Evropska družboslovna raziskava 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ESS08
Glavni avtor(ji):
 • Jowell, Roger
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Jowell, Roger
 • Müller, Karl
 • Heerwegh, Dirk
 • Jacquemain, Marc
 • Dimova, Lilia
 • Kaliterna-Lipovcan, Ljiljana
 • Tsoumpanou, Lina
 • Vryonides, Marios
 • Vlachova, Klara Plecita
 • Fridberg, Torben
 • Anisaar, Mare
 • Ervasti, Heikki
 • Sauger, Nicolas
 • Boy, Daniel
 • van Deth, Jan W.
 • Yfantopoulos, Jan
 • Teperoglou, Eftyxia
 • Bohm, Gergely
 • Szalma, Ivett
 • McBride, James
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Trapenciere, Ilze
 • Aleksandrovs, Aleksandrs
 • Morkevicius, Vaidas
 • G. Ganzeboom, Harry B.
 • Ringdal, Kristen
 • Sztabinski, Pawel
 • Vala, Jorge
 • Stoica, Catalin Augustin
 • Holeab, Cosmin
 • Andreenkova, Anna
 • Vyrost, Jozef
 • Kurdija, Slavko
 • Torcal, Mariano
 • Hjerm, Mikael
 • Joye, Dominique
 • Esmer, Yilmaz
 • Gorbachyk, Andriy
 • Park, Alison
Izdelal datoteko podatkov:
NSD - Norwegian Social Science Data Services (Bergen, Norveška; 2009)

Finančna podpora:

Belgija - Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
Belgija - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Bolgarija - National Science Fund of Bulgaria through the Agency for Social Analyses (ASA)
Ciper - European University Cyprus
Danska - Danish Social Science Research Council
Estonija - Ministry of Education and Science
Estonija - Office of the Minister of Population Affairs
Finska - Academy of Finland (Suomen Akatemia)
Francija - Plan pluriannuel de formation (PPF) of the University of Caen, on behalf of the Comité de Concertation pour les Données en Sciences Sociales
Francija - Sciences Po (Paris, France)
Nemčija - Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)
Norveška - The Research Council of Norway
Poljska - Ministry of Science and Higher Education
Portugalska - Fundação para a Ciência e Tecnologia
Ruska federacija - CESSI (Institute for Comparative Social Research)
Ruska federacija - RGNF - RUSSIAN HUMANITARIAN SCIENTIFIC FUND
Slovaška - Ministry of Education of the Slovak Republic
Slovenija - Slovenian Research Agency
Španija - Ministerio de Ciencia e Innovación (Spanish Ministry of Science and Innovation)
Španija - Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya (Citizen Participation Department of the Catalan government)
Španija - Centre d'Estudis d'Opinió (Catalan Public Opinion Studies Center); Escola Galega de Administración Pública (Galician School of Public Administration)
Švedska - Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, FAS
Švica - Swiss National Science Foundation
Ukrajina - National Academy of Sciences of Ukraine; International Renaissance Foundation
Združeno kraljestvo- Economic and Social Research Council (ESRC)

Serija:
 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje, politika, družbene vrednote, socialna izključenost, diskriminacija, religija, nacionalna identiteta, življenjska pot, predsodki do starejših oseb, dobro počutje

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družbena izključenost
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Evropska družboslovna raziskava (ESS) je akademsko usmerjena, več državna raziskava, ki je potekala v več kot 30 državah. Trije cilji raziskave so: prvič - spremljanje in razlaga spreminjanja odnosa javnosti in vrednot v Evropi in da razišče kako med seboj sodelujejo spreminjajoče se evropske institucije, drugič - spodbujanje in utrditev izboljšane metode za navzkrižna merjenja nacionalnih raziskav v Evropi in zunaj nje, in tretjič - razvoj vrste evropskih socialnih kazalnikov, vključno z nazorskimi kazalci. V četrtem krogu, raziskava zajema 31 držav in uporabi najstrožjo metodologijo. Raziskava je financirana s pomočjo Evropske komisije 6. okvirnega programa, Evropske znanstvene fundacije in nacionalnih organiov za financiranje v vsaki državi. Vključuje strogo naključno verjetnostno vzorčenje, z minimalno 70% stopnjo odziva ciljne populacije in strogimi protokoli prevajanja. Enourni intervju v živo vključuje vprašanja o različnih temah, pri čemer se jedro ponovi od prejšnjih krogov raziskav in razvijeta se tudi dve modula za četrti krog, ki zajemata izraze in predsodke do starejših oseb in socialno skrbstvo vedenja v spreminjajoči se Evropi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov v sodelujočih državah je potekalo od 25. avgusta 2008 - do 31. maja 2009., Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Belgija - 13.11.08 - 20.03.09;, Bolgarija - 06.03.09 - 31.05.09;, Ciper - 29.09.08 - 21.12.08;, Danska - 01.09.08 - 11.01.09;, Estonija - 05.11.08 - 11.03.09;, Finska - 19.09.08 - 05.02.09;, Francija - 28.09.08 - 31.01.09;, Nemčija - 27.08.08 - 31.01.09;, Norveška - 25.08.08 - 20.01.09;, Poljska - 03.11.08 - 15.02.09;, Portugalska - 09.10.08 - 08.03.09;, Ruska federacija - 08.11.08 - 09.04.09;, Slovaška - 17.11.08 - 15.02.09;, Slovenija - 20.10.08 - 20.01.09;, Španija - 05.09.08 - 31.01.09;, Švedska - 15.09.08 - 03.02.09;, Švica - 30.08.08 - 17.04.09;, Združeno kraljestvo - 01.09.08 - 19.01.09.
Čas izdelave: 2009
Država: Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska - celinska Portugalska, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija - Španija, vkljlučno s severno-afriškima mestama Ceuta in Melilla, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo - Kanalski otoki, otok Man, ter območje severno od Caledonian Canal na Škotskem (to je večina Highlands in otoške regije), so izključeni.
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse osebe, stare 15 let in več, ki prebivajo v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v sodelujočih državah.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Belgija - TNS Dimarso, Square F. Riga 30, B-1030 Brussels, Belgium

Bolgarija - Fieldwork team at the Institute of sociology, 13-a Moskovska str. Sofia 1000, Bulgaria

Ciper - European University Cyprus, 6 Diogenes Str, Engomi, Nicosia 1516, CYPRUS

Danska - SFI-SURVEY, Herluf Trollesgade 1, 1052 Copenhagen K, Denmark

Estonija - Turu-uuringute AS, Tatari 6, Tallinn, Estonia

Finska - Statistics Finland (Tilastokeskus), FI-00022 Statistics Finland

Francija - Institut de Sondages Lasvialle - GFK

Nemčija - Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Friedrich-Wilhelm-Strasse 18, 53113 Bonn; Germany

Norveška - Statistics Norway, Division for sample surveys, Kongens gate 11, Oslo, P.O.B 8131 Dep, N-0033 Oslo, Norway

Poljska - Centre of Sociological Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, 72, Nowy Swiat St., 00-330 Warsaw, Poland

Portugalska - TNS Euroteste Marketing e Opinião S.A.

Ruska federacija - CESSI (Institute for Comparative Social Research), Bolshaya Dmitrovka, 20/5,107031 Moscow, Russia

Slovaška - Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Karpatska 5, 040 01 Kosice, Slovakia

Slovenija - University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Public Opinion and Mass Communication Research Center, Kardeljeva pl. 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Španija - Metroscopia

Švedska - Scb, Box 24300, 10451 Stockholm, Sweden

Švica - MIS Trend, Pont-Bessières 3,1005 Lausanne, Switzerland

Združeno kraljestvo - NatCen and NISRA

Tip vzorca:

Za podrobnosti o postopkih vzorčenja glej: http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/surveydoc.html

Način zbiranja podatkov:

Podrobnosti o načinu zbiranja podatkov najdete na: http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/

Uteževanje:

Na splošno so bile uteži za vsako državo izračunane po naslednjem postopku: w=1/(PROB1*...*PROBk) je nx1 vektor uteži; k je odvisn od števila stopenj vzorca. Vse uteži so bile na koncu popravljene tako, da je vsota končne uteži enaka velikosti realiziranega vzorca (n), se pravi weights=n*w/sum(w).

