Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA93
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA93_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Miheljak, Vlado
  • Rener, Tanja
  • Mencin, Metka
  • Kovačević, Milan
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1993)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Serija:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ostati mlad/odrasti, zadovoljstvo z življenjem po področjih, pričakovanja glede prihodnosti, uresničljivost sprememb in pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, pripadnost subkulturnim stilom in skupinam, predvidevanje težav pri zaposlovanju, pripravljenost na odhod v tujino, ocena lastnega vpliva, ocena življenskih razmer, instrumentalne/ekspresivne vrednote, liberalna / konzervativna stališča, lestvica avtoritarnosti, zanimanje za prijateljstvo, zanimanje za umetnost, zanimanje za šport, zanimanje za zabavo, zanimanje za znanost, lestvica nacionalizma / svetovljanstva, pomembno pri izbiri prijateljev, religozne prakse, pogostost razmišljanja o sebi in o življenju, socialni problemi mladih - razširjenost in teža, navade, ambicioznost, ocena bivalnih razmer, izkušnje s šolo, pomembni drugi, zaupanje osebam in institucijam, socialna distanca, politične preference, ocena možnosti postati žrtev, razvrščanje področij investiranja - ocena staršev in lastna projekcija, razvrščanje interesov za področja, socialna nestrpnost, točke odraščanja, članstvo v mladinskih organizacijah, tip naselja, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, zakonski stan, lastna narodnost, narodnost staršev

Ključne besede ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
odnos do mladosti
ocenjevanje družbenega položaja mladih
pripadnost subkulturnim stilom in skupinam
vrednote
osebnostne lastnosti (avtoritarnost)
demografija


Povzetek:

Raziskava je kvantitativna študija vrednotnih usmeritev, problemov in aktivnosti mladostnikov in mladostnic v Sloveniji. Mladina 1993 je bila prva resnejša raziskava mladostniške populacije v času velikih družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji. Konceptualno se je navezovala na Mladino '85 in na Shellove raziskave nemške mladine.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. maj 1993 - 10. junij 1993
Čas izdelave: 1993
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija dijaki srednjih šol v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

V vzorec je bilo na prvi stopnji zajetih vseh 12 šolskih regij, znotraj njih po trije razredi štiriletnih programov in po trije razredi triletnih programov, v vsaki tretji regiji pa tudi po dva rezreda dvoletnega programa. V izbor so prišli samo kraji, ki imajo vse v vzorcu predvidene usmeritve in programe. Če je bilo znotraj posamezne regije takih krajev več, je bil izbor slučajen. Vzorec je bil zaradi posebnih raziskovalnih interesov razširjen tako, da je dodatno vključeval šole v madžarskem in italijanskem jeziku ter v ljubljanski regiji.

Način zbiranja podatkov:

skupinsko anketiranje po razredih v srednjih šolah, sasmoizpolnjevana anketa

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA93 - Mladina '93; Vrednote in življenjski stili mladih [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 430
  • število enot: 2310

Spremenljivke

ZAP_ST

ZAP_ST Zaporedna številka anketiranca/ke

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2215 1
2216 1
2217 1
2218 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2218

SOLA

SOLA Ime šole

Vrednost 22 Frekvenca
1 58
2 26
3 81
4 67
5 12
6 138
7 125
8 17
9 84
10 97
11 54
12 139
13 113
14 179
15 62
16 41
17 16
18 39
19 104
21 74
22 78
23 131
24 152
25 111
26 45
27 125
28 70
29 22
30 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

USM_ODD

USM_ODD Usmeritev oddelka

Vrednost 31 Frekvenca
1 STROJNA 328
2 EKONOMSKA 302
3 POLJEDELSKA 17
4 TRGOVSKA 301
5 KOMERCIALNA 55
6 GOSTINSKA 136
7 ELEKTRO 139
8 GIMNAZIJA 512
9 ZDRAVSTVENA 97
10 VRTNARSKA 42
11 TEKSTILNA 99
12 GRADBENA 60
13 LESARSKA 121
14 KOVINARSKA 24
15 ADMINISTRATIVNA 58
16 KMETIJSKA 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

ZAP_ST

ZAP_ST Zaporedna številka anketiranca/ke

Vrednost 1430 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2215 1
2216 1
2217 1
2218 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2218

SOLA

SOLA Ime šole

Vrednost 2429 Frekvenca
1 58
2 26
3 81
4 67
5 12
6 138
7 125
8 17
9 84
10 97
11 54
12 139
13 113
14 179
15 62
16 41
17 16
18 39
19 104
21 74
22 78
23 131
24 152
25 111
26 45
27 125
28 70
29 22
30 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

USM_ODD

USM_ODD Usmeritev oddelka

Vrednost 3428 Frekvenca
1 STROJNA 328
2 EKONOMSKA 302
3 POLJEDELSKA 17
4 TRGOVSKA 301
5 KOMERCIALNA 55
6 GOSTINSKA 136
7 ELEKTRO 139
8 GIMNAZIJA 512
9 ZDRAVSTVENA 97
10 VRTNARSKA 42
11 TEKSTILNA 99
12 GRADBENA 60
13 LESARSKA 121
14 KOVINARSKA 24
15 ADMINISTRATIVNA 58
16 KMETIJSKA 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

RAZRED

RAZRED Obiskuje razred

Vrednost 4427 Frekvenca
2 35
3 945
4 1330

Vrednosti spremenljivk od 2 do 4

KRAJ

KRAJ Kraj šole

Vrednost 5426 Frekvenca
1 LENDAVA 57
2 MURSKA SOBOTA 181
3 PTUJ 139
4 SLOVENJ GRADEC 127
5 CELJE 101
6 ZAGORJE 97
7 TRBOVLJE 54
8 BREZICE 141
9 NOVO MESTO 158
10 LJUBLJANA 593
11 POSTOJNA 136
12 JESENICE 152
13 NOVA GORICA 157
14 KOPER 195
15 IZOLA 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V_1

V1 Mladi imajo različen odnos do mladosti. Nekateri bi hoteli čimprej odrasti, drugi bi hoteli čim dalj ostati mladi. Kako se ti počutiš? (obkroži en odgovor)

Vrednost 6425 Frekvenca
1 počutim se enak/a odraslim 223
2 počutim se drugačen/a od odraslih, vendar bi želel/a čim prej odrasti 245
3 počutim se drugačen/a od odraslih in želim ostati tak/a še nekaj časa 1046
4 počutim se drugačen/a od odraslih in želim ostati tak/a čim več časa 584
9 ne vem 197
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_2

V2 Pravijo, da mladi stojijo med otroštvom in odraslostjo. Povej nam, kako se ti prav sedaj počutiš? (obkroži eno številko na lestvici)

Vrednost 7424 Frekvenca
1 01-počutim se kot otrok 21
2 02 13
3 03 54
4 04 130
5 05 629
6 06 448
7 07 554
8 08 291
9 09 84
10 10-počutim se kot odrasel 54
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V_3

V3 Kako hitro bi rad postal odrasel? (obkroži eno številko na lestvici)

Vrednost 8423 Frekvenca
1 01-zelo počasi 258
2 02 141
3 03 245
4 04 295
5 05 597
6 06 299
7 07 188
8 08 156
9 09 60
10 10-zelo hitro 53
0 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V_4 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V4 Način šolanja

