Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI06_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, članstvo v EU, članstvo v NATO, levo-desna politična orientacija, udeležba na volitvah, Ambrus in družina Strojan, avstrijske dvojezične krajevne table, Borut Pahor in stranka socialnih demokratov, davek na osebni dohodek, EU pri urejanju razmer v bivših Jugoslovanskih republikah, gibanje za pravičnost in razvoj, inflacijska stopnja s prevzemom evra, interpelacija ministrov, najprimernejši kandidat za predsednika države, objektivna televizijska poročila, obrambni nasipi ob Muri, ocena problemskega stanja, odnos države do t.im. Izbrisanih, okvirni vladni program reform, opredeljevanje politične stranke, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, podpora Zoranu Jankoviču ali Francetu Arharju, polemika med predsednikoma vlade in države, mnenje o ponovni izvolitvi župana, poseg ZDA in koalicijskih sil v Iraku, pričakovanja v zvezi z evrom, prizadevanja slovenske katoliške cerkve, prizadevanje balkanskih držav za vstop v EU, reforme Damjanove skupine, sindikati, verjetnost situacij, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, menjalni tečaj tolar-evro, zahteve študentov, zakon o žrtvah vojnega nasilja, zaupanje v humanitarne organizacije v Sloveniji

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: vojni v Iraku ter o podpori odločbam ustavnih sodišč, o občinskih volitvah, hrvaško-slovenskih obmejnih sporih, opredeljevanju do vidnih politikov ter o opredeljevanju do reform, o romski problematiki, o problemu pravne države ter oceno objektivnosti poročanja medijev, o širitvi EU v jugovzhodno Evropo ter o evropski denarni valuti Evro, o vladnih reformah ter o vplivu cerkve na slovensko politiko.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 23.1. - do 29.11. 2006., Datumi vseh zbiranj: 23.1. - 25.1.,, 20.3. - 22.3.,, 12.6. - 14.6.,, 18.9. - 20.9.,, 27.11. - 29.11.2006
Date of production: 2006
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI06 - Politbarometer PB06 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 191
 • number of units: 4013

Variable list

ANKETA Anketa

Value 13 Frequency
2006-01-14 873
2006-03-14 829
2006-06-14 724
2006-09-14 772
2006-11-14 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4013 2006-01-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 1614
2 ni zadovoljen 2080
3 ne vem, b.o. 311
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3694 319

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 2547
2 ni zadovoljen 1328
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3875 138

Valid range from 1 to 2

ANKETA Anketa

Value 1191 Frequency
2006-01-14 873
2006-03-14 829
2006-06-14 724
2006-09-14 772
2006-11-14 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4013 2006-01-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 2190 Frequency
1 zadovoljen 1614
2 ni zadovoljen 2080
3 ne vem, b.o. 311
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3694 319

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3189 Frequency
1 zadovoljen 2547
2 ni zadovoljen 1328
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3875 138

Valid range from 1 to 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 4188 Frequency
1 da, podpiram 1617
2 ne, ne podpiram 1928
3 ne vem, b.o. 465
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3545 468

Valid range from 1 to 2

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 5187 Frequency
1 zelo neuspešno 149
2 . 305
3 nekje vmes 751
4 . 282
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 2470

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 6186 Frequency
1 zelo neuspešno 153
2 . 273
3 nekje vmes 505
4 . 424
5 zelo uspešno 169
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 2427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1524 2489

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 7185 Frequency
1 zelo neuspešno 151
2 . 346
3 nekje vmes 760
4 . 203
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1497 2516

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 8184 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 145
3 nekje vmes 271
4 . 136
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 3241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 3328

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 9183 Frequency
1 zelo neuspešno 149
2 . 377
3 nekje vmes 617
4 . 223
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 2427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 2611

Valid range from 1 to 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Value 10182 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 170
3 nekje vmes 359
4 . 128
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 3199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 3287

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 11181 Frequency
1 zelo neuspešno 165
2 . 229
3 nekje vmes 456
4 . 454
5 zelo uspešno 213
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 2427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1517 2496

Valid range from 1 to 5

M1 OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 12180 Frequency
1 zelo neuspešno 331
2 . 202
3 nekje vmes 168
4 . 58
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 3237

Valid range from 1 to 5

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 13179 Frequency
1 zelo neuspešno 140
2 . 198
3 nekje vmes 253
4 . 140
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 3245

Valid range from 1 to 5

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 14178 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 178
3 nekje vmes 280
4 . 120
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 3315

Valid range from 1 to 5

M6 NA ISTI NAČIN OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 15177 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 140
3 nekje vmes 271
4 . 154
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 3332

Valid range from 1 to 5

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 16176 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 155
3 nekje vmes 260
4 . 196
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 3282

Valid range from 1 to 5

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 17175 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 147
3 nekje vmes 281
4 . 185
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 3273

Valid range from 1 to 5

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 18174 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 85
3 nekje vmes 236
4 . 265
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 3238

