Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB751EP
Main author(s):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zastopanost žensk v politiki, ženske, enakost med spoloma, delo, razlike v dohodkih, očetovski dopust, nasilje nad ženskami, zakonodaja, Evropska Unija, družina

Keywords ELSST:
ŽENSKA, ENAKE MOŽNOSTI, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZAKONODAJA, DOPUST

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ŽENSKE V EVROPSKI UNIJI


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer je del Evrobarometra 75.1 in vključuje temo žensk v Evropski uniji. Respondenti odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na enakost spolov,delo z razlikami v plačah med spoloma, na očetovski dopust, zastopanost žensk v politiki ter nasilje nad ženskami. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, o izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. februar 2011 - 27. februar 2011, Belgija: 12. februar 2011 - 06. marec 2011, Bolgarija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Ciper: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Češka: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Danska: 11. februar 2011 - 02. marec 2011, Estonija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Finska: 09. februar 2011 - 04. marec 2011, Francija: 09. februar 2011 - 28. februar 2011, Grčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Irska: 16. februar 2011 - 03. marec 2011, Italija: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Latvija: 09. februar 2011 - 26. februar 2011, Litva: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Luksemburg: 10. februar 2011 - 01. marec 2011, Madžarska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Malta: 09. februar 2011 - 25. februar 2011, Nemčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Nizozemska: 11. februar 2011 - 01. marec 2011, Poljska: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Portugalska: 12. februar 2011 - 01. marec 2011, Romunija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Severna Irska: 12. februar 2011 - 28. februar 2011, Slovaška: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Slovenija: 10. februar 2011 - 27. februar 2011, Španija: 09. februar 2011 - 27. februar 2011, Švedska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Velika Britanija: 12. februar 2011 - 28. februar 2011
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11645.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11645.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11645.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5526: Eurobarometer 75.1 EP (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 283
  • number of units: 26724

Version: 2.0.0, doi:10.4232/1.11645

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 5526 5526 5526 0

Valid range from 5526 to 5526

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 5526 5526 5526 0

Valid range from 5526 to 5526

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.0 (2013-06-14) 26724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 5526 5526 5526 0

Valid range from 5526 to 5526

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 5526 5526 5526 0

Valid range from 5526 to 5526

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3281 Frequency
2.0.0 (2013-06-14) 26724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4280 Frequency
751 Eurobarometer 75.1EP (European Parliament module QA1 to QA15 26724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 751 751

Valid range from 751 to 751

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 1000001 42001093 21636517.301 14057052.73

Valid range from 1000001 to 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6278 Frequency
1 France 1035
2 Belgium 913
3 The Netherlands 1012
4 Germany West 1042
5 Italy 1027
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1013
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1019
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1010
14 Germany East 580
16 Finland 1001
17 Sweden 1024
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1003
22 Hungary 1029
23 Latvia 1014
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7277 Frequency
AT 1030
BE 913
BG 1001
CY 500
CZ 1014
DE-E 580
DE-W 1042
DK 1013
EE 1003
ES 1004
FI 1001
FR 1035
GB-GBN 1019
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1029
IE 1007
IT 1027
LT 1029
LU 503
LV 1014
MT 500
NL 1012
PL 1000
PT 1010
RO 1053
SE 1024
SI 1018
SK 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0.33 3.026 1 0.319

Valid range from 0.33 to 3.0258

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9275 Frequency
0 Other 25402
1 United Kingdom 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 2.498 0.0495 0.25

Valid range from 0 to 2.497972

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11273 Frequency
0 Other 25102
1 Germany 1622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 3.698 0.0607 0.279

Valid range from 0 to 3.698348

v13 NATION GROUP EU6

Value 13271 Frequency
0 Other 21192
1 EU6 5532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 4.699 0.207 0.526

Valid range from 0 to 4.69859

v15 NATION GROUP EU9

Value 15269 Frequency
0 Other 17850
1 EU9 8874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 5.597 0.332 0.7

Valid range from 0 to 5.597121

v17 NATION GROUP EU10

Value 17267 Frequency
0 Other 16850
1 EU10 9874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 6.004 0.369 0.748

