Usklajevanje dela in starševstva 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STARSI05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI05_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra in Nevenka Černigoj-Sadar
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2005)

Finančna podpora:

Ministrstvo za notranje zadeve, sofinanciranje: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Evropska Unija.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

težave staršev, težave potencialnih staršev, negativne izkušnje, starševski dopust, družinske razmere, zaposlitvene razmere, izkoriščanje očetovskega dopusta, organizacija dela, intenzivnost dela, družinsko življenje, delovno življenje, možnosti za zaposlitev in kariero, delo, družina, starševstvo, ocena demografije

Ključne besede ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, STARŠEVSKO NADOMESTILO, GRADNJA KARIERE, STARŠEVSKI DOPUST, DNEVNO VARSTVO OTROK, PODJETJE, PODJETJE, OČETOVSKI DOPUST

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
DELO IN ZAPOSLOVANJE


Povzetek:

Namen sociološke raziskave je bil zbrati podatke o izkušnjah mladih pri usklajevanju dela in zasebnosti, njihovih stališčih, življenjskih situacijah, željah in potrebah ter organizacijskih praksah in kulturi. Podatki so bili zbrani na dva načina: 1. S študijo primerov – 7 podjetij/organizacij v Sloveniji (različne panoge, velikost, lastništvo): razgovori z mladimi starši, mladimi brez otrok in predstavniki menedžmenta. 2. S telefonsko anketo o usklajevanju dela in starševstva/zasebnega življenja mladih v Sloveniji - 882 intervjujev z mladimi (22 - 35 let). Namen empirične raziskave z anketnim vprašalnikom je bil ugotoviti aktualne težave staršev in potencialnih staršev, njihove izkušnje z zaposlovanjem in na delovnem mestu. Raziskovanje je bilo osredotočeno predvsem na problematiko usklajevanje zahtev družinskega in poklicnega življenja. Vprašalnik je usmerjen predvsem na ugotavljanje negativnih izkušenj in je s 43 osnovnimi vprašanji pokril naslednja področja: a) demografske podatke o anketiranih mladih in njihovih partnerjih, njihove družinske in zaposlitvene razmere; b) izkoriščanje očetovskega dopusta in dopustov zaradi otrok; c) probleme/težave pri usklajevanju starševskih/zasebnih in poklicnih obveznosti; d) organizacijo in intenzivnost dela; e) negativne izkušnje pri zaposlovanju ali delu zaradi (potencialnega) starševstva.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. - 30. november 2005
Čas izdelave: 2005-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe stare od 22 do 35 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izhodišče za vzorčenje je bilo 6600 telefonskih številk na območju Slovenije. Telefonske številke fizičnih oseb so bile izbrane proporcionalno v vseh omrežnih skupinah. Vzorec številk je bil naključen, kar je zagotovilo reprezentativnost vzorca izbranih številk.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - podatki [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 69
  • število enot: 882

Spremenljivke

vzorec vzorec

Vrednost 13 Frekvenca
1 osnovni vzorec 820
2 I. dodatek 62
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Sequence SequenceNumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 21 6786 3210.692 1896.008

Vrednosti spremenljivk od 21 do 6786

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O USKLAJEVANJU DELA IN STARŠEVSTVA. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OSEBA, STARA MED 22 IN 35 LET? (anketar: ne glede na spol in ne glede an to, ali ima otroka!!!)

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 876
2 ne 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

vzorec vzorec

Vrednost 169 Frekvenca
1 osnovni vzorec 820
2 I. dodatek 62
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Sequence SequenceNumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 21 6786 3210.692 1896.008

Vrednosti spremenljivk od 21 do 6786

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O USKLAJEVANJU DELA IN STARŠEVSTVA. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OSEBA, STARA MED 22 IN 35 LET? (anketar: ne glede na spol in ne glede an to, ali ima otroka!!!)

