Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM091
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM091_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2009)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sreča, spolni odnosi pred poroko, spolni odnosi izven zakona, spolni odnosi med osebami istega spola, odnos do splava, delitev dela v gospodinjstvu, zaupanje ljudem, zaupanje v politične institucije, odnos do znanosti, verska diskriminacija, religioznost, obiskovanje verskih obredov, verska prepričanja, dejavniki napredovanja, možnosti napredovanja, pravično plačilo za delo, dejanski in zaželjeni zaslužek po poklicnih kategorijah, razlike v dohodkih, davki v državi, konflikti med skupinami, dejavniki, ki vplivajo na zaslužek, struktura družbe, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, zadovoljstvo z delom, skrb zaradi izgube zaposlitve, ukvarjanje s športom, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, zanimanje za politiko, strankarske preference, politična participacija, občutek varnosti, razumevanje vloge državljana, korupcija v javnih službah, spremljanje množičnih medijev, plačana pomoč na domu, stališče do dosmrtne kazni

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
STALIŠČA O RELIGIJI
STALIŠČA O DRUŽBENI NEENAKOSTI
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
MEDIJI IN AKTUALNA VPRAŠANJA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Raziskava SJM091 je sestavljena iz dveh modulov Mednarodne splošne družboslovne ankete (ISSP): Religija in Družbena neenakost. Modul Religija obravnava religiozna verovanja, versko socializacijo, pretekle in trenutne verske prakse, povezavo med religijo in vlado ter religijo v primerjavi z drugimi, nereligioznimi vidiki. Modul Družbena neenakost pa obravnava odnos do neenakih dohodkov, mnenje o plačah in dohodkih, legitimnost neenakosti, uspeh v karieri zaradi vez in poznanstev ter dobrega družinskega zaledja, družbene sloje in konflikte znotraj skupin ter trenutni in pretekli družbeni položaj. Primerjalne raziskave: SJM912, SJM932, SJM981.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2009 - maj 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1594) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec N=1065.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1 [datoteka podatkov], 2011

ID datoteke: SJM091_P1_SL_V1_R2

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 273
 • število enot: 1065

Verzija: 2

Spremenljivke

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo srečen 170
2 precej srečen 651
3 ne preveč srečen 189
4 sploh nisem srečen 26
8 ne morem reči 27
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

Vrednost 22 Frekvenca
1 to je vedno slabo 54
2 skoraj vedno je to slabo 48
3 le včasih je to slabo 161
4 to ni nikoli slabo 757
8 ne vem 35
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

Vrednost 31 Frekvenca
1 to je vedno slabo 520
2 skoraj vedno je to slabo 273
3 le včasih je to slabo 131
4 to ni nikoli slabo 85
8 ne vem 42
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Vrednost 1272 Frekvenca
1 zelo srečen 170
2 precej srečen 651
3 ne preveč srečen 189
4 sploh nisem srečen 26
8 ne morem reči 27
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

Vrednost 2271 Frekvenca
1 to je vedno slabo 54
2 skoraj vedno je to slabo 48
3 le včasih je to slabo 161
4 to ni nikoli slabo 757
8 ne vem 35
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

Vrednost 3270 Frekvenca
1 to je vedno slabo 520
2 skoraj vedno je to slabo 273
3 le včasih je to slabo 131
4 to ni nikoli slabo 85
8 ne vem 42
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R4 In kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

R4 In kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

Vrednost 4269 Frekvenca
1 to je vedno slabo 447
2 skoraj vedno je to slabo 95
3 le včasih je to slabo 136
4 to ni nikoli slabo 211
8 ne vem 134
9 b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R5a Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom? Če g Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom?

R5A a.Če gre za prekinitev nosečnosti, ker bi otrok z veliko verjetnostjo imel po rojstvu hudo okvaro.

Vrednost 5268 Frekvenca
1 to je vedno slabo 95
2 skoraj vedno je to slabo 72
3 le včasih je to slabo 177
4 to ni nikoli slabo 672
8 ne vem 35
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R5b Če gre za prekinitev nosečnosti v primeru, kadar ima družina le majhen dohodek in zato ne more imeti več otrok. Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom?

R5B b. Če gre za prekinitev nosečnosti v primeru, kadar ima družina le majhen dohodek in zato ne more imeti več otrok.

Vrednost 6267 Frekvenca
1 to je vedno slabo 205
2 skoraj vedno je to slabo 159
3 le včasih je to slabo 282
4 to ni nikoli slabo 330
8 ne vem 65
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R6 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo... Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, d Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo...

R6 “Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino".

Vrednost 7266 Frekvenca
1 močno soglašam 53
2 soglašam 153
3 niti-niti 149
4 ne soglašam 339
5 sploh ne soglašam 363
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 8 1 5 3.763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R7 Kaj bi rekli, ali je ljudem na splošno mogoče zaupati, ali pa mora biti človek na splošno z ljudmi zelo previden?

R7 Kaj bi rekli, ali je ljudem na splošno mogoče zaupati, ali pa mora biti človek na splošno z ljudmi zelo previden?

Vrednost 8265 Frekvenca
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 21
2 ljudem je večinoma mogoče zaupati 208
3 večinoma je treba biti precej previden z ljudmi 542
4 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 286
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R8A Koliko zaupate... Državnemu zboru Koliko zaupate...

