Anketa o kadrovskem potencialu 1989

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AKP89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP89_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Izdelal datoteko podatkov:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1989)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili sodi v področje socialnih statistik in vključuje predvsem spremenljivke, ki kažejo stanje in spremembe na slovenskem trgu dela, in sicer obseg, strukturo in značilnosti aktivnega in neaktivnega prebivalstva. Anketo se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata) kar omogoča mednarodno primerljivost. Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS), pred tem se je imenovala Anketa o kadrovskem potencialu (AKP). AKP je bila v letu 1989 uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede kot razvojni projekt, ki se je nadaljeval v letih 1991 in 1992, ko je pri pripravah že sodeloval Republiški zavod za zaposlovanje. V letih 1993 (takrat je bila raziskava vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj) in 1994 je ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije izvedbo raziskave prevzel Republiški zavod za zaposlovanje. Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Raziskava je potekala letno do leta 1996, od aprila 1997 pa poteka kontinuirano vse leto s četrtletnim objavljanjem podatkom.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, zaposlitveni status, način zaposlitve, trenutni poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji dela, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje zaposlitve, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o kadrovskem potencialu (AKP) je stekla kot razvojno-raziskovalni projekt leta 1989 v okviru Inštituta za sociologijo. Naloga raziskovalne skupine je bila razviti instrumente in metode za redno spremljanje dogajanj na trgu dela oziroma področju zaposlovanja, ki naj bi bili prilagojeni standardom Evropske unije. glej: Od raziskave do knjige Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS). Raziskava daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1989 - junij 1989
Čas izdelave: 1989
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare med 15 in 75 let.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Varianta d.o.o. - tržno komuniciranje in politični marketing

Tip vzorca:

Vzorčni okvir je temeljil na registru prebivalstva. Pri zasnovi AKP89 se je metodologija v veliki meri opirala na določene izkušnje na Švedskem. Pri praktični izvedbi se je AKP89 skoraj v celoti opirala na izkušnje ankete Slovensko javno mnenje (SJM). Vzorec je bil sicer nekoliko drugačen - zaradi specifične teritorialne organiziranosti zavodov za zaposlovanje je bila uporabljena stratifikacija za 10 zaposlitvenih regij, obe stopnji vzorčenja pa sta bili zasnovani nekoliko drugače - vendar je to praktično tudi edina metodološka drugačnost od SJM. Vzorec je vključeval 4000 anketirancev, ki so bili izbrani iz ciljne populacije stalnega prebivalstva v starosti 15-75 let. Tako je bilo znotraj regij izbranih skupno 140 krajevnih skupnosti kot enot prve stopnje, v njih pa z enostavnim slučajnim vzorcem različno število anketirancev; v povprečju okoli 28 anketirancev. Vzorec so izdelali na Zavodu za statistiko.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podatki niso uteženi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 118
 • število enot: 3989

Spremenljivke

leto koledarsko leto

Vrednost 13 Frekvenca
89 3989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 89 do 89

prvoank prvo anketiranje

Vrednost 22 Frekvenca
1 3989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

vpras vprašalnik

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0 11 41011 20512.116 11784.164

Vrednosti spremenljivk od 11 do 41011

leto koledarsko leto

Vrednost 1118 Frekvenca
89 3989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 89 do 89

prvoank prvo anketiranje

Vrednost 2117 Frekvenca
1 3989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

vpras vprašalnik

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0 11 41011 20512.116 11784.164

Vrednosti spremenljivk od 11 do 41011

V1 Ali ste sedaj zaposleni?

Vrednost 4115 Frekvenca
1 ne 1758
2 da 2231
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 Ali ste morda kmet ali obrtnik ali delavec v svobodnem poklicu?

Vrednost 5114 Frekvenca
1 ne 1394
2 da 366
0 miss 2229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1760 2229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3 Ali ste v zadnjem mesecu aktivno iskali zaposlitev?

