Spoznavni zemljevid Slovenije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SZS99
Glavni avtor(ji):
  • Polič, Marko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kos, Drago
  • Marušič, Ivan
  • Natek, Karel
  • Klemenčič, Marjan M.
  • Kučan, Ana
  • Nastran Ule, Mirjana
  • Repovž, Grega
Izdelal datoteko podatkov:
ZIFF - Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Ljubljana; 1999)

Finančna podpora:

Ministrstvo za okolje, Urad za prostorsko planiranje

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbeno-prostorski obrazec, kartografski zemljevid, miselni zemljevid, mobilnost, nacionalna identiteta, načrtovanje, občine, pokrajine, prepoznava, preslikava, priljubljenost, promet, spoznavna razdalja, selitev, spoznavni zemljevid, socialno zastopstvo, turizem, varstvo okolja, zadovoljstvo z okoljem

Vsebinska področja:

PSIHOLOGIJA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - načrtovanje in uporaba zemljišč
Psihologija
okoljska psihologija
prostorska sociologija
krajinska arhitektura
geografija

Povzetek:

V raziskavi je sodelovalo 1291 prebivalcev Slovenije (standardni reprezentativni vzorec okrepljen po pokrajinah). Vprašalnik je vseboval 54 enostavnih in sestavljenih vprašanj, praviloma zaprtega tipa, ki so se nanašala na predstavo o Sloveniji, vezanost na kraj, oblikovanje pokrajin, načrtovanje, promet itn. Risbe Slovenije, kot oblika priklica, izražajo predvsem koliko so posamezne prvine in posamezni kraji zastopani v spominu, tj. tudi koliko jo predstavljajo. Respondenti so vrisali okoli 15.000 enot, predvsem krajev. Prednjačita obe največji mesti, Ljubljana in Maribor, sledijo pa ostala približno po velikosti in pomenu. Pomembno sta prisotna tudi Triglav in Bled, ter reke Sava, Soča in Drava. Gorski svet je veliko bolj prisoten kot morje. Mnogi kraji ali območja se pojavljajo zgolj pri posameznikih, kar kaže, da ob skupni sliki obstajajo tudi individualne posebnosti. Z vidika načrtovanja je pomembno, da v zavest ljudi prodre celotna Slovenija in ne zgolj njene bolj ali manj pomembni deli. Tri četrtine vprašanih zavrača ali pa nima osebnega odnosa do pokrajin. Ostala četrtina pa se zavzema za majhno število le-teh (do 8). Iz opredeljevanja obsega domače pokrajine izhaja, da bo med ljudmi največja stopnja soglasja pri oblikovanju večjih (velikih) pokrajin in najmanjša pri odločitvi za manjše. Respondenti bi najraje živeli v Sloveniji, če pa bi se že selili drugam v Evropi, bi bile to predvsem razvite zahodne države. Verjetnost, da se bodo selili je ocenjena zelo nizko, čeprav obstajajo razlike med regijami in glede na izobrazbo. Preseljevanje v večjem obsegu je skoraj izven miselnega obzorja večine vprašanih. Za prepoznavnost Slovenije naj bi bile najbolj pomembne krajinske prvine (gore, vinogradi in gorice ter jezera). Družabnost, zelene površine, oskrba, prometna dostopnost, možnosti za šport in rekreacijo, urejenost okolja itn. so v njihovem bivalnem prostoru zadovoljivi. Manj pa so zadovoljivi ponudba stanovanj, možnost zaposlitve in storitve. Pri tem se pojavljajo razlike po pokrajinah. Najraje živijo v domači občini, težnja, ki se kaže tudi v tujih raziskavah. Posebej se kaže tudi privlačnost večjih in razvitih mest (Ljubljana, Koper, Maribor, Novo mesto) in turističnih krajev (Piran, Bled, Bohinj). Respondenti bi najraje v povprečju živeli na robu naselja, ob gozdu, morju, reki ali jezeru, po možnosti tam, kjer je gradnja cenejša. Razvitost svojega kraja ocenjujejo praviloma kot povprečno. Večina respondentov (71%) meni, da bi moralo biti v Sloveniji manj občin kot sedaj, le 25% pa jih meni, da potrebujemo administrativno členitev na pokrajine. Za načrtovanje je posebej pomemben odnos do varstva okolja ter do tega kaj je treba v okolju razvijati.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: prebivalci Republike Slovenije

Populacija: Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v Republiki Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete

Tip vzorca: Vzorec raziskave je slučajen, okrepljen po pokrajinh. Vzorec je pripravil Statistični urad Republike Slovenije.

Uteževanje: Glede na to, da je bil vzorec okrepljen po pokrajinah so bile uporabljene ustrezne uteži (spremenljivka UTEZ) pri računanju podatkov za celoten vzorec.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

szs99.por - datoteka podatkov

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 570
  • število enot: 1291

Spremenljivke

KEYSTRNG

Keystrng

Vrednost 13 Frekvenca
1 1 1
2 2 1
3 3 1
1288 1294 1
1289 1295 1
1290 1296 1
1291 1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1291

ID

Id

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1294 1
1295 1
1296 1
1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1297

STVE

Stve

Vrednost 31 Frekvenca
1 5
2 7
3 8
202 7
203 8
204 8
205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 205

KEYSTRNG

Keystrng

Vrednost 1570 Frekvenca
1 1 1
2 2 1
3 3 1
1288 1294 1
1289 1295 1
1290 1296 1
1291 1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1291

ID

Id

Vrednost 2569 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1294 1
1295 1
1296 1
1297 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1297

STVE

Stve

Vrednost 3568 Frekvenca
1 5
2 7
3 8
202 7
203 8
204 8
205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 205

STOSEBE

Stosebe

Vrednost 4567 Frekvenca
1 127
2 111
3 128
4 114
5 81
6 120
7 116
8 116
9 121
10 97
11 20
12 24
13 32
14 21
15 21
16 23
17 14
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

REGIJA

Regija

Vrednost 5566 Frekvenca
1 Dolenjska regija 97
2 Gorenjska regija 127
3 Goriška regija 91
4 Koroška regija 103
5 Notranje Kraška regija 109
6 Obalno Kraška regija 93
7 Osrednja regija 99
8 Podravska regija 199
9 Pomurska regija 107
10 Savinjska regija 87
11 Spodnje Posavska regija 99
12 Zasavska regija 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

Občina

Vrednost 6565 Frekvenca
1 Ajdovščina 21
2 Beltinci 8
4 Bohinj 8
183 Šempeter - Vrtojba 7
190 Žalec 16
192 Žirovnica 8
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

C Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

C) Število navedenih cest

Vrednost 7564 Frekvenca
0 898
1 62
2 28
3 37
4 37
5 30
6 25
7 12
8 17
9 11
10 7
11 3
12 5
14 1
15 2
16 1
18 1
22 1
26 1
" " 112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

R Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

R) Število navedenih rek

Vrednost 8563 Frekvenca
0 616
1 177
2 120
3 92
4 75
5 45
6 31
7 20
8 5
9 6
11 1
12 1
13 1
14 1
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

H Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

H) Število navedenih hribov in gora

Vrednost 9562 Frekvenca
0 496
1 327
2 146
3 109
4 57
5 32
6 15
7 7
8 7
9 4
10 3
11 2
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 01 do 11

K Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

K) Število navedenih krajev

Vrednost 10561 Frekvenca
0 64
1 68
2 55
34 2
35 1
43 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 43

M Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

M) Ali respondent navede morje

Vrednost 11560 Frekvenca
0 ne 866
1 da 317
" " 108

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

J Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

J) Število navedenih jezer

Vrednost 12559 Frekvenca
0 894
1 165
2 97
3 18
4 2
11 3
19 1
" " 111

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

SR Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SR) Ali je vrisano v osrednjem delu?

Vrednost 13558 Frekvenca
0 ne 127
1 da 1087
" " 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SV Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SV) Ali je vrisano v severovzhodnem delu?

Vrednost 14557 Frekvenca
0 ne 171
1 da 1033
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SZ Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

SZ) Ali je vrisano v severozahodnem delu?

Vrednost 15556 Frekvenca
0 ne 224
1 da 978
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

JV Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

JV) Ali je vrisano v jugovzhodnem delu?

Vrednost 16555 Frekvenca
0 ne 405
1 da 809
" " 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

JZ Spoznavni zemljevid Slovenije V1. Predstavljajte si Slovenijo kot celoto z vsemi njenimi prostorskimi značilnostmi in kraji. Prosimo vas, da narišete zemljevid Slovenije. Pri tem si pomagajte s spodnjim obrisom. Vanj vrišite vse, kar se Vam v Sloveniji zdi pomembno in česar se spomnite. Ne zanima nas vaše znanje, ampak vaša predstava o Sloveniji. Za risanje zemljevida imate na razpolago deset minut.

JZ) Ali je vrisano v jugozahodnem delu?

Vrednost 17554 Frekvenca
0 ne 248
1 da 957
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2A Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

a) država, v kateri bi najraje živeli

Vrednost 18553 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 31
3 Belgija 0
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 4
7 Češka 0
8 Danska 3
9 Estonija 0
10 Finska 1
11 Francija 46
12 Grčija 8
13 Hrvaška 3
14 Irska 4
15 Islandija 4
16 Italija 28
17 Jugoslavija 0
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 3
21 Madžarska 1
22 Makedonija 1
23 Moldavija 0
24 Nemčija 77
25 Nizozemska 19
26 Norveška 7
27 Poljska 1
28 Portugalska 7
29 Romunija 0
30 Rusija 1
31 Romunija 3
32 Slovenija 801
33 Španija 47
34 Švedska 25
35 Švica 124
36 Turčija 1
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 29
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2B Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

b) država, kateri bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 19552 Frekvenca
1 Albanija 1
2 Avstrija 203
3 Belgija 17
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Češka 12
8 Danska 10
9 Estonija 0
10 Finska 5
11 Francija 213
12 Grčija 12
13 Hrvaška 22
14 Irska 16
15 Islandija 1
16 Italija 91
17 Jugoslavija 1
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 1
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 190
25 Nizozemska 30
26 Norveška 22
27 Poljska 1
28 Portugalska 15
29 Romunija 0
30 Rusija 2
31 Romunija 2
32 Slovenija 62
33 Španija 126
34 Švedska 18
35 Švica 136
36 Turčija 1
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 44
0 1
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2C Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

c) država, kateri bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 20551 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 148
3 Belgija 33
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 5
7 Češka 18
8 Danska 8
9 Estonija 0
10 Finska 7
11 Francija 159
12 Grčija 20
13 Hrvaška 15
14 Irska 12
15 Islandija 2
16 Italija 101
17 Jugoslavija 0
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 7
22 Makedonija 1
23 Moldavija 1
24 Nemčija 200
25 Nizozemska 45
26 Norveška 22
27 Poljska 6
28 Portugalska 9
29 Romunija 1
30 Rusija 1
31 Romunija 2
32 Slovenija 27
33 Španija 83
34 Švedska 54
35 Švica 204
36 Turčija 4
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 51
0 1
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2D Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

d) država, kateri bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 21550 Frekvenca
1 Albanija 1
2 Avstrija 137
3 Belgija 18
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Češka 18
8 Danska 16
9 Estonija 1
10 Finska 21
11 Francija 47
12 Grčija 44
13 Hrvaška 26
14 Irska 24
15 Islandija 14
16 Italija 76
17 Jugoslavija 6
18 Latvija 0
19 Litva 1
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 15
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 125
25 Nizozemska 69
26 Norveška 31
27 Poljska 7
28 Portugalska 7
29 Romunija 0
30 Rusija 2
31 Romunija 3
32 Slovenija 69
33 Španija 66
34 Švedska 95
35 Švica 192
36 Turčija 4
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 97
0 1
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2E Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

e) država, kateri ne bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 22549 Frekvenca
1 Albanija 75
2 Avstrija 16
3 Belgija 0
4 Belorusija 51
5 Bolgarija 62
6 Bosna in Hercegovina 162
7 Češka 25
8 Danska 0
9 Estonija 7
10 Finska 4
11 Francija 17
12 Grčija 3
13 Hrvaška 69
14 Irska 7
15 Islandija 7
16 Italija 37
17 Jugoslavija 132
18 Latvija 8
19 Litva 9
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 62
22 Makedonija 18
23 Moldavija 5
24 Nemčija 21
25 Nizozemska 1
26 Norveška 1
27 Poljska 56
28 Portugalska 1
29 Romunija 172
30 Rusija 73
31 Romunija 6
32 Slovenija 8
33 Španija 11
34 Švedska 3
35 Švica 2
36 Turčija 52
37 Ukrajina 71
38 Velika Britanija (Anglija) 7
0 1
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2F Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

f) država, kateri ne bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 23548 Frekvenca
1 Albanija 76
2 Avstrija 7
3 Belgija 1
4 Belorusija 54
5 Bolgarija 115
6 Bosna in Hercegovina 129
7 Češka 12
8 Danska 0
9 Estonija 1
10 Finska 9
11 Francija 14
12 Grčija 10
13 Hrvaška 51
14 Irska 2
15 Islandija 2
16 Italija 24
17 Jugoslavija 119
18 Latvija 5
19 Litva 17
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 53
22 Makedonija 58
23 Moldavija 19
24 Nemčija 16
25 Nizozemska 1
26 Norveška 9
27 Poljska 37
28 Portugalska 3
29 Romunija 154
30 Rusija 80
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 6
34 Švedska 8
35 Švica 4
36 Turčija 58
37 Ukrajina 84
38 Velika Britanija (Anglija) 11
0 1
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2G Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

g) država, kateri ne bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 24547 Frekvenca
1 Albanija 108
2 Avstrija 3
3 Belgija 4
4 Belorusija 39
5 Bolgarija 102
6 Bosna in Hercegovina 62
7 Češka 12
8 Danska 1
9 Estonija 8
10 Finska 15
11 Francija 4
12 Grčija 8
13 Hrvaška 40
14 Irska 9
15 Islandija 17
16 Italija 20
17 Jugoslavija 80
18 Latvija 8
19 Litva 11
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 39
22 Makedonija 76
23 Moldavija 12
24 Nemčija 17
25 Nizozemska 2
26 Norveška 7
27 Poljska 29
28 Portugalska 1
29 Romunija 128
30 Rusija 138
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 14
34 Švedska 8
35 Švica 5
36 Turčija 95
37 Ukrajina 101
38 Velika Britanija (Anglija) 9
0 1
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q2H Slovenija in Evropa V2. Pred vami je zemljevid Evrope z vrisanimi državnimi mejami. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni državi. To storite tako, da pripišete državi, v kateri bi živeli najraje, številko 1, naslednjim trem državam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Nato pripišite številko 5 državi, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, in številko 4 naslednjim trem državam, v katerih si ne želite živeti. Pri tem upoštevajte tudi Slovenijo!

h) država, kateri nikakor ne bi radi živeli

Vrednost 25546 Frekvenca
1 Albanija 121
2 Avstrija 8
3 Belgija 1
4 Belorusija 3
5 Bolgarija 13
6 Bosna in Hercegovina 51
7 Češka 4
8 Danska 1
9 Estonija 1
10 Finska 4
11 Francija 2
12 Grčija 4
13 Hrvaška 28
14 Irska 1
15 Islandija 7
16 Italija 20
17 Jugoslavija 493
18 Latvija 0
19 Litva 2
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 25
22 Makedonija 5
23 Moldavija 3
24 Nemčija 13
25 Nizozemska 0
26 Norveška 1
27 Poljska 17
28 Portugalska 0
29 Romunija 70
30 Rusija 275
31 Romunija 0
32 Slovenija 2
33 Španija 3
34 Švedska 7
35 Švica 0
36 Turčija 44
37 Ukrajina 36
38 Velika Britanija (Anglija) 5
0 1
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q3

V3. Kolikšna je verjetnost, da se boste v naslednjih letih preselili v neko drugo državo? Počrnite prosim številko pod ustreznim odgovorom.

