Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0212
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0212_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Kurdija, Slavko
  • Falle, Rebeka
  • Filej, Živa
  • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora dosedanji vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, spremljanje razprave o vključevanju Slovenije v EU, seznanjenost s pristopnimi pogajanji med Slovenijo in EU, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, ocena dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana, odobravanje delovanja urada bivšega predsednika RS, podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev, zadovoljstvo z izvolitvijo dr. Janeza Drnovška za predsednika RS

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana in zadovoljstvu ob izvolitvi dr. Janeza Drnovška za novega predsednika RS, ter podpora delovanju urada bivšega predsednika RS.

Methodology


Collection date: 16. - 18. december 2002
Date of production: 2002-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0212 - Politbarometer PB12/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 61
  • number of units: 941

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-12-15 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 2002-12-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 428
2 NEZADOVOLJNI 421
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 92

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 370
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 26

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 161 Frequency
2002-12-15 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 2002-12-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 260 Frequency
1 ZADOVOLJNI 428
2 NEZADOVOLJNI 421
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 92

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 359 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 370
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 26

Valid range from 1 to 3

Q481A_1 PODPIRATE VLADO DRNOVŠKA?

ALI PODPIRATE DOSEDANJO VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 458 Frequency
1 da, podpiram 602
2 ne, ne podpiram 286
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 53

Valid range from 1 to 2

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 557 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 119
3 nekje vmes 463
4 . 225
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 33

Valid range from 1 to 6

V2_1 DRNOVŠEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 656 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 88
3 nekje vmes 220
4 . 353
5 zelo uspešno 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 34

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 755 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 172
3 nekje vmes 445
4 . 163
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 68

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 854 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 77
3 nekje vmes 275
4 . 349
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 81

Valid range from 1 to 6

V5_1 KUČAN

KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 953 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 38
3 nekje vmes 114
4 . 309
5 zelo uspešno 433
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 20

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1052 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 194
3 nekje vmes 374
4 . 161
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 127

Valid range from 1 to 6

EB999 KONEC PREJŠNJEGA TEDNA SO SE V KOEBENHAV

KONEC PREJŠNJEGA TEDNA SO SE V KOEBENHAVNU KONČALA PRISTOPNA POGAJANJA MED SLOVENIJO IN EU. ALI STE SEZNANJENI S TEM?

Value 1151 Frequency
1 da 744
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 8

Valid range from 1 to 3

EB998 KAKO BI OCENILI REZULTAT TEH POGAJANJ ME

KAKO BI OCENILI REZULTAT TEH POGAJANJ MED SLOVENIJO IN EU. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE REZULTAT POGAJANJ ZA SLOVENIJO ZELO SLAB, 5 - DA JE REZULTAT POGAJANJ ZA SLOVENIJO ZELO DOBER, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 1250 Frequency
1 zelo slabr 20
2 2 50
3 nekje vmes 267
4 4 262
5 zelo dober 130
Sysmiss 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 212

Valid range from 1 to 5

EB1_1 SLO KORISTILO ČLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1349 Frequency
1 koristilo bi ji 612
2 ne bi ji koristilo 162
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 167

Valid range from 1 to 2

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1448 Frequency
1 glasoval bi za vstop 663
2 glasoval bi proti vstopu 167
3 ne ve, b.o. 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 111

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 1547 Frequency
1 da 836
2 ne 60
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 45

Valid range from 1 to 3

NATO999 KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKU

KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI STE S TEM SEZNANJENI?

Value 1646 Frequency
1 da 828
2 ne 101
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 12

Valid range from 1 to 3

NATO998 KAJ MENITE, ALI TO VABILO V NATO ZA SLOV

KAJ MENITE, ALI TO VABILO V NATO ZA SLOVENIJO POMENI DOLOČENO PRIZNANJE ALI NE?

Value 1745 Frequency
1 da 649
2 ne 192
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 100

Valid range from 1 to 3

NATO6A ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBR

ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1844 Frequency
1 bilo bi dobro 459
2 ne bi bilo dobro 304
3 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 178

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 1943 Frequency
1 glasoval bi za vstop 468
2 glasoval bi proti vstopu 309
3 ne vem, b.o. 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 164

Valid range from 1 to 3

NATO7_1 SE BO UDELEŽIL NATO REFERENDUMA?

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 2042 Frequency
1 da 806
2 ne 75
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 60

Valid range from 1 to 2

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 2141 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 98
3 nekaj vmes 417
4 . 245
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 34

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2240 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 87
3 nekaj vmes 245
4 . 337
5 najbolj zaupa 181
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 36

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2339 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 134
3 nekaj vmes 424
4 . 222
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 58

Valid range from 1 to 6

I4 SEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2438 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 48
3 nekaj vmes 168
4 . 302
5 najbolj zaupa 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 27

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2537 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 217
3 nekaj vmes 457
4 . 80
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 74

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2636 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 254
3 nekaj vmes 322
4 . 146
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 70

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2735 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 191
3 nekaj vmes 340
4 . 206
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 40

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2834 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 108
3 nekaj vmes 317
4 . 288
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 79

