Evropska družboslovna raziskava 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ESS06
Glavni avtor(ji):
 • Jowell, Roger
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Jowell, Roger
 • H. Müller, Karl
 • Loosveldt, Geert
 • Jacquemain, Marc
 • Dimova, Lilia
 • Theocharous, Antonis
 • Spyrou, Spyros
 • Fridberg, Torben
 • Talves, Kairi
 • Ervasti, Heikki
 • Sauger, Nicolas
 • Boy, Daniel
 • van Deth, Jan W.
 • Bohm, Gergely
 • Ferreira, Susana
 • Trapenciere, Ilze
 • G. Ganzeboom, Harry B.
 • Ringdal, Kristen
 • Sztabinski, Pawel
 • Vala, Jorge
 • Vlasceanu, Mihaela
 • Stoica, Catalin Augustin
 • Andreenkova, Anna
 • Vyrost, Jozef
 • Malnar, Brina
 • Torcal, Mariano
 • Hjerm, Mikael
 • Joye, Dominique
 • Gorbachyk, Andriy
 • Park, Alison
Izdelal datoteko podatkov:
NSD - Norwegian Social Science Data Services (Bergen, Norveška; 2006)

Finančna podpora:

Avstrija - Federa Ministry of Economics and Labour
Belgija - FWO
Belgija - FNRS
Bolgarija - National Science Fund at the Ministry of Education and Science
Ciper - Cyprus College, Hellenic Bank (Cyprus)
Danska - Danish Social Science Research Council (FSE)
Estonija - Ministry of Education and Research, Ministry of Social Affairs
Finska - Academy of Finland (Suomen Akatemia)
Francija - Comité de concertation pour les données en sciences sociales (through the Plan pluriannuel de formation of the University of Caen and the Centre Maurice Haldbwachs (UMR 8047))
Francija - Fondation Nationale des Sciences Politiques
Nemčija - Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)
Madžarska - Hungarian Academy of Sciences - Institute of Political Science
Irska - IRCHSS
Latvija - Ministry of Science and Education of the Republik of Latvia
Norveška - The Research Council of Norway
Poljska - Ministry of the Education and Science
Portugalska - Fundação para a Ciência e Tecnologia
Romunija - National University Research Council - Romania (NURC)
Ruska federacija - CESSI (Institute for Comparative Social Research)
Slovaška - Ministry of Education of the Slovak Republic
Slovenija - Slovenian Research Agency; Government Office for European Affairs; Ministry of Health; Ministry of Labour, Family and Social Affairs
Španija - Ministerio de Educación y Ciencia (Spanish Ministry of Education and Science)
Švedska - Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, FAS
Švica - Swiss National Science Foundation
Ukraine - National Academy of Sciences of Ukraine; International Renaissance Foundation
Združeno kraljestvo- Economic and Social Research Council

Serija:
 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, zanimanje za politiko, volilne preference, politična participacija, strankarske preference, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v državne organe, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, odnos do rasnih in etničnih skupin, občutek osebne sreče, socialni stiki, občutek varnosti, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, enakopravnost, diskriminacija, nacionalna in etnična identiteta, državljanstvo, načrtovanje življenjske poti, osebno in družbeno blagostanje, pogledi na upokojevanje, prostovoljne dejavnosti, zaposlenost, varnost zaposlitve, zadovoljstvo z zaposlitvijo, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DELO IN ZAPOSLOVANJE
POLITIKA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Evropska družboslovna raziskava (ESS) je akademsko usmerjena, več državna raziskava, ki je potekala v več kot 30 državah. Trije cilji raziskave so: prvič - spremljanje in razlaga spreminjanja odnosa javnosti in vrednot v Evropi in da razišče kako med seboj sodelujejo spreminjajoče se evropske institucije, drugič - spodbujanje in utrditev izboljšane metode za navzkrižna merjenja nacionalnih raziskav v Evropi in zunaj nje, in tretjič - razvoj vrste evropskih socialnih kazalnikov, vključno z nazorskimi kazalci. V tretjem krogu, raziskava zajema 25 držav in uporabi najstrožjo metodologijo. Raziskava je financirana s pomočjo Evropske komisije 6. okvirnega programa, Evropske znanstvene fundacije in nacionalnih organiov za financiranje v vsaki državi. Vključuje strogo naključno verjetnostno vzorčenje, z minimalno 70% stopnjo odziva ciljne populacije in strogimi protokoli prevajanja. Enourni intervju v živo vključuje vprašanja o različnih temah, pri čemer se jedro ponovi od prejšnjih krogov raziskav in tudi dve modula razvita za krog, ki zajema tri osebne in družbene blaginje ter organizacijo življenja v Evropi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov v sodelujočih državah je potekalo od 21. avgusta 2006 - do 2. septembra 2007., Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija - 18.07.07 - 05.11.07;, Belgija - 23.10.06 - 19.02.07;, Bolgarija - 20.11.06 - 01.01.07;, Ciper - 02.10.06 - 10.12.06;, Danska - 19.09.06 - 02.05.07;, Estonija - 25.10.06 - 21.05.07;, Finska - 18.09.06 - 20.12.06;, Francija - 19.09.06 - 07.04.07;, Nemčija - 01.09.06 - 15.01.07;, Madžarska - 21.11.06 - 28.01.07;, Irska - 14.09.06 - 31.08.07;, Latvija - 28.06.07 - 02.09.07;, Nizozemska - 16.09.06 - 18.03.07;, Norveška - 21.08.06 - 19.12.06;, Poljska - 02.10.06 - 13.12.06;, Portugalska - 12.10.06 - 28.02.07;, Romunija - 01.12.06 - 31.01.07;, Ruska federacija - 18.09.06 - 09.01.07;, Slovaška - 01.12.06 - 28.02.07;, Slovenija - 18.10.06 - 04.12.06;, Španija - 25.10.06 - 04.03.07;, Švedska - 21.09.06 - 03.02.07;, Švica - 24.08.06 - 02.04.07;, Ukrajina - 06.12.06 - 12.01.07;, Združeno kraljestvo - 05.09.06 - 14.01.07.
Čas izdelave: 2006
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Latvija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska - celinska Portugalska, Romunija, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija - Španija, vkljlučno s severno-afriškima mestama Ceuta in Melilla, Švedska, Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo - Jersey, Guernsey in Isle of Man so izključeni iz raziskave.
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse osebe, stare 15 let in več, ki prebivajo v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v sodelujočih državah.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Avstrija - IPR Umfragoforschung | A-1010 Wien, Rathausstrasse 13/9 | www.ipr.co.at

Belgija - TNS Dimarso

Bolgarija - Vitosha Research EOOD, Mr. Alexander Stoyanov

Ciper - Cyprus College Research Center, Nicosia Cyprus

Danska - SFI-SURVEY, Herluf Trolles Gade 11, DK-1051 Copenhagen K, Denmark

Estonija - Saar Poll OÜ

Finska - Statistics Finland (Tilastokeskus)

