Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP87
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Mach, Bogdan W.
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Zaslavskaja, Tatyana
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1989)

Finančna podpora:

AUS: Research School of Social Science, Australian National University; A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, Ministrstvo za znanost in zaziskovanje, vlada dežele Štajerske; GB: Sainsbury Family Charitable Trusts; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

osebnostni dejavniki mobilnosti, družbeni dejavniki mobilnosti, fizični dejavniki mobilnosti, funkcije neenakosti, stališča glede vzrokov neenakosti, koliko zaslužijo posamezne skupine poklicev, koliko naj bi zaslužile posamezne skupine poklicev, naloge vlade na različnih področjih, stališča glede višine davkov, prisotnost konfliktov med posameznimi družbenimi skupinami, socialni status respondenta glede na status očeta, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
družbena mobilnost
družbena enakost
enakost možnosti
percepcija neenakosti
razlaga neenakosti
odpravljanje neenakosti
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran projekt mednarodnega sodelovanja z namenom dopolnitve rednih nacionalnih empiričnih raziskav. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj. Pričujoči raziskavalni modul, tretji po vrsti, vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Zvezne republike Nemčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Polske in Švice. Prvi sklop vprašanj je bil namenjen problemom enakosti dohodka, premoženja in možnosti. Drugi sklop pa je obsegal vprašanja glede zaznavanja obsega neenakosti, razlagi njene prisotnosti in podpori vladnim programom za njeno odpravo. Demografski podatki respondentov: starost, spol, zaposlenost, višina dohodka, zakonski stan, izobrazba, veroizpoved, politične preference in članstvo v sindikatu pa predstavljajo zadnji sklop vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1987
Čas izdelave: 1989
Država: Avstralija, Avstrija, Italija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Švica, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Italije, Madžarske, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN, ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino), Poljske (osebe med 20 in 65 leti starosti), Nizozemske (starost med 16 in 80 let) in Švice (starost 16 let in več).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); CH: Soziologisches Institut der Universität Zürich (Zürich); NL: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); PL: IFS - Instytut Filozofii i Socjologii (Warszawa)

Tip vzorca:

večstopenjski verjetnostni vzorec (nadreprezentiranost črnske populacije v ZDA)

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, GB, I, USA: uteževanje; D, H, NL: brez uteževanja; AUS, CH, PL: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP87 - podatki [datoteka podatkov], 1987

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 108
 • število enot: 17009

Spremenljivke

V1 ZA STUDY NUMBER 1680

Vrednost 13 Frekvenca
1680 17009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 1680 1680 1680 0

Vrednosti spremenljivk od 1680 do 1680

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 100001 1205940.0 665051 381675

Vrednosti spremenljivk od 100001 do 1205937

V3 COUNTRY

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS 1663
2 D 1397
3 GB 1212
4 USA 1564
5 A 972
6 H 2606
7 NL 1638
8 I 1027
11 CH 987
12 PL 3943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 1 12 6.6259 3.81677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1 ZA STUDY NUMBER 1680

Vrednost 1108 Frekvenca
1680 17009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 1680 1680 1680 0

Vrednosti spremenljivk od 1680 do 1680

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 100001 1205940.0 665051 381675

Vrednosti spremenljivk od 100001 do 1205937

V3 COUNTRY

Vrednost 3106 Frekvenca
1 AUS 1663
2 D 1397
3 GB 1212
4 USA 1564
5 A 972
6 H 2606
7 NL 1638
8 I 1027
11 CH 987
12 PL 3943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 1 12 6.6259 3.81677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4 AHEAD:WEALTHY FAMILY

Vrednost 4105 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1087
2 VERY IMPORTANT 2699
3 FAIRLY IMPORTANT 4358
4 NOT VERY IMPORTANT 4223
5 NOT IMPORTANT AT ALL 2238
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 267
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14605 1 5 3.26197 1.1472

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V5 AHEAD:WELL-EDUC.PARENT

Vrednost 5104 Frekvenca
1 ESSENTIAL 827
2 VERY IMPORTANT 3236
3 FAIRLY IMPORTANT 4870
4 NOT VERY IMPORTANT 2790
5 NOT IMPORTANT AT ALL 1049
0 NOT AVAILABLE 3943
8 CANT CHOOSE 141
9 NA 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12772 1 5 2.99984 1.02929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V6 AHEAD:GOOD EDUCATION

Vrednost 6103 Frekvenca
1 ESSENTIAL 3696
2 VERY IMPORTANT 6704
3 FAIRLY IMPORTANT 3121
4 NOT VERY IMPORTANT 1001
5 NOT IMPORTANT AT ALL 272
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 85
9 NA 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14794 1 5 2.15162 0.934874