Valid range from 0 to 6.003694

v19 NATION GROUP EU12

Value 19265 Frequency
0 Other 14836
1 EU12 11888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 6.048 0.445 0.781

Valid range from 0 to 6.048391

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21263 Frequency
0 Other 14256
1 EU12+ 12468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 6.053 0.467 0.786

Valid range from 0 to 6.053355

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23261 Frequency
0 Other 23669
1 EU NMS 3 3055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 3.635 0.114 0.362

Valid range from 0 to 3.635049

v25 NATION GROUP EU15

Value 25259 Frequency
0 Other 11201
1 EU15 15523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 7.086 0.581 0.906

Valid range from 0 to 7.085863

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27257 Frequency
0 Other 17577
1 EU NMS 10 9147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 8.709 0.342 0.968

Valid range from 0 to 8.709143

v29 NATION GROUP EU25

Value 29255 Frequency
0 Other 2054
1 EU25 24670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 9.435 0.923 1.185

Valid range from 0 to 9.434953

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31253 Frequency
0 Other 24670
1 AC (BG RO) 2054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 2.062 0.0769 0.302

Valid range from 0 to 2.062083

v33 NATION GROUP EU27

Value 33251 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0.0201 9.601 1 1.182

Valid range from 0.020111 to 9.60084

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35249 Frequency
0 Other 15523
1 EU NMS 12 11201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 7.629 0.419 0.931

Valid range from 0 to 7.628752

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 37247 Frequency
0 Other 12542
1 EURO ZONE 2008 14182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 8.002 0.531 0.942

Valid range from 0 to 8.001989

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 39245 Frequency
0 Other 14182
1 NON EURO ZONE 2008 12542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 8.274 0.469 0.984

Valid range from 0 to 8.274019

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 41243 Frequency
0 Other 11502
1 EURO ZONE 2009 15222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 8.441 0.57 0.99

Valid range from 0 to 8.441236

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 43241 Frequency
0 Other 15222
1 NON EURO ZONE 2009 11502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 7.828 0.43 0.935

Valid range from 0 to 7.827753

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 45239 Frequency
0 Other 18581
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 6.054 0.305 0.743

Valid range from 0 to 6.054029

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Value 47237 Frequency
0 Other 10499
1 EURO ZONE 2011 16225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 8.965 0.607 1.05

Valid range from 0 to 8.965425

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Value 49235 Frequency
0 Other 16225
1 NON EURO ZONE 2011 10499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 7.192 0.393 0.86

Valid range from 0 to 7.192408

v51 NATION GROUP QA5 QA6

Value 51233 Frequency
0 Other 16457
1 QA5/6-MODULE COUNTRIES 10267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v52 W92 WEIGHT QA5 QA6 COUNTRIES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 0 9.528 0.384 0.931

Valid range from 0 to 9.527994

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 307.63 146860.375 15296.625 18073.5

Valid range from 307.629761 to 146860.375

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 54230 Frequency
0 Not mentioned 25820
1 Mentioned 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 55229 Frequency
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 56228 Frequency
0 Not mentioned 25103
1 Mentioned 1621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 57227 Frequency
0 Not mentioned 25730
1 Mentioned 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 58226 Frequency
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 59225 Frequency
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 60224 Frequency
0 Not mentioned 25734
1 Mentioned 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 61223 Frequency
0 Not mentioned 25632
1 Mentioned 1092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 62222 Frequency
0 Not mentioned 26414
1 Mentioned 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 63221 Frequency
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 64220 Frequency
0 Not mentioned 25612
1 Mentioned 1112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 65219 Frequency
0 Not mentioned 25437
1 Mentioned 1287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 66218 Frequency
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 67217 Frequency
0 Not mentioned 25707
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 68216 Frequency
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 69215 Frequency
0 Not mentioned 26222
1 Mentioned 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 70214 Frequency
0 Not mentioned 25709
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 71213 Frequency
0 Not mentioned 25723
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 72212 Frequency
0 Not mentioned 25690
1 Mentioned 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 73211 Frequency
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 74210 Frequency
0 Not mentioned 25684
1 Mentioned 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 75209 Frequency
0 Not mentioned 26224
1 Mentioned 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 76208 Frequency
0 Not mentioned 25660
1 Mentioned 1064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 77207 Frequency
0 Not mentioned 25668
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 78206 Frequency
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 79205 Frequency
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 80204 Frequency
0 Not mentioned 25633
1 Mentioned 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 81203 Frequency
0 Not mentioned 26630
1 Mentioned 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v82 D10 GENDER

