Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0606
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0606_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, Borut Pahor in stranka socialnih demokratov, okvirni vladni program reform, sindikati, zahteve študentov, prizadevanja slovenske katoliške cerkve, zakon o žrtvah vojnega nasilja, ocena problemskega stanja

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o vladnih reformah ter o vplivu cerkve na slovensko politiko.

Methodology


Collection date: 12. junij 2006 - 14. junij 2006
Date of production: 2006-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0606 - Politbarometer PB6/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 81
 • number of units: 724

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2006-06-15 724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 2006-06-15 2006-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 297
2 ni zadovoljen 364
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 63

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 462
2 ni zadovoljen 221
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 41

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 181 Frequency
2006-06-15 724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 2006-06-15 2006-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 280 Frequency
1 zadovoljen 297
2 ni zadovoljen 364
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 63

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 379 Frequency
1 zadovoljen 462
2 ni zadovoljen 221
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 41

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 478 Frequency
1 da, podpiram 302
2 ne, ne podpiram 345
3 ne vem, b.o. 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 77

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 577 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 158
3 nekaj vmes 303
4 . 115
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 26

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 676 Frequency
1 najmanj zaupa 105
2 . 135
3 nekaj vmes 220
4 . 149
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 26

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 775 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 151
3 nekaj vmes 319
4 . 105
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 42

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 874 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 79
3 nekaj vmes 214
4 . 228
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 28

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 973 Frequency
1 najmanj zaupa 136
2 . 215
3 nekaj vmes 277
4 . 30
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 53

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1072 Frequency
1 najmanj zaupa 162
2 . 179
3 nekaj vmes 212
4 . 95
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 47

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1171 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 119
3 nekaj vmes 276
4 . 171
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 36

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1270 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 71
3 nekaj vmes 221
4 . 222
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 77

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1369 Frequency
1 najmanj zaupa 221
2 . 147
3 nekaj vmes 157
4 . 111
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 35

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1468 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 50
3 nekaj vmes 226
4 . 275
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 35

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 1567 Frequency
1 najmanj zaupa 13
2 . 37
3 nekaj vmes 152
4 . 313
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 35

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1666 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 117
3 nekaj vmes 263
4 . 217
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 46

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1765 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 159
3 nekaj vmes 243
4 . 180
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 26

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1864 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 67
3 nekaj vmes 272
4 . 218
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 65

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 1963 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 105
3 nekaj vmes 246
4 . 165
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 104

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2062 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 125
3 nekaj vmes 292
4 . 177
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 33

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2161 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 146
3 nekaj vmes 314
4 . 124
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 74

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2260 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 60
3 nekaj vmes 162
4 . 295
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 70

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2359 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 143
3 nekaj vmes 231
4 . 153
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 59

Valid range from 1 to 6

q849a ANDREJ BAJUK

Value 2458 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 83
2 . 93
3 nekaj vmes 117
4 . 36
5 vreden je polnega zaupanja 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 381

Valid range from 1 to 5

q849b IGOR BAVÈAR

Value 2557 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 105
3 nekaj vmes 133
4 . 46
5 vreden je polnega zaupanja 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 391

Valid range from 1 to 5

q849c FRANCE BUÈAR

Value 2656 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 23
2 . 59
3 nekaj vmes 113
4 . 93
5 vreden je polnega zaupanja 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 383

Valid range from 1 to 5

q849d FRANCE CUKJATI

Value 2755 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 85
3 nekaj vmes 114
4 . 61
5 vreden je polnega zaupanja 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 390

Valid range from 1 to 5

q849e JANEZ DRNOVŠEK

Value 2854 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 20
2 . 29
3 nekaj vmes 81
4 . 156
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 372

Valid range from 1 to 5

q849f KAREL ERJAVEC

Value 2953 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 81
3 nekaj vmes 131
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 419

Valid range from 1 to 5

q849g JANEZ JANŠA

Value 3052 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 62
2 . 77
3 nekaj vmes 86
4 . 84
5 vreden je polnega zaupanja 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 370

Valid range from 1 to 5

q849h ZMAGO JELINÈIÈ

Value 3151 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 73
2 . 93
3 nekaj vmes 106
4 . 56
5 vreden je polnega zaupanja 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 370

Valid range from 1 to 5

q849i JELKO KACIN

Value 3250 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 38
2 . 74
3 nekaj vmes 141
4 . 79
5 vreden je polnega zaupanja 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 373

Valid range from 1 to 5

q849j MILAN KUÈAN

Value 3349 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 28
2 . 27
3 nekaj vmes 73
4 . 128
5 vreden je polnega zaupanja 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 368

Valid range from 1 to 5

q849k BORUT PAHOR

Value 3448 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 7
2 . 36
3 nekaj vmes 103
4 . 153
5 vreden je polnega zaupanja 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 371

Valid range from 1 to 5

q849l LOJZE PETERLE

Value 3547 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 23
2 . 53
3 nekaj vmes 135
4 . 102
5 vreden je polnega zaupanja 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 369

Valid range from 1 to 5

q849m JANEZ PODOBNIK

Value 3646 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 100
3 nekaj vmes 148
4 . 35
5 vreden je polnega zaupanja 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 371

Valid range from 1 to 5

q849n HERMAN RIGELNIK

Value 3745 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 31
2 . 67
3 nekaj vmes 101
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 469

Valid range from 1 to 5

q849o ANTON ROP

Value 3844 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 88
3 nekaj vmes 122
4 . 74
5 vreden je polnega zaupanja 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 381

Valid range from 1 to 5

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3943 Frequency
1 da 492
2 ne 193
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 39

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4042 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 108
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 51
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 418

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4141 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 43
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 24
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 263
Sysmiss 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 591

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4240 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 118
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 163
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 45
8 drugo stranko 12
9 ni volil 143
0 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 182

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4339 Frequency
1 prej levo 212
2 v sredino 127
3 prej desno 138
4 b.o. 227
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 247

Valid range from 1 to 4

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 4438 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 400
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 229
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 74
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
629 95

Valid range from 1 to 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 4537 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 411
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 200
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 113

Valid range from 1 to 3

q805a VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PRO

VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM. ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE, ALI NE?

Value 4636 Frequency
1 v glavnem podpiram 238
2 v glavnem ne podpiram 299
3 neopredeljen 75
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 112

Valid range from 1 to 4

q807_4_2 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ POVEJTE ZA: ...UVEDBO ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 4735 Frequency
1 podpira 149
2 ne podpira 483
3 ne ve, b.o. 69
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 92

Valid range from 1 to 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 4834 Frequency
1 podpira 161
2 ne podpira 485
3 ne ve, b.o. 55
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 78

Valid range from 1 to 3

q810_8 ...UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE (STANOVA

...UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE (STANOVANJA, HIŠE, ITD...)

Value 4933 Frequency
1 podpira 225
2 ne podpira 440
3 ne ve, b.o. 37
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 59

Valid range from 1 to 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 5032 Frequency
1 podpira 131
2 ne podpira 527
3 ne ve, b.o. 43
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 66

Valid range from 1 to 3

q848 ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA S

ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA SINDIKATOV V ZVEZI Z NAČRTOVANIMI VLADNIMI REFORMAMI?

Value 5131 Frequency
1 podpira 374
2 ne podpira 191
3 ne ve, b.o. 135
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 159

Valid range from 1 to 3

q843 ALI PODPIRATE ZAHTEVE, KI SO JIH VLADI N

ALI PODPIRATE ZAHTEVE, KI SO JIH VLADI NEDAVNO POSTAVILI SLOVENSKI ŠTUDENTI, ALI TEH ZAHTEV NE PODPIRATE?

