Sporazum z RKC

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SPORRK01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SPORRK01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sporazum med R Slovenijo in Svetim sedežem, rimokatoliška cerkev, podpora meddržavnim sporazumom, verska vzgoja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
odnos med državo in rimokatoliško cerkvijo


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do sporazuma o urejanju pravnega položaja rimokatoliške cerkve v Sloveniji, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Anketirane se je spraševalo tudi o možnih oblikah ureditve odnosa z rimokatoliško cerkvijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10 december 2001 - 11 december 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SPORRk01 - Sporazum z rimo-katoliško cerkvijo [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 370

Spremenljivke

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1935 1
1936 2
1937 6
1938 5
1939 7
1940 4
1941 2
1942 9
1943 5
1944 8
1945 8
1946 6
1947 8
1948 5
1949 10
1950 8
1951 3
1952 10
1953 7
1954 11
1955 9
1956 7
1957 8
1958 9
1959 9
1960 7
1961 8
1962 4
1963 5
1964 3
1965 8
1966 15
1967 11
1968 6
1969 3
1970 7
1971 9
1972 4
1973 13
1974 4
1975 4
1976 6
1977 9
1978 9
1979 6
1980 4
1981 12
1982 11
1983 11
1984 8
1985 8
1986 7
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 1962.473 14.413

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 10
2 februar 9
3 marec 12
4 april 26
5 maj 26
6 junij 23
7 julij 34
8 avgust 39
9 september 56
10 oktober 52
11 november 52
12 december 30
98 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369

Vrednosti spremenljivk od -9 do 98

X3 Kakšna je *vaša* dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 44
3 poklicna šola 64
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 118
5 višja šola 31
6 visoka šola 33
7 magisterij 0
8 doktorat 1
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297

Vrednosti spremenljivk od -9 do 8

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 110 Frekvenca
1935 1
1936 2
1937 6
1938 5
1939 7
1940 4
1941 2
1942 9
1943 5
1944 8
1945 8
1946 6
1947 8
1948 5
1949 10
1950 8
1951 3
1952 10
1953 7
1954 11
1955 9
1956 7
1957 8
1958 9
1959 9
1960 7
1961 8
1962 4
1963 5
1964 3
1965 8
1966 15
1967 11
1968 6
1969 3
1970 7
1971 9
1972 4
1973 13
1974 4
1975 4
1976 6
1977 9
1978 9
1979 6
1980 4
1981 12
1982 11
1983 11
1984 8
1985 8
1986 7
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 1962.473 14.413

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 29 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 10
2 februar 9
3 marec 12
4 april 26
5 maj 26
6 junij 23
7 julij 34
8 avgust 39
9 september 56
10 oktober 52
11 november 52
12 december 30
98 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369

Vrednosti spremenljivk od -9 do 98

X3 Kakšna je *vaša* dokončana izobrazba?

Vrednost 38 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 44
3 poklicna šola 64
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 118
5 višja šola 31
6 visoka šola 33
7 magisterij 0
8 doktorat 1
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297

Vrednosti spremenljivk od -9 do 8

VAT1 Slovenija in Sveti sedež sta parafirala meddržavni sporazum, ki ureja pravni položaj rimsko katoliške cerkve v Sloveniji. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ali sporazum ...

Vrednost 47 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 bolj podpirate 54
2 ga bolj ne podpirate 76
3 vas ne zanima 73
4 ali sporazuma sploh ne poznate 166
98 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369

Vrednosti spremenljivk od -9 do 98

VAT2 Ali menite da naj Slovenija odnose z rimsko katoliško cerkvijo sploh ureja z meddržavnim sporazumom ali ne?

Vrednost 56 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 150
2 ne 123
98 2
99 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

VAT3 Ali menite, da bi se morali o tem sporazumu izreči volilci na referendumu?

Vrednost 65 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 144
2 ne 170
98 4
99 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

VAT4 Ali naj država in cerkev z mednarodnimi pogodbami urejata tudi druga odprta vprašanja, na primer vzgoje in izobraževanja, premoženja cerkve in podobno?

Vrednost 74 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 136
2 ne 174
98 3
99 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
310

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

VAT5 Ali se prištevate med pripadnike katere od veroizpovedi?

Vrednost 83 Frekvenca
1 pripadnik RKC 218
2 ostali 146
98 3
99 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SPOL SPOL

Vrednost 92 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 169
2 ženski 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

WRAKIN1 UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 0.158 3.85 1 0.624

Vrednosti spremenljivk od 0.15829197174653 do 3.8497162717251

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). SPORRK01 - Sporazum z RKC [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Sporazum z RKC: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Sporazum z RKC [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SPORRK01. https://doi.org/10.17898/ADP_SPORRK01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si