ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 28.03.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote

Study ID Title of the study
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM912 Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi
SJM972 Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve
SPORRK01 Sporazum z RKC
VERPLU08 Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma