Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM942
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM942_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; marec 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • SLOAVS/Slovensko-avstrijska raziskava vrednot

  Del podatkov iz mednarodne raziskave, Raziskava nacionalnih identitet Slovencev in Avstrijcev je shranjen tudi pod ADP - IDNo: SLOAVS94. Avtorji projekta so Ogris, Günther, Lay, Michael, Ernst Gehmacher (vsi Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja, Dunaj) in Niko Toš.

Study Content

Keywords:

nacionalizem, etnični odnosi, nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, gospodarski položaj Slovenije, nezaposlenost, materialne razmere v družini, življenjski standard, ocena delovanja gospodarstva, ocena političnega sistema, zaupanje v institucije, vstop v EU, evropska identiteta, ocena stanja v Sloveniji, politična stališča, strankarske preference, ugledni politiki, ocena delovanja državnih organov

Keywords ELSST:
VREDNOTA, KULTURNA IDENTITETA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ETNIČNA MANJŠINA, POLITIKA, ŽIVLJENJSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VREDNOTE
SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE IN PROBLEMI PREHODA
EVROPA
POLITIKA
DRŽAVA, STRANKE


Abstract:

Osnovna vsebina projekta: VREDNOTE: nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, gospodarski položaj Slovenije; SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE IN PROBLEMI PREHODA: nezaposlenost, materialne razmere v družini, življenjski standard, ocena delovanja gospodarstva, ocena političnega sistema, zaupanje v institucije; EVROPA: vstop v EU, evropska identiteta; POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE: ocena stanja v Sloveniji, politična stališča, strankarske preference, ugledni politiki, ocena delovanja državnih organov.

Methodology


Collection date: marec 1994 - april 1994
Date of production: 1994-4
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je reprezentativen, standardiziran po Blejčevem modelu (140 x 3 x 5; N=2100). Vzorec je razdeljen na dve polovici po postopku sistematičnega izbora vsake druge enote. Polovici sta uporabljeni za dve vzporedni anketi SJM94 "1" in "2", realiziran vzorec N=1022. Vzorčni okvir predstavlja Register prebivalstva. 140 posebej izšolanih anketarjev anketira na podlagi seznama z imenom in naslovom oseb v vzorcu. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM942.POR

Format: "SPSS Portable"

 • number of variables: 376
 • number of units: 1022

Variable list

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 13 Frequency
1 4
2 3
3 4
427 1
428 1
429 1
430 1

Valid range from 1 to 430

ID ID

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1016 1
1051 1
1052 1
1053 1

Valid range from 1 to 1053

V1_01A na slovensko zgodovino V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

A - na slovensko zgodovino

Value 31 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5-zelo sem ponosen 304
" " 6

Valid range from 1 to 5

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 1376 Frequency
1 4
2 3
3 4
427 1
428 1
429 1
430 1

Valid range from 1 to 430

ID ID

ID

Value 2375 Frequency
1 1
2 1
3 1
1016 1
1051 1
1052 1
1053 1

Valid range from 1 to 1053

V1_01A na slovensko zgodovino V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

A - na slovensko zgodovino

Value 3374 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5-zelo sem ponosen 304
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

B - na demokratske institucije v Sloveniji

Value 4373 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 169
2 2 264
3 3 402
4 4 126
5 5-zelo sem ponosen 49
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_01C na gospodarske uspehe Slovenije V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

C - na gospodarske uspehe Slovenije

Value 5372 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 189
2 2 301
3 3 341
4 4 134
5 5-zelo sem ponosen 53
" " 4

Valid range from 1 to 5

V1_01D na socialno varnost in V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

D - na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Value 6371 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 164
2 2 244
3 3 358
4 4 186
5 5-zelo sem ponosen 67
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_01E na slovenske uspehe v sportu V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

E - na slovenske uspehe v športu

Value 7370 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 14
2 2 16
3 3 71
4 4 278
5 5-zelo sem ponosen 639
" " 4

Valid range from 1 to 5

V1_01G na osamosvojitev Slovenije V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

G - na osamosvojitev Slovenije

Value 8369 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 16
2 2 33
3 3 112
4 4 204
5 5-zelo sem ponosen 655
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_01H na moznosti politicnega V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

H - na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Value 9368 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 174
2 2 232
3 3 392
4 4 150
5 5-zelo sem ponosen 60
" " 14

Valid range from 1 to 5

V1_01I na strpnost znotraj slovenske druzbe V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

I - na strpnost znotraj slovenske družbe

Value 10367 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 149
2 2 245
3 3 403
4 4 154
5 5-zelo sem ponosen 59
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_01J na kulturo v Sloveniji V1.00 VREDNOTE V1.01 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

J - na kulturo v Sloveniji

Value 11366 Frequency
1 1-prav nič nisem ponosen 35
2 2 91
3 3 317
4 4 385
5 5-zelo sem ponosen 192
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_02A Ena najpomembnejsih clovekovih lastnosti V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

A - Ena najpomembnejših človekovih lastnosti je disciplinirano podrejanje avtoriteti

Value 12365 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 215
2 2 115
3 3 164
4 4 249
5 5 122
6 6 47
7 7- popolnoma soglašam 103
" " 7

Valid range from 1 to 7

V1_02B Morali bi biti hvalezni, da imamo take v V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

B - Morali bi biti hvaležni, da imamo take vodilne može, ki nam lahko natančno povedo, kaj naj počnemo

Value 13364 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 346
2 2 213
3 3 172
4 4 129
5 5 66
6 6 35
7 7- popolnoma soglašam 55
" " 6

Valid range from 1 to 7

V1_02C Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljen V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

C - Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če bo prisiljen prilagoditi se mišljenju svojih staršev

Value 14363 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 251
2 2 138
3 3 135
4 4 176
5 5 130
6 6 87
7 7- popolnoma soglašam 98
" " 7

Valid range from 1 to 7

V1_02D Skupnost, ki dopusca prevelike razlike v V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

D - Skupnost, ki dopušča prevelike razlike v stališčih svojih članov, ne more trajno obstojati

Value 15362 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 137
2 2 131
3 3 191
4 4 200
5 5 125
6 6 90
7 7- popolnoma soglašam 139
" " 9

Valid range from 1 to 7

V1_02E Moje zivljenje in moj vsakdan v mnogocem V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

E - Moje življenje in moj vsakdan v mnogočem določajo drugi ljudje

Value 16361 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 240
2 2 139
3 3 134
4 4 170
5 5 120
6 6 98
7 7- popolnoma soglašam 118
" " 3

Valid range from 1 to 7

V1_02F Zame ni dobro, ce nacrtujem dalec vnapre V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

F - Zame ni dobro, če načrtujem daleč vnaprej, saj pogosto poseže vmes usoda

Value 17360 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 93
2 2 96
3 3 141
4 4 194
5 5 143
6 6 135
7 7- popolnoma soglašam 219
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_02G Obicajno znam svoje interese tako dobro V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

G - Običajno znam svoje interese tako dobro zagovarjati, da pri tem dosežem tisto, kar želim

Value 18359 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 48
2 2 69
3 3 154
4 4 244
5 5 210
6 6 162
7 7- popolnoma soglašam 134
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_02H Danes je vse tako neurejeno, da ne vem v V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

H - Danes je vse tako neurejeno, da ne vem več, kje se pravzaprav nahajam

Value 19358 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 119
2 2 176
3 3 160
4 4 193
5 5 130
6 6 83
7 7- popolnoma soglašam 160
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_02I Stvari so dandanes postale tako tezke, d V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

I - Stvari so dandanes postale tako težke, da nič več ne vem, kaj se dogaja

Value 20357 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 139
2 2 165
3 3 143
4 4 198
5 5 130
6 6 93
7 7- popolnoma soglašam 153
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_02J Danes se vse tako hitro spreminja, da po V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

J - Danes se vse tako hitro spreminja, da pogosto ne vem, na kaj naj bi se oprl

Value 21356 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 117
2 2 126
3 3 156
4 4 213
5 5 132
6 6 109
7 7- popolnoma soglašam 164
" " 5

Valid range from 1 to 7

V1_02K Veliko stvari pri sebi bi rad spremenil V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

K - Veliko stvari pri sebi bi rad spremenil

Value 22355 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 127
2 2 118
3 3 115
4 4 199
5 5 152
6 6 126
7 7- popolnoma soglašam 183
" " 2

Valid range from 1 to 7

V1_02L Vcasih si zelim, da bi bil drugacen kot V1.02 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ IZJAV IN TRDITEV. S POMOČJO DANE LESTVICE MI POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH. Ocena "1" pomeni popolno nesoglasje, ocena "7" pa popolno soglasje.

L - Včasih si želim, da bi bil drugačen kot sem

Value 23354 Frequency
1 1- sploh ne soglašam 234
2 2 113
3 3 96
4 4 189
5 5 138
6 6 97
7 7- popolnoma soglašam 151
" " 4

Valid range from 1 to 7

V1_03A znanje slovenscine V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

A - znanje slovenščine

Value 24353 Frequency
1 da,to bi moralo biti pogoj 935
2 ne,to naj ne bi bil pogoj 55
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 2

V1_03B da si rojen v Sloveniji V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

B - da si rojen v Sloveniji

Value 25352 Frequency
1 da, to bi moralo biti pogoj 434
2 ne, to naj ne bi bil pogoj 525
9 ne vem 63

Valid range from 1 to 2

V1_03C poznavanje slovenske kulture V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

C - poznavanje slovenske kulture

Value 26351 Frequency
1 da, to bi moralo biti pogoj 731
2 ne, to naj ne bi bil pogoj 203
9 ne vem 87
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03D krscanska vera V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

D - krščanska vera

Value 27350 Frequency
1 da, to bi moralo biti pogoj 276
2 ne, to naj ne bi bil pogoj 659
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 2

V1_03E da zivis daljsi cas v Sloveniji V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

E - da živiš daljši čas v Sloveniji

Value 28349 Frequency
1 da, to bi moralo biti pogoj 881
2 ne, to naj ne bi bil pogoj 100
9 ne vem 41

Valid range from 1 to 2

V1_03F da si slovenskega rodu (imeti slovenske V1.03 ALI BI, PO VAŠEM MNENJU, NAŠTETE STVARI MORALE BITI POGOJ ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA, ALI NE?