Value 5230 Frequency
1 V GLAVNEM PODPIRAM 394
2 V GLAVNEM NE PODPIRAM 224
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 106

Valid range from 1 to 3

q844 SLOVENSKA KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJEM ČAS

SLOVENSKA KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJEM ČASU NAPOVEDUJE - OB PREDPOSTAVKI DRŽAVNEGA FINANCIRANJA - POLEG VRTCEV IN SREDNJIH ŠOL TUDI USTANAVLJANJE KATOLIŠKIH OSNOVNIH ŠOL IN KATOLIŠKE UNIVERZE. ALI TA PRIZADEVANJA CERKVE...

Value 5329 Frequency
1 PODPIRATE 205
2 NE PODPIRATE 453
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 66

Valid range from 1 to 3

q845 KAKO OCENJUJETE VPLIV CERKVE NA SLOVENSK

KAKO OCENJUJETE VPLIV CERKVE NA SLOVENSKO POLITIKO. ALI MISLITE, DA JE TE VPLIV...

Value 5428 Frequency
1 PREVELIK 437
2 RAVNO PRAVŠNJI 196
3 PREMAJHEN 28
4 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 63

Valid range from 1 to 4

q847 SE VAM ZDI SPREJEMLJIVO, DA BI ZAKON O Ž

SE VAM ZDI SPREJEMLJIVO, DA BI ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA DOPUŠČAL, DA BI DO ODŠKODNINE PRIŠLI TUDI SODELAVCI OKUPATORJA?

Value 5527 Frequency
1 zdi se mi sprejmljivo 79
2 ne zdi se mi sprejemljivo 512
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 133

Valid range from 1 to 3

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 5626 Frequency
1 danes boljše 78
2 danes slabše 380
3 niČ se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 60

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 5725 Frequency
1 danes boljše 171
2 danes slabše 173
3 niČ se ni spremenilo 278
4 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 102

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 5824 Frequency
1 danes boljše 67
2 danes slabše 382
3 niČ se ni spremenilo 165
4 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 110

Valid range from 1 to 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 5923 Frequency
1 danes boljše 100
2 danes slabše 343
3 niČ se ni spremenilo 210
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 71

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 6022 Frequency
1 danes boljše 61
2 danes slabše 294
3 niČ se ni spremenilo 238
4 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 131

Valid range from 1 to 4

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6121 Frequency
18 3
20 1
21 4
22 4
23 2
24 3
25 8
26 5
28 6
29 9
30 7
31 7
32 8
33 12
34 5
35 8
36 10
37 9
38 15
39 13
40 15
41 18
42 14
43 9
44 9
45 7
46 8
47 11
48 13
49 11
50 17
51 11
52 9
53 3
54 13
55 11
56 13
57 15
58 15
59 8
60 9
61 19
62 11
63 11
64 15
65 13
66 17
67 17
68 16
69 10
70 6
71 9
72 11
73 9
74 7
75 12
76 8
77 9
78 10
79 13
80 9
81 11
82 6
83 5
84 12
85 22
86 10
87 31
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 17 18 87 57.523 18.229

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6220 Frequency
1 OSNOVNA 114
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 330
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 171
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 17

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6319 Frequency
1 NA PODEŽELJU 260
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 238
3 V VEČJEM MESTU 87
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 122
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 17

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6418 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 173
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 122
3 SAMOZAPOSLEN 20
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 250
7 ŠTUDENT, DIJAK 86
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 3
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 17

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6517 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 34
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 108
3 NE, TO ME NE SKRBI 149
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 433

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6616 Frequency
1 sem veren 348
2 nisem veren 221
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 27

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 6715 Frequency
1 moški 274
2 ženska 434
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 16

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 6814 Frequency
Zakrita vrednost 724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 0

regija Regija

Value 6913 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 100
3 KORO[KA 28
4 SAVINJSKA 102
5 GORENJSKA 39
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 186
8 SPOD. POSAVSKA 18
9 DOLENJSKA 91
10 GORIŠKA 40
11 OBALNO-KRAŠKA 30
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 13

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 7012 Frequency
1 ->500 243
2 500-4000 185
3 4000-50000 157
4 NAD 50000 139
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 7111 Frequency
30 ->30 146
45 31 - 45 183
60 46 - 60 167
99 61 -> 211
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 17

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 7210 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 122
3 NSI 17
4 SDS 145
5 SLS 18
6 SNS 28
7 ZLSD - SD 75
9 drugo 18
0 ne vem 263
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 285

Valid range from 1 to 9

q481cd KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA NE PODPIRAT

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA NE PODPIRATE VLADE JANEZA JANŠE?

Value 739 Frequency
arogantnost, ne strinja se s SDS 1
bolj na domobransko stvar 1
brazposelnost 1
cerkev 1
davki, zdravstvo, brezposelnost 1
dela prevelike razlike med revnimi in bogatimi 1
eno se govori, drugo se dela 1
eno so obljube,drugo dejanja 1
gre se mu le za osebni vpliv, je povzpetnik 1
hitre odlocitve 1
ker je absolutist 1
ker je vsak dan slabše, nezaposlenost 1
ker jo politika ne zanima 1
koplje po starih zadevah 1
kritika prejsnje vlade 1
manjša socialna varnost, brezposelnost 1
menjava polit.usmeritve Janše komunist-klerikalecc 1
mešanje gosp. in politike 1
napaène politike 1
napaène poteze 1
nastala je slaba situacija v slovenski politiki 1
ne bi razlagala 1
ne dela vse prav 1
ne držijo se obljubljenega 1
ne komentiram 1
ne podpira 1
ne podpiram odloèitev vlade;ni služb za mlade 1
ne realizira obljub 1
ne vem povedat, ne bi 1
ne zanima ga politika 1
nedemokratiène odloèbe 1
nefunkcioniranje parlamenta 1
neizpolnjene obljube 1
neizpolnjene predvolilne obljube 1
nekompetenost 1
neposrednost politike 1
nepravilna demokracija 1
nereševanje študentske problematike 1
nesposobneži na kljuènih položajih 1
nesposobnost 1
netransperentnost 1
nezadovoljivo stanje v državi 1
ni bilo sprememb na boljše 1
ni naredil kar je obljubil 1
ni uspehov 1
ni všeèna stranka 1
ni zadovoljna 1
nima rad fašistov 1
niso kredibilni 1
niso èisto jasna posla 1
niè boljšega od prejšnje vlade 1
niè ne delajo 1
niè ne naredijo, ni sprememb 1
njegova politika nevsecna 1
obljube se niso uresnièile 1
odnos do pravic šudentov 1
odnos do študentov, zaposelih delavcev, omejuje pr 1
po svoje delajo 1
prejsna boljsa 1
premalo zaupanja v oblast 1
prenagle spremembe 1
prevelike soc. razlike 1
prevelike soc.razlike 1
preveliki razkorak med prièakovanji in tem kar del 1
preveliko razslojevanje ljudi 1
preveliko vmešavanje cerkve 1
preveè klera 1
preveè obljub 2
preveè obljublja 1
preveè oblubljajo 1
preveè poudarja cerkev 1
preveè povezani s cerkvijo 1
preveè revanšizma 1
preveè samosvoj, ne upošteva drugih 1
preveè se usmerja v stvari ki niso po okusu, cerke 1
preveè se vmešava v gospodarstvo, medije 1
preveè se zavzema za cerkev 1
preveè so agresivni 1
preveè za cerkev 1
previsoka brezposelnost 1
privatizacija - unièeno gospodarstvo 1
prièakovala je veè demokracije 1
razlika med besedami in dejanji 1
razni kiksi 1
se ne ukvarjajo s problemi ljudi 1
slaba socialna skrb 1
slaba socialna varnost 1
slabo opravljajo delo 1
standart 1
uvedba novih davkov 1
veèje plaèe 1
visoki davki 1
vpisni pogoji šolstva 1
vse gre na slabše 1
vtikanje politike v gospodarstvo 1
zamenjave vseh organo, ni to kar so oblljubljali, 1
zoprn èlovek, zapravlja denar 1
še vedno prepad v dohodkih prevelik (revni-bogati= 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99

mpoz1 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 748 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 9
2 finance, andrej bajuk 20
3 gospodarstvo, andrej vizjak 15
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 3
5 kulturo, vasko simoniti 7
6 notranje zadeve, dragutin mate 5
7 obrambo, karel erjavec 12
8 okolje in prostor, janez podobnik 7
9 pravosodje, lovro šturm 5
10 promet, janez božiČ 11
11 šolstvo in šport, milan zver 30
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bruČan 7
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 5
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 1
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 4
98 nobeno 46
99 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 526

Valid range from 1 to 99

mpoz2 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 757 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 4
2 finance, andrej bajuk 9
3 gospodarstvo, andrej vizjak 11
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 6
5 kulturo, vasko simoniti 6
6 notranje zadeve, dragutin mate 8
7 obrambo, karel erjavec 8
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božiČ 2
11 šolstvo in šport, milan zver 20
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bruČan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 608

Valid range from 1 to 99

mpoz3 USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE

USPEŠNOST VLADE SE KAŽE SKOZI DELOVANJE MINISTROV IN MINISTRSTEV. NAVEDITE NAJVEČ TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA POZITIVNO OCENO. (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 766 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 8
2 finance, andrej bajuk 2
3 gospodarstvo, andrej vizjak 4
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 5
5 kulturo, vasko simoniti 9
6 notranje zadeve, dragutin mate 4
7 obrambo, karel erjavec 7
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božiČ 5
11 šolstvo in šport, milan zver 8
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bruČan 4
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 7
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 2
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 649

Valid range from 1 to 99

mneg1 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 775 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 16
2 finance, andrej bajuk 19
3 gospodarstvo, andrej vizjak 5
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 15
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 9
7 obrambo, karel erjavec 13
8 okolje in prostor, janez podobnik 3
9 pravosodje, lovro šturm 5
10 promet, janez božiČ 6
11 šolstvo in šport, milan zver 31
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 3
13 zdravje, andrej bruČan 43
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 9
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 8
98 nobeno 22
99 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 511

Valid range from 1 to 99

mneg2 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 784 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 17
2 finance, andrej bajuk 12
3 gospodarstvo, andrej vizjak 8
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 5
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 4
7 obrambo, karel erjavec 12
8 okolje in prostor, janez podobnik 9
9 pravosodje, lovro šturm 7
10 promet, janez božiČ 2
11 šolstvo in šport, milan zver 22
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 5
13 zdravje, andrej bruČan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 11
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 1
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 583

Valid range from 1 to 99

mneg3 NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO

NAVEDITE ŠE TRI MINISTRSTVA, KI BI SI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽILA NEGATIVNO OCENO! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 793 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobniČ 6
2 finance, andrej bajuk 5
3 gospodarstvo, andrej vizjak 8
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukanČiČ 10
5 kulturo, vasko simoniti 3
6 notranje zadeve, dragutin mate 8
7 obrambo, karel erjavec 6
8 okolje in prostor, janez podobnik 3
9 pravosodje, lovro šturm 4
10 promet, janez božiČ 6
11 šolstvo in šport, milan zver 5
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 6
13 zdravje, andrej bruČan 9
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 5
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarČiČ 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 1
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 638

Valid range from 1 to 99

q842 BORUT PAHOR SE JE S STRANKO SOCIALNIH DE

BORUT PAHOR SE JE S STRANKO SOCIALNIH DEMOKRATOV PRIDRUŽIL VLADNEMU PARTNERSTVU ZA RAZVOJ. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 802 Frequency
1 odobravam 199
2 ne odobravam 71
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 454

Valid range from 1 to 3

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 0 0.246 4.449 0.999 0.762

Valid range from 0.246212628144964 to 4.44873128167726

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0606. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0606_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si