ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies that were produced by ZRS

Study ID Title of the study
CPNAC15 Človekove pravice in nacionalizem, 2015
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
JMOOSA10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija
JMOOSH10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška
JMOOSI10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija
JMOOSM10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska
MEMOP12 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICREO21 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
SRZM18 Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale
TISTRA15 Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si