Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB723
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zdravje, zdravstveno varstvo, zobozdravstvo, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač, posledice pitja alkohola, kajenje, pasivno kajenje, ozaveščenost o škodljivosti kajenja, darovanje krvi, darovanje organov, ukvarjanje s športom, koristi ukvarjanja s športom, fizična aktivnost, zdrava prehrana
Ključne besede ELSST:
ZDRAVJE, ZDRAVSTVENA STORITEV, DAROVANJE KRVI, DAROVANJE ORGANOV, ZOBOZDRAVSTVO

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - Splošno zdravstvo in počutje
DRUŽBA IN KULTURA - Prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
JAVNI ODNOS DO ZDRAVSTVA, VEDENJE IN PREPREČEVANJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem, ki se navezujejo na odnos do zdravstva, vedenja in preprečevanja: preventiva, oralno zdravje, navade glede alkohola in kajenja, darovanje organov in krvi, šport ter fizična aktivnost. V sklopu preventive odgovarjajo na vprašanja o preventivnih zdravniških pregledih, podajajo mnenje o tem kaj zajema zdravo prehranjevanje, o njihovi fizični aktivnosti in škodljivosti pasivnega kajenja. Sklop o oralnem zdravju respondente sprašuje o obiskovanju zobozdravnika, prehranjevalnih navadah, številu naravnih zob, protetiki ter njihovih težavah z zobmi. Nato so vprašani o njihovih navadah glede pitja alkohola, ceni alkoholnih pijač ter o zdravstvenih težavah, ki jih povzroča alkohol. Sklop o kajenju respondente sprašuje o njihovih kadilskih navadah, kajenju na delovnem mestu, njihovih poskusih prenehanja kajenja ter škodljivosti kajenja. V naslednjem sklopu odgovarjajo o njihovem poznavanju predpisov glede darovanja in presaditve človeških organov, če bi darovali svoje organe ali organe družinskih članov po smrti, če so kadarkoli darovali kri ter če so danes transfuzije varnejše kot pred 10-imi leti. Zadnji sklop o fizični aktivnosti respondente sprašuje kako pogosto, kje in zakaj se ukvarjajo s športom, kakšni so razlogi, da se ne ukvarjajo pogosteje ter če so člani športnega društva. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenem položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Belgija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Bolgarija: 02. oktober 2009 - 12. oktober 2009, Ciper: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Češka: 02. oktober 2009 - 15. oktober 2009, Danska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Estonija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Finska: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Francija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Grčija: 03. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Hrvaška: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Irska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Italija: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Latvija: 03. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Litva: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Luksemburg: 05. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Madžarska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Makedonija: 02. oktober 2009 - 12. oktober 2009, Malta: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Nemčija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Nizozemska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Poljska: 03. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Portugalska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Romunija: 02. oktober 2009 - 15. oktober 2009, Severna Irska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Slovaška: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Slovenija: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Španija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Švedska: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Turčija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Turško-ciprska skupnost: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Velika Britanija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: The Gallup Organisation, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Paris

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: KADEM, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11140.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11140.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11140.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA4977: Eurobarometer 72.3 (Oct 2009) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 452
  • število enot: 30292

Verzija: 2.0.0, doi:10.4232/1.11140

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4977 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 4977 do 4977

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4977 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 4977 do 4977

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.0 (2012-02-03) 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1452 Frekvenca
4977 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 4977 do 4977

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2451 Frekvenca
4977 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 4977 do 4977

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3450 Frekvenca
2.0.0 (2012-02-03) 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4449 Frekvenca
723 Eurobarometer 72.3 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 723 do 723

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 1000001 33001000 17100962.366 9513771.936

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 33001000

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6447 Frekvenca
1 France 1000
2 Belgium 1001
3 The Netherlands 1007
4 Germany West 1004
5 Italy 1032
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1040
8 Ireland 1008
9 Great Britain 1049
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1003
13 Portugal 1031
14 Germany East 546
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1017
17 Sweden 1012
18 Austria 1005
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1066
21 Estonia 1011
22 Hungary 1044
23 Latvia 1018
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1006
28 Slovenia 1031
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1010
31 Turkey 1004
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7446 Frekvenca
AT 1005
BE 1001
BG 1000
CY 503
CY-TCC 500
CZ 1066
DE-E 546
DE-W 1004
DK 1040
EE 1011
ES 1003
FI 1017
FR 1000
GB-GBN 1049
GB-NIR 305
GR 1000
HR 1000
HU 1044
IE 1008
IT 1032
LT 1026
LU 513
LV 1018
MK 1000
MT 500
NL 1007
PL 1000
PT 1031
RO 1010
SE 1012
SI 1031
SK 1006
TR 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0.327 4.584 1 0.332

