Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Polič, Marko
 • Uhan, Samo
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Toš, Niko
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Jagodic, Ana
 • Zajšek, Špela
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivana
 • Gerdina, Otto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, samoocena zdravja, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, politična orientacija, vrednote, religija, verovanje, občutek ogroženosti, socialni stiki, vsakdanje življenje, socialni stiki, epidemija, covid-19

Keywords ELSST:
VREDNOTA, RELIGIJA, ZDRAVJE, VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZAUPANJE, POLITIČNO STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
EPIDEMIJA KORONAVIRUSA (COVID-19)
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo sta vključena dva tematska sklopa: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter b) aktualni sklop vprašanj o življenju in stališčih v času epidemije COVID-19. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo z nekaterimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situcije gospodinjstva), ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekateri vidiki zaupanja, politične usmeritve in vrednote. Sklop »Življenje in stališča v času epidemije COVID-19« vključuje naslednje vsebine: dejstva o stiku z boleznijo COVID-19, občutek ogroženosti in skrbi, težave v času epidemije (povezano z ukrepi za preprečitev širjenja epidemije), odnos do ukrepov, povezanih z epidemijo (vključno s spoštovanjem ukrepov), spremembe vsakdanjih navad, zaupanje v institucionalne akterje v kontekstu epidemije, kaj se dogaja s socialnimi stiki in omrežji socialne opore, stališča o vzrokih epidemije in o njenem prihodnjem razvoju. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta raziskava vključuje izčrpen sklop t.i. demografskih vprašanj (od spola in starosti do sestave gospodinjstva, dela in zaposlitve itd.).

Methodology


Collection date: 1. april 2020 - 31. maj 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. V izbor so vključene polnoletne osebe. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Za raziskavo 2020/1 je bilo izbranih 200 okolišev in 10 oseb znotraj vsakega okoliša.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Z metodo raking je bila oblikovana post-stratifikacijska utež in sicer na spremenljivkah: Spol x Starost in Regija x Tip Naselja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19. Podatki [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 196
 • number of units: 853

License: ccbync

Version: 7. januar 2021

Variable list

ID idno

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853 0 0 1 853 427 423.344 246.384 246.182

Valid range from 1 to 853

itime Datum

Value 22 Frequency
01.05.2020 3
02.05.2020 1
03.04.2020 75
03.05.2020 15
04.04.2020 39
04.05.2020 32
05.04.2020 32
05.05.2020 17
06.04.2020 42
06.05.2020 22
07.04.2020 29
07.05.2020 11
08.04.2020 25
08.05.2020 3
09.04.2020 17
09.05.2020 4
10.04.2020 12
10.05.2020 8
11.04.2020 6
11.05.2020 14
12.04.2020 3
12.05.2020 8
13.04.2020 9
13.05.2020 3
14.04.2020 15
14.05.2020 3
15.04.2020 16
15.05.2020 1
16.04.2020 23
17.04.2020 79
17.05.2020 2
18.04.2020 25
18.05.2020 4
19.04.2020 29
19.05.2020 2
20.04.2020 83
21.04.2020 33
21.05.2020 2
22.04.2020 17
22.05.2020 1
23.04.2020 14
23.05.2020 1
24.04.2020 14
24.05.2020 1
25.04.2020 1
25.05.2020 5
26.04.2020 3
26.05.2020 2
27.04.2020 1
27.05.2020 1
28.04.2020 28
28.05.2020 1
29.04.2020 10
3.05.2020 1
30.04.2020 4
31.05.2020 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853 0 0

Z1 Z1. Zadovoljstvo z življenjem:

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 31 Frequency
0 izredno nezadovoljen 9
1 1 4
2 2 16
3 3 33
4 4 38
5 5 116
6 6 90
7 7 154
8 8 209
9 9 107
10 izredno zadovoljen 65
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 3
99 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 840.423 12 12.577

Valid range from 0 to 10

ID idno

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853 0 0 1 853 427 423.344 246.384 246.182

Valid range from 1 to 853

itime Datum

Value 2195 Frequency
01.05.2020 3
02.05.2020 1
03.04.2020 75
03.05.2020 15
04.04.2020 39
04.05.2020 32
05.04.2020 32
05.05.2020 17
06.04.2020 42
06.05.2020 22
07.04.2020 29
07.05.2020 11
08.04.2020 25
08.05.2020 3
09.04.2020 17
09.05.2020 4
10.04.2020 12
10.05.2020 8
11.04.2020 6
11.05.2020 14
12.04.2020 3
12.05.2020 8
13.04.2020 9
13.05.2020 3
14.04.2020 15
14.05.2020 3
15.04.2020 16
15.05.2020 1
16.04.2020 23
17.04.2020 79
17.05.2020 2
18.04.2020 25
18.05.2020 4
19.04.2020 29
19.05.2020 2
20.04.2020 83
21.04.2020 33
21.05.2020 2
22.04.2020 17
22.05.2020 1
23.04.2020 14
23.05.2020 1
24.04.2020 14
24.05.2020 1
25.04.2020 1
25.05.2020 5
26.04.2020 3
26.05.2020 2
27.04.2020 1
27.05.2020 1
28.04.2020 28
28.05.2020 1
29.04.2020 10
3.05.2020 1
30.04.2020 4
31.05.2020 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853 0 0

Z1 Z1. Zadovoljstvo z življenjem:

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 3194 Frequency
0 izredno nezadovoljen 9
1 1 4
2 2 16
3 3 33
4 4 38
5 5 116
6 6 90
7 7 154
8 8 209
9 9 107
10 izredno zadovoljen 65
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 3
99 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 840.423 12 12.577

Valid range from 0 to 10

Z2 Z2. Kako srečni ste?

