Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB752
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, prostovoljne dejavnosti, varovanje okolja, avdiovizualne dejavnosti, Evro, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Evropski parlament, prostovoljne družbene aktivnosti

Keywords ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, PROSTOVOLJNA POMOČ, GOSPODARSKE RAZMERE, HRANA IN PREHRANJEVANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GOSPODARSKA KRIZA
PROSTOVOLJNO DELO
OKOLJE
AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o učinku eura na gospodarsko krizo, o ustreznem odzivu držav in Evropske unije na težave gospodarstva, pomankanju in naraščajoči ceni hrane ter o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta. Anketiranci so vprašani o prostovoljstvu, kako pogosto sodelujejo v prostovoljnih akcijah, o pomenu varovanja okolja, okoljskih vprašanjih, o najboljšem načinu reševanja le-teh in o osebnih prizadevanjih za varovanje okolja. Respondenti so vprašani tudi o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 15. april 2011 - 04. maj 2011, Belgija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Bolgarija: 15. april 2011 - 26. april 2011, Ciper: 13. april 2011 - 02. maj 2011, Češka: 16. april 2011 - 29. april 2011, Danska: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Estonija: 16. april 2011 - 02. maj 2011, Finska: 13. april 2011 - 08. maj 2011, Francija: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Grčija: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Irska: 14. april 2011 - 28. april 2011, Italija: 18. april 2011 - 02. maj 2011, Latvija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Litva: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Luksemburg: 14. april 2011 - 29. april 2011, Madžarska: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Malta: 15. april 2011 - 29. april 2011, Nemčija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Nizozemska: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Poljska: 14. april 2011 - 04. maj 2011, Portugalska: 16. april 2011 - 03. maj 2011, Romunija: 15. april 2011 - 27. april 2011, Severna Irska: 15. april 2011 - 30. april 2011, Slovaška: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Slovenija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Španija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Švedska: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Velika Britanija: 15. april 2011 - 01. maj 2011
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11853.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11853.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11853.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5480: Eurobarometer 75.2 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 714
  • number of units: 26825

Version: 4.0.1, doi:10.4232/1.11853

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5480 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 5480 to 5480

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5480 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 5480 to 5480

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.1 (2014-02-25) 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1714 Frequency
5480 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 5480 to 5480

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2713 Frequency
5480 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 5480 to 5480

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3712 Frequency
4.0.1 (2014-02-25) 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4711 Frequency
752 Eurobarometer 75.2 (April-May 2011) 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 752 to 752

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 1000001 to 42001104

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6709 Frequency
1 France 1033
2 Belgium 1058
3 The Netherlands 1034
4 Germany West 1026
5 Italy 1034
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1027
8 Ireland 1016
9 Great Britain 1012
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1026
14 Germany East 562
16 Finland 990
17 Sweden 1005
18 Austria 1008
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1000
21 Estonia 1001
22 Hungary 1022
23 Latvia 1007
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1047
28 Slovenia 1017
29 Bulgaria 1003
30 Romania 1052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7708 Frequency
AT 1008
BE 1058
BG 1003
CY 502
CZ 1000
DE-E 562
DE-W 1026
DK 1027
EE 1001
ES 1006
FI 990
FR 1033
GB-GBN 1012
GB-NIR 305
GR 1000
HU 1022
IE 1016
IT 1034
LT 1029
LU 503
LV 1007
MT 500
NL 1034
PL 1000
PT 1026
RO 1052
SE 1005
SI 1017
SK 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0.33 3.014 1 0.323

Valid range from 0.33 to 3.014

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9706 Frequency
0 Other 25508
1 United Kingdom 1317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 2.454 0.0491 0.251

Valid range from 0 to 2.453883

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11704 Frequency
0 Other 25237
1 Germany 1588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 3.663 0.0592 0.282

Valid range from 0 to 3.662945

v13 NATION GROUP EU6

Value 13702 Frequency
0 Other 21137
1 EU6 5688
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 4.887 0.212 0.552

Valid range from 0 to 4.887295

v15 NATION GROUP EU9

Value 15700 Frequency
0 Other 17777
1 EU9 9048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 5.773 0.337 0.728

Valid range from 0 to 5.773272

v17 NATION GROUP EU10

Value 17698 Frequency
0 Other 16777
1 EU10 10048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 6.181 0.375 0.776

Valid range from 0 to 6.18058

v19 NATION GROUP EU12

Value 19696 Frequency
0 Other 14745
1 EU12 12080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 6.218 0.45 0.808

