Barometer nove Evrope VI: 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: NDB01
Main author(s):
 • Rose, Richard
Co-workers:
 • Munro, Neil
Data file producer:
CSPP - University of Strathclyde. Centre for the Study of Public Policy . (Glasgow, Velika Britanija; 2001)

Funding agency:

Paul Lazarsfeld Society (Vienna).
Bank of Sweden. Tercentenary Foundation.

Series:
 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo Barometer novih demokracij.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z delovanjem demokracije, značilnosti dobrega sistema vladanja, zaupanje v politične institucije, zaupanje v medije, spoštovanje človekovih pravic, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, materialni položaj družine, ocena finančnega položaja družine čez pet let, politično stališče, strankarske preference, pripadnost kraju, pripadnost regiji, državljanstvo, nacionalni ponos, žrtev kaznivega dejanja

Keywords ELSST:
DEMOKRACIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, STALIŠČE, SODELOVANJE, GOSPODARSKE RAZMERE, DEMOKRACIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, STALIŠČE, SODELOVANJE, GOSPODARSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
delovanje vlade
zadovoljstvo z demokracijo
strankarske preference
stališča do prejšnjih političnih sistemov
zaupanje v institucije
zadovoljstvo z materialnimi razmerami v gospodinjstvu
demografija


Abstract:

Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Raziskava spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo raziskav Barometer novih demokracij.

Methodology


Collection date: Bolgarija - 7. 10. 2001 - 12. 10. 2001;, Češka - 29. 10. 2001 - 5. 11. 2001;, Estonija - 21. 11. 2001 - 30. 11. 2001;, Madžarska - oktober 2001;, Litva - 5. 10. 2001 - 28. 10. 2001;, Latvija - 4. 10. 2001 - 8. 10. 2001;, Poljska - 25. 10. 2001 - 29. 10. 2001;, Romunija - 8. 10. 2001 - 14. 10. 2001;, Slovaška - 13. 11. 2001;, Slovenija - 18. 10. 2001 - 19. 11. 2001.
Date of production: 2001
Country: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje posameznih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 18 let vseh prej omenjenih državah.

Excluded:

Na Češkem in Madžarskem so bile v vzorec vključene osebe stare od 15 do 17 let, vendar so bili ti podatki izključeni iz skupne mednarodne baze podatkov.

Data collected by:

Bolgarija - LINKS Market, Media and Public Opinion Research Agency

Češka - Centrum Pro Vyzkum Verejneho Mineni, Sociologicky Ustav AV ČR

Estonija - Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Sociology. Public Opinion Research Centre Saar Poll Limited

Madžarska - TÁRKI Omnibus Survey

Litva - Baltic Institute of Social Sciences

Latvija - VILMORUS

Poljska - Centrum Badania Opinii Spolecznej

Romunija - Centre for Urban and Regional Sociology

Slovaška - FOCUS Center for Social and Market Analysis

Slovenija - Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Kvotni vzorec; Več-stopenjski stratificiran slučajni vzorec. Vzorčni postopek se razlikuje od države do države. V Litvi in Estoniji je bila potreben vzorčni postopek za vzorčenje Ruske manjšine. Natančne informacije so podane v dodatni dokumentaciji.

Mode of data collection:

Osebni intervju je bil izveden v naslednjih državah: v Bolgariji, Estoniji, Litvi, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Telefonski intervju so izvajali na Madžarskem, v Latviji in na Poljskem. Češka - Ni podatka.

Weighting:

Uteži za posamezne države so bile generirane tako, da je končno število enot v vsaki državi 1000.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: NDB01 - New Europe Barometer VI, 2001. http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=5242

 • number of variables: 11010
 • number of units: 213

Version: First Edition 16. 08. 2004

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde (2001). New Europe Barometer Questionnaires, Autumn 2001 [vprašalnik].
 2. Rose, Richard (2005). New Europe Barometer VI, 2001: Questionnaire for respected Countries [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Centre for the Study of Public Policy (2006). NDB01 - New Europe Barometer VI, 2001: Metodological Report of Respected Countries [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Centre for the Study of Public Policy (2007). New Europe Barometer (NEB) Surveys: A Bottom up Method of Evaluating Countries in Transformation [ostali dokumenti].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Rose, Richard in skupina: Barometer nove Evrope VI: 2001 [datoteka podatkov]. Škotska, Glasgow, University of Strathclyde. Centre for the Study of Public Policy [izdelava], 2002. Velika Britanija, Colchester: Univeristy of Essex, Podatkovni arhiv Velike Britanije = UK Data Archive [distribucija], 2005. ADP - IDNo: NDB01.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si