Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISWWW01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISWWW01_V1
Main author(s):
 • Vehovar, Vasja
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Project number:

no information

Series:
 • RIS/Raba interneta v Sloveniji

  RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Internet, nakupovanje po internetu, prednosti e-nakupovanja, delež nakupov preko interneta, nakupovanje na slovenksih strežnikih, vrednost e-nakupov, način plačila e-nakupa, posredovanje številke kartice, zadovoljstvo z e-nakupom, težave pri e-nakupovanju, SMS in WAP sporočila o nakupih, prednost nakupa preko interneta, nakup na tujih strežnikih, Amazon.com, bančno poslovanje, zadovoljstvo z bančniki storitvami, prednosti elektronskega bančništva, lastnosti spletne trgovine, zdravstvene in farmacevtske informacije na internetu, odnos do zdravstvenih informacij in zdravnika, pripravljenost plačevanja nasvetov podanih preko interneta, alternativno zdravljenje, zdravstveno zavarovanje, samozdravljenje, pomembnost vira informacij, branje dnevnih časopisov, pogostost gledanja in spremljanja TV in radijskih oddaj, odnos do mobilne telefonije, število mobilnih aparatov, odnos do varnosti in zasebnosti komuniciranja preko mobilne telefonije, komercialna SMS sporočila, uporaba storitev mobilne telefonije, ponudnik storitev mobilne telefonije, GSM aparat, informacije preko SMS sporočil, WAP storitve, opravljanje storitev preko interneta, vloga institucij pri razvoju interneta, seznanjenost s projektom RIS, pogostost obiskovanja strani z določenimi vsebinami, negativni vidiki interneta, uporaba plačilne kartice pri nakupu, Planet project, uporaba interneta za politično udejstvovanje, internet in politika, pomembnost medijev pri oblikovanju političnih stališč, odnos do volitev, glasovanje na možnih referendumih, ocenjevanje strank in politikov, erotične strani, plačilo obiska erotičnih strani, spolno nadlegovanje na internetu, članstvo v erotičnih servisih, pedofilski materiali na internetu, značilnosti računalnika in pregledovalnik, značilnosti programske opreme, licenčnost programske opreme na računalniku (brez OS), dodatni programi pri uporabi interneta, licenčnost OS in nakup drugega računalnika, posedovanje naprav (prenostni računalnik, dlančnik), opaženost oglasov na spletu, opaženost spletnih oglasov v klasičnih medijih, odnos do spletnega olgaševanja, avtomatsko odstranjevanje oglasov in plačano surfanje, oglaševanje kot motnja na spletu in v klasičnih medijih, internet in klasični mediji, spam, elektronski kolaček (cookie), uporaba storitev interneta in omejitve, elektronski naslov, "surfanje", lastna spletna predstavitev, zaščita zasebnosti, zaščita pred virusi, osebni podatki, nastavitve spletnega pregledovalnika in e-pošte, varnost na internetu, posojanje gesla, trditve o navadah in vrednotah, metodologija spletnega anketiranja

Keywords ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SPLETNI NAKUP, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, SPLETNO BANČNIŠTVO, SPLETNO OGLAŠEVANJE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
e-nakupovanje
farmacija
mediji
mobilna telefonija
odnos do interneta
Planet project
politika
erotika
računalništvo
spletno oglaševanje
uporaba interneta
zasebnost
življenjski stil


Abstract:

Poslanstvo ankete je podati izčrpen in podroben vpogled v značilnosti, obnašanje in stališča uporabnikov interneta v Slovenji. Omogočila bo tudi vrsto metodoloških raziskav v okviru projekta Metodologija spletnega anketiranja. Vsebina in struktura ankete sta podobni kot v letu 1998, le da je anketa tokrat bistveno bolj kompleksna, bolj strukturirana in tudi obsežnejša. Nanjo se je odzvalo preko 14.4000 anketirancev.

