Anketa o kadrovskem potencialu 1989

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKP89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP89_V1
Main author(s):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Data file producer:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1989)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili sodi v področje socialnih statistik in vključuje predvsem spremenljivke, ki kažejo stanje in spremembe na slovenskem trgu dela, in sicer obseg, strukturo in značilnosti aktivnega in neaktivnega prebivalstva. Anketo se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata) kar omogoča mednarodno primerljivost. Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS), pred tem se je imenovala Anketa o kadrovskem potencialu (AKP). AKP je bila v letu 1989 uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede kot razvojni projekt, ki se je nadaljeval v letih 1991 in 1992, ko je pri pripravah že sodeloval Republiški zavod za zaposlovanje. V letih 1993 (takrat je bila raziskava vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj) in 1994 je ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije izvedbo raziskave prevzel Republiški zavod za zaposlovanje. Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Raziskava je potekala letno do leta 1996, od aprila 1997 pa poteka kontinuirano vse leto s četrtletnim objavljanjem podatkom.

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, zaposlitveni status, način zaposlitve, trenutni poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji dela, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje zaposlitve, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, IZOBRAZBENA RAVEN, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, POKLIC , POKLIC , DELOVNA MIGRACIJA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o kadrovskem potencialu (AKP) je stekla kot razvojno-raziskovalni projekt leta 1989 v okviru Inštituta za sociologijo. Naloga raziskovalne skupine je bila razviti instrumente in metode za redno spremljanje dogajanj na trgu dela oziroma področju zaposlovanja, ki naj bi bili prilagojeni standardom Evropske unije. glej: Od raziskave do knjige Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS). Raziskava daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: maj 1989 - junij 1989
Date of production: 1989
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare med 15 in 75 let.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Varianta d.o.o. - tržno komuniciranje in politični marketing

Sampling procedure:

Vzorčni okvir je temeljil na registru prebivalstva. Pri zasnovi AKP89 se je metodologija v veliki meri opirala na določene izkušnje na Švedskem. Pri praktični izvedbi se je AKP89 skoraj v celoti opirala na izkušnje ankete Slovensko javno mnenje (SJM). Vzorec je bil sicer nekoliko drugačen - zaradi specifične teritorialne organiziranosti zavodov za zaposlovanje je bila uporabljena stratifikacija za 10 zaposlitvenih regij, obe stopnji vzorčenja pa sta bili zasnovani nekoliko drugače - vendar je to praktično tudi edina metodološka drugačnost od SJM. Vzorec je vključeval 4000 anketirancev, ki so bili izbrani iz ciljne populacije stalnega prebivalstva v starosti 15-75 let. Tako je bilo znotraj regij izbranih skupno 140 krajevnih skupnosti kot enot prve stopnje, v njih pa z enostavnim slučajnim vzorcem različno število anketirancev; v povprečju okoli 28 anketirancev. Vzorec so izdelali na Zavodu za statistiko.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podatki niso uteženi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 118
 • number of units: 3989

Variable list

leto koledarsko leto

Value 13 Frequency
89 3989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 89 to 89

prvoank prvo anketiranje

Value 22 Frequency
1 3989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 1

vpras vprašalnik

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0 11 41011 20512.116 11784.164

Valid range from 11 to 41011

leto koledarsko leto

Value 1118 Frequency
89 3989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 89 to 89

prvoank prvo anketiranje

Value 2117 Frequency
1 3989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 1

vpras vprašalnik

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0 11 41011 20512.116 11784.164

Valid range from 11 to 41011

V1 Ali ste sedaj zaposleni?

Value 4115 Frequency
1 ne 1758
2 da 2231
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 2

V2 Ali ste morda kmet ali obrtnik ali delavec v svobodnem poklicu?

Value 5114 Frequency
1 ne 1394
2 da 366
0 miss 2229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1760 2229

Valid range from 1 to 2

V3 Ali ste v zadnjem mesecu aktivno iskali zaposlitev?

Value 6113 Frequency
1 ne 1331
2 da 63
0 miss 2595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 2595

Valid range from 1 to 2

V4 Ali ste morda v zadnjem mesecu poskušali odpreti obrt, začeti s kmetovanjem ali delati v svobodnem poklicu?

