Terorizem

Basic Study Information

ADP - IDNo: TEROR01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_TEROR01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

teroristični napad v ZDA, teroritem kot metoda za doseganje ciljev oz. interesov, povračilni ukrepi

Keywords ELSST:
TERORIZEM, TERORISTIČNO DEJANJE, TERORISTIČNA GROŽNJA, ZAŠČITA PRED TERORIZMOM

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
strinjanje s terorističnim napadom v ZDA
mnenje o upravičenosti terorizma kot metode za doseganje ciljev oz. interesov
odgovor ZDA s povračilnimi ukrepi
upravičenost povpračilnih ukrepov


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih s terorističnim napadom na ZDA in pa tudi mnenja o upravičenosti terorizma kot metode za doseganje ciljev oziroma interesov.

Methodology


Collection date: 1. september 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: TEROR01 - Terorizem 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 334

Variable list

TERR1 Za začetek nas zanima... Ali ste že slišali za včerajšnji teroristični napad v Ameriki?

Value 13 Frequency
1 da 333
2 ne 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR2 Ali je po vašem mnenju terorizem kot metoda za doseganje ciljev oziroma interesov...

Value 22 Frequency
1 VEDNO UPRAVIČEN 1
2 upravičen je le včasih, odvisno od ciljev 32
3 ali ni nikoli upravičen 301
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR3 Ali menite, da je z včerajšnjim terorističnim dejanjem ogrožen svetovni mir.

Value 31 Frequency
1 da, je ogrožen 250
2 ne 74
98 zavrnil 0
99 ne vem 10

TERR1 Za začetek nas zanima... Ali ste že slišali za včerajšnji teroristični napad v Ameriki?

Value 110 Frequency
1 da 333
2 ne 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR2 Ali je po vašem mnenju terorizem kot metoda za doseganje ciljev oziroma interesov...

Value 29 Frequency
1 VEDNO UPRAVIČEN 1
2 upravičen je le včasih, odvisno od ciljev 32
3 ali ni nikoli upravičen 301
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TERR3 Ali menite, da je z včerajšnjim terorističnim dejanjem ogrožen svetovni mir.

Value 38 Frequency
1 da, je ogrožen 250
2 ne 74
98 zavrnil 0
99 ne vem 10

TERR4 Ali bodo po vašem združene države amerike odgovorile na včerajanji napad z vojaškimi povračilnimi ukrepi?

Value 47 Frequency
1 da 248
2 ne 57
98 zavrnil 0
99 ne vem 29

TERR5 Ali so po vašem mnenju povračilni ukrepi, ki zahtevajo nova človeška življenja upravičeni ali bi morali ukrepati na kakšen drug način?

Value 56 Frequency
1 upravičeni 47
2 ukrepati na kakašn drug način 276
98 zavrnil 1
99 ne vem 10

LETO_R na koncu še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 65 Frequency
1934 1
1936 3
1937 5
1938 13
1939 6
1940 8
1941 9
1942 5
1943 9
1944 1
1945 3
1946 5
1947 6
1948 4
1949 4
1950 8
1951 5
1952 4
1953 5
1954 10
1955 7
1956 5
1957 3
1958 3
1959 12
1960 5
1961 6
1962 8
1963 7
1964 5
1965 16
1966 9
1967 7
1968 7
1969 5
1970 8
1971 10
1972 5
1973 8
1974 7
1975 7
1976 8
1977 3
1978 7
1979 6
1980 12
1981 5
1982 7
1983 7
1984 4
1985 5
1986 5
1987 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 1934 1987 1961.58 14.5292

Valid range from 1934 to 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 74 Frequency
1 januar 17
2 februar 22
3 marec 28
4 april 30
5 maj 38
6 junij 32
7 julij 52
8 avgust 46
9 september 32
10 oktober 11
11 november 10
12 december 16
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 83 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 45
3 poklicna šola 52
4 štiriletna srednja šola 120
5 višja šola 26
6 visoka šola 28
7 magisterij 3
8 doktorat 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 52

SPOL SPOL

Value 92 Frequency
1 moški 155
2 ženski 179
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 0.186823 3.99656 1 0.606757

Valid range from 0.186823 to 3.99656

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). TEROR01 - Terorizem [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Terorizem: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Terorizem [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: TEROR01. https://doi.org/10.17898/ADP_TEROR01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si