Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM091
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM091_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2009)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Study Content

Keywords:

sreča, spolni odnosi pred poroko, spolni odnosi izven zakona, spolni odnosi med osebami istega spola, odnos do splava, delitev dela v gospodinjstvu, zaupanje ljudem, zaupanje v politične institucije, odnos do znanosti, verska diskriminacija, religioznost, obiskovanje verskih obredov, verska prepričanja, dejavniki napredovanja, možnosti napredovanja, pravično plačilo za delo, dejanski in zaželjeni zaslužek po poklicnih kategorijah, razlike v dohodkih, davki v državi, konflikti med skupinami, dejavniki, ki vplivajo na zaslužek, struktura družbe, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, zadovoljstvo z delom, skrb zaradi izgube zaposlitve, ukvarjanje s športom, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, zanimanje za politiko, strankarske preference, politična participacija, občutek varnosti, razumevanje vloge državljana, korupcija v javnih službah, spremljanje množičnih medijev, plačana pomoč na domu, stališče do dosmrtne kazni

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, RELIGIOZNOST, RELIGIJA, DOHODEK, DRUŽBENI POLOŽAJ, SOCIALNI KAPITAL

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
STALIŠČA O RELIGIJI
STALIŠČA O DRUŽBENI NEENAKOSTI
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
MEDIJI IN AKTUALNA VPRAŠANJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava SJM091 je sestavljena iz dveh modulov Mednarodne splošne družboslovne ankete (ISSP): Religija in Družbena neenakost. Modul Religija obravnava religiozna verovanja, versko socializacijo, pretekle in trenutne verske prakse, povezavo med religijo in vlado ter religijo v primerjavi z drugimi, nereligioznimi vidiki. Modul Družbena neenakost pa obravnava odnos do neenakih dohodkov, mnenje o plačah in dohodkih, legitimnost neenakosti, uspeh v karieri zaradi vez in poznanstev ter dobrega družinskega zaledja, družbene sloje in konflikte znotraj skupin ter trenutni in pretekli družbeni položaj. Primerjalne raziskave: SJM912, SJM932, SJM981.

Methodology


Collection date: marec 2009 - maj 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1594) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec N=1065.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1 [datoteka podatkov], 2011

File ID: SJM091_P1_SL_V1_R2

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 273
 • number of units: 1065

Version: 2

Variable list

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Value 13 Frequency
1 zelo srečen 170
2 precej srečen 651
3 ne preveč srečen 189
4 sploh nisem srečen 26
8 ne morem reči 27
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 29

Valid range from 1 to 4

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

Value 22 Frequency
1 to je vedno slabo 54
2 skoraj vedno je to slabo 48
3 le včasih je to slabo 161
4 to ni nikoli slabo 757
8 ne vem 35
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 45

Valid range from 1 to 4

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

Value 31 Frequency
1 to je vedno slabo 520
2 skoraj vedno je to slabo 273
3 le včasih je to slabo 131
4 to ni nikoli slabo 85
8 ne vem 42
9 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 56

Valid range from 1 to 4

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Value 1272 Frequency
1 zelo srečen 170
2 precej srečen 651
3 ne preveč srečen 189
4 sploh nisem srečen 26
8 ne morem reči 27
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 29

Valid range from 1 to 4

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

R2 Ali je po vaši oceni slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko?

Value 2271 Frequency
1 to je vedno slabo 54
2 skoraj vedno je to slabo 48
3 le včasih je to slabo 161
4 to ni nikoli slabo 757
8 ne vem 35
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 45

Valid range from 1 to 4

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

R3 In kaj mislite o tem, če ima poročen moški ali poročena ženska spolne odnose izven zakona?

Value 3270 Frequency
1 to je vedno slabo 520
2 skoraj vedno je to slabo 273
3 le včasih je to slabo 131
4 to ni nikoli slabo 85
8 ne vem 42
9 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 56

Valid range from 1 to 4

R4 In kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

R4 In kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

Value 4269 Frequency
1 to je vedno slabo 447
2 skoraj vedno je to slabo 95
3 le včasih je to slabo 136
4 to ni nikoli slabo 211
8 ne vem 134
9 b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 176

Valid range from 1 to 4

R5a Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom? Če g Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom?

R5A a.Če gre za prekinitev nosečnosti, ker bi otrok z veliko verjetnostjo imel po rojstvu hudo okvaro.

Value 5268 Frequency
1 to je vedno slabo 95
2 skoraj vedno je to slabo 72
3 le včasih je to slabo 177
4 to ni nikoli slabo 672
8 ne vem 35
9 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 49

Valid range from 1 to 4

R5b Če gre za prekinitev nosečnosti v primeru, kadar ima družina le majhen dohodek in zato ne more imeti več otrok. Ali je za vas osebno slabo, obsojanja vredno, ali ni slabo, če ženska dovoli prekinitev nosečnosti s splavom?

R5B b. Če gre za prekinitev nosečnosti v primeru, kadar ima družina le majhen dohodek in zato ne more imeti več otrok.

Value 6267 Frequency
1 to je vedno slabo 205
2 skoraj vedno je to slabo 159
3 le včasih je to slabo 282
4 to ni nikoli slabo 330
8 ne vem 65
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 89

Valid range from 1 to 4

R6 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo... Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, d Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo...

R6 “Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino".

Value 7266 Frequency
1 močno soglašam 53
2 soglašam 153
3 niti-niti 149
4 ne soglašam 339
5 sploh ne soglašam 363
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 8 1 5 3.763

Valid range from 1 to 5

R7 Kaj bi rekli, ali je ljudem na splošno mogoče zaupati, ali pa mora biti človek na splošno z ljudmi zelo previden?

R7 Kaj bi rekli, ali je ljudem na splošno mogoče zaupati, ali pa mora biti človek na splošno z ljudmi zelo previden?

Value 8265 Frequency
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 21
2 ljudem je večinoma mogoče zaupati 208
3 večinoma je treba biti precej previden z ljudmi 542
4 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 286
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 8

Valid range from 1 to 4

R8A Koliko zaupate... Državnemu zboru Koliko zaupate...