Vrednost 26545 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 866
2 malo verjetno 307
3 srednje verjetno 84
4 precej verjetno 20
5 vsekakor 2
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4A V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

a) vsakdanje življenje

Vrednost 27544 Frekvenca
1 Albanija 3
2 Avstrija 484
3 Belgija 1
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 1
7 Češka 103
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 2
11 Francija 6
12 Grčija 2
13 Hrvaška 265
14 Irska 6
15 Islandija 1
16 Italija 112
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 52
22 Makedonija 1
23 Moldavija 0
24 Nemčija 58
25 Nizozemska 0
26 Norveška 2
27 Poljska 13
28 Portugalska 1
29 Romunija 1
30 Rusija 3
31 Romunija 21
32 Slovenija 0
33 Španija 12
34 Švedska 2
35 Švica 40
36 Turčija 0
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 1
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4B V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

b) stopnja gospodarskega razvoja

Vrednost 28543 Frekvenca
1 Albanija 8
2 Avstrija 153
3 Belgija 3
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 6
7 Češka 296
8 Danska 5
9 Estonija 2
10 Finska 1
11 Francija 11
12 Grčija 14
13 Hrvaška 212
14 Irska 8
15 Islandija 1
16 Italija 85
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 1
19 Litva 4
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 132
22 Makedonija 2
23 Moldavija 0
24 Nemčija 34
25 Nizozemska 2
26 Norveška 1
27 Poljska 44
28 Portugalska 49
29 Romunija 10
30 Rusija 3
31 Romunija 36
32 Slovenija 0
33 Španija 28
34 Švedska 0
35 Švica 25
36 Turčija 2
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 1
" " 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4C V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

c) politične razmere

Vrednost 29542 Frekvenca
1 Albanija 5
2 Avstrija 198
3 Belgija 4
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 162
8 Danska 0
9 Estonija 1
10 Finska 2
11 Francija 14
12 Grčija 1
13 Hrvaška 233
14 Irska 1
15 Islandija 0
16 Italija 215
17 Jugoslavija 26
18 Latvija 1
19 Litva 3
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 60
22 Makedonija 6
23 Moldavija 0
24 Nemčija 43
25 Nizozemska 1
26 Norveška 0
27 Poljska 50
28 Portugalska 4
29 Romunija 9
30 Rusija 13
31 Romunija 33
32 Slovenija 0
33 Španija 9
34 Švedska 3
35 Švica 25
36 Turčija 2
37 Ukrajina 3
38 Velika Britanija (Anglija) 8
" " 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4D V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

d) krajinska podoba

Vrednost 30541 Frekvenca
1 Albanija 2
2 Avstrija 651
3 Belgija 5
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 1
6 Bosna in Hercegovina 7
7 Češka 11
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 0
11 Francija 16
12 Grčija 1
13 Hrvaška 73
14 Irska 14
15 Islandija 0
16 Italija 90
17 Jugoslavija 1
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 22
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 23
25 Nizozemska 7
26 Norveška 1
27 Poljska 6
28 Portugalska 3
29 Romunija 0
30 Rusija 1
31 Romunija 4
32 Slovenija 1
33 Španija 5
34 Švedska 2
35 Švica 232
36 Turčija 0
37 Ukrajina 2
38 Velika Britanija (Anglija) 6
" " 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4E V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

e) stopnja prometne razvitosti

Vrednost 31540 Frekvenca
1 Albanija 13
2 Avstrija 167
3 Belgija 1
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 5
6 Bosna in Hercegovina 13
7 Češka 103
8 Danska 2
9 Estonija 1
10 Finska 3
11 Francija 10
12 Grčija 12
13 Hrvaška 416
14 Irska 2
15 Islandija 0
16 Italija 118
17 Jugoslavija 4
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 155
22 Makedonija 4
23 Moldavija 0
24 Nemčija 37
25 Nizozemska 2
26 Norveška 2
27 Poljska 23
28 Portugalska 12
29 Romunija 8
30 Rusija 3
31 Romunija 19
32 Slovenija 0
33 Španija 18
34 Švedska 0
35 Švica 14
36 Turčija 3
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 3
" " 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4F V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

f) ohranjenost naravnega okolja

Vrednost 32539 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 464
3 Belgija 3
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 7
7 Češka 36
8 Danska 1
9 Estonija 0
10 Finska 9
11 Francija 20
12 Grčija 8
13 Hrvaška 163
14 Irska 6
15 Islandija 0
16 Italija 105
17 Jugoslavija 5
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 52
22 Makedonija 4
23 Moldavija 0
24 Nemčija 52
25 Nizozemska 13
26 Norveška 5
27 Poljska 12
28 Portugalska 1
29 Romunija 6
30 Rusija 2
31 Romunija 10
32 Slovenija 0
33 Španija 9
34 Švedska 10
35 Švica 156
36 Turčija 1
37 Ukrajina 1
38 Velika Britanija (Anglija) 3
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4G V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

g) socialna varnost

Vrednost 33538 Frekvenca
1 Albanija 10
2 Avstrija 229
3 Belgija 8
4 Belorusija 2
5 Bolgarija 7
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 92
8 Danska 5
9 Estonija 0
10 Finska 4
11 Francija 29
12 Grčija 3
13 Hrvaška 217
14 Irska 1
15 Islandija 0
16 Italija 130
17 Jugoslavija 12
18 Latvija 1
19 Litva 0
20 Luksenburg 1
21 Madžarska 74
22 Makedonija 4
23 Moldavija 1
24 Nemčija 133
25 Nizozemska 4
26 Norveška 4
27 Poljska 24
28 Portugalska 4
29 Romunija 9
30 Rusija 15
31 Romunija 10
32 Slovenija 1
33 Španija 12
34 Švedska 23
35 Švica 30
36 Turčija 2
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija (Anglija) 14
" " 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q4H V4. Kateri evropski državi je, po vašem mnenju, Slovenija najbolj podobna glede na posamezne od naštetih značilnosti? Imena posameznih držav vpišite v prazna polja ob naštetih značilnosti.

h) urejenost okolja

Vrednost 34537 Frekvenca
1 Albanija 2
2 Avstrija 428
3 Belgija 5
4 Belorusija 0
5 Bolgarija 0
6 Bosna in Hercegovina 8
7 Češka 44
8 Danska 4
9 Estonija 0
10 Finska 3
11 Francija 34
12 Grčija 6
13 Hrvaška 163
14 Irska 2
15 Islandija 2
16 Italija 187
17 Jugoslavija 5
18 Latvija 0
19 Litva 0
20 Luksenburg 0
21 Madžarska 58
22 Makedonija 0
23 Moldavija 0
24 Nemčija 61
25 Nizozemska 12
26 Norveška 1
27 Poljska 11
28 Portugalska 7
29 Romunija 1
30 Rusija 3
31 Romunija 8
32 Slovenija 2
33 Španija 9
34 Švedska 4
35 Švica 84
36 Turčija 0
37 Ukrajina 2
38 Velika Britanija (Anglija) 8
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 38

Q5A V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

a) vašo sosesko

Vrednost 35536 Frekvenca
1 sploh ni navezan 45
2 le malo navezan 124
3 srednje navezan 368
4 precej navezan 357
5 zelo navezan 390
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5B V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

b) vaš kraj ali mesto

Vrednost 36535 Frekvenca
1 sploh ni navezan 17
2 le malo navezan 71
3 srednje navezan 322
4 precej navezan 447
5 zelo navezan 430
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5C V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

c) vašo pokrajino

Vrednost 37534 Frekvenca
1 sploh ni navezan 24
2 le malo navezan 62
3 srednje navezan 358
4 precej navezan 421
5 zelo navezan 415
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5D V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

d) Slovenijo kot celoto

Vrednost 38533 Frekvenca
1 sploh ni navezan 20
2 le malo navezan 51
3 srednje navezan 280
4 precej navezan 450
5 zelo navezan 483
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5E V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

e) Srednjo Evropo

Vrednost 39532 Frekvenca
1 sploh ni navezan 124
2 le malo navezan 297
3 srednje navezan 510
4 precej navezan 236
5 zelo navezan 117
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5F V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

f) Evropo kot celoto

Vrednost 40531 Frekvenca
1 sploh ni navezan 140
2 le malo navezan 325
3 srednje navezan 457
4 precej navezan 226
5 zelo navezan 132
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5G V5. Koliko se čutite navezani na našteta območja? Počrnite v vsaki vrsti tisto oceno, ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.

g) svet kot celoto

Vrednost 41530 Frekvenca
1 sploh ni navezan 199
2 le malo navezan 272
3 srednje navezan 409
4 precej navezan 170
5 zelo navezan 234
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6A V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

a) v drug kraj ali mesto v isti pokrajini

Vrednost 42529 Frekvenca
1 sploh ne 374
2 malo 178
3 srednje 265
4 precej 235
5 povsem 237
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6B V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

b) preseliti se v sosednjo pokrajino

Vrednost 43528 Frekvenca
1 sploh ne 423
2 malo 286
3 srednje 253
4 precej 202
5 povsem 124
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6C V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

c) preseliti se na drug konec Slovenije

Vrednost 44527 Frekvenca
1 sploh ne 493
2 malo 303
3 srednje 239
4 precej 134
5 povsem 116
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6D V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

d) preseliti se v sosednje države

Vrednost 45526 Frekvenca
1 sploh ne 594
2 malo 286
3 srednje 217
4 precej 120
5 povsem 70
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6E V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

e) preseliti se v druge države Evrope

Vrednost 46525 Frekvenca
1 sploh ne 625
2 malo 276
3 srednje 193
4 precej 121
5 povsem 71
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6F V6. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi si s tem lahko izboljšali svoje delovne ali življenjske pogoje? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost na selitev.

f) preseliti se izven Evrope

Vrednost 47524 Frekvenca
1 sploh ne 804
2 malo 194
3 srednje 129
4 precej 83
5 povsem 77
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7A V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

a) ali sme

Vrednost 48523 Frekvenca
0 ne 815
1 da 476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7B V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

b) sredina

Vrednost 49522 Frekvenca
0 ne 1019
1 da 272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7C V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

c) Severozahod

Vrednost 50521 Frekvenca
0 ne 1067
1 da 224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7D V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

d) Severovzhod

Vrednost 51520 Frekvenca
0 ne 982
1 da 309

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7E V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

e) Jugozahod

Vrednost 52519 Frekvenca
0 ne 1067
1 da 224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7F V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

f) Jugovzhod

Vrednost 53518 Frekvenca
0 ne 1014
1 da 277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7G V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

g) mesta

Vrednost 54517 Frekvenca
0 ne 942
1 da 349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7H V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

h) obala

Vrednost 55516 Frekvenca
0 ne 1140
1 da 151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7I V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

i) turistični kraji

Vrednost 56515 Frekvenca
0 ne 1078
1 da 213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q7J V7. Ko bo Slovenija vključena v Evropsko unijo, bo odprt tudi trg z nepremičninami. Prosimo vas, da na spodnjem zemljevidu Slovenije s svinčnikom označite območja, kjer bi tujci po vašem mnenju smeli kupovati nepremičnine (zemljo, hiše ipd.). Prosimo, bodite pri tem im bolj natančni.

j) poljedelska območja

Vrednost 57514 Frekvenca
0 ne 1034
1 da 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q8A Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

a) morje in obala

Vrednost 58513 Frekvenca
1 zelo majhen 67
2 majhen 168
3 srednji 318
4 velik 290
5 zelo velik 443
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8B Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

b) kraški svet

Vrednost 59512 Frekvenca
1 zelo majhen 28
2 majhen 106
3 srednji 340
4 velik 458
5 zelo velik 355
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8C Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

c) vinogradi, gorice

Vrednost 60511 Frekvenca
1 zelo majhen 17
2 majhen 63
3 srednji 295
4 velik 498
5 zelo velik 412
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8D Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

d) mesta

Vrednost 61510 Frekvenca
1 zelo majhen 39
2 majhen 198
3 srednji 578
4 velik 280
5 zelo velik 186
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8E Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

e) reke

Vrednost 62509 Frekvenca
1 zelo majhen 46
2 majhen 230
3 srednji 456
4 velik 361
5 zelo velik 191
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8F Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

f) pestrost živalstva in rastlinstva

Vrednost 63508 Frekvenca
1 zelo majhen 44
2 majhen 200
3 srednji 404
4 velik 385
5 zelo velik 250
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8G Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

g) gore, hribi

Vrednost 64507 Frekvenca
1 zelo majhen 8
2 majhen 26
3 srednji 179
4 velik 543
5 zelo velik 531
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8H Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

h) ljudje

Vrednost 65506 Frekvenca
1 zelo majhen 42
2 majhen 183
3 srednji 460
4 velik 327
5 zelo velik 269
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8I Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

i) otroci in mladina

Vrednost 66505 Frekvenca
1 zelo majhen 67
2 majhen 281
3 srednji 434
4 velik 250
5 zelo velik 255
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8J Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

j) hrana

Vrednost 67504 Frekvenca
1 zelo majhen 21
2 majhen 150
3 srednji 440
4 velik 390
5 zelo velik 284
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8K Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

k) jezera

Vrednost 68503 Frekvenca
1 zelo majhen 20
2 majhen 102
3 srednji 354
4 velik 467
5 zelo velik 345
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8L Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

l) večje ravnice

Vrednost 69502 Frekvenca
1 zelo majhen 118
2 majhen 369
3 srednji 454
4 velik 223
5 zelo velik 119
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8M Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

m) navade in običaji

Vrednost 70501 Frekvenca
1 zelo majhen 24
2 majhen 124
3 srednji 374
4 velik 455
5 zelo velik 309
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8N Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

n) ureditev vasi

Vrednost 71500 Frekvenca
1 zelo majhen 81
2 majhen 270
3 srednji 447
4 velik 303
5 zelo velik 184
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8O Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

o) hiše

Vrednost 72499 Frekvenca
1 zelo majhen 70
2 majhen 256
3 srednji 493
4 velik 302
5 zelo velik 164
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8P Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

p) cerkve

Vrednost 73498 Frekvenca
1 zelo majhen 68
2 majhen 189
3 srednji 419
4 velik 370
5 zelo velik 240
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8R Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

r) gradovi

Vrednost 74497 Frekvenca
1 zelo majhen 52
2 majhen 189
3 srednji 403
4 velik 406
5 zelo velik 235
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8S Prepoznavnost Slovenije V8. Kolikšen je pomen naslednjih stvari, krajev ali značilnosti za Slovenijo in njeno identiteto oz. prepoznavnost? Ocenite vsako značilnost tako, da počrnite ustrezno številko na lestvici na desni strani posamezne značilnosti.

s) kozolci

Vrednost 75496 Frekvenca
1 zelo majhen 100
2 majhen 178
3 srednji 307
4 velik 353
5 zelo velik 349
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9 Pokrajine V9. Po preureditvi občin čaka Slovenijo še ustanavljanje pokrajin kot vmesnih stopenj med državo in občinami. Ali je potrebno Slovenijo v gospodarskem in političnem smislu razdeliti na pokrajine (regije). Če da, na koliko? Če menite, da Slovenije ni treba razdeliti na pokrajine, naslednji dve vprašanji preskočite.

