Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA93
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA93_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
Co-workers:
  • Miheljak, Vlado
  • Rener, Tanja
  • Mencin, Metka
  • Kovačević, Milan
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1993)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Project number:

no information

Series:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

ostati mlad/odrasti, zadovoljstvo z življenjem po področjih, pričakovanja glede prihodnosti, uresničljivost sprememb in pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, pripadnost subkulturnim stilom in skupinam, predvidevanje težav pri zaposlovanju, pripravljenost na odhod v tujino, ocena lastnega vpliva, ocena življenskih razmer, instrumentalne/ekspresivne vrednote, liberalna / konzervativna stališča, lestvica avtoritarnosti, zanimanje za prijateljstvo, zanimanje za umetnost, zanimanje za šport, zanimanje za zabavo, zanimanje za znanost, lestvica nacionalizma / svetovljanstva, pomembno pri izbiri prijateljev, religozne prakse, pogostost razmišljanja o sebi in o življenju, socialni problemi mladih - razširjenost in teža, navade, ambicioznost, ocena bivalnih razmer, izkušnje s šolo, pomembni drugi, zaupanje osebam in institucijam, socialna distanca, politične preference, ocena možnosti postati žrtev, razvrščanje področij investiranja - ocena staršev in lastna projekcija, razvrščanje interesov za področja, socialna nestrpnost, točke odraščanja, članstvo v mladinskih organizacijah, tip naselja, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, zakonski stan, lastna narodnost, narodnost staršev

Keywords ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
odnos do mladosti
ocenjevanje družbenega položaja mladih
pripadnost subkulturnim stilom in skupinam
vrednote
osebnostne lastnosti (avtoritarnost)
demografija


Abstract:

Raziskava je kvantitativna študija vrednotnih usmeritev, problemov in aktivnosti mladostnikov in mladostnic v Sloveniji. Mladina 1993 je bila prva resnejša raziskava mladostniške populacije v času velikih družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji. Konceptualno se je navezovala na Mladino '85 in na Shellove raziskave nemške mladine.

Methodology


Collection date: 25. maj 1993 - 10. junij 1993
Date of production: 1993
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija dijaki srednjih šol v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

V vzorec je bilo na prvi stopnji zajetih vseh 12 šolskih regij, znotraj njih po trije razredi štiriletnih programov in po trije razredi triletnih programov, v vsaki tretji regiji pa tudi po dva rezreda dvoletnega programa. V izbor so prišli samo kraji, ki imajo vse v vzorcu predvidene usmeritve in programe. Če je bilo znotraj posamezne regije takih krajev več, je bil izbor slučajen. Vzorec je bil zaradi posebnih raziskovalnih interesov razširjen tako, da je dodatno vključeval šole v madžarskem in italijanskem jeziku ter v ljubljanski regiji.

Mode of data collection:

skupinsko anketiranje po razredih v srednjih šolah, sasmoizpolnjevana anketa

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA93 - Mladina '93; Vrednote in življenjski stili mladih [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 430
  • number of units: 2310

Variable list

ZAP_ST

ZAP_ST Zaporedna številka anketiranca/ke

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2215 1
2216 1
2217 1
2218 1

Valid range from 1 to 2218

SOLA

SOLA Ime šole

Value 22 Frequency
1 58
2 26
3 81
4 67
5 12
6 138
7 125
8 17
9 84
10 97
11 54
12 139
13 113
14 179
15 62
16 41
17 16
18 39
19 104
21 74
22 78
23 131
24 152
25 111
26 45
27 125
28 70
29 22
30 50

Valid range from 1 to 19

USM_ODD

USM_ODD Usmeritev oddelka

Value 31 Frequency
1 STROJNA 328
2 EKONOMSKA 302
3 POLJEDELSKA 17
4 TRGOVSKA 301
5 KOMERCIALNA 55
6 GOSTINSKA 136
7 ELEKTRO 139
8 GIMNAZIJA 512
9 ZDRAVSTVENA 97
10 VRTNARSKA 42
11 TEKSTILNA 99
12 GRADBENA 60
13 LESARSKA 121
14 KOVINARSKA 24
15 ADMINISTRATIVNA 58
16 KMETIJSKA 19

Valid range from 1 to 16

ZAP_ST

ZAP_ST Zaporedna številka anketiranca/ke

Value 1430 Frequency
1 1
2 1
3 1
2215 1
2216 1
2217 1
2218 1

Valid range from 1 to 2218

SOLA

SOLA Ime šole

Value 2429 Frequency
1 58
2 26
3 81
4 67
5 12
6 138
7 125
8 17
9 84
10 97
11 54
12 139
13 113
14 179
15 62
16 41
17 16
18 39
19 104
21 74
22 78
23 131
24 152
25 111
26 45
27 125
28 70
29 22
30 50

Valid range from 1 to 19

USM_ODD

USM_ODD Usmeritev oddelka

Value 3428 Frequency
1 STROJNA 328
2 EKONOMSKA 302
3 POLJEDELSKA 17
4 TRGOVSKA 301
5 KOMERCIALNA 55
6 GOSTINSKA 136
7 ELEKTRO 139
8 GIMNAZIJA 512
9 ZDRAVSTVENA 97
10 VRTNARSKA 42
11 TEKSTILNA 99
12 GRADBENA 60
13 LESARSKA 121
14 KOVINARSKA 24
15 ADMINISTRATIVNA 58
16 KMETIJSKA 19

Valid range from 1 to 16

RAZRED

RAZRED Obiskuje razred

Value 4427 Frequency
2 35
3 945
4 1330

Valid range from 2 to 4

KRAJ

KRAJ Kraj šole

Value 5426 Frequency
1 LENDAVA 57
2 MURSKA SOBOTA 181
3 PTUJ 139
4 SLOVENJ GRADEC 127
5 CELJE 101
6 ZAGORJE 97
7 TRBOVLJE 54
8 BREZICE 141
9 NOVO MESTO 158
10 LJUBLJANA 593
11 POSTOJNA 136
12 JESENICE 152
13 NOVA GORICA 157
14 KOPER 195
15 IZOLA 22

Valid range from 1 to 15

V_1

V1 Mladi imajo različen odnos do mladosti. Nekateri bi hoteli čimprej odrasti, drugi bi hoteli čim dalj ostati mladi. Kako se ti počutiš? (obkroži en odgovor)

Value 6425 Frequency
1 počutim se enak/a odraslim 223
2 počutim se drugačen/a od odraslih, vendar bi želel/a čim prej odrasti 245
3 počutim se drugačen/a od odraslih in želim ostati tak/a še nekaj časa 1046
4 počutim se drugačen/a od odraslih in želim ostati tak/a čim več časa 584
9 ne vem 197
0 15

Valid range from 1 to 4

V_2

V2 Pravijo, da mladi stojijo med otroštvom in odraslostjo. Povej nam, kako se ti prav sedaj počutiš? (obkroži eno številko na lestvici)

Value 7424 Frequency
1 01-počutim se kot otrok 21
2 02 13
3 03 54
4 04 130
5 05 629
6 06 448
7 07 554
8 08 291
9 09 84
10 10-počutim se kot odrasel 54
0 32

Valid range from 1 to 10

V_3

V3 Kako hitro bi rad postal odrasel? (obkroži eno številko na lestvici)

Value 8423 Frequency
1 01-zelo počasi 258
2 02 141
3 03 245
4 04 295
5 05 597
6 06 299
7 07 188
8 08 156
9 09 60
10 10-zelo hitro 53
0 18

Valid range from 1 to 10

V_4 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V4 Način šolanja

Value 9422 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 355
2 ne vpliva na zadovoljstvo 714
3 izziva nezadovoljstvo 1142
0 99

Valid range from 1 to 3

V_5 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V5 Možnost zaposlovanja

Value 10421 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 570
2 ne vpliva na zadovoljstvo 409
3 izziva nezadovoljstvo 1223
0 108

Valid range from 1 to 3

V_6 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V6 Način služenja vojaškega roka

Value 11420 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 582
2 ne vpliva na zadovoljstvo 1069
3 izziva nezadovoljstvo 452
0 207

Valid range from 1 to 3

V_7 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V7 Stanovanjski problem

Value 12419 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 193
2 ne vpliva na zadovoljstvo 671
3 izziva nezadovoljstvo 1289
0 157

Valid range from 1 to 3

V_8 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V8 Nesamostojnost

Value 13418 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 172
2 ne vpliva na zadovoljstvo 759
3 izziva nezadovoljstvo 1215
0 164

Valid range from 1 to 3

V_9 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V9 Možnosti, da se mladi ukvarjajo s tistim, kar želijo in kar jim je pomembno

Value 14417 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 1907
2 ne vpliva na zadovoljstvo 182
3 izziva nezadovoljstvo 155
0 66

