Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0706
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0706_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2007)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, podpora kandidatu za predsednika republike, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, politična stranka Zares, financiranje zasebnih šol, financiranje zasebnega zdravstva

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o bližajočih se predsedniških volitvah.

Methodology


Collection date: 20. junij 2007 - 22. junij 2007
Date of production: 2007-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0706 - Politbarometer PB6/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 63
 • number of units: 881

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2007-06-15 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 2007-06-15 2007-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 346
2 ni zadovoljen 469
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 66

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 556
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 28

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 163 Frequency
2007-06-15 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 2007-06-15 2007-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 262 Frequency
1 zadovoljen 346
2 ni zadovoljen 469
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 66

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 361 Frequency
1 zadovoljen 556
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 28

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 460 Frequency
1 da, podpiram 309
2 ne, ne podpiram 469
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 103

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 559 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 213
3 nekaj vmes 323
4 . 132
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 27

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 658 Frequency
1 najmanj zaupa 186
2 . 188
3 nekaj vmes 212
4 . 165
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 32

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 757 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 169
3 nekaj vmes 373
4 . 165
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 42

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 856 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 135
3 nekaj vmes 223
4 . 250
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 36

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 955 Frequency
1 najmanj zaupa 145
2 . 250
3 nekaj vmes 359
4 . 47
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 64

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1054 Frequency
1 najmanj zaupa 155
2 . 197
3 nekaj vmes 266
4 . 166
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 56

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1153 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 128
3 nekaj vmes 309
4 . 255
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 34

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1252 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 104
3 nekaj vmes 257
4 . 256
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 78

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1351 Frequency
1 najmanj zaupa 305
2 . 169
3 nekaj vmes 187
4 . 116
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 46

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1450 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 75
3 nekaj vmes 236
4 . 361
5 najbolj zaupa 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 47

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1549 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 97
3 nekaj vmes 328
4 . 286
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 44

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1648 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 157
3 nekaj vmes 310
4 . 227
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 23

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1747 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 82
3 nekaj vmes 292
4 . 313
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 67

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 1846 Frequency
1 najmanj zaupa 129
2 . 158
3 nekaj vmes 286
4 . 156
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 98

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 1945 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 117
3 nekaj vmes 316
4 . 226
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 102

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2044 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 113
3 nekaj vmes 303
4 . 251
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 75

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2143 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 151
3 nekaj vmes 383
4 . 194
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 33

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2242 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 134
3 nekaj vmes 390
4 . 197
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 69

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2341 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 48
3 nekaj vmes 153
4 . 396
5 najbolj zaupa 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 30

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 2440 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 57
3 nekaj vmes 220
4 . 293
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 162

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 2539 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 159
3 nekaj vmes 251
4 . 223
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 77

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2638 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 161
3 nekaj vmes 300
4 . 210
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 52

Valid range from 1 to 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 2737 Frequency
1 najmanj zaupa 157
2 . 204
3 nekaj vmes 264
4 . 150
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 34

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2836 Frequency
1 da 649
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 43

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2935 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 163
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 9
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 441

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3034 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 23
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 43
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 2
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 302
Sysmiss 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 761

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3133 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 167
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 180
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZL(SD) - socialni demokrati 84
8 drugo stranko 13
9 ni volil 126
0 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 233

Valid range from 0 to 9

q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI

POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH. (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3232 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 195
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 15
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 28
5 SMS-stranko mladih Slovenije 3
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 85
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 43
9 nisem šel na volitve 130
0 ne vem, b.o., drugo 349
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 366

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3331 Frequency
1 prej levo 265
2 v sredino 162
3 prej desno 166
4 b.o. 271
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 288

Valid range from 1 to 4

q846a_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, SKORAJ TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 3430 Frequency
1 danes boljše 110
2 danes slabše 483
3 nič se ni spremenilo 245
4 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 43

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 3529 Frequency
1 danes boljše 198
2 danes slabše 308
3 nič se ni spremenilo 279
4 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 96

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 3628 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 97
2 danes slabše, več vpletanja 484
3 nič se ni spremenilo 196
4 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 104

Valid range from 1 to 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 3727 Frequency
1 danes boljše 40
2 danes slabše 458
3 nič se ni spremenilo 322
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 61

Valid range from 1 to 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 3826 Frequency
1 danes boljše 161
2 danes slabše 393
3 nič se ni spremenilo 276
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 51

Valid range from 1 to 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Value 3925 Frequency
1 danes boljše 184
2 danes slabše 260
3 nič se ni spremenilo 310
4 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 127

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 4024 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 75
2 danes slabše, več korupcije 399
3 nič se ni spremenilo 291
4 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 116

