Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012: Vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008)

Basic Study Information

ADP - IDNo: KONKOS12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KONKOS12_V1
Main author(s):
  • Zupančič, Rok
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; avgust, 2012)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

Vključenost v program "Mladi raziskovalci" in (so)financiranje s strani ARRS (ARRS)

Study ContentKeywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, NATO , ZDRUŽENI NARODI
Keywords ADP:
Evropska Unija, Združeni narodi, preprečevanje konfliktov, vloga mednarodnih organizacij, Kosovo, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), NATO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - Spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ZDRUŽENI NARODI
EVROPSKA UNIJA
ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI
SEVERNOATLANTSKA POGODBENA ORGANIZACIJA
SPLOŠNO
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Teoretsko področje preprečevanja oboroženih konfliktov še ni ustrezno odgovorilo, na kak način naj mednarodne organizacije pristopijo k preprečevanju konflikta v določenem konfliktnem okolju (kakšne pristope, strategije in sredstva uporabiti) in kako tovrstno delovanje mednarodnih organizacij percepira lokalno prebivalstvo. Raziskava delno zapolnjuje to vrzel; fokusira se na vlogo štirih mednarodnih organizacij (OZN, OVSE, EU in NATO) na Kosovu med letoma 1999 in 2008. Raziskovalna metodologija je temeljila na vzajemnem prepletanju kvalitativne in kvantitativne analize: analiza primarnih in sekundarnih virov, zgodovinska analiza, anketiranje na terenu in intervjuvanje. Izvedenih je bilo 123 anket in 33 polstrukturiranih intervjujev. V ADP so dostopni le podatki zbrani z anketo.

Methodology


Collection date: junij 2012 - julij 2012
Date of production: 2012-08
Country: Republika Kosovo
Geographic coverage:

Republika Kosovo ter kraji Leposavić, Ajvalia in Gračanica (enklava)

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Poslanci v skupščini Kosova in lokalno prebivalstvo krajev Leposavić, Ajvalia in Gračanica (enklava).

Excluded:

/

Data collected by:

Zupančič, Rok

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Neverjetnostno: namensko

Vprašalnik je v izpolnjevanje prejelo vseh 120 poslancev skupščine Kosova: 100 poslancev albanske narodnosti, 13 poslancev srbske narodnosti in 7 poslancev drugih manjšin. V primeru lokalnih prebivalcev je bil vprašalnik naključno razdeljen med prebivalce krajev Leposavič (120), Ajvalija (90) in Gračanica (90). Kraji so bili izbrani iz dveh razlogov, t.j. zaradi specifičnosti etične strukture prebivalstva in geografske lege (več informacij je na voljo v doktorskem delu).

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: elektronska pošta

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012: Vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zupančič, Rok

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 61
  • number of units: 123

License: ccbync

Version: 8. junij 2021

Additional information:

1) Podatkovna datoteka je dostopna na zahtevo. = Data File available upon request. 2) Datoteka je na voljo v angleškem jeziku, pri čemer so odprti odgovori zapisani v slovenščini. = Data File is available in english language, while open ended questions are in slovene.

Variable list

UN_sez Please, assess how familiar are you with the role and the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo (1999-2008)

Please, assess how familiar are you with the role and the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means not familiar at all and 5 extremely familiar)?

Value 13 Frequency
1 Not familiar at all 12
2 Slightly familiar 19
3 Moderately familiar 29
4 Very familiar 31
5 Extremely familiar 17
6 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal1 Facilitating drafting the Constitutional Framework for Provisional Self-Government From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Facilitating drafting the Constitutional Framework for Provisional Self-Government

Value 22 Frequency
1 Very bad 29
2 Bad 25
3 Not bad, not good 24
4 Good 26
5 Very good 7
6 No answer 0
9 Don't know 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal2 Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status

Value 31 Frequency
1 Very bad 33
2 Bad 22
3 Not bad, not good 26
4 Good 13
5 Very good 15
6 No answer 0
9 Don't know 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 14 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_sez Please, assess how familiar are you with the role and the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo (1999-2008)

Please, assess how familiar are you with the role and the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means not familiar at all and 5 extremely familiar)?

