Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB752
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, prostovoljne dejavnosti, varovanje okolja, avdiovizualne dejavnosti, Evro, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Evropski parlament, prostovoljne družbene aktivnosti
Ključne besede ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, PROSTOVOLJNA POMOČ, GOSPODARSKE RAZMERE, HRANA IN PREHRANJEVANJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GOSPODARSKA KRIZA
PROSTOVOLJNO DELO
OKOLJE
AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o učinku eura na gospodarsko krizo, o ustreznem odzivu držav in Evropske unije na težave gospodarstva, pomankanju in naraščajoči ceni hrane ter o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta. Anketiranci so vprašani o prostovoljstvu, kako pogosto sodelujejo v prostovoljnih akcijah, o pomenu varovanja okolja, okoljskih vprašanjih, o najboljšem načinu reševanja le-teh in o osebnih prizadevanjih za varovanje okolja. Respondenti so vprašani tudi o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 15. april 2011 - 04. maj 2011, Belgija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Bolgarija: 15. april 2011 - 26. april 2011, Ciper: 13. april 2011 - 02. maj 2011, Češka: 16. april 2011 - 29. april 2011, Danska: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Estonija: 16. april 2011 - 02. maj 2011, Finska: 13. april 2011 - 08. maj 2011, Francija: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Grčija: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Irska: 14. april 2011 - 28. april 2011, Italija: 18. april 2011 - 02. maj 2011, Latvija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Litva: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Luksemburg: 14. april 2011 - 29. april 2011, Madžarska: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Malta: 15. april 2011 - 29. april 2011, Nemčija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Nizozemska: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Poljska: 14. april 2011 - 04. maj 2011, Portugalska: 16. april 2011 - 03. maj 2011, Romunija: 15. april 2011 - 27. april 2011, Severna Irska: 15. april 2011 - 30. april 2011, Slovaška: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Slovenija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Španija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Švedska: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Velika Britanija: 15. april 2011 - 01. maj 2011
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11853.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11853.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11853.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5480: Eurobarometer 75.2 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 714
  • število enot: 26825

Verzija: 4.0.1, doi:10.4232/1.11853

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5480 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5480 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.1 (2014-02-25) 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1714 Frekvenca
5480 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2713 Frekvenca
5480 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3712 Frekvenca
4.0.1 (2014-02-25) 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4711 Frekvenca
752 Eurobarometer 75.2 (April-May 2011) 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 752 do 752

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001104

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6709 Frekvenca
1 France 1033
2 Belgium 1058
3 The Netherlands 1034
4 Germany West 1026
5 Italy 1034
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1027
8 Ireland 1016
9 Great Britain 1012
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1026
14 Germany East 562
16 Finland 990
17 Sweden 1005
18 Austria 1008
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1000
21 Estonia 1001
22 Hungary 1022
23 Latvia 1007
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1047
28 Slovenia 1017
29 Bulgaria 1003
30 Romania 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7708 Frekvenca
AT 1008
BE 1058
BG 1003
CY 502
CZ 1000
DE-E 562
DE-W 1026
DK 1027
EE 1001
ES 1006
FI 990
FR 1033
GB-GBN 1012
GB-NIR 305
GR 1000
HU 1022
IE 1016
IT 1034
LT 1029
LU 503
LV 1007
MT 500
NL 1034
PL 1000
PT 1026
RO 1052
SE 1005
SI 1017
SK 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0.33 3.014 1 0.323

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.014

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9706 Frekvenca
0 Other 25508
1 United Kingdom 1317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 2.454 0.0491 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.453883

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11704 Frekvenca
0 Other 25237
1 Germany 1588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 3.663 0.0592 0.282

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.662945

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13702 Frekvenca
0 Other 21137
1 EU6 5688
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 4.887 0.212 0.552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.887295

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15700 Frekvenca
0 Other 17777
1 EU9 9048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 5.773 0.337 0.728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.773272

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17698 Frekvenca
0 Other 16777
1 EU10 10048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 6.181 0.375 0.776

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.18058

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19696 Frekvenca
0 Other 14745
1 EU12 12080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 6.218 0.45 0.808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.21759

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21694 Frekvenca
0 Other 14183
1 EU12+ 12642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 6.209 0.471 0.813

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.20925

v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 23692 Frekvenca
0 Other 23822
1 EU NMS 3 3003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 3.647 0.112 0.36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.646667

