Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM191
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM191_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Dolenc, Eva
 • Slabe, Damjan
 • Kovačič, Uroš
 • Bevk, Tadej
 • Golobič, Mojca
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Doušak, May
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Jagodic, Ana
 • Otto, Gerdina
 • Miheljak, Vlado
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivana
 • Spichal, Slavko
 • Vehovar, Vasja
 • Črnič, Aleš
 • Hollinger, Franz
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151; J5-9348 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, zadovoljstvo, religija, verovanje, energija, vegetarijanstvo, družbena omrežja, internet, obnovljivi viri energije, prva pomoč, sovražni govor

Keywords ELSST:
OBNOVLJIVA ENERGIJA, VEGETARIJANSTVO, PRVA POMOČ, ZAUPANJE, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
POGLEDI NA RELIGIJO IN VERO
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
VEGETARIJANSTVO IN VEGANSTVO
ODNOS DO NUDENJA PRVE POMOČI
UPORABA INTERNETA IN INTERNETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ
SOVRAŽNI GOVOR


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2019/1 zajema 7 tematskih blokov, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: (1) Ogledalo javnega mnenja, (2) Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi (ISSP), (3) Raba obnovljivih virov energije, (4) Vegetarijanstvo in veganstvo, (5) Odnos do nudenja prve pomoči, (6) Uporaba internega in internetnih družbenih omrežij, (7) Sovražni govor. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1079) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Izvedena je bila med marcem in junijem 2019.

Methodology


Collection date: 25. marec 2019 - 16. junij 2019
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Centralni register prebivalcev Slovenije. V izbor so vključene polnoletne osebe. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Za raziskavo 2019/1 je bilo izbranih 200 okolišev in 10 oseb znotraj vsakega okoliša.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 299
 • number of units: 1079

License: ccbync

Version: 29. april 2021

Variable list

CASEID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 0 1 1079 540 311.625

Valid range from 1 to 1079

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 31 Frequency
2019-03-25 1
2019-03-26 6
2019-03-27 10
2019-03-28 13
2019-03-29 13
2019-03-30 4
2019-03-31 2
2019-04-01 18
2019-04-02 11
2019-04-03 25
2019-04-04 15
2019-04-05 21
2019-04-06 35
2019-04-07 4
2019-04-08 37
2019-04-09 27
2019-04-10 22
2019-04-11 17
2019-04-12 14
2019-04-13 14
2019-04-14 1
2019-04-15 15
2019-04-16 19
2019-04-17 18
2019-04-18 22
2019-04-19 6
2019-04-20 2
2019-04-22 2
2019-04-23 25
2019-04-24 20
2019-04-25 26
2019-04-26 18
2019-04-27 14
2019-04-28 1
2019-04-29 33
2019-04-30 10
2019-05-01 1
2019-05-02 6
2019-05-03 13
2019-05-04 20
2019-05-05 7
2019-05-06 16
2019-05-07 17
2019-05-08 17
2019-05-09 25
2019-05-10 14
2019-05-11 24
2019-05-12 9
2019-05-13 27
2019-05-14 30
2019-05-15 19
2019-05-16 18
2019-05-17 15
2019-05-18 22
2019-05-19 9
2019-05-20 25
2019-05-21 25
2019-05-22 20
2019-05-23 20
2019-05-24 20
2019-05-25 8
2019-05-26 8
2019-05-27 20
2019-05-28 10
2019-05-29 5
2019-05-30 7
2019-05-31 4
2019-06-01 1
2019-06-03 8
2019-06-04 6
2019-06-05 7
2019-06-06 8
2019-06-07 6
2019-06-08 4
2019-06-09 2
2019-06-10 9
2019-06-11 2
2019-06-12 1
2019-06-13 1
2019-06-16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 2019-03-25 2019-06-16

CASEID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 0 1 1079 540 311.625

Valid range from 1 to 1079

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 3255 Frequency
2019-03-25 1
2019-03-26 6
2019-03-27 10
2019-03-28 13
2019-03-29 13
2019-03-30 4
2019-03-31 2
2019-04-01 18
2019-04-02 11
2019-04-03 25
2019-04-04 15
2019-04-05 21
2019-04-06 35
2019-04-07 4
2019-04-08 37
2019-04-09 27
2019-04-10 22
2019-04-11 17
2019-04-12 14
2019-04-13 14
2019-04-14 1
2019-04-15 15
2019-04-16 19
2019-04-17 18
2019-04-18 22
2019-04-19 6
2019-04-20 2
2019-04-22 2
2019-04-23 25
2019-04-24 20
2019-04-25 26
2019-04-26 18
2019-04-27 14
2019-04-28 1
2019-04-29 33
2019-04-30 10
2019-05-01 1
2019-05-02 6
2019-05-03 13
2019-05-04 20
2019-05-05 7
2019-05-06 16
2019-05-07 17
2019-05-08 17
2019-05-09 25
2019-05-10 14
2019-05-11 24
2019-05-12 9
2019-05-13 27
2019-05-14 30
2019-05-15 19
2019-05-16 18
2019-05-17 15
2019-05-18 22
2019-05-19 9
2019-05-20 25
2019-05-21 25
2019-05-22 20
2019-05-23 20
2019-05-24 20
2019-05-25 8
2019-05-26 8
2019-05-27 20
2019-05-28 10
2019-05-29 5
2019-05-30 7
2019-05-31 4
2019-06-01 1
2019-06-03 8
2019-06-04 6
2019-06-05 7
2019-06-06 8
2019-06-07 6
2019-06-08 4
2019-06-09 2
2019-06-10 9
2019-06-11 2
2019-06-12 1
2019-06-13 1
2019-06-16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 2019-03-25 2019-06-16

Z1 Kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 4254 Frequency
0 izredno nezadovoljen 4
1 1 4
2 2 3
3 3 17
4 4 7
5 5 138
6 6 77
7 7 183
8 8 350
9 9 171
10 izredno zadovoljen 120
88 ne vem 1
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 0 to 10

Z2 Kako srečni ste?

