Anketa o kadrovskem potencialu 1992

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AKP92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP92_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Izdelal datoteko podatkov:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1992)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1992
Čas izdelave: 1992
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik,gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorčenje je potekalo na podlagi prostorskega vzorca.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

podatki so uteženi

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992 [datoteka podatkov], 1992

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 90
 • število enot: 15692

Spremenljivke

zapos

Vrednost 13 Frekvenca
1 4971
2 4296
3 3183
4 2101
5 724
6 293
7 98
8 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15692 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 22 Frekvenca
1 nosilec 5005
2 partner 3571
3 otrok 5500
4 starejsi sorodnik 593
5 brat, sestra, vnuk 859
6 drugo 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15692 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v03a spol

Vrednost 31 Frekvenca
1 MOSKI 7555
2 ZENSKI 8130
0 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15685 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapos

Vrednost 190 Frekvenca
1 4971
2 4296
3 3183
4 2101
5 724
6 293
7 98
8 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15692 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 289 Frekvenca
1 nosilec 5005
2 partner 3571
3 otrok 5500
4 starejsi sorodnik 593
5 brat, sestra, vnuk 859
6 drugo 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15692 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v03a spol

Vrednost 388 Frekvenca
1 MOSKI 7555
2 ZENSKI 8130
0 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15685 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v04a drzavljanstvo

Vrednost 487 Frekvenca
1 slovensko 15264
2 v postopku 283
3 jugo - drzave 106
4 druge drzave 15
5 brez drzavljanstva 15
6 drugo 0
0 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15683 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v05a stalno ali zacasno bivalisce

Vrednost 586 Frekvenca
1 stalno bivalisce 15327
2 zacasno biv. 204
3 ni prijavljen 152
0 7
4 ne zeli odgovoriti 0
5 ne ve 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15683 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v061a ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Vrednost 685 Frekvenca
1 da 15416
2 ne 243
0 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15659 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v062a kje je tedaj zivel?

Vrednost 784 Frekvenca
1 drugi naslov v Sl. 134
2 v jugo - drzavah 5
3 v drugi drzavi 5
4 novorojenec 57
0 42
Sysmiss 15449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 15491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v0631a od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Vrednost 883 Frekvenca
1 25
2 20
3 22
4 17
5 19
6 2
7 4
8 1
9 2
10 6
11 34
12 36
0 55
Sysmiss 15449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 15504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v0632a od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Vrednost 982 Frekvenca
57 1
81 1
86 1
90 1
91 81
92 103
0 55
Sysmiss 15449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 15504

Vrednosti spremenljivk od 57 do 92

v071a datum rojstva - mesec:

Vrednost 1081 Frekvenca
1 1360
2 1303
3 1431
4 1350
5 1353
6 1206
7 1237
8 1272
9 1303
10 1263
11 1267
12 1220
99 rojeni pred letom 1990 0
0 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15565 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v072a datum rojstva - leto:

Vrednost 1180 Frekvenca
99 rojeni pred letom 1990 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15656 36 1 92 56.404 21.306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

v08a zakonski stan

Vrednost 1279 Frekvenca
1 samski 3636
2 porocen 7433
3 vdovec 1037
4 razvezan ali locen 347
0 110
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12453 3239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Vrednost 1378 Frekvenca
1 nedokoncana OS 1244
2 OS 3892
3 1-2 letna SS 539
4 2-3 letna SS 2676
5 4-5 letna SS 2758
6 Visja sola 676
7 Visoka sola 552
8 Specializacija, magisterij, doktorat 86
0 140
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12423 3269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v10a stevilo let solanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12563 3129 0 37 10.016 3.246

Vrednosti spremenljivk od 0 do 37

v11a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Vrednost 1576 Frekvenca
1 da 1456
2 ne 10951
0 156
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12407 3285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12a vkljucenost v druge oblike izobrazevanja v zadnjih 4 tednih

Vrednost 1675 Frekvenca
1 da 281
2 ne 10650
0 20
Sysmiss 4741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10931 4761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a ali gre za usposabljanje povezano z delom

Vrednost 1774 Frekvenca
1 da 222
2 ne 55
0 4
Sysmiss 15411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 15415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14a oblika izobrazevanja

Vrednost 1873 Frekvenca
1 OS stopnja 142
2 Splosno SS izobrazevanje 391
3 Poklicno SS izobrazevanje 440
4 Visjesolski studij 179
5 Visokosolski studij 218
6 Podiplomski studij 35
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 189
8 krajse kombinirano izobrazevanje 28
9 drugo 0
0 56
Sysmiss 14014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1622 14070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v15a redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Vrednost 1972 Frekvenca
1 redno pred 1. zap. 1126
2 nadaljnje za poklic 333
3 za drugo delo 115
4 drugo 44
0 60
Sysmiss 14014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1618 14074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v16a ali gre za daljse izobrazevanje

Vrednost 2071 Frekvenca
1 da 1409
2 ne 208
0 61
Sysmiss 14014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1617 14075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17a koliko let traja

Vrednost 2170 Frekvenca
0 14
1 18
2 174
3 274
4 718
5 57
6 12
7 1
8 127
10 1
11 1
12 1
14 2
15 1
16 2
21 2
24 1
32 2
33 1
Sysmiss 14283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1409 14283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 33

v18a koliko tednov traja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 15484 0 80 7.553 10.977

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v19a povprecno stevilo ur na teden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1678 14014 0 80 23.48 13.409

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v20a dejanski status - prejsni teden

Vrednost 2467 Frekvenca
1 delal vsaj 1 uro 6631
2 ni delal, zaposlen 417
3 ni delal, nezaposlen 5377
0 138
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12425 3267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21a zakaj prejsnji teden ni delal

Vrednost 2566 Frekvenca
1 dobil delo 4
2 na cakanju 69
3 slabo vreme 7
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 17
5 delovni spor 2
6 izobrazevanje 4
7 bolezen 120
8 porodniska 99
9 dopust, praznik 49
10 drugo 37
0 9
Sysmiss 15275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 15284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v22a oblika zaposlitve

Vrednost 2665 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 196
2 podjetnik, ne zaposluje 200
3 kmet, zaposluje 16
4 kmet, ne zaposluje 449
5 svobodni, zaposluje 2
6 svobodni, ne zaposluje 36
7 zaposlen v druzbenem sektorju 5206
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 484
9 pomagajoci druzinski clan 298
10 pogodba o delu 68
11 avtorska pogodba 3
12 neposredno placilo 64
0 13
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7022 8670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Vrednost 2764 Frekvenca
1 ne namerava zaposliti 661
2 bo zaposlil nove 97
3 bo ohranil sedanje 91
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 9
0 37
Sysmiss 14793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 14830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24a zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Vrednost 2863 Frekvenca
1 nedolocen cas 5329
2 dolocen cas 334
0 27
Sysmiss 10002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5663 10029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25a razlogi za dolocen cas

Vrednost 2962 Frekvenca
1 pripravnik, usposab. 76
2 poskusna doba 24
3 ni stalne zaposlitve 111
4 ne zeli stalne zaposlitve 6
5 drugo 80
0 37
Sysmiss 15358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297 15395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v26a koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Vrednost 3061 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
278 15414 1 72 8.554 8.455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 72

v27a zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3160 Frekvenca
1 polni delovni cas 5559
2 skrajsani delovni cas 94
0 37
Sysmiss 10002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5653 10039

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28a razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3259 Frekvenca
1 izobrazevanje, usposabljanje 1
2 bolezen, delna upokojitev 53
3 ni polne zaposlitve 12
4 ne zeli polne zaposlitve 4
5 druzinski razlogi 4
6 upokojen 5
7 drugo 7
0 8
Sysmiss 15598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 15606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v29a panoga dejavnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7035 8657 0 99 40.571 27.204

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v30a opis dela - poklic

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7035 8657 0 999 546.18 252.943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v31a drzava, v kateri dela

Vrednost 3556 Frekvenca
1 Slovenija 6858
2 Hrvaska 11
3 Avstrija 59
4 Italija 22
5 Madzarska 1
6 druga drzava 32
0 52
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6983 8709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v321a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - mesec:

Vrednost 3655 Frekvenca
1 385
2 410
3 480
4 545
5 535
6 507
7 466
8 535
9 831
10 474
11 303
12 276
0 1288
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5747 9945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v322a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6776 8916 2 92 79.379 11.039

Vrednosti spremenljivk od 2 do 92

v33a kako je nasel svoje sedanje delo

Vrednost 3853 Frekvenca
1 ustanovil podjetje 380
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 464
3 preko JZZ 365
4 privatna agencija 11
5 razpis 1427
6 dal oglas 38
7 pri delodajalcu 1832
8 stipendist 712
9 povabljen 313
10 s pomocjo sorodnikov 378
11 s pomocjo prijateljev 506
12 prerazporejen 131
13 drugo 273
0 108
14 ne ve 97
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6830 8862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v34a stevilo zaposlenih v podjetju

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7035 8657 0 7500 243.402 760.858

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7500

v35a obicajno stevilo ur na teden

Vrednost 4051 Frekvenca
0 ce se mocno spreminja 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6582 9110 2 99 44.23 12.556

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

v36a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7035 8657 0 99 39.216 19.055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v37a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Vrednost 4249 Frekvenca
1 obseg dela vecji 118
2 fleksibilen cas 89
3 drugo, vec 219
4 slabo vreme 16
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 71
6 delovni spor 6
7 izobrazevanje 14
8 fleksibilen delovni cas 58
9 bolezen 184
10 porodniska 109
11 druzinski razlogi 19
12 dopust 115
13 praznik 2
14 zacetek zaposlitve 8
15 ni trajalo ves teden 0
16 iztek zaposlitve 1
17 ni pravega dela 51
18 drugo 59
0 424
Sysmiss 14129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1139 14553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v381a ali dela v izmenah

Vrednost 4348 Frekvenca
1 obicajno 2091
2 vcasih 387
3 nikoli 4515
0 42
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6993 8699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v382a ali dela zvecer

Vrednost 4447 Frekvenca
1 obicajno 1484
2 vcasih 1410
3 nikoli 4097
0 44
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6991 8701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v383a ali dela ponoci

Vrednost 4546 Frekvenca
1 obicajno 554
2 vcasih 1070
3 nikoli 5362
0 49
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6986 8706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v384a ali dela ob sobotah

Vrednost 4645 Frekvenca
1 obicajno 1940
2 vcasih 2452
3 nikoli 2601
0 42
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6993 8699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v385a ali dela ob nedeljah

Vrednost 4744 Frekvenca
1 obicajno 1137
2 vcasih 1175
3 nikoli 4679
0 44
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6991 8701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v39a ali dela doma

Vrednost 4843 Frekvenca
1 obicajno 1316
2 vcasih 724
3 nikoli 4953
0 42
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6993 8699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Vrednost 4942 Frekvenca
1 da 205
2 ne 6802
0 28
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7007 8685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v41a oblika dela v dodatnem delu

Vrednost 5041 Frekvenca
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 5
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 22
3 druzben sektor, privatni delodajalec 14
4 pomagajoci druzinski clan 57
5 pogodba o delu 42
6 avtorska pogodba 27
7 neposredno placilo 34
0 4
Sysmiss 15487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 15491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v42a panoga dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 15487 0 96 44.239 36.299

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

v43a opis dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 15487 0 932 519.81 259.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 932

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 15487 0 64 16.512 13.921

Vrednosti spremenljivk od 0 do 64

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Vrednost 5437 Frekvenca
1 redno 88
2 obcasno 94
3 sezonsko 19
0 4
Sysmiss 15487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 15491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v46a ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Vrednost 5536 Frekvenca
1 drugo osnovno zaposlitev 346
2 dodatno delo 107
3 oboje 62
4 niti eno niti drugo 6490
0 30
Sysmiss 8657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7005 8687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Vrednost 5635 Frekvenca
1 boji se oz. ve, da bo izgubil delo 85
2 zacasna zaposlitev 82
3 zeli boljse pogoje, boljso placo 142
4 primernejse delo 67
5 drugo 25
0 7
Sysmiss 15284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 15291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v48a ali je kdaj prej delal

Vrednost 5734 Frekvenca
1 da 3339
2 ne 1975
0 67
Sysmiss 10311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5314 10378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v491a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Vrednost 5833 Frekvenca
1 193
2 173
3 266
4 231
5 308
6 351
7 167
8 188
9 224
10 214
11 166
12 304
0 554
Sysmiss 12353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2785 12907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v492a kdaj je nazadnje delal - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3245 12447 4 92 82.327 11.625

Vrednosti spremenljivk od 4 do 92

v50a zakaj ne opravlja vec tega dela

Vrednost 6031 Frekvenca
1 odpuscen, izgubil delo 290
2 zacasna zaposlitev 107
3 osebni, druzinski razlogi 69
4 nezmoznost 149
5 izobrazevanje 20
6 predcasna upokojitev 384
7 redna upokojitev 688
8 vojaski rok 10
9 drugo 94
0 84
Sysmiss 13797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1811 13881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v51a oblika dela, ko je nazadnje delal

Vrednost 6130 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 36
2 podjetnik, ne zaposluje 37
3 kmet, zaposluje 2
4 kmet, ne zaposluje 59
5 svobodni, zaposluje 1
6 svobodni, ne zaposluje 5
7 zaposlen v druzbenem sektorju 1542
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 100
9 pomagajoci druzinski clan 25
10 delal po pogodbi o delu 6
11 delal po avtorski pogodbi 0
12 delal priloznostno za neposredno placilo 10
0 72
Sysmiss 13797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1823 13869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v52a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1879 13813 0 99 38.007 26.107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v53a opis dela, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1879 13813 0 999 551.768 288.573

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v54a ali isce placano delo ali samozaposlitev

Vrednost 6427 Frekvenca
1 da 660
2 ne, ze nasel 39
3 ne isce 4619
0 63
Sysmiss 10311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5318 10374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v55a ker ne isce - kaksen je njegov status

Vrednost 6526 Frekvenca
1 solar, dijak, student 1111
2 upokojenec 2547
3 nezmozen 280
4 gospodinja 535
5 drugo 125
0 21
Sysmiss 11073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4598 11094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v56a ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Vrednost 6625 Frekvenca
1 da 268
2 ne 4319
0 32
Sysmiss 11073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4587 11105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57a razlog, da ne isce dela

Vrednost 6724 Frekvenca
1 nezmozen 36
2 osebni, druzinski razlogi 36
3 izobrazevanje 75
4 dela ni na voljo 84
5 drugo 21
0 16
Sysmiss 15424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
252 15440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v58a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Vrednost 6823 Frekvenca
1 zaposlitev 735
2 samozaposlitev 56
3 se ne ve, neodlocen 293
0 263
Sysmiss 14345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1084 14608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v59a kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Vrednost 6922 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 665
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 23
3 ze nasel s polnim delovnim casom 23
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 3
0 21
Sysmiss 14957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 14978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v60a ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 7021 Frekvenca
1 da 739
2 ne 205
0 14
Sysmiss 14734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 14748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v61a ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Vrednost 7120 Frekvenca
1 da 7
2 ne 12
0 4
Sysmiss 15669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 15673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v62a koliko mesecev ze isce

Vrednost 7219 Frekvenca
0 se ni pricel iskati 343
999 manj kot 1 mesec 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 14713 1 610 19.535 42.977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 610

v63a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Vrednost 7318 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 487
2 pri privatnih agencijah 11
3 pri delodajalcu 130
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 111
5 dal ali se javil na oglas 102
6 pregledoval oglase 145
7 iskal zemljo, opremo 9
8 iskal licence, denar 14
9 druge metode 24
10 caka na odgovor 19
11 caka klic iz JZZ 27
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 2
13 ni uporabil metode 20
0 10
Sysmiss 14581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1101 14591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v64a ali isce delo se na kak drug nacinov

Vrednost 7417 Frekvenca
1 da 515
2 ne 570
0 26
Sysmiss 14581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1085 14607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v65a kako isce delo - drugi nacin

Vrednost 7516 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 46
2 pri privatnih agencijah 9
3 pri delodajalcu 107
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 100
5 dal ali se javil na oglas 81
6 pregledoval oglase 114
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 3
9 druge metode 18
10 caka na odgovor 17
11 caka klic iz JZZ 4
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 0
0 13
Sysmiss 15177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 15190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v66a status preden je zacel iskati delo

Vrednost 7615 Frekvenca
1 brezposelen 242
2 redno zaposlen nedolocen cas 523
3 redno zaposlen dolocen cas 122
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 49
5 pomagajoci druzisnki clan 14
6 pogodbena dela 21
7 redno izobrazevanje 128
8 dodatno poklicno usposabljanje 1
9 vojaski rok 20
10 druzinske obveznosti 16
11 upokojen 26
12 drugo 23
0 269
Sysmiss 14238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1185 14507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Vrednost 7714 Frekvenca
1 da 989
2 ne 188
0 277
Sysmiss 14238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 14515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Vrednost 7813 Frekvenca
1 koncati izobrazevanje 35
2 koncati vojaski rok 3
3 sedanja zaposlitev 79
4 traja pogodba 11
5 osebni razlogi 12
6 bolezen 14
7 drugo 17
0 14
8 ni navedel razloga 3
Sysmiss 15504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 15521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v69a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Vrednost 7912 Frekvenca
1 da, isce zaposlitev 750
2 da, isce premestitev 106
3 ne 11535
0 172
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12391 3301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v70a ali je bil vkljucen v programe ZZ

Vrednost 8011 Frekvenca
1 da 117
2 ne 12253
0 193
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12370 3322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v711a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Vrednost 8110 Frekvenca
1 69
2 72
3 97
4 267
5 430
6 34
7 34
8 25
9 49
10 40
11 30
12 56
0 ni iskal 11360
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 14489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v712a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Vrednost 829 Frekvenca
0 ni iskal 11252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1311 14381 1 92 88.535 9.883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

v721a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Vrednost 838 Frekvenca
1 da 308
2 ne 11974
0 281
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12282 3410

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v722a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Vrednost 847 Frekvenca
1 da 83
2 ne 12215
0 265
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12298 3394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v723a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Vrednost 856 Frekvenca
1 da 492
2 ne 11810
0 261
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12302 3390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v724a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Vrednost 865 Frekvenca
1 da 1307
2 ne 10998
0 258
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12305 3387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v725a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Vrednost 874 Frekvenca
1 da 153
2 ne 12146
0 264
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12299 3393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v73a kaj je bil pred enim letom

Vrednost 883 Frekvenca
1 zaposlen v druzbenem sektorju 5564
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 379
3 podjetnik, obrtnik 109
4 kmet 342
5 svobodni poklic 495
6 druga oblika dela 36
7 pomagajoci druzinski clan 124
8 brezposelen 279
9 dijak, student 478
10 gospodinja 1388
11 upokojenec 38
12 nezmozen 3129
13 vojaski rok 0
14 drugo 0
0 202
Sysmiss 3129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12361 3331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v74a v kateri panogi je delal pred 1 letom

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7530 8162 0 99 38.62 27.606

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v75a ali so info pridobljene neposredno

Vrednost 901 Frekvenca
1 da 7742
2 ne 7628
0 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15370 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1992). AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ni podatka.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si