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša obcutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 4193 Frequency
0 sploh nisem srečen 4
1 1 10
2 2 10
3 3 23
4 4 39
5 5 80
6 6 87
7 7 158
8 8 204
9 9 147
10 zelo sem srečen 80
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 6
99 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 841.451 11 11.549

Valid range from 0 to 10

Z3 Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 5192 Frequency
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 5
2 2 15
3 3 43
4 4 38
5 5 123
6 6 93
7 7 160
8 8 204
9 9 97
10 zelo zadovoljen 63
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 3
99 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 846.729 5 6.271

Valid range from 0 to 10

Z4 Z4. če se primerjate z ljudmi v okolici - ali vam gre v finančnem pogledu...

če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v financnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 6191 Frequency
0 veliko slabše 13
1 1 11
2 2 16
3 3 46
4 4 62
5 5 230
6 6 125
7 7 134
8 8 107
9 9 36
10 veliko boljše 17
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 53
99 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 795.158 56 57.842

Valid range from 0 to 10

Z5 Z5. Ali večini ljudi lahko zaupamo?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 7190 Frequency
0 treba je biti zelo previden 106
1 1 33
2 2 61
3 3 95
4 4 83
5 5 145
6 6 100
7 7 116
8 8 68
9 9 20
10 večini ljudi lahko zaupamo 20
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 4
99 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 845.985 6 7.015

Valid range from 0 to 10

Z6 Z6. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 8189 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje 148
2 da ste bolj varčni 465
3 da morate zelo skrbno gospodariti 187
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 35
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 6
6 da živite v revščini 4
8 Ne vem 5
9 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 843.303 8 9.697

Valid range from 1 to 6

Z7 Z7. Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje?

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je...

Value 9188 Frequency
1 zelo dobro 161
2 dobro 349
3 zadovoljivo 273
4 slabo 59
5 zelo slabo 5
8 Ne vem 5
9 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 845.531 6 7.469

Valid range from 1 to 5

Z8 Z8. Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?

Ali imate dolgotrajno bolezen, kronicne težave ali invalidnost?

Value 10187 Frequency
1 da 251
2 ne 597
8 Ne vem 0
9 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 848.93 5 4.07

Valid range from 1 to 2

Z9 Z9. Ocenite, kako pogosto se družite... (čas pred epidemijo Covid-19)?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela (pomislite na čas pred epidemijo virusa covid-19)?

Value 11186 Frequency
1 nikoli 66
2 manj kot enkrat na mesec 100
3 enkrat na mesec 109
4 nekajkrat na mesec 203
5 enkrat na teden 128
6 večkrat na teden 203
7 vsak dan 35
8 Ne vem 5
9 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 843.282 9 9.718

Valid range from 1 to 7

Z10a Z10a. Kako pogosto stik: s sorodniki? Ocenite, kako pogosto imate prek telefona ali spleta družabne stike s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela v času omejenega gibanja zaradi epidemije?

S sorodniki:

Value 12185 Frequency
1 nikoli 31
2 nekajkrat na mesec 111
3 enkrat na teden 141
4 večkrat na teden 248
5 enkrat na dan 149
6 večkrat na dan 156
8 Ne vem 6
9 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 836.632 17 16.368

Valid range from 1 to 6

Z10b Z10b. Kako pogosto stik: s prijatelji, sodelavci? Ocenite, kako pogosto imate prek telefona ali spleta družabne stike s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela v času omejenega gibanja zaradi epidemije?

S prijatelji in sodelavci:

Value 13184 Frequency
1 nikoli 34
2 nekajkrat na mesec 140
3 enkrat na teden 122
4 večkrat na teden 241
5 enkrat na dan 78
6 večkrat na dan 128
8 Ne vem 9
9 Ni odgovoril 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 736.193 110 116.807

Valid range from 1 to 6

S1a S1a. zaupanje: družini in sorodnikom V kolikšni meri vi zaupate...

družini in sorodnikom?

Value 14183 Frequency
0 sploh ne zaupam 4
1 1 2
2 2 4
3 3 10
4 4 11
5 5 37
6 6 23
7 7 68
8 8 117
9 9 173
10 povsem zaupam 392
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 6
99 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 838.909 12 14.091

Valid range from 0 to 10

S1b S1b. zaupanje: sosedom V kolikšni meri vi zaupate...

sosedom?

Value 15182 Frequency
0 sploh ne zaupam 48
1 1 16
2 2 41
3 3 71
4 4 52
5 5 155
6 6 93
7 7 115
8 8 110
9 9 66
10 povsem zaupam 45
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 18
99 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 807.769 41 45.231

Valid range from 0 to 10

S1c S1c. zaupanje: neznancem V kolikšni meri vi zaupate...

neznancem?

Value 16181 Frequency
0 sploh ne zaupam 274
1 1 80
2 2 93
3 3 100
4 4 57
5 5 116
6 6 52
7 7 22
8 8 11
9 9 1
10 povsem zaupam 0
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 27
99 Ni odgovoril 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 803.983 47 49.017

Valid range from 0 to 10

S2 S2. Kako varno se počutite (bi se počutili), če bi bili v soseski ponoči sami zunaj?

Pomislite zdaj na vašo stanovanjsko sosesko, torej na vse, kar lahko obhodite v petih minutah. Kako varno se pocutite (ali bi se pocutili), če bi bili v soseski ponoci sami zunaj?

Value 17180 Frequency
1 povsem varno 458
2 dokaj varno 352
3 ogroženo 29
4 zelo ogroženo 4
8 Ne vem 10
9 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 843.355 10 9.645

Valid range from 1 to 4

S3 S3. V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom?

