Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusne skupine

Basic Study Information

ADP - IDNo: IZI22
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IZI22_V1
Main author(s):
 • Bartol, Jošt
 • Vehovar, Vasja
 • Petrovčič, Andraž
Co-workers:
 • Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o
 • Fatur, Laura
 • Babić, Nikolina
Data file producer:
UL FDV CDI - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko (Ljubljana; 2022)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

Program Mladi raziskovalec (None)

Study Content

Keywords ADP: internet, varnost na internetu, zasebnost, fokusna skupina, skrbi za informacijsko zasebnost

Keywords ELSST:
INTERNET, SPLETNA VARNOST, ZASEBNOST PODATKOV

Topic Classification CESSDA
Informacijska družba
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Raziskava je del doktorske disertacije z naslovom "Celovit pristop k merjenju skrbi za informacijsko zasebnost v spletnih okoljih". Pojem 'skrb za informacijsko zasebnost' igra središčno vlogo v raziskovanju z zasebnostjo povezanih družbenih pojavov na internetu. V literaturi je sicer možno najti številne konceptualizacije in operacionalizacije tega pojma, vendar pa manjka jasna opredelitev in razumevanje podobnosti ter razlik med dvema vrstama skrbi za informacijsko zasebnost, in sicer skrbi, ki izhajajo iz dejanj drugih internetnih uporabnikov (tj. horizontalna raven), ter skrbi, ki izhajajo iz dejanj zasebnih ali javnih institucij (tj. vertikalna raven). Cilj disertacije je ponuditi podlago za celovit pristop k razumevanju in merjenju skrbi za informacijsko zasebnost v spletnih okoljih s poudarkom na obeh ravneh. Pričujoča raziskava predstavlja prvo fazo empiričnega raziskovanja doktorske disertacije. V tej fazi je bil namen pridobiti poglobljeno razumevanje o tem, kako uporabniki interneta gledajo na svojo zasebnost na spletu in katere so njihove ključne skrbi. Raziskava naslavlja tudi vprašanje podobnosti oziroma razlik med vertikalnimi in horizontalnimi skrbmi za informacijsko zasebnost. S tem ciljem je bilo izvedenih 6 fokusnih skupin.

Methodology


Collection date: september 2022 - oktober 2022
Date of production: 2022
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Redni uporabniki interneta stari 18 let ali več.

Excluded:

Z namenom zagotavljanja homogenosti udeležencev so bile izključene osebe s prenizkim ali previsokim poznavanjem interneta in informacijskih tehnologij. Tako so bile izključene osebe, ki nimajo izkušenj z iskanjem informacij na internetu, uporabo družbenih omrežij ali nakupovanjem prek spleta, ter osebe, ki so vključene v razvoj programske opreme ali spletno oglaševanje. Te osebe so bile prepoznane s pomočjo rekrutacijskega vprašalnika.

Data collected by:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Vzorčenje je bilo neverjetnostno in namensko, s ciljem pridobiti uporabnike interneta, stare vsaj 18 let z določeno mero izkušenj z uporabo interneta. Rekrutacijo udeležencev je izvedlo podjetje Valicon, ki je osebam, vključenim v spletni panel JazVem.si, poslalo kratek rekrutacijski vprašalnik, na podlagi katerega je bila določena primernost posamezne osebe za sodelovanje v fokusni skupini. Če je bila oseba primerna, je bila povabljena v raziskavo.

Mode of data collection:

Fokusna skupina v živo

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusna skupina 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 18. januar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Terenski zapis fokusne skupine 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 8

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Demografske značilnosti udeležencev v fokusnih skupinah [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Bartol, Jošt

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 5
 • number of units: 48

License: ccbync

Version: 26. februar 2024

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Bartol, J., Vehovar, V. and Petrovčič, A. (2023). Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusne skupine [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: IZI22. https://doi.org/10.17898/ADP_IZI22_V1

COBISS.SI
Publication date: 2023
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si