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V7 GETTING AHEAD:AMBITION

Vrednost 7102 Frekvenca
1 ESSENTIAL 4205
2 VERY IMPORTANT 6599
3 FAIRLY IMPORTANT 3123
4 NOT VERY IMPORTANT 594
5 NOT IMPORTANT AT ALL 188
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 170
9 NA 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14709 1 5 2.04555 0.879057

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V8 AHEAD:NATURAL ABILITY

Vrednost 8101 Frekvenca
1 ESSENTIAL 2880
2 VERY IMPORTANT 6644
3 FAIRLY IMPORTANT 4319
4 NOT VERY IMPORTANT 719
5 NOT IMPORTANT AT ALL 121
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 176
9 NA 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14683 1 5 2.22066 0.843618

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V9 GETTG AHEAD:HARD WORK

Vrednost 9100 Frekvenca
1 ESSENTIAL 3595
2 VERY IMPORTANT 6169
3 FAIRLY IMPORTANT 3461
4 NOT VERY IMPORTANT 1219
5 NOT IMPORTANT AT ALL 316
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 124
9 NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14760 1 5 2.22033 0.976015

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V10 AHEAD:KNOW RIGHT PEOPL

Vrednost 1099 Frekvenca
1 ESSENTIAL 2226
2 VERY IMPORTANT 4925
3 FAIRLY IMPORTANT 5184
4 NOT VERY IMPORTANT 1916
5 NOT IMPORTANT AT ALL 450
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 159
9 NA 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14701 1 5 2.5537 0.997168

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V11 AHEAD:POL.CONNECTIONS

Vrednost 1198 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1186
2 VERY IMPORTANT 2276
3 FAIRLY IMPORTANT 3526
4 NOT VERY IMPORTANT 4656
5 NOT IMPORTANT AT ALL 2535
0 NOT AVAILABLE 0
7 1974
8 CANT CHOOSE 662
9 NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14179 1 5 3.35814 1.18762

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12 AHEAD:PERSON S RACE

Vrednost 1297 Frekvenca
1 ESSENTIAL 350
2 VERY IMPORTANT 1138
3 FAIRLY IMPORTANT 2289
4 NOT VERY IMPORTANT 3119
5 NOT IMPORTANT AT ALL 3038
0 NOT AVAILABLE 6549
8 CANT CHOOSE 397
9 NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9934 1 5 3.74059 1.11552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V13 AHEAD:PERS. RELIGION

Vrednost 1396 Frekvenca
1 ESSENTIAL 343
2 VERY IMPORTANT 795
3 FAIRLY IMPORTANT 1443
4 NOT VERY IMPORTANT 4083
5 NOT IMPORTANT AT ALL 5923
0 NOT AVAILABLE 3943
8 CANT CHOOSE 316
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12587 1 5 4.14785 1.03021

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V14 AHEAD:WHERE COMES FROM

Vrednost 1495 Frekvenca
1 ESSENTIAL 183
2 VERY IMPORTANT 564
3 FAIRLY IMPORTANT 1695
4 NOT VERY IMPORTANT 4301
5 NOT IMPORTANT AT ALL 5859
0 NOT AVAILABLE 3943
8 CANT CHOOSE 301
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12602 1 5 4.19735 0.932879

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V15 GET.AHEAD:MAN OR WOMAN

Vrednost 1594 Frekvenca
1 ESSENTIAL 368
2 VERY IMPORTANT 1147
3 FAIRLY IMPORTANT 2526
4 NOT VERY IMPORTANT 3895
5 NOT IMPORTANT AT ALL 4525
0 NOT AVAILABLE 3943
8 CANT CHOOSE 428
9 NA 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12461 1 5 3.88773 1.08964

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16 AHEAD:POLITICAL BELIEF

Vrednost 1693 Frekvenca
1 ESSENTIAL 460
2 VERY IMPORTANT 1297
3 FAIRLY IMPORTANT 2973
4 NOT VERY IMPORTANT 4038
5 NOT IMPORTANT AT ALL 3620
0 NOT AVAILABLE 3943
8 CANT CHOOSE 494
9 NA 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12388 1 5 3.73143 1.10144

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 IMPROVE LIVING-STANDARD

Vrednost 1792 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1009
2 AGREE 4587
3 NEITHER AGREE NOR DIS 3529
4 DISAGREE 2374
5 STRONGLY DISAGREE 767
0 3943
8 CANT CHOOSE 596
9 NA 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12266 1 5 2.78012 1.04805