Value 82202 Frequency
1 Male 12475
2 Female 14249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 2

v83 QA1 GENDER PAY GAP - MEASURES

Value 83201 Frequency
1 Genuinely transparent pay scales in companies 6536
2 Financial penalties for companies which do not respect equal 6006
3 Encourage better distribution 8360
4 Financial penalties for companies which do not respect equal 3872
5 Other (SPONT.) 586
6 DK 1364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25360 1364

Valid range from 1 to 5

v84 QA2 MATERNITY LEAVE - NEGATIVE CAREER IMPACT

Value 84200 Frequency
1 Totally agree 5039
2 Tend to agree 10012
3 Tend to disagree 6230
4 Totally disagree 4453
5 DK 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25734 990

Valid range from 1 to 4

v85 QA3 MATERNITY LEAVE - EXTENSION GOOD/BAD

Value 85199 Frequency
1 A very good thing 9251
2 Rather good thing 11183
3 A rather bad thing 2572
4 A very bad thing 908
5 Neither good nor bad (SPONT.) 1817
6 DK 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25731 993

Valid range from 1 to 5

v86 QA4 MATERNITY LEAVE - PREFERENCE

Value 86198 Frequency
1 Longer than present, even if pay lower 11096
2 Shorter than today, but paid 100% 7992
3 No change (SPONT.) 5824
4 DK 1812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 1812

Valid range from 1 to 3

v87 QA5A PATERNITY LEAVE - WOULD TAKE IF EXISTED

Value 87197 Frequency
1 Yes, certainly 2174
2 Yes, probably 1213
3 No, probably not 580
4 Not, certainly not 336
5 Not applicable (SPONT.) 315
6 DK 121
9 Inap. (not 1 in V82) 5528
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4303 22421

Valid range from 1 to 4

v88 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NO CAREER IMPACT

Value 88196 Frequency
0 Not mentioned 647
1 Mentioned 269
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 25808

Valid range from 0 to 1

v89 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: FULL PAYMENT

Value 89195 Frequency
0 Not mentioned 619
1 Mentioned 297
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 25808

Valid range from 0 to 1

v90 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NOT WHATEVER PAY

Value 90194 Frequency
0 Not mentioned 625
1 Mentioned 291
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 25808

Valid range from 0 to 1

v91 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NOT APPLICABLE

Value 91193 Frequency
0 Not mentioned 805
1 Mentioned 111
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 25808

Valid range from 0 to 1

v92 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: DK

Value 92192 Frequency
0 Not mentioned 895
1 Mentioned 21
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 25808

Valid range from 0 to 1

v93 QA5B PATERNITY LEAVE - WOULD ENCOURAGE PARTNER

Value 93191 Frequency
1 Yes, certainly 2656
2 Yes, probably 1428
3 No, probably not 641
4 Not, certainly not 296
5 Not applicable (SPONT.) 394
6 DK 113
9 Inap. (not 2 in V82) 4739
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5021 21703

Valid range from 1 to 4

v94 QA7 WORK LIFE BALANCE - MOST EFFECTIVE MEASURES

Value 94190 Frequency
1 Develop flexibility within companies/public services 8093
2 Encourage balance in sharing of domestic tasks and care of d 8195
3 Make childcare outside the home easier 9503
4 Other (SPONT.) 223
5 DK 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26014 710

Valid range from 1 to 4

v95 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: INSECURE WORK

Value 95189 Frequency
0 Not mentioned 16635
1 Mentioned 10089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: FORCED PART-TIME WORK