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25690 Frekvenca
0 Other 11180
1 EU15 15645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 7.225 0.583 0.932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.224643

v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 27688 Frekvenca
0 Other 17700
1 EU NMS 10 9125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 9.045 0.34 0.993

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.044875

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29686 Frekvenca
0 Other 2055
1 EU25 24770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 9.583 0.923 1.22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.583406

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31684 Frekvenca
0 Other 24770
1 AC (BG RO) 2055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 2.063 0.0766 0.3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.063036

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33682 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0.0244 9.749 1 1.218

Vrednosti spremenljivk od 0.024374 do 9.749242

v35 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Vrednost 35680 Frekvenca
0 Other 15645
1 EU NMS 12 11180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 7.927 0.417 0.95

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.92705

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 37678 Frekvenca
0 Other 12510
1 EURO ZONE 2008 14315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 8.171 0.534 0.971

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.171006

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 39676 Frekvenca
0 Other 14315
1 NON EURO ZONE 2008 12510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 8.138 0.466 0.996

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.137964

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 41674 Frekvenca
0 Other 11463
1 EURO ZONE 2009 15362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 8.618 0.573 1.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.617983

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 43672 Frekvenca
0 Other 15362
1 NON EURO ZONE 2009 11463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 7.693 0.427 0.945

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.692562

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 45670 Frekvenca
0 Other 18711
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 6.28 0.302 0.757

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.280122

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Vrednost 47668 Frekvenca
0 Other 10462
1 EURO ZONE 2011 16363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 9.147 0.61 1.082

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.146873

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Vrednost 49666 Frekvenca
0 Other 16363
1 NON EURO ZONE 2011 10462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 7.067 0.39 0.869

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.067242

v51 COUNTRY GROUP QD1A

Vrednost 51664 Frekvenca
0 Other 11668
1 COUNTRY GROUP QD1A 15157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W91 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 6.285 0.565 0.884

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.284516

v53 COUNTRY GROUP QD1B

Vrednost 53662 Frekvenca
0 Other 24221
1 COUNTRY GROUP QD1B 2604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 W92 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 5.695 0.0971 0.439

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.695093

v55 COUNTRY GROUP QD1C

Vrednost 55660 Frekvenca
0 Other 8695
1 COUNTRY GROUP QD1C 18130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 W93 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 11.334 0.676 1.171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.334101

v57 COUNTRY GROUP QD1D

Vrednost 57658 Frekvenca
0 Other 18366
1 COUNTRY GROUP QD1D 8459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 W94 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 0 7.423 0.315 0.787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.423218

v59 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0 371.438 148568.906 15239.031 18554.79

Vrednosti spremenljivk od 371.437988 do 148568.90625

v60 Q1_1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 60655 Frekvenca
0 Not mentioned 25800
1 Mentioned 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1_2 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 61654 Frekvenca
0 Not mentioned 25804
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1_3 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 62653 Frekvenca
0 Not mentioned 25228
1 Mentioned 1597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1_4 NATIONALITY GREECE

Vrednost 63652 Frekvenca
0 Not mentioned 25825
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1_5 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 64651 Frekvenca
0 Not mentioned 25839
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1_6 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 65650 Frekvenca
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1_7 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 66649 Frekvenca
0 Not mentioned 25810
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1_8 NATIONALITY ITALY

Vrednost 67648 Frekvenca
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1_9 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 68647 Frekvenca
0 Not mentioned 26475
1 Mentioned 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1_10 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 69646 Frekvenca
0 Not mentioned 25787
1 Mentioned 1038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1_11 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 70645 Frekvenca
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1_12 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 71644 Frekvenca
0 Not mentioned 25555
1 Mentioned 1270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1_13 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 72643 Frekvenca
0 Not mentioned 25809
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1_14 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 73642 Frekvenca
0 Not mentioned 25828
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1_15 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 74641 Frekvenca
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1_16 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 75640 Frekvenca
0 Not mentioned 26332
1 Mentioned 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1_17 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 76639 Frekvenca
0 Not mentioned 25813
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1_18 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 77638 Frekvenca
0 Not mentioned 25827
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1_19 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 78637 Frekvenca
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1_20 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 79636 Frekvenca
0 Not mentioned 25812
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1_21 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 80635 Frekvenca
0 Not mentioned 25779
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1_22 NATIONALITY MALTA

