Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse

Basic Study Information

ADP - IDNo: LJT12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJT12_V1
Main author(s):
  • Hočevar, Marjan
  • Uršič, Matjaž
  • Zavratnik, Simona
  • Kos, Drago
  • Trček, Franc
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

7. okvirni program EU (FP7)

Project number:

no information

Series:
  • CIVITAS Elan/Čistejši in boljši promet v mestih

    Vsaka sprememba v prometni ureditvi v mestu pomembno vpliva na družbeno-gospodarski razvoj posameznih mestnih četrti, zlasti v mestnem središču, ki je še posebej občutljivo zaradi svoje specifične družbeno-zgodovinske prostorske ureditve. V tem kontekstu ima preoblikovanje posameznih prometnih infrastruktur ali uvedba omejevalnih ukrepov za določene vrste prometa na posameznih območjih lahko tudi negativen vpliv na razvoj mesta. Serija raziskav CIVITAS Elan je usmerjena v iskanje oz. analizo možnih načinov izboljševanja prometne ureditve v Ljubljani. V raziskavi so bili anketiranci na specifičnih območjih povprašani o mnenjih in stališčih, ki so povezana z urejanjem prometa v Ljubljani in okolici. Pri tem je bilo željeno ugotoviti najprimernejše načine urejanja prometa, prednosti in slabosti uvajanja novih in posodabljanja starih prometnih ureditev v mestu.

Study Content

Keywords:

javni promet, Ljubljana, ljubljanski potniški promet, zgoščevalna taksa, parkirišče, parkiraj in se odpelji, avtomobilizacija

Keywords ELSST:
MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE, PARKIRIŠČE

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
prometna ureditev Ljubjane
mestni promet
uporaba javnega prevoza
uporaba avtomobila
zgoščevalna taksa
podpora ukrepom zgoščevalne takse
ureditev parkirišč v Ljubljani
ocena sistema "Parkiraj in se odpelji"
vstop vozil v mesto
načini plačevanja nadomestila za vstop z avtomobilom v mesto


Abstract:

Gre za drugo (komparativno) raziskavo, ki je bila izvedena v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Raziskava omogoča primerjanje podatkov z raziskavo iz leta 2008. Izhodišče raziskave temelji na preverjanju zmožnosti ohranjanja dosedanje relativno visoke kakovosti življenja v mestu ob hkratnem vzpodbujanju trajnostnih prometnih rešitev. S tem namenom je bilo potrebno prometne ukrepe, ki naj bi bili implementirani v prihodnosti podvreči podrobnim preverjanjem oz. oceniti stopnjo legitimizacije projektnih ukrepov med prebivalci, ki bodo spremembe v prometni ureditvi najbolj občutili. Ključni cilj raziskave javnega mnenja o spreminjanju ureditve javnega prometa v Ljubljani in ljubljanski regiji zato ni orientiran na uspešnost neposredne implementacije formalnih, institucionalnih ukrepov v prostoru, ki se po določenem časovnem obdobju lahko izkažejo za zgrešene, temveč iskanje načinov za doseganje konsenza med različnimi interesnimi skupinami, ki poleg oblasti (lokalne in državne) in kapitalskih struktur vključujejo tudi navadne državljane. Raziskava poleg splošnega preverjanja javnega mnenja glede sprejemanja novih izboljšav v prometni ureditvi na koridorju, med drugim analizira tudi mnenja relevantnih družbenih skupin ter omogoča povratne (feedback) informacije o možnih izboljšavah predvidenih ukrepov, anticipira možne konflikte, ki se utegnejo pojaviti med implementacijo prometnih dopolnitev in z pozivom k sodelovanju izdvaja del mnenjskih voditeljev po posameznih lokacijah, ki bodo nadaljnje vključeni v proces izboljševanja prometne ureditve na koridorju CIVITAS ELAN. Raziskava je sestavljena iz 12 tematskih sklopov (Ocena prometne ureditve v Ljubljani, Zadovoljstvo uporabnikov LPP, Promet in funcionalnost, Stanje in razvoj kolesarjenja, Dostavni promet, Ukrepi Civitas Elan, Enotna vozovnica, Zgoščevalne takse, Rumeni pasovi, Obveščanje javnosti, Percepcija mesta Ljubljane, Demografija)

Methodology


Collection date: 27. januar 2012 - 16. februar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Mestna občina Ljubljana in Ljubljanska urbana regija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Prebivalci Ljubljane in Ljubljanske urbane regije

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Oblikovan je bil poseben "kvotni vzorec", pri čemer so bili anketiranci razdeljeni v dve ključni območji: a) Ljubljana (območja do mestne obvoznice (ringa) in območja, ki so v neposredni bližini obvoznice) ter b) Okolica Ljubljane (območja v bližini Ljubljane, ki pa so funkcionalno (zaposlitveno, kulturno, družbeno) močno navezana na Ljubljano). Hkrati je bilo za območje Okolice Ljubljane, na željo partnerjev, postavljena obvezna kvota (nadreprezentirana skupina) »anketirancev avtomobilskih vozačev« na delo v Ljubljano. Dosežena kvota naj bi znašala vsaj 2/3 vseh anketirancev na območju Okolice Ljubljane.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. V prvem tednu je bil po dvakrat opravljen seminar za usposabljanje anketarjev za delo na terenu. Podrobno so jim bili predstavljeni namen raziskave, metoda in potek anketiranja, optimalne strategije za odnos z anketiranci ter njihove obveznosti. Dodeljena so jim bila območja, znotraj katerih so morali pridobiti vnaprej določeno število anketirancev. Predalo se jim je tudi material za delo. Po ustreznih metodoloških standardih vzorčenja je moral anketar vzpostaviti stik s potencialnim respondentom in mu razložiti namen raziskave in strukturo vprašalnika. Anketar je bil v vmesnem času na razpolago respondentom za dodatna vprašanja in informacije glede raziskave ali vprašalnika. Na slednjih so bil na voljo tudi kontaktni podatki (tj. njegova telefonska številka ter e-mail naslov) sodelavca Centra za prostorsko sociologijo (CPS). Ta je bil za primer, da bi imel anketiranec (ali anketar) dodatna vprašanja, na voljo vsak delovni dan v tednu. Na vseh območjih se je pridobilo zahtevano število realiziranih vprašalnikov, na posameznih območjih pa je bilo zahtevano število celo preseženo. Skozi proces nadaljnje obdelave se je izkazala tudi pričakovana demografska in vnaprej načrtovana oz. predvidena mobilnostna struktura anketirancev.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LJT12 - Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse [datoteka podatkov]

File ID: LJT12_P1_SL_V1_R2

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

  • number of variables: 142
  • number of units: 750

Variable list

Vz_enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Value 13 Frequency
1 Center 58
2 Bežigrad 52
3 Šiška 56
4 Vič/Rožnik 60
5 Trnovo 31
6 Rudnik 40
7 Moste/Golovec 55
8 Jarše 42
9 Kamnik 95
10 Škofja Loka / Medvode 89
11 Grosuplje / Ivančna Gorica 84
12 Vrhnika / Logatec 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 12

Valid range from 1 to 12

Izvedba Števila izvedbe

Števila izvedbe

Value 22 Frequency
1 Prva izvedba 743
2 Druga izvedba 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V1_1 Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 1 – Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Value 31 Frequency
1 Avtobus 183
2 Taksi 5
3 Avtomobil 171
4 Motorno kolo 5
5 Vlak 13
6 Kolo 64
7 Peš 240
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 69 1 7

Valid range from 1 to 7

Vz_enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Value 1142 Frequency
1 Center 58
2 Bežigrad 52
3 Šiška 56
4 Vič/Rožnik 60
5 Trnovo 31
6 Rudnik 40
7 Moste/Golovec 55
8 Jarše 42
9 Kamnik 95
10 Škofja Loka / Medvode 89
11 Grosuplje / Ivančna Gorica 84
12 Vrhnika / Logatec 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 12

Valid range from 1 to 12

Izvedba Števila izvedbe

Števila izvedbe

Value 2141 Frequency
1 Prva izvedba 743
2 Druga izvedba 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V1_1 Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 1 – Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Value 3140 Frequency
1 Avtobus 183
2 Taksi 5
3 Avtomobil 171
4 Motorno kolo 5
5 Vlak 13
6 Kolo 64
7 Peš 240
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 69 1 7

Valid range from 1 to 7

V1_2 Nakupovanje v središču mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 2 – Nakupovanje v središču mesta* (*Pod pojmom »središče mesta« razumemo območje, ki ga na severu zamejuje Masarykova cesta, na zahodu Tivolska cesta, na jugu Aškerčeva in Karlovška cesta in na vzhodu Roška ter Njegoševa cesta.)

Value 4139 Frequency
1 Avtobus 171
2 Taksi 6
3 Avtomobil 219
4 Motorno kolo 2
5 Vlak 6
6 Kolo 46
7 Peš 152
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 148 1 7

Valid range from 1 to 7

V1_3 Nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 3 – Nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta

Value 5138 Frequency
1 Avtobus 105
2 Taksi 3
3 Avtomobil 572
4 Motorno kolo 1
5 Vlak 2
6 Kolo 12
7 Peš 14
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 41 1 7

Valid range from 1 to 7

V1_4 Opravki v uradih in pri zdravniku

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 4 – Opravki v uradih in pri zdravniku

Value 6137 Frequency
1 Avtobus 158
2 Taksi 12
3 Avtomobil 363
4 Motorno kolo 3
5 Vlak 11
6 Kolo 39
7 Peš 95
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 69 1 7

Valid range from 1 to 7

V1_5 Obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 5 – Obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Value 7136 Frequency
1 Avtobus 80
2 Taksi 6
3 Avtomobil 540
4 Motorno kolo 2
5 Vlak 5
6 Kolo 26
7 Peš 27
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 64 1 7

Valid range from 1 to 7

V1_6 Prihod (in odhod) na delo ali v šolo

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 6 – Prihod (in odhod) na delo ali v šolo

Value 8135 Frequency
1 Avtobus 126
2 Taksi 0
3 Avtomobil 314
4 Motorno kolo 1
5 Vlak 25
6 Kolo 48
7 Peš 37
99 Ne opravljam te dejavnosti / Drugo 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 199 1 7

Valid range from 1 to 7

V2_1 Prihod na delo ali v šolo v eno smer, vključno z vožnjo, čakanjem in pešačenjem

2. Koliko časa približno porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer, vključno z vožnjo, čakanjem in pešačenjem?