Valid range from 1 to 5

M13 M. ZA ZDRAVJE, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 19173 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 170
3 nekje vmes 269
4 . 169
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 3248

Valid range from 1 to 5

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 20172 Frequency
1 zelo neuspešno 138
2 . 154
3 nekje vmes 269
4 . 166
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 3245

Valid range from 1 to 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 21171 Frequency
1 najmanj zaupa 478
2 . 847
3 nekaj vmes 1697
4 . 694
5 najbolj zaupa 191
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3907 106

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Value 22170 Frequency
1 najmanj zaupa 560
2 . 778
3 nekaj vmes 1204
4 . 915
5 najbolj zaupa 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3904 109

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 23169 Frequency
1 najmanj zaupa 449
2 . 867
3 nekaj vmes 1782
4 . 608
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3837 176

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 24168 Frequency
1 najmanj zaupa 289
2 . 448
3 nekaj vmes 1120
4 . 1331
5 najbolj zaupa 710
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3898 115

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 25167 Frequency
1 najmanj zaupa 691
2 . 1138
3 nekaj vmes 1620
4 . 250
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 245
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3750 263

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM?

Value 26166 Frequency
1 najmanj zaupa 849
2 . 1036
3 nekaj vmes 1182
4 . 593
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 203
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3791 222

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 27165 Frequency
1 najmanj zaupa 441
2 . 740
3 nekaj vmes 1493
4 . 967
5 najbolj zaupa 247
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3888 125

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 28164 Frequency
1 najmanj zaupa 287
2 . 457
3 nekaj vmes 1220
4 . 1192
5 najbolj zaupa 497
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 339
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3653 360

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 29163 Frequency
1 najmanj zaupa 1207
2 . 787
3 nekaj vmes 974
4 . 586
5 najbolj zaupa 297
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3851 162

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 30162 Frequency
1 najmanj zaupa 188
2 . 329
3 nekaj vmes 1222
4 . 1577
5 najbolj zaupa 524
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3840 173

Valid range from 1 to 5

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 31161 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 201
3 nekaj vmes 899
4 . 1707
5 najbolj zaupa 957
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3861 152

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 32160 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 534
3 nekaj vmes 1554
4 . 1255
5 najbolj zaupa 302
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3815 198

Valid range from 1 to 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 33159 Frequency
1 najmanj zaupa 260
2 . 751
3 nekaj vmes 1467
4 . 1090
5 najbolj zaupa 371
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3939 74

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Value 34158 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 362
3 nekaj vmes 1230
4 . 984
5 najbolj zaupa 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 222
Sysmiss 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2953 1060

Valid range from 1 to 5

I21 NATU?

Value 35157 Frequency
1 najmanj zaupa 331
2 . 521
3 nekaj vmes 799
4 . 441
5 najbolj zaupa 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 237
Sysmiss 1546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2230 1783

Valid range from 1 to 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 36156 Frequency
1 najmanj zaupa 163
2 . 362
3 nekaj vmes 865
4 . 648
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 243
Sysmiss 1546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2224 1789

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 37155 Frequency
1 najmanj zaupa 266
2 . 465
3 nekaj vmes 1103
4 . 756
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 399
Sysmiss 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2776 1237

Valid range from 1 to 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 38154 Frequency
1 najmanj zaupa 274
2 . 645
3 nekaj vmes 1628
4 . 1037
5 najbolj zaupa 311
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3895 118

Valid range from 1 to 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 39153 Frequency
1 najmanj zaupa 195
2 . 614
3 nekaj vmes 1463
4 . 532
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 269
Sysmiss 839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2905 1108

Valid range from 1 to 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 40152 Frequency
1 najmanj zaupa 132
2 . 275
3 nekaj vmes 914
4 . 1549
5 najbolj zaupa 754
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 364
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3624 389

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 41151 Frequency
1 najmanj zaupa 320
2 . 483
3 nekaj vmes 986
4 . 970
5 najbolj zaupa 364
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3123 890

Valid range from 1 to 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 42150 Frequency
1 najmanj zaupa 202
2 . 306
3 nekaj vmes 447
4 . 397
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 2377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1505 2508

Valid range from 1 to 5

I28 SINDIKATOM?

Value 43149 Frequency
1 najmanj zaupa 490
2 . 774
3 nekaj vmes 1311
4 . 890
5 najbolj zaupa 267
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 253
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3732 281

Valid range from 1 to 5

Q820A POVEJTE ŠE, KAKO ZAUPATE NASLEDNJIM HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V SLOVENIJI: UNICEF

Value 44148 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 110
3 nekaj vmes 243
4 . 287
5 najbolj zaupa 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 3172

Valid range from 1 to 5

Q820B KARITAS

Value 45147 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 119
3 nekaj vmes 241
4 . 280
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 3178

Valid range from 1 to 5

Q820C RDEČI KRIŽ

Value 46146 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 205
3 nekaj vmes 262
4 . 177
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 3145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 3168

Valid range from 1 to 5

I20 RDEČEMU KRIŽU?

