ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSPSJ89
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Raziskovalni inštitut. (Ljubljana; september 1989)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

razlike v dohodkih, nezaposlenost, vloga države na socialnem področju in v gospodarstvu, svoboda medijev, državljanski protesti, odnos do skrajnežev, odnos do policijskega nadzora, vpliv javnosti na politiko

Keywords ELSST:
DRŽAVNA POLITIKA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, DRŽAVLJANSTVO, DRŽAVLJANSTVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede


Abstract:

Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, zajema stališča do varovanja človekovih pravic (pravica do protesta, svoboda tiska, vprašanje pristojnosti policije), vprašanje etičnosti kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na računalnikih. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekologija, zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura itd. Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Demografska vprašanja vsebujejo spol, starost, zakonski stan, narodnost, velikost gospodinjstva, osnovni vir prihodkov gospodinjstva, zaposlitveni status, kvalifikacijo in položaj na delovnem mestu, izobrazbo, članstvo v družbenopolitičnih organizacijah, vernost, poklic očeta, sloj (samouvrstitev), materialni položaj (posedovanje premičnin in predmetov splošne rabe), občino, velikost naselja in tip krajevne skupnosti.

Methodology


Collection date: 17. maj 1989 - 8. junij 1989
Date of production: 1989-09-19
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSPSJ89 - podatki [datoteka podatkov],

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 111
 • number of units: 1039

Variable list

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1 2051 1015.892 584.851

Valid range from 1 to 2051

V3 COUNTRY

Value 22 Frequency
15 SLO Slovenia 2039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 15 to 15

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Value 31 Frequency
1 NEWSPAPER ALLOWED 559
2 GOVERNMENT PREVENT 899
8 CANT CHOOSE 581
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 581

Valid range from 1 to 9

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1 2051 1015.892 584.851

Valid range from 1 to 2051

V3 COUNTRY

Value 2110 Frequency
15 SLO Slovenia 2039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 15 to 15

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Value 3109 Frequency
1 NEWSPAPER ALLOWED 559
2 GOVERNMENT PREVENT 899
8 CANT CHOOSE 581
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 581

Valid range from 1 to 9

V5 MEDIA PUBL ECONOM PLANS

Value 4108 Frequency
1 NEWSPAPER ALLOWED 938
2 GOVERNMENT PREVENT 579
8 CANT CHOOSE 522
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1517 522

Valid range from 1 to 9

V6 OBEY LAWS WITHOUT EXCEPT

Value 5107 Frequency
1 OBEY THE LAW 600
2 FOLLOW CONSCIENCE 1201
8 CANT CHOOSE 238
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 238

Valid range from 1 to 9

V7 PUBLIC PROTEST MEETINGS

Value 6106 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 356
2 PROBABLY ALLOWED 807
3 PROBABLY NOT ALLOWED 446
4 DEFINIT NOT ALLOWED 120
8 CANT CHOOSE 310
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1729 310

Valid range from 1 to 9

V8 PROTEST PUBLICATIONS

Value 7105 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 136
2 PROBABLY ALLOWED 461
3 PROBABLY NOT ALLOWED 829
4 DEFINIT NOT ALLOWED 245
8 CANT CHOOSE 368
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1671 368

Valid range from 1 to 9

V9 PROTEST DEMONSTRATIONS

Value 8104 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 210
2 PROBABLY ALLOWED 731
3 PROBABLY NOT ALLOWED 587
4 DEFINIT NOT ALLOWED 191
8 CANT CHOOSE 320
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 320

Valid range from 1 to 9

V10 OCCUPATION GOVT OFFICE

Value 9103 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 54
2 PROBABLY ALLOWED 174
3 PROBABLY NOT ALLOWED 901
4 DEFINIT NOT ALLOWED 549
8 CANT CHOOSE 361
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1678 361

Valid range from 1 to 9

V11 DAMAGE GOVT BUILDINGS

Value 10102 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 10
2 PROBABLY ALLOWED 25
3 PROBABLY NOT ALLOWED 785
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1044
8 CANT CHOOSE 175
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1864 175

