Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0301_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, ocena dela dosedanjega predsednika RS, stališče o hkratnem razpisu posvetovalnih referendumov, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, spremljanje informativnih oddaj, ocena delovanja ministrstev

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
INFORMATIVNE ODDAJE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO ter o zaupanju v institucije sistema.

Methodology


Collection date: 20. januar 2003 - 22. januar 2003
Date of production: 2003-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0301 - Politbarometer PB1/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 80
 • number of units: 942

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 412
2 NEZADOVOLJNI 450
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 80

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 594
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 476
2 ne, ne podpiram 289
3 ne vem, b.o. 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 177

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 179 Frequency
1 ZADOVOLJNI 412
2 NEZADOVOLJNI 450
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 80

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 278 Frequency
1 ZADOVOLJNI 594
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 377 Frequency
1 da, podpiram 476
2 ne, ne podpiram 289
3 ne vem, b.o. 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 177

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 476 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 146
3 nekje vmes 474
4 . 190
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 59

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 575 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 200
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 290
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 291

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 674 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 195
3 nekje vmes 429
4 . 158
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 65

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 773 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 71
3 nekje vmes 263
4 . 403
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 57

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 872 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 181
3 nekje vmes 368
4 . 161
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 112

Valid range from 1 to 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Value 971 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 152
3 nekje vmes 353
4 . 131
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 224
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 226

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1070 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 . 49
3 nekje vmes 141
4 . 297
5 zelo uspešno 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 233

Valid range from 1 to 6

Q646 V DECEMBRU LANI JE IZTEKEL MANDAT PREDSE

V DECEMBRU LANI JE IZTEKEL MANDAT PREDSEDNIKU MILANU KUČANU. KAKO BI OCENILI NJEGOVO DELO V TEJ VLOGI V ZADNJIH DESETIH LETIH. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OCENO, 5 ZELO DOBRO OCENO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 1169 Frequency
1 najslabša ocena 16
2 . 39
3 nekaj vmes 125
4 . 302
5 najboljša ocena 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 13

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1268 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 130
3 nekje vmes 324
4 . 187
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 242
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 243

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1367 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 142
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 413
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 415

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1466 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 197
3 nekje vmes 355
4 . 149
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 153

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1565 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 230
3 nekje vmes 310
4 . 155
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 123

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1664 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 70
3 nekje vmes 292
4 . 277
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 237
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 239

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1763 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 111
3 nekje vmes 353
4 . 243
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 165
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 168

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1862 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 295
4 . 227
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 168

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1961 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 180
3 nekje vmes 316
4 . 184
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 173

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2060 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 162
3 nekje vmes 314
4 . 218
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 151

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2159 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 151
3 nekje vmes 338
4 . 171
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 212
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 217

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2258 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 109
3 nekje vmes 236
4 . 278
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 201
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 204

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2357 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 171
3 nekje vmes 279
4 . 209
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 114

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2456 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 97
3 nekje vmes 239
4 . 334
5 zelo uspešno 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 120

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2555 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 125
3 nekje vmes 315
4 . 178
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 252

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2654 Frequency
1 zelo neuspešno 13
2 . 43
3 nekje vmes 165
4 . 290
5 zelo uspešno 222
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 209

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2753 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 67
3 nekje vmes 227
4 . 101
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 502
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 504

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO A

ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BO KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2852 Frequency
1 koristilo bi ji 610
2 ne bi ji koristilo 185
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 147

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI: ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2951 Frequency
1 glasoval bi za vstop 657
2 glasoval bi proti vstopu 158
3 ne ve, b.o. 125
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 127

Valid range from 1 to 3

NATO6A KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKU

KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 3050 Frequency
1 bilo bi dobro 405
2 ne bi bilo dobro 371
3 ne vem, b.o. 164
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 166

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3149 Frequency
1 glasoval bi za vstop 422
2 glasoval bi proti vstopu 372
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 148

Valid range from 1 to 3

Q546B PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI

PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO?

Value 3248 Frequency
1 bolj za 43
2 bolj proti 40
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 859

Valid range from 1 to 3

EUNATO1 VLADNA KOALICIJA JE PODALA PREDLOG DRŽAV

VLADNA KOALICIJA JE PODALA PREDLOG DRŽAVNEMU ZBORU ZA HKRATEN RAZPIS DVEH POSVETOVALNIH REFERENDUMOV: O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATO IN O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU. REFERENDUM BO 23. MARCA LETOS. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Value 3347 Frequency
1 da, podpira 561
2 ne, ne podpira 320
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 61

Valid range from 1 to 3

EUNATO2 KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA TO?

KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA TO?

Value 3446 Frequency
1 ker je prezgodaj ali prepozno (časovna dimenzija) 11
2 ker ni obvezujoč (posvetovalni referendum) 73
3 ker sta skupaj razpisana oba referenduma, za nato in eu 23
4 ker nimamo zadosti informacij 18
5 drugo 166
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 651

Valid range from 1 to 6

EUNATO3 ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLO

ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLOVENIJE V EU IN NATO 23. MARCA UDELEŽILI ALI NE?

Value 3545 Frequency
1 da 786
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 68

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3644 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 152
3 nekaj vmes 390
4 . 253
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 35

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3743 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 104
3 nekaj vmes 276
4 . 302
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 76

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3842 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 127
3 nekaj vmes 435
4 . 231
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 48

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3941 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 66
3 nekaj vmes 211
4 . 339
5 najbolj zaupa 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 53

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 4040 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 204
3 nekaj vmes 428
4 . 94
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 94

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 4139 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 241
3 nekaj vmes 328
4 . 177
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 50

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4238 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 171
3 nekaj vmes 339
4 . 268
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 25

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4337 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 108
3 nekaj vmes 341
4 . 284
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 62

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4436 Frequency
1 najmanj zaupa 230
2 . 204
3 nekaj vmes 269
4 . 127
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 57

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4535 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 96
3 nekaj vmes 313
4 . 363
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 39

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4634 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 59
3 nekaj vmes 260
4 . 380
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 43

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4733 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 110
3 nekaj vmes 308
4 . 278
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 110

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4832 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 101
3 nekaj vmes 315
4 . 360
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 47

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4931 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 169
3 nekaj vmes 331
4 . 276
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 29

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 5030 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 130
3 nekaj vmes 352
4 . 301
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 32

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 5129 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 83
3 nekaj vmes 259
4 . 353
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 80

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 5228 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 229
3 nekaj vmes 242
4 . 123
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 42

Valid range from 1 to 6

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 5327 Frequency
1 kučan 43
2 drnovšek 116
3 janša 18
4 peterle 1
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 8
7 rop 27
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 1
11 pahor 27
12 but 3
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 0
16 gaspari 0
17 bajuk 6
18 rupel 1
19 bučar 0
20 mencinger 3
21 potočnik 12
23 nihce/ ga ni 51
24 neka druga oseba 4
22 ne vem 55
Sysmiss 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 617

Valid range from 1 to 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 5426 Frequency
1 kučan 26
2 drnovšek 41
3 janša 18
4 peterle 2
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 15
7 rop 36
8 bavčar 0
9 bizjak 5
10 kacin 2
11 pahor 32
12 but 9
13 černjak 0
14 brezigar 3
15 arhar 1
16 gaspari 3
17 bajuk 8
18 rupel 9
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik 5
23 nihce/ ga ni 1
24 neka druga oseba 22
22 ne vem 6
Sysmiss 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 700

Valid range from 1 to 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 5525 Frequency
1 kučan 6
2 drnovšek 12
3 janša 8
4 peterle 0
5 j.podobnik 1
6 jelinčič 8
7 rop 25
8 bavčar 1
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 21
12 but 2
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 0
16 gaspari 0
17 bajuk 3
18 rupel 13
19 bučar 4
20 mencinger 0
21 potočnik 4
22 ne vem 17
23 nihce/ ga ni 7
24 neka druga oseba 36
Sysmiss 768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 768

Valid range from 1 to 24

IMED drugo ime - anketar vpiši

drugo ime - anketar vpiši

Value 5624 Frequency
0 1
22 1
Hanžek 1
anton grizolt 1
bohinc 1
bohinc, potočnik 1
brejc 2
cerar 1
dimovski 1
dimovski, mramor 1
dr.kovačič 1
gaber 11
gaber slavko 1
gaber, keber 1
gaber. golobiuč 1
gani 2
golobic 1
golobič 3
gorazd drevenšek 1
gregor golubič 1
gregoric 1
grizold 3
hanzek 1
hanšek 1
hanžek 4
kacin 1
keber 11
keber, bohinc 1
kontič 1
marjan podobnik 1
mramor 3
mramor, dimovski 1
mramor,keber 1
neve 1
peterle 1
petrin 2
petrin, čok 1
petrin,mramor 1
petrin,simsic 1
peče 2
potočnik 1
potrč 2
presečnik 1
presečnik jakob 1
pučnik 2
pučnik, hvalica, tom 1
rihtar, gaber 1
rihter 1
rode 1
rus 1
simšič danica 1
slavko gaber 1
stanovnik 1
trček 1
čanžek,gaber,keber 1
čebul 1
štefka kučan 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 0