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugacnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 18179 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 70
2 nekaterim naj dovoli 348
3 zelo redkim naj dovoli 299
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 77
8 Ne vem 51
9 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 794.696 59 58.304

Valid range from 1 to 4

S4 S4. Priseljenci: dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 19178 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 82
1 1 42
2 2 68
3 3 83
4 4 55
5 5 145
6 6 79
7 7 88
8 8 72
9 9 22
10 dobro za gospodarstvo 40
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 75
99 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 779.945 77 73.055

Valid range from 0 to 10

S5 S5. Priseljenci: kulturno življenje ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 20177 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 87
1 1 38
2 2 60
3 3 87
4 4 54
5 5 133
6 6 59
7 7 93
8 8 81
9 9 24
10 kulturno življenje je obogateno 63
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 70
99 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 782.247 74 70.753

Valid range from 0 to 10

S6 S6. Priseljenci: boljša ali slabša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 21176 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 94
1 1 53
2 2 58
3 3 78
4 4 65
5 5 188
6 6 55
7 7 60
8 8 64
9 9 16
10 boljša dežela za bivanje 34
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 83
99 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 765.602 88 87.398

Valid range from 0 to 10

S7 S7. Ste aktiven član kakšne skupine/društva?

Ljudje lahko pripadajo razlicnim vrstam skupin ali združenj (npr. razlicna prostočasna društva, dobrodelne organizacije, skupine za varovanje okolja). Ali ste vi clan kakšne takšne skupine in ali ste v njej aktivni tako, da ste v stiku z drugimi ljudmi?

Value 22175 Frequency
1 nisem član in nisem aktiven 494
2 sem član, vendar nisem aktiven 102
3 sem član in sem aktiven 172
4 nisem član, vendar sem aktiven 83
8 Ne vem 0
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 851.572 2 1.428

Valid range from 1 to 4

S8 S8. Kako pogosto se v običajnem tednu ukvarjate s športom v prostem času?

Kako pogosto se v obicajnem tednu ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Value 23174 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 105
2 1-krat do nekajkrat letno 52
3 1 do 3-krat na mesec 84
4 1-krat tedensko 161
5 2 do 3-krat tedensko 222
6 4 do 6-krat tedensko 107
7 vsak dan 108
8 Ne vem 13
9 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 834.049 14 18.951

Valid range from 1 to 7

S9a S9a. Kateri geografski skupini predvsem pripadate?

Za katero od naslednjih geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate?

Value 24173 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 214
2 regija, kjer živite 159
3 Slovenija 314
4 Evropa 82
5 svet kot celota 63
8 Ne vem 20
9 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 831.336 21 21.664

Valid range from 1 to 5

S9b S9b. Katera je naslednja geografska skupina?

In katera je naslednja skupina?

Value 25172 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 170
2 regija, kjer živite 213
3 Slovenija 241
4 Evropa 119
5 svet kot celota 39
8 Ne vem 44
9 Ni odgovoril 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 779.127 71 73.873

Valid range from 1 to 5

S10 S10. Zadovoljstvo z gospodarskim stanjem Slovenije:

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 26171 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 45
1 1 27
2 2 63
3 3 100
4 4 103
5 5 161
6 6 109
7 7 122
8 8 74
9 9 15
10 izjemno zadovoljen 11
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 22
99 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 828.586 23 24.414

Valid range from 0 to 10

S11 S11. Stanje šolstva v Sloveniji:

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 27170 Frequency
0 izjemno slabo 28
1 1 10
2 2 37
3 3 83
4 4 74
5 5 111
6 6 97
7 7 142
8 8 132
9 9 61
10 izjemno dobro 38
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 38
99 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 808.581 40 44.419

Valid range from 0 to 10

S12 S12. Stanje zdravstva v Sloveniji:

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 28169 Frequency
0 izjemno slabo 34
1 1 14
2 2 57
3 3 83
4 4 82
5 5 134
6 6 107
7 7 123
8 8 130
9 9 51
10 izjemno dobro 26
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 10
99 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 840.416 12 12.584

Valid range from 0 to 10

S13 S13. Zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji:

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 29168 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 74
1 1 36
2 2 80
3 3 110
4 4 95
5 5 130
6 6 75
7 7 117
8 8 58
9 9 12
10 izjemno zadovoljen 5
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 56
99 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 792.193 61 60.807

Valid range from 0 to 10

S14 S14. Kako velik je problem korupcije v Sloveniji?

Kako velik je po vašem mnenju problem korupcije v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da korupcija v Sloveniji sploh ni problem, in 10, da je korupcija v Sloveniji zelo velik problem.

Value 30167 Frequency
0 korupcija v Sloveniji sploh ni problem 5
1 1 3
2 2 9
3 3 19
4 4 13
5 5 45
6 6 42
7 7 93
8 8 154
9 9 119
10 korupcija je zelo velik problem v Sloveniji 309
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 41
99 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 810.048 42 42.952

Valid range from 0 to 10

S15 S15. Včasih demokracija ne deluje. Ali takrat...

Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo mocnega voditelja, ki bi uredil stvari, drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...?

Value 31166 Frequency
1 1 - potrebujemo močnega voditelja, ali je 366
2 2 - demokracija vedno najboljša 308
8 Ne vem 176
9 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 675.015 179 177.985

Valid range from 1 to 2

S16 S16. če državljani ocenijo, da država ne deluje, je prav, da vzamejo stvari v svoje roke.

Ali soglašate ali ne soglašate s trditvijo: »Če državljani ocenijo, da država ne deluje, je prav, da vzamejo stvari v svoje roke.«

Value 32165 Frequency
1 1 - močno soglašam 97
2 2 - soglašam 270
3 3 - niti soglašam, niti ne soglašam 256
4 4 - ne soglašam 140
5 5 - sploh ne soglašam 42
8 Ne vem 46
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 802.061 48 50.939

Valid range from 1 to 5

S17a S17. Človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zdijo razumni. Navedeni sta dve stališči v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njima strinjate, ali ne.

Človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zdijo razumni.

Value 33164 Frequency
1 se strinjam 279
2 se ne strinjam 466
8 Ne vem 97
9 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 742.701 108 110.299

Valid range from 1 to 2

S17b S17. Čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih. Navedeni sta dve stališči v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njima strinjate, ali ne.

Čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih.