R8A a. Državnemu zboru

Vrednost 9264 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 12
2 precej zaupam 109
3 bolj malo zaupam 423
4 zelo malo zaupam 253
5 sploh ne zaupam 214
8 ne vem 46
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 54 1 5 3.542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8B tovarnam in podjetjem

R8B b. tovarnam in podjetjem

Vrednost 10263 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 13
2 precej zaupam 166
3 bolj malo zaupam 506
4 zelo malo zaupam 215
5 sploh ne zaupam 104
8 ne vem 43
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 61 1 5 3.23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8C cerkvi in verskim organizacijam

R8C c. cerkvi in verskim organizacijam

Vrednost 11262 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 44
2 precej zaupam 171
3 bolj malo zaupam 351
4 zelo malo zaupam 203
5 sploh ne zaupam 259
8 ne vem 26
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 37 1 5 3.449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8D sodiščem in pravnemu sistemu

R8D d. sodiščem in pravnemu sistemu

Vrednost 12261 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 19
2 precej zaupam 240
3 bolj malo zaupam 409
4 zelo malo zaupam 206
5 sploh ne zaupam 150
8 ne vem 31
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 41 1 5 3.223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8E šolam in izobraževalnemu sistemu

R8E e. šolam in izobraževalnemu sistemu

Vrednost 13260 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 127
2 precej zaupam 557
3 bolj malo zaupam 267
4 zelo malo zaupam 60
5 sploh ne zaupam 25
8 ne vem 20
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 29 1 5 2.323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R9 Zanima nas, koliko ste se v življenju selili med različnimi kraji. Kaj od navedenega je najbližje vaši življenski izkušn

R9 Zanima nas, koliko ste se v življenju selili med različnimi kraji. Kaj od navedenega je najbližje vaši življenski izkušnji?

Vrednost 14259 Frekvenca
1 živel sem v različnih državah 106
2 živel sem v različnih krajih iste države 336
3 živel sem v različnih soseskah istega mesta, ali v različnih 201
4 ves čas sem živel v isti mestni soseski ali istem naselju 418
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R10A Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama? Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne od Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

R10A a. Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi.

Vrednost 15258 Frekvenca
1 močno soglašam 477
2 soglašam 380
3 niti-niti 80
4 ne soglašam 64
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 23
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 29 1 5 1.842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R10B Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade.

R10B b. Verski voditelji naj ne biposkušali vplivati na odločitve vlade.

Vrednost 16257 Frekvenca
1 močno soglašam 452
2 soglašam 405
3 niti-niti 89
4 ne soglašam 67
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 20
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 26 1 5 1.855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R11A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

R11A a. V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Vrednost 17256 Frekvenca
1 močno soglašam 42
2 soglašam 219
3 niti-niti 292
4 ne soglašam 332
5 sploh ne soglašam 132
8 ne vem 44
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 5 3.288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R11B Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo.

R11B b. Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo.

Vrednost 18255 Frekvenca
1 močno soglašam 28
2 soglašam 199
3 niti-niti 262
4 ne soglašam 370
5 sploh ne soglašam 151
8 ne vem 48
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 55 1 5 3.413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R11C Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

R11C c. Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

Vrednost 19254 Frekvenca
1 močno soglašam 230
2 soglašam 464
3 niti-niti 188
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 42
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 49 1 5 2.237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R11D Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

R11D d. Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

Vrednost 20253 Frekvenca
1 močno soglašam 231
2 soglašam 498
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 113
5 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 35
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 40 1 5 2.199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R12 Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi …?

R12 Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi …?

Vrednost 21252 Frekvenca
1 mnogo preveč moči 113
2 preveč moči 366
3 približno pravo mero moči 458
4 premalo moči 57
5 mnogo premalo moči 4
8 ne vem 61
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 67 1 5 2.472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R13A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama... Vse verske skupnosti v Sloveniji bi morale imeti enak Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama...

R13A a. Vse verske skupnosti v Sloveniji bi morale imeti enake pravice.

Vrednost 22251 Frekvenca
1 močno soglašam 228
2 soglašam 523
3 niti-niti 119
4 ne soglašam 133
5 sploh ne soglašam 30
8 ne vem 27
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 32 1 5 2.239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R13B Spoštovati moramo vse religije.

R13B b. Spoštovati moramo vse religije.

Vrednost 23250 Frekvenca
1 močno soglašam 320
2 soglašam 591
3 niti-niti 75
4 ne soglašam 49
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 12
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 15 1 5 1.903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R14A Ljudje pripadajo različnim religijam in imajo različna verska prepričanja. Ali bi v spodaj navedenih primerih sprejeli o Ljudje pripadajo različnim religijam in imajo različna verska prepričanja. Ali bi v spodaj navedenih primerih sprejeli osebo, ki pripada drugačni religiji kot je vaša, ali ki ima zelo drugačna verska prepričanja kot so vaša? V primeru…

R14A a. da bi se poročil(a) z vašim sorodnikom

Vrednost 24249 Frekvenca
1 zagotovo sprejel 475
2 verjetno sprejel 426
3 verjetno ne bi sprejel 78
4 zagotovo ne bi sprejel 54
8 ne vem 20
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R14B da bi bil(a) kandidat(ka) na listi stranke, ki jo podpirate

R14B b. da bi bil(a) kandidat(ka) na listi stranke, ki jo podpirate

Vrednost 25248 Frekvenca
1 zagotovo sprejel 440
2 verjetno sprejel 424
3 verjetno ne bi sprejel 85
4 zagotovo ne bi sprejel 47
8 ne vem 45
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R15A Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero ponuja le njihova religija, vse ostale religije pa razumejo kot sovražne. Ali menite, da bi takim ljudem lahko dovolili...

