Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUIND_06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND_06_V1
Main author(s):
  • Dujič, Darko
Data file producer:
GfK Slovenija - Koordinator je podjetje GfK Slovenija, raziskava je bila izvedena v sodelovanju z GfK Custom Research Worldwide, GfK Slovenija, tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana; 2006)

Funding agency:

Samo-financiranje.

Project number:

no information

Series:
  • EUIND/EU INDEX

    EU INDEX je mednarodna raziskava, ki jo je razvila slovenska tržnoraziskovalna hiša Gral-Iteo. Od leta 2001 naprej se izvaja dvakrat letno. Namen raziskave EU INDEX je raziskati: zaupanje v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Prednost raziskave je primerljivost rezultatov med državami in v času, ki omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Study Content

Keywords:

sprememba mnenja o EU, pričakovanja o ekonomskem položaju po priključitvi EU, ocena trenutnega stanja v državi, glasovanje na referendumu za članstvo v EU, ocena demografije

Keywords ELSST:
JAVNO MNENJE, EVROPSKA UNIJA, REFERENDUM, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Evropska unija
referendum za članstvo v evropski uniji


Abstract:

Raziskava EU INDEX je bila v letih 2001 do 2006 izvedena osemkrat. Pričujoč sklop zajema podatke od pete do osme ponovitve (od leta 2003 do 2006). Raziskava leta 2003 je ugotavljala trenutno stanje in pričakovane spremembe v desetih državah, ki so 1. maja 2004 postale članice EU. Po priključitvi EU se je preverjalo, v kolikšni meri so se pričakovanja (ali strahovi) novih državljanov zares uresničila.

Methodology


Collection date: 2. oktober 2003 - 21. december 2003;, 28. oktober 2004 - 16. december 2004;, 20. oktober 2005 - 28. november 2005;, 11. oktober 2006 - 29. november 2006.
Date of production: 2006
Country: Ciper (ne leta 2004), Češka, Estonija, Madžarska, Malta, Latvija, Litva (ne leta 2006), Poljska, Slovaška, Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje naštetih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let.

Excluded: no information
Data collected by:

GfK Slovenija

GfK Custom Research Worldwide

Sampling procedure:

Reprezentativen vzorec

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Uteži so generirane in v datoteki posebej označene.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EUIND_06 - Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 39
  • number of units: 33984

Variable list

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33002 982 1 9901 740.431 1063.615

Valid range from 1 to 9901

WAVE Wave - year

Value 22 Frequency
2003 9240
2004 8309
2005 9115
2006 7320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 2003 to 2006

COUNTRY Country Code

Value 31 Frequency
1 Cyprus 2762
2 Czech republic 3838
3 Estonia 3418
4 Hungary 3960
5 Latvia 3345
6 Lithuania 3054
7 Malta 2000
8 Poland 3887
9 Slovakia 3862
10 Slovenia 3858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 1 to 10

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33002 982 1 9901 740.431 1063.615

Valid range from 1 to 9901

WAVE Wave - year

Value 238 Frequency
2003 9240
2004 8309
2005 9115
2006 7320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 2003 to 2006

COUNTRY Country Code

Value 337 Frequency
1 Cyprus 2762
2 Czech republic 3838
3 Estonia 3418
4 Hungary 3960
5 Latvia 3345
6 Lithuania 3054
7 Malta 2000
8 Poland 3887
9 Slovakia 3862
10 Slovenia 3858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 1 to 10

EU1 eu1 / Employment security

Value 436 Frequency
1 much lower/worse 2832
2 a little lower/worse 5174
3 the same as it was 10694
4 a little higher/better 3598
5 much higher/better 445
9 no answer 0
6 do not know 2001
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22743 11241

Valid range from 1 to 9

EU2 eu2 / Health care facilities

Value 535 Frequency
1 much lower/worse 2539
2 a little lower/worse 5501
3 the same as it was 12088
4 a little higher/better 3128
5 much higher/better 321
9 no answer 0
6 do not know 1167
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23577 10407

Valid range from 1 to 9

EU3 eu3 / Employment possibilities in other EU member states

Value 634 Frequency
1 much lower/worse 332
2 a little lower/worse 985
3 the same as it was 5372
4 a little higher/better 11641
5 much higher/better 3895
9 no answer 0
6 do not know 2519
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22225 11759

Valid range from 1 to 9

EU4 eu4 / Education possibilities in other EU members

Value 733 Frequency
1 much lower/worse 164
2 a little lower/worse 606
3 the same as it was 4991
4 a little higher/better 11999
5 much higher/better 4092
9 no answer 0
6 do not know 2892
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21852 12132