Vrednost 81634 Frekvenca
0 Not mentioned 26334
1 Mentioned 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1_23 NATIONALITY POLAND

Vrednost 82633 Frekvenca
0 Not mentioned 25774
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1_24 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 83632 Frekvenca
0 Not mentioned 25769
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1_25 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 84631 Frekvenca
0 Not mentioned 25806
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1_26 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 85630 Frekvenca
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1_27 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 86629 Frekvenca
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 1094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1_28 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 87628 Frekvenca
0 Not mentioned 26710
1 Mentioned 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QA1A EUROPEAN PARLIAMENT POLICY PRIORITIES (1ST)

Vrednost 88627 Frekvenca
1 Foreign policy that enables EU to speak with one voice 1512
2 Security/Defence policy that enables EU to face up internat. 2057
3 Combating climate change 1953
4 Common energy policy to ensure independence 1452
5 Improving consumer and public health protection 2507
6 Agricultural policy that is environmentally friendly and con 1954
7 Combating terrorism while respecting individual freedoms 1514
8 Coordinating economic, budget and tax policies 2868
9 Research and development policy that ensures competitiveness 838
10 Assertion of European social model 936
11 Tackling poverty and social exclusion 6839
12 Immigration policy implemented in consultation with origin c 1306
13 Other (SPONT.) 177
14 None (SPONT.) 185
15 DK 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26098 727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v89 QA1B_1 EP POL PRIORITIES: COMMON FOREIGN POLICY

Vrednost 89626 Frekvenca
0 Not mentioned 23133
1 Mentioned 2780
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA1B_2 EP POL PRIORITIES: DEFENCE/SECURITY

Vrednost 90625 Frekvenca
0 Not mentioned 21602
1 Mentioned 4311
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA1B_3 EP POL PRIORITIES: FIGHT CLIMATE CHANGE

Vrednost 91624 Frekvenca
0 Not mentioned 20843
1 Mentioned 5070
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA1B_4 EP POL PRIORITIES: ENERGY INDEPENDENCE

Vrednost 92623 Frekvenca
0 Not mentioned 21238
1 Mentioned 4675
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA1B_5 EP POL PRIORITIES: CONSUMER PROTECTION

Vrednost 93622 Frekvenca
0 Not mentioned 19085
1 Mentioned 6828
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA1B_6 EP POL PRIORITIES: ENVIRONM FRDLY AGRICULT

Vrednost 94621 Frekvenca
0 Not mentioned 19860
1 Mentioned 6053
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA1B_7 EP POL PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Vrednost 95620 Frekvenca
0 Not mentioned 21080
1 Mentioned 4833
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA1B_8 EP POL PRIORITIES: CO-ORD ECONOMIC POLICIES

Vrednost 96619 Frekvenca
0 Not mentioned 20882
1 Mentioned 5031
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA1B_9 EP POL PRIORITIES: R&D ENSURING INNOVATION

Vrednost 97618 Frekvenca
0 Not mentioned 23072
1 Mentioned 2841
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA1B_10 EP POL PRIORITIES: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Vrednost 98617 Frekvenca
0 Not mentioned 23270
1 Mentioned 2643
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA1B_11 EP POL PRIORITIES: TACKLING POVERTY

Vrednost 99616 Frekvenca
0 Not mentioned 18136
1 Mentioned 7777
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA1B_12 EP POL PRIORITIES: IMMIGRATION

Vrednost 100615 Frekvenca
0 Not mentioned 22199
1 Mentioned 3714
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA1B_13 EP POL PRIORITIES: OTHER

Vrednost 101614 Frekvenca
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 152
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA1B_14 EP POL PRIORITIES: NONE

Vrednost 102613 Frekvenca
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 220
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA1B_15 EP POL PRIORITIES: DK

Vrednost 103612 Frekvenca
0 Not mentioned 25550
1 Mentioned 363
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25913 912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA1T_1 EP POL PRIORITIES: COMMON FOREIGN POLICY

Vrednost 104611 Frekvenca
0 Not mentioned 22533
1 Mentioned 4292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA1T_2 EP POL PRIORITIES: DEFENCE/SECURITY

