Usklajevanje dela in starševstva 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: STARSI05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI05_V1
Main author(s):
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra in Nevenka Černigoj-Sadar
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2005)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve, sofinanciranje: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Evropska Unija.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

težave staršev, težave potencialnih staršev, negativne izkušnje, starševski dopust, družinske razmere, zaposlitvene razmere, izkoriščanje očetovskega dopusta, organizacija dela, intenzivnost dela, družinsko življenje, delovno življenje, možnosti za zaposlitev in kariero, delo, družina, starševstvo, ocena demografije

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, STARŠEVSKO NADOMESTILO, GRADNJA KARIERE, STARŠEVSKI DOPUST, DNEVNO VARSTVO OTROK, PODJETJE, PODJETJE, OČETOVSKI DOPUST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
DELO IN ZAPOSLOVANJE


Abstract:

Namen sociološke raziskave je bil zbrati podatke o izkušnjah mladih pri usklajevanju dela in zasebnosti, njihovih stališčih, življenjskih situacijah, željah in potrebah ter organizacijskih praksah in kulturi. Podatki so bili zbrani na dva načina: 1. S študijo primerov – 7 podjetij/organizacij v Sloveniji (različne panoge, velikost, lastništvo): razgovori z mladimi starši, mladimi brez otrok in predstavniki menedžmenta. 2. S telefonsko anketo o usklajevanju dela in starševstva/zasebnega življenja mladih v Sloveniji - 882 intervjujev z mladimi (22 - 35 let). Namen empirične raziskave z anketnim vprašalnikom je bil ugotoviti aktualne težave staršev in potencialnih staršev, njihove izkušnje z zaposlovanjem in na delovnem mestu. Raziskovanje je bilo osredotočeno predvsem na problematiko usklajevanje zahtev družinskega in poklicnega življenja. Vprašalnik je usmerjen predvsem na ugotavljanje negativnih izkušenj in je s 43 osnovnimi vprašanji pokril naslednja področja: a) demografske podatke o anketiranih mladih in njihovih partnerjih, njihove družinske in zaposlitvene razmere; b) izkoriščanje očetovskega dopusta in dopustov zaradi otrok; c) probleme/težave pri usklajevanju starševskih/zasebnih in poklicnih obveznosti; d) organizacijo in intenzivnost dela; e) negativne izkušnje pri zaposlovanju ali delu zaradi (potencialnega) starševstva.

Methodology


Collection date: 28. - 30. november 2005
Date of production: 2005-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe stare od 22 do 35 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izhodišče za vzorčenje je bilo 6600 telefonskih številk na območju Slovenije. Telefonske številke fizičnih oseb so bile izbrane proporcionalno v vseh omrežnih skupinah. Vzorec številk je bil naključen, kar je zagotovilo reprezentativnost vzorca izbranih številk.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - podatki [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 69
  • number of units: 882

Variable list

vzorec vzorec

Value 13 Frequency
1 osnovni vzorec 820
2 I. dodatek 62
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 1 2

Valid range from 1 to 4

Sequence SequenceNumber

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 21 6786 3210.692 1896.008

Valid range from 21 to 6786

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O USKLAJEVANJU DELA IN STARŠEVSTVA. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OSEBA, STARA MED 22 IN 35 LET? (anketar: ne glede na spol in ne glede an to, ali ima otroka!!!)

Value 31 Frequency
1 da 876
2 ne 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 1 2

Valid range from 1 to 2

vzorec vzorec

Value 169 Frequency
1 osnovni vzorec 820
2 I. dodatek 62
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 1 2

Valid range from 1 to 4

Sequence SequenceNumber

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 21 6786 3210.692 1896.008

Valid range from 21 to 6786

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O USKLAJEVANJU DELA IN STARŠEVSTVA. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OSEBA, STARA MED 22 IN 35 LET? (anketar: ne glede na spol in ne glede an to, ali ima otroka!!!)

Value 367 Frequency
1 da 876
2 ne 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 1 2

Valid range from 1 to 2

konec2 ...KER IŠČEMO GOSPODINJSTVA Z OSEBAMI, K

...KER IŠČEMO GOSPODINJSTVA Z OSEBAMI, KI SO STARE MED 22 IN 35 LET, SE ŽE POSLAVLJAMO, HVALA IN LEP DAN. Anketar: pojdi na zavihek [NonResponse] in izberi razlog

Value 466 Frequency
2 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

SPOL Spol anketiranca

Spol anketiranca

Value 565 Frequency
1 moški 328
2 ženska 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 1 2

Valid range from 1 to 2

OTROK NAJPREJ NAS ZANIMA, ČE IMATE OTROKE?

NAJPREJ NAS ZANIMA, ČE IMATE OTROKE?

Value 664 Frequency
1 da 363
2 ne 518
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V1 KOLIKO OTROK IMATE?

KOLIKO OTROK IMATE?

Value 763 Frequency
1 156
2 175
3 30
4 2
Sysmiss 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 519 1 4 1.664 0.65

Valid range from 1 to 9

V2A KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z N

KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z NAJSTAREJŠIM OTROKOM.

Value 862 Frequency
0 12
1 27
2 31
3 25
4 38
5 29
6 24
7 20
8 17
9 25
10 17
11 15
12 21
13 24
14 12
15 9
16 6
17 3
18 1
19 1
20 2
22 1
-1 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 522 0 22 7.094 4.688

Valid range from 0 to 25

V2B DRUGI OTROK

DRUGI OTROK

Value 961 Frequency
0 10
1 21
2 18
3 25
4 20
5 19
6 15
7 14
8 13
9 13
10 10
11 3
12 8
13 4
15 1
16 2
18 1
20 1
-1 684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 684 0 20 5.465 3.878

Valid range from 0 to 25

V2C TRETJI OTROK

TRETJI OTROK

Value 1060 Frequency
0 1
1 3
2 10
3 2
4 1
5 4
6 5
8 5
9 2
11 2
12 1
-1 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 846 0 12 4.861 3.27

Valid range from 0 to 25

V2D ČETRTI OTROK

ČETRTI OTROK

Value 1159 Frequency
4 1
5 1
-1 880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 880 4 5 4.5 0.707

Valid range from 0 to 25

V2E PETI OTROK

PETI OTROK

Value 1258 Frequency
-1 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 882

Valid range from 0 to 25

SNO STAROST NAJMLAJŠEGA OTROKA

Value 1357 Frequency
-1 ni podatka 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 522 0 20 4.767 3.777

Valid range from 0 to 20

V3 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PART

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA SITUACIJA?

Value 1456 Frequency
1 poročen/a 263
2 izvenzakonska skupnost 183
3 razvezan/a 7
4 vdovec/vdova 1
5 imam partnerja/partnerico, s katerim ne živim skupaj (fanta/punco) 195
6 samski/a, nikoli poročen/a 230
7 drugo 1
8 ne želi odgovoriti 1
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 3 1 6

Valid range from 1 to 9

V4 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 1555 Frequency
1 OSNOVNA 40
2 KONČANA POKLICNA 108
3 KONČANA SREDNJA 436
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 279
5 MAGISTERIJ, DOKTORAT 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 1 1 5

Valid range from 1 to 5

V4P IN KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

IN KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

Value 1654 Frequency
1 OSNOVNA 31
2 KONČANA POKLICNA 98
3 KONČANA SREDNJA 304
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 195
5 MAGISTERIJ, DOKTORAT 13
Sysmiss 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 241 1 5

Valid range from 1 to 5

V5 KAKŠEN JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS? ALI S

KAKŠEN JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS? ALI STE...

Value 1753 Frequency
1 ZAPOSLENI V GOSPODARSTVU 328
2 ZAPOSLENI V NEGOSPODARSTVU 209
3 SAMOZAPOSLENI 39
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 0
7 ŠTUDENT, DIJAK 188
8 BREZPOSELN 89
9 drugo... 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 6 1 8

Valid range from 1 to 9

V6A ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

Value 1852 Frequency
1 da 68
2 ne 59
3 b.o. 0
Sysmiss 755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 755 1 2

Valid range from 1 to 3

V6B ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

Value 1951 Frequency
1 da 71
2 ne 55
3 b.o. 1
Sysmiss 755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 756 1 2

Valid range from 1 to 3

V6C KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PRO

KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PROSIM V MESECIH.

Value 2050 Frequency
1 8
2 11
3 5
4 6
5 1
6 10
7 4
8 1
10 2
11 1
12 12
14 1
15 2
18 1
24 7
26 1
30 1
36 5
48 1
50 1
60 4
84 1
110 1
120 1
180 1
Sysmiss 793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 793 1 180 18.461 28.359

Valid range from 1 to 999

V5P KAKŠEN PA JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA

KAKŠEN PA JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA PARTNERJA? ALI JE...

Value 2149 Frequency
1 ZAPOSLENI V GOSPODARSTVU 322
2 ZAPOSLENI V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLENI 33
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 1
6 UPOKOJENEC 1
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 46
9 drugo... 2
Sysmiss 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 243 1 8

Valid range from 1 to 9

V7 ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM

ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM SEKTORJU?

Value 2248 Frequency
1 v zasebnem sektorju 307
2 v javnem sektorju 261
3 v podjetju, ki je v mešani lasti 12
4 ostalo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 302 1 3

Valid range from 1 to 4

V8 ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

Value 2347 Frequency
1 da 139
2 ne 444
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 299 1 2

Valid range from 1 to 3

V9 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLI

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Value 2446 Frequency
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 382
2 ZA DOLOČEN ČAS 151
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 302 1 3

Valid range from 1 to 4

V9P KAKŠNA PA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA

KAKŠNA PA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Value 2545 Frequency
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 365
2 ZA DOLOČEN ČAS 85
3 SAMOZAPOSLEN 46
4 partner ni zaposlen 131
5 drugo, ne vem, b.o. 12
Sysmiss 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 386 1 3

Valid range from 1 to 5

V10 ALI DELATE POLNI ALI SKRAJŠANI DELOVNI Č

ALI DELATE POLNI ALI SKRAJŠANI DELOVNI ČAS?

Value 2644 Frequency
1 polni delovni čas 562
2 skrajšani delovni čas 18
3 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 302 1 2

Valid range from 1 to 3

V11 KAKŠEN DELOVNI ČAS PA BI SI ŽELELI?/

KAKŠEN DELOVNI ČAS PA BI SI ŽELELI?

Value 2743 Frequency
1 POLNI 471
2 SKRAJŠANI 103
3 drugo, ne vem, b.o. 13
Sysmiss 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 308 1 2

Valid range from 1 to 3

V12 KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE ZA SL

KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE ZA SLUŽBO? UPOŠTEVAJTE VES ČAS, KI GA PORABITE (NA DELOVNEM MESTU, DOMA, NA TERENU...)?

Value 2842 Frequency
0 1
10 2
19 1
20 6
23 1
25 4
30 6
32 1
33 1
35 12
36 1
37 2
40 198
42 10
43 2
44 3
45 73
46 4
47 3
48 13
49 1
50 130
53 1
54 1
55 16
56 2
58 1
60 47
63 3
65 4
66 1
68 1
70 16
75 1
76 1
80 8
84 1
90 2
99 2
Sysmiss 299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 299 0 99 46.88 10.95

Valid range from 0 to 99

V13 KOLIKO DNI OČETOVSKEGA DOPUSTA STE IZKOR

KOLIKO DNI OČETOVSKEGA DOPUSTA STE IZKORISTILI PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLAJŠEGA OTROKA? (anketar: če ni koristil - vpiši 0!)

Value 2941 Frequency
1 2
2 4
3 3
7 1
10 1
11 1
12 1
14 2
15 14
16 1
18 1
20 1
21 1
30 4
45 1
0 ni koristil očetovskega dopusta 39
Sysmiss 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 844 1 45 14.132 9.668

Valid range from 0 to 999

V13A1 ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUST

ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUSTA? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Value 3040 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 3
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 0
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 6
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 2
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 KER TO TAKRAT SPLOH ŠE NI BILO MOŽNO 20
8 drugo 6
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 851 1 7

Valid range from 1 to 9

V13A2 ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUST

ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUSTA? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Value 3139 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 1
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 0
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 1
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 2
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 1
7 KER TO TAKRAT SPLOH ŠE NI BILO MOŽNO 0
8 drugo 1
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 877 1 6

Valid range from 1 to 9

V13B1 ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI?

ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Value 3238 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 4
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 9
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 8
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 bom koristil kasneje 7
8 drugo 8
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 860 1 4

Valid range from 1 to 9

V13B2 ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI?

ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Value 3337 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 0
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 0
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 3
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 bom koristil kasneje 1
8 drugo 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 878 2 4

Valid range from 1 to 9

V14 KOLIKO DNI PRIBLIŽNO STE BILI ODSOTNI IZ

KOLIKO DNI PRIBLIŽNO STE BILI ODSOTNI IZ SLUŽBE ZARADI OTROK-A V TEM LETU? SEŠTEJTE VSE VRSTE ODSOTNOSTI. (anketar!!! -1 = na porodniškem oz. očetovskem dopustu -2 = v zadnjem letu ni bil zaposlen)

Value 3436 Frequency
0 155
1 9
2 18
3 18
4 3
5 25
7 11
8 2
10 14
14 5
15 8
20 8
21 3
25 2
26 1
30 11
40 1
45 1
60 1
75 1
-2 v zadnjem letu ni bil zaposlen 27
-1 na porodniškem oz. očetovskem dopustu 32
480 napaka 1
Sysmiss 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 585 0 75 5.077 9.605

Valid range from -2 to 999

V15 ALI MENITE, DA IMA VAŠ DELODAJALEC RAZUM

ALI MENITE, DA IMA VAŠ DELODAJALEC RAZUMEVANJE ZA POTREBE STARŠEV MAJHNIH OTROK? OCENITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NIMA RAZUMEVANJA, 5 PA, DA IMA ZELO VELIKO RAZUMEVANJA.

Value 3535 Frequency
1 sploh nima razumevanja 39
2 2 39
3 nekje vmes 126
4 4 154
5 ima zelo veliko razumevanja 178
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 346 1 5

Valid range from 1 to 6

V16 ALI STE KDAJ PREDČASNO ZAKLJUČILI KAKRŠE

ALI STE KDAJ PREDČASNO ZAKLJUČILI KAKRŠENKOLI DOPUST, KI STE GA IMELI ZA OTROKA?

Value 3634 Frequency
1 da 48
2 ne 289
3 nikoli ni bil zaposlen 14
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 545 1 2

Valid range from 1 to 4

V16A1 ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA

ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA RAZLOGA.

Value 3733 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 23
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER STE SE ZA TO SAMI ODLOČILI 12
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 3
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU PARTNERJU 0
6 drugo 8
7 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 843 1 4

Valid range from 1 to 7

V16A2 ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA

ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA RAZLOGA.

Value 3832 Frequency
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 1
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 3
3 KER STE SE ZA TO SAMI ODLOČILI 3
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 4
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU PARTNERJU 0
6 drugo 1
7 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 871 1 4

Valid range from 1 to 7

V17 ALI STE IMELI KDAJ KAKRŠNEKOLI TEŽAVE Z

ALI STE IMELI KDAJ KAKRŠNEKOLI TEŽAVE Z DELODAJALCEM ZARADI KORIŠČENJA DOPUSTOV ZA OTROKA-E?

Value 3931 Frequency
1 da 46
2 ne 281
3 sam je delodajalec 14
4 nikoli ni bil zaposlen 12
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 555 1 2

Valid range from 1 to 5

V18 KATERI JE NUJEN PRVI POGOJ, DA BI SE ODL

KATERI JE NUJEN PRVI POGOJ, DA BI SE ODLOČILI ZA PRVEGA ALI NASLEDNJEGA OTROKA? (anketar: ne beri, šifriraj!)

Value 4030 Frequency
2 služba za nedoločen čas oz. redna zaposlitev 197
3 če to ne bi vplivalo na moj položaj v službi oz. kariero 11
4 rešitev stanovanjskega vprašanja 90
5 izboljšanje finančnih pogojev 175
6 dokončanje šolanja 33
7 če bi bila oba partnerja za to 32
8 če bi imel partnerja 51
1 ne vem, b.o. 76
9 zaenkrat se ne bi odločil (v nobenem primeru) 93
10 drugo… 121
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 293 2 8