Vrednosti spremenljivk od 0.3273 do 4.5839

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9444 Frekvenca
0 Other 28938
1 United Kingdom 1354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 2.483 0.0447 0.242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.48339

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11442 Frekvenca
0 Other 28742
1 Germany 1550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 5.535 0.0512 0.256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.535184

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13440 Frekvenca
0 Other 24735
1 EU6 5557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 7.451 0.183 0.511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.450503

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15438 Frekvenca
0 Other 21333
1 EU9 8959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 8.944 0.296 0.684

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.944221

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17436 Frekvenca
0 Other 20333
1 EU10 9959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 9.582 0.329 0.731

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.581777

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19434 Frekvenca
0 Other 18299
1 EU12 11993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 9.642 0.396 0.769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.641573

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21432 Frekvenca
0 Other 17753
1 EU12+ 12539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 9.609 0.414 0.773

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.609284

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23430 Frekvenca
0 Other 27258
1 EU NMS 3 3034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 4.266 0.1 0.335

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.265711

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25428 Frekvenca
0 Other 14719
1 EU15 15573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 11.221 0.514 0.892

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.221454

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27426 Frekvenca
0 Other 21087
1 EU NMS 10 9205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 11.313 0.304 0.963

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.312809

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29424 Frekvenca
0 Other 5514
1 EU25 24778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 14.951 0.818 1.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.951141

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31422 Frekvenca
0 Other 26278
1 AC/CC 4014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 6.974 0.133 0.509

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.974022

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 33420 Frekvenca
0 Other 1500
1 EU27 + TR + HR 28792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 14.324 0.95 1.201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.324227

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 35418 Frekvenca
0 Other 28282
1 AC (BG RO) 2010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 2.233 0.0664 0.283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.233165

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 37416 Frekvenca
0 Other 28288
1 CC (TR HR) 2004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 5.013 0.0662 0.35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.012651

v39 NATION GROUP EU27

Vrednost 39414 Frekvenca
0 Other 3504
1 EU27 26788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 15.177 0.884 1.19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.177375

v41 NATION GROUP EU27 + HR

Vrednost 41412 Frekvenca
0 Other 2504
1 EU27 + HR 27788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W23 WEIGHT EU27 + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 15.6 0.917 1.218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.600177

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 43410 Frekvenca
0 Other 19077
1 EU NMS 12 11215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 9.847 0.37 0.922

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.846614

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 45408 Frekvenca
0 Other 1000
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 14.568 0.967 1.221

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.568477

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 47406 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 14.768 0.983 1.236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.768233

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 49404 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v50 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0.00618 15.011 1 1.256

Vrednosti spremenljivk od 0.006181 do 15.011464

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2007

Vrednost 51402 Frekvenca
0 Other 16702
1 NON EURO ZONE 2007 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W28 WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 8.574 0.449 1.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.57369

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 53400 Frekvenca
0 Other 15085
1 EURO ZONE 2009 15207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 13.284 0.502 0.971

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.284339

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 55398 Frekvenca
0 Other 18711
1 NON EURO ZONE 2009 11581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 0 7.589 0.382 0.906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.589199

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0 94.902 230497.625 15354.786 19282.813