Vrednost 9422 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 355
2 ne vpliva na zadovoljstvo 714
3 izziva nezadovoljstvo 1142
0 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_5 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V5 Možnost zaposlovanja

Vrednost 10421 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 570
2 ne vpliva na zadovoljstvo 409
3 izziva nezadovoljstvo 1223
0 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_6 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V6 Način služenja vojaškega roka

Vrednost 11420 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 582
2 ne vpliva na zadovoljstvo 1069
3 izziva nezadovoljstvo 452
0 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_7 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V7 Stanovanjski problem

Vrednost 12419 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 193
2 ne vpliva na zadovoljstvo 671
3 izziva nezadovoljstvo 1289
0 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_8 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V8 Nesamostojnost

Vrednost 13418 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 172
2 ne vpliva na zadovoljstvo 759
3 izziva nezadovoljstvo 1215
0 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_9 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V9 Možnosti, da se mladi ukvarjajo s tistim, kar želijo in kar jim je pomembno

Vrednost 14417 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 1907
2 ne vpliva na zadovoljstvo 182
3 izziva nezadovoljstvo 155
0 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_10 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V10 Možnosti napredovanja v stroki in poklicu

Vrednost 15416 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 1703
2 ne vpliva na zadovoljstvo 286
3 izziva nezadovoljstvo 203
0 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_11 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V11 Možnosti političnega delovanja

Vrednost 16415 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 398
2 ne vpliva na zadovoljstvo 1298
3 izziva nezadovoljstvo 470
0 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_12 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V12 Možnosti zabave in razvedrila

Vrednost 17414 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 2008
2 ne vpliva na zadovoljstvo 131
3 izziva nezadovoljstvo 83
0 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_13 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V13 Možnosti, da se svobodno izraža lastno mišljenje

Vrednost 18413 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 1738
2 ne vpliva na zadovoljstvo 339
3 izziva nezadovoljstvo 113
0 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_14 Kako gledaš ti osebno na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe ? (obkroži en odgovor za svojo in en odgovor za družbeno prihodnost)

V14 tvoja prihodnost

Vrednost 19412 Frekvenca
1 veliko boljša od sedanjosti: veliko pričakujem od prihodnosti 1147
2 nekoliko boljša kot je sedanjost: od prihodnosti pričakujem nekaj, vendar ne mnogo 612
3 enako kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem ničesar - niti bolje niti slabše 183
4 nekaj slabše od sedanjosti: od prihodnosti pričakujem določeno poslabšanje 55
5 veliko slabše kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem nič dobrega 31
0 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_15 Kako gledaš ti osebno na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe ? (obkroži en odgovor za svojo in en odgovor za družbeno prihodnost)

V15 prihodnost družbe

Vrednost 20411 Frekvenca
1 veliko boljša od sedanjosti: veliko pričakujem od prihodnosti 424
2 nekoliko boljša kot je sedanjost: od prihodnosti pričakujem nekaj, vendar ne mnogo 639
3 enako kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem ničesar - niti bolje niti slabše 380
4 nekaj slabše od sedanjosti: od prihodnosti pričakujem določeno poslabšanje 328
5 veliko slabše kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem nič dobrega 120
0 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_16

V16 Koliko si se ti osebno pripravljen/a angažirati v izvajanju družbenih sprememb? (obkroži en odgovor)

Vrednost 21410 Frekvenca
1 sploh se nisem pripravljen/a angažirati 133
2 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo moj osebni položaj 325
3 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo družbeni položaj mladih 496
4 pripravljen/a sem se angažirati v vseh akcijah, ki prinašajo spremembe v družbi 580
5 o tem nisem razmišljal/a 566
9 brez odgovora 196
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_17

V17 Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti? (obkroži en odgovor)

Vrednost 22409 Frekvenca
1 neznaten 329
2 majhen 579
3 srednji 622
4 velik 197
5 zelo velik 73
9 ne vem, brez odgovora 502
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_18

V18 Ali bo, po tvojem mnenju, bodoči družbeni razvoj:

Vrednost 23408 Frekvenca
1 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje vseh tvojih ambicij in želja ter realizacijo tvojih sposobnosti 359
2 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje samo dela tvojih ambicij in želja in samo delno realizacijo tvojihsposobnosti 761
3 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje majhnega ali neznatnega dela tvojih ambicij in želja ter nezadostno realizacijo tvojih sposobnosti 468
4 o tem še nisem razmišljal/a 531
9 brez odgovora 178
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_19 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V19 Punkerji

Vrednost 24407 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 190
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 565
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 903
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 268
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 102
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 195
0 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_20 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V20 Športni navijači (nogomet, hokej)

Vrednost 25406 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 456
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 912
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 587
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 141
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 68
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 68
0 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_21 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V21 Disco-fani

Vrednost 26405 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 409
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 599
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 606
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 189
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 95
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 276
0 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_22 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V22 Rockerji

Vrednost 27404 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 467
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 925
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 544
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 148
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 71
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 76
0 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_23 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V23 Duhovne skupine (pripadniki različnih sekt ipd.)

Vrednost 28403 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 231
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 791
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 759
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 213
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 110
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 101
0 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_24 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V24 Ekologi

Vrednost 29402 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 314
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1069
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 466
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 90
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 75
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 118
0 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_25 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V25 Cerkvene skupine

Vrednost 30401 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 439
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 737
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 697
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 194
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 89
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 67
0 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_26 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V26 Mirovniki

Vrednost 31400 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 266
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1067
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 487
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 131
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 67
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 164
0 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_27 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V27 Žensko / feministično gibanje

Vrednost 32399 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 194
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 666
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 702
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 183
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 112
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 333
0 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_28 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V28 Gibanje homoseksualcev

Vrednost 33398 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 207
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 357
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 786
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 482
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 284
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 97
0 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_29 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V29 Pristaši jogginga

Vrednost 34397 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 271
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 949
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 629
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 131
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 77
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 137
0 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_30 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V30 Vegetarijanci

Vrednost 35396 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 204
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1068
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 606
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 161
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 93
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 70
0 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_31 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V31 Navdušenci za računalnike, hackerji

Vrednost 36395 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 261
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 934
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 704
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 158
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 84
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 85
0 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_32 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V32 Navdušenci za videoigrice, fliperje itd.

Vrednost 37394 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 331
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 696
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 808
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 235
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 96
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 62
0 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_32A Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V32a Skinheads

Vrednost 38393 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 165
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 423
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 581
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 482
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 250
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 314
0 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_33 V33 Ali ocenjuješ, da boš imel/a težave pri iskanju zaposlitve v tvojem poklicu ? (Možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 39392 Frekvenca
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 263
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 1297
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 72
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 264
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 156
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 67
8 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 177
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_33A V33 Ali ocenjuješ, da boš imel/a težave pri iskanju zaposlitve v tvojem poklicu ? (Možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 40391 Frekvenca
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 4
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 147
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 259
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 104
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 97
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 62
8 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 83
0 1553
7 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V_34

V34 Ali bi rad/a šel/la za daljši čas ali za vedno v tujino? (obkroži en odgovor)

Vrednost 41390 Frekvenca
1 ne bi šel/a niti za daljši čas niti za vedno 214
2 ne bi šel/a za vedno, šel/a bi pa za daljši čas 1046
3 šel/a bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi mi pogoji ustrezali 715
4 šel/a bi za vedno ne glede na vse; bi se že nekako znašel/a 107
5 o tem nisem razmišljal /a 215
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_35 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V35 V šoli