Methodology


Collection date: julij 2001 - oktober 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Prebivalci R Slovenije z dostopom do interneta. Glej podrobnosti na naslovu:

Excluded: no information
Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Spletna anketa RIS 2001 je bila osnovana na načinu anketiranja s samo-izbiro, kjer se anketiranec brez interaktivnega osebnega nagovarjanja odloča za sodelovanje. Zato je bila ključnega pomena promocija ankete. Anketo RIS 2001 so oglaševala tri spletna oglaševalska omrežja: Central IPROM, Doticni.net in Httpool, poleg tega pa še prek 50 samostojnih spletnih predstavitev, skupno okoli 300 spletnih strani. Različni spletni mediji so anketi RIS v treh mesecih omogočili okoli 10 mio prikazov/ogledov vabila k anketi (pasice, ang. banner). V zadnjem koraku anketiranja so bila zaradi metodoloških primerjav uporabljena tudi vabila prek elektronske pošte na elektronske naslove iz javnih imenikov elektronskih naslovov.

Mode of data collection:

Anketiranje po svetovnem spletu.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 58
 • number of units: 21989

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 81
 • number of units: 12036

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 163
 • number of units: 13748

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 79
 • number of units: 13748

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 105
 • number of units: 13718

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 116
 • number of units: 15287

Title of Data file: RISWWW01.por

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 85
 • number of units: 13970

Variable list

K01A Vključen(a) sem v družinsko življenje. - Vaše vrednote in navade

Value 13 Frequency
1 1 sploh ne 127
2 2 ne zelo dobro 144
3 3 delno 525
4 4 dobro 1426
5 5 zelo dobro 1734
99 ne vem 42
SYSMISS 17991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3998 1 99 5.13307 9.72341

Valid range from 1 to 99

K01B Vključen(a) sem v delo za plačilo. - Vaše vrednote in navade

Value 22 Frequency
1 1 sploh ne 635
2 2 ne zelo dobro 233
3 3 delno 579
4 4 dobro 1075
5 5 zelo dobro 1350
99 ne vem 82
SYSMISS 18035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3954 1 99 5.5655 13.6722

Valid range from 1 to 99

K01C Sodelujem v organizacijah ali pri prostovoljnem delu. - Vaše vrednote in navade

Value 31 Frequency
1 1 sploh ne 1383
2 2 ne zelo dobro 879
3 3 delno 761
4 4 dobro 449
5 5 zelo dobro 431
99 ne vem 33
SYSMISS 18053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3936 1 99 3.21189 8.91204

Valid range from 1 to 99

K01A Vključen(a) sem v družinsko življenje. - Vaše vrednote in navade

Value 158 Frequency
1 1 sploh ne 127
2 2 ne zelo dobro 144
3 3 delno 525
4 4 dobro 1426
5 5 zelo dobro 1734
99 ne vem 42
SYSMISS 17991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3998 1 99 5.13307 9.72341

Valid range from 1 to 99

K01B Vključen(a) sem v delo za plačilo. - Vaše vrednote in navade

Value 257 Frequency
1 1 sploh ne 635
2 2 ne zelo dobro 233
3 3 delno 579
4 4 dobro 1075
5 5 zelo dobro 1350
99 ne vem 82
SYSMISS 18035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3954 1 99 5.5655 13.6722

Valid range from 1 to 99

K01C Sodelujem v organizacijah ali pri prostovoljnem delu. - Vaše vrednote in navade

Value 356 Frequency
1 1 sploh ne 1383
2 2 ne zelo dobro 879
3 3 delno 761
4 4 dobro 449
5 5 zelo dobro 431
99 ne vem 33
SYSMISS 18053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3936 1 99 3.21189 8.91204

Valid range from 1 to 99

K01D Sem fizično privlačen(na). - Vaše vrednote in navade

Value 455 Frequency
1 1 sploh ne 124
2 2 ne zelo dobro 250
3 3 delno 1207
4 4 dobro 1649
5 5 zelo dobro 441
99 ne vem 306
SYSMISS 18012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3977 1 99 10.8977 25.4546

Valid range from 1 to 99

K01E Sem zdrav(a). - Vaše vrednote in navade

Value 554 Frequency
1 1 sploh ne 36
2 2 ne zelo dobro 88
3 3 delno 362
4 4 dobro 1806
5 5 zelo dobro 1656
99 ne vem 44
SYSMISS 17997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3992 1 99 5.3001 9.92387

