Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB751EP
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zastopanost žensk v politiki, ženske, enakost med spoloma, delo, razlike v dohodkih, očetovski dopust, nasilje nad ženskami, zakonodaja, Evropska Unija, družina
Ključne besede ELSST:
ŽENSKA, ENAKE MOŽNOSTI, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZAKONODAJA, DOPUST

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ŽENSKE V EVROPSKI UNIJI


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer je del Evrobarometra 75.1 in vključuje temo žensk v Evropski uniji. Respondenti odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na enakost spolov,delo z razlikami v plačah med spoloma, na očetovski dopust, zastopanost žensk v politiki ter nasilje nad ženskami. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, o izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. februar 2011 - 27. februar 2011, Belgija: 12. februar 2011 - 06. marec 2011, Bolgarija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Ciper: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Češka: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Danska: 11. februar 2011 - 02. marec 2011, Estonija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Finska: 09. februar 2011 - 04. marec 2011, Francija: 09. februar 2011 - 28. februar 2011, Grčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Irska: 16. februar 2011 - 03. marec 2011, Italija: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Latvija: 09. februar 2011 - 26. februar 2011, Litva: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Luksemburg: 10. februar 2011 - 01. marec 2011, Madžarska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Malta: 09. februar 2011 - 25. februar 2011, Nemčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Nizozemska: 11. februar 2011 - 01. marec 2011, Poljska: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Portugalska: 12. februar 2011 - 01. marec 2011, Romunija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Severna Irska: 12. februar 2011 - 28. februar 2011, Slovaška: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Slovenija: 10. februar 2011 - 27. februar 2011, Španija: 09. februar 2011 - 27. februar 2011, Švedska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Velika Britanija: 12. februar 2011 - 28. februar 2011
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11645.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11645.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11645.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11645.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5526: Eurobarometer 75.1 EP (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 283
  • število enot: 26724

Verzija: 2.0.0, doi:10.4232/1.11645

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 5526 5526 5526 0

Vrednosti spremenljivk od 5526 do 5526

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 5526 5526 5526 0

Vrednosti spremenljivk od 5526 do 5526

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.0 (2013-06-14) 26724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 5526 5526 5526 0

Vrednosti spremenljivk od 5526 do 5526

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 5526 5526 5526 0

Vrednosti spremenljivk od 5526 do 5526

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3281 Frekvenca
2.0.0 (2013-06-14) 26724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4280 Frekvenca
751 Eurobarometer 75.1EP (European Parliament module QA1 to QA15 26724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 751 751

Vrednosti spremenljivk od 751 do 751

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 1000001 42001093 21636517.301 14057052.73

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6278 Frekvenca
1 France 1035
2 Belgium 913
3 The Netherlands 1012
4 Germany West 1042
5 Italy 1027
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1013
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1019
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1010
14 Germany East 580
16 Finland 1001
17 Sweden 1024
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1003
22 Hungary 1029
23 Latvia 1014
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7277 Frekvenca
AT 1030
BE 913
BG 1001
CY 500
CZ 1014
DE-E 580
DE-W 1042
DK 1013
EE 1003
ES 1004
FI 1001
FR 1035
GB-GBN 1019
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1029
IE 1007
IT 1027
LT 1029
LU 503
LV 1014
MT 500
NL 1012
PL 1000
PT 1010
RO 1053
SE 1024
SI 1018
SK 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0.33 3.026 1 0.319

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0258

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9275 Frekvenca
0 Other 25402
1 United Kingdom 1322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 2.498 0.0495 0.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.497972

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11273 Frekvenca
0 Other 25102
1 Germany 1622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 3.698 0.0607 0.279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.698348

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13271 Frekvenca
0 Other 21192
1 EU6 5532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 4.699 0.207 0.526

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.69859

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15269 Frekvenca
0 Other 17850
1 EU9 8874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 5.597 0.332 0.7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.597121

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17267 Frekvenca
0 Other 16850
1 EU10 9874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 6.004 0.369 0.748