Valid range from 0 to 6.21759

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21694 Frequency
0 Other 14183
1 EU12+ 12642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 6.209 0.471 0.813

Valid range from 0 to 6.20925

v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 23692 Frequency
0 Other 23822
1 EU NMS 3 3003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 3.647 0.112 0.36

Valid range from 0 to 3.646667

v25 NATION GROUP EU15

Value 25690 Frequency
0 Other 11180
1 EU15 15645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 7.225 0.583 0.932

Valid range from 0 to 7.224643

v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 27688 Frequency
0 Other 17700
1 EU NMS 10 9125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 9.045 0.34 0.993

Valid range from 0 to 9.044875

v29 NATION GROUP EU25

Value 29686 Frequency
0 Other 2055
1 EU25 24770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 9.583 0.923 1.22

Valid range from 0 to 9.583406

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31684 Frequency
0 Other 24770
1 AC (BG RO) 2055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 2.063 0.0766 0.3

Valid range from 0 to 2.063036

v33 NATION GROUP EU27

Value 33682 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0.0244 9.749 1 1.218

Valid range from 0.024374 to 9.749242

v35 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Value 35680 Frequency
0 Other 15645
1 EU NMS 12 11180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 7.927 0.417 0.95

Valid range from 0 to 7.92705

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 37678 Frequency
0 Other 12510
1 EURO ZONE 2008 14315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 8.171 0.534 0.971

Valid range from 0 to 8.171006

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 39676 Frequency
0 Other 14315
1 NON EURO ZONE 2008 12510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 8.138 0.466 0.996

Valid range from 0 to 8.137964

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 41674 Frequency
0 Other 11463
1 EURO ZONE 2009 15362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 8.618 0.573 1.02

Valid range from 0 to 8.617983

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 43672 Frequency
0 Other 15362
1 NON EURO ZONE 2009 11463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 7.693 0.427 0.945

Valid range from 0 to 7.692562

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 45670 Frequency
0 Other 18711
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 6.28 0.302 0.757

Valid range from 0 to 6.280122

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Value 47668 Frequency
0 Other 10462
1 EURO ZONE 2011 16363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 9.147 0.61 1.082

Valid range from 0 to 9.146873

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Value 49666 Frequency
0 Other 16363
1 NON EURO ZONE 2011 10462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 7.067 0.39 0.869

Valid range from 0 to 7.067242

v51 COUNTRY GROUP QD1A

Value 51664 Frequency
0 Other 11668
1 COUNTRY GROUP QD1A 15157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v52 W91 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 6.285 0.565 0.884

Valid range from 0 to 6.284516

v53 COUNTRY GROUP QD1B

Value 53662 Frequency
0 Other 24221
1 COUNTRY GROUP QD1B 2604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v54 W92 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 5.695 0.0971 0.439

Valid range from 0 to 5.695093

v55 COUNTRY GROUP QD1C

Value 55660 Frequency
0 Other 8695
1 COUNTRY GROUP QD1C 18130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v56 W93 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 11.334 0.676 1.171

Valid range from 0 to 11.334101

v57 COUNTRY GROUP QD1D

Value 57658 Frequency
0 Other 18366
1 COUNTRY GROUP QD1D 8459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v58 W94 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 0 7.423 0.315 0.787

Valid range from 0 to 7.423218

v59 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0 371.438 148568.906 15239.031 18554.79

Valid range from 371.437988 to 148568.90625

v60 Q1_1 NATIONALITY BELGIUM

Value 60655 Frequency
0 Not mentioned 25800
1 Mentioned 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1_2 NATIONALITY DENMARK

Value 61654 Frequency
0 Not mentioned 25804
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1_3 NATIONALITY GERMANY

Value 62653 Frequency
0 Not mentioned 25228
1 Mentioned 1597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1_4 NATIONALITY GREECE

Value 63652 Frequency
0 Not mentioned 25825
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1_5 NATIONALITY SPAIN

Value 64651 Frequency
0 Not mentioned 25839
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1_6 NATIONALITY FRANCE

Value 65650 Frequency
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1_7 NATIONALITY IRELAND

Value 66649 Frequency
0 Not mentioned 25810
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1_8 NATIONALITY ITALY

Value 67648 Frequency
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1_9 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 68647 Frequency
0 Not mentioned 26475
1 Mentioned 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1_10 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 69646 Frequency
0 Not mentioned 25787
1 Mentioned 1038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1_11 NATIONALITY PORTUGAL

Value 70645 Frequency
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1_12 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 71644 Frequency
0 Not mentioned 25555
1 Mentioned 1270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1_13 NATIONALITY AUSTRIA