Value 34163 Frequency
1 se strinjam 170
2 se ne strinjam 520
8 Ne vem 107
9 Ni odgovoril 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 679.365 163 173.635

Valid range from 1 to 2

S18a S18a. Pomembno: družina: Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Družina:

Value 35162 Frequency
0 sploh ni pomembna 0
1 1 0
2 2 2
3 3 2
4 4 3
5 5 8
6 6 3
7 7 12
8 8 49
9 9 77
10 izjemno pomembna 693
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 1
99 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 847.975 4 5.025

Valid range from 0 to 10

S18b S18b. Pomembno: prijatelji: Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Prijatelji

Value 36161 Frequency
0 sploh ni pomembna 1
1 1 2
2 2 2
3 3 8
4 4 5
5 5 48
6 6 35
7 7 74
8 8 184
9 9 162
10 izjemno pomembna 309
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 825.884 23 27.116

Valid range from 0 to 10

S18c S18c. Pomembno: prosti čas: Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Prosti čas

Value 37160 Frequency
0 sploh ni pomembna 0
1 1 0
2 2 3
3 3 2
4 4 8
5 5 36
6 6 30
7 7 56
8 8 154
9 9 136
10 izjemno pomembna 402
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 1
99 Ni odgovoril 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 820.881 26 32.119

Valid range from 0 to 10

S18d S18d. Pomembno: politika: Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Politika:

Value 38159 Frequency
0 sploh ni pomembna 98
1 1 45
2 2 62
3 3 79
4 4 69
5 5 150
6 6 97
7 7 79
8 8 80
9 9 25
10 izjemno pomembna 34
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 9
99 Ni odgovoril 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 811.999 35 41.001

Valid range from 0 to 10

S18e S18e. Pomembno: delo: Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Delo:

Value 39158 Frequency
0 sploh ni pomembna 4
1 1 0
2 2 2
3 3 3
4 4 1
5 5 40
6 6 27
7 7 74
8 8 173
9 9 163
10 izjemno pomembna 344
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 826.207 22 26.793

Valid range from 0 to 10

S18f S18f. Pomembno: vera Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju.

Vera

Value 40157 Frequency
0 sploh ni pomembna 181
1 1 51
2 2 65
3 3 55
4 4 21
5 5 129
6 6 51
7 7 67
8 8 68
9 9 30
10 izjemno pomembna 96
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 13
99 Ni odgovoril 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 810.06 39 42.94

Valid range from 0 to 10

S19a S19. Sprejemljivo / nesprejemljivo: smrtna kazen Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje razlicna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?

Smrtna kazen:

Value 41156 Frequency
1 sprejemljivo 305
2 ni sprejemljivo 424
8 Ne vem 111
9 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 719.977 124 133.023

Valid range from 1 to 2

S19b S19. Sprejemljivo / nesprejemljivo: prekinitev nosečnosti (splav) Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje razlicna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?

prekinitev nosecnosti (splav)

Value 42155 Frequency
1 sprejemljivo 632
2 ni sprejemljivo 129
8 Ne vem 77
9 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 749.909 92 103.091

Valid range from 1 to 2

S19c S19. Sprejemljivo / nesprejemljivo: poroka istospolnih partnerjev Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje razlicna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?

poroka istospolnih partnerjev

Value 43154 Frequency
1 sprejemljivo 535
2 ni sprejemljivo 240
8 Ne vem 62
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 767.442 78 85.558

Valid range from 1 to 2

S19d S19. Sprejemljivo / nesprejemljivo: da istospolni partnerji posvojijo otroke Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje razlicna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?

možnost, da istospolni partnerji posvojijo otroke

Value 44153 Frequency
1 sprejemljivo 343
2 ni sprejemljivo 390
8 Ne vem 106
9 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 722.957 120 130.043

Valid range from 1 to 2

S19e S19. Sprejemljivo / nesprejemljivo: evtanazija Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje razlicna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?

evtanazija

Value 45152 Frequency
1 sprejemljivo 580
2 ni sprejemljivo 117
8 Ne vem 139
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 682.793 156 170.207

Valid range from 1 to 2

S20a S20a. Dober državljan: Nikoli se izogibati plačevanju davkov. Obstajajo razlicna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 10 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

Nikoli se izogibati plačevanju davkov.

Value 46151 Frequency
0 sploh ni pomembno 8
1 1 6
2 2 4
3 3 9
4 4 13
5 5 61
6 6 25
7 7 55
8 8 112
9 9 150
10 izjemno pomembno 366
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 34
99 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 810.372 44 42.628

Valid range from 0 to 10

S20b S20b. Dober državljan: Biti aktiven v družbeni. Obstajajo razlicna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 10 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

Biti aktiven v družbenih ali politicnih organizacijah.

Value 47150 Frequency
0 sploh ni pomembno 100
1 1 31
2 2 44
3 3 72
4 4 55
5 5 187
6 6 100
7 7 90
8 8 76
9 9 29
10 izjemno pomembno 30
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 22
99 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 808.862 39 44.138

Valid range from 0 to 10

S20c S20c. Dober državljan: Pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam. Obstajajo razlicna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 10 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

Pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam.

Value 48149 Frequency
0 sploh ni pomembno 3
1 1 3
2 2 5
3 3 4
4 4 12
5 5 63
6 6 58
7 7 111
8 8 190
9 9 109
10 izjemno pomembno 279
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 9
99 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 835.055 16 17.945

Valid range from 0 to 10

S21 S21. Kdo je odgovoren za primeren življenjski standard ljudi?

Povejte, prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standard? označite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni 'to je predvsem odgovornost posameznika', 10 pa 'to je predvsem odgovornost države'.

Value 49148 Frequency
0 to je predvsem odgovornost posameznika 38
1 1 10
2 2 19
3 3 40
4 4 28
5 5 188
6 6 63
7 7 113
8 8 96
9 9 35
10 to je predvsem odgovornost države 209
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 0
88 Ne vem 11
99 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 836.111 14 16.889

Valid range from 0 to 10

S22a S22a. Država pri reševanju razvojnih problemov pozablja na socialne pravice državljanov. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Država pri reševanju razvojnih problemov pozablja na socialne pravice državljanov.

Value 50147 Frequency
1 močno soglašam 152
2 soglašam 291
3 niti - niti 210
4 ne soglašam 99
5 sploh ne soglašam 23
8 Ne vem 62
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 772.761 78 80.239

Valid range from 1 to 5

S22b S22b. Bogati ljudje ne razumejo problemov revnih ljudi. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Bogati ljudje ne razumejo problemov revnih ljudi.

Value 51146 Frequency
1 močno soglašam 378
2 soglašam 290
3 niti - niti 101
4 ne soglašam 54
5 sploh ne soglašam 11
8 Ne vem 10
9 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 833.81 19 19.19

Valid range from 1 to 5

S22c S22c. Politikov ne zanimajo problemi ljudi. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Politikov ne zanimajo problemi ljudi.

Value 52145 Frequency
1 močno soglašam 271
2 soglašam 281
3 niti - niti 185
4 ne soglašam 68
5 sploh ne soglašam 9
8 Ne vem 25
9 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 811.635 39 41.365

Valid range from 1 to 5

S23 S23. Kaj je bolj pomembno: SVOBODA ali ENAKOST?

Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 53144 Frequency
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, ali 341
2 bi ocenili, da je enakost pomembnejša. 382
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 89
8 Ne vem 39
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 806.718 41 46.282

Valid range from 1 to 3

S24 S24. Kaj je bolj pomembno: SVOBODA ali VARNOST?

Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 54143 Frequency
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, ali 222
2 bi ocenili, da je varnost pomembnejša. 497
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 75
8 Ne vem 36
9 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 795.241 59 57.759

Valid range from 1 to 3

S25 S25. Kaj je bolj pomembno: ENAKOST ali VARNOST?

In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 55142 Frequency
1 bi ocenili, da je enakost pomembnejša, ali 270
2 bi ocenili, da je varnost pomembnejša. 460
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 73
8 Ne vem 45
9 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 803.936 50 49.064

Valid range from 1 to 3

S26 S26. Bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati, odpraviti...?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 56141 Frequency
1 razlike naj se povečajo 33
2 sedanje razlike so primerne 67
3 razlike naj se zmanjšajo 642
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 44
8 Ne vem 65
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 788.294 67 64.706

Valid range from 1 to 4

S27 S27. Ali bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek...?

Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi plačevali enak ali manjši delež?

Value 57140 Frequency
1 dosti večji delež 173
2 večji delež 491
3 enak delež 142
4 manjši delež 8
5 dosti manjši delež 6
8 Ne vem 32
9 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 821.66 33 31.34

Valid range from 1 to 5

S28a S28a. Ali je pravično, ali ni pravično - da si ljudje z višjimi dohodki lahko plačajo boljšo zdravstveno oskrbo?

Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma placajo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Value 58139 Frequency
1 zelo pravično 15
2 deloma pravično 79
3 niti pravično, niti nepravično 177
4 deloma nepravično 159
5 zelo nepravično 407
8 Ne vem 11
9 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 834.583 16 18.417

Valid range from 1 to 5

S28b S28b. Ali je pravično, ali ni pravično - da ljudje z višjimi dohodki lahko plačajo boljšo izobrazbo svojim otrokom?

Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oziroma placajo boljšo izobrazbo svojim otrokom kot ljudje z nižjimi dohodki?

Value 59138 Frequency
1 zelo pravično 14
2 deloma pravično 77
3 niti pravično, niti nepravično 129
4 deloma nepravično 169
5 zelo nepravično 446
8 Ne vem 15
9 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 835.799 18 17.201

Valid range from 1 to 5

S29 S29. Ali uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka podpirate, ali ne?

V zadnjem času je vse več pobud za uveljavitev t.i. univerzalnega temeljnega dohodka. Država naj bi tako vsem zagotavljala temeljni nivo dohodka, ne glede na premoženje ali zaposlenost, in tako preprecila širjenje revšcine ter zagotovila avtonomijo posameznika. Ali uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka podpirate, ali ne?

Value 60137 Frequency
1 1 - da, podpiram 350
2 2 - ne, ne podpiram 126
3 3 - neodločen 116
8 Ne vem 259
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
592 592.094 261 260.906

Valid range from 1 to 3

S30 S30. V kolikšni meri vas zanima politika?

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas zanima politika?

Value 61136 Frequency
1 1 - zelo me zanima 46
2 2 - zanima me 253
3 3 - le malo me zanima 383
4 4 - sploh me ne zanima 157
8 Ne vem 14
9 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 839.758 14 13.242

Valid range from 1 to 4

K1a K1a. ostajam doma Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

ostajam doma

Value 62135 Frequency
1 sploh ne velja 28
2 2 36
3 3 77
4 4 191
5 v celoti velja 508
8 Ne vem 2
9 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 836.123 13 16.877

Valid range from 1 to 5

K1b K1b. ne družim se z ljudmi izven svojega doma Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

ne družim se z ljudmi izven svojega doma

Value 63134 Frequency
1 sploh ne velja 23
2 2 34
3 3 74
4 4 193
5 v celoti velja 510
8 Ne vem 2
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 828.451 19 24.549

Valid range from 1 to 5

K1c K1c. bolj redno in temeljito si umivam roke Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

bolj redno in temeljito si umivam roke

Value 64133 Frequency
1 sploh ne velja 9
2 2 19
3 3 61
4 4 126
5 v celoti velja 620
8 Ne vem 1
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 830.743 18 22.257

Valid range from 1 to 5

K1d K1d. ne rokujem se ob morebitnih srečanjih Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

ne rokujem se ob morebitnih srečanjih

Value 65132 Frequency
1 sploh ne velja 12
2 2 6
3 3 11
4 4 36
5 v celoti velja 765
8 Ne vem 4
9 Ni odgovoril 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 826.142 23 26.858

