Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019

Basic Study Information

ADP - IDNo: OSDPED19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_OSDPED19_V1
Main author(s):
  • Zadel, Maja
  • Perković, Ksenija
  • Medarić, Zorana
  • Sedmak, Mateja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Zavod RS za zaposlovanje

Project number:

JN002826/2019 (ZRSZ)

Study Content

Keywords ADP: enotni notranji EU trg, ekonomska integracija, zaposlovanje tujih delavcev, zaposlovanje EU delavcev, evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, MEDNARODNE MIGRACIJE, TUJ DELAVEC

Topic Classification CESSDA
Zaposlovanje
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
PRAVICE DO PROSTEGA GIBANJA
PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ EU IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
POZNAVANJE PRISELJENIH OSEB
INTEGRACIJA/VKLJUČEVANJE V SLOVENSKO DRUŽBO
PODPORNE STORITVE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V okviru javnega naročila Zavoda RS za zaposlovanje je bila izvedena Raziskava o potrebah na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji. Pri tem je bila med prebivalci Slovenije izvedena tudi javnomnenjska raziskava (anketa), z namenom ugotoviti odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, pa tudi na splošno odnos do priseljevanja delavcev iz drugih držav, (pomembnih) dejavnikih integracije ter o poznavanju Evropske službe za zaposlitveno mobilnost – EURES. V okviru Raziskave o potrebah na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji je bilo sicer izvedenih tudi 16 intervjujev z delodajalci, ki zaposlujejo tuje delavce ter 10 intervjujev z delavci iz drugih držav članic Evropske Unije. Intervjuji v ADP niso dostopni, so pa slednji v obliki krajših izsekov predstavljeni v publikaciji, dostopni med spremnimi gradivi.

Methodology


Collection date: 17. junij 2019 - 27. junij 2019
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Slovenije.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

V raziskavi je bilo uporabljeno dvostopenjsko stratificirano naključno vzorčenje. Telefonske številke anketiranih so bile pridobljene naključno iz Telefonskega imenika Slovenije in vzorčene proporcionalno glede na statistične regije. Pri tem je bilo razmerje telefonskih številk 50:50 glede na tip priključka (stacionarni ali mobilni). Z vključevanjem mobilnih telefonskih številk je bila zagotovljena boljša pokritost ciljne populacije in s tem izboljšana reprezentativnost realiziranega vzorca.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Utež je narejena glede na spol in starost po podatkih SURS-a za prvo polletje leta 2019. Spremenljivka "utez" se nahaja na koncu podatkovne datoteke. Utež je bila konstituirana naknadno, zato so lahko minimalna odstopanja od objave. Dodatno velja opozoriti, da datoteka vsebuje n=546 enot, od katerih 6 enot nima pripisanih uteži zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zadel, Maja; Medarić, Zorana

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 81
  • number of units: 546

License: ccbync

Version: 10. september 2021

Variable list

ID ID številka

ID številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 0 1 1123 561.093 314.754

Valid range from 1 to 1123

V1_1 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – posameznika v Sloveniji Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Posameznika v Sloveniji

Value 22 Frequency
1 Zelo slabo 34
2 Slabo 61
3 Niti slabo niti dobro 227
4 Dobro 126
5 Zelo dobro 70
99 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 28

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – slovensko družbo Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Slovensko družbo

Value 31 Frequency
1 Zelo slabo 43
2 Slabo 83
3 Niti slabo niti dobro 200
4 Dobro 120
5 Zelo dobro 66
99 Ne vem, brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 34

Valid range from 1 to 5

ID ID številka

ID številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 0 1 1123 561.093 314.754

Valid range from 1 to 1123

V1_1 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – posameznika v Sloveniji Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Posameznika v Sloveniji

Value 280 Frequency
1 Zelo slabo 34
2 Slabo 61
3 Niti slabo niti dobro 227
4 Dobro 126
5 Zelo dobro 70
99 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 28

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – slovensko družbo Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Slovensko družbo

Value 379 Frequency
1 Zelo slabo 43
2 Slabo 83
3 Niti slabo niti dobro 200
4 Dobro 120
5 Zelo dobro 66
99 Ne vem, brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 34

Valid range from 1 to 5

V1_3 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – slovenski trg dela Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Slovenski trg dela

Value 478 Frequency
1 Zelo slabo 54
2 Slabo 112
3 Niti slabo niti dobro 146
4 Dobro 133
5 Zelo dobro 62
99 Ne vem, brez odgovora 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 39

Valid range from 1 to 5

V1_4 Kako prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na – evropsko povezovanje (integracija) Kako bi na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 5-zelo dobro) ocenili, da prosto gibanje delavcev in njihovih družinskih članov (npr. selitev, zaposlovanje) znotraj meja EU vpliva na

Evropsko povezovanje (integracija)

Value 577 Frequency
1 Zelo slabo 29
2 Slabo 54
3 Niti slabo niti dobro 151
4 Dobro 164
5 Zelo dobro 107
99 Ne vem, brez odgovora 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 41

Valid range from 1 to 5

V2_1 Delavce iz EU potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer je pomanjkanje domačih delavcev. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavce iz EU potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer je pomanjkanje domačih delavcev.

Value 676 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 79
2 Se ne strinjam 61
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 90
4 Se strinjam 139
5 Se popolnoma strinjam 176
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 5

V2_2 Delavci iz EU so pridobitev za slovensko gospodarstvo. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU so pridobitev za slovensko gospodarstvo.

Value 775 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 66
2 Se ne strinjam 68
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 133
4 Se strinjam 149
5 Se popolnoma strinjam 121
99 Ne vem, brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 9

Valid range from 1 to 5

V2_3 Delavci iz EU so nelojalna konkurenca slovenskim delavcem. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU so nelojalna konkurenca slovenskim delavcem.

Value 874 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 117
2 Se ne strinjam 141
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 125
4 Se strinjam 80
5 Se popolnoma strinjam 72
99 Ne vem, brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 11

Valid range from 1 to 5

V2_4 Delavci iz EU odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu.

Value 973 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 146
2 Se ne strinjam 137
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 111
4 Se strinjam 71
5 Se popolnoma strinjam 72
99 Ne vem, brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 9

Valid range from 1 to 5

V2_5 Delavci iz EU so v povprečju bolj delovni kot slovenski delavci. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU so v povprečju bolj delovni kot slovenski delavci.

Value 1072 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 208
2 Se ne strinjam 135
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 122
4 Se strinjam 38
5 Se popolnoma strinjam 17
99 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 26

Valid range from 1 to 5

V2_6 Za zaposlitev delavcev iz EU bi moralo biti znanje slovenskega jezika obvezno. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Za zaposlitev delavcev iz EU bi moralo biti znanje slovenskega jezika obvezno.

Value 1171 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 33
2 Se ne strinjam 19
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 66
4 Se strinjam 95
5 Se popolnoma strinjam 329
99 Ne vem, brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 4

Valid range from 1 to 5

V2_7 Delavci iz EU in njihovi družinski člani morajo imeti več pravic pri zaposlovanju kot delavci iz držav nekdanje Jugoslavije. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU in njihovi družinski člani morajo imeti več pravic pri zaposlovanju kot delavci iz držav nekdanje Jugoslavije.

Value 1270 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 270
2 Se ne strinjam 94
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 96
4 Se strinjam 41
5 Se popolnoma strinjam 38
99 Ne vem, brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 7

Valid range from 1 to 5

V2_8 Delavci iz EU in njihovi družinski člani morajo imeti več pravic pri zaposlovanju kot delavci iz držav izven EU. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU in njihovi družinski člani morajo imeti več pravic pri zaposlovanju kot delavci iz držav izven EU.

Value 1369 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 196
2 Se ne strinjam 77
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 106
4 Se strinjam 86
5 Se popolnoma strinjam 75
99 Ne vem, brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 6

Valid range from 1 to 5

V2_9 Delavci iz EU in njihovi družinski člani pripomorejo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi. Našteli vam bomo nekaj trditev o priseljevanju delavcev iz EU in njihovih družinskih članov. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 5-zelo se strinjam) navedete, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev:

Delavci iz EU in njihovi družinski člani pripomorejo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi.