Value 7112 Frequency
1 ne 1326
2 da 5
0 miss 2658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 2658

Valid range from 1 to 2

V5 Ali bi se radi zaposlili?

Value 8111 Frequency
1 ne 1256
2 da 70
0 miss 2663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 2663

Valid range from 1 to 2

V6 Kaj je glavni vzrok, da ne iščete zaposlitve?

Value 9110 Frequency
1 v tem kraju ni prostih delovnih mest 5
2 ne more dobiti zaposlitve, ki ustreza njegovi izobrazbi 1
3 ne more dobiti zaposlitve, ki ustreza njegovim delovnim izku 0
4 ni na voljo zaposlitve s skrajšanim delovnim časom 0
5 je upokojen - zakonske omejitve 8
6 je invalid 12
7 skrbi za prizadetega družinskega člana 1
8 nima urejenega varstva za otroke 6
9 nima urejenega prevoza na delo 1
10 drugo 41
0 miss 3914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 3914

Valid range from 1 to 10

V7 Kako dolgo že iščete delo oz. zaposlitev? Število tednov:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 3921 1 572 80.912 114.622

Valid range from 1 to 572

V8a Kakšno delo oz. zaposlitev iščete?

Value 11108 Frequency
1 rad bi začel z obrtjo 6
2 rad bi začel kmetovati 0
3 rad bi delal v svobodnem poklicu 0
4 sprejel bi kakršnokoli zaposlitev 6
5 išče redno zaposlitev s polnim delovnim časom 53
6 išče redno zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 0
7 išče začasno zaposlitev oz. zaposlitev za nedoločen čas 3
0 miss 3921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 3921

Valid range from 1 to 7

V8b Ali bi sprejeli tudi delo na domu?

Value 12107 Frequency
1 ne 18
2 da 37
0 miss 3934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 3934

Valid range from 1 to 2

V9a Ali iščete delo preko službe za zaposlovanje?

Value 13106 Frequency
1 ne 20
2 da 49
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9b Ste dali oglas v časopis?

Value 14105 Frequency
1 ne 62
2 da 7
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9c Ste se prijavili na razpis oz. objavo v časopisu?

Value 15104 Frequency
1 ne 39
2 da 30
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9d Ste se zanimali neposredno v delovni organizaciji oz. pri privatniku?

Value 16103 Frequency
1 ne 29
2 da 40
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9e Ali skušate dobiti zaposlitev s pomočjo sorodnikov?

Value 17102 Frequency
1 ne 47
2 da 22
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9f Ali skušate dobiti zaposlitev s pomočjo prijateljev in znancev?

Value 18101 Frequency
1 ne 34
2 da 35
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V9g Še kako drugače? Kako?

Value 19100 Frequency
1 ne 60
2 da 8
0 miss 3921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 3921

Valid range from 1 to 2

V10 Ali ste se kot brezposelna oseba prijavili službi za zaposlovanje?

Value 2099 Frequency
1 ne 17
2 da 52
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V11a Kaj ste počeli, preden ste začeli iskati delo?

Value 2198 Frequency
1 izobraževal, šolal se je 26
2 kot invalid se je usposabljal za delo 0
3 bil redno zaposlen, zaposlen za nedoločen čas 16
4 bil začasno zaposlen, zaposlen za določen čas, zaposlen sezo 14
5 bil kmet, obrtnik oz. delavec v svobodnem poklicu 0
6 doma opravljal gospodinjska dela 3
7 pomagal doma v gospodinjstvu, na kmetiji oz. v delavnici 3
8 opravljal razna priložnostna dela 2
9 je upokojen in bi rad dobil kakšno delo 0
10 drugo 5
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 10

V11b Ali ste imeli štipendijo?

Value 2297 Frequency
1 ne 17
2 da 9
0 miss 3963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 3963

Valid range from 1 to 2

V11c Ali ste imeli kadrovsko štipendijo?

Value 2396 Frequency
1 ne 5
2 da 5
0 miss 3979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 3979

Valid range from 1 to 2

V12 Ali iščete delo, ker:

Value 2495 Frequency
1 se želite prvič zaposliti 29
2 ste opustili delo in se želite ponovno zaposliti 22
3 ste izgubili delo zaradi ekonomskih ali tehnoloških razlogov 12
4 ste bili odpuščeni zaradi disciplinskih razlogov 3
0 miss 3923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 3923

Valid range from 1 to 4

V13 Kdaj ste bili nazadnje zaposleni?