Vrednost 105610 Frekvenca
0 Not mentioned 20457
1 Mentioned 6368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA1T_3 EP POL PRIORITIES: FIGHT CLIMATE CHANGE

Vrednost 106609 Frekvenca
0 Not mentioned 19802
1 Mentioned 7023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA1T_4 EP POL PRIORITIES: ENERGY INDEPENDENCE

Vrednost 107608 Frekvenca
0 Not mentioned 20698
1 Mentioned 6127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA1T_5 EP POL PRIORITIES: CONSUMER PROTECTION

Vrednost 108607 Frekvenca
0 Not mentioned 17490
1 Mentioned 9335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA1T_6 EP POL PRIORITIES: ENVIRONM FRDLY AGRICULT

Vrednost 109606 Frekvenca
0 Not mentioned 18818
1 Mentioned 8007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA1T_7 EP POL PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Vrednost 110605 Frekvenca
0 Not mentioned 20478
1 Mentioned 6347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA1T_8 EP POL PRIORITIES: CO-ORD ECONOMIC POLICIES

Vrednost 111604 Frekvenca
0 Not mentioned 18926
1 Mentioned 7899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA1T_9 EP POL PRIORITIES: R&D ENSURING INNOVATION

Vrednost 112603 Frekvenca
0 Not mentioned 23146
1 Mentioned 3679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA1T_10 EP POL PRIORITIES: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Vrednost 113602 Frekvenca
0 Not mentioned 23246
1 Mentioned 3579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA1T_11 EP POL PRIORITIES: TACKLING POVERTY

Vrednost 114601 Frekvenca
0 Not mentioned 12209
1 Mentioned 14616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA1T_12 EP POL PRIORITIES: IMMIGRATION

Vrednost 115600 Frekvenca
0 Not mentioned 21805
1 Mentioned 5020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA1T_13 EP POL PRIORITIES: OTHER

Vrednost 116599 Frekvenca
0 Not mentioned 26515
1 Mentioned 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA1T_14 EP POL PRIORITIES: NONE

Vrednost 117598 Frekvenca
0 Not mentioned 26420
1 Mentioned 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA1T_15 EP POL PRIORITIES: DK (QA1A ONLY)

Vrednost 118597 Frekvenca
0 Not mentioned 26098
1 Mentioned 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA2 CRISIS - EURO MITIGATED NEGATIVE EFFECTS

Vrednost 119596 Frekvenca
1 Totally agree 2263
2 Tend to agree 7166
3 Tend to disagree 7985
4 Totally disagree 6963
5 DK 2448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24377 2448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA3 CRISIS - NATIONAL / EU ACTION PREFERENCE

Vrednost 120595 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) adopted measures, applied them individually 9528
2 (OUR COUNTRY) adopted measured, applied in coordinated way 15431
3 DK 1866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24959 1866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v121 QA4 CRISIS - FINANCIAL POLICY PREFERENCE

Vrednost 121594 Frekvenca
1 Reduce public spending 8871
2 Invest in measures to boost economy 11149
3 Both equally (SPONT.) 5906
4 DK 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25926 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v122 QA5 RETURN TO GROWTH - PERSPECTIVE

Vrednost 122593 Frekvenca
1 Already returning to growth 3797
2 Return will start in coming months 3196
3 Return will start in coming years 9085
4 Crisis is going to last for many years 9826
5 DK 921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25904 921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v123 QA6_1 FINANC TRANSACT TAX - IN PRINCIPLE

Vrednost 123592 Frekvenca
1 Totally in favour 7186
2 Fairly in favour 8500
3 Fairly opposed 4173
4 Totally opposed 3251
5 DK 3715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23110 3715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v124 QA6_2 FINANC TRANSACT TAX - ON GLOBAL LEVEL

Vrednost 124591 Frekvenca
1 Totally in favour 6051
2 Fairly in favour 7589
3 Fairly opposed 1098
4 Totally opposed 293
5 DK 655
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15031 11794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v125 QA6_3 FINANC TRANSACT TAX - ON EU LEVEL

Vrednost 125590 Frekvenca
1 Totally in favour 5525
2 Fairly in favour 7214
3 Fairly opposed 1625
4 Totally opposed 482
5 DK 840
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14846 11979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v126 QA7 FINANC TRANSACT TAX - MAIN REASON IN FAVOUR

Vrednost 126589 Frekvenca
1 Make financial players contribute to costs of crisis 5415
2 Combat excessive speculation, help to prevent future crises 6312
3 Finance innovative policies 1608
4 Reduce public deficits 1945
5 Other (SPONT.) 106
6 DK 300
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15386 11439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v127 QA8 FINANC TRANSACT TAX - MAIN REASON OPPOSED

Vrednost 127588 Frekvenca
1 Weaken competitiveness of European financial market 456
2 Not be feasible, can only be introduced at global level 543
3 Cause an outflow of capital from EU 442
4 Only make European financial players contribute to costs 437
5 Other (SPONT.) 48
6 DK 181
9 Inap. (not 3 or 4 in V125) 24718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1926 24899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v128 QA9_1 FOOD SPECULATION - NEED FOR REASONABLE PRICES

Vrednost 128587 Frekvenca
1 Totally agree 19568
2 Tend to agree 6177
3 Tend to disagree 597
4 Totally disagree 144
5 DK 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26486 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v129 QA9_2 FOOD SPECULATION - EU HAS TO ENSURE SECURITY

Vrednost 129586 Frekvenca
1 Totally agree 16961
2 Tend to agree 7787
3 Tend to disagree 1121
4 Totally disagree 376
5 DK 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26245 580

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v130 QA9_3 FOOD SPECULATION - EU HAS TO FIGHT SHORTAGE

Vrednost 130585 Frekvenca
1 Totally agree 13442
2 Tend to agree 9823
3 Tend to disagree 1997
4 Totally disagree 617
5 DK 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25879 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v131 QA9_4 FOOD SPECULATION - SET UP FOOD-STOCKING SYSTEM

Vrednost 131584 Frekvenca
1 Totally agree 14493
2 Tend to agree 9244
3 Tend to disagree 1596
4 Totally disagree 570
5 DK 922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25903 922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v132 QA10 FOOD SPECULATION - MOST EFFICIENT MEASURE

Vrednost 132583 Frekvenca
1 Installing at a global level mechanisms 8278
2 Giving new European Authorities for Financial Regulation mor 7090
3 Helping agriculture in developing countries 9109
4 Other (SPONT.) 542
5 DK 1806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25019 1806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v133 QA11_1 VOLUNTEERING MATTERS: DEMOCRATIC LIFE

Vrednost 133582 Frekvenca
0 Not mentioned 24772
1 Mentioned 2053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA11_2 VOLUNTEERING MATTERS: INTERCULT DIALOGUE

Vrednost 134581 Frekvenca
0 Not mentioned 24344
1 Mentioned 2481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA11_3 VOLUNTEERING MATTERS: INTERGENERAT DIALOGUE

Vrednost 135580 Frekvenca
0 Not mentioned 24203
1 Mentioned 2622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA11_4 VOLUNTEERING MATTERS: ACTIVE AGING

Vrednost 136579 Frekvenca
0 Not mentioned 22456
1 Mentioned 4369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA11_5 VOLUNTEERING MATTERS: HUMANITARIAN AID

Vrednost 137578 Frekvenca
0 Not mentioned 16516
1 Mentioned 10309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA11_6 VOLUNTEERING MATTERS: SOCIAL INCLUSION

Vrednost 138577 Frekvenca
0 Not mentioned 21031
1 Mentioned 5794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA11_7 VOLUNTEERING MATTERS: EUROPEAN IDENTITY

Vrednost 139576 Frekvenca
0 Not mentioned 26129
1 Mentioned 696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA11_8 VOLUNTEERING MATTERS: EMPLOYMENT

Vrednost 140575 Frekvenca
0 Not mentioned 22915
1 Mentioned 3910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA11_9 VOLUNTEERING MATTERS: EDUCATION/TRAINING

Vrednost 141574 Frekvenca
0 Not mentioned 21628
1 Mentioned 5197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA11_10 VOLUNTEERING MATTERS: HUMAN RIGHTS PROTEC

Vrednost 142573 Frekvenca
0 Not mentioned 21047
1 Mentioned 5778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA11_11 VOLUNTEERING MATTERS: ENVIRONMENT

Vrednost 143572 Frekvenca
0 Not mentioned 20666
1 Mentioned 6159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA11_12 VOLUNTEERING MATTERS: HEALTHCARE

