Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB711
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2009

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s stanjem v Sloveniji, finančna situacija v gospodinjstvu, zaupanje informacijam na televizijskih programih, družbena izključenost, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, parlamentarno odločanje, Evropski parlament, izbor stranke za volitve v parlament, evropske volitve, udeležba na volitvah, gospodarska kriza, klimatske spremembe

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPSKI PARLAMENT IN VOLITVE
EKONOMSKA KRIZA
KLIMATSKE SPREMEMBE
KEMIČNI IZDELKI


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, o njihovem pogledu na trenutno gospodarsko in zaposlitveno situacijo v lastnem gospodinjstvu, v državi, Evropski uniji in po svetu. Dodatna vprašanja so zadevala njihova pričakovanja v naslednjih 12 mesecih, vprašani pa so bili še, s katerimi težavami so se soočali zasebno in na ravni države. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, če menijo, da je njihova država kaj pridobila s članstvom v EU ter splošna vprašanja o usmerjenosti njihove države, EU in Združenih držav Amerike, ter o njihovem zaupanju v določene institucije. Anketirani so bili vprašani še o osebni finančni situaciji, pogledih na življenje otrok danes, na družbeno izključenost in brezdomstvo ter o zaupanju v informativne medije. Vprašanja so se navezovala še na zadnje parlamentarne volitve v anketirančevi državi in na to, katero politično stranko podpirajo. Drug pomemben sklop se je osredotočal na Evropski parlament in volitve. Respondenti so bili vprašani o tem, kako dobro poznajo Evropski parlament, kakšen je njihov vtis o njem in kakšno mnenje imajo o njegovi vlogi, politikah in vrednotah. Anketiranci so prepoznali datum naslednjih evropskih volitev, izrazili kriterije pri izbiranju političnega kandidata, razloge za neudeležbo na volitvah ter pomembne teme, na katere bi se morala osredotočiti kampanja pri naslednjih volitvah. Tretji pomemben del se je osredotočal na ekonomsko krizo. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o posledicah ekonomske krize, izrazili mnenje o tem, katera vlada ali druga entiteta je po njihovem mnenju najbolj sposobna pri spopadanju s krizo, kakšna je vloga EU in držav članic v krizi in če je sprejetje evra pozitivno ali negativno vplivalo na ekonomijo v njihovi državi. Vprašani so bili še za mnenje o politikah, katerih cilj je bil ublažiti krizo. Četrto poglavje se je nanašalo na podnebne spremembe. Respondenti so izrazili svoje poglede na to, koliko so klimatske spremembe pomembne glede na druge svetovne probleme, izrazili mnenje o resnosti klimatskih sprememb ter o tem, kako močno informirani se čutijo v zvezi s to temo. Dodatna vprašanja so poizvedovala o njihovem poznavanju klimatskih sprememb in ukrepih v boju proti spremembam. Zadnji velik poudarek je bil na kemičnih proizvodih. Anketiranci so identificirali potrošniški proizvod, ki vsebuje kemikalije, ki škodujejo uporabniku, mejo tveganja pri uporabi določenih produktov ter navesti komu zaupajo pri zaščiti proti zdravstvenim in okoljskim nevarnostim. Dodatna vprašanja so se navezovala na poznavanje izpostavljenosti kemičnim snovem, katere informacijske vire anketiranci preferirajo glede varne uporabe produktov, o označevanju kemičnih snovi v produktih ter mnenje o tem, če bi moral proizvajalec biti pravno odgovoren za škodo, ki so jo povzročili njegovi izdelki. Vprašani so bili še glede branja navodil o uporabi produktov, če si barvajo lase ali uporabljajo kremo za zaščito pred UV žarki ter o potencialnih zdravstvenih tveganjih zaradi uporabe teh izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin, o tipu in velikosti kraja bivanja ter o jeziku anketiranca.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. januar 2009 - 21. februar 2009, Avstrija: 19. januar 2009 - 09. februar 2009,, Belgija: 22. januar 2009 - 21. februar 2009,, Bolgarija: 16. januar 2009 - 30. januar 2009,, Ciper (Republika): 21. januar 2009 - 15. februar 2009,, Hrvaška: 18. januar 2009 - 08. februar 2009,, Češka: 22. januar 2009 - 12. februar 2009,, Danska: 19. januar 2009 - 18. februar 2009,, Estonija: 17. januar 2009 - 09. februar 2009,, Finska: 23. januar 2009 - 17. februar 2009,, Francija: 17. januar 2009 - 11. februar 2009,, Nemčija: 17. januar 2009 - 10. februar 2009,, Velika Britanija: 22. januar 2009 - 18. februar 2009,, Grčija: 21. januar 2009 - 12. februar 2009,, Madžarska: 23. januar 2009 - 13. februar 2009,, Irska (Republika): 20 januar 2009 - 12. februar 2009,, Italija: 21. januar 2009 - 06. februar 2009,, Latvija: 23. januar 2009 - 11. februar 2009,, Litva: 22. januar 2009 - 03. februar 2009,, Luksemburg: 17. januar 2009 - 13. februar 2009,, Makedonija (NJRM): 17. januar 2009 - 24. januar 2009,, Malta: 16. januar 2009 - 12. februar 2009,, Nizozemska: 24. januar 2009 - 21. februar 2009,, Severna Irska: 22. januar 2009 - 14. februar 2009,, Poljska: 25. januar 2009 - 17. februar 2009,, Portugalska: 26. januar 2009 - 13. februar 2009,, Romunija: 16. januar 2009 - 12. februar 2009,, Slovaška: 20. januar 2009 - 13. februar 2009,, Slovenija: 17. januar 2009 - 13. februar 2009,, Španija: 20. januar 2009 - 13. februar 2009,, Švedska: 22. januar 2009 - 13. februar 2009,, Turčija: 17. januar 2009 - 10. februar 2009,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 24. januar 2009 - 11. februar 2009.
Čas izdelave: 2009
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11756.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB711 - Evrobarometer 71.1 januar - februar 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 769
  • število enot: 30232