Value 161 Frequency
1 Not familiar at all 12
2 Slightly familiar 19
3 Moderately familiar 29
4 Very familiar 31
5 Extremely familiar 17
6 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal1 Facilitating drafting the Constitutional Framework for Provisional Self-Government From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Facilitating drafting the Constitutional Framework for Provisional Self-Government

Value 260 Frequency
1 Very bad 29
2 Bad 25
3 Not bad, not good 24
4 Good 26
5 Very good 7
6 No answer 0
9 Don't know 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal2 Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status

Value 359 Frequency
1 Very bad 33
2 Bad 22
3 Not bad, not good 26
4 Good 13
5 Very good 15
6 No answer 0
9 Don't know 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 14 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal3 Organizing and overseeing the development of institutions for democratic and autonomous government From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Organizing and overseeing the development of institutions for democratic and autonomous government

Value 458 Frequency
1 Very bad 31
2 Bad 28
3 Not bad, not good 24
4 Good 19
5 Very good 9
6 No answer 0
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal4 Supporting humanitarian and disaster relief aid From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Supporting humanitarian and disaster relief aid

Value 557 Frequency
1 Very bad 19
2 Bad 16
3 Not bad, not good 31
4 Good 30
5 Very good 18
6 No answer 0
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal5 Maintaining civil law and order (including establishing local polices forces and deployment of international police personnel) From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Maintaining civil law and order (including establishing local polices forces and deployment of international police personnel)

Value 656 Frequency
1 Very bad 32
2 Bad 22
3 Not bad, not good 21
4 Good 22
5 Very good 13
6 No answer 0
9 Don't know 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 13 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal6 Assuring the safe return of refugees and displaced persons to their homes in Kosovo From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assuring the safe return of refugees and displaced persons to their homes in Kosovo

Value 755 Frequency
1 Very bad 44
2 Bad 17
3 Not bad, not good 14
4 Good 23
5 Very good 15
6 No answer 0
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 10 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal7 Control of the customs service From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Control of the customs service

Value 854 Frequency
1 Very bad 39
2 Bad 26
3 Not bad, not good 24
4 Good 14
5 Very good 10
6 No answer 0
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 10 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal8 Appointment, removal and sanctioning of judges and prosecutors From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Appointment, removal and sanctioning of judges and prosecutors

Value 953 Frequency
1 Very bad 39
2 Bad 25
3 Not bad, not good 24
4 Good 12
5 Very good 7
6 No answer 0
9 Don't know 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 16 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_nal9 Control over the Kosovo Protection Corps From 1999 and 2008, the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Control over the Kosovo Protection Corps

Value 1052 Frequency
1 Very bad 39
2 Bad 17
3 Not bad, not good 15
4 Good 19
5 Very good 18
6 No answer 0
9 Don't know 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_oc_vl Please, assess the general role of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008

Please, assess the general role of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Value 1151 Frequency
1 Very bad 42
2 Bad 18
3 Not bad, not good 26
4 Good 21
5 Very good 11
9 Don't know 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 5 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_za Please, assess how much did you trust the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo from 1999 and 2008

Please, assess how much did you trust the work of the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General to Kosovo from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means no trust and 5 complete trust)?

Value 1250 Frequency
1 No trust 32
2 Slightly 41
3 Moderately 29
4 Very much 7
5 Complete trust 6
6 No answer 0
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

UN_pre Do you have any suggestion how could the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General improve their work in Kosovo?

Do you have any suggestion how could the UN/UNMIK/Special Representative of the UN Secretary General improve their work in Kosovo?