Value 47145 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 156
3 nekaj vmes 231
4 . 150
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 3246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 3283

Valid range from 1 to 5

Q849A NAŠTELI VAM BOMO IMENA NEKATERIH SLOVENSKIH POLITIKOV IZ OBDOBJA OD OSAMOSVOJITVE DRŽAVE PA DO DANES. ZANIMA NAS, ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. POVEJTE NAJPREJ ZA ANDREJA BAJUKA

Value 48144 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 83
2 . 93
3 nekaj vmes 117
4 . 36
5 vreden je polnega zaupanja 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 3650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 3670

Valid range from 1 to 5

Q849B KAJ PA IGOR BAVČAR

Value 49143 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 105
3 nekaj vmes 133
4 . 46
5 vreden je polnega zaupanja 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 3650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 3680

Valid range from 1 to 5

Q849C FRANCE BUČAR

Value 50142 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 23
2 . 59
3 nekaj vmes 113
4 . 93
5 vreden je polnega zaupanja 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 3650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 3672

Valid range from 1 to 5

Q849D FRANCE CUKJATI

Value 51141 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 85
3 nekaj vmes 114
4 . 61
5 vreden je polnega zaupanja 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 3650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 3679

Valid range from 1 to 5

Q849E JANEZ DRNOVŠEK

Value 52140 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 20
2 . 29
3 nekaj vmes 81
4 . 156
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 3661

Valid range from 1 to 5

Q849E_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMENA LJUDI IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA - SLOVENSKIH POLITIKOV IN GOSPODARSTVENIKOV. ZANIMA NAS, ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. POVEJTE NAJPREJ ZA JANEZA DRNOVŠKA

Value 53139 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 111
2 . 184
3 nekaj vmes 427
4 . 531
5 vreden je polnega zaupanja 288
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1541 2472

Valid range from 1 to 5

Q849F KAREL ERJAVEC

Value 54138 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 81
3 nekaj vmes 131
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 3708

Valid range from 1 to 5

Q849G JANEZ JANŠA

Value 55137 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 230
2 . 360
3 nekaj vmes 564
4 . 498
5 vreden je polnega zaupanja 244
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1896 2117

Valid range from 1 to 5

Q849H ZMAGO JELINČIČ

Value 56136 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 73
2 . 93
3 nekaj vmes 106
4 . 56
5 vreden je polnega zaupanja 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 3659

Valid range from 1 to 5

Q849I JELKO KACIN

Value 57135 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 226
2 . 469
3 nekaj vmes 742
4 . 345
5 vreden je polnega zaupanja 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 2073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1867 2146

Valid range from 1 to 5

Q849J MILAN KUČAN

Value 58134 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 127
2 . 177
3 nekaj vmes 381
4 . 618
5 vreden je polnega zaupanja 573
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1876 2137

Valid range from 1 to 5

Q849K BORUT PAHOR

Value 59133 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 52
2 . 160
3 nekaj vmes 577
4 . 759
5 vreden je polnega zaupanja 337
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1885 2128

Valid range from 1 to 5

Q849L LOJZE PETERLE

Value 60132 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 101
2 . 269
3 nekaj vmes 675
4 . 617
5 vreden je polnega zaupanja 229
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1891 2122

Valid range from 1 to 5

Q849M JANEZ PODOBNIK

Value 61131 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 59
2 . 100
3 nekaj vmes 148
4 . 35
5 vreden je polnega zaupanja 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 3660

Valid range from 1 to 5

Q849N HERMAN RIGELNIK

Value 62130 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 31
2 . 67
3 nekaj vmes 101
4 . 49
5 vreden je polnega zaupanja 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 3758

Valid range from 1 to 5

Q849O IN ŠE ZA ANTONA ROPA

Value 63129 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 88
3 nekaj vmes 122
4 . 74
5 vreden je polnega zaupanja 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 3670

Valid range from 1 to 5

Q849P FRANCE ARHAR

Value 64128 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 54
2 . 124
3 nekaj vmes 268
4 . 177
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 3249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 3324

Valid range from 1 to 5

Q849R BARBARA BREZIGAR

Value 65127 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 136
2 . 254
3 nekaj vmes 503
4 . 407
5 vreden je polnega zaupanja 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 2437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 2523

Valid range from 1 to 5

Q849S ZORAN JANKOVIĆ

Value 66126 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 93
2 . 168
3 nekaj vmes 400
4 . 527
5 vreden je polnega zaupanja 292
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1480 2533

Valid range from 1 to 5

Q849T DIMITRIJ RUPEL

Value 67125 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 147
2 . 190
3 nekaj vmes 250
4 . 119
5 vreden je polnega zaupanja 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 3250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 3276

Valid range from 1 to 5

Q849U DUŠAN SEMOLIČ

Value 68124 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 48
2 . 135
3 nekaj vmes 240
4 . 150
5 vreden je polnega zaupanja 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 3250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 3399