Value 96188 Frequency
0 Not mentioned 21418
1 Mentioned 5306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: GENDER PAY GAP

Value 97187 Frequency
0 Not mentioned 19823
1 Mentioned 6901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: CAREER BREAKS

Value 98186 Frequency
0 Not mentioned 18567
1 Mentioned 8157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: ONE-PARENT FAMILIES

Value 99185 Frequency
0 Not mentioned 17034
1 Mentioned 9690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: OTHER

Value 100184 Frequency
0 Not mentioned 26425
1 Mentioned 299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: DK

Value 101183 Frequency
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: POLIT PARTIES

Value 102182 Frequency
1 Very significant 5708
2 Fairly significant 11972
3 Not very significant 5841
4 Not at all significant 1605
5 DK 1598
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25126 1598

Valid range from 1 to 4

v103 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: PUBL ADMINISTR

Value 103181 Frequency
1 Very significant 5811
2 Fairly significant 12236
3 Not very significant 5724
4 Not at all significant 1334
5 DK 1619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25105 1619

Valid range from 1 to 4

v104 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: BIG COMPANIES

Value 104180 Frequency
1 Very significant 7287
2 Fairly significant 11845
3 Not very significant 5007
4 Not at all significant 1093
5 DK 1492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25232 1492

Valid range from 1 to 4

v105 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: SMES

Value 105179 Frequency
1 Very significant 3980
2 Fairly significant 10742
3 Not very significant 8313
4 Not at all significant 1789
5 DK 1900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24824 1900

Valid range from 1 to 4

v106 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: COMMUNITY ORG

Value 106178 Frequency
1 Very significant 3227
2 Fairly significant 8891
3 Not very significant 8730
4 Not at all significant 3671
5 DK 2205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24519 2205

Valid range from 1 to 4

v107 QA10 WOMEN & DECISION MAKING POS - MEASURES

Value 107177 Frequency
1 Impose quotas by law 4485
2 Encourage to take measures to foster equality and fight ster 11303
3 Encourage training and support measures for women 9125
4 Other (SPONT.) 496
5 DK 1315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25409 1315

Valid range from 1 to 4

v108 QA11A WOMEN UNDER-REPRESENTED IN POLITICS - 1ST

Value 108176 Frequency
1 Existence of persistence stereotypes 5226
2 Political world dominated by men who don't value skills of w 8943
3 Measures to encourage parity are ineffective 2780
4 Women have little interest in this type of career 4172
5 Women get more interested in local public life 1887
6 Media pays less attention to women during election campaigns 1014
7 Women are often placed in disadvantaged positions on elector 1518
8 Other (SPONT.) 375
9 DK 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 1 to 8

v109 QA11B WOMEN IN POLITICS: STEREOTYPES

Value 109175 Frequency
0 Not mentioned 20927
1 Mentioned 4988
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v110 QA11B WOMEN IN POLITICS: MEN DO NOT VALUE

Value 110174 Frequency
0 Not mentioned 19575
1 Mentioned 6340
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v111 QA11B WOMEN IN POLITICS: INEFF MEASURES

Value 111173 Frequency
0 Not mentioned 20881
1 Mentioned 5034
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v112 QA11B WOMEN IN POLITICS: LITTLE INTEREST

Value 112172 Frequency
0 Not mentioned 21677
1 Mentioned 4238
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v113 QA11B WOMEN IN POLITICS: LOCAL INTEREST

Value 113171 Frequency
0 Not mentioned 21913
1 Mentioned 4002
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v114 QA11B WOMEN IN POLITICS: MEDIA ATTENTION

Value 114170 Frequency
0 Not mentioned 22726
1 Mentioned 3189
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v115 QA11B WOMEN IN POLITICS: ELECTORAL LISTS

Value 115169 Frequency
0 Not mentioned 21803
1 Mentioned 4112
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v116 QA11B WOMEN IN POLITICS: OTHER REASONS

Value 116168 Frequency
0 Not mentioned 25478
1 Mentioned 437
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v117 QA11B WOMEN IN POLITICS: DK

