Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB723
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zdravje, zdravstveno varstvo, zobozdravstvo, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač, posledice pitja alkohola, kajenje, pasivno kajenje, ozaveščenost o škodljivosti kajenja, darovanje krvi, darovanje organov, ukvarjanje s športom, koristi ukvarjanja s športom, fizična aktivnost, zdrava prehrana

Keywords ELSST:
ZDRAVJE, ZDRAVSTVENE STORITVE, DAROVANJE KRVI, DAROVANJE ORGANOV, ZOBOZDRAVSTVO

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Splošno zdravstvo in počutje
DRUŽBA IN KULTURA - Prosti čas, turizem in šport
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
JAVNI ODNOS DO ZDRAVSTVA, VEDENJE IN PREPREČEVANJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem, ki se navezujejo na odnos do zdravstva, vedenja in preprečevanja: preventiva, oralno zdravje, navade glede alkohola in kajenja, darovanje organov in krvi, šport ter fizična aktivnost. V sklopu preventive odgovarjajo na vprašanja o preventivnih zdravniških pregledih, podajajo mnenje o tem kaj zajema zdravo prehranjevanje, o njihovi fizični aktivnosti in škodljivosti pasivnega kajenja. Sklop o oralnem zdravju respondente sprašuje o obiskovanju zobozdravnika, prehranjevalnih navadah, številu naravnih zob, protetiki ter njihovih težavah z zobmi. Nato so vprašani o njihovih navadah glede pitja alkohola, ceni alkoholnih pijač ter o zdravstvenih težavah, ki jih povzroča alkohol. Sklop o kajenju respondente sprašuje o njihovih kadilskih navadah, kajenju na delovnem mestu, njihovih poskusih prenehanja kajenja ter škodljivosti kajenja. V naslednjem sklopu odgovarjajo o njihovem poznavanju predpisov glede darovanja in presaditve človeških organov, če bi darovali svoje organe ali organe družinskih članov po smrti, če so kadarkoli darovali kri ter če so danes transfuzije varnejše kot pred 10-imi leti. Zadnji sklop o fizični aktivnosti respondente sprašuje kako pogosto, kje in zakaj se ukvarjajo s športom, kakšni so razlogi, da se ne ukvarjajo pogosteje ter če so člani športnega društva. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenem položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Belgija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Bolgarija: 02. oktober 2009 - 12. oktober 2009, Ciper: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Češka: 02. oktober 2009 - 15. oktober 2009, Danska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Estonija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Finska: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Francija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Grčija: 03. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Hrvaška: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Irska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Italija: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Latvija: 03. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Litva: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Luksemburg: 05. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Madžarska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Makedonija: 02. oktober 2009 - 12. oktober 2009, Malta: 02. oktober 2009 - 17. oktober 2009, Nemčija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Nizozemska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Poljska: 03. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Portugalska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Romunija: 02. oktober 2009 - 15. oktober 2009, Severna Irska: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Slovaška: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Slovenija: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Španija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Švedska: 02. oktober 2009 - 19. oktober 2009, Turčija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009, Turško-ciprska skupnost: 02. oktober 2009 - 16. oktober 2009, Velika Britanija: 02. oktober 2009 - 18. oktober 2009
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: The Gallup Organisation, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Paris

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: KADEM, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11140.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11140.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11140.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11140.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA4977: Eurobarometer 72.3 (Oct 2009) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 452
  • number of units: 30292

Version: 2.0.0, doi:10.4232/1.11140

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4977 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 4977 to 4977

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4977 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 4977 to 4977

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.0 (2012-02-03) 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1452 Frequency
4977 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 4977 to 4977

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2451 Frequency
4977 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 4977 to 4977

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3450 Frequency
2.0.0 (2012-02-03) 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4449 Frequency
723 Eurobarometer 72.3 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 723 to 723

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 1000001 33001000 17100962.366 9513771.936

Valid range from 1000001 to 33001000

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6447 Frequency
1 France 1000
2 Belgium 1001
3 The Netherlands 1007
4 Germany West 1004
5 Italy 1032
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1040
8 Ireland 1008
9 Great Britain 1049
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1003
13 Portugal 1031
14 Germany East 546
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1017
17 Sweden 1012
18 Austria 1005
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1066
21 Estonia 1011
22 Hungary 1044
23 Latvia 1018
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1006
28 Slovenia 1031
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1010
31 Turkey 1004
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7446 Frequency
AT 1005
BE 1001
BG 1000
CY 503
CY-TCC 500
CZ 1066
DE-E 546
DE-W 1004
DK 1040
EE 1011
ES 1003
FI 1017
FR 1000
GB-GBN 1049
GB-NIR 305
GR 1000
HR 1000
HU 1044
IE 1008
IT 1032
LT 1026
LU 513
LV 1018
MK 1000
MT 500
NL 1007
PL 1000
PT 1031
RO 1010
SE 1012
SI 1031
SK 1006
TR 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0.327 4.584 1 0.332

Valid range from 0.3273 to 4.5839

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9444 Frequency
0 Other 28938
1 United Kingdom 1354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 2.483 0.0447 0.242

Valid range from 0 to 2.48339

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11442 Frequency
0 Other 28742
1 Germany 1550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 5.535 0.0512 0.256

Valid range from 0 to 5.535184

v13 NATION GROUP EU6

Value 13440 Frequency
0 Other 24735
1 EU6 5557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 7.451 0.183 0.511

Valid range from 0 to 7.450503

v15 NATION GROUP EU9

Value 15438 Frequency
0 Other 21333
1 EU9 8959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 8.944 0.296 0.684

Valid range from 0 to 8.944221

v17 NATION GROUP EU10

Value 17436 Frequency
0 Other 20333
1 EU10 9959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 9.582 0.329 0.731

Valid range from 0 to 9.581777

v19 NATION GROUP EU12

Value 19434 Frequency
0 Other 18299
1 EU12 11993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 9.642 0.396 0.769

Valid range from 0 to 9.641573

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21432 Frequency
0 Other 17753
1 EU12+ 12539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 9.609 0.414 0.773

Valid range from 0 to 9.609284

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23430 Frequency
0 Other 27258
1 EU NMS 3 3034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 4.266 0.1 0.335

Valid range from 0 to 4.265711

v25 NATION GROUP EU15

Value 25428 Frequency
0 Other 14719
1 EU15 15573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 11.221 0.514 0.892

Valid range from 0 to 11.221454

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27426 Frequency
0 Other 21087
1 EU NMS 10 9205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 11.313 0.304 0.963

Valid range from 0 to 11.312809

v29 NATION GROUP EU25

Value 29424 Frequency
0 Other 5514
1 EU25 24778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 14.951 0.818 1.187

Valid range from 0 to 14.951141

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31422 Frequency
0 Other 26278
1 AC/CC 4014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 6.974 0.133 0.509

Valid range from 0 to 6.974022

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 33420 Frequency
0 Other 1500
1 EU27 + TR + HR 28792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 14.324 0.95 1.201

Valid range from 0 to 14.324227

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 35418 Frequency
0 Other 28282
1 AC (BG RO) 2010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 2.233 0.0664 0.283

Valid range from 0 to 2.233165

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 37416 Frequency
0 Other 28288
1 CC (TR HR) 2004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 5.013 0.0662 0.35

Valid range from 0 to 5.012651

v39 NATION GROUP EU27

Value 39414 Frequency
0 Other 3504
1 EU27 26788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 15.177 0.884 1.19

Valid range from 0 to 15.177375

v41 NATION GROUP EU27 + HR

Value 41412 Frequency
0 Other 2504
1 EU27 + HR 27788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v42 W23 WEIGHT EU27 + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 15.6 0.917 1.218

Valid range from 0 to 15.600177

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Value 43410 Frequency
0 Other 19077
1 EU NMS 12 11215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 9.847 0.37 0.922

Valid range from 0 to 9.846614

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 45408 Frequency
0 Other 1000
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v46 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 14.568 0.967 1.221

Valid range from 0 to 14.568477

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 47406 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v48 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 14.768 0.983 1.236

Valid range from 0 to 14.768233

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 49404 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 1 to 1

v50 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0.00618 15.011 1 1.256

Valid range from 0.006181 to 15.011464

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2007

Value 51402 Frequency
0 Other 16702
1 NON EURO ZONE 2007 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v52 W28 WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 8.574 0.449 1.02

Valid range from 0 to 8.57369

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 53400 Frequency
0 Other 15085
1 EURO ZONE 2009 15207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v54 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 13.284 0.502 0.971

Valid range from 0 to 13.284339

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 55398 Frequency
0 Other 18711
1 NON EURO ZONE 2009 11581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v56 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 0 7.589 0.382 0.906

Valid range from 0 to 7.589199

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0 94.902 230497.625 15354.786 19282.813