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 5253 Frequency
0 sploh nisem srečen 7
1 1 0
2 2 5
3 3 21
4 4 19
5 5 117
6 6 73
7 7 163
8 8 302
9 9 219
10 zelo sem srečen 152
88 ne vem 0
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 1

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 6252 Frequency
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 8
2 2 12
3 3 32
4 4 38
5 5 149
6 6 108
7 7 200
8 8 241
9 9 151
10 zelo zadovoljen 131
88 ne vem 0
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 2

Valid range from 0 to 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 7251 Frequency
0 veliko slabše 5
1 1 6
2 2 15
3 3 33
4 4 53
5 5 473
6 6 142
7 7 146
8 8 102
9 9 45
10 veliko boljše 25
88 ne vem 27
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 34

Valid range from 0 to 10

Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 8250 Frequency
0 treba je biti zelo previden 100
1 1 50
2 2 93
3 3 134
4 4 105
5 5 233
6 6 98
7 7 119
8 8 88
9 9 31
10 večini ljudi lahko zaupamo 27
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 1

Valid range from 0 to 10

Z6 Ali ste pesimist, ali ste optimist?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 9249 Frequency
0 pesimist 11
1 1 2
2 2 13
3 3 34
4 4 44
5 5 192
6 6 98
7 7 186
8 8 247
9 9 122
10 optimist 125
88 ne vem 4
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 0 to 10

Z7 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 10248 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 42
1 1 24
2 2 71
3 3 108
4 4 127
5 5 216
6 6 166
7 7 181
8 8 97
9 9 17
10 izjemno zadovoljen 14
88 ne vem 16
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 16

Valid range from 0 to 10

Z8 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 11247 Frequency
0 izjemno slabo 23
1 1 14
2 2 52
3 3 86
4 4 109
5 5 214
6 6 123
7 7 186
8 8 142
9 9 34
10 izjemno dobro 36
88 ne vem 56
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 60

Valid range from 0 to 10

Z9 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 12246 Frequency
0 izjemno slabo 52
1 1 46
2 2 83
3 3 157
4 4 128
5 5 191
6 6 116
7 7 129
8 8 112
9 9 31
10 izjemno dobro 29
88 ne vem 4
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 0 to 10

Z10 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 13245 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 54
1 1 42
2 2 84
3 3 124
4 4 118
5 5 249
6 6 129
7 7 119
8 8 70
9 9 26
10 izjemno zadovoljen 19
88 ne vem 42
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 45

Valid range from 0 to 10

S1a Kako se čutite navezani na... vaš kraj ali mesto

Kako se čutite navezani na … vaš kraj ali mesto

Value 14244 Frequency
1 zelo navezan 475
2 navezan 451
3 le malo navezan 126
4 sploh nič navezan 25
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 2

Valid range from 1 to 4

S1b Kako se čutite navezani na... vašo regijo

Kako se čutite navezani na … vašo regijo

Value 15243 Frequency
1 zelo navezan 411
2 navezan 483
3 le malo navezan 155
4 sploh nič navezan 28
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 2

Valid range from 1 to 4

S1c Kako se čutite navezani na... Slovenijo

Kako se čutite navezani na …Slovenijo

Value 16242 Frequency
1 zelo navezan 518
2 navezan 445
3 le malo navezan 93
4 sploh nič navezan 21
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 2

Valid range from 1 to 4

S1d Kako se čutite navezani na... Evropo

Kako se čutite navezani na … Evropo

Value 17241 Frequency
1 zelo navezan 231
2 navezan 487
3 le malo navezan 271
4 sploh nič navezan 76
8 ne vem 11
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 14

Valid range from 1 to 4

S1e Kako se čutite navezani na... svet kot celoto

Kako se čutite navezani na … svet kot celoto

Value 18240 Frequency
1 zelo navezan 184
2 navezan 425
3 le malo navezan 308
4 sploh nič navezan 109
8 ne vem 46
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 53

Valid range from 1 to 4

R37 Ali je vaše zdravje...

Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje…

Value 19239 Frequency
1 odlično 131
2 zelo dobro 271
3 dobro 399
4 zadovoljivo 199
5 slabo 72
8 ne vem 0
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 7

Valid range from 1 to 5

S2 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Value 20238 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 261
2 1-krat do nekajkrat letno 54
3 1 do 3-krat na mesec 113
4 1-krat tedensko 198
5 2 do 3-krat tedensko 247
6 4 do 6-krat tedensko 101
7 vsak dan 101
8 ne vem 0
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 4

Valid range from 1 to 7

R1 Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Če danes razmišljate o svojem življenju in če ga ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste srečni ali nesrečni?

Value 21237 Frequency
1 zelo srečni 174
2 precej srečni 727
3 ne preveč srečni 162
4 sploh niste srečni 8
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 8

Valid range from 1 to 4

R2 Gledano na splošno, kako zadovoljni ste z odnosi, ki jih imate z družinskimi člani?

Gledano na splošno, kako zadovoljni ste z odnosi, ki jih imate z družinskimi člani?

Value 22236 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 354
2 zelo zadovoljen 417
3 dokaj zadovoljen 248
4 niti zadovoljen niti nezadovoljen 37
5 dokaj nezadovoljen 13
6 zelo nezadovoljen 4
7 popolnoma nezadovoljen 1
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 1 to 7

R3 Ali menite, da je narobe ali ni narobe, če ima poročena oseba spolne odnose z nekom drugim in ne s svojim zakonskim partnerjem?

Ali menite, da je narobe ali ni narobe, če ima poročena oseba spolne odnose z nekom drugim in ne s svojim zakonskim partnerjem?

Value 23235 Frequency
1 to je vedno narobe 687
2 to je skoraj vedno narobe 197
3 to je samo včasih narobe 97
4 to sploh ni narobe 40
8 ne vem 53
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 58

Valid range from 1 to 4

R4 Kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

In kakšno je vaše mnenje o spolnih odnosih med dvema odraslima osebama istega spola?

Value 24234 Frequency
1 to je vedno narobe 334
2 to je skoraj vedno narobe 87
3 to je samo včasih narobe 77
4 to sploh ni narobe 460
8 ne vem 105
9 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 121

Valid range from 1 to 4

R5 Kaj menite, ali je narobe ali ni narobe, da se ženska odloči za splav, kadar ima družina zelo nizek dohodek in si zato ne more privoščiti več otrok?

Kaj menite, ali je narobe ali ni narobe, da se ženska odloči za splav, kadar ima družina zelo nizek dohodek in si zato ne more privoščiti več otrok?

Value 25233 Frequency
1 to je vedno narobe 167
2 to je skoraj vedno narobe 112
3 to je samo včasih narobe 196
4 to sploh ni narobe 515
8 ne vem 83
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 89

Valid range from 1 to 4

R6 Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo…

Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.