Valid range from 1 to 9

EU5 eu5 / Esteem for national identity, traditions

Value 832 Frequency
1 much lower/worse 960
2 a little lower/worse 3626
3 the same as it was 14211
4 a little higher/better 3315
5 much higher/better 446
9 no answer 0
6 do not know 2186
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22558 11426

Valid range from 1 to 9

EU6 eu6 / Living standard (wellfare of living)

Value 931 Frequency
1 much lower/worse 2471
2 a little lower/worse 6727
3 the same as it was 10471
4 a little higher/better 3885
5 much higher/better 349
9 no answer 0
6 do not know 841
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 10081

Valid range from 1 to 9

EU7 eu7 / Corruption

Value 1030 Frequency
1 much lower/worse 376
2 a little lower/worse 1546
3 the same as it was 10048
4 a little higher/better 6730
5 much higher/better 3766
9 no answer 0
6 do not know 2278
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22466 11518

Valid range from 1 to 9

EU8 eu8 / Prices

Value 1129 Frequency
1 much lower/worse 231
2 a little lower/worse 915
3 the same as it was 4082
4 a little higher/better 11794
5 much higher/better 7092
9 no answer 0
6 do not know 630
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24114 9870

Valid range from 1 to 9

EU1_2003 eu1 / Employment security

Value 1228 Frequency
1 much lower/worse 964
2 a little lower/worse 1942
3 the same as it was 2823
4 a little higher/better 2245
5 much higher/better 394
9 no answer 0
6 do not know 872
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8368 25616

Valid range from 1 to 9

EU2_2003 eu2 / Health care facilities

Value 1327 Frequency
1 much lower/worse 698
2 a little lower/worse 1490
3 the same as it was 3158
4 a little higher/better 2637
5 much higher/better 555
9 no answer 0
6 do not know 702
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8538 25446

Valid range from 1 to 9

EU3_2003 eu3 / Employment possibilities in other EU member states

Value 1426 Frequency
1 much lower/worse 195
2 a little lower/worse 404
3 the same as it was 1493
4 a little higher/better 4425
5 much higher/better 2080
9 no answer 0
6 do not know 643
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8597 25387

Valid range from 1 to 9

EU4_2003 eu4 / Education possibilities in other EU members

Value 1525 Frequency
1 much lower/worse 123
2 a little lower/worse 245
3 the same as it was 1330
4 a little higher/better 4260
5 much higher/better 2662
9 no answer 0
6 do not know 620
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8620 25364

Valid range from 1 to 9

EU5_2003 eu5 / Esteem for national identity, traditions

Value 1624 Frequency
1 much lower/worse 618
2 a little lower/worse 1646
3 the same as it was 4465
4 a little higher/better 1267
5 much higher/better 325
9 no answer 0
6 do not know 919
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8321 25663

Valid range from 1 to 9

EU6_2003 eu6 / Living standard (wellfare of living)

Value 1723 Frequency
1 much lower/worse 1147
2 a little lower/worse 2417
3 the same as it was 2252
4 a little higher/better 2333
5 much higher/better 433
9 no answer 0
6 do not know 658
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8582 25402

Valid range from 1 to 9

EU7_2003 eu7 / Corruption

Value 1822 Frequency
1 much lower/worse 222
2 a little lower/worse 1478
3 the same as it was 3322
4 a little higher/better 1897
5 much higher/better 1301
9 no answer 0
6 do not know 1020
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8220 25764

Valid range from 1 to 9

EU8_2003 eu8 / Prices

Value 1921 Frequency
1 much lower/worse 75
2 a little lower/worse 386
3 the same as it was 830
4 a little higher/better 3803
5 much higher/better 3687
9 no answer 0
6 do not know 459
Sysmiss 24744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8781 25203

Valid range from 1 to 9

EU9_A_03 eu9_a / Price decrease

Value 2020 Frequency
999 don't know 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
390 33594 1 100 14.336 12.981

Valid range from 1 to 100

EU9_B_03 eu9_b / Price increase

Value 2119 Frequency
999 don't know 586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6904 27080 1 500 29.65 29.438

Valid range from 1 to 500

EU1_2 eu1_2 / Employment security in five years

Value 2218 Frequency
1 much lower/worse 2082
2 a little lower/worse 4017
3 the same as it was 7672
4 a little higher/better 6899
5 much higher/better 1155
9 no answer 0
6 do not know 2919
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21825 12159