Valid range from 1 to 10

V18A !! anketar vpiši pogoj !! - male črke

!! anketar vpiši pogoj !! - male črke

Value 4129 Frequency
boljse organizirano varstvo 1
boljša služba,bolj sigurna 1
boljši standardi v MB 1
boljši živci, razbremenitev 1
brezplačni vrtec 1
da bi ostala v isti službi 1
da bi živela skupaj 1
da bo imel prvi družbo 1
da ne bi živela v sloveniji 1
da prvi otrok malo zraste 1
da punca konča faks 1
daljsa porodniska 1
diplomiranje partnerja 1
dozorelost 1
druga država 1
družinska sreča 1
država promovirat družino bolj 1
ga ne more imeti 1
je ravno noseča 1
je že na poti 1
jih imajo dovolj 1
ko bo pripravljena 1
ko bo, bo 1
ko se sam odloči 1
lastna odločitev 1
lažji porod 1
leta 1
ljubezen 3
mlajši 1
moja lastna odločitev 1
ne bi imela več 1
ne more imeti več otrok 1
ne morejo imet 1
ne zeli imeti otrok 1
ne želim imeti več otrok 1
ni nobenega pogoja 1
ni pogojev, kot pač nanese 1
ni posebnega pogoja 1
ni racionalni razlog 1
ni takega pogoja 1
niso hoteli le 1 1
njena želja(partner ni omenjen 1
osebna zrelost 1
otrok mora biti večji 1
porodniški dopust 1
premalo star 1
premlada 1
prezplačno šolanje 1
pripravljenost na starševstvo 1
pričakuje otroka 1
pričakujejo otroka 5
prosti čas 1
razumevanje delodajalca 1
razumevanje države 1
rešitev zdravstvenih težav 1
se bojo odločili, čas 1
se nebi odločila več 1
se že odloča 1
se že odločila 1
sem noseča, služba nedoločen č 1
sem še premlad 1
skrajšan deklovni čas 1
skrajšani delovni čas 1
služba bližje 1
smo se že odločili 1
splet okoliščin 1
stalna zaposlitev za partneric 1
stimulacija drzave kot otr.dod 1
treba je bit pripravljen 1
ureditev enotnega otr.dodatka 1
ureditev stvari v službi 1
ureditev življenskih razmer 1
v vsakem primeru bi ga imel 1
v vsakem primeru, ni pogojev 1
veliko časa 1
ves časa, 1
več prostega časa 3
več časa 4
več časa doma 2
večja splošna stabilnost 1
višja starost 1
vzajemnost odnosa 1
zagotovljeno varstvo 1
začutena potreba po otroku 1
zdravje 3
zdravje otrok 1
zdravstvene težave 1
zdravstveni razlog 1
zdravstveno 1
zelja po tem 1
zrelost 1
čas 3
čas 2 leti 1
če bi bila mlajša 1
če bi lahko potem ostala doma 1
čisto osebni razlogi 1
že načrtujeta 1
želijo si otroka 1
želja 2
želja po otroku 4
življenske razmere 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 0

v19 KAKO VAS OBREMENJUJE USKLAJEVANJE DELA I

KAKO VAS OBREMENJUJE USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE OZIROMA VAŠEGA ZASEBNEGA ŽIVLJENJA? OCENITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA VAS TO USKLAJEVANJE SPLOH NE OBREMENJUJE, 5 PA, DA VAS TO USKLAJEVANJE ZELO OBREMENJUJE.

Value 4228 Frequency
1 sploh ne obremenjuje 119
2 2 105
3 nekje vmes 189
4 4 104
5 zelo obremenjuje 67
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 298 1 5

Valid range from 1 to 6

V20 DO KATERE URE BI MORALI BITI VRTCI PO VA

DO KATERE URE BI MORALI BITI VRTCI PO VAŠEM MNENJU ODPRTI MED TEDNOM?

Value 4327 Frequency
1 do 14.00 5
2 do 15.00 35
3 do 16.00 217
4 do 17.00 308
5 do 18.00 128
6 do 19.00 42
7 do 20.00 47
8 do 21.00 in več 41
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 59 1 8

Valid range from 1 to 9

V21 ALI MENITE, DA BI BILO POTREBNO, DA SO V

ALI MENITE, DA BI BILO POTREBNO, DA SO VRTCI ODPRTI OB SOBOTAH IN NEDELJAH?

Value 4426 Frequency
1 DA 319
2 NE 531
3 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 32 1 2

Valid range from 1 to 3

V22 KATERA OD TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE, KDO

KATERA OD TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE, KDO ODLOČA O TEM, KDAJ PRIČNETE IN KONČATE Z DELOM?