Value 2594 Frequency
62 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 5
87 9
88 14
89 4
0 3950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 3950

Valid range from 62 to 89

V14a Ali bi se hoteli preseliti v drug kraj, če bi tam dobili zaposlitev?

Value 2693 Frequency
1 ne 38
2 da 30
0 miss 3921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 3921

Valid range from 1 to 2

V14b Zakaj ne; kaj je glavni razlog za to?

Value 2792 Frequency
1 stanovanje 16
2 zaposlitev partnerja 1
3 šolanje otrok 2
4 navezanost na sedanje bivalno okolje 16
5 drugi razlogi 3
0 miss 3951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 3951

Valid range from 1 to 5

V15a Ali ste sedaj vključeni v kako izobraževanje za prekvalifikacijo?

Value 2891 Frequency
1 ne 60
2 da 9
0 miss 3920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 3920

Valid range from 1 to 2

V15b Ali bi se hoteli prekvalificirati, da bi dobili zaposlitev - tudi če bi izobraževanje trajalo več kot 3 mesece?

Value 2990 Frequency
1 ne 17
2 da 42
0 miss 3930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 3930

Valid range from 1 to 2

V15c Ali bi se hoteli prekvalificirati, če bi izobraževanje trajalo največ 3 mesece?

Value 3089 Frequency
1 ne 13
2 da 5
0 miss 3971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 3971

Valid range from 1 to 2

V16 Ali dobivate denar zaradi brezposelnosti?

Value 3188 Frequency
1 ne 47
2 da 13
0 miss 3929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 3929

Valid range from 1 to 2

V17 Ali veste, da bi dobivali denar, če bi se vključili v izobraževanje za prekvalifikacijo?

Value 3287 Frequency
1 ne 38
2 da 9
0 miss 3942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 3942

Valid range from 1 to 2

V18 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo za plačilo?

Value 3386 Frequency
1 ne 45
2 da 23
0 miss 3921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 3921

Valid range from 1 to 2

V19 Koliko ur dela za plačilo ste opravili v zadnjem mesecu?

Value 3485 Frequency
6 1
12 1
16 1
20 1
30 2
40 1
50 1
60 1
70 1
80 2
89 1
100 1
120 1
150 1
184 2
200 3
205 1
210 1
0 3966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 3966

Valid range from 6 to 210

V20a Ali se vam zdi, da je vaša sedanja zaposlitev trajna?

Value 3584 Frequency
1 ne 397
2 da 2191
0 miss 1401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2588 1401

Valid range from 1 to 2

V20b Zakaj ne?

Value 3683 Frequency
1 verjetno bo poiskal drugo delo 176
2 upokojil se bo 19
3 predvideva, da bo izgubil zaposlitev zaradi stečaja ipd. 63
4 zaposlen za določen čas 47
5 je na poskusni dobi 4
6 drugo 90
0 miss 3590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 3590

Valid range from 1 to 6

V20c Denimo, da bi izgubili zaposlitev. Zakon daje brezposelni osebi 2 možnosti; katero bi izbrali?

Value 3782 Frequency
1 prva možnost - prejemanje mesečne podpore 1415
2 druga možnost - enkratno izplačilo 1173
0 miss 1401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2588 1401

Valid range from 1 to 2

V20d Ali bi dobljeni denar raje vložili:

Value 3881 Frequency
1 raje v samostojno dejavnost 740
2 raje v kako delovno organizacijo 447
0 miss 2802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 2802

Valid range from 1 to 2

V21a Ali se vi osebno ukvarjate s kmetovanjem?

Value 3980 Frequency
1 ne 1673
2 da 922
0 miss 1394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2595 1394

Valid range from 1 to 2

V21b Ali ste kmet in se tudi preživljate s kmetovanjem?

Value 4079 Frequency
1 ne 603
2 da 322
0 miss 3064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 3064

Valid range from 1 to 2

V22 Ali ste zaposleni v družbenem sektorju?