Value 1468 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 60
2 Se ne strinjam 52
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 134
4 Se strinjam 148
5 Se popolnoma strinjam 134
99 Ne vem, brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 18

Valid range from 1 to 5

V3_1 Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz držav članic EU na sploh Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Iz držav članic EU na sploh

Value 1567 Frequency
1 omejevati 161
2 ohranjati na isti ravni 293
3 vzpodbujati 76
99 ne vem, brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 16

Valid range from 1 to 3

V3_2 Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz starih držav članic EU Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Iz starih držav članic EU (Belgija Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Združeno Kraljestvo, Avstrija, Finska, Švedska)

Value 1666 Frequency
1 omejevati 154
2 ohranjati na isti ravni 289
3 vzpodbujati 86
99 ne vem, brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
529 17

Valid range from 1 to 3

V3_3 Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz novih držav članic EU Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Iz novih držav članic EU (Ciper, Republika Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Bolgarija, Romunije, Hrvaška)

Value 1765 Frequency
1 omejevati 198
2 ohranjati na isti ravni 262
3 vzpodbujati 68
99 ne vem, brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 18

Valid range from 1 to 3

V3_4 Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz območja nekdanje Jugoslavije Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Iz območja nekdanje Jugoslavije

Value 1864 Frequency
1 omejevati 186
2 ohranjati na isti ravni 271
3 vzpodbujati 76
99 ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 13

Valid range from 1 to 3

V3_5 Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz drugih držav Ali menite, da bi morala Slovenija obseg priseljevanja delavcev iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Iz drugih držav

Value 1963 Frequency
1 omejevati 267
2 ohranjati na isti ravni 208
3 vzpodbujati 51
99 ne vem, brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
526 20

Valid range from 1 to 3

V4_1 Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - starih držav članic EU Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz starih držav članic EU

Value 2062 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 431
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 69
3 Da, precej (5 ali več) 44
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 2

Valid range from 1 to 4

V4_2 Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - novih držav članic EU Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz novih držav članic EU

Value 2161 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 467
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 41
3 Da, precej (5 ali več) 35
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 3

Valid range from 1 to 4

V4_3 Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - območja nekdanje Jugoslavije Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz območja nekdanje Jugoslavije

Value 2260 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 315
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 94
3 Da, precej (5 ali več) 136
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 4

V4_4 Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - drugih držav Ali imate med svojimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz drugih držav

Value 2359 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 469
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 49
3 Da, precej (5 ali več) 26
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 2

Valid range from 1 to 4

V5_1 Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - starih držav članic EU Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz starih držav članic EU

Value 2458 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 517
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 19
3 Da, precej (5 ali več) 9
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 4

V5_2 Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - novih držav članic EU Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz novih držav članic EU

Value 2557 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 522
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 16
3 Da, precej (5 ali več) 7
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 4

V5_3 Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - območja nekdanje Jugoslavije Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz območja nekdanje Jugoslavije

Value 2656 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 472
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 37
3 Da, precej (5 ali več) 36
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 4

V5_4 Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - drugih držav Ali imate med svojimi sorodniki osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz drugih držav

Value 2755 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 525
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 14
3 Da, precej (5 ali več) 6
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 4

V6_1 Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - starih držav članic EU Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz starih držav članic EU

Value 2854 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 505
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 16
3 Da, precej (5 ali več) 17
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 8

Valid range from 1 to 4

V6_2 Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - novih držav članic EU Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz novih držav članic EU

Value 2953 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 498
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 19
3 Da, precej (5 ali več) 21
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 8

Valid range from 1 to 4

V6_3 Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - območja nekdanje Jugoslavije Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz območja nekdanje Jugoslavije

Value 3052 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 376
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 65
3 Da, precej (5 ali več) 99
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 6

Valid range from 1 to 4

V6_4 Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz - drugih držav Ali imate med svojimi sodelavci osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Iz drugih držav

Value 3151 Frequency
1 Ne, nobenega nimam 512
2 Da, nekaj (od 1 do 4) 15
3 Da, precej (5 ali več) 11
4 Ne vem, brez odgovora 0
99 Ne vem, brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 8

Valid range from 1 to 4

V7 Kako je po vašem mnenju v Sloveniji poskrbljeno za integracijo/vključevanje delavcev iz EU in njihovih družinskih članov v družbo?

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako je po vašem mnenju v Sloveniji poskrbljeno za integracijo/vključevanje delavcev iz EU in njihovih družinskih članov v družbo?