Vrednost 144571 Frekvenca
0 Not mentioned 18013
1 Mentioned 8812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA11_13 VOLUNTEERING MATTERS: CONSUMER PROTECTION

Vrednost 145570 Frekvenca
0 Not mentioned 24582
1 Mentioned 2243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA11_14 VOLUNTEERING MATTERS: SPORT

Vrednost 146569 Frekvenca
0 Not mentioned 22733
1 Mentioned 4092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA11_15 VOLUNTEERING MATTERS: CULTURE

Vrednost 147568 Frekvenca
0 Not mentioned 23872
1 Mentioned 2953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA11_16 VOLUNTEERING MATTERS: OTHER

Vrednost 148567 Frekvenca
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA11_17 VOLUNTEERING MATTERS: NONE

Vrednost 149566 Frekvenca
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA11_18 VOLUNTEERING MATTERS: DK

Vrednost 150565 Frekvenca
0 Not mentioned 26155
1 Mentioned 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA12 VOLUNTEERING - NATIONAL / EU FRAMING

Vrednost 151564 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) should define individually 12690
2 Member States and EU should define together in an European C 12125
3 DK 2010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24815 2010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v152 QA13_1 VOLUNTEERING BENEFITS: CIVIC PARTICIPATION

Vrednost 152563 Frekvenca
0 Not mentioned 20992
1 Mentioned 5833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA13_2 VOLUNTEERING BENEFITS: PROFESSIONAL TRAINING

Vrednost 153562 Frekvenca
0 Not mentioned 21136
1 Mentioned 5689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA13_3 VOLUNTEERING BENEFITS: VALUES OF SOLIDARITY

Vrednost 154561 Frekvenca
0 Not mentioned 20095
1 Mentioned 6730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA13_4 VOLUNTEERING BENEFITS: SOCIAL COHESION

Vrednost 155560 Frekvenca
0 Not mentioned 17870
1 Mentioned 8955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA13_5 VOLUNTEERING BENEFITS: ROLE IN THE ECONOMY

Vrednost 156559 Frekvenca
0 Not mentioned 23401
1 Mentioned 3424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA13_6 VOLUNTEERING BENEFITS: ENVIRONMENT PROTECTION

Vrednost 157558 Frekvenca
0 Not mentioned 21801
1 Mentioned 5024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA13_7 VOLUNTEERING BENEFITS: PERSONAL DEVELOPMENT

Vrednost 158557 Frekvenca
0 Not mentioned 19482
1 Mentioned 7343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA13_8 VOLUNTEERING BENEFITS: OTHER

Vrednost 159556 Frekvenca
0 Not mentioned 26622
1 Mentioned 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA13_9 VOLUNTEERING BENEFITS: NONE

Vrednost 160555 Frekvenca
0 Not mentioned 26243
1 Mentioned 582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA13_10 VOLUNTEERING BENEFITS: DK

Vrednost 161554 Frekvenca
0 Not mentioned 25115
1 Mentioned 1710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26825 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA14 VOLUNTEERING - CREATE DISASTER RESCUE TEAMS

Vrednost 162553 Frekvenca
1 Very useful 13765
2 Fairly useful 10362
3 Not really useful 1602
4 Not at all useful 530
5 DK 566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26259 566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QA15 VOLUNTARY ACTIVITY - REGULAR / OCCASIONAL

Vrednost 163552 Frekvenca
1 Yes, on regular basis 2776
2 Yes, on occasional basis 4197
3 No 19728
4 DK 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26701 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v164 QA16_1 VOLUNTARY ACTIVITY: SPORTS CLUB

Vrednost 164551 Frekvenca
0 Not mentioned 5401
1 Mentioned 1572
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA16_2 VOLUNTARY ACTIVITY: CULTURAL ASSOCIATION

Vrednost 165550 Frekvenca
0 Not mentioned 5739
1 Mentioned 1234
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA16_3 VOLUNTARY ACTIVITY: TRADE UNION

Vrednost 166549 Frekvenca
0 Not mentioned 6685
1 Mentioned 288
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA16_4 VOLUNTARY ACTIVITY: PROFESSIONAL ORGANIS

Vrednost 167548 Frekvenca
0 Not mentioned 6652
1 Mentioned 321
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA16_5 VOLUNTARY ACTIVITY: CONSUMER OGANISATION