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 IMPORT:DIFFERENCE I PAY

Vrednost 1891 Frekvenca
1 ABSOLUTELY NECESSARY 3045
2 PROBABLY NECESSARY 6777
3 PROBABLY NOT NEC. 2468
4 DEFINITELY NOT NEC. 1666
7 NAP 1974
8 CANT CHOOSE 875
9 NA 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13956 1 4 2.19741 0.913027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 NOT EXTRA RESPONSIBLITY

Vrednost 1990 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 3470
2 AGREE 7081
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1698
4 DISAGREE 1886
5 STRONGLY DISAGREE 355
7 1974
8 CANT CHOOSE 373
9 NA 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14490 1 5 2.21153 1.02622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 NO EXTRA QUALIFICATION

Vrednost 2089 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 3091
2 AGREE 6897
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1805
4 DISAGREE 2247
5 STRONGLY DISAGREE 363
7 1974
8 CANT CHOOSE 397
9 NA 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14403 1 5 2.29834 1.0497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 INEQUALITY:BENEFIT RICH

Vrednost 2188 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 3010
2 AGREE 5162
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2576
4 DISAGREE 2421
5 STRONGLY DISAGREE 690
7 1974
8 CANT CHOOSE 869
9 NA 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13859 1 5 2.46742 1.15391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 N STUDY:UNLESS MORE PAY

Vrednost 2287 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 4170
2 AGREE 5752
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1698
4 DISAGREE 2366
5 STRONGLY DISAGREE 504
7 1974
8 CANT CHOOSE 344
9 NA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14490 1 5 2.26032 1.1417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 INC.DIFFS F PROSPERITY

Vrednost 2386 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 943
2 AGREE 2924
3 NEITHER AGREE NOR DIS 3116
4 DISAGREE 4927
5 STRONGLY DISAGREE 1833
7 1974
8 CANT CHOOSE 1038
9 NA 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13743 1 5 3.27527 1.14174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 PROFIT:LIV.STAND. F ALL

Vrednost 2485 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1378
2 AGREE 4841
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2664
4 DISAGREE 2510
5 STRONGLY DISAGREE 642
0 3943
8 CANT CHOOSE 826
9 NA 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12035 1 5 2.684 1.08739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 INEQUALITY:NOT JOIN.TOG

Vrednost 2584 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1584
2 AGREE 4357
3 NEITHER AGREE NOR DIS 3060
4 DISAGREE 3349
5 STRONGLY DISAGREE 1090
7 1974
8 CANT CHOOSE 1343
9 NA 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13440 1 5 2.85149 1.16071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 JOB EARNS:BRICKLAYER

Vrednost 2683 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12269 250 999996 21302.8 21210

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V27 THINKS JOB EARNS:DOCTOR

Vrednost 2782 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11977 1000 999996 48690.5 56819.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V28 JOB EARNS:BANK CLERK

Vrednost 2881 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11989 350 999996 15988.2 15669.6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V29 J EARNS:SMALL SHOP OWN

Vrednost 2980 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11684 1000 997000 29455.1 37507.4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V30 EARNS:CHAIRMAN-COMPANY

Vrednost 3079 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12000 1000 999996 94518.2 133986

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V31 EARNS:SKILLED WORKER

Vrednost 3178 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12367 1000 997000 18130.4 18246.8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V32 JOB EARNS:FARM WORKER

Vrednost 3277 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11933 500 997000 17790.7 28652.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V33 JOB EARNS:SECRETARY

Vrednost 3376 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12112 1000 999996 14707.4 17972.7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V34 JOB EARNS:BUS DRIVER

Vrednost 3475 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12067 1000 999996 17033.4 15710.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V35 EARNS:UNSKILLED WORKER

Vrednost 3574 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12238 700 999996 12640 16056.4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V36 EARNS:CABINET MINISTER

Vrednost 3673 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11334 1200 999996 75944.2 85912.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V37 SHOULD EARN:BRICKLAYER

Vrednost 3772 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12041 300 999996 22799.5 25140.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V38 SHOULD EARN:DOCTOR

Vrednost 3871 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12007 800 999996 44675 47866.6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V39 SHOULD EARN:BANK CLERK

Vrednost 3970 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11918 200 999994 17922.1 21332.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V40 SHOULD EARN:SMALL SHOP

Vrednost 4069 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11610 400 999993 28820.4 36659.7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V41 SHOULD EARN:CHAIRMAN

Vrednost 4168 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11812 200 999996 65820.5 93153.1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V42 SHLD EARN:SKILLED WORK

Vrednost 4267 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 200 999996 21612.3 27977.6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V43 SHOULD EARN:FARM WORK.

Vrednost 4366 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11818 200 999993 22264.2 33664.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V44 SHOULD EARN:SECRETARY

Vrednost 4465 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11933 100 999994 16690.5 24594.1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V45 SHLD EARN:BUS DRIVER

Vrednost 4564 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11963 100 999994 20258.3 26184.7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V46 SHLD EARN:UNSKILLED

Vrednost 4663 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12011 190 999994 15409 24021.4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V47 SHLD EARN:CAB.MINISTER

Vrednost 4762 Frekvenca
0 No income
999997 refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11422 250 999996 56534.7 66330.9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V48 INC.DIFFERENC:TOO HIGH

Vrednost 4861 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 4364
2 AGREE 6216
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1925
4 DISAGREE 1606
5 STRONGLY DISAGREE 299
7 1974
8 CANT CHOOSE 411
9 NA 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14410 1 5 2.11589 1.02743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V49 GVT SHLD REDUCE I.DIFF.

Vrednost 4960 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 3266
2 AGREE 5657
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2051
4 DISAGREE 2437
5 STRONGLY DISAGREE 798
7 1974
8 CANT CHOOSE 587
9 NA 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14209 1 5 2.426 1.17657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V50 MORE POOR CHILDR:UNIV.

Vrednost 5059 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 4717
2 AGREE 7079
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1590
4 DISAGREE 958
5 STRONGLY DISAGREE 224
7 1974
8 CANT CHOOSE 260
9 NA 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14568 1 5 1.963 0.912716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V51 GOVT:PROVIDE JOB F ALL

Vrednost 5158 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 5021
2 AGREE 5384
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1896
4 DISAGREE 1717
5 STRONGLY DISAGREE 486
7 1974
8 CANT CHOOSE 282
9 NA 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14504 1 5 2.12183 1.11231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V52 GOVT:LESS BENEF. F POOR

Vrednost 5257 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 296
2 AGREE 1112
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2031
4 DISAGREE 5603
5 STRONGLY DISAGREE 3443
0 3943
8 CANT CHOOSE 347
9 NA 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12485 1 5 3.86384 0.994801

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 GOVT:LIV-STAND.F UNEMPL

Vrednost 5356 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1138
2 AGREE 4117
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2356
4 DISAGREE 1796
5 STRONGLY DISAGREE 498
0 6549
8 CANT CHOOSE 301
9 NA 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9905 1 5 2.63645 1.06094

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 GOVT:BASIC INCOME F ALL

Vrednost 5455 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2408
2 AGREE 4361
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2007
4 DISAGREE 2646
5 STRONGLY DISAGREE 1014
0 3943
8 CANT CHOOSE 417
9 NA 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12436 1 5 2.63791 1.2382

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55 TAXES FOR HIGH INCOMES

Vrednost 5554 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 711
2 TOO HIGH 1884
3 ABOUT RIGHT 3817
4 TOO LOW 3940
5 MUCH TOO LOW 1572
0 3943
7 233
8 CANT CHOOSE 709
9 NA 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11924 1 5 3.31684 1.07424

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 TAX FOR MIDDLE INCOMES

Vrednost 5653 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 1167
2 TOO HIGH 5356
3 ABOUT RIGHT 5292
4 TOO LOW 318
5 MUCH TOO LOW 36
0 3943
7 223
8 CANT CHOOSE 481
9 NA 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12169 1 5 2.40012 0.708433

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 TAX FOR LOW INCOMES

Vrednost 5752 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 3711
2 TOO HIGH 5428
3 ABOUT RIGHT 2822
4 TOO LOW 146
5 MUCH TOO LOW 60
0 3943
7 210
8 CANT CHOOSE 490
9 NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12167 1 5 1.96573 0.792592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 TAX RATES:HIGH-LOW INC.

Vrednost 5851 Frekvenca
1 MUCH LARGER SHARE 2446
2 LARGER 6748
3 THE SAME SHARE 2733
4 SMALLER 251
5 MUCH SMALLER SHARE 41
0 3943
8 CANT CHOOSE 629
9 NA 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12219 1 5 2.07464 0.728482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 CONFLICT:POOR VS. RICH

Vrednost 5950 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 2307
2 STRONG CONFLICTS 6055
3 NOT V. STR. CONFLICTS 6159
4 NO CONFLICTS 1396
0 NOT AVAILABLE 0
7 NAP 0
8 CANT CHOOSE 841
9 NA 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15917 1 4 2.41742 0.841732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 CONFL:WORKING-MIDDLE CL

Vrednost 6049 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 678
2 STRONG CONFLICTS 3694
3 NOT V. STR. CONFLICTS 8897
4 NO CONFLICTS 2491
0 NOT AVAILABLE 0
7 NAP 0
8 CANT CHOOSE 954
9 NA 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15760 1 4 2.83763 0.733621

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 CONFL:UNEMPL-EMPLOYED

Vrednost 6148 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 968
2 STRONG CONFLICTS 3508
3 NOT V. STR. CONFLICTS 4122
4 NO CONFLICTS 1040
0 NOT AVAILABLE 6549
7 NAP 0
8 CANT CHOOSE 534
9 NA 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9638 1 4 2.54306 0.815413

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 CONFL:MANAGEM.-WORKERS

Vrednost 6247 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 1531
2 STRONG CONFLICTS 6138
3 NOT V. STR. CONFLICTS 6695
4 NO CONFLICTS 1226
0 NOT AVAILABLE 0
7 NAP 0
8 CANT CHOOSE 1036
9 NA 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15590 1 4 2.48852 0.776914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 CONFL:FARMERS-CITY PEO.