Valid range from 1 to 5

K1e K1e. v trgovino hodim le po nujnih nakupih Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

v trgovino hodim le po nujnih nakupih

Value 66131 Frequency
1 sploh ne velja 9
2 2 7
3 3 22
4 4 79
5 v celoti velja 719
8 Ne vem 2
9 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 832.567 17 20.433

Valid range from 1 to 5

K1f K1f. pri nujnih osebnih stikih ohranjam fizično razdaljo vsaj 2 m Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprecitev širjenja koronavirusa ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas?

pri nujnih osebnih stikih ohranjam fizicno razdaljo vsaj 2 metra

Value 67130 Frequency
1 sploh ne velja 11
2 2 23
3 3 55
4 4 169
5 v celoti velja 575
8 Ne vem 3
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 826.745 20 26.255

Valid range from 1 to 5

K2a K2a. težava: ostajanje doma Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

ostajanje doma

Value 68129 Frequency
1 nič težav 262
2 2 141
3 3 197
4 4 130
5 veliko težav 109
8 Ne vem 2
9 Ni odgovoril 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 834.572 14 18.428

Valid range from 1 to 5

K2b K2b. težava: omejitev druženja v skupinah Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

omejitve druženja v skupinah

Value 69128 Frequency
1 nič težav 273
2 2 142
3 3 182
4 4 138
5 veliko težav 97
8 Ne vem 3
9 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 832.127 21 20.873

Valid range from 1 to 5

K2c K2c. težava: zaprtje gostinskih lokalov Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

zaprtje gostinskih lokalov

Value 70127 Frequency
1 nič težav 492
2 2 129
3 3 103
4 4 65
5 veliko težav 46
8 Ne vem 3
9 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 832.588 18 20.412

Valid range from 1 to 5

K2d K2d. težava: zaprtje kulturnih ustanov Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

zaprtje kulturnih ustanov

Value 71126 Frequency
1 nič težav 428
2 2 162
3 3 146
4 4 61
5 veliko težav 37
8 Ne vem 5
9 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 832.797 19 20.203

Valid range from 1 to 5

K2e K2e. težava: zaprtje izobraževalnih ustanov, vrtcev Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

zaprtje izobraževalnih ustanov, vrtcev

Value 72125 Frequency
1 nič težav 390
2 2 84
3 3 115
4 4 97
5 veliko težav 136
8 Ne vem 14
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 818.839 31 34.161

Valid range from 1 to 5

K2f K2f. težava: šolanje na domu Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

šolanje na domu

Value 73124 Frequency
1 nič težav 472
2 2 83
3 3 98
4 4 78
5 veliko težav 75
8 Ne vem 29
9 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 804.823 47 48.177

Valid range from 1 to 5

K2g K2g. težava: omejitve glede nakupovanja Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

omejitve glede nakupovanja

Value 74123 Frequency
1 nič težav 286
2 2 178
3 3 210
4 4 106
5 veliko težav 60
8 Ne vem 1
9 Ni odgovoril 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 839.419 13 13.581

Valid range from 1 to 5

K2h K2h. težava: ustavitev javnega prometa Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

ustavitev javnega prometa

Value 75122 Frequency
1 nič težav 549
2 2 91
3 3 72
4 4 45
5 veliko težav 75
8 Ne vem 5
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 828.911 21 24.089

Valid range from 1 to 5

K2i K2i. težava: zapore na mejah Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

zapore na mejah

Value 76121 Frequency
1 nič težav 462
2 2 85
3 3 105
4 4 79
5 veliko težav 97
8 Ne vem 7
9 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 824.034 25 28.966

Valid range from 1 to 5

K2j K2j. težava: ustavitev letalskega prometa Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

ustavitev letalskega prometa

Value 77120 Frequency
1 nič težav 610
2 2 74
3 3 62
4 4 42
5 veliko težav 43
8 Ne vem 6
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 827.18 22 25.82

Valid range from 1 to 5

K2k K2k. težava: zaustavitev proizvodnje v nekaterih podjetjih Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

zaustavitev proizvodnje v nekaterih podjetjih

Value 78119 Frequency
1 nič težav 394
2 2 81
3 3 149
4 4 71
5 veliko težav 123
8 Ne vem 20
9 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 814.355 35 38.645

Valid range from 1 to 5

K2l K2l. težava: omejitev gibanja znotraj občine Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi?

omejitev gibanja znotraj obcine

Value 79118 Frequency
1 nič težav 221
2 2 102
3 3 143
4 4 165
5 veliko težav 205
8 Ne vem 3
9 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 837.455 17 15.545

Valid range from 1 to 5

K3 K3. Kako težko vam je dosledno spoštovati vse ukrepe?

Kako težko vam je dosledno spoštovati vse ukrepe, ki naj bi zajezili širjenje koronavirusa?

Value 80117 Frequency
1 zelo težko 36
2 2 40
3 3 167
4 4 316
5 zelo lahko 291
8 Ne vem 1
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 850.961 3 2.039

Valid range from 1 to 5

K4 K4. V kolikšni meri se ljudje v Sloveniji držijo ukrepov?

Sedaj pa ocenite, v kolikšni meri se ljudje v Sloveniji držijo ukrepov, ki naj bi pomagali pri zaustavitvi širjenje koronavirusa?