Value 9134 Frequency
1 Da 575
2 Delam doma 15
99 Ne hodim v službo / šolo 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 160 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_1x Koliko časa približno porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer, vključno z vožnjo, čakanjem in pešačenjem?

2. Koliko časa približno porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer, vključno z vožnjo, čakanjem in pešačenjem? 1 – Navedite v minutah:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 194 3e-109 360 30.6689991507968 23.6879995731968

Valid range from 3.00000009519104e-109 to 360

V3 Ali se na delo ali v šolo običajno vozite sami ali skupaj z drugimi?

3. Ali se na delo ali v šolo običajno vozite sami ali skupaj z drugimi? (Obkrožite en odgovor.)

Value 11132 Frequency
1 V avtomobilu sem sam 268
2 V avtomobilu sva dva 71
3 V avtomobilu smo trije 19
4 V avtomobilu smo več kot trije 6
5 V ta namen ne uporabljam avtomobila 207
99 Ne hodim v službo ali v šolo / Drugo 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 179 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_1 Promet naj se uredi tako, da bo olajšan dostop v središče mesta z avtomobilom (to pomeni širitev vpadnic s štirih na šest voznih pasov, gradnjo nadvozov, podvozov, parkirnih hiš itn.).

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) Promet naj se uredi tako, da bo olajšan dostop v središče mesta z avtomobilom (to pomeni širitev vpadnic s štirih na šest voznih pasov, gradnjo nadvozov, podvozov, parkirnih hiš itn.).

Value 12131 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 142
2 Se ne strinjam 199
3 Niti-niti 121
4 Se strinjam 154
5 Popolnoma se strinjam 79
99 Ne vem / Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 55 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_2 Avtomobilom je treba omejevati dostop do mestnega središča, parkirišča pa zgraditi na obrobju mesta (tj. ob mestnih vpadnicah) in omogočiti dostop do središča z LPP ali kolesi.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) Avtomobilom je treba omejevati dostop do mestnega središča, parkirišča pa zgraditi na obrobju mesta (tj. ob mestnih vpadnicah) in omogočiti dostop do središča z LPP ali kolesi.

Value 13130 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 35
2 Se ne strinjam 105
3 Niti-niti 107
4 Se strinjam 261
5 Popolnoma se strinjam 209
99 Ne vem / Brez odgovora 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 33 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_3 V Ljubljani ni tako velikih prometnih zastojev, da bi bilo treba spremeniti prometni režim.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) V Ljubljani ni tako velikih prometnih zastojev, da bi bilo treba spremeniti prometni režim.

Value 14129 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 157
2 Se ne strinjam 316
3 Niti-niti 115
4 Se strinjam 98
5 Popolnoma se strinjam 20
99 Ne vem / Brez odgovora 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 44 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_4 Središče mesta je treba urediti za pešce, kolesarje in javni potniški promet (JPP) in izključiti avtomobilski promet.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) Središče mesta je treba urediti za pešce, kolesarje in javni potniški promet (JPP) in izključiti avtomobilski promet.

Value 15128 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 30
2 Se ne strinjam 105
3 Niti-niti 113
4 Se strinjam 266
5 Popolnoma se strinjam 210
99 Ne vem / Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 26 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_5 Avtomobilom je treba omejiti dostop v mestno središče, saj zelo onesnažujejo zrak.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) Avtomobilom je treba omejiti dostop v mestno središče, saj zelo onesnažujejo zrak.

Value 16127 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 29
2 Se ne strinjam 101
3 Niti-niti 150
4 Se strinjam 268
5 Popolnoma se strinjam 168
99 Ne vem / Brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 34 1 5

Valid range from 1 to 5

V4_6 Obstoječe štiripasovne mestne vpadnice (Dunajska, Celovška, Tržaška, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska) je treba zožiti na dvopasovnice (en pas nameniti JPP in drugega osebnim vozilom).

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) Obstoječe štiripasovne mestne vpadnice (Dunajska, Celovška, Tržaška, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska) je treba zožiti na dvopasovnice (en pas nameniti JPP in drugega osebnim vozilom).

Value 17126 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 181
2 Se ne strinjam 218
3 Niti-niti 109
4 Se strinjam 135
5 Popolnoma se strinjam 46
99 Ne vem / Brez odgovora 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 61 1 5

Valid range from 1 to 5

V5_1 Ocenite, kako dobro poznate internetno orodje za načrtovanje poti z mestnim potniškim prometom (Google Zemljevidi) v Ljubljani?

5.1 Ocenite, kako dobro poznate internetno orodje za načrtovanje poti z mestnim potniškim prometom (Google Zemljevidi) v Ljubljani?

Value 18125 Frequency
1 Dobro poznam 197
2 Delno sem seznanjen 300
3 Ne poznam 249
99 Ne vem / Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 4 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_2 Kako pogosto uporabljate internetno orodje za načrtovanje poti z mestnim potniškim prometom (Google Zemljevidi) v Ljubljani?

5.2 Kako pogosto uporabljate internetno orodje za načrtovanje poti z mestnim potniškim prometom (Google Zemljevidi) v Ljubljani?

Value 19124 Frequency
1 Redno (skoraj vsak dan) 24
2 Pogosto (nekajkrat na dan) 20
3 Včasih (nekajkrat na mesec) 277
4 Nikoli 426
99 Ne vem / Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 3 1 4

Valid range from 1 to 4

V5_3_1 Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R) na parkirišču na Dolgem mostu.

5.3 Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R). Na parkirišču na Dolgem mostu

Value 20123 Frequency
1 Dobro poznam 180
2 Delno sem seznanjen 324
3 Ne poznam 238
99 Ne vem / Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 8 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_3_2 Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R) na parkirišču v Stožicah.

5.3 Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R). Na parkirišču v Stožicah

Value 21122 Frequency
1 Dobro poznam 52
2 Delno sem seznanjen 235
3 Ne poznam 412
99 Ne vem / Brez odgovora 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 51 1 3

Valid range from 1 to 3

V6_1_1 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel iz dnevnega / tedenskega časopisja.

6.11 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 22121 Frequency
1 Da 135
2 Ne 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_2 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel iz radijskih postaj.

6.12 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 23120 Frequency
1 Da 52
2 Ne 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_3 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel iz televizije.

6.13 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 24119 Frequency
1 Da 88
2 Ne 662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_4 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel iz svetovnega spleta / interneta.

6.14 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 25118 Frequency
1 Da 61
2 Ne 689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_5 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel od drugih (znancev, prijateljev ...).

6.15 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 26117 Frequency
1 Da 264
2 Ne 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_6 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel drugje.

6.16 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 27116 Frequency
1 Da 75
2 Ne 675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_1_6x Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu sem izvedel iz/od:

6.16x Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.)

Value 28115 Frequency
Avtobus 1
Bil sem tam. 1
LPP 1
Na avtobusni postaji od čakajočih. 1
Na avtobusu 2
Na busih 1
Na delu 1
Na licu mesta. 2
Na lokaciji. 1
Na znakih. 1
Napis na avtobusu. 1
Ne vem 1
Ne vem, poznam od začetka. 1
Osebno videl 1
Oznake na trolah, zanimaje ... 1
Piše na avtobusu, vsak dan se peljem mimo. 1
Plakati 1
Povedal mi je uslužbenec parkirišča. 1
Sam sem opazil. 1
Sama videla. 1
Se peljal mimo oz. se poslužil sistema. 1
Se peljem mimo. 1
Se vozim mimo tega parkirišča. 1
Spotoma 1
Stanovala sem an Viču. 1
Turistična agencija 1
Videl sem ga. 1
Videl sem parkirišče. 1
Videla, ko sem se peljala mimo. 2
Videno na poti. 1
Vozim se mimo in tudi koristim. 1
Vozim se mimo. 2
Vozim se z avtobusom številka 6. 1
Z Viča sem. 1
Z javnim reklamam na LPP. 1
Znak 1
domačini!!! 1
ko sem še uporabljala avtobus 1
območje kejr živim + služba 1
Živim blizu 1
živimo v bližini 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 0

V6_1_99 Ne poznam sistema „Parkiraj in se odpelji“ na lokaciji Dolgi most.

6.1 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko več odgovorov.) -Ne poznam sistema „Parkiraj in se odpelji“ na lokaciji Dolgi most.

Value 29114 Frequency
1 Da 244
2 Ne 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_1 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel iz dnevnega / tedenskega časopisja.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 1 – Dnevno / tedensko časopisje

Value 30113 Frequency
1 Da 73
2 Ne 677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_2 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel iz radijskih postaj.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 2 – Radijske postaje

Value 31112 Frequency
1 Da 30
2 Ne 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_3 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel iz televizije.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 3 – Televizija

Value 32111 Frequency
1 Da 54
2 Ne 696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_4 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel iz svetovnega spleta / interneta.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 4 – Svetovni splet / internet

Value 33110 Frequency
1 Da 47
2 Ne 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_5 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel od drugih (znancev, prijateljev ...).

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 5 – Od drugih (znancev, prijateljev)

Value 34109 Frequency
1 Da 156
2 Ne 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_6 Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel drugje.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 6 – Drugo:

Value 35108 Frequency
1 Da 21
2 Ne 729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2_6x Za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah sem izvedel iz/od:

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 6x – Drugo:

Value 36107 Frequency
LPP 1
Na avtobusu 1
Na busih 1
Plakati 1
Revija 1
Služba 1
Tam sem videl.0 1
Videno na poti. 1
Znaki 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 0

V6_2_99 Ne poznam sistema „Parkiraj in se odpelji“ na lokaciji Stožice.