Valid range from 1 to 3

V_10 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V10 Možnosti napredovanja v stroki in poklicu

Value 15416 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 1703
2 ne vpliva na zadovoljstvo 286
3 izziva nezadovoljstvo 203
0 118

Valid range from 1 to 3

V_11 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V11 Možnosti političnega delovanja

Value 16415 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 398
2 ne vpliva na zadovoljstvo 1298
3 izziva nezadovoljstvo 470
0 144

Valid range from 1 to 3

V_12 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V12 Možnosti zabave in razvedrila

Value 17414 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 2008
2 ne vpliva na zadovoljstvo 131
3 izziva nezadovoljstvo 83
0 88

Valid range from 1 to 3

V_13 Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes izziva nezadovoljstvo oziroma povzroča zadovoljstvo? (obkroži ustrezen znak za vsak odgovor)

V13 Možnosti, da se svobodno izraža lastno mišljenje

Value 18413 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 1738
2 ne vpliva na zadovoljstvo 339
3 izziva nezadovoljstvo 113
0 120

Valid range from 1 to 3

V_14 Kako gledaš ti osebno na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe ? (obkroži en odgovor za svojo in en odgovor za družbeno prihodnost)

V14 tvoja prihodnost

Value 19412 Frequency
1 veliko boljša od sedanjosti: veliko pričakujem od prihodnosti 1147
2 nekoliko boljša kot je sedanjost: od prihodnosti pričakujem nekaj, vendar ne mnogo 612
3 enako kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem ničesar - niti bolje niti slabše 183
4 nekaj slabše od sedanjosti: od prihodnosti pričakujem določeno poslabšanje 55
5 veliko slabše kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem nič dobrega 31
0 282

Valid range from 1 to 5

V_15 Kako gledaš ti osebno na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe ? (obkroži en odgovor za svojo in en odgovor za družbeno prihodnost)

V15 prihodnost družbe

Value 20411 Frequency
1 veliko boljša od sedanjosti: veliko pričakujem od prihodnosti 424
2 nekoliko boljša kot je sedanjost: od prihodnosti pričakujem nekaj, vendar ne mnogo 639
3 enako kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem ničesar - niti bolje niti slabše 380
4 nekaj slabše od sedanjosti: od prihodnosti pričakujem določeno poslabšanje 328
5 veliko slabše kot je sedaj: od prihodnosti ne pričakujem nič dobrega 120
0 419

Valid range from 1 to 5

V_16

V16 Koliko si se ti osebno pripravljen/a angažirati v izvajanju družbenih sprememb? (obkroži en odgovor)

Value 21410 Frequency
1 sploh se nisem pripravljen/a angažirati 133
2 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo moj osebni položaj 325
3 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo družbeni položaj mladih 496
4 pripravljen/a sem se angažirati v vseh akcijah, ki prinašajo spremembe v družbi 580
5 o tem nisem razmišljal/a 566
9 brez odgovora 196
0 14

Valid range from 1 to 5

V_17

V17 Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti? (obkroži en odgovor)

Value 22409 Frequency
1 neznaten 329
2 majhen 579
3 srednji 622
4 velik 197
5 zelo velik 73
9 ne vem, brez odgovora 502
0 8

Valid range from 1 to 5

V_18

V18 Ali bo, po tvojem mnenju, bodoči družbeni razvoj:

Value 23408 Frequency
1 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje vseh tvojih ambicij in želja ter realizacijo tvojih sposobnosti 359
2 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje samo dela tvojih ambicij in želja in samo delno realizacijo tvojihsposobnosti 761
3 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje majhnega ali neznatnega dela tvojih ambicij in želja ter nezadostno realizacijo tvojih sposobnosti 468
4 o tem še nisem razmišljal/a 531
9 brez odgovora 178
0 13

Valid range from 1 to 4

V_19 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V19 Punkerji

Value 24407 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 190
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 565
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 903
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 268
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 102
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 195
0 87

Valid range from 1 to 6

V_20 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V20 Športni navijači (nogomet, hokej)

Value 25406 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 456
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 912
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 587
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 141
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 68
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 68
0 78

Valid range from 1 to 6

V_21 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V21 Disco-fani

Value 26405 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 409
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 599
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 606
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 189
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 95
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 276
0 136

Valid range from 1 to 6

V_22 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V22 Rockerji

Value 27404 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 467
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 925
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 544
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 148
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 71
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 76
0 79

Valid range from 1 to 6

V_23 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V23 Duhovne skupine (pripadniki različnih sekt ipd.)

Value 28403 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 231
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 791
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 759
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 213
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 110
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 101
0 105

Valid range from 1 to 6

V_24 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V24 Ekologi

Value 29402 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 314
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1069
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 466
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 90
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 75
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 118
0 178

Valid range from 1 to 6

V_25 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V25 Cerkvene skupine

Value 30401 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 439
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 737
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 697
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 194
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 89
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 67
0 87

Valid range from 1 to 6

V_26 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V26 Mirovniki

Value 31400 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 266
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1067
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 487
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 131
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 67
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 164
0 128

Valid range from 1 to 6

V_27 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V27 Žensko / feministično gibanje

Value 32399 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 194
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 666
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 702
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 183
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 112
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 333
0 120

Valid range from 1 to 6

V_28 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V28 Gibanje homoseksualcev

Value 33398 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 207
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 357
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 786
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 482
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 284
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 97
0 97

Valid range from 1 to 6

V_29 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V29 Pristaši jogginga

Value 34397 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 271
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 949
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 629
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 131
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 77
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 137
0 116

Valid range from 1 to 6

V_30 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V30 Vegetarijanci

Value 35396 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 204
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 1068
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 606
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 161
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 93
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 70
0 108

Valid range from 1 to 6

V_31 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V31 Navdušenci za računalnike, hackerji

Value 36395 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 261
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 934
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 704
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 158
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 84
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 85
0 84

Valid range from 1 to 6

V_32 Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V32 Navdušenci za videoigrice, fliperje itd.

Value 37394 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 331
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 696
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 808
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 235
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 96
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 62
0 82

Valid range from 1 to 6

V_32A Nekatere skupine ljudi so znane po tem, ker počno kaj posebnega ali ker gojijo poseben stil. Tu navajamo nekaj takšnih skupin, o katerih se že nekaj časa govori. Kakšen je tvoj odnos do njih?

V32a Skinheads

Value 38393 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 165
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 423
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 581
4 skupine ne morem trpeti, je ne prenesem 482
5 ti so moji nasprotniki / sovražniki, borim se proti njim 250
6 nisem še slišal zanje, pod tem imenom si nič ne predstavljam 314
0 95

Valid range from 1 to 6

V_33 V33 Ali ocenjuješ, da boš imel/a težave pri iskanju zaposlitve v tvojem poklicu ? (Možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 39392 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 263
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 1297
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 72
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 264
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 156
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 67
8 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 177
0 14

Valid range from 1 to 6

V_33A V33 Ali ocenjuješ, da boš imel/a težave pri iskanju zaposlitve v tvojem poklicu ? (Možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 40391 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 4
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 147
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 259
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 104
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 97
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 62
8 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 83
0 1553
7 1

Valid range from 1 to 7

V_34

V34 Ali bi rad/a šel/la za daljši čas ali za vedno v tujino? (obkroži en odgovor)

Value 41390 Frequency
1 ne bi šel/a niti za daljši čas niti za vedno 214
2 ne bi šel/a za vedno, šel/a bi pa za daljši čas 1046
3 šel/a bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi mi pogoji ustrezali 715
4 šel/a bi za vedno ne glede na vse; bi se že nekako znašel/a 107
5 o tem nisem razmišljal /a 215
0 13

Valid range from 1 to 5

V_35 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V35 V šoli

Value 42389 Frequency
1 velik 366
2 srednji 957
3 majhen 673
4 nikakršen 291
0 23

Valid range from 1 to 4

V_36 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V36 V tvoji družini in gospodinjstvu

Value 43388 Frequency
1 velik 671
2 srednji 1262
3 majhen 288
4 nikakršen 51
0 38

Valid range from 1 to 4

V_37 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V37 V krajevni skupnosti, kjer živiš

Value 44387 Frequency
1 velik 106
2 srednji 365
3 majhen 787
4 nikakršen 1007
0 45

Valid range from 1 to 4

V_38 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V38 V političnih strankah

Value 45386 Frequency
1 velik 37
2 srednji 115
3 majhen 250
4 nikakršen 1862
0 46

Valid range from 1 to 4

V_39 Poskušaj sedaj oceniti lastni vpliv na važne odločitve in na tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in delaš. Kako ocenjuješ svoj vpliv na odločitve: (obkroži odgovarjajoči znak za vsako institucijo)

V39 V krogu vrstnikov in prijateljev

Value 46385 Frequency
1 velik 786
2 srednji 1286
3 majhen 158
4 nikakršen 32
0 48

