Spoznavni zemljevid Slovenije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SZS99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SZS99_V1
Glavni avtor(ji):
  • Polič, Marko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kos, Drago
  • Marušič, Ivan
  • Natek, Karel
  • Klemenčič, Marjan M.
  • Kučan, Ana
  • Nastran Ule, Mirjana
  • Repovž, Grega
Izdelal datoteko podatkov:
ZIFF - Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Ljubljana; 1999)

Finančna podpora:

Ministrstvo za okolje, Urad za prostorsko planiranje

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbeno-prostorski obrazec, kartografski zemljevid, miselni zemljevid, mobilnost, nacionalna identiteta, načrtovanje, občine, pokrajine, prepoznava, preslikava, priljubljenost, promet, spoznavna razdalja, selitev, spoznavni zemljevid, socialno zastopstvo, turizem, varstvo okolja, zadovoljstvo z okoljem

Ključne besede ELSST:
ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, PROSTOR, PROMET , MIGRACIJE PREBIVALSTVA, POKRAJINA, VARSTVO OKOLJA

Vsebinska področja CESSDA
PSIHOLOGIJA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - načrtovanje in uporaba zemljišč
Vsebinsko področja CERIF
Psihologija
Vsebinska področja ADP
okoljska psihologija
prostorska sociologija
krajinska arhitektura
geografija


Povzetek:

V raziskavi je sodelovalo 1291 prebivalcev Slovenije (standardni reprezentativni vzorec okrepljen po pokrajinah). Vprašalnik je vseboval 54 enostavnih in sestavljenih vprašanj, praviloma zaprtega tipa, ki so se nanašala na predstavo o Sloveniji, vezanost na kraj, oblikovanje pokrajin, načrtovanje, promet itn. Risbe Slovenije, kot oblika priklica, izražajo predvsem koliko so posamezne prvine in posamezni kraji zastopani v spominu, tj. tudi koliko jo predstavljajo. Respondenti so vrisali okoli 15.000 enot, predvsem krajev. Prednjačita obe največji mesti, Ljubljana in Maribor, sledijo pa ostala približno po velikosti in pomenu. Pomembno sta prisotna tudi Triglav in Bled, ter reke Sava, Soča in Drava. Gorski svet je veliko bolj prisoten kot morje. Mnogi kraji ali območja se pojavljajo zgolj pri posameznikih, kar kaže, da ob skupni sliki obstajajo tudi individualne posebnosti. Z vidika načrtovanja je pomembno, da v zavest ljudi prodre celotna Slovenija in ne zgolj njene bolj ali manj pomembni deli. Tri četrtine vprašanih zavrača ali pa nima osebnega odnosa do pokrajin. Ostala četrtina pa se zavzema za majhno število le-teh (do 8). Iz opredeljevanja obsega domače pokrajine izhaja, da bo med ljudmi največja stopnja soglasja pri oblikovanju večjih (velikih) pokrajin in najmanjša pri odločitvi za manjše. Respondenti bi najraje živeli v Sloveniji, če pa bi se že selili drugam v Evropi, bi bile to predvsem razvite zahodne države. Verjetnost, da se bodo selili je ocenjena zelo nizko, čeprav obstajajo razlike med regijami in glede na izobrazbo. Preseljevanje v večjem obsegu je skoraj izven miselnega obzorja večine vprašanih. Za prepoznavnost Slovenije naj bi bile najbolj pomembne krajinske prvine (gore, vinogradi in gorice ter jezera). Družabnost, zelene površine, oskrba, prometna dostopnost, možnosti za šport in rekreacijo, urejenost okolja itn. so v njihovem bivalnem prostoru zadovoljivi. Manj pa so zadovoljivi ponudba stanovanj, možnost zaposlitve in storitve. Pri tem se pojavljajo razlike po pokrajinah. Najraje živijo v domači občini, težnja, ki se kaže tudi v tujih raziskavah. Posebej se kaže tudi privlačnost večjih in razvitih mest (Ljubljana, Koper, Maribor, Novo mesto) in turističnih krajev (Piran, Bled, Bohinj). Respondenti bi najraje v povprečju živeli na robu naselja, ob gozdu, morju, reki ali jezeru, po možnosti tam, kjer je gradnja cenejša. Razvitost svojega kraja ocenjujejo praviloma kot povprečno. Večina respondentov (71%) meni, da bi moralo biti v Sloveniji manj občin kot sedaj, le 25% pa jih meni, da potrebujemo administrativno členitev na pokrajine. Za načrtovanje je posebej pomemben odnos do varstva okolja ter do tega kaj je treba v okolju razvijati.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

prebivalci Republike Slovenije

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v Republiki Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je slučajen, okrepljen po pokrajinh. Vzorec je pripravil Statistični urad Republike Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

osebni intervju - terenska anketa na domu

Uteževanje:

Glede na to, da je bil vzorec okrepljen po pokrajinah so bile uporabljene ustrezne uteži (spremenljivka UTEZ) pri računanju podatkov za celoten vzorec.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: szs99.por - datoteka podatkov

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 570
  • število enot: 1291

Spremenljivke

KEYSTRNG

Keystrng

Vrednost 13 Frekvenca
1 1 1
2 2 1
3 3 1
1288 1294 1
1289 1295 1
1290 1296 1
1291 1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1291

ID

Id

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1294 1
1295 1
1296 1
1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1297

STVE

Stve

Vrednost 31 Frekvenca
1 5
2 7
3 8
202 7
203 8
204 8
205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 205

KEYSTRNG

Keystrng

Vrednost 1570 Frekvenca
1 1 1
2 2 1
3 3 1
1288 1294 1
1289 1295 1
1290 1296 1
1291 1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1291

ID

Id

Vrednost 2569 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1294 1
1295 1
1296 1
1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1297

STVE

Stve

Vrednost 3568 Frekvenca
1 5
2 7
3 8
202 7
203 8
204 8
205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 205

STOSEBE

Stosebe

Vrednost 4567 Frekvenca
1 127
2 111
3 128
4 114
5 81
6 120
7 116
8 116
9 121
10 97
11 20
12 24
13 32
14 21
15 21
16 23
17 14
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