R15A a. prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Vrednost 26247 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 88
2 morda dovolili 290
3 morda ne dovolili 241
4 v nobenem primeru dovolili 380
8 ne vem 58
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R15B objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

R15B b. objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

Vrednost 27246 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 176
2 morda dovolili 425
3 morda ne dovolili 183
4 v nobenem primeru dovolili 211
8 ne vem 58
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R16 Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

R16 Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

Vrednost 28245 Frekvenca
1 ne verujem v boga 141
2 ne vem, če je bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 59
3 ne verujem v boga kot osebno nadnaravno bitje, verujem pa v 311
4 včasih verujem v boga, včasih pa ne 105
5 čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v boga 171
6 vem, da bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim 251
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R17 Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

R17 Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

Vrednost 29244 Frekvenca
1 ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 203
2 ne verujem v boga, prej pa sem veroval vanj 120
3 verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 30
4 verujem v boga in sem vedno veroval vanj 510
8 ne vem 133
9 b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18a Ali verjamete ... da je življenje po smrti Ali verjamete ...

R18A a. da je življenje po smrti

Vrednost 30243 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 130
2 da, verjetno obstoja 311
3 ne, verjetno ne obstoja 234
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 285
8 ne vem 90
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18b da so nebesa

R18B b. da so nebesa

Vrednost 31242 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 100
2 da, verjetno obstoja 268
3 ne, verjetno ne obstoja 264
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 300
8 ne vem 115
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18c da je pekel

R18C c. da je pekel

Vrednost 32241 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 96
2 da, verjetno obstoja 246
3 ne, verjetno ne obstoja 276
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 312
8 ne vem 116
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18d da se dogajajo čudeži

R18D d. da se dogajajo čudeži

Vrednost 33240 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 177
2 da, verjetno obstoja 412
3 ne, verjetno ne obstoja 198
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 197
8 ne vem 62
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18e v reinkarnacijo - v to, da se po smrti vedno znova rodite

R18E e. v reinkarnacijo – v to, da se po smrti vedno znova rodite

Vrednost 34239 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 77
2 da, verjetno obstoja 205
3 ne, verjetno ne obstoja 254
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 396
8 ne vem 115
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18f v nirvano

R18F f. v nirvano

Vrednost 35238 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 40
2 da, verjetno obstoja 169
3 ne, verjetno ne obstoja 262
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 324
8 ne vem 226
9 b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18g v nadnaravne moči umrlih prednikov

R18G g. v nadnaravne moči umrlih prednikov

Vrednost 36237 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 43
2 da, verjetno obstoja 196
3 ne, verjetno ne obstoja 260
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 430
8 ne vem 114
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R18s v Marijo

R18S s. v Marijo

Vrednost 37236 Frekvenca
1 da, čisto zanesljivo obstoja 172
2 da, verjetno obstoja 282
3 ne, verjetno ne obstoja 191
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 297
8 ne vem 101
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R19a Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami? Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

R19A a. Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej.

Vrednost 38235 Frekvenca
1 močno soglašam 84
2 soglašam 203
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 278
5 sploh ne soglašam 250
8 ne vem 68
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 80 1 5 3.413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R19b Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja.

R19B b. Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojegaživljenja.

Vrednost 39234 Frekvenca
1 močno soglašam 57
2 soglašam 235
3 niti-niti 179
4 ne soglašam 377
5 sploh ne soglašam 191
8 ne vem 19
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 26 1 5 3.395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R19c Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog.

R19C c. Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog.

Vrednost 40233 Frekvenca
1 močno soglašam 26
2 soglašam 114
3 niti-niti 161
4 ne soglašam 363
5 sploh ne soglašam 358
8 ne vem 24
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 43 1 5 3.893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R19d Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla.

R19D d. Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla.

Vrednost 41232 Frekvenca
1 močno soglašam 6
2 soglašam 23
3 niti-niti 45
4 ne soglašam 432
5 sploh ne soglašam 531
8 ne vem 17
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 28 1 5 4.407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R19e Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam.

R19E e. Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam.

Vrednost 42231 Frekvenca
1 močno soglašam 258
2 soglašam 497
3 niti-niti 124
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 45
8 ne vem 41
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 51 1 5 2.179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R19f V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskih obredov.

R19F f. V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskihobredov.

Vrednost 43230 Frekvenca
1 močno soglašam 153
2 soglašam 368
3 niti-niti 177
4 ne soglašam 169
5 sploh ne soglašam 118
8 ne vem 44
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 80 1 5 2.727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R20 Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

R20 Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

Vrednost 44229 Frekvenca
1 rimokatoliški 913
2 evangeličanski 15
3 pravoslavni 28
4 drugi krščanski verski skupnosti 4
5 islamski skupnosti 25
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 62
8 ne vem 10
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R20d kateri:

R20D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

R21 Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

R21 Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

Vrednost 46227 Frekvenca
1 rimokatoliški 873
2 evangeličanski 14
3 pravoslavni 33
4 drugi krščanski verski skupnosti 2
5 islamski skupnosti 27
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 89
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R21d kateri:

R21D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

R22 V kakšno versko smer so vas vzgojili?

R22 V kakšno versko smer so vas vzgojili?

Vrednost 48225 Frekvenca
1 rimokatoliško 853
2 evangeličansko 14
3 pravoslavno 24
4 drugo krščansko versko skupnost 3
5 islamsko skupnost 18
6 drugo nekrščansko versko skupnost 0
7 nobeno versko skupnost 141
8 ne vem 2
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R22d kateri:

R22D drugo nekrščansko versko skupnost, katero:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

R23 Če živite skupaj z zakonskim partnerjem ali s partnerjem, kateri verski skupnosti pripada vaš partner?