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.003694

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19265 Frekvenca
0 Other 14836
1 EU12 11888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 6.048 0.445 0.781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.048391

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21263 Frekvenca
0 Other 14256
1 EU12+ 12468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 6.053 0.467 0.786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.053355

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23261 Frekvenca
0 Other 23669
1 EU NMS 3 3055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 3.635 0.114 0.362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.635049

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25259 Frekvenca
0 Other 11201
1 EU15 15523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 7.086 0.581 0.906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.085863

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27257 Frekvenca
0 Other 17577
1 EU NMS 10 9147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 8.709 0.342 0.968

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.709143

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29255 Frekvenca
0 Other 2054
1 EU25 24670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 9.435 0.923 1.185

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.434953

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31253 Frekvenca
0 Other 24670
1 AC (BG RO) 2054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 2.062 0.0769 0.302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.062083

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33251 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0.0201 9.601 1 1.182

Vrednosti spremenljivk od 0.020111 do 9.60084

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35249 Frekvenca
0 Other 15523
1 EU NMS 12 11201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 7.629 0.419 0.931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.628752

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 37247 Frekvenca
0 Other 12542
1 EURO ZONE 2008 14182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 8.002 0.531 0.942

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.001989

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 39245 Frekvenca
0 Other 14182
1 NON EURO ZONE 2008 12542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 8.274 0.469 0.984

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.274019

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 41243 Frekvenca
0 Other 11502
1 EURO ZONE 2009 15222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 8.441 0.57 0.99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.441236

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 43241 Frekvenca
0 Other 15222
1 NON EURO ZONE 2009 11502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 7.828 0.43 0.935

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.827753

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 45239 Frekvenca
0 Other 18581
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 6.054 0.305 0.743

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.054029

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Vrednost 47237 Frekvenca
0 Other 10499
1 EURO ZONE 2011 16225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 8.965 0.607 1.05

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.965425

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Vrednost 49235 Frekvenca
0 Other 16225
1 NON EURO ZONE 2011 10499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 7.192 0.393 0.86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.192408

v51 NATION GROUP QA5 QA6

Vrednost 51233 Frekvenca
0 Other 16457
1 QA5/6-MODULE COUNTRIES 10267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W92 WEIGHT QA5 QA6 COUNTRIES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 0 9.528 0.384 0.931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.527994

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 307.63 146860.375 15296.625 18073.5

Vrednosti spremenljivk od 307.629761 do 146860.375

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 54230 Frekvenca
0 Not mentioned 25820
1 Mentioned 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 55229 Frekvenca
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 56228 Frekvenca
0 Not mentioned 25103
1 Mentioned 1621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 57227 Frekvenca
0 Not mentioned 25730
1 Mentioned 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 58226 Frekvenca
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 59225 Frekvenca
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 60224 Frekvenca
0 Not mentioned 25734
1 Mentioned 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 61223 Frekvenca
0 Not mentioned 25632
1 Mentioned 1092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 62222 Frekvenca
0 Not mentioned 26414
1 Mentioned 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 63221 Frekvenca
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 64220 Frekvenca
0 Not mentioned 25612
1 Mentioned 1112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 65219 Frekvenca
0 Not mentioned 25437
1 Mentioned 1287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 66218 Frekvenca
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 67217 Frekvenca
0 Not mentioned 25707
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 68216 Frekvenca
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 69215 Frekvenca
0 Not mentioned 26222
1 Mentioned 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 70214 Frekvenca
0 Not mentioned 25709
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 71213 Frekvenca
0 Not mentioned 25723
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 72212 Frekvenca
0 Not mentioned 25690
1 Mentioned 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 73211 Frekvenca
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 74210 Frekvenca
0 Not mentioned 25684
1 Mentioned 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 75209 Frekvenca
0 Not mentioned 26224
1 Mentioned 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 76208 Frekvenca
0 Not mentioned 25660
1 Mentioned 1064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 77207 Frekvenca
0 Not mentioned 25668
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 78206 Frekvenca
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 79205 Frekvenca
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 80204 Frekvenca
0 Not mentioned 25633
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 81203 Frekvenca
0 Not mentioned 26630
1 Mentioned 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 D10 GENDER