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4971 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 4971 do 4971

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4971 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 4971 do 4971

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.1.0 (2011-10-17) 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1769 Frekvenca
4971 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 4971 do 4971

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2768 Frekvenca
4971 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 4971 do 4971

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3767 Frekvenca
3.1.0 (2011-10-17) 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4766 Frekvenca
711 Eurobarometer 71.1 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 711 do 711

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 1000001 63001009 24972036.894 16673360.849

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6764 Frekvenca
1 France 1035
2 Belgium 1018
3 The Netherlands 1044
4 Germany West 1006
5 Italy 1060
6 Luxembourg 504
7 Denmark 1016
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1005
10 Northern Ireland 309
11 Greece 1000
12 Spain 1003
13 Portugal 1000
14 Germany East 517
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1017
17 Sweden 1017
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1050
21 Estonia 1003
22 Hungary 1023
23 Latvia 1001
24 Lithuania 1010
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1025
28 Slovenia 1008
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1043
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7763 Frekvenca
AT 1000
BE 1018
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1050
DE-E 517
DE-W 1006
DK 1016
EE 1003
ES 1003
FI 1017
FR 1035
GB-GBN 1005
GB-NIR 309
GR 1000
HR 1000
HU 1023
IE 1000
IT 1060
LT 1010
LU 504
LV 1001
MK 1009
MT 500
NL 1044
PL 1000
PT 1000
RO 1043
SE 1017
SI 1008
SK 1025
TR 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0.33 3.255 1 0.343

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.2549

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9761 Frekvenca
0 Other 28918
1 United Kingdom 1314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 3.498 0.0435 0.242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.49791

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11759 Frekvenca
0 Other 28709
1 Germany 1523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 3.719 0.0504 0.256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.718644

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13757 Frekvenca
0 Other 24565
1 EU6 5667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 5.273 0.187 0.522

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.272709

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15755 Frekvenca
0 Other 21235
1 EU9 8997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 6.227 0.298 0.694

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.226792

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17753 Frekvenca
0 Other 20235
1 EU10 9997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 6.665 0.331 0.74

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.66452

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19751 Frekvenca
0 Other 18232
1 EU12 12000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 6.682 0.397 0.774

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.682139

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21749 Frekvenca
0 Other 17715
1 EU12+ 12517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 6.671 0.414 0.779

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.671305

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23747 Frekvenca
0 Other 27198
1 EU NMS 3 3034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 3.192 0.1 0.331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.191885