F - da si slovenskega rodu (imeti slovenskega očeta/mater)

Value 29348 Frequency
1 da, to bi moralo biti pogoj 532
2 ne, to naj ne bi bil pogoj 430
9 ne vem 60

Valid range from 1 to 2

V1_04A ...imajo enak poklic kot vi V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

A - ...imajo enak poklic kot vi

Value 30347 Frequency
1 1- sploh nič 183
2 2 86
3 3 322
4 4 239
5 5- zelo močno 184
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_04B ...govorijo po slovensko V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

B - ...govorijo po slovensko

Value 31346 Frequency
1 1- sploh nič 77
2 2 52
3 3 192
4 4 250
5 5- zelo močno 448
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_04C ...so delavci / usluzbenci (delojemalci) V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

C - ...so delavci / uslužbenci (delojemalci)

Value 32345 Frequency
1 1- sploh nič 139
2 2 88
3 3 297
4 4 266
5 5- zelo močno 223
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_04D ...so Slovenci V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

D - ...so Slovenci

Value 33344 Frequency
1 1- sploh nič 84
2 2 33
3 3 179
4 4 219
5 5- zelo močno 505
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_04E ...so clani iste stranke V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

E - ...so člani iste stranke

Value 34343 Frequency
1 1- sploh nič 459
2 2 120
3 3 207
4 4 99
5 5- zelo močno 95
" " 42

Valid range from 1 to 5

V1_04F ...pripadajo isti verski skupnosti V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

F - ...pripadajo isti verski skupnosti

Value 35342 Frequency
1 1- sploh nič 341
2 2 106
3 3 220
4 4 149
5 5- zelo močno 198
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_04G ...imajo enak hoby kot vi V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

G - ...imajo enak hoby kot vi

Value 36341 Frequency
1 1- sploh nič 281
2 2 111
3 3 264
4 4 195
5 5- zelo močno 161
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_04H ...so clani istega drustva kot vi V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

H - ...so člani istega društva kot vi

Value 37340 Frequency
1 1- sploh nič 313
2 2 102
3 3 262
4 4 191
5 5- zelo močno 138
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_04I ...imajo enak svetovni nazor kot vi V1.04 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

I - ...imajo enak svetovni nazor kot vi

Value 38339 Frequency
1 1- sploh nič 182
2 2 112
3 3 305
4 4 234
5 5- zelo močno 181
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_05A kraj,bliznja okolica V1.05 (Anketar: Najprej vpišite v prvo vrstico spodnje tabele (A) ime kraja oz. naselja, kjer respondent živi; v drugo vrstico (B) pa vpišite širše področje, regijo; pri Ljubljani vpišite najprej npr. Bežigrajčan, Moščan, Šentvidčan, Šiškar itd, v drugi vrsti pa Ljubljančan) KAKO MOČNO ČUTITE,DA STE .... PROSIMO OCENITE OD 1 DO 5, TAKO DA 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA "SPLOH NIČ" (Vpisati v tabelo spodaj)

A) kraj, bližnja okolica

Value 39338 Frequency
5 5-zelo močno 526
4 4 170
3 3 206
2 2 53
1 1-sploh nič 62
" " 5

Valid range from 1 to 5

V1_05B regija,sirsa okolica V1.05 (Anketar: Najprej vpišite v prvo vrstico spodnje tabele (A) ime kraja oz. naselja, kjer respondent živi; v drugo vrstico (B) pa vpišite širše področje, regijo; pri Ljubljani vpišite najprej npr. Bežigrajčan, Moščan, Šentvidčan, Šiškar itd, v drugi vrsti pa Ljubljančan) KAKO MOČNO ČUTITE,DA STE .... PROSIMO OCENITE OD 1 DO 5, TAKO DA 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA "SPLOH NIČ" (Vpisati v tabelo spodaj)

B) regija, širša okolica

Value 40337 Frequency
5 5-zelo močno 484
4 4 218
3 3 203
2 2 49
1 1-sploh nič 64
" " 4

Valid range from 1 to 5

V1_05C Slovenec, drzavljan SLO V1.05 (Anketar: Najprej vpišite v prvo vrstico spodnje tabele (A) ime kraja oz. naselja, kjer respondent živi; v drugo vrstico (B) pa vpišite širše področje, regijo; pri Ljubljani vpišite najprej npr. Bežigrajčan, Moščan, Šentvidčan, Šiškar itd, v drugi vrsti pa Ljubljančan) KAKO MOČNO ČUTITE,DA STE .... PROSIMO OCENITE OD 1 DO 5, TAKO DA 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA "SPLOH NIČ" (Vpisati v tabelo spodaj)

C) Slovenec, državljan SLO

Value 41336 Frequency
5 5-zelo močno 803
4 4 124
3 3 71
2 2 12
1 1-sploh nič 10
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_05D Jugoslovan V1.05 (Anketar: Najprej vpišite v prvo vrstico spodnje tabele (A) ime kraja oz. naselja, kjer respondent živi; v drugo vrstico (B) pa vpišite širše področje, regijo; pri Ljubljani vpišite najprej npr. Bežigrajčan, Moščan, Šentvidčan, Šiškar itd, v drugi vrsti pa Ljubljančan) KAKO MOČNO ČUTITE,DA STE .... PROSIMO OCENITE OD 1 DO 5, TAKO DA 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA "SPLOH NIČ" (Vpisati v tabelo spodaj)

D) Jugoslovan

Value 42335 Frequency
5 5-zelo močno 25
4 4 20
3 3 58
2 2 73
1 1-sploh nič 839
" " 7

Valid range from 1 to 5

V1_05E Evropejec V1.05 (Anketar: Najprej vpišite v prvo vrstico spodnje tabele (A) ime kraja oz. naselja, kjer respondent živi; v drugo vrstico (B) pa vpišite širše področje, regijo; pri Ljubljani vpišite najprej npr. Bežigrajčan, Moščan, Šentvidčan, Šiškar itd, v drugi vrsti pa Ljubljančan) KAKO MOČNO ČUTITE,DA STE .... PROSIMO OCENITE OD 1 DO 5, TAKO DA 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA "SPLOH NIČ" (Vpisati v tabelo spodaj)

E) Evropejec

Value 43334 Frequency
5 5-zelo močno 295
4 4 188
3 3 307
2 2 77
1 1-sploh nič 150
" " 5

Valid range from 1 to 5

V1_06 KAJ CUTITE, DA STE PREDVSEM

V1.06 IN KAJ ČUTITE, DA STE PREDVSEM ... (En odgovor) PREDVSEM SEM:

Value 44333 Frequency
1 prbivalec kraja, širše okolice 234
2 prebivalec regije, širše okolice 136
3 Slovenec, državljan SLO 599
4 Jugoslovan 7
5 Evropejec 38
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_07A Hrvati V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

A - Hrvati

Value 45332 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 33
4 4 123
3 3 339
2 2 279
1 1-čisto nič podobni 238
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_07B Madzari V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

B - Madžari

Value 46331 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 13
4 4 69
3 3 295
2 2 291
1 1-čisto nič podobni 321
" " 33

Valid range from 1 to 5

V1_07C Avstrijci V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

C - Avstrijci

Value 47330 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 129
4 4 376
3 3 297
2 2 106
1 1-čisto nič podobni 97
" " 17

Valid range from 1 to 5

V1_07D Italijani V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

D - Italijani

Value 48329 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 21
4 4 135
3 3 331
2 2 279
1 1-čisto nič podobni 241
" " 15

Valid range from 1 to 5

V1_07E Bosanci V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

E - Bosanci

Value 49328 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 2
4 4 27
3 3 151
2 2 307
1 1-čisto nič podobni 518
" " 17

Valid range from 1 to 5

V1_07F Srbi V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

F - Srbi

Value 50327 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 3
4 4 21
3 3 110
2 2 230
1 1-čisto nič podobni 643
" " 15

Valid range from 1 to 5

V1_07G Slovaki V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

G - Slovaki

Value 51326 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 30
4 4 175
3 3 400
2 2 229
1 1-čisto nič podobni 158
" " 30

Valid range from 1 to 5

V1_07H Cehi V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

H - Čehi

Value 52325 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 27
4 4 197
3 3 400
2 2 216
1 1-čisto nič podobni 158
" " 24

Valid range from 1 to 5

V1_07I Nemci V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

I - Nemci

Value 53324 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 83
4 4 243
3 3 337
2 2 184
1 1-čisto nič podobni 156
" " 19

Valid range from 1 to 5

V1_07J Svicarji V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

J - Švicarji

Value 54323 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 91
4 4 211
3 3 308
2 2 178
1 1-čisto nič podobni 200
" " 34

Valid range from 1 to 5

V1_07K Rusi V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

K - Rusi

Value 55322 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 1
4 4 26
3 3 188
2 2 324
1 1-čisto nič podobni 457
" " 26

Valid range from 1 to 5

V1_07L Turki V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

L - Turki

Value 56321 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 0
4 4 9
3 3 79
2 2 212
1 1-čisto nič podobni 690
" " 32

Valid range from 1 to 5

V1_07M Americani V1.07 VELIKO SE GOVORI O TEM, KAKO SE NARODI MED SEBOJ RAZLIKUJEJO, ALI KAKO SO SI PODOBNI. SEDAJ VAM BOM PREBRAL IMENA NEKATERIH NARODOV. PROSIM VAS, DA MI PRI VSAKEM NARODU POVESTE, ALI JE PODOBEN SLOVENCEM. POMAGAJTE SI Z NASLEDNJO LESTVICO: 5 POMENI "ZELO PODOBEN SLOVENCEM", 1 PA POMENI "ČISTO NIČ NI PODOBEN SLOVENCEM".