Value 72643 Frequency
0 Not mentioned 25809
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1_14 NATIONALITY SWEDEN

Value 73642 Frequency
0 Not mentioned 25828
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1_15 NATIONALITY FINLAND

Value 74641 Frequency
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1_16 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 75640 Frequency
0 Not mentioned 26332
1 Mentioned 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1_17 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 76639 Frequency
0 Not mentioned 25813
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1_18 NATIONALITY ESTONIA

Value 77638 Frequency
0 Not mentioned 25827
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1_19 NATIONALITY HUNGARY

Value 78637 Frequency
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1_20 NATIONALITY LATVIA

Value 79636 Frequency
0 Not mentioned 25812
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1_21 NATIONALITY LITHUANIA

Value 80635 Frequency
0 Not mentioned 25779
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1_22 NATIONALITY MALTA

Value 81634 Frequency
0 Not mentioned 26334
1 Mentioned 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1_23 NATIONALITY POLAND

Value 82633 Frequency
0 Not mentioned 25774
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1_24 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 83632 Frequency
0 Not mentioned 25769
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1_25 NATIONALITY SLOVENIA

Value 84631 Frequency
0 Not mentioned 25806
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1_26 NATIONALITY BULGARIA

Value 85630 Frequency
0 Not mentioned 25798
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1_27 NATIONALITY ROMANIA

Value 86629 Frequency
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 1094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1_28 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 87628 Frequency
0 Not mentioned 26710
1 Mentioned 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v88 QA1A EUROPEAN PARLIAMENT POLICY PRIORITIES (1ST)

Value 88627 Frequency
1 Foreign policy that enables EU to speak with one voice 1512
2 Security/Defence policy that enables EU to face up internat. 2057
3 Combating climate change 1953
4 Common energy policy to ensure independence 1452
5 Improving consumer and public health protection 2507
6 Agricultural policy that is environmentally friendly and con 1954
7 Combating terrorism while respecting individual freedoms 1514
8 Coordinating economic, budget and tax policies 2868
9 Research and development policy that ensures competitiveness 838
10 Assertion of European social model 936
11 Tackling poverty and social exclusion 6839
12 Immigration policy implemented in consultation with origin c 1306
13 Other (SPONT.) 177
14 None (SPONT.) 185
15 DK 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26098 727

Valid range from 1 to 14

v89 QA1B_1 EP POL PRIORITIES: COMMON FOREIGN POLICY

Value 89626 Frequency
0 Not mentioned 23133
1 Mentioned 2780
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v90 QA1B_2 EP POL PRIORITIES: DEFENCE/SECURITY

Value 90625 Frequency
0 Not mentioned 21602
1 Mentioned 4311
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v91 QA1B_3 EP POL PRIORITIES: FIGHT CLIMATE CHANGE

Value 91624 Frequency
0 Not mentioned 20843
1 Mentioned 5070
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v92 QA1B_4 EP POL PRIORITIES: ENERGY INDEPENDENCE

Value 92623 Frequency
0 Not mentioned 21238
1 Mentioned 4675
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v93 QA1B_5 EP POL PRIORITIES: CONSUMER PROTECTION

Value 93622 Frequency
0 Not mentioned 19085
1 Mentioned 6828
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v94 QA1B_6 EP POL PRIORITIES: ENVIRONM FRDLY AGRICULT

Value 94621 Frequency
0 Not mentioned 19860
1 Mentioned 6053
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v95 QA1B_7 EP POL PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Value 95620 Frequency
0 Not mentioned 21080
1 Mentioned 4833
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v96 QA1B_8 EP POL PRIORITIES: CO-ORD ECONOMIC POLICIES

Value 96619 Frequency
0 Not mentioned 20882
1 Mentioned 5031
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v97 QA1B_9 EP POL PRIORITIES: R&D ENSURING INNOVATION

Value 97618 Frequency
0 Not mentioned 23072
1 Mentioned 2841
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v98 QA1B_10 EP POL PRIORITIES: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Value 98617 Frequency
0 Not mentioned 23270
1 Mentioned 2643
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v99 QA1B_11 EP POL PRIORITIES: TACKLING POVERTY

Value 99616 Frequency
0 Not mentioned 18136
1 Mentioned 7777
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v100 QA1B_12 EP POL PRIORITIES: IMMIGRATION

Value 100615 Frequency
0 Not mentioned 22199
1 Mentioned 3714
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v101 QA1B_13 EP POL PRIORITIES: OTHER

Value 101614 Frequency
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 152
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v102 QA1B_14 EP POL PRIORITIES: NONE