Francija - Institut de Sondage Lavialle, 6 rue du 4 septembre, 92130 Issy les Moulineaux

Nemčija - infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Friedrich-Wilhelm-Strasse 18, 53113 Bonn; Germany

Madžarska - The Gallup Organization Hungary

Irska - Economic and Social Research Institute, Whitaker Square, Sir John Rogerson's Quaj, Dublin 2, Ireland

Latvija - Agency of the University of Latvia "Institute of Philosophy and Sociology" Akademijas laukums 1 Riga, Latvija

Nizozemska - GFK Panel Services Benelux bv, Middellaan 25, 5102 PB Dongen

Norveška - Statistics Norway - Division for sample surveys - 860 Kongens gate 7, Oslo

Poljska - Centre of Sociological Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences 72, str. Nowy Swiat, 00-330 Warsaw, Poland

Portugalska - TNS Euroteste

Romunija - Center for Urban and Regional Sociology - CURS-SA 21 Tudor Arghezi, Sector 2, Bucharest, Romania

Ruska federacija - CESSI (Institute for Comparative Social Research), B. Dmitrovka, 20/5, off.66, 107031 Moscow

Slovaška - Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Karpatska 5, 040 01 Kosice, Slovakia

Slovenija - University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Public Opinion and Mass Communication Research Center, Kardeljeva pl. 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Španija - Metroscopia

Švedska - SCB, Stockholm, Sweden

Švica - M.I.S. Trend SA

Ukrajina - Centre of the Social and Political Researches SOCIS, www.socis. kiev.ua; office 24 Shovkovychna str. 38, 01021, Kyiv, Ukraine

Združeno kraljestvo - BMRB, Ealing Gateway, 26-30 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 2BP

Tip vzorca:

Za podrobnosti o postopkih vzorčenja glej: http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.4.cfm?year=2006.

Način zbiranja podatkov:

Podrobnosti o načinu zbiranja podatkov najdete na: http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.6.cfm?year=2006.

Uteževanje:

Na splošno so bile uteži za vsako državo izračunane po naslednjem postopku: w=1/(PROB1*...*PROBk) je nx1 vektor uteži; k je odvisn od števila stopenj vzorca. Vse uteži so bile na koncu popravljene tako, da je vsota končne uteži enaka velikosti realiziranega vzorca (n), se pravi weights=n*w/sum(w).

Omejitve dostopa

Podatki so brez omejitev dostopni za neprofitne namene. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki temeljijo na podatkih ESS naj pri citirajo upoštevajo: a) bibliografsko citiranje, kot navedeno v rubriki Opis raziskave>Oblika citiranja b) referenco na NSD kot na arhiv in distributor podatkov ESS.

Z namenom nudenja bistvenih informacij o uporabi podatkov in izmenjavi informacij o raziskavi agencijam, ki so raziskavo financirale, se od uporabnikov podatkov ESS zahteva, da NSD pošljejo bibliografski zapis ali elektronsko verzijo zaključenega poročila, članka, prispevka na konferenci ali povzetka tez doktorata. Seznam citiranj in refence na posamezna dela bodo prosto dostopna. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

name Title of dataset

Vrednost 13 Frekvenca
ESS1e06_1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

essround ESS round

Vrednost 22 Frekvenca
1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

edition Edition

Vrednost 31 Frekvenca
6.1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

name Title of dataset

Vrednost 1563 Frekvenca
ESS1e06_1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

essround ESS round

Vrednost 2562 Frekvenca
1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

edition Edition

Vrednost 3561 Frekvenca
6.1 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

proddate Production date

Vrednost 4560 Frekvenca
03.10.2008 42359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

cntry Country

Vrednost 5559 Frekvenca
AT Austria 2257
BE Belgium 1899
CH Switzerland 2040
CZ Czech Republic 1360
DE Germany 2919
DK Denmark 1506
ES Spain 1729
FI Finland 2000
FR France 1503
GB United Kingdom 2052
GR Greece 2566
HU Hungary 1685
IE Ireland 2046
IL Israel 2499
IT Italy 1207
LU Luxembourg 1552
NL Netherlands 2364
NO Norway 2036
PL Poland 2110
PT Portugal 1511
SE Sweden 1999
SI Slovenia 1519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0

idno Respondent's identification number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42359 0 1 109801018 8096164.399 26592447.607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 109801018

tvtot TV watching, total time on average weekday

Vrednost 7557 Frekvenca
0 No time at all 1380
1 Less than 0,5 hour 2374
2 0,5 hour to 1 hour 6345
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5990
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 7086
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 5315
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 5133
7 More than 3 hours 8657
77 Refusal 13
88 Don't know 31
99 No answer 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42280 79

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

tvpol TV watching, news/ politics/current affairs on average weekday

Vrednost 8556 Frekvenca
0 No time at all 2335
1 Less than 0,5 hour 12083
2 0,5 hour to 1 hour 15924
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5750
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2494
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 1038
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 588
7 More than 3 hours 666
66 Not applicable 1352
77 Refusal 21
88 Don't know 59
99 No answer 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40878 1481

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

rdtot Radio listening, total time on average weekday

Vrednost 9555 Frekvenca
0 No time at all 8061
1 Less than 0,5 hour 6984
2 0,5 hour to 1 hour 7168
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3496
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2867
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 2033
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 1926
7 More than 3 hours 9715
77 Refusal 16
88 Don't know 62
99 No answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42250 109

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

rdpol Radio listening, news/ politics/current affairs on average weekday

Vrednost 10554 Frekvenca
0 No time at all 5793
1 Less than 0,5 hour 14214
2 0,5 hour to 1 hour 7813
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 2596
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1343
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 671
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 451
7 More than 3 hours 1141
66 Not applicable 8011
77 Refusal 30
88 Don't know 182
99 No answer 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34022 8337

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

nwsptot Newspaper reading, total time on average weekday

Vrednost 11553 Frekvenca
0 No time at all 10516
1 Less than 0,5 hour 13278
2 0,5 hour to 1 hour 12222
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3553
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1353
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 597
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 303
7 More than 3 hours 430
77 Refusal 22
88 Don't know 39
99 No answer 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42252 107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

nwsppol Newspaper reading, politics/current affairs on average weekday

Vrednost 12552 Frekvenca
0 No time at all 4330
1 Less than 0,5 hour 18879
2 0,5 hour to 1 hour 6357
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 1231
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 431
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 180
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 91
7 More than 3 hours 146
66 Not applicable 10432
77 Refusal 28
88 Don't know 156
99 No answer 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31645 10714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

netuse Personal use of internet/e-mail/www

Vrednost 13551 Frekvenca
0 No access at home or work 15243
1 Never use 6556
2 Less than once a month 1064
3 Once a month 861
4 Several times a month 1690
5 Once a week 1914
6 Several times a week 4264
7 Every day 6236
77 Refusal 21
88 Don't know 63
99 No answer 25
Sysmiss 4422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37828 4531