Vrednost 6113 Frekvenca
1 ne 1331
2 da 63
0 miss 2595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 2595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4 Ali ste morda v zadnjem mesecu poskušali odpreti obrt, začeti s kmetovanjem ali delati v svobodnem poklicu?

Vrednost 7112 Frekvenca
1 ne 1326
2 da 5
0 miss 2658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1331 2658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5 Ali bi se radi zaposlili?

Vrednost 8111 Frekvenca
1 ne 1256
2 da 70
0 miss 2663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 2663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6 Kaj je glavni vzrok, da ne iščete zaposlitve?

Vrednost 9110 Frekvenca
1 v tem kraju ni prostih delovnih mest 5
2 ne more dobiti zaposlitve, ki ustreza njegovi izobrazbi 1
3 ne more dobiti zaposlitve, ki ustreza njegovim delovnim izku 0
4 ni na voljo zaposlitve s skrajšanim delovnim časom 0
5 je upokojen - zakonske omejitve 8
6 je invalid 12
7 skrbi za prizadetega družinskega člana 1
8 nima urejenega varstva za otroke 6
9 nima urejenega prevoza na delo 1
10 drugo 41
0 miss 3914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 3914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7 Kako dolgo že iščete delo oz. zaposlitev? Število tednov:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 3921 1 572 80.912 114.622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 572

V8a Kakšno delo oz. zaposlitev iščete?

Vrednost 11108 Frekvenca
1 rad bi začel z obrtjo 6
2 rad bi začel kmetovati 0
3 rad bi delal v svobodnem poklicu 0
4 sprejel bi kakršnokoli zaposlitev 6
5 išče redno zaposlitev s polnim delovnim časom 53
6 išče redno zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 0
7 išče začasno zaposlitev oz. zaposlitev za nedoločen čas 3
0 miss 3921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 3921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V8b Ali bi sprejeli tudi delo na domu?

Vrednost 12107 Frekvenca
1 ne 18
2 da 37
0 miss 3934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 3934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9a Ali iščete delo preko službe za zaposlovanje?

Vrednost 13106 Frekvenca
1 ne 20
2 da 49
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9b Ste dali oglas v časopis?

Vrednost 14105 Frekvenca
1 ne 62
2 da 7
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9c Ste se prijavili na razpis oz. objavo v časopisu?

Vrednost 15104 Frekvenca
1 ne 39
2 da 30
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9d Ste se zanimali neposredno v delovni organizaciji oz. pri privatniku?

Vrednost 16103 Frekvenca
1 ne 29
2 da 40
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9e Ali skušate dobiti zaposlitev s pomočjo sorodnikov?

Vrednost 17102 Frekvenca
1 ne 47
2 da 22
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9f Ali skušate dobiti zaposlitev s pomočjo prijateljev in znancev?

Vrednost 18101 Frekvenca
1 ne 34
2 da 35
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9g Še kako drugače? Kako?

Vrednost 19100 Frekvenca
1 ne 60
2 da 8
0 miss 3921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 3921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10 Ali ste se kot brezposelna oseba prijavili službi za zaposlovanje?

Vrednost 2099 Frekvenca
1 ne 17
2 da 52
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11a Kaj ste počeli, preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 2198 Frekvenca
1 izobraževal, šolal se je 26
2 kot invalid se je usposabljal za delo 0
3 bil redno zaposlen, zaposlen za nedoločen čas 16
4 bil začasno zaposlen, zaposlen za določen čas, zaposlen sezo 14
5 bil kmet, obrtnik oz. delavec v svobodnem poklicu 0
6 doma opravljal gospodinjska dela 3
7 pomagal doma v gospodinjstvu, na kmetiji oz. v delavnici 3
8 opravljal razna priložnostna dela 2
9 je upokojen in bi rad dobil kakšno delo 0
10 drugo 5
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V11b Ali ste imeli štipendijo?

Vrednost 2297 Frekvenca
1 ne 17
2 da 9
0 miss 3963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 3963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11c Ali ste imeli kadrovsko štipendijo?