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5723 Frequency
1 da 695
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 64

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5822 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 217
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SLS -slovenska ljudska stranka 28
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 75
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 66
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 239
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 486

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5921 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 36
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 25
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 277
Sysmiss 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 739

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 6020 Frequency
1 prej levo 298
2 v sredino 162
3 prej desno 160
4 b.o. 317
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 322

Valid range from 1 to 4

Q654 TO NEDELJO STA V SLOVENIJI POTEKALA DVA

TO NEDELJO STA V SLOVENIJI POTEKALA DVA REFERENDUMA. OBEH SE JE UDELEŽILA MANJ KOT TRETJINA VOLILNIH UPRAVIČENCEV. NEKATERI MENIJO, DA BI ZA VELJAVEN IZZID REFERENDUMA MORALO GLASOVATI VEČ KOT 50 % VOLILCEV, DRUGI PA MENIJO, DA TO S STALIŠČA DEMOKRATIČNOSTI NI POMEMBNO. KAJ O TEM MENITE VI?

Value 6119 Frequency
1 udeležba naj bo več kot 50 % 542
2 udeležba ni pomembna 310
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 90

Valid range from 1 to 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6218 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 351
2 24 UR POP TV 316
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 52
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 15
5 ni gledal inf. odd. 203
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 208

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6317 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 49
2 24 UR POP TV 168
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 95
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 22
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 608

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6416 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 6
2 24 UR POP TV 9
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 85
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 825

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6515 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 25
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 916

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6614 Frequency
5 1
7 1
10 1
11 1
12 1
15 2
16 1
17 3
19 4
20 5
21 2
22 6
23 6
24 8
25 4
26 4
27 6
28 3
29 7
30 9
31 14
32 16
33 13
34 10
35 8
36 14
37 12
38 2
39 16
40 16
41 15
42 13
43 17
44 10
45 13
46 17
47 17
48 21
49 16
50 20
51 14
52 19
53 15
54 15
55 17
56 21
57 11
58 15
59 25
60 23
61 19
62 11
63 25
64 20
65 22
66 15
67 18
68 18
69 22
70 15
71 17
72 16
73 9
74 12
75 26
76 15
77 10
78 15
79 15
80 13
81 10
82 14
83 16
84 29
85 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1 5 85 56.162 17.477

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6713 Frequency
1 OSNOVNA 176
2 KONČANA POKLICNA 162
3 KONČANA SREDNJA 385
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 217
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 328
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 324
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 177
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 268
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 165
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 286
7 ŠTUDENT, DIJAK 98
8 BREZPOSELN 38
9 DRUGO... 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 70
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 231
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 512

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 719 Frequency
1 sem veren 460
2 nisem veren 315
3 nekaj vmes... 139
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 28

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 728 Frequency
1 moški 411
2 ženska 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 737 Frequency
30 ->30 209
45 30 - 45 276
60 46 - 60 245
99 61 -> 211
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 746 Frequency
0 ne vem 277
1 DESUS 20
2 LDS 296
3 NSI 25
4 SLS 42
5 SMS 22
6 SNS 27
7 SDS 111
8 ZLSD 91
9 drugo 25
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 755 Frequency
1 01 - Ljubljana 267
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 255
3 03 - Celje, Trbovlje 143
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 104
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 764 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 166
3 KOROSKA 37
4 SAVINJSKA 128
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 13
7 OSREDNJA 257
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 52
10 GORISKA 44
11 OBALNO-KRASKA 43
12 KRASKA 24
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 773 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 307
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 157
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 78
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 89
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 118
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0 0.361 2.566 1 0.56

Valid range from 0.361223789675183 to 2.56569012291612

ANKETA

Value 791 Frequency
2003-01-14 942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 2003-01-14 2003-01-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0301. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0301_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si