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

ppltrst Most people can be trusted or you can't be too careful

Vrednost 14550 Frekvenca
0 You can't be too careful 2625
1 1 1754
2 2 2863
3 3 4390
4 4 3972
5 5 8829
6 6 4251
7 7 6091
8 8 5052
9 9 1367
10 Most people can be trusted 972
77 Refusal 5
88 Don't know 163
99 No answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42166 193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

pplfair Most people try to take advantage of you, or try to be fair

Vrednost 15549 Frekvenca
0 Most people try to take advantage of me 1550
1 1 1185
2 2 2212
3 3 3336
4 4 3393
5 5 8720
6 6 4453
7 7 6911
8 8 6502
9 9 2213
10 Most people try to be fair 1475
77 Refusal 8
88 Don't know 376
99 No answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41950 409

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

pplhlp Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves

Vrednost 16548 Frekvenca
0 People mostly look out for themselves 2200
1 1 2054
2 2 3687
3 3 5170
4 4 4436
5 5 9048
6 6 4447
7 7 5256
8 8 3795
9 9 1156
10 People mostly try to be helpful 839
77 Refusal 10
88 Don't know 220
99 No answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42088 271

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

polintr How interested in politics

Vrednost 17547 Frekvenca
1 Very interested 4719
2 Quite interested 15879
3 Hardly interested 14278
4 Not at all interested 7335
7 Refusal 38
8 Don't know 89
9 No answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42211 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

polcmpl Politics too complicated to understand

Vrednost 18546 Frekvenca
1 Never 3567
2 Seldom 8207
3 Occasionally 14782
4 Regularly 8617
5 Frequently 6468
7 Refusal 99
8 Don't know 580
9 No answer 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41641 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

polactiv Could take an active role in a group involved with political issues

Vrednost 19545 Frekvenca
1 Definitely not 17445
2 Probably not 9621
3 Not sure either way 5267
4 Probably 6299
5 Definitely 3288
7 Refusal 37
8 Don't know 377
9 No answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41920 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

poldcs Making mind up about political issues

Vrednost 20544 Frekvenca
1 Very difficult 3564
2 Difficult 10012
3 Neither difficult nor easy 13588
4 Easy 11250
5 Very easy 3146
7 Refusal 39
8 Don't know 735
9 No answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41560 799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pltcare Politicians in general care what people like respondent think

Vrednost 21543 Frekvenca
1 Hardly any politicians care 10049
2 Very few care 12864
3 Some care 13495
4 Many care 3630
5 Most politicians care 1442
7 Refusal 35
8 Don't know 811
9 No answer 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41480 879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pltinvt Politicians interested in votes rather than peoples opinions

Vrednost 22542 Frekvenca
1 Nearly all just interested in votes 12004
2 Most just interested in votes 12330
3 Some just interested in votes 11151
4 Most interested in opinions 4009
5 Nearly all interested in opinions 610
7 Refusal 42
8 Don't know 677
9 No answer 33
Sysmiss 1503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40104 2255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

trstprl Trust in country's parliament

Vrednost 23541 Frekvenca
0 No trust at all 2752
1 1 1490
2 2 2768
3 3 4282
4 4 4309
5 5 8970
6 6 4971
7 7 5189
8 8 3892
9 9 1126
10 Complete trust 1028
77 Refusal 16
88 Don't know 1521
99 No answer 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40777 1582

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

trstlgl Trust in the legal system

Vrednost 24540 Frekvenca
0 No trust at all 2077
1 1 1396
2 2 2513
3 3 3589
4 4 3751
5 5 7010
6 6 4545
7 7 5688
8 8 5927
9 9 2837
10 Complete trust 1819
77 Refusal 15
88 Don't know 1138
99 No answer 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41152 1207

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

trstplc Trust in the police

Vrednost 25539 Frekvenca
0 No trust at all 1318
1 1 913
2 2 1607
3 3 2450
4 4 2761
5 5 6293
6 6 4856
7 7 6835
8 8 7760
9 9 4039
10 Complete trust 3004
77 Refusal 12
88 Don't know 442
99 No answer 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41836 523

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

trstplt Trust in politicians

Vrednost 26538 Frekvenca
0 No trust at all 4510
1 1 2826
2 2 4614
3 3 5755
4 4 5214
5 5 8462
6 6 4471
7 7 3368
8 8 1579
9 9 388
10 Complete trust 258
77 Refusal 17
88 Don't know 800
99 No answer 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41445 914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

trstep Trust in the European Parliament

Vrednost 27537 Frekvenca
0 No trust at all 2718
1 1 1529
2 2 2578
3 3 3688
4 4 4071
5 5 8607
6 6 4622
7 7 4156
8 8 2766
9 9 927
10 Complete trust 682
77 Refusal 30
88 Don't know 5895
99 No answer 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36344 6015

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

trstun Trust in the United Nations

Vrednost 28536 Frekvenca
0 No trust at all 2398
1 1 1345
2 2 1989
3 3 2887
4 4 3264
5 5 7295
6 6 4715
7 7 5596
8 8 4980
9 9 2067
10 Complete trust 1408
77 Refusal 26
88 Don't know 4313
99 No answer 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37944 4415

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

vote Voted last national election

Vrednost 29535 Frekvenca
1 Yes 31420
2 No 7776
3 Not eligible to vote 2632
7 Refusal 21
8 Don't know 305
9 No answer 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41828 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

prtvtat Party voted for in last national election, Austria

Vrednost 30534 Frekvenca
1 SPÖ 493
2 ÖVP 534
3 FPÖ 76
4 Grüne 233
5 LIF 15
6 Andere 20
66 Not applicable 424
77 Refusal 426
88 Don't know 36
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1371 40988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtvtbe Party voted for in last national election, Belgium

Vrednost 31533 Frekvenca
1 Agalev 91
2 CVP 247
3 SP 139
4 PNPB 0
5 VLD 234
6 VU-ID 45
7 PVDA-AE 1
8 Vlaams Blok 78
9 VIVANT 1
11 ECOLO 58
12 PSC 56
13 PRL-FDF 89
14 PS 129
15 FRONT NATIONAL 6
16 PTB-UA 4
17 OTHER 21
66 Not applicable 401
77 Refusal 159
88 Don't know 125
99 No answer 15
Sysmiss 40460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1199 41160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

prtvtch Party voted for in last national election, Switzerland

Vrednost 32532 Frekvenca
1 Radicals 141
2 Christian-democrats 108
3 Social-democrats 285
4 Swiss People's Party 173
5 Liberal Party 34
6 Alliance of the Independents 4
7 Evangelical People's Party 20
8 Christian-Social Party 7
9 Swiss Labour Party 6
10 Green Party 60
11 Swiss Democrats 2
12 Federal Democratic Union 6
13 Freiheits-Partei 4
14 Women's Parties 2
15 Lega dei Ticinesi 1
16 Others 71
66 Not applicable 902
77 Refusal 37
88 Don't know 177
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 41435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtvtcz Party voted for in last national election, Czech Republic