Value 102613 Frequency
0 Not mentioned 25693
1 Mentioned 220
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v103 QA1B_15 EP POL PRIORITIES: DK

Value 103612 Frequency
0 Not mentioned 25550
1 Mentioned 363
9 Inap. (14 or 15 in V88) 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25913 912

Valid range from 0 to 1

v104 QA1T_1 EP POL PRIORITIES: COMMON FOREIGN POLICY

Value 104611 Frequency
0 Not mentioned 22533
1 Mentioned 4292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA1T_2 EP POL PRIORITIES: DEFENCE/SECURITY

Value 105610 Frequency
0 Not mentioned 20457
1 Mentioned 6368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA1T_3 EP POL PRIORITIES: FIGHT CLIMATE CHANGE

Value 106609 Frequency
0 Not mentioned 19802
1 Mentioned 7023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA1T_4 EP POL PRIORITIES: ENERGY INDEPENDENCE

Value 107608 Frequency
0 Not mentioned 20698
1 Mentioned 6127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA1T_5 EP POL PRIORITIES: CONSUMER PROTECTION

Value 108607 Frequency
0 Not mentioned 17490
1 Mentioned 9335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA1T_6 EP POL PRIORITIES: ENVIRONM FRDLY AGRICULT

Value 109606 Frequency
0 Not mentioned 18818
1 Mentioned 8007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA1T_7 EP POL PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Value 110605 Frequency
0 Not mentioned 20478
1 Mentioned 6347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA1T_8 EP POL PRIORITIES: CO-ORD ECONOMIC POLICIES

Value 111604 Frequency
0 Not mentioned 18926
1 Mentioned 7899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA1T_9 EP POL PRIORITIES: R&D ENSURING INNOVATION

Value 112603 Frequency
0 Not mentioned 23146
1 Mentioned 3679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA1T_10 EP POL PRIORITIES: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Value 113602 Frequency
0 Not mentioned 23246
1 Mentioned 3579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA1T_11 EP POL PRIORITIES: TACKLING POVERTY

Value 114601 Frequency
0 Not mentioned 12209
1 Mentioned 14616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA1T_12 EP POL PRIORITIES: IMMIGRATION

Value 115600 Frequency
0 Not mentioned 21805
1 Mentioned 5020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA1T_13 EP POL PRIORITIES: OTHER

Value 116599 Frequency
0 Not mentioned 26515
1 Mentioned 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA1T_14 EP POL PRIORITIES: NONE

Value 117598 Frequency
0 Not mentioned 26420
1 Mentioned 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA1T_15 EP POL PRIORITIES: DK (QA1A ONLY)

Value 118597 Frequency
0 Not mentioned 26098
1 Mentioned 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA2 CRISIS - EURO MITIGATED NEGATIVE EFFECTS

Value 119596 Frequency
1 Totally agree 2263
2 Tend to agree 7166
3 Tend to disagree 7985
4 Totally disagree 6963
5 DK 2448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24377 2448

Valid range from 1 to 4

v120 QA3 CRISIS - NATIONAL / EU ACTION PREFERENCE

Value 120595 Frequency
1 (OUR COUNTRY) adopted measures, applied them individually 9528
2 (OUR COUNTRY) adopted measured, applied in coordinated way 15431
3 DK 1866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24959 1866

Valid range from 1 to 2

v121 QA4 CRISIS - FINANCIAL POLICY PREFERENCE

Value 121594 Frequency
1 Reduce public spending 8871
2 Invest in measures to boost economy 11149
3 Both equally (SPONT.) 5906
4 DK 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25926 899

Valid range from 1 to 3

v122 QA5 RETURN TO GROWTH - PERSPECTIVE

Value 122593 Frequency
1 Already returning to growth 3797
2 Return will start in coming months 3196
3 Return will start in coming years 9085
4 Crisis is going to last for many years 9826
5 DK 921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25904 921

Valid range from 1 to 4

v123 QA6_1 FINANC TRANSACT TAX - IN PRINCIPLE

Value 123592 Frequency
1 Totally in favour 7186
2 Fairly in favour 8500
3 Fairly opposed 4173
4 Totally opposed 3251
5 DK 3715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23110 3715

Valid range from 1 to 4

v124 QA6_2 FINANC TRANSACT TAX - ON GLOBAL LEVEL

Value 124591 Frequency
1 Totally in favour 6051
2 Fairly in favour 7589
3 Fairly opposed 1098
4 Totally opposed 293
5 DK 655
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15031 11794