Value 26232 Frequency
1 močno soglašam 45
2 soglašam 172
3 niti - niti 188
4 ne soglašam 342
5 sploh ne soglašam 322
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 10

Valid range from 1 to 5

R7a Koliko zaupate... Državnemu zboru

Koliko zaupate… Državnemu zboru

Value 27231 Frequency
1 popolnoma zaupam 13
2 precej zaupam 107
3 bolj malo zaupam 444
4 zelo malo zaupam 242
5 sploh ne zaupam 217
8 ne vem 52
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 56

Valid range from 1 to 5

R7b Koliko zaupate... tovarnam in podjetjem

Koliko zaupate… tovarnam in podjetjem

Value 28230 Frequency
1 popolnoma zaupam 27
2 precej zaupam 318
3 bolj malo zaupam 440
4 zelo malo zaupam 197
5 sploh ne zaupam 51
8 ne vem 40
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 46

Valid range from 1 to 5

R7c Koliko zaupate... cerkvi in verskim organizacijam

Koliko zaupate… cerkvi in verskim organizacijam

Value 29229 Frequency
1 popolnoma zaupam 42
2 precej zaupam 170
3 bolj malo zaupam 321
4 zelo malo zaupam 216
5 sploh ne zaupam 300
8 ne vem 24
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 30

Valid range from 1 to 5

R7d Koliko zaupate... sodiščem in pravnemu sistemu

Koliko zaupate… sodiščem in pravnemu sistemu

Value 30228 Frequency
1 popolnoma zaupam 28
2 precej zaupam 224
3 bolj malo zaupam 402
4 zelo malo zaupam 228
5 sploh ne zaupam 161
8 ne vem 32
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 36

Valid range from 1 to 5

R7e Koliko zaupate... šolam in izobraževalnemu sistemu

Koliko zaupate… šolam in izobraževalnemu sistemu

Value 31227 Frequency
1 popolnoma zaupam 82
2 precej zaupam 530
3 bolj malo zaupam 302
4 zelo malo zaupam 103
5 sploh ne zaupam 26
8 ne vem 32
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 36

Valid range from 1 to 5

R7f Koliko zaupate... televiziji, časopisom, radiu

Koliko zaupate… televiziji, časopisom, radiu

Value 32226 Frequency
1 popolnoma zaupam 26
2 precej zaupam 218
3 bolj malo zaupam 466
4 zelo malo zaupam 249
5 sploh ne zaupam 107
8 ne vem 11
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 13

Valid range from 1 to 5

R8 Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo izjavo?

Verski voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi.

Value 33225 Frequency
1 močno soglašam 514
2 soglašam 321
3 niti - niti 103
4 ne soglašam 73
5 sploh ne soglašam 44
8 ne vem 20
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 24

Valid range from 1 to 5

R9a Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

Preveč zaupamo v znanost in premalo v religijo.

Value 34224 Frequency
1 močno soglašam 35
2 soglašam 187
3 niti - niti 298
4 ne soglašam 289
5 sploh ne soglašam 223
8 ne vem 44
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 47

Valid range from 1 to 5

R9b Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot miru. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot miru.

Value 35223 Frequency
1 močno soglašam 337
2 soglašam 455
3 niti - niti 151
4 ne soglašam 87
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 26
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 31

Valid range from 1 to 5

R9c Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami...

Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

Value 36222 Frequency
1 močno soglašam 327
2 soglašam 437
3 niti - niti 162
4 ne soglašam 93
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 30
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 34

Valid range from 1 to 5

R10 Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi...?

Ali sodite, da imajo cerkev in verske organizacije v naši državi…?

Value 37221 Frequency
1 mnogo preveč moči 108
2 preveč moči 369
3 približno pravo mero moči 438
4 premalo moči 57
5 mnogo premalo moči 9
8 ne vem 93
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 98

Valid range from 1 to 5

R11 Ali bi sprejeli osebo, ki pripada drugi religiji, ali ima drugačen pogled na vero kot je vaš, če bi se poročila z vašim sorodnikom?

Ljudje pripadajo različnim religijam in imajo različne poglede na vero. Ali bi sprejeli osebo, ki pripada drugi religiji, ali ima drugačen pogled na vero kot je vaš, če bi se poročil z vašim sorodnikom?

Value 38220 Frequency
1 zagotovo sprejel 491
2 verjetno sprejel 454
3 verjetno ne bi sprejel 60
4 zagotovo ne bi sprejel 34
8 ne vem 37
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 40

Valid range from 1 to 4

R12a Ali menite, da bi verskim skrajnežem lahko dovolili... prirediti javna zborovanja? Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero ponuja le njihova religija, vse ostale religije pa razumejo kot sovražne.

Ali menite, da bi takim ljudem lahko dovolili...prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore?

Value 39219 Frequency
1 zagotovo da 34
2 verjetno da 131
3 verjetno ne 279
4 zagotovo ne 599
8 ne vem 35
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 36

Valid range from 1 to 4

R12b Ali menite, da bi verskim skrajnežem lahko dovolili... objaviti svoje poglede na internetu ali družbenih omrežjih? Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na verske skrajneže, na ljudi, ki verjamejo, da pravo vero ponuja le njihova religija, vse ostale religije pa razumejo kot sovražne.

Ali menite, da bi takim ljudem lahko dovolili...objaviti svoje poglede na internetu ali družbenih omrežjih?

Value 40218 Frequency
1 zagotovo da 37
2 verjetno da 206
3 verjetno ne 280
4 zagotovo ne 506
8 ne vem 47
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 50

Valid range from 1 to 4

R13 Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

Prosimo povejte, katera od naslednjih izjav najbolje izraža vaš odnos do boga?

Value 41217 Frequency
1 Ne verujem v boga. 195
2 Ne vem, če je bog in ne verjamem, da je to možno spoznati. 71
3 Ne verujem v boga kot osebno nadnaravno bitje, verujem pa v 304
4 Včasih verujem v boga, včasih pa ne. 101
5 Čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v boga. 158
6 Vem, da bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim. 235
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 15

Valid range from 1 to 6

R14 Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

Kaj pa naslednje izjave - katera od njih najbolje opisuje vašo vero v boga v preteklosti in sedaj?

Value 42216 Frequency
1 Ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj. 253
2 Ne verujem v boga, prej pa sem veroval vanj. 153
3 Verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj. 47
4 Verujem v boga in sem vedno veroval vanj. 478
8 ne vem 136
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 148

Valid range from 1 to 4

R15a Ali verjamete... da je življenje po smrti

Ali verjamete ... da je življenje po smrti

Value 43215 Frequency
1 zagotovo da 195
2 verjetno da 262
3 verjetno ne 195
4 zagotovo ne 326
8 ne vem 94
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 101

Valid range from 1 to 4

R15b Ali verjamete... da so nebesa

Ali verjamete ... da so nebesa

Value 44214 Frequency
1 zagotovo da 145
2 verjetno da 232
3 verjetno ne 235
4 zagotovo ne 365
8 ne vem 95
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 102

Valid range from 1 to 4

R15c Ali verjamete... da je pekel

Ali verjamete ... da je pekel

Value 45213 Frequency
1 zagotovo da 126
2 verjetno da 200
3 verjetno ne 241
4 zagotovo ne 396
8 ne vem 109
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 116

Valid range from 1 to 4

R15d Ali verjamete... da se dogajajo čudeži

Ali verjamete ... da se dogajajo čudeži

Value 46212 Frequency
1 zagotovo da 247
2 verjetno da 384
3 verjetno ne 171
4 zagotovo ne 215
8 ne vem 54
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 62

Valid range from 1 to 4

R15e Ali verjamete... v nadnaravne moči umrlih prednikov

Ali verjamete ... v nadnaravne moči umrlih prednikov

Value 47211 Frequency
1 zagotovo da 95
2 verjetno da 194
3 verjetno ne 298
4 zagotovo ne 397
8 ne vem 90
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 95

Valid range from 1 to 4

R15f Ali verjamete... v Marijo

Ali verjamete ... v Marijo

Value 48210 Frequency
1 zagotovo da 191
2 verjetno da 244
3 verjetno ne 198
4 zagotovo ne 365
8 ne vem 71
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 81

Valid range from 1 to 4

R16a Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej.

Value 49209 Frequency
1 močno soglašam 88
2 soglašam 186
3 niti - niti 187
4 ne soglašam 257
5 sploh ne soglašam 290
8 ne vem 64
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 71

Valid range from 1 to 5

R16b Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja.

Value 50208 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 260
3 niti - niti 141
4 ne soglašam 377
5 sploh ne soglašam 224
8 ne vem 22
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 25

Valid range from 1 to 5

R16c Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

Zame ima življenje smisel le zato, ker obstaja bog.

Value 51207 Frequency
1 močno soglašam 33
2 soglašam 99
3 niti - niti 147
4 ne soglašam 318
5 sploh ne soglašam 457
8 ne vem 21
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 25

Valid range from 1 to 5

R16d Po mojem mnenju življenje nima nobenega posebnega smisla. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

Po mojem mnenju življenje nima nobenega posebnega smisla.

Value 52206 Frequency
1 močno soglašam 11
2 soglašam 45
3 niti - niti 56
4 ne soglašam 412
5 sploh ne soglašam 536
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 19

Valid range from 1 to 5

R16e Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam.

Value 53205 Frequency
1 močno soglašam 350
2 soglašam 509
3 niti - niti 108
4 ne soglašam 68
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 15
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 18

Valid range from 1 to 5

R16f V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskih obredov. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

V stik z bogom pridem na svoj način, brez cerkva ali verskih obredov.

Value 54204 Frequency
1 močno soglašam 208
2 soglašam 400
3 niti - niti 133
4 ne soglašam 126
5 sploh ne soglašam 146
8 ne vem 36
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 66

Valid range from 1 to 5

R17 Ali po vašem mnenju vaša religija obravnava moške in ženske enakovredno, obravnava moške bolje kot ženske ali obravnava ženske bolje kot moške?

Ali po vašem mnenju vaša religija obravnava moške in ženske enakovredno, obravnava moške bolje kot ženske ali obravnava ženske bolje kot moške?

Value 55203 Frequency
1 ne pripadam nobeni veri / religiji 224
2 moške obravnava bolje kot ženske 189
3 ženske obravnava bolje kot moške 23
4 moške in ženske obravnava enakovredno 534
8 ne vem 98
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 109

Valid range from 1 to 4

R18 Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

Kateri verski skupnosti je pripadala vaša mati, ko ste bili še otrok?

Value 56202 Frequency
1 rimokatoliški 851
2 evangeličanski 11
3 pravoslavni 42
4 drugi krščanski 7
5 islamski 46
6 drugi nekrščanski, kateri: 0
7 nobeni 97
8 ne vem 18
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 25

Valid range from 1 to 7

R19 Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

Kateri verski skupnosti je pripadal vaš oče, ko ste bili še otrok?

Value 57201 Frequency
1 rimokatoliški 818
2 evangeličanski 12
3 pravoslavni 38
4 drugi krščanski 7
5 islamski 48
6 drugi nekrščanski, kateri: 0
7 nobeni 128
8 ne vem 23
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 28

Valid range from 1 to 7

R20 V kateri veri so vas vzgajali?

V kateri veri so vas vzgajali?

Value 58200 Frequency
1 rimokatoliški 805
2 evangeličanski 10
3 pravoslavni 31
4 drugi krščanski veri / religiji 6
5 islamski 45
6 drugi nekrščanski veri / religiji, kateri: 0
7 nobeni veri / religiji 177
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 1 to 7

R21 Kako pogosto je vaša mati hodila k verskim obredom, ko ste bili še otrok?

Kako pogosto je vaša mati hodila k verskim obredom, ko ste bili še otrok?

Value 59199 Frequency
1 nikoli 162
2 manj kot enkrat na leto 42
3 približno enkrat do dvakrat na leto 107
4 večkrat na leto 121
5 približno enkrat na mesec 72
6 dvakrat do trikrat na mesec 66
7 skoraj vsak teden 120
8 vsak teden 307
9 večkrat na teden 29
10 mati ni bila prisotna 8
98 ne vem / ne spominjam se 41
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 45

Valid range from 1 to 10

R22 Kako pogosto je vaš oče hodil k verskim obredom, ko ste bili še otrok?

Kako pogosto je vaš oče hodil k verskim obredom, ko ste bili še otrok?

Value 60198 Frequency
1 nikoli 244
2 manj kot enkrat na leto 81
3 približno enkrat do dvakrat na leto 121
4 večkrat na leto 115
5 približno enkrat na mesec 71
6 dvakrat do trikrat na mesec 54
7 skoraj vsak teden 82
8 vsak teden 205
9 večkrat na teden 16
10 oče ni bil prisoten 25
98 ne vem / ne spominjam se 57
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 65

Valid range from 1 to 10

R23 In kako pogosto ste vi sami hodili k verskim obredom, ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

In kako pogosto ste vi sami hodili k bogoslužju (mašam), ko ste bili stari enajst ali dvanajst let?

Value 61197 Frequency
1 nikoli 183
2 manj kot enkrat na leto 30
3 približno enkrat do dvakrat na leto 72
4 večkrat na leto 52
5 približno enkrat na mesec 55
6 dvakrat do trikrat na mesec 72
7 skoraj vsak teden 183
8 vsak teden 382
9 večkrat na teden 39
98 ne vem / ne spominjam se 6
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 11

Valid range from 1 to 9

R24 Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

Zdaj pa vas sprašujemo za današnjo situacijo: približno kako pogosto molite?

Value 62196 Frequency
1 nikoli 433
2 manj kot enkrat na leto 47
3 približno enkrat do dvakrat na leto 98
4 večkrat na leto 113
5 približno enkrat na mesec 46
6 dvakrat do trikrat na mesec 47
7 skoraj vsak teden 38
8 vsak teden 52
9 večkrat na teden 49
10 enkrat na dan 92
11 večkrat na dan 50
98 ne vem / ne spominjam se 4
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 14

Valid range from 1 to 11

R25 Kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

Če odštejete obiskovanje verskih obredov - kako pogosto sodelujete pri drugih verskih dejavnostih in prireditvah?