Value 3250 Frequency
1 Sploh ni poskrbljeno 26
2 Ni poskrbljeno 73
3 Niti niti 188
4 Je poskrbljeno 135
5 Je povsem poskrbljeno 74
99 Ne vem, brez odgovora 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 50

Valid range from 1 to 5

V8_1 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - EU preko finančnih mehanizmov Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

EU preko finančnih mehanizmov

Value 3349 Frequency
1 Da 405
2 Ne 117
99 Ne vem, brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
522 24

Valid range from 1 to 2

V8_2 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Država Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Država

Value 3448 Frequency
1 Da 429
2 Ne 103
99 Ne vem, brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 14

Valid range from 1 to 2

V8_3 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Občine Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Občine

Value 3547 Frequency
1 Da 285
2 Ne 235
99 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 26

Valid range from 1 to 2

V8_4 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Zavod za zaposlovanje, EURES Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Zavod za zaposlovanje, EURES

Value 3646 Frequency
1 Da 329
2 Ne 187
99 Ne vem, brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 30

Valid range from 1 to 2

V8_5 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Delodajalci, ki zaposlujejo delavce iz EU Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Delodajalci, ki zaposlujejo delavce iz EU

Value 3745 Frequency
1 Da 414
2 Ne 108
99 Ne vem, brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
522 24

Valid range from 1 to 2

V8_6 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo tujih delavcev Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo tujih delavcev

Value 3844 Frequency
1 Da 314
2 Ne 193
99 Ne vem, brez odgovora 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 39

Valid range from 1 to 2

V8_7 Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Drugi Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Drugi, kdo:

Value 3943 Frequency
1 Da 8
2 Ne 4
99 Ne vem, brez odgovora 0
Sysmiss 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 534

Valid range from 1 to 2

V8_7_Kdo Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov - Drugi, kdo: Kdo mislite, da bi moral poskrbeti za integracijo/vključevanje priseljenih delavcev iz drugih držav EU in njihovih družinskih članov:

Drugi, kdo: (text)

Value 4042 Frequency
/ 2
9 2
Brez odgovora 29
Skrajna desnica se ne vmeša v vse stvari 1
Vlada 1
Vsak za sebe 1
določeno terminsko in vsebinsko definirane 1
ekonomisti 1
je že dovolj poskrbljeno 1
k 1
ljudje bi morali sprejeti vse ljudi, olajšati, da bi se bolje vključili 1
obvezno znanje jezika po enem letu 1
odgovorne za vključevanje lokalne skupnosti 1
oni sami 1
posameznik 5
pozor zavod za zaposlovanje bi moralo najprej slovence zaposlit 1
prijatelji 1
sami 4
samoiniciatvno 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 0

V9_1 Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – programa učenja slovenskega jezika Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Programa učenja slovenskega jezika

Value 4141 Frequency
1 Da 423
2 Ne 107
99 Ne vem, brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 16

Valid range from 1 to 2

V9_2 Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – programa z vsebino slovenske ustavne ureditve in zakonodaje Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Programa z vsebino slovenske ustavne ureditve in zakonodaje

Value 4240 Frequency
1 Da 401
2 Ne 113
99 Ne vem, brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 32

Valid range from 1 to 2

V9_3 Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – programa z vsebino poznavanja slovenske družbe, kulture, zgodovine Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Programa z vsebino poznavanja slovenske družbe, kulture, zgodovine

Value 4339 Frequency
1 Da 436
2 Ne 91
99 Ne vem, brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 19

Valid range from 1 to 2

V9_4 Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – programa glede njihovih pravic in dolžnosti Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Programa glede njihovih pravic in dolžnosti

Value 4438 Frequency
1 Da 431
2 Ne 89
99 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 26

Valid range from 1 to 2

V9_5 Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – drugo Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Drugo, kaj:

Value 4537 Frequency
1 Da 8
2 Ne 2
99 Ne vem, brez odgovora 7
Sysmiss 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 536

Valid range from 1 to 2

V9_5_Kaj Ali bi morali imeti delavci iz EU poleg zaposlovanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljanu imeti tudi pravico do brezplačnega – drugo, kaj: Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU in njihovi družinski člani se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ali menite, da bi morali imeti tudi pravico do brezplačnega:

Drugo, kaj: (text)