Vrednost 168547 Frekvenca
0 Not mentioned 6809
1 Mentioned 164
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA16_6 VOLUNTARY ACTIVITY: MINORITY RIGHTS ORGANIS

Vrednost 169546 Frekvenca
0 Not mentioned 6759
1 Mentioned 214
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA16_7 VOLUNTARY ACTIVITY: ENIRONMENTAL ORGANISATION

Vrednost 170545 Frekvenca
0 Not mentioned 6403
1 Mentioned 570
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA16_8 VOLUNTARY ACTIVITY: CHARITY ORGANISATION

Vrednost 171544 Frekvenca
0 Not mentioned 5771
1 Mentioned 1202
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA16_9 VOLUNTARY ACTIVITY: ELDERLY ASSOCIATION

Vrednost 172543 Frekvenca
0 Not mentioned 6328
1 Mentioned 645
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA16_10 VOLUNTARY ACTIVITY: YOUTH ASSOCIATION

Vrednost 173542 Frekvenca
0 Not mentioned 6462
1 Mentioned 511
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA16_11 VOLUNTARY ACTIVITY: RELIGIOUS ORGANISATION

Vrednost 174541 Frekvenca
0 Not mentioned 6059
1 Mentioned 914
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA16_12 VOLUNTARY ACTIVITY: POLITICAL PARTY

Vrednost 175540 Frekvenca
0 Not mentioned 6697
1 Mentioned 276
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA16_13 VOLUNTARY ACTIVITY: PATIENTS INTERESTS ASSOC

Vrednost 176539 Frekvenca
0 Not mentioned 6555
1 Mentioned 418
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA16_14 VOLUNTARY ACTIVITY: COMMUNITY ASSOCIATION

Vrednost 177538 Frekvenca
0 Not mentioned 6007
1 Mentioned 966
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA16_15 VOLUNTARY ACTIVITY: OTHER

Vrednost 178537 Frekvenca
0 Not mentioned 6203
1 Mentioned 770
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA16_16 VOLUNTARY ACTIVITY: DK

Vrednost 179536 Frekvenca
0 Not mentioned 6851
1 Mentioned 122
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6973 19852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA17_1 GENERTNL SOLIDRTY: ALL AGES WORKING MARKET

Vrednost 180535 Frekvenca
1 Very efficient 10563
2 Fairly efficient 11732
3 Not very efficient 2968
4 Not at all efficient 638
5 DK 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25901 924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v181 QA17_2 GENERTNL SOLIDRTY: JOB EXPERIENCE OF ELDERLY

Vrednost 181534 Frekvenca
1 Very efficient 6172
2 Fairly efficient 9529
3 Not very efficient 6924
4 Not at all efficient 3254
5 DK 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25879 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v182 QA17_3 GENERTNL SOLIDRTY: YOUNG I ELDERLY HELP JOBS

Vrednost 182533 Frekvenca
1 Very efficient 12293
2 Fairly efficient 11409
3 Not very efficient 2110
4 Not at all efficient 392
5 DK 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26204 621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v183 QB1 ENVIRONMENT PROTECTION - PERS IMPORTANCE

Vrednost 183532 Frekvenca
1 Very important 16347
2 Fairly important 9171
3 Not very important 1017
4 Not at all important 167
5 DK 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26702 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v184 QB2A ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT (SPLIT A)

Vrednost 184531 Frekvenca
1 Pollution in towns and cities 1781
2 Green and pleasant landscapes 1701
3 Earthquakes, floods, natural disasters 788
4 Man-made disasters, e.g. oil spills/industrial accidents 1223
5 Climate change 1449
6 Protecting nature 2273
7 - 0
8 State of environment our children inherit 1941
9 Quality of life where you live 1418
10 Using up natural resources 730
11 Other (SPONT.) 113
12 None (SPONT.) 41
13 DK 75
99 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13458 13367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v185 QB2A ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT (SPLIT B)

Vrednost 185530 Frekvenca
1 Pollution in towns and cities 1996
2 Green and pleasant landscapes 1923
3 Earthquakes, floods, natural disasters 947
4 Man-made disasters, e.g. oil spills/industrial accidents 1371
5 Climate change 1595
6 - 0
7 Protecting biodiversity 555
8 State of environment our children inherit 2148
9 Quality of life where you live 1673
10 Using up natural resources 843
11 Other (SPONT.) 122
12 None (SPONT.) 48
13 DK 71
99 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13221 13604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v186 QB2B_1 ENVIRONMENT CONCEPT: POLLUTION CITIES (A)