Valid range from 1 to 5

Q849V DANILO TÜRK

Value 69123 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 120
3 nekaj vmes 398
4 . 279
5 vreden je polnega zaupanja 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 586
Sysmiss 2438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 3024

Valid range from 1 to 5

Q849Z JOŽE MENCINGER

Value 70122 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 17
2 . 75
3 nekaj vmes 239
4 . 242
5 vreden je polnega zaupanja 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 3312

Valid range from 1 to 5

Q849X JANEZ POTOČNIK

Value 71121 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 18
2 . 51
3 nekaj vmes 190
4 . 237
5 vreden je polnega zaupanja 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 3201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 3314

Valid range from 1 to 5

Q849W SPOMENKA HRIBAR

Value 72120 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 135
3 nekaj vmes 269
4 . 157
5 vreden je polnega zaupanja 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 3201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 3347

Valid range from 1 to 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 73119 Frequency
1 da 2832
2 ne 994
3 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3826 187

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 74118 Frequency
1 DESUS 48
2 LDS 421
3 NSI 61
4 SDS 620
5 SLS 75
6 SNS 90
7 ZLSD - SD 400
9 drugo stranko 96
0 ne vem, b.o. 1018
Sysmiss 1184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1811 2202

Valid range from 1 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 75117 Frequency
1 DESUS 26
2 LDS 210
3 NSI 33
4 SDS 180
5 SLS 35
6 SNS 58
7 ZLSD - SD 164
9 drugo stranko 62
0 ne vem, b.o. 1394
Sysmiss 1851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 3245

Valid range from 1 to 9

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 76116 Frequency
1 DESUS 56
2 LDS 689
3 NSI 74
4 SDS 885
5 SLS 87
6 SNS 92
7 ZL(SD) 316
8 drugo stranko 85
9 ni volil 757
0 ne vem, b.o. 930
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3041 972

Valid range from 1 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O’LEVIH` ALI O’DESNIH`. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 77115 Frequency
1 prej levo 1248
2 v sredino 695
3 prej desno 774
4 b.o. 1261
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2717 1296

Valid range from 1 to 3

Q840A DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 78114 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 1243
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 787
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 251
Sysmiss 1732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2030 1983

Valid range from 1 to 2

Q840B KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 79113 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 1413
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 578
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 286
Sysmiss 1736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1991 2022

Valid range from 1 to 2

Q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 80112 Frequency
1 da, slišal 1196
2 ne, ni slišal 470
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 2316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1666 2347

Valid range from 1 to 2

Q805A VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM. ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE, ALI NE

Value 81111 Frequency
1 v glavnem podpiram 482
2 v glavnem ne podpiram 625
3 neopredeljen 160
4 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 2545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 2746

Valid range from 1 to 3

Q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 82110 Frequency
1 v glavnem podpira 390
2 v glavnem ne podpira 587
3 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 2817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 3036

Valid range from 1 to 2

Q807_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 83109 Frequency
1 odobrava 544
2 ne odobrava 243
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 3226

Valid range from 1 to 2

Q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 84108 Frequency
1 odobrava 750
2 ne odobrava 67
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 3196

Valid range from 1 to 2

Q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 85107 Frequency
1 odobrava 630
2 ne odobrava 140
3 ne ve, b.o. 97
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 3243

Valid range from 1 to 2

Q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 86106 Frequency
1 odobrava 192
2 ne odobrava 588
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 3233

Valid range from 1 to 2

Q807_4_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 87105 Frequency
1 odobrava 149
2 ne odobrava 605
3 ne ve, b.o. 74
Sysmiss 3185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 3259

Valid range from 1 to 2

Q807_4_2 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ POVEJTE ZA: ...UVEDBO ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 88104 Frequency
1 podpira 149
2 ne podpira 483
3 ne ve, b.o. 69
Sysmiss 3312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 3381

Valid range from 1 to 2

Q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 89103 Frequency
1 odobrava 414
2 ne odobrava 1845
3 ne ve, b.o. 137
Sysmiss 1617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2259 1754

Valid range from 1 to 2

Q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Value 90102 Frequency
1 odobrava 341
2 ne odobrava 370
3 ne ve, b.o. 155
Sysmiss 3147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 3302

Valid range from 1 to 2

Q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Value 91101 Frequency
1 odobrava 267
2 ne odobrava 477
3 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 3269

Valid range from 1 to 2

Q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Value 92100 Frequency
1 odobrava 67
2 ne odobrava 750
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 3196

Valid range from 1 to 2

Q810_6 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA TELEKOMA TUJEMU KUPCU

Value 9399 Frequency
1 odobrava 174
2 ne odobrava 579
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 3185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 3260

Valid range from 1 to 2

Q810_7 ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA NOVE LJUBLJANSKE BANKE BELGIJSKI KBC

Value 9498 Frequency
1 odobrava 139
2 ne odobrava 599
3 ne ve, b.o. 89
Sysmiss 3186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 3275

Valid range from 1 to 2

Q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 9597 Frequency
1 odobrava 485
2 ne odobrava 1698
3 ne ve, b.o. 213
Sysmiss 1617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2183 1830

Valid range from 1 to 2

Q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Value 9696 Frequency
1 odobrava 324
2 ne odobrava 453
3 ne ve, b.o. 90
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 3236

Valid range from 1 to 2

Q810_8 ...UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE (STANOVANJA, HIŠE, ITD...)