Value 1349 Frequency
ALB 32
ALBANŠČINA 8
CIRILICA 4
Da bi OZN bolj dosledno uporabljal strategijjo, da je Kosovo samostojna država in tako ne dovoliti Srbiji, da igra z EU in Kosovom dvojno igro 1
Da bi bili enaki za vse državljane na Kosovu in bi enako ščitili pravice vseh 1
Da bi bili predstavniki Srbov v institucijah bolj zaščiteni 1
Da bi delovali brez odkritega favoriziranja albanske strani 1
Da bi delovali v sodelovanju s Srbijo 1
Da bi dlje ostali na severu Kosova, da bi nadalje izvajali monitoring in utrdili UNMIK administracijo na severu 1
Da bi realno videli situacijo, da bi bili nevtralni, prekiniti favoriziranje albanske strani 1
Da ne bi več pomena namenjali eni strani v konfliktu 1
Da odidejo od tod 1
Da okrepijo svojo navzočnost in da se konkretneje in agilneje držijo statusno nevtralne pozicije in resolucije 1244 1
Da se umaknejo 1
Da več pozornosti posvetijo srbski skupnosti 1
Da zapustijo Kosovo 1
Da začnejo pozornost posvečati Srbom, njihovim institucijam in potrebam 1
Direktno delo z manjšinskim prebivastvom - s predstavnikom UNMIK, da se zavaruje varnost ogroženih 1
Edini način je, da se začne vse od začetka, z novo misijo, in popravijo napake (pravosodje, policija) 1
Ignorirali politiko EU, ki je pogubila Srbe na Kosovu 1
Moj predlog je, da Kosovo zapustijo vsi Albanci in Srbi 1
Nič ne morejo izboljšati, ker so na strani Albancev 1
Nič, so že v 12 letih pokazali, da so nesposobni 1
Razumevanje in spoštovanje srbskega naroda/otrok 1
Slabo upravljanje 1
Upoštevati RS VS 1244 1
Več nepristranskosti, manj korupcije; da bi delali brez predsodkov 1
Več pomoči v zaščiti in ustvarjanju pravic za manjšine 1
Več profesionalizma, objektivnosti in nepristranskosti. 1
Zdaj je prepozno 1
ardian gjini 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72

EU_sez Please, assess how familiar are you with the role and the work of the EU in Kosovo from 1999 and 2008

Please, assess how familiar are you with the role and the work of the EU in Kosovo from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means not familiar at all and 5 extremely familiar)?

Value 1448 Frequency
1 Not familiar at all 10
2 Slightly familiar 27
3 Moderately familiar 37
4 Very familiar 26
5 Extremely familiar 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 5 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal1 Fostering economic development (investment; connecting donors, stakeholders and private sector ) From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Fostering economic development (investment; connecting donors, stakeholders and private sector )

Value 1547 Frequency
1 Very bad 37
2 Bad 23
3 Not bad, not good 31
4 Good 19
5 Very good 7
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 6 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal2 Assisting in building/reconstructing the infrastructure From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assisting in building/reconstructing the infrastructure

Value 1646 Frequency
1 Very bad 22
2 Bad 19
3 Not bad, not good 31
4 Good 27
5 Very good 11
9 Don't know 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 13 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal3 Facilitating political process designed to determine Kosovo's future status From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Facilitating political process designed to determine Kosovo's future status

Value 1745 Frequency
1 Very bad 33
2 Bad 28
3 Not bad, not good 19
4 Good 24
5 Very good 8
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 11 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal4 Assisting in creating the rule of law (advising the police, judiciary, customs reforms) From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assisting in creating the rule of law (advising the police, judiciary, customs reforms)

Value 1844 Frequency
1 Very bad 36
2 Bad 29
3 Not bad, not good 18
4 Good 19
5 Very good 12
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal5 Assisting in establishing the democratic institutions (good governance) From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assisting in establishing the democratic institutions (good governance)

Value 1943 Frequency
1 Very bad 32
2 Bad 25
3 Not bad, not good 27
4 Good 16
5 Very good 13
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 10 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_nal6 Helping to reach reconciliation between ethnic communities From 1999 and 2008, the EU tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the EU in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Helping to reach reconciliation between ethnic communities

Value 2042 Frequency
1 Very bad 38
2 Bad 22
3 Not bad, not good 23
4 Good 19
5 Very good 10
9 Don't know 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 11 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_oc_vl Please, assess the general role of the EU in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008

Please, assess the general role of the EU in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Value 2141 Frequency
1 Very bad 38
2 Bad 12
3 Not bad, not good 31
4 Good 24
5 Very good 10
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_za Please, assess how much did you trust the work of the EU from 1999 and 2008

Please, assess how much did you trust the work of the EU from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means no trust and 5 complete trust)?

Value 2240 Frequency
1 No trust 33
2 Slightly 35
3 Moderately 32
4 Very much 11
5 Complete trust 7
9 Don't know 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 5 1 5

Valid range from 1 to 5

EU_pre Do you have any suggestion how could the EU improve its work in Kosovo?