Valid range from 94.901703 to 230497.625

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 58395 Frequency
0 Not mentioned 29320
1 Mentioned 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 59394 Frequency
0 Not mentioned 29243
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 60393 Frequency
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 61392 Frequency
0 Not mentioned 29289
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 62391 Frequency
0 Not mentioned 29296
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 63390 Frequency
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 64389 Frequency
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 65388 Frequency
0 Not mentioned 29177
1 Mentioned 1115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 66387 Frequency
0 Not mentioned 29963
1 Mentioned 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 67386 Frequency
0 Not mentioned 29279
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 68385 Frequency
0 Not mentioned 29158
1 Mentioned 1134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 69384 Frequency
0 Not mentioned 28940
1 Mentioned 1352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 70383 Frequency
0 Not mentioned 29281
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 71382 Frequency
0 Not mentioned 29291
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 72381 Frequency
0 Not mentioned 29266
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 73380 Frequency
0 Not mentioned 29695
1 Mentioned 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 74379 Frequency
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 75378 Frequency
0 Not mentioned 29282
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 76377 Frequency
0 Not mentioned 29241
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 77376 Frequency
0 Not mentioned 29278
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 78375 Frequency
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 79374 Frequency
0 Not mentioned 29800
1 Mentioned 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 80373 Frequency
0 Not mentioned 29243
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 81372 Frequency
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 82371 Frequency
0 Not mentioned 29261
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 83370 Frequency
0 Not mentioned 29272
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 84369 Frequency
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 85368 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1004
9 Inap. (not 31 in V6) 29288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 29288

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 86367 Frequency
0 Not mentioned 12
1 Mentioned 988
9 Inap. (not 32 in V6) 29292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29292

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 87366 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29792

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 88365 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 34 in V6) 29292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29292

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 89364 Frequency
0 Not mentioned 30182
1 Mentioned 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY DK

Value 90363 Frequency
0 Not mentioned 30290
1 Mentioned 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA1 HEALTH CHECK-UPS: DENTAL CHECK-UP

Value 91362 Frequency
1 Yes, own initiative 13604
2 Yes, doctor's initiative 1378
3 Yes, screening programme 1495
4 No 10267
5 DK 44
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26744 3548

Valid range from 1 to 4

v92 QA1 HEALTH CHECK-UPS: X-RAY / SCAN

Value 92361 Frequency
1 Yes, own initiative 3342
2 Yes, doctor's initiative 6269
3 Yes, screening programme 1245
4 No 15868
5 DK 64
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26724 3568

Valid range from 1 to 4

v93 QA1 HEALTH CHECK-UPS: EYE TEST

Value 93360 Frequency
1 Yes, own initiative 6724
2 Yes, doctor's initiative 2447
3 Yes, screening programme 1080
4 No 16474
5 DK 63
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26725 3567

Valid range from 1 to 4

v94 QA1 HEALTH CHECK-UPS: CHOLESTEROL TEST

Value 94359 Frequency
1 Yes, own initiative 3874
2 Yes, doctor's initiative 5441
3 Yes, screening programme 1363
4 No 15989
5 DK 121
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26667 3625

Valid range from 1 to 4

v95 QA1 HEALTH CHECK-UPS: HEART CHECK-UP

Value 95358 Frequency
1 Yes, own initiative 2567
2 Yes, doctor's initiative 4751
3 Yes, screening programme 1172
4 No 18228
5 DK 70
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26718 3574

Valid range from 1 to 4

v96 QA1 HEALTH CHECK-UPS: HEARING TEST

Value 96357 Frequency
1 Yes, own initiative 1588
2 Yes, doctor's initiative 1542
3 Yes, screening programme 879
4 No 22683
5 DK 96
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26692 3600

Valid range from 1 to 4

v97 QA1 HEALTH CHECK-UPS: BLOOD PRESSURE TEST

Value 97356 Frequency
1 Yes, own initiative 7494
2 Yes, doctor's initiative 8514
3 Yes, screening programme 1883
4 No 8825
5 DK 72
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26716 3576

Valid range from 1 to 4

v98 QA1 HEALTH CHECK-UPS: COLORECTAL CANCER TEST

Value 98355 Frequency
1 Yes, own initiative 690
2 Yes, doctor's initiative 1087
3 Yes, screening programme 499
4 No 24298
5 DK 214
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 3718

Valid range from 1 to 4

v99 QA1 HEALTH CHECK-UPS: PROSTATE TEST (PSA)

Value 99354 Frequency
1 Yes, own initiative 598
2 Yes, doctor's initiative 899
3 Yes, screening programme 311
4 No 9951
5 DK 99
9 Inap. (not 1 in V330) 14930
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11759 18533