Vrednost 82202 Frekvenca
1 Male 12475
2 Female 14249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v83 QA1 GENDER PAY GAP - MEASURES

Vrednost 83201 Frekvenca
1 Genuinely transparent pay scales in companies 6536
2 Financial penalties for companies which do not respect equal 6006
3 Encourage better distribution 8360
4 Financial penalties for companies which do not respect equal 3872
5 Other (SPONT.) 586
6 DK 1364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25360 1364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v84 QA2 MATERNITY LEAVE - NEGATIVE CAREER IMPACT

Vrednost 84200 Frekvenca
1 Totally agree 5039
2 Tend to agree 10012
3 Tend to disagree 6230
4 Totally disagree 4453
5 DK 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25734 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v85 QA3 MATERNITY LEAVE - EXTENSION GOOD/BAD

Vrednost 85199 Frekvenca
1 A very good thing 9251
2 Rather good thing 11183
3 A rather bad thing 2572
4 A very bad thing 908
5 Neither good nor bad (SPONT.) 1817
6 DK 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25731 993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v86 QA4 MATERNITY LEAVE - PREFERENCE

Vrednost 86198 Frekvenca
1 Longer than present, even if pay lower 11096
2 Shorter than today, but paid 100% 7992
3 No change (SPONT.) 5824
4 DK 1812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 1812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA5A PATERNITY LEAVE - WOULD TAKE IF EXISTED

Vrednost 87197 Frekvenca
1 Yes, certainly 2174
2 Yes, probably 1213
3 No, probably not 580
4 Not, certainly not 336
5 Not applicable (SPONT.) 315
6 DK 121
9 Inap. (not 1 in V82) 5528
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4303 22421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NO CAREER IMPACT

Vrednost 88196 Frekvenca
0 Not mentioned 647
1 Mentioned 269
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 25808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: FULL PAYMENT

Vrednost 89195 Frekvenca
0 Not mentioned 619
1 Mentioned 297
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 25808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NOT WHATEVER PAY

Vrednost 90194 Frekvenca
0 Not mentioned 625
1 Mentioned 291
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 25808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: NOT APPLICABLE

Vrednost 91193 Frekvenca
0 Not mentioned 805
1 Mentioned 111
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 25808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA6 PATERNITY LEAVE CONDITIONS: DK

Vrednost 92192 Frekvenca
0 Not mentioned 895
1 Mentioned 21
9 Inap. (not 3 or 4 in V87) 9351
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 25808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA5B PATERNITY LEAVE - WOULD ENCOURAGE PARTNER

Vrednost 93191 Frekvenca
1 Yes, certainly 2656
2 Yes, probably 1428
3 No, probably not 641
4 Not, certainly not 296
5 Not applicable (SPONT.) 394
6 DK 113
9 Inap. (not 2 in V82) 4739
99 Inap. (not 1 in V51) 16457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5021 21703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA7 WORK LIFE BALANCE - MOST EFFECTIVE MEASURES

Vrednost 94190 Frekvenca
1 Develop flexibility within companies/public services 8093
2 Encourage balance in sharing of domestic tasks and care of d 8195
3 Make childcare outside the home easier 9503
4 Other (SPONT.) 223
5 DK 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26014 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: INSECURE WORK

Vrednost 95189 Frekvenca
0 Not mentioned 16635
1 Mentioned 10089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: FORCED PART-TIME WORK

Vrednost 96188 Frekvenca
0 Not mentioned 21418
1 Mentioned 5306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: GENDER PAY GAP

Vrednost 97187 Frekvenca
0 Not mentioned 19823
1 Mentioned 6901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: CAREER BREAKS

Vrednost 98186 Frekvenca
0 Not mentioned 18567
1 Mentioned 8157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: ONE-PARENT FAMILIES

Vrednost 99185 Frekvenca
0 Not mentioned 17034
1 Mentioned 9690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: OTHER

Vrednost 100184 Frekvenca
0 Not mentioned 26425
1 Mentioned 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA8 WOMEN INSECURITY RSNS: DK

Vrednost 101183 Frekvenca
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: POLIT PARTIES

Vrednost 102182 Frekvenca
1 Very significant 5708
2 Fairly significant 11972
3 Not very significant 5841
4 Not at all significant 1605
5 DK 1598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25126 1598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: PUBL ADMINISTR

Vrednost 103181 Frekvenca
1 Very significant 5811
2 Fairly significant 12236
3 Not very significant 5724
4 Not at all significant 1334
5 DK 1619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25105 1619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: BIG COMPANIES

Vrednost 104180 Frekvenca
1 Very significant 7287
2 Fairly significant 11845
3 Not very significant 5007
4 Not at all significant 1093
5 DK 1492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25232 1492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: SMES

Vrednost 105179 Frekvenca
1 Very significant 3980
2 Fairly significant 10742
3 Not very significant 8313
4 Not at all significant 1789
5 DK 1900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24824 1900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA9 WOMEN & DECISION MAKING POS: COMMUNITY ORG

Vrednost 106178 Frekvenca
1 Very significant 3227
2 Fairly significant 8891
3 Not very significant 8730
4 Not at all significant 3671
5 DK 2205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24519 2205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA10 WOMEN & DECISION MAKING POS - MEASURES

Vrednost 107177 Frekvenca
1 Impose quotas by law 4485
2 Encourage to take measures to foster equality and fight ster 11303
3 Encourage training and support measures for women 9125
4 Other (SPONT.) 496
5 DK 1315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25409 1315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA11A WOMEN UNDER-REPRESENTED IN POLITICS - 1ST

Vrednost 108176 Frekvenca
1 Existence of persistence stereotypes 5226
2 Political world dominated by men who don't value skills of w 8943
3 Measures to encourage parity are ineffective 2780
4 Women have little interest in this type of career 4172
5 Women get more interested in local public life 1887
6 Media pays less attention to women during election campaigns 1014
7 Women are often placed in disadvantaged positions on elector 1518
8 Other (SPONT.) 375
9 DK 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v109 QA11B WOMEN IN POLITICS: STEREOTYPES

Vrednost 109175 Frekvenca
0 Not mentioned 20927
1 Mentioned 4988
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA11B WOMEN IN POLITICS: MEN DO NOT VALUE

Vrednost 110174 Frekvenca
0 Not mentioned 19575
1 Mentioned 6340
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA11B WOMEN IN POLITICS: INEFF MEASURES

Vrednost 111173 Frekvenca
0 Not mentioned 20881
1 Mentioned 5034
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA11B WOMEN IN POLITICS: LITTLE INTEREST

Vrednost 112172 Frekvenca
0 Not mentioned 21677
1 Mentioned 4238
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA11B WOMEN IN POLITICS: LOCAL INTEREST

Vrednost 113171 Frekvenca
0 Not mentioned 21913
1 Mentioned 4002
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA11B WOMEN IN POLITICS: MEDIA ATTENTION

Vrednost 114170 Frekvenca
0 Not mentioned 22726
1 Mentioned 3189
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA11B WOMEN IN POLITICS: ELECTORAL LISTS

Vrednost 115169 Frekvenca
0 Not mentioned 21803
1 Mentioned 4112
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA11B WOMEN IN POLITICS: OTHER REASONS

Vrednost 116168 Frekvenca
0 Not mentioned 25478
1 Mentioned 437
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA11B WOMEN IN POLITICS: DK

Vrednost 117167 Frekvenca
0 Not mentioned 24361
1 Mentioned 1554
9 Inap. (9 in V108) 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA11AB WOMEN IN POLITICS: STEREOTYPES

Vrednost 118166 Frekvenca
0 Not mentioned 16510
1 Mentioned 10214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA11AB WOMEN IN POLITICS: MEN DO NOT VALUE

