Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc

Basic Study Information

ADP - IDNo: HEGESCO
Main author(s):
 • Pavlin, Samo
 • Svetlik, Ivan
 • Kovačič, Helena
 • Kohont, Andrej
 • Rolf van der Velden
 • Jim Allen
 • Ger Ramaekers
 • Peter Robert
 • Matild Sagi
 • Joanna Zyra
 • Viktor Shevchuk
 • Monika Domanska
 • Kestutis Pukelis
 • Elina Dailidiene
 • Nora Pileicikiene
 • Selda Onderoglu
 • Buket Akkonyunlu
Data file producer:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

133838-LLP-1-2007-1-SI-ERASMUS-EMHE (Evropska komisija)

Study Content

Keywords:

značilnosti študijskega programa, metode poučevanja in učenja, študijsko vedenje, pridobljene izkušnje med visokošolskim izobraževanjem, tranzicija med visokošolskim izobraževanjem in delom, status diplomantov na trgu dela, kakovost zaposlitve diplomantov, evalvacija študijskega programa, zahtevane in pridobljene kompetence, prednosti in slabosti študijskih programov, dejavniki zahtevanih kompetenc na trgu dela, porazdelitev diplomantov po sektorjih in poklicnih skupinah, značilnosti zaposlovalcev diplomantov, značilnosti služb diplomantov, vpliv organizacijskih značilnosti na zahteve po kompetencah, značilnosti služb z vidika upravljanja znanja, prediktorji zahtevanega človeškega kapitala diplomantov

Keywords ELSST:
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POGOJI ZA ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
IZOBRAŽEVANJE - poobvezno izobraževanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Zaključen študijski program
Druge izobraževalne in z njimi povezane izkušnje
Prehod iz študija v delo
Prva zaposlitev po zaključku študija
Zaposlitvena zgodovina
Zaposlitveni status
Delovna organizacija
Kompetence in upravljanje znanja
Evalvacija študijskega programa
Vrednote in orientacije
Demografija


Abstract:

Projekt ‘Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc’ (HEGESCO) je odgovor na potrebe glavnih skupin deležnikov visokošolskega izobraževanja, zainteresiranih za področje zaposljivosti diplomantov. Številna projektna poročila so visokošolskim inštitucijam zagotovila empirična spoznanja, na podlagi katerih lahko načrtujejo svoje študijske programe, strategije in splošno usmeritev. Zaposlovalci so dobili informacije, kako so veščine, kvalifikacije in opisi služb identificirani, prilagojeni in nagrajeni. Zakonodajalci na tako nacionalni, kot tudi na evropski ravni, so pridobili povratne informacije o izvedbi Bolonjskega procesa. Visokošolski diplomanti so lahko predstavili refleksijo svojih izkušenj pri visokošolskem študiju ter pomenu drugih determinant kariernega uspeha. Znanstvena skupnost pa je s projektom HEGESCO pridobila veliko anketno podatkovno bazo, ki skupaj s podatki projekta REFLEX predstavlja eno izmed največjih evropskih in svetovnih raziskav s področja zaposljivosti diplomantov.

Methodology


Collection date: 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija, Turčija, Litva, Poljska, Madžarska
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje Republike Turčije

ozemlje Republike Litve

ozemlje Republike Poljske

ozemlje Republike Madžarske

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki (stopnja izobrazbe ISCED 5A), ki so uspešno zaključili izobraževanje v obdobju 4-5 let pred sodelovanjem v raziskavi (diplomirali v študijskem letu 2002/2003).

Excluded: no information
Data collected by:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Univerza Hacettepe

TÁRKI Inštitut za družboslovno raziskovanje

Univerza Vytautus Magnus - Fakulteta za družbene vede, Center za študijsko kvaliteto

Tehniška univerza v Krakovu - Ekonomski, sociološki in filozofski inštitut

Sampling procedure:

Reprezentativen vzorec je bil izbran izmed populacije diplomantov iz 2002/2003. V primeru Slovenije je vzorec 6.000 oseb izmed 12.000 oseb (celotna populacija iz Centralnega registra prebivalstva kot vzorčnega okvira) pripravil Statistični urad Republike Slovenije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Uporabljeni sta dve uteži. Prva, ki ohranja število enot, in druga, ki ustvari natančno 2000 enot za vsako državo.

Access restrictions

HEGESCO podatkovna datoteka je na voljo za raziskovalne namene. Študenti lahko uporabljajo podatke za študijske in/ali raziskovalne namene. Vendar pa mora v tem primeru prošnjo za dostop vložiti zaposlena oseba na univerzi.

Contact: Huigjgen, Timo

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Uporabniki podatkov so zavezani k spoštovanju nacionalne zakonodaje na področju obdelave in uporabe osebnih podatkov. Za EU države članice velja nacionalna zakonodaja, ki sledi direktivi Evropske komisije 95/46/EC o zaščiti posameznikov, nanašajoč se na obdelavo osebnih podatkov in na prosti pretok tovrstnih podatkov. Publikacije, ki temeljijo na analizi HEGESCO podatkov, ne smejo vsebovati informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificiralo posameznika ali posamezno izobraževalno inštitucijo.

Basic Data File Description

Title of Data file: Hegesco Total 04-05-2010 [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 428
 • number of units: 8964

Version: 4. maj 2010

Variable list

CASE_ID Casenumber identification

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 1800001 2201943 1966659.809 145269.372

Valid range from 1800001 to 2201943

COUNTRY Countrycode

Value 22 Frequency
18 Slovenia 2923
19 Turkey 2299
20 Lithuania 1009
21 Poland 1200
22 Hungary 1533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 18 22

Valid range from 18 to 22

VADM Administration code

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2910 0

CASE_ID Casenumber identification

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 1800001 2201943 1966659.809 145269.372

Valid range from 1800001 to 2201943

COUNTRY Countrycode

Value 2427 Frequency
18 Slovenia 2923
19 Turkey 2299
20 Lithuania 1009
21 Poland 1200
22 Hungary 1533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 18 22

Valid range from 18 to 22

VADM Administration code

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2910 0

WF1 Weighting factor preserving original number of cases

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 0.186 12.23 1 0.564

Valid range from 0.186015164279697 to 12.2304970513901

WF2000 Weighting factor setting to 2000 cases per country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 0.31 20.388 1.116 0.888

Valid range from 0.310076879911362 to 20.3875548541721

SEL2000 Random selection of maximum 2000 cases per country

Value 6423 Frequency
0 Not selected 1222
1 Selected 7742
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 0 1

Valid range from 0 to 1

A1FOE1 Field of education and training, broad field

What was the name of the study programme? Study programme (e. g. economics, civil engineering):

Value 7422 Frequency
0 General Programmes 1
1 Education 1278
2 Humanities and Arts 656
3 Social sciences, Business and Law 3445
4 Science, Mathematics and Computing 743
5 Engineering, Manufacturing and Construction 1383
6 Agriculture and Veterinary 346
7 Health and Welfare 673
8 Services 353
-9 No answer 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8878 86 0 8

