Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0309
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0309_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, mnenje o zunanji politiki Slovenije do Hrvaške, mnenje o aretaciji koprskega župana, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, udeležba in glasovanje na referendumu, mnenje o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru, spremljanje informativnih oddaj

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno odobravanja zunanje politike do Hrvaške ter mnenje o referendumu o nedeljskem obratovanju trgovin in o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru.

Methodology


Collection date: 22. september 2003 - 24. september 2003
Date of production: 2003-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0309 - Politbarometer PB9/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 79
 • number of units: 880

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 323
2 NEZADOVOLJNI 496
3 ne vem, b.o. 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 61

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 314
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 21

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 398
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 131

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 178 Frequency
1 ZADOVOLJNI 323
2 NEZADOVOLJNI 496
3 ne vem, b.o. 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 61

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 277 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 314
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 21

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 376 Frequency
1 da, podpiram 398
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 131

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 475 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 177
3 nekje vmes 449
4 . 143
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 27

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 574 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 154
3 nekje vmes 308
4 . 247
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 52

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 673 Frequency
1 zelo neuspešno 86
2 . 215
3 nekje vmes 382
4 . 127
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 49

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 772 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 78
3 nekje vmes 319
4 . 308
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 48

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 871 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 193
3 nekje vmes 353
4 . 133
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 106

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 970 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 94
3 nekje vmes 243
4 . 277
5 zelo uspešno 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 68

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1069 Frequency
1 zelo neuspešno 130
2 . 205
3 nekje vmes 278
4 . 158
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 86

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1168 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 161
3 nekje vmes 260
4 . 217
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 94

Valid range from 1 to 6

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 1267 Frequency
1 kučan 86
2 drnovšek 159
3 janša 58
4 peterle 11
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 21
7 rop 69
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 62
12 but 1
13 černjak 1
14 brezigar 4
15 arhar 1
16 gaspari 0
17 bajuk 15
18 rupel 3
19 bučar 4
20 mencinger 7
21 potočnik j. 6
24 neka druga oseba 41
22 ne vem 121
23 nihce/ ga ni 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 324

Valid range from 1 to 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 1366 Frequency
1 kučan 39
2 drnovšek 74
3 janša 24
4 peterle 11
5 j.podobnik 3
6 jelinčič 23
7 rop 64
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 6
11 pahor 75
12 but 5
13 černjak 2
14 brezigar 10
15 arhar 0
16 gaspari 3
17 bajuk 24
18 rupel 6
19 bučar 7
20 mencinger 2
21 potočnik j. 2
24 neka druga oseba 80
22 ne vem 35
23 nihce/ ga ni 31
Sysmiss 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 418

Valid range from 1 to 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 1465 Frequency
1 kučan 16
2 drnovšek 32
3 janša 21
4 peterle 5
5 j.podobnik 7
6 jelinčič 16
7 rop 26
8 bavčar 0
9 bizjak 2
10 kacin 9
11 pahor 59
12 but 8
13 černjak 0
14 brezigar 3
15 arhar 2
16 gaspari 1
17 bajuk 7
18 rupel 10
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik j. 5
24 neka druga oseba 78
22 ne vem 64
23 nihce/ ga ni 41
Sysmiss 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 569

Valid range from 1 to 24

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1564 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 131
3 nekje vmes 328
4 . 166
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 179

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1663 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 121
3 nekje vmes 302
4 . 216
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 133

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1762 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 229
3 nekje vmes 292
4 . 127
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 125

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1861 Frequency
1 zelo neuspešno 101
2 . 216
3 nekje vmes 292
4 . 158
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 82

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1960 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 85
3 nekje vmes 310
4 . 240
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 189

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 2059 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 151
3 nekje vmes 345
4 . 181
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 124

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 2158 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 129
3 nekje vmes 292
4 . 219
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 138

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2257 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 151
3 nekje vmes 323
4 . 183
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 122