Do you have any suggestion how could the EU improve its work in Kosovo?

Value 2339 Frequency
2 1
3 1
ALB 32
ALBANŠČINA 5
CIRILICA 2
Da bi bili vsi enaki tako pred bogom kot tudi pred EU 1
Da bi imeli posebne programe za srbsko skupnost, da bi izdatneje investirala in pomagala obstanku preostalega prebivalstva. Pomoč pri implementaciji zakona na terenu. 1
Da bi na vse narode na Kosovu gledali enako 1
Da bi posvečala več pozornosti reševanju manjšinjskih skupnosti 1
Da bi se obnašali enako do Srbov, Albancev in ostalih 1
Da bi sodelovali s Srbijo 1
Da bi več delali in manj govorili 1
Da bi ščitili Srbe 1
Da odidejo s Kosova 1
Da omogoči vračanje beguncev tja, kjer so živeli pred 1999; da enakopravno tretira sprte strani 1
Da prepusti upravo Srbiji 1
Da uredijo mejne prehode in statusno pomagajo Srbom 1
EU ne more biti bolj uspešna, dokler deluje jot Unija; z drugimi besedami, treba bi bilo ustvariti unijo, ki bi ekonomsko-politično združila evropske države 1
Naj ne zahtevajo standardov, ki jih še sami ne dosegajo, od nas 1
Ne more le en narod sprejemati odločitve, medtem ko so ostali narodi le figure, brez pravice do glasovanja. 1
Nevtralnost 1
Nič, so že v 12 letih pokazali svojo "sposobnost" 1
Pomagali so le Albancem, Srbom nič 1
Posvetiti bi morala več pozornosti vladavini prava, da bi imela več uvida, kaj delajo domače institucije, npr. sodstvo, policija ... 1
Spremeniti odnos do srbske in drugih nealbanskih skupnosti 1
Upoštevanje vseh relevantnih akterjev 1
Več profesionalizma, objektivnosti in nepristranskosti. 1
Večja navzočnost v srbskim skupnostih, in to na nivoju predstavnikov, ki bi lahko sprejemali odločitve in ki bi morali poslušati in slišati potrebe Srbov; smatram, da je nujno, da Posebni predstavnik EU moral živeti in imeti pisarno na severu, s čimer bi 1
enak odgovor kot prej 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65

OSCE_sez Please, assess how familiar are you with the role and the work of the EU in Kosovo from 1999 and 2008

Please, assess how familiar are you with the role and the work of the OSCE in Kosovo from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means not familiar at all and 5 extremely familiar)?

Value 2438 Frequency
1 Not familiar at all 14
2 Slightly familiar 30
3 Moderately familiar 34
4 Very familiar 22
5 Extremely familiar 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na1 Fostering human rights and monitoring their violation From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Fostering human rights and monitoring their violation

Value 2537 Frequency
1 Very bad 25
2 Bad 25
3 Not bad, not good 17
4 Good 38
5 Very good 11
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 7 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na2 Supporting and strengthening of the democratic institutions and establishing a functioning legal system From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Supporting and strengthening of the democratic institutions and establishing a functioning legal system

Value 2636 Frequency
1 Very bad 23
2 Bad 34
3 Not bad, not good 24
4 Good 20
5 Very good 13
9 Don't know 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na3 Helping to create public safety institutions (police) and their training From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Helping to create public safety institutions (police) and their training

Value 2735 Frequency
1 Very bad 19
2 Bad 23
3 Not bad, not good 27
4 Good 21
5 Very good 18
9 Don't know 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na4 Assistance in organizing and monitoring elections From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assistance in organizing and monitoring elections

Value 2834 Frequency
1 Very bad 16
2 Bad 16
3 Not bad, not good 22
4 Good 33
5 Very good 28
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na5 Organizing activities aimed at improving ecological and environmental standards From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Organizing activities aimed at improving ecological and environmental standards

Value 2933 Frequency
1 Very bad 24
2 Bad 22
3 Not bad, not good 31
4 Good 20
5 Very good 11
9 Don't know 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_na6 Promoting media freedom and achieving higher media standards From 1999 and 2008, the OSCE tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of the OSCE in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Promoting media freedom and achieving higher media standards

Value 3032 Frequency
1 Very bad 26
2 Bad 23
3 Not bad, not good 29
4 Good 21
5 Very good 16
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_o_v Please, assess the general role of the OSCE in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008

Please, assess the general role of the OSCE in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Value 3131 Frequency
1 Very bad 32
2 Bad 19
3 Not bad, not good 30
4 Good 23
5 Very good 11
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_za Please, assess how much did you trust the work of the OSCE from 1999 and 2008

Please, assess how much did you trust the work of the OSCE from 1999 and 2008 (on the scale from 0 to 4, where 1 means no trust and 5 complete trust)?