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2933 Frequency
1 najmanj zaupa 234
2 . 187
3 nekaj vmes 261
4 . 139
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 63

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3032 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 92
3 nekaj vmes 313
4 . 350
5 najbolj zaupa 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 46

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3131 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 48
3 nekaj vmes 290
4 . 362
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 37

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3230 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 84
3 nekaj vmes 348
4 . 343
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 49

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3329 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 165
3 nekaj vmes 379
4 . 231
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 27

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3428 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 116
3 nekaj vmes 351
4 . 292
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 34

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3527 Frequency
1 da 751
2 ne 152
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 38

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3626 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 231
3 NSI - krscanska ljudska stranka 23
4 SLS -slovenska ljudska stranka 38
5 SMS - stranka mladih Slovenije 10
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 29
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 62
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 62
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 274
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 464

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3725 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 58
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 4
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 27
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 24
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 291
Sysmiss 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 777

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3824 Frequency
1 prej levo 306
2 v sredino 132
3 prej desno 177
4 b.o. 320
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 326

Valid range from 1 to 4

Q650A V ZADNJIH MESECIH POTEKA JAVNA RAZPRAVA

V ZADNJIH MESECIH POTEKA JAVNA RAZPRAVA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU IN NATO. KAKO PREDVSEM JO SPREMLJATE? PREK TISKANIH MEDIJEV:

Value 3923 Frequency
1 da 504
2 ne 391
3 sploh ne spremlja teh razprav 41
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 46

Valid range from 1 to 3

Q650B PREK TELEVIZIJE IN RADIA:

PREK TELEVIZIJE IN RADIA:

Value 4022 Frequency
1 da 842
2 ne 53
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 46

Valid range from 1 to 2

Q650C S SPREMLJANJEM OKROGLIH MIZ IN JAVNIH SO

S SPREMLJANJEM OKROGLIH MIZ IN JAVNIH SOOČENJ:

Value 4121 Frequency
1 da 479
2 ne 416
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 46

Valid range from 1 to 2

Q650D ALI SE V TO RAZPRAVO TUDI AKTIVNO VKLJUČ

ALI SE V TO RAZPRAVO TUDI AKTIVNO VKLJUČUJETE?

Value 4220 Frequency
1 da 46
2 ne 849
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 46

Valid range from 1 to 2

Q651 ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNO POKLICNO ALI D

ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNO POKLICNO ALI DRUGO SKUPINO, KI SE VAM ZDI V JAVNI RAZPRAVI O PRIDRUŽEVANJU SLOVENIJE NATU IN EVROPSKI UNIJI ŠE POSEBEJ VERODOSTOJNA.

Value 4319 Frequency
ANDREJ BAJUK 1
ANTON GRIZOLD 1
ANTON ROP 5
Arhar France 1
B.O. 5
BAJUK 1
BAJUK, JANŠA, BREJC 1
BARBARA BREZIGAR 2
BEBLER 1
BORUT PAHOR 3
BUČAR 1
D.R, KACIN, 1
D.R. 8
D.R., J.P., PETERLE 1
DR,JP 1
DR. MENCINGER 1
EKONOMISTI 1
EKONOMISTI, PRAVO 1
FRANCE BUČAR 1
GIBANJE MLADIH 1
GOLOBIČ 1
GORSKA SKUPINA 1
GOSPODARSTVENIKI 2
GOSPODARSTVO 1
GRIZOLD 1
INTELEKTUALCI 1
IZOBRAŽENI 1
J.D, M.K. 1
J.D. 19
J.D. J.P. 1
J.D., 1
J.D., M.K. J.P. MILAN KUČ 1
J.D.,SLAVOJ ŽIŽEK, J.MENC 1
J.P. 54
J.P. D.R. 1
J.P., 1
JANEZ DRNOVŠEK 2
JANEZ JANŠA 6
JANEZ MENCINGER 1
JANEZ POTOČNIK 2
JANKO LORENCIJ 1
JD 10
JD,ANTON GRIZOLD 1
JELINCIC 1
JELINČIČ, JANŠA 1
JOŽE MENCINGER 1
JP 8
Janković Zoran 1
KMETI 1
KOVAČ 1
LDS 1
LEVE STRANKE 1
LIBERALCI 1
Lojze Sočan 1
M.K. 2
M.K., AMBROŽIČ, 1
M.K., D.R. 1
M.K., J.D. 1
MENCINGER 2
MIROVNI INŠTITUT 1
MIROVNI INŠTITUT PROTI NA 1
MIŠO ALKALAJ 1
MK 3
MLADINSKE SKUPINE 1
MORS, URAD ZA EVR. ZADEV 1
Mencinger 1
NACIOLNA STRANKA, JELINČI 1
NE 1
NE BI 2
NE BI UPU 1
NE BI VEDLA 1
NE MOREM 1
NE V EM 1
NE VE 25
NE VEM 14
NOBENGA 1
NOVINARJI 4
OBRAMBNO MINISTRSTVO 2
OBRAMBOSLOVCI 1
PERŠAK 1
POGAJALSKA SKUPINA EU 1
POGAJALSKA SKUPINA Z EU 1
POLITIKI 2
POTOČNIK JANEZ 1
PRAVNIKI 2
PRAVNIKI, EKONOMISTI 1
SAŠO PEČE 1
SAŠO PEČE, JELINČIČ 1
SDS 2
SKUPINA ZA KMETIJSTVO 1
STRANKA SNS,SMS 1
TEHNIČNA INTELIGENCA 1
TONE ROP 1
VLADO MIHELJAK 1
VOJSKA 4
ZDRAVNIKI 1
ZDRUŽENA LISTA 1
ZMAGO JELINČIČ 5
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 1
Zmago Jelinčič 1
anton bebler 1
j.d. 1
j.p. 1
jp 2
lucija čok 1
ne ve 3
ne vem 1
nestrankarske skupine 1
omenil je SNS(če paše not 1
sds 1
zoran kovač 1
ŽIVILSKA PODJETJA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284

