Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0606
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0606_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2006)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, Borut Pahor in stranka socialnih demokratov, okvirni vladni program reform, sindikati, zahteve študentov, prizadevanja slovenske katoliške cerkve, zakon o žrtvah vojnega nasilja, ocena problemskega stanja

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o vladnih reformah ter o vplivu cerkve na slovensko politiko.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. junij 2006 - 14. junij 2006
Čas izdelave: 2006-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0606 - Politbarometer PB6/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 81
 • število enot: 724

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2006-06-15 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 2006-06-15 2006-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 297
2 ni zadovoljen 364
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 462
2 ni zadovoljen 221
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 181 Frekvenca
2006-06-15 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 2006-06-15 2006-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 280 Frekvenca
1 zadovoljen 297
2 ni zadovoljen 364
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 379 Frekvenca
1 zadovoljen 462
2 ni zadovoljen 221
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 478 Frekvenca
1 da, podpiram 302
2 ne, ne podpiram 345
3 ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 577 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 158
3 nekaj vmes 303
4 . 115
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 676 Frekvenca
1 najmanj zaupa 105
2 . 135
3 nekaj vmes 220
4 . 149
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 775 Frekvenca
1 najmanj zaupa 89
2 . 151
3 nekaj vmes 319
4 . 105
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 874 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 79
3 nekaj vmes 214
4 . 228
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 973 Frekvenca
1 najmanj zaupa 136
2 . 215
3 nekaj vmes 277
4 . 30
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1072 Frekvenca
1 najmanj zaupa 162
2 . 179
3 nekaj vmes 212
4 . 95
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1171 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 119
3 nekaj vmes 276
4 . 171
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1270 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 71
3 nekaj vmes 221
4 . 222
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1369 Frekvenca
1 najmanj zaupa 221
2 . 147
3 nekaj vmes 157
4 . 111
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1468 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 50
3 nekaj vmes 226
4 . 275
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 1567 Frekvenca
1 najmanj zaupa 13
2 . 37
3 nekaj vmes 152
4 . 313
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1666 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 117
3 nekaj vmes 263
4 . 217
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
678 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1765 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 159
3 nekaj vmes 243
4 . 180
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1864 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 67
3 nekaj vmes 272
4 . 218
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 1963 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 105
3 nekaj vmes 246
4 . 165
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2062 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 125
3 nekaj vmes 292
4 . 177
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2161 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 146
3 nekaj vmes 314
4 . 124
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2260 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 60
3 nekaj vmes 162
4 . 295
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2359 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 143
3 nekaj vmes 231
4 . 153
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849a ANDREJ BAJUK

Vrednost 2458 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 83
2 . 93
3 nekaj vmes 117
4 . 36
5 vreden je polnega zaupanja 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849b IGOR BAVÈAR

Vrednost 2557 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 105
3 nekaj vmes 133
4 . 46
5 vreden je polnega zaupanja 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849c FRANCE BUÈAR

Vrednost 2656 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 23
2 . 59
3 nekaj vmes 113
4 . 93
5 vreden je polnega zaupanja 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849d FRANCE CUKJATI

Vrednost 2755 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 85
3 nekaj vmes 114
4 . 61
5 vreden je polnega zaupanja 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849e JANEZ DRNOVŠEK

Vrednost 2854 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 20
2 . 29
3 nekaj vmes 81
4 . 156
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849f KAREL ERJAVEC

Vrednost 2953 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 81
3 nekaj vmes 131
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849g JANEZ JANŠA

Vrednost 3052 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 62
2 . 77
3 nekaj vmes 86
4 . 84
5 vreden je polnega zaupanja 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849h ZMAGO JELINÈIÈ

Vrednost 3151 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 73
2 . 93
3 nekaj vmes 106
4 . 56
5 vreden je polnega zaupanja 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849i JELKO KACIN

Vrednost 3250 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 38
2 . 74
3 nekaj vmes 141
4 . 79
5 vreden je polnega zaupanja 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849j MILAN KUÈAN

Vrednost 3349 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 28
2 . 27
3 nekaj vmes 73
4 . 128
5 vreden je polnega zaupanja 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849k BORUT PAHOR

Vrednost 3448 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 7
2 . 36
3 nekaj vmes 103
4 . 153
5 vreden je polnega zaupanja 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849l LOJZE PETERLE

Vrednost 3547 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 23
2 . 53
3 nekaj vmes 135
4 . 102
5 vreden je polnega zaupanja 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
355 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849m JANEZ PODOBNIK

Vrednost 3646 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 100
3 nekaj vmes 148
4 . 35
5 vreden je polnega zaupanja 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849n HERMAN RIGELNIK

Vrednost 3745 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 31
2 . 67
3 nekaj vmes 101
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
255 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q849o ANTON ROP

Vrednost 3844 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 88
3 nekaj vmes 122
4 . 74
5 vreden je polnega zaupanja 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3943 Frekvenca
1 da 492
2 ne 193
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4042 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 108
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 51
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4141 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 43
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 24
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 263
Sysmiss 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 591

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4240 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 118
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 163
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 45
8 drugo stranko 12
9 ni volil 143
0 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4339 Frekvenca
1 prej levo 212
2 v sredino 127
3 prej desno 138
4 b.o. 227
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 4438 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 400
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 229
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 74
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
629 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 4537 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 411
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 200
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q805a VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PRO

VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM. ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4636 Frekvenca
1 v glavnem podpiram 238
2 v glavnem ne podpiram 299
3 neopredeljen 75
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q807_4_2 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ POVEJTE ZA: ...UVEDBO ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Vrednost 4735 Frekvenca
1 podpira 149
2 ne podpira 483
3 ne ve, b.o. 69
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
632 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Vrednost 4834 Frekvenca
1 podpira 161
2 ne podpira 485
3 ne ve, b.o. 55
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_8 ...UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE (STANOVA

...UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE (STANOVANJA, HIŠE, ITD...)

Vrednost 4933 Frekvenca
1 podpira 225
2 ne podpira 440
3 ne ve, b.o. 37
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 5032 Frekvenca
1 podpira 131
2 ne podpira 527
3 ne ve, b.o. 43
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q848 ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA S

ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA SINDIKATOV V ZVEZI Z NAČRTOVANIMI VLADNIMI REFORMAMI?

Vrednost 5131 Frekvenca
1 podpira 374
2 ne podpira 191
3 ne ve, b.o. 135
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q843 ALI PODPIRATE ZAHTEVE, KI SO JIH VLADI N

ALI PODPIRATE ZAHTEVE, KI SO JIH VLADI NEDAVNO POSTAVILI SLOVENSKI ŠTUDENTI, ALI TEH ZAHTEV NE PODPIRATE?

Vrednost 5230 Frekvenca
1 V GLAVNEM PODPIRAM 394
2 V GLAVNEM NE PODPIRAM 224
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
618 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q844 SLOVENSKA KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJEM ČAS

SLOVENSKA KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJEM ČASU NAPOVEDUJE - OB PREDPOSTAVKI DRŽAVNEGA FINANCIRANJA - POLEG VRTCEV IN SREDNJIH ŠOL TUDI USTANAVLJANJE KATOLIŠKIH OSNOVNIH ŠOL IN KATOLIŠKE UNIVERZE. ALI TA PRIZADEVANJA CERKVE...

Vrednost 5329 Frekvenca
1 PODPIRATE 205
2 NE PODPIRATE 453
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q845 KAKO OCENJUJETE VPLIV CERKVE NA SLOVENSK

KAKO OCENJUJETE VPLIV CERKVE NA SLOVENSKO POLITIKO. ALI MISLITE, DA JE TE VPLIV...

Vrednost 5428 Frekvenca
1 PREVELIK 437
2 RAVNO PRAVŠNJI 196
3 PREMAJHEN 28
4 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q847 SE VAM ZDI SPREJEMLJIVO, DA BI ZAKON O Ž

SE VAM ZDI SPREJEMLJIVO, DA BI ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA DOPUŠČAL, DA BI DO ODŠKODNINE PRIŠLI TUDI SODELAVCI OKUPATORJA?

Vrednost 5527 Frekvenca
1 zdi se mi sprejmljivo 79
2 ne zdi se mi sprejemljivo 512
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 5626 Frekvenca
1 danes boljše 78
2 danes slabše 380
3 niČ se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 5725 Frekvenca
1 danes boljše 171
2 danes slabše 173
3 niČ se ni spremenilo 278
4 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
622 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 5824 Frekvenca
1 danes boljše 67
2 danes slabše 382
3 niČ se ni spremenilo 165
4 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
614 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 5923 Frekvenca
1 danes boljše 100
2 danes slabše 343
3 niČ se ni spremenilo 210
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
653 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 6022 Frekvenca
1 danes boljše 61
2 danes slabše 294
3 niČ se ni spremenilo 238
4 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6121 Frekvenca
18 3
20 1
21 4
22 4
23 2
24 3
25 8
26 5
28 6
29 9
30 7
31 7
32 8
33 12
34 5
35 8
36 10
37 9
38 15
39 13
40 15
41 18
42 14
43 9
44 9
45 7
46 8
47 11
48 13
49 11
50 17
51 11
52 9
53 3
54 13
55 11
56 13
57 15
58 15
59 8
60 9
61 19
62 11
63 11
64 15
65 13
66 17
67 17
68 16
69 10
70 6
71 9
72 11
73 9
74 7
75 12
76 8
77 9
78 10
79 13
80 9
81 11
82 6
83 5
84 12
85 22
86 10
87 31
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 17 18 87 57.523 18.229