Value 63195 Frequency
1 nikoli 715
2 manj kot enkrat na leto 115
3 približno enkrat do dvakrat na leto 111
4 večkrat na leto 69
5 približno enkrat na mesec 16
6 dvakrat do trikrat na mesec 14
7 skoraj vsak teden 9
8 vsak teden 17
9 večkrat na teden 7
98 ne vem / ne spominjam se 1
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 6

Valid range from 1 to 9

R26 Ali ste v zadnjih 12 mesecih brali ali poslušali branje kateregakoli svetega spisa kot so Biblija, budistična Sutra, Koran, Šruti, Tora ali drug verski spis?

Ali ste v zadnjih 12 mesecih brali ali poslušali branje kateregakoli svetega spisa kot so Biblija, budistična Sutra, Koran, Šruti, Tora ali drug verski spis? Pri tem ne upoštevajte branja, ki je potekalo med verskim obredom.

Value 64194 Frequency
1 da 261
2 ne 812
8 ne vem 2
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 6

Valid range from 1 to 2

R27 Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj ali kak drug verski predmet na vidnem mestu?

Ali imate zaradi verskih razlogov pri vas doma oltar, kapelico, tempelj ali kak drug verski predmet na vidnem mestu (razpelo - križ, verske podobe ...)?

Value 65193 Frequency
1 da 445
2 ne 626
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 8

Valid range from 1 to 2

R28 Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje, če odštejete redno obiskovanje verskih obredov v kraju, kjer živite?

Kako pogosto zaradi verskih razlogov obiskujete svete kraje (verska svetišča, cerkve, božje poti, mošeje …), če odštejete redno obiskovanje verskih obredov v kraju, kjer živite?

Value 66192 Frequency
1 nikoli 645
2 manj kot enkrat na leto 194
3 približno enkrat do dvakrat na leto 169
4 večkrat na leto 58
5 približno enkrat ali večkrat na mesec 6
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 7

Valid range from 1 to 5

R29 Kako bi vi ocenili svojo vernost?

Kako bi vi ocenili svojo vernost?

Value 67191 Frequency
1 izredno veren 30
2 zelo veren 114
3 do neke mere veren 469
4 niti veren niti neveren 136
5 do neke mere neveren 79
6 zelo neveren 104
7 izredno neveren 122
8 ne vem 16
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 25

Valid range from 1 to 7

R30 Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

Katera od navedenih trditev vas najbolje opisuje?

Value 68190 Frequency
1 Sledim veri in sebe razumem kot duhovnega človeka, ki se zan 189
2 Sledim veri, vendar sebe ne vidim kot duhovnega čoveka, ki b 271
3 Ne sledim veri, vendar sebe razumem kot duhovnega človeka, k 252
4 Ne sledim veri in sebe tudi ne razumem kot duhovnega človeka 299
8 ne vem 56
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 68

Valid range from 1 to 4

R31a Vera pomaga ljudem pri sklepanju prijateljstev.

Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da vera pomaga ljudem... pri sklepanju prijateljstev?

Value 69189 Frequency
1 močno soglašam 93
2 soglašam 509
3 niti - niti 234
4 ne soglašam 149
5 sploh ne soglašam 58
8 ne vem 33
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 36

Valid range from 1 to 5

R31b Vera nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni?

Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da vera pomaga ljudem... nudi tolažbo, ko jim je težko ali ko so žalostni?

Value 70188 Frequency
1 močno soglašam 244
2 soglašam 629
3 niti - niti 117
4 ne soglašam 51
5 sploh ne soglašam 22
8 ne vem 13
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 16

Valid range from 1 to 5

R32 Religije pogosto omejujejo enakost med ženskami in moškimi. Ali soglašate ali ne soglašate s spodnjo trditvijo?

Religije pogosto omejujejo enakost med ženskami in moškimi.

Value 71187 Frequency
1 močno soglašam 140
2 soglašam 474
3 niti - niti 202
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 81
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 83

Valid range from 1 to 5

R33a Vlade se ne bi smele vmešavati v poskuse katerekoli religije, pri širjenju vere. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

Vlade se ne bi smele vmešavati v poskuse katerekoli religije, da širi svojo vero.

Value 72186 Frequency
1 močno soglašam 257
2 soglašam 440
3 niti - niti 160
4 ne soglašam 160
5 sploh ne soglašam 32
8 ne vem 26
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 30

Valid range from 1 to 5

R33b Če gledamo na splošno, ljudje, ki pripadajo različnim religijam, težko shajajo eden z drugim. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

Če gledamo na splošno, ljudje, ki pripadajo različnim religijam, težko shajajo eden z drugim.

Value 73185 Frequency
1 močno soglašam 85
2 soglašam 381
3 niti - niti 333
4 ne soglašam 187
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 62
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 65

Valid range from 1 to 5

R34a V Sloveniji vera predstavlja preteklost in ne prihodnosti. Povejte še za vsako od spodnjih trditev, ali soglašate ali ne soglašate z njo.

»V Sloveniji vera predstavlja preteklost in ne prihodnosti.«

Value 74184 Frequency
1 močno soglašam 67
2 soglašam 337
3 niti - niti 326
4 ne soglašam 203
5 sploh ne soglašam 43
8 ne vem 98
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 103

Valid range from 1 to 5

R34b V Sloveniji je religija v današnjem življenju prav tako pomembna kot je bila v preteklosti. Povejte še za vsako od spodnjih trditev, ali soglašate ali ne soglašate z njo.

»V Sloveniji je religija za življenje danes prav tako pomembna, kot je bila v preteklosti.«

Value 75183 Frequency
1 močno soglašam 49
2 soglašam 277
3 niti - niti 221
4 ne soglašam 394
5 sploh ne soglašam 56
8 ne vem 76
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 82

Valid range from 1 to 5

R35a Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: kristjani

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: kristjani

Value 76182 Frequency
1 zelo pozitiven 344
2 dokaj pozitiven 479
3 niti - niti 207
4 dokaj negativen 17
5 zelo negativen 2
8 ne vem 19
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 30

Valid range from 1 to 5

R35b Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: muslimani

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: muslimani

Value 77181 Frequency
1 zelo pozitiven 129
2 dokaj pozitiven 343
3 niti - niti 365
4 dokaj negativen 118
5 zelo negativen 54
8 ne vem 57
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 70

Valid range from 1 to 5

R35c Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: hindujci

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: hindujci

Value 78180 Frequency
1 zelo pozitiven 118
2 dokaj pozitiven 281
3 niti - niti 317
4 dokaj negativen 37
5 zelo negativen 16
8 ne vem 283
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 310

Valid range from 1 to 5

R35d Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: budisti

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: budisti

Value 79179 Frequency
1 zelo pozitiven 141
2 dokaj pozitiven 298
3 niti - niti 318
4 dokaj negativen 30
5 zelo negativen 15
8 ne vem 251
9 b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 277

