Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015

Basic Study Information

ADP - IDNo: MINAS15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MINAS15_V1
Main author(s):
 • Sedmak, Mateja
 • Medarić, Zorana
 • Lenarčič, Blaž
 • Žakelj, Tjaša
 • Gornik, Barbara
 • Zadel, Maja
Co-workers:
 • Uzelac, Marina
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2015)

Funding agency:

PPUAM 2013 (Pilot Project - Analysis of reception, protection and integration), Evropska komisija

Project number:

PPUAM 2013 (None)

Study Content

Keywords ADP: migracije, mladoletni migranti brez spremstva, otrokova najboljša korist, azil, azilni postopek, prosilci za azil, integracijske politike, Slovenija, Evropska Unija, odnos do beguncev

Keywords ELSST:
MIGRANT, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, INTEGRACIJA, SOCIALNI DELAVEC

Topic Classification CESSDA
Mladina
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
VPRAŠANJA O OZADJU
PERCEPCIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA


Abstract:

Raziskava je del raziskovalnega projekta Minas, ki je v obdobju od junija 2014 do decembra 2015 potekal v štirih evropskih državah: Slovenija, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo. Ključni cilj projekta je bil iskanje in predlaganje zaščitnih ukrepov in rešitev v zvezi s postopki za mladoletne migrante brez spremstva (UAM). Znotraj projekta so analizirali sprejem, zaščito, postopke za pridobitev azila in vračanje mladoletnikov brez spremstva glede na dva ključna koncepta: 1. Koncept otrokovih najboljših koristi (BIC) in 2. Uradni postopki določanja najboljših koristi (BID). Predstavljeni del slovenske raziskave, katere podatke hranimo v ADP, obravnava problematiko določanja najboljših koristi otroka in njene implementacije v praksi. V raziskavi so bili opravljeni intervjuji z mladoletnimi migranti brez spremstva in nekdanjimi mladoletnimi migranti brez spremstva v Sloveniji, in s predstavniki organizacij (vladnih in nevladnih), ki delujejo na področju pravic in socialne pomoči mladoletnih migrantov in prosilcev za azil brez spremstva v Sloveniji.

Methodology


Collection date: Intervjuji z (mladoletnimi) migranti: februar 2015 - april 2015, Intervjuji z eksperti: 21. januar 2015 - 14. april 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Mladoletni migranti brez spremstva ali nekdanji mladoletni migranti brez spremstva s statusom zaščite v Sloveniji med februarjem in aprilom 2015.

Eksperti, delujoči na področju pravic in pomoči migrantov.

Excluded: no information
Data collected by:

Slovenska filantropija je opravila intervjuje z mladoletnimi in nekdanjimi mladoletnimi migranti brez spremstva.

Znanstveno-raziskovalno središče Koper je opravilo intervjuje z eksperti, ki so migrantom nudili pomoč.

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Neverjetnostno: namensko

Intervjuje z mladoletnimi ali nekdanjimi mladoletnimi migranti brez spremstva je opravila Slovenska Filantropija, ki je z njimi neposredno v stiku. Kontaktirali so vse mladoletne migrante brez spremstva in nekdanje mladoletne migrante brez spremstva, s katerimi so v stiku. To so bili tedaj vsi (nekdanji) mladoletniki v Sloveniji, ki so zaprosili za mednarodno zaščito.

Kontaktirali so tiste strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem mladoletnih migrantov brez spremstva. Institucije oziroma posamezne osebe so izbrali po svoji presoji.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 1 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 2 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 3 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 4 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 5 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 6 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 7 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 8 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 9 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 10 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 11 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 12 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 13 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 14 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 15 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 16 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 17 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 18 (Migrant) [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 1 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 2 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 3 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 4 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 5 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 6 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 7 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Medarić, Zorana

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 8 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 9 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 10 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 11 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 12 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Title of Data file: Exploring Unaccompanied Minors' Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs). Interview 13 (Expert) [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Slovenska Filantropija

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: december 2022

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Sedmak, M., Medarić, Z., Lenarčič, B., Žakelj, T., Gornik, B. and Zadel, M. (2022). Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MINAS15. https://doi.org/10.17898/ADP_MINAS15_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si