Vrednost 186529 Frekvenca
0 Not mentioned 9684
1 Mentioned 3733
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QB2B_2 ENVIRONMENT CONCEPT: LANDSCAPES (A)

Vrednost 187528 Frekvenca
0 Not mentioned 10476
1 Mentioned 2941
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QB2B_3 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT DESASTERS (A)

Vrednost 188527 Frekvenca
0 Not mentioned 10618
1 Mentioned 2799
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QB2B_4 ENVIRONMENT CONCEPT: MAN-MADE DISASTERS (A)

Vrednost 189526 Frekvenca
0 Not mentioned 9338
1 Mentioned 4079
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QB2B_5 ENVIRONMENT CONCEPT: CLIMATE CHANGE (A)

Vrednost 190525 Frekvenca
0 Not mentioned 9714
1 Mentioned 3703
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QB2B_6 ENVIRONMENT CONCEPT: PROTECTING NATURE (A)

Vrednost 191524 Frekvenca
0 Not mentioned 9303
1 Mentioned 4114
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QB2B_8 ENVIRONMENT CONCEPT: INHERITAGE (A)

Vrednost 192523 Frekvenca
0 Not mentioned 9359
1 Mentioned 4058
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QB2B_9 ENVIRONMENT CONCEPT: QUALITY OF LIFE (A)

Vrednost 193522 Frekvenca
0 Not mentioned 9776
1 Mentioned 3641
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QB2B_10 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT RESOUCES (A)

Vrednost 194521 Frekvenca
0 Not mentioned 10122
1 Mentioned 3295
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QB2B_11 ENVIRONMENT CONCEPT: OTHER (A)

Vrednost 195520 Frekvenca
0 Not mentioned 13267
1 Mentioned 150
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QB2B_12 ENVIRONMENT CONCEPT: NONE (A)

Vrednost 196519 Frekvenca
0 Not mentioned 13326
1 Mentioned 91
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QB2B_13 ENVIRONMENT CONCEPT: DK (A)

Vrednost 197518 Frekvenca
0 Not mentioned 13292
1 Mentioned 125
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13417 13408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QB2B_1 ENVIRONMENT CONCEPT: POLLUTION CITIES (B)

Vrednost 198517 Frekvenca
0 Not mentioned 9484
1 Mentioned 3689
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QB2B_2 ENVIRONMENT CONCEPT: LANDSCAPES (B)

Vrednost 199516 Frekvenca
0 Not mentioned 10328
1 Mentioned 2845
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QB2B_3 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT DESASTERS (B)

Vrednost 200515 Frekvenca
0 Not mentioned 10287
1 Mentioned 2886
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QB2B_4 ENVIRONMENT CONCEPT: MAN-MADE DISASTERS (B)

Vrednost 201514 Frekvenca
0 Not mentioned 9014
1 Mentioned 4159
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QB2B_5 ENVIRONMENT CONCEPT: CLIMATE CHANGE (B)

Vrednost 202513 Frekvenca
0 Not mentioned 9501
1 Mentioned 3672
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QB2B_7 ENVIRONMENT CONCEPT: PROT BIODIVERSITY (B)

Vrednost 203512 Frekvenca
0 Not mentioned 10816
1 Mentioned 2357
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QB2B_8 ENVIRONMENT CONCEPT: INHERITAGE (B)

Vrednost 204511 Frekvenca
0 Not mentioned 8933
1 Mentioned 4240
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QB2B_9 ENVIRONMENT CONCEPT: QUALITY OF LIFE (B)

Vrednost 205510 Frekvenca
0 Not mentioned 9466
1 Mentioned 3707
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v206 QB2B_10 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT RESOUCES (B)

Vrednost 206509 Frekvenca
0 Not mentioned 9733
1 Mentioned 3440
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v207 QB2B_11 ENVIRONMENT CONCEPT: OTHER (B)

Vrednost 207508 Frekvenca
0 Not mentioned 13049
1 Mentioned 124
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v208 QB2B_12 ENVIRONMENT CONCEPT: NONE (B)

Vrednost 208507 Frekvenca
0 Not mentioned 13093
1 Mentioned 80
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 13652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1</