Value 9795 Frequency
1 podpira 225
2 ne podpira 440
3 ne ve, b.o. 37
Sysmiss 3311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 3348

Valid range from 1 to 2

Q663 MINILO JE VEČ LET OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO OCENJUJETE TA POSEG Z DANAŠNJE TOČKE? ALI TA POSEG...?

Value 9894 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 12
2 DELNO ODOBRAVATE 141
3 BOLJ ZAVRAČATE 228
4 POPOLNOMA ZAVRAČATE 437
5 se ne spomnim, b.o. 50
Sysmiss 3145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 3195

Valid range from 1 to 4

Q821 SLOVENSKA VLADA SE JE PRED DNEVI ODLOČILA POSLATI 4 SLOVENSKE VOJAKE V IRAK. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 9993 Frequency
1 odobrava 244
2 ne odobrava 559
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 3146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 3210

Valid range from 1 to 2

Q822_1 KMALU BODO MINILA 3 LETA, KO SMO SE V SLOVENIJI ODLOČALI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. ZANIMA NAS, KAKO STE TEDAJ GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Value 10092 Frequency
1 za članstvo 633
2 proti članstvu 66
3 nisem glasoval 93
4 se ne spomnim, b.o. 74
Sysmiss 3147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 3221

Valid range from 1 to 3

Q822_2 IN KAKO STE GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 10191 Frequency
1 za članstvo 446
2 proti članstvu 212
3 nisem glasoval 110
4 se ne spomnim, b.o. 96
Sysmiss 3149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 3245

Valid range from 1 to 3

Q823_1 DENIMO, DA BI SE DANES MORALI PONOVNO ODLOČATI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. POVEJTE NAJPREJ KAKO BI DANES GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Value 10290 Frequency
1 za članstvo 615
2 proti članstvu 140
3 ne bi glasoval 43
4 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 3147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 3215

Valid range from 1 to 3

Q823_2 IN KAKO BI DANES GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 10389 Frequency
1 za članstvo 381
2 proti članstvu 326
3 ne bi glasoval 44
4 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 3162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 3262

Valid range from 1 to 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 10488 Frequency
1 da, dolžna 460
2 ne, ni dolžna 208
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 3147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 3345

Valid range from 1 to 2

Q824_2 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE AVSTRIJE JE SPREJELO ODLOČBO O POSTAVITVI DVOJEZIČNIH KRAJEVNIH TABEL. KAJ MENITE, ALI JE AVSTRIJSKA VLADA DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO AVSTRIJSKEGA USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 10587 Frequency
1 da, dolžna 735
2 ne, ni dolžna 48
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 3230

Valid range from 1 to 2

Q825 JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLITVE ŽUPANOV. ALI BOSTE NA TEH VOLITVAH DALI PREDNOST SEDANJEMU ŽUPANU OZ. ŽUPANJI, ALI NE?

Value 10686 Frequency
1 da, prednost sedanjemu 613
2 ne 677
3 ne vem, b.o. 341
Sysmiss 2382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 2723

Valid range from 1 to 2

Q826_1 PRIHODNJE LETO PA BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI LAHKO NAVEDETE IME ENE ALI DVEH OSEB, KI BI JI VI ZAUPALI TAKŠNO VLOGO? prvo ime:":

Value 10785 Frequency
1 1
11 1
122 1
2 1
3 1
5 1
anton rop 2
aurelio juri 1
barbara brezigar 13
borut pahor 23
brezigar 1
drnovšek 11
france arhar 1
france cukjati 1
janez drnovsek 3
janez drnovše 1
janez drnovšek 110
janez drnošek 1
janez drobnič 1
janez jansa 1
janez janša 5
janez, drnovšek 1
janša 1
jelincic 1
jelko kacin 2
jože mencinger 2
jože p damjan 1
kacin 1
kučan 1
kučan milan 1
lev kreft 1
lojze peterle 1
mencinger jože 1
milan kucan 1
milan kučan 16
mojca drčar murko 2
pahor 1
rop 1
sašo peče 1
zmago jelinčič 3
zoran jankovič 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221

Q826_2 drugo ime...