6.2 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 99 – Ne poznam tega sistema na tej lokaciji

Value 37106 Frequency
1 Da 455
2 Ne 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_1 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišču na Dolgem mostu?

7.1 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišču na Dolgem mostu?

Value 38105 Frequency
1 Redno (skoraj vsak dan) 0
2 Pogosto (nekajkrat na dan) 2
3 Včasih (nekajkrat na mesec) 81
4 Nikoli 661
99 Ne vem / Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 6 2 4

Valid range from 1 to 4

V7_2 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišču v Stožicah?

7.2 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišču v Stožicah?

Value 39104 Frequency
1 Redno (skoraj vsak dan) 0
2 Pogosto (nekajkrat na dan) 2
3 Včasih (nekajkrat na mesec) 24
4 Nikoli 719
99 Ne vem / Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 5 2 4

Valid range from 1 to 4

V8 Kako ste zadovoljni s sistemom „Parkiraj in se odpelji“?

8. Kako ste zadovoljni s sistemom „Parkiraj in se odpelji“?

Value 40103 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 5
2 Nezadovoljen 18
3 Niti-niti 68
4 Zadovoljen 104
5 Zelo zadovoljen 22
99 Ne vem / Brez odgovora 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 533 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_1 Kako ste zadovoljni s točnostjo LPP pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Točnost LPP

Value 41102 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 4
2 Nezadovoljen 10
3 Niti-niti 54
4 Zadovoljen 86
5 Zelo zadovoljen 20
99 Ne vem / Brez odgovora 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 576 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_2 Kako ste zadovoljni s številom prestopanj pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število prestopanj

Value 42101 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 5
2 Nezadovoljen 21
3 Niti-niti 67
4 Zadovoljen 54
5 Zelo zadovoljen 20
99 Ne vem / Brez odgovora 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 583 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_3 Kako ste zadovoljni z razvejanostjo linij pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razvejanost linij

Value 43100 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 7
2 Nezadovoljen 18
3 Niti-niti 55
4 Zadovoljen 68
5 Zelo zadovoljen 17
99 Ne vem / Brez odgovora 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 585 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_4 Kako ste zadovoljni s številom parkirnih mest za avtomobile pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število parkirnih mest za avtomobile

Value 4499 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 19
2 Nezadovoljen 31
3 Niti-niti 57
4 Zadovoljen 74
5 Zelo zadovoljen 10
99 Ne vem / Brez odgovora 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 559 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_5 Kako ste zadovoljni s številom parkirnih mest za kolesa pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število parkirnih mest za kolesa

Value 4598 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 6
2 Nezadovoljen 15
3 Niti-niti 40
4 Zadovoljen 43
5 Zelo zadovoljen 12
99 Ne vem / Brez odgovora 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 634 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_6 Kako ste zadovoljni z varnostjo pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Varnost

Value 4697 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 7
2 Nezadovoljen 25
3 Niti-niti 59
4 Zadovoljen 66
5 Zelo zadovoljen 10
99 Ne vem / Brez odgovora 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 583 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_7 Kako ste zadovoljni s storitvami (prehrana, trafike, sanitarije itn.) pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Storitve (prehrana, trafike, sanitarije itn.)

Value 4796 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 16
2 Nezadovoljen 56
3 Niti-niti 41
4 Zadovoljen 34
5 Zelo zadovoljen 8
99 Ne vem / Brez odgovora 595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 595 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_8 Kako ste zadovoljni z usmerjevalnimi tablami (P+R) pri sistemu „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah?

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Usmerjevalne table k sistemu P+R

Value 4895 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 8
2 Nezadovoljen 30
3 Niti-niti 65
4 Zadovoljen 67
5 Zelo zadovoljen 12
99 Ne vem / Brez odgovora 568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 568 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_1 Dodatno omejevanje hitrosti na nekaterih ulicah in cestah v mestu

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Dodatno omejevanje hitrosti na nekaterih ulicah in cestah v mestu

Value 4994 Frequency
1 Sploh ne podpiram 83
2 Ne podpiram 171
3 Niti-niti 120
4 Podpiram 260
5 Popolnoma podpiram 74
99 Ne vem / Brez odgovora 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 42 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_2 Razširitev plačljivega parkiranja do obvoznice

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razširitev plačljivega parkiranja do obvoznice

Value 5093 Frequency
1 Sploh ne podpiram 157
2 Ne podpiram 250
3 Niti-niti 114
4 Podpiram 128
5 Popolnoma podpiram 36
99 Ne vem / Brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 65 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_3 Uvedbo dodatnih peš con oz. popolno zaporo centra mesta za motoriziran promet

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Uvedbo dodatnih peš con oz. popolno zaporo centra mesta za motoriziran promet

Value 5192 Frequency
1 Sploh ne podpiram 38
2 Ne podpiram 116
3 Niti-niti 129
4 Podpiram 270
5 Popolnoma podpiram 152
99 Ne vem / Brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 45 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_4 Postavljanje količkov za preprečevanje nedovoljenega parkiranja

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Postavljanje količkov za preprečevanje nedovoljenega parkiranja

Value 5291 Frequency
1 Sploh ne podpiram 75
2 Ne podpiram 132
3 Niti-niti 131
4 Podpiram 241
5 Popolnoma podpiram 131
99 Ne vem / Brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 40 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_5 Razširjanje sistema “Parkiraj in se odpelji“ na dodatne lokacije

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razširjanje sistema “Parkiraj in se odpelji“ na dodatne lokacije

Value 5390 Frequency
1 Sploh ne podpiram 5
2 Ne podpiram 14
3 Niti-niti 91
4 Podpiram 308
5 Popolnoma podpiram 183
99 Ne vem / Brez odgovora 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
601 149 1 5

Valid range from 1 to 5

V11 Ali bi se strinjali, da se uvede denarno nadomestilo za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane?

11. V več mestih v tujini so že uvedli denarno nadomestilo za vstop z osebnim vozilom v središče mesta in tako pomembno zmanjšali prometno obremenitev mesta. Ali bi se strinjali, da se uvede denarno nadomestilo za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane?

Value 5489 Frequency
1 Da 150
2 Ne 323
3 Morda 240
99 Ne vem / Brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 37 1 3

Valid range from 1 to 3

V12_1 Izboljšala bi se pretočnost prometa v mestu

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 1 – Izboljšala bi se pretočnost prometa v mestu

Value 5588 Frequency
1 Da 152
2 Ne 598
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_2 Ljudje bi plačali za okoljske stroške, ki jih povzročijo z uporabo avtomobila

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 2 – Ljudje bi plačali za okoljske stroške, ki jih povzročijo z uporabo avtomobila

Value 5687 Frequency
1 Da 113
2 Ne 637
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_3 Z zbranim denarjem bi lahko še dodatno izboljšali prometno ureditev v mestu

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 3 – Z zbranim denarjem bi lahko še dodatno izboljšali prometno ureditev v mestu

Value 5786 Frequency
1 Da 115
2 Ne 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_4 Umiril bi se promet v središču mesta

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 4 – Umiril bi se promet v središču mesta

Value 5885 Frequency
1 Da 248
2 Ne 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_5 S tem bi središče mesta postalo bolj prijazno za kolesarje in pešce

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 5 – S tem bi središče mesta postalo bolj prijazno za kolesarje in pešce

Value 5984 Frequency
1 Da 318
2 Ne 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_6 Prednost denarnega nadomestila za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 6 – Drugo (navedite):

Value 6083 Frequency
1 Da 46
2 Ne 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V12_6x Prednost denarnega nadomestila za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane bi bila:

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 6x – Drugo (navedite):

Value 6182 Frequency
Bolj smiselna bi bila zapora centra mesta za motoriziran promet. 1
Bolj čist zrak. 1
Bolje bi bilo ljudi osveščati. Avto za v center bi se lahko uporabljal samo na nujne zadeve. 1
Boljši zrak 1
Dejanska obremenitev revnejših slojev - dodati trošarinam regresijski davek. 1
Denar se ne bi namenjal za navedbo - birokracija. 1
Drago 1
Gre se samo za denar, ne pa za okolje. 1
Imaš možnost, da se prepelješ z avtom v mesto, če to potrebuješ. 1
Ljubljana je za tovrstni ukrep premajhna! 1
Ljubljana ni velemesto in promet ni moteč. 1
Mesto ne bi bilo mesto. 1
Napolnitev blagajne MOL. 1
Ne strinjam se. 1
Ni toliko veliko mesto za tovrstne ukrepe. 1
Nobene prednosti, izolacijo mesta - lokalov. 1
Polnil bi se spet neki ne pravi račun. 1
Polnjenje mestne blagajne za pokrivanje stroškov stadiona Stožice. 1
Polnjenje mestne blagajne. 1
Polnjenje proračuna. 1
Popolnoma se strinjam s tem ukrepom. 1
Potrebno urediti cenejša ali brezplačna parkirišča, boljšo ureditev prevoza - vlak, avtobus. 1
Prednost samo za bogate!!! 1
Prepoved vstopa v središče mesta z osebnim avtomobilom. 1
Proti ukrepu (odvisno od stroška in nefer do ljubljanskih prebivalcev. 1
Samo kasirali bi radi. 1
Samo pobiranje denarja. 1
Se ne strinjamo. 1
Tak ukrep potegne za seboj še sto stvari, ki bi jih bilo potrebno prilagoditi - potem bi šlo! 1
Umrl bi promet v mestu, ker nihče ne bi plačal. 1
V središče bi se pripeljali samo tisti, ki to nujno potrebujejo. 1
V središče bi se tako vozili le tisti, ki bi imeli tehten namen. 1
Včasih je priročno, da vozilo pride v center iz bilo katerih razlogov notri. V primeru, da ne, je treba vozilo včasih parkirati kilometre stran. Vsi ljudje pač nimamo časa na pretek!!! 1
Zapreti center za vsa vozila … 1
Zmanjšali bi promet v mestu. 1
polnjenje državne blagajne 1
prednosti bi imeli posamezniki s tem mislim kapitaliste 1
zakaj nimamo povezave mestne za leskovškovo(kon. Vojašnica Franc Rozman Stane) 1
zunanjim uporabnikom bi moral biti brezplačen dostop do zdr. ustanov. 1
Če pogledamo London to pomeni dodatna obremenitev okoli cone kar poslabša zadevo. 1
Že tako je parkirnina predraga. 1
Že tako razdeljeni meščani, bi se še bolj razdelili na tiste, ki imajo in nimajo. 1
….. Represija dolgoročno ne prinaša rezultatov. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43