R23 Če živite skupaj z zakonskim partnerjem ali s partnerjem, kateri verski skupnosti pripada vaš partner?

Vrednost 50223 Frekvenca
0 nisem poročen, ne živim skupaj s partnerjem 287
1 rimokatoliški 590
2 evangeličanski 12
3 pravoslavni 18
4 drugi krščanski verski skupnosti 2
5 islamski skupnosti 19
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 114
8 ne vem 6
9 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

R23d kateri:

R23D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

R24 Kako pogosto je vaša mati hodila k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

R24 Kako pogosto je vaša mati hodila k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

Vrednost 52221 Frekvenca
1 nikoli 118
2 manj kot enkrat na leto 36
3 približno enkrat do dvakrat na leto 111
4 večkrat na leto 132
5 približno enkrat na mesec 75
6 dvakrat do trikrat na mesec 84
7 skoraj vsak teden 126
8 vsak teden 289
9 večkrat na teden 39
10 ni več živela / neznano 2
98 ne vem / ne spominjam se 39
99 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

R25 Kako pogosto je vaš oče hodil k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

R25 Kako pogosto je vaš oče hodil k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

Vrednost 53220 Frekvenca
1 nikoli 188
2 manj kot enkrat na leto 49
3 približno enkrat do dvakrat na leto 159
4 večkrat na leto 132
5 približno enkrat na mesec 69
6 dvakrat do trikrat na mesec 65
7 skoraj vsak teden 88
8 vsak teden 204
9 večkrat na teden 19
10 ni več živel / neznano 7
98 ne vem / ne spominjam se 70
99 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

R26 In kako pogosto ste vi sami hodili k bogoslužju (mašam), ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

R26 In kako pogosto ste vi sami hodili k bogoslužju (mašam), ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

Vrednost 54219 Frekvenca
1 nikoli 143
2 manj kot enkrat na leto 25
3 približno enkrat do dvakrat na leto 59
4 večkrat na leto 83
5 približno enkrat na mesec 44
6 dvakrat do trikrat na mesec 102
7 skoraj vsak teden 189
8 vsak teden 357
9 večkrat na teden 47
98 ne vem 5
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R27 Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

R27 Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

Vrednost 55218 Frekvenca
1 nikoli 360
2 manj kot enkrat na leto 51
3 približno enkrat do dvakrat na leto 92
4 večkrat na leto 135
5 približno enkrat na mesec 54
6 dvakrat do trikrat na mesec 43
7 skoraj vsak teden 49
8 vsak teden 63
9 večkrat na teden 55
10 enkrat na dan 85
11 večkrat na dan 39
98 ne vem 17
99 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

R28 Če odštejete obiskovanje bogoslužja (maš) - kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

R28 Če odštejete obiskovanje bogoslužja (maš) - kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

Vrednost 56217 Frekvenca
1 nikoli 618
2 manj kot enkrat na leto 110
3 približno enkrat do dvakrat na leto 142
4 večkrat na leto 88
5 približno enkrat na mesec 23
6 dvakrat do trikrat na mesec 17
7 skoraj vsak teden 11
98 ne vem 13
99 b.o. 24
8 vsak teden 15
9 večkrat na teden 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

R29 Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj, ali kak drug verski predmet na vidnem mestu (ra

R29 Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj, ali kak drug verski predmet na vidnem mestu (razpelo - križ, verske podobe ...)?

Vrednost 57216 Frekvenca
1 da 521
2 ne 536
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R30 Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje (verska svetišča, cerkve, božje poti, mošeje …), če odštejet

R30 Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje (verska svetišča, cerkve, božje poti, mošeje …), če odštejete redno obiskovanje verskih obredov v kraju, kjer živite?

Vrednost 58215 Frekvenca
1 nikoli 545
2 manj kot enkrat na leto 199
3 približno enkrat do dvakrat na leto 213
4 večkrat na leto 84
5 približno enkrat ali večkrat na mesec 10
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R31 Kako bi vi ocenili svojo vernost?

R31 Kako bi vi ocenili svojo vernost?

Vrednost 59214 Frekvenca
1 sem globoko veren 40
2 sem zelo veren 66
3 sem precej veren 295
4 nisem niti veren, niti neveren 305
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 101
6 nisem veren 112
7 sploh nisem veren 117
8 ne vem 16
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R32 Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

R32 Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

Vrednost 60213 Frekvenca
1 Sledim veri in sebe razumem kot duhovnega človeka, ki se zan 187
2 Sledim veri, vendar sebe ne vidim kot duhovnega čoveka, ki b 272
3 Ne sledim veri, vendar sebe razumem kot duhovnega človeka, k 253
4 Ne sledim veri in sebe tudi ne razumem kot duhovnega človeka 239
8 ne vem 73
9 b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R33 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom:

R33 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom:

Vrednost 61212 Frekvenca
1 nobena religija ne vsebuje veliko resnice 219
2 mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 487
3 samo ena religija vsebuje resnico 125
8 ne vem 195
9 b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R34a Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da vera pomaga ljudem... da najdejo notranji mir in srečo

R34A a. da najdejo notranji mir in srečo

Vrednost 62211 Frekvenca
1 močno soglašam 269
2 soglašam 596
3 niti-niti 107
4 ne soglašam 45
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 1 5 1.991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R34b da dobijo prijatelje

R34B b. da dobijo prijatelje

Vrednost 63210 Frekvenca
1 močno soglašam 136
2 soglašam 545
3 niti-niti 207
4 ne soglašam 104
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 26
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 39 1 5 2.371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R34c nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni

R34C c. nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni

Vrednost 64209 Frekvenca
1 močno soglašam 285
2 soglašam 635
3 niti-niti 78
4 ne soglašam 27
5 sploh ne soglašam 17
8 ne vem 15
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 5 1.902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R34d da srečajo prave ljudi

R34D d. da srečajo prave ljudi

Vrednost 65208 Frekvenca
1 močno soglašam 129
2 soglašam 440
3 niti-niti 278
4 ne soglašam 135
5 sploh ne soglašam 36
8 ne vem 34
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 47 1 5 2.518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R35a Prosimo ocenite vsako od spodnjih trditev glede na to, kako resnična je po vaši oceni ... Različni predmeti (talism Prosimo ocenite vsako od spodnjih trditev glede na to, kako resnična je po vaši oceni ...