Valid range from 1 to 5

R35e Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: judje

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: judje

Value 80178 Frequency
1 zelo pozitiven 117
2 dokaj pozitiven 296
3 niti - niti 345
4 dokaj negativen 64
5 zelo negativen 27
8 ne vem 211
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 230

Valid range from 1 to 5

R35f Kakšen je vaš osebni odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: ateisti ali ne-verniki

Kakšen je vaš odnos do pripadnikov navedenih religijskih skupin: ateisti ali ne-verniki

Value 81177 Frequency
1 zelo pozitiven 190
2 dokaj pozitiven 410
3 niti - niti 327
4 dokaj negativen 45
5 zelo negativen 18
8 ne vem 78
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 89

Valid range from 1 to 5

R36fa Kako pogosto ste: meditirali Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

meditirali

Value 82176 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 177
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 114
3 tega nisem nikoli počel 776
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 12

Valid range from 1 to 3

R36fb Kako pogosto ste: vadili jogo, tai chi ali qigong Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

vadili jogo, tai chi ali qigong

Value 83175 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 112
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 97
3 tega nisem nikoli počel 863
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 7

Valid range from 1 to 3

R36fc Kako pogosto ste: uporabljali alternativno medicino Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

uporabljali alternativno medicino (homeopatijo, ajurvedo ali tadicionalno kitajsko medicino)

Value 84174 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 124
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 114
3 tega nisem nikoli počel 831
8 ne vem 4
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 10

Valid range from 1 to 3

R36fd Kako pogosto ste: obiskali (verskega) zdravilca ali se udeležili verskih zdravilskih obredov Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

obiskali (verskega) zdravilca ali se udeležili verskih zdravilskih obredov

Value 85173 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 19
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 42
3 tega nisem nikoli počel 1012
8 ne vem 4
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 6

Valid range from 1 to 3

R36fe Kako pogosto ste: se posvetovali z vedeževalcem ali astrologom Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

se posvetovali z vedeževalcem ali astrologom

Value 86172 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 27
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 114
3 tega nisem nikoli počel 933
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 1 to 3

R36ff Kako pogosto ste: brali knjige ali revije z duhovno ali ezoterično vsebino Prosimo, da za vsako od naštetih stvari poveste, ali ste to počeli v preteklem letu, v bolj oddaljeni preteklosti, ali tega niste nikoli počeli.

brali knjige ali revije z duhovno ali ezoterično vsebino

Value 87171 Frequency
1 to sem počel v preteklem letu 176
2 to sem počel v bolj oddaljeni preteklosti 236
3 tega nisem nikoli počel 659
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 8

Valid range from 1 to 3

S3 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 88170 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 262
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 563
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem 228
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 17
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 4
6 da živite v revščini 0
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 5

Valid range from 1 to 6

S4 (Samo za zaposlene) Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejajo stvari v vaši službi?

Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste bili na splošno v zadnjih 12 mesecih s tem, kako se urejajo stvari v vaši službi?

Value 89169 Frequency
1 zelo nezadovoljen 39
2 2 11
3 3 20
4 4 24
5 5 70
6 6 42
7 7 85
8 8 132
9 9 80
10 zelo zadovoljen 60
88 ne vem 0
97 ni zaposlen 508
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 516

Valid range from 1 to 10

S5 Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Value 90168 Frequency
1 zelo me zanima 70
2 zanima me 297
3 le malo me zanima 407
4 sploh me ne zanima 299
8 ne vem 2
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 6

Valid range from 1 to 4

S6 Nekateri menijo, da potrebujemo močnega voditelja, ki bi uredil stvari; drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem...

Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo močnega voditelja, ki bi uredil stvari; drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...

Value 91167 Frequency
1 potrebujemo močnega voditelja, ali je 499
2 demokracija vedno najboljša 370
8 ne vem 200
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 210

Valid range from 1 to 2

S7a Ali je sprejemljivo... smrtna kazen Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča.

Kaj menite vi – ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? Smrtna kazen

Value 92166 Frequency
1 sprejemljivo 414
2 ni sprejemljivo 562
8 ne vem 96
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 103

Valid range from 1 to 2

S7b Ali je sprejemljivo... prekinitev nosečnosti (splav) Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča.

Kaj menite vi – ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? Prekinitev nosečnosti (splav)

Value 93165 Frequency
1 sprejemljivo 757
2 ni sprejemljivo 241
8 ne vem 74
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 81

Valid range from 1 to 2

S7c Ali je sprejemljivo... poroke istospolnih partnerjev Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča.

Kaj menite vi – ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? Poroke istospolnih partnerjev

Value 94164 Frequency
1 sprejemljivo 622
2 ni sprejemljivo 385
8 ne vem 66
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 72

Valid range from 1 to 2

S7d Ali je sprejemljivo... evtanazija Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča.

Kaj menite vi – ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? Evtanazija

Value 95163 Frequency
1 sprejemljivo 727
2 ni sprejemljivo 218
8 ne vem 126
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 134

Valid range from 1 to 2

S8 Ali vas je strah, da bi begunci ogrozili način življenja v Sloveniji, ali ne?

Ali vas je strah, da bi begunci ogrozili način življenja v Sloveniji, ali ne? Ocenite s pomočjo lestvice, kjer 1 pomeni, da vas sploh ni strah, in 5, da vas je zelo strah.

Value 96162 Frequency
1 sploh me ni strah 132
2 ni me strah 263
3 niti me ni strah niti me je strah 231
4 strah me je 297
5 zelo me je strah 140
8 ne vem 13
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 16

Valid range from 1 to 5

OO1a Koliko elektrike bi morali proizvesti iz premoga? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

Najprej, koliko elektrike, ki jo porabimo v Sloveniji, bi morali proizvesti iz premoga?

Value 97161 Frequency
1 zelo veliko 22
2 veliko 60
3 srednje 184
4 malo 417
5 sploh nič 315
8 ne vem 77
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 81

Valid range from 1 to 5

OO1b Koliko elektrike bi morali proizvesti iz zemeljskega plina? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

In koliko iz zemeljskega plina?

Value 98160 Frequency
1 zelo veliko 26
2 veliko 169
3 srednje 461
4 malo 266
5 sploh nič 63
8 ne vem 86
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 94

Valid range from 1 to 5

OO1c Koliko elektrike bi morali proizvesti iz hidroelektrarn? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

In koliko iz hidroelektrarn, pridobljene s pomočjo zajezitve rek?

Value 99159 Frequency
1 zelo veliko 197
2 veliko 363
3 srednje 360
4 malo 86
5 sploh nič 18
8 ne vem 51
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 55

Valid range from 1 to 5

OO1d Koliko elektrike bi morali proizvesti iz jedrske energije? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

Koliko elektrike, porabljene v Sloveniji, bi morali proizvesti iz jedrske energije?