Valid range from 1 to 4

v125 QA6_3 FINANC TRANSACT TAX - ON EU LEVEL

Value 125590 Frequency
1 Totally in favour 5525
2 Fairly in favour 7214
3 Fairly opposed 1625
4 Totally opposed 482
5 DK 840
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14846 11979

Valid range from 1 to 4

v126 QA7 FINANC TRANSACT TAX - MAIN REASON IN FAVOUR

Value 126589 Frequency
1 Make financial players contribute to costs of crisis 5415
2 Combat excessive speculation, help to prevent future crises 6312
3 Finance innovative policies 1608
4 Reduce public deficits 1945
5 Other (SPONT.) 106
6 DK 300
9 Inap. (not 1 or 2 in V123) 11139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15386 11439

Valid range from 1 to 5

v127 QA8 FINANC TRANSACT TAX - MAIN REASON OPPOSED

Value 127588 Frequency
1 Weaken competitiveness of European financial market 456
2 Not be feasible, can only be introduced at global level 543
3 Cause an outflow of capital from EU 442
4 Only make European financial players contribute to costs 437
5 Other (SPONT.) 48
6 DK 181
9 Inap. (not 3 or 4 in V125) 24718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1926 24899

Valid range from 1 to 5

v128 QA9_1 FOOD SPECULATION - NEED FOR REASONABLE PRICES

Value 128587 Frequency
1 Totally agree 19568
2 Tend to agree 6177
3 Tend to disagree 597
4 Totally disagree 144
5 DK 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26486 339

Valid range from 1 to 4

v129 QA9_2 FOOD SPECULATION - EU HAS TO ENSURE SECURITY

Value 129586 Frequency
1 Totally agree 16961
2 Tend to agree 7787
3 Tend to disagree 1121
4 Totally disagree 376
5 DK 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26245 580

Valid range from 1 to 4

v130 QA9_3 FOOD SPECULATION - EU HAS TO FIGHT SHORTAGE

Value 130585 Frequency
1 Totally agree 13442
2 Tend to agree 9823
3 Tend to disagree 1997
4 Totally disagree 617
5 DK 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25879 946

Valid range from 1 to 4

v131 QA9_4 FOOD SPECULATION - SET UP FOOD-STOCKING SYSTEM

Value 131584 Frequency
1 Totally agree 14493
2 Tend to agree 9244
3 Tend to disagree 1596
4 Totally disagree 570
5 DK 922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25903 922

Valid range from 1 to 4

v132 QA10 FOOD SPECULATION - MOST EFFICIENT MEASURE

Value 132583 Frequency
1 Installing at a global level mechanisms 8278
2 Giving new European Authorities for Financial Regulation mor 7090
3 Helping agriculture in developing countries 9109
4 Other (SPONT.) 542
5 DK 1806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25019 1806

Valid range from 1 to 4

v133 QA11_1 VOLUNTEERING MATTERS: DEMOCRATIC LIFE

Value 133582 Frequency
0 Not mentioned 24772
1 Mentioned 2053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA11_2 VOLUNTEERING MATTERS: INTERCULT DIALOGUE

Value 134581 Frequency
0 Not mentioned 24344
1 Mentioned 2481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA11_3 VOLUNTEERING MATTERS: INTERGENERAT DIALOGUE

Value 135580 Frequency
0 Not mentioned 24203
1 Mentioned 2622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA11_4 VOLUNTEERING MATTERS: ACTIVE AGING

Value 136579 Frequency
0 Not mentioned 22456
1 Mentioned 4369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA11_5 VOLUNTEERING MATTERS: HUMANITARIAN AID

Value 137578 Frequency
0 Not mentioned 16516
1 Mentioned 10309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA11_6 VOLUNTEERING MATTERS: SOCIAL INCLUSION

Value 138577 Frequency
0 Not mentioned 21031
1 Mentioned 5794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA11_7 VOLUNTEERING MATTERS: EUROPEAN IDENTITY

Value 139576 Frequency
0 Not mentioned 26129
1 Mentioned 696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA11_8 VOLUNTEERING MATTERS: EMPLOYMENT

Value 140575 Frequency
0 Not mentioned 22915
1 Mentioned 3910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA11_9 VOLUNTEERING MATTERS: EDUCATION/TRAINING

Value 141574 Frequency
0 Not mentioned 21628
1 Mentioned 5197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA11_10 VOLUNTEERING MATTERS: HUMAN RIGHTS PROTEC

Value 142573 Frequency
0 Not mentioned 21047
1 Mentioned 5778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v143 QA11_11 VOLUNTEERING MATTERS: ENVIRONMENT

