Priporočeni formati

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

V ADP priporočamo pripravo podatkovnih datotek v formatih, ki so neodvisni od programske opreme in računalniškega okolja (platform). Le za priporočene formate lahko namreč garantiramo njihovo dolgoročno hrambo in dostop v ADP.

Ob prevzemu podatkov in gradiv v ADP preverimo sprejemne formate in jih po potrebi pretvorimo v primerne formate, ali pa pozovemo dajalca, da nam preda gradivo v naših priporočenih formatih.

 

Vrsta gradiva Priporočene oblike zapisov Druge oblike zapisov
Strukturirana besedilna gradiva (Obrazec za opis raziskave, vprašalnik, kodirna knjiga)

Strukturiran metapodatkovni zapis vprašalnika (.xml) po DDI ali CAI program (.bmi)

 

.rtf ali druga tekstovna oblika (.doc, .txt, ...)

Tiskana verzija

 

.pdf ali druga grafična oblika

Strukturirana podatkovna gradiva kvantitavnih raziskav (Datoteka podatkov)

SPSS (.por, .sav)

 

ASCI (.txt matrična ali z oznakami polj opremljena datoteka + opis za računalniško branje datoteke z imeni spremenljivk in njihovimi kategorijami)

Drugi statistični paketi

 

Preglednice (.xls ipd.)

 

Baze podatkov

Prosto oblikovana besedilna gradiva za shranjevanje izvorne dokumentacije (Vprašalnik, navodila anketarjem, nagovor raziskovancem, kopije raziskovalnih poročil) .pdf ali druga grafična oblika + tiskana verzija .rtf ali druga tekstovna oblika (.doc, .txt, ...)
Besedilni podatki Rich Text Format (.rtf) plain text, ASCII (.txt) eXtensible Mark-up Language (.xml) text according to an appropriate Document Type Definition (DTD) or schema

Hypertext Mark-up Language (.html)

widely-used formats: MS Word (.doc/.docx)

some software-specific formats

V primeru kvalitativnih raziskav ADP sledi priporočilom formatov UK DataService.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Priporočeni formati. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/priprava/formati/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Odnos javnosti do vključevanja v NATO, OSEBNO

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si