Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DOP14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DOP14_V1
Glavni avtor(ji):
 • Slaček Brlek, Sašo
 • Vobič, Igor
 • Amon Prodnik, Jernej
Izdelal datoteko podatkov:
CDK - Center za raziskovanje družbenega komuniciranja (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

novičarsko delo, raznašanje časopisov, nadzor menedžmenta, kolektivna pogajanja

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - delovne razmere
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Povzetek:

Podatki so bili zbrani z namenom analize dela raznašalcev časopisov v Sloveniji. Osredotočajo se na dve podjetji: medijsko podjetje Dnevnik in distribucijsko podjetje Izberi. Kot odziv na dolgotrajne trende padanja bralcev je Dnevnik poskušal zmanjšati stroške distribucije tako, da je dejavnost raznašanja prenesel na konkurenčno podjetje Izberi. Ta poteza je naletela na odpor raznašalcev, negativno prizadetih zaradi tega dejanja. Namen zbiranja podatkov je bil s pomočjo teorije delovnega procesa identificirati tehnike ekonomske racionalizacije, ki se uporabljajo za zmanjševanje stroškov raznašalskega dela, za discipliniranje delovne sile in za spopadanje z uporom raznašalcev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. avgust 2014 - 16. september 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija.
Geografsko pokritje:

Slovenija.

Enota za analizo:

Posameznik.

Populacija:

Raznašalci časopisa Dnevnik, predstavniki sindikatov na Dnevniku, predstavniki podjetij Dnevnik, d.d. in Izberi, d.o.o.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Tip vzorca:

Neverjetnostno: namensko. Neverjetnostno: s pomočjo respondentov. Raznašalci časopisov so bili izbrani z metodo snežne kepe, ostali respondenti pa namensko, glede na funkcijo v raziskovanih organizacijah.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. GRADIVO JE DOSTOPNO NA ZAHTEVO.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - dostopno v zavihku "spremna gradiva" [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • število spremenljivk: /
 • število enot: 13

Verzija: 10. maj 2018

Dodatna pojasnila:

DOSTOPNO NA ZAHTEVO

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Slaček Brlek, Sašo (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 [datoteka podatkov].
 2. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - direktor podjetja Izberi [Vprašalnik].
 3. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - direktor za raziskave in razvoj pri Dnevniku [Vprašalnik].
 4. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - dolgoletni vodja raznosa tiskanih časopisov [Vprašalnik].
 5. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - predstavnik ZSSS [Vprašalnik].
 6. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2014). DOP14 - Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 - raznašalci časopisov [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Slaček Brlek, Sašo, Vobič, Igor in Amon Prodnik, Jernej (2017). A case study of newspaper delivery labour as a blind spot in the political economy of communication.
 2. A. G., Dnevnik (2014). Za raznašalce se išče rešitev.
 3. Raznašalci edicij Dnevnika (2014). To je upor: Izjava za javnost raznašalcev Dnevnikovih edicij .

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Slaček Brlek, S., Vobič, I. in Amon Prodnik, J. (2017). Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DOP14. https://doi.org/10.17898/ADP_DOP14_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si