Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2019: Študenti Univerze v Mariboru

Basic Study Information

ADP - IDNo: VARSO19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VARSO19_V1
Main author(s):
  • Fujs, Damjan
  • Vrhovec, Simon
Data file producer:
UM FVV - Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Project number:

/ (UM, FVV)

Study Content

Keywords ADP: internet, socialno omrežje, teorija motivacije zaščite (PMT), socialni mediji, kibernetska varnost, kibernetske grožnje

Keywords ELSST:
INTERNET, RAČUNALNIŠKA VARNOST, SOCIALNO OMREŽJE, KIBERNETSKA KRIMINALITETA

Topic Classification CESSDA
Spori, varnost in mir
Informacijska družba
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
ZAUPANJE V PONUDNIKA INTERNETNIH STORITEV
ZAUPANJE V PONUDNIKA SOCIALNEGA MEDIJA
ZAUPANJE V VLADO
SKRBI GLEDE ZASEBNOSTI
STRAH PRED VLADNIMI VDORI
MESTO NADZORA
ZAZNANE GROŽNJE
MOTIVACIJA ZA ZAŠČITO
SOCIALNI MEDIJ
POLITIČNA ORIENTACIJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je bil preučiti dejavnike, povezane z motivacijo za zaščito uporabnikov na spletnih socialnih omrežjih. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako zaupanje v ponudnika internetnih storitev, zaupanje v ponudnika socialnega medija, zaupanje v vlado, skrbi glede zasebnosti, strah pred vladnimi vdori, mesto nadzora in zaznane grožnje vplivajo na motivacijo za zaščito uporabnikov na spletnih socialnih omrežjih. Raziskava je sledila presečni raziskovalni strategiji. Anketo je izpolnilo 289 študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, pri čemer je bilo v analizi upoštevanih 276 vprašalnikov. Anketni vprašalnik in podatkovna datoteka sta dostopna v slovenskem in angleškem jeziku. Podatkovna datoteka je dostopna pod posebnimi pogoji, to je na zahtevo preko varne povezave (SUF verzija).

Methodology


Collection date: 29. oktober 2018 - 28. januar 2019
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Študenti, ki so bili na dan pošiljanja vabila vpisani na Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, ne glede na stopnjo in obliko študija.

Excluded:

/

Data collected by:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Vzorčni okvir je bil e-poštni seznam študentov UM FVV, pridobljen iz uradnega seznama študentov UM FVV, preko katerega so avtorji objavili vabila k sodelovanju v anketi. Študenti so se sami odločili za sodelovanje, posledično vzorec ni reprezentativen.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2019: Študenti Univerze v Mariboru [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Fujs, Damjan; Vrhovec, Simon

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 32
  • number of units: 289

License: ccbync

Version: 23. februar 2022

Additional information:

1.) Podatkovna datoteka je dostopna na zahtevo. 2.) Podatkovna datoteka je dostopna v enakem jeziku kot opis raziskave.

Variable list

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

TiISP1 Zaupanje v ponudnika internetnih storitev [1]: Verjamem, da ponudnik internetnih storitev deluje v mojem najboljšem interesu. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudniku vaših internetnih storitev:

Verjamem, da ponudnik internetnih storitev deluje v mojem najboljšem interesu.

Value 22 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiISP2 Zaupanje v ponudnika internetnih storitev [2]: Ponudnika internetnih storitev zanima tudi moja blaginja, ne le njegova. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudniku vaših internetnih storitev:

Ponudnika internetnih storitev zanima tudi moja blaginja, ne le njegova.

Value 31 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

TiISP1 Zaupanje v ponudnika internetnih storitev [1]: Verjamem, da ponudnik internetnih storitev deluje v mojem najboljšem interesu. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudniku vaših internetnih storitev:

Verjamem, da ponudnik internetnih storitev deluje v mojem najboljšem interesu.

Value 231 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiISP2 Zaupanje v ponudnika internetnih storitev [2]: Ponudnika internetnih storitev zanima tudi moja blaginja, ne le njegova. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudniku vaših internetnih storitev:

Ponudnika internetnih storitev zanima tudi moja blaginja, ne le njegova.

Value 330 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiISP3 Zaupanje v ponudnika internetnih storitev [3]: Ponudnika internetnih storitev bi opredelil kot poštenega. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudniku vaših internetnih storitev:

Ponudnika internetnih storitev bi opredelil kot poštenega.

