Seksualno delo v Sloveniji, 2020: Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih

Basic Study Information

ADP - IDNo: SDSLO20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SDSLO20_V1
Main author(s):
  • Markelj, Leja
  • Šori, Iztok
Data file producer:
MI - Mirovni inštitut (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-2556; P5-0413 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: seksualno delo, poklicna tveganja, stigma, tveganje, profesionalizacija, delo

Keywords ELSST:
SPOLNA INDUSTRIJA, POKLICNA IZPOSTAVLJENOST

Topic Classification CESSDA
Delo in zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
STIGMA
VARNOST
ZDRAVJE
DOSTOP DO STORITEV
POSEL
ZASEBNO ŽIVLJENJE
POLITIKE IN ZAKONODAJA


Abstract:

Raziskava obsega sistematični pregled literature o seksualnem delu v Sloveniji, ki je bila objavljena med letoma 1990 in 2020. Teoretsko-konceptualni okvir raziskave temelji na znanstveni literaturi, ki prostitucijo in druge seksualne storitve obravnava kot legitimno obliko dela in ugotavlja, da izključujoče politike in stigmatizacija slabijo položaj seksualnih delavk_cev, omejujejo njihove človekove in delavske pravice ter ustvarjajo kontekste za njihovo izkoriščanje. Osrednje vprašanje je, ali je mogoče poklicna tveganja v seksualnem delu odpraviti ali vsaj omiliti s politikami. Glavni namen sistematičnega pregleda je bil povzeti ugotovitve predhodnih študij o poklicnih tveganjih v seksualnem delu ter strategijah in politikah za njihovo zmanjševanje. Razen tega raziskovalca z analizo teoretskih pristopov, metodologij in vzorcev predhodnih študij odgovarjajo na vprašanja, kakšni so obseg, značilnosti in vrzeli na področju raziskovanja seksualnega dela v Sloveniji, s čimer so želeli ugotoviti, kje se kažejo potrebe po novih raziskavah ter s tem prispevati h razvoju raziskovalnega polja.

Methodology


Collection date: december 2020 - april 2021
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Medijska enota: besedilo

Universe:

Vključene so bile objave/publikacije, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: tematsko obravnavajo seksualno delo v Sloveniji v povezavi s poklicnimi tveganji, stigmo ali politikami; objavljene so bile med leti 1990 in 2020 v slovenskem ali angleškem jeziku; imajo dostopen povzetek; temeljijo na znanstveno-raziskovalnih metodologijah in/ali so bile predmet recenzentskega postopka. To so bili raziskovalni članki, izvirni znanstveni članki, monografije, poglavja v monografijah in neobjavljene študije (doktorska in magistrska dela). Ključen kriterij za zagotavljanje kakovosti vključenih študij je bil opravljen recenzentski postopek pred objavo.

Excluded:

Izključene so bile študije, ki niso izpolnjevale vključitvenih meril in se v nobenem vidiku niso nanašale na ključna vsebinska področja, poljudni prispevki, eseji, prispevki na konferencah in druge objave brez opisa znanstveno raziskovalne metodologije. Prav tako so bile izključene študije, ki obravnavajo prisilno prostitucijo in mladoletne respondente_ke, saj v teh primerih ne gre govoriti o delu, ampak gre za kazniva dejanja.

Data collected by:

Leja Markelj in Iztok Šori

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Oblikovanje vzorca, tj. iskanje študij, je bilo izvedeno po šestih vnaprej določenih zbirkah bibliografskih podatkov: COBISS.si, mEga iskalnik NUK, Digitalna knjižnica Slovenije Dlib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani RUL, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru DKUM in Repozitorij Univerze na Primorskem. Iskalni niz je bil oblikovan s kombinacijami različnih ključnih besed, ki so jih povezali z Boolovimi iskalnimi operatorji. Ključne besede so se navezovale na glavna tematska področja sistematičnega pregleda: seksualno delo, prostitucija, seksualne delavke, seksualna industrija, politike, nevarnost, tveganje, stigma. Iskanje je potekalo tudi po posameznih sektorjih seksualne industrije s ključnimi nizi: striptiz, erotična masaža, telefonski seks, pornografija. V nekaterih bazah so uporabili napredno iskanje po naslovu, ključnih besedah in po povzetku prispevka, ponekod tudi po sorodnih besedah. Rezultate so omejili glede na vrsto virov, letnico objave in predmetne oznake posameznih iskalnih nizov. Rezultat iskanja je obsegal 469 zadetkov. Razskovalca sta pregledala naslove, povzetke in ključne besede vseh zadetkov in na podlagi vključitvenih kriterijev izločila neustrezne vire. V kolikor na podlagi teh podatkov ni bilo mogoče presoditi, ali vir izpolnjuje vključitvene kriterije (tematsko obravnavajo seksualno delo v Sloveniji v povezavi s poklicnimi tveganji; stigmo ali politikami, objavljene so bile med leti 1990 in 2020 v slovenskem ali angleškem jeziku; imajo dostopen povzetek; temeljijo na znanstveno-raziskovalnih metodologijah in/ali so bile predmet recenzentskega postopka), sta natančneje pregledala tudi vsebino študij in prediskutirala morebitne dileme. Z namenom identifikacije dodatnih relevantnih študij ssta v nadaljevanju pregledala tudi bibliografije prvotno vključenih študij in interne arhive. Končno število vključenih publikacij v analizo je 45.

Mode of data collection:

Kodiranje vsebine

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Markelj, L. and Šori, I. (2022). Seksualno delo v Sloveniji, 2020: Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SDSLO20. https://doi.org/10.17898/ADP_SDSLO20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si