Valid range from 1 to 4

q867a LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA

LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DENIMO, DA BI SE NA LISTI POJAVILI NASLEDNJI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Value 4123 Frequency
1 ZDENKA CERAR 52
2 JOŽE MENCINGER 79
3 BORUT PAHOR 274
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 60
5 LOJZE PETERLE 198
6 DANILO TÜRK 57
7 IVO VAJGL 31
8 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 130

Valid range from 1 to 8

q867b DENIMO, DA BI SE V DRUGEM KROGU PREDSEDN

DENIMO, DA BI SE V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV SREČALA BORUT PAHOR IN LOJZE PETERLE. ZA KATEREGA IZMED NJIJU BI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 4222 Frequency
1 za Pahorja 470
2 za Peterleta 274
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 137

Valid range from 1 to 3

q867c KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL

KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI SEDANJI PREDSEDNIK JANEZ DRNOVŠEK, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Value 4321 Frequency
1 da 287
2 ne 507
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 87

Valid range from 1 to 3

q867d KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL

KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI NEKDANJI PREDSEDNIK MILAN KUČAN, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Value 4420 Frequency
1 da 386
2 ne 411
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 84

Valid range from 1 to 3

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 4519 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 484
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 254
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 124
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 143

Valid range from 1 to 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 4618 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 530
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 211
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 120
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 140

Valid range from 1 to 3

q865_1 USTANOVILO SE JE DRUŠTVO 'ZARES' - Z NAM

USTANOVILO SE JE DRUŠTVO 'ZARES' - Z NAMENOM, DA SE PREOBLIKUJE V NOVO POLITIČNO STRANKO IN DA NASTOPI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR V NASLEDNJEM LETU. ALI PODPIRATE USTANOVITEV NOVEGA DRUŠTVA OZ. POLITIČNE STRANKE, ALI NE?

Value 4717 Frequency
1 podpira 326
2 ne podpira 332
3 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 223

Valid range from 1 to 3

q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI

ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 4816 Frequency
1 bi podprl 167
2 ne bi podprl 420
3 ne vem, b.o. 274
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 294

Valid range from 1 to 3

q868 ZANIMA NAS ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA

ZANIMA NAS ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNE ŠOLE- FINANCIRAJO TUDI PRIVATNE ŠOLE?

Value 4915 Frequency
1 podpiram 315
2 ne podpiram 468
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 98

Valid range from 1 to 3

q869 IN POVEJTE ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA

IN POVEJTE ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNO ZDRAVSTVO- FINANCIRA TUDI ZASEBNO ZDRAVSTVO?

Value 5014 Frequency
1 podpiram 363
2 ne podpiram 427
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 91

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5113 Frequency
0 1
20 5
21 3
22 3
23 6
24 4
25 7
26 4
27 4
28 7
29 8
30 10
31 6
32 15
33 11
34 7
35 13
36 11
37 19
38 10
39 16
40 25
41 20
42 12
43 16
44 14
45 22
46 8
47 14
48 24
49 17
50 21
51 18
52 19
53 12
54 15
55 16
56 17
57 11
58 18
59 10
60 9
61 13
62 7
63 12
64 15
65 18
66 18
67 8
68 19
69 13
70 10
71 10
72 10
73 12
74 9
75 9
76 10
77 9
78 13
79 8
80 11
81 18
82 17
83 14
84 13
85 11
86 17
87 7
88 19
89 3
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 20 0 89 56.295 18.113

Valid range from 0 to 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5212 Frequency
1 OSNOVNA 130
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 396
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 226
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 20

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5311 Frequency
1 NA PODEŽELJU 316
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 144
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 19

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5410 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 141
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 342
7 ŠTUDENT, DIJAK 79
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 7
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 17

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 559 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 93
3 NE, TO ME NE SKRBI 223
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 528

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 568 Frequency
1 sem veren 377
2 nisem veren 332
3 nekaj vmes... 135
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 37

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 577 Frequency
1 moški 348
2 ženska 517
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 16

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 586 Frequency
Zakrita vrednost 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 0

regija Regija

Value 595 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 114
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 47
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 239
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 100
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 18

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 604 Frequency
1 ->500 287
2 500-4000 203
3 4000-50000 199
4 NAD 50000 174
0 miss 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 18

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 613 Frequency
30 ->30 160
45 31 - 45 180
60 46 - 60 234
99 61 -> 287
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 20

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 622 Frequency
0 ne vem 302
1 DESUS 15
2 LDS 75
3 NSI 19
4 SDS 161
5 SLS 26
6 SNS 25
7 SD 206
8 ZARES 11
9 drugo 22
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 19

Valid range from 0 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 0 0.3 4.005 1 0.783

Valid range from 0.3003408 to 4.004544

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0706. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0706_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si