Vrednost 6346 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 864
2 STRONG CONFLICTS 3669
3 NOT V. STR. CONFLICTS 7325
4 NO CONFLICTS 3892
0 NOT AVAILABLE 0
7 NAP 0
8 CANT CHOOSE 967
9 NA 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15750 1 4 2.90444 0.830906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 CONFLICT:YOUNG - OLDER

Vrednost 6445 Frekvenca
1 VERY STRONG CONFLICTS 908
2 STRONG CONFLICTS 3943
3 NOT V. STR. CONFLICTS 6172
4 NO CONFLICTS 1746
0 NOT AVAILABLE 1564
7 NAP 1974
8 CANT CHOOSE 489
9 NA 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12769 1 4 2.68572 0.794513

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 SOCIAL POSITION:RESPOND

Vrednost 6544 Frekvenca
1 TOP 126
2 156
3 833
4 1805
5 4963
6 3107
7 2242
8 1580
9 691
10 BOTTOM 751
0 NAP 0
97 REFUSED 5
98 DONT KNOW 343
99 NA 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16254 1 10 5.88637 1.78719

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V66 STATUS:R S JOB-F S JOB

Vrednost 6643 Frekvenca
1 MUCH HIGHER THAN PAS 2250
2 HIGHER 4374
3 ABOUT EQUAL 3987
4 LOWER 1737
5 MUCH LOWER THAN PAS 561
7 I NEVER HAD A JOB 890
8 FATHER UNKNOWN,NO JOB,dk 706
0 1974
9 NA, DONT KNOW 530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14505 1 8 3.07411 1.84113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 TYPE OF WORK:FATHER DID

Vrednost 6742 Frekvenca
1 PROFESSIONAL & TECHN 1014
2 HIGHER ADMINISTRATOR 741
3 CLERICAL SECRETARY 1200
4 SALES ...MANAGER 965
5 SERVICE RESTAURANT 894
6 SKILLED WORKER 2798
7 SEMI-SKILLED WORKER 1415
8 UNSKILLED WORKER 2509
9 FARM FOR EXAMPLE: 2144
10 FATHER NEVER HAD JOB 993
11 NEVER KNEW FATHER 1608
12 158
98 DONT KNOW 1
99 NA 569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16439 1 12 6.69147 2.89138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V68 FATHER SELF-EMPLOYED?

Vrednost 6841 Frekvenca
1 SELF-EMPLOYED 2987
2 WORKED FOR SOMEONE ELSE 7913
0 ather nev h job,unknown,dead 5527
8 DONT KNOW 24
9 NA, cant choose 558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10900 1 2 1.72596 0.446048

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID

Vrednost 6940 Frekvenca
1 1226
2 109
3 2617
4 1259
5 1216
6 1473
7 755
8 2181
9 685
10 1346
11 739
12 130
13 121
0 2606
99 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13857 1 13 5.9803 3.04482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V70 R 1ST SELF-EMPLOYED?

Vrednost 7039 Frekvenca
1 SELF-EMPLOYED 577
2 WORKED FOR SOMEONE ELSE 10783
0 father nev h job 4980
9 NA 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11360 1 2 1.94921 0.219583

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW

Vrednost 7138 Frekvenca
1 PROFESSIONAL & TECHN. 1373
2 HIGHER ADMINISTRATOR 695
3 CLERICAL SECRETARY 2326
4 SALES ...MANAGER 969
5 SERVICE RESTAURANT 1037
6 SKILLED WORKER 1312
7 SEMI-SKILLED WORKER 849
8 UNSKILLED WORKER 1178
9 FARM FARMER 885
10 NEVER HAD A JOB 1302
11 OTHER 185
0 3943
98 DONT KNOW 0
99 NA 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12111 1 11 5.37206 2.95157

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V72 R SELF-EMPLOYED NOW?