Value 10884 Frequency
andrej bajuk 1
anton rop 4
barbara brezigar 4
boris pahor 1
borut pahor 11
borut, pahor 1
dimitrij rupel 1
drnovšek 2
france cukjati 3
janeuz drnovsek 1
janez drnovšek 13
janez janša 5
jankovič zoran 1
janša 1
jelko kacin 5
joze mencinger 1
jože mencinger 3
jože p. damjan 1
kacin 1
kučan 1
lahovnik 1
lev kreft 1
lojze peterle 2
matej lahovnik 1
milan kučan 13
pahor 2
pahor borut 1
peterle 1
sašo lap 1
sašo peče 1
tone rop 1
zoran janković 1
štefka kučan 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88

Q796D 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 10983 Frequency
1 več dobrih 259
2 več slabih 411
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 3186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 3343

Valid range from 1 to 2

Q796A ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EVRO?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 3213 0 999 234.498 54.112

Valid range from 0 to 999

Q831 KAJ MENITE, ALI BO V PRIHODNJE, S PREVZEMOM EVRA, INFLACIJSKA STOPNJA VIŠJA ALI NIŽJA?

Value 11181 Frequency
1 inflacija bo višja 418
2 ne bo bistvenih sprememb 140
3 inflacija bo nižja 166
4 ne vem, b. o. 102
Sysmiss 3187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 3289

Valid range from 1 to 3

Q830 PREDSEDNIK DRNOVŠEK JE PRED ČASOM USTANOVIL GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ. OBSTAJA MOŽNOST, DA SE BO TO GIBANJE Z LISTO KANDIDATOV POJAVILO NA JESENSKIH LOKALNIH VOLITVAH. ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI DATI SVOJ GLAS ZA TO LISTO, ALI NE?

Value 11280 Frequency
1 da 268
2 ne 400
3 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 3186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 3345

Valid range from 1 to 2

Q832A KAJ BI REKLI, ALI SO ZA OPREDELJEVANJE ZA NEKO POLITIČNO STRANKO NASLEDNJI RAZLOGI POMEMBNI ALI NISO POMEMBNI. NAJPREJ, DA SE ZAVZEMA ZA NACIONALNE INTERESE

Value 11379 Frequency
1 sploh niso 43
2 ne prav 75
3 še kar 207
4 zelo 452
5 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 3188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 3236

Valid range from 1 to 4

Q832B DA SE ZAVZEMA ZA RELIGIOZNE VREDNOTE

Value 11478 Frequency
1 sploh niso 245
2 ne prav 218
3 še kar 181
4 zelo 126
5 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 3189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 3243

Valid range from 1 to 4

Q832C DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST

Value 11577 Frequency
1 sploh niso 6
2 ne prav 14
3 še kar 108
4 zelo 667
5 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 3189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 3218

Valid range from 1 to 4

Q832D DA SE ZAVZEMA ZA STABILEN TOLAR

Value 11676 Frequency
1 sploh niso 7
2 ne prav 13
3 še kar 141
4 zelo 625
5 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 3189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 3227

Valid range from 1 to 4

Q832E DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO DRŽAVO - SOCIALNO VARNOST

Value 11775 Frequency
1 sploh niso 5
2 ne prav 12
3 še kar 121
4 zelo 650
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 3189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 3225

Valid range from 1 to 4

Q832F DA SE ZAVZEMA ZA ZAŠČITO OKOLJA

Value 11874 Frequency
1 sploh niso 2
2 ne prav 13
3 še kar 123
4 zelo 653
5 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 3190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 3222

Valid range from 1 to 4

Q832G DA SE BORI PROTI KORUPCIJI

Value 11973 Frequency
1 sploh niso 14
2 ne prav 27
3 še kar 97
4 zelo 648
5 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 3190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 3227

Valid range from 1 to 4

Q833A KOLIKO LAHKO DOSEŽE EVROPSKA UNIJA PRI UREJANJU NAVEDENIH RAZMER V BIVŠIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIKAH? ALI LAHKO DOSEŽE VELIKO, MALO ALI SPLOH NIČ? NAJPREJ POVEJTE ZA PREPREČEVANJE VOJAŠKIH SPOPADOV.

Value 12072 Frequency
1 veliko 205
2 malo 450
3 sploh nič 100
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 3192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 3258

Valid range from 1 to 3

Q833B KREPITEV DEMOKRACIJE

Value 12171 Frequency
1 veliko 218
2 malo 475
3 sploh nič 66
4 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 3192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 3254

Valid range from 1 to 3

Q833C UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

Value 12270 Frequency
1 veliko 245
2 malo 443
3 sploh nič 67
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 3192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 3258

Valid range from 1 to 3

Q833D GOSPODARSKI RAZVOJ

Value 12369 Frequency
1 veliko 426
2 malo 305
3 sploh nič 38
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 3192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 3244

Valid range from 1 to 3

Q834A EČINA BALKANSKIH DRŽAV SI PRIZADEVA ZA ČIMPREJŠNJE POLNOPRAVNO ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI. POVEJTE, ALI PODPIRATE PRIZADEVANJA ZA VSTOP V EU ZA NASLEDNJE DRŽAVE, ALI NE. NAPREJ ... SRBIJA