Slovenijo je potrebno razdeliti na _____ pokrajin.

Vrednost 76495 Frekvenca
1 7
2 5
3 14
4 32
5 77
6 61
7 38
8 40
9 12
10 26
11 5
12 17
13 2
14 2
15 4
16 1
18 1
20 5
23 1
25 1
30 1
50 1
70 1
79 1
" " 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 79

Q10A00 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a00) občine

Vrednost 77494 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
3 Bled 2
4 Bohinj 1
189 Vransko 2
190 Žalec 2
192 Žirovnica 1
" " 940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A01 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a01) občine

Vrednost 78493 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
3 Bled 6
4 Bohinj 8
190 Žalec 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A02 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a02) občine

Vrednost 79492 Frekvenca
3 Bled 9
4 Bohinj 6
6 Bovec 1
190 Žalec 4
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 4
" " 944

Vrednosti spremenljivk od 3 do 193

Q10A03 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a03) občine

Vrednost 80491 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
4 Bohinj 6
5 Borovnica 1
190 Žalec 1
191 Žetale 2
192 Žirovnica 2
" " 958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A04 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a04) občine

Vrednost 81490 Frekvenca
2 Beltinci 1
3 Bled 4
5 Borovnica 8
190 Žalec 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 5
" " 968

Vrednosti spremenljivk od 2 do 192

Q10A05 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a05) občine

Vrednost 82489 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
4 Bohinj 3
5 Borovnica 2
191 Žetale 1
192 Žirovnica 5
193 Žužembrk 3
" " 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A06 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a06) občine

Vrednost 83488 Frekvenca
1 Ajdovščina 2
3 Bled 1
4 Bohinj 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 2
" " 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A07 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a07) občine

Vrednost 84487 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
3 Bled 1
5 Borovnica 3
190 Žalec 2
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A08 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a08) občine

Vrednost 85486 Frekvenca
1 Ajdovščina 10
2 Beltinci 1
3 Bled 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A09 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a09) občine

Vrednost 86485 Frekvenca
1 Ajdovščina 7
2 Beltinci 7
3 Bled 1
185 Trnovska vas 2
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A10 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a10) občine

Vrednost 87484 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
2 Beltinci 8
4 Bohinj 2
188 Veržej 1
190 Žalec 1
192 Žirovnica 1
" " 1056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q10A11 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a11) občine

Vrednost 88483 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
2 Beltinci 1
4 Bled 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q10A12 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a12) občine

Vrednost 89482 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 1
3 Bled 1
189 Vransko 2
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A13 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a13) občine

Vrednost 90481 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
7 Brda 1
8 Brezovica 3
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A14 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a14) občine

Vrednost 91480 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 2
5 Borovnica 2
191 Žetale 2
192 Žirovnica 2
193 Žužemberk 1
" " 1119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A15 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a15) občine

Vrednost 92479 Frekvenca
5 Borovnica 2
6 Bovec 1
8 Brezovica 3
190 Žalec 2
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
" " 1126

Vrednosti spremenljivk od 5 do 192

Q10A16 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a16) občine

Vrednost 93478 Frekvenca
3 Bled 1
4 Bohinj 1
5 Borovnica 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
191 Žetale 1
" " 1131

Vrednosti spremenljivk od 3 do 191

Q10A17 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a17) občine

Vrednost 94477 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
2 Beltinci 3
4 Bohinj 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
193 Žužemberk 2
" " 1145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q10A18 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a18) občine

Vrednost 95476 Frekvenca
3 Bled 1
5 Borovnica 1
7 Brda 1
187 Velika Polana 2
188 Veržej 1
193 Žužemberk 2
" " 1159

Vrednosti spremenljivk od 3 do 193

Q10A19 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a19) občine

Vrednost 96475 Frekvenca
2 Beltinci 1
4 Bled 1
5 Borovnica 1
188 Veržej 1
189 Vransko 1
190 Žalec 1
" " 1176

Vrednosti spremenljivk od 2 do 190

Q10A20 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a20) občine

Vrednost 97474 Frekvenca
2 Beltinci 1
3 Bled 1
8 Brezovica 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
188 Veržej 2
191 Žetale 1
" " 1184

Vrednosti spremenljivk od 2 do 191

Q10A21 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a21) občine

Vrednost 98473 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 1
13 Cerknica 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 2
" " 1197

Vrednosti spremenljivk od 5 do 193

Q10A22 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a22) občine

Vrednost 99472 Frekvenca
6 Bovec 1
10 Tišina 1
17 Černomelj 1
189 Vransko 1
190 Žalec 2
193 Žužemberk 1
" " 1207

Vrednosti spremenljivk od 6 do 193

Q10A23 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a23) občine

Vrednost 100471 Frekvenca
11 Celje 1
18 Destrnik 1
20 Dobrepolje 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 1213

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10A24 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a24) občine

Vrednost 101470 Frekvenca
11 Celje 1
18 Destrnik 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
186 Trzin 1
188 Veržej 1
193 Žužemberk 1
" " 1220

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10A25 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a25) občine

Vrednost 102469 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 2
11 Celje 2
184 Tabor 1
188 Veržej 1
191 Žetale 1
" " 1228

Vrednosti spremenljivk od 5 do 191

Q10A26 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a26) občine

Vrednost 103468 Frekvenca
8 Brezovica 1
17 Črnomelj 2
18 Destrnik 1
178 Selnica ob Dravi 1
181 Sveta Ana 2
191 Žetale 1
" " 1233

Vrednosti spremenljivk od 8 do 191

Q10A27 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a27) občine

Vrednost 104467 Frekvenca
13 Cerknica 1
22 Dol pri Ljubljani 1
24 Dornava 1
181 Sveta Ana 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih gorcah 2
193 Žužemberk 2
" " 1236

Vrednosti spremenljivk od 13 do 193

Q10A28 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a28) občine

Vrednost 105466 Frekvenca
8 Brezovica 1
18 Destrnik 1
20 Dobrepolje 1
168 Markovci 1
190 Žalec 1
191 Žetale 1
" " 1240

Vrednosti spremenljivk od 8 do 191

Q10A29 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a29) občine

Vrednost 106465 Frekvenca
5 Borovnica 1
10 Tišina 1
16 Črna na Koroškem 1
181 Sveta Ana 1
185 Trnovska vas 1
186 Trzin 1
" " 1244

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10A30 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a30) občine

Vrednost 107464 Frekvenca
10 Tišina 1
12 Cerklje na Gorenjskem 1
13 Cerknica 1
177 Ribnica na Pohorju 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
186 Trzin 1
" " 1247

Vrednosti spremenljivk od 10 do 186

Q10A31 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a31) občine

Vrednost 108463 Frekvenca
9 Brežice 1
18 Destrnih 1
42 Juršinci 2
176 Razkrižje 1
180 Solčava 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1250

Vrednosti spremenljivk od 9 do 182

Q10A32 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a32) občine

Vrednost 109462 Frekvenca
7 Brda 1
10 Tišina 1
12 Cerklje na Gorenjskem 1
181 Sveta Ana 1
185 Trnovska vas 2
191 Žetale 1
" " 1253

Vrednosti spremenljivk od 7 do 191

Q10A33 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a33) občine

Vrednost 110461 Frekvenca
11 Celje 1
14 Cerkno 1
15 Črenšovci 1
181 Sveta Ana 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
" " 1256

Vrednosti spremenljivk od 11 do 185

Q10A34 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a34) občine

Vrednost 111460 Frekvenca
2 Beltinci 1
39 Ivančna Gorica 1
51 Kozje 1
180 Solčava 1
183 Šempeter - Vrtojba 1
186 Trzin 1
" " 1257

Vrednosti spremenljivk od 2 do 186

Q10A35 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a35) občine

Vrednost 112459 Frekvenca
15 Črenšovci 1
18 Destrnik 1
24 Dornava 1
186 Trzin 1
187 Velika Polana 1
190 Žalec 1
" " 1257

Vrednosti spremenljivk od 15 do 190

Q10A36 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a36) občine

Vrednost 113458 Frekvenca
22 Dol pri Ljubljani 1
42 Juršinci 1
45 Kidričevo 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
191 Žetale 1
" " 1259

Vrednosti spremenljivk od 22 do 191

Q10A37 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a37) občine

Vrednost 114457 Frekvenca
5 Borovnica 1
16 Črna na Koroškem 1
42 Juršinci 1
49 Komen 1
55 Kungota 2
58 Lenart 1
61 Ljubljana 1
63 Ljutomer 1
79 Mozirje 1
87 Ormož 1
92 Podčetrtek 1
95 Preddvor 1
98 Rače - Fram 2
107 Rogatec 1
113 Slovenska Bistrica 1
132 Turnišče 1
135 Videm 1
141 Vuzenica 1
151 Braslovče 1
156 Dobrovnik 1
157 Dolenjske Toplice 1
167 Lovrenc na Pohorju 1
171 Oplotnica 1
176 Razkrižje 1
180 Solčava 2
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
185 Trnovska vas 1
" " 1261

Vrednosti spremenljivk od 5 do 185

Q10A38 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a38) občine

Vrednost 115456 Frekvenca
28 Gorišnica 1
47 Kobilje 1
59 Lendava 1
67 Luče 1
81 Muta 1
87 Ormož 2
99 Radeče 1
101 Radlje ob Dravi 1
106 Rogaška Slatina 1
109 Semič 1
115 Starše 1
118 Šentilj 2
120 Šentjur pri Celju 1
122 Škofja Loka 1
126 Šoštanj 1
133 Velenje 1
144 Zreče 1
149 Bistrica ob Sotli 1
160 Hoče - Slivnica 1
168 Markovci 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
178 Selnica ob Dravi 1
184 Tabor 1
187 Velika Polana 1
191 Žetale 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 28 do 191

Q10A39 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a39) občine

Vrednost 116455 Frekvenca
10 Tišina 1
17 Črnomelj 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
24 Dornava 1
25 Dravograd 1
26 Duplek 2
30 Gornji Grad 1
45 Kidričevo 1
51 Kozje 1
59 Lendava 1
63 Ljutomer 1
89 Pesnica 1
98 Rače - Fram 1
100 Radenci 1
108 Ruše 1
111 Sežana 1
120 Šentjur pri Celju 1
123 Škofljica 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
126 Šoštanj 1
129 Trbovlje 1
133 Velenje 1
159 Hajdina 1
161 Hodoš 1
168 Markovci 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 10 do 182

Q10A40 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a40) občine

Vrednost 117454 Frekvenca
15 Črenšovci 1
16 Črna na Koroškem 1
18 Destrnik 1
19 Divača 1
24 Dornava 1
29 Gornja Radgona 1
34 Hrastnih 1
69 Majšperk 1
74 Mežica 1
78 Moravske Toplice 1
88 Osilnica 1
93 Podvelka 1
96 Ptuj 1
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
115 Starše 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
125 Šmartno ob Paki 1
162 Horjul 1
165 Kostel 1
167 Lovrenc na Pohorju 1
168 Markovci 1
176 Razkrižje 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
189 Vransko 1
" " 1264

Vrednosti spremenljivk od 15 do 189

Q10A41 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a41) občine

Vrednost 118453 Frekvenca
9 Brežice 1
11 Celje 1
18 Destrnik 1
23 Domžale 1
24 Dornava 1
28 Gorišnica 1
35 Hrpelje - Kozina 1
45 Kidričevo 1
68 Lukovica 1
69 Majšperk 1
74 Mežica 1
80 Murska Sobota 1
86 Odranci 1
99 Radeče 1
106 Rogaška Slatina 1
121 Škocjan 1
125 Šmartno ob Paki 1
129 Trbovlje 1
140 Vrhnika 1
159 Hajdina 3
167 Lovrenc na Pohorju 1
173 Polzela 1
175 Prevalje 1
184 Tabor 1
" " 1265

Vrednosti spremenljivk od 9 do 184

Q10A42 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a42) občine

Vrednost 119452 Frekvenca
5 Borovnica 1
18 Destrnik 1
28 Gorišnica 1
42 Juršinci 1
50 Koper 1
54 Krško 2
57 Laško 1
58 Lenart 1
69 Majšperk 1
70 Maribor 1
81 Muta 1
96 Ptuj 1
97 Puconci 1
107 Rogatec 1
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
126 Šoštanj 1
135 Videm 1
142 Zagorje ob Savi 1
151 Braslovče 1
175 Prevalje 1
185 Trnovska vas 1
186 Trzin 1
" " 1267

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10A43 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a43) občine

Vrednost 120451 Frekvenca
8 Brezovica 1
9 Brežice 1
28 Gorišnica 1
40 Izola 1
42 Juršinci 1
45 Kidričevo 1
58 Lenart 1
83 Nazarje 1
96 Ptuj 1
99 Radeče 1
103 Ravne na Koroškem 1
108 Ruše 1
110 Sevnica 1
121 Škocjan 1
127 Štore 1
129 Trbovlje 1
133 Velenje 1
141 Vuzenica 1
152 Cankova 1
153 Cerkvenjak 1
159 Hajdina 1
172 Podlehnik 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 8 do 172