Vrednost 42389 Frekvenca
1 velik 366
2 srednji 957
3 majhen 673
4 nikakršen 291
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_36 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V36 V tvoji družini in gospodinjstvu

Vrednost 43388 Frekvenca
1 velik 671
2 srednji 1262
3 majhen 288
4 nikakršen 51
0 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_37 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V37 V krajevni skupnosti, kjer živiš

Vrednost 44387 Frekvenca
1 velik 106
2 srednji 365
3 majhen 787
4 nikakršen 1007
0 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_38 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V38 V političnih strankah

Vrednost 45386 Frekvenca
1 velik 37
2 srednji 115
3 majhen 250
4 nikakršen 1862
0 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_39 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V39 V krogu vrstnikov in prijateljev

Vrednost 46385 Frekvenca
1 velik 786
2 srednji 1286
3 majhen 158
4 nikakršen 32
0 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_40 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V40 Prehrana

Vrednost 47384 Frekvenca
1 bolj kot prej 1023
2 enako kot prej 1011
3 slabše kot prej 259
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_41 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V41 Oblačenje

Vrednost 48383 Frekvenca
1 bolj kot prej 1508
2 enako kot prej 629
3 slabše kot prej 156
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_42 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V42 Reševanje stanovanjskih vprašanj

Vrednost 49382 Frekvenca
1 bolj kot prej 296
2 enako kot prej 785
3 slabše kot prej 1195
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_43 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V43 Šolanje

Vrednost 50381 Frekvenca
1 bolj kot prej 708
2 enako kot prej 1027
3 slabše kot prej 556
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_44 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V44 Zaposlovanje

Vrednost 51380 Frekvenca
1 bolj kot prej 85
2 enako kot prej 293
3 slabše kot prej 1898
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_45 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V45 Zdravstvena zaščita

Vrednost 52379 Frekvenca
1 bolj kot prej 854
2 enako kot prej 880
3 slabše kot prej 538
0 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_46 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V46 Zabava, razvedrilo in obiski lokalov

Vrednost 53378 Frekvenca
1 bolj kot prej 1420
2 enako kot prej 630
3 slabše kot prej 237
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_47 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V47 Potovanja

Vrednost 54377 Frekvenca
1 bolj kot prej 1029
2 enako kot prej 726
3 slabše kot prej 528
0 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_48 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V48 Dober materialni položaj (dosti denarja, stanovanje)

Vrednost 55376 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 1377
2 pretežno zaželjeno 851
3 pretežno nezaželjeno 53
4 popolnoma nezaželjeno 15
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_49 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V49 Ugledni družbeni položaj

Vrednost 56375 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 843
2 pretežno zaželjeno 1222
3 pretežno nezaželjeno 175
4 popolnoma nezaželjeno 41
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_50 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V50 Postati znan v svojem poklicu ali stroki po rezultatih svojega dela

Vrednost 57374 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 1288
2 pretežno zaželjeno 836
3 pretežno nezaželjeno 136
4 popolnoma nezaželjeno 26
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_51 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V51 Biti na vodilnem položaju

Vrednost 58373 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 586
2 pretežno zaželjeno 1035
3 pretežno nezaželjeno 442
4 popolnoma nezaželjeno 213
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_52 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V52 Kazati svojo nacionalno pripadnost in biti zvest nacionalni tradiciji

Vrednost 59372 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 556
2 pretežno zaželjeno 1001
3 pretežno nezaželjeno 501
4 popolnoma nezaželjeno 220
0 31
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_53 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V53 Potrditi se z delom v političnih strankah

Vrednost 60371 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 108
2 pretežno zaželjeno 499
3 pretežno nezaželjeno 849
4 popolnoma nezaželjeno 819
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_54 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V54 Zabavati se po mili volji

Vrednost 61370 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 1165
2 pretežno zaželjeno 807
3 pretežno nezaželjeno 244
4 popolnoma nezaželjeno 66
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_55 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V55 Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš

Vrednost 62369 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 1717
2 pretežno zaželjeno 480
3 pretežno nezaželjeno 79
4 popolnoma nezaželjeno 14
0 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_56 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V56 Postati slaven v športu, glasbi, zabavi

Vrednost 63368 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 654
2 pretežno zaželjeno 984
3 pretežno nezaželjeno 473
4 popolnoma nezaželjeno 168
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_57 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V57 Živeti mirno v krogu svoje družine in prijateljev

Vrednost 64367 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 1533
2 pretežno zaželjeno 561
3 pretežno nezaželjeno 152
4 popolnoma nezaželjeno 39
0 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_58 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V58 Živeti v skladu z naukom svoje vere

Vrednost 65366 Frekvenca
1 zelo zaželjeno 451
2 pretežno zaželjeno 969
3 pretežno nezaželjeno 481
4 popolnoma nezaželjeno 362
0 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_59 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V59 Ne glede na to kakšno delo opravljaš, najvažnejše je, da se ujemaš in sodeluješ z ljudmi okoli sebe.

Vrednost 66365 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 878
2 v glavnem se strinjam 1031
3 v glavnem se ne strinjam 270
4 sploh se ne strinjam 123
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_60 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V60 Človeštvo napreduje zaradi dela in požrtvovalnosti posameznikov.

Vrednost 67364 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 513
2 v glavnem se strinjam 1063
3 v glavnem se ne strinjam 496
4 sploh se ne strinjam 221
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_61 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V61 Individualna in privatna iniciativa vedno omogočata boljše rezultate od kolektivnega dela.

Vrednost 68363 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 383
2 v glavnem se strinjam 1009
3 v glavnem se ne strinjam 692
4 sploh se ne strinjam 195
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_62 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V62 Kolektivni uspehi so za posameznika več vredni od individualnih, saj lahko veselje deli z drugimi.

Vrednost 69362 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 450
2 v glavnem se strinjam 900
3 v glavnem se ne strinjam 638
4 sploh se ne strinjam 287
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_63 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V63 Ženska se mora poročiti nedolžna, ker se je stoletja težilo k temu in ker je garancija, da bo vso svojo ljubezen posvetila soprogu.

Vrednost 70361 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 205
2 v glavnem se strinjam 273
3 v glavnem se ne strinjam 430
4 sploh se ne strinjam 1390
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_64 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V64 Osnovni cilj življenja in dela posameznika mora biti ustvarjanje trdne in skladne družine.

Vrednost 71360 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 591
2 v glavnem se strinjam 943
3 v glavnem se ne strinjam 534
4 sploh se ne strinjam 211
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_65 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V65 Večina del v gospodinjstvu po svoji naravi bolj odgovarja ženskam.

Vrednost 72359 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 350
2 v glavnem se strinjam 654
3 v glavnem se ne strinjam 629
4 sploh se ne strinjam 626
0 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_66 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V66 Splav (abortus) je sramotno dejanje, ki bi ga bilo treba z zakonom prepovedati.

Vrednost 73358 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 240
2 v glavnem se strinjam 273
3 v glavnem se ne strinjam 557
4 sploh se ne strinjam 1225
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_67 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V67 Po vsaki spremembi v družbi postanejo stvari še slabše kot so bile.

Vrednost 74357 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 223
2 v glavnem se strinjam 643
3 v glavnem se ne strinjam 1044
4 sploh se ne strinjam 367
0 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_68 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V68 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpšomembnejši vrlini, ki se ju morajo otroci naučiti.