Vrednost 7237 Frekvenca
1 SELF-EMPLOYED 1577
2 WORKED FOR SOMEONE ELSE 8509
0 father nev h job 5046
9 NA 1877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10086 1 2 1.84364 0.36321

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 HOURS WORKED WEEKLY

Vrednost 7336 Frekvenca
1 ONE HOUR 0
2 TWO HOURS 16
3 12
4 46
5 42
6 45
7 24
8 259
9 43
10 130
11 50
12 57
13 13
14 15
15 55
16 32
17 14
18 27
19 7
20 196
21 13
22 20
23 15
24 45
25 81
26 9
27 10
28 27
29 9
30 137
31 4
32 49
33 14
34 13
35 158
36 89
37 108
38 456
39 92
40 1755
41 38
42 219
43 89
44 85
45 403
46 56
47 31
48 190
49 15
50 429
51 2
52 29
53 3
54 10
55 121
56 29
57 4
58 11
59 1
60 283
61 1
62 3
63 1
64 7
65 45
66 2
68 4
70 70
71 1
72 15
74 1
75 20
76 1
78 2
80 58
81 1
82 2
83 1
84 6
85 4
86 1
88 1
89 7
90 14
91 1
95 2
96 1
0 NAV 10192
98 15
99 NA 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6507 2 96 38.282 15.4005

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V74 CURRENT EMPLOYM STATUS

Vrednost 7435 Frekvenca
1 UNEMPLOYED 350
2 EMPLOYED 7316
0 NOT AVAILABLE 3943
8 NOT IN LABOUR FORCE 5317
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7666 1 2 1.95434 0.208752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 RESP:OCCUPATION

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14765 1 9997 1592.48 2791.62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V76 RESP:INDUSTRY SECTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8425 1 9997 1030.77 2293.39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V77 RESP:SELF EMPLOYED

Vrednost 7732 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 930
2 SE WITH EMPLOYEES 155
3 28
4 FOR SOMEONE ELSE 8777
0 NAV 6673
9 NA 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9890 1 4 3.68372 0.901044

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 RESP:SUPERVISES OTHERS

Vrednost 7831 Frekvenca
1 SUPERVISES OTHERS 2595
2 DOES NOT SUPERVISE 5015
0 NAV 8896
7 REFUSED 1
8 DONT KNOW 2
9 NA 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7610 1 2 1.659 0.474076

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 PRIVATE VS PUBLIC SECT

Vrednost 7930 Frekvenca
1 WORKS FOR GOVERNMENT 3470
2 DOES NOT 4554
0 NOT AVAILABLE 8158
8 492
9 NA 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8024 1 2 1.56755 0.495447

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V80 REGION

Vrednost 8029 Frekvenca
1 1916
2 1228
3 1415
4 1262
5 1787
6 765
7 418
8 522
9 787
10 255
11 255
12 92
13 268
14 110
15 134
16 111
17 132
18 99
19 172
20 118
21 43
22 79
23 33
24 25
25 60
26 8
0 NAV 4915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12094 1 26 5.95386 5.04174

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V81 TRADE UNION MEMBERSHIP

Vrednost 8128 Frekvenca
1 MEMBER 3723
2 NOT MEMBER 8501
0 NOT AVAILABLE 4516
8 DONT KNOW 161
9 NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12224 1 2 1.69544 0.460242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V82 AGE

Vrednost 8227 Frekvenca
1 16 - 17 YEARS 167
2 18 - 24 YEARS 203
3 25 - 34 YEARS 202
4 35 - 44 YEARS 188
5 45 - 54 YEARS 159
6 55 - 64 YEARS 108
7 65 - 74 YEARS 0
8 75 AND MORE 0
16 39
17 52
18 90
19 223
20 202
21 260
22 275
23 330
24 312
25 307
26 334
27 362
28 343
29 379
30 405
31 391
32 364
33 381
34 415
35 377
36 366
37 364
38 355
39 364
40 385
41 309
42 295
43 287
44 272
45 317
46 305
47 276
48 270
49 251
50 269
51 262
52 252
53 261
54 215
55 262
56 249
57 280
58 269
59 243
60 244
61 238
62 279
63 224
64 248
65 227
66 181
67 169
68 143
69 110
70 91
71 101
72 78
73 102
74 66
75 84
76 68
77 59
78 72
79 62
80 45
81 41
82 35
83 23
84 18
85 20
86 17
87 24
88 9
89 8
90 7
91 2
99 NA, REFUSED 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16941 1 91 41.3019 18.258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V83 SEX

Vrednost 8326 Frekvenca
1 MALE 7959
2 FEMALE 9037
9 NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16996 1 2 1.53171 0.499008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V84 URBAN RURAL

Vrednost 8425 Frekvenca
1 4018
2 2473
3 2614
4 1300
5 796
6 709
7 330
8 494
9 124
10 122
0 NAV 3943
98 1
99 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12980 1 10 2.99214 2.10447

