Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUIND_06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND_06_V1
Glavni avtor(ji):
  • Dujič, Darko
Izdelal datoteko podatkov:
GfK Slovenija - Koordinator je podjetje GfK Slovenija, raziskava je bila izvedena v sodelovanju z GfK Custom Research Worldwide, GfK Slovenija, tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana; 2006)

Finančna podpora:

Samo-financiranje.

Serija:
  • EUIND/EU INDEX

    EU INDEX je mednarodna raziskava, ki jo je razvila slovenska tržnoraziskovalna hiša Gral-Iteo. Od leta 2001 naprej se izvaja dvakrat letno. Namen raziskave EU INDEX je raziskati: zaupanje v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Prednost raziskave je primerljivost rezultatov med državami in v času, ki omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sprememba mnenja o EU, pričakovanja o ekonomskem položaju po priključitvi EU, ocena trenutnega stanja v državi, glasovanje na referendumu za članstvo v EU, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Evropska unija
referendum za članstvo v evropski uniji


Povzetek:

Raziskava EU INDEX je bila v letih 2001 do 2006 izvedena osemkrat. Pričujoč sklop zajema podatke od pete do osme ponovitve (od leta 2003 do 2006). Raziskava leta 2003 je ugotavljala trenutno stanje in pričakovane spremembe v desetih državah, ki so 1. maja 2004 postale članice EU. Po priključitvi EU se je preverjalo, v kolikšni meri so se pričakovanja (ali strahovi) novih državljanov zares uresničila.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. oktober 2003 - 21. december 2003;, 28. oktober 2004 - 16. december 2004;, 20. oktober 2005 - 28. november 2005;, 11. oktober 2006 - 29. november 2006.
Čas izdelave: 2006
Država: Ciper (ne leta 2004), Češka, Estonija, Madžarska, Malta, Latvija, Litva (ne leta 2006), Poljska, Slovaška, Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje naštetih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

GfK Slovenija

GfK Custom Research Worldwide

Tip vzorca:

Reprezentativen vzorec

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Uteži so generirane in v datoteki posebej označene.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUIND_06 - Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 39
  • število enot: 33984

Spremenljivke

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33002 982 1 9901 740.431 1063.615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9901

WAVE Wave - year

Vrednost 22 Frekvenca
2003 9240
2004 8309
2005 9115
2006 7320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 2003 do 2006

COUNTRY Country Code

Vrednost 31 Frekvenca
1 Cyprus 2762
2 Czech republic 3838
3 Estonia 3418
4 Hungary 3960
5 Latvia 3345
6 Lithuania 3054
7 Malta 2000
8 Poland 3887
9 Slovakia 3862
10 Slovenia 3858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33002 982 1 9901 740.431 1063.615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9901

WAVE Wave - year

Vrednost 238 Frekvenca
2003 9240
2004 8309
2005 9115
2006 7320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 2003 do 2006

COUNTRY Country Code

Vrednost 337 Frekvenca
1 Cyprus 2762
2 Czech republic 3838
3 Estonia 3418
4 Hungary 3960
5 Latvia 3345
6 Lithuania 3054
7 Malta 2000
8 Poland 3887
9 Slovakia 3862
10 Slovenia 3858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

EU1 eu1 / Employment security

Vrednost 436 Frekvenca
1 much lower/worse 2832
2 a little lower/worse 5174
3 the same as it was 10694
4 a little higher/better 3598
5 much higher/better 445
9 no answer 0
6 do not know 2001
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22743 11241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU2 eu2 / Health care facilities

Vrednost 535 Frekvenca
1 much lower/worse 2539
2 a little lower/worse 5501
3 the same as it was 12088
4 a little higher/better 3128
5 much higher/better 321
9 no answer 0
6 do not know 1167
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23577 10407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU3 eu3 / Employment possibilities in other EU member states

Vrednost 634 Frekvenca
1 much lower/worse 332
2 a little lower/worse 985
3 the same as it was 5372
4 a little higher/better 11641
5 much higher/better 3895
9 no answer 0
6 do not know 2519
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22225 11759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU4 eu4 / Education possibilities in other EU members

