Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije

Basic Study Information

ADP - IDNo: CESTE
Main author(s):
  • Kos, Drago
  • Toš, Niko
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2002, 1997, 1994, 1970

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • CESTE/Ceste

    Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Study Content

Keywords:

družbeni pomen cest, funkcionalni pomen cest, ekološki vidik graditve cest, glavni viri onesnaževanja v okolju, cestno omrežje v Sloveniji, stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, lastniki zemljišč, tempo graditve, pogostost uporabe obstoječih in načrtovanih avtocestnih odsekov, dobre in slabe strani izgradnje avtocest, zasluge za začetek gradnje, prednostne smeri izgradnje avtocest, kriteriji za določanje prednosti, razlogi za spremembo trase avtocest, ukrepi pri gradnji avtocest, gradnja predorov, pomen gradnje avtocest, ocena obveščenosti v zvezi z izgradnjo, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, financiranje izgradnje, obveščenost o gradnji, upoštevanje interesov pri gradnji avtocest, upoštevanje meril pri gradnji avtocest, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine (sistem ABC), cestnina zastoji na slovenskih avtocestah, delovanje službe, pomoč - informacije, cena bencina, odnos do odprtja tujih bencinskih servisov na avtocestah, delo in delovni čas, vpliv avtoceste na organizacijo dela, vožnja v službo, bivalne razmere v bližini avtocest, teledelo, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, uporaba prevoznih sredstev, kraj potovanja, potovanja v tujino, poglavitni vzroki za potovanja, pogostost potovanj, navezanost na kraj, dnevne migracije, vozniške navade, varnost v prometu, razlogi za prometne nesreče, udeleženost v prometnih nesrečah, vrednote, samozavest, stanovanjski standard, javni promet in oddaljenost kraja anketiranca, prostočasne dejavnosti, uporaba telekomunikacijskih in informacijskih naprav, uporaba storitev, uporaba interneta, vzorci druženja, solidarnost, aktivizem, fatalizem, konformizem, kulturne aktivnosti, ocena stanja v slovenski družbi, levo desno v politiki, ugledna politična osebnost, strankarske preference, soglašanje z zakonom o občinah, lokalne volitve

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, VARSTVO OKOLJA, KAKOVOST OKOLJA, PROMETNA VARNOST, VARNOST V CESTNEM PROMETU, CESTNI PROMET, NAČRTOVANJE PROMETA

Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
POMEN CESTE
STALIŠČA V ZVEZI S SISTEMOM CESTNEGA OMREŽJA
PROSTOR
VARNOST
PROMETNE NESREČE
CESTNINE
ZASTOJI
VPLIV NA OKOLJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih aktivnostih. Anketirani so izrazili stališča o družbenem, funkcionalnem, ekološkem, transportnem pomenu cest, o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest ter dojemanje uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Podatki so lahko uporabni tudi za raziskave potovalnih navad. Tem sledijo vprašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; kako pomembna se jim zdi, kaj nanjo vpliva in kako bi jo izboljšali. Precej vprašanj se nanaša na mobilnost v slovenskem prostoru. V sklopu o vrednotah so postavljena vprašanja, ki merijo stopnjo konformizma in fatalizma vprašanih ter aktivnosti v prostem času. Demografska vprašanja (med drugim vključujejo tudi lastništvo, tip in starost avtomobila) zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: 1970,, 1994,, 1997 in, 2002
Date of production: 2002, 1997, 1994, 1970
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
  2. Toš, N. (1999). VREDNOTE v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
  3. Toš, N. (2004). VREDNOTE v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2003.
  4. Švara, Sergio (2008). Vsebine anket SJM 1968 - 2008.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kos, D. and Toš, N. (2009). Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: CESTE. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste/

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si