Vrednost 2396 Frekvenca
1 ne 5
2 da 5
0 miss 3979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 3979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12 Ali iščete delo, ker:

Vrednost 2495 Frekvenca
1 se želite prvič zaposliti 29
2 ste opustili delo in se želite ponovno zaposliti 22
3 ste izgubili delo zaradi ekonomskih ali tehnoloških razlogov 12
4 ste bili odpuščeni zaradi disciplinskih razlogov 3
0 miss 3923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 3923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13 Kdaj ste bili nazadnje zaposleni?

Vrednost 2594 Frekvenca
62 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 5
87 9
88 14
89 4
0 3950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 3950

Vrednosti spremenljivk od 62 do 89

V14a Ali bi se hoteli preseliti v drug kraj, če bi tam dobili zaposlitev?

Vrednost 2693 Frekvenca
1 ne 38
2 da 30
0 miss 3921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 3921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14b Zakaj ne; kaj je glavni razlog za to?

Vrednost 2792 Frekvenca
1 stanovanje 16
2 zaposlitev partnerja 1
3 šolanje otrok 2
4 navezanost na sedanje bivalno okolje 16
5 drugi razlogi 3
0 miss 3951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 3951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15a Ali ste sedaj vključeni v kako izobraževanje za prekvalifikacijo?

Vrednost 2891 Frekvenca
1 ne 60
2 da 9
0 miss 3920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 3920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15b Ali bi se hoteli prekvalificirati, da bi dobili zaposlitev - tudi če bi izobraževanje trajalo več kot 3 mesece?

Vrednost 2990 Frekvenca
1 ne 17
2 da 42
0 miss 3930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 3930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15c Ali bi se hoteli prekvalificirati, če bi izobraževanje trajalo največ 3 mesece?

Vrednost 3089 Frekvenca
1 ne 13
2 da 5
0 miss 3971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 3971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16 Ali dobivate denar zaradi brezposelnosti?

Vrednost 3188 Frekvenca
1 ne 47
2 da 13
0 miss 3929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 3929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17 Ali veste, da bi dobivali denar, če bi se vključili v izobraževanje za prekvalifikacijo?

Vrednost 3287 Frekvenca
1 ne 38
2 da 9
0 miss 3942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 3942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo za plačilo?

Vrednost 3386 Frekvenca
1 ne 45
2 da 23
0 miss 3921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 3921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19 Koliko ur dela za plačilo ste opravili v zadnjem mesecu?

Vrednost 3485 Frekvenca
6 1
12 1
16 1
20 1
30 2
40 1
50 1
60 1
70 1
80 2
89 1
100 1
120 1
150 1
184 2
200 3
205 1
210 1
0 3966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 3966

Vrednosti spremenljivk od 6 do 210

V20a Ali se vam zdi, da je vaša sedanja zaposlitev trajna?

Vrednost 3584 Frekvenca
1 ne 397
2 da 2191
0 miss 1401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2588 1401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20b Zakaj ne?

Vrednost 3683 Frekvenca
1 verjetno bo poiskal drugo delo 176
2 upokojil se bo 19
3 predvideva, da bo izgubil zaposlitev zaradi stečaja ipd. 63
4 zaposlen za določen čas 47
5 je na poskusni dobi 4
6 drugo 90
0 miss 3590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 3590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V20c Denimo, da bi izgubili zaposlitev. Zakon daje brezposelni osebi 2 možnosti; katero bi izbrali?

Vrednost 3782 Frekvenca
1 prva možnost - prejemanje mesečne podpore 1415
2 druga možnost - enkratno izplačilo 1173
0 miss 1401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2588 1401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20d Ali bi dobljeni denar raje vložili:

Vrednost 3881 Frekvenca
1 raje v samostojno dejavnost 740
2 raje v kako delovno organizacijo 447
0 miss 2802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 2802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21a Ali se vi osebno ukvarjate s kmetovanjem?

Vrednost 3980 Frekvenca
1 ne 1673
2 da 922
0 miss 1394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2595 1394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21b Ali ste kmet in se tudi preživljate s kmetovanjem?

