Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0706
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0706_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2007)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, podpora kandidatu za predsednika republike, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, politična stranka Zares, financiranje zasebnih šol, financiranje zasebnega zdravstva

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o bližajočih se predsedniških volitvah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. junij 2007 - 22. junij 2007
Čas izdelave: 2007-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0706 - Politbarometer PB6/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 63
 • število enot: 881

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2007-06-15 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 2007-06-15 2007-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 346
2 ni zadovoljen 469
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 556
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 163 Frekvenca
2007-06-15 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 2007-06-15 2007-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 262 Frekvenca
1 zadovoljen 346
2 ni zadovoljen 469
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 361 Frekvenca
1 zadovoljen 556
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 460 Frekvenca
1 da, podpiram 309
2 ne, ne podpiram 469
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 559 Frekvenca
1 najmanj zaupa 130
2 . 213
3 nekaj vmes 323
4 . 132
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 658 Frekvenca
1 najmanj zaupa 186
2 . 188
3 nekaj vmes 212
4 . 165
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 757 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 169
3 nekaj vmes 373
4 . 165
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 856 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 135
3 nekaj vmes 223
4 . 250
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 955 Frekvenca
1 najmanj zaupa 145
2 . 250
3 nekaj vmes 359
4 . 47
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1054 Frekvenca
1 najmanj zaupa 155
2 . 197
3 nekaj vmes 266
4 . 166
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1153 Frekvenca
1 najmanj zaupa 76
2 . 128
3 nekaj vmes 309
4 . 255
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1252 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 104
3 nekaj vmes 257
4 . 256
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1351 Frekvenca
1 najmanj zaupa 305
2 . 169
3 nekaj vmes 187
4 . 116
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1450 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 75
3 nekaj vmes 236
4 . 361
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1549 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 97
3 nekaj vmes 328
4 . 286
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1648 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 157
3 nekaj vmes 310
4 . 227
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1747 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 82
3 nekaj vmes 292
4 . 313
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 1846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 129
2 . 158
3 nekaj vmes 286
4 . 156
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 1945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 117
3 nekaj vmes 316
4 . 226
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 113
3 nekaj vmes 303
4 . 251
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 151
3 nekaj vmes 383
4 . 194
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 134
3 nekaj vmes 390
4 . 197
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 48
3 nekaj vmes 153
4 . 396
5 najbolj zaupa 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 2440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 57
3 nekaj vmes 220
4 . 293
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 2539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 159
3 nekaj vmes 251
4 . 223
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 161
3 nekaj vmes 300
4 . 210
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 2737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 157
2 . 204
3 nekaj vmes 264
4 . 150
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2836 Frekvenca
1 da 649
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2935 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 163
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 9
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 441

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3034 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 23
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 43
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 2
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 302
Sysmiss 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3133 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 167
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 180
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZL(SD) - socialni demokrati 84
8 drugo stranko 13
9 ni volil 126
0 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI

POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH. (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3232 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 195
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 15
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 28
5 SMS-stranko mladih Slovenije 3
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 85
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 43
9 nisem šel na volitve 130
0 ne vem, b.o., drugo 349
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
515 366

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3331 Frekvenca
1 prej levo 265
2 v sredino 162
3 prej desno 166
4 b.o. 271
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846a_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, SKORAJ TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 3430 Frekvenca
1 danes boljše 110
2 danes slabše 483
3 nič se ni spremenilo 245
4 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 3529 Frekvenca
1 danes boljše 198
2 danes slabše 308
3 nič se ni spremenilo 279
4 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 3628 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 97
2 danes slabše, več vpletanja 484
3 nič se ni spremenilo 196
4 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Vrednost 3727 Frekvenca
1 danes boljše 40
2 danes slabše 458
3 nič se ni spremenilo 322
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 3826 Frekvenca
1 danes boljše 161
2 danes slabše 393
3 nič se ni spremenilo 276
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Vrednost 3925 Frekvenca
1 danes boljše 184
2 danes slabše 260
3 nič se ni spremenilo 310
4 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 4024 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 75
2 danes slabše, več korupcije 399
3 nič se ni spremenilo 291
4 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q867a LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA

LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DENIMO, DA BI SE NA LISTI POJAVILI NASLEDNJI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Vrednost 4123 Frekvenca
1 ZDENKA CERAR 52
2 JOŽE MENCINGER 79
3 BORUT PAHOR 274
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 60
5 LOJZE PETERLE 198
6 DANILO TÜRK 57
7 IVO VAJGL 31
8 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q867b DENIMO, DA BI SE V DRUGEM KROGU PREDSEDN

DENIMO, DA BI SE V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV SREČALA BORUT PAHOR IN LOJZE PETERLE. ZA KATEREGA IZMED NJIJU BI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 4222 Frekvenca
1 za Pahorja 470
2 za Peterleta 274
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q867c KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL

KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI SEDANJI PREDSEDNIK JANEZ DRNOVŠEK, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Vrednost 4321 Frekvenca
1 da 287
2 ne 507
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q867d KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL

KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI NEKDANJI PREDSEDNIK MILAN KUČAN, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Vrednost 4420 Frekvenca
1 da 386
2 ne 411
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 4519 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 484
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 254
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 124
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 4618 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 530
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 211
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 120
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q865_1 USTANOVILO SE JE DRUŠTVO 'ZARES' - Z NAM

USTANOVILO SE JE DRUŠTVO 'ZARES' - Z NAMENOM, DA SE PREOBLIKUJE V NOVO POLITIČNO STRANKO IN DA NASTOPI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR V NASLEDNJEM LETU. ALI PODPIRATE USTANOVITEV NOVEGA DRUŠTVA OZ. POLITIČNE STRANKE, ALI NE?

Vrednost 4717 Frekvenca
1 podpira 326
2 ne podpira 332
3 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI

ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Vrednost 4816 Frekvenca
1 bi podprl 167
2 ne bi podprl 420
3 ne vem, b.o. 274
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q868 ZANIMA NAS ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA

ZANIMA NAS ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNE ŠOLE- FINANCIRAJO TUDI PRIVATNE ŠOLE?

Vrednost 4915 Frekvenca
1 podpiram 315
2 ne podpiram 468
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q869 IN POVEJTE ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA

IN POVEJTE ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNO ZDRAVSTVO- FINANCIRA TUDI ZASEBNO ZDRAVSTVO?

Vrednost 5014 Frekvenca
1 podpiram 363
2 ne podpiram 427
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5113 Frekvenca
0 1
20 5
21 3
22 3
23 6
24 4
25 7
26 4
27 4
28 7
29 8
30 10
31 6
32 15
33 11
34 7
35 13
36 11
37 19
38 10
39 16
40 25
41 20
42 12
43 16
44 14
45 22
46 8
47 14
48 24
49 17
50 21
51 18
52 19
53 12
54 15
55 16
56 17
57 11
58 18
59 10
60 9
61 13
62 7
63 12
64 15
65 18
66 18
67 8
68 19
69 13
70 10
71 10
72 10
73 12
74 9
75 9
76 10
77 9
78 13
79 8
80 11
81 18
82 17
83 14
84 13
85 11
86 17
87 7
88 19
89 3
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 20 0 89 56.295 18.113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5212 Frekvenca
1 OSNOVNA 130
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 396
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 226
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5311 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 316
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 144
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5410 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 141
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 342
7 ŠTUDENT, DIJAK 79
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 7
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 559 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 93
3 NE, TO ME NE SKRBI 223
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 568 Frekvenca
1 sem veren 377
2 nisem veren 332
3 nekaj vmes... 135
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 577 Frekvenca
1 moški 348
2 ženska 517
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 586 Frekvenca
Zakrita vrednost 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 0

regija Regija

Vrednost 595 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 114
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 47
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 239
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 100
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 604 Frekvenca
1 ->500 287
2 500-4000 203
3 4000-50000 199
4 NAD 50000 174
0 miss 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 613 Frekvenca
30 ->30 160
45 31 - 45 180
60 46 - 60 234
99 61 -> 287
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 20

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 622 Frekvenca
0 ne vem 302
1 DESUS 15
2 LDS 75
3 NSI 19
4 SDS 161
5 SLS 26
6 SNS 25
7 SD 206
8 ZARES 11
9 drugo 22
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 0 0.3 4.005 1 0.783

Vrednosti spremenljivk od 0.3003408 do 4.004544

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0706. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0706_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si