Valid range from 1 to 4

v100 QA1 HEALTH CHECK-UPS: OTHER CANCER TEST

Value 100353 Frequency
1 Yes, own initiative 1297
2 Yes, doctor's initiative 1509
3 Yes, screening programme 921
4 No 22871
5 DK 190
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26598 3694

Valid range from 1 to 4

v101 QA2 BLOOD PRESSURE - LAST MEASUREMENT

Value 101352 Frequency
1 Within the past 12 months 19254
2 1 - 5 years ago 5036
3 Not within the past 5 years/never 1595
4 DK/Do not remember 903
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25885 4407

Valid range from 1 to 3

v102 QA3 HEALTH DIET: VARIETY/BALANCED FOOD

Value 102351 Frequency
0 Not mentioned 12576
1 Mentioned 14212
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v103 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH FATTY FOOD

Value 103350 Frequency
0 Not mentioned 14196
1 Mentioned 12592
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v104 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH SUGARY FOOD

Value 104349 Frequency
0 Not mentioned 19247
1 Mentioned 7541
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v105 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MUCH SALT

Value 105348 Frequency
0 Not mentioned 20356
1 Mentioned 6432
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v106 QA3 HEALTH DIET: MORE FRUIT/VEGETABLES

Value 106347 Frequency
0 Not mentioned 8746
1 Mentioned 18042
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v107 QA3 HEALTH DIET: LESS FRUIT/VEGETABLES

Value 107346 Frequency
0 Not mentioned 25705
1 Mentioned 1083
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v108 QA3 HEALTH DIET: MORE CARBOHYDRATES

Value 108345 Frequency
0 Not mentioned 24669
1 Mentioned 2119
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v109 QA3 HEALTH DIET: LESS CARBOHYDRATES

Value 109344 Frequency
0 Not mentioned 23910
1 Mentioned 2878
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v110 QA3 HEALTH DIET: MORE MEAT

Value 110343 Frequency
0 Not mentioned 25222
1 Mentioned 1566
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v111 QA3 HEALTH DIET: LESS MEAT

Value 111342 Frequency
0 Not mentioned 21552
1 Mentioned 5236
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v112 QA3 HEALTH DIET: MORE FISH

Value 112341 Frequency
0 Not mentioned 18321
1 Mentioned 8467
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v113 QA3 HEALTH DIET: LESS FISH

Value 113340 Frequency
0 Not mentioned 26304
1 Mentioned 484
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v114 QA3 HEALTH DIET: NOT TOO MANY CALORIES

Value 114339 Frequency
0 Not mentioned 21463
1 Mentioned 5325
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v115 QA3 HEALTH DIET: AVOID FOOD W ADDITIVES

Value 115338 Frequency
0 Not mentioned 22775
1 Mentioned 4013
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v116 QA3 HEALTH DIET: ORGANIC FOOD

Value 116337 Frequency
0 Not mentioned 23417
1 Mentioned 3371
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v117 QA3 HEALTH DIET: OTHER FOOD

Value 117336 Frequency
0 Not mentioned 23811
1 Mentioned 2977
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v118 QA3 HEALTH DIET: DK

Value 118335 Frequency
0 Not mentioned 26398
1 Mentioned 390
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 1

v119 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: AT WORK

Value 119334 Frequency
1 A lot 5328
2 Some 4706
3 Little 3394
4 None 11434
5 DK 1926
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24862 5430

Valid range from 1 to 4

v120 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: MOVING

Value 120333 Frequency
1 A lot 7511
2 Some 10251
3 Little 6197
4 None 2747
5 DK 82
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26706 3586

Valid range from 1 to 4

v121 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: AT HOME

Value 121332 Frequency
1 A lot 8652
2 Some 9991
3 Little 5410
4 None 2679
5 DK 56
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26732 3560

Valid range from 1 to 4

v122 QA4 PHYS ACTIVITY LAST 7 DAYS: RECREATION

Value 122331 Frequency
1 A lot 4440
2 Some 6376
3 Little 5153
4 None 10669
5 DK 150
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26638 3654

Valid range from 1 to 4

v123 QA5 PASSIVE SMOKING - CONSEQUENCES

Value 123330 Frequency
1 Is harmless 848
2 Can cause discomfort 5632
3 Can cause some health problems 9220
4 Can cause serious illnesses 10306
5 It depends (SPONT.) 517
6 DK 265
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26523 3769

Valid range from 1 to 5

v124 QB1 DENTIST VISIT - LAST TIME

Value 124329 Frequency
1 Less than 1 year ago 16609
2 1 to less than 2 years ago 5763
3 2 to less than 5 years ago 3768
4 5 or more years ago 3195
5 Never 738
6 DK 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30073 219