REGIJA

Regija

Vrednost 5566 Frekvenca
1 Dolenjska regija 97
2 Gorenjska regija 127
3 Goriška regija 91
4 Koroška regija 103
5 Notranje Kraška regija 109
6 Obalno Kraška regija 93
7 Osrednja regija 99
8 Podravska regija 199
9 Pomurska regija 107
10 Savinjska regija 87
11 Spodnje Posavska regija 99
12 Zasavska regija 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

Občina

Vrednost 6565 Frekvenca
1 Ajdovščina 21
2 Beltinci 8
4 Bohinj 8
183 Šempeter - Vrtojba 7
190 Žalec 16
192 Žirovnica 8
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

C Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

C) Število navedenih cest

Vrednost 7564 Frekvenca
0 898
1 62
2 28
3 37
4 37
5 30
6 25
7 12
8 17
9 11
10 7
11 3
12 5
14 1
15 2
16 1
18 1
22 1
26 1
" " 112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

R Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

R) Število navedenih rek

Vrednost 8563 Frekvenca
0 616
1 177
2 120
3 92
4 75
5 45
6 31
7 20
8 5
9 6
11 1
12 1
13 1
14 1
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

H Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

H) Število navedenih hribov in gora

Vrednost 9562 Frekvenca
0 496
1 327
2 146
3 109
4 57
5 32
6 15
7 7
8 7
9 4
10 3
11 2
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 01 do 11

K Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

K) Število navedenih krajev

Vrednost 10561 Frekvenca
0 64
1 68
2 55
34 2
35 1
43 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 43

M Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

M) Ali respondent navede morje

Vrednost 11560 Frekvenca
0 ne 866
1 da 317
" " 108

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

J Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

J) Število navedenih jezer

Vrednost 12559 Frekvenca
0 894
1 165
2 97
3 18
4 2
11 3
19 1
" " 111

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

SR Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SR) Ali je vrisano v osrednjem delu?

Vrednost 13558 Frekvenca
0 ne 127
1 da 1087
" " 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SV Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SV) Ali je vrisano v severovzhodnem delu?

Vrednost 14557 Frekvenca
0 ne 171
1 da 1033
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SZ Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SZ) Ali je vrisano v severozahodnem delu?

Vrednost 15556 Frekvenca
0 ne 224
1 da 978
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

JV Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

JV) Ali je vrisano v jugovzhodnem delu?

Vrednost 16555 Frekvenca
0 ne 405
1 da 809
" " 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

JZ Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

JZ) Ali je vrisano v jugozahodnem delu?

Vrednost 17554 Frekvenca
0 ne 248
1 da 957
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2A Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

a) država, v kateri bi najraje živeli

Vrednost 18553 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 31
3 Belgija 0
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 4
7 Češka 0
8 Danska 3
9 Estonija 0
10 Finska 1
11 Francija 46
12 Grčija 8
13 Hrvaška 3
14 Irska 4
15 Islandija 4
16 Italija 28
17 Jugoslavija 0
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 3
21 Madžarska 1
22 Makedonija 1
23 Moldavija 0
24 Nemčija 77
25 Nizozemska 19
26 Norveška 7
27 Poljska 1
28 Portugalska 7
29 Romunija 0
30 Rusija 1
31 Romunija 3
32 Slovenija 801
33 Španija 47
34 Švedska 25
35 Švica 124
36 Turčija 1
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 29
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2B Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

b) država, kateri bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 19552 Frekvenca
1 Albanija 1
2 Avstrija 203
3 Belgija 17
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Češka 12
8 Danska 10
9 Estonija 0
10 Finska 5
11 Francija 213
12 Grčija 12
13 Hrvaška 22
14 Irska 16
15 Islandija 1
16 Italija 91
17 Jugoslavija 1
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 1
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 190
25 Nizozemska 30
26 Norveška 22
27 Poljska 1
28 Portugalska 15
29 Romunija 0
30 Rusija 2
31 Romunija 2
32 Slovenija 62
33 Španija 126
34 Švedska 18
35 Švica 136
36 Turčija 1
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 44
0 1
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2C Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

c) država, kateri bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 20551 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 148
3 Belgija 33
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 5
7 Češka 18
8 Danska 8
9 Estonija 0
10 Finska 7
11 Francija 159
12 Grčija 20
13 Hrvaška 15
14 Irska 12
15 Islandija 2
16 Italija 101
17 Jugoslavija 0
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 7
22 Makedonija 1
23 Moldavija 1
24 Nemčija 200
25 Nizozemska 45
26 Norveška 22
27 Poljska 6
28 Portugalska 9
29 Romunija 1
30 Rusija 1
31 Romunija 2
32 Slovenija 27
33 Španija 83
34 Švedska 54
35 Švica 204
36 Turčija 4
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 51
0 1
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2D Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

d) država, kateri bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 21550 Frekvenca
1 Albanija 1
2 Avstrija 137
3 Belgija 18
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Češka 18
8 Danska 16
9 Estonija 1
10 Finska 21
11 Francija 47
12 Grčija 44
13 Hrvaška 26
14 Irska 24
15 Islandija 14
16 Italija 76
17 Jugoslavija 6
18 Latvija 0
19 Litva 1
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 15
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 125
25 Nizozemska 69
26 Norveška 31
27 Poljska 7
28 Portugalska 7
29 Romunija 0
30 Rusija 2
31 Romunija 3
32 Slovenija 69
33 Španija 66
34 Švedska 95
35 Švica 192
36 Turčija 4
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 97
0 1
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2E Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

e) država, kateri ne bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 22549 Frekvenca
1 Albanija 75
2 Avstrija 16
3 Belgija 0
4 Belorusija 51
5 Bolgarija 62
6 Bosna in Hercegovina 162
7 Češka 25
8 Danska 0
9 Estonija 7
10 Finska 4
11 Francija 17
12 Grčija 3
13 Hrvaška 69
14 Irska 7
15 Islandija 7
16 Italija 37
17 Jugoslavija 132
18 Latvija 8
19 Litva 9
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 62
22 Makedonija 18
23 Moldavija 5
24 Nemčija 21
25 Nizozemska 1
26 Norveška 1
27 Poljska 56
28 Portugalska 1
29 Romunija 172
30 Rusija 73
31 Romunija 6
32 Slovenija 8
33 Španija 11
34 Švedska 3
35 Švica 2
36 Turčija 52
37 Ukrajina 71
38 Velika Britanija (Anglija) 7
0 1
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2F Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