Vrednost 4079 Frekvenca
1 ne 603
2 da 322
0 miss 3064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 3064

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 Ali ste zaposleni v družbenem sektorju?

Vrednost 4178 Frekvenca
1 ne 166
2 da 2110
0 miss 1713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2276 1713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23 Ali ste zaposleni pri zasebniku?

Vrednost 4277 Frekvenca
1 ne 86
2 da 82
0 miss 3821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 3821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24 V kateri dejavnosti delate?

Vrednost 4376 Frekvenca
1 industrija in rudarstvo, tudi proizvodna obrt 989
2 kmetijstvo in ribištvo 44
3 gozdarstvo 33
4 vodno gospodarstvo 8
5 gradbeništvo 91
6 promet in zveze 132
7 trgovina 206
8 gostinstvo in turizem 88
9 osebne storitve 31
10 stanovanjsko-komunalna dejavnost 23
11 finance in druge poslovne storitve 108
12 izobraževanje in kultura 158
13 zdravstvo in socialno varstvo 132
14 skupščine družbenopolitičnih skupnosti 7
15 upravni organi družbenopolitičnih skupnosti 45
16 družbenopolitične organizacije in društva 3
17 SIS, zbornice, poslovna združenja, skladi 3
18 JLA, milica 23
19 ostalo 64
0 miss 1801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2188 1801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V26 V kateri občini je to?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2178 1811 1 68 31.507 18.158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

V27 Koliko kilometrov je od vašega doma do vašega delovnega mesta?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1956 2033 1 200 9.221 11.525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

V28 Kako ste našli svojo sedanjo zaposlitev?

Vrednost 4673 Frekvenca
1 preko službe za zaposlovanje 149
2 prijavil se je na razpis oz. objavo v časopisu 635
3 dal je oglas v časopis 25
4 sam je povprašal neposredno v delovni organizaciji oz. priva 605
5 bil je štipendist delovne organizacije 297
6 povabili so ga strokovni ali vodilni delavci organizacije 119
7 s pomočjo sorodnikov 124
8 s pomočjo prijateljev in znancev 213
9 ne ve, se ne spominja 14
0 miss 1808
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2181 1808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 Ali je to stalna zaposlitev ali zaposlitev za določen čas?

Vrednost 4772 Frekvenca
1 stalna 2114
2 za določen čas 76
0 miss 1799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2190 1799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30 Katera stopnja izobrazbe je predpisana za vaše delovno mesto?

Vrednost 4871 Frekvenca
1 manj kot osnovna šola 82
2 končana 8-letna osnovna šola 378
3 1- ali 2-letna srednja šola 100
4 2- ali 3-letna srednja šola 591
5 4- ali 5-letna srednja šola 621
6 višja šola 236
7 visoka šola 172
8 specializacija, magisterij, doktorat 11
0 miss 1798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2191 1798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V31 Ali ste, odkar ste zaposleni v tej delovni organizaciji, kdaj napredovali na bolje plačano delovno mesto?

Vrednost 4970 Frekvenca
1 ne 1329
2 da 862
0 miss 1798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2191 1798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32 Kdaj ste nazadnje napredovali?

Vrednost 5069 Frekvenca
1 v zadnjem letu 218
2 pred 2-5 leti 374
3 pred 6-10 leti 151
4 pred več kot 10 leti 123
0 miss 3123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 3123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33 Kakšen deloven čas imate? Ali delate:

Vrednost 5168 Frekvenca
1 dopoldne 1341
2 popoldne 33
3 zvečer ali ponoči 5
4 v dveh izmenah 444
5 v treh izmenah 154
6 ima deljen delovni čas 49
7 ima nereden razpored, poseben delovni plan ali sistem rotaci 122
8 sam si svobodno oblikuje delovni čas 39
0 miss 1802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2187 1802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V34 Koliko ur ste bili včeraj v služi?