R35A a. Različni predmeti (talismani,amuleti, ipd.) včasih prinesejo srečo.

Vrednost 66207 Frekvenca
1 zagotovo resnična 50
2 verjetno resnična 336
3 verjetno ni resnična 355
4 zagotovo ni resnična 250
8 ne vem 64
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R35b Obstajajo prerokovalci, ki resnično lahko napovejo prihodnost.

R35B b. Obstajajo prerokovalci, ki resnično lahko napovejo prihodnost.

Vrednost 67206 Frekvenca
1 zagotovo resnična 44
2 verjetno resnična 327
3 verjetno ni resnična 331
4 zagotovo ni resnična 297
8 ne vem 56
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R35c Nekateri čudodelni zdravilci imajo nadnaravne moči zdravljenja.

R35C c. Nekateri čudodelni zdravilci imajo nadnaravne moči zdravljenja.

Vrednost 68205 Frekvenca
1 zagotovo resnična 89
2 verjetno resnična 422
3 verjetno ni resnična 279
4 zagotovo ni resnična 216
8 ne vem 49
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R35d Človekovo zvezdno znamenje oz. njegov rojstni horoskop lahko vpliva na potek njegovega življenja.

R35D d. Človekovo zvezdno znamenje oz. njegov rojstni horoskop lahko vpliva na potek njegovega življenja.

Vrednost 69204 Frekvenca
1 zagotovo resnična 48
2 verjetno resnična 277
3 verjetno ni resnična 353
4 zagotovo ni resnična 311
8 ne vem 66
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N1a Na začetku imamo nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo izberite en odgovor ter nam na ta način povej Na začetku imamo nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo izberite en odgovor ter nam na ta način povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

N1A a. da izhajaš iz bogate družine?

Vrednost 70203 Frekvenca
1 to je odločilno 84
2 to je zelo pomembno 246
3 to je precej pomembno 372
4 to ni kaj dosti pomembno 246
5 to sploh ni pomembno 103
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1b da imaš dobro izobražene starše?

N1B b. da imaš dobro izobražene starše?

Vrednost 71202 Frekvenca
1 to je odločilno 72
2 to je zelo pomembno 294
3 to je precej pomembno 416
4 to ni kaj dosti pomembno 200
5 to sploh ni pomembno 69
8 ne vem 10
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1c da imaš sam dobro izobrazbo?

N1C c. da imaš sam dobro izobrazbo?

Vrednost 72201 Frekvenca
1 to je odločilno 240
2 to je zelo pomembno 500
3 to je precej pomembno 250
4 to ni kaj dosti pomembno 48
5 to sploh ni pomembno 16
8 ne vem 6
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1d da si ambiciozen?

N1D d. da si ambiciozen?

Vrednost 73200 Frekvenca
1 to je odločilno 291
2 to je zelo pomembno 473
3 to je precej pomembno 232
4 to ni kaj dosti pomembno 36
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 13
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1e da trdo delaš?

N1E e. da trdo delaš?

Vrednost 74199 Frekvenca
1 to je odločilno 309
2 to je zelo pomembno 447
3 to je precej pomembno 220
4 to ni kaj dosti pomembno 68
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 5
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1f da poznaš prave ljudi?

N1F f. da poznaš prave ljudi? g. da imaš politične zveze?

Vrednost 75198 Frekvenca
1 to je odločilno 277
2 to je zelo pomembno 432
3 to je precej pomembno 280
4 to ni kaj dosti pomembno 50
5 to sploh ni pomembno 15
8 ne vem 8
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1g da imaš politične zveze?

N1G g. da imaš politične zveze?

Vrednost 76197 Frekvenca
1 to je odločilno 160
2 to je zelo pomembno 236
3 to je precej pomembno 298
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 100
8 ne vem 31
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1h da daješ podkupnine?

N1H h. da daješ podkupnine?

Vrednost 77196 Frekvenca
1 to je odločilno 66
2 to je zelo pomembno 99
3 to je precej pomembno 190
4 to ni kaj dosti pomembno 317
5 to sploh ni pomembno 330
8 ne vem 45
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1i da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti?

N1I i. da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti?

Vrednost 78195 Frekvenca
1 to je odločilno 21
2 to je zelo pomembno 86
3 to je precej pomembno 201
4 to ni kaj dosti pomembno 376
5 to sploh ni pomembno 320
8 ne vem 51
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1j da pripadaš določeni veri?

N1J j. da pripadaš določeni veri?

Vrednost 79194 Frekvenca
1 to je odločilno 16
2 to je zelo pomembno 76
3 to je precej pomembno 167
4 to ni kaj dosti pomembno 418
5 to sploh ni pomembno 338
8 ne vem 42
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N1k da si moški ali ženska?

N1K k. da si moški ali ženska?