Value 4636 Frequency
/ 11
brez odgovora 30
jjj 1
kot je na evropski ravni 1
ljudem olajšati dostop do trga dela 1
plača naj delodajalec, ki je delavca povabil 1
preden pride v slovenijo so ti programi, da se podučijo 1
točka 1: obvezn rok za znanje 1
za dolžnostzi ja, za pravice ne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 0

V10_1 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - izhajanje iz podobnega kulturnega V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Izhajanje iz podobnega kulturnega okolja, kot je slovensko

Value 4735 Frequency
1 Sploh ni pomemben 31
2 Ni pomemben 22
3 Niti pomemben niti nepomemben 121
4 Je pomemben 153
5 Je zelo pomemben 212
99 Ne vem, brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 7

Valid range from 1 to 5

V10_2 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - znanje slovenskega jezika V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Znanje slovenskega jezika

Value 4834 Frequency
1 Sploh ni pomemben 11
2 Ni pomemben 10
3 Niti pomemben niti nepomemben 64
4 Je pomemben 128
5 Je zelo pomemben 331
99 Ne vem, brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 2

Valid range from 1 to 5

V10_3 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - prijatelji slovenske narodnosti V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Prijatelji slovenske narodnosti

Value 4933 Frequency
1 Sploh ni pomemben 30
2 Ni pomemben 33
3 Niti pomemben niti nepomemben 97
4 Je pomemben 180
5 Je zelo pomemben 201
99 Ne vem, brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 5

Valid range from 1 to 5

V10_4 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - poroka s Slovencem, Slovenko V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Poroka s Slovencem, Slovenko

Value 5032 Frequency
1 Sploh ni pomemben 74
2 Ni pomemben 55
3 Niti pomemben niti nepomemben 110
4 Je pomemben 136
5 Je zelo pomemben 143
99 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 28

Valid range from 1 to 5

V10_5 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - možnost vključevanja v politično odločanje (npr. lokalne, nacionalne volitve) V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Možnost vključevanja v politično odločanje (npr. lokalne, nacionalne volitve)

Value 5131 Frequency
1 Sploh ni pomemben 76
2 Ni pomemben 102
3 Niti pomemben niti nepomemben 152
4 Je pomemben 104
5 Je zelo pomemben 78
99 Ne vem, brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 34

Valid range from 1 to 5

V10_6 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - storitve individualnega svetovanja s strani Zavoda za zaposlovanje, EURES V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Storitve individualnega svetovanja s strani Zavoda za zaposlovanje, EURES

Value 5230 Frequency
1 Sploh ni pomemben 34
2 Ni pomemben 35
3 Niti pomemben niti nepomemben 154
4 Je pomemben 169
5 Je zelo pomemben 117
99 Ne vem, brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 37

Valid range from 1 to 5

V10_7 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - finančne spodbude za integracijo oz. vključevanje s strani delodajalcev V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Finančne spodbude za integracijo oz. vključevanje s strani delodajalcev

Value 5329 Frequency
1 Sploh ni pomemben 69
2 Ni pomemben 79
3 Niti pomemben niti nepomemben 159
4 Je pomemben 128
5 Je zelo pomemben 84
99 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 27

Valid range from 1 to 5

V10_8 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - višja stopnja izobrazbe V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Višja stopnja izobrazbe

Value 5428 Frequency
1 Sploh ni pomemben 17
2 Ni pomemben 34
3 Niti pomemben niti nepomemben 111
4 Je pomemben 192
5 Je zelo pomemben 178
99 Ne vem, brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 14

Valid range from 1 to 5

V10_9 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - mladost V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Mladost

Value 5527 Frequency
1 Sploh ni pomemben 37
2 Ni pomemben 30
3 Niti pomemben niti nepomemben 127
4 Je pomemben 201
5 Je zelo pomemben 138
99 Ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 13

Valid range from 1 to 5

V10_10 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - delovanje nacionalnih kulturnih društev v Sloveniji (npr. Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan, …) V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Delovanje nacionalnih kulturnih društev v Sloveniji (npr. Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan, …)

Value 5626 Frequency
1 Sploh ni pomemben 43
2 Ni pomemben 60
3 Niti pomemben niti nepomemben 143
4 Je pomemben 166
5 Je zelo pomemben 106
99 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 28

Valid range from 1 to 5

V10_11 Kako pomemben dejavnik za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo je - specializirane skupine na družbenih omrežjih (npr. Nemci v Sloveniji) V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za uspešno vključevanje priseljenih delavcev iz EU v slovensko družbo?

Specializirane skupine na družbenih omrežjih (npr. Nemci v Sloveniji)

Value 5725 Frequency
1 Sploh ni pomemben 62
2 Ni pomemben 78
3 Niti pomemben niti nepomemben 152
4 Je pomemben 108
5 Je zelo pomemben 75
99 Ne vem, brez odgovora 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 71

Valid range from 1 to 5

V11 Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU bi morali imeti:

Delavci, ki prihajajo iz držav članic EU bi morali imeti:

Value 5824 Frequency
1 enake pravice kot delavci iz držav izven EU 416
2 več pravic kot delavci iz držav izven EU 86
3 manj pravic kot delavci iz držav izven EU 33
99 ne vem, brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 11

Valid range from 1 to 3

V12_1 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Informacije o prostih delovnih mestih Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Informacije o prostih delovnih mestih

Value 5923 Frequency
1 Da 499
2 Ne 20
99 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 27

Valid range from 1 to 2

V12_2 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Informacije o administrativnih postopkih, povezanih z življenjem v dru Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Informacije o administrativnih postopkih, povezanih z življenjem v drugi državi

Value 6022 Frequency
1 Da 506
2 Ne 21
99 Ne vem, brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 19

Valid range from 1 to 2

V12_3 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Pomoč pri iskanju nastanitve v novi državi Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Pomoč pri iskanju nastanitve v novi državi

Value 6121 Frequency
1 Da 474
2 Ne 49
99 Ne vem, brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 23

Valid range from 1 to 2

V12_4 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Pomoč pri pripravi na selitev Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Pomoč pri pripravi na selitev

Value 6220 Frequency
1 Da 422
2 Ne 96
99 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 28

Valid range from 1 to 2

V12_5 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Pomoč pri vrnitvi v izvorno državo Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Pomoč pri vrnitvi v izvorno državo

Value 6319 Frequency
1 Da 413
2 Ne 98
99 Ne vem, brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 35

Valid range from 1 to 2

V12_6 Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Drugo Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Drugo, kaj:

Value 6418 Frequency
1 Da 12
2 Ne 2
99 Ne vem, brez odgovora 15
Sysmiss 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 532

Valid range from 1 to 2

V12_6kaj Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve? - Drugo, kaj: Če bi razmišljali o iskanju zaposlitve v drugi državi članici EU, katere od naslednjih storitev bi bilo po vašem mnenju koristno dobiti od službe za zaposlovanje v državi zaposlitve?

Drugo, kaj: (text)

Value 6517 Frequency
/ 23
brez odgovora 31
da se omogoči jezik države zaposlitve, brezplačni tečaji 1
družbeni red, socialna varnost, zgodovina države 1
informacije so na internetu 2
pravočasne informacije 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 0

V13 Ali poznate EURES – Evropsko službo za zaposlitveno mobilnost?

Ali poznate EURES - Evropsko službo za zaposlitveno mobilnost?

Value 6616 Frequency
1 Da 121
2 Ne 424
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 2

V13a_1 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – iskanje razpisov za prosta delovna mesta na portalu EURES Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Iskanje razpisov za prosta delovna mesta na portalu EURES

Value 6715 Frequency
0 Ni izbran 96
1 Je izbran 25
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 1

V13a_2 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – zagotavljanje informacij, svetovanja ter drugih oblik podpore za delavce Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Zagotavljanje informacij, svetovanja ter drugih oblik podpore za delavce

Value 6814 Frequency
0 Ni izbran 112
2 Je izbran 9
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 2

V13a_3 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – dostop do informacij o življenjskih in delovnih pogojih v državah članicah EU, kot so davki, upokojitev, zdravstveno zavarovanje in socialna varnost Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Dostop do informacij o življenjskih in delovnih pogojih v državah članicah EU, kot so davki, upokojitev, zdravstveno zavarovanje in socialna varnost

Value 6913 Frequency
0 Ni izbran 112
3 Je izbran 9
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 3

V13a_4 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – posebno podporo za delavce v čezmejnih regijah Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Posebno podporo za delavce v čezmejnih regijah