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V85 MARITAL STATUS

Vrednost 8524 Frekvenca
1 MARRIED 8236
2 WIDOWED 995
3 DIVORCED 807
4 SEPARATED 162
5 NEVER MARRIED 2724
0 NOT AVAILABLE 3943
9 NA, REFUSED 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12924 1 5 2.08256 1.62486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V86 HOUSEHOLD COMPOSITION

Vrednost 8623 Frekvenca
1 1 PERSON IN HH 1817
2 2 PERSONS 3006
3 3 PERSONS 2155
4 4 PERSONS 2331
5 5 PERSONS 972
6 6 PERSONS 683
7 7 PERSONS 950
8 8 PERSONS 71
9 9 PERSONS 28
10 10 PERSONS 4
11 11 PERSONS 2
12 12 PERSONS 3
15 15 PERSONS 1
17 17 PERSONS 1
0 NOT AVAILABLE 4970
99 NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12024 1 17 3.34132 1.82694

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V87 YEARS IN SCHOOL

Vrednost 8722 Frekvenca
0 NO FORMAL SCHOOLING 34
1 1 YEAR 8
2 14
3 43
4 88
5 77
6 520
7 284
8 2493
9 1140
10 1609
11 1419
12 1993
13 796
14 621
15 452
16 422
17 244
18 190
19 91
20 105
21 34
22 28
23 15
24 12
25 7
26 1
27 1
29 1
30 1
31 1
33 1
34 1
35 1
36 1
42 1
95 STILL AT SCHOOL 34
96 STILL COLL, UNIVERS 66
97 OTHER ANSWER 0
98 DONT KNOW 1
99 NA 4159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12849 0 96 11.5049 8.15084

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V88 EDUCATION CATEGORIES

Vrednost 8821 Frekvenca
1 377
2 2548
3 5803
4 1914
5 2809
6 904
7 1337
8 629
9 653
0 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16974 1 9 4.14016 1.94033

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V89 SPOUSE:YEARS IN SCHOOL

Vrednost 8920 Frekvenca
1 1 YEAR 2
2 2 YEARS 25
3 46
4 79
5 8
6 341
7 31
8 1342
9 148
10 473
11 681
12 1109
13 324
14 93
15 37
16 407
17 118
18 30
19 15
20 15
24 1
96 NO FORMAL SCHOOLING 20
0 NOT AVAILABLE 9177
97 DONT KNOW 15
98 NA 66
99 NOT APPLICABLE 2406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5345 1 96 10.8629 6.08637

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V90 SPOUSE:EDUCATION CATEG

Vrednost 9019 Frekvenca
1 58
2 1009
3 2500
4 628
5 1183
6 203
7 687
8 91
9 68
0 NAV 7539
97 5
98 92
99 2946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6427 1 9 3.94741 1.69096

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V91 TYPE OF HOUSING

Vrednost 9118 Frekvenca
1 OWN HOUSE OR BUYING 7464
2 RENT PRIVATE 2891
3 PUBLIC OR SUBSIDIZED 690
4 SUBTENANT 35
5 OTHER 174
0 NOT AVAILABLE 5581
8 DONT KNOW 1
9 NA, REFUSED 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11254 1 5 1.45068 0.757916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V92 FAMILY INCOME I

Vrednost 9217 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6872 100 500000 28178.9 30152.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V93 FAMILY INCOME II

Vrednost 9316 Frekvenca
1 189
2 414
3 672
4 764
5 843
6 936
7 1090
8 961
9 966
10 1145
11 783
12 614
13 619
14 390
15 436
16 226
17 204
18 179
19 126
20 178
21 5
22 1
0 NAV 3953
97 537
98 218
99 560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11741 1 22 8.84056 4.34282

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V94 RESP:EARNINGS I

Vrednost 9415 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8170 8 999990 19060.7 26714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V95 RESP:EARNINGS II

Vrednost 9514 Frekvenca
1 571
2 622
3 908
4 1044
5 1174
6 1114
7 1197
8 790
9 890
10 599
11 551
12 460
13 405
14 216
15 256
16 137
17 107
18 66
19 32
20 47
21 1
0 NAV 4746
97 259
98 73
99 744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11187 1 21 7.19103 4.0066

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V96 PARTY AFFILIATION

Vrednost 9613 Frekvenca
1 FAR LEFT 103
2 LEFT 3258
3 CENTER 1331
4 RIGHT 2615
5 FAR RIGHT 46
6 OTHER, NO SPECIFIC. 56
7 NO PARTY, PREFERENCE 1455
0 NOT AVAILABLE 7576
8 DONT KNOW 104
9 NO ANSWER 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8864 1 7 3.59014 1.75074