M - Američani

Value 57320 Frequency
5 5-zelo podobni Slovencem 25
4 4 135
3 3 267
2 2 210
1 1-čisto nič podobni 358
" " 27

Valid range from 1 to 5

V1_08A Hrvati V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

A - Hrvati

Value 58319 Frequency
5 5-zelo prijateljski 22
4 4 81
3 3 419
2 2 341
1 1-zelo sovražni 143
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_08B Madzari V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

B - Madžari

Value 59318 Frequency
5 5-zelo prijateljski 68
4 4 316
3 3 490
2 2 96
1 1-zelo sovražni 21
" " 31

Valid range from 1 to 5

V1_08C Avstrijci V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

C - Avstrijci

Value 60317 Frequency
5 5-zelo prijateljski 140
4 4 433
3 3 348
2 2 73
1 1-zelo sovražni 7
" " 21

Valid range from 1 to 5

V1_08D Italijani V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

D - Italijani

Value 61316 Frequency
5 5-zelo prijateljski 45
4 4 240
3 3 522
2 2 160
1 1-zelo sovražni 32
" " 23

Valid range from 1 to 5

V1_08E Bosanci V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

E - Bosanci

Value 62315 Frequency
5 5-zelo prijateljski 42
4 4 180
3 3 427
2 2 230
1 1-zelo sovražni 120
" " 23

Valid range from 1 to 5

V1_08F Srbi V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

F - Srbi

Value 63314 Frequency
5 5-zelo prijateljski 15
4 4 43
3 3 205
2 2 292
1 1-zelo sovražni 441
" " 26

Valid range from 1 to 5

V1_08G Slovaki V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

G - Slovaki

Value 64313 Frequency
5 5-zelo prijateljski 74
4 4 266
3 3 509
2 2 117
1 1-zelo sovražni 17
" " 39

Valid range from 1 to 5

V1_08H Cehi V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

H - Čehi

Value 65312 Frequency
5 5-zelo prijateljski 87
4 4 293
3 3 495
2 2 96
1 1-zelo sovražni 11
" " 40

Valid range from 1 to 5

V1_08I Nemci V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

I - Nemci

Value 66311 Frequency
5 5-zelo prijateljski 122
4 4 381
3 3 397
2 2 79
1 1-zelo sovražni 15
" " 28

Valid range from 1 to 5

V1_08J Svicarji V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

J - Švicarji

Value 67310 Frequency
5 5-zelo prijateljski 111
4 4 333
3 3 446
2 2 80
1 1-zelo sovražni 15
" " 37

Valid range from 1 to 5

V1_08K Rusi V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

K - Rusi

Value 68309 Frequency
5 5-zelo prijateljski 20
4 4 75
3 3 382
2 2 358
1 1-zelo sovražni 144
" " 43

Valid range from 1 to 5

V1_08L Turki V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

L - Turki

Value 69308 Frequency
5 5-zelo prijateljski 22
4 4 80
3 3 403
2 2 324
1 1-zelo sovražni 142
" " 51

Valid range from 1 to 5

V1_08M Americani V1.08 IN KAKO PRIJATELJSKI ALI SOVRAŽNI SO TI NARODI DO SLOVENCEV?

M - Američani

Value 70307 Frequency
5 5-zelo prijateljski 70
4 4 297
3 3 474
2 2 112
1 1-zelo sovražni 30
" " 39

Valid range from 1 to 5

V1_09A delati z modernim strojem, ga urediti, n V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

A) delati z modernim strojem, ga urediti, nastaviti, voditi

Value 71306 Frequency
1 pretežen del časa 133
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 135
3 bolj poredko 216
4 nikoli ali skoraj nikoli 534
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_09B delati na racunalniku V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

B) delati na računalniku

Value 72305 Frequency
1 pretežen del časa 98
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 113
3 bolj poredko 126
4 nikoli ali skoraj nikoli 681
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_09C programirati racunalnike in stroje V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

C) programirati računalnike in stroje

Value 73304 Frequency
1 pretežen del časa 27
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 34
3 bolj poredko 70
4 nikoli ali skoraj nikoli 886
" " 5

Valid range from 1 to 4

V1_09D druge ljudi vzpodbujati, motivirati V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

D) druge ljudi vzpodbujati, motivirati

Value 74303 Frequency
1 pretežen del časa 192
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 278
3 bolj poredko 276
4 nikoli ali skoraj nikoli 272
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_09E nekaj narediti, delati v sodelovanju s s V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

E) nekaj narediti, delati v sodelovanju s skupino

Value 75302 Frequency
1 pretežen del časa 315
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 308
3 bolj poredko 190
4 nikoli ali skoraj nikoli 203
" " 6

Valid range from 1 to 4

V1_09F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

F) voditi, koordinirati skupino ali ji dajati navodila

Value 76301 Frequency
1 pretežen del časa 208
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 165
3 bolj poredko 219
4 nikoli ali skoraj nikoli 424
" " 6

Valid range from 1 to 4

V1_09G necesa se uciti, izobrazevati se V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

G) nečesa se učiti, izobraževati se

Value 77300 Frequency
1 pretežen del časa 222
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 309
3 bolj poredko 210
4 nikoli ali skoraj nikoli 277
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_09H uporabljati tuj jezik V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

H) uporabljati tuj jezik

Value 78299 Frequency
1 pretežen del časa 133
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 158
3 bolj poredko 279
4 nikoli ali skoraj nikoli 447
" " 5

Valid range from 1 to 4

V1_09I nekaj planirati, izdelati nacrt V1.09 KOLIKO ČASA PORABITE V VAŠEM SEDANJEM POKLICU, PRI DELU (STE PORABILI V VAŠEM ZADNJEM POKLICU/ PORABITE MED IZOBRAŽEVANJEM) ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI? ALI ZANJE PORABITE PRETEŽEN DEL VAŠEGA ČASA (1), SE S TEM UKVARJATE PRECEJ POGOSTO (2), BOLJ POREDKO (3) ALI PA SKORAJ NIKOLI (4)?

I) nekaj planirati, izdelati načrt

Value 79298 Frequency
1 pretežen del časa 151
2 ne pretežno, vendar precej pogosto 241
3 bolj poredko 222
4 nikoli ali skoraj nikoli 402
" " 6

Valid range from 1 to 4

V1_10A postaviti,pripraviti,urediti, voditi str V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

A - postaviti, pripraviti, voditi stroje

Value 80297 Frequency
1 1-zelo lahka 126
2 2 158
3 3 291
4 4 176
5 5-zelo težka 262
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_10B delati z racunalnikom V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

B - delati z računalnikom

Value 81296 Frequency
1 1-zelo lahka 129
2 2 151
3 3 219
4 4 132
5 5-zelo težka 378
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_10C programirati racunalnik, stroje V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

C - programirati računalnik, stroje

Value 82295 Frequency
1 1-zelo lahka 42
2 2 83
3 3 175
4 4 185
5 5-zelo težka 524
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_10D vzpodbuditi, motivirati druge ljudi V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

D - vzpodbuditi, motivirati druge ljudi

Value 83294 Frequency
1 1-zelo lahka 202
2 2 247
3 3 305
4 4 132
5 5-zelo težka 127
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_10E nekaj narediti v sodelovanju s skupino V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

E - nekaj narediti v sodelovanju s skupino

Value 84293 Frequency
1 1-zelo lahka 270
2 2 309
3 3 245
4 4 95
5 5-zelo težka 93
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_10F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

F - voditi, koordinirati skupino ali ji dajati navodila

Value 85292 Frequency
1 1-zelo lahka 186
2 2 215
3 3 272
4 4 164
5 5-zelo težka 174
" " 11

Valid range from 1 to 5

V1_10G necesa se uciti, izobrazevati se V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

G - nečesa se učiti, izobraževati se

Value 86291 Frequency
1 1-zelo lahka 209
2 2 267
3 3 295
4 4 132
5 5-zelo težka 113
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_10H uporabljati tuj jezik V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

H - uporabljati tuj jezik

Value 87290 Frequency
1 1-zelo lahka 155
2 2 199
3 3 271
4 4 174
5 5-zelo težka 216
" " 7

Valid range from 1 to 5

V1_10I planirati, izdelati nacrt V1.10 PREGLEJVA ŠE ENKRAT TE DEJAVNOSTI. PROSIM POVEJTE MI ZA VSAKO OD NJIH, KAKO LAHKA ALI TEŽKA JE TA DEJAVNOST ZA VAS ALI KAKO TEŽKA BI BILA, ČE BI JO POTREBOVALI V VAŠEM POKLICU.

I - planirati, izdelati načrt

Value 88289 Frequency
1 1-zelo lahka 126
2 2 211
3 3 292
4 4 175
5 5-zelo težka 209
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_11 O POLITICNIH USMERITVAH IN O IDEOLOGIJAH

V1.11 O POLITIČNIH USMERITVAH IN O IDEOLOGIJAH GOVORIMO KOT O "LEVIH" IN "DESNIH". KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE V TEM SMISLU?