Value 100158 Frequency
1 zelo veliko 79
2 veliko 152
3 srednje 252
4 malo 258
5 sploh nič 269
8 ne vem 66
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 69

Valid range from 1 to 5

OO1e Koliko elektrike bi morali proizvesti iz sončne energije? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

In koliko iz sončne energije?

Value 101157 Frequency
1 zelo veliko 624
2 veliko 310
3 srednje 82
4 malo 17
5 sploh nič 2
8 ne vem 39
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035ca 44

Valid range from 1 to 5

OO1f Koliko elektrike bi morali proizvesti iz vetrne energije? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

In koliko iz vetrne energije?

Value 102156 Frequency
1 zelo veliko 571
2 veliko 308
3 srednje 93
4 malo 47
5 sploh nič 8
8 ne vem 50
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 52

Valid range from 1 to 5

OO1g Koliko elektrike bi morali proizvesti iz biomase? Sedaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o rabi obnovljivih virov energije. Pomislite na različne vire energije, ki se lahko uporabijo za pridobivanje elektrike: premog, zemeljski plin, hidroelektrarne, jedrska energija, sončna energija, vetrna energija in biomasa. Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi po vašem mnenju morali proizvesti iz vsakega od teh virov? Izberite odgovor s pomočjo spodnje lestvice.

In koliko bi jo morali proizvesti iz biomase, pridobljene iz lesa, rastlin in živalskih iztrebkov?

Value 103155 Frequency
1 zelo veliko 208
2 veliko 354
3 srednje 286
4 malo 123
5 sploh nič 50
8 ne vem 55
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 58

Valid range from 1 to 5

OO2 Kaj od navedenega je po vašem mnenju največja korist rabe obnovljivih virov energije?

Vetrne elektrarne, sončne elektrarne in hidroelektrarne izkoriščajo obnovljive vire energije. Kaj od navedenega je po vašem mnenju največja korist rabe obnovljivih virov energije?

Value 104154 Frequency
1 manj izpustov toplogrednih plinov 402
2 boljša energetska samooskrba 132
3 ta energija je cenejša 91
4 ti viri so neomejeni, obnovljivi 237
5 bolj prijazni za rastline in živali 165
8 ne vem 47
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 52

Valid range from 1 to 5

OO3a1 Naprej poglejte SCENARIJ A. Ta predvideva intenzivno gradnjo hidroelektrarn... Kako dober se vam zdi ta scenarij? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Naprej poglejte SCENARIJ A. Ta predvideva intenzivno gradnjo hidroelektrarn, medtem ko je novih vetrnic malo, sončne elektrarne pa so le na strehah.

S pomočjo lestvice ocenite, kako dober se vam zdi scenarij A, pri cemer 0 pomeni, da se vam scenarij sploh ne zdi dober, in 10, da se vam scenarij zdi zelo dober.

Value 105153 Frequency
0 sploh se mi ne zdi dober 67
1 1 24
2 2 55
3 3 106
4 4 74
5 5 212
6 6 97
7 7 112
8 8 141
9 9 37
10 zdi se mi zelo dober 93
88 ne vem 49
99 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 61

Valid range from 0 to 10

OO3a2 Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Naprej poglejte SCENARIJ A. Ta predvideva intenzivno gradnjo hidroelektrarn, medtem ko je novih vetrnic malo, sončne elektrarne pa so le na strehah.

Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija?

Value 106152 Frequency
1 Hidroelektrarne so zanesljiv vir energije. 292
2 Ta energija je poceni. 149
3 Hidroelektrarne so prijazne do okolja. 170
4 Omogočajo boljšo energetsko samooskrbo Slovenije. 258
5 Hidroelektrarne so na ustreznih lokacijah. 66
6 Drugo: 23
8 ne vem 104
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 121

Valid range from 1 to 6

OO3a3 Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Naprej poglejte SCENARIJ A. Ta predvideva intenzivno gradnjo hidroelektrarn, medtem ko je novih vetrnic malo, sončne elektrarne pa so le na strehah.

Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija?

Value 107151 Frequency
1 Hidroelektrarne niso zanesljiv vir energije. 93
2 Ta energija je draga. 105
3 Hidroelektrarne so škodljive za okolje. 338
4 So škodljive za zdravje ljudi. 48
5 Hidroelektrarne niso na ustreznih lokacijah. 190
6 Drugo: 66
8 ne vem 194
9 b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 239

Valid range from 1 to 6

OO3b1 Sedaj poglejte SCENARIJ B. Ta predvideva intenzivno gradnjo vetrnih elektrarn... Kako dober se vam zdi ta scenarij? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Sedaj poglejte SCENARIJ B. Ta predvideva intenzivno gradnjo vetrnih elektrarn, medtem ko so sončne elektrarne le na strehah, hidroelektrarne pa le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj.

S pomočjo lestvice ocenite, kako dober se vam zdi scenarij B.

Value 108150 Frequency
0 sploh se mi ne zdi dober 8
1 1 5
2 2 20
3 3 27
4 4 38
5 5 105
6 6 92
7 7 135
8 8 245
9 9 138
10 zdi se mi zelo dober 215
88 ne vem 41
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 51

Valid range from 0 to 10

OO3b2 Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Sedaj poglejte SCENARIJ B. Ta predvideva intenzivno gradnjo vetrnih elektrarn, medtem ko so sončne elektrarne le na strehah, hidroelektrarne pa le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj.

Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija?

Value 109149 Frequency
1 Vetrne elektrarne so zanesljiv vir energije. 141
2 Ta energija je poceni. 271
3 Vetrne elektrarne so prijazne do okolja. 368
4 Omogočajo boljšo energetsko samooskrbo Slovenije. 160
5 Vetrne elektrarne so na ustreznih lokacijah. 63
6 Drugo: 8
8 ne vem 58
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 68

Valid range from 1 to 6

OO3b3 Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Sedaj poglejte SCENARIJ B. Ta predvideva intenzivno gradnjo vetrnih elektrarn, medtem ko so sončne elektrarne le na strehah, hidroelektrarne pa le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj.

Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija?

Value 110148 Frequency
1 Vetrne elektrarne niso zanesljiv vir energije. 315
2 Ta energija je draga. 98
3 Vetrne elektrarne so škodljive za okolje. 75
4 So škodljive za zdravje ljudi. 30
5 Vetrne elektrarne niso na ustreznih lokacijah. 145
6 Drugo: 91
8 ne vem 256
9 b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 325

Valid range from 1 to 6

OO3c1 Poglejte še SCENARIJ C. Ta predvideva intenzivno gradnjo sončnih elektrarn tako na strehah kot prostostoječih... Kako dober se vam zdi ta scenarij? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Poglejte še SCENARIJ C. Ta predvideva intenzivno gradnjo sončnih elektrarn tako na strehah kot prostostoječih, medtem ko so hidroelektrarne le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj, novih vetrnic pa je malo.

S pomočjo lestvice ocenite, kako dober se vam zdi scenarij C.