Value 143572 Frequency
0 Not mentioned 20666
1 Mentioned 6159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA11_12 VOLUNTEERING MATTERS: HEALTHCARE

Value 144571 Frequency
0 Not mentioned 18013
1 Mentioned 8812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA11_13 VOLUNTEERING MATTERS: CONSUMER PROTECTION

Value 145570 Frequency
0 Not mentioned 24582
1 Mentioned 2243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA11_14 VOLUNTEERING MATTERS: SPORT

Value 146569 Frequency
0 Not mentioned 22733
1 Mentioned 4092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v147 QA11_15 VOLUNTEERING MATTERS: CULTURE

Value 147568 Frequency
0 Not mentioned 23872
1 Mentioned 2953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v148 QA11_16 VOLUNTEERING MATTERS: OTHER

Value 148567 Frequency
0 Not mentioned 26684
1 Mentioned 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v149 QA11_17 VOLUNTEERING MATTERS: NONE

Value 149566 Frequency
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v150 QA11_18 VOLUNTEERING MATTERS: DK

Value 150565 Frequency
0 Not mentioned 26155
1 Mentioned 670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v151 QA12 VOLUNTEERING - NATIONAL / EU FRAMING

Value 151564 Frequency
1 (OUR COUNTRY) should define individually 12690
2 Member States and EU should define together in an European C 12125
3 DK 2010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24815 2010

Valid range from 1 to 2

v152 QA13_1 VOLUNTEERING BENEFITS: CIVIC PARTICIPATION

Value 152563 Frequency
0 Not mentioned 20992
1 Mentioned 5833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v153 QA13_2 VOLUNTEERING BENEFITS: PROFESSIONAL TRAINING

Value 153562 Frequency
0 Not mentioned 21136
1 Mentioned 5689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v154 QA13_3 VOLUNTEERING BENEFITS: VALUES OF SOLIDARITY

Value 154561 Frequency
0 Not mentioned 20095
1 Mentioned 6730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v155 QA13_4 VOLUNTEERING BENEFITS: SOCIAL COHESION

Value 155560 Frequency
0 Not mentioned 17870
1 Mentioned 8955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v156 QA13_5 VOLUNTEERING BENEFITS: ROLE IN THE ECONOMY

Value 156559 Frequency
0 Not mentioned 23401
1 Mentioned 3424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v157 QA13_6 VOLUNTEERING BENEFITS: ENVIRONMENT PROTECTION

Value 157558 Frequency
0 Not mentioned 21801
1 Mentioned 5024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v158 QA13_7 VOLUNTEERING BENEFITS: PERSONAL DEVELOPMENT

Value 158557 Frequency
0 Not mentioned 19482
1 Mentioned 7343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v159 QA13_8 VOLUNTEERING BENEFITS: OTHER

Value 159556 Frequency
0 Not mentioned 26622
1 Mentioned 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v160 QA13_9 VOLUNTEERING BENEFITS: NONE

Value 160555 Frequency
0 Not mentioned 26243
1 Mentioned 582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v161 QA13_10 VOLUNTEERING BENEFITS: DK

Value 161554 Frequency
0 Not mentioned 25115
1 Mentioned 1710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26825 0

Valid range from 0 to 1

v162 QA14 VOLUNTEERING - CREATE DISASTER RESCUE TEAMS

Value 162553 Frequency
1 Very useful 13765
2 Fairly useful 10362
3 Not really useful 1602
4 Not at all useful 530
5 DK 566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26259 566

Valid range from 1 to 4

v163 QA15 VOLUNTARY ACTIVITY - REGULAR / OCCASIONAL

Value 163552 Frequency
1 Yes, on regular basis 2776
2 Yes, on occasional basis 4197
3 No 19728
4 DK 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26701 124

Valid range from 1 to 3

v164 QA16_1 VOLUNTARY ACTIVITY: SPORTS CLUB

Value 164551 Frequency
0 Not mentioned 5401
1 Mentioned 1572
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v165 QA16_2 VOLUNTARY ACTIVITY: CULTURAL ASSOCIATION

Value 165550 Frequency
0 Not mentioned 5739
1 Mentioned 1234
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v166 QA16_3 VOLUNTARY ACTIVITY: TRADE UNION

Value 166549 Frequency
0 Not mentioned 6685
1 Mentioned 288
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v167 QA16_4 VOLUNTARY ACTIVITY: PROFESSIONAL ORGANIS

Value 167548 Frequency
0 Not mentioned 6652
1 Mentioned 321
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v168 QA16_5 VOLUNTARY ACTIVITY: CONSUMER OGANISATION