Value 4178 Frequency
1 ne 166
2 da 2110
0 miss 1713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2276 1713

Valid range from 1 to 2

V23 Ali ste zaposleni pri zasebniku?

Value 4277 Frequency
1 ne 86
2 da 82
0 miss 3821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 3821

Valid range from 1 to 2

V24 V kateri dejavnosti delate?

Value 4376 Frequency
1 industrija in rudarstvo, tudi proizvodna obrt 989
2 kmetijstvo in ribištvo 44
3 gozdarstvo 33
4 vodno gospodarstvo 8
5 gradbeništvo 91
6 promet in zveze 132
7 trgovina 206
8 gostinstvo in turizem 88
9 osebne storitve 31
10 stanovanjsko-komunalna dejavnost 23
11 finance in druge poslovne storitve 108
12 izobraževanje in kultura 158
13 zdravstvo in socialno varstvo 132
14 skupščine družbenopolitičnih skupnosti 7
15 upravni organi družbenopolitičnih skupnosti 45
16 družbenopolitične organizacije in društva 3
17 SIS, zbornice, poslovna združenja, skladi 3
18 JLA, milica 23
19 ostalo 64
0 miss 1801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2188 1801

Valid range from 1 to 19

V26 V kateri občini je to?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2178 1811 1 68 31.507 18.158

Valid range from 1 to 68

V27 Koliko kilometrov je od vašega doma do vašega delovnega mesta?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1956 2033 1 200 9.221 11.525

Valid range from 1 to 200

V28 Kako ste našli svojo sedanjo zaposlitev?

Value 4673 Frequency
1 preko službe za zaposlovanje 149
2 prijavil se je na razpis oz. objavo v časopisu 635
3 dal je oglas v časopis 25
4 sam je povprašal neposredno v delovni organizaciji oz. priva 605
5 bil je štipendist delovne organizacije 297
6 povabili so ga strokovni ali vodilni delavci organizacije 119
7 s pomočjo sorodnikov 124
8 s pomočjo prijateljev in znancev 213
9 ne ve, se ne spominja 14
0 miss 1808
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2181 1808

Valid range from 1 to 9

V29 Ali je to stalna zaposlitev ali zaposlitev za določen čas?

Value 4772 Frequency
1 stalna 2114
2 za določen čas 76
0 miss 1799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2190 1799

Valid range from 1 to 2

V30 Katera stopnja izobrazbe je predpisana za vaše delovno mesto?

Value 4871 Frequency
1 manj kot osnovna šola 82
2 končana 8-letna osnovna šola 378
3 1- ali 2-letna srednja šola 100
4 2- ali 3-letna srednja šola 591
5 4- ali 5-letna srednja šola 621
6 višja šola 236
7 visoka šola 172
8 specializacija, magisterij, doktorat 11
0 miss 1798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2191 1798

Valid range from 1 to 8

V31 Ali ste, odkar ste zaposleni v tej delovni organizaciji, kdaj napredovali na bolje plačano delovno mesto?

Value 4970 Frequency
1 ne 1329
2 da 862
0 miss 1798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2191 1798

Valid range from 1 to 2

V32 Kdaj ste nazadnje napredovali?

Value 5069 Frequency
1 v zadnjem letu 218
2 pred 2-5 leti 374
3 pred 6-10 leti 151
4 pred več kot 10 leti 123
0 miss 3123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 3123

Valid range from 1 to 4

V33 Kakšen deloven čas imate? Ali delate:

Value 5168 Frequency
1 dopoldne 1341
2 popoldne 33
3 zvečer ali ponoči 5
4 v dveh izmenah 444
5 v treh izmenah 154
6 ima deljen delovni čas 49
7 ima nereden razpored, poseben delovni plan ali sistem rotaci 122
8 sam si svobodno oblikuje delovni čas 39
0 miss 1802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2187 1802

Valid range from 1 to 8

V34 Koliko ur ste bili včeraj v služi?

Value 5267 Frequency
2 4
4 47
5 17
6 41
7 219
8 1419
9 118
10 91
11 14
12 66
13 8
14 12
15 5
16 6
17 3
19 1
24 5
0 1913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2076 1913

Valid range from 2 to 24

V35 Za koliko ur ste imeli delo?