Omejitve dostopa

Podatki so brez omejitev dostopni za neprofitne namene. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki temeljijo na podatkih ESS naj pri citirajo upoštevajo: a) bibliografsko citiranje, kot navedeno v rubriki Opis raziskave>Oblika citiranja b) referenco na NSD kot na arhiv in distributor podatkov ESS.

Z namenom nudenja bistvenih informacij o uporabi podatkov in izmenjavi informacij o raziskavi agencijam, ki so raziskavo financirale, se od uporabnikov podatkov ESS zahteva, da NSD pošljejo bibliografski zapis ali elektronsko verzijo zaključenega poročila, članka, prispevka na konferenci ali povzetka tez doktorata. Seznam citiranj in refence na posamezna dela bodo prosto dostopna. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

NAME Title of dataset

1. Title of dataset

Vrednost 13 Frekvenca
ESS4e02 41027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

ESSROUND ESS round

2. ESS round

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0 4 4 4 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

EDITION Edition

3. Edition

Vrednost 31 Frekvenca
2.0 41027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

NAME Title of dataset

1. Title of dataset

Vrednost 1569 Frekvenca
ESS4e02 41027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

ESSROUND ESS round

2. ESS round

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0 4 4 4 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

EDITION Edition

3. Edition

Vrednost 3567 Frekvenca
2.0 41027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

PRODDATE Production date

4. Production date

Vrednost 4566 Frekvenca
17.12.2009 41027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

IDNO Respondent's identification number

6. Respondent's identification number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0 1 300029998 9360517.983 45029624.048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 300029998

CNTRY Country

5. Country

Vrednost 6564 Frekvenca
BE Belgium 1760
BG Bulgaria 2230
CH Switzerland 1819
CY Cyprus 1215
DE Germany 2751
DK Denmark 1610
EE Estonia 1661
ES Spain 2576
FI Finland 2195
FR France 2073
GB United Kingdom 2352
HU Hungary 1544
IL 2490
NL 1778
NO Norway 1549
PL Poland 1619
PT Portugal 2367
RO Romania 0
RU Russian Federation 2512
SE Sweden 1830
SI Slovenia 1286
SK Slovakia 1810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41027 0

TVTOT TV watching, total time on average weekday CARD 1

A1. On an average weekday, how much time, in total, do you spend watching television?

Vrednost 7563 Frekvenca
0 No time at all 1634
1 Less than 0,5 hour 2165
2 0,5 hour to 1 hour 5493
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5839
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 6832
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 5355
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 4857
7 More than 3 hours 8767
77 Refusal 3
88 Don't know 76
99 No answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40942 85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

TVPOL TV watching, news/politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A2. And again on an average weekday, how much of your time watching television is spent watching news or programmes about politics and current affairs?

Vrednost 8562 Frekvenca
0 No time at all 2741
1 Less than 0,5 hour 12463
2 0,5 hour to 1 hour 14918
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5043
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2153
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 877
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 418
7 More than 3 hours 629
66 Not applicable 1634
77 Refusal 3
88 Don't know 141
99 No answer 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39242 1785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

RDTOT Radio listening, total time on average weekday ASK ALL STILL CARD 1

A3. On an average weekday, how much time, in total, do you spend listening to the radio?

Vrednost 9561 Frekvenca
0 No time at all 10793
1 Less than 0,5 hour 6653
2 0,5 hour to 1 hour 6409
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3138
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2561
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 1635
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 1431
7 More than 3 hours 8224
77 Refusal 4
88 Don't know 138
99 No answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40844 183

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

RDPOL Radio listening, news/politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A4. And again on an average weekday, how much of your time listening to the radio is spent listening to news or programmes about politics and current affairs?

Vrednost 10560 Frekvenca
0 No time at all 4998
1 Less than 0,5 hour 13275
2 0,5 hour to 1 hour 6511
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 2170
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1028
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 547
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 389
7 More than 3 hours 997
66 Not applicable 10787
77 Refusal 1
88 Don't know 281
99 No answer 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29915 11112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

NWSPTOT Newspaper reading, total time on average weekday ASK ALL STILL CARD 1

A5. On an average weekday, how much time, in total, do you spend reading the newspapers?

Vrednost 11559 Frekvenca
0 No time at all 12236
1 Less than 0,5 hour 12255
2 0,5 hour to 1 hour 10945
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3229
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1246
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 485
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 238
7 More than 3 hours 290
77 Refusal 1
88 Don't know 87
99 No answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40924 103

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

NWSPPOL Newspaper reading, politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A6. And how much of this time is spent reading about politics and current affairs?

Vrednost 12558 Frekvenca
0 No time at all 3841
1 Less than 0,5 hour 17384
2 0,5 hour to 1 hour 5634
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 1087
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 333
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 124
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 58
7 More than 3 hours 67
66 Not applicable 12251
77 Refusal 1
88 Don't know 200
99 No answer 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28528 12499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

NETUSE Personal use of internet/e-mail/www ASK ALL CARD 2

A7. Now, using this card, how often do you use the internet, the World Wide Web or e-mail - whether at home or at work - for your personal use?

Vrednost 13557 Frekvenca
0 No access at home or work 10808
1 Never use 6323
2 Less than once a month 638
3 Once a month 469
4 Several times a month 1170
5 Once a week 1463
6 Several times a week 4926
7 Every day 15134
77 Refusal 7
88 Don't know 54
99 No answer 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40931 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

PPLTRST Most people can be trusted or you can't be too careful CARD 3

A8. Using this card, generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Please tell me on a score of 0 to 10, where 0 means you can't be too careful and 10 means that most people can be trusted.

Vrednost 14556 Frekvenca
0 You can't be too careful 2308
1 1 2007
2 2 2911
3 3 4309
4 4 3911
5 5 8220
6 6 4305
7 7 5894
8 8 4851
9 9 1399
10 Most people can be trusted 777
77 Refusal 8
88 Don't know 112
99 No answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40892 135

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

PPLFAIR Most people try to take advantage of you, or try to be fair CARD 4

A9. Using this card, do you think that most people would try to take advantage of you if they got the chance, or would they try to be fair?

Vrednost 15555 Frekvenca
0 Most people try to take advantage of me 1062
1 1 1186
2 2 2116
3 3 3235
4 4 3365
5 5 8479
6 6 4584
7 7 6902
8 8 6343
9 9 2169
10 Most people try to be fair 1163
77 Refusal 9
88 Don't know 395
99 No answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40604 423

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

PPLHLP Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves CARD 5

A10. Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly looking out for themselves?

Vrednost 16554 Frekvenca
0 People mostly look out for themselves 1759
1 1 2016
2 2 3500
3 3 4989
4 4 4482
5 5 8637
6 6 4733
7 7 5322
8 8 3648
9 9 1032
10 People mostly try to be helpful 676
77 Refusal 12
88 Don't know 194
99 No answer 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40794 233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

POLINTR How interested in politics

B1. How interested would you say you are in politics ? are you?

