Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB711
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2009

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s stanjem v Sloveniji, finančna situacija v gospodinjstvu, zaupanje informacijam na televizijskih programih, družbena izključenost, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, parlamentarno odločanje, Evropski parlament, izbor stranke za volitve v parlament, evropske volitve, udeležba na volitvah, gospodarska kriza, klimatske spremembe

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKI PARLAMENT, PODNEBNA SPREMEMBA, GOSPODARSKA RECESIJA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPSKI PARLAMENT IN VOLITVE
EKONOMSKA KRIZA
KLIMATSKE SPREMEMBE
KEMIČNI IZDELKI


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, o njihovem pogledu na trenutno gospodarsko in zaposlitveno situacijo v lastnem gospodinjstvu, v državi, Evropski uniji in po svetu. Dodatna vprašanja so zadevala njihova pričakovanja v naslednjih 12 mesecih, vprašani pa so bili še, s katerimi težavami so se soočali zasebno in na ravni države. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, če menijo, da je njihova država kaj pridobila s članstvom v EU ter splošna vprašanja o usmerjenosti njihove države, EU in Združenih držav Amerike, ter o njihovem zaupanju v določene institucije. Anketirani so bili vprašani še o osebni finančni situaciji, pogledih na življenje otrok danes, na družbeno izključenost in brezdomstvo ter o zaupanju v informativne medije. Vprašanja so se navezovala še na zadnje parlamentarne volitve v anketirančevi državi in na to, katero politično stranko podpirajo. Drug pomemben sklop se je osredotočal na Evropski parlament in volitve. Respondenti so bili vprašani o tem, kako dobro poznajo Evropski parlament, kakšen je njihov vtis o njem in kakšno mnenje imajo o njegovi vlogi, politikah in vrednotah. Anketiranci so prepoznali datum naslednjih evropskih volitev, izrazili kriterije pri izbiranju političnega kandidata, razloge za neudeležbo na volitvah ter pomembne teme, na katere bi se morala osredotočiti kampanja pri naslednjih volitvah. Tretji pomemben del se je osredotočal na ekonomsko krizo. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o posledicah ekonomske krize, izrazili mnenje o tem, katera vlada ali druga entiteta je po njihovem mnenju najbolj sposobna pri spopadanju s krizo, kakšna je vloga EU in držav članic v krizi in če je sprejetje evra pozitivno ali negativno vplivalo na ekonomijo v njihovi državi. Vprašani so bili še za mnenje o politikah, katerih cilj je bil ublažiti krizo. Četrto poglavje se je nanašalo na podnebne spremembe. Respondenti so izrazili svoje poglede na to, koliko so klimatske spremembe pomembne glede na druge svetovne probleme, izrazili mnenje o resnosti klimatskih sprememb ter o tem, kako močno informirani se čutijo v zvezi s to temo. Dodatna vprašanja so poizvedovala o njihovem poznavanju klimatskih sprememb in ukrepih v boju proti spremembam. Zadnji velik poudarek je bil na kemičnih proizvodih. Anketiranci so identificirali potrošniški proizvod, ki vsebuje kemikalije, ki škodujejo uporabniku, mejo tveganja pri uporabi določenih produktov ter navesti komu zaupajo pri zaščiti proti zdravstvenim in okoljskim nevarnostim. Dodatna vprašanja so se navezovala na poznavanje izpostavljenosti kemičnim snovem, katere informacijske vire anketiranci preferirajo glede varne uporabe produktov, o označevanju kemičnih snovi v produktih ter mnenje o tem, če bi moral proizvajalec biti pravno odgovoren za škodo, ki so jo povzročili njegovi izdelki. Vprašani so bili še glede branja navodil o uporabi produktov, če si barvajo lase ali uporabljajo kremo za zaščito pred UV žarki ter o potencialnih zdravstvenih tveganjih zaradi uporabe teh izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin, o tipu in velikosti kraja bivanja ter o jeziku anketiranca.