Valid range from 1 to 9

EU2_2 eu2_2 / Health care facilities in five years

Value 2317 Frequency
1 much lower/worse 1703
2 a little lower/worse 3631
3 the same as it was 7757
4 a little higher/better 8234
5 much higher/better 1127
9 no answer 0
6 do not know 2292
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22452 11532

Valid range from 1 to 9

EU3_2 eu3_2 / Employment possibilities in other EU member states in five years

Value 2416 Frequency
1 much lower/worse 299
2 a little lower/worse 913
3 the same as it was 4956
4 a little higher/better 11047
5 much higher/better 4903
9 no answer 0
6 do not know 2626
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22118 11866

Valid range from 1 to 9

EU4_2 eu4_2 / Education possibilities in other EU members in five years

Value 2515 Frequency
1 much lower/worse 174
2 a little lower/worse 571
3 the same as it was 4514
4 a little higher/better 11075
5 much higher/better 5673
9 no answer 0
6 do not know 2737
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22007 11977

Valid range from 1 to 9

EU5_2 eu5_2 / Esteem for national identity, traditions in five years

Value 2614 Frequency
1 much lower/worse 1191
2 a little lower/worse 3447
3 the same as it was 11449
4 a little higher/better 4984
5 much higher/better 823
9 no answer 0
6 do not know 2850
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21894 12090

Valid range from 1 to 9

EU6_2 eu6_2 / Living standard (wellfare of living) in five years

Value 2713 Frequency
1 much lower/worse 1835
2 a little lower/worse 4458
3 the same as it was 6757
4 a little higher/better 8459
5 much higher/better 1073
9 no answer 0
6 do not know 2162
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22582 11402

Valid range from 1 to 9

EU7_2 eu7_2 / Corruption in five years

Value 2812 Frequency
1 much lower/worse 615
2 a little lower/worse 3380
3 the same as it was 8787
4 a little higher/better 5450
5 much higher/better 3250
9 no answer 0
6 do not know 3262
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21482 12502

Valid range from 1 to 9

EU8_2 eu8_2 / Prices in five years

Value 2911 Frequency
1 much lower/worse 280
2 a little lower/worse 1233
3 the same as it was 3309
4 a little higher/better 10345
5 much higher/better 7825
9 no answer 0
6 do not know 1752
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22992 10992

Valid range from 1 to 9

EU9_A eu9_a / Price decrease

Value 3010 Frequency
999 dont know 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1369 32615 1 120 16.047 13.78

Valid range from 1 to 120

EU9_B eu9_b / Price increase

Value 319 Frequency
999 dont know 1229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16941 17043 0.5 500 26.587 26.58

Valid range from 0.5 to 500

R1 r1 / Gender

Value 328 Frequency
1 male 15453
2 female 18531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 1 to 2

R2 r2 / Age

Value 337 Frequency
0 16 to 29 years 0
1 18-29 years 7053
2 30-49 years 12445
3 50 years and more 14486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 0 to 3

R3 r3 / Education

Value 346 Frequency
0 up to vocational 448
1 primary 6061
2 vocational 8693
2.5 vocational/ vocational secondary 605
3 secondary 12536
4 university 5116
9 na answer 24
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33459 525

Valid range from 0 to 4

R4 r4 / Working status

Value 355 Frequency
1 blue collar 7311
2 white collar 7235
3 self employed 1643
4 farmer 378
5 student 1889
6 housewife 1626
7 retired 8547
8 unemployed 2055
10 other (student, retired, housewife) 310
9 no answer 2489
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30994 2990

Valid range from 1 to 10

R5 r5 / Monthly net income of the household

Value 364 Frequency
1 lower class 8767
2 middle class 14116
3 high class 7149
9 no answer 3451
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30032 3952

Valid range from 1 to 3

R6 r6 / City size

Value 373 Frequency
1 city 11905
2 small town 9755
3 village 10528
4 urban 1267
5 rural 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0

Valid range from 1 to 5

R7 r7 / Household size

Value 382 Frequency
0 1 or 2 persons 153
1 1 person 4593
2 2 persons 8146
3 3 persons 6905
4 4 persons 6378
5 5 persons and more 3526
9 no answer 986
Sysmiss 3297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29701 4283

Valid range from 0 to 5

WEIGHT Weight

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33984 0 0.237 3.644 1.002 0.251

Valid range from 0.236788795622895 to 3.64426229508197

Materials of the Study

  1. Tavčar, Rudi (2006). EUIND_06 - vprašalniki od leta 2001 do 2006 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Dujič, D. (2008). Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EUIND_06. https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND_06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2008
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si