Vrednost 17553 Frekvenca
1 Very interested 4543
2 Quite interested 15327
3 Hardly interested 13913
4 Not at all interested 7166
7 Refusal 8
8 Don't know 47
9 No answer 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40949 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

POLCMPL Politics too complicated to understand CARD 6

B2. How often does politics seem so complicated that you can't really understand what is going on?

Vrednost 18552 Frekvenca
1 Never 3663
2 Seldom 8152
3 Occasionally 14816
4 Regularly 8201
5 Frequently 5300
7 Refusal 42
8 Don't know 794
9 No answer 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40132 895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

POLDCS Making mind up about political issues CARD 7

B3. How difficult or easy do you find it to make your mind up about political issues ?

Vrednost 19551 Frekvenca
1 Very difficult 3044
2 Difficult 10452
3 Neither difficult nor easy 13962
4 Easy 10081
5 Very easy 2442
7 Refusal 38
8 Don't know 911
9 No answer 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39981 1046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TRSTPRL Trust in country's parliament CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ? [country]?s parliament?

Vrednost 20550 Frekvenca
0 No trust at all 4117
1 1 2079
2 2 3143
3 3 4395
4 4 4228
5 5 7848
6 6 4418
7 7 4637
8 8 3262
9 9 964
10 Complete trust 619
77 Refusal 42
88 Don't know 1254
99 No answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39710 1317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTLGL Trust in the legal system CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the legal system?

Vrednost 21549 Frekvenca
0 No trust at all 3023
1 1 1789
2 2 2831
3 3 3868
4 4 3725
5 5 6554
6 6 4157
7 7 5236
8 8 5208
9 9 2324
10 Complete trust 1088
77 Refusal 33
88 Don't know 1165
99 No answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39803 1224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTPLC Trust in the police CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the police?

Vrednost 22548 Frekvenca
0 No trust at all 2116
1 1 1250
2 2 2027
3 3 2779
4 4 3080
5 5 6183
6 6 4489
7 7 6367
8 8 6699
9 9 3432
10 Complete trust 2063
77 Refusal 26
88 Don't know 488
99 No answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40485 542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTPLT Trust in politicians CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... politicians?

Vrednost 23547 Frekvenca
0 No trust at all 5902
1 1 3301
2 2 4430
3 3 5322
4 4 5094
5 5 7393
6 6 3955
7 7 2927
8 8 1299
9 9 272
10 Complete trust 156
77 Refusal 40
88 Don't know 883
99 No answer 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40051 976

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTPRT Trust in political parties CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... political parties?

Vrednost 24546 Frekvenca
0 No trust at all 5659
1 1 3250
2 2 4522
3 3 5384
4 4 5022
5 5 7553
6 6 3953
7 7 2803
8 8 1213
9 9 249
10 Complete trust 160
77 Refusal 46
88 Don't know 1162
99 No answer 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39768 1259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTEP Trust in the European Parliament CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the European Parliament?

Vrednost 25545 Frekvenca
0 No trust at all 2922
1 1 1579
2 2 2402
3 3 3544
4 4 3905
5 5 8341
6 6 4764
7 7 4042
8 8 2682
9 9 809
10 Complete trust 513
77 Refusal 71
88 Don't know 5379
99 No answer 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35503 5524

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TRSTUN Trust in the United Nations CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the United Nations?

Vrednost 26544 Frekvenca
0 No trust at all 2353
1 1 1238
2 2 1871
3 3 2664
4 4 3293
5 5 7408
6 6 4771
7 7 5543
8 8 4421
9 9 1659
10 Complete trust 900
77 Refusal 68
88 Don't know 4788
99 No answer 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36121 4906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

VOTE Voted last national election

B11. Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last [country] national election in [month/year]?

Vrednost 27543 Frekvenca
1 Yes 29551
2 No 7912
3 Not eligible to vote 3150
7 Refusal 61
8 Don't know 218
9 No answer 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40613 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

PRTVTBBE Party voted for in last national election, Belgium

B12BE. Which party did you vote for in that election? (Belgium)

Vrednost 28542 Frekvenca
1 Groen! 45
2 CD&V + N-VA 295
4 Lijst Dedecker 31
5 SP.A. + Vlaams - Progressieven (Spirit) 144
7 Vlaams Belang 97
8 Open VLD + Vivant 158
9 CDH 84
10 Ecolo 65
11 Front National 6
12 MR 130
13 PS 185
14 Other 16
15 Blank 23
16 Invalid 11
66 Not applicable 326
77 Refusal 84
88 Don't know 60
99 No answer 0
Sysmiss 39267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1290 39737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

PRTVTABG Party voted for in last national election, Bulgaria

B12BG. Which party did you vote for in that election? (Bulgaria)

Vrednost 29541 Frekvenca
1 Koalitziia za Balgariia 488
2 Dvijenie za Prava i Svobodi 196
3 Koalitziia na Rozata 3
4 Demokrati za Silna Balgariia 50
5 Natzionalno Dvijenie Simeon II 121
6 Koalitziia ODS 163
7 Koalitziia BNS 36
8 Novo Vreme 6
9 Evroroma 2
10 Koalitziia Ataka 102
11 Other 13
66 Not applicable 706
77 Refusal 285
88 Don't know 59
99 No answer 0
Sysmiss 38797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1180 39847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

PRTVTBCH Party voted for in last national election, Switzerland

B12CH. Which party did you vote for in that election? (Switzerland)

Vrednost 30540 Frekvenca
1 Radicals 97
2 Christian democrats 93
3 Socialist party 178
4 Swiss people party 207
5 Liberal party 19
6 Christian-social 8
7 Swiss labor party 5
8 Green party 103
9 Green liberal party 27
10 Swiss democrats 1
11 Federal Democratic Union 7
12 Evangelical People's Party 17
13 Lega dei Ticinese 3
14 Other party 0
15 Blank paper 33
16 Mixed vote 26
66 Not applicable 856
77 Refusal 27
88 Don't know 111
99 No answer 1
Sysmiss 39208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 40203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

PRTVTCY Party voted for in last national election, Cyprus

B12CY. Which party did you vote for in that election? (Cyprus)

Vrednost 31539 Frekvenca
1 Progressive Party of Working People (AKEL) 284
2 Demokrat Party (DIKO) 198
3 Democratic Rally (DISY) 256
4 European Party (EVROKO) 37
5 The Cyprus Green Party 20
6 United Democrats (EDI) 13
7 Social Democrats (KS EDEK) 73
8 Other 3
66 Not applicable 164
77 Refusal 150
88 Don't know 9
99 No answer 8
Sysmiss 39812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 40143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTVBDE1 Party voted for in last national election 1, Germany

B12DE1. Which party did you vote for in that election? (Germany 1)

Vrednost 32538 Frekvenca
1 Social Democratic Party (SPD) 648
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 679
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 157
4 Liberal Democratic Party (FDP) 93
5 The Left Party.Party of Democratic Socialism (Linkspartei.PD 161
6 Republican Party (Republikaner) 10
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 3
8 Other party 32
66 Not applicable 675
77 Refusal 159
88 Don't know 134
99 No answer 0
Sysmiss 38276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1783 39244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTVBDE2 Party voted for in last national election 2, Germany

B12DE2. Which party did you vote for in that election? (Germany 2)

Vrednost 33537 Frekvenca
1 Social Democratic Party (SPD) 553
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 582
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 240
4 Liberal Democratic Party (FDP) 180
5 The Left Party.Party of Democratic Socialism (Linkspartei.PD 168
6 Republican Party (Republikaner) 15
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 5
8 Other party 17
66 Not applicable 675
77 Refusal 157
88 Don't know 159
99 No answer 0
Sysmiss 38276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1760 39267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTVTBDK Party voted for in last national election, Denmark

B12DK. Which party did you vote for in that election? (Denmark)