Value 81116 Frequency
1 bistveno premalo 78
2 2 91
3 3 247
4 4 366
5 vceloti 38
8 Ne vem 31
9 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 818.923 33 34.077

Valid range from 1 to 5

k5_1 Kaj v času epidemije počnete več, kot prej? 1. navedba

Prosimo, navedite, kaj sedaj, v času epidemije, ko ostajate doma, pocnete v večjem obsegu kot pred epidemijo? Vpišite:

Value 82115 Frequency
1 branje 84
2 služba 45
3 spanje, počivanje, dolgočasenje 20
4 gledanje TV 58
5 razmišljanje, delo na sebi 22
6 urejanje okolice, delo na vrtu 108
7 pogovarjanje 2
8 stvari za katere prej ni bilo časa 4
9 delo na računalniku (surfanje, soc. omrežja) 14
10 šport, rekreacija 42
11 spremljanje inf. medijev 9
12 sprehajanje 24
13 šolanje, varstvo otrok 26
14 kuhanje, peka 53
15 lastne šolske in študijske obveznosti 18
16 telefoniranje 2
17 gospodinjska opravila 24
18 preživljanje časa z ožjo družino 87
19 hobiji, ročna dela, ustvarjanje 8
20 reševanje križank 1
21 več jem 6
22 igranje družabnih in rač. igric 12
23 obnova stanovanja, hiše 18
24 pospravljanje, čiščenje 56
66 Preskok (if) 59
77 Zavrnil 21
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 738.172 110 114.828 1 24

Valid range from 1 to 24

k5_2 Kaj v času epidemije počnete več, kot prej? 2. navedba

Prosimo, navedite, kaj sedaj, v času epidemije, ko ostajate doma, pocnete v večjem obsegu kot pred epidemijo? Vpišite:

Value 83114 Frequency
1 branje 35
2 služba 4
3 spanje, počivanje, dolgočasenje 10
4 gledanje TV 42
5 razmišljanje, delo na sebi 10
6 delo na vrtu 60
7 pogovarjanje 6
8 stvari za katere prej ni bilo časa 4
9 delo na računalniku (surfanje, soc. omrežja) 17
10 šport, rekreacija 30
11 spremljanje inf. medijev 4
12 sprehajanje 23
13 šolanje, varstvo otrok 13
14 kuhanje, peka 41
15 lastne šolske in študijske obveznosti 2
16 telefoniranje 4
17 gospodinjska opravila 4
18 preživljanje časa z ožjo družino 37
19 hobiji, ročna dela, ustvarjanje 12
20 reševanje križank 9
21 več jem 2
22 igranje družabnih in rač. igric 9
23 obnova stanovanja, hiše 25
24 pospravljanje, čiščenje 42
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 6
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 440.998 408 412.002 1 24

Valid range from 1 to 24

k5_3 Kaj v času epidemije počnete več, kot prej? 3. navedba

Prosimo, navedite, kaj sedaj, v času epidemije, ko ostajate doma, pocnete v večjem obsegu kot pred epidemijo? Vpišite:

Value 84113 Frequency
1 branje 25
2 služba 0
3 spanje, počivanje, dolgočasenje 10
4 gledanje TV 24
5 razmišljanje, delo na sebi 8
6 delo na vrtu 22
7 pogovarjanje 7
8 stvari za katere prej ni bilo časa 1
9 delo na računalniku (surfanje, soc. omrežja) 13
10 šport, rekreacija 16
11 spremljanje inf. medijev 7
12 sprehajanje 14
13 šolanje, varstvo otrok 7
14 kuhanje, peka 23
15 lastne šolske in študijske obveznosti 4
16 telefoniranje 5
17 gospodinjska opravila 4
18 preživljanje časa z ožjo družino 18
19 hobiji, ročna dela, ustvarjanje 8
20 reševanje križank 1
21 več jem 1
22 igranje družabnih in rač. igric 7
23 obnova stanovanja, hiše 4
24 pospravljanje, čiščenje 20
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 6
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 245.298 604 607.702 1 24

Valid range from 1 to 24

k5_4 Kaj v času epidemije počnete več, kot prej? 4. navedba

Prosimo, navedite, kaj sedaj, v času epidemije, ko ostajate doma, pocnete v večjem obsegu kot pred epidemijo? Vpišite:

Value 85112 Frequency
1 branje 6
2 služba 2
3 spanje, počivanje, dolgočasenje 4
4 gledanje TV 13
5 razmišljanje, delo na sebi 7
6 delo na vrtu 6
7 pogovarjanje 1
8 stvari za katere prej ni bilo časa 1
9 delo na računalniku (surfanje, soc. omrežja) 9
10 šport, rekreacija 8
11 spremljanje inf. medijev 1
12 sprehajanje 5
13 šolanje, varstvo otrok 2
14 kuhanje, peka 10
15 lastne šolske in študijske obveznosti 1
16 telefoniranje 1
17 gospodinjska opravila 2
18 preživljanje časa z ožjo družino 6
19 hobiji, ročna dela, ustvarjanje 4
20 reševanje križank 2
21 več jem 0
22 igranje družabnih in rač. igric 3
23 obnova stanovanja, hiše 2
24 pospravljanje, čiščenje 5
66 Preskok (if) 0
77 Zavrnil 2
88 Ne vem 0
99 Ni odgovoril 0
Sysmiss 750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 96.358 752 756.642

Valid range from 1 to 24

K6a K6a. učinkovitost: ostajanje doma

Kaj menite o ucinkovitosti ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom? Ostajanje doma

Value 86111 Frequency
1 sploh ni učinkovit 16
2 2 28
3 3 95
4 4 200
5 zelo učinkovit 497
8 Ne vem 9
9 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 834.942 17 18.058

Valid range from 1 to 5

K6b K6b. učinkovitost: omejevanje druženja (fizična razdalja)

Kaj menite o ucinkovitosti ukrepov za preprecevanje prenosa okužbe s koronavirusom? Omejevanje druženja

Value 87110 Frequency
1 sploh ni učinkovit 13
2 2 22
3 3 86
4 4 205
5 zelo učinkovit 509
8 Ne vem 6
9 Ni odgovoril 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 831.694 18 21.306

Valid range from 1 to 5

K6c K6c. učinkovitost: nošenje zaščitne maske in rokavic

Kaj menite o ucinkovitosti ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom? Nošenje zaščitnih mask

Value 88109 Frequency
1 sploh ni učinkovit 33
2 2 60
3 3 148
4 4 231
5 zelo učinkovit 356
8 Ne vem 16
9 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 831.309 25 21.691

Valid range from 1 to 5

K6d K6d. učinkovitost: zaprtje javnih ustanov in lokalov

Kaj menite o ucinkovitosti ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom? Zaprtje javnih ustanov in lokalov

Value 89108 Frequency
1 sploh ni učinkovit 15
2 2 23
3 3 75
4 4 182
5 zelo učinkovit 538
8 Ne vem 8
9 Ni odgovoril 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 831.307 20 21.693

Valid range from 1 to 5

K6e K6e. učinkovitost: umivanje ali razkuževanje rok

Kaj menite o ucinkovitosti ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom?