Value 4525 Frequency
1 URO ZAČETKA IN KONCA DELA DOLOČI MOJ DELODAJALEC IN JE SAM NE MOREM SPREMINJATI 280
2 V DOLOČENIH MEJAH LAHKO SAM ODLOČAM, KDAJ BOM ZAČEL DELATI IN KDAJ BOM Z DELOM KONČAL 226
3 POVSEM SVOBODNO LAHKO ODLOČAM, KDAJ BOM PRIČEL IN KONČAL Z DELOM 77
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 299 1 3

Valid range from 1 to 4

V23 ALI MENITE, DA VAŠ DELODAJALEC ZAHTEVA P

ALI MENITE, DA VAŠ DELODAJALEC ZAHTEVA PREVEČ OD ZAPOSLENIH?

Value 4624 Frequency
1 DA 186
2 NE 341
3 sam je delodajalec 45
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 355 1 2

Valid range from 1 to 4

V24 ALI MENITE, DA V VAŠI ORGANIZACIJI HITRE

ALI MENITE, DA V VAŠI ORGANIZACIJI HITREJE NAPREDUJEJO OSEBE BREZ DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI?

Value 4723 Frequency
1 DA 134
2 NE 399
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 349 1 2

Valid range from 1 to 3

V25 ALI STE KDAJ IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU SL

ALI STE KDAJ IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU SLUŽBE ZARADI NAČRTOVANEGA STARŠEVSTVA ALI STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI?

Value 4822 Frequency
1 DA 98
2 NE 662
3 še nikoli ni iskal službe 114
4 ne vem, b.o 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 122 1 2

Valid range from 1 to 4

V26 ALI SO VAS KDAJ PRI POGOVORIH O ZAPOSLOV

ALI SO VAS KDAJ PRI POGOVORIH O ZAPOSLOVANJU ALI NAPREDOVANJU DELODAJALCI SPRAŠEVALI, ALI NAMERAVATE IMETI OTROKA?

Value 4921 Frequency
1 DA 188
2 NE 577
3 še nikoli ni bil na takih pogovorih 112
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 117 1 2

Valid range from 1 to 4

V27 ALI SO VAM PRI SKLENITVI DELOVNEGA RAZME

ALI SO VAM PRI SKLENITVI DELOVNEGA RAZMERJA KDAJ PONUDILI V PODPIS POGODBO O SOGLASNI PREKINITVI DELOVNEGA RAZMERJA - T.I. BIANKO POGODBO?

Value 5020 Frequency
1 DA 29
2 NE 728
3 še nikoli ni iskal službe 115
4 ne vem, b.o 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 125 1 2

Valid range from 1 to 4

V28A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI SE VAM JE TO KDAJ ZGODILO PO ROJSTVU OTROKA. NAJPREJ... DODELJENO VAM JE BILO NIŽJE DELOVNO MESTO, NE DA BI TO ŽELELI

Value 5119 Frequency
1 DA 23
2 NE 319
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 540 1 2

Valid range from 1 to 4

V28B ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

Value 5218 Frequency
1 DA 45
2 NE 297
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 540 1 2

Valid range from 1 to 4

V28C MORALI STE DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

MORALI STE DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

Value 5317 Frequency
1 DA 120
2 NE 222
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 540 1 2

Valid range from 1 to 4

V28D DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV, N

DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV, NE DA BI SI TO ŽELELI

Value 5416 Frequency
1 DA 96
2 NE 243
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 543 1 2

Valid range from 1 to 4

V28E ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽE

ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽELJENO DELOVNO MESTO

Value 5515 Frequency
1 DA 81
2 NE 258
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 543 1 2

Valid range from 1 to 4

V28F ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZA

ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Value 5614 Frequency
1 DA 41
2 NE 302
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 539 1 2

Valid range from 1 to 4

V28G ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARA

ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Value 5713 Frequency
1 DA 22
2 NE 320
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 540 1 2

Valid range from 1 to 4

V28H PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

Value 5812 Frequency
1 DA 28
2 NE 315
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 539 1 2