Methodology


Collection date: 16. januar 2009 - 21. februar 2009, Avstrija: 19. januar 2009 - 09. februar 2009,, Belgija: 22. januar 2009 - 21. februar 2009,, Bolgarija: 16. januar 2009 - 30. januar 2009,, Ciper (Republika): 21. januar 2009 - 15. februar 2009,, Hrvaška: 18. januar 2009 - 08. februar 2009,, Češka: 22. januar 2009 - 12. februar 2009,, Danska: 19. januar 2009 - 18. februar 2009,, Estonija: 17. januar 2009 - 09. februar 2009,, Finska: 23. januar 2009 - 17. februar 2009,, Francija: 17. januar 2009 - 11. februar 2009,, Nemčija: 17. januar 2009 - 10. februar 2009,, Velika Britanija: 22. januar 2009 - 18. februar 2009,, Grčija: 21. januar 2009 - 12. februar 2009,, Madžarska: 23. januar 2009 - 13. februar 2009,, Irska (Republika): 20 januar 2009 - 12. februar 2009,, Italija: 21. januar 2009 - 06. februar 2009,, Latvija: 23. januar 2009 - 11. februar 2009,, Litva: 22. januar 2009 - 03. februar 2009,, Luksemburg: 17. januar 2009 - 13. februar 2009,, Makedonija (NJRM): 17. januar 2009 - 24. januar 2009,, Malta: 16. januar 2009 - 12. februar 2009,, Nizozemska: 24. januar 2009 - 21. februar 2009,, Severna Irska: 22. januar 2009 - 14. februar 2009,, Poljska: 25. januar 2009 - 17. februar 2009,, Portugalska: 26. januar 2009 - 13. februar 2009,, Romunija: 16. januar 2009 - 12. februar 2009,, Slovaška: 20. januar 2009 - 13. februar 2009,, Slovenija: 17. januar 2009 - 13. februar 2009,, Španija: 20. januar 2009 - 13. februar 2009,, Švedska: 22. januar 2009 - 13. februar 2009,, Turčija: 17. januar 2009 - 10. februar 2009,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 24. januar 2009 - 11. februar 2009.
Date of production: 2009
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB711 - Evrobarometer 71.1 januar - februar 2009 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 769
  • number of units: 30232

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4971 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 4971 to 4971

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4971 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 4971 to 4971

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.1.0 (2011-10-17) 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1769 Frequency
4971 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 4971 to 4971

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2768 Frequency
4971 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 4971 to 4971

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3767 Frequency
3.1.0 (2011-10-17) 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4766 Frequency
711 Eurobarometer 71.1 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 711 to 711

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 1000001 63001009 24972036.894 16673360.849

Valid range from 1000001 to 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6764 Frequency
1 France 1035
2 Belgium 1018
3 The Netherlands 1044
4 Germany West 1006
5 Italy 1060
6 Luxembourg 504
7 Denmark 1016
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1005
10 Northern Ireland 309
11 Greece 1000
12 Spain 1003
13 Portugal 1000
14 Germany East 517
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1017
17 Sweden 1017
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1050
21 Estonia 1003
22 Hungary 1023
23 Latvia 1001
24 Lithuania 1010
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1025
28 Slovenia 1008
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1043
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7763 Frequency
AT 1000
BE 1018
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1050
DE-E 517
DE-W 1006
DK 1016
EE 1003
ES 1003
FI 1017
FR 1035
GB-GBN 1005
GB-NIR 309
GR 1000
HR 1000
HU 1023
IE 1000
IT 1060
LT 1010
LU 504
LV 1001
MK 1009
MT 500
NL 1044
PL 1000
PT 1000
RO 1043
SE 1017
SI 1008
SK 1025
TR 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0.33 3.255 1 0.343

Valid range from 0.33 to 3.2549

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9761 Frequency
0 Other 28918
1 United Kingdom 1314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 3.498 0.0435 0.242

Valid range from 0 to 3.49791

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11759 Frequency
0 Other 28709
1 Germany 1523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 3.719 0.0504 0.256