Valid range from 0 to 8

A1FOE2 Field of education and training, narrow field

What was the name of the study programme? Major or specialization:

Value 8421 Frequency
0 General Programmes 1
1 Basic/broad, general programmes 0
8 Literacy and numeracy 0
9 Personal skills 0
10 Education 2
14 Teacher training and education science 1276
20 Humanities and Arts 0
21 Arts 151
22 Humanities 505
30 Social sciences, Business and Law 40
31 Social and behavioural science 1168
32 Journalism and information 58
34 Business and administration 1820
38 Law 359
40 Science, Mathematics and Computing 7
42 Life science 183
44 Physical science 282
46 Mathematics and statistics 132
48 Computing 139
50 Engineering, Manufacturing and Construction 3
52 Engineering and engineering trades 782
54 Manufacturing and processing 257
58 Architecture and building 341
60 Agriculture and Veterinary 56
62 Agriculture, forestry and fishery 257
64 Veterinary 33
70 Health and Welfare 8
72 Health 546
76 Social services 119
80 Services 0
81 Personal services 98
84 transport services 94
85 Environmental protection 103
86 Security services 58
-9 No answer 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8878 86 0 86

Valid range from 0 to 86

A1FOE3 Field of education and training, detailed field

What was the type of qualification?

Value 9420 Frequency
0 General Programmes 1
10 Basic/broad, general programmes 0
80 Literacy and numeracy 0
90 Personal skills 0
100 Education 2
140 Teacher training and education science (broad programmes) 231
141 Teaching and training 35
142 Education science 245
143 training for pre-school teachers 148
144 training for teachers at basic levels 258
145 training for teachers with subject specialisation 261
146 training for teachers of vocational subjects 98
200 Humanities and Arts 0
210 Arts (broad programmes) 12
211 Fine arts 26
212 Music and performing arts 56
213 Audio-visual techniques and media production 30
214 Design 21
215 Craft skills 6
220 Humanities (broad programmes) 58
221 Religion and theology 42
222 Foreign languages and cultures 219
223 Mother tongue 58
225 History and archeology 100
226 Philosophy and ethics 28
300 Social sciences, Business and Law 40
310 Social and behavioural science (broad programmes) 69
311 Psychology 93
312 Sociology and cultural studies 138
313 Political science and civics 216
314 Economics 652
320 Journalism and information 15
321 Journalism and reporting 7
322 Library, information, archive 36
340 Business and administration (broad programmes) 183
341 Wholesale and retail sales 22
342 Marketing and advertising 120
343 Finance, banking, insurance 315
344 Accounting and taxation 106
345 Management and administration 1058
346 Secretarial and office work 8
347 Working life 8
380 Law 359
400 Science, Mathematics and Computing 7
420 Life science 10
421 Biology and biochemistry 141
422 Environmental science 32
440 Physical science (broad programmes) 3
441 Physics 75
442 Chemistry 155
443 Earth science 49
460 Mathematics and Statistics 3
461 Mathematics 97
462 Statistics 32
480 Computing 6
481 Computer science 92
482 Computer use 41
500 Engineering, Manufacturing and Construction 3
520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 137
521 Mechanics and metal work 234
522 Electricity and energy 129
523 Electronics and automation 198
524 Chemical and process 54
525 Motor vehicles, ships and aircraft 30
540 Manufacturing and processing (broad programmes) 44
541 Food processing 68
542 Textiles, clothes, footwear, leather 72
543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 7
544 Mining and extraction 66
580 Architecture and building 28
581 Architecture and town planning 125
582 Building and civil engineering 188
600 Agriculture and Veterinary 56
620 Agriculture,forestry and Fishery (broad programmes) 41
621 Crop and livestock production 117
622 Horticulture 35
623 Forestry 46
624 Fisheries 18
640 Veterinary 33
700 Health and Welfare 8
720 Health (broad programmes) 48
721 Medicine 137
723 Nursing and caring 105
724 Dental studies 19
725 Medical diagnostic and treatment technology 28
726 Therapy and rehabilitation 113
727 Pharmacy 96
760 Social Services 33
761 Child care and youth services 0
762 Social work and counselling 86
800 Services 0
810 Personal services (broad programmes) 1
811 Hotel, restaurant and catering 3
812 travel, tourism and leisure 59
813 Sports 35
814 Domestic services 0
815 Hair and beauty services 0
840 transport services 94
850 Environmental protection (broad programmes) 16
851 Environmental protection technology 69
852 Natural environment and wildlife 4
853 Community sanitation services 14
860 Security services (broad programmes) 0
861 Protection of property and persons 35
862 Occupational health and safety 18
863 Military 5
-9 No answer 86
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8878 86 0 863

Valid range from 0 to 863

A1TYPALL Type of qualification per country

Value 10419 Frequency
1801 SI:Bachelors 2681
1802 SI:Masters, specialization 238
1803 SI:Other 2
1901 TR:Bachelors 1852
1902 TR:Master 310
1903 TR:Other 99
2001 LT: Profesijos bakalauro 87
2002 LT: Bakalauro 593
2003 LT: Magistro 310
2004 LT: Kita 18
2101 PL:licencjat 47
2102 PL:magister 806
2103 PL:inzynier 346
2201 HU:Bachelors 886
2202 HU:Master 586
2203 HU:Other 21
-9 No answer 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8882 82 1801 2203

Valid range from 1801 to 2203

A1SUBLEV (N) Sublevel of study programme

Value 11418 Frequency
2 ISCED 5A long programme providing direct access to doctorate 2250
3 ISCED 5A long programme not providing direct access to docto 6492
-9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8742 222 2 3

Valid range from 2 to 3

A1YOHE (N) Years of higher education in study programme

Value 12417 Frequency
-9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8742 222 3 7 4.674 0.745

Valid range from 3 to 7

A1INSNR Code of institution per country

What was the name of the institution from which you graduated? Name of the institution:

Value 13416 Frequency
9999 Not publicly available 8964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8964 0 9999 9999

Valid range from 9999 to 9999

A2STARTM Start date of study programme: month

What was the start and end date of this study programme? Start: (month)

Value 14415 Frequency
1 January 43
2 February 27
3 March 12
4 April 4
5 May 11
6 June 31
7 July 34
8 August 100
9 September 4538
10 October 3652
11 November 70
12 December 21
-9 No answer 420
-1 Start date (month and year) later than end date 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8543 421

Valid range from 1 to 12

A2STARTY Start date of study programme: year

What was the start and end date of this study programme? Start: (year)

Value 15414 Frequency
1960 1
1969 2
1973 1
1975 1
1976 4
1978 1
1981 1
1982 1
1983 1
1984 3
1985 3
1986 5
1987 8
1988 6
1989 11
1990 18
1991 22
1992 31
1993 62
1994 94
1995 257
1996 580
1997 1253
1998 2837
1999 2077
2000 641
2001 614
2002 108
-9 No answer 302
-2 Outside allowed value range 18
-1 Start date (month and year) later than end date 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8643 321

Valid range from 1960 to 2002

A2ENDM End date of study programme: month

What was the start and end date of this study programme? End: (month)