Value 168547 Frequency
0 Not mentioned 6809
1 Mentioned 164
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v169 QA16_6 VOLUNTARY ACTIVITY: MINORITY RIGHTS ORGANIS

Value 169546 Frequency
0 Not mentioned 6759
1 Mentioned 214
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v170 QA16_7 VOLUNTARY ACTIVITY: ENIRONMENTAL ORGANISATION

Value 170545 Frequency
0 Not mentioned 6403
1 Mentioned 570
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v171 QA16_8 VOLUNTARY ACTIVITY: CHARITY ORGANISATION

Value 171544 Frequency
0 Not mentioned 5771
1 Mentioned 1202
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v172 QA16_9 VOLUNTARY ACTIVITY: ELDERLY ASSOCIATION

Value 172543 Frequency
0 Not mentioned 6328
1 Mentioned 645
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v173 QA16_10 VOLUNTARY ACTIVITY: YOUTH ASSOCIATION

Value 173542 Frequency
0 Not mentioned 6462
1 Mentioned 511
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v174 QA16_11 VOLUNTARY ACTIVITY: RELIGIOUS ORGANISATION

Value 174541 Frequency
0 Not mentioned 6059
1 Mentioned 914
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v175 QA16_12 VOLUNTARY ACTIVITY: POLITICAL PARTY

Value 175540 Frequency
0 Not mentioned 6697
1 Mentioned 276
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v176 QA16_13 VOLUNTARY ACTIVITY: PATIENTS INTERESTS ASSOC

Value 176539 Frequency
0 Not mentioned 6555
1 Mentioned 418
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v177 QA16_14 VOLUNTARY ACTIVITY: COMMUNITY ASSOCIATION

Value 177538 Frequency
0 Not mentioned 6007
1 Mentioned 966
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v178 QA16_15 VOLUNTARY ACTIVITY: OTHER

Value 178537 Frequency
0 Not mentioned 6203
1 Mentioned 770
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v179 QA16_16 VOLUNTARY ACTIVITY: DK

Value 179536 Frequency
0 Not mentioned 6851
1 Mentioned 122
9 Inap. (not 1 or 2 in V163) 19852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6973 19852

Valid range from 0 to 1

v180 QA17_1 GENERTNL SOLIDRTY: ALL AGES WORKING MARKET

Value 180535 Frequency
1 Very efficient 10563
2 Fairly efficient 11732
3 Not very efficient 2968
4 Not at all efficient 638
5 DK 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25901 924

Valid range from 1 to 4

v181 QA17_2 GENERTNL SOLIDRTY: JOB EXPERIENCE OF ELDERLY

Value 181534 Frequency
1 Very efficient 6172
2 Fairly efficient 9529
3 Not very efficient 6924
4 Not at all efficient 3254
5 DK 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25879 946

Valid range from 1 to 4

v182 QA17_3 GENERTNL SOLIDRTY: YOUNG I ELDERLY HELP JOBS

Value 182533 Frequency
1 Very efficient 12293
2 Fairly efficient 11409
3 Not very efficient 2110
4 Not at all efficient 392
5 DK 621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26204 621

Valid range from 1 to 4

v183 QB1 ENVIRONMENT PROTECTION - PERS IMPORTANCE

Value 183532 Frequency
1 Very important 16347
2 Fairly important 9171
3 Not very important 1017
4 Not at all important 167
5 DK 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26702 123

Valid range from 1 to 4

v184 QB2A ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT (SPLIT A)

Value 184531 Frequency
1 Pollution in towns and cities 1781
2 Green and pleasant landscapes 1701
3 Earthquakes, floods, natural disasters 788
4 Man-made disasters, e.g. oil spills/industrial accidents 1223
5 Climate change 1449
6 Protecting nature 2273
7 - 0
8 State of environment our children inherit 1941
9 Quality of life where you live 1418
10 Using up natural resources 730
11 Other (SPONT.) 113
12 None (SPONT.) 41
13 DK 75
99 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13458 13367

Valid range from 1 to 12

v185 QB2A ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT (SPLIT B)

Value 185530 Frequency
1 Pollution in towns and cities 1996
2 Green and pleasant landscapes 1923
3 Earthquakes, floods, natural disasters 947
4 Man-made disasters, e.g. oil spills/industrial accidents 1371
5 Climate change 1595
6 - 0
7 Protecting biodiversity 555
8 State of environment our children inherit 2148
9 Quality of life where you live 1673
10 Using up natural resources 843
11 Other (SPONT.) 122
12 None (SPONT.) 48
13 DK 71
99 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13221 13604