Vrednosti spremenljivk od 94.901703 do 230497.625

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 58395 Frekvenca
0 Not mentioned 29320
1 Mentioned 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 59394 Frekvenca
0 Not mentioned 29243
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 60393 Frekvenca
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 61392 Frekvenca
0 Not mentioned 29289
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 62391 Frekvenca
0 Not mentioned 29296
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 63390 Frekvenca
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 64389 Frekvenca
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 65388 Frekvenca
0 Not mentioned 29177
1 Mentioned 1115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 66387 Frekvenca
0 Not mentioned 29963
1 Mentioned 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 67386 Frekvenca
0 Not mentioned 29279
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 68385 Frekvenca
0 Not mentioned 29158
1 Mentioned 1134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 69384 Frekvenca
0 Not mentioned 28940
1 Mentioned 1352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 70383 Frekvenca
0 Not mentioned 29281
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 71382 Frekvenca
0 Not mentioned 29291
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 72381 Frekvenca
0 Not mentioned 29266
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 73380 Frekvenca
0 Not mentioned 29695
1 Mentioned 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 74379 Frekvenca
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 75378 Frekvenca
0 Not mentioned 29282
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 76377 Frekvenca
0 Not mentioned 29241
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 77376 Frekvenca
0 Not mentioned 29278
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 78375 Frekvenca
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 79374 Frekvenca
0 Not mentioned 29800
1 Mentioned 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 80373 Frekvenca
0 Not mentioned 29243
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 81372 Frekvenca
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 82371 Frekvenca
0 Not mentioned 29261
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 83370 Frekvenca
0 Not mentioned 29272
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 84369 Frekvenca
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 85368 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1004
9 Inap. (not 31 in V6) 29288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 29288

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 86367 Frekvenca
0 Not mentioned 12
1 Mentioned 988
9 Inap. (not 32 in V6) 29292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29292

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 87366 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 88365 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 34 in V6) 29292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29292

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 89364 Frekvenca
0 Not mentioned 30182
1 Mentioned 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY DK

Vrednost 90363 Frekvenca
0 Not mentioned 30290
1 Mentioned 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA1 HEALTH CHECK-UPS: DENTAL CHECK-UP

Vrednost 91362 Frekvenca
1 Yes, own initiative 13604
2 Yes, doctor's initiative 1378
3 Yes, screening programme 1495
4 No 10267
5 DK 44
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26744 3548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA1 HEALTH CHECK-UPS: X-RAY / SCAN

Vrednost 92361 Frekvenca
1 Yes, own initiative 3342
2 Yes, doctor's initiative 6269
3 Yes, screening programme 1245
4 No 15868
5 DK 64
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26724 3568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA1 HEALTH CHECK-UPS: EYE TEST

Vrednost 93360 Frekvenca
1 Yes, own initiative 6724
2 Yes, doctor's initiative 2447
3 Yes, screening programme 1080
4 No 16474
5 DK 63
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26725 3567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA1 HEALTH CHECK-UPS: CHOLESTEROL TEST

Vrednost 94359 Frekvenca
1 Yes, own initiative 3874
2 Yes, doctor's initiative 5441
3 Yes, screening programme 1363
4 No 15989
5 DK 121
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26667 3625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA1 HEALTH CHECK-UPS: HEART CHECK-UP

Vrednost 95358 Frekvenca
1 Yes, own initiative 2567
2 Yes, doctor's initiative 4751
3 Yes, screening programme 1172
4 No 18228
5 DK 70
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26718 3574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA1 HEALTH CHECK-UPS: HEARING TEST

Vrednost 96357 Frekvenca
1 Yes, own initiative 1588
2 Yes, doctor's initiative 1542
3 Yes, screening programme 879
4 No 22683
5 DK 96
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26692 3600

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA1 HEALTH CHECK-UPS: BLOOD PRESSURE TEST

Vrednost 97356 Frekvenca
1 Yes, own initiative 7494
2 Yes, doctor's initiative 8514
3 Yes, screening programme 1883
4 No 8825
5 DK 72
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26716 3576

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA1 HEALTH CHECK-UPS: COLORECTAL CANCER TEST

Vrednost 98355 Frekvenca
1 Yes, own initiative 690
2 Yes, doctor's initiative 1087
3 Yes, screening programme 499
4 No 24298
5 DK 214
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 3718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA1 HEALTH CHECK-UPS: PROSTATE TEST (PSA)

Vrednost 99354 Frekvenca
1 Yes, own initiative 598
2 Yes, doctor's initiative 899
3 Yes, screening programme 311
4 No 9951
5 DK 99
9 Inap. (not 1 in V330) 14930
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11759 18533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA1 HEALTH CHECK-UPS: OTHER CANCER TEST