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25745 Frekvenca
0 Other 14681
1 EU15 15551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 7.79 0.514 0.898

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.789932

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27743 Frekvenca
0 Other 21108
1 EU NMS 10 9124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 7.236 0.302 0.925

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.236175

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29741 Frekvenca
0 Other 5557
1 EU25 24675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 10.346 0.816 1.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.346264

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31739 Frekvenca
0 Other 26184
1 AC/CC 4048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 7.544 0.134 0.503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.544482

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33737 Frekvenca
0 Other 28189
1 AC (BG RO) 2043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 2.644 0.0676 0.286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.643613

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 35735 Frekvenca
0 Other 28227
1 CC (TR HR) 2005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 5.55 0.0663 0.35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.549551

v37 NATION GROUP EU27

Vrednost 37733 Frekvenca
0 Other 3514
1 EU27 26718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 10.507 0.884 1.189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.506998

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 39731 Frekvenca
0 Other 19065
1 EU NMS 12 11167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 6.297 0.369 0.892

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.297014

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 41729 Frekvenca
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 10.184 0.967 1.215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.184329

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 43727 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 10.327 0.983 1.229

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.32735

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 45725 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0.0111 10.498 1 1.249

Vrednosti spremenljivk od 0.011071 do 10.497709

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 47723 Frekvenca
0 Other 14991
1 EURO ZONE 2009 15241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 9.27 0.504 0.974

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.269739

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 49721 Frekvenca
0 Other 18755
1 NON EURO ZONE 2009 11477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 10.898 0.38 0.905

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.897566

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 51719 Frekvenca
0 Other 22102
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W84 WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 0 4.991 0.269 0.71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.991228

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0 166.199 157599.469 15012.748 18757.412

Vrednosti spremenljivk od 166.199448 do 157599.46875

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 54716 Frekvenca
0 Not mentioned 29228
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 55715 Frekvenca
0 Not mentioned 29210
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 56714 Frekvenca
0 Not mentioned 28697
1 Mentioned 1535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 57713 Frekvenca
0 Not mentioned 29226
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 58712 Frekvenca
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 59711 Frekvenca
0 Not mentioned 29184
1 Mentioned 1048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 60710 Frekvenca
0 Not mentioned 29233
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 61709 Frekvenca
0 Not mentioned 29128
1 Mentioned 1104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 62708 Frekvenca
0 Not mentioned 29853
1 Mentioned 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 63707 Frekvenca
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 64706 Frekvenca
0 Not mentioned 29160
1 Mentioned 1072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 65705 Frekvenca
0 Not mentioned 28943
1 Mentioned 1289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 66704 Frekvenca
0 Not mentioned 29246
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 67703 Frekvenca
0 Not mentioned 29229
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 68702 Frekvenca
0 Not mentioned 29214
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 69701 Frekvenca
0 Not mentioned 29730
1 Mentioned 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 70700 Frekvenca
0 Not mentioned 29181
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 71699 Frekvenca
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 72698 Frekvenca
0 Not mentioned 29204
1 Mentioned 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 73697 Frekvenca
0 Not mentioned 29227
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 74696 Frekvenca
0 Not mentioned 29211
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 75695 Frekvenca
0 Not mentioned 29736
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 76694 Frekvenca
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 77693 Frekvenca
0 Not mentioned 29181
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 78692 Frekvenca
0 Not mentioned 29230
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 79691 Frekvenca
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 80690 Frekvenca
0 Not mentioned 29165
1 Mentioned 1067
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 81689 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 29227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29227

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 82688 Frekvenca
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 29232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29232

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 83687 Frekvenca
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 84686 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1009
9 Inap. (not 34 in V6) 29223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 29223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 85685 Frekvenca
0 Not mentioned 30165
1 Mentioned 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY DK

Vrednost 86684 Frekvenca
0 Not mentioned 30231
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30232 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA1 POL DISCUSSION NATIONAL - FREQ

Vrednost 87683 Frekvenca
1 Frequently 6448
2 Occasionally 16804
3 Never 6832
4 DK 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30084 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v88 QA1 POL DISCUSSION EUROPEAN - FREQ

Vrednost 88682 Frekvenca
1 Frequently 3704
2 Occasionally 16221
3 Never 10049
4 DK 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29974 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v89 QA1 POL DISCUSSION GLOBAL - FREQ