Valid range from 1 to 4

V_40 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V40 Prehrana

Value 47384 Frequency
1 bolj kot prej 1023
2 enako kot prej 1011
3 slabše kot prej 259
0 17

Valid range from 1 to 3

V_41 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V41 Oblačenje

Value 48383 Frequency
1 bolj kot prej 1508
2 enako kot prej 629
3 slabše kot prej 156
0 17

Valid range from 1 to 3

V_42 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V42 Reševanje stanovanjskih vprašanj

Value 49382 Frequency
1 bolj kot prej 296
2 enako kot prej 785
3 slabše kot prej 1195
0 34

Valid range from 1 to 3

V_43 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V43 Šolanje

Value 50381 Frequency
1 bolj kot prej 708
2 enako kot prej 1027
3 slabše kot prej 556
0 19

Valid range from 1 to 3

V_44 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V44 Zaposlovanje

Value 51380 Frequency
1 bolj kot prej 85
2 enako kot prej 293
3 slabše kot prej 1898
0 34

Valid range from 1 to 3

V_45 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V45 Zdravstvena zaščita

Value 52379 Frequency
1 bolj kot prej 854
2 enako kot prej 880
3 slabše kot prej 538
0 38

Valid range from 1 to 3

V_46 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V46 Zabava, razvedrilo in obiski lokalov

Value 53378 Frequency
1 bolj kot prej 1420
2 enako kot prej 630
3 slabše kot prej 237
0 23

Valid range from 1 to 3

V_47 Kako ocenjuješ situacijo v kateri danes živimo glede na nekaj prejšnjih let? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako trditev)

V47 Potovanja

Value 54377 Frequency
1 bolj kot prej 1029
2 enako kot prej 726
3 slabše kot prej 528
0 27

Valid range from 1 to 3

V_48 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V48 Dober materialni položaj (dosti denarja, stanovanje)

Value 55376 Frequency
1 zelo zaželjeno 1377
2 pretežno zaželjeno 851
3 pretežno nezaželjeno 53
4 popolnoma nezaželjeno 15
0 14

Valid range from 1 to 4

V_49 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V49 Ugledni družbeni položaj

Value 56375 Frequency
1 zelo zaželjeno 843
2 pretežno zaželjeno 1222
3 pretežno nezaželjeno 175
4 popolnoma nezaželjeno 41
0 29

Valid range from 1 to 4

V_50 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V50 Postati znan v svojem poklicu ali stroki po rezultatih svojega dela

Value 57374 Frequency
1 zelo zaželjeno 1288
2 pretežno zaželjeno 836
3 pretežno nezaželjeno 136
4 popolnoma nezaželjeno 26
0 24

Valid range from 1 to 4

V_51 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V51 Biti na vodilnem položaju

Value 58373 Frequency
1 zelo zaželjeno 586
2 pretežno zaželjeno 1035
3 pretežno nezaželjeno 442
4 popolnoma nezaželjeno 213
0 34

Valid range from 1 to 4

V_52 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V52 Kazati svojo nacionalno pripadnost in biti zvest nacionalni tradiciji

Value 59372 Frequency
1 zelo zaželjeno 556
2 pretežno zaželjeno 1001
3 pretežno nezaželjeno 501
4 popolnoma nezaželjeno 220
0 31
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_53 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V53 Potrditi se z delom v političnih strankah

Value 60371 Frequency
1 zelo zaželjeno 108
2 pretežno zaželjeno 499
3 pretežno nezaželjeno 849
4 popolnoma nezaželjeno 819
0 35

Valid range from 1 to 4

V_54 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V54 Zabavati se po mili volji

Value 61370 Frequency
1 zelo zaželjeno 1165
2 pretežno zaželjeno 807
3 pretežno nezaželjeno 244
4 popolnoma nezaželjeno 66
0 28

Valid range from 1 to 4

V_55 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V55 Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš

Value 62369 Frequency
1 zelo zaželjeno 1717
2 pretežno zaželjeno 480
3 pretežno nezaželjeno 79
4 popolnoma nezaželjeno 14
0 19
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_56 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V56 Postati slaven v športu, glasbi, zabavi

Value 63368 Frequency
1 zelo zaželjeno 654
2 pretežno zaželjeno 984
3 pretežno nezaželjeno 473
4 popolnoma nezaželjeno 168
0 31

Valid range from 1 to 4

V_57 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V57 Živeti mirno v krogu svoje družine in prijateljev

Value 64367 Frequency
1 zelo zaželjeno 1533
2 pretežno zaželjeno 561
3 pretežno nezaželjeno 152
4 popolnoma nezaželjeno 39
0 24
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_58 Mladi ljudje na različne načine ocenjujejo stvari in okoliščine v družbenem življenju. Označi, koliko se tebi zdijo naslednje okoliščine in situacije zaželene ali nezaželene? (za vsako trditev obkroži ustrezni znak)

V58 Živeti v skladu z naukom svoje vere

Value 65366 Frequency
1 zelo zaželjeno 451
2 pretežno zaželjeno 969
3 pretežno nezaželjeno 481
4 popolnoma nezaželjeno 362
0 47

Valid range from 1 to 4

V_59 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V59 Ne glede na to kakšno delo opravljaš, najvažnejše je, da se ujemaš in sodeluješ z ljudmi okoli sebe.

Value 66365 Frequency
1 popolnoma se strinjam 878
2 v glavnem se strinjam 1031
3 v glavnem se ne strinjam 270
4 sploh se ne strinjam 123
0 8

Valid range from 1 to 4

V_60 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V60 Človeštvo napreduje zaradi dela in požrtvovalnosti posameznikov.

Value 67364 Frequency
1 popolnoma se strinjam 513
2 v glavnem se strinjam 1063
3 v glavnem se ne strinjam 496
4 sploh se ne strinjam 221
0 17

Valid range from 1 to 4

V_61 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V61 Individualna in privatna iniciativa vedno omogočata boljše rezultate od kolektivnega dela.

Value 68363 Frequency
1 popolnoma se strinjam 383
2 v glavnem se strinjam 1009
3 v glavnem se ne strinjam 692
4 sploh se ne strinjam 195
0 31

Valid range from 1 to 4

V_62 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V62 Kolektivni uspehi so za posameznika več vredni od individualnih, saj lahko veselje deli z drugimi.

Value 69362 Frequency
1 popolnoma se strinjam 450
2 v glavnem se strinjam 900
3 v glavnem se ne strinjam 638
4 sploh se ne strinjam 287
0 35

Valid range from 1 to 4

V_63 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V63 Ženska se mora poročiti nedolžna, ker se je stoletja težilo k temu in ker je garancija, da bo vso svojo ljubezen posvetila soprogu.

Value 70361 Frequency
1 popolnoma se strinjam 205
2 v glavnem se strinjam 273
3 v glavnem se ne strinjam 430
4 sploh se ne strinjam 1390
0 12

Valid range from 1 to 4

V_64 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V64 Osnovni cilj življenja in dela posameznika mora biti ustvarjanje trdne in skladne družine.

Value 71360 Frequency
1 popolnoma se strinjam 591
2 v glavnem se strinjam 943
3 v glavnem se ne strinjam 534
4 sploh se ne strinjam 211
0 31

Valid range from 1 to 4

V_65 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V65 Večina del v gospodinjstvu po svoji naravi bolj odgovarja ženskam.

Value 72359 Frequency
1 popolnoma se strinjam 350
2 v glavnem se strinjam 654
3 v glavnem se ne strinjam 629
4 sploh se ne strinjam 626
0 51

Valid range from 1 to 4

V_66 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V66 Splav (abortus) je sramotno dejanje, ki bi ga bilo treba z zakonom prepovedati.

Value 73358 Frequency
1 popolnoma se strinjam 240
2 v glavnem se strinjam 273
3 v glavnem se ne strinjam 557
4 sploh se ne strinjam 1225
0 15

Valid range from 1 to 4

V_67 Koliko se strinjaš s posameznimi trditvami, ki so spodaj navedene? (za vsako trditev obkroži ustrezno številko)

V67 Po vsaki spremembi v družbi postanejo stvari še slabše kot so bile.

Value 74357 Frequency
1 popolnoma se strinjam 223
2 v glavnem se strinjam 643
3 v glavnem se ne strinjam 1044
4 sploh se ne strinjam 367
0 33

Valid range from 1 to 4

V_68 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V68 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpšomembnejši vrlini, ki se ju morajo otroci naučiti.

Value 75356 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 703
4 4 676
3 3 674
2 2 157
1 1-najnižja stopnja strinjanja 83
0 17

Valid range from 1 to 5

V_69 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V69 Človek, ki se grdo obnaša, ima grde navade in običaje, nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi.