Valid range from 1 to 12

v186 QB2B_1 ENVIRONMENT CONCEPT: POLLUTION CITIES (A)

Value 186529 Frequency
0 Not mentioned 9684
1 Mentioned 3733
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v187 QB2B_2 ENVIRONMENT CONCEPT: LANDSCAPES (A)

Value 187528 Frequency
0 Not mentioned 10476
1 Mentioned 2941
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v188 QB2B_3 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT DESASTERS (A)

Value 188527 Frequency
0 Not mentioned 10618
1 Mentioned 2799
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v189 QB2B_4 ENVIRONMENT CONCEPT: MAN-MADE DISASTERS (A)

Value 189526 Frequency
0 Not mentioned 9338
1 Mentioned 4079
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v190 QB2B_5 ENVIRONMENT CONCEPT: CLIMATE CHANGE (A)

Value 190525 Frequency
0 Not mentioned 9714
1 Mentioned 3703
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v191 QB2B_6 ENVIRONMENT CONCEPT: PROTECTING NATURE (A)

Value 191524 Frequency
0 Not mentioned 9303
1 Mentioned 4114
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v192 QB2B_8 ENVIRONMENT CONCEPT: INHERITAGE (A)

Value 192523 Frequency
0 Not mentioned 9359
1 Mentioned 4058
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v193 QB2B_9 ENVIRONMENT CONCEPT: QUALITY OF LIFE (A)

Value 193522 Frequency
0 Not mentioned 9776
1 Mentioned 3641
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v194 QB2B_10 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT RESOUCES (A)

Value 194521 Frequency
0 Not mentioned 10122
1 Mentioned 3295
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v195 QB2B_11 ENVIRONMENT CONCEPT: OTHER (A)

Value 195520 Frequency
0 Not mentioned 13267
1 Mentioned 150
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v196 QB2B_12 ENVIRONMENT CONCEPT: NONE (A)

Value 196519 Frequency
0 Not mentioned 13326
1 Mentioned 91
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v197 QB2B_13 ENVIRONMENT CONCEPT: DK (A)

Value 197518 Frequency
0 Not mentioned 13292
1 Mentioned 125
8 NA 116
9 Inap. (Split B) 13292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13417 13408

Valid range from 0 to 1

v198 QB2B_1 ENVIRONMENT CONCEPT: POLLUTION CITIES (B)

Value 198517 Frequency
0 Not mentioned 9484
1 Mentioned 3689
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v199 QB2B_2 ENVIRONMENT CONCEPT: LANDSCAPES (B)

Value 199516 Frequency
0 Not mentioned 10328
1 Mentioned 2845
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v200 QB2B_3 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT DESASTERS (B)

Value 200515 Frequency
0 Not mentioned 10287
1 Mentioned 2886
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v201 QB2B_4 ENVIRONMENT CONCEPT: MAN-MADE DISASTERS (B)

Value 201514 Frequency
0 Not mentioned 9014
1 Mentioned 4159
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v202 QB2B_5 ENVIRONMENT CONCEPT: CLIMATE CHANGE (B)

Value 202513 Frequency
0 Not mentioned 9501
1 Mentioned 3672
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v203 QB2B_7 ENVIRONMENT CONCEPT: PROT BIODIVERSITY (B)

Value 203512 Frequency
0 Not mentioned 10816
1 Mentioned 2357
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v204 QB2B_8 ENVIRONMENT CONCEPT: INHERITAGE (B)

Value 204511 Frequency
0 Not mentioned 8933
1 Mentioned 4240
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v205 QB2B_9 ENVIRONMENT CONCEPT: QUALITY OF LIFE (B)

Value 205510 Frequency
0 Not mentioned 9466
1 Mentioned 3707
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v206 QB2B_10 ENVIRONMENT CONCEPT: NAT RESOUCES (B)

Value 206509 Frequency
0 Not mentioned 9733
1 Mentioned 3440
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v207 QB2B_11 ENVIRONMENT CONCEPT: OTHER (B)

Value 207508 Frequency
0 Not mentioned 13049
1 Mentioned 124
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v208 QB2B_12 ENVIRONMENT CONCEPT: NONE (B)

Value 208507 Frequency
0 Not mentioned 13093
1 Mentioned 80
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13173 13652

Valid range from 0 to 1

v209 QB2B_13 ENVIRONMENT CONCEPT: DK (B)

Value 209506 Frequency
0 Not mentioned 13042
1 Mentioned 131
8 NA 119
9 Inap. (Split A) 13533