Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CVSV
Glavni avtor(ji):
  • Obramboslovni raziskovalni center
Izdelal datoteko podatkov:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Serija:
  • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

    Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote zaupanja, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, služenje v pogodbeni rezervi, usposabljanje, enote Slovenske vojske, denarno nadomestilo, dolžina služenja vojaškega roka, delo v tujini, delodajalec, prekinitev služenja vojaškega roka, informiranost o pogodbeni rezervi, vključitev v pogodbeno rezervo, pogodbeni rezervist Slovenske vojske, postopek prijave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Vsebinska področja ADP
PROSTI ČAS
SLOVENSKA VOJSKA
POGODBENA REZERVA
VREDNOSTNI SISTEM


Povzetek:

ni podatka

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2008-2009. Glej posamezno raziskavo v seriji.
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa. Glej posamezno raziskavo v seriji.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CVSV

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CVSV

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Obramboslovni raziskovalni center. (). Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CVSV. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/cvsv/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si