Terorizem

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: TEROR01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_TEROR01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

teroristični napad v ZDA, teroritem kot metoda za doseganje ciljev oz. interesov, povračilni ukrepi

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
strinjanje s terorističnim napadom v ZDA
mnenje o upravičenosti terorizma kot metode za doseganje ciljev oz. interesov
odgovor ZDA s povračilnimi ukrepi
upravičenost povpračilnih ukrepov


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih s terorističnim napadom na ZDA in pa tudi mnenja o upravičenosti terorizma kot metode za doseganje ciljev oziroma interesov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. september 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: TEROR01 - Terorizem 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 334

Spremenljivke

TERR1 Za začetek nas zanima... Ali ste že slišali za včerajšnji teroristični napad v Ameriki?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da 333
2 ne 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR2 Ali je po vašem mnenju terorizem kot metoda za doseganje ciljev oziroma interesov...

Vrednost 22 Frekvenca
1 VEDNO UPRAVIČEN 1
2 upravičen je le včasih, odvisno od ciljev 32
3 ali ni nikoli upravičen 301
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR3 Ali menite, da je z včerajšnjim terorističnim dejanjem ogrožen svetovni mir.

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, je ogrožen 250
2 ne 74
98 zavrnil 0
99 ne vem 10

TERR1 Za začetek nas zanima... Ali ste že slišali za včerajšnji teroristični napad v Ameriki?

Vrednost 110 Frekvenca
1 da 333
2 ne 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR2 Ali je po vašem mnenju terorizem kot metoda za doseganje ciljev oziroma interesov...

Vrednost 29 Frekvenca
1 VEDNO UPRAVIČEN 1
2 upravičen je le včasih, odvisno od ciljev 32
3 ali ni nikoli upravičen 301
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR3 Ali menite, da je z včerajšnjim terorističnim dejanjem ogrožen svetovni mir.

Vrednost 38 Frekvenca
1 da, je ogrožen 250
2 ne 74
98 zavrnil 0
99 ne vem 10

TERR4 Ali bodo po vašem združene države amerike odgovorile na včerajanji napad z vojaškimi povračilnimi ukrepi?

Vrednost 47 Frekvenca
1 da 248
2 ne 57
98 zavrnil 0
99 ne vem 29

TERR5 Ali so po vašem mnenju povračilni ukrepi, ki zahtevajo nova človeška življenja upravičeni ali bi morali ukrepati na kakšen drug način?

Vrednost 56 Frekvenca
1 upravičeni 47
2 ukrepati na kakašn drug način 276
98 zavrnil 1
99 ne vem 10

LETO_R na koncu še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 65 Frekvenca
1934 1
1936 3
1937 5
1938 13
1939 6
1940 8
1941 9
1942 5
1943 9
1944 1
1945 3
1946 5
1947 6
1948 4
1949 4
1950 8
1951 5
1952 4
1953 5
1954 10
1955 7
1956 5
1957 3
1958 3
1959 12
1960 5
1961 6
1962 8
1963 7
1964 5
1965 16
1966 9
1967 7
1968 7
1969 5
1970 8
1971 10
1972 5
1973 8
1974 7
1975 7
1976 8
1977 3
1978 7
1979 6
1980 12
1981 5
1982 7
1983 7
1984 4
1985 5
1986 5
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 1934 1987 1961.58 14.5292

Vrednosti spremenljivk od 1934 do 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 74 Frekvenca
1 januar 17
2 februar 22
3 marec 28
4 april 30
5 maj 38
6 junij 32
7 julij 52
8 avgust 46
9 september 32
10 oktober 11
11 november 10
12 december 16
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 83 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 45
3 poklicna šola 52
4 štiriletna srednja šola 120
5 višja šola 26
6 visoka šola 28
7 magisterij 3
8 doktorat 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 52

SPOL SPOL

Vrednost 92 Frekvenca
1 moški 155
2 ženski 179
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 0.186823 3.99656 1 0.606757

Vrednosti spremenljivk od 0.186823 do 3.99656

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). TEROR01 - Terorizem [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Terorizem: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Terorizem [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TEROR01. https://doi.org/10.17898/ADP_TEROR01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si