Vrednost 89681 Frekvenca
1 Frequently 4284
2 Occasionally 16452
3 Never 9209
4 DK 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29945 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v90 QA2 LIFE SATISFACTION

Vrednost 90680 Frekvenca
1 Very satisfied 5852
2 Fairly satisfied 15970
3 Not very satisfied 6031
4 Not at all satisfied 2164
5 DK 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30017 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA3A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 91679 Frekvenca
1 Very good 386
2 Rather good 6475
3 Rather bad 14073
4 Very bad 8343
5 DK 455
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29277 955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA3A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 92678 Frekvenca
1 Very good 415
2 Rather good 7271
3 Rather bad 14689
4 Very bad 5044
5 DK 2313
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27419 2813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA3A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 93677 Frekvenca
1 Very good 276
2 Rather good 4429
3 Rather bad 15883
4 Very bad 6805
5 DK 2339
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27393 2839

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA3A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 94676 Frekvenca
1 Very good 3704
2 Rather good 11651
3 Rather bad 5482
4 Very bad 3203
5 DK 5692
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24040 6192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA3A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 95675 Frekvenca
1 Very good 2349
2 Rather good 15972
3 Rather bad 8166
4 Very bad 2765
5 DK 480
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29252 980

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA3A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 96674 Frekvenca
1 Very good 299
2 Rather good 4930
3 Rather bad 13669
4 Very bad 10041
5 DK 793
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28939 1293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA3B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 97673 Frekvenca
1 Very good 17
2 Rather good 102
3 Rather bad 152
4 Very bad 216
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 29745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA3B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 98672 Frekvenca
1 Very good 39
2 Rather good 129
3 Rather bad 138
4 Very bad 141
5 DK 53
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 29785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA3B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 99671 Frekvenca
1 Very good 13
2 Rather good 75
3 Rather bad 192
4 Very bad 173
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 29779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA3B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 100670 Frekvenca
1 Very good 20
2 Rather good 183
3 Rather bad 120
4 Very bad 138
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 29771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA3B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 101669 Frekvenca
1 Very good 23
2 Rather good 224
3 Rather bad 134
4 Very bad 109
5 DK 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 29742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA3B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 102668 Frekvenca
1 Very good 9
2 Rather good 75
3 Rather bad 144
4 Very bad 228
5 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 29776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 103667 Frekvenca
1 Better 5744
2 Worse 7330
3 Same 15739
4 DK 919
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28813 1419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v104 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 104666 Frekvenca
1 Better 3937
2 Worse 16731
3 Same 7759
4 DK 1305
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28427 1805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v105 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 105665 Frekvenca
1 Better 4290
2 Worse 8596
3 Same 15873
4 DK 973
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28759 1473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v106 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 106664 Frekvenca
1 Better 2959
2 Worse 19081
3 Same 6295
4 DK 1397
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28335 1897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v107 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 107663 Frekvenca
1 Better 3582
2 Worse 5127
3 Same 16853
4 DK 4170
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25562 4670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v108 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 108662 Frekvenca
1 Better 4068
2 Worse 13985
3 Same 8225
4 DK 3454
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26278 3954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v109 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 109661 Frekvenca
1 Better 4110
2 Worse 14885
3 Same 7376
4 DK 3361
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26371 3861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v110 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 110660 Frekvenca
1 Better 97
2 Worse 127
3 Same 200
4 DK 76
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
424 29808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v111 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 111659 Frekvenca
1 Better 69
2 Worse 221
3 Same 142
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 29800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 112658 Frekvenca
1 Better 73
2 Worse 144
3 Same 212
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 29803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 113657 Frekvenca
1 Better 54
2 Worse 205
3 Same 140
4 DK 101
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 29833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 114656 Frekvenca
1 Better 76
2 Worse 119
3 Same 205
4 DK 100
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 29832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 115655 Frekvenca
1 Better 117
2 Worse 125
3 Same 129
4 DK 129
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
371 29861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v116 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 116654 Frekvenca
1 Better 103
2 Worse 167
3 Same 115
4 DK 115
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
385 29847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v117 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 117653 Frekvenca
0 Not mentioned 24666
1 Mentioned 5066
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 118652 Frekvenca
0 Not mentioned 15479
1 Mentioned 14253
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 119651 Frekvenca
0 Not mentioned 22212
1 Mentioned 7520
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 120650 Frekvenca
0 Not mentioned 28122
1 Mentioned 1610
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 121649 Frekvenca
0 Not mentioned 15859
1 Mentioned 13873
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 122648 Frekvenca
0 Not mentioned 28567
1 Mentioned 1165
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 123647 Frekvenca
0 Not mentioned 29321
1 Mentioned 411
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 124646 Frekvenca
0 Not mentioned 28670
1 Mentioned 1062
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 125645 Frekvenca
0 Not mentioned 28203
1 Mentioned 1529
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 126644 Frekvenca
0 Not mentioned 25751
1 Mentioned 3981
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 127643 Frekvenca
0 Not mentioned 28341
1 Mentioned 1391
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 128642 Frekvenca
0 Not mentioned 27419
1 Mentioned 2313
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 129641 Frekvenca
0 Not mentioned 28702
1 Mentioned 1030
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 130640 Frekvenca
0 Not mentioned 28167
1 Mentioned 1565
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 131639 Frekvenca
0 Not mentioned 29216
1 Mentioned 516
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 132638 Frekvenca
0 Not mentioned 29555
1 Mentioned 177
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 133637 Frekvenca
0 Not mentioned 27417
1 Mentioned 2315
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 134636 Frekvenca
0 Not mentioned 21093
1 Mentioned 8639
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA5B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Vrednost 135635 Frekvenca
0 Not mentioned 16704
1 Mentioned 13028
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 136634 Frekvenca
0 Not mentioned 26937
1 Mentioned 2795
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA5B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 137633 Frekvenca
0 Not mentioned 23720
1 Mentioned 6012
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 138632 Frekvenca
0 Not mentioned 29129
1 Mentioned 603
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AF