Valid range from 0 to 3.718644

v13 NATION GROUP EU6

Value 13757 Frequency
0 Other 24565
1 EU6 5667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 5.273 0.187 0.522

Valid range from 0 to 5.272709

v15 NATION GROUP EU9

Value 15755 Frequency
0 Other 21235
1 EU9 8997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 6.227 0.298 0.694

Valid range from 0 to 6.226792

v17 NATION GROUP EU10

Value 17753 Frequency
0 Other 20235
1 EU10 9997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 6.665 0.331 0.74

Valid range from 0 to 6.66452

v19 NATION GROUP EU12

Value 19751 Frequency
0 Other 18232
1 EU12 12000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 6.682 0.397 0.774

Valid range from 0 to 6.682139

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21749 Frequency
0 Other 17715
1 EU12+ 12517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 6.671 0.414 0.779

Valid range from 0 to 6.671305

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23747 Frequency
0 Other 27198
1 EU NMS 3 3034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 3.192 0.1 0.331

Valid range from 0 to 3.191885

v25 NATION GROUP EU15

Value 25745 Frequency
0 Other 14681
1 EU15 15551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 7.79 0.514 0.898

Valid range from 0 to 7.789932

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27743 Frequency
0 Other 21108
1 EU NMS 10 9124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 7.236 0.302 0.925

Valid range from 0 to 7.236175

v29 NATION GROUP EU25

Value 29741 Frequency
0 Other 5557
1 EU25 24675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 10.346 0.816 1.187

Valid range from 0 to 10.346264

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31739 Frequency
0 Other 26184
1 AC/CC 4048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 7.544 0.134 0.503

Valid range from 0 to 7.544482

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33737 Frequency
0 Other 28189
1 AC (BG RO) 2043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 2.644 0.0676 0.286

Valid range from 0 to 2.643613

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 35735 Frequency
0 Other 28227
1 CC (TR HR) 2005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 5.55 0.0663 0.35

Valid range from 0 to 5.549551

v37 NATION GROUP EU27

Value 37733 Frequency
0 Other 3514
1 EU27 26718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 10.507 0.884 1.189

Valid range from 0 to 10.506998

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Value 39731 Frequency
0 Other 19065
1 EU NMS 12 11167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 6.297 0.369 0.892

Valid range from 0 to 6.297014

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 41729 Frequency
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 10.184 0.967 1.215

Valid range from 0 to 10.184329

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 43727 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 10.327 0.983 1.229

Valid range from 0 to 10.32735

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 45725 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 1 to 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0.0111 10.498 1 1.249

Valid range from 0.011071 to 10.497709

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 47723 Frequency
0 Other 14991
1 EURO ZONE 2009 15241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 9.27 0.504 0.974

Valid range from 0 to 9.269739

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 49721 Frequency
0 Other 18755
1 NON EURO ZONE 2009 11477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 10.898 0.38 0.905

Valid range from 0 to 10.897566

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 51719 Frequency
0 Other 22102
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v52 W84 WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 0 4.991 0.269 0.71

Valid range from 0 to 4.991228

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0 166.199 157599.469 15012.748 18757.412

Valid range from 166.199448 to 157599.46875

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 54716 Frequency
0 Not mentioned 29228
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 55715 Frequency
0 Not mentioned 29210
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 56714 Frequency
0 Not mentioned 28697
1 Mentioned 1535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 57713 Frequency
0 Not mentioned 29226
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 58712 Frequency
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 59711 Frequency
0 Not mentioned 29184
1 Mentioned 1048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 60710 Frequency
0 Not mentioned 29233
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 61709 Frequency
0 Not mentioned 29128
1 Mentioned 1104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 62708 Frequency
0 Not mentioned 29853
1 Mentioned 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 63707 Frequency
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 64706 Frequency
0 Not mentioned 29160
1 Mentioned 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 65705 Frequency
0 Not mentioned 28943
1 Mentioned 1289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 66704 Frequency
0 Not mentioned 29246
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 67703 Frequency
0 Not mentioned 29229
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 68702 Frequency
0 Not mentioned 29214
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 69701 Frequency
0 Not mentioned 29730
1 Mentioned 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 70700 Frequency
0 Not mentioned 29181
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 71699 Frequency
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 72698 Frequency
0 Not mentioned 29204
1 Mentioned 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 73697 Frequency
0 Not mentioned 29227
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 74696 Frequency
0 Not mentioned 29211
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 75695 Frequency
0 Not mentioned 29736
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 76694 Frequency
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 77693 Frequency
0 Not mentioned 29181
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 78692 Frequency
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 79691 Frequency
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 80690 Frequency
0 Not mentioned 29165
1 Mentioned 1067
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 81689 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 29227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 29227

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 82688 Frequency
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 29232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29232

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 83687 Frequency
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 0

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 84686 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1009
9 Inap. (not 34 in V6) 29223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 29223

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 85685 Frequency
0 Not mentioned 30165
1 Mentioned 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY DK

Value 86684 Frequency
0 Not mentioned 30231
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30232 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA1 POL DISCUSSION NATIONAL - FREQ

Value 87683 Frequency
1 Frequently 6448
2 Occasionally 16804
3 Never 6832
4 DK 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30084 148

Valid range from 1 to 3

v88 QA1 POL DISCUSSION EUROPEAN - FREQ

Value 88682 Frequency
1 Frequently 3704
2 Occasionally 16221
3 Never 10049
4 DK 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29974 258

Valid range from 1 to 3

v89 QA1 POL DISCUSSION GLOBAL - FREQ

Value 89681 Frequency
1 Frequently 4284
2 Occasionally 16452
3 Never 9209
4 DK 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29945 287

Valid range from 1 to 3

v90 QA2 LIFE SATISFACTION

Value 90680 Frequency
1 Very satisfied 5852
2 Fairly satisfied 15970
3 Not very satisfied 6031
4 Not at all satisfied 2164
5 DK 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30017 215

Valid range from 1 to 4

v91 QA3A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 91679 Frequency
1 Very good 386
2 Rather good 6475
3 Rather bad 14073
4 Very bad 8343
5 DK 455
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29277 955

Valid range from 1 to 4

v92 QA3A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 92678 Frequency
1 Very good 415
2 Rather good 7271
3 Rather bad 14689
4 Very bad 5044
5 DK 2313
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27419 2813

Valid range from 1 to 4

v93 QA3A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 93677 Frequency
1 Very good 276
2 Rather good 4429
3 Rather bad 15883
4 Very bad 6805
5 DK 2339
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27393 2839

Valid range from 1 to 4

v94 QA3A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 94676 Frequency
1 Very good 3704
2 Rather good 11651
3 Rather bad 5482
4 Very bad 3203
5 DK 5692
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24040 6192

Valid range from 1 to 4

v95 QA3A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 95675 Frequency
1 Very good 2349
2 Rather good 15972
3 Rather bad 8166
4 Very bad 2765
5 DK 480
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29252 980

Valid range from 1 to 4

v96 QA3A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 96674 Frequency
1 Very good 299
2 Rather good 4930
3 Rather bad 13669
4 Very bad 10041
5 DK 793
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28939 1293

Valid range from 1 to 4

v97 QA3B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 97673 Frequency
1 Very good 17
2 Rather good 102
3 Rather bad 152
4 Very bad 216
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 29745

Valid range from 1 to 4

v98 QA3B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 98672 Frequency
1 Very good 39
2 Rather good 129
3 Rather bad 138
4 Very bad 141
5 DK 53
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 29785

Valid range from 1 to 4

v99 QA3B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 99671 Frequency
1 Very good 13
2 Rather good 75
3 Rather bad 192
4 Very bad 173
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 29779

Valid range from 1 to 4

v100 QA3B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 100670 Frequency
1 Very good 20
2 Rather good 183
3 Rather bad 120
4 Very bad 138
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 29771