Value 16413 Frequency
1 January 254
2 February 326
3 March 354
4 April 272
5 May 485
6 June 3588
7 July 1292
8 August 225
9 September 747
10 October 408
11 November 276
12 December 319
-9 No answer 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8546 418

Valid range from 1 to 12

A2ENDY End date of study programme: year

What was the start and end date of this study programme? End: (year)

Value 17412 Frequency
1975 1
1980 1
1982 1
1990 2
1991 1
1993 2
1994 2
1995 1
1996 2
1997 1
1998 2
1999 2
2000 6
2001 18
2002 1073
2003 7547
2004 19
2005 5
2006 10
2007 11
-9 No answer 255
-2 Outside allowed value range 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8707 257

Valid range from 1975 to 2007

A2STARBM Start date of preceding bachelors programme: month

If your study programme was a master’s programme, what was the start and end date of your preceding bachelors programme? Start: (month)

Value 18411 Frequency
1 January 4
2 February 1
3 March 4
4 April 2
5 May 3
6 June 3
7 July 2
8 August 14
9 September 431
10 October 364
11 November 2
12 December 1
-9 No answer 553
-8 Not relevant for some countries 1533
-3 Not applicable 6045
-1 Start date (month and year) later than end date 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 8133

Valid range from 1 to 12

A2STARBY Start date of preceding bachelors programme: year

If your study programme was a master's programme, what was the start and end date of your preceding bachelors programme? Start: (year)

Value 19410 Frequency
1964 1
1971 2
1973 2
1974 1
1975 1
1976 7
1977 2
1978 5
1979 7
1980 2
1981 3
1982 8
1983 8
1984 4
1985 9
1986 8
1987 11
1988 12
1989 13
1990 7
1991 32
1992 37
1993 52
1994 45
1995 66
1996 105
1997 208
1998 109
1999 18
2000 7
2001 23
2002 6
-9 No answer 527
-8 Not relevant for some countries 1533
-3 Not applicable 6045
-2 Outside allowed value range 36
-1 Start date (month and year) later than end date 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 8143

Valid range from 1964 to 2002

A2ENDBM End date of preceding bachelors programme: month

If your study programme was a master's programme, what was the start and end date of your preceding bachelors programme? End: (month)

Value 20409 Frequency
1 January 11
2 February 26
3 March 31
4 April 31
5 May 51
6 June 418
7 July 77
8 August 15
9 September 73
10 October 28
11 November 23
12 December 30
-9 No answer 572
-8 Not relevant for some countries 1533
-3 Not applicable 6045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 8150

Valid range from 1 to 12

A2ENDBY End date of preceding bachelors programme: year

If your study programme was a master's programme, what was the start and end date of your preceding bachelors programme? End: (year)

Value 21408 Frequency
1970 1
1976 2
1977 1
1978 2
1979 1
1980 2
1981 6
1982 2
1983 6
1984 3
1985 5
1986 6
1987 1
1988 9
1989 4
1990 4
1991 10
1992 5
1993 9
1994 9
1995 18
1996 36
1997 36
1998 52
1999 54
2000 120
2001 334
2002 25
2003 55
2004 2
2005 11
-9 No answer 542
-8 Not relevant for some countries 1533
-3 Not applicable 6045
-2 Outside allowed value range 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 8133

Valid range from 1970 to 2005

A2IRUPT Interrupting the study programme for 4 or more months

Did you at any time interrupt this study programme (including, if applicable, the preceding bachelors programme) for 4 or more months?

Value 22407 Frequency
1 Yes 1012
2 No 7708
-9 No answer 244
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8720 244

Valid range from 1 to 2

A2IRUPTM Interrupting the study programme: number of months

Did you at any time interrupt this study programme (including, if applicable, the preceding bachelors programme) for 4 or more months? If so, for how many months?

Value 23406 Frequency
-9 No answer 353
-8 Not relevant for some countries 0
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no interruption of studyprogramme for 4 or mor 7708
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8061 4 140 17.023 16.8

Valid range from 4 to 140

A2GSTUDU (N) Gross study duration in months

Value 24405 Frequency
-9 Not known 603
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8361 603 4 516 60.787 30.873

Valid range from 4 to 516

A2NSTUDU (N) Net study duration in months

Value 25404 Frequency
-9 Not known 852
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8112 852 4 516 59.056 29.067

Valid range from 4 to 516

A3AVG_LT Average grade: Lithuania

What was your average grade when you finished this study programme?

Value 26403 Frequency
1 6 2
2 6.5 13
3 7 52
4 7.5 107
5 8 213
6 8.5 303
7 9 ir aukstesnis 287
-9 No answer 32
-8 Not relevant for some countries 7955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 7987

Valid range from 1 to 7

A3AVG_PL Average grade: Poland

What was your average grade when you finished this study programme?

Value 27402 Frequency
1 PL:3,0 25
2 3,5 33
3 4,0 414
4 4,5 225
5 5,0 489
-9 No answer 14
-8 Not relevant for some countries 7764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 7778

Valid range from 1 to 5

A3AVG_SI Average grade: Slovenia

What was your average grade when you finished this study programme?

Value 28401 Frequency
-9 No answer 36
-8 Not relevant for some countries 6041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2887 6077 6 9 7.914 0.624

Valid range from 6 to 9

A3AVG_TR Average grade: Turkey

What was your average grade when you finished this study programme?

Value 29400 Frequency
-9 No answer 114
-8 Not relevant for some countries 6665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2185 6779 5 100 70.519 13.64

Valid range from 5 to 100

A3AVG_HU Average grade: Hungary

What was your average grade when you finished this study programme?

Value 30399 Frequency
1 13
2 2 307
3 3 882
4 4 259
5 5 0
-9 no answer 72
-8 Not relevant for some countries 7431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1461 7503

Valid range from 1 to 5

A3RELGRA Grade compared to other students

How do you rate this grade compared to other students that graduated from your study programme?

Value 31398 Frequency
1 Much lower than average 38
2 - 214
3 - 3158
4 - 2771
5 Much higher than average 960
6 Cannot tell 1655
-9 No answer 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8796 168

Valid range from 1 to 6

A4STUDNT Situation in the last one to two years of study

How would you describe your situation during the last one to two years of your study?

Value 32397 Frequency
1 Fulltime student 6462
2 Part-time student 2335
-9 No answer 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8797 167

Valid range from 1 to 2

A6DEMAND Description apply to study programme: programme was generally regarded as demanding

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? The programme was generally regarded as demanding.

Value 33396 Frequency
1 Not at all 285
2 - 1006
3 - 2825
4 - 3066
5 To a very high extent 1639
-9 No answer 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8821 143

Valid range from 1 to 5

A6EMPFML Description apply to study programme: employers are familiar with the content of programme

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? Employers are familiar with the content of the programme.

Value 34395 Frequency
1 Not at all 1755
2 - 2075
3 - 2070
4 - 1853
5 To a very high extent 1021
-9 No answer 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8774 190

Valid range from 1 to 5

A6FREEDC Description apply to study programme: there was freedom in composing your own programme

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? There was freedom in composing your own programme.