V12_99 Ukrep nima večjih prednosti

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 99 – Ukrep nima večjih prednosti

Value 6281 Frequency
1 Da 184
2 Ne 566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_1 Dostop do središča Ljubljane ne bi bil brezplačen

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 1 – Dostop do središča Ljubljane ne bi bil brezplačen

Value 6380 Frequency
1 Da 250
2 Ne 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_2 Predstavljalo bi mi prevelik strošek

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 2 – Predstavljalo bi mi prevelik strošek

Value 6479 Frequency
1 Da 175
2 Ne 575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_3 Mesto ni sposobno učinkovito izpeljati takega ukrepa

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 3 – Mesto ni sposobno učinkovito izpeljati takega ukrepa

Value 6578 Frequency
1 Da 171
2 Ne 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_4 Ukrep ne bi izboljšal okoljskih težav

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 4 – Ukrep ne bi izboljšal okoljskih težav

Value 6677 Frequency
1 Da 192
2 Ne 558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_5 Povečal bi se promet v drugih delih mesta

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 5 – Povečal bi se promet v drugih delih mesta

Value 6776 Frequency
1 Da 246
2 Ne 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_6 Slabost denarnega nadomestila za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 6 – Drugo (navedite):

Value 6875 Frequency
1 Da 49
2 Ne 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V13_6x Slabost denarnega nadomestila za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane bi bila:

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 6x – Drugo (navedite):

Value 6974 Frequency
99% ljudi bi bilo nezadovoljnih 1
Bolj zamudno 1
Brez ustrezne posodobitve LPP-ja bi to bilo nesmiselno. 1
Brezplačen LPP s parkirišč. 1
Brezplačni mestni avtobusi …, potem bi šlo. 1
Denar ne bi bil porabljen namensko! 1
Diskriminacija, kot na obvoznici, kjer kamioni ne plačajo nič, mi pa moramo. 1
Dodatni zastoji, zamude! 1
Glej pravno prakso sodišča EU glede prostega pretoka blaga, ljudi in storitev v povezavi z načelom sorazmernosti (ukrepov)!!! 1
Izogibanje lokalom, kulturnim ustanovam, zmanjšan obisk trgovin, turisti! 1
Jama brez dna. 1
Kaj to pomeni, če se ukvarjaš z dejavnostjo, ki je vezana na LJ center? 1
Kot stanovalka v središču se mi to zdi še dodaten strošek poleg dovolilnice. Zdi se mi vredu, če bi bili stanovalci izuzeti iz tega. 1
Ljubljana je gosto naselje, zato bi bilo težko ustreči vsakemu po želji. 1
Ljubljana je premajhna za ta ukrep. 1
Ljubljana samo za Ljubljančane. 1
Ljudje bi se še bolj selili iz mesta. 1
Ministri ter ostali bi se še vedno vozili do centra mesta brezplačno. 1
Ne bi se bistveno spremenilo. Parkiranje bi postalo privilegij za tiste, ki imajo denar. Redarji bi imeli še več dela in tako tudi sodišča. 1
Ne zdi se mi smiselno uvesti ta sistem! 1
Ni pravih prednosti predstavljenih, zato se mi zdi pravi nesmisel. 1
Nočemo dodatno plačevati. 1
Pohlep. 1
Polnjenje privatnih žepov. 1
Povečali bi se stroški mestu in udeležencem; nekdo želi "mesto duhov". 1
Problem javnega prevoza ne bo rešen z več avtobusi. 1
Problematika parkrirnih mest v primestnih delih (Jarše, Štepanjsko naselje, Moste itd.) bi bila še večja; stanovalci ne bi imeli kje parkirati. 1
S tem ukrepom bi bogatim omogočili dodaten nadstandard, saj bi se samo še oni vozili po centru. 1
Težje dosegljiv za neljubljančane. Ljubljana je prestolnica vseh prebivalcev Slovenije. 1
Težji dostop za ljudi, ki težko hodijo do centra mesta. 1
Ukrep ne bi bil pravičen za vse državljane. Prezakomplicirano! 1
V mesto se bodo lahko vozili tisti, ki jim denar ni ovira! SPET!! 1
Veliko vprašanje je, kam bi šel ta denar. 1
Verjetno bi šli še redkeje v mesto kar tako npr. na ogled mesta; otroci, ki niso iz Ljubljane že sedaj slabo poznajo glavno mesto. 1
Večji promet avtobusov, potrebno bi bilo uvesti avtobuse na elekt. ali vodik, če bi želeli zaščititi okoje. 1
Vprašljivo ustrezno povečanje obsega/frekventnosti avtobusnega prometa. 1
Vse manj Slovencev bi bilo v centru, dokončen propad gostinskih objektov. 1
Vse našteto, razen točke 3. 1
Z gorenjskein morda še kje ni zagotovljenih parl. mest na obrobju. 1
Zdi se mi popolnoma odvečen ukrep. 1
Zmajšan zaslužek za lokale v središču mesta. 1
Zmanjšana kupna moč v centru LJ. 1
propad mestnega središča za storitvene dejavnosti 1
Če zaprete "center", omogočite več parkirišč. 1
Živim v centru in ne želim plačevati, da pridem domov z avtom. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45

V13_99 Ukrep je brez večjih slabosti

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite največ dva odgovora.) 99 – Ukrep je brez večjih slabosti

Value 7073 Frequency
1 Da 70
2 Ne 680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_1 Večja pogostost avtobusov LPP

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 1 – Večja pogostost avtobusov LPP

Value 7172 Frequency
1 Da 301
2 Ne 449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_2 Krajši potovalni čas avtobusov LPP

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 2 – Krajši potovalni čas avtobusov LPP

Value 7271 Frequency
1 Da 198
2 Ne 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_3 Bolj udobna vozila LPP

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 3 – Bolj udobna vozila LPP

Value 7370 Frequency
1 Da 47
2 Ne 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_4 Večje število parkirišč na obrobju mesta

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 4 – Večje število parkirišč na obrobju mesta

Value 7469 Frequency
1 Da 254
2 Ne 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_5 Večje število plačljivih parkirnih prostorov v središču mesta

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 5 – Večje število plačljivih parkirnih prostorov v središču mesta

Value 7568 Frequency
1 Da 52
2 Ne 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_6 Nižje cene parkirnih prostorov v središču mesta

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 6 – Nižje cene parkirnih prostorov v središču mesta

Value 7667 Frequency
1 Da 190
2 Ne 560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_7 Nižje cene voženj z LPP

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 7 – Nižje cene voženj z LPP

Value 7766 Frequency
1 Da 286
2 Ne 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_8 Nižje cene voženj z avtobusom in vlakom med mestom in okoliškimi kraji

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 8 – Nižje cene voženj z avtobusom in vlakom med mestom in okoliškimi kraji

Value 7865 Frequency
1 Da 201
2 Ne 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_9 Krajši potovalni čas avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi kraji

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 9 – Krajši potovalni čas avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi kraji

Value 7964 Frequency
1 Da 109
2 Ne 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_10 Večja pogostost avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi kraji

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 10 – Večja pogostost avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi kraji

Value 8063 Frequency
1 Da 134
2 Ne 616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_11 Pred uvedbo bi morali uvesti poskusno dobo

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 11 – Pred uvedbo bi morali uvesti poskusno dobo

Value 8162 Frequency
1 Da 106
2 Ne 644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_12 Nič, nadomestilo bi lahko uvedli takoj

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 12 – Nič, nadomestilo bi lahko uvedli takoj

Value 8261 Frequency
1 Da 11
2 Ne 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_13 Ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta bi morali zagotoviti drugo od navedenega.

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 13 – Drugo (navedite):

Value 8360 Frequency
1 Da 9
2 Ne 741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V14_13x Ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta bi morali zagotoviti:

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 13x – Drugo (navedite):

Value 8459 Frequency
Avtobus na električni pogon. 1
Boljša javna prevozna sredstva: tramvaj, podzemna. 1
Brezplačen LPP. 1
Direktne linije avtobusov iz primestja v npr. nakupovalna središča. 1
Sprejemljiva cena parkiranja in brezplačen LPP. 1
Upokojenci brezplačno! 1
Večja povezanost avtobusne oz. železniške postaje z LPP. 1
Če bomo plačali nadomestilo, je lahko parkiranje zastonj. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 0

V14_99 Uvedba nadomestila v nobenem primeru ni sprejemljiva

14. Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite največ tri odgovore.) 99 – Uvedba nadomestila v nobenem primeru ni sprejemljiva

Value 8558 Frequency
1 Da 59
2 Ne 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V15 Kateri način plačevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središče mesta se vam zdi najbolj ustrezen?

15. Kateri način plačevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središče mesta se vam zdi najbolj ustrezen? (Obkrožite en odgovor.)