f) država, kateri ne bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 23548 Frekvenca
1 Albanija 76
2 Avstrija 7
3 Belgija 1
4 Belorusija 54
5 Bolgarija 115
6 Bosna in Hercegovina 129
7 Češka 12
8 Danska 0
9 Estonija 1
10 Finska 9
11 Francija 14
12 Grčija 10
13 Hrvaška 51
14 Irska 2
15 Islandija 2
16 Italija 24
17 Jugoslavija 119
18 Latvija 5
19 Litva 17
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 53
22 Makedonija 58
23 Moldavija 19
24 Nemčija 16
25 Nizozemska 1
26 Norveška 9
27 Poljska 37
28 Portugalska 3
29 Romunija 154
30 Rusija 80
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 6
34 Švedska 8
35 Švica 4
36 Turčija 58
37 Ukrajina 84
38 Velika Britanija (Anglija) 11
0 1
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2G Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

g) država, kateri ne bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 24547 Frekvenca
1 Albanija 108
2 Avstrija 3
3 Belgija 4
4 Belorusija 39
5 Bolgarija 102
6 Bosna in Hercegovina 62
7 Češka 12
8 Danska 1
9 Estonija 8
10 Finska 15
11 Francija 4
12 Grčija 8
13 Hrvaška 40
14 Irska 9
15 Islandija 17
16 Italija 20
17 Jugoslavija 80
18 Latvija 8
19 Litva 11
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 39
22 Makedonija 76
23 Moldavija 12
24 Nemčija 17
25 Nizozemska 2
26 Norveška 7
27 Poljska 29
28 Portugalska 1
29 Romunija 128
30 Rusija 138
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 14
34 Švedska 8
35 Švica 5
36 Turčija 95
37 Ukrajina 101
38 Velika Britanija (Anglija) 9
0 1
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2H Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

h) država, kateri nikakor ne bi radi živeli

Vrednost 25546 Frekvenca
1 Albanija 121
2 Avstrija 8
3 Belgija 1
4 Belorusija 3
5 Bolgarija 13
6 Bosna in Hercegovina 51
7 Češka 4
8 Danska 1
9 Estonija 1
10 Finska 4
11 Francija 2
12 Grčija 4
13 Hrvaška 28
14 Irska 1
15 Islandija 7
16 Italija 20
17 Jugoslavija 493
18 Latvija 0
19 Litva 2
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 25
22 Makedonija 5
23 Moldavija 3
24 Nemčija 13
25 Nizozemska 0
26 Norveška 1
27 Poljska 17
28 Portugalska 0
29 Romunija 70
30 Rusija 275
31 Romunija 0
32 Slovenija 2
33 Španija 3
34 Švedska 7
35 Švica 0
36 Turčija 44
37 Ukrajina 36
38 Velika Britanija (Anglija) 5
0 1
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q3

V3. Kolikšna je verjetnost, da se boste v naslednjih letih preselili v neko drugo državo? Počrnite prosim številko pod ustreznim odgovorom.

Vrednost 26545 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 866
2 malo verjetno 307
3 srednje verjetno 84
4 precej verjetno 20
5 vsekakor 2
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4A V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

a) vsakdanje življenje

Vrednost 27544 Frekvenca
1 Albanija 3
2 Avstrija 484
3 Belgija 1
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 1
7 Češka 103
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 2
11 Francija 6
12 Grčija 2
13 Hrvaška 265
14 Irska 6
15 Islandija 1
16 Italija 112
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 52
22 Makedonija 1
23 Moldavija 0
24 Nemčija 58
25 Nizozemska 0
26 Norveška 2
27 Poljska 13
28 Portugalska 1
29 Romunija 1
30 Rusija 3
31 Romunija 21
32 Slovenija 0
33 Španija 12
34 Švedska 2
35 Švica 40
36 Turčija 0
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 1
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4B V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

b) stopnja gospodarskega razvoja

Vrednost 28543 Frekvenca
1 Albanija 8
2 Avstrija 153
3 Belgija 3
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 6
7 Češka 296
8 Danska 5
9 Estonija 2
10 Finska 1
11 Francija 11
12 Grčija 14
13 Hrvaška 212
14 Irska 8
15 Islandija 1
16 Italija 85
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 1
19 Litva 4
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 132
22 Makedonija 2
23 Moldavija 0
24 Nemčija 34
25 Nizozemska 2
26 Norveška 1
27 Poljska 44
28 Portugalska 49
29 Romunija 10
30 Rusija 3
31 Romunija 36
32 Slovenija 0
33 Španija 28
34 Švedska 0
35 Švica 25
36 Turčija 2
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 1
" " 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4C V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

c) politične razmere

Vrednost 29542 Frekvenca
1 Albanija 5
2 Avstrija 198
3 Belgija 4
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 162
8 Danska 0
9 Estonija 1
10 Finska 2
11 Francija 14
12 Grčija 1
13 Hrvaška 233
14 Irska 1
15 Islandija 0
16 Italija 215
17 Jugoslavija 26
18 Latvija 1
19 Litva 3
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 60
22 Makedonija 6
23 Moldavija 0
24 Nemčija 43
25 Nizozemska 1
26 Norveška 0
27 Poljska 50
28 Portugalska 4
29 Romunija 9
30 Rusija 13
31 Romunija 33
32 Slovenija 0
33 Španija 9
34 Švedska 3
35 Švica 25
36 Turčija 2
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 8
" " 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4D V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

d) krajinska podoba

Vrednost 30541 Frekvenca
1 Albanija 2
2 Avstrija 651
3 Belgija 5
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 7
7 Češka 11
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 0
11 Francija 16
12 Grčija 1
13 Hrvaška 73
14 Irska 14
15 Islandija 0
16 Italija 90
17 Jugoslavija 1
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 22
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 23
25 Nizozemska 7
26 Norveška 1
27 Poljska 6
28 Portugalska 3
29 Romunija 0
30 Rusija 1
31 Romunija 4
32 Slovenija 1
33 Španija 5
34 Švedska 2
35 Švica 232
36 Turčija 0
37 Ukrajina 2
38 Velika Britanija (Anglija) 6
" " 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4E V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

e) stopnja prometne razvitosti

Vrednost 31540 Frekvenca
1 Albanija 13
2 Avstrija 167
3 Belgija 1
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 5
6 Bosna in Hercegovina 13
7 Češka 103
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 3
11 Francija 10
12 Grčija 12
13 Hrvaška 416
14 Irska 2
15 Islandija 0
16 Italija 118
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 155
22 Makedonija 4
23 Moldavija 0
24 Nemčija 37
25 Nizozemska 2
26 Norveška 2
27 Poljska 23
28 Portugalska 12
29 Romunija 8
30 Rusija 3
31 Romunija 19
32 Slovenija 0
33 Španija 18
34 Švedska 0
35 Švica 14
36 Turčija 3
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 3
" " 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4F V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

f) ohranjenost naravnega okolja

Vrednost 32539 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 464
3 Belgija 3
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 7
7 Češka 36
8 Danska 1
9 Estonija 0
10 Finska 9
11 Francija 20
12 Grčija 8
13 Hrvaška 163
14 Irska 6
15 Islandija 0
16 Italija 105
17 Jugoslavija 5
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 52
22 Makedonija 4
23 Moldavija 0
24 Nemčija 52
25 Nizozemska 13
26 Norveška 5
27 Poljska 12
28 Portugalska 1
29 Romunija 6
30 Rusija 2
31 Romunija 10
32 Slovenija 0
33 Španija 9
34 Švedska 10
35 Švica 156
36 Turčija 1
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 3
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4G V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

g) socialna varnost

Vrednost 33538 Frekvenca
1 Albanija 10
2 Avstrija 229
3 Belgija 8
4 Belorusija 2
5 Bolgarija 7
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 92
8 Danska 5
9 Estonija 0
10 Finska 4
11 Francija 29
12 Grčija 3
13 Hrvaška 217
14 Irska 1
15 Islandija 0
16 Italija 130
17 Jugoslavija 12
18 Latvija 1
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 74
22 Makedonija 4
23 Moldavija 1
24 Nemčija 133
25 Nizozemska 4
26 Norveška 4
27 Poljska 24
28 Portugalska 4
29 Romunija 9
30 Rusija 15
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 12
34 Švedska 23
35 Švica 30
36 Turčija 2
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 14
" " 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4H V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

h) urejenost okolja

Vrednost 34537 Frekvenca
1 Albanija 2
2 Avstrija 428
3 Belgija 5
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 44
8 Danska 4
9 Estonija 0
10 Finska 3
11 Francija 34
12 Grčija 6
13 Hrvaška 163
14 Irska 2
15 Islandija 2
16 Italija 187
17 Jugoslavija 5
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 58
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 61
25 Nizozemska 12
26 Norveška 1
27 Poljska 11
28 Portugalska 7
29 Romunija 1
30 Rusija 3
31 Romunija 8
32 Slovenija 2
33 Španija 9
34 Švedska 4
35 Švica 84
36 Turčija 0
37 Ukrajina 2
38 Velika Britanija (Anglija) 8
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q5A V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

a) vašo sosesko

Vrednost 35536 Frekvenca
1 sploh ni navezan 45
2 le malo navezan 124
3 srednje navezan 368
4 precej navezan 357
5 zelo navezan 390
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5B V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

b) vaš kraj ali mesto

Vrednost 36535 Frekvenca
1 sploh ni navezan 17
2 le malo navezan 71
3 srednje navezan 322
4 precej navezan 447
5 zelo navezan 430
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5C V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

c) vašo pokrajino

Vrednost 37534 Frekvenca
1 sploh ni navezan 24
2 le malo navezan 62
3 srednje navezan 358
4 precej navezan 421
5 zelo navezan 415
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5D V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

d) Slovenijo kot celoto

Vrednost 38533 Frekvenca
1 sploh ni navezan 20
2 le malo navezan 51
3 srednje navezan 280
4 precej navezan 450
5 zelo navezan 483
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5E V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

e) Srednjo Evropo

Vrednost 39532 Frekvenca
1 sploh ni navezan 124
2 le malo navezan 297
3 srednje navezan 510
4 precej navezan 236
5 zelo navezan 117
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5F V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

f) Evropo kot celoto

Vrednost 40531 Frekvenca
1 sploh ni navezan 140
2 le malo navezan 325
3 srednje navezan 457
4 precej navezan 226
5 zelo navezan 132
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5G V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

g) svet kot celoto

Vrednost 41530 Frekvenca
1 sploh ni navezan 199
2 le malo navezan 272
3 srednje navezan 409
4 precej navezan 170
5 zelo navezan 234
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6A V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

a) v drug kraj ali mesto v isti pokrajini

Vrednost 42529 Frekvenca
1 sploh ne 374
2 malo 178
3 srednje 265
4 precej 235
5 povsem 237
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6B V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

b) preseliti se v sosednjo pokrajino

Vrednost 43528 Frekvenca
1 sploh ne 423
2 malo 286
3 srednje 253
4 precej 202
5 povsem 124
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6C V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

c) preseliti se na drug konec Slovenije

Vrednost 44527 Frekvenca
1 sploh ne 493
2 malo 303
3 srednje 239
4 precej 134
5 povsem 116
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6D V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

d) preseliti se v sosednje države

Vrednost 45526 Frekvenca
1 sploh ne 594
2 malo 286
3 srednje 217
4 precej 120
5 povsem 70
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6E V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

e) preseliti se v druge države Evrope

Vrednost 46525 Frekvenca
1 sploh ne 625
2 malo 276
3 srednje 193
4 precej 121
5 povsem 71
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6F V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

f) preseliti se izven Evrope

Vrednost 47524 Frekvenca
1 sploh ne 804
2 malo 194
3 srednje 129
4 precej 83
5 povsem 77
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7A V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

a) ali sme

Vrednost 48523 Frekvenca
0 ne 815
1 da 476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7B V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

b) sredina

Vrednost 49522 Frekvenca
0 ne 1019
1 da 272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7C V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

c) Severozahod

Vrednost 50521 Frekvenca
0 ne 1067
1 da 224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7D V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

d) Severovzhod

Vrednost 51520 Frekvenca
0 ne 982
1 da 309

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7E V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

e) Jugozahod

Vrednost 52519 Frekvenca
0 ne 1067
1 da 224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7F V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

f) Jugovzhod

Vrednost 53518 Frekvenca
0 ne 1014
1 da 277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7G V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

g) mesta

Vrednost 54517 Frekvenca
0 ne 942
1 da 349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7H V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

h) obala

Vrednost 55516 Frekvenca
0 ne 1140
1 da 151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7I V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

i) turistični kraji

Vrednost 56515 Frekvenca
0 ne 1078
1 da 213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7J V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