Vrednost 33531 Frekvenca
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 275
2 ODA Civic Democratic Alliance 10
3 Nadeje (Hope) 3
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 1
5 CSNS Cz.National Social P. 6
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 1
7 Association of Independents 20
8 ODS Civic Democratic P. 201
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 73
10 Coalition (Christian Dem.&Freedom Union) 130
11 SZJ P.for Life Securities 3
12 PB Right Block 1
13 SZ P.of Greens 14
14 Other 8
66 Not applicable 508
77 Refusal 92
88 Don't know 9
99 No answer 5
Sysmiss 40999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 41613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

prtvde1 Party voted for in last national election 1, Germany (First vote, candidate)

Vrednost 34530 Frekvenca
1 SPD 878
2 CDU/CSU 752
3 Bündnis 90/Die Grünen 146
4 FDP 82
5 PDS 124
6 Republikaner 9
7 Andere Partei 12
66 Not applicable 649
77 Refusal 229
88 Don’t know 38
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2003 40356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtvde2 Party voted for in last national election 2, Germany (Second vote, party)

Vrednost 35529 Frekvenca
1 SPD 728
2 CDU/CSU 665
3 Bündnis 90/Die Grünen 266
4 FDP 168
5 PDS 141
6 Republikaner 10
7 Andere Partei 25
66 Not applicable 649
77 Refusal 218
88 Don’t know 49
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2003 40356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtvtdk Party voted for in last national election, Denmark

Vrednost 36528 Frekvenca
1 Socialdemokratiet 393
2 Det Radikale Venstre 62
3 Det Konservative Folkeparti 91
4 Centrum-Demokraterne 21
5 Socialistisk Folkeparti 100
6 Dansk Folkeparti 94
7 Kristeligt Folkeparti 24
8 Venstre 425
9 Fremskridtspartiet 9
10 Enhedslisten 20
11 Other 6
66 Not applicable 171
77 Refusal 56
88 Don't know 24
99 No answer 10
Sysmiss 40853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1245 41114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

prtvtes Party voted for in last national election, Spain

Vrednost 37527 Frekvenca
1 Partido Popular (PP) 368
2 Partido Socialista Obrero Espańol (PSOE) 364
3 Izquierda Unida (IU) 49
4 Convergčncia i Unió (CiU) 55
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 12
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 7
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 9
8 Eusko Alkartasuna (EA) 2
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 5
10 Coalición Canaria (CC) 7
11 Partido Andalucista (PA) 7
12 Chunta Aragonesista (CHA) 1
68 Other 40
66 Not applicable 457
77 Refusal 301
88 Don't know 45
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 41433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

prtvtfi Party voted for in last national election, Finland

Vrednost 38526 Frekvenca
1 The National Coalition Party 237
2 The Swedish People´s Party (SPP) 68
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 1
4 The Centre Party 316
5 True Finns 4
6 Christian Democrats 33
7 League for Free Finland 1
8 The Green League 109
9 Finnish Social Democratic Party 335
10 The Left Alliance 84
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 0
14 Other 18
66 Not applicable 571
77 Refusal 102
88 Don't know 117
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 41149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

prtvtfr Party voted for in last national election, France (ballot 1)

Vrednost 39525 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pęche, Nature et Traditions) 16
2 DL (Démocratie Libérale) 7
3 FN (Front National) 48
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 9
5 LO (Lutte ouvričre) 15
6 MDC (Mouvement des citoyens) 5
7 MNR (Mouvement National Républicain) 9
8 MPF (Mouvement pour la France) 8
9 PC (Parti communiste) 36
10 PS (Parti Socialiste) 282
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 15
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 192
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 52
14 Les Verts 56
15 Autres mouvements écologistes 13
16 Autre 26
66 Not applicable 362
77 Refusal 116
88 Don't know 69
99 No answer 167
Sysmiss 40856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 41570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtvtgb Party voted for in last national election, United Kingdom

Vrednost 40524 Frekvenca
1 Conservative 386
2 Labour 624
3 Liberal Democrat 218
4 Scottish National Party 25
5 Plaid Cymru 12
6 Green Party 12
7 Other 15
11 Ulster Unionist Party (nir) 11
12 Democratic Unionist Party (nir) 8
13 Sinn Fein (nir) 3
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 7
15 Alliance Party (nir) 5
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 2
18 Womens Coalition (nir) 1
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 639
77 Refusal 58
88 Don't know 26
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1329 41030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

prtvtgr Party voted for in last national election, Greece

Vrednost 41523 Frekvenca
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 678
2 ND (New Democracy) 528
3 KKE (Communist party) 73
4 SYN (Left Wing Coalition) 34
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 11
6 Other parties 53
66 Not applicable 427
77 Refusal 747
88 Don't know 15
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1377 40982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtvthu Party voted for in last national election, Hungary

Vrednost 42522 Frekvenca
1 Center Party 16
2 FYD-HDF Fed.of Young Democrats&Hungarian Dem.Forum 466
3 ISHP-Independent Small Holders 9
4 HTJP-Hungarian Truth 16
5 HSP-Hungarian Socialist Party 581
6 WP-Workers Party 10
7 FFD-Free Democrats 49
8 None of them 2
66 Not applicable 359
77 Refusal 164
88 Don't know 11
99 No answer 2
Sysmiss 40674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1149 41210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

prtvtie Party voted for in last national election, Ireland

Vrednost 43521 Frekvenca
1 Fianna Fail 700
2 Fine Gael 293
3 Labour 165
4 Progressive Democrats 49
5 Green Party 53
6 Sinn Fein 58
7 Independent 89
8 Other 16
66 Not applicable 468
77 Refusal 90
88 Don't know 49
99 No answer 16
Sysmiss 40313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1423 40936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

prtvtil Party voted for in last national election, Israel

Vrednost 44520 Frekvenca
1 Israel ahat 431
2 Likud 554
3 Shase 68
4 Meretz 116
5 Mafdal 52
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 33
7 Am ehad 7
8 Shinuy 53
9 Haehud haleumi 29
10 The center party 17
11 Israel baliya 41
12 Israel byteno 23
14 Hadereh hashlishit 2
15 Pnina Rozenblum 5
16 Tzomet 2
17 Gimlaim 1
31 Hadash 68
32 Balad 34
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 31
34 Haravi Hahadash 1
35 Other party 25
36 White Ballot 8
66 Not applicable 693
77 Refusal 165
88 Don't know 27
99 No answer 13
Sysmiss 39860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1601 40758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

prtvtit Party voted for in last national election, Italy

Vrednost 45519 Frekvenca
1 Democratici di Sinistra 167
2 La Margherita 76
3 Comunisti Italiani 9
4 Verdi e Sdi (Girasole) 16
6 SVP Südtirol Vokspartei 0
7 Rifondazione Comunista 35
8 Forza Italia 174
9 Alleanza Nazionale 65
10 CCD-CDU (Biancofiore) 15
11 Lega Nord 11
12 Nuovo PSI 6
13 Lista Di Pietro 5
14 Democrazia Europea 4
15 Pannella-Bonino 8
16 Fiamma Tricolore 2
17 Altro 2
70 Ha votato solo al maggioritario 16
66 Not applicable 177
77 Refusal 400
88 Don t know 19
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 41748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

prtvtlu Party voted for in last national election, Luxembourg

Vrednost 46518 Frekvenca
1 Parti Chrétien Social (PCS) 234
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 158
3 Parti Démocrate (PD) 89
4 Les Verts 40
5 La Gauche 10
6 Comité d'action pour la Démocracie et la Justice Sociale 22
7 Autres 17
66 Not applicable 705
77 Refusal 157
88 Don't know 109
99 No answer 11
Sysmiss 40807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
570 41789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtvtnl Party voted for in last national election, Netherlands