Valid range from 1 to 5

v125 QB2 DENTIST VISITS - PAST 12 MONTHS

Value 125328 Frequency
1 Once 6645
50 50 times 1
97 Refusal 21
98 DK 182
99 Inap. (not 1 in V124) 13683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16406 13886 1 50

Valid range from 1 to 50

v126 QB2 DENTIST VISITS - PAST 12 MONTHS (REC)

Value 126327 Frequency
1 Once 6645
2 2 times 5330
3 3 times 1869
4 4 times or more 2562
7 Refusal 21
8 DK 182
9 Inap. (not 1 in V124) 13683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16406 13886

Valid range from 1 to 4

v127 QB3 DENTIST VISIT - REASON

Value 127326 Frequency
1 Check-up, examination or cleaning 8022
2 Routine treatment 5105
3 Emergency treatment 3404
7 Refusal (SPONT.) 23
8 DK 55
9 Inap. (not 1 in V124) 13683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16531 13761

Valid range from 1 to 3

v128 QB4 DENTIST VISIT - REASON WHY NOT

Value 128325 Frequency
1 Too expensive 1218
2 Don't want to spend money 208
3 Afraid or don't like 643
4 Too busy 368
5 Problem is not serious enough 2626
6 Office too far away 74
7 No or false teeth 1497
8 Physical problems 86
9 Other (SPONT.) 633
97 Refusal (SPONT.) 53
98 DK 295
99 Inap. (not 3 to 5 in V124) 22591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7353 22939

Valid range from 1 to 9

v129 QB5 DENTIST - WITHIN 30 MIN DISTANCE

Value 129324 Frequency
1 Yes 26483
2 No 3295
3 DK 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29778 514

Valid range from 1 to 2

v130 QB6 DENTIST - ACCESS IF NEEDED

Value 130323 Frequency
1 Yes 27863
2 No 1846
3 DK 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29709 583

Valid range from 1 to 2

v131 QB7 DENTAL CARE - FACILITY IN GENERAL

Value 131322 Frequency
1 Dentist's office or private clinic 23723
2 Hospital primary care clinic 1490
3 School/university dental clinic 321
4 Clinic run by city or government 4037
5 Other (SPONT.) 240
6 DK 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29811 481

Valid range from 1 to 5

v132 QB8 EATING/DRINKING - OCCASIONS PER DAY

Value 132321 Frequency
1 Once 192
50 50 times 10
97 Refusal 100
98 DK 1138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29054 1238 1 50

Valid range from 1 to 50

v133 QB8 EATING/DRINKING - OCCASIONS PER DAY (REC)

Value 133320 Frequency
1 Less than 3 times 1592
2 3 times 7081
3 4 times 6071
4 5 times 5563
5 6 times or more 8747
7 Refusal 100
8 DK 1138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29054 1238

Valid range from 1 to 5

v134 QB9 EATING/DRINKING FREQ: FRESH FRUIT

Value 134319 Frequency
1 Often 18878
2 From time to time 8228
3 Rarely 2785
4 Never 375
5 DK 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30266 26

Valid range from 1 to 4

v135 QB9 EATING/DRINKING FREQ: CAKES

Value 135318 Frequency
1 Often 5324
2 From time to time 11638
3 Rarely 10841
4 Never 2465
5 DK 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30268 24

Valid range from 1 to 4

v136 QB9 EATING/DRINKING FREQ: SWEET

Value 136317 Frequency
1 Often 4601
2 From time to time 10467
3 Rarely 11737
4 Never 3449
5 DK 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30254 38

Valid range from 1 to 4

v137 QB9 EATING/DRINKING FREQ: SOFT DRINKS

Value 137316 Frequency
1 Often 6016
2 From time to time 7603
3 Rarely 8862
4 Never 7768
5 DK 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30249 43

Valid range from 1 to 4

v138 QB9 EATING/DRINKING FREQ: JAM OR HONEY

Value 138315 Frequency
1 Often 6300
2 From time to time 9989
3 Rarely 9272
4 Never 4686
5 DK 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30247 45

Valid range from 1 to 4

v139 QB9 EATING/DRINKING FREQ: CHEWING GUM W SUGAR

Value 139314 Frequency
1 Often 2325
2 From time to time 3323
3 Rarely 5528
4 Never 19033
5 DK 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30209 83

Valid range from 1 to 4

v140 QB10 DENTAL HEALTH - NATURAL TEETH

Value 140313 Frequency
1 All 11112
2 20 or more natural teeth, but not all 9638
3 10 to 19 natural teeth 4136
4 1 to 9 natural teeth 2521
5 No natural teeth 2485
7 Refusal (SPONT.) 186
8 DK 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29892 400

Valid range from 1 to 5

v141 QB11 DENTAL HEALTH - REMOVABLE DENTURE

Value 141312 Frequency
1 Yes 6533
2 No 12181
7 Refusal (SPONT.) 236
8 DK 230
9 Inap. (1 in V140) 11112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18714 11578

Valid range from 1 to 2

v142 QB12 DENTAL HEALTH - REMOVABLE DENTURE PERIOD

Value 142311 Frequency
1 1 to 2 years ago 1505
2 3 to 4 years ago 1440
3 5 to 9 years ago 1697
4 10 years ago and over 1792
7 Refusal (SPONT.) 22
8 DK 77
9 Inap. (not 1 in V141) 23759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6434 23858

Valid range from 1 to 4

v143 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: EATING FOOD

Value 143310 Frequency
1 Often 1408
2 From time to time 3853
3 Rarely 5618
4 Never 19331
5 DK 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30210 82

Valid range from 1 to 4

v144 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: BITING FOOD

Value 144309 Frequency
1 Often 1497
2 From time to time 3453
3 Rarely 5163
4 Never 20091
5 DK 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30204 88

Valid range from 1 to 4

v145 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: TOOTHACHE

Value 145308 Frequency
1 Often 1167
2 From time to time 4149
3 Rarely 6954
4 Never 17926
5 DK 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30196 96

Valid range from 1 to 4

v146 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: FELT TENSE

Value 146307 Frequency
1 Often 839
2 From time to time 2679
3 Rarely 4028
4 Never 22529
5 DK 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30075 217

Valid range from 1 to 4

v147 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: FELT EMBARRASSED

Value 147306 Frequency
1 Often 737
2 From time to time 1676
3 Rarely 2544
4 Never 25112
5 DK 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30069 223

Valid range from 1 to 4

v148 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: AVOIDED CONVERSATION

Value 148305 Frequency
1 Often 422
2 From time to time 1035
3 Rarely 1854
4 Never 26784
5 DK 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30095 197

Valid range from 1 to 4

v149 QB13 DENTAL HEALTH PROBL: REDUCED SOC ACTIVITY

Value 149304 Frequency
1 Often 304
2 From time to time 806
3 Rarely 1498
4 Never 27457
5 DK 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30065 227

Valid range from 1 to 4

v150 QC1A DRINKING ALCOHOL - PAST 12 MONTHS

Value 150303 Frequency
1 Yes 20597
2 No 6131
3 DK/Refusal 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26728 3564

Valid range from 1 to 2

v151 QC1B DRINKING ALCOHOL - 5 OR MORE DRINKS

Value 151302 Frequency
1 Several times a week 1934
2 Once a week 2997
3 Once a month 3193
4 Less than once a month 4992
5 Never 7372
6 DK/Refusal 109
9 Inap. (not 1 in V150) 6191
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20488 9804

Valid range from 1 to 5

v152 QC1C DRINKING ALCOHOL - LAST 30 DAYS

Value 152301 Frequency
1 Yes 17750
2 No 2806
3 DK/Refusal 41
9 Inap. (not 1 in V150) 6191
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20556 9736

Valid range from 1 to 2

v153 QC2 DRINKING ALCOHOL - FREQ LAST 30 DAYS

Value 153300 Frequency
1 Daily 2155
2 4 - 5 times a week 1469
3 2 - 3 times a week 3651
4 Once a week 4651
5 2 - 3 times a month 3297
6 Once 2422
7 Don't remember/Refusal (SPONT.) 105
9 Inap. (not 1 in V152) 9038
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17645 12647

Valid range from 1 to 6

v154 QC3 DRINKING ALCOHOL - N OF DRINKS USUALLY

Value 154299 Frequency
1 Less than 1 drink 2141
2 1 - 2 drinks 10116
3 3 - 4 drinks 3458
4 5 - 6 drinks 1140
5 7 - 9 drinks 332
6 10 drinks or more 244
7 It depends (SPONT.) 258
8 DK/ Refusal 61
9 Inap. (not 1 in V152) 9038
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17689 12603

Valid range from 1 to 7

v155 QC4 ALCOHOL PRICE - DISCOURAGE YOUNG DRINKERS

Value 155298 Frequency
1 Yes, definitely 3246
2 Yes, probably 6452
3 No, probably not 9068
4 No, definitely not 6871
5 DK 1151
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25637 4655

Valid range from 1 to 4

v156 QC5A ALCOHOL PRICE INCREASE - BUY LESS

Value 156297 Frequency
1 Yes, definitely 2788
2 Yes, probably 5066
3 No, probably not 7379
4 No, definitely not 6703
5 Do not drink/buy alcoholic beverages (SPONT.) 4282
6 DK/Refusal 570
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26218 4074

Valid range from 1 to 5

v157 QC5B ALCOHOL PRICE DECREASE - BUY MORE

Value 157296 Frequency
1 Yes, definitely 1072
2 Yes, probably 2670
3 No, probably not 8493
4 No, definitely not 9901
5 Do not drink/buy alcoholic beverages (SPONT.) 4125
6 DK/Refusal 527
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26261 4031

Valid range from 1 to 5

v158 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS

Value 158295 Frequency
0 0,00 g/l 3279
5 5 g/l 111
9 DK 9560
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504 0 9

Valid range from 0 to 9

v159 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS (REC)

Value 159294 Frequency
0 00,00 g/l 3279
1 From 0,01 - 0,59 g/l 11561
2 From 0,60 - 1,00 g/l 1232
3 More than 1,00 g/l 1156
8 DK 9560
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 0 to 8

v160 QC6 LEGAL BAC FOR CAR DRIVERS - CORRECT

Value 160293 Frequency
1 Correct answer 8807
2 Wrong answer 8421
8 DK 9560
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26788 3504

Valid range from 1 to 8

v161 QC7 NOT DRIVE IF ALCOHOL DRINKS IN 2 HRS

Value 161292 Frequency
0 None 5662
1 5262
2 5832
3 2158
4 678
5 284
6 137
7 28
8 87
9 16
10 35
11 1
12 78
15 14
16 5
18 2
20 10
21 1
24 68
25 1
29 1
30 30 drinks 4
98 It depends 1321
99 DK 5103
999 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21685 8607

Valid range from 0 to 98

v162 QC7 NOT DRIVE IF ALCOHOL DRINKS IN 2 HRS (REC)

Value 162291 Frequency
0 None 5662
1 1 alcoholic drink 5262
2 2 alcoholic drinks 5832
3 3 alcoholic drinks 2158
4 4 alcoholic drinks 678
5 5 alcoholic drinks and more 772
6 It depends 1321
8 DK 5103
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21685 8607

Valid range from 0 to 6

v163 QC8A LEGAL BAC FOR YOUNG CAR DRIVERS - LIMIT

Value 163290 Frequency
1 Totally agree 14030
2 Tend to agree 5211
3 Tend to disagree 2312
4 Totally disagree 3690
5 DK 1545
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25243 5049

Valid range from 1 to 4

v164 QC8 DRIVING A CAR - FREQUENCY

Value 164289 Frequency
1 At least once a week 14933
2 At least once a month 1008
3 At least once a year 341
4 Less often 1037
5 Do not drive (SPONT.) 9413
6 DK 56
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26732 3560

Valid range from 1 to 5

v165 QC9 ALCOHOL POLICY: POLICE CHECKS ON ROADS

Value 165288 Frequency
1 Totally agree 14424
2 Tend to agree 8221
3 Tend to disagree 2519
4 Totally disagree 1046
5 DK 578
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26210 4082

Valid range from 1 to 4

v166 QC9 ALCOHOL POLICY: BAN ADVERTISING TO YOUNG

Value 166287 Frequency
1 Totally agree 14761
2 Tend to agree 6658
3 Tend to disagree 3039
4 Totally disagree 1566
5 DK 764
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26024 4268

Valid range from 1 to 4

v167 QC9 ALCOHOL POLICY: BAN SELLING TO YOUNG

Value 167286 Frequency
1 Totally agree 19275
2 Tend to agree 4986
3 Tend to disagree 1479
4 Totally disagree 638
5 DK 410
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26378 3914

Valid range from 1 to 4

v168 QC10A ALCOHOL POLICY - WARNINGS ON BOTTLES

Value 168285 Frequency
1 Totally agree 13862
2 Tend to agree 7071
3 Tend to disagree 3176
4 Totally disagree 2100
5 DK 579
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26209 4083

Valid range from 1 to 4

v169 QC10B ALCOHOL POLICY - WARNINGS ON ADVERTS

Value 169284 Frequency
1 Totally agree 14502
2 Tend to agree 7302
3 Tend to disagree 2688
4 Totally disagree 1724
5 DK 572
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26216 4076

Valid range from 1 to 4

v170 QC11 ALCOHOL RELATED HARM - RESPONSIBILITY

Value 170283 Frequency
1 Individuals are responsible 14799
2 Public authorities have to intervene 10997
3 DK 992
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25796 4496