Value 90107 Frequency
1 sploh ni učinkovit 10
2 2 3
3 3 37
4 4 125
5 zelo učinkovit 661
8 Ne vem 6
9 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 835.82 17 17.18

Valid range from 1 to 5

K7 K7. Kako ustrezni so vladni ukrepi?

Na lestvici od 1 do 5 nam povejte, kako ustrezni so vladni ukrepi glede obvladovanja epidemije koronavirusa.

Value 91106 Frequency
1 ukrepi so preblagi 15
2 2 25
3 ukrepi so primerni 505
4 4 185
5 ukrepi so pretirani 105
8 Ne vem 18
9 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 835.858 18 17.142

Valid range from 1 to 5

K8 K8. Kako učinkoviti so vladni ukrepi?

In kako ucinkoviti mislite, da bodo ti ukrepi?

Value 92105 Frequency
1 neučinkoviti 13
2 2 30
3 3 200
4 4 272
5 učinkoviti 264
8 Ne vem 71
9 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 783.814 74 69.186

Valid range from 1 to 5

K9 K9. V kolikšni meri verjamete, da odgovorni v času epidemije poskrbijo enako za vse, ki potrebujejo zdravstveno pomoč?

V kolikšni meri verjamete, da odgovorni v državi v času epidemije poskrbijo enako za vse državljane, ki potrebujejo zdravstveno pomoč?

Value 93104 Frequency
1 sploh ne verjamem 80
2 2 125
3 3 228
4 4 194
5 v celoti verjamem 166
8 Ne vem 59
9 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 792.622 60 60.378

Valid range from 1 to 5

K10 K10. V kolikšni meri verjamete, da odgovorni enako poskrbijo za zaščito življenjskega standarda vseh?

In v kolikšni meri verjamete, da odgovorni v času epidemije enako poskrbijo za zašcito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije?

Value 94103 Frequency
1 sploh ne verjamem 130
2 2 160
3 3 270
4 4 142
5 v celoti verjamem 87
8 Ne vem 56
9 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 788.148 64 64.852

Valid range from 1 to 5

K11a K11a. zaupanje: Vladi RS

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? Vladi RS

Value 95102 Frequency
1 sploh ne zaupam 128
2 2 158
3 3 253
4 4 173
5 zelo zaupam 96
8 Ne vem 29
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 805.562 45 47.438

Valid range from 1 to 5

K11b K11b. zaupanje: množičnim medijem

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? množicnim medijem

Value 96101 Frequency
1 sploh ne zaupam 171
2 2 227
3 3 250
4 4 127
5 zelo zaupam 42
8 Ne vem 18
9 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 810.948 36 42.052

Valid range from 1 to 5

K11c K11c. zaupanje: zdravnikom, farmacevtom

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? zdravnikom, farmacevtom

Value 97100 Frequency
1 sploh ne zaupam 13
2 2 42
3 3 130
4 4 307
5 zelo zaupam 341
8 Ne vem 14
9 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 832.148 20 20.852

Valid range from 1 to 5

K11d K11d. zaupanje: civilni zaščiti

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? civilni zašciti

Value 9899 Frequency
1 sploh ne zaupam 28
2 2 36
3 3 153
4 4 291
5 zelo zaupam 293
8 Ne vem 35
9 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 799.596 52 53.404

Valid range from 1 to 5

K11e K11e. zaupanje: policiji

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? policiji

Value 9998 Frequency
1 sploh ne zaupam 52
2 2 67
3 3 222
4 4 243
5 zelo zaupam 220
8 Ne vem 33
9 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 800.077 49 52.923

Valid range from 1 to 5

K11f K11f. zaupanje: vojski

V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa? vojski

Value 10097 Frequency
1 sploh ne zaupam 67
2 2 86
3 3 225
4 4 207
5 zelo zaupam 191
8 Ne vem 59
9 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 773.311 77 79.689

Valid range from 1 to 5

K12 K12. Ocena delovanja zdravstvenih ustanov v času epidemije:

Kako bi ocenili delovanje zdravstvenih ustanov v času epidemije?

Value 10196 Frequency
1 zelo slabo 27
2 2 39
3 3 138
4 4 217
5 zelodobro 326
8 Ne vem 106
9 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 746.419 106 106.581

Valid range from 1 to 5

K13 K13. Ali se vam zdi sprejemljivo nadzorovanje gibanja ljudi prek mobilnih telefonov?

Ali se vam zdi sprejemljivo, ali ni sprejemljivo, da se, zaradi preprecitve širjenja koronavirusa, lahko nadzoruje gibanje ljudi prek mobilnih telefonov?

Value 10295 Frequency
1 da, je sprejemljivo 195
2 ne, ni sprejemljivo 547
8 Ne vem 108
9 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 735.581 111 117.419

Valid range from 1 to 2

K14 K14. Kako bi ocenili svojo informiranost o koronavirusu?

Kako bi ocenili svojo informiranost v zvezi z epidemijo koronavirusa (covid-19)?

Value 10394 Frequency
1 zelo slabo 12
2 2 17
3 3 135
4 4 345
5 zelodobro 333
8 Ne vem 9
9 Ni odgovoril 2