R8A a. Državnemu zboru

Value 9264 Frequency
1 popolnoma zaupam 12
2 precej zaupam 109
3 bolj malo zaupam 423
4 zelo malo zaupam 253
5 sploh ne zaupam 214
8 ne vem 46
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 54 1 5 3.542

Valid range from 1 to 5

R8B tovarnam in podjetjem

R8B b. tovarnam in podjetjem

Value 10263 Frequency
1 popolnoma zaupam 13
2 precej zaupam 166
3 bolj malo zaupam 506
4 zelo malo zaupam 215
5 sploh ne zaupam 104
8 ne vem 43
9 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 61 1 5 3.23

Valid range from 1 to 5

R8C cerkvi in verskim organizacijam

R8C c. cerkvi in verskim organizacijam

Value 11262 Frequency
1 popolnoma zaupam 44
2 precej zaupam 171
3 bolj malo zaupam 351
4 zelo malo zaupam 203
5 sploh ne zaupam 259
8 ne vem 26
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 37 1 5 3.449

Valid range from 1 to 5

R8D sodiščem in pravnemu sistemu

R8D d. sodiščem in pravnemu sistemu

Value 12261 Frequency
1 popolnoma zaupam 19
2 precej zaupam 240
3 bolj malo zaupam 409
4 zelo malo zaupam 206
5 sploh ne zaupam 150
8 ne vem 31
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 41 1 5 3.223

Valid range from 1 to 5

R8E šolam in izobraževalnemu sistemu

R8E e. šolam in izobraževalnemu sistemu

Value 13260 Frequency
1 popolnoma zaupam 127
2 precej zaupam 557
3 bolj malo zaupam 267
4 zelo malo zaupam 60
5 sploh ne zaupam 25
8 ne vem 20
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 29 1 5 2.323

Valid range from 1 to 5

R9 Zanima nas, koliko ste se v življenju selili med različnimi kraji. Kaj od navedenega je najbližje vaši življenski izkušn

R9 Zanima nas, koliko ste se v življenju selili med različnimi kraji. Kaj od navedenega je najbližje vaši življenski izkušnji?

Value 14259 Frequency
1 živel sem v različnih državah 106
2 živel sem v različnih krajih iste države 336
3 živel sem v različnih soseskah istega mesta, ali v različnih 201
4 ves čas sem živel v isti mestni soseski ali istem naselju 418
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 4

Valid range from 1 to 4

R10A Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama? Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne od Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

R10A a. Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi.

Value 15258 Frequency
1 močno soglašam 477
2 soglašam 380
3 niti-niti 80
4 ne soglašam 64
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 23
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 29 1 5 1.842

Valid range from 1 to 5

R10B Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade.

R10B b. Verski voditelji naj ne biposkušali vplivati na odločitve vlade.

Value 16257 Frequency
1 močno soglašam 452
2 soglašam 405
3 niti-niti 89
4 ne soglašam 67
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 20
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 26 1 5 1.855

Valid range from 1 to 5

R11A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

R11A a. V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Value 17256 Frequency
1 močno soglašam 42
2 soglašam 219
3 niti-niti 292
4 ne soglašam 332
5 sploh ne soglašam 132
8 ne vem 44
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 5 3.288

Valid range from 1 to 5

R11B Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo.

R11B b. Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo.

Value 18255 Frequency
1 močno soglašam 28
2 soglašam 199
3 niti-niti 262
4 ne soglašam 370
5 sploh ne soglašam 151
8 ne vem 48
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 55 1 5 3.413

Valid range from 1 to 5

R11C Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

R11C c. Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

Value 19254 Frequency
1 močno soglašam 230
2 soglašam 464
3 niti-niti 188
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 42
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 49 1 5 2.237

Valid range from 1 to 5

R11D Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

R11D d. Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

Value 20253 Frequency
1 močno soglašam 231
2 soglašam 498
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 113
5 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 35
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 40 1 5 2.199

Valid range from 1 to 5

R12 Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi …?

R12 Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi …?

Value 21252 Frequency
1 mnogo preveč moči 113
2 preveč moči 366
3 približno pravo mero moči 458
4 premalo moči 57
5 mnogo premalo moči 4
8 ne vem 61
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 67 1 5 2.472

Valid range from 1 to 5

R13A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama... Vse verske skupnosti v Sloveniji bi morale imeti enak Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama...

R13A a. Vse verske skupnosti v Sloveniji bi morale imeti enake pravice.

Value 22251 Frequency
1 močno soglašam 228
2 soglašam 523
3 niti-niti 119
4 ne soglašam 133
5 sploh ne soglašam 30
8 ne vem 27
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 32 1 5 2.239

Valid range from 1 to 5

R13B Spoštovati moramo vse religije.

R13B b. Spoštovati moramo vse religije.

Value 23250 Frequency
1 močno soglašam 320
2 soglašam 591
3 niti-niti 75
4 ne soglašam 49
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 12
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 15 1 5 1.903

Valid range from 1 to 5

R14A Ljudje pripadajo različnim religijam in imajo različna verska prepričanja. Ali bi v spodaj navedenih primerih sprejeli o Ljudje pripadajo različnim religijam in imajo različna verska prepričanja. Ali bi v spodaj navedenih primerih sprejeli osebo, ki pripada drugačni religiji kot je vaša, ali ki ima zelo drugačna verska prepričanja kot so vaša? V primeru…

R14A a. da bi se poročil(a) z vašim sorodnikom

Value 24249 Frequency
1 zagotovo sprejel 475
2 verjetno sprejel 426
3 verjetno ne bi sprejel 78
4 zagotovo ne bi sprejel 54
8 ne vem 20
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 32

Valid range from 1 to 4

R14B da bi bil(a) kandidat(ka) na listi stranke, ki jo podpirate

R14B b. da bi bil(a) kandidat(ka) na listi stranke, ki jo podpirate

Value 25248 Frequency
1 zagotovo sprejel 440
2 verjetno sprejel 424
3 verjetno ne bi sprejel 85
4 zagotovo ne bi sprejel 47
8 ne vem 45
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 69

Valid range from 1 to 4

R15A Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero ponuja le njihova religija, vse ostale religije pa razumejo kot sovražne. Ali menite, da bi takim ljudem lahko dovolili...

