ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci

Study ID Title of the study
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
DER82 Reguliranje družbenega in ekonomskega razvoja, 1982
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
INTEG70 Sociološki in politiloški aspekti procesov integracije mesta in podeželja
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
LOL84 Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
LOL94 Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SJM161 Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
SJM162 Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si