Vrednost 34536 Frekvenca
1 Socialdemokraterne - the Danish social democtrats 360
2 Det Radikale Venstre - Danish Social-Liberal Party 90
3 Det Konservative Folkeparti - Conservative 131
4 SF- Socialistisk Folkeparti - the Socialist People's Party 193
5 Dansk Folkeparti - Danish peoples party 129
6 Kristendemokraterne - Christian democtrats 14
7 Venstre, Danmarks Liberale Parti - Venstre 367
8 Ny Alliance - New alliance 36
9 Enhedslisten, De Rød-Grønne - The Red-Green Alliance 20
10 Andet – other 5
66 Not applicable 191
77 Refusal 49
88 Don't know 17
99 No answer 8
Sysmiss 39417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1345 39682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTVTBEE Party voted for in last national election, Estonia

B12EE. Which party did you vote for in that election? (Estonia)

Vrednost 35535 Frekvenca
1 Pro Patria and Res Publica Union 133
2 The Estonian Centre Party 237
3 Estonian Reform Party 294
4 The People's Union of Estonia 46
5 The Social Democratic Party 81
6 Estonian Greens 69
7 Party of Estonian Christian Democrats 6
8 Estonian United Left Party 1
9 Estonian Independence Party 2
10 Russian Party in Estonia 1
11 campaigner 2
66 Not applicable 719
77 Refusal 14
88 Don't know 53
99 No answer 3
Sysmiss 39366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 40155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

PRTVTBES Party voted for in last national election, Spain

B12ES. Which party did you vote for in that election? (Spain)

Vrednost 36534 Frekvenca
1 Partido Popular 451
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 750
3 Izquierda Unida (IU) 64
4 Convergència i Unió (CiU) 56
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 18
6 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 30
7 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 36
8 Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) 4
9 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 3
10 Unión Progreso y Democracia (UPyD) 8
74 Other 23
75 Blank vote 33
76 Spoiled vote 5
66 Not applicable 733
77 Refusal 329
88 Don't know 33
99 No answer 0
Sysmiss 38451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1481 39546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 76

PRTVTAFI Party voted for in last national election, Finland

B12FI. Which party did you vote for in that election? (Finland)

Vrednost 37533 Frekvenca
1 The National Coalition Party 359
2 The Swedish People´s Party (SPP) 74
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 1
4 The Centre Party 296
5 True Finns 54
6 Christian Democrats 44
7 The Green League 131
8 Finnish Social Democratic Party 315
9 The Left Alliance 95
10 Communist Party of Finland 4
11 The Communist Workers' Party of Finland 1
12 Other 17
66 Not applicable 489
77 Refusal 103
88 Don't know 109
99 No answer 103
Sysmiss 38832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 39636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTVTBFR Party voted for in last national election, France (ballot 1)

B12FR. Which party did you vote for in that election? (France)

Vrednost 38532 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 16
2 FN (Front National) 31
3 LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) 24
4 LO (Lutte Ouvrière) 23
5 MPF (Mouvement pour la France) 7
6 Nouveau Centre 11
7 PC (Parti Communiste) 44
8 PS (Parti Socialiste) 419
9 PRG (Parti Radical de Gauche) 25
10 UDF-MoDem (Mouvement Democrate) 88
11 UMP (Union pour la Majorité Présidentielle) 408
12 Les Verts 65
13 Autres mouvements écologistes 15
14 Divers gauche 12
15 Divers droite 24
16 Autre 3
17 Blanc 34
18 Nul 5
66 Not applicable 642
77 Refusal 114
88 Don't know 63
99 No answer 0
Sysmiss 38954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 39773

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

PRTVTGB Party voted for in last national election, United Kingdom

B12GB. Which party did you vote for in that election? (United Kingdom)

Vrednost 39531 Frekvenca
1 Conservative 467
2 Labour 615
3 Liberal Democrat 242
4 Scottish National Party 24
5 Plaid Cymru 5
6 Green Party 23
7 Other 42
11 Ulster Unionist Party (nir) 7
12 Democratic Unionist Party (nir) 10
13 Sinn Fein (nir) 7
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 16
15 Alliance Party (nir) 2
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 785
77 Refusal 57
88 Don't know 50
99 No answer 0
Sysmiss 38675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1460 39567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

PRTVTBHU Party voted for in last national election, Hungary

Vrednost 40530 Frekvenca
1 Fidesz - KDNP 457
2 MDF 19
3 MIÉP - Jobbik a Harmadik Út 6
4 MSZP 353
5 Munkáspárt 5
6 SZDSZ 21
7 Centrumpárt 4
8 Kereszténydemokrata Párt - Keresztény Centrum Összefogás 1
9 Magyar Vidék és Polgári Párt 1
10 MCF Roma Összefogás Párt 0
16 Other party 0
17 Didn't go to vote 0
66 Not applicable 417
77 Refusal 235
88 Don't know 25
99 No answer 0
Sysmiss 39483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 40160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

PRTVTAIL Party voted for in last national election, Israel

Vrednost 41529 Frekvenca
1 HaAvoda- the Israeli Labor Party 201
2 Likud 302
3 Kadima 334
4 Shas 129
5 Meretz 71
6 National Religious Party 53
7 United Torah Judaism 132
8 Pensioners of Israel to the Knesset 70
9 Yisrael Beiteinu 100
10 Hadash 7
11 Balad 27
12 Ra'am- Ta'al 28
13 Hetz 0
14 Shinui 9
15 Ale Yarok 7
16 HaYerukim 11
17 Other 30
18 blank ballot 6
19 Did not vote 0
66 Not applicable 658
77 Refusal 279
88 Don't know 0
99 No answer 36
Sysmiss 38537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1517 39510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

PRTVTCNL Party voted for in last national election, Netherlands

Vrednost 42528 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 378
2 Labour Party 330
3 Party for Freedom and Democracy 204
4 List Pim Fortuyn 22
5 Democrats `66 52
6 Green Left 86
7 Socialistic Party 176
8 Christian Union 64
9 Liveable Netherlands 2
10 Social Reformed Party 18
11 PVV (List Wilders) 35
12 Party for the Animals 26
13 Other 2
14 Blanc 6
66 Not applicable 330
77 Refusal 21
88 Don`t know 26
99 No answer 0
Sysmiss 39249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 39626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PRTVTNO Party voted for in last national election, Norway

B12NO. Which party did you vote for in that election? (Norway)

Vrednost 43527 Frekvenca
1 Red Electoral Alliance (RV) 11
2 Socialist left party (SV) 110
3 Labour Party (A) 399
4 Liberal Party (V) 53
5 Christian Democratic Party (Krf) 67
6 Centre Party (Sp) 59
7 Conservative Party (H) 237
8 Progress Party (FrP) 178
9 Coast Party (KYST) 3
10 Other 12
66 Not applicable 378
77 Refusal 25
88 Don't know 17
99 No answer 0
Sysmiss 39478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 39898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTVTBPL Party voted for in last national election, Poland

B12PL. Which party did you vote for in that election? (Poland)

Vrednost 44526 Frekvenca
1 Left and Democrats 81
2 League of Polish Families 10
3 Civic Platform 494
4 Polish Labour Party 4
5 Polish Peasants Party 60
6 Law and Justice 313
7 Self-defence 19
8 Other party 3
66 Not applicable 532
77 Refusal 32
88 Don't know 70
99 No answer 1
Sysmiss 39408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 40043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTVTAPT Party voted for in last national election, Portugal

B12PT. Which party did you vote for in that election? (Portugal)