Vrednost 100353 Frekvenca
1 Yes, own initiative 1297
2 Yes, doctor's initiative 1509
3 Yes, screening programme 921
4 No 22871
5 DK 190
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26598 3694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA2 BLOOD PRESSURE - LAST MEASUREMENT

Vrednost 101352 Frekvenca
1 Within the past 12 months 19254
2 1 - 5 years ago 5036
3 Not within the past 5 years/never 1595
4 DK/Do not remember 903
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25885 4407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v102 QA3 HEALTH DIET: VARIETY/BALANCED FOOD

Vrednost 102351 Frekvenca
0 Not mentioned 12576
1 Mentioned 14212
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH FATTY FOOD

Vrednost 103350 Frekvenca
0 Not mentioned 14196
1 Mentioned 12592
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH SUGARY FOOD

Vrednost 104349 Frekvenca
0 Not mentioned 19247
1 Mentioned 7541
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH SALT

Vrednost 105348 Frekvenca
0 Not mentioned 20356
1 Mentioned 6432
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA3 HEALTH DIET: MORE FRUIT/VEGETABLES

Vrednost 106347 Frekvenca
0 Not mentioned 8746
1 Mentioned 18042
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA3 HEALTH DIET: LESS FRUIT/VEGETABLES

Vrednost 107346 Frekvenca
0 Not mentioned 25705
1 Mentioned 1083
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA3 HEALTH DIET: MORE CARBOHYDRATES

Vrednost 108345 Frekvenca
0 Not mentioned 24669
1 Mentioned 2119
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA3 HEALTH DIET: LESS CARBOHYDRATES

Vrednost 109344 Frekvenca
0 Not mentioned 23910
1 Mentioned 2878
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA3 HEALTH DIET: MORE MEAT

Vrednost 110343 Frekvenca
0 Not mentioned 25222
1 Mentioned 1566
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA3 HEALTH DIET: LESS MEAT

Vrednost 111342 Frekvenca
0 Not mentioned 21552
1 Mentioned 5236
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA3 HEALTH DIET: MORE FISH

Vrednost 112341 Frekvenca
0 Not mentioned 18321
1 Mentioned 8467
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA3 HEALTH DIET: LESS FISH

Vrednost 113340 Frekvenca
0 Not mentioned 26304
1 Mentioned 484
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MANY CALORIES

Vrednost 114339 Frekvenca
0 Not mentioned 21463
1 Mentioned 5325
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA3 HEALTH DIET: AVOID FOOD W ADDITIVES

Vrednost 115338 Frekvenca
0 Not mentioned 22775
1 Mentioned 4013
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA3 HEALTH DIET: ORGANIC FOOD

Vrednost 116337 Frekvenca
0 Not mentioned 23417
1 Mentioned 3371
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA3 HEALTH DIET: OTHER FOOD

Vrednost 117336 Frekvenca
0 Not mentioned 23811
1 Mentioned 2977
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA3 HEALTH DIET: DK

Vrednost 118335 Frekvenca
0 Not mentioned 26398
1 Mentioned 390
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: AT WORK

Vrednost 119334 Frekvenca
1 A lot 5328
2 Some 4706
3 Little 3394
4 None 11434
5 DK 1926
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24862 5430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: MOVING

Vrednost 120333 Frekvenca
1 A lot 7511
2 Some 10251
3 Little 6197
4 None 2747
5 DK 82
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26706 3586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: AT HOME

Vrednost 121332 Frekvenca
1 A lot 8652
2 Some 9991
3 Little 5410
4 None 2679
5 DK 56
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26732 3560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: RECREATION

Vrednost 122331 Frekvenca
1 A lot 4440
2 Some 6376
3 Little 5153
4 None 10669
5 DK 150
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26638 3654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v123 QA5 PASSIVE SMOKING - CONSEQUENCES

Vrednost 123330 Frekvenca
1 Is harmless 848
2 Can cause discomfort 5632
3 Can cause some health problems 9220
4 Can cause serious illnesses 10306
5 It depends (SPONT.) 517
6 DK 265
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26523 3769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v124 QB1 DENTIST VISIT - LAST TIME

Vrednost 124329 Frekvenca
1 Less than 1 year ago 16609
2 1 to less than 2 years ago 5763
3 2 to less than 5 years ago 3768
4 5 or more years ago 3195
5 Never 738
6 DK 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30073 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v125 QB2 DENTIST VISITS - PAST 12 MONTHS