Value 117167 Frequency
0 Not mentioned 24361
1 Mentioned 1554
9 Inap. (9 in V108) 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 809

Valid range from 0 to 1

v118 QA11AB WOMEN IN POLITICS: STEREOTYPES

Value 118166 Frequency
0 Not mentioned 16510
1 Mentioned 10214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA11AB WOMEN IN POLITICS: MEN DO NOT VALUE

Value 119165 Frequency
0 Not mentioned 11441
1 Mentioned 15283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA11AB WOMEN IN POLITICS: INEFF MEASURES

Value 120164 Frequency
0 Not mentioned 18910
1 Mentioned 7814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA11AB WOMEN IN POLITICS: LITTLE INTEREST

Value 121163 Frequency
0 Not mentioned 18314
1 Mentioned 8410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA11AB WOMEN IN POLITICS: LOCAL INTEREST

Value 122162 Frequency
0 Not mentioned 20835
1 Mentioned 5889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA11AB WOMEN IN POLITICS: MEDIA ATTENTION

Value 123161 Frequency
0 Not mentioned 22521
1 Mentioned 4203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA11AB WOMEN IN POLITICS: ELECTORAL LISTS

Value 124160 Frequency
0 Not mentioned 21094
1 Mentioned 5630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA11AB WOMEN IN POLITICS: OTHER REASONS

Value 125159 Frequency
0 Not mentioned 26033
1 Mentioned 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA11AB WOMEN IN POLITICS: DK (QA11A ONLY)

Value 126158 Frequency
0 Not mentioned 25915
1 Mentioned 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA12 POLIT REPRESENTATION OF WOMEN - MEASURES

Value 127157 Frequency
1 Parity on electoral lists 7066
2 Impose quotas by law during elections 4799
3 System of financial incentives/penalties for political parti 4087
4 Place training and support measures to encourage women 8696
5 Other (SPONT.) 556
6 DK 1520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25204 1520

Valid range from 1 to 5

v128 QA13A LOCAL ELECTIONS: NOT INTERESTED

Value 128156 Frequency
0 Not mentioned 23097
1 Mentioned 3627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA13A LOCAL ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Value 129155 Frequency
0 Not mentioned 18092
1 Mentioned 8632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA13A LOCAL ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Value 130154 Frequency
0 Not mentioned 21080
1 Mentioned 5644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA13A LOCAL ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Value 131153 Frequency
0 Not mentioned 22688
1 Mentioned 4036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA13A LOCAL ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Value 132152 Frequency
0 Not mentioned 21847
1 Mentioned 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA13A LOCAL ELECTIONS: OTHER

Value 133151 Frequency
0 Not mentioned 23247
1 Mentioned 3477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA13A LOCAL ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Value 134150 Frequency
0 Not mentioned 2076
1 Mentioned 340
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2416 24308

Valid range from 0 to 1

v135 QA13A LOCAL ELECTIONS: DK

Value 135149 Frequency
0 Not mentioned 24640
1 Mentioned 2084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA13B NAT ELECTIONS: NOT INTERESTED

Value 136148 Frequency
0 Not mentioned 23633
1 Mentioned 3091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA13B NAT ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Value 137147 Frequency
0 Not mentioned 16727
1 Mentioned 9997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA13B NAT ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Value 138146 Frequency
0 Not mentioned 21512
1 Mentioned 5212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA13B NAT ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Value 139145 Frequency
0 Not mentioned 23572
1 Mentioned 3152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA13B NAT ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Value 140144 Frequency
0 Not mentioned 21490
1 Mentioned 5234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA13B NAT ELECTIONS: OTHER

Value 141143 Frequency
0 Not mentioned 23179
1 Mentioned 3545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA13B NAT ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Value 142142 Frequency
0 Not mentioned 2106
1 Mentioned 310
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2416 24308

Valid range from 0 to 1

v143 QA13B NAT ELECTIONS: DK

Value 143141 Frequency
0 Not mentioned 24575
1 Mentioned 2149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA13C EUROP ELECTIONS: NOT INTERESTED