Vrednost 75356 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 703
4 4 676
3 3 674
2 2 157
1 1-najnižja stopnja strinjanja 83
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_69 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V69 Človek, ki se grdo obnaša, ima grde navade in običaje, nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi.

Vrednost 76355 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 576
4 4 469
3 3 595
2 2 386
1 1-najnižja stopnja strinjanja 273
0 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_70 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V70 Sem poslušen in discipliniran

Vrednost 77354 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 276
4 4 697
3 3 821
2 2 181
1 1-najnižja stopnja strinjanja 89
0 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_70A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V70A Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti preseči in se lotiti resnejšega dela.

Vrednost 78353 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 653
4 4 678
3 3 622
2 2 199
1 1-najnižja stopnja strinjanja 103
0 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_71 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V71 To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost in volja, da dela in se bori za družino in domovino.

Vrednost 79352 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 261
4 4 423
3 3 687
2 2 490
1 1-najnižja stopnja strinjanja 443
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_72 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V72 Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov potrebuje nekaj pogumnih, neutrudnih in predanih voditeljev, v katere bi ljudje lahko verjeli.

Vrednost 80351 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 767
4 4 579
3 3 549
2 2 237
1 1-najnižja stopnja strinjanja 166
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_73 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73 Še nikoli se ni nihče drugače naučil, kaj je zares dobro, kot skozi trpjlenje.

Vrednost 81350 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 647
4 4 519
3 3 608
2 2 282
1 1-najnižja stopnja strinjanja 223
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_73A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73A Žalitev časti je treba vedno kaznovati

Vrednost 82349 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 280
4 4 414
3 3 777
2 2 440
1 1-najnižja stopnja strinjanja 375
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_73B V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73B Posiljevanje in napadanje otrok zaslužita več od navadnega zapora - take kriminalce je treba javno bičati ali še kaj hujšega.

Vrednost 83348 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 1210
4 4 445
3 3 271
2 2 211
1 1-najnižja stopnja strinjanja 159
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_73C V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73C Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in spoštovanja do svojih staršev.

Vrednost 84347 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 821
4 4 621
3 3 464
2 2 216
1 1-najnižja stopnja strinjanja 156
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_74 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74 Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je potrebno ostro kaznovati.

Vrednost 85346 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 316
4 4 230
3 3 401
2 2 409
1 1-najnižja stopnja strinjanja 940
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_74A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74A Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, odločitvam katere se mora podrejati brez pridržka.

Vrednost 86345 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 145
4 4 248
3 3 578
2 2 453
1 1-najnižja stopnja strinjanja 862
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_74B V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74B Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki.

Vrednost 87344 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 750
4 4 367
3 3 603
2 2 234
1 1-najnižja stopnja strinjanja 337
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_75 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V75 Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvezd) pojasniti mnoge stvari.

Vrednost 88343 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 491
4 4 595
3 3 667
2 2 268
1 1-najnižja stopnja strinjanja 279
0 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_75A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V75A Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s kakšnim potresom ali poplavo, ki bo uničila cel svet.

Vrednost 89342 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 399
4 4 407
3 3 554
2 2 393
1 1-najnižja stopnja strinjanja 546
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_76 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V76 Da bi se ohranil red in omogočil kaos je dobro uporabiti čvrsto roko, kot svoječasno v povojni izgradnji.

Vrednost 90341 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 300
4 4 436
3 3 817
2 2 405
1 1-najnižja stopnja strinjanja 312
0 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_77 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V77 Ljudje se sploh ne zavedajo, koliko na naša življenja vplivajo zarote, skovane v nekih tajnih centrih.

Vrednost 91340 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 478
4 4 526
3 3 775
2 2 310
1 1-najnižja stopnja strinjanja 183
0 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_78 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V78 Če si do nekoga preveč dober, te ta ne bo spoštoval.

Vrednost 92339 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 500
4 4 560
3 3 631
2 2 334
1 1-najnižja stopnja strinjanja 255
0 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_78A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V78A Danes, ko ljudje najrazličnejših vrst potujejo na vse strani in se toliko mešajo, mora biti človek pozoren in paziti, da ne dobi kakšne bolezni.

Vrednost 93338 Frekvenca
5 5-najvišja stopnja strinjanja 874
4 4 594
3 3 507
2 2 197
1 1-najnižja stopnja strinjanja 121
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_79 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V79 Vojska in vojaške stvari

Vrednost 94337 Frekvenca
1 velika 394
2 srednja 613
3 majhna 636
4 nikakršna 656
0 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_80 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V80 Šport in športni dogodki

Vrednost 95336 Frekvenca
1 velika 809
2 srednja 912
3 majhna 478
4 nikakršna 94
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_81 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V81 Šola in izobraževanje

Vrednost 96335 Frekvenca
1 velika 741
2 srednja 1152
3 majhna 307
4 nikakršna 85
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_82 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V82 Tehnika in tehnični dosežki

Vrednost 97334 Frekvenca
1 velika 529
2 srednja 757
3 majhna 727
4 nikakršna 269
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_83 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V83 Politika in politični dogodki

Vrednost 98333 Frekvenca
1 velika 139
2 srednja 394
3 majhna 776
4 nikakršna 971
0 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_84 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V84 Zabava in razvedrilo

Vrednost 99332 Frekvenca
1 velika 1592
2 srednja 594
3 majhna 79
4 nikakršna 25
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_85 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V85 Vera in versko življenje

Vrednost 100331 Frekvenca
1 velika 257
2 srednja 735
3 majhna 669
4 nikakršna 621
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_86 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V86 Spolnost in ljubezen

Vrednost 101330 Frekvenca
1 velika 1337
2 srednja 813
3 majhna 126
4 nikakršna 15
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_87 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V87 Prijateljstvo in znanstvo

Vrednost 102329 Frekvenca
1 velika 1895
2 srednja 342
3 majhna 39
4 nikakršna 12
0 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_88 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V88 Potovanja

Vrednost 103328 Frekvenca
1 velika 1523
2 srednja 585
3 majhna 150
4 nikakršna 18
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_89 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V89 Družinsko življenje, zakon, otroci

Vrednost 104327 Frekvenca
1 velika 1106
2 srednja 798
3 majhna 300
4 nikakršna 69
0 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_90 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V90 Znanost in znanstveni dosežki

Vrednost 105326 Frekvenca
1 velika 587
2 srednja 916
3 majhna 595
4 nikakršna 183
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_91 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V91 Umetnost in kultura

Vrednost 106325 Frekvenca
1 velika 398
2 srednja 799
3 majhna 764
4 nikakršna 314
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_92 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V92 Nacionalna preteklost in usoda tvojega naroda

Vrednost 107324 Frekvenca
1 velika 491
2 srednja 914
3 majhna 649
4 nikakršna 245
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_94 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V94 Vsak narod mora obnavljati negovati svoje narodne ideale.

Vrednost 108323 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 865
4 v glavnem se strinjam 775
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 498
2 v glavnem se ne strinjam 115
1 sploh se ne strinjam 47
0 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_95 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V95 Vsi pripadniki mojega naroda bi morali vedno in v vsakem pogledu bolj kot druge ceniti lasten narod.