j) poljedelska območja

Vrednost 57514 Frekvenca
0 ne 1034
1 da 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q8A Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

a) morje in obala

Vrednost 58513 Frekvenca
1 zelo majhen 67
2 majhen 168
3 srednji 318
4 velik 290
5 zelo velik 443
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8B Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

b) kraški svet

Vrednost 59512 Frekvenca
1 zelo majhen 28
2 majhen 106
3 srednji 340
4 velik 458
5 zelo velik 355
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8C Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

c) vinogradi, gorice

Vrednost 60511 Frekvenca
1 zelo majhen 17
2 majhen 63
3 srednji 295
4 velik 498
5 zelo velik 412
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8D Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

d) mesta

Vrednost 61510 Frekvenca
1 zelo majhen 39
2 majhen 198
3 srednji 578
4 velik 280
5 zelo velik 186
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8E Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

e) reke

Vrednost 62509 Frekvenca
1 zelo majhen 46
2 majhen 230
3 srednji 456
4 velik 361
5 zelo velik 191
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8F Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

f) pestrost živalstva in rastlinstva

Vrednost 63508 Frekvenca
1 zelo majhen 44
2 majhen 200
3 srednji 404
4 velik 385
5 zelo velik 250
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8G Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

g) gore, hribi

Vrednost 64507 Frekvenca
1 zelo majhen 8
2 majhen 26
3 srednji 179
4 velik 543
5 zelo velik 531
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8H Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

h) ljudje

Vrednost 65506 Frekvenca
1 zelo majhen 42
2 majhen 183
3 srednji 460
4 velik 327
5 zelo velik 269
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8I Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

i) otroci in mladina

Vrednost 66505 Frekvenca
1 zelo majhen 67
2 majhen 281
3 srednji 434
4 velik 250
5 zelo velik 255
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8J Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

j) hrana

Vrednost 67504 Frekvenca
1 zelo majhen 21
2 majhen 150
3 srednji 440
4 velik 390
5 zelo velik 284
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8K Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

k) jezera

Vrednost 68503 Frekvenca
1 zelo majhen 20
2 majhen 102
3 srednji 354
4 velik 467
5 zelo velik 345
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8L Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

l) večje ravnice

Vrednost 69502 Frekvenca
1 zelo majhen 118
2 majhen 369
3 srednji 454
4 velik 223
5 zelo velik 119
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8M Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

m) navade in običaji

Vrednost 70501 Frekvenca
1 zelo majhen 24
2 majhen 124
3 srednji 374
4 velik 455
5 zelo velik 309
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8N Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

n) ureditev vasi

Vrednost 71500 Frekvenca
1 zelo majhen 81
2 majhen 270
3 srednji 447
4 velik 303
5 zelo velik 184
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8O Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

o) hiše

Vrednost 72499 Frekvenca
1 zelo majhen 70
2 majhen 256
3 srednji 493
4 velik 302
5 zelo velik 164
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8P Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

p) cerkve

Vrednost 73498 Frekvenca
1 zelo majhen 68
2 majhen 189
3 srednji 419
4 velik 370
5 zelo velik 240
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8R Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

r) gradovi

Vrednost 74497 Frekvenca
1 zelo majhen 52
2 majhen 189
3 srednji 403
4 velik 406
5 zelo velik 235
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8S Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

s) kozolci

Vrednost 75496 Frekvenca
1 zelo majhen 100
2 majhen 178
3 srednji 307
4 velik 353
5 zelo velik 349
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9 Pokrajine V9. Po preureditvi občin čaka Slovenijo še ustanavljanje pokrajin kot vmesnih stopenj med državo in občinami. Ali je potrebno Slovenijo v gospodarskem in političnem smislu razdeliti na pokrajine (regije). Če da, na koliko? Če menite, da Slovenije ni treba razdeliti na pokrajine, naslednji dve vprašanji preskočite.

Slovenijo je potrebno razdeliti na _____ pokrajin.

Vrednost 76495 Frekvenca
1 7
2 5
3 14
4 32
5 77
6 61
7 38
8 40
9 12
10 26
11 5
12 17
13 2
14 2
15 4
16 1
18 1
20 5
23 1
25 1
30 1
50 1
70 1
79 1
" " 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 79

Q10A00 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a00) občine

Vrednost 77494 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
3 Bled 2
4 Bohinj 1
189 Vransko 2
190 Žalec 2
192 Žirovnica 1
" " 940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A01 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a01) občine

Vrednost 78493 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
3 Bled 6
4 Bohinj 8
190 Žalec 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A02 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a02) občine

Vrednost 79492 Frekvenca
3 Bled 9
4 Bohinj 6
6 Bovec 1
190 Žalec 4
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 4
" " 944

Vrednosti spremenljivk od 3 do 193

Q10A03 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a03) občine

Vrednost 80491 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
4 Bohinj 6
5 Borovnica 1
190 Žalec 1
191 Žetale 2
192 Žirovnica 2
" " 958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A04 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a04) občine

Vrednost 81490 Frekvenca
2 Beltinci 1
3 Bled 4
5 Borovnica 8
190 Žalec 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 5
" " 968

Vrednosti spremenljivk od 2 do 192

Q10A05 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a05) občine

Vrednost 82489 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
4 Bohinj 3
5 Borovnica 2
191 Žetale 1
192 Žirovnica 5
193 Žužembrk 3
" " 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A06 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a06) občine

Vrednost 83488 Frekvenca
1 Ajdovščina 2
3 Bled 1
4 Bohinj 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 2
" " 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A07 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a07) občine

Vrednost 84487 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
3 Bled 1
5 Borovnica 3
190 Žalec 2
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A08 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a08) občine

Vrednost 85486 Frekvenca
1 Ajdovščina 10
2 Beltinci 1
3 Bled 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A09 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a09) občine

Vrednost 86485 Frekvenca
1 Ajdovščina 7
2 Beltinci 7
3 Bled 1
185 Trnovska vas 2
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A10 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a10) občine

Vrednost 87484 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
2 Beltinci 8
4 Bohinj 2
188 Veržej 1
190 Žalec 1
192 Žirovnica 1
" " 1056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A11 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a11) občine

Vrednost 88483 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
2 Beltinci 1
4 Bled 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q10A12 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a12) občine

Vrednost 89482 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 1
3 Bled 1
189 Vransko 2
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A13 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a13) občine