Vrednost 733 Frekvenca
1 much lower/worse 164
2 a little lower/worse 606
3 the same as it was 4991
4 a little higher/better 11999
5 much higher/better 4092
9 no answer 0
6 do not know 2892
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21852 12132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU5 eu5 / Esteem for national identity, traditions

Vrednost 832 Frekvenca
1 much lower/worse 960
2 a little lower/worse 3626
3 the same as it was 14211
4 a little higher/better 3315
5 much higher/better 446
9 no answer 0
6 do not know 2186
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22558 11426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU6 eu6 / Living standard (wellfare of living)

Vrednost 931 Frekvenca
1 much lower/worse 2471
2 a little lower/worse 6727
3 the same as it was 10471
4 a little higher/better 3885
5 much higher/better 349
9 no answer 0
6 do not know 841
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23903 10081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU7 eu7 / Corruption

Vrednost 1030 Frekvenca
1 much lower/worse 376
2 a little lower/worse 1546
3 the same as it was 10048
4 a little higher/better 6730
5 much higher/better 3766
9 no answer 0
6 do not know 2278
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22466 11518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU8 eu8 / Prices

Vrednost 1129 Frekvenca
1 much lower/worse 231
2 a little lower/worse 915
3 the same as it was 4082
4 a little higher/better 11794
5 much higher/better 7092
9 no answer 0
6 do not know 630
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24114 9870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU1_2003 eu1 / Employment security

Vrednost 1228 Frekvenca
1 much lower/worse 964
2 a little lower/worse 1942
3 the same as it was 2823
4 a little higher/better 2245
5 much higher/better 394
9 no answer 0
6 do not know 872
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8368 25616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU2_2003 eu2 / Health care facilities

Vrednost 1327 Frekvenca
1 much lower/worse 698
2 a little lower/worse 1490
3 the same as it was 3158
4 a little higher/better 2637
5 much higher/better 555
9 no answer 0
6 do not know 702
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8538 25446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU3_2003 eu3 / Employment possibilities in other EU member states

Vrednost 1426 Frekvenca
1 much lower/worse 195
2 a little lower/worse 404
3 the same as it was 1493
4 a little higher/better 4425
5 much higher/better 2080
9 no answer 0
6 do not know 643
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8597 25387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU4_2003 eu4 / Education possibilities in other EU members

Vrednost 1525 Frekvenca
1 much lower/worse 123
2 a little lower/worse 245
3 the same as it was 1330
4 a little higher/better 4260
5 much higher/better 2662
9 no answer 0
6 do not know 620
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8620 25364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU5_2003 eu5 / Esteem for national identity, traditions

Vrednost 1624 Frekvenca
1 much lower/worse 618
2 a little lower/worse 1646
3 the same as it was 4465
4 a little higher/better 1267
5 much higher/better 325
9 no answer 0
6 do not know 919
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8321 25663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU6_2003 eu6 / Living standard (wellfare of living)

Vrednost 1723 Frekvenca
1 much lower/worse 1147
2 a little lower/worse 2417
3 the same as it was 2252
4 a little higher/better 2333
5 much higher/better 433
9 no answer 0
6 do not know 658
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8582 25402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU7_2003 eu7 / Corruption

Vrednost 1822 Frekvenca
1 much lower/worse 222
2 a little lower/worse 1478
3 the same as it was 3322
4 a little higher/better 1897
5 much higher/better 1301
9 no answer 0
6 do not know 1020
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8220 25764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU8_2003 eu8 / Prices

Vrednost 1921 Frekvenca
1 much lower/worse 75
2 a little lower/worse 386
3 the same as it was 830
4 a little higher/better 3803
5 much higher/better 3687
9 no answer 0
6 do not know 459
Sysmiss 24744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8781 25203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU9_A_03 eu9_a / Price decrease

Vrednost 2020 Frekvenca
999 don't know 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
390 33594 1 100 14.336 12.981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

EU9_B_03 eu9_b / Price increase

Vrednost 2119 Frekvenca
999 don't know 586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6904 27080 1 500 29.65 29.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 500

EU1_2 eu1_2 / Employment security in five years

Vrednost 2218 Frekvenca
1 much lower/worse 2082
2 a little lower/worse 4017
3 the same as it was 7672
4 a little higher/better 6899
5 much higher/better 1155
9 no answer 0
6 do not know 2919
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21825 12159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU2_2 eu2_2 / Health care facilities in five years