Vrednost 45525 Frekvenca
1 BE - Bloco de Esquerda 35
2 CDS/PP - Centro Democrático Social/Partido Popular 39
3 PCP-PEV - Partido Comunista Português - Partido Ecologista o 69
4 PCTP-MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 9
5 PDA - Partido Democrático do Atlântico 0
6 PH - Partido Humanista 1
7 PND - Partido da Nova Democracia 6
8 PNR - Partido Nacional Renovador 2
9 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
10 PSD - Partido Social Democrata 304
11 PS - Partido Socialista 587
12 Votou em branco / nulo 53
13 Outro 0
66 Not applicable 821
77 Refusal 371
88 Don't know 70
99 No answer 0
Sysmiss 38660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 39922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

PRTVTARU Party voted for in last national election, Russian Federation

B12RU. Which party did you vote for in that election? (Russian Federation)

Vrednost 46524 Frekvenca
1 Edinaya Rossia 1187
2 KPRF 220
3 LDPR 104
4 Rodina 0
5 Union of the Right Forces 18
6 Yabloko 9
7 Agrarian party 21
8 Russian party of pensioners and party of social justice 0
9 Party of Revival of Russia - Russian Party of Life 1
11 Fair Russia 54
15 Green party 1
96 Against all 0
98 Other 0
66 Not applicable 761
77 Refusal 62
88 Don't know 73
99 No answer 1
Sysmiss 38515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1615 39412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

PRTVTSE Party voted for in last national election, Sweden

B12SE. Which party did you vote for in that election? (Sweden)

Vrednost 47523 Frekvenca
1 Centre Party 94
2 Liberals 119
3 Christian Democrats 62
4 Green Party 80
5 Conservative 417
6 Social Democrats 504
7 Left 73
8 Other 57
66 Not applicable 341
77 Refusal 45
88 Don't know 36
99 No answer 2
Sysmiss 39197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1406 39621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTVTCSI Party voted for in last national election, Slovenia

B12SI. Which party did you vote for in that election? (Slovenia)

Vrednost 48522 Frekvenca
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia - DESUS 60
2 Liberal Democracy of Slovenia - LDS 36
3 LIPA - Party 6
4 New Slovenia - Christian Peoples Party - NSi 17
5 Slovenian Democratic Party - SDS 194
6 Slovene Peoples Party - SLS 32
7 Slovene National Party - SNS 46
8 Social Democrats - SD 286
9 ZARES - New Politics 59
10 Other 8
66 Not applicable 380
77 Refusal 138
88 Don't know 19
99 No answer 5
Sysmiss 39741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 40283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTVTASK Party voted for in last national election, Slovakia

B12SK. Which party did you vote for in that election? (Slovakia)

Vrednost 49521 Frekvenca
1 Movement for a Democratic Slovakia (HZDS) 103
2 Slovak Democratic Christian Union (SDKU) 204
3 SMER 515
4 Party of Hungarian Coalition (SMK) 110
5 Christian Democratic Movement (KDH) 109
6 Slovak National Party (SNS) 102
7 Other 17
66 Not applicable 437
77 Refusal 141
88 Don't know 68
99 No answer 4
Sysmiss 39217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1160 39867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

CONTPLT Contacted politician or government official last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?contacted a politician, government or local government official?

Vrednost 50520 Frekvenca
1 Yes 5143
2 No 35760
7 Refusal 14
8 Don't know 55
9 No answer 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40903 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

WRKPRTY Worked in political party or action group last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?worked in a political party or action group?

Vrednost 51519 Frekvenca
1 Yes 1471
2 No 39445
7 Refusal 7
8 Don't know 53
9 No answer 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40916 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

WRKORG Worked in another organisation or association last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?worked in another organisation or association?

Vrednost 52518 Frekvenca
1 Yes 5357
2 No 35530
7 Refusal 6
8 Don't know 74
9 No answer 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40887 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

BADGE Worn or displayed campaign badge/sticker last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?worn or displayed a campaign badge/sticker?

Vrednost 53517 Frekvenca
1 Yes 2860
2 No 38033
7 Refusal 6
8 Don't know 59
9 No answer 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40893 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SGNPTIT Signed petition last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?signed a petition?

Vrednost 54516 Frekvenca
1 Yes 8695
2 No 32125
7 Refusal 7
8 Don't know 134
9 No answer 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40820 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PBLDMN Taken part in lawful public demonstration last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?taken part in a lawful public demonstration?

Vrednost 55515 Frekvenca
1 Yes 2420
2 No 38467
7 Refusal 10
8 Don't know 68
9 No answer 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40887 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

BCTPRD Boycotted certain products last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you ? ?boycotted certain products?

Vrednost 56514 Frekvenca
1 Yes 5931
2 No 34913
7 Refusal 7
8 Don't know 110
9 No answer 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40844 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

CLSPRTY Feel closer to a particular party than all other parties ASK ALL

B20a. Is there a particular political party you feel closer to than all the other parties?

Vrednost 57513 Frekvenca
1 Yes 20637
2 No 19468
7 Refusal 175
8 Don't know 709
9 No answer 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40105 922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRTCLBBE Which party feel closer to, Belgium

B20bBE. Which one? (Belgium)

Vrednost 58512 Frekvenca
1 Groen! 43
2 CD&V 147
3 N-VA 13
4 Lijst Dedecker 25
5 SP.A. 94
6 Vlaams - Progressieven (Spirit) 1
7 Vivant 1
8 Vlaams Belang 45
9 Open VLD 79
10 CDH 62
11 Ecolo 65
12 Front National 1
13 MR 95
14 PS 137
15 Other 11
66 Not applicable 916
77 Refusal 24
88 Don't know 1
99 No answer 0
Sysmiss 39267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 40208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PRTCLABG Which party feel closer to, Bulgaria

B20bBG. Which one? (Bulgaria)

Vrednost 59511 Frekvenca
1 BSP 373
2 BND 2
3 VMRO-BND 10
4 GERB 273
5 DPS 153
6 Dvijenie 'Gergiovden' 1
7 DSB 46
8 DP 0
9 BZNS-NS 11
10 NDSV 16
11 Ataka 108
12 Novo vreme 3
13 RZS 9
14 Evroroma 1
15 SDS 91
16 SSD 1
17 OBT 0
18 Other 8
66 Not applicable 1046
77 Refusal 75
88 Don't know 2
99 No answer 1
Sysmiss 38797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1106 39921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

PRTCLBCH Which party feel closer to, Switzerland

B20bCH. Which one? (Switzerland)

Vrednost 60510 Frekvenca
1 Radicals 135
2 Christian democrats 113
3 Socialist party 245
4 Swiss people party 236
5 Liberal party 24
6 Christian-social 4
7 Swiss labor party 7
8 Green party 109
9 Green liberal party 36
10 Swiss democrats 2
11 Federal Democratic Union 6
12 Evangelical People's Party 18
13 Lega dei Ticinese 2
14 Other party 15
66 Not applicable 847
77 Refusal 12
88 Don't know 8
99 No answer 0
Sysmiss 39208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 40075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PRTCLCY Which party feel closer to, Cyprus

B20bCY. Which one? (Cyprus)

Vrednost 61509 Frekvenca
1 Progressive Party of Working People (AKEL) 266
2 Demokrat Party (DIKO) 155
3 Democratic Rally (DISY) 248
4 European Party (EVROKO) 23
5 The Cyprus Green Party 10
6 United Democrats (EDI) 7
7 Social Democrats (KS EDEK) 61
8 Other 0
66 Not applicable 384
77 Refusal 50
88 Don't know 1
99 No answer 10
Sysmiss 39812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 40257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTCLBDE Which party feel closer to, Germany

B20bDE. Which one? (Germany)