Value 8657 Frequency
1 Satelitsko plačevanje 82
2 Vinjete (dnevne, tedenske, letne) 138
3 Prepoznavanje avtomobilskih tablic s kamerami na vstopnih to 48
4 Mitnice ob vstopnih točkah (sistem ABC) 39
5 Drugo 7
6 Ne vem / Brez odgovora 246
99 Noben, sem proti uvedbi nadomestila 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 190 1 6

Valid range from 1 to 6

V15x Kot najbolj ustrezen način plačevanja nadomestil za vstop avtomobilov v središče mesta se mi zdi:

15. Kateri način plačevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središče mesta se vam zdi najbolj ustrezen? (Obkrožite en odgovor.) 5 – Drugo (navedite):

Value 8756 Frequency
Brez prave analize problema ne sme biti samo ena rešitev! 1
Kar bi bilo ceneje. 1
Nekaj takega kot je parkomat. 1
Obroči, do kam lahko avto pelje (zelen, rumen, rdeč) - kupiš dovolilnico. 1
Plačevanje preko SMS storitve. 1
Vrednostne kartice, urbana ... 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 0

V16_1 Reševanje okoljskih težav v mestu

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 1 – Reševanje okoljskih težav v mestu

Value 8855 Frequency
1 Da 121
2 Ne 629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_2 Izboljšanje prometne infrastrukture za avtomobilski promet

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 2 – Izboljšanje prometne infrastrukture za avtomobilski promet

Value 8954 Frequency
1 Da 111
2 Ne 639
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_3 Prispevek v mestni proračun

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 3 – Prispevek v mestni proračun

Value 9053 Frequency
1 Da 37
2 Ne 713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_4 Izgradnja dodatne infrastrukture za kolesarje (kolesarske steze, izposojevalnice koles ipd.)

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 4 – Izgradnja dodatne infrastrukture za kolesarje (kolesarske steze, izposojevalnice koles ipd.)

Value 9152 Frequency
1 Da 158
2 Ne 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_5 Izgradnja nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za pešce (pločniki, klopi, podhodi, nadhodi itn.)

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 5 – Izgradnja nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za pešce (pločniki, klopi, podhodi, nadhodi itn.)

Value 9251 Frequency
1 Da 151
2 Ne 599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_6 Izboljšanje pogojev za delovanje LPP (nakup novih vozil, prikazovalnikov in urbanomatov itn.)

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 6 – Izboljšanje pogojev za delovanje LPP (nakup novih vozil, prikazovalnikov in urbanomatov itn.)

Value 9350 Frequency
1 Da 151
2 Ne 599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_7 Izboljšanje železniških in avtobusnih povezav med mestom in okoliškimi kraji

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 7 – Izboljšanje železniških in avtobusnih povezav med mestom in okoliškimi kraji

Value 9449 Frequency
1 Da 188
2 Ne 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_8 Urejanje parkirišč na obrobju mesta

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 8 – Urejanje parkirišč na obrobju mesta

Value 9548 Frequency
1 Da 142
2 Ne 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_9 Z nadomestilom zbrana denarna sredstva bi se morala porabiti za nekaj drugega od navedenega.

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 9 – Drugo (navedite):

Value 9647 Frequency
1 Da 10
2 Ne 740
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_9x Z nadomestilom zbrana denarna sredstva bi se morala porabiti za:

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 9x – Drugo (navedite):

Value 9746 Frequency
Barabe bi si lahko nagreble še več premoženja 1
Ne vem. 1
Odplačevanje dolgov Slovenije. 1
Polnjenje občinske blagajne. 1
Tramvaj 1
Večina odgovorov + varnost parkirišč + ponudba na parkiriščih. 1
Vsaka agenda izboljšuje finančni standard le-tega. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 0

V16_98 Ne verjamem, da bo denar smotrno porabljen

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 98 – Ne verjamem, da bo denar smotrno porabljen

Value 9845 Frequency
1 Da 141
2 Ne 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V16_99 Sem proti uvedbi nadomestila

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite največ tri odgovore.) 99 – Sem proti uvedbi nadomestila

Value 9944 Frequency
1 Da 145
2 Ne 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V17 Kateri možni načini plačila nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta se vam zdi najbolj ustrezen za Ljubljano?

17. Spodaj so predstavljeni in pojasnjeni možni načini plačila nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta. Kateri bi bil po vašem mnenju najbolj ustrezen za Ljubljano? (Obkrožite eno možnost.)

Value 10043 Frequency
1 Plačilo za vsak vstop v središče mesta skozi 'notranji obroč 127
2 Pavšalno plačilo za vožnjo znotraj obvoznice (t.i. zunanji o 75
3 Plačilo glede na prevožene kilometre znotraj plačljivega obm 77
4 Uvedba plačljivega parkiranja na vseh javnih površinah znotr 72
5 Ne vem / Brez odgovora 155
98 Noben izmed navedenih načinov se mi ne zdi primeren 63
99 Sem proti uvedbi nadomestila 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 244 1 5

Valid range from 1 to 5

V18_1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 1 – Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju

Value 10142 Frequency
1 Da 371
2 Ne 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_2 Državljani drugih držav

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 2 – Državljani drugih držav

Value 10241 Frequency
1 Da 46
2 Ne 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_3 Dostava, servis itn.

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 3 – Dostava, servis itn.

Value 10340 Frequency
1 Da 238
2 Ne 512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 4 – Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta

Value 10439 Frequency
1 Da 194
2 Ne 556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_5 Urgentna službena vozila (reševalna, gasilska, policija itn.)

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 5 – Urgentna službena vozila (reševalna, gasilska, policija itn.)

Value 10538 Frequency
1 Da 380
2 Ne 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov (električnih, hibridov itn.)

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 6 – Lastniki okolju prijaznih avtomobilov (električnih, hibridov itn.)

Value 10637 Frequency
1 Da 97
2 Ne 653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_7 Gibalno ovirani in invalidi

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 7 – Gibalno ovirani in invalidi

Value 10736 Frequency
1 Da 366
2 Ne 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_8 Družine z majhnimi otroki

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 8 – Družine z majhnimi otroki

Value 10835 Frequency
1 Da 128
2 Ne 622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_9 Posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče naj bi bil deležen drugo od navedenega.

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 9 – Drugo (navedite):

Value 10934 Frequency
1 Da 20
2 Ne 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V18_9x Posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče naj bi bil deležen:

18.x Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 9 – Drugo (navedite):

Value 11033 Frequency
Analiza stanja in dejanskih potreb! 1
Bolnišnice so vse v mestu - že, če pelješ otroka na zdr. pregled, je cel plan. 1
Dolenjci 1
Kaj pa socialno ogroženi? 1
Ne vem, ker živim v Logatcu. 1
Nihče (ukrep enak za vse), svoj izjema pošteno pravilo. 1
Nobeden 2
Odgovor št. 5 brez plačila. 1
Prebivalci središča mesta bi morali imeti brezplačen dostop. 1
Prevoz z drugo osebo na delo, ki ne parkira. 1
Sorodniki stanovalcev v prvem kolenu. 1
Upokojenci 1
Vsi Ljubljančani. 1
Vsi, ki živimo v MOL. 1
Za odgovor 7 velja z nalepko veljavno. 1
Četudi je avto na okolju bolj prijazen način, še vedno ni povsem ekološki. Obstajajo tudi druge vrste ekoloških vprašanj, kot je recimo arhitektura, pokrajinska in prostorska ekologija. Prav tako ekologija miru - pomeni, da avtomobili prinašajo v prostor 1
Študenti 1
Študentje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19

V18_99 Sem proti uvedbi nadomestila

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središče? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 99 – Sem proti uvedbi nadomestila

Value 11132 Frequency
1 Da 161
2 Ne 589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V19 V katerih časovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno plačevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta?

19. V katerih časovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno plačevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite en odgovor.)

Value 11231 Frequency
1 Vsi dnevi (24 ur) 98
2 Delavniki (24 ur) 37
3 Delavniki (od 7.–18. ure) 159
4 Delavniki (od 7.–10. ter od 14.–17. ure) 79
5 Drugo 4
6 Ne vem / Brez odgovora 148
99 Sem proti uvedbi nadomestila 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 225 1 6

Valid range from 1 to 6

V19x Najbolj smiselno plačevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta se mi zdi v naslednjem časovnem terminu:

19. V katerih časovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno plačevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta? (Obkrožite en odgovor.) 5x – Drugo (navedite):

Value 11330 Frequency
Delavniki od 7. do 15. ure 1
Različno v različnih delih mesta! 1
Za ukinitev dostopa, razen intervenca in prebivalci jedra. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 0

V20x Kako bi po vašem mnenju lahko še drugače poskusili zmanjšati prometno obremenitev mesta?

20. Kako bi po vašem mnenju lahko še drugače poskusili zmanjšati prometno obremenitev mesta? (Svoje predloge napišite spodaj.)