Valid range from 1 to 99

K01F Sem finančno preskrbljen(a). - Vaše vrednote in navade

Value 653 Frequency
1 1 sploh ne 126
2 2 ne zelo dobro 291
3 3 delno 911
4 4 dobro 1865
5 5 zelo dobro 756
99 ne vem 33
SYSMISS 18007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3982 1 99 4.50728 8.69196

Valid range from 1 to 99

K01G Sem religiozen(na). - Vaše vrednote in navade

Value 752 Frequency
1 1 sploh ne 1769
2 2 ne zelo dobro 575
3 3 delno 684
4 4 dobro 471
5 5 zelo dobro 306
99 ne vem 161
SYSMISS 18023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3966 1 99 6.13313 19.1509

Valid range from 1 to 99

K01H Sem neodvisen(na). - Vaše vrednote in navade

Value 851 Frequency
1 1 sploh ne 217
2 2 ne zelo dobro 315
3 3 delno 987
4 4 dobro 1193
5 5 zelo dobro 1179
99 ne vem 79
SYSMISS 18019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3970 1 99 5.61612 13.3558

Valid range from 1 to 99

K01I Sem aktiven(na). - Vaše vrednote in navade

Value 950 Frequency
1 1 sploh ne 35
2 2 ne zelo dobro 135
3 3 delno 694
4 4 dobro 1604
5 5 zelo dobro 1454
99 ne vem 47
SYSMISS 18020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3969 1 99 5.22197 10.3035

Valid range from 1 to 99

K01J Sem ljubeč(a). - Vaše vrednote in navade

Value 1049 Frequency
1 1 sploh ne 24
2 2 ne zelo dobro 67
3 3 delno 489
4 4 dobro 1596
5 5 zelo dobro 1666
99 ne vem 128
SYSMISS 18019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3970 1 99 7.30756 16.7564

Valid range from 1 to 99

K01K Sem prijatelj(ica). - Vaše vrednote in navade

Value 1148 Frequency
1 1 sploh ne 23
2 2 ne zelo dobro 47
3 3 delno 240
4 4 dobro 1405
5 5 zelo dobro 2179
99 ne vem 86
SYSMISS 18009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3980 1 99 6.49899 13.7667

Valid range from 1 to 99

K02A O sebi mislim pozitivno. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 1247 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 76
2 2 delno se ne strinjam 205
3 3 delno se strinjam 1686
4 4 popolnoma se strinjam 1976
99 ne vem 41
SYSMISS 18005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3984 1 99 4.39433 9.67194

Valid range from 1 to 99

K02B Včasih se mi zdi, da sploh nisem v redu. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 1346 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 909
2 2 delno se ne strinjam 1003
3 3 delno se strinjam 1459
4 4 popolnoma se strinjam 515
99 ne vem 52
SYSMISS 18051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3938 1 99 3.68207 11.0711

Valid range from 1 to 99

K02C V celoti gledano sem s seboj zadovoljen. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 1445 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 78
2 2 delno se ne strinjam 309
3 3 delno se strinjam 1671
4 4 popolnoma se strinjam 1859
99 ne vem 34
SYSMISS 18038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3951 1 99 4.17894 8.8637

Valid range from 1 to 99

K02D Navadno skrbim za to, da naredim dober vtis. - Strinjanje z naslednjimi trditvami

Value 1544 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 86
2 2 delno se ne strinjam 333
3 3 delno se strinjam 1636
4 4 popolnoma se strinjam 1863
99 ne vem 38
SYSMISS 18033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3956 1 99 4.26542 9.35888

Valid range from 1 to 99

K02E Skrbi me, kaj si drugi ljudje mislijo o meni. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 1643 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 785
2 2 delno se ne strinjam 1166
3 3 delno se strinjam 1350
4 4 popolnoma se strinjam 631
99 ne vem 29
SYSMISS 18028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3961 1 99 3.17142 8.28904

Valid range from 1 to 99

K02F Včasih imam občutek, da nobene stvari ne morem narediti prav.