Valid range from 1 to 4

V28I ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKIN

ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKINILI DELOVNO RAZMERJE

Value 5911 Frequency
1 DA 30
2 NE 314
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 538 1 2

Valid range from 1 to 4

V29A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI SE VAM JE ZGODILA , KER VAS JE DELODAJALEC OBRAVNAVAL KOT POTENCIALNEGA STARŠA. NAJPREJ... DODELJENO VAM JE BILO NIŽJE DELOVNO MESTO, NE DA BI TO ŽELELI

Value 6010 Frequency
1 DA 24
2 NE 362
3 nikoli ni bil zaposlen 124
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 496 1 2

Valid range from 1 to 4

V29B ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

Value 619 Frequency
1 DA 41
2 NE 343
3 nikoli ni bil zaposlen 121
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 498 1 2

Valid range from 1 to 4

V29C ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽE

ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽELJENO DELOVNO MESTO

Value 628 Frequency
1 DA 50
2 NE 334
3 nikoli ni bil zaposlen 119
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 498 1 2

Valid range from 1 to 4

V29D PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

Value 637 Frequency
1 DA 18
2 NE 367
3 nikoli ni bil zaposlen 118
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
385 497 1 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ALI VAS SKRBI, DA BOSTE IZGUBILI SEDANJO

ALI VAS SKRBI, DA BOSTE IZGUBILI SEDANJO ZAPOSLITEV?

Value 646 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 39
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 145
3 NE, TO ME NE SKRBI 395
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 303 1 3

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 655 Frequency
19 1
48 1
57 1
61 1
62 1
63 2
66 1
67 2
68 7
69 12
70 51
71 63
72 62
73 65
74 57
75 61
76 51
77 53
78 54
79 60
80 58
81 74
82 72
83 56
84 12
85 3
86 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 19 86 76.379 4.956

Valid range from 0 to 92

LROJP IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNE

IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNER?

Value 664 Frequency
18 1
53 1
57 1
58 2
59 3
60 4
61 5
62 7
63 5
64 11
65 10
66 20
67 10
68 20
69 34
70 23
71 36
72 45
73 36
74 41
75 42
76 46
77 41
78 34
79 29
80 38
81 17
82 33
83 22
84 8
85 10
86 4
87 1
88 1
Sysmiss 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 241 18 88 74.211 6.292

Valid range from 0 to 92

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 673 Frequency
1 NA PODEŽELJU 327
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 286
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 156
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 1 1 4

Valid range from 1 to 4

PRIH PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VA

PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VAŠ NETO MESEČNI PRIHODEK? SEŠTEJTE VSE VAŠE PRIHODKE. (anketar: vpiši v tisoč sit!!! 0 = nima dohodka, 999 - ne želi odgovoriti)

Value 682 Frequency
10 1
16 1
18 1
20 4
22 1
24 1
25 1
26 1
30 8
33 1
34 1
35 2
38 1
39 2
40 19
42 1
45 7
46 1
47 4
50 21
55 1
58 1
60 15
65 2
70 15
75 4
79 1
80 29
85 4
86 1
87 1
88 1
90 20
92 1
93 1
95 1
99 1
100 50
105 3
107 2
108 1
110 15
114 1
115 3
116 1
117 1
120 42
122 1
125 3
130 35
135 3
138 1
140 18
142 1
144 1
145 3
150 51
160 15
164 1
165 1
170 13
175 4
176 1
180 21
190 6
193 1
195 1
200 75
210 4
215 1
220 16
230 11
240 4
250 40
260 4
270 3
275 1
280 3
290 1
300 21
310 1
320 1
330 1
350 4
380 1
390 1
400 11
420 1
450 4
460 1
500 10
600 3
700 1
800 1
0 nima dohodka 87
999 ne želi odgovoriti 82
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 179 10 800 160.085 101.771

Valid range from 0 to 999

UTEZ1 utež na spol

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 0.828 1.291 1 0.224

Valid range from 0.82787 to 1.290732

Materials of the Study

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - telefonska anketa - zaključki [ostali dokumenti].
  2. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - telefonska anketa - zaključki [ostali dokumenti].

Related Publications

  1. Černigoj-Sadar, Nevenka in Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2007). Delo in družina : s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kanjuo-Mrčela, A. (2008). Usklajevanje dela in starševstva 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: STARSI05. https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI05_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si