Vrednost 62508 Frekvenca
1 Social Democratic Party (SPD) 392
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 475
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 198
4 Liberal Democratic Party (FDP) 90
5 The Left Party.Party of Democratic Socialism (Linkspartei.PD 157
6 Republican Party (Republikaner) 8
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 5
8 Other party 18
66 Not applicable 1328
77 Refusal 75
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 38276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1343 39684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTCLBDK Which party feel closer to, Denmark

B20bDK. Which one? (Denmark)

Vrednost 63507 Frekvenca
1 Socialdemokraterne - the Danish social democtrats 322
2 Det Radikale Venstre - Danish Social-Liberal Party 72
3 Det Konservative Folkeparti - Conservative 116
4 SF- Socialistisk Folkeparti - the Socialist People's Party 220
5 Dansk Folkeparti - Danish peoples party 109
6 Kristendemokraterne - Christian democtrats 9
7 Venstre, Danmarks Liberale Parti - Venstre 286
8 Ny Alliance - New alliance 5
9 Enhedslisten, De Rød-Grønne - The Red-Green Alliance 22
10 Andet – other 0
66 Not applicable 412
77 Refusal 29
88 Don't know 2
99 No answer 6
Sysmiss 39417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1161 39866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTCLBEE Which party feel closer to, Estonia

B20bEE. Which one? (Estonia)

Vrednost 64506 Frekvenca
1 Pro Patria and Res Publica Union 99
2 The Estonian Centre Party 277
3 Estonian Reform Party 163
4 The People's Union of Estonia 22
5 The Social Democratic Party 70
6 Estonian Greens 73
7 Party of Estonian Christian Democrats 6
8 Estonian United Left Party 2
9 Estonian Independence Party 1
10 Russian Party in Estonia 1
11 campaigner 0
66 Not applicable 927
77 Refusal 14
88 Don't know 2
99 No answer 4
Sysmiss 39366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 40313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

PRTCLBES Which party feel closer to, Spain

B20bES. Which one? (Spain)

Vrednost 65505 Frekvenca
1 Partido Popular 304
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 512
3 Izquierda Unida (IU) 59
4 Convergència i Unió (CiU) 39
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 19
6 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 23
7 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 24
8 Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) 3
9 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 4
10 Unión Progreso y Democracia (UPyD) 5
74 Other 18
66 Not applicable 1462
77 Refusal 97
88 Don't know 7
99 No answer 0
Sysmiss 38451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 40017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 74

PRTCLAFI Which party feel closer to, Finland

B20bFI. Which one? (Finland)

Vrednost 66504 Frekvenca
1 The National Coalition Party 290
2 The Swedish People´s Party (SPP) 57
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 2
4 The Centre Party 228
5 True Finns 71
6 Christian Democrats 42
7 The Green League 157
8 Finnish Social Democratic Party 238
9 The Left Alliance 87
10 Communist Party of Finland 1
11 The Communist Workers' Party of Finland 2
12 Other 11
66 Not applicable 929
77 Refusal 62
88 Don't know 18
99 No answer 0
Sysmiss 38832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 39841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTCLBFR Which party feel closer to, France

B20bFR. Which one? (France)

Vrednost 67503 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 8
2 FN (Front National) 34
3 LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) 42
4 LO (Lutte Ouvrière) 14
5 MRC (Mouvement Rèpublicain et Citoyen) 1
6 MPF (Mouvement pour la France) 11
7 Nouveau Centre 21
8 PC (Parti Communiste) 83
9 PRG (Parti Radical de Gauche) 8
10 PS (Parti Socialiste) 334
11 UMP (Union pour la Majorité Présidentielle) 361
12 UDF-MoDem (Mouvement Democrate) 76
13 Les Verts 63
14 Autres mouvements écologistes 13
15 Autre 9
66 Not applicable 941
77 Refusal 44
88 Don't know 10
99 No answer 0
Sysmiss 38954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 39949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PRTCLGB Which party feel closer to, United Kingdom

B20bGB. Which one? (United Kingdom)

Vrednost 68502 Frekvenca
1 Conservative 402
2 Labour 430
3 Liberal Democrat 144
4 Scottish National Party 23
5 Plaid Cymru 10
6 Green Party 40
7 Other 37
11 Ulster Unionist Party (nir) 8
12 Democratic Unionist Party (nir) 4
13 Sinn Fein (nir) 8
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 7
15 Alliance Party (nir) 2
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 1210
77 Refusal 22
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 38675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1115 39912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

PRTCLBHU Which party feel closer to, Hungary

Vrednost 69501 Frekvenca
1 Fidesz - KDNP 322
2 MDF 16
3 MIÉP 5
4 MSZP 152
5 Munkáspárt 8
6 SZDSZ 9
7 Centrumpárt 2
8 Kereszténydemokrata Párt - Keresztény Centrum Összefogás 2
9 Magyar Vidék és Polgári Párt 1
10 MCF Roma Összefogás Párt 0
11 Jobbik Magyarországért Mozgalom 15
12 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 0
16 Other party 1
66 Not applicable 946
77 Refusal 62
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 39483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 40494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

PRTCLAIL Which party feel closer to, Israel

Vrednost 70500 Frekvenca
1 HaAvoda- the Israeli Labor Party 101
2 Likud 225
3 Kadima 128
4 Shas 80
5 Meretz 73
6 National Religious Party 50
7 United Torah Judaism 92
8 Pensioners of Israel to the Knesset 9
9 Yisrael Beiteinu 89
10 Hadash 5
11 Balad 4
12 Ra'am- Ta'al 8
13 Hetz 0
14 Shinui 1
15 Ale Yarok 7
16 HaYerukim 13
17 Other 13
18 blank ballot 0
19 Did not vote 0
66 Not applicable 1498
77 Refusal 64
88 Don't know 0
99 No answer 30
Sysmiss 38537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 40129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

PRTCLBNL Which party feel closer to, Netherlands

Vrednost 71499 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 216
2 Labour Party 188
3 Party for Freedom and Democracy 134
4 List Pim Fortuyn 8
5 Democrats `66 61
6 Green Left 66
7 Socialistic Party 136
8 Christian Union 49
9 Liveable Netherlands 2
10 Social Reformed Party 19
11 PVV (List Wilders) 50
12 Party for the Animals 23
13 TON (List Verdonk) 11
14 Other 0
66 Not applicable 804
77 Refusal 5
88 Don`t know 6
99 No answer 0
Sysmiss 39249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 40064

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PRTCLNO Which party feel closer to, Norway

B20bNO. Which one? (Norway)

Vrednost 72498 Frekvenca
1 Red Electoral Alliance (RV) 11
2 Socialist left party (SV) 94
3 Labour Party (A) 374
4 Liberal Party (V) 42
5 Christian Democratic Party (Krf) 60
6 Centre Party (Sp) 49
7 Conservative Party (H) 184
8 Progress Party (FrP) 181
9 Coast Party (KYST) 2
10 Other 6
66 Not applicable 524
77 Refusal 18
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 39478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 40024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTCLCPL Which party feel closer to, Poland

B20bPL. Which one? (Poland)

Vrednost 73497 Frekvenca
1 League of Polish Families 2
2 Civic Platform 180
3 Democratic Party 5
4 Polish Peasants Party 28
5 Law and Justice 89
6 Self-defence 1
7 Social Democratic Party of Poland 12
8 Democratic Left Alliance 43
9 Labour Union 0
10 Other party 10
66 Not applicable 1238
77 Refusal 7
88 Don't know 0
99 No answer 4
Sysmiss 39408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 40657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTCLBPT Which party feel closer to, Portugal

B20bPT. Which one? (Portugal)

Vrednost 74496 Frekvenca
1 BE - Bloco de Esquerda 45
2 CDS/PP - Centro Democrático Social/Partido Popular 33
3 PCP-PEV - Partido Comunista Português - Partido Ecologista o 83
4 PCTP-MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 6
5 PDA - Partido Democrático do Atlântico 0
6 PH - Partido Humanista 0
7 PND - Partido da Nova Democracia 3
8 PNR - Partido Nacional Renovador 0
9 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
10 PSD - Partido Social Democrata 292
11 PS - Partido Socialista 470
12 Outro 1
66 Not applicable 1213
77 Refusal 217
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 38660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 40094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTCLARU Which party feel closer to, Russian Federation

B20bRU. Which one? (Russian Federation)

Vrednost 75495 Frekvenca
1 Edinaya Rossia 833
2 KPRF 180
3 LDPR 82
4 Rodina 0
5 Union of the Right Forces 13
6 Yabloko 16
7 Agrarian party 14
8 Russian party of pensioners and party of social justice 0
9 Party of Revival of Russia - Russian Party of Life 0
11 Fair Russia 22
15 Green party 3
96 Against all 0
98 Other 0
66 Not applicable 1335
77 Refusal 12
88 Don't know 2
99 No answer 0
Sysmiss 38515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1163 39864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

PRTCLSE Which party feel closer to, Sweden

B20bSE. Which one? (Sweden)

Vrednost 76494 Frekvenca
1 Centre Party 57
2 Liberals 86
3 Christian Democrats 38
4 Green Party 81
5 Conservative 295
6 Social Democrats 468
7 Left 86
8 Other 40
66 Not applicable 649
77 Refusal 19
88 Don't know 10
99 No answer 1
Sysmiss 39197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1151 39876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTCLCSI Which party feel closer to, Slovenia

B20bSI. Which one? (Slovenia)

Vrednost 77493 Frekvenca
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia - DESUS 42
2 Liberal Democracy of Slovenia - LDS 30
3 LIPA - Party 0
4 New Slovenia - Christian Peoples Party - NSi 12
5 Slovenian Democratic Party - SDS 115
6 Slovene Peoples Party - SLS 19
7 Slovene National Party - SNS 37
8 Social Democrats - SD 165
9 ZARES - New Politics 51
10 Other 5
66 Not applicable 765
77 Refusal 43
88 Don't know 2
99 No answer 0
Sysmiss 39741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 40551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTCLASK Which party feel closer to, Slovakia

B20bSK. Which one? (Slovakia)

Vrednost 78492 Frekvenca
1 Movement for a Democratic Slovakia (HZDS) 47
2 Slovak Democratic Christian Union (SDKU) 111
3 SMER 388
4 Party of Hungarian Coalition (SMK) 71
5 Christian Democratic Movement (KDH) 57
6 Slovak National Party (SNS) 81
7 Other 17
66 Not applicable 978
77 Refusal 48
88 Don't know 4
99 No answer 8
Sysmiss 39217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 40255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

PRTDGCL How close to party ASK IF PARTY GIVEN AT B20b (codes 01 to xx)

B20c. How close do you feel to this party? Do you feel that you are ...

Vrednost 79491 Frekvenca
1 Very close 2571
2 Quite close 12048
3 Not close 4168
4 Not at all close 482
6 Not applicable 21437
7 Refusal 11
8 Don't know 216
9 No answer 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19269 21758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

MMBPRTY Member of political party ASK ALL

B21. Are you a member of any political party?

Vrednost 80490 Frekvenca
1 Yes 1824
2 No 39066
7 Refusal 42
8 Don't know 58
9 No answer 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40890 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRTMBBBE Member of which party, Belgium

B22BE. Which one? (Belgium)

Vrednost 81489 Frekvenca
1 Groen! 4
2 CD&V 18
3 N-VA 0
4 Lijst Dedecker 0
5 SP.A. 19
6 Vlaams - Progressieven (Spirit) 0
7 Vivant 0
8 Vlaams Belang 5
9 Open VLD 10
10 CDH 2
11 Ecolo 2
12 Front National 0
13 MR 7
14 PS 9
15 Other 6
66 Not applicable 1676
77 Refusal 2
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 40945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PRTMBABG Member of which party, Bulgaria

B22BG. Which one? (Bulgaria)

Vrednost 82488 Frekvenca
1 BSP 67
2 BND 1
3 VMRO-BND 5
4 GERB 16
5 DPS 10
6 Dvijenie 'Gergiovden' 0
7 DSB 3
8 DP 0
9 BZNS-NS 4
10 NDSV 7
11 Ataka 5
12 Novo vreme 1
13 RZS 0
14 Evroroma 0
15 SDS 11
16 SSD 1
17 OBT 0
18 Other 6
66 Not applicable 2085
77 Refusal 8
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
137 40890

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

PRTMBBCH Member of which party, Switzerland

B22CH. Which one? (Switzerland)

Vrednost 83487 Frekvenca
1 Radicals 31
2 Christian democrats 14
3 Socialist party 23
4 Swiss people party 26
5 Liberal party 3
6 Christian-social 2
7 Swiss labor party 0
8 Green party 4
9 Green liberal party 2
10 Swiss democrats 0
11 Federal Democratic Union 0
12 Evangelical People's Party 1
13 Lega dei Ticinese 0
14 Other party 3
66 Not applicable 1709
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 40918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PRTMBCY Member of which party, Cyprus

B22CY. Which one? (Cyprus)

Vrednost 84486 Frekvenca
1 Progressive Party of Working People (AKEL) 57
2 Demokrat Party (DIKO) 23
3 Democratic Rally (DISY) 55
4 European Party (EVROKO) 3
5 The Cyprus Green Party 0
6 United Democrats (EDI) 0
7 Social Democrats (KS EDEK) 10
8 Other 0
66 Not applicable 1055
77 Refusal 5
88 Don't know 0
99 No answer 7
Sysmiss 39812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 40879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTMBBDE Member of which party, Germany

B22DE. Which one? (Germany)

Vrednost 85485 Frekvenca
1 Social Democratic Party (SPD) 19
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 36
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 6
4 Liberal Democratic Party (FDP) 4
5 The Left Party.Party of Democratic Socialism (Linkspartei.PD 9
6 Republican Party (Republikaner) 3
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 3
8 Other party 0
66 Not applicable 2667
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 40947

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTMBBDK Member of which party, Denmark

B22DK. Which one? (Denmark)

Vrednost 86484 Frekvenca
1 Socialdemokraterne - the Danish social democtrats 44
2 Det Radikale Venstre - Danish Social-Liberal Party 11
3 Det Konservative Folkeparti - Conservative 17
4 SF- Socialistisk Folkeparti - the Socialist People's Party 13
5 Dansk Folkeparti - Danish peoples party 8
6 Kristendemokraterne - Christian democtrats 3
7 Venstre, Danmarks Liberale Parti - Venstre 39
8 Ny Alliance - New alliance 3
9 Enhedslisten, De Rød-Grønne - The Red-Green Alliance 1
10 Andet – other 1
66 Not applicable 1464
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 39417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 40887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTMBBEE Member of which party, Estonia

B22EE. Which one? (Estonia)

Vrednost 87483 Frekvenca
1 Pro Patria and Res Publica Union 11
2 The Estonian Centre Party 25
3 Estonian Reform Party 13
4 The People's Union of Estonia 8
5 The Social Democratic Party 10
6 Estonian Greens 14
7 Party of Estonian Christian Democrats 2
8 Estonian United Left Party 0
9 Estonian Independence Party 0
10 Russian Party in Estonia 0
11 campaigner 0
12 Estonian National Party 1
66 Not applicable 1563
77 Refusal 1
88 Don't know 2
99 No answer 11
Sysmiss 39366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 40943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTMBBES Member of which party, Spain

B22ES. Which one? (Spain)

Vrednost 88482 Frekvenca
1 Partido Popular 7
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 17
3 Izquierda Unida (IU) 0
4 Convergència i Unió (CiU) 1
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 0
6 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 2
7 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 1
8 Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) 0
9 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 0
10 Unión Progreso y Democracia (UPyD) 0
74 Other 2
66 Not applicable 2543
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 40997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 74

PRTMBAFI Member of which party, Finland

B22FI. Which one? (Finland)

Vrednost 89481 Frekvenca
1 The National Coalition Party 24
2 The Swedish People´s Party (SPP) 11
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 0
4 The Centre Party 52
5 True Finns 2
6 Christian Democrats 5
7 The Green League 6
8 Finnish Social Democratic Party 28
9 The Left Alliance 11
10 Communist Party of Finland 1
11 The Communist Workers' Party of Finland 0
12 Other 2
66 Not applicable 2047
77 Refusal 6
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 40885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTMBBFR Member of which party, France

B22FR. Which one? (France)

Vrednost 90480 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 1
2 FN (Front National) 2
3 LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) 2
4 LO (Lutte Ouvrière) 0
5 MRC (Mouvement Rèpublicain et Citoyen) 0
6 MPF (Mouvement pour la France) 1
7 Nouveau Centre 0
8 PC (Parti Communiste) 7
9 PRG (Parti Radical de Gauche) 0
10 PS (Parti Socialiste) 11
11 UMP (Union pour la Majorite Presidentielle) 18
12 UDF-MoDem (Mouvement Democrate) 0
13 Les Verts 1
14 Autres mouvements ecologistes 1
15 Autre 1
66 Not applicable 2027
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 40982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PRTMBGB Member of which party, United Kingdom

B22GB. Which one? (United Kingdom)

Vrednost 91479 Frekvenca
1 Conservative 33
2 Labour 17
3 Liberal Democrat 11
4 Scottish National Party 1
5 Plaid Cymru 0
6 Green Party 1
7 Other 0
11 Ulster Unionist Party (nir) 0
12 Democratic Unionist Party (nir) 0
13 Sinn Fein (nir) 0
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 0
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 3
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 2285
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 1
Sysmiss 38675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 40961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

PRTMBBHU Member of which party, Hungary

Vrednost 92478 Frekvenca
1 Fidesz - KDNP 0
2 MDF 1
3 MIÉP 0
4 MSZP 9
5 Munkáspárt 0
6 SZDSZ 1
7 Centrumpárt 0
8 Kereszténydemokrata Párt - Keresztény Centrum Összefogás 0
9 Magyar Vidék és Polgári Párt 0
10 MCF Roma Összefogás Párt 0
11 Jobbik Magyarországért Mozgalom 0
12 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 0
16 Other party 0
66 Not applicable 1533
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 41016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

PRTMBAIL Member of which party, Israel

Vrednost 93477 Frekvenca
1 HaAvoda- the Israeli Labor Party 28
2 Likud 33
3 Kadima 20
4 Shas 3
5 Meretz 2
6 National Religious Party 4
7 United Torah Judaism 4
8 Pensioners of Israel to the Knesset 0
9 Yisrael Beiteinu 3
10 Hadash 1
11 Balad 3
12 Ra'am- Ta'al 2
13 Hetz 0
14 Shinui 1
15 Ale Yarok 0
16 HaYerukim 1
17 Other 3
18 blank ballot 0
19 Did not vote 0
66 Not applicable 2359
77 Refusal 6
88 Don't know 0
99 No answer 17
Sysmiss 38537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 40919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

PRTMBBNL Member of which party, Netherlands

Vrednost 94476 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 28
2 Labour Party 11
3 Party for Freedom and Democracy 7
4 List Pim Fortuyn 0
5 Democrats `66 1
6 Green Left 5
7 Socialistic Party 14
8 Christian Union 10
9 Liveable Netherlands 0
10 Social Reformed Party 9
11 PVV (List Wilders) 0
12 Party for the Animals 0
13 TON (List Verdonk) 0
14 Other 3
66 Not applicable 1690
77 Refusal 0
88 Don`t know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 40939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PRTMBNO Member of which party, Norway

B22NO. Which one? (Norway)

Vrednost 95475 Frekvenca
1 Red Electoral Alliance (RV) 0
2 Socialist left party (SV) 9
3 Labour Party (A) 35
4 Liberal Party (V) 6
5 Christian Democratic Party (Krf) 21
6 Centre Party (Sp) 9
7 Conservative Party (H) 20
8 Progress Party (FrP) 8
9 Coast Party (KYST) 1
10 Other 1
66 Not applicable 0
77 Refusal 2
88 Don't know 0
99 No answer 1437
Sysmiss 39478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 40917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTMBCPL Member of which party, Poland

B22PL. Which one? (Poland)

Vrednost 96474 Frekvenca
1 League of Polish Families 2
2 Civic Platform 2
3 Democratic Party 1
4 Polish Peasants Party 4
5 Law and Justice 1
6 Self-defence 1
7 Social Democratic Party of Poland 1
8 Democratic Left Alliance 3
9 Labour Union 0
10 Other party 1
66 Not applicable 1601
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 39408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 41011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTMBAPT Member of which party, Portugal

B22PT. Which one? (Portugal)

Vrednost 97473 Frekvenca
1 BE - Bloco de Esquerda 0
2 CDS/PP - Centro Democrático Social/Partido Popular 4
3 PCP-PEV - Partido Comunista Português - Partido Ecologista o 8
4 PCTP-MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 0
5 PDA - Partido Democrático do Atlântico 0
6 PH - Partido Humanista 0
7 PND - Partido da Nova Democracia 0
8 PNR - Partido Nacional Renovador 0
9 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
10 PSD - Partido Social Democrata 22
11 PS - Partido Socialista 24
12 Outro 0
66 Not applicable 2306
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 40969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

PRTMBARU Member of which party, Russian Federation

B22RU. Which one? (Russian Federation)

Vrednost 98472 Frekvenca
1 Edinaya Rossia 47
2 KPRF 26
3 LDPR 5
4 Rodina 0
5 Union of the Right Forces 1
6 Yabloko 0
7 Agrarian party 2
8 Russian party of pensioners and party of social justice 0
9 Party of Revival of Russia - Russian Party of Life 0
11 Fair Russia 5
15 Green party 1
96 Against all 0
98 Other 0
66 Not applicable 2422
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 38515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 40940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

PRTMBSE Member of which party, Sweden

B22SE. Which one? (Sweden)

Vrednost 99471 Frekvenca
1 Centre Party 22
2 Liberals 7
3 Christian Democrats 3
4 Green Party 3
5 Conservative 22
6 Social Democrats 53
7 Left 6
8 Other 4
66 Not applicable 1708
77 Refusal 2
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 40907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

PRTMBCSI Member of which party, Slovenia

B22SI. Which one? (Slovenia)

Vrednost 100470 Frekvenca
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia - DESUS 6
2 Liberal Democracy of Slovenia - LDS 8
3 LIPA - Party 0
4 New Slovenia - Christian Peoples Party - NSi 3
5 Slovenian Democratic Party - SDS 14
6 Slovene Peoples Party - SLS 9
7 Slovene National Party - SNS 2
8 Social Democrats - SD 11
9 ZARES - New Politics 1
10 Other 3
66 Not applicable 1225
77 Refusal 1
88 Don't know 2
99 No answer 1
Sysmiss 39741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 40970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PRTMBASK Member of which party, Slovakia

B22SK. Which one? (Slovakia)

Vrednost 101469 Frekvenca
1 Movement for a Democratic Slovakia (HZDS) 9
2 Slovak Democratic Christian Union (SDKU) 4
3</