Value 3230 Frequency
1 No trust 27
2 Slightly 28
3 Moderately 34
4 Very much 14
5 Complete trust 9
9 Don't know 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 11 1 5

Valid range from 1 to 5

OSCE_pr Do you have any suggestion how could the OSCE improve its work in Kosovo

Do you have any suggestion how could the OSCE improve its work in Kosovo?

Value 3329 Frequency
1 1
3 1
44 1
5 1
ALB 18
ALBANŠČINA 4
CIRILICA 2
CIRILICA, preveri! 1
Da bi lokalne institucije/prebivalstvo vprašali, kaj želijo 1
Da bi sodelovali s Srbijo 1
Da bi še naprej podpirali svobodne medije, izobraževalni sistem in institucije; za zdaj so bili objektivni in nepristranski 1
Da ima osebje le malo interesa vlagati v lokalno okolje 1
Kako naj napumpam bazen brez pumpe? 1
Kolikor so lahko, so naredili; zdaj je prepozno 1
Lahko bi izboljšali svoje delo, če bi v OVSE delali pismeni ljudje 1
Naj gredo, za Srbe niso ničesar naredili 1
Nevtralnost in odprt pristop do skupnosti 1
Niso neodvisni 1
Posvetiti več pozornosti negovanju človekovih pravic; več pozornosti razvoju demokracije in izkoristiti svoj vpliv na to. 1
Več dela na terenu in preiskovalnega dela ter manj pisanja nekoristnih poročil 1
Še bog ne ve, kaj delajo.Smo kot živina, nihče nas nič ne vpraša. Imamo nepismene ljudi, ki nas vodijo. 1
Še več projektov za mlade, ki bi želeli sodelovati 1
Že začetek dela na Kosovu je bil zelo slab, tako da tudi v naslednjih letih ni uspel zadovoljiti potreb prebivalstva 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44

NATO_sez Please, assess how familiar are you with the role and the work of NATO/KFOR from 1999 and 2008

Please, assess how familiar are you with the role and the work of NATO/KFOR from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means not familiar at all and 5 extremely familiar)?

Value 3428 Frequency
1 Not familiar at all 12
2 Slightly familiar 13
3 Moderately familiar 29
4 Very familiar 33
5 Extremely familiar 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na1 Deterring renewed hostilities between Kosovar and Serb armed forces From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Deterring renewed hostilities between Kosovar and Serb armed forces

Value 3527 Frequency
1 Very bad 37
2 Bad 6
3 Not bad, not good 17
4 Good 23
5 Very good 34
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 6 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na2 Establishing and maintaining a secure environment in Kosovo, including public safety and civil order From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Establishing and maintaining a secure environment in Kosovo, including public safety and civil order

Value 3626 Frequency
1 Very bad 32
2 Bad 14
3 Not bad, not good 15
4 Good 20
5 Very good 36
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 6 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na3 Assisting with the return or relocation of displaced persons and refugees From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assisting with the return or relocation of displaced persons and refugees

Value 3725 Frequency
1 Very bad 40
2 Bad 13
3 Not bad, not good 12
4 Good 22
5 Very good 27
9 Don't know 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na4 Reconstruction and demining From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Reconstruction and demining

Value 3824 Frequency
1 Very bad 27
2 Bad 15
3 Not bad, not good 13
4 Good 23
5 Very good 33
9 Don't know 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na5 Security of ethnic minorities and protection of patrimonial sites From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Security of ethnic minorities and protection of patrimonial sites

Value 3923 Frequency
1 Very bad 28
2 Bad 15
3 Not bad, not good 11
4 Good 21
5 Very good 40
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na6 Assuring border security From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Assuring border security