Value 12468 Frequency
1 podpira 452
2 ne podpira 318
3 ne ve, b.o. 51
Sysmiss 3192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 3243

Valid range from 1 to 2

Q834B ČRNA GORA

Value 12567 Frequency
1 podpira 541
2 ne podpira 232
3 ne ve, b.o. 47
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 3240

Valid range from 1 to 2

Q834C BOSNA

Value 12666 Frequency
1 podpira 548
2 ne podpira 222
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 3243

Valid range from 1 to 2

Q834D MAKEDONIJA

Value 12765 Frequency
1 podpira 592
2 ne podpira 176
3 ne ve, b.o. 52
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 3245

Valid range from 1 to 2

Q834E HRVAŠKA

Value 12864 Frequency
1 podpira 529
2 ne podpira 244
3 ne ve, b.o. 45
Sysmiss 3195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 3240

Valid range from 1 to 2

Q834F BOLGARIJA

Value 12963 Frequency
1 podpira 527
2 ne podpira 207
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 3194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 3279

Valid range from 1 to 2

Q834G ROMUNIJA

Value 13062 Frequency
1 podpira 509
2 ne podpira 224
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 3197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 3280

Valid range from 1 to 2

Q834H ALBANIJA

Value 13161 Frequency
1 podpira 389
2 ne podpira 347
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 3194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 3277

Valid range from 1 to 2

Q835A OB VSAKI OD NAVEDENIH SITUACIJ POVEJTE, KAKO VERJETNO JE, DA BI SE VAM ZGODILE V PRIHODNJIH DVANAJSTIH MESECIH. NAJPREJ, KAKO VERJETNO JE, DA BI BILO .... DA BI BILI OKRADENI

Value 13260 Frequency
1 sploh ni 168
2 le malo 245
3 precej 208
4 zelo 173
5 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 3219

Valid range from 1 to 4

Q835B DA BI VAS KDO IZSILJEVAL

Value 13359 Frequency
1 sploh ni 357
2 le malo 232
3 precej 129
4 zelo 85
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 3210

Valid range from 1 to 4

Q835C DA BI VAS KDO NAPADEL IN OROPAL

Value 13458 Frequency
1 sploh ni 227
2 le malo 267
3 precej 189
4 zelo 115
5 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 3215

Valid range from 1 to 4

Q835D DA BI KDO K VAM VLOMIL

Value 13557 Frequency
1 sploh ni 154
2 le malo 275
3 precej 221
4 zelo 153
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 3193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 3210

Valid range from 1 to 4

Q848 ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA SINDIKATOV V ZVEZI Z NAČRTOVANIMI VLADNIMI REFORMAMI?

Value 13656 Frequency
1 podpira 847
2 ne podpira 352
3 ne ve, b.o. 266
Sysmiss 2548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 2814

Valid range from 1 to 2

Q843 ALI PODPIRATE ZAHTEVE, KI SO JIH VLADI NEDAVNO POSTAVILI SLOVENSKI ŠTUDENTI, ALI TEH ZAHTEV NE PODPIRATE?

Value 13755 Frequency
1 V GLAVNEM PODPIRAM 394
2 V GLAVNEM NE PODPIRAM 224
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 3395

Valid range from 1 to 2

Q844 SLOVENSKA KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJEM ČASU NAPOVEDUJE - OB PREDPOSTAVKI DRŽAVNEGA FINANCIRANJA - POLEG VRTCEV IN SREDNJIH ŠOL TUDI USTANAVLJANJE KATOLIŠKIH OSNOVNIH ŠOL IN KATOLIŠKE UNIVERZE. ALI TA PRIZADEVANJA CERKVE...

Value 13854 Frequency
1 PODPIRATE 205
2 NE PODPIRATE 453
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 3355

Valid range from 1 to 2

Q845 KAKO OCENJUJETE VPLIV CERKVE NA SLOVENSKO POLITIKO. ALI MISLITE, DA JE TE VPLIV...

Value 13953 Frequency
1 PREVELIK 437
2 RAVNO PRAVŠNJI 196
3 PREMAJHEN 28
4 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 3314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 3352

Valid range from 1 to 3

Q847 SE VAM ZDI SPREJEMLJIVO, DA BI ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA DOPUŠČAL, DA BI DO ODŠKODNINE PRIŠLI TUDI SODELAVCI OKUPATORJA?