Vrednost 2317 Frekvenca
1 much lower/worse 1703
2 a little lower/worse 3631
3 the same as it was 7757
4 a little higher/better 8234
5 much higher/better 1127
9 no answer 0
6 do not know 2292
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22452 11532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU3_2 eu3_2 / Employment possibilities in other EU member states in five years

Vrednost 2416 Frekvenca
1 much lower/worse 299
2 a little lower/worse 913
3 the same as it was 4956
4 a little higher/better 11047
5 much higher/better 4903
9 no answer 0
6 do not know 2626
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22118 11866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU4_2 eu4_2 / Education possibilities in other EU members in five years

Vrednost 2515 Frekvenca
1 much lower/worse 174
2 a little lower/worse 571
3 the same as it was 4514
4 a little higher/better 11075
5 much higher/better 5673
9 no answer 0
6 do not know 2737
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22007 11977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU5_2 eu5_2 / Esteem for national identity, traditions in five years

Vrednost 2614 Frekvenca
1 much lower/worse 1191
2 a little lower/worse 3447
3 the same as it was 11449
4 a little higher/better 4984
5 much higher/better 823
9 no answer 0
6 do not know 2850
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21894 12090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU6_2 eu6_2 / Living standard (wellfare of living) in five years

Vrednost 2713 Frekvenca
1 much lower/worse 1835
2 a little lower/worse 4458
3 the same as it was 6757
4 a little higher/better 8459
5 much higher/better 1073
9 no answer 0
6 do not know 2162
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22582 11402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU7_2 eu7_2 / Corruption in five years

Vrednost 2812 Frekvenca
1 much lower/worse 615
2 a little lower/worse 3380
3 the same as it was 8787
4 a little higher/better 5450
5 much higher/better 3250
9 no answer 0
6 do not know 3262
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21482 12502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU8_2 eu8_2 / Prices in five years

Vrednost 2911 Frekvenca
1 much lower/worse 280
2 a little lower/worse 1233
3 the same as it was 3309
4 a little higher/better 10345
5 much higher/better 7825
9 no answer 0
6 do not know 1752
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22992 10992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

EU9_A eu9_a / Price decrease

Vrednost 3010 Frekvenca
999 dont know 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1369 32615 1 120 16.047 13.78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

EU9_B eu9_b / Price increase

Vrednost 319 Frekvenca
999 dont know 1229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16941 17043 0.5 500 26.587 26.58

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 500

R1 r1 / Gender

Vrednost 328 Frekvenca
1 male 15453
2 female 18531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R2 r2 / Age

Vrednost 337 Frekvenca
0 16 to 29 years 0
1 18-29 years 7053
2 30-49 years 12445
3 50 years and more 14486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

R3 r3 / Education

Vrednost 346 Frekvenca
0 up to vocational 448
1 primary 6061
2 vocational 8693
2.5 vocational/ vocational secondary 605
3 secondary 12536
4 university 5116
9 na answer 24
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33459 525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R4 r4 / Working status

Vrednost 355 Frekvenca
1 blue collar 7311
2 white collar 7235
3 self employed 1643
4 farmer 378
5 student 1889
6 housewife 1626
7 retired 8547
8 unemployed 2055
10 other (student, retired, housewife) 310
9 no answer 2489
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30994 2990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

R5 r5 / Monthly net income of the household

Vrednost 364 Frekvenca
1 lower class 8767
2 middle class 14116
3 high class 7149
9 no answer 3451
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30032 3952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R6 r6 / City size

Vrednost 373 Frekvenca
1 city 11905
2 small town 9755
3 village 10528
4 urban 1267
5 rural 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R7 r7 / Household size

Vrednost 382 Frekvenca
0 1 or 2 persons 153
1 1 person 4593
2 2 persons 8146
3 3 persons 6905
4 4 persons 6378
5 5 persons and more 3526
9 no answer 986
Sysmiss 3297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29701 4283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

WEIGHT Weight

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33984 0 0.237 3.644 1.002 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0.236788795622895 do 3.64426229508197

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Tavčar, Rudi (2006). EUIND_06 - vprašalniki od leta 2001 do 2006 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Dujič, D. (2008). Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUIND_06. https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND_06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si