Value 4022 Frequency
1 Very bad 35
2 Bad 15
3 Not bad, not good 17
4 Good 18
5 Very good 30
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na7 Interdiction of cross-border weapons smuggling From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Interdiction of cross-border weapons smuggling

Value 4121 Frequency
1 Very bad 45
2 Bad 18
3 Not bad, not good 19
4 Good 16
5 Very good 16
9 Don't know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 9 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_na8 Support for the establishment of civilian institutions, law and order, the judicial and penal system From 1999 and 2008, NATO/KFOR tried to complete several tasks, aimed at preventing violent conflict and post-stabilization of Kosovo. Please, assess the work of NATO/KFOR in the following respects (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Support for the establishment of civilian institutions, law and order, the judicial and penal system

Value 4220 Frequency
1 Very bad 35
2 Bad 22
3 Not bad, not good 18
4 Good 23
5 Very good 11
9 Don't know 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 14 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_o_v Please, assess the general role of NATO/KFOR in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008

Please, assess the general role of NATO/KFOR in the prevention of armed conflict in Kosovo from 1999 to 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means very bad and 5 very good):

Value 4319 Frequency
1 Very bad 31
2 Bad 13
3 Not bad, not good 15
4 Good 21
5 Very good 38
9 Don't know 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 5 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_za Please, assess how much did you trust the work of NATO/KFOR from 1999 and 2008

Please, assess how much did you trust the work of NATO/KFOR from 1999 and 2008 (on the scale from 1 to 5, where 1 means no trust and 5 complete trust)?

Value 4418 Frequency
1 No trust 27
2 Slightly 19
3 Moderately 20
4 Very much 11
5 Complete trust 38
9 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 8 1 5

Valid range from 1 to 5

NATO_pr Do you have any suggestion how could NATO/KFOR improve its work in Kosovo?

Do you have any suggestion how could NATO/KFOR improve its work in Kosovo?

Value 4517 Frequency
4 1
9 1
ALB 31
ALBANŠČINA 3
CIRILICA 2
Da bi bili objektivni in nepristranski 1
Da bi dovolili Kosovu, da vzpostavi lastne operativne oborožene sile 1
Da bi enako ščitili Srbe in Albance, ne pa, da delajo le v korist Albancev 1
Da bi sodelovali s Srbijo 1
Da bi svoje posel bolje opravljali 1
Da bodo objektivni do vseh skupnosti 1
Da prepusti pooblastila Srbiji 1
Da uredijo mejne prehode 1
Naj se držijo resolucije 1244 in javno in odprto ter iskreno ščitijo manjšine. 1
Nevtralnost 2
Oni ne morejo storiti ničesar, da bi izboljšali stvari tukaj. 1
Politično nevtralen mandat v povezavi s problemom na relaciji Vlada Kosova in Srbi, odnosno spoštovanje izvorne vloge, predvidene v 1244. Konkretne obsodbe poskusov Prištine, da z uproabo sile reši problem severa; večja prisotnost na jugu Kosova. 1
Slabo delajo. 1
Spremeniti politiko do srbske skupnosti; NATO praviloma podpira enostranske rešitve, ne pa šibkejšo stran 1
To je sramota, kar počnejo. Najbolje, da nas vse pobijejo. Razumem, da Amerika ščiti to mafijo, a tudi naših 5 mionut bo prišlo in potem bodo na... 1
Več nepristranskosti, KFOR je trenutno vidi kot kosovske oborožene sile 1
Večja navzočnost na kriznih točkah 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56

Coor_all How do you assess the coordination among the UN, the EU, the OSCE and NATO in preventing armed conflict in Kosovo from 1999 and 2008?

How do you assess the coordination among the UN, the EU, the OSCE and NATO in preventing armed conflict in Kosovo from 1999 and 2008?