Vrednost 119165 Frekvenca
0 Not mentioned 11441
1 Mentioned 15283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA11AB WOMEN IN POLITICS: INEFF MEASURES

Vrednost 120164 Frekvenca
0 Not mentioned 18910
1 Mentioned 7814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA11AB WOMEN IN POLITICS: LITTLE INTEREST

Vrednost 121163 Frekvenca
0 Not mentioned 18314
1 Mentioned 8410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA11AB WOMEN IN POLITICS: LOCAL INTEREST

Vrednost 122162 Frekvenca
0 Not mentioned 20835
1 Mentioned 5889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA11AB WOMEN IN POLITICS: MEDIA ATTENTION

Vrednost 123161 Frekvenca
0 Not mentioned 22521
1 Mentioned 4203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA11AB WOMEN IN POLITICS: ELECTORAL LISTS

Vrednost 124160 Frekvenca
0 Not mentioned 21094
1 Mentioned 5630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA11AB WOMEN IN POLITICS: OTHER REASONS

Vrednost 125159 Frekvenca
0 Not mentioned 26033
1 Mentioned 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA11AB WOMEN IN POLITICS: DK (QA11A ONLY)

Vrednost 126158 Frekvenca
0 Not mentioned 25915
1 Mentioned 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA12 POLIT REPRESENTATION OF WOMEN - MEASURES

Vrednost 127157 Frekvenca
1 Parity on electoral lists 7066
2 Impose quotas by law during elections 4799
3 System of financial incentives/penalties for political parti 4087
4 Place training and support measures to encourage women 8696
5 Other (SPONT.) 556
6 DK 1520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25204 1520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v128 QA13A LOCAL ELECTIONS: NOT INTERESTED

Vrednost 128156 Frekvenca
0 Not mentioned 23097
1 Mentioned 3627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA13A LOCAL ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Vrednost 129155 Frekvenca
0 Not mentioned 18092
1 Mentioned 8632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA13A LOCAL ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Vrednost 130154 Frekvenca
0 Not mentioned 21080
1 Mentioned 5644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA13A LOCAL ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Vrednost 131153 Frekvenca
0 Not mentioned 22688
1 Mentioned 4036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA13A LOCAL ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Vrednost 132152 Frekvenca
0 Not mentioned 21847
1 Mentioned 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA13A LOCAL ELECTIONS: OTHER

Vrednost 133151 Frekvenca
0 Not mentioned 23247
1 Mentioned 3477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA13A LOCAL ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Vrednost 134150 Frekvenca
0 Not mentioned 2076
1 Mentioned 340
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2416 24308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA13A LOCAL ELECTIONS: DK

Vrednost 135149 Frekvenca
0 Not mentioned 24640
1 Mentioned 2084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA13B NAT ELECTIONS: NOT INTERESTED

Vrednost 136148 Frekvenca
0 Not mentioned 23633
1 Mentioned 3091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA13B NAT ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Vrednost 137147 Frekvenca
0 Not mentioned 16727
1 Mentioned 9997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA13B NAT ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Vrednost 138146 Frekvenca
0 Not mentioned 21512
1 Mentioned 5212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA13B NAT ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Vrednost 139145 Frekvenca
0 Not mentioned 23572
1 Mentioned 3152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA13B NAT ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Vrednost 140144 Frekvenca
0 Not mentioned 21490
1 Mentioned 5234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA13B NAT ELECTIONS: OTHER

Vrednost 141143 Frekvenca
0 Not mentioned 23179
1 Mentioned 3545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA13B NAT ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Vrednost 142142 Frekvenca
0 Not mentioned 2106
1 Mentioned 310
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2416 24308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA13B NAT ELECTIONS: DK

Vrednost 143141 Frekvenca
0 Not mentioned 24575
1 Mentioned 2149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA13C EUROP ELECTIONS: NOT INTERESTED

Vrednost 144140 Frekvenca
0 Not mentioned 22078
1 Mentioned 4646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA13C EUROP ELECTIONS: NO CONFIDENCE