Value 76355 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 576
4 4 469
3 3 595
2 2 386
1 1-najnižja stopnja strinjanja 273
0 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

V_70 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V70 Sem poslušen in discipliniran

Value 77354 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 276
4 4 697
3 3 821
2 2 181
1 1-najnižja stopnja strinjanja 89
0 246

Valid range from 1 to 5

V_70A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V70A Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti preseči in se lotiti resnejšega dela.

Value 78353 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 653
4 4 678
3 3 622
2 2 199
1 1-najnižja stopnja strinjanja 103
0 55

Valid range from 1 to 5

V_71 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V71 To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost in volja, da dela in se bori za družino in domovino.

Value 79352 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 261
4 4 423
3 3 687
2 2 490
1 1-najnižja stopnja strinjanja 443
0 6

Valid range from 1 to 5

V_72 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V72 Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov potrebuje nekaj pogumnih, neutrudnih in predanih voditeljev, v katere bi ljudje lahko verjeli.

Value 80351 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 767
4 4 579
3 3 549
2 2 237
1 1-najnižja stopnja strinjanja 166
0 12

Valid range from 1 to 5

V_73 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73 Še nikoli se ni nihče drugače naučil, kaj je zares dobro, kot skozi trpjlenje.

Value 81350 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 647
4 4 519
3 3 608
2 2 282
1 1-najnižja stopnja strinjanja 223
0 31

Valid range from 1 to 5

V_73A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73A Žalitev časti je treba vedno kaznovati

Value 82349 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 280
4 4 414
3 3 777
2 2 440
1 1-najnižja stopnja strinjanja 375
0 24

Valid range from 1 to 5

V_73B V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73B Posiljevanje in napadanje otrok zaslužita več od navadnega zapora - take kriminalce je treba javno bičati ali še kaj hujšega.

Value 83348 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 1210
4 4 445
3 3 271
2 2 211
1 1-najnižja stopnja strinjanja 159
0 14

Valid range from 1 to 5

V_73C V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V73C Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in spoštovanja do svojih staršev.

Value 84347 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 821
4 4 621
3 3 464
2 2 216
1 1-najnižja stopnja strinjanja 156
0 32

Valid range from 1 to 5

V_74 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74 Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je potrebno ostro kaznovati.

Value 85346 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 316
4 4 230
3 3 401
2 2 409
1 1-najnižja stopnja strinjanja 940
0 14

Valid range from 1 to 5

V_74A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74A Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, odločitvam katere se mora podrejati brez pridržka.

Value 86345 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 145
4 4 248
3 3 578
2 2 453
1 1-najnižja stopnja strinjanja 862
0 24

Valid range from 1 to 5

V_74B V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V74B Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki.

Value 87344 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 750
4 4 367
3 3 603
2 2 234
1 1-najnižja stopnja strinjanja 337
0 19

Valid range from 1 to 5

V_75 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V75 Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvezd) pojasniti mnoge stvari.

Value 88343 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 491
4 4 595
3 3 667
2 2 268
1 1-najnižja stopnja strinjanja 279
0 10

Valid range from 1 to 5

V_75A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V75A Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s kakšnim potresom ali poplavo, ki bo uničila cel svet.

Value 89342 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 399
4 4 407
3 3 554
2 2 393
1 1-najnižja stopnja strinjanja 546
0 11

Valid range from 1 to 5

V_76 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V76 Da bi se ohranil red in omogočil kaos je dobro uporabiti čvrsto roko, kot svoječasno v povojni izgradnji.

Value 90341 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 300
4 4 436
3 3 817
2 2 405
1 1-najnižja stopnja strinjanja 312
0 40

Valid range from 1 to 5

V_77 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V77 Ljudje se sploh ne zavedajo, koliko na naša življenja vplivajo zarote, skovane v nekih tajnih centrih.

Value 91340 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 478
4 4 526
3 3 775
2 2 310
1 1-najnižja stopnja strinjanja 183
0 38

Valid range from 1 to 5

V_78 V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V78 Če si do nekoga preveč dober, te ta ne bo spoštoval.

Value 92339 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 500
4 4 560
3 3 631
2 2 334
1 1-najnižja stopnja strinjanja 255
0 30

Valid range from 1 to 5

V_78A V tem delu vprašalnika navajamo nekaj trditev, od tebe pa pričakujemo, da označiš v kakšni meri se strinjaš z vsako izmed njih. Stopnja strinjanja trditve se določa s števili od 1 do 5, kjer število označuje najvišjo stopnjo, število 1 pa najnižjo stopnjo. Ostala števila označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. Tvoja naloga je, da za vsako trditev posebej obkrožiš številko, ki ustreza izbrani stopnji strinjanja. Prosimo te za natančnost in iskrenost v odgovorih.

V78A Danes, ko ljudje najrazličnejših vrst potujejo na vse strani in se toliko mešajo, mora biti človek pozoren in paziti, da ne dobi kakšne bolezni.

Value 93338 Frequency
5 5-najvišja stopnja strinjanja 874
4 4 594
3 3 507
2 2 197
1 1-najnižja stopnja strinjanja 121
0 17

Valid range from 1 to 5

V_79 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V79 Vojska in vojaške stvari

Value 94337 Frequency
1 velika 394
2 srednja 613
3 majhna 636
4 nikakršna 656
0 10
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_80 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V80 Šport in športni dogodki

Value 95336 Frequency
1 velika 809
2 srednja 912
3 majhna 478
4 nikakršna 94
0 17

Valid range from 1 to 4

V_81 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V81 Šola in izobraževanje

Value 96335 Frequency
1 velika 741
2 srednja 1152
3 majhna 307
4 nikakršna 85
0 25

Valid range from 1 to 4

V_82 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V82 Tehnika in tehnični dosežki

Value 97334 Frequency
1 velika 529
2 srednja 757
3 majhna 727
4 nikakršna 269
0 28

Valid range from 1 to 4

V_83 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V83 Politika in politični dogodki

Value 98333 Frequency
1 velika 139
2 srednja 394
3 majhna 776
4 nikakršna 971
0 30

Valid range from 1 to 4

V_84 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V84 Zabava in razvedrilo

Value 99332 Frequency
1 velika 1592
2 srednja 594
3 majhna 79
4 nikakršna 25
0 20

Valid range from 1 to 4

V_85 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V85 Vera in versko življenje

Value 100331 Frequency
1 velika 257
2 srednja 735
3 majhna 669
4 nikakršna 621
0 28

Valid range from 1 to 4

V_86 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V86 Spolnost in ljubezen

Value 101330 Frequency
1 velika 1337
2 srednja 813
3 majhna 126
4 nikakršna 15
0 19

Valid range from 1 to 4

V_87 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V87 Prijateljstvo in znanstvo

Value 102329 Frequency
1 velika 1895
2 srednja 342
3 majhna 39
4 nikakršna 12
0 22

Valid range from 1 to 4

V_88 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V88 Potovanja

Value 103328 Frequency
1 velika 1523
2 srednja 585
3 majhna 150
4 nikakršna 18
0 34

Valid range from 1 to 4

V_89 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V89 Družinsko življenje, zakon, otroci

Value 104327 Frequency
1 velika 1106
2 srednja 798
3 majhna 300
4 nikakršna 69
0 37

Valid range from 1 to 4

V_90 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V90 Znanost in znanstveni dosežki

Value 105326 Frequency
1 velika 587
2 srednja 916
3 majhna 595
4 nikakršna 183
0 29

Valid range from 1 to 4

V_91 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V91 Umetnost in kultura

Value 106325 Frequency
1 velika 398
2 srednja 799
3 majhna 764
4 nikakršna 314
0 35

Valid range from 1 to 4

V_92 Navedi stopnje tvoje zainteresiranosti za vsakega od navedenih področij! (obkroži ustrezen znak)

V92 Nacionalna preteklost in usoda tvojega naroda

Value 107324 Frequency
1 velika 491
2 srednja 914
3 majhna 649
4 nikakršna 245
0 11

Valid range from 1 to 4

V_94 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V94 Vsak narod mora obnavljati negovati svoje narodne ideale.

Value 108323 Frequency
5 popolnoma se strinjam 865
4 v glavnem se strinjam 775
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 498
2 v glavnem se ne strinjam 115
1 sploh se ne strinjam 47
0 10

Valid range from 1 to 5

V_95 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V95 Vsi pripadniki mojega naroda bi morali vedno in v vsakem pogledu bolj kot druge ceniti lasten narod.

Value 109322 Frequency
5 popolnoma se strinjam 699
4 v glavnem se strinjam 601
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 556
2 v glavnem se ne strinjam 232
1 sploh se ne strinjam 210
0 12

Valid range from 1 to 5

V_96 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V96 Počutim se enako pripadnik lastnega naroda in vsečloveške skupnosti.