Q646 V DECEMBRU SE KONČUJE MANDAT PREDSEDNIKU

V DECEMBRU SE KONČUJE MANDAT PREDSEDNIKU MILANU KUČANU. KAKO BI OCENILI NJEGOVO DELO V TEJ VLOGI V ZADNJIH DESETIH LETIH. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OCENO, 5 ZELO DOBRO OCENO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 4418 Frequency
1 najslabša ocena 22
2 . 34
3 nekaj vmes 114
4 . 296
5 najboljša ocena 453
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 22

Valid range from 1 to 6

Q646A MILAN KUČAN BO KOT BIVŠI PREDSEDNIK OHRA

MILAN KUČAN BO KOT BIVŠI PREDSEDNIK OHRANIL MANJŠI URAD, KI MU BO OMOGOČAL NADALJNE DELO V KORIST DRŽAVE. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 4517 Frequency
1 da, odobravam 467
2 ne, ne odobravam 188
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 286

Valid range from 1 to 3

Q652 ALI STE GLASOVALI V DRUGEM KROGU PREDSED

ALI STE GLASOVALI V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV IN ZA KOGA STE GLASOVALI?

Value 4616 Frequency
1 drnovšek 440
2 brezigar 236
3 ni volil 159
4 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 106

Valid range from 1 to 4

Q653 ALI STE ZADOVOLJNI Z IZVOLITVIJO DR. JAN

ALI STE ZADOVOLJNI Z IZVOLITVIJO DR. JANEZA DRNOVŠKA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 4715 Frequency
1 da, zadovoljen sem 697
2 ne, nisem zadovoljen 205
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 39

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 4814 Frequency
13 1
17 1
19 2
21 6
22 6
23 7
24 7
25 5
26 10
27 5
28 14
29 10
30 11
31 10
32 7
33 18
34 12
35 6
36 9
37 16
38 16
39 16
40 20
41 18
42 11
43 20
44 12
45 11
46 8
47 19
48 15
49 14
50 16
51 12
52 22
53 21
54 22
55 17
56 20
57 26
58 21
59 12
60 20
61 16
62 20
63 21
64 19
65 19
66 30
67 25
68 14
69 19
70 18
71 11
72 13
73 10
74 12
75 10
76 12
77 17
78 10
79 14
80 20
81 11
82 15
83 10
84 20
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 3 13 84 55.162 16.703

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4913 Frequency
1 OSNOVNA 165
2 KONČANA POKLICNA 150
3 KONČANA SREDNJA 430
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 192
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 4

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5012 Frequency
1 NA PODEŽELJU 309
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 335
3 V VEČJEM MESTU 111
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 183
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5111 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 274
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 162
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 299
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 58
9 DRUGO... 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5210 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 72
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 139
3 NE, TO ME NE SKRBI 224
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 506

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 539 Frequency
1 sem veren 454
2 nisem veren 311
3 nekaj vmes... 155
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 21

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 548 Frequency
1 moški 394
2 ženska 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 0

Valid range from 1 to 2

QI ALI PODPIRATE IMENOVANJE MAG. ANTONA ROP

ALI PODPIRATE IMENOVANJE MAG. ANTONA ROPA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 557 Frequency
1 podpiram 736
2 ne podpiram 169
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 36

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 566 Frequency
30 ->30 185
45 30 - 45 300
60 46 - 60 238
99 61 -> 215
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 575 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 289
3 NSI 34
4 SLS 53
5 SMS 14
6 SNS 41
7 SDS 89
8 ZLSD 86
9 drugo 24
0 ne vem 291
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 300

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 584 Frequency
1 01 - Ljubljana 270
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 229
3 03 - Celje, Trbovlje 157
4 04 - Kranj 102
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 102
7 07 - Novo Mesto, Krsko 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA REGIJA

Value 593 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 145
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 130
5 GORENJSKA 100
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 260
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 49
10 GORISKA 44
11 OBALNO-KRASKA 47
12 KRASKA 18
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 15

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 602 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 296
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 133
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 69
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 109
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 125
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 0 0.459 2.499 1 0.598

Valid range from 0.458847637744839 to 2.49869256139077

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0212. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0212_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si