Vrednost 139631 Frekvenca
0 Not mentioned 29487
1 Mentioned 245
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 140630 Frekvenca
0 Not mentioned 28093
1 Mentioned 1639
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA5B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 141629 Frekvenca
0 Not mentioned 29006
1 Mentioned 726
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 142628 Frekvenca
0 Not mentioned 24160
1 Mentioned 5572
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA5B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 143627 Frekvenca
0 Not mentioned 27386
1 Mentioned 2346
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA5B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 144626 Frekvenca
0 Not mentioned 24767
1 Mentioned 4965
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Vrednost 145625 Frekvenca
0 Not mentioned 28192
1 Mentioned 1540
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 146624 Frekvenca
0 Not mentioned 27809
1 Mentioned 1923
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA5B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 147623 Frekvenca
0 Not mentioned 29132
1 Mentioned 600
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 148622 Frekvenca
0 Not mentioned 28652
1 Mentioned 1080
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29732 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 149621 Frekvenca
0 Not mentioned 391
1 Mentioned 109
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 150620 Frekvenca
0 Not mentioned 234
1 Mentioned 266
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Vrednost 151619 Frekvenca
0 Not mentioned 365
1 Mentioned 135
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 152618 Frekvenca
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 153617 Frekvenca
0 Not mentioned 298
1 Mentioned 202
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 154616 Frekvenca
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 155615 Frekvenca
0 Not mentioned 393
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 156614 Frekvenca
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 157613 Frekvenca
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 158612 Frekvenca
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 159611 Frekvenca
0 Not mentioned 468
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 160610 Frekvenca
0 Not mentioned 494
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTEC

Vrednost 161609 Frekvenca
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 162608 Frekvenca
0 Not mentioned 483
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 163607 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA5C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 164606 Frekvenca
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA5D IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 165605 Frekvenca
0 Not mentioned 459
1 Mentioned 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 166604 Frekvenca
0 Not mentioned 223
1 Mentioned 277
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA5D IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Vrednost 167603 Frekvenca
0 Not mentioned 330
1 Mentioned 170
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA5D IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 168602 Frekvenca
0 Not mentioned 454
1 Mentioned 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA5D IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 169601 Frekvenca
0 Not mentioned 332
1 Mentioned 168
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA5D IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 170600 Frekvenca
0 Not mentioned 478
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA5D IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Vrednost 171599 Frekvenca
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA5D IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 172598 Frekvenca
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA5D IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 173597 Frekvenca
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA5D IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 174596 Frekvenca
0 Not mentioned 480
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA5D IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 175595 Frekvenca
0 Not mentioned 441
1 Mentioned 59
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA5D IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 176594 Frekvenca
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Vrednost 177593 Frekvenca
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA5D IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 178592 Frekvenca
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA5D IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 179591 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA5D IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 180590 Frekvenca
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA6A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 181589 Frekvenca
1 Good thing 14061
2 Neither nor (3) 7714
3 Bad thing (2) 3845
4 DK 1098
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25620 4612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v182 QA7A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Vrednost 182588 Frekvenca
1 Benefited 15767
2 Not benefited 7854
3 DK 3097
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23621 6611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v183 QA6B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Vrednost 183587 Frekvenca
1 Good thing 1322
2 Neither nor (3) 755
3 Bad thing (2) 777
4 DK 160
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2854 27378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v184 QA7B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Vrednost 184586 Frekvenca
1 Would benefit 1599
2 Would not benefit 1090
3 DK 325
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 27543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v185 QA6C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Vrednost 185585 Frekvenca
1 Good thing 247
2 Neither nor (3) 121
3 Bad thing (2) 74
4 DK 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 29790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v186 QA7C EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT - CY-TCC

Vrednost 186584 Frekvenca
1 Would benefit 275
2 Would not benefit 106
3 DK 119
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
381 29851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v187 QA8A PRESENT DIRECTION - COUNTRY

Vrednost 187583 Frekvenca
1 Right direction 7198
2 Wrong direction 16035
3 Neither nor (SPONT.) 5341
4 DK 1158
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28574 1658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v188 QA8A PRESENT DIRECTION - EUROPEAN UNION

Vrednost 188582 Frekvenca
1 Right direction 9175
2 Wrong direction 10864
3 Neither nor (SPONT.) 6135
4 DK 3558
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26174 4058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v189 QA8A PRESENT DIRECTION - USA

Vrednost 189581 Frekvenca
1 Right direction 11469
2 Wrong direction 9023
3 Neither nor (SPONT.) 4299
4 DK 4941
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24791 5441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v190 QA8B PRESENT DIRECTION - CY-TCC

Vrednost 190580 Frekvenca
1 Right direction 38
2 Wrong direction 323
3 Neither nor (SPONT.) 93
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 29778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v191 QA8B PRESENT DIRECTION - EUROPEAN UNION

Vrednost 191579 Frekvenca
1 Right direction 127
2 Wrong direction 164
3 Neither nor (SPONT.) 98
4 DK 111
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 29843

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v192 QA8B PRESENT DIRECTION - USA

Vrednost 192578 Frekvenca
1 Right direction 131
2 Wrong direction 171
3 Neither nor (SPONT.) 81
4 DK 117
9 Inap. (not 33 in V6) 29732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
383 29849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v193 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Vrednost 193577 Frekvenca
1 Tend to trust 12130
2 Tend not to trust 16137
3 DK 1465
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28267 1965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v194 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Vrednost 194576 Frekvenca
1 Tend to trust 11498
2 Tend not to trust 16354
3 DK 1880
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27852 2380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v195 QA9 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Vrednost 195575 Frekvenca
1 Tend to trust 14910
2 Tend not to trust 11633
3 DK 3689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26543 3689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v196 QA10 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Vrednost 196574 Frekvenca
1 Very positive 2119
2 Fairly positive 10706
3 Neutral 11471
4 Fairly negative 3959
5 Very negative 1222
6 DK 755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29477 755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v197 QA11 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Vrednost 197573 Frekvenca
1 Tend to trust 14356
2 Tend not to trust 10592
3 DK 5284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24948 5284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v198 QA11 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Vrednost 198572 Frekvenca
1 Tend to trust 13598
2 Tend not to trust 10376
3 DK 6258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23974 6258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v199 QA11 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Vrednost 199571 Frekvenca
1 Tend to trust 13178
2 Tend not to trust 10617
3 DK 6437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23795 6437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v200 QA12 HH PURCHASE POWER - LAST 5 YEARS

Vrednost 200570 Frekvenca
1 Improved 5575
2 Stayed about the same 9936
3 Got worse 14401
4 DK 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29912