Valid range from 1 to 4

v101 QA3B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 101669 Frequency
1 Very good 23
2 Rather good 224
3 Rather bad 134
4 Very bad 109
5 DK 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 29742

Valid range from 1 to 4

v102 QA3B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 102668 Frequency
1 Very good 9
2 Rather good 75
3 Rather bad 144
4 Very bad 228
5 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 29776

Valid range from 1 to 4

v103 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 103667 Frequency
1 Better 5744
2 Worse 7330
3 Same 15739
4 DK 919
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28813 1419

Valid range from 1 to 3

v104 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 104666 Frequency
1 Better 3937
2 Worse 16731
3 Same 7759
4 DK 1305
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28427 1805

Valid range from 1 to 3

v105 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 105665 Frequency
1 Better 4290
2 Worse 8596
3 Same 15873
4 DK 973
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28759 1473

Valid range from 1 to 3

v106 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 106664 Frequency
1 Better 2959
2 Worse 19081
3 Same 6295
4 DK 1397
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28335 1897

Valid range from 1 to 3

v107 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 107663 Frequency
1 Better 3582
2 Worse 5127
3 Same 16853
4 DK 4170
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25562 4670

Valid range from 1 to 3

v108 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 108662 Frequency
1 Better 4068
2 Worse 13985
3 Same 8225
4 DK 3454
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26278 3954

Valid range from 1 to 3

v109 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 109661 Frequency
1 Better 4110
2 Worse 14885
3 Same 7376
4 DK 3361
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26371 3861

Valid range from 1 to 3

v110 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 110660 Frequency
1 Better 97
2 Worse 127
3 Same 200
4 DK 76
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 29808

Valid range from 1 to 3

v111 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 111659 Frequency
1 Better 69
2 Worse 221
3 Same 142
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 29800

Valid range from 1 to 3

v112 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 112658 Frequency
1 Better 73
2 Worse 144
3 Same 212
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 29803

Valid range from 1 to 3

v113 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 113657 Frequency
1 Better 54
2 Worse 205
3 Same 140
4 DK 101
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 29833

Valid range from 1 to 3

v114 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 114656 Frequency
1 Better 76
2 Worse 119
3 Same 205
4 DK 100
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 29832

Valid range from 1 to 3

v115 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 115655 Frequency
1 Better 117
2 Worse 125
3 Same 129
4 DK 129
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
371 29861

Valid range from 1 to 3

v116 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 116654 Frequency
1 Better 103
2 Worse 167
3 Same 115
4 DK 115
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
385 29847

Valid range from 1 to 3

v117 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 117653 Frequency
0 Not mentioned 24666
1 Mentioned 5066
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v118 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 118652 Frequency
0 Not mentioned 15479
1 Mentioned 14253
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v119 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 119651 Frequency
0 Not mentioned 22212
1 Mentioned 7520
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v120 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 120650 Frequency
0 Not mentioned 28122
1 Mentioned 1610
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v121 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 121649 Frequency
0 Not mentioned 15859
1 Mentioned 13873
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v122 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 122648 Frequency
0 Not mentioned 28567
1 Mentioned 1165
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v123 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 123647 Frequency
0 Not mentioned 29321
1 Mentioned 411
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v124 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 124646 Frequency
0 Not mentioned 28670
1 Mentioned 1062
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v125 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 125645 Frequency
0 Not mentioned 28203
1 Mentioned 1529
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v126 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTH CARE SYSTEM

Value 126644 Frequency
0 Not mentioned 25751
1 Mentioned 3981
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v127 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 127643 Frequency
0 Not mentioned 28341
1 Mentioned 1391
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v128 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 128642 Frequency
0 Not mentioned 27419
1 Mentioned 2313
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v129 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT

Value 129641 Frequency
0 Not mentioned 28702
1 Mentioned 1030
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v130 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 130640 Frequency
0 Not mentioned 28167
1 Mentioned 1565
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v131 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 131639 Frequency
0 Not mentioned 29216
1 Mentioned 516
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v132 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 132638 Frequency
0 Not mentioned 29555
1 Mentioned 177
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v133 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 133637 Frequency
0 Not mentioned 27417
1 Mentioned 2315
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v134 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 134636 Frequency
0 Not mentioned 21093
1 Mentioned 8639
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v135 QA5B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Value 135635 Frequency
0 Not mentioned 16704
1 Mentioned 13028
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v136 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 136634 Frequency
0 Not mentioned 26937
1 Mentioned 2795
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v137 QA5B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 137633 Frequency
0 Not mentioned 23720
1 Mentioned 6012
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v138 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 138632 Frequency
0 Not mentioned 29129
1 Mentioned 603
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v139 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AF

Value 139631 Frequency
0 Not mentioned 29487
1 Mentioned 245
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v140 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 140630 Frequency
0 Not mentioned 28093
1 Mentioned 1639
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v141 QA5B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 141629 Frequency
0 Not mentioned 29006
1 Mentioned 726
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v142 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Value 142628 Frequency
0 Not mentioned 24160
1 Mentioned 5572
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v143 QA5B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 143627 Frequency
0 Not mentioned 27386
1 Mentioned 2346
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v144 QA5B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 144626 Frequency
0 Not mentioned 24767
1 Mentioned 4965
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v145 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Value 145625 Frequency
0 Not mentioned 28192
1 Mentioned 1540
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v146 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 146624 Frequency
0 Not mentioned 27809
1 Mentioned 1923
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v147 QA5B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 147623 Frequency
0 Not mentioned 29132
1 Mentioned 600
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v148 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 148622 Frequency
0 Not mentioned 28652
1 Mentioned 1080
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29732 500

Valid range from 0 to 1

v149 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 149621 Frequency
0 Not mentioned 391
1 Mentioned 109
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v150 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 150620 Frequency
0 Not mentioned 234
1 Mentioned 266
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v151 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Value 151619 Frequency
0 Not mentioned 365
1 Mentioned 135
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v152 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 152618 Frequency
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v153 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 153617 Frequency
0 Not mentioned 298
1 Mentioned 202
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v154 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 154616 Frequency
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v155 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 155615 Frequency
0 Not mentioned 393
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v156 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 156614 Frequency
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v157 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 157613 Frequency
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v158 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Value 158612 Frequency
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v159 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 159611 Frequency
0 Not mentioned 468
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v160 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 160610 Frequency
0 Not mentioned 494
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v161 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTEC

Value 161609 Frequency
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v162 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 162608 Frequency
0 Not mentioned 483
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v163 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 163607 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v164 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Value 164606 Frequency
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v165 QA5D IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 165605 Frequency
0 Not mentioned 459
1 Mentioned 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v166 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 166604 Frequency
0 Not mentioned 223
1 Mentioned 277
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v167 QA5D IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Value 167603 Frequency
0 Not mentioned 330
1 Mentioned 170
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v168 QA5D IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 168602 Frequency
0 Not mentioned 454
1 Mentioned 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v169 QA5D IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 169601 Frequency
0 Not mentioned 332
1 Mentioned 168
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v170 QA5D IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 170600 Frequency
0 Not mentioned 478
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v171 QA5D IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Value 171599 Frequency
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v172 QA5D IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 172598 Frequency
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v173 QA5D IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 173597 Frequency
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v174 QA5D IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Value 174596 Frequency
0 Not mentioned 480
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v175 QA5D IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 175595 Frequency
0 Not mentioned 441
1 Mentioned 59
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v176 QA5D IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 176594 Frequency
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v177 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Value 177593 Frequency
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v178 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 178592 Frequency
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v179 QA5D IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 179591 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v180 QA5D IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 180590 Frequency
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29732

Valid range from 0 to 1

v181 QA6A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 181589 Frequency
1 Good thing 14061
2 Neither nor (3) 7714
3 Bad thing (2) 3845
4 DK 1098
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25620 4612

Valid range from 1 to 3

v182 QA7A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Value 182588 Frequency
1 Benefited 15767
2 Not benefited 7854
3 DK 3097
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23621 6611