Vrednost 109322 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 699
4 v glavnem se strinjam 601
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 556
2 v glavnem se ne strinjam 232
1 sploh se ne strinjam 210
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_96 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V96 Počutim se enako pripadnik lastnega naroda in vsečloveške skupnosti.

Vrednost 110321 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 811
4 v glavnem se strinjam 744
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 527
2 v glavnem se ne strinjam 146
1 sploh se ne strinjam 62
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_97 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V97 Nobena bistvena lastnost človeka ne izhaja iz njegove nacionalne pripadnosti.

Vrednost 111320 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 600
4 v glavnem se strinjam 578
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 693
2 v glavnem se ne strinjam 283
1 sploh se ne strinjam 137
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_98 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V98 Človeštvo predstavlja edino pravo ljudsko skupnost, zato je vsaka delitev na narode škodljiva in nesmiselna.

Vrednost 112319 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 447
4 v glavnem se strinjam 488
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 736
2 v glavnem se ne strinjam 339
1 sploh se ne strinjam 263
0 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_99 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V99 Sem Slovenec/ka in nobenemu drugemu občutku pripadnosti ne morem dati prednosti.

Vrednost 113318 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 1034
4 v glavnem se strinjam 422
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 396
2 v glavnem se ne strinjam 174
1 sploh se ne strinjam 257
0 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_100 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V100 Nacionalno mešani zakoni so že v naprej obsojeni na propad.

Vrednost 114317 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 168
4 v glavnem se strinjam 266
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 620
2 v glavnem se ne strinjam 383
1 sploh se ne strinjam 847
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_101 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V101 Do drugih narodov moraš biti vedno previden in zadržan, tudi če so ti prijatelji.

Vrednost 115316 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 369
4 v glavnem se strinjam 382
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 535
2 v glavnem se ne strinjam 447
1 sploh se ne strinjam 557
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_102 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V102 Vsak narod mora biti odprt do sveta in vpliva drugih kultur.

Vrednost 116315 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 911
4 v glavnem se strinjam 684
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 493
2 v glavnem se ne strinjam 139
1 sploh se ne strinjam 66
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_103 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V103 Tudi pomanjkljivosti svojega naroda je treba imeti rad.

Vrednost 117314 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 783
4 v glavnem se strinjam 741
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 510
2 v glavnem se ne strinjam 163
1 sploh se ne strinjam 94
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_104 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V104 Odprtost do sveta prinaša vsakemu narodu več škode kot koristi.

Vrednost 118313 Frekvenca
5 popolnoma se strinjam 220
4 v glavnem se strinjam 273
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 705
2 v glavnem se ne strinjam 508
1 sploh se ne strinjam 588
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_105 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V105 socialni izvor

Vrednost 119312 Frekvenca
1 zelo pomembno 131
2 delno pomembno 788
3 nepomembno 1375
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_106 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V106 izobrazba

Vrednost 120311 Frekvenca
1 zelo pomembno 365
2 delno pomembno 970
3 nepomembno 959
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_107 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V107 nacionalna pripadnost

Vrednost 121310 Frekvenca
1 zelo pomembno 356
2 delno pomembno 804
3 nepomembno 1125
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_108 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V108 religija

Vrednost 122309 Frekvenca
1 zelo pomembno 158
2 delno pomembno 766
3 nepomembno 1362
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_109 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V109 politično prepričanje

Vrednost 123308 Frekvenca
1 zelo pomembno 93
2 delno pomembno 632
3 nepomembno 1563
0 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_110 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V110 dojemanje življenja

Vrednost 124307 Frekvenca
1 zelo pomembno 955
2 delno pomembno 1010
3 nepomembno 329
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_111 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V111 interes za glasbo, šport, zabavo

Vrednost 125306 Frekvenca
1 zelo pomembno 814
2 delno pomembno 1143
3 nepomembno 342
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_112 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V112 moralne vrline (iskrenost, pomoč)

Vrednost 126305 Frekvenca
1 zelo pomembno 1868
2 delno pomembno 364
3 nepomembno 60
0 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_113 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V113 inteligentnost, duhovitost

Vrednost 127304 Frekvenca
1 zelo pomembno 1128
2 delno pomembno 991
3 nepomembno 170
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_114 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V114 oče

Vrednost 128303 Frekvenca
1 katoliški veroizpovedi 1631
2 evangeličanski veroizpovedi 31
3 islamski veroizpovedi 47
4 pravoslavni veroizpovedi 96
5 neki drugi veroizpovedi 12
6 brez verske pripadnosti 417
0 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_115 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V115 mati

Vrednost 129302 Frekvenca
1 katoliški veroizpovedi 1719
2 evangeličanski veroizpovedi 39
3 islamski veroizpovedi 44
4 pravoslavni veroizpovedi 77
5 neki drugi veroizpovedi 13
6 brez verske pripadnosti 361
0 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_116 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V116 jaz

Vrednost 130301 Frekvenca
1 katoliški veroizpovedi 1556
2 evangeličanski veroizpovedi 32
3 islamski veroizpovedi 36
4 pravoslavni veroizpovedi 66
5 neki drugi veroizpovedi 37
6 brez verske pripadnosti 527
0 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_117

V117 Kako pogosto hodiš v cerkev, k molitvi oz. maši, bogoslužju ali klanjanju? (obkroži samo en odgovor)

Vrednost 131300 Frekvenca
1 redno, večkrat na teden 50
2 redno, vsak teden 440
3 vsaj enkrat ali dvakrat na mesec 349
4 grem nekajkrat na leto 377
5 samo enkrat ali dvakrat letno ob velikih verskih praznikih 432
6 nikoli 559
9 brez odgovora 87
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_118

V118 Če bi moral/a točneje opisati svoj osebni odnos do religije, kako bi to naredil/a? (obkroži samo en odgovor)

Vrednost 132299 Frekvenca
1 prepričan vernik sem in sprejemam vse, kar moja vera uči 246
2 religiozen/a sem, čeprav ne sprejemam vsega, kar me uči moja vera 532
3 dosti premišljujem o tem, vendar si nisem na čistem, ali verujem, ali ne 551
4 do religije sem indiferenten/a (religija me ne privlači in ne zanima) 139
5 nisem religiozen/a, čeprav nimam nič proti religiji 518
6 nisem religiozen/a in sem nasprotnik/ca religije 84
9 brez odgovora 217
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_119 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V119 pišem kratke sestavke, pesmi o lastnih občutkih

Vrednost 133298 Frekvenca
1 zelo pogosto 162
2 pogosto 246
3 redko 776
4 nikoli 1118
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_120 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V120 si dopisujem s prijatelji tudi o osebnih problemih

Vrednost 134297 Frekvenca
1 zelo pogosto 179
2 pogosto 356
3 redko 850
4 nikoli 906
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_121 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V121 pišem dnevnik

Vrednost 135296 Frekvenca
1 zelo pogosto 234
2 pogosto 280
3 redko 504
4 nikoli 1263
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_122 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V122 berem horoskope, da bi dobil/a kakšno vzpodbudo

Vrednost 136295 Frekvenca
1 zelo pogosto 638
2 pogosto 689
3 redko 677
4 nikoli 298
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_123 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V123 berem intimna pisma bralcev, da bi se kaj naučil/a iz njih

Vrednost 137294 Frekvenca
1 zelo pogosto 265
2 pogosto 546
3 redko 905
4 nikoli 581
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_124 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V124 spoznavam življenjske zgodbe drugih ljudi s pomočjo spremljanja filmov, knjig

