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 130
3 nekaj vmes 352
4 . 301
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 5129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 83
3 nekaj vmes 259
4 . 353
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 5228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 229
3 nekaj vmes 242
4 . 123
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 5327 Frekvenca
1 kučan 43
2 drnovšek 116
3 janša 18
4 peterle 1
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 8
7 rop 27
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 1
11 pahor 27
12 but 3
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 0
16 gaspari 0
17 bajuk 6
18 rupel 1
19 bučar 0
20 mencinger 3
21 potočnik 12
23 nihce/ ga ni 51
24 neka druga oseba 4
22 ne vem 55
Sysmiss 562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 5426 Frekvenca
1 kučan 26
2 drnovšek 41
3 janša 18
4 peterle 2
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 15
7 rop 36
8 bavčar 0
9 bizjak 5
10 kacin 2
11 pahor 32
12 but 9
13 černjak 0
14 brezigar 3
15 arhar 1
16 gaspari 3
17 bajuk 8
18 rupel 9
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik 5
23 nihce/ ga ni 1
24 neka druga oseba 22
22 ne vem 6
Sysmiss 694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 5525 Frekvenca
1 kučan 6
2 drnovšek 12
3 janša 8
4 peterle 0
5 j.podobnik 1
6 jelinčič 8
7 rop 25
8 bavčar 1
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 21
12 but 2
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 0
16 gaspari 0
17 bajuk 3
18 rupel 13
19 bučar 4
20 mencinger 0
21 potočnik 4
22 ne vem 17
23 nihce/ ga ni 7
24 neka druga oseba 36
Sysmiss 768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IMED drugo ime - anketar vpiši

drugo ime - anketar vpiši

Vrednost 5624 Frekvenca
0 1
22 1
Hanžek 1
anton grizolt 1
bohinc 1
bohinc, potočnik 1
brejc 2
cerar 1
dimovski 1
dimovski, mramor 1
dr.kovačič 1
gaber 11
gaber slavko 1
gaber, keber 1
gaber. golobiuč 1
gani 2
golobic 1
golobič 3
gorazd drevenšek 1
gregor golubič 1
gregoric 1
grizold 3
hanzek 1
hanšek 1
hanžek 4
kacin 1
keber 11
keber, bohinc 1
kontič 1
marjan podobnik 1
mramor 3
mramor, dimovski 1
mramor,keber 1
neve 1
peterle 1
petrin 2
petrin, čok 1
petrin,mramor 1
petrin,simsic 1
peče 2
potočnik 1
potrč 2
presečnik 1
presečnik jakob 1
pučnik 2
pučnik, hvalica, tom 1
rihtar, gaber 1
rihter 1
rode 1
rus 1
simšič danica 1
slavko gaber 1
stanovnik 1
trček 1
čanžek,gaber,keber 1
čebul 1
štefka kučan 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 0

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5723 Frekvenca
1 da 695
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5822 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 217
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SLS -slovenska ljudska stranka 28
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 75
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 66
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 239
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5921 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 36
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 25
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 277
Sysmiss 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 6020 Frekvenca
1 prej levo 298
2 v sredino 162
3 prej desno 160
4 b.o. 317
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q654 TO NEDELJO STA V SLOVENIJI POTEKALA DVA

TO NEDELJO STA V SLOVENIJI POTEKALA DVA REFERENDUMA. OBEH SE JE UDELEŽILA MANJ KOT TRETJINA VOLILNIH UPRAVIČENCEV. NEKATERI MENIJO, DA BI ZA VELJAVEN IZZID REFERENDUMA MORALO GLASOVATI VEČ KOT 50 % VOLILCEV, DRUGI PA MENIJO, DA TO S STALIŠČA DEMOKRATIČNOSTI NI POMEMBNO. KAJ O TEM MENITE VI?

Vrednost 6119 Frekvenca
1 udeležba naj bo več kot 50 % 542
2 udeležba ni pomembna 310
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6218 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 351
2 24 UR POP TV 316
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 52
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 15
5 ni gledal inf. odd. 203
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6317 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 49
2 24 UR POP TV 168
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 95
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 22
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6416 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 6
2 24 UR POP TV 9
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 85
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6515 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 25
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6614 Frekvenca
5 1
7 1
10 1
11 1
12 1
15 2
16 1
17 3
19 4
20 5
21 2
22 6
23 6
24 8
25 4
26 4
27 6
28 3
29 7
30 9
31 14
32 16
33 13
34 10
35 8
36 14
37 12
38 2
39 16
40 16
41 15
42 13
43 17
44 10
45 13
46 17
47 17
48 21
49 16
50 20
51 14
52 19
53 15
54 15
55 17
56 21
57 11
58 15
59 25
60 23
61 19
62 11
63 25
64 20
65 22
66 15
67 18
68 18
69 22
70 15
71 17
72 16
73 9
74 12
75 26
76 15
77 10
78 15
79 15
80 13
81 10
82 14
83 16
84 29
85 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1 5 85 56.162 17.477

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6713 Frekvenca
1 OSNOVNA 176
2 KONČANA POKLICNA 162
3 KONČANA SREDNJA 385
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 217
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6812 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 328
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 324
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 177
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6911 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 268
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 165
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 286
7 ŠTUDENT, DIJAK 98
8 BREZPOSELN 38
9 DRUGO... 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7010 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 70
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 231
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 719 Frekvenca
1 sem veren 460
2 nisem veren 315
3 nekaj vmes... 139
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 728 Frekvenca
1 moški 411
2 ženska 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 737 Frekvenca
30 ->30 209
45 30 - 45 276
60 46 - 60 245
99 61 -> 211
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 746 Frekvenca
0 ne vem 277
1 DESUS 20
2 LDS 296
3 NSI 25
4 SLS 42
5 SMS 22
6 SNS 27
7 SDS 111
8 ZLSD 91
9 drugo 25
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 755 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 267
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 255
3 03 - Celje, Trbovlje 143
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 104
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 764 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 166
3 KOROSKA 37
4 SAVINJSKA 128
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 13
7 OSREDNJA 257
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 52
10 GORISKA 44
11 OBALNO-KRASKA 43
12 KRASKA 24
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 773 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 307
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 157
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 78
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 89
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 118
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0 0.361 2.566 1 0.56

Vrednosti spremenljivk od 0.361223789675183 do 2.56569012291612

ANKETA

Vrednost 791 Frekvenca
2003-01-14 942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 2003-01-14 2003-01-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0301. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0301_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si