Valid range from 1 to 2

v183 QA6B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Value 183587 Frequency
1 Good thing 1322
2 Neither nor (3) 755
3 Bad thing (2) 777
4 DK 160
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2854 27378

Valid range from 1 to 3

v184 QA7B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Value 184586 Frequency
1 Would benefit 1599
2 Would not benefit 1090
3 DK 325
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 27543

Valid range from 1 to 2

v185 QA6C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Value 185585 Frequency
1 Good thing 247
2 Neither nor (3) 121
3 Bad thing (2) 74
4 DK 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 29790

Valid range from 1 to 3

v186 QA7C EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT - CY-TCC

Value 186584 Frequency
1 Would benefit 275
2 Would not benefit 106
3 DK 119
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
381 29851

Valid range from 1 to 2

v187 QA8A PRESENT DIRECTION - COUNTRY

Value 187583 Frequency
1 Right direction 7198
2 Wrong direction 16035
3 Neither nor (SPONT.) 5341
4 DK 1158
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28574 1658

Valid range from 1 to 3

v188 QA8A PRESENT DIRECTION - EUROPEAN UNION

Value 188582 Frequency
1 Right direction 9175
2 Wrong direction 10864
3 Neither nor (SPONT.) 6135
4 DK 3558
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26174 4058

Valid range from 1 to 3

v189 QA8A PRESENT DIRECTION - USA

Value 189581 Frequency
1 Right direction 11469
2 Wrong direction 9023
3 Neither nor (SPONT.) 4299
4 DK 4941
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24791 5441

Valid range from 1 to 3

v190 QA8B PRESENT DIRECTION - CY-TCC

Value 190580 Frequency
1 Right direction 38
2 Wrong direction 323
3 Neither nor (SPONT.) 93
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 29778

Valid range from 1 to 3

v191 QA8B PRESENT DIRECTION - EUROPEAN UNION

Value 191579 Frequency
1 Right direction 127
2 Wrong direction 164
3 Neither nor (SPONT.) 98
4 DK 111
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 29843

Valid range from 1 to 3

v192 QA8B PRESENT DIRECTION - USA

Value 192578 Frequency
1 Right direction 131
2 Wrong direction 171
3 Neither nor (SPONT.) 81
4 DK 117
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 29849

Valid range from 1 to 3

v193 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Value 193577 Frequency
1 Tend to trust 12130
2 Tend not to trust 16137
3 DK 1465
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28267 1965

Valid range from 1 to 2

v194 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Value 194576 Frequency
1 Tend to trust 11498
2 Tend not to trust 16354
3 DK 1880
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27852 2380

Valid range from 1 to 2

v195 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Value 195575 Frequency
1 Tend to trust 14910
2 Tend not to trust 11633
3 DK 3689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26543 3689

Valid range from 1 to 2

v196 QA10 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Value 196574 Frequency
1 Very positive 2119
2 Fairly positive 10706
3 Neutral 11471
4 Fairly negative 3959
5 Very negative 1222
6 DK 755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29477 755

Valid range from 1 to 5

v197 QA11 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Value 197573 Frequency
1 Tend to trust 14356
2 Tend not to trust 10592
3 DK 5284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24948 5284

Valid range from 1 to 2

v198 QA11 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Value 198572 Frequency
1 Tend to trust 13598
2 Tend not to trust 10376
3 DK 6258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23974 6258

Valid range from 1 to 2

v199 QA11 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Value 199571 Frequency
1 Tend to trust 13178
2 Tend not to trust 10617
3 DK 6437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23795 6437

Valid range from 1 to 2

v200 QA12 HH PURCHASE POWER - LAST 5 YEARS

Value 200570 Frequency
1 Improved 5575
2 Stayed about the same 9936
3 Got worse 14401
4 DK 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29912 320

Valid range from 1 to 3

v201 QA13 DIFFICULTIES TO MAKE ENDS MEET

Value 201569 Frequency
1 Totally agree 5606
2 Tend to agree 8673