Vrednost 138293 Frekvenca
1 zelo pogosto 580
2 pogosto 899
3 redko 694
4 nikoli 122
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_125 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V125 odrasli mi pripovedujejo svoje življenjske izkušnje

Vrednost 139292 Frekvenca
1 zelo pogosto 444
2 pogosto 992
3 redko 740
4 nikoli 118
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_126 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V126 pogovarjam se s prijatelji/cami o življenjskih problemih

Vrednost 140291 Frekvenca
1 zelo pogosto 926
2 pogosto 860
3 redko 425
4 nikoli 74
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_127 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V127 drugo _____

Vrednost 141290 Frekvenca
1 zelo pogosto 222
2 pogosto 195
3 redko 173
4 nikoli 196
0 1524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_128 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V128 Nezaposlenost

Vrednost 142289 Frekvenca
1 zelo velik problem 1657
2 precejšen problem 569
3 manj pomemben problem 53
4 sploh ni problem 20
0 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_129 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V129 Konflikti z odraslimi

Vrednost 143288 Frekvenca
1 zelo velik problem 424
2 precejšen problem 1286
3 manj pomemben problem 504
4 sploh ni problem 75
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_130 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V130 Pomanjkanje denarja

Vrednost 144287 Frekvenca
1 zelo velik problem 1070
2 precejšen problem 940
3 manj pomemben problem 236
4 sploh ni problem 33
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_131 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V131 Problemi v šoli

Vrednost 145286 Frekvenca
1 zelo velik problem 812
2 precejšen problem 1068
3 manj pomemben problem 343
4 sploh ni problem 67
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_132 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V132 Storitveni pritisk

Vrednost 146285 Frekvenca
1 zelo velik problem 334
2 precejšen problem 1008
3 manj pomemben problem 743
4 sploh ni problem 105
0 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_133 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V133 Alkohol, droge

Vrednost 147284 Frekvenca
1 zelo velik problem 1564
2 precejšen problem 415
3 manj pomemben problem 143
4 sploh ni problem 159
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_134 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V134 Osamljenost

Vrednost 148283 Frekvenca
1 zelo velik problem 709
2 precejšen problem 833
3 manj pomemben problem 565
4 sploh ni problem 179
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_135 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V135 Pomanjkanje vzorov in idealov

Vrednost 149282 Frekvenca
1 zelo velik problem 280
2 precejšen problem 755
3 manj pomemben problem 941
4 sploh ni problem 298
0 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_136 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V136 Nimamo političnega vpliva

Vrednost 150281 Frekvenca
1 zelo velik problem 174
2 precejšen problem 366
3 manj pomemben problem 900
4 sploh ni problem 835
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_137 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V137 Odrasli nas ne jemljejo resno

Vrednost 151280 Frekvenca
1 zelo velik problem 544
2 precejšen problem 970
3 manj pomemben problem 614
4 sploh ni problem 161
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_138 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V138 Dolgčas / ne vemo kaj bi počeli

Vrednost 152279 Frekvenca
1 zelo velik problem 531
2 precejšen problem 639
3 manj pomemben problem 660
4 sploh ni problem 459
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_139

V139 Kadiš redno, včasih, redko ali nikoli?

Vrednost 153278 Frekvenca
1 redno 415
2 včasih 196
3 redko 276
4 nikoli 1381
9 brez odgovora 29
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_140

V140 Piješ rad/a alkoholne pijače, ti ni veliko do alkohola ali ga sploh ne maraš?

Vrednost 154277 Frekvenca
1 rad/a pijem alkoholne pijače 355
2 ni mi veliko do alkohola 1222
3 sploh ga ne pijem 652
9 brez odgovora 65
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_141

V141 Ljudje so zelo različni, ko gre za njihove življenjske cilje. Nekateri so zelo zahtevni in ambiciozni, drugi so nezahtevni in skromni. Kam uvrščaš sebe?

Vrednost 155276 Frekvenca
5 5-zelo zahteven in ambiciozen 343
4 4 784
3 3 1004
2 2 110
1 1-skromen in neambiciozen 37
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_142

V142 Koliko prostora imaš ti osebno na razpolago v stanovanju

Vrednost 156275 Frekvenca
1 nimam lastne sobe, niti posebnega prostora v sobi 166
2 nimam lastne sobe, imam pa ločen (predeljen) prostor v sobi 311
3 imam lastno sobo do 10 m2 781
4 imam lastno sobo nad 10 m2 885
5 imam lastno garsonjero (sobo s kopalnico) v skupnem stanovanju 56
6 imam svoje stanovanje s posebnim vhodom 27
9 brez odgovora 58
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V_143 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V143 Imeti moč nad drugimi

Vrednost 157274 Frekvenca
3 zelo 725
2 srednje 1235
1 nepomembna 333
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_144 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V144 Živeti v miru sam s seboj

Vrednost 158273 Frekvenca
3 zelo 269
2 srednje 933
1 nepomembna 1093
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_145 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V145 Svoboda delovanja in mišljenja

Vrednost 159272 Frekvenca
3 zelo 70
2 srednje 519
1 nepomembna 1692
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_146 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V146 Red in stabilnost v družbi

Vrednost 160271 Frekvenca
3 zelo 65
2 srednje 912
1 nepomembna 1308
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_147 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V147 Vznemerljivo življenje

Vrednost 161270 Frekvenca
3 zelo 231
2 srednje 1210
1 nepomembna 833
0 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_148 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V148 Materialne dobrine, denar

Vrednost 162269 Frekvenca
3 zelo 91
2 srednje 860
1 nepomembna 1333
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_149 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V149 Varnost mojega naroda pred sovražniki

Vrednost 163268 Frekvenca
3 zelo 120
2 srednje 765
1 nepomembna 1399
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_150 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V150 Kreativnost, originalnost, fantazija

Vrednost 164267 Frekvenca
3 zelo 359
2 srednje 1160
1 nepomembna 757
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_151 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V151 Mir v svetu brez vojn in konfliktov

Vrednost 165266 Frekvenca
3 zelo 74
2 srednje 337
1 nepomembna 1881
0 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_152 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V152 Vzdrževanje tradicionalnih vrednot

Vrednost 166265 Frekvenca
3 zelo 303
2 srednje 1462
1 nepomembna 519
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_153 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V153 Varnost moje družine

Vrednost 167264 Frekvenca
3 zelo 33
2 srednje 322
1 nepomembna 1927
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_154 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V154 Varovanje narave

Vrednost 168263 Frekvenca
3 zelo 137
2 srednje 776
1 nepomembna 1337
0 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_155 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V155 Biti avtoriteta, voditelj

Vrednost 169262 Frekvenca
3 zelo 700
2 srednje 1298
1 nepomembna 277
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_156 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V156 Resnično prijateljstvo

Vrednost 170261 Frekvenca
3 zelo 42
2 srednje 176
1 nepomembna 2060
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_157 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V157 Svet lepega, lepa narava, umetnost

Vrednost 171260 Frekvenca
3 zelo 99
2 srednje 782
1 nepomembna 1405
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V_158

V158 Če pomisliš na osnovno šolo. V kakšnem spominu jo imaš? (obkroži en odgovor)