Vrednost 5267 Frekvenca
2 4
4 47
5 17
6 41
7 219
8 1419
9 118
10 91
11 14
12 66
13 8
14 12
15 5
16 6
17 3
19 1
24 5
0 1913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2076 1913

Vrednosti spremenljivk od 2 do 24

V35 Za koliko ur ste imeli delo?

Vrednost 5366 Frekvenca
1 2
2 13
3 13
4 72
5 85
6 236
7 417
8 966
9 79
10 86
11 16
12 54
13 9
14 8
15 9
16 7
17 1
24 2
0 1914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2075 1914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V36 Ali ste prejšnji teden kak dan delali nadure?

Vrednost 5465 Frekvenca
1 ne 1773
2 da 405
0 miss 1811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2178 1811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37 Koliko nadur ste imeli prejšnji teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 3578 1 60 9.185 8.027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

V38 Ali imate 42-urni delovni teden?

Vrednost 5663 Frekvenca
1 ne 244
2 da 1944
0 miss 1801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2188 1801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39 Koliko ur traja vaš običajni delovni teden (brez nadur)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 3744 6 84 41.322 10.773

Vrednosti spremenljivk od 6 do 84

V40 Ali vam ta dolžina delovnega časa najbolj ustreza? Upoštevajte, da se ustrezno povečuje/zmanjšuje tudi osebni dohodek.

Vrednost 5861 Frekvenca
1 sedanji delovni čas mu povsem ustreza 1669
2 rajši bi imel daljši delovni čas 89
3 rajši bi imel krajši delovni čas 428
0 miss 1803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2186 1803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41 Koliko ur dela na teden bi vam najbolj ustrezalo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
530 3459 4 70 37.928 8.614

Vrednosti spremenljivk od 4 do 70

V42 Kolikšen je bil v zadnjih treh mesecih vaš povprečen mesečni osebni dohodek?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2175 1814 14 1500 252.891 112.608

Vrednosti spremenljivk od 14 do 1500

V43 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno honorarno, dopolnilno delo?

Vrednost 6158 Frekvenca
1 ne 2045
2 da 140
0 miss 1804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2185 1804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44 Ali bi radi opravljali kakšno honorarno, dopolnilno delo?

Vrednost 6257 Frekvenca
1 ne 1224
2 da 821
0 miss 1944
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2045 1944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V45 Koliko ur honorarnega oz. dopolnilnega dela ste opravljali v zadnjem mesecu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 3846 1 184 35.839 30.522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 184

V46 Ali ste morda v zadnjem mesecu aktivno iskali kako drugo delo oz. zaposlitev?

Vrednost 6455 Frekvenca
1 ne 2059
2 da 122
0 miss 1808
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2181 1808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47a Kakšno delo oz. zaposlitev iščete?

Vrednost 6554 Frekvenca
1 rad bi začel z obrtjo 9
2 rad bi začel kmetovati 0
3 rad bi delal v svobodnem poklicu 4
4 drugo 19
5 išče redno zaposlitev s polnim delovnim časom 90
6 išče redno zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 2
7 išče začasno zaposlitev oz. zaposlitev za nedoločen čas 0
0 miss 3865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 3865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V47b Ali bi sprejeli tudi delo na domu?

Vrednost 6653 Frekvenca
1 ne 46
2 da 59
0 miss 3884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 3884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48 Ali imate morda popoldansko obrt?

Vrednost 6752 Frekvenca
1 ne 2153
2 da 24
0 miss 1812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2177 1812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49 Ali imate obrt?

Vrednost 6851 Frekvenca
1 ne 16
2 da 69
0 miss 3904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 3904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V50 Koliko delavcev je sedaj zaposlenih pri vas?

Vrednost 6950 Frekvenca
1 11
2 6
3 5
5 3
6 1
7 1
0 3962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 3962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V51 Koliko ur ste delali v obrti prejšnji teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 3910 2 99 47.873 22.104

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

V52 Koliko ur na teden navadno delate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 3898 3 99 44.231 21.845

Vrednosti spremenljivk od 3 do 99

V53 Ali opravljate svoboden poklic?