Vrednost 90481 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
7 Brda 1
8 Brezovica 3
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A14 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a14) občine

Vrednost 91480 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 2
5 Borovnica 2
191 Žetale 2
192 Žirovnica 2
193 Žužemberk 1
" " 1119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A15 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a15) občine

Vrednost 92479 Frekvenca
5 Borovnica 2
6 Bovec 1
8 Brezovica 3
190 Žalec 2
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
" " 1126

Vrednosti spremenljivk od 5 do 192

Q10A16 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a16) občine

Vrednost 93478 Frekvenca
3 Bled 1
4 Bohinj 1
5 Borovnica 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
191 Žetale 1
" " 1131

Vrednosti spremenljivk od 3 do 191

Q10A17 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a17) občine

Vrednost 94477 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 3
4 Bohinj 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A18 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a18) občine

Vrednost 95476 Frekvenca
3 Bled 1
5 Borovnica 1
7 Brda 1
187 Velika Polana 2
188 Veržej 1
193 Žužemberk 2
" " 1159

Vrednosti spremenljivk od 3 do 193

Q10A19 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a19) občine

Vrednost 96475 Frekvenca
2 Beltinci 1
4 Bled 1
5 Borovnica 1
188 Veržej 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
" " 1176

Vrednosti spremenljivk od 2 do 190

Q10A20 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a20) občine

Vrednost 97474 Frekvenca
2 Beltinci 1
3 Bled 1
8 Brezovica 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
188 Veržej 2
191 Žetale 1
" " 1184

Vrednosti spremenljivk od 2 do 191

Q10A21 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a21) občine

Vrednost 98473 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 1
13 Cerknica 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 2
" " 1197

Vrednosti spremenljivk od 5 do 193

Q10A22 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a22) občine

Vrednost 99472 Frekvenca
6 Bovec 1
10 Tišina 1
17 Černomelj 1
189 Vransko 1
190 Žalec 2
193 Žužemberk 1
" " 1207

Vrednosti spremenljivk od 6 do 193

Q10A23 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a23) občine

Vrednost 100471 Frekvenca
11 Celje 1
18 Destrnik 1
20 Dobrepolje 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1213

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10A24 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a24) občine

Vrednost 101470 Frekvenca
11 Celje 1
18 Destrnik 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
186 Trzin 1
188 Veržej 1
193 Žužemberk 1
" " 1220

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10A25 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a25) občine

Vrednost 102469 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 2
11 Celje 2
184 Tabor 1
188 Veržej 1
191 Žetale 1
" " 1228

Vrednosti spremenljivk od 5 do 191

Q10A26 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a26) občine

Vrednost 103468 Frekvenca
8 Brezovica 1
17 Črnomelj 2
18 Destrnik 1
178 Selnica ob Dravi 1
181 Sveta Ana 2
191 Žetale 1
" " 1233

Vrednosti spremenljivk od 8 do 191

Q10A27 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a27) občine

Vrednost 104467 Frekvenca
13 Cerknica 1
22 Dol pri Ljubljani 1
24 Dornava 1
181 Sveta Ana 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih gorcah 2
193 Žužemberk 2
" " 1236

Vrednosti spremenljivk od 13 do 193

Q10A28 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a28) občine

Vrednost 105466 Frekvenca
8 Brezovica 1
18 Destrnik 1
20 Dobrepolje 1
168 Markovci 1
190 Žalec 1
191 Žetale 1
" " 1240

Vrednosti spremenljivk od 8 do 191

Q10A29 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a29) občine

Vrednost 106465 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 1
16 Črna na Koroškem 1
181 Sveta Ana 1
185 Trnovska vas 1
186 Trzin 1
" " 1244

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10A30 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a30) občine

Vrednost 107464 Frekvenca
10 Tišina 1
12 Cerklje na Gorenjskem 1
13 Cerknica 1
177 Ribnica na Pohorju 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
186 Trzin 1
" " 1247

Vrednosti spremenljivk od 10 do 186

Q10A31 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a31) občine

Vrednost 108463 Frekvenca
9 Brežice 1
18 Destrnih 1
42 Juršinci 2
176 Razkrižje 1
180 Solčava 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1250

Vrednosti spremenljivk od 9 do 182

Q10A32 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a32) občine

Vrednost 109462 Frekvenca
7 Brda 1
10 Tišina 1
12 Cerklje na Gorenjskem 1
181 Sveta Ana 1
185 Trnovska vas 2
191 Žetale 1
" " 1253

Vrednosti spremenljivk od 7 do 191

Q10A33 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a33) občine

Vrednost 110461 Frekvenca
11 Celje 1
14 Cerkno 1
15 Črenšovci 1
181 Sveta Ana 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
" " 1256

Vrednosti spremenljivk od 11 do 185

Q10A34 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a34) občine

Vrednost 111460 Frekvenca
2 Beltinci 1
39 Ivančna Gorica 1
51 Kozje 1
180 Solčava 1
183 Šempeter - Vrtojba 1
186 Trzin 1
" " 1257

Vrednosti spremenljivk od 2 do 186

Q10A35 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a35) občine

Vrednost 112459 Frekvenca
15 Črenšovci 1
18 Destrnik 1
24 Dornava 1
186 Trzin 1
187 Velika Polana 1
190 Žalec 1
" " 1257

Vrednosti spremenljivk od 15 do 190

Q10A36 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a36) občine

Vrednost 113458 Frekvenca
22 Dol pri Ljubljani 1
42 Juršinci 1
45 Kidričevo 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
191 Žetale 1
" " 1259

Vrednosti spremenljivk od 22 do 191

Q10A37 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a37) občine

Vrednost 114457 Frekvenca
5 Borovnica 1
16 Črna na Koroškem 1
42 Juršinci 1
49 Komen 1
55 Kungota 2
58 Lenart 1
61 Ljubljana 1
63 Ljutomer 1
79 Mozirje 1
87 Ormož 1
92 Podčetrtek 1
95 Preddvor 1
98 Rače - Fram 2
107 Rogatec 1
113 Slovenska Bistrica 1
132 Turnišče 1
135 Videm 1
141 Vuzenica 1
151 Braslovče 1
156 Dobrovnik 1
157 Dolenjske Toplice 1
167 Lovrenc na Pohorju 1
171 Oplotnica 1
176 Razkrižje 1
180 Solčava 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
" " 1261