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V97 PARTY AFF COUNTRY SPEC

Vrednost 9712 Frekvenca
1 2265
2 2074
3 580
4 392
5 275
6 274
7 171
8 9
9 9
10 37
11 5
12 17
95 37
96 19
97 1256
0 NOT AVAILABLE 9214
98 104
99 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7420 1 97 19.1226 36.1003

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V98 RELIGION

Vrednost 9811 Frekvenca
10 CATHOLIC 5966
20 JEWISH 53
30 MOSLEM 16
40 BAPTIST 468
41 METHODIST 278
42 LUTHERAN 213
43 PRESBYTERIAN 777
44 CHURCH OF ENGLAND 998
45 URC 5
46 EPISCOPAL 33
47 142
48 176
49 PROT. NOT ELSEWHERE 1549
50 NO DENOM 77
51 HINDU 2
52 BUDDHISTS 9
53 SIKH 1
54 47
90 Other christ, non-christ 222
96 NONE 1951
0 NOT AVAILABLE 3943
99 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12983 10 96 37.3288 30.606

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V99 CHURCH ATTENDANCE

Vrednost 9910 Frekvenca
1 ONCE A WEEK 4353
2 1 - 3 TIMES A MONTH 2088
3 SEVERAL TIMES A YEAR 1497
4 1, 2 A YEAR 612
5 LESS FREQUENTLY 2255
6 NEVER 2754
0 NAP 3329
8 DK 12
9 NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13559 1 6 3.19102 1.98503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V100 SUBJECTIVE SOCIAL CLAS

Vrednost 1009 Frekvenca
1 LOWER CLASS 258
2 WORKING CLASS 3391
3 863
4 MIDDLE CLASS 4091
5 UPPER MIDDLE CLASS 1395
6 UPPER CLASS 161
0 NOT AVAILABLE 6549
8 DONT KNOW 138
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10159 1 6 3.34029 1.18925

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V101 SPOUSE:WORKING

Vrednost 1018 Frekvenca
1 yes 5247
2 no 3480
0 NOT AVAILABLE 8147
8 DK 1
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8727 1 2 1.39876 0.489672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V102 SPOUSE:OCCUPATION

Vrednost 1027 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6029 1 9997 2312.42 3083.48

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V103 SPOUSE:SELF EMPLOYED

Vrednost 1036 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 662
2 S E WITH EMPLOYEES 145
3 FOR SOMEONE ELSE 4764
0 NAV 8687
8 NA 54
9 NOT MARRIED 2697
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5571 1 3 2.73631 0.657186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V104 FATHER:OCCUPATION

Vrednost 1045 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13307 1 9997 1975.57 3014.66

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V105 VOTED LAST ELECTION

Vrednost 1054 Frekvenca
1 FAR LEFT 9
2 LEFT 2175
3 CENTER 419
4 RIGHT 2228
5 FAR RIGHT 13
6 OTHER, NO SPECIFIC. 46
7 NO PARTY; NO PREF. 37
0 NAV 11534
8 DONT KNOW 161
9 NA, REFUSED 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4927 1 7 3.07043 1.05402

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V106 LAST ELEC COUNTRY SPEC

Vrednost 1063 Frekvenca
1 1940
2 2074
3 316
4 313
5 39
6 32
7 37
8 26
9 3
10 60
11 13
12 12
95 44
96 39
0 NOT AVAILABLE 11513
97 262
98 161
99 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4948 1 96 3.63379 12.1011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V107 WEIGHT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17009 0.25 5.3865 1.00064 0.186094

Vrednosti spremenljivk od 0.25 do 5.3865

V108 SAMPLE FILTER

Vrednost 1081 Frekvenca
1 3074
2 279
3 2107
4 47
0 NAV 11502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5507 1 4 1.84147 0.974671

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme (2006). Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme - home page.
 2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2006). ISSP - The International Social Survey Programme.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

International Social Survey Programme. (2002). Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ISSP87. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/issp87/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002

SORODNE RAZISKAVE

ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije

ISSP16 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

ISSP15 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV

ISSP14 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

ISSP13 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III

ISSP12 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV

ISSP11 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje

ISSP10 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

ISSP09 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

ISSP08 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III

ISSP07 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

ISSP06 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV

ISSP05 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III

ISSP04 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

ISSP03 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

ISSP02 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III

ISSP01 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II

ISSP00 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

ISSP99 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

ISSP98 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

ISSP97 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

ISSP96 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

ISSP95 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

ISSP94 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

ISSP93 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

ISSP92 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

ISSP91 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I

ISSP_90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)

ISSP90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II

ISSP89 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

ISSP88 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

ISSP86 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

ISSP85 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si