Value 35394 Frequency
1 Not at all 2628
2 - 2509
3 - 2041
4 - 1074
5 To a very high extent 568
-9 No answer 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8820 144

Valid range from 1 to 5

A6BROADF Description apply to study programme: programme had a broad focus

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? The programme had a broad focus.

Value 36393 Frequency
1 Not at all 414
2 - 1179
3 - 2754
4 - 2987
5 To a very high extent 1478
-9 No answer 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8812 152

Valid range from 1 to 5

A6VOCORI Description apply to study programme: programme was vocationally orientated

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? The programme was vocationally orientated.

Value 37392 Frequency
1 Not at all 864
2 - 1588
3 - 2392
4 - 2492
5 To a very high extent 1488
-9 No answer 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8824 140

Valid range from 1 to 5

A6ACPRES Description apply to study programme: programme was academically prestigious

To what extent did the following descriptions apply to your study programme? The programme was academically prestigious.

Value 38391 Frequency
1 Not at all 1187
2 - 1780
3 - 2640
4 - 2041
5 To a very high extent 1159
-9 No answer 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8807 157

Valid range from 1 to 5

A7LECTUR Modes of teaching and learning: lectures

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Lectures

Value 39390 Frequency
1 Not at all 115
2 - 485
3 - 1571
4 - 3028
5 To a very high extent 3632
-9 No answer 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8831 133

Valid range from 1 to 5

A7GROASG Modes of teaching and learning: group assignments

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Group assignments

Value 40389 Frequency
1 Not at all 1095
2 - 2262
3 - 2500
4 - 2092
5 To a very high extent 881
-9 No answer 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8830 134

Valid range from 1 to 5

A7RESPRJ Modes of teaching and learning: participation in research projects

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Participation in research projects

Value 41388 Frequency
1 Not at all 3228
2 - 2720
3 - 1528
4 - 921
5 To a very high extent 419
-9 No answer 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8816 148

Valid range from 1 to 5

A7WORPLC Modes of teaching and learning: internships, workplacement

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Internships, work placement

Value 42387 Frequency
1 Not at all 2821
2 - 1849
3 - 1601
4 - 1437
5 To a very high extent 1065
-9 No answer 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8773 191

Valid range from 1 to 5

A7PRACTI Modes of teaching and learning: facts and practical knowledge

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Facts and practical knowledge

Value 43386 Frequency
1 Not at all 1178
2 - 2150
3 - 2596
4 - 1926
5 To a very high extent 917
-9 No answer 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8767 197

Valid range from 1 to 5

A7THEORI Modes of teaching and learning: theories and paradigms

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Theories and paradigms

Value 44385 Frequency
1 Not at all 472
2 - 1023
3 - 2236
4 - 2949
5 To a very high extent 2066
-9 No answer 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8746 218

Valid range from 1 to 5

A7TEACHR Modes of teaching and learning: teacher as the main source of information

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Teacher as the main source of information

Value 45384 Frequency
1 Not at all 335
2 - 1164
3 - 3029
4 - 2999
5 To a very high extent 1239
-9 No answer 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8766 198

Valid range from 1 to 5

A7PROBAL Modes of teaching and learning: project and/or problem-based learning

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Project and/or problem-based learning

Value 46383 Frequency
1 Not at all 1591
2 - 2617
3 - 2615
4 - 1416
5 To a very high extent 521
-9 No answer 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8760 204

Valid range from 1 to 5

A7WRIASG Modes of teaching and learning: written assignments

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Written assignments

Value 47382 Frequency
1 Not at all 627
2 - 1400
3 - 2425
4 - 2891
5 To a very high extent 1426
-9 No answer 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8769 195

Valid range from 1 to 5

A7ORALPR Modes of teaching and learning: oral presentations by students

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Oral presentations by students

Value 48381 Frequency
1 Not at all 1089
2 - 1988
3 - 2642
4 - 2146
5 To a very high extent 887
-9 No answer 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8752 212

Valid range from 1 to 5

A7MULTCH Modes of teaching and learning: multiple choice exams

To what extent were the following modes of teaching and learning emphasized in your study programme? Multiple choice exams

Value 49380 Frequency
1 Not at all 2328
2 - 2438
3 - 2096
4 - 1268
5 To a very high extent 640
-9 No answer 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8770 194

Valid range from 1 to 5

A8INTERN Participated in work placement/internships

Did you take part in one or more work placements/internships as part of your study programme?

Value 50379 Frequency
1 Yes 6610
2 No 2095
-9 No answer 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8705 259

Valid range from 1 to 2

A8INTERM Participated in work placement/internships: months

Did you take part in one or more work placements/internships as part of your study programme? Yes, for approximately __ months in total

Value 51378 Frequency
-9 No answer 1155
-2 Outside allowed value range 1
-1 Not relevant: no work placements/internships 2095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5713 3251 0 72 4.358 5.638

Valid range from 0 to 72

A9EXWORK Description study behaviour: I did extra work above what was required to pass my exams

To what extent do the following descriptions apply to your study behaviour? I did extra work above what was required to pass my exams.

Value 52377 Frequency
1 Not at all 853
2 - 1624
3 - 3058
4 - 2258
5 To a very high extent 945
-9 No answer 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8738 226

Valid range from 1 to 5

A9STRIVE Description study behaviour: I strived for the highest possible marks

To what extent do the following descriptions apply to your study behaviour? I strived for the highest possible marks.

Value 53376 Frequency
1 Not at all 643
2 - 1086
3 - 2336
4 - 2574
5 To a very high extent 2126
-9 No answer 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8765 199

Valid range from 1 to 5

A10STHRS Hours spending on study

Altogether, approximately how many hours did you spend on your study? __ hours per week

Value 54375 Frequency
-9 No answer 288
-2 Outside allowed value range 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8608 356 0 98 25.854 17.55

Valid range from 0 to 98

B1HIQALL Highest qualification before entering higher education per country

What was your highest qualification before you entered higher education for the first time?

Value 55374 Frequency
1801 SI: General secondary education 1371
1802 SI: Upper secondary and technical education 1519
1803 SI: Vocational secondary education 7
1901 TR: Academic secondary education 1138
1902 TR: Non academic general secondary education 670
1903 TR: Vocational secondary education 419
1904 TR: Other 6
2001 LT: Vidurinis 942
2002 LT: Profesinis vidurinis 50
2003 LT: Kita 3
2101 PL:liceum ogólnokształcące 791
2102 PL:liceum profilowane 156
2103 PL:technikum 242
2104 PL:szkoła policealna 3
2105 PL:inne 5
2201 HU: Academic secondary education 942
2202 HU: Non academic general secondary education 479
2203 HU: Vocational secondary education 36
-9 No answer 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8779 185 1801 2203

Valid range from 1801 to 2203

B1LEVEL (N) Sublevel of highest secundary qualification

Value 56373 Frequency
1 General secondary education highest track 4393
2 General secondary education medium track 2910
3 Vocational secondary education highest track 1459
4 Vocational secondary education medium track 17
5 Other programmes in secondary education 0
6 Foreign diploma 0
-9 No answer 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8779 185 1 4