Vrednost 7247 Frekvenca
1 ne 5
2 da 11
0 miss 3973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 3973

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54 Koliko ur ste delali v svobodnem poklicu prejšnji teden?

Vrednost 7346 Frekvenca
15 1
16 1
20 2
25 1
40 1
42 1
45 1
50 1
65 1
70 1
72 1
0 3977
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 3977

Vrednosti spremenljivk od 15 do 72

V55 Koliko ur na teden navadno delate?

Vrednost 7445 Frekvenca
20 3
25 1
40 1
42 1
45 1
50 2
60 1
70 1
0 3978
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 3978

Vrednosti spremenljivk od 20 do 70

V56 Ali imate vi oz. vaša družina kmetijo?

Vrednost 7544 Frekvenca
1 ne 1849
2 da 423
0 miss 1717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2272 1717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V57 Ali tudi vi delate na kmetiji?

Vrednost 7643 Frekvenca
1 ne 50
2 da 376
0 miss 3563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 3563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V58 Koliko ur ste delali na kmetiji prejšnji teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 3337 1 99 43.867 31.014

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V59 Približno koliko ur na teden delate na kmetiji v času, ko je na kmetiji največ dela?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 3297 2 99 53.913 31.687

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

V60 Glede na to, da nimate zaposlitve, nas zanima, kakšen je vaš status?

Vrednost 7940 Frekvenca
1 dijak, študent, se šola 296
2 upokojenec 727
3 gospodinja 186
4 invalid s priznanim statusom 64
5 invalid brez priznanega statusa 19
6 na služenju vojaškega roka 5
7 ima delo v tujini 6
8 drugo 23
0 miss 2663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 2663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V61 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo za plačilo?

Vrednost 8039 Frekvenca
1 ne 1104
2 da 136
0 miss 2749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 2749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V62 Koliko ur takega dela za plačilo ste opravljali v zadnjem mesecu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 3845 1 570 60.951 73.899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 570

V63 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo brez plačila za druge?

Vrednost 8237 Frekvenca
1 ne 2534
2 da 1345
0 miss 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3879 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64 Koliko ur dela brez plačila ste opravljali za druge v zadnjem mesecu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1348 2641 1 720 29.659 48.256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 720

V65 Koliko let skupaj je trajalo vaše dosedanje šolsko in strokovno izobraževanje?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3953 36 1 90 10.395 3.602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

V66 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 8534 Frekvenca
1 nikoli ni hodil v šolo 10
2 4 razredi OŠ ali manj 166
3 5-7 razredov OŠ ali 1-3 razredi nižje gimnazije 403
4 končana 8-letna OŠ oz. nižja gimnazija 1120
5 končana 1- ali 2-letna SŠ 182
6 končana 2- ali 3-letna SŠ 860
7 končana 4- ali 5-letna SŠ 815
8 končana višja šola 236
9 končana visoka šola 158
10 specializacija, magisterij, doktorat 32
0 miss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3982 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V67 Katero smer izobrazbe imate?

Vrednost 8633 Frekvenca
1 gimnazija 79
2 pravno-upravna, administrativna smer 135
3 ekonomska, poslovna, trgovska, organizacijska smer 501
4 družboslovna, humanistična, kulturna smer 67
5 medicinska smer 101
6 umetniška smer 17
7 biotehniška smer 81
8 pedagoška smer 111
9 tehniška smer 854
10 naravoslovno-matematična smer 29
11 osebne storitve 143
12 vojaška šola, šola za miličnike 33
13 verska šola 4
14 drugo 146
0 miss 1688
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2301 1688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V68a Ali ste v zadnjem letu dni hodili na kak tečaj?

Vrednost 8732 Frekvenca
1 ne 1846
2 da 445
0 miss 1698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2291 1698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68b Ali ste hodili na kak tak tečaj, ki je trajal vsaj pol šolskega leta in to po nekaj ur na teden?

Vrednost 8831 Frekvenca
1 ne 337
2 da 107
0 miss 3545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
444 3545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68c Ali ste hodili na kak tak tečaj, ki je trajal več kot teden dni?