Value 7012 Frequency
0 Ni izbran 115
4 Je izbran 6
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 4

V13a_5 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – zagotavljanje informacij o podpori po zaposlitvi, kot so jezikovni tečaji in pomoč pri integraciji v ciljni državi Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Zagotavljanje informacij o podpori po zaposlitvi, kot so jezikovni tečaji in pomoč pri integraciji v ciljni državi

Value 7111 Frequency
0 Ni izbran 117
5 Je izbran 4
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 5

V13a_99 Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev? – Brez odgovora Odgovarjajo tisti, ki so pri v13=1. Ali lahko naštejete, katero izmed njihovih storitev?

Brez odgovora

Value 7210 Frequency
0 Ni izbran 32
99 Je izbran 89
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 425

Valid range from 0 to 99

LetoRojs Katerega leta ste rojeni?

Katerega leta ste rojeni?

Value 739 Frequency
1926 1
1928 3
1930 1
1931 3
1932 2
1933 1
1934 4
1936 4
1937 7
1938 7
1939 9
1940 6
1941 10
1942 9
1943 12
1944 9
1945 14
1946 13
1947 16
1948 14
1949 11
1950 19
1951 16
1952 16
1953 9
1954 22
1955 11
1956 16
1957 9
1958 8
1959 12
1960 12
1961 5
1962 8
1963 8
1964 11
1965 16
1966 9
1967 7
1968 8
1969 6
1970 5
1971 7
1972 5
1973 6
1974 7
1975 6
1976 4
1977 6
1978 7
1979 8
1980 12
1981 6
1982 6
1983 7
1984 6
1985 6
1986 3
1987 7
1988 5
1989 5
1990 8
1991 3
1992 5
1993 2
1994 1
1995 2
1996 1
1998 2
1999 3
2000 5
2001 1
/ 4
sredlet 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 5

ZapStat Zanima nas vaš zaposlitveni status. Ali ste …

Zanima nas vaš zaposlitveni status. Ali ste …

Value 748 Frequency
1 Zaposleni, samozaposleni 233
2 Študent/-ka 14
3 Upokojeni 277
4 Brezposeln/-a 15
5 Drugo 4
99 Ne vem, brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 3

Valid range from 1 to 5

ZapStatD Zanima nas vaš zaposlitveni status - drugo, kaj:

Zanima nas vaš zaposlitveni status - drugo, kaj:

Value 757 Frequency
dijak 1
invalid 3 kategorije 1
invalidsko upokojen 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 0

Izobrazb Kakšno izobrazbo imate?

Kakšno izobrazbo imate?

Value 766 Frequency
1 Končana oziroma nedokončana osnovna 46
2 Končana poklicna ali srednja šola 260
3 Končana višja ali visoka 195
4 Magisterij ali doktorat 39
99 Ne vem, brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 6

Valid range from 1 to 4

TipNasel Ali prebivate ...

Ali prebivate ...

Value 775 Frequency
1 Na podeželju 212
2 V manjšem kraju ali manjšem mestu 184
3 V večjem mestu 145
99 Ne vem, brez odgovora 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 5

Valid range from 1 to 3

Spol Spol

Spol

Value 784 Frequency
1 Moški 257
2 Ženski 288
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 1

Valid range from 1 to 2

Starost Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 5 18 93 58.351 16.686

Valid range from 18 to 93

St_skup Starostne skupine

Starostne skupine

Value 802 Frequency
1 18-28 let 25
2 29-39 let 71
3 40-50 let 67
4 51-61 let 104
5 62-72 let 159
6 73 let ali več 115
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 5

Valid range from 1 to 6

utez Utež na spol in starost

Utež na spol in starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 6 0.481 4.936 1 0.648

Valid range from 0.4807 to 4.9357

Materials of the Study

  1. Zadel, Maja et al. (2019). OSDPED19 - Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Sedmak, Mateja et al. (2019). RAZISKAVA O POTREBAH NA PODROČJU INTEGRACIJE DELAVCEV IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU V SLOVENIJI. Končno poročilo.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Zadel, M., Perković, K., Medarić, Z. and Sedmak, M. (2021). Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: OSDPED19. https://doi.org/10.17898/ADP_OSDPED19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si