Value 5366 Frequency
1 2
2 13
3 13
4 72
5 85
6 236
7 417
8 966
9 79
10 86
11 16
12 54
13 9
14 8
15 9
16 7
17 1
24 2
0 1914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2075 1914

Valid range from 1 to 24

V36 Ali ste prejšnji teden kak dan delali nadure?

Value 5465 Frequency
1 ne 1773
2 da 405
0 miss 1811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2178 1811

Valid range from 1 to 2

V37 Koliko nadur ste imeli prejšnji teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 3578 1 60 9.185 8.027

Valid range from 1 to 60

V38 Ali imate 42-urni delovni teden?

Value 5663 Frequency
1 ne 244
2 da 1944
0 miss 1801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2188 1801

Valid range from 1 to 2

V39 Koliko ur traja vaš običajni delovni teden (brez nadur)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 3744 6 84 41.322 10.773

Valid range from 6 to 84

V40 Ali vam ta dolžina delovnega časa najbolj ustreza? Upoštevajte, da se ustrezno povečuje/zmanjšuje tudi osebni dohodek.

Value 5861 Frequency
1 sedanji delovni čas mu povsem ustreza 1669
2 rajši bi imel daljši delovni čas 89
3 rajši bi imel krajši delovni čas 428
0 miss 1803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2186 1803

Valid range from 1 to 3

V41 Koliko ur dela na teden bi vam najbolj ustrezalo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 3459 4 70 37.928 8.614

Valid range from 4 to 70

V42 Kolikšen je bil v zadnjih treh mesecih vaš povprečen mesečni osebni dohodek?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2175 1814 14 1500 252.891 112.608

Valid range from 14 to 1500

V43 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno honorarno, dopolnilno delo?

Value 6158 Frequency
1 ne 2045
2 da 140
0 miss 1804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2185 1804

Valid range from 1 to 2

V44 Ali bi radi opravljali kakšno honorarno, dopolnilno delo?

Value 6257 Frequency
1 ne 1224
2 da 821
0 miss 1944
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2045 1944

Valid range from 1 to 2

V45 Koliko ur honorarnega oz. dopolnilnega dela ste opravljali v zadnjem mesecu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 3846 1 184 35.839 30.522

Valid range from 1 to 184

V46 Ali ste morda v zadnjem mesecu aktivno iskali kako drugo delo oz. zaposlitev?

Value 6455 Frequency
1 ne 2059
2 da 122
0 miss 1808
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2181 1808

Valid range from 1 to 2

V47a Kakšno delo oz. zaposlitev iščete?

Value 6554 Frequency
1 rad bi začel z obrtjo 9
2 rad bi začel kmetovati 0
3 rad bi delal v svobodnem poklicu 4
4 drugo 19
5 išče redno zaposlitev s polnim delovnim časom 90
6 išče redno zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 2
7 išče začasno zaposlitev oz. zaposlitev za nedoločen čas 0
0 miss 3865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 3865

Valid range from 1 to 7

V47b Ali bi sprejeli tudi delo na domu?

Value 6653 Frequency
1 ne 46
2 da 59
0 miss 3884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 3884

Valid range from 1 to 2

V48 Ali imate morda popoldansko obrt?

Value 6752 Frequency
1 ne 2153
2 da 24
0 miss 1812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2177 1812

Valid range from 1 to 2

V49 Ali imate obrt?

Value 6851 Frequency
1 ne 16
2 da 69
0 miss 3904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 3904

Valid range from 1 to 2

V50 Koliko delavcev je sedaj zaposlenih pri vas?

Value 6950 Frequency
1 11
2 6
3 5
5 3
6 1
7 1
0 3962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 3962

Valid range from 1 to 7

V51 Koliko ur ste delali v obrti prejšnji teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 3910 2 99 47.873 22.104

Valid range from 2 to 99

V52 Koliko ur na teden navadno delate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 3898 3 99 44.231 21.845

Valid range from 3 to 99

V53 Ali opravljate svoboden poklic?

Value 7247 Frequency
1 ne 5
2 da 11
0 miss 3973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 3973

Valid range from 1 to 2

V54 Koliko ur ste delali v svobodnem poklicu prejšnji teden?

Value 7346 Frequency
15 1
16 1
20 2
25 1
40 1
42 1
45 1
50 1
65 1
70 1
72 1
0 3977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 3977

Valid range from 15 to 72

V55 Koliko ur na teden navadno delate?