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6220 Frekvenca
1 OSNOVNA 114
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 330
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 171
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6319 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 260
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 238
3 V VEČJEM MESTU 87
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 122
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6418 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 173
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 122
3 SAMOZAPOSLEN 20
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 250
7 ŠTUDENT, DIJAK 86
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 3
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6517 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 34
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 108
3 NE, TO ME NE SKRBI 149
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6616 Frekvenca
1 sem veren 348
2 nisem veren 221
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 6715 Frekvenca
1 moški 274
2 ženska 434
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 6814 Frekvenca
Zakrita vrednost 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 0

regija Regija

Vrednost 6913 Frekvenca
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 100
3 KORO[KA 28
4 SAVINJSKA 102
5 GORENJSKA 39
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 186
8 SPOD. POSAVSKA 18
9 DOLENJSKA 91
10 GORIŠKA 40
11 OBALNO-KRAŠKA 30
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 7012 Frekvenca
1 ->500 243
2 500-4000 185
3 4000-50000 157
4 NAD 50000 139
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 7111 Frekvenca
30 ->30 146
45 31 - 45 183
60 46 - 60 167
99 61 -> 211
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 17

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 7210 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 122
3 NSI 17
4 SDS 145
5 SLS 18
6 SNS 28
7 ZLSD - SD 75
9 drugo 18
0 ne vem 263
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q481cd KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA NE PODPIRAT

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA NE PODPIRATE VLADE JANEZA JANŠE?

Vrednost 739 Frekvenca
arogantnost, ne strinja se s SDS 1
bolj na domobransko stvar 1
brazposelnost 1
cerkev 1
davki, zdravstvo, brezposelnost 1
dela prevelike razlike med revnimi in bogatimi 1
eno se govori, drugo se dela 1
eno so obljube,drugo dejanja 1
gre se mu le za osebni vpliv, je povzpetnik 1
hitre odlocitve 1
ker je absolutist 1
ker je vsak dan slabše, nezaposlenost 1
ker jo politika ne zanima 1
koplje po starih zadevah 1
kritika prejsnje vlade 1
manjša socialna varnost, brezposelnost 1
menjava polit.usmeritve Janše komunist-klerikalecc 1
mešanje gosp. in politike 1
napaène politike 1
napaène poteze 1
nastala je slaba situacija v slovenski politiki 1
ne bi razlagala 1
ne dela vse prav 1
ne držijo se obljubljenega 1
ne komentiram 1
ne podpira 1
ne podpiram odloèitev vlade;ni služb za mlade 1
ne realizira obljub 1
ne vem povedat, ne bi 1
ne zanima ga politika 1
nedemokratiène odloèbe 1
nefunkcioniranje parlamenta 1
neizpolnjene obljube 1
neizpolnjene predvolilne obljube 1
nekompetenost 1
neposrednost politike 1
nepravilna demokracija 1
nereševanje študentske problematike 1
nesposobneži na kljuènih položajih 1
nesposobnost 1
netransperentnost 1
nezadovoljivo stanje v državi 1
ni bilo sprememb na boljše 1
ni naredil kar je obljubil 1
ni uspehov 1
ni všeèna stranka 1
ni zadovoljna 1
nima rad fašistov 1
niso kredibilni 1
niso èisto jasna posla 1
niè boljšega od prejšnje vlade 1
niè ne delajo 1
niè ne naredijo, ni sprememb 1
njegova politika nevsecna 1
obljube se niso uresnièile 1
odnos do pravic šudentov 1
odnos do študentov, zaposelih delavcev, omejuje pr 1
po svoje delajo 1
prejsna boljsa 1
premalo zaupanja v oblast 1
prenagle spremembe 1
prevelike soc. razlike 1
prevelike soc.razlike 1
preveliki razkorak med prièakovanji in tem kar del 1
preveliko razslojevanje ljudi 1
preveliko vmešavanje cerkve 1
preveè klera 1
preveè obljub 2
preveè obljublja 1
preveè oblubljajo 1
preveè poudarja cerkev 1
preveè povezani s cerkvijo 1
preveè revanšizma 1
preveè samosvoj, ne upošteva drugih 1
preveè se usmerja v stvari ki niso po okusu, cerke 1
preveè se vmešava v gospodarstvo, medije 1
preveè se zavzema za cerkev 1
preveè so agresivni 1
preveè za cerkev 1
previsoka brezposelnost 1
privatizacija - unièeno gospodarstvo 1
prièakovala je veè demokracije 1
razlika med besedami in dejanji 1
razni kiksi 1
se ne ukvarjajo s problemi ljudi 1
slaba socialna skrb 1
slaba socialna varnost 1
slabo opravljajo delo 1
standart 1
uvedba novih davkov 1
veèje plaèe 1
visoki davki 1
vpisni pogoji šolstva 1
vse gre na slabše 1
vtikanje politike v gospodarstvo 1
zamenjave vseh organo, ni to kar so oblljubljali, 1
zoprn èlovek, zapravlja denar 1
še vedno prepad v dohodkih prevelik (revni-bogati= 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99

mpoz1 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 748 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 9
2 finance, andrej bajuk 20
3 gospodarstvo, andrej vizjak 15
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 3
5 kulturo, vasko simoniti 7
6 notranje zadeve, dragutin mate 5
7 obrambo, karel erjavec 12
8 okolje in prostor, janez podobnik 7
9 pravosodje, lovro šturm 5
10 promet, janez božiČ 11
11 šolstvo in šport, milan zver 30
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bruČan 7
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 5
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 1
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 4
98 nobeno 46
99 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

mpoz2 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 757 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 4
2 finance, andrej bajuk 9
3 gospodarstvo, andrej vizjak 11
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 6
5 kulturo, vasko simoniti 6
6 notranje zadeve, dragutin mate 8
7 obrambo, karel erjavec 8
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božiČ 2
11 šolstvo in šport, milan zver 20
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bruČan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

mpoz3 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 766 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 8
2 finance, andrej bajuk 2
3 gospodarstvo, andrej vizjak 4
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 5
5 kulturo, vasko simoniti 9
6 notranje zadeve, dragutin mate 4
7 obrambo, karel erjavec 7
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božiČ 5
11 šolstvo in šport, milan zver 8
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bruČan 4
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 7
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 2
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

mneg1 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 775 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 16
2 finance, andrej bajuk 19
3 gospodarstvo, andrej vizjak 5
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 15
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 9
7 obrambo, karel erjavec 13
8 okolje in prostor, janez podobnik 3
9 pravosodje, lovro šturm 5
10 promet, janez božiČ 6
11 šolstvo in šport, milan zver 31
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 3
13 zdravje, andrej bruČan 43
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 9
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 8
98 nobeno 22
99 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

mneg2 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 784 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 17
2 finance, andrej bajuk 12
3 gospodarstvo, andrej vizjak 8
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 5
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 4
7 obrambo, karel erjavec 12
8 okolje in prostor, janez podobnik 9
9 pravosodje, lovro šturm 7
10 promet, janez božiČ 2
11 šolstvo in šport, milan zver 22
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 5
13 zdravje, andrej bruČan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 1
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

mneg3 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 793 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 6
2 finance, andrej bajuk 5
3 gospodarstvo, andrej vizjak 8
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 10
5 kulturo, vasko simoniti 3
6 notranje zadeve, dragutin mate 8
7 obrambo, karel erjavec 6
8 okolje in prostor, janez podobnik 3
9 pravosodje, lovro šturm 4
10 promet, janez božiČ 6
11 šolstvo in šport, milan zver 5
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 6
13 zdravje, andrej bruČan 9
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 5
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 1
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q842 BORUT PAHOR SE JE S STRANKO SOCIALNIH DE

BORUT PAHOR SE JE S STRANKO SOCIALNIH DEMOKRATOV PRIDRUŽIL VLADNEMU PARTNERSTVU ZA RAZVOJ. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 802 Frekvenca
1 odobravam 199
2 ne odobravam 71
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
270 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 0 0.246 4.449 0.999 0.762

Vrednosti spremenljivk od 0.246212628144964 do 4.44873128167726

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0606. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0606_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si