Valid range from 1 to 2

v171 QC12 ALCOHOL RISKS: LIVER DISEASES

Value 171282 Frequency
1 Totally agree 20769
2 Tend to agree 5271
3 Tend to disagree 362
4 Totally disagree 69
5 DK 317
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26471 3821

Valid range from 1 to 4

v172 QC12 ALCOHOL RISKS: HEART DISEASES

Value 172281 Frequency
1 Totally agree 15014
2 Tend to agree 8134
3 Tend to disagree 2024
4 Totally disagree 421
5 DK 1195
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25593 4699

Valid range from 1 to 4

v173 QC12 ALCOHOL RISKS: CANCERS

Value 173280 Frequency
1 Totally agree 10242
2 Tend to agree 7946
3 Tend to disagree 4185
4 Totally disagree 1447
5 DK 2968
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23820 6472

Valid range from 1 to 4

v174 QC12 ALCOHOL RISKS: ASTHMA

Value 174279 Frequency
1 Totally agree 5765
2 Tend to agree 5875
3 Tend to disagree 6652
4 Totally disagree 3592
5 DK 4904
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21884 8408

Valid range from 1 to 4

v175 QC12 ALCOHOL RISKS: DEPRESSION

Value 175278 Frequency
1 Totally agree 14130
2 Tend to agree 8590
3 Tend to disagree 1965
4 Totally disagree 769
5 DK 1334
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25454 4838

Valid range from 1 to 4

v176 QC12 ALCOHOL RISKS: BIRTH DEFECTS

Value 176277 Frequency
1 Totally agree 14613
2 Tend to agree 7496
3 Tend to disagree 1779
4 Totally disagree 881
5 DK 2019
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24769 5523

Valid range from 1 to 4

v177 QC13 ALCOHOL PROBL: MARITAL DIFFICULTIES

Value 177276 Frequency
1 Totally agree 19359
2 Tend to agree 6203
3 Tend to disagree 654
4 Totally disagree 173
5 DK 399
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26389 3903

Valid range from 1 to 4

v178 QC13 ALCOHOL PROBL: PRODUCTIVITY AT WORK

Value 178275 Frequency
1 Totally agree 19050
2 Tend to agree 6464
3 Tend to disagree 764
4 Totally disagree 164
5 DK 346
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26442 3850

Valid range from 1 to 4

v179 QC13 ALCOHOL PROBL: UNDERPERFORM AT SCHOOL

Value 179274 Frequency
1 Totally agree 19375
2 Tend to agree 6162
3 Tend to disagree 617
4 Totally disagree 153
5 DK 481
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26307 3985

Valid range from 1 to 4

v180 QC13 ALCOHOL PROBL: STREET VIOLENCE

Value 180273 Frequency
1 Totally agree 21081
2 Tend to agree 4922
3 Tend to disagree 483
4 Totally disagree 100
5 DK 202
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26586 3706

Valid range from 1 to 4

v181 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 181272 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2917
2 Student 2360
3 Unemployed, temporarily not working 2218
4 Retired, unable to work 8641
5 Farmer 398
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 413
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 903
9 Business proprietors, etc. 521
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 656
11 General management, etc. 279
12 Middle management, etc. 1636
13 Employed position, at desk 2429
14 Employed position, travelling 962
15 Employed position, service job 1961
16 Supervisor 240
17 Skilled manual worker 2754
18 Unskilled manual worker, etc. 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30292 0

Valid range from 1 to 18

v182 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 182271 Frequency
1 Farmer 488
2 Fisherman 13
3 Professional (lawyer, etc.) 95
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 326
5 Business proprietors, etc. 165
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 354
7 General management, etc. 249
8 Middle management, etc. 1108
9 Employed position, at desk 1699
10 Employed position, travelling 583
11 Employed position, service job 1521
12 Supervisor 310
13 Skilled manual worker 3491
14 Unskilled manual worker, etc. 2162
15 Never did any paid work 3571
0 NA 1
99 Inap. (not 1 to 4 in V181) 14156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16135 14157

Valid range from 1 to 15

v183 QD1 SMOKING TOBACCO - RESPONDENT SITUATION

Value 183270 Frequency
1 Smoke at present time 8785
2 Used to smoke but stopped 6387
3 Never smoked 15081
4 DK 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30253 39

Valid range from 1 to 3

v184 QD2 SMOKING RELATED EXPERIENCE: WATER PIPE

Value 184269 Frequency
1 Yes, use it regularly 226
2 Yes, tried at least once 3485
3 No 26272
4 DK 309
Valid cases