Vrednost 145139 Frekvenca
0 Not mentioned 19746
1 Mentioned 6978
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA13C EUROP ELECTIONS: CONCERNS NOT CONSIDERED

Vrednost 146138 Frekvenca
0 Not mentioned 22163
1 Mentioned 4561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA13C EUROP ELECTIONS: FEEL ILL-INFORMED

Vrednost 147137 Frekvenca
0 Not mentioned 20770
1 Mentioned 5954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA13C EUROP ELECTIONS: VOTE HAS NO IMPACT

Vrednost 148136 Frekvenca
0 Not mentioned 21003
1 Mentioned 5721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA13C EUROP ELECTIONS: OTHER

Vrednost 149135 Frekvenca
0 Not mentioned 23721
1 Mentioned 3003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA13C EUROP ELECTIONS: VOTE IS COMPULSORY

Vrednost 150134 Frekvenca
0 Not mentioned 2125
1 Mentioned 291
9 Inap. (not 2, 6 or 11 in V6) 24308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2416 24308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA13C EUROP ELECTIONS: DK

Vrednost 151133 Frekvenca
0 Not mentioned 24711
1 Mentioned 2013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA14 RESTRAINING COURT ORDER - VALID IN EU

Vrednost 152132 Frekvenca
1 Totally in favour 16449
2 Fairly in favour 7310
3 Fairly opposed 1231
4 Totally opposed 548
5 DK 1186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25538 1186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v153 QA15 VIOLENCE AGAINST WOMEN - PRIORITY MEASURE

Vrednost 153131 Frekvenca
1 European-wide free phone number 7125
2 Best-practice sharing among police authorities 9723
3 Information campaigns 5639
4 Observatory on violence, statistics and data 2665
5 Other (SPONT.) 579
6 DK 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25731 993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v154 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT

Vrednost 154130 Frekvenca
1 Box 1 - left 1128
2 Box 2 863
3 Box 3 2186
4 Box 4 2455
5 Box 5 6145
6 Box 6 2516
7 Box 7 2330
8 Box 8 1796
9 Box 9 520
10 Box 10 - right 1036
97 Refusal 2604
98 DK 3145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20975 5749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v155 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 3 CAT

Vrednost 155129 Frekvenca
1 (1 - 4) Left 6632
2 (5 - 6) Centre 8661
3 (7 -10) Right 5682
9 DK/Refusal 5749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20975 5749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v156 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 5 CAT

Vrednost 156128 Frekvenca
1 (1 - 2) Left 1991
2 (3 - 4) 4641
3 (5 - 6) Centre 8661
4 (7 - 8) 4126
5 (9 -10) Right 1556
9 DK/Refusal 5749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20975 5749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v157 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 157127 Frekvenca
1 (Re-)Married: without children 6649
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7130
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 143
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 154
5 Single living w partner: without children 1708
6 Single living w partner: w children of this union 713
7 Single living w partner: w children of previous union 149
8 Single living w partner: w children of this union + previous 63
9 Single: without children 4456
10 Single: w children 524
11 Divorced/Separated: without children 1384
12 Divorced/Separated: w children 681
13 Widow: without children 2053
14 Widow: w children 436
15 Other (SPONT.) 427
97 Refusal (SPONT.) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26670 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v158 D7 MARITAL STATUS (REC STATUS)

Vrednost 158126 Frekvenca
1 (Re-)Married (1-4) 14076
2 Single living with partner (5-8) 2633
3 Single (9-10) 4980
4 Divorced or separated (11-12) 2065
5 Widow (13-14) 2489
6 Other (SPONT.) 427
7 Refusal (SPONT.) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26670 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v159 D7 MARITAL STATUS (REC CHILDREN)

Vrednost 159125 Frekvenca
1 Single hh without children (9,11,13) 7893
2 Single hh w children (10,12,14) 1641
3 Multiple occupancy hh without children (1, 5) 8357
4 Multiple occupancy hh w children (2-4, 6-8) 8352
5 Other (SPONT.) 427
7 Refusal (SPONT.) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26670 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v160 D8 AGE EDUCATION

Vrednost 160124 Frekvenca
2 2 years 2
65 65 years 1
97 No full-time education 171
98 Still studying 2093
0 Refusal 65
99 DK 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26402 322 2 98

Vrednosti spremenljivk od 2 do 98

v161 D8 AGE EDUCATION - RECODED

Vrednost 161123 Frekvenca
1 Up to 14 years 3106
2 15 years 1737
3 16 years 2175
4 17 years 1924
5 18 years 4974
6 19 years 2504
7 20 years 1349
8 21 years 1038
9 22 years and older 5331
10 Still studying 2093
11 No full-time education 171
97 Refusal 65
98 DK 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26402 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v162 D11 AGE EXACT

Vrednost 162122 Frekvenca
15 15 years 202
98 98 years 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0 15 98

Vrednosti spremenljivk od 15 do 98

v163 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Vrednost 163121 Frekvenca
1 15 - 24 years 3109
2 25 - 39 years 6416
3 40 - 54 years 6921
4 55 years and older 10278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Vrednost 164120 Frekvenca
1 15 - 24 years 3109
2 25 - 34 years 4016
3 35 - 44 years 4624
4 45 - 54 years 4697
5 55 - 64 years 4522
6 65 years and older 5756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v165 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 165119 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 1928
2 Student 2093
3 Unemployed, temporarily not working 2217
4 Retired, unable to work 7400
5 Farmer 298
6 Fisherman 9
7 Professional (lawyer, etc.) 369
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 741
9 Business proprietors, etc. 491
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 705
11 General management, etc. 255
12 Middle management, etc. 1766
13 Employed position, at desk 2184
14 Employed position, travelling 852
15 Employed position, service job 1765
16 Supervisor 246
17 Skilled manual worker 2495
18 Unskilled manual worker, etc. 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v166 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Vrednost 166118 Frekvenca
1 Self-employed 1908
2 Employed 11178
3 Not working 13638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v167 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 167117 Frekvenca
1 Farmer 352
2 Fisherman 16
3 Professional (lawyer, etc.) 114
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 297
5 Business proprietors, etc. 191
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 346
7 General management, etc. 271
8 Middle management, etc. 1163
9 Employed position, at desk 1473
10 Employed position, travelling 484
11 Employed position, service job 1392
12 Supervisor 285
13 Skilled manual worker 2792
14 Unskilled manual worker, etc. 2116
15 Never did any paid work 2346
99 Inap. (not 1 to 4 in V165) 13086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13638 13086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v168 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Vrednost 168116 Frekvenca
1 Self-employed 970
2 Employed 10322
3 Not working 2346
9 Inap. (not 1 to 4 in V165) 13086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13638 13086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v169 D25 TYPE OF COMMUNITY

Vrednost 169115 Frekvenca
1 Rural area or village 9117
2 Small/middle town 10011
3 Large town 7571
8 DK 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26699 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v170 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+

Vrednost 170114 Frekvenca
1 One 6288
2 Two 12919
3 Three 4315
4 Four 2405
5 Five 599
6 Six 139
7 Seven 33
8 Eight 16
9 Nine 4
11 Eleven 2
12 Twelve 1
16 Sixteen 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v171 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+ (REC)

Vrednost 171113 Frekvenca
1 One 6288
2 Two 12919
3 Three 4315
4 Four or more 3202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10

Vrednost 172112 Frekvenca
0 None 21671
1 One 3079
2 Two 1618
3 Three 282
4 Four 50
5 Five 11
6 Six 3
9 Nine 9
11 Eleven 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

v173 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10 (REC)

Vrednost 173111 Frekvenca
0 None 21671
1 One 3079
2 Two 1618
3 Three 282
4 Four or more 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v174 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14

Vrednost 174110 Frekvenca
0 None 23430
1 One 2639
2 Two 597
3 Three 43
4 Four 9
5 Five 1
9 Nine 4
13 Thirteen 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13

v175 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14 (REC)

Vrednost 175109 Frekvenca
0 None 23430
1 One 2639
2 Two 597
3 Three 43
4 Four or more 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v176 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C

Vrednost 176108 Frekvenca
1 One 5743
2 Two 9132
3 Three 4891
4 Four 4489
5 Five 1571
6 Six 554
7 Seven 190
8 Eight 81
9 Nine 31
10 Ten 16
11 Eleven 9
12 Twelve 5
13 Thirteen 3
14 Fourteen 3
16 Sixteen 4
19 Nineteen 1
20 Twenty 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v177 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C (REC)

Vrednost 177107 Frekvenca
1 One 5743
2 Two 9132
3 Three 4891
4 Four 4489
5 Five 1571
6 Six 554
7 Seven or more 344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v178 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Vrednost 178106 Frekvenca
1 Yes 17175
2 No 9549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v179 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Vrednost 179105 Frekvenca
1 Yes 24139
2 No 2585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v180 D43 PHONE AVAILABLE - LANDLINE/MOBILE (REC)

Vrednost 180104 Frekvenca
1 Mobile only (1 in V179 and 2 in V178) 8954
2 Landline only (1 in V178 and 2 in V179) 1990
3 Landline and mobile (1 in V178 and V179) 15185
4 No telepone (2 in V178 amd V179) 595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v181 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Vrednost 181103 Frekvenca
0 Not mentioned 507
1 Mentioned 26217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Vrednost 182102 Frekvenca
0 Not mentioned 8225
1 Mentioned 18499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Vrednost 183101 Frekvenca
0 Not mentioned 10033
1 Mentioned 16691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Vrednost 184100 Frekvenca
0 Not mentioned 8052
1 Mentioned 18672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Vrednost 18599 Frekvenca
0 Not mentioned 9154
1 Mentioned 17570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Vrednost 18698 Frekvenca
0 Not mentioned 7727
1 Mentioned 18997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Vrednost 18797 Frekvenca
0 Not mentioned 13139
1 Mentioned 13585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Vrednost 18896 Frekvenca
0 Not mentioned 19911
1 Mentioned 6813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Vrednost 18995 Frekvenca
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Vrednost 19094 Frekvenca
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 D60 DIFFICULTIES PAYING BILLS - LAST YEAR

Vrednost 19193 Frekvenca
1 Most of the time 3475
2 From time to time 7545
3 Almost never/never 15141
7 Refusal (SPONT.) 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26161 563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v192 D61 LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT

Vrednost 19292 Frekvenca
1 Box 1 - lowest level in society 330
2 Box 2 735
3 Box 3 2145
4 Box 4 3504
5 Box 5 7477
6 Box 6 5199
7 Box 7 4197
8 Box 8 1836
9 Box 9 261
10 Box 10 - highest level in society 209
97 Refusal (SPONT.) 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25893 831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v193 D61 LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT (REC)

Vrednost 19391 Frekvenca
0 831
1 Low level (1-4 in V192) 6714
2 Middel level (5-6 in V192) 12676
3 High level (7-10 in V192) 6503
9 Refusal (SPONT.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v194 D62 INTERNET USE FREQ: AT HOME

Vrednost 19490 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 12056
2 Two or three times a week 2921
3 About once a week 920
4 Two or three times a month 327
5 Less often 493
6 Never 6026
7 No Internet access (SPONT.) 3981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v195 D62 INTERNET USE FREQ: AT PLACE OF WORK

Vrednost 19589 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 5593
2 Two or three times a week 1205
3 About once a week 406
4 Two or three times a month 181
5 Less often 591
6 Never 13277
7 No Internet access (SPONT.) 5471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v196 D62 INTERNET USE FREQ: SOMEWHERE ELSE

Vrednost 19688 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 1134
2 Two or three times a week 995
3 About once a week 794
4 Two or three times a month 767
5 Less often 2382
6 Never 17139
7 No Internet access (SPONT.) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v197 D62 INTERNET USE (INDEX)

Vrednost 19787 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 13265
2 Two or three times a week 2677
3 About once a week