Value 111147 Frequency
0 sploh se mi ne zdi dober 9
1 1 6
2 2 14
3 3 36
4 4 29
5 5 110
6 6 94
7 7 122
8 8 258
9 9 126
10 zdi se mi zelo dober 225
88 ne vem 38
99 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 50

Valid range from 0 to 10

OO3c2 Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Poglejte še SCENARIJ C. Ta predvideva intenzivno gradnjo sončnih elektrarn tako na strehah kot prostostoječih, medtem ko so hidroelektrarne le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj, novih vetrnic pa je malo.

Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna prednost tega scenarija?

Value 112146 Frequency
1 Sončne elektrarne so zanesljiv vir energije. 192
2 Ta energija je poceni. 223
3 Sončne elektrarne so prijazne do okolja. 353
4 Omogočajo boljšo energetsko samooskrbo Slovenije. 201
5 Sončne elektrarne so na ustreznih lokacijah. 28
6 Drugo: 6
8 ne vem 64
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 76

Valid range from 1 to 6

OO3c3 Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija? Pokazali vam bomo tri možne scenarije uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2050. Vsak od njih temelji na drugem energetskem viru (hidro energija, sončna energija in vetrna energija). Prosimo, da si vsak scenarij ogledate na sliki in nato odgovorite na nekaj vprašanj. Poglejte še SCENARIJ C. Ta predvideva intenzivno gradnjo sončnih elektrarn tako na strehah kot prostostoječih, medtem ko so hidroelektrarne le na vodotokih, kjer jih imamo že sedaj, novih vetrnic pa je malo.

Kaj od naštetega pa je po vašem mnenju glavna slabost tega scenarija?

Value 113145 Frequency
1 Sončne elektrarne niso zanesljiv vir energije. 256
2 Ta energija je draga. 164
3 Sončne elektrarne so škodljive za okolje. 79
4 So škodljive za zdravje ljudi. 30
5 Sončne elektrarne niso na ustreznih lokacijah. 135
6 Drugo: 115
8 ne vem 244
9 b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 300

Valid range from 1 to 6

OO4 Predstavljajte si, da bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje SLIKA 1. Kaj menite o takšni situaciji?

Predstavljajte si, da bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1). Kaj menite o takšni situaciji?

Value 114144 Frequency
0 vetrna elektrarna me sploh ne bi motila 297
1 1 97
2 2 123
3 3 92
4 4 37
5 5 148
6 6 44
7 7 69
8 8 54
9 9 26
10 vetrna elektrarna bi me zelo motila 47
88 ne vem 38
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 45

Valid range from 0 to 10

OO5a Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje SLIKA 1, kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov?

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Nevarnost vžiga ali prevrnitve

Value 115143 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 531
2 2 200
3 3 177
4 4 71
5 zelo bi me skrbelo 56
8 ne vem 38
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 44

Valid range from 1 to 5

OO5b hrup

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Hrup

Value 116142 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 328
2 2 221
3 3 231
4 4 125
5 zelo bi me skrbelo 96
8 ne vem 72
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 78

Valid range from 1 to 5

OO5c migetanje senc

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Migetanje senc

Value 117141 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 590
2 2 184
3 3 156
4 4 63
5 zelo bi me skrbelo 28
8 ne vem 51
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 58

Valid range from 1 to 5

OO5d izgled krajine

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Izgled krajine

Value 118140 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 541
2 2 199
3 3 168
4 4 80
5 zelo bi me skrbelo 48
8 ne vem 36
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 43

Valid range from 1 to 5

OO5e vpliv na zdravje ljudi

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Vpliv na zdravje ljudi

Value 119139 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 522
2 2 192
3 3 161
4 4 71
5 zelo bi me skrbelo 47
8 ne vem 76
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 86

Valid range from 1 to 5

OO5f nepotrebna poraba denarja in prostora

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Nepotrebna poraba denarja in prostora

Value 120138 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 588
2 2 185
3 3 158
4 4 41
5 zelo bi me skrbelo 30
8 ne vem 68
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 77

Valid range from 1 to 5

OO5g vrednost nepremičnin v okolici

Če bi živeli v bližini vetrne elektrarne, kot jo prikazuje slika (SLIKA 1), kako zaskrbljeni bi bili glede naslednjih vidikov? Označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas to sploh ne bi skrbelo in 5, da bi vas to zelo skrbelo. Vrednost nepremičnin v okolici

Value 121137 Frequency
1 sploh me ne bi skrbelo 392
2 2 204
3 3 230
4 4 125
5 zelo bi me skrbelo 56
8 ne vem 66
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 72

Valid range from 1 to 5

OO6a Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne... prebivalci v bližini

Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne po vašem mnenju spodaj navedeni. Uporabite lestvico od -3 do +3, kjer -3 pomeni, da imajo zelo veliko škodo, +3 pa pomeni, da imajo zelo veliko korist. prebivalci v bližini

Value 122136 Frequency
-3 zelo veliko škodo 29
-2 -2 69
-1 -1 132
0 niti škode - niti koristi 378
1 1 145
2 2 126
3 zelo veliko korist 117
8 ne vem 72
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 83 -3 3

Valid range from -3 to 3

OO6b Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne... investitor v elektrarne

Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne po vašem mnenju spodaj navedeni. Uporabite lestvico od -3 do +3, kjer -3 pomeni, da imajo zelo veliko škodo, +3 pa pomeni, da imajo zelo veliko korist. investitor v elektrarne

Value 123135 Frequency
-3 zelo veliko škodo 0
-2 -2 9
-1 -1 12
0 niti škode - niti koristi 76
1 1 82
2 2 298
3 zelo veliko korist 528
8 ne vem 64
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 74 -2 3

Valid range from -3 to 3

OO6c Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne... narava v okolici elektrarne

Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne po vašem mnenju spodaj navedeni. Uporabite lestvico od -3 do +3, kjer -3 pomeni, da imajo zelo veliko škodo, +3 pa pomeni, da imajo zelo veliko korist. narava v okolici elektrarne

Value 124134 Frequency
-3 zelo veliko škodo 43
-2 -2 122
-1 -1 217
0 niti škode - niti koristi 472
1 1 53
2 2 53
3 zelo veliko korist 41
8 ne vem 63
9 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 78 -3 3

Valid range from -3 to 3

OO6d Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne... globalno naravno okolje

Kako veliko korist ali škodo imajo ob postavitvi takšne elektrarne po vašem mnenju spodaj navedeni. Uporabite lestvico od -3 do +3, kjer -3 pomeni, da imajo zelo veliko škodo, +3 pa pomeni, da imajo zelo veliko korist. globalno naravno okolje

Value 125133 Frequency
-3 zelo veliko škodo 21
-2 -2 62
-1 -1 134
0 niti škode - niti koristi 462
1 1 122
2 2 96
3 zelo veliko korist