Q10A44 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a44) občine

Vrednost 121450 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
11 Celje 1
16 Črna na Koroškem 1
18 Destrnik 1
25 Dravograd 2
34 Hrastnik 1
37 Ig 1
60 Litija 1
76 Mislinja 1
89 Pesnica 1
90 Piran 1
99 Radeče 1
119 Šentjernej 1
135 Videm 1
143 Zavrč 1
153 Cerkvenjak 1
154 Dobje 1
178 Selnica ob Dravi 1
184 Tabor 1
191 Žetale 2
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191

Q10A45 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a45) občine

Vrednost 122449 Frekvenca
18 Destrnik 1
28 Gorišnica 1
29 Gornja Radgona 1
51 Kozje 1
54 Krško 1
56 Kuzma 1
57 Laško 1
62 Ljubno 1
69 Majšperk 1
70 Maribor 1
98 Rače - Fram 1
99 Radeče 1
112 Slovenj Gradec 1
113 Slovenska Bistrica 1
123 Škofljica 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
137 Vitanje 2
138 Vodice 1
155 Dobrna 1
172 Podlehnik 1
" " 1270

Vrednosti spremenljivk od 18 do 172

Q10A46 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a46) občine

Vrednost 123448 Frekvenca
9 Bržice 1
26 Duplek 1
29 Gornja Radgona 1
32 Grosuplje 1
34 Hrastnik 1
60 Litija 1
69 Majšperk 2
79 Mozirje 1
81 Muta 1
105 Rogaševci 1
106 Rogaška Slatina 1
114 Slovenjske Konjice 1
135 Videm 1
144 Zreče 1
149 Bistrica ob Sotli 1
154 Dobje 1
172 Podlehnik 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 9 do 172

Q10A47 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a47) občine

Vrednost 124447 Frekvenca
2 Beltinci 1
14 Cerkno 1
39 Ivančna Gorica 1
45 Kidričevo 1
55 Kungota 1
70 Maribor 1
83 Nazarje 1
92 Podčetrtek 1
107 Rogatec 1
115 Starše 1
120 Šentjur pri Celju 1
126 Šoštanj 1
135 Videm 1
148 Benedikt 1
149 Bistrica ob Sotli 1
171 Oplotnica 1
191 Žetale 2
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 2 do 191

Q10A48 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a48) občine

Vrednost 125446 Frekvenca
27 Gorenja vas - Poljane 1
33 Šalovci 1
51 Kozje 1
62 Ljubno 1
106 Rogaška Slatina 2
134 Velike Lašče 1
142 Zagorje ob Savi 1
155 Dobrna 1
168 Markovci 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
178 Selnica ob Dravi 1
181 Sveta Ana 2
189 Vransko 1
" " 1276

Vrednosti spremenljivk od 27 do 189

Q10A49 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

a49) občine

Vrednost 126445 Frekvenca
20 Dobrepolje 1
21 Dobrova - Polhov Gradec 1
79 Mozirje 1
108 Ruše 1
113 Slovenska Bistrica 1
118 Šentilj 1
126 Šoštanj 1
127 Štore 1
139 Vojnik 1
178 Selnica ob Dravi 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
191 Žetale 1
" " 1279

Vrednosti spremenljivk od 20 do 191

Q10B00 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b00) občine

Vrednost 127444 Frekvenca
31 Gornji Petrovci 1
51 Kozje 1
64 Logatec 1
107 Rogatec 3
110 Sevnica 1
112 Slovenj Gradec 1
114 Slovenske Konjice 1
120 Šentjur pri Celju 2
127 Štore 2
129 Trbovlje 1
148 Benedikt 1
149 Bistrica ob Sotli 1
150 Bloke 1
151 Braslovče 1
155 Dobrna 1
160 Hoče - Slivnica 1
168 Markovci 1
185 Trnovska vas 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 31 do 185

Q10B01 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b01) občine

Vrednost 128443 Frekvenca
5 Borovnica 1
11 Celje 1
18 Destrnik 1
51 Kozje 1
54 Krško 1
58 Lenart 1
98 Rače - Fram 1
106 Rogaška Slatina 2
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
141 Vuzenica 1
154 Dobje 1
161 Hodoš 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
172 Podlehnik 1
173 Polzela 1
174 Prebold 1
179 Sodražica 1
181 Sveta Ana 1
186 Trzin 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 5 do 186

Q10B02 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b02) občine

Vrednost 129442 Frekvenca
8 Brezovica 1
9 Brežice 1
28 Gorišnica 1
34 Hrastnik 1
57 Laško 1
65 Loška dolina 1
69 Majšperk 1
76 Mislinja 1
78 Moravske Toplice 1
106 Rogaška Slatina 1
113 Slovenska Bistrica 1
114 Slovenske Konjice 1
115 Starše 1
118 Šentilj 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
125 Šmartno ob Paki 2
127 Štore 1
133 Velenje 1
144 Zreče 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
" " 1269

Vrednosti spremenljivk od 8 do 169

Q10B03 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b03) občine

Vrednost 130441 Frekvenca
26 Duplek 1
37 Ig 1
45 Kidričevo 2
57 Laško 1
66 Loški potok 1
78 Moravske Toplice 1
93 Podvleka 1
98 Rače - Fram 1
107 Rogatec 1
120 Šentjur pri Celju 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
137 Vitanje 1
168 Markovci 1
171 Oplotnica 1
173 Polzela 1
184 Tabor 1
190 Žalec 2
" " 1272

Vrednosti spremenljivk od 26 do 190

Q10B04 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b04) občine

Vrednost 131440 Frekvenca
24 Dornava 1
58 Lenart 1
59 Lendava 1
80 Murska Sobota 1
92 Podčetrtek 1
104 Ribnica 1
106 Rogaška Slatina 2
115 Starše 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
132 Turnišče 1
138 Vodice 1
139 Vojnik 1
151 Braslovče 1
159 Hajdina 1
174 Prebold 1
185 Trnovska vas 1
190 Žalec 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 24 do 190

Q10B05 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b05) občine

Vrednost 132439 Frekvenca
11 Celje 2
32 Grosuplje 1
42 Juršinci 1
78 Moravske Toplice 1
86 Odranci 1
88 Osilnica 1
96 Ptuj 2
113 Slovenska Bistrica 2
114 Slovenske konjice 1
127 Štore 1
139 Vojnik 1
142 Zagorje ob Savi 1
150 Bloke 1
160 Hoče - Slivnica 1
188 Veržej 1
" " 1273

Vrednosti spremenljivk od 11 do 188

Q10B06 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b06) občine

Vrednost 133438 Frekvenca
39 Ivančna Gorica 1
48 Kočevje 1
106 Rogaška Slatina 1
114 Slovenske Konjice 2
124 Šmarje pri Jelšah 1
127 Štore 1
135 Videm 2
139 Vojnik 1
143 Zavrč 1
149 Bistrica ob Sotli 1
165 Kostel 1
171 Oplotnica 1
174 Prebold 1
184 Tabor 1
189 Vransko 1
" " 1274

Vrednosti spremenljivk od 39 do 189

Q10B07 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b07) občine

Vrednost 134437 Frekvenca
11 Celje 1
28 Gorišnica 1
32 Grosuplje 1
51 Kozje 1
87 Ormož 1
107 Rogatec 1
120 Šentjur pri Celju 2
124 Šmarje pri Jelšah 1
130 Trebnje 1
137 Vitanje 1
165 Kostel 1
171 Oplotnica 1
172 Podlehnik 1
174 Prebold 1
184 Tabor 1
" " 1275

Vrednosti spremenljivk od 11 do 184

Q10B08 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b08) občine

Vrednost 135436 Frekvenca
11 Celje 2
87 Ormož 1
89 Pesnica 1
110 Sevnica 1
113 Slovenska Bistrica 1
124 Šmarje pri Jelšah 2
139 Vojnik 2
153 Cerkvenjak 1
155 Dobrna 1
156 Dobrovnik 1
168 Markovci 1
190 Žalec 1
193 Žužemberk 1
" " 1275

Vrednosti spremenljivk od 11 do 193

Q10B09 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b09) občine

Vrednost 136435 Frekvenca
28 Gorišnica 1
54 Krško 1
88 Osilnica 1
92 Podčetrtek 1
93 Podvleka 1
113 Slovenska Bistrica 1
114 Slovenske Konjice 1
120 Šentjur pri Celju 1
129 Trbovlje 1
137 Vitanje 1
157 Dolenjske Toplice 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
189 Vransko 1
190 Žalec 2
" " 1276

Vrednosti spremenljivk od 28 do 190

Q10B10 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b10) občine

Vrednost 137434 Frekvenca
11 Celje 1
15 Črenšovci 1
34 Hrastnik 1
42 Juršinci 1
57 Laško 1
99 Radeče 1
109 Semič 1
114 Slovenske Konjice 1
124 Šmarje pri Jelšah 1
143 Zavrč 2
144 Zreče 1
172 Podlehnik 1
174 Prebold 1
189 Vransko 1
" " 1276

Vrednosti spremenljivk od 11 do 189

Q10B11 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b11) občine

Vrednost 138433 Frekvenca
17 Črnomelj 1
24 Dornava 1
83 Nazarje 1
96 Ptuj 1
99 Radeče 1
107 Rogatec 1
121 Škocjan 1
127 Štore 1
144 Zreče 1
154 Dobje 1
171 Oplotnica 1
176 Razkrižje 1
178 Selnica ob Dravi 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1277

Vrednosti spremenljivk od 17 do 182

Q10B12 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b12) občine

Vrednost 139432 Frekvenca
24 Dornava 1
28 Gorišnica 1
30 Gornji Grad 1
57 Laško 2
73 Metlika 1
86 Odranci 1
97 Puconci 1
106 Rogaška Slatina 1
108 Ruše 1
114 Slovenske Konjice 1
119 Šentjernej 1
190 Žalec 1
" " 1278

Vrednosti spremenljivk od 24 do 190

Q10B13 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b13) občine

Vrednost 140431 Frekvenca
11 Celje 1
42 Juršinci 1
67 Luče 1
85 Novo Mesto 1
98 Rače - Fram 1
105 Rogašovci 1
113 Slovenska Bistrica 1
143 Zavrč 1
154 Dobje 1
171 Oplotnica 1
191 Žetale 2
" " 1279

Vrednosti spremenljivk od 11 do 191

Q10B14 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b14) občine

Vrednost 141430 Frekvenca
87 Ormož 1
88 Osilnica 1
92 Podčetrtek 1
96 Ptuj 1
100 Radenci 1
106 Rogaška Slatina 1
152 Cankova 1
155 Dobrna 1
172 Podlehnik 1
177 Ribnica na Pohorju 1
180 Solčava 1
" " 1280

Vrednosti spremenljivk od 87 do 180

Q10B15 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b15) občine

Vrednost 142429 Frekvenca
10 Tišina 1
108 Ruše 1
120 Šentjur pri Celju 1
149 Bistrica ob Sotli 1
151 Braslovče 1
167 Lovrenc na Pohorju 1
168 Markovci 1
176 Razkrižje 1
" " 1283

Vrednosti spremenljivk od 10 do 176

Q10B16 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b16) občine

Vrednost 143428 Frekvenca
51 Kozje 1
79 Mozirje 1
93 Povelka 1
100 Radenci 1
105 Rogašovci 1
135 Videm 1
154 Dobje 1
" " 1284

Vrednosti spremenljivk od 51 do 154

Q10B17 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b17) občine

Vrednost 144427 Frekvenca
51 Kozje 1
62 Ljubno 1
101 Radlje ob Dravi 1
107 Rogatec 1
116 Sveti Jurij 1
144 Zreče 1
172 Podlehnik 1
" " 1284

Vrednosti spremenljivk od 51 do 172

Q10B18 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b18) občine

Vrednost 145426 Frekvenca
16 Črna na Koroškem 1
63 Ljutomer 1
108 Ruše 1
149 Bistrica ob Sotli 1
155 dobrna 1
159 Hajdina 1
177 Ribnica na Pohorju 1
" " 1284

Vrednosti spremenljivk od 16 do 177

Q10B19 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b19) občine

Vrednost 146425 Frekvenca
45 Kidričevo 1
74 Mežica 1
92 Podčetrtek 1
137 Vitanje 1
155 Dobrna 1
178 Selnica ob Dravi 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
" " 1284

Vrednosti spremenljivk od 45 do 182

Q10B20 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b20) občine

Vrednost 147424 Frekvenca
69 Majšperk 1
76 Mislinja 1
113 Slovenska Bistrica 1
139 Vojnik 1
153 Cerkvenjak 1
175 Prevalje 1
" " 1285

Vrednosti spremenljivk od 69 do 175

Q10B21 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b21) občine

Vrednost 148423 Frekvenca
29 Gornja Radgona 1
114 Slovenske konjice 1
133 Velenje 1
169 Miklavž na Dravskem polju 1
171 Oplotnica 1
" " 1286

Vrednosti spremenljivk od 29 do 171

Q10B22 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b22) občine

Vrednost 149422 Frekvenca
59 Lendava 1
115 Starše 1
144 Zreče 1
173 Polzela 1
185 Trnovska vas 1
" " 1286

Vrednosti spremenljivk od 59 do 185

Q10B23 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b23) občine

Vrednost 150421 Frekvenca
33 Šalovci 1
139 Vojnik 1
148 Benedikt 1
174 Prebold 1
181 Sveta Ana 1
" " 1286

Vrednosti spremenljivk od 33 do 181

Q10B24 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b24) občine

Vrednost 151420 Frekvenca
158 Grad 1
181 Sveta Ana 1
182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1
190 Žalec 1
" " 1287

Vrednosti spremenljivk od 158 do 190

Q10B25 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b25) občine

Vrednost 152419 Frekvenca
10 Tišina 1
18 Destrnik 1
34 Hrastnik 1
116 Sveti Jurij 1
" " 1287

Vrednosti spremenljivk od 10 do 116

Q10B26 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b26) občine

Vrednost 153418 Frekvenca
33 Šalovci 1
47 Kobilje 1
96 Ptuj 1
129 Trbovlje 1
" " 1287

Vrednosti spremenljivk od 33 do 129

Q10B27 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b27) občine

Vrednost 154417 Frekvenca
113 Slovenska Bistrica 1
118 Šentilj 1
135 Videm 1
142 Zagorje ob Savi 1
" " 1287

Vrednosti spremenljivk od 113 do 142

Q10B28 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b28) občine

Vrednost 155416 Frekvenca
120 Šentjur pri Celju 1
160 Hoče - Slivnica 1
168 Markovci 1
189 Vransko 1
" " 1287

Vrednosti spremenljivk od 120 do 189

Q10B29 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b29) občine

Vrednost 156415 Frekvenca
112 Slovenj Gradec 1
155 Dobrna 1
184 Tabor 1
" " 1288

Vrednosti spremenljivk od 112 do 184

Q10B30 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b30) občine

Vrednost 157414 Frekvenca
42 Juršinci 1
107 Rogatec 1
151 Braslovče 1
" " 1288

Vrednosti spremenljivk od 42 do 151

Q10B31 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b31) občine

Vrednost 158413 Frekvenca
28 Gorišnica 1
30 Gornji Grad 1
114 Slovenske Konjice 1
" " 1288

Vrednosti spremenljivk od 28 do 114

Q10B32 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b32) občine

Vrednost 159412 Frekvenca
79 Mozirje 1
139 Vojnik 1
143 Zavrč 1
" " 1288

Vrednosti spremenljivk od 79 do 143

Q10B33 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b33) občine

Vrednost 160411 Frekvenca
83 Nazarje 1
133 Velenje 1
" " 1289

Vrednosti spremenljivk od 83 do 133

Q10B34 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b34) občine

Vrednost 161410 Frekvenca
126 Šoštanj 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 126 do 126

Q10B35 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b35) občine

Vrednost 162409 Frekvenca
112 Slovenj Gradec 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 112 do 112

Q10B36 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b36) občine

Vrednost 163408 Frekvenca
141 Slovenske Konjice 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 141 do 141

Q10B37 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b37) občine

Vrednost 164407 Frekvenca
25 Dravograd 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 25 do 25

Q10B38 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b38) občine

Vrednost 165406 Frekvenca
103 Ravne na Koroškem 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 103 do 103

Q10B39 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b39) občine

Vrednost 166405 Frekvenca
175 Prevalje 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 175 do 175

Q10B40 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b40) občine

Vrednost 167404 Frekvenca
62 Ljubno 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 62 do 62

Q10B41 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b41) občine

Vrednost 168403 Frekvenca
67 Luče 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 67 do 67

Q10B42 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b42) občine

Vrednost 169402 Frekvenca
180 Solčava 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 180 do 180

Q10B43 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b43) občine

Vrednost 170401 Frekvenca
16 Črna na Koroškem 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 16 do 16

Q10B44 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b44) občine

Vrednost 171400 Frekvenca
74 Mežica 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 74 do 74

Q10B45 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b45) občine

Vrednost 172399 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10B46 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b46) občine

Vrednost 173398 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10B47 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b47) občine

Vrednost 174397 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10B48 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b48) občine

Vrednost 175396 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10B49 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

b49) občine

Vrednost 176395 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C00 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c00) občine

Vrednost 177394 Frekvenca
126 Šoštanj 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 126 do 126

Q10C01 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c01) občine

Vrednost 178393 Frekvenca
76 Mislinja 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 76 do 76

Q10C02 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c02) občine

Vrednost 179392 Frekvenca
137 Vitanje 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 137 do 137

Q10C03 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c03) občine

Vrednost 180391 Frekvenca
144 Zreče 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 144 do 144

Q10C04 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c04) občine

Vrednost 181390 Frekvenca
108 Ruše 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 108 do 108

Q10C05 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c05) občine

Vrednost 182389 Frekvenca
178 Selnica ob Dravi 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 178 do 178

Q10C06 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c06) občine

Vrednost 183388 Frekvenca
135 Videm 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 135 do 135

Q10C07 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c07) občine

Vrednost 184387 Frekvenca
87 Ormož 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 87 do 87

Q10C08 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c08) občine

Vrednost 185386 Frekvenca
2 Beltinci 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q10C09 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c09) občine

Vrednost 186385 Frekvenca
80 Murska Sobota 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 80 do 80

Q10C10 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c10) občine

Vrednost 187384 Frekvenca
78 Moravske Toplice 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 78 do 78

Q10C11 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c11) občine

Vrednost 188383 Frekvenca
132 Turnišče 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 132 do 132

Q10C12 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c12) občine

Vrednost 189382 Frekvenca
86 Odranci 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 86 do 86

Q10C13 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c13) občine

Vrednost 190381 Frekvenca
15 Črenšovci 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 15 do 15

Q10C14 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c14) občine

Vrednost 191380 Frekvenca
176 Razkrižje 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 176 do 176

Q10C15 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c15) občine

Vrednost 192379 Frekvenca
63 Ljutomer 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 63 do 63

Q10C16 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c16) občine

Vrednost 193378 Frekvenca
166 Križevci 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 166 do 166

Q10C17 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c17) občine

Vrednost 194377 Frekvenca
188 Veržej 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 188 do 188

Q10C18 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c18) občine

Vrednost 195376 Frekvenca
125 Šmartno ob Paki 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 125 do 125

Q10C19 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c19) občine

Vrednost 196375 Frekvenca
191 Žetale 1
" " 1290

Vrednosti spremenljivk od 191 do 191

Q10C20 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c20) občine

Vrednost 197374 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C21 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c21) občine

Vrednost 198373 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C22 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c22) občine

Vrednost 199372 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C23 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c23) občine

Vrednost 200371 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C24 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c24) občine

Vrednost 201370 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C25 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c25) občine

Vrednost 202369 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C26 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c26) občine

Vrednost 203368 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C27 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c27) občine

Vrednost 204367 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C28 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c28) občine

Vrednost 205366 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C29 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c29) občine

Vrednost 206365 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C30 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c30) občine

Vrednost 207364 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C31 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c31) občine

Vrednost 208363 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C32 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c32) občine

Vrednost 209362 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C33 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c33) občine

Vrednost 210361 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C34 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c34) občine

Vrednost 211360 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C35 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c35) občine

Vrednost 212359 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C36 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c36) občine

Vrednost 213358 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C37 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c37) občine

Vrednost 214357 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C38 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c38) občine

Vrednost 215356 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C39 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c39) občine

Vrednost 216355 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C40 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c40) občine

Vrednost 217354 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C41 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c41) občine

Vrednost 218353 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C42 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c42) občine

Vrednost 219352 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C43 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c43) občine

Vrednost 220351 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C44 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c44) občine

Vrednost 221350 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C45 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c45) občine

Vrednost 222349 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C46 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c46) občine

Vrednost 223348 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C47 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c47) občine

Vrednost 224347 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C48 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c48) občine

Vrednost 225346 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10C49 V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

c49) občine

Vrednost 226345 Frekvenca
" " 1291

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q10SEDEZ V10. Pred vami je zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo vrisane vse občine. Če bi v Sloveniji oblikovali pokrajine, kako bi vi oblikovali pokrajino (regijo), v kateri živite? Njene meje vrišite v dani zemljevid po občinskih mejah. Označite tudi kraj, kjer naj bi bil sedež pokrajine.

Q10sedez Sedež občine

Vrednost 227344 Frekvenca
1 b. o. 944
2 Ajdovščina 3
3 Bled 2
45 Vrhnika 3
46 Zagorje 8
47 Zagorje ob Savi 2
48 Zreče 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 48

Q11A V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

a) velikost

Vrednost 228343 Frekvenca
1 sploh ne 46
2 2 51
3 3 86
4 4 73
5 vsekakor 90
" " 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11B V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

b) število prebivalcev

Vrednost 229342 Frekvenca
1 sploh ne 29
2 2 35
3 3 101
4 4 87
5 vsekakor 95
" " 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11C V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

c) gospodarska moč

Vrednost 230341 Frekvenca
1 sploh ne 14
2 2 12
3 3 52
4 4 92
5 vsekakor 173
" " 948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11D V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

d) zgodovinski razlogi

Vrednost 231340 Frekvenca
1 sploh ne 23
2 2 51
3 3 72
4 4 102
5 vsekakor 97
" " 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11E V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

e) podobnost navad in običajev

Vrednost 232339 Frekvenca
1 sploh ne 16
2 2 29
3 3 86
4 4 95
5 vsekakor 120
" " 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11F V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

f) zemljepisna zaključenost, jasne meje

Vrednost 233338 Frekvenca
1 sploh ne 17
2 2 24
3 3 75
4 4 90
5 vsekakor 139
" " 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11G V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

g) število večjih krajev v pokrajini

Vrednost 234337 Frekvenca
1 sploh ne 24
2 2 50
3 3 112
4 4 90
5 vsekakor 70
" " 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11H V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

h) razvitost srednjega šolstva

Vrednost 235336 Frekvenca
1 sploh ne 10
2 2 25
3 3 82
4 4 100
5 vsekakor 128
" " 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11I V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

i) gledališče, muzeji

Vrednost 236335 Frekvenca
1 sploh ne 23
2 2 51
3 3 120
4 4 97
5 vsekakor 57
" " 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11J V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

j) radijske in TV postaje in tisk

Vrednost 237334 Frekvenca
1 sploh ne 29
2 2 49
3 3 94
4 4 88
5 vsekakor 87
" " 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11K V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

k) prometna povezanost krajev v območju

Vrednost 238333 Frekvenca
1 sploh ne 9
2 2 10
3 3 40
4 4 120
5 vsekakor 163
" " 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11L V11. Kateri od naštetih dejavnikov so po vašem mnenju ključni pri oblikovanju pokrajin (regij). Pri vsakem dejavniku počrnite oceno, ki najbolj kaže vaše mnenje.

l) možnost urejanja uradnih zadev (dovoljenja, registracije,...)

Vrednost 239332 Frekvenca
1 sploh ne 8
2 2 9
3 3 44
4 4 81
5 vsekakor 203
" " 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12

V12. Kako dobro po vašem mnenju, prebivalci drugih predelov Slovenije poznajo vašo domačo pokrajino? Počrnite tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

Vrednost 240331 Frekvenca
1 sploh je ne poznajo 88
2 2 242
3 3 575
4 4 255
5 zelo dobro jo poznajo 124
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13A V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

a) večja lepota krajine

Vrednost 241330 Frekvenca
1 sploh ne 135
2 2 213
3 3 425
4 4 281
5 vsekakor 232
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13B V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

b) večja ohranjenost naravnega okolja

Vrednost 242329 Frekvenca
1 sploh ne 153
2 2 222
3 3 393
4 4 328
5 vsekakor 193
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13C V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

c) boljša prometna dostopnost

Vrednost 243328 Frekvenca
1 sploh ne 178
2 2 319
3 3 385
4 4 237
5 vsekakor 170
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13D V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

d) bolj razvito kmetijstvo

Vrednost 244327 Frekvenca
1 sploh ne 213
2 2 357
3 3 425
4 4 195
5 vsekakor 94
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13E V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

e) bolj razvita industrija

Vrednost 245326 Frekvenca
1 sploh ne 268
2 2 324
3 3 384
4 4 192
5 vsekakor 112
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13F V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

f) ima več gozda

Vrednost 246325 Frekvenca
1 sploh ne 154
2 2 211
3 3 379
4 4 319
5 vsekakor 221
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13G V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

g) bolj razvita obrt

Vrednost 247324 Frekvenca
1 sploh ne 156
2 2 340
3 3 501
4 4 207
5 vsekakor 80
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13H V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

h) več kulturnih znamenitosti

Vrednost 248323 Frekvenca
1 sploh ne 153
2 2 299
3 3 474
4 4 249
5 vsekakor 111
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13I V13. V čem se vaša doma a pokrajina razlikuje od sosednjih? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

i) razvit turizem

Vrednost 249322 Frekvenca
1 sploh ne 225
2 2 297
3 3 390
4 4 208
5 vsekakor 168
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14A V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

a) malomarno ravnanje z zgodovinskimi spomeniki

Vrednost 250321 Frekvenca
1 sploh ne 267
2 2 294
3 3 372
4 4 176
5 vsekakor 173
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14B V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

b) zaraščanje kmetijskih površin

Vrednost 251320 Frekvenca
1 sploh ne 160
2 2 251
3 3 357
4 4 261
5 vsekakor 255
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14C V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

c) onesnaženost okolja

Vrednost 252319 Frekvenca
1 sploh ne 79
2 2 178
3 3 387
4 4 329
5 vsekakor 308
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14D V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

d) neurejeni in nevzdrževani objekti

Vrednost 253318 Frekvenca
1 sploh ne 91
2 2 211
3 3 433
4 4 341
5 vsekakor 206
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14E V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

e) gramoznice in kamnolomi

Vrednost 254317 Frekvenca
1 sploh ne 279
2 2 352
3 3 348
4 4 174
5 vsekakor 123
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14F V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

f) neurejena odlagališča

Vrednost 255316 Frekvenca
1 sploh ne 155
2 2 218
3 3 313
4 4 301
5 vsekakor 294
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14G V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

g) gradnja počitniških hišic

Vrednost 256315 Frekvenca
1 sploh ne 472
2 2 375
3 3 255
4 4 111
5 vsekakor 69
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14H V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

h) pozidava kmetijskih zemljiš

Vrednost 257314 Frekvenca
1 sploh ne 266
2 2 342
3 3 354
4 4 192
5 vsekakor 126
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14I V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

i) črne gradnje

Vrednost 258313 Frekvenca
1 sploh ne 319
2 2 362
3 3 291
4 4 164
5 vsekakor 139
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14J V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

j) slabe prometne povezave

Vrednost 259312 Frekvenca
1 sploh ne 206
2 2 243
3 3 292
4 4 254
5 vsekakor 284
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14K V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

k) zanemarjanje naravnih znamenitosti

Vrednost 260311 Frekvenca
1 sploh ne 190
2 2 249
3 3 437
4 4 254
5 vsekakor 148
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14L V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

l) odseljevanje

Vrednost 261310 Frekvenca
1 sploh ne 382
2 2 346
3 3 268
4 4 169
5 vsekakor 117
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14M V14. V kakšni meri našteto v vašem kraju predstavlja problem? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

m) neurejena kanalizacija

Vrednost 262309 Frekvenca
1 sploh ne 251
2 2 272
3 3 321
4 4 204
5 vsekakor 239
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15A V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

a) potres

Vrednost 263308 Frekvenca
1 sploh ne 364
2 2 322
3 3 334
4 4 163
5 izredno 106
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15B V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

b) poplava

Vrednost 264307 Frekvenca
1 sploh ne 558
2 2 257
3 3 208
4 4 149
5 izredno 117
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15C V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

c) zemeljski plaz

Vrednost 265306 Frekvenca
1 sploh ne 710
2 2 215
3 3 152
4 4 123
5 izredno 89
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15D V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

d) snežni plaz

Vrednost 266305 Frekvenca
1 sploh ne 967
2 2 182
3 3 74
4 4 38
5 izredno 24
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15E V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

e) industrijska nesreča

Vrednost 267304 Frekvenca
1 sploh ne 493
2 2 266
3 3 260
4 4 149
5 izredno 118
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15F V15. Koliko ste v svojem kraju ogroženi zaradi posameznih naravnih in drugih nesreč in pojavov? Obkrožite v vsaki vrstici ustrezno oceno.

f) onesnaženost okolja

Vrednost 268303 Frekvenca
1 sploh ne 200
2 2 226
3 3 375
4 4 273
5 izredno 214
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q16

V16. Kako bi vi ocenili razvitost svojega kraja (občine) glede na slovensko povprečje? Počrnite ustrezno oceno.