Vrednost 367 Frekvenca
1 da 876
2 ne 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

konec2 ...KER IŠČEMO GOSPODINJSTVA Z OSEBAMI, K

...KER IŠČEMO GOSPODINJSTVA Z OSEBAMI, KI SO STARE MED 22 IN 35 LET, SE ŽE POSLAVLJAMO, HVALA IN LEP DAN. Anketar: pojdi na zavihek [NonResponse] in izberi razlog

Vrednost 466 Frekvenca
2 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 0

SPOL Spol anketiranca

Spol anketiranca

Vrednost 565 Frekvenca
1 moški 328
2 ženska 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OTROK NAJPREJ NAS ZANIMA, ČE IMATE OTROKE?

NAJPREJ NAS ZANIMA, ČE IMATE OTROKE?

Vrednost 664 Frekvenca
1 da 363
2 ne 518
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 KOLIKO OTROK IMATE?

KOLIKO OTROK IMATE?

Vrednost 763 Frekvenca
1 156
2 175
3 30
4 2
Sysmiss 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 519 1 4 1.664 0.65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2A KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z N

KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z NAJSTAREJŠIM OTROKOM.

Vrednost 862 Frekvenca
0 12
1 27
2 31
3 25
4 38
5 29
6 24
7 20
8 17
9 25
10 17
11 15
12 21
13 24
14 12
15 9
16 6
17 3
18 1
19 1
20 2
22 1
-1 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 522 0 22 7.094 4.688

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V2B DRUGI OTROK

DRUGI OTROK

Vrednost 961 Frekvenca
0 10
1 21
2 18
3 25
4 20
5 19
6 15
7 14
8 13
9 13
10 10
11 3
12 8
13 4
15 1
16 2
18 1
20 1
-1 684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 684 0 20 5.465 3.878

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V2C TRETJI OTROK

TRETJI OTROK

Vrednost 1060 Frekvenca
0 1
1 3
2 10
3 2
4 1
5 4
6 5
8 5
9 2
11 2
12 1
-1 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 846 0 12 4.861 3.27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V2D ČETRTI OTROK

ČETRTI OTROK

Vrednost 1159 Frekvenca
4 1
5 1
-1 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 880 4 5 4.5 0.707

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V2E PETI OTROK

PETI OTROK

Vrednost 1258 Frekvenca
-1 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 882

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

SNO STAROST NAJMLAJŠEGA OTROKA

Vrednost 1357 Frekvenca
-1 ni podatka 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 522 0 20 4.767 3.777

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

V3 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PART

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA SITUACIJA?

Vrednost 1456 Frekvenca
1 poročen/a 263
2 izvenzakonska skupnost 183
3 razvezan/a 7
4 vdovec/vdova 1
5 imam partnerja/partnerico, s katerim ne živim skupaj (fanta/punco) 195
6 samski/a, nikoli poročen/a 230
7 drugo 1
8 ne želi odgovoriti 1
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 3 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 1555 Frekvenca
1 OSNOVNA 40
2 KONČANA POKLICNA 108
3 KONČANA SREDNJA 436
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 279
5 MAGISTERIJ, DOKTORAT 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4P IN KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

IN KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

Vrednost 1654 Frekvenca
1 OSNOVNA 31
2 KONČANA POKLICNA 98
3 KONČANA SREDNJA 304
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 195
5 MAGISTERIJ, DOKTORAT 13
Sysmiss 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
641 241 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KAKŠEN JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS? ALI S

KAKŠEN JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS? ALI STE...

Vrednost 1753 Frekvenca
1 ZAPOSLENI V GOSPODARSTVU 328
2 ZAPOSLENI V NEGOSPODARSTVU 209
3 SAMOZAPOSLENI 39
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 0
7 ŠTUDENT, DIJAK 188
8 BREZPOSELN 89
9 drugo... 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 6 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6A ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

Vrednost 1852 Frekvenca
1 da 68
2 ne 59
3 b.o. 0
Sysmiss 755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 755 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6B ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

Vrednost 1951 Frekvenca
1 da 71
2 ne 55
3 b.o. 1
Sysmiss 755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 756 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6C KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PRO

KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PROSIM V MESECIH.

Vrednost 2050 Frekvenca
1 8
2 11
3 5
4 6
5 1
6 10
7 4
8 1
10 2
11 1
12 12
14 1
15 2
18 1
24 7
26 1
30 1
36 5
48 1
50 1
60 4
84 1
110 1
120 1
180 1
Sysmiss 793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 793 1 180 18.461 28.359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

V5P KAKŠEN PA JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA

KAKŠEN PA JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA PARTNERJA? ALI JE...