Vrednost 80193 Frekvenca
1 to je odločilno 45
2 to je zelo pomembno 131
3 to je precej pomembno 279
4 to ni kaj dosti pomembno 324
5 to sploh ni pomembno 255
8 ne vem 25
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N2A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Danes lahko človek v Sloveniji pride povsem na vrh sam Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

N2A a. Danes lahko človek v Sloveniji pride povsem na vrh samo na nepošten način ali s korupcijo.

Vrednost 81192 Frekvenca
1 močno soglašam 122
2 soglašam 372
3 niti-niti 228
4 ne soglašam 242
5 sploh ne soglašam 64
8 ne vem 33
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 37 1 5 2.761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N2B V Sloveniji imajo samo študenti, ki prihajajo iz najboljših srednjih šol, dobre možnosti, da pridobijo univerzitetno izo

N2B b. V Sloveniji imajo samo študenti,ki prihajajo iz najboljših srednjih šol, dobre možnosti, da pridobijo univerzitetno izobrazbo.

Vrednost 82191 Frekvenca
1 močno soglašam 37
2 soglašam 216
3 niti-niti 226
4 ne soglašam 390
5 sploh ne soglašam 148
8 ne vem 43
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 5 3.389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N2C V Sloveniji si lahko samo bogati privoščijo stroške za študij na univerzi.

N2C c. V Sloveniji si lahko samo bogati privoščijo stroške za študij na univerzi.

Vrednost 83190 Frekvenca
1 močno soglašam 42
2 soglašam 257
3 niti-niti 240
4 ne soglašam 367
5 sploh ne soglašam 127
8 ne vem 28
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 32 1 5 3.271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N2D V Sloveniji imajo ljudje enake možnosti za vpis na univerzo, ne glede na njihov spol, narodno pripadnost ali socialno po

N2D d. V Sloveniji imajo ljudje enake možnosti za vpis na univerzo, ne glede na njihov spol, narodno pripadnost ali socialno poreklo.

Vrednost 84189 Frekvenca
1 močno soglašam 210
2 soglašam 553
3 niti-niti 129
4 ne soglašam 102
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 39
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 43 1 5 2.203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

n3 Ali bi rekli, da ste za svoje delo plačani ... ? (če sedaj ne delate, nam povejte za vašo zadnjo zaposlitev)

N3 Ali bi rekli, da ste za svoje delo plačani ... ?

Vrednost 85188 Frekvenca
1 mnogo manj, kot bi si zaslužili 139
2 manj, kot bi si zaslužili 432
3 ravno toliko, kot si zaslužite 292
4 nekaj več, kot bi si zaslužili 23
5 precej več, kot bi si zaslužili 3
6 nikoli nisem bil zaposlen 113
8 ne vem 25
9 b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

N4A Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši ocen Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4A Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): a) zdravnik splošne praksea) zdravnik splošne prakse

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 221 700 15000 3167.654 2036.422

Vrednosti spremenljivk od 700 do 15000

N4B direktor velikega poslovnega sistema Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4B Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): b) direktor velikega poslovnega sistema

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 209 700 30000 8756.075 5187.023

Vrednosti spremenljivk od 700 do 30000

N4C prodajalka v trgovini Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4C Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): c) prodajalka v trgovini

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 163 300 3000 597.461 178.036

Vrednosti spremenljivk od 300 do 3000

N4D nekvalificirani delavec v tovarni Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4D Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): d) nekvalificirani delavec v tovarni

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 169 200 1000 504.615 114.163

Vrednosti spremenljivk od 200 do 1000

N4E minister v Slovenski vladi Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4E Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): e) minister v Slovenski vladi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 209 80 70000 5628.014 4020.444

Vrednosti spremenljivk od 80 do 70000

N5A Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mn Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5A Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): a) zdravnik splošne prakse

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 199 700 40000 3068.88 2266.184

Vrednosti spremenljivk od 700 do 40000

N5B direktor velikega poslovnega sistema Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5B Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): b) direktor velikega poslovnega sistema

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 201 400 50000 4692.998 3650.991

Vrednosti spremenljivk od 400 do 50000

N5C prodajalka v trgovini Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5C Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): c) prodajalka v trgovini

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 171 400 8000 946.499 357.92

Vrednosti spremenljivk od 400 do 8000

N5D nekvalificirani delavec v tovarni Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5D Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): d) nekvalificirani delavec v tovarni

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 174 300 8000 849.473 411.378

Vrednosti spremenljivk od 300 do 8000

N5E minister v Slovenski vladi Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5E Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): e) minister v Slovenski vladi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 198 100 15000 3428.571 2074.831

Vrednosti spremenljivk od 100 do 15000

N6A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

N6A a. Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike.

Vrednost 96177 Frekvenca
1 močno soglašam 612
2 soglašam 390
3 niti-niti 28
4 ne soglašam 18
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 9
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14 1 5 1.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N6B Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

N6B b. Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

Vrednost 97176 Frekvenca
1 močno soglašam 499
2 soglašam 449
3 niti-niti 64
4 ne soglašam 28
5 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 5 1.652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N6C Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

N6C c. Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

Vrednost 98175 Frekvenca
1 močno soglašam 372
2 soglašam 473
3 niti-niti 143
4 ne soglašam 47
5 sploh ne soglašam 7
8 ne vem 14
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 5 1.891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N6D Vlada bi morala trošiti manj denarja za pomoč revnim.

N6D d. Vlada bi morala trošiti manj denarja za pomoč revnim.

Vrednost 99174 Frekvenca
1 močno soglašam 60
2 soglašam 71
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 519
5 sploh ne soglašam 213
8 ne vem 22
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 32 1 5 3.73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

n7A Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek, v primerjavi s tisti

N7a Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek, v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi plačevali enak ali manjši delež?

