Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0309
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0309_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, mnenje o zunanji politiki Slovenije do Hrvaške, mnenje o aretaciji koprskega župana, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, udeležba in glasovanje na referendumu, mnenje o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru, spremljanje informativnih oddaj

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno odobravanja zunanje politike do Hrvaške ter mnenje o referendumu o nedeljskem obratovanju trgovin in o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. september 2003 - 24. september 2003
Čas izdelave: 2003-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0309 - Politbarometer PB9/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 79
 • število enot: 880

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 323
2 NEZADOVOLJNI 496
3 ne vem, b.o. 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 314
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 398
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 178 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 323
2 NEZADOVOLJNI 496
3 ne vem, b.o. 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 277 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 314
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 376 Frekvenca
1 da, podpiram 398
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 475 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 177
3 nekje vmes 449
4 . 143
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 574 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 154
3 nekje vmes 308
4 . 247
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 673 Frekvenca
1 zelo neuspešno 86
2 . 215
3 nekje vmes 382
4 . 127
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 772 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 78
3 nekje vmes 319
4 . 308
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 871 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 193
3 nekje vmes 353
4 . 133
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 970 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 94
3 nekje vmes 243
4 . 277
5 zelo uspešno 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1069 Frekvenca
1 zelo neuspešno 130
2 . 205
3 nekje vmes 278
4 . 158
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1168 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 161
3 nekje vmes 260
4 . 217
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 1267 Frekvenca
1 kučan 86
2 drnovšek 159
3 janša 58
4 peterle 11
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 21
7 rop 69
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 62
12 but 1
13 černjak 1
14 brezigar 4
15 arhar 1
16 gaspari 0
17 bajuk 15
18 rupel 3
19 bučar 4
20 mencinger 7
21 potočnik j. 6
24 neka druga oseba 41
22 ne vem 121
23 nihce/ ga ni 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 1366 Frekvenca
1 kučan 39
2 drnovšek 74
3 janša 24
4 peterle 11
5 j.podobnik 3
6 jelinčič 23
7 rop 64
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 6
11 pahor 75
12 but 5
13 černjak 2
14 brezigar 10
15 arhar 0
16 gaspari 3
17 bajuk 24
18 rupel 6
19 bučar 7
20 mencinger 2
21 potočnik j. 2
24 neka druga oseba 80
22 ne vem 35
23 nihce/ ga ni 31
Sysmiss 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 1465 Frekvenca
1 kučan 16
2 drnovšek 32
3 janša 21
4 peterle 5
5 j.podobnik 7
6 jelinčič 16
7 rop 26
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 9
11 pahor 59
12 but 8
13 černjak 0
14 brezigar 3
15 arhar 2
16 gaspari 1
17 bajuk 7
18 rupel 10
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik j. 5
24 neka druga oseba 78
22 ne vem 64
23 nihce/ ga ni 41
Sysmiss 464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1564 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 131
3 nekje vmes 328
4 . 166
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1663 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 121
3 nekje vmes 302
4 . 216
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1762 Frekvenca
1 zelo neuspešno 93
2 . 229
3 nekje vmes 292
4 . 127
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1861 Frekvenca
1 zelo neuspešno 101
2 . 216
3 nekje vmes 292
4 . 158
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1960 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 85
3 nekje vmes 310
4 . 240
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 2059 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 151
3 nekje vmes 345
4 . 181
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 2158 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 129
3 nekje vmes 292
4 . 219
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2257 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 151
3 nekje vmes 323
4 . 183
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2356 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 189
3 nekje vmes 307
4 . 151
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2455 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 129
3 nekje vmes 315
4 . 169
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2554 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 107
3 nekje vmes 254
4 . 286
5 zelo uspešno 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2653 Frekvenca
1 zelo neuspešno 116
2 . 182
3 nekje vmes 269
4 . 188
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2752 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 147
3 nekje vmes 272
4 . 242
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2851 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 107
3 nekje vmes 301
4 . 133
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2950 Frekvenca
1 zelo neuspešno 8
2 . 50
3 nekje vmes 179
4 . 282
5 zelo uspešno 199
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 3049 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 90
3 nekje vmes 274
4 . 105
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3148 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 181
3 nekaj vmes 402
4 . 173
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3247 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 140
3 nekaj vmes 286
4 . 271
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3346 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 185
3 nekaj vmes 411
4 . 153
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3445 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 91
3 nekaj vmes 263
4 . 293
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3544 Frekvenca
1 najmanj zaupa 127
2 . 279
3 nekaj vmes 352
4 . 54
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3643 Frekvenca
1 najmanj zaupa 140
2 . 260
3 nekaj vmes 300
4 . 113
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3742 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 170
3 nekaj vmes 336
4 . 196
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3841 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 103
3 nekaj vmes 307
4 . 262
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3940 Frekvenca
1 najmanj zaupa 231
2 . 207
3 nekaj vmes 243
4 . 113
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4039 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 154
3 nekaj vmes 323
4 . 235
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 80
3 nekaj vmes 291
4 . 344
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4237 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 112
3 nekaj vmes 299
4 . 316
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4336 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 159
3 nekaj vmes 325
4 . 251
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4435 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 85
3 nekaj vmes 322
4 . 268
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4534 Frekvenca
1 najmanj zaupa 130
2 . 165
3 nekaj vmes 298
4 . 155
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4633 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 112
3 nekaj vmes 289
4 . 269
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4732 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 185
3 nekaj vmes 333
4 . 188
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4831 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 141
3 nekaj vmes 337
4 . 250
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 4930 Frekvenca
1 najmanj zaupa 230
2 . 253
3 nekaj vmes 213
4 . 129
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5029 Frekvenca
1 da 630
2 ne 214
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5128 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 153
3 NSI - krscanska ljudska stranka 31
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 57
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
371 509