Value 7445 Frequency
20 3
25 1
40 1
42 1
45 1
50 2
60 1
70 1
0 3978
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 3978

Valid range from 20 to 70

V56 Ali imate vi oz. vaša družina kmetijo?

Value 7544 Frequency
1 ne 1849
2 da 423
0 miss 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2272 1717

Valid range from 1 to 2

V57 Ali tudi vi delate na kmetiji?

Value 7643 Frequency
1 ne 50
2 da 376
0 miss 3563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
426 3563

Valid range from 1 to 2

V58 Koliko ur ste delali na kmetiji prejšnji teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 3337 1 99 43.867 31.014

Valid range from 1 to 99

V59 Približno koliko ur na teden delate na kmetiji v času, ko je na kmetiji največ dela?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 3297 2 99 53.913 31.687

Valid range from 2 to 99

V60 Glede na to, da nimate zaposlitve, nas zanima, kakšen je vaš status?

Value 7940 Frequency
1 dijak, študent, se šola 296
2 upokojenec 727
3 gospodinja 186
4 invalid s priznanim statusom 64
5 invalid brez priznanega statusa 19
6 na služenju vojaškega roka 5
7 ima delo v tujini 6
8 drugo 23
0 miss 2663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 2663

Valid range from 1 to 8

V61 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo za plačilo?

Value 8039 Frequency
1 ne 1104
2 da 136
0 miss 2749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 2749

Valid range from 1 to 2

V62 Koliko ur takega dela za plačilo ste opravljali v zadnjem mesecu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3845 1 570 60.951 73.899

Valid range from 1 to 570

V63 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakšno delo brez plačila za druge?

Value 8237 Frequency
1 ne 2534
2 da 1345
0 miss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3879 110

Valid range from 1 to 2

V64 Koliko ur dela brez plačila ste opravljali za druge v zadnjem mesecu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1348 2641 1 720 29.659 48.256

Valid range from 1 to 720

V65 Koliko let skupaj je trajalo vaše dosedanje šolsko in strokovno izobraževanje?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3953 36 1 90 10.395 3.602

Valid range from 1 to 90

V66 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 8534 Frequency
1 nikoli ni hodil v šolo 10
2 4 razredi OŠ ali manj 166
3 5-7 razredov OŠ ali 1-3 razredi nižje gimnazije 403
4 končana 8-letna OŠ oz. nižja gimnazija 1120
5 končana 1- ali 2-letna SŠ 182
6 končana 2- ali 3-letna SŠ 860
7 končana 4- ali 5-letna SŠ 815
8 končana višja šola 236
9 končana visoka šola 158
10 specializacija, magisterij, doktorat 32
0 miss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3982 7

Valid range from 1 to 10

V67 Katero smer izobrazbe imate?

Value 8633 Frequency
1 gimnazija 79
2 pravno-upravna, administrativna smer 135
3 ekonomska, poslovna, trgovska, organizacijska smer 501
4 družboslovna, humanistična, kulturna smer 67
5 medicinska smer 101
6 umetniška smer 17
7 biotehniška smer 81
8 pedagoška smer 111
9 tehniška smer 854
10 naravoslovno-matematična smer 29
11 osebne storitve 143
12 vojaška šola, šola za miličnike 33
13 verska šola 4
14 drugo 146
0 miss 1688
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2301 1688

Valid range from 1 to 14

V68a Ali ste v zadnjem letu dni hodili na kak tečaj?

Value 8732 Frequency
1 ne 1846
2 da 445
0 miss 1698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2291 1698

Valid range from 1 to 2

V68b Ali ste hodili na kak tak tečaj, ki je trajal vsaj pol šolskega leta in to po nekaj ur na teden?

Value 8831 Frequency
1 ne 337
2 da 107
0 miss 3545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 3545

Valid range from 1 to 2

V68c Ali ste hodili na kak tak tečaj, ki je trajal več kot teden dni?

Value 8930 Frequency
1 ne 133
2 da 211
0 miss 3645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 3645

Valid range from 1 to 2

V68d Ali je šlo za tečaj, ki je v zvezi z vašo sedanjo ali pa prihodnjo službo?