Vrednost 125328 Frekvenca
1 Once 6645
50 50 times 1
97 Refusal 21
98 DK 182
99 Inap. (not 1 in V124) 13683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16406 13886 1 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

v126 QB2 DENTIST VISITS - PAST 12 MONTHS (REC)

Vrednost 126327 Frekvenca
1 Once 6645
2 2 times 5330
3 3 times 1869
4 4 times or more 2562
7 Refusal 21
8 DK 182
9 Inap. (not 1 in V124) 13683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16406 13886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v127 QB3 DENTIST VISIT - REASON

Vrednost 127326 Frekvenca
1 Check-up, examination or cleaning 8022
2 Routine treatment 5105
3 Emergency treatment 3404
7 Refusal (SPONT.) 23
8 DK 55
9 Inap. (not 1 in V124) 13683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16531 13761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QB4 DENTIST VISIT - REASON WHY NOT

Vrednost 128325 Frekvenca
1 Too expensive 1218
2 Don't want to spend money 208
3 Afraid or don't like 643
4 Too busy 368
5 Problem is not serious enough 2626
6 Office too far away 74
7 No or false teeth 1497
8 Physical problems 86
9 Other (SPONT.) 633
97 Refusal (SPONT.) 53
98 DK 295
99 Inap. (not 3 to 5 in V124) 22591
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7353 22939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v129 QB5 DENTIST - WITHIN 30 MIN DISTANCE

Vrednost 129324 Frekvenca
1 Yes 26483
2 No 3295
3 DK 514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29778 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v130 QB6 DENTIST - ACCESS IF NEEDED

Vrednost 130323 Frekvenca
1 Yes 27863
2 No 1846
3 DK 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29709 583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v131 QB7 DENTAL CARE - FACILITY IN GENERAL

Vrednost 131322 Frekvenca
1 Dentist's office or private clinic 23723
2 Hospital primary care clinic 1490
3 School/university dental clinic 321
4 Clinic run by city or government 4037
5 Other (SPONT.) 240
6 DK 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29811 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v132 QB8 EATING/DRINKING - OCCASIONS PER DAY

Vrednost 132321 Frekvenca
1 Once 192
50 50 times 10
97 Refusal 100
98 DK 1138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29054 1238 1 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

v133 QB8 EATING/DRINKING - OCCASIONS PER DAY (REC)

Vrednost 133320 Frekvenca
1 Less than 3 times 1592
2 3 times 7081
3 4 times 6071
4 5 times 5563
5 6 times or more 8747
7 Refusal 100
8 DK 1138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29054 1238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v134 QB9 EATING/DRINKING FREQ: FRESH FRUIT

Vrednost 134319 Frekvenca
1 Often 18878
2 From time to time 8228
3 Rarely 2785
4 Never 375
5 DK 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30266 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v135 QB9 EATING/DRINKING FREQ: CAKES

Vrednost 135318 Frekvenca
1 Often 5324
2 From time to time 11638
3 Rarely 10841
4 Never 2465
5 DK 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30268 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v136 QB9 EATING/DRINKING FREQ: SWEET

Vrednost 136317 Frekvenca
1 Often 4601
2 From time to time 10467
3 Rarely 11737
4 Never 3449
5 DK 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30254 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v137 QB9 EATING/DRINKING FREQ: SOFT DRINKS

Vrednost 137316 Frekvenca
1 Often 6016
2 From time to time 7603
3 Rarely 8862
4 Never 7768
5 DK 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30249 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v138 QB9 EATING/DRINKING FREQ: JAM OR HONEY

Vrednost 138315 Frekvenca
1 Often 6300
2 From time to time 9989
3 Rarely 9272
4 Never 4686
5 DK 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30247 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QB9 EATING/DRINKING FREQ: CHEWING GUM W SUGAR

Vrednost 139314 Frekvenca
1 Often 2325
2 From time to time 3323
3 Rarely 5528
4 Never 19033
5 DK 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30209 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v140 QB10 DENTAL HEALTH - NATURAL TEETH

Vrednost 140313 Frekvenca
1 All 11112
2 20 or more natural teeth, but not all 9638
3 10 to 19 natural teeth 4136
4 1 to 9 natural teeth 2521
5 No natural teeth 2485
7 Refusal (SPONT.) 186
8 DK 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29892 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v141 QB11 DENTAL HEALTH - REMOVABLE DENTURE

Vrednost 141312 Frekvenca
1 Yes 6533
2 No 12181
7 Refusal (SPONT.) 236
8 DK 230
9 Inap. (1 in V140) 11112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18714 11578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v142 QB12 DENTAL HEALTH - REMOVABLE DENTURE PERIOD

Vrednost 142311 Frekvenca
1 1 to 2 years ago 1505
2 3 to 4 years ago 1440
3 5 to 9 years ago 1697
4 10 years ago and over 1792
7 Refusal (SPONT.) 22
8 DK 77
9 Inap. (not 1 in V141) 23759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6434 23858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: EATING FOOD

Vrednost 143310 Frekvenca
1 Often 1408
2 From time to time 3853
3 Rarely 5618
4 Never 19331
5 DK 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30210 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v144 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: BITING FOOD

Vrednost 144309 Frekvenca
1 Often 1497
2 From time to time 3453
3 Rarely 5163
4 Never 20091
5 DK 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30204 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v145 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: TOOTHACHE

Vrednost 145308 Frekvenca
1 Often 1167
2 From time to time 4149
3 Rarely 6954
4 Never 17926
5 DK 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30196 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: FELT TENSE

Vrednost 146307 Frekvenca
1 Often 839
2 From time to time 2679
3 Rarely 4028
4 Never 22529
5 DK 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30075 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: FELT EMBARRASSED

Vrednost 147306 Frekvenca
1 Often 737
2 From time to time 1676
3 Rarely 2544
4 Never 25112
5 DK 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30069 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: AVOIDED CONVERSATION

Vrednost 148305 Frekvenca
1 Often 422
2 From time to time 1035
3 Rarely 1854
4 Never 26784
5 DK 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30095 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: REDUCED SOC ACTIVITY

Vrednost 149304 Frekvenca
1 Often 304
2 From time to time 806
3 Rarely 1498
4 Never 27457
5 DK 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30065 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QC1A DRINKING ALCOHOL - PAST 12 MONTHS

Vrednost 150303 Frekvenca
1 Yes 20597
2 No 6131
3 DK/Refusal 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26728 3564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v151 QC1B DRINKING ALCOHOL - 5 OR MORE DRINKS

Vrednost 151302 Frekvenca
1 Several times a week 1934
2 Once a week 2997
3 Once a month 3193
4 Less than once a month 4992
5 Never 7372
6 DK/Refusal 109
9 Inap. (not 1 in V150) 6191
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20488 9804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v152 QC1C DRINKING ALCOHOL - LAST 30 DAYS

Vrednost 152301 Frekvenca
1 Yes 17750
2 No 2806
3 DK/Refusal 41
9 Inap. (not 1 in V150) 6191
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20556 9736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v153 QC2 DRINKING ALCOHOL - FREQ LAST 30 DAYS

Vrednost 153300 Frekvenca
1 Daily 2155
2 4 - 5 times a week 1469
3 2 - 3 times a week 3651
4 Once a week 4651
5 2 - 3 times a month 3297
6 Once 2422
7 Don't remember/Refusal (SPONT.) 105
9 Inap. (not 1 in V152) 9038
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17645 12647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v154 QC3 DRINKING ALCOHOL - N OF DRINKS USUALLY

Vrednost 154299 Frekvenca
1 Less than 1 drink 2141
2 1 - 2 drinks 10116
3 3 - 4 drinks 3458
4 5 - 6 drinks 1140
5 7 - 9 drinks 332
6 10 drinks or more 244
7 It depends (SPONT.) 258
8 DK/ Refusal 61
9 Inap. (not 1 in V152) 9038
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17689 12603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v155 QC4 ALCOHOL PRICE - DISCOURAGE YOUNG DRINKERS

Vrednost 155298 Frekvenca
1 Yes, definitely 3246
2 Yes, probably 6452
3 No, probably not 9068
4 No, definitely not 6871
5 DK 1151
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25637 4655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v156 QC5A ALCOHOL PRICE INCREASE - BUY LESS

Vrednost 156297 Frekvenca
1 Yes, definitely 2788
2 Yes, probably 5066
3 No, probably not 7379
4 No, definitely not 6703
5 Do not drink/buy alcoholic beverages (SPONT.) 4282
6 DK/Refusal 570
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26218 4074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v157 QC5B ALCOHOL PRICE DECREASE - BUY MORE

Vrednost 157296 Frekvenca
1 Yes, definitely 1072
2 Yes, probably 2670
3 No, probably not 8493
4 No, definitely not 9901
5 Do not drink/buy alcoholic beverages (SPONT.) 4125
6 DK/Refusal 527
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26261 4031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v158 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS

Vrednost 158295 Frekvenca
0 0,00 g/l 3279
5 5 g/l 111
9 DK 9560
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504 0 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v159 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS (REC)

Vrednost 159294 Frekvenca
0 00,00 g/l 3279
1 From 0,01 - 0,59 g/l 11561
2 From 0,60 - 1,00 g/l 1232
3 More than 1,00 g/l 1156
8 DK 9560
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

v160 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS - CORRECT

Vrednost 160293 Frekvenca
1 Correct answer 8807
2 Wrong answer 8421
8 DK 9560
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26788 3504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v161 QC7 NOT DRIVE IF ALCOHOL DRINKS IN 2 HRS

Vrednost 161292 Frekvenca
0 None 5662
1 5262
2 5832
3 2158
4 678
5 284
6 137
7 28
8 87
9 16
10 35
11 1
12 78
15 14
16 5
18 2
20 10
21 1
24 68
25 1
29 1
30 30 drinks 4
98 It depends 1321
99 DK 5103
999 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21685 8607

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

v162 QC7 NOT DRIVE IF ALCOHOL DRINKS IN 2 HRS (REC)

Vrednost 162291 Frekvenca
0 None 5662
1 1 alcoholic drink 5262
2 2 alcoholic drinks 5832
3 3 alcoholic drinks 2158
4 4 alcoholic drinks 678
5 5 alcoholic drinks and more 772
6 It depends 1321
8 DK 5103
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21685 8607

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v163 QC8A LEGAL BAC FOR YOUNG CAR DRIVERS - LIMIT

Vrednost 163290 Frekvenca
1 Totally agree 14030
2 Tend to agree 5211
3 Tend to disagree 2312
4 Totally disagree 3690
5 DK 1545
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25243 5049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QC8 DRIVING A CAR - FREQUENCY

Vrednost 164289 Frekvenca
1 At least once a week 14933
2 At least once a month 1008
3 At least once a year 341
4 Less often 1037
5 Do not drive (SPONT.) 9413
6 DK 56
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26732 3560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v165 QC9 ALCOHOL POLICY: POLICE CHECKS ON ROADS

Vrednost 165288 Frekvenca
1 Totally agree 14424
2 Tend to agree 8221
3 Tend to disagree 2519
4 Totally disagree 1046
5 DK 578
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26210 4082

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QC9 ALCOHOL POLICY: BAN ADVERTISING TO YOUNG

Vrednost 166287 Frekvenca
1 Totally agree 14761
2 Tend to agree 6658
3 Tend to disagree 3039
4 Totally disagree 1566
5 DK 764
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26024 4268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QC9 ALCOHOL POLICY: BAN SELLING TO YOUNG

Vrednost 167286 Frekvenca
1 Totally agree 19275
2 Tend to agree 4986
3 Tend to disagree 1479
4 Totally disagree 638
5 DK 410
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26378 3914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QC10A ALCOHOL POLICY - WARNINGS ON BOTTLES

Vrednost 168285 Frekvenca
1 Totally agree 13862
2 Tend to agree 7071
3 Tend to disagree 3176
4 Totally disagree 2100
5 DK 579
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26209 4083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v169 QC10B ALCOHOL POLICY - WARNINGS ON ADVERTS

Vrednost 169284 Frekvenca
1 Totally agree 14502
2 Tend to agree 7302
3 Tend to disagree 2688
4 Totally disagree 1724
5 DK 572
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26216 4076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QC11 ALCOHOL RELATED HARM - RESPONSIBILITY

Vrednost 170283 Frekvenca
1 Individuals are responsible 14799
2 Public authorities have to intervene 10997
3 DK 992
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25796 4496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v171 QC12 ALCOHOL RISKS: LIVER DISEASES

Vrednost 171282 Frekvenca
1 Totally agree 20769
2 Tend to agree 5271
3 Tend to disagree 362
4 Totally disagree 69
5 DK 317
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26471 3821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QC12 ALCOHOL RISKS: HEART DISEASES

Vrednost 172281 Frekvenca
1 Totally agree 15014
2 Tend to agree 8134
3 Tend to disagree 2024
4 Totally disagree 421
5 DK 1195
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25593 4699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QC12 ALCOHOL RISKS: CANCERS

Vrednost 173280 Frekvenca
1 Totally agree 10242
2 Tend to agree 7946
3 Tend to disagree 4185
4 Totally disagree 1447
5 DK 2968
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23820 6472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v174 QC12 ALCOHOL RISKS: ASTHMA

Vrednost 174279 Frekvenca
1 Totally agree 5765
2 Tend to agree 5875
3 Tend to disagree 6652
4 Totally disagree 3592
5 DK 4904
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21884 8408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v175 QC12 ALCOHOL RISKS: DEPRESSION

Vrednost 175278 Frekvenca
1 Totally agree 14130
2 Tend to agree 8590
3 Tend to disagree 1965
4 Totally disagree 769
5 DK 1334
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25454 4838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v176 QC12 ALCOHOL RISKS: BIRTH DEFECTS

Vrednost 176277 Frekvenca
1 Totally agree 14613
2 Tend to agree 7496
3 Tend to disagree 1779
4 Totally disagree 881
5 DK 2019
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24769 5523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v177 QC13 ALCOHOL PROBL: MARITAL DIFFICULTIES

Vrednost 177276 Frekvenca
1 Totally agree 19359
2 Tend to agree 6203
3 Tend to disagree 654
4 Totally disagree 173
5 DK 399
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26389 3903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v178 QC13 ALCOHOL PROBL: PRODUCTIVITY AT WORK

Vrednost 178275 Frekvenca
1 Totally agree 19050
2 Tend to agree 6464
3 Tend to disagree 764
4 Totally disagree 164
5 DK 346
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26442 3850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v179 QC13 ALCOHOL PROBL: UNDERPERFORM AT SCHOOL

Vrednost 179274 Frekvenca
1 Totally agree 19375
2 Tend to agree 6162
3 Tend to disagree 617
4 Totally disagree 153
5 DK 481
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26307 3985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v180 QC13 ALCOHOL PROBL: STREET VIOLENCE

Vrednost 180273 Frekvenca
1 Totally agree 21081
2 Tend to agree 4922
3 Tend to disagree 483
4 Totally disagree 100
5 DK 202
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26586 3706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v181 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 181272 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2917
2 Student 2360
3 Unemployed, temporarily not working 2218
4 Retired, unable to work 8641
5 Farmer 398
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 413
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 903
9 Business proprietors, etc. 521
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 656
11 General management, etc. 279
12 Middle management, etc. 1636
13 Employed position, at desk 2429
14 Employed position, travelling 962
15 Employed position, service job 1961
16 Supervisor 240
17 Skilled manual worker 2754
18 Unskilled manual worker, etc. 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30292 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v182 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 182271 Frekvenca
1 Farmer 488
2 Fisherman 13
3 Professional (lawyer, etc.) 95
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 326
5 Business proprietors, etc. 165
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 354
7 General management, etc. 249
8 Middle management, etc. 1108
9 Employed position, at desk 1699
10 Employed position, travelling 583
11 Employed position, service job 1521
12 Supervisor 310
13 Skilled manual worker 3491
14 Unskilled manual worker, etc. 2162
15 Never did any paid work 3571
0 NA 1
99 Inap. (not 1 to 4 in V181) 14156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16135 14157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v183 QD1 SMOKING TOBACCO - RESPONDENT SITUATION

Vrednost 183270 Frekvenca
1 Smoke at present time 8785
2 Used to smoke but stopped 6387
3 Never smoked 15081
4 DK 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30253 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v184 QD2 SMOKING RELATED EXPERIENCE: WATER PIPE

Vrednost 184269 Frekvenca