R15A a. prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Value 26247 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 88
2 morda dovolili 290
3 morda ne dovolili 241
4 v nobenem primeru dovolili 380
8 ne vem 58
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 66

Valid range from 1 to 4

R15B objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

R15B b. objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

Value 27246 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 176
2 morda dovolili 425
3 morda ne dovolili 183
4 v nobenem primeru dovolili 211
8 ne vem 58
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 70

Valid range from 1 to 4

R16 Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

R16 Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

Value 28245 Frequency
1 ne verujem v boga 141
2 ne vem, če je bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 59
3 ne verujem v boga kot osebno nadnaravno bitje, verujem pa v 311
4 včasih verujem v boga, včasih pa ne 105
5 čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v boga 171
6 vem, da bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim 251
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27

Valid range from 1 to 6

R17 Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

R17 Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

Value 29244 Frequency
1 ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 203
2 ne verujem v boga, prej pa sem veroval vanj 120
3 verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 30
4 verujem v boga in sem vedno veroval vanj 510
8 ne vem 133
9 b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 202

Valid range from 1 to 4

R18a Ali verjamete ... da je življenje po smrti Ali verjamete ...

R18A a. da je življenje po smrti

Value 30243 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 130
2 da, verjetno obstoja 311
3 ne, verjetno ne obstoja 234
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 285
8 ne vem 90
9 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 105

Valid range from 1 to 4

R18b da so nebesa

R18B b. da so nebesa

Value 31242 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 100
2 da, verjetno obstoja 268
3 ne, verjetno ne obstoja 264
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 300
8 ne vem 115
9 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 133

Valid range from 1 to 4

R18c da je pekel

R18C c. da je pekel

Value 32241 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 96
2 da, verjetno obstoja 246
3 ne, verjetno ne obstoja 276
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 312
8 ne vem 116
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 135

Valid range from 1 to 4

R18d da se dogajajo čudeži

R18D d. da se dogajajo čudeži

Value 33240 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 177
2 da, verjetno obstoja 412
3 ne, verjetno ne obstoja 198
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 197
8 ne vem 62
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 81

Valid range from 1 to 4

R18e v reinkarnacijo - v to, da se po smrti vedno znova rodite

R18E e. v reinkarnacijo – v to, da se po smrti vedno znova rodite

Value 34239 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 77
2 da, verjetno obstoja 205
3 ne, verjetno ne obstoja 254
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 396
8 ne vem 115
9 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 133

Valid range from 1 to 4

R18f v nirvano

R18F f. v nirvano

Value 35238 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 40
2 da, verjetno obstoja 169
3 ne, verjetno ne obstoja 262
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 324
8 ne vem 226
9 b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 270

Valid range from 1 to 4

R18g v nadnaravne moči umrlih prednikov

R18G g. v nadnaravne moči umrlih prednikov

Value 36237 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 43
2 da, verjetno obstoja 196
3 ne, verjetno ne obstoja 260
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 430
8 ne vem 114
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 136

Valid range from 1 to 4

R18s v Marijo

R18S s. v Marijo

Value 37236 Frequency
1 da, čisto zanesljivo obstoja 172
2 da, verjetno obstoja 282
3 ne, verjetno ne obstoja 191
4 ne, čisto zanesljivo ne obstoja 297
8 ne vem 101
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 123

Valid range from 1 to 4

R19a Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami? Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

R19A a. Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej.

Value 38235 Frequency
1 močno soglašam 84
2 soglašam 203
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 278
5 sploh ne soglašam 250
8 ne vem 68
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 80 1 5 3.413

Valid range from 1 to 5

R19b Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja.

R19B b. Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojegaživljenja.

Value 39234 Frequency
1 močno soglašam 57
2 soglašam 235
3 niti-niti 179
4 ne soglašam 377
5 sploh ne soglašam 191
8 ne vem 19
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 26 1 5 3.395

Valid range from 1 to 5

R19c Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog.

R19C c. Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog.

Value 40233 Frequency
1 močno soglašam 26
2 soglašam 114
3 niti-niti 161
4 ne soglašam 363
5 sploh ne soglašam 358
8 ne vem 24
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 43 1 5 3.893

Valid range from 1 to 5

R19d Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla.

R19D d. Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla.

Value 41232 Frequency
1 močno soglašam 6
2 soglašam 23
3 niti-niti 45
4 ne soglašam 432
5 sploh ne soglašam 531
8 ne vem 17
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 28 1 5 4.407

Valid range from 1 to 5

R19e Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam.

R19E e. Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam.

Value 42231 Frequency
1 močno soglašam 258
2 soglašam 497
3 niti-niti 124
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 45
8 ne vem 41
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 51 1 5 2.179

Valid range from 1 to 5

R19f V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskih obredov.

R19F f. V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskihobredov.

Value 43230 Frequency
1 močno soglašam 153
2 soglašam 368
3 niti-niti 177
4 ne soglašam 169
5 sploh ne soglašam 118
8 ne vem 44
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 80 1 5 2.727

Valid range from 1 to 5

R20 Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

R20 Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

Value 44229 Frequency
1 rimokatoliški 913
2 evangeličanski 15
3 pravoslavni 28
4 drugi krščanski verski skupnosti 4
5 islamski skupnosti 25
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 62
8 ne vem 10
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 18

Valid range from 1 to 7

R20d kateri:

R20D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

R21 Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

R21 Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

Value 46227 Frequency
1 rimokatoliški 873
2 evangeličanski 14
3 pravoslavni 33
4 drugi krščanski verski skupnosti 2
5 islamski skupnosti 27
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 89
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27

Valid range from 1 to 7

R21d kateri:

R21D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

R22 V kakšno versko smer so vas vzgojili?

R22 V kakšno versko smer so vas vzgojili?

Value 48225 Frequency
1 rimokatoliško 853
2 evangeličansko 14
3 pravoslavno 24
4 drugo krščansko versko skupnost 3
5 islamsko skupnost 18
6 drugo nekrščansko versko skupnost 0
7 nobeno versko skupnost 141
8 ne vem 2
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 12

Valid range from 1 to 7

R22d kateri:

R22D drugo nekrščansko versko skupnost, katero:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

R23 Če živite skupaj z zakonskim partnerjem ali s partnerjem, kateri verski skupnosti pripada vaš partner?

R23 Če živite skupaj z zakonskim partnerjem ali s partnerjem, kateri verski skupnosti pripada vaš partner?

Value 50223 Frequency
0 nisem poročen, ne živim skupaj s partnerjem 287
1 rimokatoliški 590
2 evangeličanski 12
3 pravoslavni 18
4 drugi krščanski verski skupnosti 2
5 islamski skupnosti 19
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 114
8 ne vem 6
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23

Valid range from 0 to 7

R23d kateri:

R23D drugi nekrščanski verski skupnosti, kateri:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

R24 Kako pogosto je vaša mati hodila k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

R24 Kako pogosto je vaša mati hodila k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

Value 52221 Frequency
1 nikoli 118
2 manj kot enkrat na leto 36
3 približno enkrat do dvakrat na leto 111
4 večkrat na leto 132
5 približno enkrat na mesec 75
6 dvakrat do trikrat na mesec 84
7 skoraj vsak teden 126
8 vsak teden 289
9 večkrat na teden 39
10 ni več živela / neznano 2
98 ne vem / ne spominjam se 39
99 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 53

Valid range from 1 to 10

R25 Kako pogosto je vaš oče hodil k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

R25 Kako pogosto je vaš oče hodil k bogoslužju (mašam), ko ste bili še otrok?

Value 53220 Frequency
1 nikoli 188
2 manj kot enkrat na leto 49
3 približno enkrat do dvakrat na leto 159
4 večkrat na leto 132
5 približno enkrat na mesec 69
6 dvakrat do trikrat na mesec 65
7 skoraj vsak teden 88
8 vsak teden 204
9 večkrat na teden 19
10 ni več živel / neznano 7
98 ne vem / ne spominjam se 70
99 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 85

Valid range from 1 to 10

R26 In kako pogosto ste vi sami hodili k bogoslužju (mašam), ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

R26 In kako pogosto ste vi sami hodili k bogoslužju (mašam), ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

Value 54219 Frequency
1 nikoli 143
2 manj kot enkrat na leto 25
3 približno enkrat do dvakrat na leto 59
4 večkrat na leto 83
5 približno enkrat na mesec 44
6 dvakrat do trikrat na mesec 102
7 skoraj vsak teden 189
8 vsak teden 357
9 večkrat na teden 47
98 ne vem 5
99 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 16

Valid range from 1 to 9

R27 Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

R27 Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

Value 55218 Frequency
1 nikoli 360
2 manj kot enkrat na leto 51
3 približno enkrat do dvakrat na leto 92
4 večkrat na leto 135
5 približno enkrat na mesec 54
6 dvakrat do trikrat na mesec 43
7 skoraj vsak teden 49
8 vsak teden 63
9 večkrat na teden 55
10 enkrat na dan 85
11 večkrat na dan 39
98 ne vem 17
99 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 39

Valid range from 1 to 11

R28 Če odštejete obiskovanje bogoslužja (maš) - kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

R28 Če odštejete obiskovanje bogoslužja (maš) - kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

Value 56217 Frequency
1 nikoli 618
2 manj kot enkrat na leto 110
3 približno enkrat do dvakrat na leto 142
4 večkrat na leto 88
5 približno enkrat na mesec 23
6 dvakrat do trikrat na mesec 17
7 skoraj vsak teden 11
98 ne vem 13
99 b.o. 24
8 vsak teden 15
9 večkrat na teden 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19

Valid range from 1 to 99

R29 Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj, ali kak drug verski predmet na vidnem mestu (ra

R29 Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj, ali kak drug verski predmet na vidnem mestu (razpelo - križ, verske podobe ...)?

Value 57216 Frequency
1 da 521
2 ne 536
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 8

Valid range from 1 to 2

R30 Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje (verska svetišča, cerkve, božje poti, mošeje …), če odštejet

R30 Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje (verska svetišča, cerkve, božje poti, mošeje …), če odštejete redno obiskovanje verskih obredov v kraju, kjer živite?

Value 58215 Frequency
1 nikoli 545
2 manj kot enkrat na leto 199
3 približno enkrat do dvakrat na leto 213
4 večkrat na leto 84
5 približno enkrat ali večkrat na mesec 10
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14

Valid range from 1 to 5

R31 Kako bi vi ocenili svojo vernost?

R31 Kako bi vi ocenili svojo vernost?

Value 59214 Frequency
1 sem globoko veren 40
2 sem zelo veren 66
3 sem precej veren 295
4 nisem niti veren, niti neveren 305
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 101
6 nisem veren 112
7 sploh nisem veren 117
8 ne vem 16
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 29

Valid range from 1 to 7

R32 Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

R32 Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

Value 60213 Frequency
1 Sledim veri in sebe razumem kot duhovnega človeka, ki se zan 187
2 Sledim veri, vendar sebe ne vidim kot duhovnega čoveka, ki b 272
3 Ne sledim veri, vendar sebe razumem kot duhovnega človeka, k 253
4 Ne sledim veri in sebe tudi ne razumem kot duhovnega človeka 239
8 ne vem 73
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 114

Valid range from 1 to 4

R33 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom:

R33 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom:

Value 61212 Frequency
1 nobena religija ne vsebuje veliko resnice 219
2 mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 487
3 samo ena religija vsebuje resnico 125
8 ne vem 195
9 b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 234

Valid range from 1 to 3

R34a Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da vera pomaga ljudem... da najdejo notranji mir in srečo

R34A a. da najdejo notranji mir in srečo

Value 62211 Frequency
1 močno soglašam 269
2 soglašam 596
3 niti-niti 107
4 ne soglašam 45
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 1 5 1.991

Valid range from 1 to 5

R34b da dobijo prijatelje

R34B b. da dobijo prijatelje

Value 63210 Frequency
1 močno soglašam 136
2 soglašam 545
3 niti-niti 207
4 ne soglašam 104
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 26
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 39 1 5 2.371

Valid range from 1 to 5

R34c nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni

R34C c. nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni

Value 64209 Frequency
1 močno soglašam 285
2 soglašam 635
3 niti-niti 78
4 ne soglašam 27
5 sploh ne soglašam 17
8 ne vem 15
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 5 1.902

Valid range from 1 to 5

R34d da srečajo prave ljudi

R34D d. da srečajo prave ljudi

Value 65208 Frequency
1 močno soglašam 129
2 soglašam 440
3 niti-niti 278
4 ne soglašam 135
5 sploh ne soglašam 36
8 ne vem 34
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 47 1 5 2.518

Valid range from 1 to 5

R35a Prosimo ocenite vsako od spodnjih trditev glede na to, kako resnična je po vaši oceni ... Različni predmeti (talism Prosimo ocenite vsako od spodnjih trditev glede na to, kako resnična je po vaši oceni ...

R35A a. Različni predmeti (talismani,amuleti, ipd.) včasih prinesejo srečo.

Value 66207 Frequency
1 zagotovo resnična 50
2 verjetno resnična 336
3 verjetno ni resnična 355
4 zagotovo ni resnična 250
8 ne vem 64
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 74

Valid range from 1 to 4

R35b Obstajajo prerokovalci, ki resnično lahko napovejo prihodnost.

R35B b. Obstajajo prerokovalci, ki resnično lahko napovejo prihodnost.

Value 67206 Frequency
1 zagotovo resnična 44
2 verjetno resnična 327
3 verjetno ni resnična 331
4 zagotovo ni resnična 297
8 ne vem 56
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 66

Valid range from 1 to 4

R35c Nekateri čudodelni zdravilci imajo nadnaravne moči zdravljenja.

R35C c. Nekateri čudodelni zdravilci imajo nadnaravne moči zdravljenja.

Value 68205 Frequency
1 zagotovo resnična 89
2 verjetno resnična 422
3 verjetno ni resnična 279
4 zagotovo ni resnična 216
8 ne vem 49
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 59

Valid range from 1 to 4

R35d Človekovo zvezdno znamenje oz. njegov rojstni horoskop lahko vpliva na potek njegovega življenja.

R35D d. Človekovo zvezdno znamenje oz. njegov rojstni horoskop lahko vpliva na potek njegovega življenja.

Value 69204 Frequency
1 zagotovo resnična 48
2 verjetno resnična 277
3 verjetno ni resnična 353
4 zagotovo ni resnična 311
8 ne vem 66
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 76

Valid range from 1 to 4

N1a Na začetku imamo nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo izberite en odgovor ter nam na ta način povej Na začetku imamo nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo izberite en odgovor ter nam na ta način povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

N1A a. da izhajaš iz bogate družine?

Value 70203 Frequency
1 to je odločilno 84
2 to je zelo pomembno 246
3 to je precej pomembno 372
4 to ni kaj dosti pomembno 246
5 to sploh ni pomembno 103
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14

Valid range from 1 to 5

N1b da imaš dobro izobražene starše?

N1B b. da imaš dobro izobražene starše?

Value 71202 Frequency
1 to je odločilno 72
2 to je zelo pomembno 294
3 to je precej pomembno 416
4 to ni kaj dosti pomembno 200
5 to sploh ni pomembno 69
8 ne vem 10
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14

Valid range from 1 to 5

N1c da imaš sam dobro izobrazbo?

N1C c. da imaš sam dobro izobrazbo?

Value 72201 Frequency
1 to je odločilno 240
2 to je zelo pomembno 500
3 to je precej pomembno 250
4 to ni kaj dosti pomembno 48
5 to sploh ni pomembno 16
8 ne vem 6
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 11

Valid range from 1 to 5

N1d da si ambiciozen?

N1D d. da si ambiciozen?

Value 73200 Frequency
1 to je odločilno 291
2 to je zelo pomembno 473
3 to je precej pomembno 232
4 to ni kaj dosti pomembno 36
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 13
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 21

Valid range from 1 to 5

N1e da trdo delaš?

N1E e. da trdo delaš?

Value 74199 Frequency
1 to je odločilno 309
2 to je zelo pomembno 447
3 to je precej pomembno 220
4 to ni kaj dosti pomembno 68
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 5
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 9

Valid range from 1 to 5

N1f da poznaš prave ljudi?

N1F f. da poznaš prave ljudi? g. da imaš politične zveze?

Value 75198 Frequency
1 to je odločilno 277
2 to je zelo pomembno 432
3 to je precej pomembno 280
4 to ni kaj dosti pomembno 50
5 to sploh ni pomembno 15
8 ne vem 8
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 11

Valid range from 1 to 5

N1g da imaš politične zveze?

N1G g. da imaš politične zveze?

Value 76197 Frequency
1 to je odločilno 160
2 to je zelo pomembno 236
3 to je precej pomembno 298
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 100
8 ne vem 31
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 39

Valid range from 1 to 5

N1h da daješ podkupnine?

N1H h. da daješ podkupnine?

Value 77196 Frequency
1 to je odločilno 66
2 to je zelo pomembno 99
3 to je precej pomembno 190
4 to ni kaj dosti pomembno 317
5 to sploh ni pomembno 330
8 ne vem 45
9 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 63

Valid range from 1 to 5

N1i da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti?

N1I i. da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti?

Value 78195 Frequency
1 to je odločilno 21
2 to je zelo pomembno 86
3 to je precej pomembno 201
4 to ni kaj dosti pomembno 376
5 to sploh ni pomembno 320
8 ne vem 51
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 61

Valid range from 1 to 5

N1j da pripadaš določeni veri?

N1J j. da pripadaš določeni veri?

Value 79194 Frequency
1 to je odločilno 16
2 to je zelo pomembno 76
3 to je precej pomembno 167
4 to ni kaj dosti pomembno 418
5 to sploh ni pomembno 338
8 ne vem 42
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 50

Valid range from 1 to 5

N1k da si moški ali ženska?

N1K k. da si moški ali ženska?

Value 80193 Frequency
1 to je odločilno 45
2 to je zelo pomembno 131
3 to je precej pomembno 279
4 to ni kaj dosti pomembno 324
5 to sploh ni pomembno 255
8 ne vem 25
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 31

Valid range from 1 to 5

N2A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Danes lahko človek v Sloveniji pride povsem na vrh sam Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

N2A a. Danes lahko človek v Sloveniji pride povsem na vrh samo na nepošten način ali s korupcijo.

Value 81192 Frequency
1 močno soglašam 122
2 soglašam 372
3 niti-niti 228
4 ne soglašam 242
5 sploh ne soglašam 64
8 ne vem 33
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 37 1 5 2.761

Valid range from 1 to 5

N2B V Sloveniji imajo samo študenti, ki prihajajo iz najboljših srednjih šol, dobre možnosti, da pridobijo univerzitetno izo

N2B b. V Sloveniji imajo samo študenti,ki prihajajo iz najboljših srednjih šol, dobre možnosti, da pridobijo univerzitetno izobrazbo.

Value 82191 Frequency
1 močno soglašam 37
2 soglašam 216
3 niti-niti 226
4 ne soglašam 390
5 sploh ne soglašam 148
8 ne vem 43
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 5 3.389

Valid range from 1 to 5

N2C V Sloveniji si lahko samo bogati privoščijo stroške za študij na univerzi.

N2C c. V Sloveniji si lahko samo bogati privoščijo stroške za študij na univerzi.

Value 83190 Frequency
1 močno soglašam 42
2 soglašam 257
3 niti-niti 240
4 ne soglašam 367
5 sploh ne soglašam 127
8 ne vem 28
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 32 1 5 3.271

Valid range from 1 to 5

N2D V Sloveniji imajo ljudje enake možnosti za vpis na univerzo, ne glede na njihov spol, narodno pripadnost ali socialno po

N2D d. V Sloveniji imajo ljudje enake možnosti za vpis na univerzo, ne glede na njihov spol, narodno pripadnost ali socialno poreklo.

Value 84189 Frequency
1 močno soglašam 210
2 soglašam 553
3 niti-niti 129
4 ne soglašam 102
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 39
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 43 1 5 2.203

Valid range from 1 to 5

n3 Ali bi rekli, da ste za svoje delo plačani ... ? (če sedaj ne delate, nam povejte za vašo zadnjo zaposlitev)

N3 Ali bi rekli, da ste za svoje delo plačani ... ?

Value 85188 Frequency
1 mnogo manj, kot bi si zaslužili 139
2 manj, kot bi si zaslužili 432
3 ravno toliko, kot si zaslužite 292
4 nekaj več, kot bi si zaslužili 23
5 precej več, kot bi si zaslužili 3
6 nikoli nisem bil zaposlen 113
8 ne vem 25
9 b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 63

Valid range from 1 to 6

N4A Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši ocen Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4A Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): a) zdravnik splošne praksea) zdravnik splošne prakse

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 221 700 15000 3167.654 2036.422

Valid range from 700 to 15000

N4B direktor velikega poslovnega sistema Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4B Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): b) direktor velikega poslovnega sistema

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 209 700 30000 8756.075 5187.023

Valid range from 700 to 30000

N4C prodajalka v trgovini Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4C Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): c) prodajalka v trgovini

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 163 300 3000 597.461 178.036

Valid range from 300 to 3000

N4D nekvalificirani delavec v tovarni Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4D Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): d) nekvalificirani delavec v tovarni

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 169 200 1000 504.615 114.163

Valid range from 200 to 1000

N4E minister v Slovenski vladi Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem času zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Četudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

N4E Koliko po vaši oceni zasluži (vpišite celotni znesek v evrih): e) minister v Slovenski vladi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 209 80 70000 5628.014 4020.444

Valid range from 80 to 70000

N5A Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mn Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5A Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): a) zdravnik splošne prakse

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 199 700 40000 3068.88 2266.184

Valid range from 700 to 40000

N5B direktor velikega poslovnega sistema Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5B Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): b) direktor velikega poslovnega sistema

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 201 400 50000 4692.998 3650.991

Valid range from 400 to 50000

N5C prodajalka v trgovini Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5C Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): c) prodajalka v trgovini

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 171 400 8000 946.499 357.92

Valid range from 400 to 8000

N5D nekvalificirani delavec v tovarni Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5D Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): d) nekvalificirani delavec v tovarni

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 174 300 8000 849.473 411.378

Valid range from 300 to 8000

N5E minister v Slovenski vladi Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

N5E Koliko naj bi približno zaslužil (vpišite celotni znesek v evrih): e) minister v Slovenski vladi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 198 100 15000 3428.571 2074.831

Valid range from 100 to 15000

N6A Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

N6A a. Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike.

Value 96177 Frequency
1 močno soglašam 612
2 soglašam 390
3 niti-niti 28
4 ne soglašam 18
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 9
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14 1 5 1.487

Valid range from 1 to 5

N6B Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

N6B b. Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

Value 97176 Frequency
1 močno soglašam 499
2 soglašam 449
3 niti-niti 64
4 ne soglašam 28
5 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 5 1.652

Valid range from 1 to 5

N6C Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

N6C c. Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

Value 98175 Frequency
1 močno soglašam 372
2 soglašam 473
3 niti-niti 143
4 ne soglašam 47
5 sploh ne soglašam 7
8 ne vem 14
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 5 1.891

Valid range from 1 to 5

N6D Vlada bi morala trošiti manj denarja za pomoč revnim.

N6D d. Vlada bi morala trošiti manj denarja za pomoč revnim.

Value 99174 Frequency
1 močno soglašam 60
2 soglašam 71
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 519
5 sploh ne soglašam 213
8 ne vem 22
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 32 1 5 3.73

Valid range from 1 to 5

n7A Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek, v primerjavi s tisti

N7a Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek, v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi plačevali enak ali manjši delež?

Value 100173 Frequency
1 dosti večji delež 311
2 večji delež 571
3 enak delež 124
4 manjši delež 16
5 dosti manjši delež 0
8 ne vem, ne morem izbrati 34
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 43 1 4 1.848

Valid range from 1 to 5

n7B Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke? Ali so njihovi davki...

N7b Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke? Ali so njihovi davki...

Value 101172 Frequency
1 dosti previsoki 27
2 previsoki 92
3 približno ustrezni 187
4 prenizki 477
5 dosti prenizki 156
8 ne vem, ne morem izbrati 119
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 126 1 5 3.685

Valid range from 1 to 5

n8A Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo bol

N8a Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Value 102171 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 11
2 deloma pravično, prav 79
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 167
4 deloma nepravično, narobe 148
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 626
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 34 1 5 4.26

Valid range from 1 to 5

n8b Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo

N8b Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma plačajo boljšo izobrazbo svojim otrokom, kot ljudje z nižjimi dohodki?

Value 103170 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 16
2 deloma pravično, prav 82
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 143
4 deloma nepravično, narobe 167
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 624
8 ne vem, ne morem izbrati 23
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 33 1 5 4.261

Valid range from 1 to 5

N9A V večini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši V večini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji?

N9A a. med revnimi in bogatimi

Value 104169 Frequency
1 zelo ostri 82
2 ostri 333
3 niso preveč ostri 475
4 ni teh sporov 113
8 ne vem 52
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 62

Valid range from 1 to 4

N9B med delavci in srednjim slojem

N9B b. med delavci in srednjim slojem

Value 105168 Frequency
1 zelo ostri 35
2 ostri 189
3 niso preveč ostri 565
4 ni teh sporov 216
8 ne vem 50
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 60

Valid range from 1 to 4

N9C med vodstvi podjetij in delavci

N9C c. med vodstvi podjetij in delavci

Value 106167 Frequency
1 zelo ostri 199
2 ostri 521
3 niso preveč ostri 257
4 ni teh sporov 37
8 ne vem 43
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 51

Valid range from 1 to 4

N9D med ljudmi na družbenem vrhu in ljudmi na dnu

N9D d. med ljudmi na družbenem vrhu in ljudmi na dnu

Value 107166 Frequency
1 zelo ostri 183
2 ostri 396
3 niso preveč ostri 315
4 ni teh sporov 98
8 ne vem 62
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 73

Valid range from 1 to 4

N10A V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha, ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do

N10a V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha, ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi vi uvrstili samega sebe na tej lestvici?

Value 108165 Frequency
1 1 - dno / nizko 29
2 2 32
3 3 99
4 4 166
5 5 357
6 6 169
7 7 106
8 8 26
9 9 8
10 10 - vrh / visoko 3
97 odklanja odgovor 9
98 ne vem, ne morem izbrati 47
99 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 70 1 10 4.93

Valid range from 1 to 10

N10B Sedaj pomislite še na družino, v kateri ste odraščali. Kam bi uvrstili svojo družino v času vašega odraščanja?

N10b Sedaj pomislite še na družino, v kateri ste odraščali. Kam bi uvrstili svojo družino v času vašega odraščanja?

Value 109164 Frequency
1 1 - dno / nizko 47
2 2 74
3 3 180
4 4 158
5 5 289
6 6 125
7 7 78
8 8 36
9 9 16
10 10 - vrh / visoko 13
97 odklanja odgovor 9
98 ne vem, ne morem izbrati 32
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 49 1 10 4.596

Valid range from 1 to 10

N11 Prosimo, pomislite na vašo sedanjo zaposlitev (ali pa na delo, ki ste ga nazadnje opravljali, če sedaj niste zaposleni). Prosimo, pomislite na vašo sedanjo zaposlitev (ali pa na delo, ki ste ga nazadnje opravljali, če sedaj niste zaposleni).

N11 Če primerjate vaše sedanje delo z delom, ki ga je opravljal vaš oče, ko ste bili stari 16 let, ali bi rekli, da je (ali je bil) ugled vašega dela ...

Value 110163 Frequency
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 85
2 višji 238
3 približno enak 333
4 nižji 120
5 dosti nižji od ugleda očetovega dela 48
6 nikoli nisem bil zaposlen 102
7 ne vem, kakšno delo je opravljal oče / ni bil zaposlen / nis 40
8 ne vem, ne morem izbrati 74
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 99

Valid range from 1 to 7

N12A Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj človek zasluži? Kako odgovorno je delo - kako Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj človek zasluži?

N12A a. Kako odgovorno je delo - kako pomembno naj bi to bilo za določanje višine zaslužka?

Value 111162 Frequency
1 bistveno 210
2 zelo pomembno 478
3 pomembno 339
4 ne preveč pomembno 15
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem 15
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 21 1 5 2.158

Valid range from 1 to 5

N12B Koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo?

N12B b. Koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo?

Value 112161 Frequency
1 bistveno 108
2 zelo pomembno 427
3 pomembno 428
4 ne preveč pomembno 75
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 5 2.47

Valid range from 1 to 5

N12C Koliko nekdo potrebuje za vzdrževanje družine?

N12C c. Koliko nekdo potrebuje za vzdrževanje družine?

Value 113160 Frequency
1 bistveno 73
2 zelo pomembno 282
3 pomembno 412
4 ne preveč pomembno 212
5 sploh ni pomembno 58
8 ne vem 16
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 28 1 5 2.904

Valid range from 1 to 5

N12D Da mora nekdo vzdrževati otroke?

N12D d. Da mora nekdo vzdrževati otroke?

Value 114159 Frequency
1 bistveno 88
2 zelo pomembno 350
3 pomembno 378
4 ne preveč pomembno 170
5 sploh ni pomembno 55
8 ne vem 12
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 24 1 5 2.764

Valid range from 1 to 5

N12E Kako dobro nekdo opravlja svoje delo?

N12E e. Kako dobro nekdo opravlja svoje delo?

Value 115158 Frequency
1 bistveno 320
2 zelo pomembno 506
3 pomembno 206
4 ne preveč pomembno 15
5 sploh ni pomembno 0
8 ne vem 10
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 18 1 4 1.92

Valid range from 1 to 5

N12F Kako pridno nekdo dela?

N12F f. Kako pridno nekdo dela?

Value 116157 Frequency
1 bistveno 274
2 zelo pomembno 467
3 pomembno 269
4 ne preveč pomembno 31
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem 11
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 5 2.069

Valid range from 1 to 5

N13 Se vam zdi, da je vaša plača pravična? Ne sprašujemo vas o tem, koliko bi radi zaslužili, pač pa to, kakšen zaslužek bi

N13 Se vam zdi, da je vaša plača pravična? Ne sprašujemo vas o tem, koliko bi radi zaslužili, pač pa to, kakšen zaslužek bi bil po vašem mnenju pravičen glede na vašo usposobljenost in trud? Koliko torej zaslužite?

Value 117156 Frequency
1 mnogo manj, kot bi bilo prav 167
2 nekaj manj, kot bi bilo prav 380
3 približno toliko, kot je prav 312
4 nekaj več, kot bi bilo prav 27
5 mnogo več, kot bi bilo prav 8
6 nikoli nisem bil zaposlen 121
8 ne vem, ne morem izbrati 18
9 b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 50

Valid range from 1 to 6

N14a (Anketar: UPORABITE KARTICO) Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa na Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

N14a Najprej nas zanima, kakšna je po vašem mnenju podoba slovenske družbe danes - katera od slik ji najbolj ustreza?

Value 118155 Frequency
1 slika A 245
2 slika B 292
3 slika C 252
4 slika D 114
5 slika E 25
8 ne vem, ne morem izbrati 101
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 137

Valid range from 1 to 5

N14b In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti? Teh pet slik prikazuje različne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

N14b In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti?

Value 119154 Frequency
1 slika A 13
2 slika B 36
3 slika C 156
4 slika D 504
5 slika E 204
8 ne vem, ne morem izbrati 110
9 b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 152

Valid range from 1 to 5

S1 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da s

S1 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 120153 Frequency
0 sploh nisem srečen 10
1 1 4
2 2 11
3 3 35
4 4 43
5 5 162
6 6 104
7 7 206
8 8 265
9 9 120
10 zelo sem srečen 90
98 ne vem 6
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 15 0 10 6.932

Valid range from 0 to 10

S2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pome

S2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Value 121152 Frequency
0 zelo nezadovoljen 4
1 1 10
2 2 13
3 3 45
4 4 66
5 5 230
6 6 147
7 7 192
8 8 204
9 9 79
10 zelo zadovoljen 66
98 ne vem 5
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 9 0 10 6.453

Valid range from 0 to 10

S3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

S3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Value 122151 Frequency
0 veliko slabše 10
1 1 13
2 2 19
3 3 43
4 4 63
5 5 476
6 6 155
7 7 117
8 8 90
9 9 14
10 veliko boljše 13
98 ne vem 42
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 52 0 10 5.466

Valid range from 0 to 10

S4 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

S4 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 123150 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 193
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 532
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s konce 291
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 32
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 6
6 da živite v revščini 2
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 9

Valid range from 1 to 6

S5 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

S5 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 124149 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 70
1 1 42
2 2 118
3 3 150
4 4 128
5 5 233
6 6 115
7 7 87
8 8 50
9 9 3
10 izjemno zadovoljen 8
98 ne vem 53
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 61

Valid range from 0 to 10

S6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

S6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Value 125148 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 104
1 1 99
2 2 219
3 3 220
4 4 141
5 5 161
6 6 61
7 7 26
8 8 7
9 9 1
10 izjemno zadovoljen 2
98 ne vem 20
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 24 0 10 3.073

Valid range from 0 to 10

S7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

S7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 126147 Frequency
0 izjemno slabo 6
1 1 16
2 2 48
3 3 103
4 4 122
5 5 232
6 6 158
7 7 172
8 8 103
9 9 26
10 izjemno dobro 15
98 ne vem 58
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 64 0 10 5.424

Valid range from 0 to 10

S8 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

S8 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 127146 Frequency
0 izjemno slabo 24
1 1 35
2 2 103
3 3 174
4 4 151
5 5 241
6 6 130
7 7 119
8 8 54
9 9 12
10 izjemno dobro 7
98 ne vem 9
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 15 0 10 4.567

Valid range from 0 to 10

S9 (Samo za zaposlene!) Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejaj

S9 Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejajo stvari v vaši službi?

Value 128145 Frequency
0 zelo nezadovoljen 17
1 1 13
2 2 34
3 3 54
4 4 75
5 5 113
6 6 64
7 7 81
8 8 63
9 9 29
10 zelo zadovoljen 29
97 ni zaposlen 213
98 ne vem 8
99 b.o. 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 493 0 10 5.444

Valid range from 0 to 10

S10 (Samo za zaposlene!) Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?

S10 Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?

Value 129144 Frequency
0 nisem zaposlen 249
1 da, zelo me skrbi 57
2 da, do neke mere me skrbi 227
3 ne, to me ne skrbi 272
8 ne vem 15
9 b.o. 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 260

Valid range from 0 to 3

S11 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so tak

S11 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 130143 Frequency
1 razlike naj se povečajo 18
2 sedanje razlike so primerne 40
3 razlike naj se zmanjšajo 928
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 46
8 ne vem 28
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 33

Valid range from 1 to 4

S12 Povejte prosim, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standar

S12 Povejte prosim, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standard?

Value 131142 Frequency
0 to je predvsem odgovornost posameznika 20
1 1 11
2 2 25
3 3 37
4 4 39
5 5 275
6 6 112
7 7 144
8 8 160
9 9 80
10 to je predvsem odgovornost države 135
98 ne vem 18
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 0 10 6.487

Valid range from 0 to 10

S13 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden

S13 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 132141 Frequency
0 treba je biti zelo previden 81
1 1 76
2 2 141
3 3 159
4 4 108
5 5 208
6 6 72
7