Value 9029 Frequency
1 ne 80
2 da 366
0 miss 3543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 3543

Valid range from 1 to 2

V69a Ali ste sedaj vpisani v kako šolo?

Value 9128 Frequency
1 ne 3531
2 da 439
0 miss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3970 19

Valid range from 1 to 2

V69b V katero šolo ste vpisani?

Value 9227 Frequency
1 4
2 1- ali 2-letna SŠ 6
3 2- ali 3-letna SŠ 55
4 4- ali 5-letna SŠ 189
5 višja šola 79
6 visoka šola 93
7 podiplomski študij, specializacija 16
0 miss 3547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 3547

Valid range from 1 to 7

V70 V katerem letniku ste sedaj?

Value 9326 Frequency
1 128
2 125
3 124
4 56
5 2
0 3554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 3554

Valid range from 1 to 5

V71 In na katero smer ste vpisani?

Value 9425 Frequency
1 pravno-upravna, administrativna smer 25
2 ekonomska, poslovna, trgovska, organizacijska smer 95
3 družboslovna, humanistična, kulturna smer 33
4 medicinska smer 22
5 umetniška smer 3
6 biotehniška smer 21
7 pedagoška smer 30
8 tehniška smer 146
9 naravoslovno-matematična smer 19
10 osebne storitve 11
11 vojaška šola, šola za miličnike 5
12 verska šola 0
13 drugo 24
0 miss 3555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
434 3555

Valid range from 1 to 13

V72 Ali se šolate redno, ob delu ali iz dela?

Value 9524 Frequency
1 redno 295
2 ob delu 122
3 iz dela 13
0 miss 3559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 3559

Valid range from 1 to 3

V73 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 9623 Frequency
1 samski 970
2 razvezan 116
3 vdovec 260
4 poročen 2619
0 miss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3965 24

Valid range from 1 to 4

V74 Ali imate otroke?

Value 9722 Frequency
1 ne 1042
2 da 2947
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 2

V75 Ali kateri od otrok živi z vami?

Value 9821 Frequency
1 ne 510
2 da 2435
0 miss 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2945 1044

Valid range from 1 to 2

V76 Koliko otrok živi z vami?

Value 9920 Frequency
1 1162
2 1072
3 166
4 35
5 10
7 3
8 2
10 1
11 4
0 1534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2455 1534

Valid range from 1 to 11

V77a Letnica rojstva najmlajšega otroka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2450 1539 20 89 73.766 11.498

Valid range from 20 to 89

V77b Letnica rojstva drugega najmlajšega otroka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 2704 27 89 73.461 8.044

Valid range from 27 to 89

V77c Letnica rojstva tretjega najmlajšega otroka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 3773 20 85 71.523 8.363

Valid range from 20 to 85

V77d Letnica rojstva četrtega najmlajšega otroka:

Value 10316 Frequency
40 1
47 1
56 1
58 1
63 3
64 2
65 1
66 1
67 2
68 1
69 7
70 5
71 1
72 3
73 1
74 3
75 1
76 1
77 3
78 1
79 1
80 1
0 3947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 3947

Valid range from 40 to 80

V77e Letnica rojstva petega najmlajšega otroka:

Value 10415 Frequency
63 1
66 1
67 1
68 1
70 1
71 4
72 1
76 1
0 3978
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 3978

Valid range from 63 to 76

V78 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 10514 Frequency
1 ne 358
2 da 3626
0 miss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3984 5

Valid range from 1 to 2

V79 Katerega leta ste prišli v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 3624 13 88 65.189 16.896

Valid range from 13 to 88

V80 Iz katere republike ali pokrajine ste prišli v Slovenijo?

Value 10712 Frequency
1 Bosna in Hercegovina 115
2 Črna gora 12
3 Hrvaška 125
4 Kosovo 7
5 Makedonija 4
6 Ožja Srbija 41
7 Vojvodina 21
8 druga država 44
0 miss 3620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 3620

Valid range from 1 to 8

V81 Katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0 6 73 46.29 16.34

Valid range from 6 to 73

V82a Kaj ste bili, ko ste bili stari 30 let?