Vrednost 8930 Frekvenca
1 ne 133
2 da 211
0 miss 3645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 3645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68d Ali je šlo za tečaj, ki je v zvezi z vašo sedanjo ali pa prihodnjo službo?

Vrednost 9029 Frekvenca
1 ne 80
2 da 366
0 miss 3543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 3543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69a Ali ste sedaj vpisani v kako šolo?

Vrednost 9128 Frekvenca
1 ne 3531
2 da 439
0 miss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3970 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69b V katero šolo ste vpisani?

Vrednost 9227 Frekvenca
1 4
2 1- ali 2-letna SŠ 6
3 2- ali 3-letna SŠ 55
4 4- ali 5-letna SŠ 189
5 višja šola 79
6 visoka šola 93
7 podiplomski študij, specializacija 16
0 miss 3547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 3547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V70 V katerem letniku ste sedaj?

Vrednost 9326 Frekvenca
1 128
2 125
3 124
4 56
5 2
0 3554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 3554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V71 In na katero smer ste vpisani?

Vrednost 9425 Frekvenca
1 pravno-upravna, administrativna smer 25
2 ekonomska, poslovna, trgovska, organizacijska smer 95
3 družboslovna, humanistična, kulturna smer 33
4 medicinska smer 22
5 umetniška smer 3
6 biotehniška smer 21
7 pedagoška smer 30
8 tehniška smer 146
9 naravoslovno-matematična smer 19
10 osebne storitve 11
11 vojaška šola, šola za miličnike 5
12 verska šola 0
13 drugo 24
0 miss 3555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 3555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V72 Ali se šolate redno, ob delu ali iz dela?

Vrednost 9524 Frekvenca
1 redno 295
2 ob delu 122
3 iz dela 13
0 miss 3559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 3559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V73 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 9623 Frekvenca
1 samski 970
2 razvezan 116
3 vdovec 260
4 poročen 2619
0 miss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3965 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V74 Ali imate otroke?

Vrednost 9722 Frekvenca
1 ne 1042
2 da 2947
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75 Ali kateri od otrok živi z vami?

Vrednost 9821 Frekvenca
1 ne 510
2 da 2435
0 miss 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2945 1044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V76 Koliko otrok živi z vami?

Vrednost 9920 Frekvenca
1 1162
2 1072
3 166
4 35
5 10
7 3
8 2
10 1
11 4
0 1534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2455 1534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V77a Letnica rojstva najmlajšega otroka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2450 1539 20 89 73.766 11.498

Vrednosti spremenljivk od 20 do 89

V77b Letnica rojstva drugega najmlajšega otroka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 2704 27 89 73.461 8.044

Vrednosti spremenljivk od 27 do 89

V77c Letnica rojstva tretjega najmlajšega otroka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 3773 20 85 71.523 8.363

Vrednosti spremenljivk od 20 do 85

V77d Letnica rojstva četrtega najmlajšega otroka:

Vrednost 10316 Frekvenca
40 1
47 1
56 1
58 1
63 3
64 2
65 1
66 1
67 2
68 1
69 7
70 5
71 1
72 3
73 1
74 3
75 1
76 1
77 3
78 1
79 1
80 1
0 3947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 3947

Vrednosti spremenljivk od 40 do 80

V77e Letnica rojstva petega najmlajšega otroka:

Vrednost 10415 Frekvenca
63 1
66 1
67 1
68 1
70 1
71 4
72 1
76 1
0 3978
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 3978

Vrednosti spremenljivk od 63 do 76

V78 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 10514 Frekvenca
1 ne 358
2 da 3626
0 miss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3984 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79 Katerega leta ste prišli v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 3624 13 88 65.189 16.896

Vrednosti spremenljivk od 13 do 88

V80 Iz katere republike ali pokrajine ste prišli v Slovenijo?