Value 144140 Frequency
0 Not mentioned 22078
1 Mentioned 4646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA13C EUROP ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Value 145139 Frequency
0 Not mentioned 19746
1 Mentioned 6978
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA13C EUROP ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Value 146138 Frequency
0 Not mentioned 22163
1 Mentioned 4561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v147 QA13C EUROP ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Value 147137 Frequency
0 Not mentioned 20770
1 Mentioned 5954
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v148 QA13C EUROP ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Value 148136 Frequency
0 Not mentioned 21003
1 Mentioned 5721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v149 QA13C EUROP ELECTIONS: OTHER

Value 149135 Frequency
0 Not mentioned 23721
1 Mentioned 3003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v150 QA13C EUROP ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Value 150134 Frequency
0 Not mentioned 2125
1 Mentioned 291
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2416 24308

Valid range from 0 to 1

v151 QA13C EUROP ELECTIONS: DK

Value 151133 Frequency
0 Not mentioned 24711
1 Mentioned 2013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v152 QA14 RESTRAINING COURT ORDER - VALID IN EU

Value 152132 Frequency
1 Totally in favour 16449
2 Fairly in favour 7310
3 Fairly opposed 1231
4 Totally opposed 548
5 DK 1186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25538 1186

Valid range from 1 to 4

v153 QA15 VIOLENCE AGAINST WOMEN - PRIORITY MEASURE

Value 153131 Frequency
1 European-wide free phone number 7125
2 Best-practice sharing among police authorities 9723
3 Information campaigns 5639
4 Observatory on violence, statistics and data 2665
5 Other (SPONT.) 579
6 DK 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25731 993

Valid range from 1 to 5

v154 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT

Value 154130 Frequency
1 Box 1 - left 1128
2 Box 2 863
3 Box 3 2186
4 Box 4 2455
5 Box 5 6145
6 Box 6 2516
7 Box 7 2330
8 Box 8 1796
9 Box 9 520
10 Box 10 - right 1036
97 Refusal 2604
98 DK 3145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20975 5749

Valid range from 1 to 10

v155 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 3 CAT

Value 155129 Frequency
1 (1 - 4) Left 6632
2 (5 - 6) Centre 8661
3 (7 -10) Right 5682
9 DK/Refusal 5749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20975 5749

Valid range from 1 to 3

v156 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 5 CAT

Value 156128 Frequency
1 (1 - 2) Left 1991
2 (3 - 4) 4641
3 (5 - 6) Centre 8661
4 (7 - 8) 4126
5 (9 -10) Right 1556
9 DK/Refusal 5749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20975 5749

Valid range from 1 to 5

v157 D7 MARITAL STATUS

Value 157127 Frequency
1 (Re-)Married: without children 6649
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7130
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 143
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 154
5 Single living w partner: without children 1708
6 Single living w partner: w children of this union 713
7 Single living w partner: w children of previous union 149
8 Single living w partner: w children of this union + previous 63
9 Single: without children 4456
10 Single: w children 524
11 Divorced/Separated: without children 1384
12 Divorced/Separated: w children 681
13 Widow: without children 2053
14 Widow: w children 436
15 Other (SPONT.) 427
97 Refusal (SPONT.) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26670 54

Valid range from 1 to 15

v158 D7 MARITAL STATUS (REC STATUS)

Value 158126 Frequency
1 (Re-)Married (1-4) 14076
2 Single living with partner (5-8) 2633
3 Single (9-10) 4980
4 Divorced or separated (11-12) 2065
5 Widow (13-14) 2489
6 Other (SPONT.) 427
7 Refusal (SPONT.) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26670 54

Valid range from 1 to 6

v159 D7 MARITAL STATUS (REC CHILDREN)

Value 159125 Frequency
1 Single hh without children (9,11,13) 7893
2 Single hh w children (10,12,14) 1641
3 Multiple occupancy hh without children (1, 5) 8357
4 Multiple occupancy hh w children (2-4, 6-8) 8352
5 Other (SPONT.) 427
7 Refusal (SPONT.) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26670 54

Valid range from 1 to 5

v160 D8 AGE EDUCATION

Value 160124 Frequency
2 2 years 2
65 65 years 1
97 No full-time education 171
98 Still studying 2093
0 Refusal 65
99 DK 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26402 322 2 98

Valid range from 2 to 98

v161 D8 AGE EDUCATION - RECODED

Value 161123 Frequency
1 Up to 14 years 3106
2 15 years 1737
3 16 years 2175
4 17 years 1924
5 18 years 4974
6 19 years 2504
7 20 years 1349
8 21 years 1038
9 22 years and older 5331
10 Still studying 2093
11 No full-time education 171
97 Refusal 65
98 DK 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26402 322

Valid range from 1 to 11

v162 D11 AGE EXACT

Value 162122 Frequency
15 15 years 202
98 98 years 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0 15 98

Valid range from 15 to 98

v163 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Value 163121 Frequency
1 15 - 24 years 3109
2 25 - 39 years 6416
3 40 - 54 years 6921
4 55 years and older 10278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 4

v164 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Value 164120 Frequency
1 15 - 24 years 3109
2 25 - 34 years 4016
3 35 - 44 years 4624
4 45 - 54 years 4697
5 55 - 64 years 4522
6 65 years and older 5756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 6

v165 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 165119 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 1928
2 Student 2093
3 Unemployed, temporarily not working 2217
4 Retired, unable to work 7400
5 Farmer 298
6 Fisherman 9
7 Professional (lawyer, etc.) 369
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 741
9 Business proprietors, etc. 491
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 705
11 General management, etc. 255
12 Middle management, etc. 1766
13 Employed position, at desk 2184
14 Employed position, travelling 852
15 Employed position, service job 1765
16 Supervisor 246
17 Skilled manual worker 2495
18 Unskilled manual worker, etc. 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 18

v166 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Value 166118 Frequency
1 Self-employed 1908
2 Employed 11178
3 Not working 13638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 3

v167 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 167117 Frequency
1 Farmer 352
2 Fisherman 16
3 Professional (lawyer, etc.) 114
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 297
5 Business proprietors, etc. 191
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 346
7 General management, etc. 271
8 Middle management, etc. 1163
9 Employed position, at desk 1473
10 Employed position, travelling 484
11 Employed position, service job 1392
12 Supervisor 285
13 Skilled manual worker 2792
14 Unskilled manual worker, etc. 2116
15 Never did any paid work 2346
99 Inap. (not 1 to 4 in V165) 13086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13638 13086

Valid range from 1 to 15

v168 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Value 168116 Frequency
1 Self-employed 970
2 Employed 10322
3 Not working 2346
9 Inap. (not 1 to 4 in V165) 13086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13638 13086

Valid range from 1 to 3

v169 D25 TYPE OF COMMUNITY

Value 169115 Frequency
1 Rural area or village 9117
2 Small/middle town 10011
3 Large town 7571
8 DK 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26699 25

Valid range from 1 to 3

v170 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+

Value 170114 Frequency
1 One 6288
2 Two 12919
3 Three 4315
4 Four 2405
5 Five 599
6 Six 139
7 Seven 33
8 Eight 16
9 Nine 4
11 Eleven 2
12 Twelve 1
16 Sixteen 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 16

v171 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+ (REC)

Value 171113 Frequency
1 One 6288
2 Two 12919
3 Three 4315
4 Four or more 3202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 4

v172 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10

Value 172112 Frequency
0 None 21671
1 One 3079
2 Two 1618
3 Three 282
4 Four 50
5 Five 11
6 Six 3
9 Nine 9
11 Eleven 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 11

v173 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10 (REC)

Value 173111 Frequency
0 None 21671
1 One 3079
2 Two 1618
3 Three 282
4 Four or more 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 4

v174 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14

Value 174110 Frequency
0 None 23430
1 One 2639
2 Two 597
3 Three 43
4 Four 9
5 Five 1
9 Nine 4
13 Thirteen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 13

v175 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14 (REC)