Value 1742 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 1402
2 2 delno se ne strinjam 1197
3 3 delno se strinjam 957
4 4 popolnoma se strinjam 342
99 ne vem 53
SYSMISS 18038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3951 1 99 3.36168 11.1954

Valid range from 1 to 99

K02G Ko poskušam načrtovati, se navadno zgodijo stvari, zaradi katerih moram načrte spremeniti. - Strinjanje z naslednjimi tr

Value 1841 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 639
2 2 delno se ne strinjam 1259
3 3 delno se strinjam 1502
4 4 popolnoma se strinjam 444
99 ne vem 109
SYSMISS 18036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3953 1 99 5.11763 15.836

Valid range from 1 to 99

K03A Ko načrtujem, navadno izpeljem stvari tako, kot sem načrtoval(a). - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 1940 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 62
2 2 delno se ne strinjam 343
3 3 delno se strinjam 2243
4 4 popolnoma se strinjam 1242
99 ne vem 43
SYSMISS 18056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3933 1 99 4.24663 9.98484

Valid range from 1 to 99

K03B Poskušam se sprijazniti s tem, da nekaterih stvari v življenju ni mogoče spremeniti. - Strinjanje z naslednjimi trditvam

Value 2039 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 379
2 2 delno se ne strinjam 553
3 3 delno se strinjam 1534
4 4 popolnoma se strinjam 1422
99 ne vem 40
SYSMISS 18061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3928 1 99 4.00586 9.68247

Valid range from 1 to 99

K03C Navadno v svojem življenju iščem pomoč Boga. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2138 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 2395
2 2 delno se ne strinjam 693
3 3 delno se strinjam 509
4 4 popolnoma se strinjam 266
99 ne vem 55
SYSMISS 18071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3918 1 99 3.01608 11.4933

Valid range from 1 to 99

K03D Vedno gledam na svetlo stran stvari. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2237 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 137
2 2 delno se ne strinjam 510
3 3 delno se strinjam 1711
4 4 popolnoma se strinjam 1519
99 ne vem 42
SYSMISS 18070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3919 1 99 4.21638 9.89803

Valid range from 1 to 99

K03E Vedno sem optimističen(na) glede moje prihodnosti. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2336 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 143
2 2 delno se ne strinjam 485
3 3 delno se strinjam 1672
4 4 popolnoma se strinjam 1554
99 ne vem 62
SYSMISS 18073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3916 1 99 4.71987 11.9857

Valid range from 1 to 99

K03F Redkokdaj pričakujem, da bodo stvari šle po moje. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2435 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 1223
2 2 delno se ne strinjam 1333
3 3 delno se strinjam 1048
4 4 popolnoma se strinjam 213
99 ne vem 95
SYSMISS 18077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3912 1 99 4.41973 14.9496

Valid range from 1 to 99

K04A Včasih se zlažem, če je to potrebno. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 7)

Value 2534 Frequency
1 1 sploh ni res 254
2 2 582
3 3 364
4 4 delno je res 1294
5 5 423
6 6 320
7 7 popolnoma je res 689
SYSMISS 18063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3926 1 7 4.21396 1.79896

Valid range from 1 to 7

K04B Nikoli ne zakrivam svojih napak. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2633 Frequency
1 1 sploh ni res 192
2 2 308
3 3 508
4 4 delno je res 1222
5 5 577
6 6 645
7 7 popolnoma je res 450
SYSMISS 18087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3902 1 7 4.38877 1.60788

Valid range from 1 to 7

K04C Bile so priložnosti, ko sem se z nekom okoristil(a). - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2732 Frequency
1 1 sploh ni res 1185
2 2 917
3 3 404
4 4 delno je res 734
5 5 278
6 6 153
7 7 popolnoma je res 214
SYSMISS 18104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 1 7 2.82445 1.77117

Valid range from 1 to 7

K04D Nikoli ne preklinjam. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2831 Frequency
1 1 sploh ni res 1562
2 2 632
3 3 465
4 4 delno je res 611
5 5 170
6 6 271
7 7 popolnoma je res 198
SYSMISS 18080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3909 1 7 2.69302 1.85238

Valid range from 1 to 7

K04E Včasih se raje maščujem, kot da bi oprostil(a) in pozabil(a). - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 2930 Frequency
1 1 sploh ni res 1235
2 2 884
3 3 415
4 4 delno je res 708
5 5 235
6 6 186
7 7 popolnoma je res 244
SYSMISS 18082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3907 1 7 2.83568 1.82044