Vrednost 269302 Frekvenca
1 zelo podpovprečno razvit 57
2 podpovprečno razvit 254
3 povprečno razvit 817
4 nadpovprečno razvit 132
5 zelo nadpovprečno razvit 29
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q17A Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

a) občina, kateri bi živeli najraje

Vrednost 270301 Frekvenca
1 Ajdovščina 21
2 Beltinci 5
3 Bled 21
190 Žalec 18
192 Žirovnica 5
195 neznana modaliteta 1
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 195

Q17B Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

b) občina, kateri bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 271300 Frekvenca
1 Ajdovščina 8
2 Beltinci 5
3 Bled 66
189 Vransko 1
190 Žalec 6
192 Žirovnica 1
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

Q17C Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

c) občina, kateri bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 272299 Frekvenca
1 Ajdovščina 8
2 Beltinci 2
3 Bled 46
190 Žalec 10
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 6
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q17D Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

d) občina, kateri bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 273298 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
2 Beltinci 4
3 Bled 32
190 Žalec 10
192 Žirovnica 4
193 Žužemberk 1
" " 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q17E Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

e) občina, kateri ne bi radi živeli: prva navedba

Vrednost 274297 Frekvenca
1 Ajdovščina 13
2 Beltinci 11
3 Bled 4
190 Žalec 3
191 Žetale 1
193 Žužemberk 8
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q17F Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

f) občina, kateri ne bi radi živeli: druga navedba

Vrednost 275296 Frekvenca
1 Ajdovščina 4
2 Beltinci 9
3 Bled 2
190 Žalec 2
191 Žetale 2
193 Žužemberk 7
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q17G Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

g) občina, kateri ne bi radi živeli: tretja navedba

Vrednost 276295 Frekvenca
1 Ajdovščina 5
2 Beltinci 5
3 Bled 1
190 Žalec 2
191 Žetale 1
193 Žužemberk 8
" " 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q17H Občine V17. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da označite, kako radi bi živeli v posamezni občini, tako da občini, v kateri bi živeli najraje, pripišete številko 1, naslednjim trem občinam, v katerih bi tudi radi živeli, pripišite številko 2. Številko 5 pripišite občini, v kateri nikakor ne bi želeli živeti, številko 4 pa naslednjim trem občinam, v katerih si ne želite živeti. Pri ocenjevanju upoštevajte tudi občino, v kateri živite sedaj!

h) občina, kateri nikakor ne bi radi živeli

Vrednost 277294 Frekvenca
1 Ajdovščina 5
2 Beltinci 8
3 Bled 1
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 6
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q18A V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

a) v turističnem območju

Vrednost 278293 Frekvenca
1 sploh ne 142
2 ne preveč 266
3 srednje 444
4 precej 245
5 vsekakor 189
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18B V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

b) ob gozdu

Vrednost 279292 Frekvenca
1 sploh ne 69
2 ne preveč 142
3 srednje 268
4 precej 401
5 vsekakor 408
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18C V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

c) v narodnem ali krajinskem parku

Vrednost 280291 Frekvenca
1 sploh ne 197
2 ne preveč 306
3 srednje 352
4 precej 255
5 vsekakor 175
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18D V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

d) na obmejnem območju

Vrednost 281290 Frekvenca
1 sploh ne 488
2 ne preveč 383
3 srednje 239
4 precej 116
5 vsekakor 57
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18E V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

e) na ravninskem območju

Vrednost 282289 Frekvenca
1 sploh ne 194
2 ne preveč 340
3 srednje 369
4 precej 222
5 vsekakor 153
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18F V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

f) na hribovitem območju

Vrednost 283288 Frekvenca
1 sploh ne 203
2 ne preveč 312
3 srednje 388
4 precej 263
5 vsekakor 115
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18G V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

g) ob reki ali jezeru

Vrednost 284287 Frekvenca
1 sploh ne 126
2 ne preveč 168
3 srednje 330
4 precej 378
5 vsekakor 286
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18H V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

h) v notranjosti države

Vrednost 285286 Frekvenca
1 sploh ne 139
2 ne preveč 270
3 srednje 514
4 precej 235
5 vsekakor 121
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18I V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

i) v središču naselja

Vrednost 286285 Frekvenca
1 sploh ne 309
2 ne preveč 415
3 srednje 334
4 precej 156
5 vsekakor 70
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18J V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

j) v bližini ceste

Vrednost 287284 Frekvenca
1 sploh ne 387
2 ne preveč 320
3 srednje 238
4 precej 176
5 vsekakor 153
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18K V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

k) ob morju

Vrednost 288283 Frekvenca
1 sploh ne 134
2 ne preveč 151
3 srednje 260
4 precej 305
5 vsekakor 435
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18L V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

l) na robu naselja

Vrednost 289282 Frekvenca
1 sploh ne 87
2 ne preveč 145
3 srednje 398
4 precej 424
5 vsekakor 227
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18M V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

m) kjer je gradnja cenejša

Vrednost 290281 Frekvenca
1 sploh ne 121
2 ne preveč 202
3 srednje 452
4 precej 270
5 vsekakor 235
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18N V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

n) ob progi

Vrednost 291280 Frekvenca
1 sploh ne 912
2 ne preveč 272
3 srednje 78
4 precej 16
5 vsekakor 9
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18O V18. Kako radi bi živeli v krajih, ki jih opisujejo spodnje značilnosti? Ocenite to s pomočjo ocenjevalnih lestvic, tako da počrnite pri vsaki značilnosti tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

o) v bližini večjega mesta

Vrednost 292279 Frekvenca
1 sploh ne 231
2 ne preveč 187
3 srednje 367
4 precej 305
5 vsekakor 198
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q19

V19. Če bi lahko prosto izbirali, v kako velikem kraju kraju oziroma mestu bi najraje živeli? Obkrožite samo en odgovor.

Vrednost 293278 Frekvenca
1 na samem, zunaj naselja 154
2 v majhni vasi 301
3 v veliki vasi 106
4 v večjem podeželskem kraju 241
5 v manjšem mestu 284
6 v večjem mestu 112
7 v velikem mestu 32
8 v glavnem mestu države 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q20

V20. Na koliko občin bi morala biti po vašem mnenju razdeljena Slovenija? Obkrožite ustrezen odgovor.

Vrednost 294277 Frekvenca
1 manj, kot jih je sedaj 905
2 ravno prav jih je 353
3 biti bi jih moralo še več 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q21A Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

a) gore in gozdove je treba pustiti nedotaknjene, čeprav bodo zato nedostopni za veliko število ljudi

Vrednost 295276 Frekvenca
1 sploh ne 124
2 2 172
3 3 397
4 4 231
5 vsekakor 362
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21B Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

b) treba je graditi poti, ceste in žičnice in ljudem omogočiti dostop do vseh znamenitosti

Vrednost 296275 Frekvenca
1 sploh ne 104
2 2 214
3 3 407
4 4 267
5 vsekakor 295
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21C Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

c) nekatere gozdove in gore je treba pustiti nedotaknjene, na drugih pa graditi.

Vrednost 297274 Frekvenca
1 sploh ne 176
2 2 188
3 3 382
4 4 259
5 vsekakor 282
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21D Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

d) graditi je treba strnjena naselja

Vrednost 298273 Frekvenca
1 sploh ne 164
2 2 224
3 3 428
4 4 253
5 vsekakor 215
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21E Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

e) morje in jezera (obalo) je treba pustiti nedotaknjene, četudi ostajajo nedostopne za veliko število ljudi

Vrednost 299272 Frekvenca
1 sploh ne 231
2 2 251
3 3 378
4 4 197
5 vsekakor 223
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21F Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

f) morsko in jezersko obalo je treba nameniti turistični rabi

Vrednost 300271 Frekvenca
1 sploh ne 38
2 2 116
3 3 321
4 4 348
5 vsekakor 457
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21G Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

g) kmetijske površine je treba za vsako ceno varovati

Vrednost 301270 Frekvenca
1 sploh ne 28
2 2 77
3 3 287
4 4 297
5 vsekakor 592
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21H Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

h) določene rabe, na primer pozidavo ali rekreacijo, lahko usmerjamo tudi na kmetijske površine

Vrednost 302269 Frekvenca
1 sploh ne 337
2 2 341
3 3 358
4 4 145
5 vsekakor 103
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21I Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

i) reke je treba ohranjati v njihovih naravnih strugah

Vrednost 303268 Frekvenca
1 sploh ne 26
2 2 56
3 3 193
4 4 350
5 vsekakor 658
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21J Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

j) omejevati je treba dostop do zavarovanih naravnih območij

Vrednost 304267 Frekvenca
1 sploh ne 70
2 2 96
3 3 342
4 4 386
5 vsekakor 383
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21K Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

k) za pridobivanje električne energije je treba na rekah graditi hidroelektrarne in zadrževalnike

Vrednost 305266 Frekvenca
1 sploh ne 84
2 2 159
3 3 460
4 4 277
5 vsekakor 308
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21L Prostorsko načrtovanje V21. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi načini urejanja prostora? V vsaki vrstici počrnite tisto oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

l) graditi je treba sodobne zgradbe, čeprav se zelo razlikujejo od značilnih stavb v kraju

Vrednost 306265 Frekvenca
1 sploh ne 406
2 2 309
3 3 310
4 4 126
5 vsekakor 137
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q22

V22. Zanima nas, kaj menite o tem, katera območja je treba razvijati? Obkrožite tisti odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.

Vrednost 307264 Frekvenca
1 razvijati je treba predvsem nerazvita območja 237
2 razvijati je treba predvsem območja, ki imajo razvojne možnosti 335
3 enakomerno je treba razvijati vsa območja v državi 714
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q23A V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

a) najmanj razvita občina

Vrednost 308263 Frekvenca
1 Ajdovščina 2
2 Beltinci 10
4 Bled 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 7
196 neznana modaliteta 1
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 196

Q23B V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

b) nerazvita občina: prva navedba

Vrednost 309262 Frekvenca
0 b. o. 2
1 Ajdovščina 2
2 Beltinci 14
191 Žetale 5
192 Žalec 2
193 Žužemberk 12
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q23C V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

c) nerazvita občina: druga navedba

Vrednost 310261 Frekvenca
2 Beltinci 15
3 Bled 1
4 Bohinj 3
190 Žalec 4
191 Žetale 11
193 Žužemberk 12
" " 56

Vrednosti spremenljivk od 2 do 193

Q23D V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

d) nerazvita občina: tretja navedba

Vrednost 311260 Frekvenca
1 Ajdovščina 2
2 Beltinci 6
3 Bled 4
190 Žalec 3
191 Žetale 10
193 Žužemberk 12
" " 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q23E V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

e) razvita občina: prva navedba

Vrednost 312259 Frekvenca
1 Ajdovščina 12
3 Bled 42
4 Bohinj 29
183 Šempeter - Vrtojba 1
190 Žalec 3
191 Žetale 2
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191

Q23F V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

f) razvita občina: druga navedba

Vrednost 313258 Frekvenca
1 Ajdovščina 7
2 Beltinci 2
3 Bled 40
180 Solčava 2
186 Trzin 4
190 Žalec 4
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 190

Q23G V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

g) razvita občina: tretja navedba

Vrednost 314257 Frekvenca
1 Ajdovščina 3
3 Bled 26
4 Bohinj 19
191 Žetale 1
192 Žirovnica 1
193 Žužemberk 1
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Q23H V23. Pred vami je obris Slovenije z vrisanimi mejami občin. Prosimo vas, da na zemljevidu označite, kako razvite, oziroma nerazvite so posamezne občine. Najprej izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj razvita in ji pripišite oceno 5. Nato izberite še tri občine, ki so tudi razvite in jim pripišite oceno 4. Potem izberite tisto občino, ki je po vašem mnenju najbolj nerazvita in ji pripišite oceno 1, za njo pa izberite še tri občine, ki so po vašem mnenju malo manj nerazvite in jim pripišite oceno 2.

h) najbolj razvita občina

Vrednost 315256 Frekvenca
1 Ajdovščina 1
3 Bled 4
4 Bohinj 2
178 Selnica ob Dravi 1
186 Trzin 6
190 Žalec 1
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 190

Q24A V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

a) cestna povezava

Vrednost 316255 Frekvenca
1 sploh nič 5
2 2 9
3 3 81
4 4 270
5 izredno 922
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24B V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

b) avtocestna povezava

Vrednost 317254 Frekvenca
1 sploh nič 38
2 2 79
3 3 345
4 4 377
5 izredno 443
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24C V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

c) železniška povezava

Vrednost 318253 Frekvenca
1 sploh nič 40
2 2 76
3 3 330
4 4 429
5 izredno 408
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24D V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

d) telefonska povezava

Vrednost 319252 Frekvenca
1 sploh nič 2
2 2 9
3 3 57
4 4 207
5 izredno 1012
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24E V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

e) kabelska televizija

Vrednost 320251 Frekvenca
1 sploh nič 88
2 2 195
3 3 398
4 4 305
5 izredno 302
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24F V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

f) internet

Vrednost 321250 Frekvenca
1 sploh nič 71
2 2 156
3 3 374
4 4 364
5 izredno 317
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24G V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

g) bližina letališča

Vrednost 322249 Frekvenca
1 sploh nič 135
2 2 280
3 3 482
4 4 237
5 izredno 148
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24H V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

h) bližina morja

Vrednost 323248 Frekvenca
1 sploh nič 150
2 2 281
3 3 398
4 4 260
5 izredno 188
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24I V24. Koliko so posamezne od naštetih zadev pomembne za napredek kraja? V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

i) bližina zavarovane naravne ali kulturne dediščine

Vrednost 324247 Frekvenca
1 sploh nič 110
2 2 247
3 3 464
4 4 266
5 izredno 195
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25A V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

a) nerazvito šolstvo

Vrednost 325246 Frekvenca
1 sploh ne 208
2 2 258
3 3 370
4 4 222
5 vsekakor 225
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25B V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

b) slabo varstvo okolja

Vrednost 326245 Frekvenca
1 sploh ne 39
2 2 144
3 3 460
4 4 391
5 vsekakor 248
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25C V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

c) neustrezno prometno omrežje

Vrednost 327244 Frekvenca
1 sploh ne 48
2 2 112
3 3 381
4 4 398
5 vsekakor 344
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25D V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

d) zaostalo kmetijstvo

Vrednost 328243 Frekvenca
1 sploh ne 50
2 2 192
3 3 428
4 4 367
5 vsekakor 244
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25E V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

e) nerazvit turizem

Vrednost 329242 Frekvenca
1 sploh ne 51
2 2 168
3 3 450
4 4 384
5 vsekakor 229
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25F V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