Value 89288 Frequency
1 nedvomno na desno 39
2 prej na desno 94
3 niti na desno, niti na levo 405
4 prej na levo 82
5 nedvomno na levo 29
6 ne vem 372
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_12A Kriminaliteta bo obcutno narasla V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

A - Kriminaliteta bo občutno narasla

Value 90287 Frequency
1 zanesljivo da 457
2 verjetno da 409
3 verjetno ne 62
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 4

V1_12B Nezaposlenost domacega prebivalstva se b V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

B - Nezaposlenost domačega prebivalstva se bo občutno povečala

Value 91286 Frequency
1 zanesljivo da 453
2 verjetno da 398
3 verjetno ne 99
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

V1_12C Prislo bo do napetosti in konfliktov med V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

C - Prišlo bo do napetosti in konfliktov med domačini in priseljenci

Value 92285 Frequency
1 zanesljivo da 410
2 verjetno da 442
3 verjetno ne 94
4 zanesljivo ne 19
9 ne vem 57

Valid range from 1 to 4

V1_12D Manj bo prostih stanovanj in zato bodo d V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

D - Manj bo prostih stanovanj in zato bodo draga

Value 93284 Frequency
1 zanesljivo da 400
2 verjetno da 437
3 verjetno ne 87
4 zanesljivo ne 25
9 ne vem 73

Valid range from 1 to 4

V1_12E Place se bodo zmanjsale, delovni pogoji V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

E - Plače se bodo zmanjšale, delovni pogoji pa poslabšali

Value 94283 Frequency
1 zanesljivo da 376
2 verjetno da 399
3 verjetno ne 128
4 zanesljivo ne 38
9 ne vem 81

Valid range from 1 to 4

V1_12F Ceste in zelezniske postaje bodo bolj um V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

F - Ceste in železniške postaje bodo bolj umazane

Value 95282 Frequency
1 zanesljivo da 303
2 verjetno da 361
3 verjetno ne 195
4 zanesljivo ne 42
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 4

V1_12G Slovenski jezik bo scasoma izpodrinjen V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

G - Slovenski jezik bo sčasoma izpodrinjen

Value 96281 Frequency
1 zanesljivo da 168
2 verjetno da 231
3 verjetno ne 269
4 zanesljivo ne 269
9 ne vem 85

Valid range from 1 to 4

V1_12H Polagoma se clovek tukaj ne bo vec pocut V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

H - Polagoma se človek tukaj ne bo več počutil doma

Value 97280 Frequency
1 zanesljivo da 183
2 verjetno da 284
3 verjetno ne 277
4 zanesljivo ne 190
9 ne vem 88

Valid range from 1 to 4

V1_12I Kulturno zivljenje v Sloveniji bo postal V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

I - Kulturno življenje v Sloveniji bo postalo bolj zanimivo

Value 98279 Frequency
1 zanesljivo da 89
2 verjetno da 291
3 verjetno ne 271
4 zanesljivo ne 206
9 ne vem 165

Valid range from 1 to 4

V1_12J V Sloveniji bo na razpolago vecji izbor V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

J - V Sloveniji bo na razpolago večji izbor proizvodov

Value 99278 Frequency
1 zanesljivo da 80
2 verjetno da 264
3 verjetno ne 307
4 zanesljivo ne 192
9 ne vem 178
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12K Vec bo moznosti spoznavanja drugih kultu V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

K - Več bo možnosti spoznavanja drugih kultur

Value 100277 Frequency
1 zanesljivo da 159
2 verjetno da 494
3 verjetno ne 158
4 zanesljivo ne 91
9 ne vem 118
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_12L Medicinska oskrba v Sloveniji se bo izbo V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

L - Medicinska oskrba v Sloveniji se bo izboljšala

Value 101276 Frequency
1 zanesljivo da 42
2 verjetno da 148
3 verjetno ne 374
4 zanesljivo ne 308
9 ne vem 150

Valid range from 1 to 4

V1_12M Pogled na svet pri Slovencih bo bolj odp V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

M - Pogled na svet pri Slovencih bo bolj odprt in bolj širok

Value 102275 Frequency
1 zanesljivo da 67
2 verjetno da 277
3 verjetno ne 317
4 zanesljivo ne 186
9 ne vem 175

Valid range from 1 to 4

V1_12N Nastale bodo nove moznosti za delo in no V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

N - Nastale bodo nove možnosti za delo in novo blagostanje

Value 103274 Frequency
1 zanesljivo da 37
2 verjetno da 133
3 verjetno ne 346
4 zanesljivo ne 351
9 ne vem 155

Valid range from 1 to 4

V1_12O Slovenija bo pomembno prispevala k razum V1.12 ČE BI PRIŠLO DO MNOŽIČNEJŠEGA PRISELJEVANJA, BI TO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE VPLIVALO NA SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATE- RI MOŽNI VPLIVI. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO IZJAVO, ALI BI PO VAŠI OCENI DO TEGA ZANESLJIVO PRIŠLO, ALI JE VERJETNO, DA BI PRIŠLO, NI VERJETNO, DA BI PRIŠLO, ALI ZANESLJIVO NE BI PRIŠLO - V PRIMERU MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA.

O - Slovenija bo pomembno prispevala k razumevanju med narodi

Value 104273 Frequency
1 zanesljivo da 69
2 verjetno da 329
3 verjetno ne 259
4 zanesljivo ne 146
9 ne vem 219

Valid range from 1 to 4

V1_13A slovensko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

A - slovensko

Value 105272 Frequency
3 (izbere) 1020
1 (ne izbere) 2

Valid range from 1 to 3

V1_13B hrvasko ali srbsko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

B - hrvaško ali srbsko

Value 106271 Frequency
3 (izbere) 897
1 (ne izbere) 125

Valid range from 1 to 3

V1_13C nemsko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

C - nemško

Value 107270 Frequency
3 (izbere) 461
1 (ne izbere) 559
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_13D madzarsko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

D - madžarsko

Value 108269 Frequency
3 (izbere) 17
1 (ne izbere) 1000
" " 5

Valid range from 1 to 3

V1_13E italijansko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

E - italijansko

Value 109268 Frequency
3 (izbere) 176
1 (ne izbere) 845
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_13F cesko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

F - češko

Value 110267 Frequency
3 (izbere) 56
1 (ne izbere) 962
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_13G slovasko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

G - slovaško

Value 111266 Frequency
3 (izbere) 55
1 (ne izbere) 964
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_13H anglesko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

H - angleško

Value 112265 Frequency
3 (izbere) 380
1 (ne izbere) 639
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_13I francosko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

I - francosko

Value 113264 Frequency
3 (izbere) 63
1 (ne izbere) 955
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_13J spansko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

J - špansko

Value 114263 Frequency
3 (izbere) 10
1 (ne izbere) 1008
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_13K tursko V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

K - turško

Value 115262 Frequency
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 1016
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_13L drug jezik V1.13 KATERE JEZIKE GOVORITE ALI RAZUMETE? (Možnih je več odgovorov; v koloni trojk obkrožite vse tiste, ki ustrezajo anketirančevemu odgovoru; šifro vpišite levo)

L - drug jezik

Value 116261 Frequency
3 (izbere) 52
1 (ne izbere) 966
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_14 KATERI JEZIK STE GOVORIL V DRUZINI V VAS

V1.14 KATERI JEZIK STE GOVORILI V DRUŽINI V VAŠEM NAJZGODNEJŠEM OTROŠTVU (DO ŠESTEGA LETA)? (Le en odgovor v drugi koloni, šifriraj spodaj)

Value 117260 Frequency
1 slovensko 902
2 hrvaško ali srbsko 92
3 nemško 7
4 madžarsko 3
5 italijansko 6
6 češko 1
7 slovaško 1
8 angleško 0
9 francosko 0
10 špansko 0
11 turško 0
12 drug jezik 9
" " 1

Valid range from 1 to 12

V1_15 KATERI JEZIK JE GOVORIL VAS OCE V DRUZIN

V1.15 KATERI JEZIK JE GOVORIL VAŠ OČE V DRUŽINI V SVOJEM NAJZGODNJEŠEM OTROŠTVU (DO ŠESTEGA LETA)? (Le en odgovor v tretji koloni, šifriraj spodaj)

Value 118259 Frequency
1 slovensko 864
2 hrvaško ali srbsko 117
3 nemško 10
4 madžarsko 3
5 italijansko 9
6 češko 2
7 slovaško 1
8 angleško 0
9 francosko 0
10 špansko 1
11 turško 0
12 drug jezik 8
" " 7

Valid range from 1 to 12

V1_16 KATERI JEZIK JE GOVORILA VASA MATI V DRU

V1.16 KATERI JEZIK JE GOVORILA VAŠA MATI V DRUŽINI V SVOJEM NAJZGODNEJŠEM OTROŠTVU (DO ŠESTEGA LETA)? (Le en odgovor v četrti koloni, šifriraj spodaj))

Value 119258 Frequency
1 slovensko 885
2 hrvaško ali srbsko 99
3 nemško 11
4 madžarsko 4
5 italijansko 9
6 češko 2
7 slovaško 1
8 angleško 0
9 francosko 0
10 špansko 1
11 turško 0
12 drug jezik 10

Valid range from 1 to 12

V1_17 V KATERI OD NAPISANIH DEZEL OZ. REGIJ ST

V1.17 V KATERI OD NAPISANIH DEŽEL OZ. REGIJ STE BILI ROJENI? (Šifriraj v koloni

Value 120257 Frequency
1 Slovenija 884
2 na področju sedanje Hrvaške 43
3 na področju sedanje Bosne in Hercegovine 44
4 na nekem dtugem področju nekdanje Jugoslavije 22
5 Madžarska 1
6 Italija 12
7 Avstrija 3
8 Nemčija 7
9 češki del nekdanje Čehoslovaške 0
10 slovaški del nekdanje Čehoslovaške 1
11 Turčija 0
12 druga država 5