Vrednosti spremenljivk od 5 do 185

Q10A38 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a38) občine

Vrednost 115456 Frekvenca
28 Gorišnica 1
47 Kobilje 1
59 Lendava 1
67 Luče 1
81 Muta 1
87 Ormož 2
99 Radeče 1
101 Radlje ob Dravi 1
106 Rogaška Slatina 1
109 Semič 1
115 Starše 1
118 Šentilj 2
120 Šentjur pri Celju 1
122 Škofja Loka 1
126 Šoštanj 1
133 Velenje 1
144 Zreče 1
149 Bistrica ob Sotli 1
160 Hoče - Slivnica 1
168 Markovci 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
178 Selnica ob Dravi 1
184 Tabor 1
187 Velika Polana 1
191 Žetale 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 28 do 191

Q10A39 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a39) občine

Vrednost 116455 Frekvenca
10 Tišina 1
17 Črnomelj 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
24 Dornava 1
25 Dravograd 1
26 Duplek 2
30 Gornji Grad 1
45 Kidričevo 1
51 Kozje 1
59 Lendava 1
63 Ljutomer 1
89 Pesnica 1
98 Rače - Fram 1
100 Radenci 1
108 Ruše 1
111 Sežana 1
120 Šentjur pri Celju 1
123 Škofljica 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
126 Šoštanj 1
129 Trbovlje 1
133 Velenje 1
159 Hajdina 1
161 Hodoš 1
168 Markovci 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 10 do 182

Q10A40 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a40) občine

Vrednost 117454 Frekvenca
15 Črenšovci 1
16 Črna na Koroškem 1
18 Destrnik 1
19 Divača 1
24 Dornava 1
29 Gornja Radgona 1
34 Hrastnih 1
69 Majšperk 1
74 Mežica 1
78 Moravske Toplice 1
88 Osilnica 1
93 Podvelka 1
96 Ptuj 1
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
115 Starše 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
125 Šmartno ob Paki 1
162 Horjul 1
165 Kostel 1
167 Lovrenc na Pohorju 1
168 Markovci 1
176 Razkrižje 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
189 Vransko 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 15 do 189

Q10A41 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a41) občine

Vrednost 118453 Frekvenca
9 Brežice 1
11 Celje 1
18 Destrnik 1
23 Domžale 1
24 Dornava 1
28 Gorišnica 1
35 Hrpelje - Kozina 1
45 Kidričevo 1
68 Lukovica 1
69 Majšperk 1
74 Mežica 1
80 Murska Sobota 1
86 Odranci 1
99 Radeče 1
106 Rogaška Slatina 1
121 Škocjan 1
125 Šmartno ob Paki 1
129 Trbovlje 1
140 Vrhnika 1
159 Hajdina 3
167 Lovrenc na Pohorju 1
173 Polzela 1
175 Prevalje 1
184 Tabor 1
" " 1265

Vrednosti spremenljivk od 9 do 184

Q10A42 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a42) občine

Vrednost 119452 Frekvenca
5 Borovnica 1
18 Destrnik 1
28 Gorišnica 1
42 Juršinci 1
50 Koper 1
54 Krško 2
57 Laško 1
58 Lenart 1
69 Majšperk 1
70 Maribor 1
81 Muta 1
96 Ptuj 1
97 Puconci 1
107 Rogatec 1
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
126 Šoštanj 1
135 Videm 1
142 Zagorje ob Savi 1
151 Braslovče 1
175 Prevalje 1
185 Trnovska vas 1
186 Trzin 1
" " 1267

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10A43 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a43) občine

Vrednost 120451 Frekvenca
8 Brezovica 1
9 Brežice 1
28 Gorišnica 1
40 Izola 1
42 Juršinci 1
45 Kidričevo 1
58 Lenart 1
83 Nazarje 1
96 Ptuj 1
99 Radeče 1
103 Ravne na Koroškem 1
108 Ruše 1
110 Sevnica 1
121 Škocjan 1
127 Štore 1
129 Trbovlje 1
133 Velenje 1
141 Vuzenica 1
152 Cankova 1
153 Cerkvenjak 1
159 Hajdina 1
172 Podlehnik 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 8 do 172

Q10A44 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a44) občine

Vrednost 121450 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
11 Celje 1
16 Črna na Koroškem 1
18 Destrnik 1
25 Dravograd 2
34 Hrastnik 1
37 Ig 1
60 Litija 1
76 Mislinja 1
89 Pesnica 1
90 Piran 1
99 Radeče 1
119 Šentjernej 1
135 Videm 1
143 Zavrč 1
153 Cerkvenjak 1
154 Dobje 1
178 Selnica ob Dravi 1
184 Tabor 1
191 Žetale 2
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191

Q10A45 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a45) občine

Vrednost 122449 Frekvenca
18 Destrnik 1
28 Gorišnica 1
29 Gornja Radgona 1
51 Kozje 1
54 Krško 1
56 Kuzma 1
57 Laško 1
62 Ljubno 1
69 Majšperk 1
70 Maribor 1
98 Rače - Fram 1
99 Radeče 1
112 Slovenj Gradec 1
113 Slovenska Bistrica 1
123 Škofljica 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
137 Vitanje 2
138 Vodice 1
155 Dobrna 1
172 Podlehnik 1
" " 1270

Vrednosti spremenljivk od 18 do 172

Q10A46 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a46) občine

Vrednost 123448 Frekvenca
9 Bržice 1
26 Duplek 1
29 Gornja Radgona 1
32 Grosuplje 1
34 Hrastnik 1
60 Litija 1
69 Majšperk 2
79 Mozirje 1
81 Muta 1
105 Rogaševci 1
106 Rogaška Slatina 1
114 Slovenjske Konjice 1
135 Videm 1
144 Zreče 1
149 Bistrica ob Sotli 1
154 Dobje 1
172 Podlehnik 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 9 do 172

Q10A47 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a47) občine

Vrednost 124447 Frekvenca
2 Beltinci 1
14 Cerkno 1
39 Ivančna Gorica 1
45 Kidričevo 1
55 Kungota 1
70 Maribor 1
83 Nazarje 1
92 Podčetrtek 1
107 Rogatec 1
115 Starše 1
120 Šentjur pri Celju 1
126 Šoštanj 1
135 Videm 1
148 Benedikt 1
149 Bistrica ob Sotli 1
171 Oplotnica 1
191 Žetale 2
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 2 do 191

Q10A48 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a48) občine

Vrednost 125446 Frekvenca
27 Gorenja vas - Poljane 1
33 Šalovci 1
51 Kozje 1
62 Ljubno 1
106 Rogaška Slatina 2
134 Velike Lašče 1
142 Zagorje ob Savi 1
155 Dobrna 1
168 Markovci 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
178 Selnica ob Dravi 1
181 Sveta Ana 2
189 Vransko 1
" " 1276

Vrednosti spremenljivk od 27 do 189

Q10A49 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a49) občine

Vrednost 126445 Frekvenca
20 Dobrepolje 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
79 Mozirje 1
108 Ruše 1
113 Slovenska Bistrica 1
118 Šentilj 1
126 Šoštanj 1
127 Štore 1
139 Vojnik 1
178 Selnica ob Dravi 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
191 Žetale 1
" " 1279

Vrednosti spremenljivk od 20 do 191

Q10B00 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b00) občine

Vrednost 127444 Frekvenca
31 Gornji Petrovci 1
51 Kozje 1
64 Logatec 1
107 Rogatec 3
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
114 Slovenske Konjice 1
120 Šentjur pri Celju 2
127 Štore 2
129 Trbovlje 1
148 Benedikt 1
149 Bistrica ob Sotli 1
150 Bloke 1
151 Braslovče 1
155 Dobrna 1
160 Hoče - Slivnica 1
168 Markovci 1
185 Trnovska vas 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 31 do 185

Q10B01 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b01) občine

Vrednost 128443 Frekvenca
5 Borovnica 1
11 Celje 1
18 Destrnik 1
51 Kozje 1
54 Krško 1
58 Lenart 1
98 Rače - Fram 1
106 Rogaška Slatina 2
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
141 Vuzenica 1
154 Dobje 1
161 Hodoš 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
172 Podlehnik 1
173 Polzela 1
174 Prebold 1
179 Sodražica 1
181 Sveta Ana 1
186 Trzin 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10B02 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b02) občine

Vrednost 129442 Frekvenca
8 Brezovica 1
9 Brežice 1
28 Gorišnica 1
34 Hrastnik 1
57 Laško 1
65 Loška dolina 1
69 Majšperk 1
76 Mislinja 1
78 Moravske Toplice 1
106 Rogaška Slatina 1
113 Slovenska Bistrica 1
114 Slovenske Konjice 1
115 Starše 1
118 Šentilj 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
125 Šmartno ob Paki 2
127 Štore 1
133 Velenje 1
144 Zreče 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 8 do 169

Q10B03 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b03) občine

Vrednost 130441 Frekvenca
26 Duplek 1
37 Ig 1
45 Kidričevo 2
57 Laško 1
66 Loški potok 1
78 Moravske Toplice 1
93 Podvleka 1
98 Rače - Fram 1
107 Rogatec 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
137 Vitanje 1
168 Markovci 1
171 Oplotnica 1
173 Polzela 1
184 Tabor 1
190 Žalec 2
" " 1272

Vrednosti spremenljivk od 26 do 190

Q10B04 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b04) občine

Vrednost 131440 Frekvenca
24 Dornava 1
58 Lenart 1
59 Lendava 1
80 Murska Sobota 1
92 Podčetrtek 1
104 Ribnica 1
106 Rogaška Slatina 2
115 Starše 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
132 Turnišče 1
138 Vodice 1
139 Vojnik 1
151 Braslovče 1
159 Hajdina 1
174 Prebold 1
185 Trnovska vas 1
190 Žalec 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 24 do 190

Q10B05 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b05) občine

Vrednost 132439 Frekvenca
11 Celje 2
32 Grosuplje 1
42 Juršinci 1
78 Moravske Toplice 1
86 Odranci 1
88 Osilnica 1
96 Ptuj 2
113 Slovenska Bistrica 2
114 Slovenske konjice 1
127 Štore 1
139 Vojnik 1
142 Zagorje ob Savi 1
150 Bloke 1
160 Hoče - Slivnica 1
188 Veržej 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 11 do 188

Q10B06 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b06) občine

Vrednost 133438 Frekvenca
39 Ivančna Gorica 1
48 Kočevje 1
106 Rogaška Slatina 1
114 Slovenske Konjice 2
124 Šmarje pri Jelšah 1
127 Štore 1
135 Videm 2
139 Vojnik 1
143 Zavrč 1
149 Bistrica ob Sotli 1
165 Kostel 1
171 Oplotnica 1
174 Prebold 1
184 Tabor 1
189 Vransko 1
" " 1274

Vrednosti spremenljivk od 39 do 189

Q10B07 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b07) občine

Vrednost 134437 Frekvenca
11 Celje 1
28 Gorišnica 1
32 Grosuplje 1
51 Kozje 1
87 Ormož 1
107 Rogatec 1
120 Šentjur pri Celju 2
124 Šmarje pri Jelšah 1
130 Trebnje 1
137 Vitanje 1
165 Kostel 1
171 Oplotnica 1
172 Podlehnik 1
174 Prebold 1
184 Tabor 1
" " 1275

Vrednosti spremenljivk od 11 do 184

Q10B08 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b08) občine

Vrednost 135436 Frekvenca
11 Celje 2
87 Ormož 1
89 Pesnica 1
110 Sevnica 1
113 Slovenska Bistrica 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
139 Vojnik 2
153 Cerkvenjak 1
155 Dobrna 1
156 Dobrovnik 1
168 Markovci 1
190 Žalec 1
193 Žužemberk 1
" " 1275

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10B09 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b09) občine

Vrednost 136435 Frekvenca
28 Gorišnica 1
54 Krško 1
88 Osilnica 1
92 Podčetrtek 1
93 Podvleka 1
113 Slovenska Bistrica 1
114 Slovenske Konjice 1
120 Šentjur pri Celju 1
129 Trbovlje 1
137 Vitanje 1
157 Dolenjske Toplice 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
189 Vransko 1
190 Žalec 2
" " 1276

Vrednosti spremenljivk od 28 do 190

Q10B10 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b10) občine

Vrednost 137434 Frekvenca
11 Celje 1
15 Črenšovci 1
34 Hrastnik 1
42 Juršinci 1
57 Laško 1
99 Radeče 1
109 Semič 1
114 Slovenske Konjice 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
143 Zavrč 2
144 Zreče 1