Vrednost 100173 Frekvenca
1 dosti večji delež 311
2 večji delež 571
3 enak delež 124
4 manjši delež 16
5 dosti manjši delež 0
8 ne vem, ne morem izbrati 34
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 43 1 4 1.848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

n7B Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke? Ali so njihovi davki...

N7b Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke? Ali so njihovi davki...

Vrednost 101172 Frekvenca
1 dosti previsoki 27
2 previsoki 92
3 približno ustrezni 187
4 prenizki 477
5 dosti prenizki 156
8 ne vem, ne morem izbrati 119
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 126 1 5 3.685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

n8A Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo bol

N8a Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Vrednost 102171 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 11
2 deloma pravično, prav 79
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 167
4 deloma nepravično, narobe 148
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 626
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 34 1 5 4.26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

n8b Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo

N8b Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo izobrazbo svojim otrokom, kot ljudje z nižjimi dohodki?

Vrednost 103170 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 16
2 deloma pravično, prav 82
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 143
4 deloma nepravično, narobe 167
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 624
8 ne vem, ne morem izbrati 23
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 33 1 5 4.261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N9A V večini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši V večini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji?

N9A a. med revnimi in bogatimi

Vrednost 104169 Frekvenca
1 zelo ostri 82
2 ostri 333
3 niso preveč ostri 475
4 ni teh sporov 113
8 ne vem 52
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N9B med delavci in srednjim slojem

N9B b. med delavci in srednjim slojem

Vrednost 105168 Frekvenca
1 zelo ostri 35
2 ostri 189
3 niso preveč ostri 565
4 ni teh sporov 216
8 ne vem 50
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N9C med vodstvi podjetij in delavci

N9C c. med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 106167 Frekvenca
1 zelo ostri 199
2 ostri 521
3 niso preveč ostri 257
4 ni teh sporov 37
8 ne vem 43
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N9D med ljudmi na družbenem vrhu in ljudmi na dnu

N9D d. med ljudmi na družbenem vrhu in ljudmi na dnu

Vrednost 107166 Frekvenca
1 zelo ostri 183
2 ostri 396
3 niso preveč ostri 315
4 ni teh sporov 98
8 ne vem 62
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N10A V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha, ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do

N10a V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha, ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi vi uvrstili samega sebe na tej lestvici?

Vrednost 108165 Frekvenca
1 1 - dno / nizko 29
2 2 32
3 3 99
4 4 166
5 5 357
6 6 169
7 7 106
8 8 26
9 9 8
10 10 - vrh / visoko 3
97 odklanja odgovor 9
98 ne vem, ne morem izbrati 47
99 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 70 1 10 4.93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

N10B Sedaj pomislite še na družino, v kateri ste odraščali. Kam bi uvrstili svojo družino v času vašega odraščanja?

N10b Sedaj pomislite še na družino, v kateri ste odraščali. Kam bi uvrstili svojo družino v času vašega odraščanja?

Vrednost 109164 Frekvenca
1 1 - dno / nizko 47
2 2 74
3 3 180
4 4 158
5 5 289
6 6 125
7 7 78
8 8 36
9 9 16
10 10 - vrh / visoko 13
97 odklanja odgovor 9
98 ne vem, ne morem izbrati 32
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 49 1 10 4.596

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

N11 Prosimo, pomislite na vašo sedanjo zaposlitev (ali pa na delo, ki ste ga nazadnje opravljali, če sedaj niste zaposleni). Prosimo, pomislite na vašo sedanjo zaposlitev (ali pa na delo, ki ste ga nazadnje opravljali, če sedaj niste zaposleni).

N11 Če primerjate vaše sedanje delo z delom, ki ga je opravljal vaš oče, ko ste bili stari 16 let, ali bi rekli, da je (ali je bil) ugled vašega dela ...

Vrednost 110163 Frekvenca
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 85
2 višji 238
3 približno enak 333
4 nižji 120
5 dosti nižji od ugleda očetovega dela 48
6 nikoli nisem bil zaposlen 102
7 ne vem, kakšno delo je opravljal oče / ni bil zaposlen / nis 40
8 ne vem, ne morem izbrati 74
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

N12A Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj človek zasluži? Kako odgovorno je delo - kako Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj človek zasluži?

N12A a. Kako odgovorno je delo - kako pomembno naj bi to bilo za določanje višine zaslužka?

Vrednost 111162 Frekvenca
1 bistveno 210
2 zelo pomembno 478
3 pomembno 339
4 ne preveč pomembno 15
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem 15
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 21 1 5 2.158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N12B Koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo?

N12B b. Koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo?

Vrednost 112161 Frekvenca
1 bistveno 108
2 zelo pomembno 427
3 pomembno 428
4 ne preveč pomembno 75
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 5 2.47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N12C Koliko nekdo potrebuje za vzdrževanje družine?

N12C c. Koliko nekdo potrebuje za vzdrževanje družine?

Vrednost 113160 Frekvenca
1 bistveno 73
2 zelo pomembno 282
3 pomembno 412
4 ne preveč pomembno 212
5 sploh ni pomembno 58
8 ne vem 16
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 28 1 5 2.904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N12D Da mora nekdo vzdrževati otroke?

N12D d. Da mora nekdo vzdrževati otroke?

Vrednost 114159 Frekvenca
1 bistveno 88
2 zelo pomembno 350
3 pomembno 378
4 ne preveč pomembno 170
5 sploh ni pomembno 55
8 ne vem 12
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 24 1 5 2.764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N12E Kako dobro nekdo opravlja svoje delo?