Valid range from 1 to 12

V1_18 V KATERI OD TEH DEZEL OZ.REGIJ JE BIL RO

V1.18 V KATERI OD TEH DEŽEL OZ.REGIJ JE BIL ROJEN VAŠ OČE? (Šifriraj v koloni

Value 121256 Frequency
1 Slovenija 838
2 na področju sedanje Hrvaške 56
3 na področju sedanje Bosne in Hercegovine 55
4 na nekem dtugem področju nekdanje Jugoslavije 29
5 Madžarska 1
6 Italija 17
7 Avstrija 9
8 Nemčija 3
9 češki del nekdanje Čehoslovaške 0
10 slovaški del nekdanje Čehoslovaške 0
11 Turčija 0
12 druga država 9
" " 5

Valid range from 1 to 12

V1_19 IN V KATERI OD TREH DEZEL OZ.REGIJ JE BI

V1.19 IN V KATERI OD TREH DEŽEL OZ.REGIJ JE BILA ROJENA VAŠA MATI? (Šifriraj v koloni

Value 122255 Frequency
1 Slovenija 861
2 na področju sedanje Hrvaške 52
3 na področju sedanje Bosne in Hercegovine 47
4 na nekem dtugem področju nekdanje Jugoslavije 21
5 Madžarska 1
6 Italija 11
7 Avstrija 16
8 Nemčija 2
9 češki del nekdanje Čehoslovaške 1
10 slovaški del nekdanje Čehoslovaške 0
11 Turčija 0
12 druga država 10

Valid range from 1 to 12

V1_20A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

A) ljudje, ki so bili že prej kaznovani

Value 123254 Frequency
3 (izbere) 614
1 mašilo 403
" " 5

Valid range from 1 to 3

V1_20B ljudje druge rase V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

B) ljudje druge rase

Value 124253 Frequency
3 (izbere) 289
1 mašilo 730
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_20C levi skrajnezi V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

C) levi skrajneži

Value 125252 Frequency
3 (izbere) 461
1 mašilo 557
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_20D alkoholiki V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

D) alkoholiki

Value 126251 Frequency
3 (izbere) 704
1 mašilo 315
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_20E desni skrajnezi V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

E) desni skrajneži

Value 127250 Frequency
3 (izbere) 430
1 mašilo 585
" " 7

Valid range from 1 to 3

V1_20F ljudje z mnogo otroki V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

F) ljudje z mnogo otroki

Value 128249 Frequency
3 (izbere) 149
1 mašilo 871
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

G) čustveno nestabilni ljudje, ljudje z depresijami, togotni ljudje, labilni itd.

Value 129248 Frequency
3 (izbere) 508
1 mašilo 510
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_20H Muslimani V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

H) Muslimani

Value 130247 Frequency
3 (izbere) 313
1 mašilo 707
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

I) priseljenci/begunci/delavci iz drugih republik

Value 131246 Frequency
3 (izbere) 413
1 mašilo 607
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20J bolniki z AIDS-om V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

J) bolniki z AIDS-om

Value 132245 Frequency
3 (izbere) 517
1 mašilo 503
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20K narkomani V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

K) narkomani

Value 133244 Frequency
3 (izbere) 672
1 mašilo 348
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20L homoseksualci V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

L) homoseksualci

Value 134243 Frequency
3 (izbere) 573
1 mašilo 446
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_20M Zidi V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

M) Židi

Value 135242 Frequency
3 (izbere) 211
1 mašilo 808
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_20N Romi, Cigani V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

N) Romi, Cigani

Value 136241 Frequency
3 (izbere) 560
1 mašilo 460
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_20O nobeden od teh, ne bi me motilo/ z noben V1.20 NA TEJ LISTI SO NAPISANE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. ZA KATERE OD TEH SKUPIN VELJA, DA VAM NE BI BILO PRIJETNO, ČE BI BILE VAŠI SOSEDI? ENOSTAVNO MI POVEJTE ČRKE, KI SO NAPISANE OB SKUPINAH. (Anketiranec izbira iz liste. Možnih je več odgovorov.)

O) nobeden od teh, ne bi me motil/ z nobenim od teh nisem prišel v stik

Value 137240 Frequency
3 (izbere) 81
1 mašilo 936
" " 5

Valid range from 1 to 3

V1_21A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

A) ljudje, ki so bili že prej kaznovani

Value 138239 Frequency
3 (izbere) 170
1 mašilo 850
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21B ljudje druge rase V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

B) ljudje druge rase

Value 139238 Frequency
3 (izbere) 229
1 mašilo 791
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21C levi skrajnezi V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

C) levi skrajneži

Value 140237 Frequency
3 (izbere) 92
1 mašilo 927
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_21D alkoholiki V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

D) alkoholiki

Value 141236 Frequency
3 (izbere) 394
1 mašilo 626
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21E desni skrajnezi V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

E) desni skrajneži

Value 142235 Frequency
3 (izbere) 95
1 mašilo 923
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_21F ljudje z mnogo otroki V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

F) ljudje z mnogo otroki

Value 143234 Frequency
3 (izbere) 372
1 mašilo 647
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_21G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

G) čustveno nestabilni ljudje, ljudje z depresijami, togotni ljudje, labilni itd.

Value 144233 Frequency
3 (izbere) 249
1 mašilo 771
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21H Muslimani V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

H) Muslimani

Value 145232 Frequency
3 (izbere) 297
1 mašilo 722
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_21I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

I) priseljenci/begunci/delavci iz drugih republik

Value 146231 Frequency
3 (izbere) 334
1 mašilo 685
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_21J bolniki z AIDS-om V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

J) bolniki z AIDS-om

Value 147230 Frequency
3 (izbere) 23
1 mašilo 997
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21K narkomani V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

K) narkomani

Value 148229 Frequency
3 (izbere) 66
1 mašilo 954
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21L homoseksualci V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

L) homoseksualci

Value 149228 Frequency
3 (izbere) 47
1 mašilo 973
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_21M Zidi V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

M) Židi

Value 150227 Frequency
3 (izbere) 48
1 mašilo 970
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_21N Romi, Cigani V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

N) Romi, Cigani

Value 151226 Frequency
3 (izbere) 177
1 mašilo 841
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_21O nobeden od teh, ne bi me motilo/ z noben V1.21 ALI STE V ZADNJEM ČASU PRIŽLI V OSEBNI STIK Z LJUDMI, KI PRIPADAJO KATERI OD TEH SKUPIN? (Anketiranec pregleduje listo. Možnih je več odgovorov.)

O) nobeden od teh, ne bi me motil/ z nobenim od teh nisem prišel v stik

Value 152225 Frequency
3 (izbere) 252
1 mašilo 763
" " 7

Valid range from 1 to 3

V1_22 KAKO SE BO PO VASEM MNENJU RAZVIJAL SPLO

V1.22 KAKO SE BO PO VAŠEM MNENJU RAZVIJAL SPLOŠNI GOSPODARSKI POLOŽAJ V SLOVENIJI V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO POLOŽAJ ... (Anketar: berite!)

Value 153224 Frequency
1 bistveno izboljšal 23
2 nekoliko izboljšal 239
3 ostal približno enak 399
4 nekoliko poslabšal 177
5 zelo se bo poslabšal 42
9 ne ve 142

Valid range from 1 to 5

V1_23 CE GLEDATE V CELOTI, ALI MISLITE, DA BO

V1.23 ČE GLEDATE V CELOTI, ALI MISLITE, DA BO SPLOŠNI GOSPODARSKI POLOŽAJ V SLOVENIJI ČEZ PET LET BOLJŠI, SLABŠI ALI ENAK KOT JE DANES?

Value 154223 Frequency
1 boljši 512
2 slabši 97
3 približno enak kot danes 236
9 ne ve 177

Valid range from 1 to 3

V1_24 CE PRIMERJATE SEDANJI FINACNI POLOZAJ VA

V1.24 ČE PRIMERJATE SEDANJI FINANČNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA S POLOŽAJEM PRED DVANAJSTIMI MESECI, ALI BI REKLI, DA VAM GRE DANES V FINANČNEM SMISLU BOLJE, SLABŠE ALI PRIBLIŽNO TAKO KOT TEDAJ?

Value 155222 Frequency
1 bolje 103
2 slabše 354
3 približno tako kot tedaj 543
9 ne ve 22

Valid range from 1 to 3

V1_25 KAKSEN BO VERJETNO FINANCNI POLOZAJ VASE

V1.25 KAKŠEN BO VERJETNO FINANČNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ DVANAJST MESECEV: BOLJŠI, SLABŠI ALI PRIBLIŽNO ENAK KOT JE SEDAJ?

Value 156221 Frequency
1 boljši 158
2 slabši 211
3 približno enak kot danes 481
9 ne ve 172

Valid range from 1 to 3

V1_26 CE OCENJUJETE SVOJE ZIVLJENJA V CELOTI,

V1.26 ČE OCENJUJETE SVOJE ŽIVLJENJA V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZELO SREČNI, PRECEJ SREČNI, PREJ SREČNI KOT NESREČNI, PREJ NESREČNI KOT SREČNI ALI PRECEJ NESREČNI?

Value 157220 Frequency
5 zelo srečen 68
4 precej srečen 406
3 niti srečen niti nesrečen 492
2 precej nesrečen 42
1 zelo nesrečen 12
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_27 CE OCENJUJETE SVOJE ZIVLJENJE V CELOTI,

V1.27 ČE OCENJUJETE SVOJE ŽIVLJENJE V CELOTI, KOLIKO STE ZADOVOLJNI Z NJIM? PROSIMO, POMAGAJTE SI Z LESTVICO.

Value 158219 Frequency
5 zelo zadovoljen 88
4 precej zadovoljen 473
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 401
2 precej nezadovoljen 49
1 zelo nezadovoljen 11

Valid range from 1 to 5

V1_28 IN KAKO SE POCUTITE SEDAJ? ALI JE VAS SE

V1.28 IN KAKO SE POČUTITE SEDAJ? ALI JE VAŠ SEDANJE POČUTJE ..