Valid range from 1 to 6

B1OTHSPE Highest qualification before entering higher education: specification

What was your highest qualification before you entered higher education for the first time? Other (please specify):

Value 57372 Frequency
-6 1421
2 1
Felsőfokú OKJ-s vizsga 1
Felsőfokú szakképesítés 1
Főiskola 1
Főiskolai diploma 1
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola 1
OKJ Idegenvezető-hostess 2
OKJ felnőtt szakápoló 2
OKJ-s felsőfokú szakképzés 1
OKJ-s szülésznő 1
Szakápoló (szakközépisk.+2 éves szakmai képzés) 2
arts college 1
aukstaisi 1
aukstasis 20
aukstasis (bakalauras) 1
aukstasis neuniversitetinis 1
aukstasis universitetinis 4
aukstenysisi 1
aukstesnysis 51
baigiau kolegijŕ 1
baigta kolegija 2
bakalauras 8
bakalauras po vidurinio 1
buvau baigusi kauno kolegija 1
college 1
egyetem 2
egyetemi abszolutórium 1
felsőfokú idegenforgalmi menedzser 1
felsőfokú szakképesítés 1
felsőfokú szüésznői képesítés (OKJ) 1
felsőfokú technikum 1
főiskola 13
liceum zawodowe 1
military school, college level 1
mindakettő 2
nebaigtas aukstasis 1
okj 1
profesinis ir vidutrinis 1
spec. vidurinis 1
technical college 1
vidurinis ir profesinis igytas atskirai 1
vocational secondary school 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1560 0

B2GRA_LT Average final examination grade secondary education: Lithuania

What was your average final examination grade when you finished secondary education?

Value 58371 Frequency
1 9 arba aukstesnis 446
2 9 - 8 352
3 8 - 7 143
4 7 - 6 31
5 6 - 5 5
6 5 - 4 1
-9 No answer 31
-8 Not relevant for some countries 7955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 7986

Valid range from 1 to 6

B2GRA_PL Average final examination grade secondary education: Poland

What was your average final examination grade when you finished secondary education?

Value 59370 Frequency
1 3,0 24
2 3,5 117
3 4 347
4 4,5 403
5 5 298
-9 No answer 11
-8 Not relevant for some countries 7764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1189 7775

Valid range from 1 to 5

B2GRA_SI Average final examination grade secondary education: Slovenia

What was your average final examination grade when you finished secondary education?

Value 60369 Frequency
2 2 24
3 3 816
4 4 1547
5 5 494
-9 No answer 42
-8 Not relevant for some countries 6041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2881 6083 2 5

Valid range from 2 to 5

B2GRA_TR Average final examination grade secondary education: Turkey

What was your average final examination grade when you finished secondary education?

Value 61368 Frequency
1 2 0
2 Orta 502
3 Lyi 1075
4 Pekiyi 688
-9 No answer 34
-8 Not relevant for some countries 6665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2265 6699

Valid range from 1 to 4

B2GRA_HU Average final examination grade secondary education: Hungary

What was your average final examination grade when you finished secondary education?

Value 62367 Frequency
1 2 9
2 3 173
3 4 788
4 5 487
-9 No answer 76
-8 Not relevant for some countries 7431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 7507

Valid range from 1 to 4

B3BEFHE Acquired study-related work experience, before higher education

Did you acquire any study-related work experience: Before higher education

Value 63366 Frequency
1 Yes 2502
2 No 6018
-9 No answer 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8520 444

Valid range from 1 to 2

B3DURHE Acquired study-related work experience, during higher education

Did you acquire any study-related work experience: During higher education

Value 64365 Frequency
1 Yes 3139
2 No 5289
-9 No answer 536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8428 536

Valid range from 1 to 2

B3BEFHEM Acquired study-related work experience, before higher education: months

Did you acquire any study-related work experience: Before higher education. Yes, for approximately __ months

Value 65364 Frequency
-9 No answer 574
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no study related work experience before HE 6018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2372 6592 0 300 17.301 25.613

Valid range from 0 to 300

B3DURHEM Acquired study-related work experience, during higher education: months

Did you acquire any study-related work experience: During higher education. Yes, for approximately __ months

Value 66363 Frequency
-9 No answer 655
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no study related work experience during HE 5289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3020 5944 1 180 16.548 17.801

Valid range from 1 to 180

B4BEFHE Acquired non study-related work experience, before higher education

Did you acquire any non study-related work experience: Before higher education

Value 67362 Frequency
1 Yes 3556
2 No 4989
-9 No answer 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8545 419

Valid range from 1 to 2

B4DURHE Acquired non study-related work experience, during higher education

Did you acquire any non study-related work experience: During higher education

Value 68361 Frequency
1 Yes 3871
2 No 4608
-9 No answer 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8479 485

Valid range from 1 to 2

B4BEFHEM Acquired non study-related work experience, before higher education: months

Did you acquire any non study-related work experience: Before higher education. Yes, for approximately __ months

Value 69360 Frequency
-9 No answer 550
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no non-study related work experience before HE 4989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3425 5539 1 240 14.775 21.668

Valid range from 1 to 240

B4DURHEM Acquired non study-related work experience, during higher education: months

Did you acquire any non study-related work experience: During higher education. Yes, for approximately __ months

Value 70359 Frequency
-9 No answer 636
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no non-study related work experience during HE 4608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3720 5244 1 180 16.605 17.418

Valid range from 1 to 180

B5VOLUN Position in student or other voluntary organizations

During your time in higher education, did you hold a position in student or other voluntary organizations? (e.g. chair, comittee member)

Value 71358 Frequency
1 Yes 1731
2 No 6930
-9 No answer 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8661 303

Valid range from 1 to 2

B5VOLUNM Position in student or other voluntary organizations: months

During your time in higher education, did you hold a position in student or other voluntary organizations? (e.g. chair, comittee member). Yes, for approximately __ months

Value 72357 Frequency
-9 No answer 366
-2 Outside allowed value range 0
-1 Not relevant: no position in student or voluntary organizati 6930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1668 7296 0 120 22.06 17.075

Valid range from 0 to 120

B6TRBAMA Enrolled in types of study/training programme: (additional) bachelor or master level programmes

In addition to the study programme described in block A, have you ever enrolled in any of the following types of study/training programme? (Additional) bachelor or master level programmes

Value 73356 Frequency
0 Not mentioned 6589
1 Mentioned 1927
-9 No answer 448
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8516 448

Valid range from 0 to 1

B6THPHD Enrolled in types of study/training programme: PhD programme

In addition to the study programme described in block A, have you ever enrolled in any of the following types of study/training programme? PhD programme

Value 74355 Frequency
0 Not mentioned 8207
1 Mentioned 309
-9 no answer 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8516 448

Valid range from 0 to 1

B6TRPGRA Enrolled in types of study/training programme: other post-graduate qualifications

In addition to the study programme described in block A, have you ever enrolled in any of the following types of study/training programme? Other postgraduate qualifications (Including professional qualifications pursued in combination with work.)

