Sporazum z RKC

Basic Study Information

ADP - IDNo: SPORRK01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SPORRK01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

sporazum med R Slovenijo in Svetim sedežem, rimokatoliška cerkev, podpora meddržavnim sporazumom, verska vzgoja

Keywords ELSST:
CERKEV IN DRŽAVA, RELIGIJA, CERKEV

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
odnos med državo in rimokatoliško cerkvijo


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do sporazuma o urejanju pravnega položaja rimokatoliške cerkve v Sloveniji, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Anketirane se je spraševalo tudi o možnih oblikah ureditve odnosa z rimokatoliško cerkvijo.

Methodology


Collection date: 10 december 2001 - 11 december 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SPORRk01 - Sporazum z rimo-katoliško cerkvijo [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 370

Variable list

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1935 1
1936 2
1937 6
1938 5
1939 7
1940 4
1941 2
1942 9
1943 5
1944 8
1945 8
1946 6
1947 8
1948 5
1949 10
1950 8
1951 3
1952 10
1953 7
1954 11
1955 9
1956 7
1957 8
1958 9
1959 9
1960 7
1961 8
1962 4
1963 5
1964 3
1965 8
1966 15
1967 11
1968 6
1969 3
1970 7
1971 9
1972 4
1973 13
1974 4
1975 4
1976 6
1977 9
1978 9
1979 6
1980 4
1981 12
1982 11
1983 11
1984 8
1985 8
1986 7
1987 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 1962.473 14.413

Valid range from 1935 to 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 10
2 februar 9
3 marec 12
4 april 26
5 maj 26
6 junij 23
7 julij 34
8 avgust 39
9 september 56
10 oktober 52
11 november 52
12 december 30
98 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369

Valid range from -9 to 98

X3 Kakšna je *vaša* dokončana izobrazba?

Value 31 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 44
3 poklicna šola 64
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 118
5 višja šola 31
6 visoka šola 33
7 magisterij 0
8 doktorat 1
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297

Valid range from -9 to 8

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 110 Frequency
1935 1
1936 2
1937 6
1938 5
1939 7
1940 4
1941 2
1942 9
1943 5
1944 8
1945 8
1946 6
1947 8
1948 5
1949 10
1950 8
1951 3
1952 10
1953 7
1954 11
1955 9
1956 7
1957 8
1958 9
1959 9
1960 7
1961 8
1962 4
1963 5
1964 3
1965 8
1966 15
1967 11
1968 6
1969 3
1970 7
1971 9
1972 4
1973 13
1974 4
1975 4
1976 6
1977 9
1978 9
1979 6
1980 4
1981 12
1982 11
1983 11
1984 8
1985 8
1986 7
1987 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 1962.473 14.413

Valid range from 1935 to 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 29 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 10
2 februar 9
3 marec 12
4 april 26
5 maj 26
6 junij 23
7 julij 34
8 avgust 39
9 september 56
10 oktober 52
11 november 52
12 december 30
98 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369

Valid range from -9 to 98

X3 Kakšna je *vaša* dokončana izobrazba?

Value 38 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 44
3 poklicna šola 64
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 118
5 višja šola 31
6 visoka šola 33
7 magisterij 0
8 doktorat 1
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297

Valid range from -9 to 8

VAT1 Slovenija in Sveti sedež sta parafirala meddržavni sporazum, ki ureja pravni položaj rimsko katoliške cerkve v Sloveniji. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ali sporazum ...

Value 47 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 bolj podpirate 54
2 ga bolj ne podpirate 76
3 vas ne zanima 73
4 ali sporazuma sploh ne poznate 166
98 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369

Valid range from -9 to 98

VAT2 Ali menite da naj Slovenija odnose z rimsko katoliško cerkvijo sploh ureja z meddržavnim sporazumom ali ne?

Value 56 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 150
2 ne 123
98 2
99 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273

Valid range from -9 to 99

VAT3 Ali menite, da bi se morali o tem sporazumu izreči volilci na referendumu?

Value 65 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 144
2 ne 170
98 4
99 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314

Valid range from -9 to 99

VAT4 Ali naj država in cerkev z mednarodnimi pogodbami urejata tudi druga odprta vprašanja, na primer vzgoje in izobraževanja, premoženja cerkve in podobno?

Value 74 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 136
2 ne 174
98 3
99 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310

Valid range from -9 to 99

VAT5 Ali se prištevate med pripadnike katere od veroizpovedi?

Value 83 Frequency
1 pripadnik RKC 218
2 ostali 146
98 3
99 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364

Valid range from 1 to 99

SPOL SPOL

Value 92 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 169
2 ženski 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370

Valid range from -9 to 2

WRAKIN1 UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 0.158 3.85 1 0.624

Valid range from 0.15829197174653 to 3.8497162717251

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). SPORRK01 - Sporazum z RKC [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Sporazum z RKC: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Sporazum z RKC [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SPORRK01. https://doi.org/10.17898/ADP_SPORRK01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si