Vrednost 2149 Frekvenca
1 ZAPOSLENI V GOSPODARSTVU 322
2 ZAPOSLENI V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLENI 33
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 1
6 UPOKOJENEC 1
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 46
9 drugo... 2
Sysmiss 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 243 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM

ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM SEKTORJU?

Vrednost 2248 Frekvenca
1 v zasebnem sektorju 307
2 v javnem sektorju 261
3 v podjetju, ki je v mešani lasti 12
4 ostalo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 302 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

Vrednost 2347 Frekvenca
1 da 139
2 ne 444
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 299 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLI

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Vrednost 2446 Frekvenca
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 382
2 ZA DOLOČEN ČAS 151
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 302 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9P KAKŠNA PA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA

KAKŠNA PA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Vrednost 2545 Frekvenca
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 365
2 ZA DOLOČEN ČAS 85
3 SAMOZAPOSLEN 46
4 partner ni zaposlen 131
5 drugo, ne vem, b.o. 12
Sysmiss 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 386 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 ALI DELATE POLNI ALI SKRAJŠANI DELOVNI Č

ALI DELATE POLNI ALI SKRAJŠANI DELOVNI ČAS?

Vrednost 2644 Frekvenca
1 polni delovni čas 562
2 skrajšani delovni čas 18
3 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 302 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 KAKŠEN DELOVNI ČAS PA BI SI ŽELELI?/

KAKŠEN DELOVNI ČAS PA BI SI ŽELELI?

Vrednost 2743 Frekvenca
1 POLNI 471
2 SKRAJŠANI 103
3 drugo, ne vem, b.o. 13
Sysmiss 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 308 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12 KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE ZA SL

KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE ZA SLUŽBO? UPOŠTEVAJTE VES ČAS, KI GA PORABITE (NA DELOVNEM MESTU, DOMA, NA TERENU...)?

Vrednost 2842 Frekvenca
0 1
10 2
19 1
20 6
23 1
25 4
30 6
32 1
33 1
35 12
36 1
37 2
40 198
42 10
43 2
44 3
45 73
46 4
47 3
48 13
49 1
50 130
53 1
54 1
55 16
56 2
58 1
60 47
63 3
65 4
66 1
68 1
70 16
75 1
76 1
80 8
84 1
90 2
99 2
Sysmiss 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 299 0 99 46.88 10.95

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V13 KOLIKO DNI OČETOVSKEGA DOPUSTA STE IZKOR

KOLIKO DNI OČETOVSKEGA DOPUSTA STE IZKORISTILI PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLAJŠEGA OTROKA? (anketar: če ni koristil - vpiši 0!)

Vrednost 2941 Frekvenca
1 2
2 4
3 3
7 1
10 1
11 1
12 1
14 2
15 14
16 1
18 1
20 1
21 1
30 4
45 1
0 ni koristil očetovskega dopusta 39
Sysmiss 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 844 1 45 14.132 9.668

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V13A1 ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUST

ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUSTA? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 3040 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 3
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 0
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 6
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 2
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 KER TO TAKRAT SPLOH ŠE NI BILO MOŽNO 20
8 drugo 6
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 851 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13A2 ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUST

ZAKAJ NISTE KORISTILI OČETOVSKEGA DOPUSTA? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 3139 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 1
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 0
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 1
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 2
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 1
7 KER TO TAKRAT SPLOH ŠE NI BILO MOŽNO 0
8 drugo 1
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 877 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13B1 ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI?

ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 3238 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 4
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 9
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 8
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 bom koristil kasneje 7
8 drugo 8
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 860 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13B2 ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI?

