VI. Druga raba

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. VI. Druga raba. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/druga_raba/ (DD. mesec leto).

Značilne aktivnosti druge rabe podatkov so:

  • Izvedba sekundarne analize
  • Nadgradnja raziskave
  • Pregledovati ugotovitve
  • Uporaba podatkov za poučevanje in učenje
  • Citiranje podatkov
  • Obveščanje ADP o objavah, ki so nastale na podlagi podatkov iz ADP

 

Več o drugi rabi podatkov si lahko preberete v razdelku Vrste uporabe.

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si