Valid range from 1 to 7

K04F Vedno spoštujem zakone, tudi če ni verjetno, da bi me pri kršitvi dobili. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3029 Frequency
1 1 sploh ni res 451
2 2 497
3 3 464
4 4 delno je res 921
5 5 349
6 6 703
7 7 popolnoma je res 522
SYSMISS 18082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3907 1 7 4.13053 1.91361

Valid range from 1 to 7

K04G O prijatelju(ici) sem že kdaj rekel(la) nekaj slabega za njegovim(njenim) hrbtom. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (

Value 3128 Frequency
1 1 sploh ni res 640
2 2 848
3 3 415
4 4 delno je res 947
5 5 359
6 6 301
7 7 popolnoma je res 394
SYSMISS 18085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3904 1 7 3.51639 1.87783

Valid range from 1 to 7

K05A Ko se ljudje pogovarjajo zasebno, skušam ne poslušati jih. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3227 Frequency
1 1 sploh ni res 369
2 2 327
3 3 351
4 4 delno je res 1075
5 5 327
6 6 675
7 7 popolnoma je res 764
SYSMISS 18101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3888 1 7 4.47762 1.89756

Valid range from 1 to 7

K05B V trgovini so mi že kdaj vrnili prevec drobiža, pa jim tega nisem povedal(a). - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do

Value 3326 Frequency
1 1 sploh ni res 1399
2 2 534
3 3 232
4 4 delno je res 645
5 5 183
6 6 273
7 7 popolnoma je res 617
SYSMISS 18106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3883 1 7 3.24878 2.24674

Valid range from 1 to 7

K05C Na carini vedno vse prijavim. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3425 Frequency
1 1 sploh ni res 1378
2 2 549
3 3 314
4 4 delno je res 755
5 5 154
6 6 277
7 7 popolnoma je res 427
SYSMISS 18135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3854 1 7 3.07706 2.08402

Valid range from 1 to 7

K05D Ko sem bil(a) majhen(na), sem včasih ukradel(la) kakšno stvar. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3524 Frequency
1 1 sploh ni res 1531
2 2 602
3 3 237
4 4 delno je res 563
5 5 172
6 6 213
7 7 popolnoma je res 556
SYSMISS 18115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3874 1 7 3.02736 2.20245

Valid range from 1 to 7

K05E Nikoli nisem odvrgel(la) smeti na ulico. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3623 Frequency
1 1 sploh ni res 1071
2 2 581
3 3 353
4 4 delno je res 625
5 5 199
6 6 450
7 7 popolnoma je res 600
SYSMISS 18110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3879 1 7 3.52849 2.20486

Valid range from 1 to 7

K05F Včasih vozim hitreje, kot je dovoljeno. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3722 Frequency
1 1 sploh ni res 339
2 2 178
3 3 129
4 4 delno je res 622
5 5 315
6 6 478
7 7 popolnoma je res 1750
SYSMISS 18178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3811 1 7 5.31698 2.00125

Valid range from 1 to 7

K05G Nikoli ne berem knjig ali revij s spolno vsebino. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3821 Frequency
1 1 sploh ni res 1689
2 2 605
3 3 379
4 4 delno je res 574
5 5 131
6 6 255
7 7 popolnoma je res 244
SYSMISS 18112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3877 1 7 2.63735 1.91055

Valid range from 1 to 7

K06A Počel(a) sem stvari, o katerih ne govorim drugim ljudem. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 3920 Frequency
1 1 sploh ni res 412
2 2 311
3 3 186
4 4 delno je res 948
5 5 306
6 6 425
7 7 popolnoma je res 1292
SYSMISS 18109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3880 1 7 4.7701 2.06063

Valid range from 1 to 7

K06B Nikoli ne vzamem stvari, ki mi ne pripadajo. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 4019 Frequency
1 1 sploh ni res 228
2 2 301
3 3 254
4 4 delno je res 714
5 5 245
6 6 786
7 7 popolnoma je res 1352
SYSMISS 18109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3880 1 7 5.11675 1.9152

Valid range from 1 to 7

K06C Čeprav nisem bil(a) v resnici bolan(bolna), sem si že kdaj vzel(a) bolniško. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do

Value 4118 Frequency
1 1 sploh ni res 1954
2 2 411
3 3 129
4 4 delno je res 519
5 5 154
6 6 207
7 7 popolnoma je res 476
SYSMISS 18139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3850 1 7 2.74883 2.19817

Valid range from 1 to 7

K06D Nikoli nisem poškodoval(a) knjige iz knjižnice ali kakšno stvar v trgovini, ne da bi to prijavil(a). - Strinjanje z nasl

Value 4217 Frequency
1 1 sploh ni res 484
2 2 315
3 3 223
4 4 delno je res 486
5 5 158
6 6 535
7 7 popolnoma je res 1671
SYSMISS 18117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3872 1 7 5.01653 2.22564

Valid range from 1 to 7

K06E Imam nekaj precej grdih navad. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 4316 Frequency
1 1 sploh ni res 383
2 2 672
3 3 448
4 4 delno je res 1210
5 5 326
6 6 302
7 7 popolnoma je res 543
SYSMISS 18105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3884 1 7 3.90165 1.82737

Valid range from 1 to 7

K06F Ne opravljam drugih ljudi. - Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)

Value 4415 Frequency
1 1 sploh ni res 443
2 2 487
3 3 500
4 4 delno je res 1075
5 5 301
6 6 611
7 7 popolnoma je res 459
SYSMISS 18113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3876 1 7 4.02503 1.85323

Valid range from 1 to 7

DATE Datum zacetka odgovarjanja.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21678 13213800000.0 13222500000.0 13218100000.0 2463960.0

Valid range from 1.32138e+10 to 1.32225e+10

MSPOL spol

Value 4613 Frequency
1 moški
2 ženski
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12155 1 2 1.37153 0.483235

Valid range from 1 to 2

MSTAR starost

Value 4712 Frequency
1 do 18 let
2 med 18 in 25
3 med 26 in 35
4 nad 35 let
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11519 1 4 2.75024 0.990861

Valid range from 1 to 4

MIZOB izobrazba

Value 4811 Frequency
1 osnovna in strokovna šola
2 srednja šola
3 višja, visoka šola, magisterij, doktorat
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12133 1 3 2.3999 0.681685

Valid range from 1 to 3

MSTAT zaposlitveni status

Value 4910 Frequency
1 osnovnošolci in dijaki
2 študent
3 zaposlen
4 drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8650 1 4 2.56277 0.784019

Valid range from 1 to 4

DOMND način dostopa od doma

Value 509 Frequency
1 ISDN
2 analogni modem
3 hitre povezave
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 1 3 1.89672 0.671363

Valid range from 1 to 3

SLUND način dostopa iz službe

Value 518 Frequency
1 ISDN
2 analogni modem
3 hitre povezave
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 1 3 2.2203 0.903971

Valid range from 1 to 3

MREG regija

Value 527 Frequency
1 Ljubljana z okolico
2 Štajerska regija
3 ostala Slovenija
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12133 1 3 1.91717 0.853019

Valid range from 1 to 3

MSI nakup v Si

Value 536 Frequency
1 da
2 ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12253 1 2 1.7563 0.429329

Valid range from 1 to 2

MOUT nakup v tujini

Value 545 Frequency
1 da
2 ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11821 1 2 1.7809 0.413655

Valid range from 1 to 2

NDTREN način dostopa v času odgovarjanja

Value 554 Frequency
1 ISDN
2 analogni modem
3 hitre povezave
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4973 1 3 2.06998 0.816617

Valid range from 1 to 3

MPOG pogostost rabe interneta

Value 563 Frequency
1 dnevno
2 skoraj dnevno
3 tedensko in mesečno ter redkeje
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12897 1 3 1.61216 0.760575

Valid range from 1 to 3

VELNAS velikost naselja

Value 572 Frequency
1 Ljubljana, Maribor
2 kraj (do 100.000)
3 naselje (do 2000)
4 malo naselje (pod 500)
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11846 1 4 2.03959 0.983804

Valid range from 1 to 4

MSTAT2

Value 581 Frequency
1 osnovnošolci in dijaki
2 študent
3 zaposlen
4 samozaposlen
5 drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8650 1 5 2.67249 0.959773

Valid range from 1 to 5

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Open access

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Vehovar, V. (2001). Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: RISWWW01. https://doi.org/10.17898/ADP_RISWWW01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si