ZAKAJ NISTE KORISTILI VSEH 90 DNI? IZMED NAŠTETIH IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 3337 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 0
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER SE ZA TO PAČ SAMI NISTE ODLOČILI 0
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 3
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠI PARTNERICI 0
6 KER TO NI PRIMERNO ZA MOŠKEGA 0
7 bom koristil kasneje 1
8 drugo 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 878 2 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 KOLIKO DNI PRIBLIŽNO STE BILI ODSOTNI IZ

KOLIKO DNI PRIBLIŽNO STE BILI ODSOTNI IZ SLUŽBE ZARADI OTROK-A V TEM LETU? SEŠTEJTE VSE VRSTE ODSOTNOSTI. (anketar!!! -1 = na porodniškem oz. očetovskem dopustu -2 = v zadnjem letu ni bil zaposlen)

Vrednost 3436 Frekvenca
0 155
1 9
2 18
3 18
4 3
5 25
7 11
8 2
10 14
14 5
15 8
20 8
21 3
25 2
26 1
30 11
40 1
45 1
60 1
75 1
-2 v zadnjem letu ni bil zaposlen 27
-1 na porodniškem oz. očetovskem dopustu 32
480 napaka 1
Sysmiss 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297 585 0 75 5.077 9.605

Vrednosti spremenljivk od -2 do 999

V15 ALI MENITE, DA IMA VAŠ DELODAJALEC RAZUM

ALI MENITE, DA IMA VAŠ DELODAJALEC RAZUMEVANJE ZA POTREBE STARŠEV MAJHNIH OTROK? OCENITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NIMA RAZUMEVANJA, 5 PA, DA IMA ZELO VELIKO RAZUMEVANJA.

Vrednost 3535 Frekvenca
1 sploh nima razumevanja 39
2 2 39
3 nekje vmes 126
4 4 154
5 ima zelo veliko razumevanja 178
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 346 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V16 ALI STE KDAJ PREDČASNO ZAKLJUČILI KAKRŠE

ALI STE KDAJ PREDČASNO ZAKLJUČILI KAKRŠENKOLI DOPUST, KI STE GA IMELI ZA OTROKA?

Vrednost 3634 Frekvenca
1 da 48
2 ne 289
3 nikoli ni bil zaposlen 14
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 545 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V16A1 ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA

ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA RAZLOGA.

Vrednost 3733 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 23
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 1
3 KER STE SE ZA TO SAMI ODLOČILI 12
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 3
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU PARTNERJU 0
6 drugo 8
7 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 834
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 843 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V16A2 ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA

ZAKAJ? MED NAŠTETIMI IZBERITE NAJVEČ DVA RAZLOGA.

Vrednost 3832 Frekvenca
1 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU NADREJENEMU, ŠEFU 1
2 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠIM SODELAVCEM, KOLEGOM 3
3 KER STE SE ZA TO SAMI ODLOČILI 3
4 ZARADI FINANČNIH RAZLOGOV 4
5 KER TO NE BI BILO VŠEČ VAŠEMU PARTNERJU 0
6 drugo 1
7 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 871 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V17 ALI STE IMELI KDAJ KAKRŠNEKOLI TEŽAVE Z

ALI STE IMELI KDAJ KAKRŠNEKOLI TEŽAVE Z DELODAJALCEM ZARADI KORIŠČENJA DOPUSTOV ZA OTROKA-E?

Vrednost 3931 Frekvenca
1 da 46
2 ne 281
3 sam je delodajalec 14
4 nikoli ni bil zaposlen 12
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 555 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 KATERI JE NUJEN PRVI POGOJ, DA BI SE ODL

KATERI JE NUJEN PRVI POGOJ, DA BI SE ODLOČILI ZA PRVEGA ALI NASLEDNJEGA OTROKA? (anketar: ne beri, šifriraj!)

Vrednost 4030 Frekvenca
2 služba za nedoločen čas oz. redna zaposlitev 197
3 če to ne bi vplivalo na moj položaj v službi oz. kariero 11
4 rešitev stanovanjskega vprašanja 90
5 izboljšanje finančnih pogojev 175
6 dokončanje šolanja 33
7 če bi bila oba partnerja za to 32
8 če bi imel partnerja 51
1 ne vem, b.o. 76
9 zaenkrat se ne bi odločil (v nobenem primeru) 93
10 drugo… 121
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 293 2 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V18A !! anketar vpiši pogoj !! - male črke