Value 75354 Frequency
0 Not mentioned 7848
1 Mentioned 668
-9 No answer 448
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8516 448

Valid range from 0 to 1

B6TRNONE Enrolled in types of study/training programme: no

In addition to the study programme described in block A, have you ever enrolled in any of the following types of study/training programme? No

Value 76353 Frequency
0 Not mentioned 2671
1 Mentioned [go to v105] 5845
-9 No answer 448
-8 Not relevant for some countries 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8516 448

Valid range from 0 to 1

B71FOE1 Field of education and training programme 1, broad field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 1

Value 77352 Frequency
0 General Programmes 0
1 Education 254
2 Humanities and Arts 197
3 Social sciences, Business and Law 1002
4 Science, Mathematics and Computing 270
5 Engineering, Manufacturing and Construction 217
6 Agriculture and Veterinary 47
7 Health and Welfare 154
8 Services 95
-9 No answer 883
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2236 6728 1 8

Valid range from 0 to 8

B72FOE1 Field of education and training programme 2, broad field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 2

Value 78351 Frequency
0 General Programmes 5
1 Education 52
2 Humanities and Arts 68
3 Social sciences, Business and Law 222
4 Science, Mathematics and Computing 64
5 Engineering, Manufacturing and Construction 46
6 Agriculture and Veterinary 9
7 Health and Welfare 37
8 Services 17
-9 No answer 2599
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 8444 0 8

Valid range from 0 to 8

B71FOE2 Field of education and training programme 1, narrow field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 1

Value 79350 Frequency
0 General Programmes 0
1 Basic/broad, general programmes 0
8 Literacy and numeracy 0
9 Personal skills 0
10 Education 1
14 Teacher training and education science 253
20 Humanities and Arts 0
21 Arts 39
22 Humanities 158
30 Social sciences, Business and Law 14
31 Social and behavioural science 342
32 Journalism and information 17
34 Business and administration 488
38 Law 141
40 Science, Mathematics and Computing 4
42 Life science 69
44 Physical science 78
46 Mathematics and statistics 41
48 Computing 78
50 Engineering, Manufacturing and Construction 3
52 Engineering and engineering trades 120
54 Manufacturing and processing 45
58 Architecture and building 49
60 Agriculture and Veterinary 1
62 Agriculture, forestry and fishery 39
64 Veterinary 7
70 Health and Welfare 0
72 Health 122
76 Social services 32
80 Services 1
81 Personal services 40
84 transport services 8
85 Environmental protection 27
86 Security services 19
-9 No answer 883
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2236 6728 10 86

Valid range from 0 to 86

B72FOE2 Field of education and training programme 2, narrow field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 2

Value 80349 Frequency
0 General Programmes 5
1 Basic/broad, general programmes 0
8 Literacy and numeracy 0
9 Personal skills 0
10 Education 0
14 Teacher training and education science 52
20 Humanities and Arts 0
21 Arts 11
22 Humanities 57
30 Social sciences, Business and Law 2
31 Social and behavioural science 76
32 Journalism and information 3
34 Business and administration 95
38 Law 46
40 Science, Mathematics and Computing 0
42 Life science 14
44 Physical science 23
46 Mathematics and statistics 11
48 Computing 16
50 Engineering, Manufacturing and Construction 1
52 Engineering and engineering trades 24
54 Manufacturing and processing 13
58 Architecture and building 8
60 Agriculture and Veterinary 0
62 Agriculture, forestry and fishery 9
64 Veterinary 0
70 Health and Welfare 1
72 Health 30
76 Social services 6
80 Services 0
81 Personal services 4
84 transport services 3
85 Environmental protection 6
86 Security services 4
-9 No answer 2599
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 8444 0 86

Valid range from 0 to 86

B71FOE3 Field of education and training programme 1, detailed field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 1

Value 81348 Frequency
0 General Programmes 0
10 Basic/broad, general programmes 0
80 Literacy and numeracy 0
90 Personal skills 0
100 Education 1
140 Teacher training and education science (broad programmes) 25
141 Teaching and training 4
142 Education science 98
143 training for pre-school teachers 6
144 training for teachers at basic levels 31
145 training for teachers with subject specialisation 63
146 training for teachers of vocational subjects 26
200 Humanities and Arts 0
210 Arts (broad programmes) 4
211 Fine arts 9
212 Music and performing arts 10
213 Audio-visual techniques and media production 6
214 Design 7
215 Craft skills 3
220 Humanities (broad programmes) 12
221 Religion and theology 10
222 Foreign languages and cultures 74
223 Mother tongue 26
225 History and archeology 23
226 Philosophy and ethics 13
300 Social sciences, Business and Law 14
310 Social and behavioural science (broad programmes) 34
311 Psychology 32
312 Sociology and cultural studies 51
313 Political science and civics 80
314 Economics 145
320 Journalism and information 6
321 Journalism and reporting 6
322 Library, information, archive 5
340 Business and administration (broad programmes) 50
341 Wholesale and retail sales 8
342 Marketing and advertising 26
343 Finance, banking, insurance 56
344 Accounting and taxation 61
345 Management and administration 284
346 Secretarial and office work 3
347 Working life 0
380 Law 141
400 Science, Mathematics and Computing 4
420 Life science 4
421 Biology and biochemistry 46
422 Environmental science 19
440 Physical science (broad programmes) 0
441 Physics 23
442 Chemistry 47
443 Earth science 8
460 Mathematics and Statistics 1
461 Mathematics 32
462 Statistics 8
480 Computing 1
481 Computer science 59
482 Computer use 18
500 Engineering, Manufacturing and Construction 3
520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 20
521 Mechanics and metal work 39
522 Electricity and energy 30
523 Electronics and automation 22
524 Chemical and process 6
525 Motor vehicles, ships and aircraft 3
540 Manufacturing and processing (broad programmes) 15
541 Food processing 5
542 Textiles, clothes, footwear, leather 10
543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 1
544 Mining and extraction 14
580 Architecture and building 6
581 Architecture and town planning 22
582 Building and civil engineering 21
600 Agriculture and Veterinary 1
620 Agriculture,forestry and Fishery (broad programmes) 8
621 Crop and livestock production 14
622 Horticulture 7
623 Forestry 5
624 Fisheries 5
640 Veterinary 7
700 Health and Welfare 0
720 Health (broad programmes) 11
721 Medicine 40
723 Nursing and caring 20
724 Dental studies 2
725 Medical diagnostic and treatment technology 8
726 Therapy and rehabilitation 29
727 Pharmacy 12
760 Social Services 0
761 Child care and youth services 8
762 Social work and counselling 24
800 Services 1
810 Personal services (broad programmes) 0
811 Hotel, restaurant and catering 0
812 travel, tourism and leisure 27
813 Sports 12
814 Domestic services 0
815 Hair and beauty services 1
840 transport services 8
850 Environmental protection (broad programmes) 3
851 Environmental protection technology 16
852 Natural environment and wildlife 3
853 Community sanitation services 5
860 Security services (broad programmes) 0
861 Protection of property and persons 8
862 Occupational health and safety 6
863 Military 5
-9 No answer 883
-8 Not relevant for some countries 0
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2236 6728 100 863