Vrednost 172259 Frekvenca
1 bilo je zelo lepo 918
2 čisto v redu 991
3 nič posebnega, nujno zlo 191
4 več jeze kot veselja 74
5 sovražil sem šolo 86
9 brez odgovora 25
0 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V_159

V159 Kateri je tvoj najljubši predmet v šoli? (napiši ga)

Vrednost 173258 Frekvenca
1 SLOVENSCINA 153
2 ZGODOVINA 95
3 MATEMATIKA 236
4 FIZIKA 53
5 KEMIJA, BIOLOGIJA 101
6 TELOVADBA 257
7 ANGLESCINA 226
8 NEMSCINA 66
9 DR.PREDMETI (PSIH., SOC., LOGIKA, FILO.) 162
10 LATINSCINA 1
11 DRUGI TUJI JEZIKI 37
12 ESTETSKI PREDMETI (GLASBA, UMETNOST, OBLIKOVANJE) 24
13 SPLOSNI TEH. PREDM. 39
14 SPLOSNI EKON. PREDM. 70
15 SPECIALNI PREDM. 303
16 GEOGRAFIJA 66
17 RACUNALNISTVO 51
18 OBRAMBA 15
19 ZDRAV. VZGOJA 16
0 329
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V_160 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V160 Moji starši me nikdar niso spraševali, kako je bilo v šoli.

Vrednost 174257 Frekvenca
1 zelo velja 201
2 srednje velja 523
3 malo velja 493
4 sploh ne velja 1074
0 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_161 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V161 Imel/a sem občutek, da me imajo starši zelo radi.

Vrednost 175256 Frekvenca
1 zelo velja 1295
2 srednje velja 780
3 malo velja 162
4 sploh ne velja 56
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_162 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V162 Za moje starše je bilo spričevalo zelo pomembno.

Vrednost 176255 Frekvenca
1 zelo velja 965
2 srednje velja 1014
3 malo velja 252
4 sploh ne velja 67
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_163 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V163 moji starši so me imeli za zelo bistrega/bistro.

Vrednost 177254 Frekvenca
1 zelo velja 642
2 srednje velja 1267
3 malo velja 314
4 sploh ne velja 73
0 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_164 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V164 V moji družini smo malo časa preživeli skupaj.

Vrednost 178253 Frekvenca
1 zelo velja 176
2 srednje velja 598
3 malo velja 605
4 sploh ne velja 916
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_165 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V165 Moji starši so imeli velike načrte z mano v prihodnosti.

Vrednost 179252 Frekvenca
1 zelo velja 366
2 srednje velja 926
3 malo velja 677
4 sploh ne velja 321
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_166 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V166 Zelo sem se bal staršev.

Vrednost 180251 Frekvenca
1 zelo velja 138
2 srednje velja 402
3 malo velja 620
4 sploh ne velja 1130
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_167 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V167 Starši so mi redno pomagali pri domačih nalogah.

Vrednost 181250 Frekvenca
1 zelo velja 390
2 srednje velja 694
3 malo velja 674
4 sploh ne velja 533
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_168 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V168 Moji starši so mi kar naprej očitali, da iz mene nikoli nič ne bo.

Vrednost 182249 Frekvenca
1 zelo velja 140
2 srednje velja 282
3 malo velja 524
4 sploh ne velja 1349
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_169 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V169 oče

Vrednost 183248 Frekvenca
1 zelo pomembna 1563
2 srednje pomembna 508
3 malo pomembna 111
4 nepomembna 91
0 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_170 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V170 mati

Vrednost 184247 Frekvenca
1 zelo pomembna 1815
2 srednje pomembna 404
3 malo pomembna 53
4 nepomembna 22
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_171 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V171 brat, sesrta

Vrednost 185246 Frekvenca
1 zelo pomembna 1292
2 srednje pomembna 639
3 malo pomembna 149
4 nepomembna 93
0 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_172 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V172 odrasli sorodniki

Vrednost 186245 Frekvenca
1 zelo pomembna 331
2 srednje pomembna 1223
3 malo pomembna 583
4 nepomembna 160
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_173 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V173 bratranci, sestrične

Vrednost 187244 Frekvenca
1 zelo pomembna 445
2 srednje pomembna 1136
3 malo pomembna 551
4 nepomembna 151
0 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_174 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V174 najboljši prijatelj

Vrednost 188243 Frekvenca
1 zelo pomembna 1636
2 srednje pomembna 531
3 malo pomembna 85
4 nepomembna 26
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_175 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V175 najboljša prijateljica

Vrednost 189242 Frekvenca
1 zelo pomembna 1685
2 srednje pomembna 471
3 malo pomembna 92
4 nepomembna 39
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_176 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V176 sošolci

Vrednost 190241 Frekvenca
1 zelo pomembna 404
2 srednje pomembna 1388
3 malo pomembna 422
4 nepomembna 73
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_177 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V177 skupina prijateljev

Vrednost 191240 Frekvenca
1 zelo pomembna 803
2 srednje pomembna 1142
3 malo pomembna 278
4 nepomembna 63
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_178 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V178 učitelji

Vrednost 192239 Frekvenca
1 zelo pomembna 177
2 srednje pomembna 606
3 malo pomembna 854
4 nepomembna 647
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_179 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V179 kdo še

Vrednost 193238 Frekvenca
1 zelo pomembna 433
2 srednje pomembna 131
3 malo pomembna 75
4 nepomembna 180
0 1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_180 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V180 alkoholizem fantov

Vrednost 194237 Frekvenca
1 precej 1515
2 malo 554
3 nič 58
4 ne vem, ne morem oceniti 165
0 16
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_181 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V181 alkoholizem deklet

Vrednost 195236 Frekvenca
1 precej 795
2 malo 1030
3 nič 202
4 ne vem, ne morem oceniti 268
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_182 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V182 "mehke droge" med fanti

Vrednost 196235 Frekvenca
1 precej 782
2 malo 628
3 nič 251
4 ne vem, ne morem oceniti 615
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_183 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V183 "mehke droge" med dekleti

Vrednost 197234 Frekvenca
1 precej 469
2 malo 738
3 nič 333
4 ne vem, ne morem oceniti 745
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_184 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V184 "trde droge" med fanti

Vrednost 198233 Frekvenca
1 precej 182
2 malo 572
3 nič 504
4 ne vem, ne morem oceniti 1031
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_185 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V185 "trde droge" med dekleti

Vrednost 199232 Frekvenca
1 precej 116
2 malo 504
3 nič 565
4 ne vem, ne morem oceniti 1101
0 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_186 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V186 špricanje šole

Vrednost 200231 Frekvenca
1 precej 1702
2 malo 515
3 nič 38
4 ne vem, ne morem oceniti 42
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_187 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V187 tatvine, kraje

Vrednost 201230 Frekvenca
1 precej 446
2 malo 930
3 nič 445
4 ne vem, ne morem oceniti 468
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_188 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V188 nasilje, pretepanje

Vrednost 202229 Frekvenca
1 precej 502
2 malo 904
3 nič 472
4 ne vem, ne morem oceniti 406
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_189 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V189 nacionalna nestrpnost

Vrednost 203228 Frekvenca
1 precej 395
2 malo 769
3 nič 517
4 ne vem, ne morem oceniti 603
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_190 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V190 prostitucija

Vrednost 204227 Frekvenca
1 precej 130
2 malo 439
3 nič 918
4 ne vem, ne morem oceniti 808
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_191 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V191 pobegi od doma