Value 11429 Frequency
Alternativa cestnemu mestnemu prometu - po tirih na, nad, pod zemljo. 1
Anketa zajema dobre rešitve. 1
Bo kriza sama prispevala k temu. 1
Bolj pogost in cenejši javni promet. 1
Bolj pogost javni promet. 1
Bolj pogosti avtobusni prihodi (na vsaj 5 minut), bolj razgibane linije in podaljšan čas (ne samo do 10-ih ali polnoči). 1
Bolj učinkovit javni promet, s povezavo na "dnevne migrante", ki jih je v LJ veliko. Več parkirišč na obrobju, več kolesarskih stez. 1
Bolje povezati okoliška mesta z Ljubljano in ti avtobusi, ki so že naj vozijo bolj pogosto, zlasti ob konicah. Enako velja za vlake, ki naj jim ob konicah povečajo število vagonov, ne da dijaki in študentje komaj pridejo na vlak. Lahko bi tudi uvedli zast 1
Boljša mreža primestnega prometa. 1
Boljša povezava z okoliškimi kraji - avtobusna. 1
Boljše avtobusne postaje (pogosteje), dodatne linije. Cenejši taksiji. Več postajališč bicikelja (razširitev - ne samo cetner), več kolesarskih stez. 1
Boljši in bolj točen ter cenejši javni prevoz. 1
Boljši in cenejši javni prevoz, več parkirnih mest. 1
Boljši primetstni promet (več povezav, hitrejši promet). 1
Brezplačen LPP. 1
Brezplačna parkirna mesta v Ljubljani. 1
Brezplačni javni prevoz. 1
Brezplačno parkiranje na obrobju mesta, povezava z LPP z vseh vpadnic v mesto ter nižje cene mestnega avtobusa. 1
Cenejše parkiranje izven središča in garažnih hišah. 1
Cenejše vozovnice za LPP in okoliškimi mesti. 1
Cenejši LPP prevozi, boljše povezave LPP prevozov, boljše povezave (SŽ ali LPP) med LJ in mesti na obrobju LJ. 1
Cenejši LPP. 1
Cenejši avtobusi, cenejši vlaki, omejitev za starejše avtomobile. 1
Cenejši in predvsem hitrejši javni prevoz. 1
Cenejši javni prevoz, več povezav. 1
Cenejši mestni in primestni prevoz, hitrejši javni prevoz, možnost direktnih javnih prevozov brez vmesnih postaj in zakupom sedeža na avtobusu, podzemna železnica (metro). 1
Cenovno konkurenčni javni prevoz. Primerljivost časa potovanja javnega prevoza z avtomobilom! 1
Da bi zmanjšali promet z avtomobili, predlagam večjo pogostost in možnosti prevoza z LPP. Ne samo preko dneva, temveč tudi zvečer, še posebej, ko obiščeš gledališče ali koncert, a nimaš po 22-uri več možnosti prevoza z LPP - še posebej na bolj oddaljene 1
Da ne bo center vseh dogajanja v Ljubljani. Več delovnih mest v manših mestih. 1
Definitivno s cenejšimi vožnjami z LPP-jem! 1
Dobra avtobusna povezava med Grosuplje-LJ, Kočevje-LJ, Ig-LJ, Kranj-LJ in vlak Trzin/Mengeš-LJ. Prevoz naj bo cenovno ugoden in hiter!!! 1
Dobra in poceni javna primestna povezava (LPP, železnice). 1
Dodatni stroški be še bolj obremenili družinski proračun. Trgovine v središču mesta imajo že sedaj problem z osipom kupcev. Sedanja oblika v Ljubljani je dobra, v kolikor boste zaprli še te proti, bo mesto izumrlo. Ali želite imeti mesto duhov in starcev, 1
Dovoljen bi bil samo za električne avtomobile 1
Dvig cene parkiranja v mestu, zmajšati potovalno hitrost mestnih avtobusov. 1
Enostavno si narediš sam prej načrt, kje se boš vozil, da se boš izognil strogemu centru, če že pač moraš proti centru, zaradi inštitucij. 1
Gradnja "Parkiraj in se odpelji"; Več "sposojevalnic koles - tudi električnih"; Cenejši taxi; Garažne hiše na obrobju; več avtobusov različnih velikosti in na "eko" pogon. 1
Hitrejše (pogostejše) povezave železniške postaje z LPP, zdaj rabim vsaj 10 min od prihoda vlaka do bavarskega dvora + 5 min čakanja + 10 min vožnje do Viča + 10 mi peš do službe + 45 min vožnje z vlakom iz Kamnika + 5 min do vlaka + 5 min čakanja = 1,5 h 1
Izboljšala in uredila bi kolesarske poti ter mestni avtobusni promet. 1
Izboljšan LPP -> dodaten pas samo za avtobus + cenejša vožnja. Tramvaj. 1
Izboljšanje cest. 1
Izboljšanje in izgraditev kolesarske infrastrukture tudi v okoliške kraje. 1
Izboljšanje in pocenitev LPP storitev. 1
Izboljšanje javnega prometa (minibusi, taksiji), cena in čas vožnje z javnim prometom morata biti nižji od cene goriva, ki ga porabi vsako vozilo in porabljenega časa. 1
Izboljšanje, pohitritev in pocenitev javnega prevoza. 1
Izboljšava LPP prevozov. 3G naj vozi direktno po avtocesti - direkt. 1
Izgradnja metrojev (podzemna železnica). 1
Izgradnja večpasovnih cest, ki bi obvozila mestno središče. Izgradnja tramvajskega omrežja ob vpadnicah (od P & R do središča). 1
Izgradnjo prave infrastrukture. 1
Javni prevoz, dosti komuniciranja preko različnih medijev s prikazom dobre prakse (Bonn, Salzburg …). 1
Je že dovolj narejenenega, kar se tiče tega. 1
Kot je predlagano v anketi, obrobju avtoceste velika parkirišča, nato pa z LPP v središče mesta. 1
Kot sem obkrožil, boljša povezava med okoliškimi kraji. 1
Krožni promet in enosmerne ulice. 1
LPP ima zastarel sistem, kjer vlada ob konicah in neugodnih vremenskih razmerah popoln kaos. Urediti je treba LPP po vzoru večjih EU mest. 1
Lihe in sode tablice avtomobilov. 1
Ljubljana se mi ne zdi pretirano obremenjeno mesto. Nič pa me ne bi motilo, da bi bilo več kolesarskih stez na glavnih cestah v centru (ne na pločniku). 1
MOL naj upošteva predloge, ki so bili načrtovani že pred leti in ki jih je v celoti odklonila! Uvedba tramvaja, peš-con itd. (LU2 1988 itd.). Reurbanizacija naselbin in arhitekture = vzorec Ljubljana. 2002-2005 = 5. evropski okvirni program REURBAN. 1
Medkrajevni javn prevoz je katastrofa! Nemogoče ure odhodov vlakov in avtobusov. Preslaba pokritost ob vrhuncih prometa. Previsoke cene prevoza. Preslaba obveščenost prebivalcev, kdaj se lahko peljemo. 1
Mestna železnica. 1
Mestni promet - kolo (poleti)!! 1
Mesto ta čas ni pretirano obremenjeno s prometom. 1
Metro 1
Možna samo nujna, več oseb v avtu. 1
Možnost Park & Ride na vseh izvozih iz obvnoznice. 1
Možnost javnega prevoza - podzemna železnica, tramvaj itd. 1
Nadomestilo, če se v avtomobilu vozi le ena oseba. 1
Narediti več parkirišč pred središčem mesta. 1
Narediti več parkirnih hiš, zmajšati znesek celodnevne parkirnine. V širšem centru lastnikom stanovanja omogočiti, da imajo vsi eno parkirišče. 1
Ne vem, ker nikoli ne grem v Ljubljano, razen, če imam kakšen pregled pri zdravniku, grem z vlakom, ali pa me kdo pelje. 1
Neplačljiva parkirna mesta. 1
Nimam mnenja! 1
Nižje cene LPP, več avtobusov, kakšen mini kombi ... 1
Nižje cene LPPja ali kombinirane mesečne vozovnice LPP + medkrajevni promet. 1
Nižje cene mestnega in primestnega prometa. 1
Nižje cene voženj z LPP. 1
Nižje cene vožnje z LPP. 1
Npr. vstopim v Logatcu in ta isti avtobus me pelje še v BTC - nič prestopanj in čakanj na avtobus LPP! Iz glavne avtobusne postaje do BTC porabim ravno toliko časa kot iz Logatca do LJ-avtobusne postaje. 1
Nujno! Vič: uvedba plačila - če veste, da tam parkirajo ljudje, ki gredo v službo, je max čas parkiranja 6 ur nedopusten!!! Biti mora 9 ur ali pa so vsa parkirišča prazna; res neverjetno, kdo nabavlja take plačilne avtomate. 1
O tem bi lahko razmišljali preden se je začela graditi garažna hiša pod Kongresnim trgom in s tem povečanje prometa v centru. 1
Ob prometnih konicah bi morali iz helikopterja posneti tam, kjer so zastoji in potem po preudarni preučitvi narediti drobne izboljšave! 1
Obiskovalci predstav naj si zagotovijo parkirno mesto (garaže ...), da ne obremenjujejo istih mest (npr. ob Pražakovi, Kolodvorski ...). 1
Obremenitve ni mogoče zmanjšati ne da bi povečali onesnaževanje od LPP. Izpusti CO2, obroba …. so mikrodelci, ki povzroče ca 2000 smeti na leto! Tramvaj? 1
Odg. 14 + več izposojevalnic koles na različnih lokacijah. 1
Parkiraj in se odpelji na vseh mestnih upadnicah. Ugodnejša cena javnega prevoza!!! Več (brezplačnih) najemov koles (bicikelj sistem)!!! 1
Parkiranje na obrobju središča mesta in brezplačen javni prevoz. 1
Plačilo primestnega avtobusa z urbano (pr. linija Grosuplje-Ljubljana). 1
Pocenili LPP. 1
Pocenitev LPP. 1
Poceniti parkiranje v garažnih hišah in urejenih parkiriščih, poceniti avtobusne in železniške vozovnice (medkrajevni promet), poskrbeti za bolj udoben prevoz (vlaki brez klim in prezračevanja ne vabijo potnikov), skrajšati potovalni čas avtobusom (3G = o 1
Podaljšanje mestnega prometa do Trzina, Domžal in okolice in seveda primerna cena. 1
Podjetja, delovna mesta bi preselili na obrobje mesta, kjer bi bila tudi brezplačna parkirišča. Na ta način bi razbremenili mestno jedro. 1
Podvozi, nadvozi, dovolj parkirnih mest, krožišča, na ulicah povečati hitrost 50, 70, 90, hiter vstop, hiter (pe) hitrejpi iztop iz mesta. Pralnega stroja ali omare ne neseš na mestni avtobus. bolnega človeka tudi ne prekladaš na pet prevoznih sredstev. 1
Podzemna 1
Podzemna železnica (pobožna želja), ureditev, posodobitev, razširitev mestnega in primestnega javnega prevoza. 1
Podzemna železnica. 2
Podzemna. 1
Podzemna? Na minuto natančno! 1
Policijsko usmerjanje prometa ob problematičnih urah! 1
Ponovna uvedba tramvajev ali lokalnih vlakov do središča. 1
Popolno zaprtje mestnega jedra, obenem pa še več parkirnih mest na obrobju. V jedru pogost promet mestnih avtobusov. 1
Posebne linije za LPP znotraj središča (kot po BTC-ju krožni sistem), posebni pasovi za LPP, prepovedani za avtomobile. 1
Povečati učinkovitost javnega prevoza (avtobus+vlak+metro). 1
Predmestni vlaki, P + R v okoliških mestih. 1
Pretočnost središča mesta je zadovoljiva. V kolikor pa boste omejili vstop z avtom, pa se bo obisk trgovin še dodatno zmanjšal. S tem odvračate tudi druge prebivalce Slovenije za obisk središča mesta. Mesto bo spet zaspalo. 1
Prikaz prog LPP na ustrezno velikih tablah na postajališčih. Starejši moramo vleči očala, pa še ne vidim na kateri avtobus naj vztopim. Vska premik po LJ le ne moreš v naprej načrtovati s pomočjo interneta. Cene parkiranja naj bodo zapisane pred vhodi v P 1
Problem prometa v LJ niso prebivalci mesta, temveč vsi ostali, ki imajo delovna mesta v mestu (+ študentje). 1 - delodajalci želijo zaposlenega z osebnim avtomobilom, 2 - zakaj bi potem ljudje kupovali avto za več tisoč evrov, če bo pa potem parkiran cele 1
Razširitev območja LPP, cenejše vozovnice. 1
S pogostejšimi in cenejšimi trolami, avtobusi. 1
S povečanjem št. parkirnih mest na obrobju LJ in s pogostejšim voznim redom avtobusov (predvsem št. 6 in 1). 1
S prenovo mestnega potniškega prometa. Začeti razmišljati še o drugih oblikah javnega prevoza. Brezplačen javni prevoz! 1
S sistemom, ki bi vsi zaposleni odvajali določeni procent dohodka v namen vseh javnih prometov. 1
S skrajšanjem potovalnega časa javnih prevoznih sredstev - boljša povezava centra s periferijo, predvsem s spalnimi naselji; večja frekvenca avtobusov in vlakov. 1
Samo tako, da bi uvedli večjo pogostost LPP ter znižali cene voznovnic. Kolesarski sistem pa je že OK. 1
Samo za nujne prihode v mesto, ko je nujno potreben avto. 1
Sodelovanje z vozniki - več potnikov v vozilu, zagotoviti več parkirišč na obrobju in brezplačen LPP v center, dovoz družinskih članov v center brez parkiranja v centru (drug družinski član ima delovno mesto izven centra LJ). 1
Spodbujanje kolesarstva. 1
Spodbujati bi morali ljudi, da se v avtomobilih ne vozijo sami in narediti javni prevoz in pešporti/kolesarske steze za dostopnejše in prijaznejše. 1
Strpnost, kultura voznikov. 1
Subvencije podjetjem za poslovne prostore izven centra oz. središča mesta. 1
Ta trenutek se ne spomnim ničesar več, kar ni bilo že rečeno. 1
Tako kot je že opisano. 1
Tako, da bi LPP prevozi bili tako kot zdaj ter, da bi vozili po centru mesta za minimalno plačilo (1 EUR). Ljudjem se ne bi splačalo voziti z vozilom v center mesta. Občina bi pa zaradi kvantite ljudi zaslužila za vse stroške. 1
Tovarne + pisarne = delovna mesta naj premestijo izven mesta, ne pa da se vse centralizira!!! 1
Tramvaj 1
Tramvaj (ne smrdi in ni hrupen). 1
Tramvaj od Domžal, Medvod, Grosuplja in Vrhnike. 1
Tramvaj, podzemna železnica. 2
Tramvaj. Veliko dražje obračunavanje imetnikom luksuznih vozil višjega cenovnega razreda. Brez popustov in ugodnosti za zaposlene v javni upravi in v vseh državnih službah. 1
Tramvaji in podzemne železnice. 1
Treba je posodobiti mestni potniški promet, povečati njegove pretočnost, točnost, število povezav, biti mora cenovno ugodno - za to mora svoj delež prevzeti tudi država. 1
Urade, zdravstvene domove izven centra mesta. 1
Ureditev podzemne železnice v oddaljenosti do 25 km iz Ljubljane. 1
Urediti ceste - obvoznice, da bi se promet odvijal mimo mestnega jedra. 1
Urejene garažne hiše na obrobju mesta, več avtobusov (krajši intervali), sodobno opremljeni avtobusi. 1
Uvedba dodatnih LPP linij, urejena infrastruktura za pešce in kolesarje, ozaveščanje ljudi o prometni obremenjenosti, javne razprave, spodbujanje kolesarstva. 1
Uvedba hitrejšega javnega prevoza. Ustavitev kaznovanja kolesarjev in pešcev z namenom polnjenja proračuna. 1
Uvedba rumenega pasu na vpadnicah. 1
Uvedba storitve, da se več ljudi pelje v službo z enim (in ne vsak svojim) avtomobilom, seveda po smoterni ceni. 2
Uvedba tramvaja-linije na vseh glavnih vpadnicah+ena krožna linija(lahko tudi kombinacija z lahko podzemno in nadzemno železnico) 1
Uvedba tramvaja. 1
Uvedba še kakšen druge oblike javnega prevoza (tramvaja, trolejbus). 1
Uvediti "obroča" okrog LJ s "hitrim vlakom": Kranj-Kamnik-Dolsko-Grosuplje-Vrhnika-Škofja Loka (do dostopa) do glavne železniške postaje v mestu LJ (ugodno za vse "dnevne migrante" iz okolice LJ). Po zgledu: "S-bahn, U-bahn" (npr. v Avstriji-Dunaj). 1
Učinkovit (pogost, točen, urejen, ne prenatrpan) javni promet. 1
Učinkovit javni promet - hiter in lahko dostopen. 1
Učinkovit primestni javni transport. Predvsem se mi zdi neizkoriščen potencial železnice. Krožna LPP proga po obvoznici, neke vrste "mestni vlak" in pa seveda dodatne in varne kolesarske steze, ne pa da so, če ni količkov, zaparkirana. 1
Učinkovite povezave med okoliškimi mesti in različnimi deli Ljubljane (Črnuče, Rudnik ...). 1
V center mesta z avtobusom. Gospo mati avtobusna povezava Brezovica-Vrhnika; peš 20 min, potem dolga čakalna doba 1
V dopoldanskem času omejiti čas parkiranja na največ 3 ure. 1
V tujini sem uporabljala npr. "shared taxi", ki vozi po poteh avtobusa, cena je enaka ceni javnega prevoza (avtobus), ustaviš ga lahko kjerkoli in tudi izstopiš lahko kjerkoli. Mešanica avtobusa in taxija torej. 1
Več LPP linij, tramvaj, več kolesarskih stez. 1
Več P+R, cenejši LPP. 1
Več brezplačnih parkirišč na obrobju ter prepoved vstopa v mestno središče z avtomobilom. 1
Več kolesarskih stez. 1
Več krožišč, ločiti pešce od prometa (nadhodi, podhodi ...), mitnice so najslabša rešitev, ker bi povzročale zastoje in dodatno onesnaževanje in so nesprejemljive za leto 2012, ker je zastarel sistem. 1
Več mestnih avtobusov, cenejši avtobusi ... 1
Več parkirišč izven centra in redni brezplačni prevoz mestnega avtobusa. S kartico s katero si plačal parkirnino. 1
Več parkirišč na obrobju, pocenitev avtobusov in vlakov (javni prevoz). 1
Več parkirišč po nižji ceni parkirne ure, kot je zdaj. 1
Več parkirnih mest P + R, nižje cene LPP. 1
Več parkirnih mest in cenejše parkiranje. 1
Več parkirnih mest na obrobju mesta (zastonj parkirišča). Cenejši prevozi LPP. 1
Več parkirnih mest, po možnosti neplačljivih ali ne dragih, cenejši avtobusni & trolini prevozi (oz. cenejše karte za avtobuse). 1
Več promocije urbanega kolesarjenja, izboljšanje kolesarske infrastrukture - nekatere kolesarske steze so katastrofalno slabe, http://www.copenhagenize.com. 1
Več ulic v središču mesta brez motornega prometa (dovoljeno za kolesarje …). 1
Več vlakov do Lj. 1
Več vlakov, izboljšanje voznih redov. 1
Več zastonj parkirišč v centru. 1
Večja kvaliteta storitev javnega potniškega prometa. 1
Večja parkirišča parkiraj in se odpelji, cenejši avtobusi, več brezplačnih parkirišč na obrobju mesta. 1
Večja pogostost avtobusov LPP, tramvaj, podzemna železnica. 1
Večja pogostost avtobusov in vlakov. Da vozijo dosti zgodaj - ob 5-ih in prej. 1
Večje površine namenjene alternativnim načinom transporta (kolesa, rolerji, pešci …). 1
Večje pripombe!!!!!! Za stanovalce Tržaške 121 ni možen dovoz iz vseh smeri, ter je možen le dostop iz Tržaške na Tbilisijsko. Po spremembi režimov skoraj ne moremo domov brez prekrška. Parkiranje "parkiraj in se odpelji" izredno in jasno pojasnjuje, da 1
Vprašajte nevladne organizacije: FOCUS, OKOLJI CENTER; povečana raba LPP, ugodnosti LPP in medkrajevnega prevoza, nižje cene , pogostost vožnje, večji davki na avtomobile; tramvaj, več železnic. Replika: V mestnem jedru bi lahko vozili samo taxi in LPP. C 1
Vsi prebivalci Ljubljane, ki so zaposleni ne bi več dobili plačanega prevoza na delo, ampak bi ta denar podjetja nakazala direktno na LPP. Avtobusi pa bi bili brezplačni za vse. 1
Vstop v mesto z samo enim avtomobilom na gospodinjstvo. 1
Z boljšo ureditvijo janvega prometa: tramvaj oz. podzemna, ki bi vozila a) tudi po ulicah v središču mesta in b) imela dobro povezavo z okoliškimi kraji. 1
Z dražjimi parkirišči v samem centru mesta. 1
Z izboljšanjem infrastrukture. 1
Z obvoznicami. 1
Z uvedbo "Parkiraj in se odpelji" in pogostejšimi linijami LPP. 1
Z uvedbo krožnih križišč, namesto semaforjev, s spodbujanjem uporabe motornih koles, skuterjev … 1
Z uvedbo parkirišč na obrobju mesta in s hitrimi povezavami s središčem centra. 1
Z uvedbo tramvaja Vič, Vižmarje, Črnuče, Moste. 1
Z uvedbo tramvaja. 1
Z vzgojo - nova generacija kolesarjev. S kvaliteto stanovanjske politike, ki bi preprečevala urbanizacijo ruralnih satelitskih mest in gradila na kvalitetnem urbanem prostoru z dostopnostjo kolesarjem. Avtomobilov je preveč, ker 50% ljudi dela v LJ, živi 1
Zadeve se je treba lotiti z znanstveno natančnostjo in vizijo! 1
Zagotovitev cenovno ugodnih parkirnih mest bližje središču mesta z ugodno avtobusno povezavo (LPP) v središče mesta in enaka parkirna mesta na obrobju mesta znotraj obvoznice. Zadostna ponudba blaga v nakupovalnih središčih zunaj mestnega središča. 1
Zapora za avtomobilski promet in brezplačen LPP. 1
Zaprli Slovensko cesto za avtomobilski promet, ob določenih urah zaprli središče mesta za avtomobilski promet (npr. 7.30 - 9h, 11h - 15h). 1
Zaprli določene enosmerne ulice v centru, več avtobusov po nižji ceni. 1
Zgled bi bila lahko evropska mesta, kot sta Dunaj, Berlin ... Enotna cena karte za 24 ur dalje. 1
Zgolj z izboljšanjem javnega prometa (urejene kolesarske steze, več avtobusov, hitrejši in cenejši). 1
Zmanjšanje dostopnost z avtomobilom v širši center ljubljane. Primer: zaprtje cest od bavarca do Aškerčeve ceste ... 1
Zmanjšanje stroškov - cene! 1
Znižanje cen kart LPP-ja. 1
Znotraj Lj ter okolico (Škofja loka, Kranj, Kamnik, Domžale, Grosuplje) povezati z železnico, ki bi se nadaljevala v podzemno železnico v Ljubljani z enotno karto in frekvenco na 5-7min v konicah. 1
boljše kolesarske poti 1
dodatno obdavčenje nakupa več avtomobilov v isti družini 1
enostavne rešitve ne vidim. Pri obsoječem stanju prometne infrastrukture in navadah udeležencev v prometu bodo izboljšave težavne. 1
fakultete in stanovanja za študente na obrobju mesta. 1
izboljšanje infrastrukture 1
ne vem 2
parkirne hiše 1
posebni pasovi za avtobuse lpp, ki naj vozijo pogosteje 1
prebivalci mesta naj se vozijo v sužbo z avtobusi lpp, ne pa z osebnimi avtomobili 1
strogo mestno jedro popolnoma zaprto za promet. V širšem mestnem jedru gradnja parkirnih hiš z normalno ceno parkirnine in uvedba omenjenega nadomestila, ki ga potem mesto porabi za vzdrževanje. 1
tramvaj 2
uvedba mestne železnice (tramvaj) na ločenih prometnih pasovih 1
več koles:Biciklj v centru mesta in več parkirnih mest za kolesa 1
zagotoviti zadostno število parkirnih mest zunaj središča, manjši autobusi, brezplačni prevoz s parkirišča do središča mesta 1
Če je na Tivolski cesti dovoljena hitrost 60 km/h, naj ljudje vozijo 60, ne pa 40 ali 45 km/h. 1
Čim več avtobusov, čim bolj poceni vožnja z LPPjem, da se avtobusi ne bi ustavljali na vseh postajah - hitreši pretok. 1
Čim več velikih parkirišč zunaj mesta (P + R)! 1
Širše zapiranje središča mesta. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221