Vrednost 47517 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 571
2 Labour Party 334
3 Party for Freedom and Democracy 277
4 List Pim Fortuyn 261
5 Democrats `66 109
6 Green Left 146
7 Socialist Party 129
8 Christian Union 45
9 Liveable Netherlands 28
10 Social Reformed Party 19
11 Other 7
66 Not applicable 401
77 Refusal 19
88 Don`t know 18
99 No answer 0
Sysmiss 39995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1926 40433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

prtvtno Party voted for in last national election, Norway

Vrednost 48516 Frekvenca
1 Red Electoral Alliance (RV) 14
2 Socialist left party (SV) 202
3 Labour Party (A) 378
4 Liberal Party (V) 58
5 Christian Democratic Party (Krf) 209
6 Centre Party (Sp) 93
7 Conservative Party (H) 330
8 Progress Party (FrP) 249
9 Coast Party (KYST) 12
10 Other 20
66 Not applicable 388
77 Refusal 59
88 Don't know 24
99 No answer 0
Sysmiss 40323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1565 40794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

prtvtpl Party voted for in last national election, Poland

Vrednost 49515 Frekvenca
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej/Unia Pracy 505
2 Akcja Wyborcza Solidarnosc Prawicy 91
3 Unia Wolnosci 63
4 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 88
5 Prawo i Sprawiedliwosc 59
6 Polskie Stronnictwo Ludowe 109
7 Platforma Obywatelska 84
8 Alternatywa Ruch Spoleczny 1
9 Polska Wspolnota Narodowa 0
10 Liga Polskich Rodzin 53
11 Mniejszosc Niemiecka 2
12 Polska Unia Gospodarcza 0
13 Polska Partia Socjalistyczna 1
14 Niemiecka Mniejszosc Gornego Slaska 0
66 Not applicable 809
77 Refusal 48
88 Don't know 197
99 No answer 0
Sysmiss 40249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 41303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

prtvtpt Party voted for in last national election, Portugal

Vrednost 50514 Frekvenca
1 B.E. - Bloco de Esquerda 32
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 34
3 MPT - Movimento Partido da Terra 3
4 P.H. - Partido Humanista 0
5 PCP/PEV - Partido Comunista Portuguęs Partido Ecolo 57
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 1
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 0
10 PS - Partido Socialista 324
11 PSD - Partido Social Democrata 302
12 Other 1
13 Blank vote 27
66 Not applicable 466
77 Refusal 147
88 Don't know 19
99 No answer 98
Sysmiss 40848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 41578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

prtvtse Party voted for in last national election, Sweden

Vrednost 51513 Frekvenca
1 Centre party 93
2 Liberals 224
3 Christian democrats 131
4 Green party 65
5 Conservative 232
6 Social democrats 611
7 Left 144
8 Other 23
66 Not applicable 372
77 Refusal 93
88 Don't know 11
99 No answer 0
Sysmiss 40360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1523 40836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

prtvtsi Party voted for in last national election, Slovenia

Vrednost 52512 Frekvenca
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia (DESUS) 25
2 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 403
3 Slovene People's Party (SLS) 109
4 Slovene National Party (SNS) 23
5 Social Democratic Party of Slovenia (SDS) 111
6 New Slovenia - Christian People's Party (NSi) 55
7 United List of Social Democrats (ZLSD) 65
8 Slovene Youth Party (SMS) 28
9 Other 12
66 Not applicable 385
77 Refusal 93
88 Don't know 205
99 No answer 5
Sysmiss 40840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 41528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

contplt Contacted politician or government official last 12 months

Vrednost 53511 Frekvenca
1 Yes 6817
2 No 35339
7 Refusal 40
8 Don't know 96
9 No answer 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42156 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

wrkprty Worked in political party or action group last 12 months

Vrednost 54510 Frekvenca
1 Yes 2049
2 No 40115
7 Refusal 34
8 Don't know 76
9 No answer 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42164 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

wrkorg Worked in another organisation or association last 12 months

Vrednost 55509 Frekvenca
1 Yes 6291
2 No 35822
7 Refusal 39
8 Don't know 99
9 No answer 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42113 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

badge Worn or displayed campaign badge/sticker last 12 months

Vrednost 56508 Frekvenca
1 Yes 3349
2 No 38747
7 Refusal 44
8 Don't know 109
9 No answer 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42096 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

sgnptit Signed petition last 12 months

Vrednost 57507 Frekvenca
1 Yes 10095
2 No 31934
7 Refusal 37
8 Don't know 197
9 No answer 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42029 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pbldmn Taken part in lawful public demonstration last 12 months

Vrednost 58506 Frekvenca
1 Yes 3230
2 No 38874
7 Refusal 39
8 Don't know 99
9 No answer 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42104 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

bctprd Boycotted certain products last 12 months

Vrednost 59505 Frekvenca
1 Yes 6941
2 No 35060
7 Refusal 52
8 Don't know 191
9 No answer 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42001 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

bghtprd Bought product for political/ethical/environment reason last 12 months

Vrednost 60504 Frekvenca
1 Yes 11038
2 No 30976
7 Refusal 53
8 Don't know 179
9 No answer 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42014 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

dntmny Donated money to political organisation or group last 12 months

Vrednost 61503 Frekvenca
1 Yes 3579
2 No 38508
7 Refusal 41
8 Don't know 122
9 No answer 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42087 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ilglpst Participated illegal protest activities last 12 months

Vrednost 62502 Frekvenca
1 Yes 502
2 No 41586
7 Refusal 44
8 Don't know 119
9 No answer 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42088 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

clsprty Feel closer to a particular party than all other parties

Vrednost 63501 Frekvenca
1 Yes 21670
2 No 19687
7 Refusal 64
8 Don't know 855
9 No answer 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41357 1002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

prtclat Which party feel closer to, Austria

Vrednost 64500 Frekvenca
1 SPÖ 374
2 ÖVP 328
3 FPÖ 59
4 Grüne 223
5 LIF 8
6 Andere 7
66 Not applicable 1075
77 Refusal 176
88 Don't know 7
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 41360