!! anketar vpiši pogoj !! - male črke

Vrednost 4129 Frekvenca
boljse organizirano varstvo 1
boljša služba,bolj sigurna 1
boljši standardi v MB 1
boljši živci, razbremenitev 1
brezplačni vrtec 1
da bi ostala v isti službi 1
da bi živela skupaj 1
da bo imel prvi družbo 1
da ne bi živela v sloveniji 1
da prvi otrok malo zraste 1
da punca konča faks 1
daljsa porodniska 1
diplomiranje partnerja 1
dozorelost 1
druga država 1
družinska sreča 1
država promovirat družino bolj 1
ga ne more imeti 1
je ravno noseča 1
je že na poti 1
jih imajo dovolj 1
ko bo pripravljena 1
ko bo, bo 1
ko se sam odloči 1
lastna odločitev 1
lažji porod 1
leta 1
ljubezen 3
mlajši 1
moja lastna odločitev 1
ne bi imela več 1
ne more imeti več otrok 1
ne morejo imet 1
ne zeli imeti otrok 1
ne želim imeti več otrok 1
ni nobenega pogoja 1
ni pogojev, kot pač nanese 1
ni posebnega pogoja 1
ni racionalni razlog 1
ni takega pogoja 1
niso hoteli le 1 1
njena želja(partner ni omenjen 1
osebna zrelost 1
otrok mora biti večji 1
porodniški dopust 1
premalo star 1
premlada 1
prezplačno šolanje 1
pripravljenost na starševstvo 1
pričakuje otroka 1
pričakujejo otroka 5
prosti čas 1
razumevanje delodajalca 1
razumevanje države 1
rešitev zdravstvenih težav 1
se bojo odločili, čas 1
se nebi odločila več 1
se že odloča 1
se že odločila 1
sem noseča, služba nedoločen č 1
sem še premlad 1
skrajšan deklovni čas 1
skrajšani delovni čas 1
služba bližje 1
smo se že odločili 1
splet okoliščin 1
stalna zaposlitev za partneric 1
stimulacija drzave kot otr.dod 1
treba je bit pripravljen 1
ureditev enotnega otr.dodatka 1
ureditev stvari v službi 1
ureditev življenskih razmer 1
v vsakem primeru bi ga imel 1
v vsakem primeru, ni pogojev 1
veliko časa 1
ves časa, 1
več prostega časa 3
več časa 4
več časa doma 2
večja splošna stabilnost 1
višja starost 1
vzajemnost odnosa 1
zagotovljeno varstvo 1
začutena potreba po otroku 1
zdravje 3
zdravje otrok 1
zdravstvene težave 1
zdravstveni razlog 1
zdravstveno 1
zelja po tem 1
zrelost 1
čas 3
čas 2 leti 1
če bi bila mlajša 1
če bi lahko potem ostala doma 1
čisto osebni razlogi 1
že načrtujeta 1
želijo si otroka 1
želja 2
želja po otroku 4
življenske razmere 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121 0

v19 KAKO VAS OBREMENJUJE USKLAJEVANJE DELA I

KAKO VAS OBREMENJUJE USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE OZIROMA VAŠEGA ZASEBNEGA ŽIVLJENJA? OCENITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA VAS TO USKLAJEVANJE SPLOH NE OBREMENJUJE, 5 PA, DA VAS TO USKLAJEVANJE ZELO OBREMENJUJE.

Vrednost 4228 Frekvenca
1 sploh ne obremenjuje 119
2 2 105
3 nekje vmes 189
4 4 104
5 zelo obremenjuje 67
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 298 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V20 DO KATERE URE BI MORALI BITI VRTCI PO VA

DO KATERE URE BI MORALI BITI VRTCI PO VAŠEM MNENJU ODPRTI MED TEDNOM?

Vrednost 4327 Frekvenca
1 do 14.00 5
2 do 15.00 35
3 do 16.00 217
4 do 17.00 308
5 do 18.00 128
6 do 19.00 42
7 do 20.00 47
8 do 21.00 in več 41
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 ALI MENITE, DA BI BILO POTREBNO, DA SO V

ALI MENITE, DA BI BILO POTREBNO, DA SO VRTCI ODPRTI OB SOBOTAH IN NEDELJAH?

Vrednost 4426 Frekvenca
1 DA 319
2 NE 531
3 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 32 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22 KATERA OD TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE, KDO

KATERA OD TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE, KDO ODLOČA O TEM, KDAJ PRIČNETE IN KONČATE Z DELOM?

Vrednost 4525 Frekvenca
1 URO ZAČETKA IN KONCA DELA DOLOČI MOJ DELODAJALEC IN JE SAM NE MOREM SPREMINJATI 280
2 V DOLOČENIH MEJAH LAHKO SAM ODLOČAM, KDAJ BOM ZAČEL DELATI IN KDAJ BOM Z DELOM KONČAL 226
3 POVSEM SVOBODNO LAHKO ODLOČAM, KDAJ BOM PRIČEL IN KONČAL Z DELOM 77
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 299 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23 ALI MENITE, DA VAŠ DELODAJALEC ZAHTEVA P

ALI MENITE, DA VAŠ DELODAJALEC ZAHTEVA PREVEČ OD ZAPOSLENIH?

Vrednost 4624 Frekvenca
1 DA 186
2 NE 341
3 sam je delodajalec 45
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
527 355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V24 ALI MENITE, DA V VAŠI ORGANIZACIJI HITRE

ALI MENITE, DA V VAŠI ORGANIZACIJI HITREJE NAPREDUJEJO OSEBE BREZ DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI?

Vrednost 4723 Frekvenca
1 DA 134
2 NE 399
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 349 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25 ALI STE KDAJ IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU SL

ALI STE KDAJ IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU SLUŽBE ZARADI NAČRTOVANEGA STARŠEVSTVA ALI STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI?

Vrednost 4822 Frekvenca
1 DA 98
2 NE 662
3 še nikoli ni iskal službe 114
4 ne vem, b.o 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 122 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26 ALI SO VAS KDAJ PRI POGOVORIH O ZAPOSLOV

ALI SO VAS KDAJ PRI POGOVORIH O ZAPOSLOVANJU ALI NAPREDOVANJU DELODAJALCI SPRAŠEVALI, ALI NAMERAVATE IMETI OTROKA?

Vrednost 4921 Frekvenca
1 DA 188
2 NE 577
3 še nikoli ni bil na takih pogovorih 112
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 117 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V27 ALI SO VAM PRI SKLENITVI DELOVNEGA RAZME

ALI SO VAM PRI SKLENITVI DELOVNEGA RAZMERJA KDAJ PONUDILI V PODPIS POGODBO O SOGLASNI PREKINITVI DELOVNEGA RAZMERJA - T.I. BIANKO POGODBO?

Vrednost 5020 Frekvenca
1 DA 29
2 NE 728
3 še nikoli ni iskal službe 115
4 ne vem, b.o 5
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 125 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI SE VAM JE TO KDAJ ZGODILO PO ROJSTVU OTROKA. NAJPREJ... DODELJENO VAM JE BILO NIŽJE DELOVNO MESTO, NE DA BI TO ŽELELI

Vrednost 5119 Frekvenca
1 DA 23
2 NE 319
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 540 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28B ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

Vrednost 5218 Frekvenca
1 DA 45
2 NE 297
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 540 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28C MORALI STE DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

MORALI STE DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

Vrednost 5317 Frekvenca
1 DA 120
2 NE 222
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 540 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28D DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV, N

DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV, NE DA BI SI TO ŽELELI

Vrednost 5416 Frekvenca
1 DA 96
2 NE 243
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 543 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28E ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽE

ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽELJENO DELOVNO MESTO

Vrednost 5515 Frekvenca
1 DA 81
2 NE 258
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 543 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28F ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZA

ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Vrednost 5614 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 302
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 539 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28G ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARA

ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Vrednost 5713 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 320
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 540 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28H PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

Vrednost 5812 Frekvenca
1 DA 28
2 NE 315
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 539 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28I ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKIN

ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKINILI DELOVNO RAZMERJE

Vrednost 5911 Frekvenca
1 DA 30
2 NE 314
3 nikoli ni bil zaposlen 10
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 538 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI SE VAM JE ZGODILA , KER VAS JE DELODAJALEC OBRAVNAVAL KOT POTENCIALNEGA STARŠA. NAJPREJ... DODELJENO VAM JE BILO NIŽJE DELOVNO MESTO, NE DA BI TO ŽELELI

Vrednost 6010 Frekvenca
1 DA 24
2 NE 362
3 nikoli ni bil zaposlen 124
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386 496 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29B ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

ONEMOGOČENO VAM JE BILO NAPREDOVANJE

Vrednost 619 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 343
3 nikoli ni bil zaposlen 121
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 498 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29C ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽE

ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽELJENO DELOVNO MESTO

Vrednost 628 Frekvenca
1 DA 50
2 NE 334
3 nikoli ni bil zaposlen 119
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 498 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29D PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

Vrednost 637 Frekvenca
1 DA 18
2 NE 367
3 nikoli ni bil zaposlen 118
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
385 497 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ALI VAS SKRBI, DA BOSTE IZGUBILI SEDANJO

ALI VAS SKRBI, DA BOSTE IZGUBILI SEDANJO ZAPOSLITEV?

Vrednost 646 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 39
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 145
3 NE, TO ME NE SKRBI 395
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 303 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 655 Frekvenca
19 1
48 1
57 1
61 1
62 1
63 2
66 1
67 2
68 7
69 12
70 51
71 63
72 62
73 65
74 57
75 61
76 51
77 53
78 54
79 60
80 58
81 74
82 72
83 56
84 12
85 3
86 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 19 86 76.379 4.956

Vrednosti spremenljivk od 0 do 92

LROJP IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNE

IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNER?

Vrednost 664 Frekvenca
18 1
53 1
57 1
58 2
59 3
60 4
61 5
62 7
63 5
64 11
65 10
66 20
67 10
68 20
69 34
70 23
71 36
72 45
73 36
74 41
75 42
76 46
77 41
78 34
79 29
80 38
81 17
82 33
83 22
84 8
85 10
86 4
87 1
88 1
Sysmiss 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
641 241 18 88 74.211 6.292

Vrednosti spremenljivk od 0 do 92

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 673 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 327
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 286
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 156
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PRIH PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VA

PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VAŠ NETO MESEČNI PRIHODEK? SEŠTEJTE VSE VAŠE PRIHODKE. (anketar: vpiši v tisoč sit!!! 0 = nima dohodka, 999 - ne želi odgovoriti)

Vrednost 682 Frekvenca
10 1
16 1
18 1
20 4
22 1
24 1
25 1
26 1
30 8
33 1
34 1
35 2
38 1
39 2
40 19
42 1
45 7
46 1
47 4
50 21
55 1
58 1
60 15
65 2
70 15
75 4
79 1
80 29
85 4
86 1
87 1
88 1
90 20
92 1
93 1
95 1
99 1
100 50
105 3
107 2
108 1
110 15
114 1
115 3
116 1
117 1
120 42
122 1
125 3
130 35
135 3
138 1
140 18
142 1
144 1
145 3
150 51
160 15
164 1
165 1
170 13
175 4
176 1
180 21
190 6
193 1
195 1
200 75
210 4
215 1
220 16
230 11
240 4
250 40
260 4
270 3
275 1
280 3
290 1
300 21
310 1
320 1
330 1
350 4
380 1
390 1
400 11
420 1
450 4
460 1
500 10
600 3
700 1
800 1
0 nima dohodka 87
999 ne želi odgovoriti 82
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 179 10 800 160.085 101.771

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

UTEZ1 utež na spol

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 0.828 1.291 1 0.224

Vrednosti spremenljivk od 0.82787 do 1.290732

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - telefonska anketa - zaključki [ostali dokumenti].
  2. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2005). STARSI05 - Usklajevanje dela in starševstva - telefonska anketa - zaključki [ostali dokumenti].

Povezane objave

  1. Černigoj-Sadar, Nevenka in Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2007). Delo in družina : s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kanjuo-Mrčela, A. (2008). Usklajevanje dela in starševstva 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: STARSI05. https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI05_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si