Value 10910 Frequency
1 strokovnjak 32
2 umetnik 7
3 politični funkcionar 6
4 najvišji vodilni 11
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 104
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 233
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 285
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 65
9 kmetovalec 297
10 tehnik 57
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 84
12 VKV delavec 59
13 KV delavec 528
14 PKV ali NKV delavec 553
15 gospodinja 288
16 učenec, študent 7
17 drugo 92
0 miss 1281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2708 1281

Valid range from 1 to 17

V82b Kaj ste bili, ko ste bili stari 25 let?

Value 1109 Frequency
1 strokovnjak 12
2 umetnik 5
3 politični funkcionar 7
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 47
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 224
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 332
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 43
9 kmetovalec 324
10 tehnik 90
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 45
12 VKV delavec 57
13 KV delavec 716
14 PKV ali NKV delavec 670
15 gospodinja 277
16 učenec, študent 96
17 drugo 161
0 miss 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3107 882

Valid range from 1 to 17

V82c Kaj ste bili, ko ste bili stari 20 let?

Value 1118 Frequency
1 strokovnjak 0
2 umetnik 2
3 politični funkcionar 1
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 9
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 71
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 254
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 25
9 kmetovalec 319
10 tehnik 71
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 10
12 VKV delavec 42
13 KV delavec 669
14 PKV ali NKV delavec 698
15 gospodinja 244
16 učenec, študent 443
17 drugo 630
0 miss 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3489 500

Valid range from 1 to 17

V82d Kakšen je vaš sedanji delovni status?

Value 1127 Frequency
1 strokovnjak 47
2 umetnik 7
3 politični funkcionar 4
4 najvišji vodilni 8
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 159
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 279
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 279
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 76
9 kmetovalec 308
10 tehnik 108
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 107
12 VKV delavec 77
13 KV delavec 635
14 PKV ali NKV delavec 486
15 gospodinja 217
16 učenec, študent 303
17 drugo 888
0 miss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3988 1

Valid range from 1 to 17

V83 Kakšno zaposlitev je imel vaš oče, ko ste bili vi stari 15 let?

Value 1136 Frequency
1 strokovnjak 13
2 umetnik 2
3 politični funkcionar 7
4 najvišji vodilni 23
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 115
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 123
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 129
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 231
9 kmetovalec 1035
10 tehnik 64
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 101
12 VKV delavec 86
13 KV delavec 804
14 PKV ali NKV delavec 657
15 gospodinja 0
16 učenec, študent 0
17 drugo 222
0 miss 6
18 NN 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3612 377

Valid range from 1 to 17

V84 Kakšno zaposlitev je imela vaša mati, ko ste bili vi stari 15 let?

Value 1145 Frequency
1 strokovnjak 6
2 umetnik 1
3 politični funkcionar 2
4 najvišji vodilni 1
5 nižji vodilni, vodja oddelka, sektorja, obrata 24
6 uslužbenec, ki opravlja dokaj zahtevno delo; ni strokovnjak, 116
7 uslužbenec, ki opravlja enostavno delo; administrator 201
8 obrtnik, lastnik delavnice ali lokala 34
9 kmetovalec 634
10 tehnik 44
11 delovodja, vodja manuelnih delavcev 12
12 VKV delavec 7
13 KV delavec 215
14 PKV ali NKV delavec 443
15 gospodinja 2067
16 učenec, študent 0
17 drugo 58
0 miss 2
18 NN 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3865 124

Valid range from 1 to 17

SPOL Spol:

Value 1154 Frequency
1 moški 1858
2 ženska 2131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 2

KRSKUP Krajevna skupnost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0 1 139 67.011 38.412

Valid range from 1 to 139

OBCINA Občina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0 1 65 31.761 17.825

Valid range from 1 to 65

REGIJA Regija

Value 1181 Frequency
1 403
2 273
3 383
4 1158
5 659
6 271
7 224
8 207
9 152
10 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 0

Valid range from 1 to 10

Materials of the Study

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1989). AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2009). KLASJE - Standardne klasifikacije [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Svetlik, Ivan (1992). Od raziskave do knjige.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Zavod RS za zaposlovanje. and Svetlik, I. (). Anketa o kadrovskem potencialu 1989 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: AKP89. https://doi.org/10.17898/ADP_AKP89_V1

COBISS.SI
Publication date: 2008

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si