Spol Spol

21. Prosimo, da navedete vaš spol:

Value 11528 Frequency
1 Moški 297
2 Ženski 323
99 Brez odgovora 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 130 1 2

Valid range from 1 to 2

Starost Starost

22. Prosimo, da navedete vašo starost.

Value 11627 Frequency
18 14
19 6
20 16
21 15
22 14
23 19
24 15
25 14
26 12
27 16
28 17
29 12
30 19
31 14
32 19
33 15
34 11
35 28
36 10
37 8
38 14
39 10
40 12
41 9
42 9
43 12
44 13
45 9
46 16
47 8
48 7
49 5
50 15
51 4
52 12
53 5
54 5
55 9
56 8
57 4
58 4
59 6
60 13
61 4
62 7
63 5
64 6
65 9
66 3
67 5
68 4
69 2
70 5
71 1
72 3
73 5
75 1
77 3
79 2
80 1
81 1
83 1
84 1
85 1
86 2
90 1
99 Brez odgovora 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 0

Valid range from 18 to 99

Izob Kakšna je vaša dosežena stopnja izobrazbe

23. Kakšna je vaša dosežena stopnja izobrazbe? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Value 11726 Frequency
1 OŠ ali manj 16
2 2-3 letna strokovna šola 51
3 4-letna SŠ 271
4 Visoka šola, fakulteta, akademija 226
5 Magisterij, doktorat 31
6 Brez odgovora 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
595 155 1 5

Valid range from 1 to 6

Gosp Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

24. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 11825 Frequency
1 61
2 163
3 162
4 147
5 27
6 8
7 1
9 1
99 Brez odgovora 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 180

Delo_me Kje je vaše delovno mesto?

25. Kje je vaše delovno mesto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Value 11924 Frequency
1 V središču Ljubljane 112
2 V Ljubljani, izven središča in znotraj obvoznice 165
3 V širšem mestnem območju (zunaj obvoznice) 41
4 Izven Ljubljane 67
5 Drugo 7
7 Študent, dijak / Upokojen / Nezaposlen 223
6 Brez odgovora 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 135 1 7

Valid range from 1 to 7

Delo_mex Moje delovno mesto se nahaja:

25. Kje je vaše delovno mesto? (Obkrožite številko pred odgovorom.) Moje delovno mesto se nahaja:

Value 12023 Frequency
Delam doma 1
Delam doma, na obrobju centra Lj. 1
Delam doma. 1
Doma (torej v centru) oz. izven LJ. 1
Odvisno od predstave. 1
doma 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 0

Avto Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu?

26. Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu?

Value 12122 Frequency
1 Da 567
2 Brez odgovora 134
99 Nimam(o) avtomobila 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 49 1 2

Valid range from 1 to 2

Avto_x Število avtomobilov v gospodinjstvu

26. Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu? Število avtomobilov v gospodinjstvu

Value 12221 Frequency
1 1 avtomobil 293
2 2 avtomobila 234
3 3 avtomobili 35
4 4 avtomobili 3
5 5 avtomobilov 1
98 Brez odgovora 134
99 Brez avtomobila 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 184

Valid range from 1 to 5

Zaposlit Kje ste zaposleni?

27. Kje ste zaposleni? Če imate več Zaposlit, obkrožite številko pred svojo glavno zaposlitvijo.

Value 12320 Frequency
1 V državni / občinski upravi, vojski, policiji 44
2 V javnem zavodu (šolstvo, zdravstvo) 69
3 V javnem podjetju (energetika, promet, komunala) 16
4 V podjetju v državni lasti 33
5 V podjetju v zasebni lasti 223
6 Sem kmetovalec 1
7 Vodim domače gospodinjstvo 3
8 Sem dijak, študent 97
9 Sem upokojen 86
10 Sem nezaposlen 39
11 Brez odgovora 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 139 1 10

Valid range from 1 to 11

Parkira Kje imate doma parkiran svoj avto?

28. Kje imate doma parkiran svoj avto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Value 12419 Frequency
1 V najeti garaži 36
2 Kjer najdem prostor pred hišo (blokom) 282
3 Na rezerviranem parkirišču pred hišo (blokom) 81
4 V svoji garaži 139
5 Nimam avtomobila 63
6 Drugo 5
7 Brez odgovora 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 144 1 6

Valid range from 1 to 7

Parkirax Avto imam doma parkiran:

28. Kje imate doma parkiran svoj avto? (Obkrožite številko pred odgovorom.) Avto imam doma parkiran

Value 12518 Frequency
Parkingu trgovske hiše. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

Km Koliko kilometrov prevozite z avtomobilom na leto?

29. Koliko kilometrov prevozite z avtomobilom na leto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Value 12617 Frequency
1 Do 5000 km 48
2 Med 5000 do 10.000 km 122
3 Med 10.000 in 20.000 km 176
4 Med 20.000 in 30.000 km 116
5 Več kot 30.000 km 57
6 Nimam vozniškega dovoljenja 23
7 Nimam avtomobila, ne vozim se z njim 61
8 Brez odgovora 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 147 1 7

Valid range from 1 to 8

Star_rec Starost po razredih

Starost po razredih

Value 12716 Frequency
1 Do 25 let 113
2 26 do 35 let 163
3 36 do 45 let 106
4 46 do 60 let 121
5 60 let ali več 73
99 Brez odgovora 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 174 1 5

Valid range from 1 to 5

Gosp_rec Število članov v gospodinjstvu

Število članov v gospodinjstvu

Value 12815 Frequency
1 1 član 61
2 2 člana 163
3 3 člani 162
4 4 člani 147
5 5 članov 27
6 6 članov ali več 10
99 Brez odgovora 180