Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

Basic Study Information

ADP - IDNo: CVSV
Main author(s):
  • Obramboslovni raziskovalni center
Data file producer:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Series:
  • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

    Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Study Content

Keywords:

vrednote zaupanja, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, služenje v pogodbeni rezervi, usposabljanje, enote Slovenske vojske, denarno nadomestilo, dolžina služenja vojaškega roka, delo v tujini, delodajalec, prekinitev služenja vojaškega roka, informiranost o pogodbeni rezervi, vključitev v pogodbeno rezervo, pogodbeni rezervist Slovenske vojske, postopek prijave

Keywords ELSST:
VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJSKA, ZAUPANJE, PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Topic Classification ADP
PROSTI ČAS
SLOVENSKA VOJSKA
POGODBENA REZERVA
VREDNOSTNI SISTEM


Abstract:

no information

Methodology


Collection date: 2008-2009. Glej posamezno raziskavo v seriji.
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa. Glej posamezno raziskavo v seriji.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CVSV

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CVSV

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Obramboslovni raziskovalni center. (). Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CVSV. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/cvsv/

COBISS.SI
Publication date: 2013
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si