Vrednost 10712 Frekvenca
1 Bosna in Hercegovina 115
2 Črna gora 12
3 Hrvaška 125
4 Kosovo 7
5 Makedonija 4
6 Ožja Srbija 41
7 Vojvodina 21
8 druga država 44
0 miss 3620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 3620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V81 Katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0 6 73 46.29 16.34

Vrednosti spremenljivk od 6 do 73

V82a Kaj ste bili, ko ste bili stari 30 let?

Vrednost 10910 Frekvenca
1 strokovnjak 32
2 umetnik 7
3 politični funkcionar 6
4 najvišji vodilni 11
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 104
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 233
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 285
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 65
9 kmetovalec 297
10 tehnik 57
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 84
12 VKV delavec 59
13 KV delavec 528
14 PKV ali NKV delavec 553
15 gospodinja 288
16 učenec, študent 7
17 drugo 92
0 miss 1281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2708 1281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V82b Kaj ste bili, ko ste bili stari 25 let?

Vrednost 1109 Frekvenca
1 strokovnjak 12
2 umetnik 5
3 politični funkcionar 7
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 47
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 224
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 332
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 43
9 kmetovalec 324
10 tehnik 90
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 45
12 VKV delavec 57
13 KV delavec 716
14 PKV ali NKV delavec 670
15 gospodinja 277
16 učenec, študent 96
17 drugo 161
0 miss 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3107 882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V82c Kaj ste bili, ko ste bili stari 20 let?

Vrednost 1118 Frekvenca
1 strokovnjak 0
2 umetnik 2
3 politični funkcionar 1
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 9
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 71
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 254
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 25
9 kmetovalec 319
10 tehnik 71
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 10
12 VKV delavec 42
13 KV delavec 669
14 PKV ali NKV delavec 698
15 gospodinja 244
16 učenec, študent 443
17 drugo 630
0 miss 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3489 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V82d Kakšen je vaš sedanji delovni status?

Vrednost 1127 Frekvenca
1 strokovnjak 47
2 umetnik 7
3 politični funkcionar 4
4 najvišji vodilni 8
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 159
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 279
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 279
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 76
9 kmetovalec 308
10 tehnik 108
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 107
12 VKV delavec 77
13 KV delavec 635
14 PKV ali NKV delavec 486
15 gospodinja 217
16 učenec, študent 303
17 drugo 888
0 miss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3988 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V83 Kakšno zaposlitev je imel vaš oče, ko ste bili vi stari 15 let?

Vrednost 1136 Frekvenca
1 strokovnjak 13
2 umetnik 2
3 politični funkcionar 7
4 najvišji vodilni 23
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 115
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 123
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 129
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 231
9 kmetovalec 1035
10 tehnik 64
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 101
12 VKV delavec 86
13 KV delavec 804
14 PKV ali NKV delavec 657
15 gospodinja 0
16 učenec, študent 0
17 drugo 222
0 miss 6
18 NN 371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3612 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V84 Kakšno zaposlitev je imela vaša mati, ko ste bili vi stari 15 let?

Vrednost 1145 Frekvenca
1 strokovnjak 6
2 umetnik 1
3 politični funkcionar 2
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 24
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 116
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 201
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 34
9 kmetovalec 634
10 tehnik 44
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 12
12 VKV delavec 7
13 KV delavec 215
14 PKV ali NKV delavec 443
15 gospodinja 2067
16 učenec, študent 0
17 drugo 58
0 miss 2
18 NN 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3865 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

SPOL Spol:

Vrednost 1154 Frekvenca
1 moški 1858
2 ženska 2131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRSKUP Krajevna skupnost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0 1 139 67.011 38.412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 139

OBCINA Občina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0 1 65 31.761 17.825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

REGIJA Regija

Vrednost 1181 Frekvenca
1 403
2 273
3 383
4 1158
5 659
6 271
7 224
8 207
9 152
10 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3989 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1989). AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2009). KLASJE - Standardne klasifikacije [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Svetlik, Ivan (1992). Od raziskave do knjige.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zavod RS za zaposlovanje. in Svetlik, I. (). Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: AKP89. https://doi.org/10.17898/ADP_AKP89_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si