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2356 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 189
3 nekje vmes 307
4 . 151
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 131

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2455 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 129
3 nekje vmes 315
4 . 169
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 203

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2554 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 107
3 nekje vmes 254
4 . 286
5 zelo uspešno 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 71

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2653 Frequency
1 zelo neuspešno 116
2 . 182
3 nekje vmes 269
4 . 188
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 67

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2752 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 147
3 nekje vmes 272
4 . 242
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 79

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2851 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 107
3 nekje vmes 301
4 . 133
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
597 283

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2950 Frequency
1 zelo neuspešno 8
2 . 50
3 nekje vmes 179
4 . 282
5 zelo uspešno 199
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 162

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 3049 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 90
3 nekje vmes 274
4 . 105
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 367

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3148 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 181
3 nekaj vmes 402
4 . 173
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 18

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3247 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 140
3 nekaj vmes 286
4 . 271
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 25

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3346 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 185
3 nekaj vmes 411
4 . 153
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 35

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3445 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 91
3 nekaj vmes 263
4 . 293
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 35

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3544 Frequency
1 najmanj zaupa 127
2 . 279
3 nekaj vmes 352
4 . 54
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 56

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3643 Frequency
1 najmanj zaupa 140
2 . 260
3 nekaj vmes 300
4 . 113
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 44

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3742 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 170
3 nekaj vmes 336
4 . 196
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 23

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3841 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 103
3 nekaj vmes 307
4 . 262
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 64

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3940 Frequency
1 najmanj zaupa 231
2 . 207
3 nekaj vmes 243
4 . 113
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 32

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4039 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 154
3 nekaj vmes 323
4 . 235
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 29

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4138 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 80
3 nekaj vmes 291
4 . 344
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 24

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4237 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 112
3 nekaj vmes 299
4 . 316
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 26

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4336 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 159
3 nekaj vmes 325
4 . 251
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 14

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4435 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 85
3 nekaj vmes 322
4 . 268
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 84

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4534 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 165
3 nekaj vmes 298
4 . 155
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 77

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4633 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 112
3 nekaj vmes 289
4 . 269
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 89

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4732 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 185
3 nekaj vmes 333
4 . 188
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 83

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4831 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 141
3 nekaj vmes 337
4 . 250
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 23

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 4930 Frequency
1 najmanj zaupa 230
2 . 253
3 nekaj vmes 213
4 . 129
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 21

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5029 Frequency
1 da 630
2 ne 214
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 36

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5128 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 153
3 NSI - krscanska ljudska stranka 31
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 57
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
371 509

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5227 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 66
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 321
Sysmiss 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 699

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5326 Frequency
1 prej levo 274
2 v sredino 154
3 prej desno 152
4 b.o. 298
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 300

Valid range from 1 to 4

Q675 ALI ODOBRAVATE OZ. NE ODOBRAVATE ZUNANJO

ALI ODOBRAVATE OZ. NE ODOBRAVATE ZUNANJO POLITIKO SLOVENIJE DO HRVAŠKE?

Value 5425 Frequency
1 odobrava 347
2 ne odobrava 428
3 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 105

Valid range from 1 to 3

Q676 ARETACIJA KOPRSKEGA ŽUPANA POPOVIČA JE P

ARETACIJA KOPRSKEGA ŽUPANA POPOVIČA JE POVZROČILA PO ENI STRANI ODOBRAVANJE, PO DRUGI PA NASPROTOVANJE. KAJ MENITE VI?

Value 5524 Frequency
1 odobrava aretacijo 298
2 ne odobrava aretacije 226
3 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 356

Valid range from 1 to 3

Q677 ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O NEDEL

ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN?

Value 5623 Frequency
1 da, sem se udeležil 399
2 ne, nisem se udeležil 471
3 b.o. 8
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 10

Valid range from 1 to 3

Q678 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, KAKO STE GLASOVAL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, KAKO STE GLASOVALI. ZA ALI PROTI ZAPIRANJU TRGOVIN OB NEDELJAH?