N12E e. Kako dobro nekdo opravlja svoje delo?

Vrednost 115158 Frekvenca
1 bistveno 320
2 zelo pomembno 506
3 pomembno 206
4 ne preveč pomembno 15
5 sploh ni pomembno 0
8 ne vem 10
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 18 1 4 1.92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N12F Kako pridno nekdo dela?

N12F f. Kako pridno nekdo dela?

Vrednost 116157 Frekvenca
1 bistveno 274
2 zelo pomembno 467
3 pomembno 269
4 ne preveč pomembno 31
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem 11
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 5 2.069

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N13 Se vam zdi, da je vaša plača pravična? Ne sprašujemo vas o tem, koliko bi radi zaslužili, pač pa to, kakšen zaslužek bi

N13 Se vam zdi, da je vaša plača pravična? Ne sprašujemo vas o tem, koliko bi radi zaslužili, pač pa to, kakšen zaslužek bi bil po vašem mnenju pravičen glede na vašo usposobljenost in trud? Koliko torej zaslužite?

Vrednost 117156 Frekvenca
1 mnogo manj, kot bi bilo prav 167
2 nekaj manj, kot bi bilo prav 380
3 približno toliko, kot je prav 312
4 nekaj več, kot bi bilo prav 27
5 mnogo več, kot bi bilo prav 8
6 nikoli nisem bil zaposlen 121
8 ne vem, ne morem izbrati 18
9 b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

N14a (Anketar: UPORABITE KARTICO) Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa na Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

N14a Najprej nas zanima, kakšna je po vašem mnenju podoba slovenske družbe danes - katera od slik ji najbolj ustreza?

Vrednost 118155 Frekvenca
1 slika A 245
2 slika B 292
3 slika C 252
4 slika D 114
5 slika E 25
8 ne vem, ne morem izbrati 101
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N14b In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti? Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

N14b In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti?

Vrednost 119154 Frekvenca
1 slika A 13
2 slika B 36
3 slika C 156
4 slika D 504
5 slika E 204
8 ne vem, ne morem izbrati 110
9 b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S1 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da s

S1 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 120153 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 10
1 1 4
2 2 11
3 3 35
4 4 43
5 5 162
6 6 104
7 7 206
8 8 265
9 9 120
10 zelo sem srečen 90
98 ne vem 6
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 15 0 10 6.932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pome

S2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Vrednost 121152 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 4
1 1 10
2 2 13
3 3 45
4 4 66
5 5 230
6 6 147
7 7 192
8 8 204
9 9 79
10 zelo zadovoljen 66
98 ne vem 5
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 9 0 10 6.453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

S3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Vrednost 122151 Frekvenca
0 veliko slabše 10
1 1 13
2 2 19
3 3 43
4 4 63
5 5 476
6 6 155
7 7 117
8 8 90
9 9 14
10 veliko boljše 13
98 ne vem 42
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 52 0 10 5.466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S4 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

S4 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 123150 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 193
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 532
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s konce 291
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 32
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 6
6 da živite v revščini 2
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S5 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

S5 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 124149 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen 70
1 1 42
2 2 118
3 3 150
4 4 128
5 5 233
6 6 115
7 7 87
8 8 50
9 9 3
10 izjemno zadovoljen 8
98 ne vem 53
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 61

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

S6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 125148 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen 104
1 1 99
2 2 219
3 3 220
4 4 141
5 5 161
6 6 61
7 7 26
8 8 7
9 9 1
10 izjemno zadovoljen 2
98 ne vem 20
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 24 0 10 3.073

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

S7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 126147 Frekvenca
0 izjemno slabo 6
1 1 16
2 2 48
3 3 103
4 4 122
5 5 232
6 6 158
7 7 172
8 8 103
9 9 26
10 izjemno dobro 15
98 ne vem 58
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 64 0 10 5.424

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S8 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

S8 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 127146 Frekvenca
0 izjemno slabo 24
1 1 35
2 2 103
3 3 174
4 4 151
5 5 241
6 6 130
7 7 119
8 8 54
9 9 12
10 izjemno dobro 7
98 ne vem 9
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 15 0 10 4.567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S9 (Samo za zaposlene!) Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejaj

S9 Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejajo stvari v vaši službi?

Vrednost 128145 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 17
1 1 13
2 2 34
3 3 54
4 4 75
5 5 113
6 6 64
7 7 81
8 8 63
9 9 29
10 zelo zadovoljen 29
97 ni zaposlen 213
98 ne vem 8
99 b.o. 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 493 0 10 5.444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S10 (Samo za zaposlene!) Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?

S10 Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?

Vrednost 129144 Frekvenca
0 nisem zaposlen 249
1 da, zelo me skrbi 57
2 da, do neke mere me skrbi 227
3 ne, to me ne skrbi 272
8 ne vem 15
9 b.o. 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 260

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

S11 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so tak

S11 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Vrednost 130143 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 18
2 sedanje razlike so primerne 40
3 razlike naj se zmanjšajo 928
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 46
8 ne vem 28
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S12 Povejte prosim, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standar

S12 Povejte prosim, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standard?

Vrednost 131142 Frekvenca
0 to je predvsem odgovornost posameznika 20
1 1 11
2 2 25
3 3 37
4 4 39
5 5 275
6 6 112
7 7 144
8 8 160
9 9 80
10 to je predvsem odgovornost države 135
98 ne vem 18
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 0 10 6.487

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S13 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden

S13 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 132141 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 81
1 1 76
2 2 141
3 3 159
4 4 108
5 5