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtclbe Which party feel closer to, Belgium

Vrednost 65499 Frekvenca
1 Agalev 74
2 CVP 134
3 SP 105
4 PNPB 13
5 VLD 115
6 VU-ID 6
7 PVDA-AE 5
8 Vlaams Blok 58
9 VIVANT 2
11 ECOLO 61
12 PSC 44
13 PRL-FDF 108
14 PS 66
15 FRONT NATIONAL 3
16 PTB-UA 11
17 OTHER 0
66 Not applicable 1004
77 Refusal 53
88 Don't know 6
99 No answer 31
Sysmiss 40460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 41554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

prtclch Which party feel closer to, Switzerland

Vrednost 66498 Frekvenca
1 Radicals 187
2 Christian-democrats 97
3 Social-democrats 365
4 Swiss People's Party 208
5 Liberal Party 36
6 Alliance of the Independents 4
7 Evangelical People's Party 20
8 Christian-Social Party 7
9 Swiss Labour Party 13
10 Green Party 73
11 Swiss Democrats 0
12 Federal Democratic Union 7
13 Freiheits-Partei 1
14 Women's Parties 4
15 Lega dei Ticinesi 2
16 Others 13
66 Not applicable 982
77 Refusal 15
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 41322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtclcz Which party feel closer to, Czech Republic

Vrednost 67497 Frekvenca
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 192
2 ODA Civic Democratic Alliance 3
3 Nadeje (Hope) 0
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 2
5 CSNS Cz.National Social P. 3
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 1
7 Association of Independents 22
8 ODS Civic Democratic P. 167
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 78
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 62
11 US Freedom Union 34
12 SZJ P.for Life Securities 3
13 PB Right Block 1
14 SZ P.of Greens 19
15 Other 4
66 Not applicable 738
77 Refusal 29
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 40999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 41768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

prtclde Which party feel closer to, Germany

Vrednost 68496 Frekvenca
1 SPD 382
2 CDU/CSU 486
3 Bündnis 90/Die Grünen 173
4 FDP 53
5 PDS 107
6 Republikaner 9
7 Andere Partei 17
66 Not applicable 1612
77 Refusal 78
88 Don’t know 2
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1227 41132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtcldk Which party feel closer to, Denmark

Vrednost 69495 Frekvenca
1 Socialdemokratiet 342
2 Det Radikale Venstre 59
3 Det Konservative Folkeparti 65
4 Centrum-Demokraterne 7
5 Socialistisk Folkeparti 102
6 Dansk Folkeparti 47
7 Kristeligt Folkeparti 21
8 Venstre 271
9 Fremskridtspartiet 1
10 Enhedslisten 27
11 Other 4
66 Not applicable 510
77 Refusal 38
88 Don't know 5
99 No answer 7
Sysmiss 40853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 41413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

prtcles Which party feel closer to, Spain

Vrednost 70494 Frekvenca
1 Partido Popular (PP) 263
2 Partido Socialista Obrero Espańol (PSOE) 331
3 Izquierda Unida (IU) 45
4 Convergčncia i Unió (CiU) 38
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 12
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 5
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 8
8 Eusko Alkartasuna (EA) 1
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 5
10 Coalición Canaria (CC) 5
11 Partido Andalucista (PA) 6
12 Chunta Aragonesista (CHA) 3
68 Other 18
66 Not applicable 879
77 Refusal 108
88 Don't know 2
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 41619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

prtclfi Which party feel closer to, Finland

Vrednost 71493 Frekvenca
1 The National Coalition Party 176
2 The Swedish People´s Party (SPP) 54
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 4
4 The Centre Party 244
5 True Finns 3
6 Christian Democrats 37
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 143
9 Finnish Social Democratic Party 261
10 The Left Alliance 71
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 2
14 Other 9
66 Not applicable 918
77 Refusal 46
88 Don't know 28
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 41351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

prtclfr Which party feel closer to, France

Vrednost 72492 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pęche, Nature et Traditions) 6
2 DL (Démocratie Libérale) 5
3 FN (Front National) 33
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 10
5 LO (Lutte ouvričre) 9
6 MDC (Mouvement des citoyens) 2
7 MNR (Mouvement National Républicain) 7
8 MPF (Mouvement pour la France) 4
9 PC (Parti communiste) 32
10 PS (Parti Socialiste) 278
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 16
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 162
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 60
14 Les Verts 51
15 Autres mouvements écologistes 11
16 Autre 6
66 Not applicable 756
77 Refusal 52
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 41667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtclgb Which party feel closer to, United Kingdom

Vrednost 73491 Frekvenca
1 Conservative 280
2 Labour 472
3 Liberal Democrat 162
4 Scottish National Party 22
5 Plaid Cymru 8
6 Green Party 26
7 Other 16
11 Ulster Unionist Party (nir) 8
12 Democratic Unionist Party (nir) 11
13 Sinn Fein (nir) 4
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 1
15 Alliance Party (nir) 2
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 2
66 Not applicable 1016
77 Refusal 18
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 41345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

prtclgr Which party feel closer to, Greece

Vrednost 74490 Frekvenca
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 534
2 ND (New Democracy) 480
3 KKE (Communist party) 86
4 SYN (Left Wing Coalition) 40
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 9
6 Other parties 19
66 Not applicable 1117
77 Refusal 280
88 Don't know 1
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1168 41191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtclhu Which party feel closer to, Hungary

Vrednost 75489 Frekvenca
1 Center Party 8
2 FYD-Federation of Young Democrats 352
3 ISHP-Independent Small Holders 6
4 HDF- Hungarian Democratic Forum 17
5 HTJP-Hungarian Truth 12
6 HSP-Hungarian Socialist Party 461
7 WP-Workers Party 12
8 FFD-Free Democrats 49
9 Other 3
66 Not applicable 685
77 Refusal 69
88 Don't know 2
99 No answer 9
Sysmiss 40674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 41439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

prtclie Which party feel closer to, Ireland

Vrednost 76488 Frekvenca
1 Fianna Fail 438
2 Fine Gael 202
3 Labour 124
4 Progressive Democrats 32
5 Green Party 58
6 Sinn Fein 37
7 Other 11
66 Not applicable 1103
77 Refusal 23
88 Don't know 1
99 No answer 17
Sysmiss 40313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 41457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtclil Which party feel closer to, Israel