Value 14052 Frequency
1 zdi se mi sprejmljivo 79
2 ne zdi se mi sprejemljivo 512
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 3314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 3422

Valid range from 1 to 2

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI PO

Value 14151 Frequency
1 danes boljše 243
2 danes slabše 1241
3 nič se ni spremenilo 703
4 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 1737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2187 1826

Valid range from 1 to 3

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 14250 Frequency
1 danes boljše 583
2 danes slabše 600
3 nič se ni spremenilo 883
4 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 1738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2066 1947

Valid range from 1 to 3

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 14349 Frequency
1 danes manj 251
2 danes več 1228
3 nič se ni spremenilo 545
4 ne vem, b.o. 251
Sysmiss 1738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2024 1989

Valid range from 1 to 3

Q846D ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 14448 Frequency
1 danes boljše 387
2 danes slabše 1029
3 nič se ni spremenilo 742
4 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 1738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2158 1855

Valid range from 1 to 3

Q846E ... KORUPCIJA:

Value 14547 Frequency
1 danes manj 209
2 danes već 970
3 nič se ni spremenilo 782
4 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 1739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1961 2052

Valid range from 1 to 3

Q846F ... OBČUTEK VARNOSTI:

Value 14646 Frequency
1 danes boljše, 144
2 danes slabše, 208
3 nic se ni spremenilo 367
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 3247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 3294

Valid range from 1 to 3

Q846G ... SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA:

Value 14745 Frequency
1 danes boljša, 115
2 danes slabša, 329
3 nic se ni spremenilo 225
4 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 3248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 3344

Valid range from 1 to 3

Q850 V ZADNJEM ČASU V JAVNOSTI ODMEVA POLITIČNA POLEMIKA MED PREDSEDNIKOM DRŽAVE JANEZOM DRNOVŠKOM IN PREDSEDNIKOM VLADE JANEZOM JANŠO. S KOM OD NJIJU V TEJ POLEMIKI BOLJ SOGLAŠATE.

Value 14844 Frequency
1 z Drnovškom 255
2 z Janšo 230
3 niti z enim, niti z drugim 196
4 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 3247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 3332

Valid range from 1 to 3

Q85201 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 14943 Frequency
1 delo, družino... 27
2 finance 5
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 21
5 kulturo 4
6 notranje zadeve 1
7 obrambo 6
8 okolje in prostor 8
9 pravosodje 3
10 promet 0
11 šolstvo in šport 17
12 visoko šolstvo, znanost... 1
13 zdravje 8
14 zunanje zadeve 136
15 javno upravo 1
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 27
98 nobeno 158
99 ne vem, b.o. 343
Sysmiss 3247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 3590

Valid range from 1 to 98

Q85202 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15042 Frequency
1 delo, družino... 28
2 finance 4
3 gospodarstvo 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 17
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 1
7 obrambo 9
8 okolje in prostor 7
9 pravosodje 2
10 promet 0
11 šolstvo in šport 12
12 visoko šolstvo, znanost... 1
13 zdravje 15
14 zunanje zadeve 18
15 javno upravo 1
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 3896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 3897

Valid range from 1 to 98

Q85203 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15141 Frequency
1 delo, družino... 9
2 finance 1
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 3
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 1
7 obrambo 4
8 okolje in prostor 5
9 pravosodje 3
10 promet 1
11 šolstvo in šport 4
12 visoko šolstvo, znanost... 1
13 zdravje 7
14 zunanje zadeve 6
15 javno upravo 0
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 3968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 3968

Valid range from 1 to 98

Q85204 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15240 Frequency
1 delo, družino... 0
2 finance 0
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 3
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 1
7 obrambo 2
8 okolje in prostor 1
9 pravosodje 0
10 promet 0
11 šolstvo in šport 1
12 visoko šolstvo, znanost... 1
13 zdravje 1
14 zunanje zadeve 6
15 javno upravo 0
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 3997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 3997

Valid range from 1 to 98

Q85205 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15339 Frequency
1 delo, družino... 1
2 finance 0
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 0
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 1
7 obrambo 0
8 okolje in prostor 1
9 pravosodje 0
10 promet 0
11 šolstvo in šport 0
12 visoko šolstvo, znanost... 0
13 zdravje 0
14 zunanje zadeve 0
15 javno upravo 0
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 4010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 4010

Valid range from 1 to 98

Q85206 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15438 Frequency
1 delo, družino... 0
2 finance 0
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 0
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 0
7 obrambo 0
8 okolje in prostor 0
9 pravosodje 0
10 promet 0
11 šolstvo in šport 0
12 visoko šolstvo, znanost... 0
13 zdravje 1
14 zunanje zadeve 0
15 javno upravo 0
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 4012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 4012

Valid range from 1 to 98

Q85207 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15537 Frequency
1 delo, družino... 0
2 finance 0
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo... 0
5 kulturo 0
6 notranje zadeve 0
7 obrambo 0
8 okolje in prostor 0
9 pravosodje 0
10 promet 0
11 šolstvo in šport 1
12 visoko šolstvo, znanost... 0
13 zdravje 0
14 zunanje zadeve 0
15 javno upravo 0
16 S.V. za evropske zadeve 0
17 S.V. za lokalno samoupravo... 0
18 S.V. za reforme 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 4012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 4012

Valid range from 1 to 98

Q85208 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 15636 Frequency
1 delo, družino... 0
2 finance 0
3 gospodarstvo 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo...