Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije (Začetni opis raziskave)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: BGP
Glavni avtor(ji):
  • Možic, Dejan
  • Božič Marolt, Janja
  • Vodopivec, Katja
Izdelal datoteko podatkov:
Mediana - IRM Mediana (Ljubljana, Slovenija; 1992-1999, 2001, 2002)

Finančna podpora:

IRM Mediana

Serija:
  • BGP/Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost

    Multimedijska raziskava, ki se je izvajala med letoma 1992 in 2002. Namen raziskave je definirati slovensko medijsko strategijo in pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

tiskani mediji, radijske postaje, gledanje televizije, internet, prosti čas, življenjski stili

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
TISK
RADIO
TELEVIZIJA
NAČIN ŽIVLJENJA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenjem smo z izborom različnih vrst medijev ter medijskih enot želeli doseči optimalno pokritost ciljnih skupin s pomočjo katerih smo merili oziroma opazovali spremembo percepcijo medijev. Na podlagi načrtovanih medijev smo tako spremljali njihove bralne, gledalne in poslušne navade slovenskih medijev. Istočasno pa smo za boljšo orientacijo v raziskavo vključili tudi koncept o porabi prostega časa, nekaj splošnih trditev o življenjskem stilu ter splošno demografijo na zajeti populaciji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1992-1999, 2001, 2002
Čas izdelave: 1992-1999, 2001, 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija: ni podatka
Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

IRM Mediana

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
BGP

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
BGP

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

Opis

Raziskava ni dostopna v pregledovalniku Nesstar.

STATUS RAZISKAVE

1 - Začetni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

0 - brez ocene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Možic, D., Božič Marolt, J. in Vodopivec, K. (). Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: BGP. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/bgp/

COBISS.SI
Raziskava ni primerna za vpis v cobiss
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si