Vrednost 77487 Frekvenca
1 Israel ahat 227
2 Likud 444
3 Shase 57
4 Meretz 126
5 Mafdal 48
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 36
7 Am ehad 8
8 Shinuy 95
9 Haehud haleumi 38
10 The center party 2
11 Israel baliya 30
12 Israel byteno 27
14 Hadereh hashlishit 1
15 Pnina Rozenblum 1
16 Tzomet 2
17 Gimlaim 0
31 Hadash 64
32 Balad 38
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 20
34 Haravi Hahadash 0
35 Other party 24
36 White Ballot 0
66 Not applicable 1118
77 Refusal 71
88 Don't know 2
99 No answer 20
Sysmiss 39860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1288 41071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

prtclit Which party feel closer to, Italy

Vrednost 78486 Frekvenca
1 Democratici di Sinistra 120
2 La Margherita 43
3 Comunisti Italiani 6
4 Verdi 12
5 SDI 2
6 SVP (Südtirol Volksp 0
7 Rifondazione Comunis 36
8 Forza Italia 88
9 Alleanza Nazionale 56
10 CCD-CDU 12
11 Lega Nord 8
12 Nuovo PSI 5
13 Lista di Pietro 1
14 Democrazia Europea 1
15 Pannella-Bonino 8
16 Fiamma Tricolore 1
17 Altro (SPECIFICARE) 8
66 Not applicable 702
77 Refusal 89
88 Don t know 9
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 41952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

prtcllu Which party feel closer to, Luxembourg

Vrednost 79485 Frekvenca
1 Parti Chrétien Social (PCS) 186
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 164
3 Parti Démocrate (PD) 83
4 Les Verts 64
5 La Gauche 15
6 Comité d'action pour la Démocracie et la Justice Sociale 22
7 Autres 3
66 Not applicable 948
77 Refusal 49
88 Don't know 5
99 No answer 13
Sysmiss 40807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 41822

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtclnl Which party feel closer to, Netherlands

Vrednost 80484 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 406
2 Labour Party 276
3 Party for Freedom and Democracy 223
4 List Pim Fortuyn 97
5 Democrats `66 51
6 Green Left 105
7 Socialist Party 130
8 Christian Union 43
9 Liveable Netherlands 3
10 Social Reformed Party 17
11 Other 14
66 Not applicable 986
77 Refusal 8
88 Don`t know 5
99 No answer 0
Sysmiss 39995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1365 40994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

prtclno Which party feel closer to, Norway

Vrednost 81483 Frekvenca
1 Red Electoral Alliance (RV) 14
2 Socialist left party (SV) 175
3 Labour Party (A) 313
4 Liberal Party (V) 26
5 Christian Democratic Party (Krf) 117
6 Centre Party (Sp) 66
7 Conservative Party (H) 207
8 Progress Party (FrP) 248
9 Coast Party (KYST) 2
10 Other 13
66 Not applicable 823
77 Refusal 27
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 40323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1181 41178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

prtclpl Which party feel closer to, Poland

Vrednost 82482 Frekvenca
1 Alternatywa Partia Pracy 0
2 Konfederacja 0
3 Krajowa Partia Emerytow i Rencistow 3
4 Liga Polskich Rodzin 49
5 Partia Ludowo-Demokratyczna 1
6 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 55
7 Polska Partia Socjalistyczna-PPS 3
8 Polska Unia Gospodarcza 0
9 Polska Wspolnota Narodowa 0
10 Polskie Stronnictwo Ludowe-PSL 56
11 Prawo i Sprawiedliwosc 57
12 Ruch Spoleczny 0
13 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 83
14 Sojusz Lewicy Demokratycznej-SLD 216
15 Stronnictwo Demokratyczne-SD 0
16 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe-Ruch Nowej Polski 2
17 Unia Polityki Realnej-UPR 7
18 Unia Pracy-UP 11
19 Unia Wolnosci-UW 29
20 Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe-ZChN 5
21 Other 11
66 Not applicable 1510
77 Refusal 6
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 40249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 41771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

prtclpt Which party feel closer to, Portugal

Vrednost 83481 Frekvenca
1 B.E. - Bloco de Esquerda 43
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 31
3 MPT - Movimento Partido da Terra 0
4 P.H. - Partido Humanista 1
5 PCP/PEV - Partido Comunista Portuguęs Partido Ecolo 68
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 2
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 0
10 PS - Partido Socialista 368
11 PSD - Partido Social Democrata 318
12 Other 1
66 Not applicable 507
77 Refusal 89
88 Don't know 5
99 No answer 78
Sysmiss 40848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 41527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

prtclse Which party feel closer to, Sweden

Vrednost 84480 Frekvenca
1 Centre party 81
2 Liberals 152
3 Christian democrats 100
4 Green party 74
5 Conservative 190
6 Social democrats 560
7 Left 130
8 Other 19
66 Not applicable 651
77 Refusal 37
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 40360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 41053

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

prtclsi Which party feel closer to, Slovenia

Vrednost 85479 Frekvenca
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia (DESUS) 27
2 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 170
3 Slovene People's Party (SLS) 43
4 Slovene National Party (SNS) 29
5 Social Democratic Party of Slovenia (SDS) 84
6 New Slovenia - Christian People's Party (NSi) 55
7 United List of Social Democrats (ZLSD) 55
8 Slovene Youth Party (SMS) 18
9 Other 5
66 Not applicable 966
77 Refusal 31
88 Don't know 12
99 No answer 24
Sysmiss 40840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 41873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

prtdgcl How close to party

Vrednost 86478 Frekvenca
1 Very close 2495
2 Quite close 12380
3 Not close 4260
4 Not at all close 514
6 Not applicable 22102
7 Refusal 13
8 Don't know 193
9 No answer 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19649 22710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

mmbprty Member of political party

Vrednost 87477 Frekvenca
1 Yes 2448
2 No 39722
7 Refusal 23
8 Don't know 104
9 No answer 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42170 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

prtmbat Member of which party, Austria

Vrednost 88476 Frekvenca
1 SPÖ 128
2 ÖVP 112
3 FPÖ 8
4 Grüne 7
5 LIF 1
6 Andere 3
66 Not applicable 1968
77 Refusal 27
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 42100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtmbbe Member of which party, Belgium

Vrednost 89475 Frekvenca
1 Agalev 2
2 CVP 33
3 SP 22
4 PNPB 7
5 VLD 22
6 VU-ID 0
7 PVDA-AE 1
8 Vlaams Blok 5
9 VIVANT 0
11 ECOLO 2
12 PSC 7
13 PRL-FDF 12
14 PS 7
15 FRONT NATIONAL 0
16 PTB-UA 2
17 OTHER 0
66 Not applicable 1757
77 Refusal 8
88 Don't know 0
99 No answer 12
Sysmiss 40460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 42237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

prtmbch Member of which party, Switzerland

Vrednost 90474 Frekvenca
1 Radicals 54
2 Christian-democrats 31
3 Social-democrats 32
4 Swiss People's Party 34
5 Liberal Party 11
6 Alliance of the Independents 0
7 Evangelical People's Party 1
8 Christian-Social Party 0
9 Swiss Labour Party 0
10 Green Party 3
11 Swiss Democrats 0
12 Federal Democratic Union 0
13 Freiheits-Partei 0
14 Women's Parties 0
15 Lega dei Ticinesi 0
16 Others 5
66 Not applicable 1866
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 42188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtmbcz Member of which party, Czech Republic

Vrednost 91473 Frekvenca
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 8
2 ODA Civic Democratic Alliance 0
3 Nadeje (Hope) 0
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 0
5 CSNS Cz.National Social P. 0
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 0
7 Association of Independents 1
8 ODS Civic Democratic P. 9
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 17
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 10
11 US Freedom Union 4
12 SZJ P.for Life Securities 0
13 PB Right Block 1
14 SZ P.of Greens 0
15 Other 1
66 Not applicable 1302
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 3
Sysmiss 40999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 42308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

prtmbde Member of which party, Germany

Vrednost 92472 Frekvenca
1 SPD 36
2 CDU/CSU 36
3 Bündnis 90/Die Grünen 3
4 FDP 2
5 PDS 13
6 Republikaner 1
7 Andere Partei 4
66 Not applicable 2821
77 Refusal 3
88 Don’t know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 42264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtmbdk Member of which party, Denmark

Vrednost 93471 Frekvenca
1 Socialdemokratiet 30
2 Det Radikale Venstre 3
3 Det Konservative Folkeparti 10
4 Centrum-Demokraterne 0
5 Socialistisk Folkeparti 7
6 Dansk Folkeparti 4
7 Kristeligt Folkeparti 3
8 Venstre 25
9 Fremskridtspartiet 0
10 Enhedslisten 3
11 Other 1
66 Not applicable 1413
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 6
Sysmiss 40853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 42273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

prtmbes Member of which party, Spain

Vrednost 94470 Frekvenca
1 Partido Popular (PP) 12
2 Partido Socialista Obrero Espańol (PSOE) 16
3 Izquierda Unida (IU) 6
4 Convergčncia i Unió (CiU) 2
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 0
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 0
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 2
8 Eusko Alkartasuna (EA) 1
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 0
10 Coalición Canaria (CC) 2
11 Partido Andalucista (PA) 0
12 Chunta Aragonesista (CHA) 0
68 Other 2
66 Not applicable 1678
77 Refusal 8
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 42316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

prtmbfi Member of which party, Finland

Vrednost 95469 Frekvenca
1 The National Coalition Party 14
2 The Swedish People´s Party (SPP) 11
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 0
4 The Centre Party 77
5 True Finns 0
6 Christian Democrats 6
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 2
9 Finnish Social Democratic Party 23
10 The Left Alliance 5
11 Communist Party of Finland 1
12 The Communist Workers' Party of Finland 0
13 Natural law party 0
14 Other 2
66 Not applicable 1854
77 Refusal 2
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 42218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

prtmbfr Member of which party, France

Vrednost 96468 Frekvenca
1 CPNT (Chasse, Pęche, Nature et Traditions) 0
2 DL (Démocratie Libérale) 0
3 FN (Front National) 0
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 0
5 LO (Lutte ouvričre) 0
6 MDC (Mouvement des citoyens) 0
7 MNR (Mouvement National Républicain) 0
8 MPF (Mouvement pour la France) 0
9 PC (Parti communiste) 5
10 PS (Parti Socialiste) 6
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 1
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 14
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 3
14 Les Verts 1
15 Autres mouvements écologistes 0
16 Autre 2
66 Not applicable 1468
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 42327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

prtmbgb Member of which party, United Kingdom

Vrednost 97467 Frekvenca
1 Conservative 23
2 Labour 21
3 Liberal Democrat 9
4 Scottish National Party 2
5 Plaid Cymru 1
6 Green Party 1
7 Other 0
11 Ulster Unionist Party (nir) 0
12 Democratic Unionist Party (nir) 0
13 Sinn Fein (nir) 0
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 0
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 1992
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 42302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

prtmbgr Member of which party, Greece

Vrednost 98466 Frekvenca
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 55
2 ND (New Democracy) 55
3 KKE (Communist party) 8
4 SYN (Left Wing Coalition) 0
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 0
6 Other parties 0
66 Not applicable 2441
77 Refusal 7
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 42241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prtmbhu Member of which party, Hungary

Vrednost 99465 Frekvenca
1 Center Party 1
2 FYD-Federation of Young Democrats 5
3 ISHP-Independent Small Holders 1
4 HDF- Hungarian Democratic Forum 4
5 HTJP-Hungarian Truth 0
6 HSP-Hungarian Socialist Party 6
7 WP-Workers Party 4
8 FFD-Free Democrats 1
9 Other 1
66 Not applicable 1656
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 40674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 42336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

prtmbie Member of which party, Ireland

Vrednost 100464 Frekvenca
1 Fianna Fail 54
2 Fine Gael 24
3 Labour 16
4 Progressive Democrats 0
5 Green Party 2
6 Sinn Fein 1
7 Other 1
66 Not applicable 1937
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 8
Sysmiss 40313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 42261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtmbil Member of which party, Israel

Vrednost 101463 Frekvenca
1 Israel ahat 76
2 Likud 102
3 Shase 4
4 Meretz 7
5 Mafdal 7
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 2
7 Am ehad 3
8 Shinuy 4
9 Haehud haleumi 2
10 The center party 0
11 Israel baliya 4
12 Israel byteno 2
14 Hadereh hashlishit 0
15 Pnina Rozenblum 0
16 Tzomet 0
17 Gimlaim 0
31 Hadash 7
32 Balad 8
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 3
34 Haravi Hahadash 0
35 Other party 6
36 White Ballot 0
66 Not applicable 2245
77 Refusal 7
88 Don't know 0
99 No answer 10
Sysmiss 39860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 42122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

prtmbit Member of which party, Italy

Vrednost 102462 Frekvenca
1 Democratici di Sinistra 20
2 La Margherita 3
3 Comunisti Italiani 0
4 Verdi 0
5 SDI 2
6 SVP (Südtirol Volkspartei) 0
7 Rifondazione Comunis 7
8 Forza Italia 7
9 Alleanza Nazionale 5
10 CCD-CDU 1
11 Lega Nord 0
12 Nuovo PSI 0
13 Lista di Pietro 0
14 Democrazia Europea 0
15 Pannella-Bonino 1
16 Fiamma Tricolore 0
17 Altro (SPECIFICARE) 0
66 Not applicable 1157
77 Refusal 4
88 Don t know 0
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 42313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

prtmblu Member of which party, Luxembourg

Vrednost 103461 Frekvenca
1 Parti Chrétien Social (PCS) 48
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 33
3 Parti Démocrate (PD) 25
4 Les Verts 3
5 La Gauche 3
6 Comité d'action pour la Démocracie et la Justice Sociale 2
7 Autres 5
66 Not applicable 1417
77 Refusal 8
88 Don't know 1
99 No answer 7
Sysmiss 40807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 42240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

prtmbnl Member of which party, Netherlands

Vrednost 104460 Frekvenca
1 Christian Democratic Party 36
2 Labour Party 21
3 Party for Freedom and Democracy 22
4 List Pim Fortuyn 1
5 Democrats `66 4
6 Green Left 6
7 Socialist Party 10
8 Christian Union 8
9 Liveable Netherlands 0
10 Social Reformed Party 3
11 Other 6