Valid range from 0 to 863

B72FOE3 Field of education and training programme 2, detailed field

Please provide information on these study/training programmes. Name of study/training programme. Study / training programme 2

Value 82347 Frequency
0 General Programmes 5
10 Basic/broad, general programmes 0
80 Literacy and numeracy 0
90 Personal skills 0
100 Education 0
140 Teacher training and education science (broad programmes) 6
141 Teaching and training 1
142 Education science 19
143 training for pre-school teachers 1
144 training for teachers at basic levels 2
145 training for teachers with subject specialisation 18
146 training for teachers of vocational subjects 5
200 Humanities and Arts 0
210 Arts (broad programmes) 2
211 Fine arts 2
212 Music and performing arts 2
213 Audio-visual techniques and media production 3
214 Design 1
215 Craft skills 1
220 Humanities (broad programmes) 6
221 Religion and theology 2
222 Foreign languages and cultures 34
223 Mother tongue 3
225 History and archeology 6
226 Philosophy and ethics 6
300 Social sciences, Business and Law 2
310 Social and behavioural science (broad programmes) 4
311 Psychology 8
312 Sociology and cultural studies 16
313 Political science and civics 21
314 Economics 27
320 Journalism and information 0
321 Journalism and reporting 0
322 Library, information, archive 3
340 Business and administration (broad programmes) 11
341 Wholesale and retail sales 3
342 Marketing and advertising 6
343 Finance, banking, insurance 13
344 Accounting and taxation 10
345 Management and administration 51
346 Secretarial and office work 0
347 Working life 1
380 Law 46
400 Science, Mathematics and Computing 0
420 Life science 1
421 Biology and biochemistry 9
422 Environmental science 4
440 Physical science (broad programmes) 0
441 Physics 8
442 Chemistry 13
443 Earth science 2
460 Mathematics and Statistics 0
461 Mathematics 5
462 Statistics 6
480 Computing 1
481 Computer science 9
482 Computer use 6
500 Engineering, Manufacturing and Construction 1
520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 6
521 Mechanics and metal work 4
522 Electricity and energy 6
523 Electronics and automation 8
524 Chemical and process 0
525 Motor vehicles, ships and aircraft 0
540 Manufacturing and processing (broad programmes) 4
541 Food processing 4
542 Textiles, clothes, footwear, leather 5
543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 0
544 Mining and extraction 0
580 Architecture and building 1
581 Architecture and town planning 5
582 Building and civil engineering 2
600 Agriculture and Veterinary 0
620 Agriculture,forestry and Fishery (broad programmes) 5
621 Crop and livestock production 2
622 Horticulture 1
623 Forestry 1
624 Fisheries 0
640 Veterinary 0
700 Health and Welfare 1
720 Health (broad programmes) 3
721 Medicine 7
723 Nursing and caring 3
724 Dental studies 0
725 Medical diagnostic and treatment technology 1
726 Therapy and rehabilitation 11
727 Pharmacy 5
760 Social Services 0
761 Child care and youth services 0
762 Social work and counselling 6
800 Services 0
810 Personal services (broad programmes) 1
811 Hotel, restaurant and catering 0
812 travel, tourism and leisure 1
813 Sports 2
814 Domestic services 0
815 Hair and beauty services 0
840 transport services 3
850 Environmental protection (broad programmes) 1
851 Environmental protection technology 1
852 Natural environment and wildlife 4
853 Community sanitation services 0
860 Security services (broad programmes) 0
861 Protection of property and persons 1
862 Occupational health and safety 3
863 Military 0
-9 No answer 2599
-8 Not relevant for some countries 0
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 8444 0 862

Valid range from 0 to 863

B7TR1ALL Type of study/training programme 1 per country

Please provide information on these study/training programmes. Type of study/training programme. Study / training programme 1

Value 83346 Frequency
1801 SI: Bachelor 106
1802 SI: Master 348
1803 SI: PhD 64
1804 SI: Other postgraduate qualification 0
1805 SI: Other 42
1901 TR: Bachelor 147
1902 TR: Master 447
1903 TR: PhD 53
1904 TR: Other postgraduate qualification 28
1905 TR: Other 0
2001 LT: Bachelor 144
2002 LT: Master 236
2003 LT: PhD 20
2004 LT: Other postgraduate qualification 24
2005 LT: Other 12
2101 PL: Bachelor 34
2102 PL: Master 39
2103 PL: PhD 29
2104 PL: Other postgraduate qualification 183
2105 PL: Other 48
2201 HU: Bachelor 179
2202 HU: Master 183
2203 HU: PhD 39
2204 HU: Other postgraduate qualification 80
2205 HU: Other 89
-9 No answer 545
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2574 6390 1801 2205

Valid range from 1801 to 2205

B7TR2ALL Type of study/training programme 2 per country

Please provide information on these study/training programmes. Type of study/training programme. Study / training programme 2

Value 84345 Frequency
1801 SI: Bachelor 13
1802 SI: Master 37
1803 SI: PhD 13
1804 SI: Other postgraduate qualification 0
1805 SI: Other 22
1901 TR: Bachelor 19
1902 TR: Master 52
1903 TR: PhD 66
1904 TR: Other postgraduate qualification 11
1905 TR: Other 0
2001 LT: Bachelor 20
2002 LT: Master 53
2003 LT: PhD 27
2004 LT: Other postgraduate qualification 11
2005 LT: Other 7
2101 PL: Bachelor 2
2102 PL: Master 7
2103 PL: PhD 6
2104 PL: Other postgraduate qualification 53
2105 PL: Other 31
2201 HU: Bachelor 45
2202 HU: Master 62
2203 HU: PhD 12
2204 HU: Other postgraduate qualification 30
2205 HU: Other 37
-9 No answer 2483
-3 Not relevant: no additional education 5845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 8328 1801 2205

Valid range from 1801 to 2205

B7TR1TPO Type of study/training programme 1: other

Please provide information on these study/training programmes. Type of study/training programme. Study / training programme 1. Other (please specify):