Value 4616 Frequency
1 Very bad 31
2 Bad 16
3 Not bad, not good 26
4 Good 30
5 Very good 8
9 Don't know 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12 1 5

Valid range from 1 to 5

A_UN How do you asses the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the UN/UNMIK/Special Representative of UN Sec. General between 1999 and 2008 How do you assess the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

UN/UNMIK/Special Representative of the UN Sec. General

Value 4715 Frequency
1 Very low 32
2 Low 25
3 Average 17
4 High 17
5 Very high 17
9 Don't know 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

A_EU How do you asses the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the EU between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

EU

Value 4814 Frequency
1 Very low 21
2 Low 19
3 Average 22
4 High 27
5 Very high 13
9 Don't know 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 21 1 5

Valid range from 1 to 5

A_OSCE How do you asses the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the OSCE between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

OSCE

Value 4913 Frequency
1 Very low 24
2 Low 18
3 Average 22
4 High 23
5 Very high 14
9 Don't know 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 22 1 5

Valid range from 1 to 5

A_NA_KF How do you asses the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of NATO between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Albanians for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

NATO/KFOR

Value 5012 Frequency
1 Very low 19
2 Low 9
3 Average 9
4 High 23
5 Very high 42
9 Don't know 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 21 1 5

Valid range from 1 to 5

S_UN How do you asses the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the UN/UNMIK/Special Representative of UN Sec. General between 1999 and 2008 How do you assess the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

UN/UNMIK/Special Represent. of the UN Sec. General

Value 5111 Frequency
1 Very low 25
2 Low 30
3 Average 30
4 High 12
5 Very high 11
9 Don't know 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 15 1 5

Valid range from 1 to 5

S_EU How do you asses the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the EU between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

EU

Value 5210 Frequency
1 Very low 31
2 Low 27
3 Average 20
4 High 15
5 Very high 8
9 Don't know 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 22 1 5

Valid range from 1 to 5

S_OSCE How do you asses the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the OSCE between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

OSCE

Value 539 Frequency
1 Very low 23
2 Low 25
3 Average 24
4 High 13
5 Very high 12
9 Don't know 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 26 1 5

Valid range from 1 to 5

S_NA_KF How do you asses the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of NATO/KFOR between 1999 and 2008? How do you assess the general public support of Kosovar Serbs for the armed conflict prevention approaches of the following international organizations in Kosovo from 1999 and 2008?

NATO/KFOR

Value 548 Frequency
1 Very low 25
2 Low 24
3 Average 22
4 High 13
5 Very high 17
9 Don't know 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 22 1 5

Valid range from 1 to 5

Gender Gender

Gender

Value 557 Frequency
1 Male 78
2 Female 40
0 2
9 No answer 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 5

Valid range from 1 to 2

Age Age

Age

Value 566 Frequency
1 30 or less 47
2 31 to 40 24
3 41 to 50 25
4 51 or more 15
0 3
9 No answer 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 12

Valid range from 1 to 4

Ethn Ethnicity

Ethnicity

Value 575 Frequency
1 Albanian 65
2 Serb 58
3 Other 0
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 0

Valid range from 1 to 3

Inv_pol Involvement in politics

Involvement in politics

Value 584 Frequency
1 less than 4 years 31
2 4 to 8 years 26
3 9 to 12 years 9
4 more than 13 years 17
0 13
9 No answer 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 40

Valid range from 1 to 4

Pol_par Political party

Political party

Value 593 Frequency
1 Partia Demokratike e Kosoves (PDK) 7
2 Lidhja Demokratike e Kosoves (LDK) 10
3 Vetevendosje 15
4 Aleanca per Ardhmerine e Kosoves (AAK) 8
5 Koalicioni per Kosove te Re (KKR) 8
6 Samostalna liberalna stranka (SLS) 11
7 Jedinstvena srpska lista (JSL) 1
8 Other 8
0 15
9 No answer 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 55

Valid range from 1 to 8

Residen Where do you live?

Where do you live?

Value 602 Frequency
1 northern Kosovo 24
2 central Kosovo 83
3 eastern Kosovo 3
4 southern Kosovo 5
5 western Kosovo 6
9 No answer 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 2

Valid range from 1 to 5

Pol_Lok Politician or local resident

Poslanec ali lokalec

Value 611 Frequency
1 Politician 34
2 Local resident 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 0

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: 1) Podatkovna datoteka je dostopna na zahtevo. = Data File available upon request. 2) Datoteka je na voljo v angleškem jeziku, pri čemer so odprti odgovori zapisani v slovenščini. = Data File is available in english language, while open ended questions are in slovene.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Zupančič, R. (2021). Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012: Vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KONKOS12. https://doi.org/10.17898/ADP_KONKOS12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si