Value 159218 Frequency
5 zelo dobro 84
4 dobro 552
3 niti dobro niti slabo 307
2 slabo 66
1 zelo slabo 13

Valid range from 1 to 5

V1_29A Sele takrat, ko bo na zemlji prislo do v V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

A - Šele takrat, ko bo na zemlji prišlo do velike katastrofe, ki bo uničila skoraj vse, bo človeštvo našlo pot v novo boljše življenje

Value 160217 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 378
2 2 128
3 3 116
4 4 180
5 5 70
6 6 48
7 7-popolnoma soglašam 91
" " 11

Valid range from 1 to 7

V1_29B Moderna zapadna industrijska druzba povz V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

B - Moderna zapadna industrijska družba povzroča več problemov, kot jih lahko reši in to bo privedlo človeštvo v propad

Value 161216 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 103
2 2 106
3 3 142
4 4 205
5 5 160
6 6 131
7 7-popolnoma soglašam 158
" " 17

Valid range from 1 to 7

V1_29C Clovestvo bo odreseno bede in trpljenja V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

C - Človeštvo bo odrešeno bede in trpljenja šele takrat, ko se bodo vsi ljudje držali božjih zapovedi

Value 162215 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 364
2 2 142
3 3 127
4 4 147
5 5 60
6 6 53
7 7-popolnoma soglašam 112
" " 17

Valid range from 1 to 7

V1_29D V druzini naj bi bil moz pristojen in od V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

D - V družini naj bi bil mož pristojen in odgovoren za vse pomembnejše odločitve

Value 163214 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 419
2 2 125
3 3 113
4 4 159
5 5 52
6 6 51
7 7-popolnoma soglašam 97
" " 6

Valid range from 1 to 7

V1_29E Zenskam danes ze tako in tako pogosto da V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

E - Ženskam danes že tako in tako pogosto dajejo prednost; vse govorjenje o enakopravnosti je pravzaprav odveč

Value 164213 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 303
2 2 138
3 3 149
4 4 189
5 5 73
6 6 63
7 7-popolnoma soglašam 97
" " 10

Valid range from 1 to 7

V1_29F Vec zensk bi se moralo odlocati za tako V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

F - Več žensk bi se moralo odločati za tako imenovane moške poklice, kot so na primer elektrotehnik ali mehanik

Value 165212 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 254
2 2 176
3 3 146
4 4 187
5 5 94
6 6 58
7 7-popolnoma soglašam 97
" " 10

Valid range from 1 to 7

V1_29G Tujci, ki v Sloveniji zivijo in delajo z V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

G - Tujci, ki v Sloveniji živijo in delajo že 5 let in več, bi morali imeti volilno pravico za volitve v občinske svete

Value 166211 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 347
2 2 154
3 3 117
4 4 175
5 5 65
6 6 57
7 7-popolnoma soglašam 84
" " 23

Valid range from 1 to 7

V1_29H Poroke in mesanja domacinov in tujcev og V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

H - Poroke in mešanja domačinov in tujcev ogrožajo notranjo stabilnost in zdravje naroda

Value 167210 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 328
2 2 156
3 3 134
4 4 152
5 5 74
6 6 61
7 7-popolnoma soglašam 105
" " 12

Valid range from 1 to 7

V1_29I Zidi so deloma tudi sami krivi, da so pr V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

I - Židi so deloma tudi sami krivi, da so preganjani

Value 168209 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 292
2 2 146
3 3 117
4 4 208
5 5 80
6 6 59
7 7-popolnoma soglašam 76
" " 44

Valid range from 1 to 7

V1_29J Zidi so veliko prispevali k evropski kul V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

J - Židi so veliko prispevali k evropski kulturi in znanosti

Value 169208 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 48
2 2 58
3 3 128
4 4 254
5 5 143
6 6 157
7 7-popolnoma soglašam 187
" " 47

Valid range from 1 to 7

V1_29K Zidi imajo po svetu prevec vpliva V1.29 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

K - Židi imajo po svetu preveč vpliva

Value 170207 Frequency
1 1-sploh ne soglašam 143
2 2 127
3 3 165
4 4 289
5 5 101
6 6 74
7 7-popolnoma soglašam 73
" " 50

Valid range from 1 to 7

V2_01 ALI STE BIL V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH

V2.00 SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE IN PROBLEMI "PREHODA" (za zaposlene in brezposelne) V2.01 ALI STE BIL V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH OBČASNO ALI TRAJNO BREZPOSELNI?

Value 171206 Frequency
1 da, občasno 58
2 da, trajno 72
3 bil sem zaposlen 528
4 sploh ni zaposlen 328
" " 36

Valid range from 1 to 4

V2_02 KOLIKO TEDNOV STE BILI V ZADNJIH 12 MESE

(če da) V2.02 KOLIKO TEDNOV STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BREZPOSELNI?

Value 172205 Frequency
0 184
3 3
4 2
56 1
57 1
60 1
" " 722

Valid range from 0 to 4

V2_03 ALI STE V TEM CASU PREJEMALI NADOMESTILO

(če da) V2.03 ALI STE V TEM ČASU PREJEMALI NADOMESTILO ZA BREZPOSELNE?

Value 173204 Frequency
1 da 67
2 ne 125
3 ostali 733
" " 97

Valid range from 1 to 3

V2_04 ALI STE BILI V PRETEKLIH 12 MESECIH NA C

V2.04 ALI STE BILI V PRETEKLIH 12 MESECIH "NA ČAKANJU" - TOREJ BREZ DELA IN PLAČE, VENDAR V DELOVNEM RAZMERJU?

Value 174203 Frequency
1 da, bil sem na čakanju 37
2 ne 573
9 ni zaposlen, je brezposeln 347
" " 65

Valid range from 1 to 2

V2_05 KOLIKO TEDNOV JE TO CAKANJE TRAJALO?

(če da) V2.05. KOLIKO TEDNOV JE TO "ČAKANJE" TRAJALO?

Value 175202 Frequency
0 199
2 5
4 1
6 1
7 1
8 2
9 1
10 2
12 6
13 1
16 3
24 7
25 1
26 2
28 2
31 1
48 2
52 4
54 2
60 1
" " 778

Valid range from 0 to 52

V2_06 ZAMISLITE SI, DA BI NENADOMA DOBIL DOSTI

V2.06 ZAMISLITE SI, DA BI NENADOMA DOBIL DOSTI DENARJA (NPR. DEDIŠČINA, LOTO IPD.). KAJ BI STORILI? (le en odgovor)

Value 176201 Frequency
1 ostali pri svojem sedanjem poklicu in delu 389
2 poskusili bi najti boljšo zaposlitev 34
3 odprli bi svojo lastno firmo, obrt, kupili kmetijo 270
4 prenehali bi delati, živeli bi od rente 83
9 ne vem, b.o. 227
" " 19

Valid range from 1 to 4

V2_07 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

V2.07 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE (SEBE IN SVOJO DRUŽINO)? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE ZADOSTUJE?

Value 177200 Frequency
1 v celoti zadostuje 157
2 v precejšnji meri zadostuje 272
3 le v majhni meri zadostuje 269
4 sploh ne zadostuje 136
9 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 183
" " 5

Valid range from 1 to 4

V2_08 ALI STE VI ALI KAK CLAN VASE DRUZINE POL

V2.08 ALI STE VI ALI KAK ČLAN VAŠE DRUŽINE POLEG REDNE ZAPOSLITVE ŠE DODATNO ZAPOSLENI?

Value 178199 Frequency
1 da 105
2 ne 910
" " 7

Valid range from 1 to 2

V2_09A KATERA STVAR JE NAJVAZNEJSA ZA VASO DRUZ V2.09 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE:

A. NAJVAŽNEJŠA ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZIROMA STANDARD VAŠE DRUŽINE?

Value 179198 Frequency
1 pripravljati živila za lastno uporabo 172
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 137
3 tisto, kar dobimo preko zvez 1
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 16
5 tisto, kar kupimo za devize 2
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 14
7 denar, ki ga dobim postrani 9
8 dohodek od redne zaposlitve 459
9 dohodek od pokojnine oz. podpore za nezaposlene 186
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 2
99 mašilo 24

Valid range from 1 to 10

V2_09B KATERA STVAR JE DRUGA NAJVAZNEJSA ZA VAS V2.09 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE:

B. JE DRUGA NAJVAŽNEJŠA STVAR? (obkrožite le en odgovor v koloni A. in le en odgovor v koloni B.)

Value 180197 Frequency
1 pripravljati živila za lastno uporabo 270
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 213
3 tisto, kar dobimo preko zvez 6
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 46
5 tisto, kar kupimo za devize 13
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 66
7 denar, ki ga dobim postrani 61
8 dohodek od redne zaposlitve 97
9 dohodek od pokojnine oz. podpore za nezaposlene 63
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 39
99 mašilo 144
" " 4

Valid range from 1 to 10

V2_10 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V2.10 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...(en odgovor)

Value 181196 Frequency
1 prihranila kaj denarja 193
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 564
3 morali smo uporabiti prihranjeni denar 124
4 morali smo si sposoditi denar 55
5 prihranke smo porabili in si še denar izposoditi 48
9 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_11A prehrana V2.11 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

a) prehrana

Value 182195 Frequency
1 pogosto 26
2 včasih 92
3 poredko 82
4 nikoli 820
5 nima avta 0
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_11B kurjava, elektrika V2.11 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

b) kurjava, elektrika

Value 183194 Frequency
1 pogosto 23
2 včasih 40
3 poredko 62
4 nikoli 895
5 nima avta 0
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_11C gorivo za avto V2.11 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

c) gorivo za avto

Value 184193 Frequency
1 pogosto 26
2 včasih 74
3 poredko 81
4 nikoli 662
5 nima avta 178
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_11D nujno potrebna oblacila, obutev V2.11 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

d) nujno potrebna oblačila, obutev

Value 185192 Frequency
1 pogosto 88
2 včasih 149
3 poredko 140
4 nikoli 642
5 nima avta 1
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_11E zdravniska oskrba V2.11 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

e) zdravniška oskrba

Value 186191 Frequency
1 pogosto 23
2 včasih 35
3 poredko 56
4 nikoli 905
5 nima avta 0
" " 3

Valid range from 1 to 4

V2_12 KOLIKO CASA BO TRAJALO, PO VASI OCENI, D

V2.12 KOLIKO ČASA BO TRAJALO, PO VAŠI OCENI, DA BOSTE DOSEGLI TAKO VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE ZADOVOLJNI Z NJIM?

Value 187190 Frequency
1 1-2 leti 28
2 3-5 let 132
3 6-10 let 132
4 več kot 10 let 77
5 nikoli 135
6 ne morem reči 380
7 zadovoljen sem s svojim življenjskim standardom 138

Valid range from 1 to 7

V2_13 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE,

V2.13 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE POMENI MINUS 100 NAJSLABŠO OCENO, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100 NA DESNI STRANI PA NAJBOLJŠO OCENO. VMES PA LAHKO STOPNJUJETE. KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SLOVENSKO SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED VOLITVAMI LETA 1990?

Value 188189 Frequency
-100 na dnu 62
100 čisto na vrhu 27
80 33
85 3
90 8
" " 53

Valid range from -100 to 100

V2_14 KAM PA BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SE

V2.14 KAM PA BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SEDANJI (TRŽNI) GOSPODARSKI SISTEM V SLOVENIJI?

Value 189188 Frequency
-100 na dnu 43
100 čisto na vrhu 11
90 2
95 1
99 1
" " 50

Valid range from -100 to 100

V2_15 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GO

V2.15 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET?

Value 190187 Frequency
-100 na dnu 17
100 čisto na vrhu 41
90 21
95 2
99 1
" " 79

Valid range from -100 to 100

V2_16 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJ

V2.16 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJO MATERIALNO SITUACIJO VAŠE DRUŽINE?

Value 191186 Frequency
1 zelo zadovoljiva 32
2 precej zadovoljiva 481
3 ne kaj dosti zadovoljiva 440
4 sploh ni zadovoljiva 65
" " 4

Valid range from 1 to 4

V2_17 CE PRIMERJATE SEDANJO FINANCNO SITUACIJO

V2.17 ČE PRIMERJATE SEDANJO FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S SITUACIJO PRED PETIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILA TAKRAT:

Value 192185 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 215
2 nekoliko boljša 318
3 približno enaka 349
4 nekoliko slabša 123
5 dosti slabša kot je sedaj 17

Valid range from 1 to 5

V2_18 IN KAKSNA BO PO VASI OCENI FINANCNA SITU

V2.18 IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Value 193184 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 62
2 nekoliko boljša 380
3 približno enaka 430
4 nekoliko slabša 98
5 dosti slabša kot je sedaj 27
" " 25

Valid range from 1 to 5

V2_19_1 OGROZA ME: NARASCAJOCE CENE - / - BREZPO V2.19 PREBRAL VAM BOM PO DVE NASPROTUJOČI SI TRDITVI, VI PA POVEJTE, KATERI DAJETE PREDNOST OZIROMA IZRAZITO PREDNOST: ALI TRDITVI NA LEVI ALI NA DESNI? Pri tem pomeni: 1. dajete izrazito prednost trditvi na levi 2. dajete prednost trditvi na levi 3. dajete prednost trditvi na desni 4. dajete izrazito prednost trditvi na desni

AB)

Value 194183 Frequency
1 1-Naraščajoče cene so najhujša grožnja za mojo družino 280
2 2 331
3 3 158
4 4-Brezposelnost najbolj ogroža mojo družino 243
" " 10

Valid range from 1 to 4

V2_19_2 PERSPEKTIVA SLOVENIJE: EVROPA - / - NARO V2.19 PREBRAL VAM BOM PO DVE NASPROTUJOČI SI TRDITVI, VI PA POVEJTE, KATERI DAJETE PREDNOST OZIROMA IZRAZITO PREDNOST: ALI TRDITVI NA LEVI ALI NA DESNI? Pri tem pomeni: 1. dajete izrazito prednost trditvi na levi 2. dajete prednost trditvi na levi 3. dajete prednost trditvi na desni 4. dajete izrazito prednost trditvi na desni

CD)

Value 195182 Frequency
1 1-Naša država bi se morala razvijati po zahodno-evropskih vzgledih 349
2 2 346
3 3 179
4 4-Razvoj naše države bi moral temeljiti na narodnih običajih in tradicionalnih vrednotah 129
" " 19

Valid range from 1 to 4

V2_19_3 POMEMBNEJSE JE: MIR IN RED - / - OSEBNA V2.19 PREBRAL VAM BOM PO DVE NASPROTUJOČI SI TRDITVI, VI PA POVEJTE, KATERI DAJETE PREDNOST OZIROMA IZRAZITO PREDNOST: ALI TRDITVI NA LEVI ALI NA DESNI? Pri tem pomeni: 1. dajete izrazito prednost trditvi na levi 2. dajete prednost trditvi na levi 3. dajete prednost trditvi na desni 4. dajete izrazito prednost trditvi na desni

EF)

Value 196181 Frequency
1 1- Najpomembneje je, da v naši družbi obranimo mir in red 363
2 2 216
3 3 194
4 4- Najpomembnejša je osebna svoboda posameznika, da lahko deluje brez bojazni pred posegi države 241
" " 8

Valid range from 1 to 4

V2_19_4 ... DED. PRETEKLOSTI - / - ?DRUG SISTEM V2.19 PREBRAL VAM BOM PO DVE NASPROTUJOČI SI TRDITVI, VI PA POVEJTE, KATERI DAJETE PREDNOST OZIROMA IZRAZITO PREDNOST: ALI TRDITVI NA LEVI ALI NA DESNI? Pri tem pomeni: 1. dajete izrazito prednost trditvi na levi 2. dajete prednost trditvi na levi 3. dajete prednost trditvi na desni 4. dajete izrazito prednost trditvi na desni

GH)

Value 197180 Frequency
1 1-Še leta bodo minila, preden bo naša nova država obvladala vse probleme in dediščino preteklosti 367
2 2 364
3 3 150
4 4-Če naš sedanji politični sistem ne bo kmalu rodil dobrih rezultatov, bi lahko poizkusili kak drug politični sistem 114
" " 27

Valid range from 1 to 4

V2_20 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE,

V2.20 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. MINUS 100, KI JE ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100, ČISTO NA DESNI STRANI PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI BI UVRSTILI SLOVENSKI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM PRED VOLITVAMI 1990?

Value 198179 Frequency
-100 na dnu 103
100 čisto na vrhu 13
85 1
90 1
99 1
" " 69

Valid range from -100 to 100

V2_21 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SLOV

V2.21 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SLOVENSKI POLITIČNI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI?

Value 199178 Frequency
-100 na dnu 46
100 čisto na vrhu 27
80 34
85 1
90 8
" " 64

Valid range from -100 to 100

V2_22 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITICNI SISTEM S

V2.22 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET?

Value 200177 Frequency
-100 na dnu 16
100 čisto na vrhu 45
-90 2
85 3
90 23
95 1
" " 82

Valid range from -100 to 100

V2_23A Vsakdo lahko svobodno izraza svoje misli V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

A) Vsakdo lahko svobodno izraža svoje misli

Value 201176 Frequency
5 bistveno boljše 245
4 boljše 452
3 enako 172
2 slabše 62
1 bistveno slabše 15
9 ne vem 75
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23B V stranke in organizacije lahko vstopas V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

B) V stranke in organizacije lahko vstopaš po svoji volji

Value 202175 Frequency
5 bistveno boljše 285
4 boljše 452
3 enako 117
2 slabše 37
1 bistveno slabše 6
9 ne vem 124
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23C Vsakdo lahko potuje, kamor zeli V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

C) Vsakdo lahko potuje, kamor želi

Value 203174 Frequency
5 bistveno boljše 271
4 boljše 325
3 enako 309
2 slabše 43
1 bistveno slabše 11
9 ne vem 62
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23D Ljudje kot sem jaz imajo vpliv na vlado V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

D) Ljudje kot sem jaz imajo vpliv na vlado

Value 204173 Frequency
5 bistveno boljše 9
4 boljše 149
3 enako 458
2 slabše 107
1 bistveno slabše 87
9 ne vem 211
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23E Ljudje ne zivijo v bojazni, da bodo aret V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

E) Ljudje ne živijo v bojaz- ni, da bodo aretirani brez zakonske podlage

Value 205172 Frequency
5 bistveno boljše 99
4 boljše 334
3 enako 317
2 slabše 56
1 bistveno slabše 15
9 ne vem 199
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_23F Zgolj od posameznika je odvisno, ali se V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

F) Zgolj od posameznika je odvisno, ali se bo zanimal za politiko ali ne

Value 206171 Frequency
5 bistveno boljše 162
4 boljše 353
3 enako 316
2 slabše 37
1 bistveno slabše 9
9 ne vem 143
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_23G Vlada enako pravicno obravnava vse ljudi V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

G) Vlada enako pravično obravnava vse ljudi

Value 207170 Frequency
5 bistveno boljše 30
4 boljše 238
3 enako 357
2 slabše 161
1 bistveno slabše 54
9 ne vem 179
" " 3

Valid range from 1 to 5

V2_23H Vsakdo je svoboden pri izpovedovanju svo V2.23 POMISLITE NA RAZLIKE V SISTEMU PRED PRVIMI DEMOKRATIČNIMI VOLITVAMI APRILA 1990, KO SMO IMELI "SOCIALISTIČNI SISTEM" IN ZVEZO KOMUNISTOV IN DANAŠNJIM DEMOKRATIČNIM VEČSTRANKARSKIM SISTEMOM. PREBRAL VAM BOM VRSTO TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI JE DANES GLEDE NA RAZ MERE PREJ BISTVENO BOLJŠE, BOLJŠE, ENAKO, SLABŠE ALI BISTVENO SLABŠE?

H) Vsakdo je svoboden pri izpovedovanju svojih nazorov in vere

Value 208169 Frequency
5 bistveno boljše 269
4 boljše 439
3 enako 183
2 slabše 30
1 bistveno slabše 7
9 ne vem 93
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_24A Uvesti bi morali prejsen samoupravni sis V2.24 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO SPREMENITI OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM. PREBRAL-a VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI JO ODKLANJATE?

a) Uvesti bi morali prejšen samoupravni sistem pod vodstvom zveze komunistov

Value 209168 Frequency
1 v celoti se ne strinjam 647
2 pretežno se ne strinjam 149
3 pretežno se strinjam 47
4 v celoti se strinjam 59
9 ne vem 119
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_24B Oblast v drzavi naj prevzame vojska V2.24 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO SPREMENITI OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM. PREBRAL-a VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI JO ODKLANJATE?

b) Oblast v državi naj prevzame vojska

Value 210167 Frequency
1 v celoti se ne strinjam 796
2 pretežno se ne strinjam 74
3 pretežno se strinjam 21
4 v celoti se strinjam 54
9 ne vem 77

Valid range from 1 to 4

V2_24C Parlament in volitve so nepotrebne, potr V2.24 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO SPREMENITI OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM. PREBRAL-a VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI JO ODKLANJATE?

c) Parlament in volitve so nepotrebne, potrebujemo le močnega politika, ki bo znal stvari hitro spraviti v red

Value 211166 Frequency
1 v celoti se ne strinjam 408
2 pretežno se ne strinjam 144
3 pretežno se strinjam 188
4 v celoti se strinjam 182
9 ne vem 100

Valid range from 1 to 4

V2_24D Najpomembnejse gospodarske odloctive naj V2.24 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO SPREMENITI OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM. PREBRAL-a VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI JO ODKLANJATE?

d) Najpomembnejše gospodarske odločitve naj sprejemajo eksperti - in ne vlada in parlament

Value 212165 Frequency
1 v celoti se ne strinjam 166
2 pretežno se ne strinjam 160
3 pretežno se strinjam 256
4 v celoti se strinjam 271
9 ne vem 167
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_25A politicnim strankam V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

A) političnim strankam

Value 213164 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 251
2 2 156
3 3 201
4 4 209
5 5 64
6 6 14
7 7-v celoti zaupam 18
9 ne pozna 108
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25B sodiscem V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

B) sodiščem

Value 214163 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 94
2 2 97
3 3 138
4 4 211
5 5 166
6 6 144
7 7-v celoti zaupam 92
9 ne pozna 79
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25C policiji V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

C) policiji

Value 215162 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 112
2 2 112
3 3 149
4 4 237
5 5 151
6 6 131
7 7-v celoti zaupam 72
9 ne pozna 57
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25D upravi, uradom V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

D) upravi, uradom

Value 216161 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 64
2 2 98
3 3 163
4 4 276
5 5 160
6 6 122
7 7-v celoti zaupam 66
9 ne pozna 72
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25E vladi V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

E) vladi

Value 217160 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 138
2 2 148
3 3 147
4 4 232
5 5 147
6 6 95
7 7-v celoti zaupam 59
9 ne pozna 55
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25F vojski V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

F) vojski

Value 218159 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 134
2 2 123
3 3 155
4 4 204
5 5 138
6 6 122
7 7-v celoti zaupam 82
9 ne pozna 63
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25G TV, casopisom, radiu V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

G) TV, časopisom, radiu

Value 219158 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 101
2 2 110
3 3 193
4 4 268
5 5 176
6 6 100
7 7-v celoti zaupam 45
9 ne pozna 28
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25H parlamentu, drzavnemu zboru V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

H) parlamentu, državnemu zboru

Value 220157 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 133
2 2 147
3 3 164
4 4 264
5 5 128
6 6 76
7 7-v celoti zaupam 37
9 ne pozna 71
" " 2

Valid range from 1 to 7

V2_25I cerkvi, duhovnikom V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

I) cerkvi, duhovnikom

Value 221156 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 217
2 2 147
3 3 159
4 4 191
5 5 94
6 6 82
7 7-v celoti zaupam 83
9 ne pozna 47
" " 2

Valid range from 1 to 7

V2_25J sindikatu V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

J) sindikatu

Value 222155 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 191
2 2 122
3 3 178
4 4 207
5 5 92
6 6 59
7 7-v celoti zaupam 35
9 ne pozna 136
" " 2

Valid range from 1 to 7

V2_25K predsedniku republike V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

K) predsedniku republike

Value 223154 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 140
2 2 88
3 3 152
4 4 198
5 5 136
6 6 121
7 7-v celoti zaupam 138
9 ne pozna 47
" " 2

Valid range from 1 to 7

V2_25L domoljubnim drustvom V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

L) domoljubnim društvom

Value 224153 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 81
2 2 75
3 3 145
4 4 215
5 5 137
6 6 87
7 7-v celoti zaupam 86
9 ne pozna 195
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_25M privatnim firmam V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

M) privatnim firmam

Value 225152 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 163
2 2 140
3 3 184
4 4 226
5 5 114
6 6 70
7 7-v celoti zaupam 32
9 ne pozna 91
" " 2

Valid range from 1 to 7

V2_25N inozemskim ustanovam in ekspertom, ki sv V2.25 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: 1. da sploh ne zaupate 7. da v celoti zaupate, ocenjujete pa seveda tudi med njima, glede na stopnjo svojega zaupanja.

N) inozemskim ustanovam in ekspertom, ki svetujejo domačim podjetjem

Value 226151 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 136
2 2 110
3 3 190
4 4 220
5 5 110
6 6 82
7 7-v celoti zaupam 30
9 ne pozna 141
" " 3

Valid range from 1 to 7

V2_26A Italija V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

A) Italija

Value 227150 Frequency
4 močno 25
3 precej 137
2 le malo 466
1 nič 371
" " 23

Valid range from 1 to 4

V2_26B Avstrija V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

B) Avstrija

Value 228149 Frequency
4 močno 8
3 precej 42
2 le malo 304
1 nič 642
" " 26

Valid range from 1 to 4

V2_26C Madzarska V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

C) Madžarska

Value 229148 Frequency
4 močno 3
3 precej 17
2 le malo 178
1 nič 791
" " 33

Valid range from 1 to 4

V2_26D Hrvaska V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

D) Hrvaška

Value 230147 Frequency
4 močno 127
3 precej 375
2 le malo 374
1 nič 124
" " 22

Valid range from 1 to 4

V2_26E Srbija V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

E) Srbija

Value 231146 Frequency
4 močno 216
3 precej 250
2 le malo 309
1 nič 224
" " 23

Valid range from 1 to 4

V2_26F Rusija V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

F) Rusija

Value 232145 Frequency
4 močno 78
3 precej 192
2 le malo 343
1 nič 375
" " 34

Valid range from 1 to 4

V2_26G Nemcija V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

G) Nemčija

Value 233144 Frequency
4 močno 3
3 precej 25
2 le malo 203
1 nič 764
" " 27

Valid range from 1 to 4

V2_26H Zdruzene drzave Amerike V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

H) Združene države Amerike

Value 234143 Frequency
4 močno 7
3 precej 19
2 le malo 152
1 nič 814
" " 30

Valid range from 1 to 4

V2_26I Japonska V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

I) Japonska

Value 235142 Frequency
4 močno 4
3 precej 13
2 le malo 96
1 nič 875
" " 34

Valid range from 1 to 4

V2_26J pripadniki manjsin in drugih narodnosti, V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

J) pripadniki manjšin in drugih narodnosti, živečih v Sloveniji

Value 236141 Frequency
4 močno 43
3 precej 155
2 le malo 372
1 nič 427
" " 25

Valid range from 1 to 4

V2_26K priseljenci, begunci iz drugih republik V2.26 POVEJTE PROSIM, ALI KATERA OD NAVEDENIH DEŽEL OZ. SKUPIN OGROŽA SLOVENIJO - ALI NE OGROŽA? ogroža

K) priseljenci, begunci iz drugih republik

Value 237140 Frequency
4 močno 95
3 precej 207
2 le malo 413
1 nič 283
" " 24

Valid range from 1 to 4

V2_27 ALI SE VAM ZDI VERJETNO, DA BI SE V PRIH

V2.27 ALI SE VAM ZDI VERJETNO, DA BI SE V PRIHODNJIH LETIH POLITIČNE RAZMERE V SLOVENIJI TAKO ZAPLETLE, DA BI PRIŠLO DO UKINITVE PARLAMENTA IN POLITIČNIH STRANK?

Value 238139 Frequency
1 to je zelo verjetno 60
2 to je verjetno 283
3 to ni kaj dosti verjetno 511
4 to je čisto izključeno 127
" " 41

Valid range from 1 to 4

V3_01 DVANAJST EVROPSKIH DRZAV TVORI TZV. EVRO

V3.00 EVROPA V3.01 DVANAJST EVROPSKIH DRŽAV TVORI T.IM. EVROPSKO SKUPNOST, PRIDRUŽUJEJO PA SE JIM ŠE NOVE. KAKŠEN NAJSPLOŠNEJŠI VTIS IMATE O CILJIH IN DELOVANJU EVROPSKE SKUPNOSTI?

Value 239138 Frequency