ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies by topic IZOBRAŽEVANJE

Study ID Title of the study
APMR11 Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
DIPFDV13 Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013
DUVUS13 Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013
EB771 Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
IKTSLO03 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
IKTSLO04 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
INOVJK08 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost
INOVSP08 Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008
IZMDOM13 Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013
IZMTUJ13 Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013
MLAPRE03 Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
PROCHR05 Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
PROCMA05 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005
PROCMK07 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007
RISZAV96 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi
SPSTUD08 Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
STUDKR Študijski krožki: Opis serije
STUDKR10 Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti
STUDKR11 Študijski krožki 2011: Spremljanje dejavnosti
STUDKR12 Študijski krožki 2012: Spremljanje dejavnosti
STUDK_16 Študijski krožki 2013-2016: Spremljanje dejavnosti
SUTR1001 Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja
SUTR1101 Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja
SUTR1201 Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja
SUTR1301 Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja
SUTR1401 Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja
SUTR1501 Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si