Value 110321 Frequency
5 popolnoma se strinjam 811
4 v glavnem se strinjam 744
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 527
2 v glavnem se ne strinjam 146
1 sploh se ne strinjam 62
0 20

Valid range from 1 to 5

V_97 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V97 Nobena bistvena lastnost človeka ne izhaja iz njegove nacionalne pripadnosti.

Value 111320 Frequency
5 popolnoma se strinjam 600
4 v glavnem se strinjam 578
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 693
2 v glavnem se ne strinjam 283
1 sploh se ne strinjam 137
0 19

Valid range from 1 to 5

V_98 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V98 Človeštvo predstavlja edino pravo ljudsko skupnost, zato je vsaka delitev na narode škodljiva in nesmiselna.

Value 112319 Frequency
5 popolnoma se strinjam 447
4 v glavnem se strinjam 488
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 736
2 v glavnem se ne strinjam 339
1 sploh se ne strinjam 263
0 37

Valid range from 1 to 5

V_99 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V99 Sem Slovenec/ka in nobenemu drugemu občutku pripadnosti ne morem dati prednosti.

Value 113318 Frequency
5 popolnoma se strinjam 1034
4 v glavnem se strinjam 422
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 396
2 v glavnem se ne strinjam 174
1 sploh se ne strinjam 257
0 27

Valid range from 1 to 5

V_100 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V100 Nacionalno mešani zakoni so že v naprej obsojeni na propad.

Value 114317 Frequency
5 popolnoma se strinjam 168
4 v glavnem se strinjam 266
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 620
2 v glavnem se ne strinjam 383
1 sploh se ne strinjam 847
0 26

Valid range from 1 to 5

V_101 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V101 Do drugih narodov moraš biti vedno previden in zadržan, tudi če so ti prijatelji.

Value 115316 Frequency
5 popolnoma se strinjam 369
4 v glavnem se strinjam 382
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 535
2 v glavnem se ne strinjam 447
1 sploh se ne strinjam 557
0 20

Valid range from 1 to 5

V_102 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V102 Vsak narod mora biti odprt do sveta in vpliva drugih kultur.

Value 116315 Frequency
5 popolnoma se strinjam 911
4 v glavnem se strinjam 684
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 493
2 v glavnem se ne strinjam 139
1 sploh se ne strinjam 66
0 17

Valid range from 1 to 5

V_103 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V103 Tudi pomanjkljivosti svojega naroda je treba imeti rad.

Value 117314 Frequency
5 popolnoma se strinjam 783
4 v glavnem se strinjam 741
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 510
2 v glavnem se ne strinjam 163
1 sploh se ne strinjam 94
0 19

Valid range from 1 to 5

V_104 Skrbno preberi naslednje trditve in za vsako obkroži, koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš. (obkroži ustrezno številko)

V104 Odprtost do sveta prinaša vsakemu narodu več škode kot koristi.

Value 118313 Frequency
5 popolnoma se strinjam 220
4 v glavnem se strinjam 273
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 705
2 v glavnem se ne strinjam 508
1 sploh se ne strinjam 588
0 16

Valid range from 1 to 5

V_105 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V105 socialni izvor

Value 119312 Frequency
1 zelo pomembno 131
2 delno pomembno 788
3 nepomembno 1375
0 16

Valid range from 1 to 3

V_106 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V106 izobrazba

Value 120311 Frequency
1 zelo pomembno 365
2 delno pomembno 970
3 nepomembno 959
0 16

Valid range from 1 to 3

V_107 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V107 nacionalna pripadnost

Value 121310 Frequency
1 zelo pomembno 356
2 delno pomembno 804
3 nepomembno 1125
0 25

Valid range from 1 to 3

V_108 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V108 religija

Value 122309 Frequency
1 zelo pomembno 158
2 delno pomembno 766
3 nepomembno 1362
0 24

Valid range from 1 to 3

V_109 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V109 politično prepričanje

Value 123308 Frequency
1 zelo pomembno 93
2 delno pomembno 632
3 nepomembno 1563
0 22

Valid range from 1 to 3

V_110 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V110 dojemanje življenja

Value 124307 Frequency
1 zelo pomembno 955
2 delno pomembno 1010
3 nepomembno 329
0 16

Valid range from 1 to 3

V_111 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V111 interes za glasbo, šport, zabavo

Value 125306 Frequency
1 zelo pomembno 814
2 delno pomembno 1143
3 nepomembno 342
0 11

Valid range from 1 to 3

V_112 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V112 moralne vrline (iskrenost, pomoč)

Value 126305 Frequency
1 zelo pomembno 1868
2 delno pomembno 364
3 nepomembno 60
0 18

Valid range from 1 to 3

V_113 Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva ? (obkroži odgovarjajoči znak za vsako navedeno karakteristiko)

V113 inteligentnost, duhovitost

Value 127304 Frequency
1 zelo pomembno 1128
2 delno pomembno 991
3 nepomembno 170
0 21

Valid range from 1 to 3

V_114 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V114 oče

Value 128303 Frequency
1 katoliški veroizpovedi 1631
2 evangeličanski veroizpovedi 31
3 islamski veroizpovedi 47
4 pravoslavni veroizpovedi 96
5 neki drugi veroizpovedi 12
6 brez verske pripadnosti 417
0 76

Valid range from 1 to 6

V_115 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V115 mati

Value 129302 Frequency
1 katoliški veroizpovedi 1719
2 evangeličanski veroizpovedi 39
3 islamski veroizpovedi 44
4 pravoslavni veroizpovedi 77
5 neki drugi veroizpovedi 13
6 brez verske pripadnosti 361
0 57

Valid range from 1 to 6

V_116 Kateri veroizpovedi pripadaš ti in tvoji starši? (Če so umrli, kateri veroizpovedi so pripadali?) (obkroži ustrezen znak za vsakega posamezno)

V116 jaz

Value 130301 Frequency
1 katoliški veroizpovedi 1556
2 evangeličanski veroizpovedi 32
3 islamski veroizpovedi 36
4 pravoslavni veroizpovedi 66
5 neki drugi veroizpovedi 37
6 brez verske pripadnosti 527
0 56

Valid range from 1 to 6

V_117

V117 Kako pogosto hodiš v cerkev, k molitvi oz. maši, bogoslužju ali klanjanju? (obkroži samo en odgovor)

Value 131300 Frequency
1 redno, večkrat na teden 50
2 redno, vsak teden 440
3 vsaj enkrat ali dvakrat na mesec 349
4 grem nekajkrat na leto 377
5 samo enkrat ali dvakrat letno ob velikih verskih praznikih 432
6 nikoli 559
9 brez odgovora 87
0 16

Valid range from 1 to 6

V_118

V118 Če bi moral/a točneje opisati svoj osebni odnos do religije, kako bi to naredil/a? (obkroži samo en odgovor)

Value 132299 Frequency
1 prepričan vernik sem in sprejemam vse, kar moja vera uči 246
2 religiozen/a sem, čeprav ne sprejemam vsega, kar me uči moja vera 532
3 dosti premišljujem o tem, vendar si nisem na čistem, ali verujem, ali ne 551
4 do religije sem indiferenten/a (religija me ne privlači in ne zanima) 139
5 nisem religiozen/a, čeprav nimam nič proti religiji 518
6 nisem religiozen/a in sem nasprotnik/ca religije 84
9 brez odgovora 217
0 23

Valid range from 1 to 6

V_119 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V119 pišem kratke sestavke, pesmi o lastnih občutkih

Value 133298 Frequency
1 zelo pogosto 162
2 pogosto 246
3 redko 776
4 nikoli 1118
0 8

Valid range from 1 to 4

V_120 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V120 si dopisujem s prijatelji tudi o osebnih problemih

Value 134297 Frequency
1 zelo pogosto 179
2 pogosto 356
3 redko 850
4 nikoli 906
0 19

Valid range from 1 to 4

V_121 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V121 pišem dnevnik

Value 135296 Frequency
1 zelo pogosto 234
2 pogosto 280
3 redko 504
4 nikoli 1263
0 29

Valid range from 1 to 4

V_122 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V122 berem horoskope, da bi dobil/a kakšno vzpodbudo

Value 136295 Frequency
1 zelo pogosto 638
2 pogosto 689
3 redko 677
4 nikoli 298
0 8

Valid range from 1 to 4

V_123 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V123 berem intimna pisma bralcev, da bi se kaj naučil/a iz njih

Value 137294 Frequency
1 zelo pogosto 265
2 pogosto 546
3 redko 905
4 nikoli 581
0 13

Valid range from 1 to 4

V_124 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V124 spoznavam življenjske zgodbe drugih ljudi s pomočjo spremljanja filmov, knjig

Value 138293 Frequency
1 zelo pogosto 580
2 pogosto 899
3 redko 694
4 nikoli 122
0 15

Valid range from 1 to 4

V_125 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V125 odrasli mi pripovedujejo svoje življenjske izkušnje

Value 139292 Frequency
1 zelo pogosto 444
2 pogosto 992
3 redko 740
4 nikoli 118
0 16

Valid range from 1 to 4

V_126 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V126 pogovarjam se s prijatelji/cami o življenjskih problemih

Value 140291 Frequency
1 zelo pogosto 926
2 pogosto 860
3 redko 425
4 nikoli 74
0 25

Valid range from 1 to 4

V_127 O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Za vsako od spodaj naštetih dejavnosti obkroži, kako pogosto jo počneš!

V127 drugo _____

Value 141290 Frequency
1 zelo pogosto 222
2 pogosto 195
3 redko 173
4 nikoli 196
0 1524

Valid range from 1 to 4

V_128 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V128 Nezaposlenost

Value 142289 Frequency
1 zelo velik problem 1657
2 precejšen problem 569
3 manj pomemben problem 53
4 sploh ni problem 20
0 10
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_129 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V129 Konflikti z odraslimi

Value 143288 Frequency
1 zelo velik problem 424
2 precejšen problem 1286
3 manj pomemben problem 504
4 sploh ni problem 75
0 21

Valid range from 1 to 4

V_130 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V130 Pomanjkanje denarja

Value 144287 Frequency
1 zelo velik problem 1070
2 precejšen problem 940
3 manj pomemben problem 236
4 sploh ni problem 33
0 31

Valid range from 1 to 4

V_131 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V131 Problemi v šoli

Value 145286 Frequency
1 zelo velik problem 812
2 precejšen problem 1068
3 manj pomemben problem 343
4 sploh ni problem 67
0 20

Valid range from 1 to 4

V_132 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V132 Storitveni pritisk

Value 146285 Frequency
1 zelo velik problem 334
2 precejšen problem 1008
3 manj pomemben problem 743
4 sploh ni problem 105
0 120

Valid range from 1 to 4

V_133 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V133 Alkohol, droge

Value 147284 Frequency
1 zelo velik problem 1564
2 precejšen problem 415
3 manj pomemben problem 143
4 sploh ni problem 159
0 29

Valid range from 1 to 4

V_134 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V134 Osamljenost

Value 148283 Frequency
1 zelo velik problem 709
2 precejšen problem 833
3 manj pomemben problem 565
4 sploh ni problem 179
0 24

Valid range from 1 to 4

V_135 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V135 Pomanjkanje vzorov in idealov

Value 149282 Frequency
1 zelo velik problem 280
2 precejšen problem 755
3 manj pomemben problem 941
4 sploh ni problem 298
0 36

Valid range from 1 to 4

V_136 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V136 Nimamo političnega vpliva

Value 150281 Frequency
1 zelo velik problem 174
2 precejšen problem 366
3 manj pomemben problem 900
4 sploh ni problem 835
0 35

Valid range from 1 to 4

V_137 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V137 Odrasli nas ne jemljejo resno

Value 151280 Frequency
1 zelo velik problem 544
2 precejšen problem 970
3 manj pomemben problem 614
4 sploh ni problem 161
0 21

Valid range from 1 to 4

V_138 Spodaj vam predstavljamo nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Za vsakega označite, ali po vašem mnenju predstavlja zelo velik, velik, manj pomemben problem, sploh ni problem.

V138 Dolgčas / ne vemo kaj bi počeli

Value 152279 Frequency
1 zelo velik problem 531
2 precejšen problem 639
3 manj pomemben problem 660
4 sploh ni problem 459
0 21

Valid range from 1 to 4

V_139

V139 Kadiš redno, včasih, redko ali nikoli?

Value 153278 Frequency
1 redno 415
2 včasih 196
3 redko 276
4 nikoli 1381
9 brez odgovora 29
0 13

Valid range from 1 to 4

V_140

V140 Piješ rad/a alkoholne pijače, ti ni veliko do alkohola ali ga sploh ne maraš?

Value 154277 Frequency
1 rad/a pijem alkoholne pijače 355
2 ni mi veliko do alkohola 1222
3 sploh ga ne pijem 652
9 brez odgovora 65
0 16

Valid range from 1 to 3

V_141

V141 Ljudje so zelo različni, ko gre za njihove življenjske cilje. Nekateri so zelo zahtevni in ambiciozni, drugi so nezahtevni in skromni. Kam uvrščaš sebe?

Value 155276 Frequency
5 5-zelo zahteven in ambiciozen 343
4 4 784
3 3 1004
2 2 110
1 1-skromen in neambiciozen 37
0 32

Valid range from 1 to 5

V_142

V142 Koliko prostora imaš ti osebno na razpolago v stanovanju

Value 156275 Frequency
1 nimam lastne sobe, niti posebnega prostora v sobi 166
2 nimam lastne sobe, imam pa ločen (predeljen) prostor v sobi 311
3 imam lastno sobo do 10 m2 781
4 imam lastno sobo nad 10 m2 885
5 imam lastno garsonjero (sobo s kopalnico) v skupnem stanovanju 56
6 imam svoje stanovanje s posebnim vhodom 27
9 brez odgovora 58
0 26

Valid range from 1 to 6

V_143 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V143 Imeti moč nad drugimi

Value 157274 Frequency
3 zelo 725
2 srednje 1235
1 nepomembna 333
0 17

Valid range from 1 to 3

V_144 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V144 Živeti v miru sam s seboj

Value 158273 Frequency
3 zelo 269
2 srednje 933
1 nepomembna 1093
0 15

Valid range from 1 to 3

V_145 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V145 Svoboda delovanja in mišljenja

Value 159272 Frequency
3 zelo 70
2 srednje 519
1 nepomembna 1692
0 29

Valid range from 1 to 3

V_146 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V146 Red in stabilnost v družbi

Value 160271 Frequency
3 zelo 65
2 srednje 912
1 nepomembna 1308
0 25

Valid range from 1 to 3

V_147 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V147 Vznemerljivo življenje

Value 161270 Frequency
3 zelo 231
2 srednje 1210
1 nepomembna 833
0 36

Valid range from 1 to 3

V_148 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V148 Materialne dobrine, denar

Value 162269 Frequency
3 zelo 91
2 srednje 860
1 nepomembna 1333
0 26

Valid range from 1 to 3

V_149 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V149 Varnost mojega naroda pred sovražniki

Value 163268 Frequency
3 zelo 120
2 srednje 765
1 nepomembna 1399
0 26

Valid range from 1 to 3

V_150 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V150 Kreativnost, originalnost, fantazija

Value 164267 Frequency
3 zelo 359
2 srednje 1160
1 nepomembna 757
0 34

Valid range from 1 to 3

V_151 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V151 Mir v svetu brez vojn in konfliktov

Value 165266 Frequency
3 zelo 74
2 srednje 337
1 nepomembna 1881
0 18

Valid range from 1 to 3

V_152 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V152 Vzdrževanje tradicionalnih vrednot

Value 166265 Frequency
3 zelo 303
2 srednje 1462
1 nepomembna 519
0 26

Valid range from 1 to 3

V_153 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V153 Varnost moje družine

Value 167264 Frequency
3 zelo 33
2 srednje 322
1 nepomembna 1927
0 28

Valid range from 1 to 3

V_154 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V154 Varovanje narave

Value 168263 Frequency
3 zelo 137
2 srednje 776
1 nepomembna 1337
0 60

Valid range from 1 to 3

V_155 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V155 Biti avtoriteta, voditelj

Value 169262 Frequency
3 zelo 700
2 srednje 1298
1 nepomembna 277
0 35

Valid range from 1 to 3

V_156 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V156 Resnično prijateljstvo

Value 170261 Frequency
3 zelo 42
2 srednje 176
1 nepomembna 2060
0 32

Valid range from 1 to 3

V_157 Spodaj je naštetih nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje, k čemur težimo. Povej mi za vsako od njih, kako pomembna se ti zdi za tvoje življenje.

V157 Svet lepega, lepa narava, umetnost

Value 171260 Frequency
3 zelo 99
2 srednje 782
1 nepomembna 1405
0 24

Valid range from 1 to 3

V_158

V158 Če pomisliš na osnovno šolo. V kakšnem spominu jo imaš? (obkroži en odgovor)

Value 172259 Frequency
1 bilo je zelo lepo 918
2 čisto v redu 991
3 nič posebnega, nujno zlo 191
4 več jeze kot veselja 74
5 sovražil sem šolo 86
9 brez odgovora 25
0 24
" " 1

Valid range from 1 to 5

V_159

V159 Kateri je tvoj najljubši predmet v šoli? (napiši ga)

Value 173258 Frequency
1 SLOVENSCINA 153
2 ZGODOVINA 95
3 MATEMATIKA 236
4 FIZIKA 53
5 KEMIJA, BIOLOGIJA 101
6 TELOVADBA 257
7 ANGLESCINA 226
8 NEMSCINA 66
9 DR.PREDMETI (PSIH., SOC., LOGIKA, FILO.) 162
10 LATINSCINA 1
11 DRUGI TUJI JEZIKI 37
12 ESTETSKI PREDMETI (GLASBA, UMETNOST, OBLIKOVANJE) 24
13 SPLOSNI TEH. PREDM. 39
14 SPLOSNI EKON. PREDM. 70
15 SPECIALNI PREDM. 303
16 GEOGRAFIJA 66
17 RACUNALNISTVO 51
18 OBRAMBA 15
19 ZDRAV. VZGOJA 16
0 329
" " 10

Valid range from 1 to 19

V_160 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V160 Moji starši me nikdar niso spraševali, kako je bilo v šoli.

Value 174257 Frequency
1 zelo velja 201
2 srednje velja 523
3 malo velja 493
4 sploh ne velja 1074
0 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_161 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V161 Imel/a sem občutek, da me imajo starši zelo radi.

Value 175256 Frequency
1 zelo velja 1295
2 srednje velja 780
3 malo velja 162
4 sploh ne velja 56
0 17

Valid range from 1 to 4

V_162 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V162 Za moje starše je bilo spričevalo zelo pomembno.

Value 176255 Frequency
1 zelo velja 965
2 srednje velja 1014
3 malo velja 252
4 sploh ne velja 67
0 12

Valid range from 1 to 4

V_163 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V163 moji starši so me imeli za zelo bistrega/bistro.

Value 177254 Frequency
1 zelo velja 642
2 srednje velja 1267
3 malo velja 314
4 sploh ne velja 73
0 13
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_164 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V164 V moji družini smo malo časa preživeli skupaj.

Value 178253 Frequency
1 zelo velja 176
2 srednje velja 598
3 malo velja 605
4 sploh ne velja 916
0 15

Valid range from 1 to 4

V_165 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V165 Moji starši so imeli velike načrte z mano v prihodnosti.

Value 179252 Frequency
1 zelo velja 366
2 srednje velja 926
3 malo velja 677
4 sploh ne velja 321
0 20

Valid range from 1 to 4

V_166 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V166 Zelo sem se bal staršev.

Value 180251 Frequency
1 zelo velja 138
2 srednje velja 402
3 malo velja 620
4 sploh ne velja 1130
0 20

Valid range from 1 to 4

V_167 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V167 Starši so mi redno pomagali pri domačih nalogah.

Value 181250 Frequency
1 zelo velja 390
2 srednje velja 694
3 malo velja 674
4 sploh ne velja 533
0 19

Valid range from 1 to 4

V_168 Če pomisliš na šolski čas med 1. in 6. razredom osnovne šole. V kakšni meri veljajo spodnje trditve za tebe in tvoje starše?

V168 Moji starši so mi kar naprej očitali, da iz mene nikoli nič ne bo.

Value 182249 Frequency
1 zelo velja 140
2 srednje velja 282
3 malo velja 524
4 sploh ne velja 1349
0 15

Valid range from 1 to 4

V_169 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V169 oče

Value 183248 Frequency
1 zelo pomembna 1563
2 srednje pomembna 508
3 malo pomembna 111
4 nepomembna 91
0 37

Valid range from 1 to 4

V_170 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V170 mati

Value 184247 Frequency
1 zelo pomembna 1815
2 srednje pomembna 404
3 malo pomembna 53
4 nepomembna 22
0 16

Valid range from 1 to 4

V_171 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V171 brat, sesrta

Value 185246 Frequency
1 zelo pomembna 1292
2 srednje pomembna 639
3 malo pomembna 149
4 nepomembna 93
0 137

Valid range from 1 to 4

V_172 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V172 odrasli sorodniki

Value 186245 Frequency
1 zelo pomembna 331
2 srednje pomembna 1223
3 malo pomembna 583
4 nepomembna 160
0 13

Valid range from 1 to 4

V_173 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V173 bratranci, sestrične

Value 187244 Frequency
1 zelo pomembna 445
2 srednje pomembna 1136
3 malo pomembna 551
4 nepomembna 151
0 27

Valid range from 1 to 4

V_174 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V174 najboljši prijatelj

Value 188243 Frequency
1 zelo pomembna 1636
2 srednje pomembna 531
3 malo pomembna 85
4 nepomembna 26
0 32

Valid range from 1 to 4

V_175 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V175 najboljša prijateljica

Value 189242 Frequency
1 zelo pomembna 1685
2 srednje pomembna 471
3 malo pomembna 92
4 nepomembna 39
0 23

Valid range from 1 to 4

V_176 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V176 sošolci

Value 190241 Frequency
1 zelo pomembna 404
2 srednje pomembna 1388
3 malo pomembna 422
4 nepomembna 73
0 23

Valid range from 1 to 4

V_177 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V177 skupina prijateljev

Value 191240 Frequency
1 zelo pomembna 803
2 srednje pomembna 1142
3 malo pomembna 278
4 nepomembna 63
0 24

Valid range from 1 to 4

V_178 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V178 učitelji

Value 192239 Frequency
1 zelo pomembna 177
2 srednje pomembna 606
3 malo pomembna 854
4 nepomembna 647
0 26

Valid range from 1 to 4

V_179 Kako pomembne so trenutno spodaj naštete osebe v tvojem življenju?

V179 kdo še

Value 193238 Frequency
1 zelo pomembna 433
2 srednje pomembna 131
3 malo pomembna 75
4 nepomembna 180
0 1491

Valid range from 1 to 4

V_180 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V180 alkoholizem fantov

Value 194237 Frequency
1 precej 1515
2 malo 554
3 nič 58
4 ne vem, ne morem oceniti 165
0 16
" " 2

Valid range from 1 to 4

V_181 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V181 alkoholizem deklet

Value 195236 Frequency
1 precej 795
2 malo 1030
3 nič 202
4 ne vem, ne morem oceniti 268
0 15

Valid range from 1 to 4

V_182 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V182 "mehke droge" med fanti

Value 196235 Frequency
1 precej 782
2 malo 628
3 nič 251
4 ne vem, ne morem oceniti 615
0 34

Valid range from 1 to 4

V_183 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V183 "mehke droge" med dekleti

Value 197234 Frequency
1 precej 469
2 malo 738
3 nič 333
4 ne vem, ne morem oceniti 745
0 25

Valid range from 1 to 4

V_184 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V184 "trde droge" med fanti

Value 198233 Frequency
1 precej 182
2 malo 572
3 nič 504
4 ne vem, ne morem oceniti 1031
0 21

Valid range from 1 to 4

V_185 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V185 "trde droge" med dekleti

Value 199232 Frequency
1 precej 116
2 malo 504
3 nič 565
4 ne vem, ne morem oceniti 1101
0 23
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_186 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V186 špricanje šole

Value 200231 Frequency
1 precej 1702
2 malo 515
3 nič 38
4 ne vem, ne morem oceniti 42
0 13

Valid range from 1 to 4

V_187 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V187 tatvine, kraje

Value 201230 Frequency
1 precej 446
2 malo 930
3 nič 445
4 ne vem, ne morem oceniti 468
0 21

Valid range from 1 to 4

V_188 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V188 nasilje, pretepanje

Value 202229 Frequency
1 precej 502
2 malo 904
3 nič 472
4 ne vem, ne morem oceniti 406
0 26

Valid range from 1 to 4

V_189 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V189 nacionalna nestrpnost

Value 203228 Frequency
1 precej 395
2 malo 769
3 nič 517
4 ne vem, ne morem oceniti 603
0 26

Valid range from 1 to 4

V_190 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V190 prostitucija

Value 204227 Frequency
1 precej 130
2 malo 439
3 nič 918
4 ne vem, ne morem oceniti 808
0 15

Valid range from 1 to 4

V_191 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V191 pobegi od doma

Value 205226 Frequency
1 precej 198
2 malo 698
3 nič 641
4 ne vem, ne morem oceniti 754
0 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V_192 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V192 simpatiziranje z neonacističnimi gibanji in idejami

Value 206225 Frequency
1 precej 196
2 malo 564
3 nič 537
4 ne vem, ne morem oceniti 985
0 28

Valid range from 1 to 4

V_193 Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

V193 pripravljenost na nasilna dejanja vzpodbujena z ekstremnim šovinizmom

Value 207224 Frequency
1 precej 176
2 malo 496
3 nič 653
4 ne vem, ne morem oceniti 958
0 27

Valid range from 1 to 4

V_194 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V194 Staršem

Value 208223 Frequency
1 popolnoma 1137
2 precej 862
3 malo 261
4 nič 37
0 13

Valid range from 1 to 4

V_195 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V195 Bratom in sestram