Value 85344 Frequency
. 2
1 éves képzés 1
1992 baigiau veterinarijos akademija 1
2 1
4men bakalaurines studijos 1
5 1
9 1
99 19
Betétlap 1
DLA 1
Felsőfokú szakmai képzés 1
Műszaki informatikai mérnökasszisztens 2
OKJ 17
OKJ gyermekvédelmi ügyintéző 1
OKJ képzés 4
OKJ-s Irodavezetői képzés 1
OKJ-s képzés 4
OKJ-s szakképesítés 1
OKJ-s tanfolyam 1
akkreditált tanfolyamok (1-1 éves) 1
amelioration of skills 1
andr.pedagoška dokvalifikacija 1
antrosios pakopos spec. profesines studijos 1
aukstasis neuniversitetinis 1
aukstenysis 1
aukstesnioji mokykla 1
aukstesniosios profesines 1
aukstesnysis 2
aukstojo mokslo 1
course 5
design intézet (Istituto Europe di Design) 1
diplomuotas specialistas 1
dodatna izobrazba 1
dodatno usposabljanje 2
dokvalifikacija 1
ecdl 1
enoletni humanistični študij 1
external qualifications 1
felnőtt továbbképzés 1
felsőfokú 2
felsőfokú OKJ 1
felsőfokú OKj-s képzés 1
felsőfokú szakképzés 1
felsőfokú, tanusítvánnyal járó 1
finance in bančništvo 1
fél felsőfokú képzés 1
gretutine specialybe 4
gretutines studijos 1
idegenvezető képzés 2
ii pakopos studijos 1
interna specializacija 1
islyginamosios bakalauro 1
izpopolnjevalni program 1
izpopolnjevanje 1
izpopolnjevanje strok. izob. 1
izredno 3 letnik 1
japonščina 1
kiegészítő képzés, szakirány 2
kompas net 1
kurs doksztaŁcajĄcy kwalifikacyjny 1
kurs kwalifikacyjny 2
kurzus 1
kwalifikacje pedagogiczne 1
language course 1
licenca 1
licenčni študij 1
mednarodna izmenjava 1
mednarodna špotna zveza 1
mednarodni izpiti 1
neform. izobrazba 1
neuniversitetinis aukstasis 1
neverificirana diploma 1
okj 4
okj képzés 1
pedagogical qualifications 1
pedagoška dokvalifikacija 1
pedagoško andragoška izobrazba 2
pedagoško andragoško izobraževanje 1
podiplomski program 1
podiplomsko usposabljanje 2
posztgraduális szakképzés 1
pravo 1
pridobitev strokovnega naziva 1
pripravništvo 2
pripravništvo pravosod.izpita 1
profesinis bakalauras 1
prywatna szkoŁa 1
przedmioty w języku angielskim 1
qualification course 1
ravnateljski izpit 1
razredni pouk angleščine 1
sodniško pripravništvo 1
specialiosios profesines studijos 1
specifično strok.izobraževanje 1
speciális képzés 2
specjalizacja 1
strokovni 1
strokovno uspos. 1
studijos uzsienyje 1
studijos vyko lygiagreciai bakalauro studijoms 1
studium 6
studium masaŻu 1
szakirány 1
szakirányú posztgraduális 1
szakirányú tanfolyam 1
szakirányú továbbképzés 1
szakképzés 3
szakvizsgás 1
szakállatorvosi képzés 1
szkolenie 1
tanfolyam 12
tanfolyam, amit a SZTE egyik kollágiuma szervezett 1
tolmács és szakfordító képzés 1
training 1
usposabljanje na siq lj. 1
učenje jezika 1
visokošolski 1
višje štabno usposabljanje častnikov sv 1
vojaška specializacija 1
za izpopolnjevanje 1
érettségire épülő felsőfokú szakképzés 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 0

B7TR2TPO Type of study/training programme 2: other

Please provide information on these study/training programmes. Type of study/training programme. Study / training programme 2. Other (please specify):

Value 86343 Frequency
. 2
10men magistrines studijos 1
30,60, 120 órás akkteditált képzések 1
MAster 1
Másoddiplomás képzés 1
OKJ 7
OKJ- s tanfolyam 1
OKJ-s képzés 2
advocat practice 1
akkreditált tanfolyam (TF ) 1
at work 1
aukstesnioji, skandinavijos sistema 1
course 7
defektološka dokvalifikacija 1
diplomuotas inzinierius 1
dodatno izobr. 1
dokvalifikacija 1
international certificate 1
international qualifications 1
inženir pooblaščen 1
izmenjava študentov 1
japti 1
kulfoldi foiskola szeru 1
kurs 1
középfokú szakképzés 2
licenca -poobl.računov.j.s. 1
mednarodni certifikat 1
munkahelyi képzés 1
odvetniško pripravništvo 1
pedagoško-andragoško usposabljanje 1
pod.študijv španiji 1
podiplomsko usposabljanje 1
post college studium 1
praksa za pdi 1
pravniški drž.izpit 1
pravosodni izpit 1
prekybininko 1
projekt zrsš 1
qualification course 2
revizor 1
rezidensképzés 1
smučarska zveza slovenije 1
stanag angl. j. 1
strokovni seminarji 1
studium 2
szakirány 2
szakirányú továbbképzés 1
szakképzés 1
szkolenie 1
tanfolyam 2
tečaj 1
tečajpol. ekonomskih tem 1
training 1
training with authorisation to train 1
uspos.za strok.izpit 1
usposabljanje na sodišču 1
vientisos studijos 1
vientisosios studijos 1
workshops 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 0

B7SUBLV1 (N) Sublevel of additional study or training programme 1

Value 87342 Frequency
1 ISCED 5A specialist degree (med., dent., vet.) or ISCED 6 le 205
2 ISCED 5A long programme providing direct access to doctorate 1464
3 ISCED 5A long programme not providing direct access to docto 634
4 ISCED 5A short or ISCED 5B programme 0
9 Other programme 0
-9 No answer 6661
-3 Not relevant: no additional education 0
-1 Not relevant: qualification not (yet) gained 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2303 6661 1 3

Valid range from 1 to 9

B7SUBLV2 (N) Sublevel of additional study or training programme 2

Value 88341 Frequency
1 ISCED 5A specialist degree (med., dent., vet.) or ISCED 6 le 124
2 ISCED 5A long programme providing direct access to doctorate 275
3 ISCED 5A long programme not providing direct access to docto 110
4 ISCED 5A short or ISCED 5B programme 0
9 Other programme 0
-9 No answer 8455
-3 Not relevant: no additional education 0
-1 Not relevant: qualification not (yet) gained 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 8455 1 3

Valid range from 1 to 9

B7HILEVC (N) Highest educational sublevel currently attained

Value 89340 Frequency
1 ISCED 5A specialist degree (med., dent., vet.) or ISCED 6 le 71
2 ISCED 5A long programme providing direct access to doctorate 2774
3 ISCED 5A long programme not providing direct access to docto 5897
-9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8742 222 1 3

Valid range from 1 to 3

B7HILVJ1 (N) Highest educational sublevel attained by start of 1st job

Value 90339 Frequency
1 ISCED 5A specialist degree (med., dent., vet.) or ISCED 6 le 2
2 ISCED 5A long programme providing direct access to doctorate 2328
3 ISCED 5A long programme not providing direct access to docto 6412
-9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8742 222 1 3

Valid range from 1 to 3

B7YOHE1 (N) Years of higher education additional study or training programme 1

Value 91338 Frequency
-9 No answer 6661
-3 Not relevant: no additional education 0
-1 Not relevant: qualification not (yet) gained 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2303 6661 4 10 5.799 1.377

Valid range from 4 to 10

B7YOHE2 (N) Years of higher education additional study or training programme 2

Value 92337 Frequency
-9 No answer 8455
-3 Not relevant: no additional education 0
-1 Not relevant: qualification not (yet) gained 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 8455 4 10 6.185 1.669

Valid range from 4 to 10

B7YOHEC (N) Years of higher education currently attained

Value 93336 Frequency
-9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8742 222 3 10