Vrednost 205226 Frekvenca
1 precej 198
2 malo 698
3 nič 641
4 ne vem, ne morem oceniti 754
0 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_192 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V192 simpatiziranje z neonacističnimi gibanji in idejami

Vrednost 206225 Frekvenca
1 precej 196
2 malo 564
3 nič 537
4 ne vem, ne morem oceniti 985
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_193 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V193 pripravljenost na nasilna dejanja vzpodbujena z ekstremnim šovinizmom

Vrednost 207224 Frekvenca
1 precej 176
2 malo 496
3 nič 653
4 ne vem, ne morem oceniti 958
0 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_194 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V194 Staršem

Vrednost 208223 Frekvenca
1 popolnoma 1137
2 precej 862
3 malo 261
4 nič 37
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_195 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V195 Bratom in sestram

Vrednost 209222 Frekvenca
1 popolnoma 686
2 precej 906
3 malo 417
4 nič 132
0 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_196 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V196 Profesorjem

Vrednost 210221 Frekvenca
1 popolnoma 63
2 precej 463
3 malo 1011
4 nič 748
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_197 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V197 Političnim strankam

Vrednost 211220 Frekvenca
1 popolnoma 24
2 precej 64
3 malo 808
4 nič 1400
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_198 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V198 Vodilnim politikom

Vrednost 212219 Frekvenca
1 popolnoma 17
2 precej 136
3 malo 859
4 nič 1284
0 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_199 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V199 Bogu

Vrednost 213218 Frekvenca
1 popolnoma 388
2 precej 445
3 malo 616
4 nič 803
0 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_200 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V200 Televiziji

Vrednost 214217 Frekvenca
1 popolnoma 64
2 precej 588
3 malo 1204
4 nič 428
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_201 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V201 Časopisom

Vrednost 215216 Frekvenca
1 popolnoma 44
2 precej 626
3 malo 1266
4 nič 348
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_202 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V202 Prijateljem

Vrednost 216215 Frekvenca
1 popolnoma 678
2 precej 1309
3 malo 251
4 nič 43
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_203 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V203 Sodelavcem oz. kolegom

Vrednost 217214 Frekvenca
1 popolnoma 168
2 precej 1272
3 malo 743
4 nič 104
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_205 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V205 Duhovnikom in cerkvi

Vrednost 218213 Frekvenca
1 popolnoma 170
2 precej 489
3 malo 770
4 nič 839
0 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_206 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V206 Sodiščem

Vrednost 219212 Frekvenca
1 popolnoma 119
2 precej 614
3 malo 918
4 nič 615
0 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_207 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V207 Slovenski policiji

Vrednost 220211 Frekvenca
1 popolnoma 124
2 precej 537
3 malo 942
4 nič 687
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_208 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V208 Slovenski vojski

Vrednost 221210 Frekvenca
1 popolnoma 237
2 precej 724
3 malo 909
4 nič 412
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_209 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V209 Bankam

Vrednost 222209 Frekvenca
1 popolnoma 187
2 precej 734
3 malo 892
4 nič 472
0 20
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_210 Kdo so tvoji idoli? Naštej tri!

V210 prvi odgovor

Vrednost 223208 Frekvenca
77 2310

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V_210A

V210A drugi odgovor

Vrednost 224207 Frekvenca
77 2310

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V_210B

V210B tretji odgovor

Vrednost 225206 Frekvenca
77 2310

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V_211 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V211 Madžari

Vrednost 226205 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 579
2 osebne stike 599
3 intimne stike 381
4 nobenih stikov nočem 667
0 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_212 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V212 Italijani

Vrednost 227204 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 479
2 osebne stike 746
3 intimne stike 677
4 nobenih stikov nočem 325
0 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_213 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V213 Nemci

Vrednost 228203 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 548
2 osebne stike 785
3 intimne stike 608
4 nobenih stikov nočem 271
0 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_214 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V214 Hrvati

Vrednost 229202 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 461
2 osebne stike 609
3 intimne stike 356
4 nobenih stikov nočem 797
0 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_215 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V215 Okuženi z AIDS-om

Vrednost 230201 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 400
2 osebne stike 521
3 intimne stike 53
4 nobenih stikov nočem 1245
0 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_216 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V216 Homoseksualci

Vrednost 231200 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 375
2 osebne stike 332
3 intimne stike 46
4 nobenih stikov nočem 1468
0 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_217 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V217 Lezbijke

Vrednost 232199 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 376
2 osebne stike 329
3 intimne stike 129
4 nobenih stikov nočem 1416
0 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_218 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V218 Begunci

Vrednost 233198 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 426
2 osebne stike 532
3 intimne stike 140
4 nobenih stikov nočem 1143
0 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_219 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V219 Priseljenci z Juga

Vrednost 234197 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 449
2 osebne stike 423
3 intimne stike 148
4 nobenih stikov nočem 1221
0 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_220 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V220 Srbi

Vrednost 235196 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 343
2 osebne stike 331
3 intimne stike 170
4 nobenih stikov nočem 1402
0 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_221 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V221 Duševno bolni

Vrednost 236195 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 438
2 osebne stike 671
3 intimne stike 115
4 nobenih stikov nočem 996
0 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_222 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V222 Telesno prizadeti

Vrednost 237194 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 500
2 osebne stike 872
3 intimne stike 135
4 nobenih stikov nočem 709
0 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_223 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V223 Bosanci

Vrednost 238193 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 441
2 osebne stike 494
3 intimne stike 214
4 nobenih stikov nočem 1096
0 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_224 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V224 Arabci

Vrednost 239192 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 506
2 osebne stike 553
3 intimne stike 236
4 nobenih stikov nočem 942
0 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_225 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V225 Črnci

Vrednost 240191 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 456
2 osebne stike 796
3 intimne stike 376
4 nobenih stikov nočem 596
0 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_226 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V226 Muslimani

Vrednost 241190 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 468
2 osebne stike 542
3 intimne stike 220
4 nobenih stikov nočem 994
0 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_227 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V227 Katoliki

Vrednost 242189 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 451
2 osebne stike 794
3 intimne stike 570
4 nobenih stikov nočem 401
0 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_228 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V228 Pravoslavni

Vrednost 243188 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 469
2 osebne stike 546
3 intimne stike 277
4 nobenih stikov nočem 902
0 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_229 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V229 Židje

Vrednost 244187 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 484
2 osebne stike 612
3 intimne stike 305
4 nobenih stikov nočem 820
0 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_230 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V230 Romi (cigani)

Vrednost 245186 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 408
2 osebne stike 346
3 intimne stike 128
4 nobenih stikov nočem 1331
0 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_231 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V231 Revni

Vrednost 246185 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 445
2 osebne stike 938
3 intimne stike 482
4 nobenih stikov nočem 366
0 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_232 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V232 Bogati

Vrednost 247184 Frekvenca
1 službene (šolske) stike 498
2 osebne stike 816
3 intimne stike 707
4 nobenih stikov nočem 215
0 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V_233

V233 Predpostavimo, da bi bile v nedeljo volitve in da imaš ti volilno pravico. Katero stranko bi volil/a? (vpiši ime ene izbrane stranke)

Vrednost 248183 Frekvenca
1 Demokratska stranka 94
2 Liberalno-demokratska stranka 266
3 Liberalna stranka 11
4 Ljudska stranka 82
5