Value 5722 Frequency
1 za zaprtje trgovin 220
2 proti zaprtju 160
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 500

Valid range from 1 to 3

Q679 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SMISELNOSTI NEDE

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SMISELNOSTI NEDELJSKEGA REFERENDUMA. SE VAM ZDI, DA JE BIL POTREBEN ALI NE?

Value 5821 Frequency
1 referendum je bil potreben 97
2 referendum ni bil potreben 746
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 37

Valid range from 1 to 3

Q680 OB IZBRUHU AFERE O NAKUPU OPERACIJSKIH M

OB IZBRUHU AFERE O NAKUPU OPERACIJSKIH MIZ V KLINIČNEM CENTRU SI NASPROTI STOJITA MINISTER ZA ZDRAVJE IN UPRAVA KLINIČNEGA CENTRA. ARGUMENTOM KATERE STRANI VERJAMETE?

Value 5920 Frequency
1 verjame ministru 207
2 verjame upravi KC 231
3 ne vem, b.o. 440
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 442

Valid range from 1 to 3

Q681 OB OBLETNICI GORIŠKE BITKE JE PREDSEDNIK

OB OBLETNICI GORIŠKE BITKE JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE ANTON ROP POUDARIL POMEN PARTIZANSKE ZMAGE ZA PRIKLJUČITEV SLOVENSKEGA PRIMORJA MATIČNI DRŽAVI. ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE?

Value 6019 Frequency
1 se strinja 588
2 se ne strinja 95
3 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 197

Valid range from 1 to 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6118 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 277
2 24 UR POP TV 256
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 70
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 16
5 ni gledal inf. odd. 258
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
619 261

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6217 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 20
2 24 UR POP TV 84
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 75
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 12
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 689

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6316 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 2
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 27
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 9
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 841

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6415 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 872

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6514 Frequency
17 2
18 2
19 2
20 1
21 2
22 2
23 1
24 8
25 8
26 11
27 6
28 6
29 7
30 8
31 9
32 10
33 9
34 10
35 12
36 6
37 15
38 9
39 8
40 13
41 14
42 11
43 9
44 16
45 15
46 11
47 18
48 17
49 8
50 15
51 20
52 10
53 15
54 15
55 11
56 20
57 12
58 13
59 13
60 15
61 17
62 15
63 19
64 16
65 23
66 25
67 19
68 17
69 16
70 19
71 15
72 17
73 21
74 15
75 15
76 13
77 8
78 11
79 14
80 15
81 22
82 23
83 16
84 18
85 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 1 17 85 58.055 17.417

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6613 Frequency
1 OSNOVNA 126
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 422
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 203
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6712 Frequency
1 NA PODEŽELJU 301
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 306
3 V VEČJEM MESTU 110
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 162
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6811 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 246
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 158
3 SAMOZAPOSLEN 33
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6910 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 60
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 120
3 NE, TO ME NE SKRBI 224
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 476

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 709 Frequency
1 sem veren 414
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 24

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 718 Frequency
1 moški 355
2 ženska 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 727 Frequency
30 ->30 233
45 30 - 45 254
60 46 - 60 211
99 61 -> 181
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 736 Frequency
0 ne vem 321
1 DESUS 12
2 LDS 219
3 NSI 41
4 SLS 30
5 SMS 29
6 SNS 25
7 SDS 87
8 ZLSD 77
9 drugo 32
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 7

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 745 Frequency
1 01 - Ljubljana 262
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 183
3 03 - Celje, Trbovlje 112
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 88
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 18

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 754 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 112
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 90
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 257
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 53
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 44
12 KRASKA 21
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 27

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 763 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 273
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 150
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 40
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 96
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 126
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 0 0.388 3.121 1 0.747

Valid range from 0.388327112944341 to 3.12083916787422

ANKETA

Value 781 Frequency
2003-09-14 880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 2003-09-14 2003-09-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0309. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0309_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si