Value 429 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiSMP1 Zaupanje v ponudnika socialnega medija [1]: Verjamem, da ponudniki socialnih omrežij delujejo v mojem najboljšem interesu. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudnikih socialnih omrežij, na katerih imate račune (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Verjamem, da ponudniki socialnih omrežij delujejo v mojem najboljšem interesu.

Value 528 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiSMP2 Zaupanje v ponudnika socialnega medija [2]: Ponudnike socialnih omrežij zanima tudi moja blaginja, ne le njihova. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudnikih socialnih omrežij, na katerih imate račune (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Ponudnike socialnih omrežij zanima tudi moja blaginja, ne le njihova.

Value 627 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiSMP3 Zaupanje v ponudnika socialnega medija [3]: Ponudnike socialnih omrežij bi opredelil kot poštene. Označite svoje strinjanje s trditvami o ponudnikih socialnih omrežij, na katerih imate račune (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Ponudnike socialnih omrežij bi opredelil kot poštene.

Value 726 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiG1 Zaupanje v vlado [1]: Verjamem, da vlada deluje v mojem najboljšem interesu. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Verjamem, da vlada deluje v mojem najboljšem interesu.

Value 825 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiG2 Zaupanje v vlado [2]: Vlado zanima tudi moja blaginja, ne le njena. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Vlado zanima tudi moja blaginja, ne le njena.

Value 924 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

TiG3 Zaupanje v vlado [3]: Vlado bi opredelil kot pošteno. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Vlado bi opredelil kot pošteno.

Value 1023 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PC1 Skrbi glede zasebnosti [1]: Zelo me moti, ko me socialna omrežja sprašujejo po osebnih podatkih. Označite svoje strinjanje s trditvami o vaših osebnih podatkih na socialnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Zelo me moti, ko me socialna omrežja sprašujejo po osebnih podatkih.

Value 1122 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PC2 Skrbi glede zasebnosti [2]: Preden posredujem svoje osebne podatke socialnim omrežjem, vedno premislim dvakrat. Označite svoje strinjanje s trditvami o vaših osebnih podatkih na socialnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Preden posredujem svoje osebne podatke socialnim omrežjem, vedno premislim dvakrat.

Value 1221 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PC3 Skrbi glede zasebnosti [3]: Zelo me skrbi, da socialna omrežja o meni zbirajo preveč osebnih podatkov. Označite svoje strinjanje s trditvami o vaših osebnih podatkih na socialnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whats App, Telegram, Tinder):

Zelo me skrbi, da socialna omrežja o meni zbirajo preveč osebnih podatkov.

Value 1320 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

FoGI1 Strah pred vladnimi vdori [1]: Možni vdori vlade v mojo zasebnost so zastrašujoči. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Možni vdori vlade v mojo zasebnost so zastrašujoči.

Value 1419 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

FoGI2 Strah pred vladnimi vdori [2]: Bojim se vdorov vlade v mojo zasebnost. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Bojim se vdorov vlade v mojo zasebnost.

Value 1518 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

FoGI3 Strah pred vladnimi vdori [3]: Vlada lahko resno ogrozi mojo zasebnost. Označite svoje strinjanje s trditvami o vladi države, v kateri trenutno bivate:

Vlada lahko resno ogrozi mojo zasebnost.

Value 1617 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

LoC1 Mesto nadzora [1]: Varovanje mojih računov je pod mojim nadzorom. Označite svoje strinjanje s trditvami o nadzoru nad vašimi računi na socialnih omrežjih:

Varovanje mojih računov je pod mojim nadzorom.

Value 1716 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

LoC2 Mesto nadzora [2]: Verjamem, da je zaščita pred vdori v moje račune pod mojim nadzorom. Označite svoje strinjanje s trditvami o nadzoru nad vašimi računi na socialnih omrežjih:

Verjamem, da je zaščita pred vdori v moje račune pod mojim nadzorom.

Value 1815 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

LoC3 Mesto nadzora [3]: Primarna odgovornost za zaščito pred vdori v moje račune je moja. Označite svoje strinjanje s trditvami o nadzoru nad vašimi računi na socialnih omrežjih:

Primarna odgovornost za zaščito pred vdori v moje račune je moja.

Value 1914 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PT1 Zaznane grožnje [1]: Zaradi vdorov se počutim ogroženega. Označite svoje strinjanje s trditvami o morebitnih vdorih v katerega izmed vaših računov na socialnih omrežjih:

Zaradi vdorov se počutim ogroženega.