Value 175109 Frequency
0 None 23430
1 One 2639
2 Two 597
3 Three 43
4 Four or more 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 4

v176 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C

Value 176108 Frequency
1 One 5743
2 Two 9132
3 Three 4891
4 Four 4489
5 Five 1571
6 Six 554
7 Seven 190
8 Eight 81
9 Nine 31
10 Ten 16
11 Eleven 9
12 Twelve 5
13 Thirteen 3
14 Fourteen 3
16 Sixteen 4
19 Nineteen 1
20 Twenty 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 20

v177 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C (REC)

Value 177107 Frequency
1 One 5743
2 Two 9132
3 Three 4891
4 Four 4489
5 Five 1571
6 Six 554
7 Seven or more 344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 7

v178 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Value 178106 Frequency
1 Yes 17175
2 No 9549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 2

v179 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Value 179105 Frequency
1 Yes 24139
2 No 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 2

v180 D43 PHONE AVAILABLE - LANDLINE/MOBILE (REC)

Value 180104 Frequency
1 Mobile only (1 in V179 and 2 in V178) 8954
2 Landline only (1 in V178 and 2 in V179) 1990
3 Landline and mobile (1 in V178 and V179) 15185
4 No telepone (2 in V178 amd V179) 595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 4

v181 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Value 181103 Frequency
0 Not mentioned 507
1 Mentioned 26217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v182 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Value 182102 Frequency
0 Not mentioned 8225
1 Mentioned 18499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v183 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Value 183101 Frequency
0 Not mentioned 10033
1 Mentioned 16691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v184 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Value 184100 Frequency
0 Not mentioned 8052
1 Mentioned 18672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v185 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Value 18599 Frequency
0 Not mentioned 9154
1 Mentioned 17570
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v186 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Value 18698 Frequency
0 Not mentioned 7727
1 Mentioned 18997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v187 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Value 18797 Frequency
0 Not mentioned 13139
1 Mentioned 13585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v188 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Value 18896 Frequency
0 Not mentioned 19911
1 Mentioned 6813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v189 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Value 18995 Frequency
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v190 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Value 19094 Frequency
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 1

v191 D60 DIFFICULTIES PAYING BILLS - LAST YEAR

Value 19193 Frequency
1 Most of the time 3475
2 From time to time 7545
3 Almost never/never 15141
7 Refusal (SPONT.) 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26161 563

Valid range from 1 to 3

v192 D61 LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT

Value 19292 Frequency
1 Box 1 - lowest level in society 330
2 Box 2 735
3 Box 3 2145
4 Box 4 3504
5 Box 5 7477
6 Box 6 5199
7 Box 7 4197
8 Box 8 1836
9 Box 9 261
10 Box 10 - highest level in society 209
97 Refusal (SPONT.) 831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25893 831

Valid range from 1 to 10

v193 D61 LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT (REC)

Value 19391 Frequency
0 831
1 Low level (1-4 in V192) 6714
2 Middel level (5-6 in V192) 12676
3 High level (7-10 in V192) 6503
9 Refusal (SPONT.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 0 to 3

v194 D62 INTERNET USE FREQ: AT HOME

Value 19490 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 12056
2 Two or three times a week 2921
3 About once a week 920
4 Two or three times a month 327
5 Less often 493
6 Never 6026
7 No Internet access (SPONT.) 3981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 7

v195 D62 INTERNET USE FREQ: AT PLACE OF WORK

Value 19589 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 5593
2 Two or three times a week 1205
3 About once a week 406
4 Two or three times a month 181
5 Less often 591
6 Never 13277
7 No Internet access (SPONT.) 5471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 7

v196 D62 INTERNET USE FREQ: SOMEWHERE ELSE

Value 19688 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 1134
2 Two or three times a week 995
3 About once a week 794
4 Two or three times a month 767
5 Less often 2382
6 Never 17139
7 No Internet access (SPONT.) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 0

Valid range from 1 to 7

v197 D62 INTERNET USE (INDEX)

Value 19787 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 13265
2 Two or three times a week 2677
3 About once a week 912
4 Two or three times a month 462
5 Less often 704
6 Never/No access 6346
7 No Internet access at all 2358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic