Barometer nove Evrope VI: 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: NDB01
Glavni avtor(ji):
 • Rose, Richard
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Munro, Neil
Izdelal datoteko podatkov:
CSPP - University of Strathclyde. Centre for the Study of Public Policy . (Glasgow, Velika Britanija; 2001)

Finančna podpora:

Paul Lazarsfeld Society (Vienna).
Bank of Sweden. Tercentenary Foundation.

Serija:
 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo Barometer novih demokracij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z delovanjem demokracije, značilnosti dobrega sistema vladanja, zaupanje v politične institucije, zaupanje v medije, spoštovanje človekovih pravic, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, materialni položaj družine, ocena finančnega položaja družine čez pet let, politično stališče, strankarske preference, pripadnost kraju, pripadnost regiji, državljanstvo, nacionalni ponos, žrtev kaznivega dejanja

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
delovanje vlade
zadovoljstvo z demokracijo
strankarske preference
stališča do prejšnjih političnih sistemov
zaupanje v institucije
zadovoljstvo z materialnimi razmerami v gospodinjstvu
demografija


Povzetek:

Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Raziskava spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo raziskav Barometer novih demokracij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Bolgarija - 7. 10. 2001 - 12. 10. 2001;, Češka - 29. 10. 2001 - 5. 11. 2001;, Estonija - 21. 11. 2001 - 30. 11. 2001;, Madžarska - oktober 2001;, Litva - 5. 10. 2001 - 28. 10. 2001;, Latvija - 4. 10. 2001 - 8. 10. 2001;, Poljska - 25. 10. 2001 - 29. 10. 2001;, Romunija - 8. 10. 2001 - 14. 10. 2001;, Slovaška - 13. 11. 2001;, Slovenija - 18. 10. 2001 - 19. 11. 2001.
Čas izdelave: 2001
Država: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje posameznih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 18 let vseh prej omenjenih državah.

Izključeni:

Na Češkem in Madžarskem so bile v vzorec vključene osebe stare od 15 do 17 let, vendar so bili ti podatki izključeni iz skupne mednarodne baze podatkov.

Zbiranje podatkov je opravil:

Bolgarija - LINKS Market, Media and Public Opinion Research Agency

Češka - Centrum Pro Vyzkum Verejneho Mineni, Sociologicky Ustav AV ČR

Estonija - Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Sociology. Public Opinion Research Centre Saar Poll Limited

Madžarska - TÁRKI Omnibus Survey

Litva - Baltic Institute of Social Sciences

Latvija - VILMORUS

Poljska - Centrum Badania Opinii Spolecznej

Romunija - Centre for Urban and Regional Sociology

Slovaška - FOCUS Center for Social and Market Analysis

Slovenija - Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Kvotni vzorec; Več-stopenjski stratificiran slučajni vzorec. Vzorčni postopek se razlikuje od države do države. V Litvi in Estoniji je bila potreben vzorčni postopek za vzorčenje Ruske manjšine. Natančne informacije so podane v dodatni dokumentaciji.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju je bil izveden v naslednjih državah: v Bolgariji, Estoniji, Litvi, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Telefonski intervju so izvajali na Madžarskem, v Latviji in na Poljskem. Češka - Ni podatka.

Uteževanje:

Uteži za posamezne države so bile generirane tako, da je končno število enot v vsaki državi 1000.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: NDB01 - New Europe Barometer VI, 2001. http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=5242

 • število spremenljivk: 11010
 • število enot: 213

Verzija: First Edition 16. 08. 2004

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde (2001). New Europe Barometer Questionnaires, Autumn 2001 [vprašalnik].
 2. Rose, Richard (2005). New Europe Barometer VI, 2001: Questionnaire for respected Countries [vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Centre for the Study of Public Policy (2006). NDB01 - New Europe Barometer VI, 2001: Metodological Report of Respected Countries [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Centre for the Study of Public Policy (2007). New Europe Barometer (NEB) Surveys: A Bottom up Method of Evaluating Countries in Transformation [ostali dokumenti].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Rose, Richard in skupina: Barometer nove Evrope VI: 2001 [datoteka podatkov]. Škotska, Glasgow, University of Strathclyde. Centre for the Study of Public Policy [izdelava], 2002. Velika Britanija, Colchester: Univeristy of Essex, Podatkovni arhiv Velike Britanije = UK Data Archive [distribucija], 2005. ADP - IDNo: NDB01.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si