Value 209222 Frequency
1 popolnoma 686
2 precej 906
3 malo 417
4 nič 132
0 169

Valid range from 1 to 4

V_196 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V196 Profesorjem

Value 210221 Frequency
1 popolnoma 63
2 precej 463
3 malo 1011
4 nič 748
0 25

Valid range from 1 to 4

V_197 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V197 Političnim strankam

Value 211220 Frequency
1 popolnoma 24
2 precej 64
3 malo 808
4 nič 1400
0 14

Valid range from 1 to 4

V_198 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V198 Vodilnim politikom

Value 212219 Frequency
1 popolnoma 17
2 precej 136
3 malo 859
4 nič 1284
0 14

Valid range from 1 to 4

V_199 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V199 Bogu

Value 213218 Frequency
1 popolnoma 388
2 precej 445
3 malo 616
4 nič 803
0 58

Valid range from 1 to 4

V_200 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V200 Televiziji

Value 214217 Frequency
1 popolnoma 64
2 precej 588
3 malo 1204
4 nič 428
0 26

Valid range from 1 to 4

V_201 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V201 Časopisom

Value 215216 Frequency
1 popolnoma 44
2 precej 626
3 malo 1266
4 nič 348
0 26

Valid range from 1 to 4

V_202 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V202 Prijateljem

Value 216215 Frequency
1 popolnoma 678
2 precej 1309
3 malo 251
4 nič 43
0 29

Valid range from 1 to 4

V_203 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V203 Sodelavcem oz. kolegom

Value 217214 Frequency
1 popolnoma 168
2 precej 1272
3 malo 743
4 nič 104
0 23

Valid range from 1 to 4

V_205 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V205 Duhovnikom in cerkvi

Value 218213 Frequency
1 popolnoma 170
2 precej 489
3 malo 770
4 nič 839
0 42

Valid range from 1 to 4

V_206 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V206 Sodiščem

Value 219212 Frequency
1 popolnoma 119
2 precej 614
3 malo 918
4 nič 615
0 44

Valid range from 1 to 4

V_207 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V207 Slovenski policiji

Value 220211 Frequency
1 popolnoma 124
2 precej 537
3 malo 942
4 nič 687
0 20

Valid range from 1 to 4

V_208 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V208 Slovenski vojski

Value 221210 Frequency
1 popolnoma 237
2 precej 724
3 malo 909
4 nič 412
0 28

Valid range from 1 to 4

V_209 V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?

V209 Bankam

Value 222209 Frequency
1 popolnoma 187
2 precej 734
3 malo 892
4 nič 472
0 20
" " 5

Valid range from 1 to 4

V_210 Kdo so tvoji idoli? Naštej tri!

V210 prvi odgovor

Value 223208 Frequency
77 2310

Valid range from 999 to -999

V_210A

V210A drugi odgovor

Value 224207 Frequency
77 2310

Valid range from 999 to -999

V_210B

V210B tretji odgovor

Value 225206 Frequency
77 2310

Valid range from 999 to -999

V_211 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V211 Madžari

Value 226205 Frequency
1 službene (šolske) stike 579
2 osebne stike 599
3 intimne stike 381
4 nobenih stikov nočem 667
0 84

Valid range from 1 to 4

V_212 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V212 Italijani

Value 227204 Frequency
1 službene (šolske) stike 479
2 osebne stike 746
3 intimne stike 677
4 nobenih stikov nočem 325
0 83

Valid range from 1 to 4

V_213 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V213 Nemci

Value 228203 Frequency
1 službene (šolske) stike 548
2 osebne stike 785
3 intimne stike 608
4 nobenih stikov nočem 271
0 98

Valid range from 1 to 4

V_214 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V214 Hrvati

Value 229202 Frequency
1 službene (šolske) stike 461
2 osebne stike 609
3 intimne stike 356
4 nobenih stikov nočem 797
0 87

Valid range from 1 to 4

V_215 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V215 Okuženi z AIDS-om

Value 230201 Frequency
1 službene (šolske) stike 400
2 osebne stike 521
3 intimne stike 53
4 nobenih stikov nočem 1245
0 91

Valid range from 1 to 4

V_216 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V216 Homoseksualci

Value 231200 Frequency
1 službene (šolske) stike 375
2 osebne stike 332
3 intimne stike 46
4 nobenih stikov nočem 1468
0 89

Valid range from 1 to 4

V_217 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V217 Lezbijke

Value 232199 Frequency
1 službene (šolske) stike 376
2 osebne stike 329
3 intimne stike 129
4 nobenih stikov nočem 1416
0 60

Valid range from 1 to 4

V_218 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V218 Begunci

Value 233198 Frequency
1 službene (šolske) stike 426
2 osebne stike 532
3 intimne stike 140
4 nobenih stikov nočem 1143
0 69

Valid range from 1 to 4

V_219 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V219 Priseljenci z Juga

Value 234197 Frequency
1 službene (šolske) stike 449
2 osebne stike 423
3 intimne stike 148
4 nobenih stikov nočem 1221
0 69

Valid range from 1 to 4

V_220 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V220 Srbi

Value 235196 Frequency
1 službene (šolske) stike 343
2 osebne stike 331
3 intimne stike 170
4 nobenih stikov nočem 1402
0 64

Valid range from 1 to 4

V_221 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V221 Duševno bolni

Value 236195 Frequency
1 službene (šolske) stike 438
2 osebne stike 671
3 intimne stike 115
4 nobenih stikov nočem 996
0 90

Valid range from 1 to 4

V_222 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V222 Telesno prizadeti

Value 237194 Frequency
1 službene (šolske) stike 500
2 osebne stike 872
3 intimne stike 135
4 nobenih stikov nočem 709
0 94

Valid range from 1 to 4

V_223 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V223 Bosanci

Value 238193 Frequency
1 službene (šolske) stike 441
2 osebne stike 494
3 intimne stike 214
4 nobenih stikov nočem 1096
0 65

Valid range from 1 to 4

V_224 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V224 Arabci

Value 239192 Frequency
1 službene (šolske) stike 506
2 osebne stike 553
3 intimne stike 236
4 nobenih stikov nočem 942
0 73

Valid range from 1 to 4

V_225 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V225 Črnci

Value 240191 Frequency
1 službene (šolske) stike 456
2 osebne stike 796
3 intimne stike 376
4 nobenih stikov nočem 596
0 86

Valid range from 1 to 4

V_226 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V226 Muslimani

Value 241190 Frequency
1 službene (šolske) stike 468
2 osebne stike 542
3 intimne stike 220
4 nobenih stikov nočem 994
0 86

Valid range from 1 to 4

V_227 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V227 Katoliki

Value 242189 Frequency
1 službene (šolske) stike 451
2 osebne stike 794
3 intimne stike 570
4 nobenih stikov nočem 401
0 94

Valid range from 1 to 4

V_228 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V228 Pravoslavni

Value 243188 Frequency
1 službene (šolske) stike 469
2 osebne stike 546
3 intimne stike 277
4 nobenih stikov nočem 902
0 116

Valid range from 1 to 4

V_229 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V229 Židje

Value 244187 Frequency
1 službene (šolske) stike 484
2 osebne stike 612
3 intimne stike 305
4 nobenih stikov nočem 820
0 89

Valid range from 1 to 4

V_230 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V230 Romi (cigani)

Value 245186 Frequency
1 službene (šolske) stike 408
2 osebne stike 346
3 intimne stike 128
4 nobenih stikov nočem 1331
0 97

Valid range from 1 to 4

V_231 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V231 Revni

Value 246185 Frequency
1 službene (šolske) stike 445
2 osebne stike 938
3 intimne stike 482
4 nobenih stikov nočem 366
0 79

Valid range from 1 to 4

V_232 Oceni za vsako od spodaj navedenih oseb ali skupin, v kolikšni meri bi bil pripravljen z njimi vzpostaviti stike. Najprej na šoli oz. Delovnem mestu, potem osebni stik nato pa še intimni stik (poroka, tesna emocionalna vez). Vsako kategorijo torej lahko oceniš (obkrožiš) do trikrat. Brez težav bi z njimi imel ...

V232 Bogati

Value 247184 Frequency
1 službene (šolske) stike 498
2 osebne stike 816
3 intimne stike 707
4 nobenih stikov nočem 215
0 74

Valid range from 1 to 4

V_233

V233 Predpostavimo, da bi bile v nedeljo volitve in da imaš ti volilno pravico. Katero stranko bi volil/a? (vpiši ime ene izbrane stranke)

Value 248183 Frequency
1 Demokratska stranka 94
2 Liberalno-demokratska stranka 266
3 Liberalna stranka 11
4 Ljudska stranka 82
5 Slovenska nacionalna stranka 309
6 Narodna demokratska stranka