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5227 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 66
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 321
Sysmiss 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 699

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5326 Frekvenca
1 prej levo 274
2 v sredino 154
3 prej desno 152
4 b.o. 298
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q675 ALI ODOBRAVATE OZ. NE ODOBRAVATE ZUNANJO

ALI ODOBRAVATE OZ. NE ODOBRAVATE ZUNANJO POLITIKO SLOVENIJE DO HRVAŠKE?

Vrednost 5425 Frekvenca
1 odobrava 347
2 ne odobrava 428
3 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q676 ARETACIJA KOPRSKEGA ŽUPANA POPOVIČA JE P

ARETACIJA KOPRSKEGA ŽUPANA POPOVIČA JE POVZROČILA PO ENI STRANI ODOBRAVANJE, PO DRUGI PA NASPROTOVANJE. KAJ MENITE VI?

Vrednost 5524 Frekvenca
1 odobrava aretacijo 298
2 ne odobrava aretacije 226
3 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q677 ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O NEDEL

ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN?

Vrednost 5623 Frekvenca
1 da, sem se udeležil 399
2 ne, nisem se udeležil 471
3 b.o. 8
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q678 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, KAKO STE GLASOVAL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, KAKO STE GLASOVALI. ZA ALI PROTI ZAPIRANJU TRGOVIN OB NEDELJAH?

Vrednost 5722 Frekvenca
1 za zaprtje trgovin 220
2 proti zaprtju 160
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q679 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SMISELNOSTI NEDE

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SMISELNOSTI NEDELJSKEGA REFERENDUMA. SE VAM ZDI, DA JE BIL POTREBEN ALI NE?

Vrednost 5821 Frekvenca
1 referendum je bil potreben 97
2 referendum ni bil potreben 746
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q680 OB IZBRUHU AFERE O NAKUPU OPERACIJSKIH M

OB IZBRUHU AFERE O NAKUPU OPERACIJSKIH MIZ V KLINIČNEM CENTRU SI NASPROTI STOJITA MINISTER ZA ZDRAVJE IN UPRAVA KLINIČNEGA CENTRA. ARGUMENTOM KATERE STRANI VERJAMETE?

Vrednost 5920 Frekvenca
1 verjame ministru 207
2 verjame upravi KC 231
3 ne vem, b.o. 440
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
438 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q681 OB OBLETNICI GORIŠKE BITKE JE PREDSEDNIK

OB OBLETNICI GORIŠKE BITKE JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE ANTON ROP POUDARIL POMEN PARTIZANSKE ZMAGE ZA PRIKLJUČITEV SLOVENSKEGA PRIMORJA MATIČNI DRŽAVI. ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE?

Vrednost 6019 Frekvenca
1 se strinja 588
2 se ne strinja 95
3 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6118 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 277
2 24 UR POP TV 256
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 70
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 16
5 ni gledal inf. odd. 258
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
619 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6217 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 20
2 24 UR POP TV 84
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 75
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 12
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6316 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 2
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 27
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 9
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6415 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6514 Frekvenca
17 2
18 2
19 2
20 1
21 2
22 2
23 1
24 8
25 8
26 11
27 6
28 6
29 7
30 8
31 9
32 10
33 9
34 10
35 12
36 6
37 15
38 9
39 8
40 13
41 14
42 11
43 9
44 16
45 15
46 11
47 18
48 17
49 8
50 15
51 20
52 10
53 15
54 15
55 11
56 20
57 12
58 13
59 13
60 15
61 17
62 15
63 19
64 16
65 23
66 25
67 19
68 17
69 16
70 19
71 15
72 17
73 21
74 15
75 15
76 13
77 8
78 11
79 14
80 15
81 22
82 23
83 16
84 18
85 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 1 17 85 58.055 17.417

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6613 Frekvenca
1 OSNOVNA 126
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 422
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 203
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6712 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 301
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 306
3 V VEČJEM MESTU 110
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 162
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6811 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 246
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 158
3 SAMOZAPOSLEN 33
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6910 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 60
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 120
3 NE, TO ME NE SKRBI 224
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 709 Frekvenca
1 sem veren 414
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 718 Frekvenca
1 moški 355
2 ženska 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 727 Frekvenca
30 ->30 233
45 30 - 45 254
60 46 - 60 211
99 61 -> 181
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 736 Frekvenca
0 ne vem 321
1 DESUS 12
2 LDS 219
3 NSI 41
4 SLS 30
5 SMS 29
6 SNS 25
7 SDS 87
8 ZLSD 77
9 drugo 32
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 745 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 262
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 183
3 03 - Celje, Trbovlje 112
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 88
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 754 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 112
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 90
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 257
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 53
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 44
12 KRASKA 21
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 763 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 273
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 150
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 40
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 96
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 126
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 0 0.388 3.121 1 0.747

Vrednosti spremenljivk od 0.388327112944341 do 3.12083916787422

ANKETA

Vrednost 781 Frekvenca
2003-09-14 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 2003-09-14 2003-09-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0309. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0309_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si