Value 2013 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PT2 Zaznane grožnje [2]: Vdori ogrožajo moje račune. Označite svoje strinjanje s trditvami o morebitnih vdorih v katerega izmed vaših računov na socialnih omrežjih:

Vdori ogrožajo moje račune.

Value 2112 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PT3 Zaznane grožnje [3]: Grozljivo bi bilo, če bi vdrli v katerega izmed mojih računov. Označite svoje strinjanje s trditvami o morebitnih vdorih v katerega izmed vaših računov na socialnih omrežjih:

Grozljivo bi bilo, če bi vdrli v katerega izmed mojih računov.

Value 2211 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PM1 Motivacijo za zaščito [1]: Redno nameravam uporabljati priporočene varnostne mehanizme. Označite svoje strinjanje s trditvami o uporabi priporočenih varnostnih mehanizmov na socialnih omrežjih (npr. redno spreminjanje gesel, uporaba močnih gesel, posvečanje pozornosti opozorilom o prijavi na socialno omrežje):

Redno nameravam uporabljati priporočene varnostne mehanizme.

Value 2310 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PM2 Motivacijo za zaščito [2]: Predvidevam, da bom v bližnji prihodnosti uporabljal priporočene varnostne mehanizme. Označite svoje strinjanje s trditvami o uporabi priporočenih varnostnih mehanizmov na socialnih omrežjih (npr. redno spreminjanje gesel, uporaba močnih gesel, posvečanje pozornosti opozorilom o prijavi na socialno omrežje):

Predvidevam, da bom v bližnji prihodnosti uporabljal priporočene varnostne mehanizme.

Value 249 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

PM3 Motivacijo za zaščito [3]: Načrtujem uporabo priporočenih varnostnih mehanizmov. Označite svoje strinjanje s trditvami o uporabi priporočenih varnostnih mehanizmov na socialnih omrežjih (npr. redno spreminjanje gesel, uporaba močnih gesel, posvečanje pozornosti opozorilom o prijavi na socialno omrežje):

Načrtujem uporabo priporočenih varnostnih mehanizmov.

Value 258 Frequency
1 Močno se ne strinjam
2 Se ne strinjam
3 Nevtralno
4 Se strinjam
5 Močno se strinjam
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

MUSM Najbolj uporabljani socialni medij

Katero socialno omrežje najpogosteje uporabljate?

Value 267 Frequency
1 Facebook
2 WhatsApp
3 Tencent QQ
4 WeChat
5 QZone
6 Tumblr
7 Instagram
8 Twitter
9 Google+
10 Skype
11 Viber
12 Shina Weibo
13 Snapchat
14 Vkontakte
15 Pinterest
16 LinkedIn
17 Telegram
18 Reddit
19 Taringa
20 Badoo
21 Tagged
22 Drugo: YouTube
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 22

PO Politična orientacija

V politiki ljudje včasih govorijo o "levici" in "desnici". Kako bi se opredelili na spodnji lestvici?

Value 276 Frequency
1 Skrajno levo
6 Neopredeljen
11 Skrajno desno
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 11

G Spol

Spol:

Value 285 Frequency
1 Moški
2 Ženski
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

A_r Starost_rec

Starost

Value 294 Frequency
40 40+
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 18 to 40

FE Formalna izobrazba

Kakšna je vaša najvišja dosežena (zaključena) formalna izobrazba?

Value 303 Frequency
1 Do V. stopnje
2 VI. stopnja (I. bol. st.)
3 VII. stopnja (II. bol. st.)
4 VIII. stopnja (III. bol. st.)
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

ES Zaposlitveni status

Kakšen je vaš trenutni status?

Value 312 Frequency
1 Dijak/študent
2 Zaposlen
3 Nezaposlen
4 Upokojen
-99 Brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

INCLUDE Vključitev odgovora

Vključitev odgovora

Value 321 Frequency
0 Izključen
1 Vključen
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

  1. Fujs, Damjan in Vrhovec, Simon (2018). VARSO19 - Socialna omrežja [Vprašalnik].
  2. Fujs, Damjan in Vrhovec, Simon (2018). VARSO19 - Social networks [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Jelovčan, Luka, Vrhovec, Simon in Fujs, Damjan (2021). Survey about protection motivation on social networking sites: University of Maribor students, 2018.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: 1.) Podatkovna datoteka je dostopna na zahtevo. 2.) Podatkovna datoteka je dostopna v enakem jeziku kot opis raziskave.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Fujs, D. and Vrhovec, S. (2022). Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2019: Študenti Univerze v Mariboru [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: VARSO19. https://doi.org/10.17898/ADP_VARSO19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si