f) propadanje kulturne krajine

Vrednost 330241 Frekvenca
1 sploh ne 41
2 2 174
3 3 469
4 4 357
5 vsekakor 234
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25G V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

g) upadanje števila prebivalcev

Vrednost 331240 Frekvenca
1 sploh ne 49
2 2 102
3 3 211
4 4 398
5 vsekakor 517
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25H V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

h) demografsko ogrožena obmo ja

Vrednost 332239 Frekvenca
1 sploh ne 35
2 2 113
3 3 372
4 4 412
5 vsekakor 344
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25I V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

i) zastarela industrija

Vrednost 333238 Frekvenca
1 sploh ne 35
2 2 59
3 3 256
4 4 464
5 vsekakor 468
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25J V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

j) rast nezaposlenosti

Vrednost 334237 Frekvenca
1 sploh ne 12
2 2 20
3 3 98
4 4 313
5 vsekakor 837
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25K V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

k) slabo načrtovanje prostorskega razvoja

Vrednost 335236 Frekvenca
1 sploh ne 20
2 2 64
3 3 447
4 4 448
5 vsekakor 296
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25L V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

l) pozidava kmetijskih zemljišč

Vrednost 336235 Frekvenca
1 sploh ne 63
2 2 153
3 3 523
4 4 332
5 vsekakor 206
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25M V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

m) gradnja čistilnih naprav

Vrednost 337234 Frekvenca
1 sploh ne 58
2 2 94
3 3 346
4 4 397
5 vsekakor 384
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25N V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

n) odlaganje in predelava odpadkov

Vrednost 338233 Frekvenca
1 sploh ne 40
2 2 80
3 3 261
4 4 405
5 vsekakor 492
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25O V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

o) zmanjševanje kmetijskih zemljišč

Vrednost 339232 Frekvenca
1 sploh ne 61
2 2 140
3 3 442
4 4 378
5 vsekakor 257
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25P V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

p) več anje površin, ki jih pokriva gozd

Vrednost 340231 Frekvenca
1 sploh ne 154
2 2 224
3 3 479
4 4 251
5 vsekakor 171
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25R V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

r) stihijska pozidava

Vrednost 341230 Frekvenca
1 sploh ne 89
2 2 188
3 3 578
4 4 248
5 vsekakor 157
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25S V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

s) tranzitni promet

Vrednost 342229 Frekvenca
1 sploh ne 82
2 2 172
3 3 492
4 4 322
5 vsekakor 213
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25T V25. Ocenite, koliko je vsaka od naštetih zadev ključni razvojni problem Slovenije. V vsaki vrstici počrnite ustrezno oceno.

t) razpršena poselitev

Vrednost 343228 Frekvenca
1 sploh ne 146
2 2 254
3 3 516
4 4 252
5 vsekakor 110
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26A V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

a) krajinski, narodni park

Vrednost 344227 Frekvenca
1 sploh ne 123
2 2 66
3 3 188
4 4 230
5 vsekakor 681
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26B V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

b) varovalni gozdovi

Vrednost 345226 Frekvenca
1 sploh ne 94
2 2 84
3 3 210
4 4 334
5 vsekakor 565
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26C V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

c) vodovarstveno območje

Vrednost 346225 Frekvenca
1 sploh ne 71
2 2 73
3 3 225
4 4 324
5 vsekakor 591
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26D V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

d) kmetijsko zemljišče

Vrednost 347224 Frekvenca
1 sploh ne 100
2 2 145
3 3 428
4 4 309
5 vsekakor 298
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26E V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

e) kulturna dediščina (arheološko najdbišče, stavbna dediščina)

Vrednost 348223 Frekvenca
1 sploh ne 80
2 2 121
3 3 332
4 4 309
5 vsekakor 444
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26F V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

f) obale jezer, rek in morja

Vrednost 349222 Frekvenca
1 sploh ne 91
2 2 121
3 3 348
4 4 358
5 vsekakor 360
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26G V26. Nekatera območja Slovenije so zaščitena in so možnosti njihove uporabe omejene tudi za lastnike (npr., ne sme si na lastni zemlji graditi hiše). Koliko soglašate s takimi omejitvami v naslednjih primerih? Počrnite v vsaki vrstici tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje.

g) nevarna območja (poplavna, plazovita ipd.)

Vrednost 350221 Frekvenca
1 sploh ne 107
2 2 74
3 3 191
4 4 240
5 vsekakor 674
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27A Promet V27. Koliko so za vas pomembne posamezne vrste prometnic in menite, da bi jih bilo potrebno graditi oz. izboljšati. Odgovorite tako, da za vsako vrsto povezav počrnite ustrezno oceno v vrstici.

a) povezanost posameznih naselij z občinskim središčem

Vrednost 351220 Frekvenca
1 sploh ne 20
2 2 52
3 3 221
4 4 376
5 zelo 619
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27B Promet V27. Koliko so za vas pomembne posamezne vrste prometnic in menite, da bi jih bilo potrebno graditi oz. izboljšati. Odgovorite tako, da za vsako vrsto povezav počrnite ustrezno oceno v vrstici.

b) povezanost občinskih središčs pokrajinskim središčem

Vrednost 352219 Frekvenca
1 sploh ne 15
2 2 48
3 3 264
4 4 435
5 zelo 526
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27C Promet V27. Koliko so za vas pomembne posamezne vrste prometnic in menite, da bi jih bilo potrebno graditi oz. izboljšati. Odgovorite tako, da za vsako vrsto povezav počrnite ustrezno oceno v vrstici.

c) povezanost pokrajinskih središč z glavnim mestom

Vrednost 353218 Frekvenca
1 sploh ne 20
2 2 38
3 3 198
4 4 414
5 zelo 619
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27D Promet V27. Koliko so za vas pomembne posamezne vrste prometnic in menite, da bi jih bilo potrebno graditi oz. izboljšati. Odgovorite tako, da za vsako vrsto povezav počrnite ustrezno oceno v vrstici.

d) povezanost obmejnih krajev z osrednjimi deli države

Vrednost 354217 Frekvenca
1 sploh ne 17
2 2 42
3 3 253
4 4 438
5 zelo 536
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27E Promet V27. Koliko so za vas pomembne posamezne vrste prometnic in menite, da bi jih bilo potrebno graditi oz. izboljšati. Odgovorite tako, da za vsako vrsto povezav počrnite ustrezno oceno v vrstici.

e) povezanost državnega središča z glavnimi mesti drugih držav

Vrednost 355216 Frekvenca
1 sploh ne 24
2 2 67
3 3 221
4 4 358
5 zelo 617
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28A V28. Naštejte tri najpomembnejše potrebne ureditve oziroma izboljšave prometnic na vašem območju (lahko tudi izven občine). Navedite od kod do kod bi morala taka prometnica segati. OD: DO:

a) prva navedba

Vrednost 356215 Frekvenca
1 b. o. 105
2 Ajdovščina - Ljubljana 1
3 Ajdovščina - Razdrto 2
698 Zreče - Rodne 1
699 Zreče - Rogla 8
700 Zreče - Slovenj Gradec 1
701 Žužemberk - Muljava 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 701

Q28B V28. Naštejte tri najpomembnejše potrebne ureditve oziroma izboljšave prometnic na vašem območju (lahko tudi izven občine). Navedite od kod do kod bi morala taka prometnica segati. OD: DO:

b) druga navedba

Vrednost 357214 Frekvenca
1 b. o. 218
2 Ajdovščina - Idrija 1
3 Ajdovščina - Kalce 1
720 Zreče - Ljubljana 2
721 Zreče - Resnika 1
722 Zreče - Rogla 3
723 Zreče - Skomar 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 723

Q28C V28. Naštejte tri najpomembnejše potrebne ureditve oziroma izboljšave prometnic na vašem območju (lahko tudi izven občine). Navedite od kod do kod bi morala taka prometnica segati. OD: DO:

c) tretja navedba

Vrednost 358213 Frekvenca
1 b. o. 387
2 Ajdovščina - Črni Kal 1
3 Ajdovščina - Ljubljana 1
651 Žirovnica - Begunje 1
652 Žirovnica - Koper 1
653 Zlato polje - Primskovo 1
654 Zreče - Rogla 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 654

Q29A1 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

a1) OSEBNI AVTO

Vrednost 359212 Frekvenca
1 počasen 21
2 2 37
3 3 271
4 4 356
5 hiter 602
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29A2 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

a2) OSEBNI AVTO

Vrednost 360211 Frekvenca
1 udoben 561
2 2 223
3 3 228
4 4 187
5 neudoben 84
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29A3 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

a3) OSEBNI AVTO

Vrednost 361210 Frekvenca
1 poceni 101
2 2 157
3 3 566
4 4 245
5 drag 209
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29A4 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

a4) OSEBNI AVTO

Vrednost 362209 Frekvenca
1 nepriljubljen 37
2 2 31
3 3 205
4 4 289
5 priljubljen 722
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29A5 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

a5) OSEBNI AVTO

Vrednost 363208 Frekvenca
1 nedostopen 49
2 2 78
3 3 388
4 4 345
5 dostopen 424
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29B1 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

b1) AVTOBUS

Vrednost 364207 Frekvenca
1 počasen 246
2 2 303
3 3 487
4 4 183
5 hiter 69
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29B2 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

b2) AVTOBUS

Vrednost 365206 Frekvenca
1 udoben 192
2 2 234
3 3 425
4 4 277
5 neudoben 157
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29B3 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

b3) AVTOBUS

Vrednost 366205 Frekvenca
1 poceni 78
2 2 99
3 3 347
4 4 348
5 drag 413
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29B4 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

b4) AVTOBUS

Vrednost 367204 Frekvenca
1 nepriljubljen 161
2 2 221
3 3 547
4 4 219
5 priljubljen 138
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29B5 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

b5) AVTOBUS

Vrednost 368203 Frekvenca
1 nedostopen 66
2 2 122
3 3 368
4 4 281
5 dostopen 447
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29C1 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

c1) VLAK

Vrednost 369202 Frekvenca
1 počasen 190
2 2 201
3 3 369
4 4 285
5 hiter 223
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29C2 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

c2) VLAK

Vrednost 370201 Frekvenca
1 udoben 319
2 2 290
3 3 379
4 4 202
5 neudoben 79
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29C3 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

c3) VLAK

Vrednost 371200 Frekvenca
1 poceni 210
2 2 294
3 3 530
4 4 151
5 drag 84
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29C4 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

c4) VLAK

Vrednost 372199 Frekvenca
1 nepriljubljen 76
2 2 141
3 3 513
4 4 342
5 priljubljen 197
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29C5 V29. Zanima nas, kaj menite o posameznih vrstah medkrajevnega prevoza potnikov. Ocenite vsako s ponujenimi ocenjevalnimi lestvicami tako, da počrnite ustrezno številko na vseh petih lestvicah.

c5) VLAK

Vrednost 373198 Frekvenca
1 nedostopen 168
2 2 155
3 3 373
4 4 248
5 dostopen 327
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ_MB V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a1) Ljubljana - Maribor

Vrednost 374197 Frekvenca
0 b. o. 1
20 2
30 7
210 5
230 1
240 11
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 20 do 240

LJ_CE V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a2) Ljubljana - Celje

Vrednost 375196 Frekvenca
5 1
20 5
30 28
35 4
40 30
45 53
50 49
55 4
60 346
65 14
70 99
75 28
80 93
85 6
90 190
95 4
100 68
105 1
110 18
115 1
120 102
130 4
140 3
150 17
160 2
170 2
180 9
190 1
200 2
" " 107

Vrednosti spremenljivk od 5 do 200

LJ_KP V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a3) Ljubljana - Koper

Vrednost 376195 Frekvenca
10 1
20 1
30 8
250 1
280 1
300 3
" " 112

Vrednosti spremenljivk od 10 do 300

LJ_KR V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a4) Ljubljana - Kranj

Vrednost 377194 Frekvenca
10 5
15 44
20 212
25 81
27 1
30 481
35 21
40 85
45 72
50 39
60 80
65 1
70 9
75 3
80 4
90 9
100 7
110 1
120 6
135 1
140 1
150 3
160 3
165 1
180 2
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 10 do 180

LJ_NM V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a5) Ljubljana - Novo mesto

Vrednost 378193 Frekvenca
15 2
20 8
25 1
260 1
300 2
601 1
" " 126

Vrednosti spremenljivk od 15 do 601

LJ_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a6) Ljubljana - Nova Gorica

Vrednost 379192 Frekvenca
1 1
20 2
30 9
250 2
300 1
400 1
" " 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 400

LJ_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

a7) Ljubljana - Murska Sobota

Vrednost 380191 Frekvenca
25 1
30 2
40 1
350 1
360 6
903 1
" " 128

Vrednosti spremenljivk od 25 do 903

MB_CE V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b1) Maribor - Celje

Vrednost 381190 Frekvenca
0 b. o. 1
10 3
15 5
240 1
270 1
300 1
" " 133

Vrednosti spremenljivk od 10 do 300

MB_KP V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b2) Maribor - Koper

Vrednost 382189 Frekvenca
18 1
40 2
45 2
380 1
400 3
480 1
" " 147

Vrednosti spremenljivk od 18 do 480

MB_KR V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b3) Maribor - Kranj

Vrednost 383188 Frekvenca
20 2
25 1
30 2
250 2
270 1
300 2
" " 158

Vrednosti spremenljivk od 20 do 300

MB_NM V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b4) Maribor - Novo mesto

Vrednost 384187 Frekvenca
20 1
30 5
40 6
310 1
360 1
400 1
" " 171

Vrednosti spremenljivk od 20 do 400

MB_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b5) Maribor - Nova Gorica

Vrednost 385186 Frekvenca
20 1
30 1
40 6
370 1
380 1
400 4
" " 169

Vrednosti spremenljivk od 20 do 400

MB_MN V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

b6) Maribor - Murska Sobota

Vrednost 386185 Frekvenca
5 1
15 6
20 15
300 4
360 1
480 1
" " 162

Vrednosti spremenljivk od 5 do 480

CE_KP V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

c1) Celje - Koper

Vrednost 387184 Frekvenca
30 1
35 1
40 1
310 2
320 3
360 1
" " 152

Vrednosti spremenljivk od 30 do 360

CE_KR V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

c2) Celje - Kranj

Vrednost 388183 Frekvenca
10 1
15 1
20 1
260 1
400 1
501 1
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 10 do 501

CE_NM V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

c3) Celje - Novo mesto

Vrednost 389182 Frekvenca
5 1
15 1
20 5
280 1
300 1
400 1
" " 171

Vrednosti spremenljivk od 5 do 400

CE_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

c4) Celje - Nova Gorica

Vrednost 390181 Frekvenca
20 1
30 1
40 1
350 2
360 4
501 1
" " 177

Vrednosti spremenljivk od 20 do 501

CE_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

c5) Celje - Murska Sobota

Vrednost 391180 Frekvenca
20 2
30 5
40 9
290 1
300 3
801 1
" " 168

Vrednosti spremenljivk od 20 do 801

KP_KR V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

d1) Koper - Kranj

Vrednost 392179 Frekvenca
15 1
20 1
30 3
335 1
430 1
501 1
" " 161

Vrednosti spremenljivk od 15 do 501

KP_NM V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

d2) Koper - Novo mesto

Vrednost 393178 Frekvenca
4 1
25 1
30 4
320 1
335 1
350 1
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 4 do 350

KP_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

d3) Koper - Nova Gorica

Vrednost 394177 Frekvenca
0 b. o. 1
5 2
10 1
260 1
270 3
320 1
" " 175

Vrednosti spremenljivk od 5 do 320

KP_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

d4) Koper - Murska Sobota

Vrednost 395176 Frekvenca
50 2
60 8
70 1
485 1
500 2
570 1
" " 176

Vrednosti spremenljivk od 50 do 570

KR_NM V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

e1) Kranj - Novo mesto

Vrednost 396175 Frekvenca
20 5
30 11
35 1
250 3
300 2
360 1
" " 171

Vrednosti spremenljivk od 20 do 360

KR_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

e2) Kranj - Nova Gorica

Vrednost 397174 Frekvenca
15 1
20 1
30 14
300 1
320 1
360 1
" " 178

Vrednosti spremenljivk od 15 do 360

KR_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

e3) Kranj - Murska Sobota

Vrednost 398173 Frekvenca
0 b. o. 1
20 1
40 1
380 1
420 1
470 1
" " 179

Vrednosti spremenljivk od 20 do 470

NM_NG V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

f1) Novo mesto - Nova Gorica

Vrednost 399172 Frekvenca
15 1
25 1
30 5
350 3
360 1
400 1
" " 175

Vrednosti spremenljivk od 15 do 400

NM_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

f2) Novo mesto - Murska Sobota

Vrednost 400171 Frekvenca
30 3
40 2
45 1
380 1
400 5
450 1
" " 178

Vrednosti spremenljivk od 30 do 450

NG_MS V30. Spodaj je naštetih nekaj največjih slovenskih krajev. Ocenite prosim, koliko časa bi potrebovali za vožnjo iz posameznega kraja do vseh ostalih s časovno najugodnejšim prevozom. To storite tako, da v ustrezno okence vpišete, koliko minut bi običajno potreboval povprečen voznik, da pride iz enega v drug kraj.

g1) Nova Gorica - Murska Sobota

Vrednost 401170 Frekvenca
30 4
40 1
50 3
480 5
500 5
550 2
" " 172

Vrednosti spremenljivk od 30 do 550

Q31A V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

a) Murska Sobota

Vrednost 402169 Frekvenca
1 nikoli 461
2 nekajkrat v življenju 571
3 nekajkrat na leto 157
4 večkrat na mesec 52
5 večkrat na teden 47
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31B V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

b) Ljutomer

Vrednost 403168 Frekvenca
1 nikoli 588
2 nekajkrat v življenju 517
3 nekajkrat na leto 147
4 večkrat na mesec 21
5 večkrat na teden 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31C V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

c) Ptuj

Vrednost 404167 Frekvenca
1 nikoli 275
2 nekajkrat v življenju 688
3 nekajkrat na leto 271
4 večkrat na mesec 27
5 večkrat na teden 25
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31D V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

d) Maribor

Vrednost 405166 Frekvenca
1 nikoli 150
2 nekajkrat v življenju 536
3 nekajkrat na leto 388
4 večkrat na mesec 115
5 večkrat na teden 94
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31E V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

e) Slovenj Gradec

Vrednost 406165 Frekvenca
1 nikoli 527
2 nekajkrat v življenju 527
3 nekajkrat na leto 133
4 večkrat na mesec 47
5 večkrat na teden 53
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31F V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

f) Velenje

Vrednost 407164 Frekvenca
1 nikoli 384
2 nekajkrat v življenju 617
3 nekajkrat na leto 196
4 večkrat na mesec 68
5 večkrat na teden 23
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31G V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

g) Celje

Vrednost 408163 Frekvenca
1 nikoli 135
2 nekajkrat v življenju 486
3 nekajkrat na leto 491
4 večkrat na mesec 111
5 večkrat na teden 64
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31H V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

h) Šmarje

Vrednost 409162 Frekvenca
1 nikoli 706
2 nekajkrat v življenju 422
3 nekajkrat na leto 108
4 večkrat na mesec 33
5 večkrat na teden 12
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31I V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

i) Krško

Vrednost 410161 Frekvenca
1 nikoli 440
2 nekajkrat v življenju 534
3 nekajkrat na leto 207
4 večkrat na mesec 51
5 večkrat na teden 53
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31J V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

j) Trbovlje

Vrednost 411160 Frekvenca
1 nikoli 477
2 nekajkrat v življenju 557
3 nekajkrat na leto 132
4 večkrat na mesec 46
5 večkrat na teden 63
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31K V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

k) Črnomelj

Vrednost 412159 Frekvenca
1 nikoli 587
2 nekajkrat v življenju 547
3 nekajkrat na leto 114
4 večkrat na mesec 15
5 večkrat na teden 19
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31L V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

l) Novo mesto

Vrednost 413158 Frekvenca
1 nikoli 251
2 nekajkrat v življenju 648
3 nekajkrat na leto 261
4 večkrat na mesec 68
5 večkrat na teden 57
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31M V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

m) Kočevje

Vrednost 414157 Frekvenca
1 nikoli 469
2 nekajkrat v življenju 602
3 nekajkrat na leto 170
4 večkrat na mesec 28
5 večkrat na teden 13
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31N V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

n) Ljubljana

Vrednost 415156 Frekvenca
1 nikoli 30
2 nekajkrat v življenju 228
3 nekajkrat na leto 555
4 večkrat na mesec 230
5 večkrat na teden 236
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31O V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

o) Kamnik

Vrednost 416155 Frekvenca
1 nikoli 379
2 nekajkrat v življenju 550
3 nekajkrat na leto 262
4 večkrat na mesec 57
5 večkrat na teden 32
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31P V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

p) Kranj

Vrednost 417154 Frekvenca
1 nikoli 205
2 nekajkrat v življenju 591
3 nekajkrat na leto 330
4 večkrat na mesec 95
5 večkrat na teden 60
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31Q V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

q) Jesenice

Vrednost 418153 Frekvenca
1 nikoli 356
2 nekajkrat v življenju 629
3 nekajkrat na leto 236
4 večkrat na mesec 36
5 večkrat na teden 28
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31R V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

r) Škofja Loka

Vrednost 419152 Frekvenca
1 nikoli 430
2 nekajkrat v življenju 545
3 nekajkrat na leto 237
4 večkrat na mesec 48
5 večkrat na teden 26
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31S V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

s) Nova Gorica

Vrednost 420151 Frekvenca
1 nikoli 326
2 nekajkrat v življenju 588
3 nekajkrat na leto 255
4 večkrat na mesec 62
5 večkrat na teden 49
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31T V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

t) Idrija

Vrednost 421150 Frekvenca
1 nikoli 536
2 nekajkrat v življenju 569
3 nekajkrat na leto 131
4 večkrat na mesec 31
5 večkrat na teden 15
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31U V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

u) Tolmin

Vrednost 422149 Frekvenca
1 nikoli 491
2 nekajkrat v življenju 612
3 nekajkrat na leto 126
4 večkrat na mesec 25
5 večkrat na teden 23
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31V V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

v) Postojna

Vrednost 423148 Frekvenca
1 nikoli 153
2 nekajkrat v življenju 675
3 nekajkrat na leto 337
4 večkrat na mesec 79
5 večkrat na teden 39
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31W V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

w) Sežana

Vrednost 424147 Frekvenca
1 nikoli 360
2 nekajkrat v življenju 568
3 nekajkrat na leto 253
4 večkrat na mesec 65
5 večkrat na teden 38
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31Z V31. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

z) Koper

Vrednost 425146 Frekvenca
1 nikoli 125
2 nekajkrat v življenju 554
3 nekajkrat na leto 474
4 večkrat na mesec 77
5 večkrat na teden 57
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32A V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

a) Trst

Vrednost 426145 Frekvenca
1 nikoli 336
2 nekajkrat v življenju 693
3 nekajkrat na leto 201
4 večkrat na mesec 51
5 večkrat na teden 7
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32B V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

b) Videm

Vrednost 427144 Frekvenca
1 nikoli 781
2 nekajkrat v življenju 395
3 nekajkrat na leto 94
4 večkrat na mesec 9
5 večkrat na teden 2
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32C V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

c) Gorica

Vrednost 428143 Frekvenca
1 nikoli 404
2 nekajkrat v življenju 594
3 nekajkrat na leto 218
4 večkrat na mesec 55
5 večkrat na teden 14
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32D V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

d) Milano

Vrednost 429142 Frekvenca
1 nikoli 933
2 nekajkrat v življenju 312
3 nekajkrat na leto 27
4 večkrat na mesec 3
5 večkrat na teden 3
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32E V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

e) Celovec

Vrednost 430141 Frekvenca
1 nikoli 438
2 nekajkrat v življenju 662
3 nekajkrat na leto 171
4 večkrat na mesec 11
5 večkrat na teden 4
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32F V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

f) Gradec

Vrednost 431140 Frekvenca
1 nikoli 560
2 nekajkrat v življenju 537
3 nekajkrat na leto 168
4 večkrat na mesec 20
5 večkrat na teden 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32G V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

g) Beljak

Vrednost 432139 Frekvenca
1 nikoli 721
2 nekajkrat v življenju 478
3 nekajkrat na leto 77
4 večkrat na mesec 6
5 večkrat na teden 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32H V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

h) Radgona

Vrednost 433138 Frekvenca
1 nikoli 580
2 nekajkrat v življenju 510
3 nekajkrat na leto 140
4 večkrat na mesec 39
5 večkrat na teden 17
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32I V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

i) Dunaj

Vrednost 434137 Frekvenca
1 nikoli 626
2 nekajkrat v življenju 583
3 nekajkrat na leto 69
4 večkrat na mesec 6
5 večkrat na teden 0
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32J V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

j) Muenchen

Vrednost 435136 Frekvenca
1 nikoli 708
2 nekajkrat v življenju 497
3 nekajkrat na leto 70
4 večkrat na mesec 7
5 večkrat na teden 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32K V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

k) Budimpešta

Vrednost 436135 Frekvenca
1 nikoli 860
2 nekajkrat v življenju 389
3 nekajkrat na leto 30
4 večkrat na mesec 0
5 večkrat na teden 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32L V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

l) Reka

Vrednost 437134 Frekvenca
1 nikoli 362
2 nekajkrat v življenju 759
3 nekajkrat na leto 148
4 večkrat na mesec 9
5 večkrat na teden 4
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32M V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

m) Zagreb

Vrednost 438133 Frekvenca
1 nikoli 322
2 nekajkrat v življenju 804
3 nekajkrat na leto 135
4 večkrat na mesec 18
5 večkrat na teden 4
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32N V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

n) Beograd

Vrednost 439132 Frekvenca
1 nikoli 772
2 nekajkrat v življenju 488
3 nekajkrat na leto 22
4 večkrat na mesec 4
5 večkrat na teden 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32O V32. Zanima nas, kako pogosto obiskujete kraje, ki so našteti spodaj? Odgovorite tako, da v vsaki vrstici počrnite ustrezno številko.

o) Split

Vrednost 440131 Frekvenca
1 nikoli 659
2 nekajkrat v življenju 578
3 nekajkrat na leto 44
4 večkrat na mesec 4
5 večkrat na teden 3
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33A0 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a0) kraji do 30 km - prva navedba

Vrednost 441130 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 911
2 obiski sorodnikov 74
3 zaradi nakupovanja 111
4 vožnja na delo 105
5 službena potovanja 3
6 izleti, turizem 5
7 obisk športnih prireditev 6
8 obisk kulturnih prireditev 4
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 23
10 verski razlogi 3
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A1 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a1) kraji do 30 - druga navedba

Vrednost 442129 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 637
3 zaradi nakupovanja 170
4 vožnja na delo 178
5 službena potovanja 37
6 izleti, turizem 11
7 obisk športnih prireditev 41
8 obisk kulturnih prireditev 25
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 53
10 verski razlogi 17
" " 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A2 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a2) kraji do 30 - tretja navedba

Vrednost 443128 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 488
4 vožnja na delo 188
5 službena potovanja 52
6 izleti, turizem 38
7 obisk športnih prireditev 94
8 obisk kulturnih prireditev 68
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 100
10 verski razlogi 36
" " 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A3 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a3) kraji do 30 - četrta navedba

Vrednost 444127 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 0
4 vožnja na delo 260
5 službena potovanja 80
6 izleti, turizem 137
7 obisk športnih prireditev 122
8 obisk kulturnih prireditev 132
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 135
10 verski razlogi 76
" " 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A4 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a4) kraji do 30 - peta navedba

Vrednost 445126 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 0
4 vožnja na delo 1
5 službena potovanja 110
6 izleti, turizem 99
7 obisk športnih prireditev 137
8 obisk kulturnih prireditev 147
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 175
10 verski razlogi 92
" " 530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A5 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a5) kraji do 30 - šesta navedba

Vrednost 446125 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 0
4 vožnja na delo 0
5 službena potovanja 0
6 izleti, turizem 78
7 obisk športnih prireditev 81
8 obisk kulturnih prireditev 133
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 164
10 verski razlogi 125
" " 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A6 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a6) kraji do 30 - sedma navedba

Vrednost 447124 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 0
4 vožnja na delo 0
5 službena potovanja 0
6 izleti, turizem 0
7 obisk športnih prireditev 61
8 obisk kulturnih prireditev 79
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 133
10 verski razlogi 110
" " 908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A7 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a7) kraji do 30 - osma navedba

Vrednost 448123 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 0
2 obiski sorodnikov 0
3 zaradi nakupovanja 0
4 vožnja na delo 0
5 službena potovanja 0
6 izleti, turizem 0
7 obisk športnih prireditev 0
8 obisk kulturnih prireditev 59
9 obisk zdravnika, bolnišnice ipd. 79
10 verski razlogi 80
" " 1073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q33A8 V33. Navedite glavne razloge, zaradi katerih potujete v bližnje oz. v bolj oddaljene kraje? V vsakem stolpcu, pri posamezni oddaljenosti, označite samo tiste razloge, ki veljajo za vas. To storite tako, da obkrožite v vsakem stolpcu (tj. pri posameznih razdaljah) samo tiste znake X, ki se nahajajo ob teh razlogih.

a8) kraji do 30 - deveta navedba