Valid range from 1 to 9

V12 NATIONL ANTI-GOVT STRIKE

Value 11101 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 120
2 PROBABLY ALLOWED 393
3 PROBABLY NOT ALLOWED 650
4 DEFINIT NOT ALLOWED 530
8 CANT CHOOSE 346
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1693 346

Valid range from 1 to 9

V13 REVOLUT:PUBLIC MEETINGS

Value 12100 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 443
2 PROBABLY ALLOWED 717
3 PROBABLY NOT ALLOWED 397
4 DEFINIT NOT ALLOWED 220
8 CANT CHOOSE 262
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1777 262

Valid range from 1 to 9

V14 REVOLUT:TEACH CHILDREN

Value 1399 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 200
2 PROBABLY ALLOWED 522
3 PROBABLY NOT ALLOWED 644
4 DEFINIT NOT ALLOWED 358
8 CANT CHOOSE 315
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 315

Valid range from 1 to 9

V15 REVOLUT:PUBLISH BOOKS

Value 1498 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 300
2 PROBABLY ALLOWED 853
3 PROBABLY NOT ALLOWED 389
4 DEFINIT NOT ALLOWED 195
8 CANT CHOOSE 302
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1737 302

Valid range from 1 to 9

V19 KNOWN CRIM:POLICE TAIL

Value 1597 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 928
2 PROBABLY ALLOWED 755
3 PROBABLY NOT ALLOWED 157
4 DEFINIT NOT ALLOWED 103
8 CANT CHOOSE 96
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1943 96

Valid range from 1 to 9

V20 KNOWN CRIM:TAP PHONE

Value 1696 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 496
2 PROBABLY ALLOWED 596
3 PROBABLY NOT ALLOWED 556
4 DEFINIT NOT ALLOWED 233
8 CANT CHOOSE 158
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1881 158

Valid range from 1 to 9

V21 KNOWN CRIM:OPEN MAIL

Value 1795 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 347
2 PROBABLY ALLOWED 448
3 PROBABLY NOT ALLOWED 711
4 DEFINIT NOT ALLOWED 332
8 CANT CHOOSE 201
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1838 201

Valid range from 1 to 9

V22 KNOWN CRIM:POLICE DETAIN

Value 1894 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 383
2 PROBABLY ALLOWED 548
3 PROBABLY NOT ALLOWED 572
4 DEFINIT NOT ALLOWED 362
8 CANT CHOOSE 174
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1865 174

Valid range from 1 to 9

V23 SUSPECT:POLICE TAIL

Value 1993 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 466
2 PROBABLY ALLOWED 708
3 PROBABLY NOT ALLOWED 446
4 DEFINIT NOT ALLOWED 278
8 CANT CHOOSE 141
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1898 141

Valid range from 1 to 9

V24 SUSPECT:TAP PHONE

Value 2092 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 222
2 PROBABLY ALLOWED 402
3 PROBABLY NOT ALLOWED 767
4 DEFINIT NOT ALLOWED 471
8 CANT CHOOSE 177
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1862 177

Valid range from 1 to 9

V25 SUSPECT:OPEN MAIL

Value 2191 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 145
2 PROBABLY ALLOWED 268
3 PROBABLY NOT ALLOWED 882
4 DEFINIT NOT ALLOWED 563
8 CANT CHOOSE 181
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1858 181

Valid range from 1 to 9

V26 SUSPECT:POLICE DETAIN

Value 2290 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 162
2 PROBABLY ALLOWED 335
3 PROBABLY NOT ALLOWED 749
4 DEFINIT NOT ALLOWED 607
8 CANT CHOOSE 186
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1853 186

Valid range from 1 to 9

V27 WORSE TYPE JUDIC MISTAKE

Value 2389 Frequency
1 CONVICT INNOCENT 1404
2 GUILTY GO FREE 266
8 CANT CHOOSE 369
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1670 369

Valid range from 1 to 9

V28 COMPUTER THREAT PRIVACY

Value 2488 Frequency
1 VERY SERIOUS 412
2 FAIRLY SERIOUS 543
3 NOT A SERIOUS 444
4 NOT A THREAT AT ALL 208
8 CANT CHOOSE 432
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1607 432

Valid range from 1 to 9

V30 GOVT REDISTRIBUTE WEALTH

Value 2587 Frequency
1 AGREE STRONGLY 737
2 AGREE 501
3 NEITHER NOR 266
4 DISAGREE 280
5 DISAGREE STRONGLY 255
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 9

V64 LITTLE CONTR OVER POLITC

Value 2686 Frequency
1 AGREE 1654
2 DISAGREE 178
8 CANT CHOOSE 207
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1832 207

Valid range from 1 to 9

V65 NO WORTH TALKING POLITIC

Value 2785 Frequency
1 AGREE 1577
2 DISAGREE 242
8 CANT CHOOSE 220
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1819 220

Valid range from 1 to 9

V66 AVG PERS INFL POLITICIAN

Value 2884 Frequency
1 AGREE 271
2 DISAGREE 1562
8 CANT CHOOSE 206
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1833 206

Valid range from 1 to 9

V67 AVG PERS INFL LOCAL GOVT

Value 2983 Frequency
1 AGREE 741
2 DISAGREE 943
8 CANT CHOOSE 355
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1684 355

Valid range from 1 to 9

V68 LIKE ME HAVE MUCH TO SAY

Value 3082 Frequency
1 AGREE 467
2 DISAGREE 1243
8 CANT CHOOSE 329
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1710 329

Valid range from 1 to 9

V69 AVG PERS INFL GOVT DECIS

Value 3181 Frequency
1 AGREE 141
2 DISAGREE 1688
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 210

Valid range from 1 to 9

V70 GOVT RESPONSIV TO PUBLIC

Value 3280 Frequency
1 AGREE 426
2 DISAGREE 1269
8 CANT CHOOSE 344
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1695 344

Valid range from 1 to 9

V71 INTEREST LOCAL ELECTIONS

Value 3379 Frequency
1 AGREE 1038
2 DISAGREE 771
8 CANT CHOOSE 230
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1809 230

Valid range from 1 to 9

V72 CONTROL WORLD AFFAIRS

Value 3478 Frequency
1 AGREE 588
2 DISAGREE 1001
8 CANT CHOOSE 450
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1589 450

Valid range from 1 to 9

V73 WORLD IS GETTING BETTER

Value 3577 Frequency
1 AGREE 415
2 DISAGREE 1261
8 CANT CHOOSE 363
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1676 363

Valid range from 1 to 9

V74 GOVT CONTROL WAGES

Value 3676 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 358
2 IN FAVOUR OF 579
3 NEITHER NOR 434
4 AGAINST 278
5 STRONGLY AGAINST 378
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2027 12

Valid range from 1 to 9

V75 GOVT CONTROL PRICES

Value 3775 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 764
2 IN FAVOUR OF 581
3 NEITHER NOR 267
4 AGAINST 221
5 STRONGLY AGAINST 193
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2026 13

Valid range from 1 to 9

V76 CUTS IN GOVT SPENDING

Value 3874 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1189
2 IN FAVOUR OF 460
3 NEITHER NOR 266
4 AGAINST 65
5 STRONGLY AGAINST 47
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2027 12

Valid range from 1 to 9

V77 GOVT CREATE NEW JOBS

Value 3973 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 685
2 IN FAVOUR OF 856
3 NEITHER NOR 405
4 AGAINST 53
5 STRONGLY AGAINST 22
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2021 18

Valid range from 1 to 9

V78 LESS GOVT REGUL BUSINESS

Value 4072 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 960
2 IN FAVOUR OF 619
3 NEITHER NOR 327
4 AGAINST 80
5 STRONGLY AGAINST 40
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2026 13

Valid range from 1 to 9

V79 GOVT SUPPORT NEW TECHNOL

Value 4171 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1277
2 IN FAVOUR OF 505
3 NEITHER NOR 213
4 AGAINST 24
5 STRONGLY AGAINST 10
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2029 10

Valid range from 1 to 9

V80 GOVT SUPPORT DECL INDUST

Value 4270 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 394
2 IN FAVOUR OF 515
3 NEITHER NOR 407
4 AGAINST 314
5 STRONGLY AGAINST 397
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2027 12

Valid range from 1 to 9

V81 REDUCE LENGTH WORK WEEK

Value 4369 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 547
2 IN FAVOUR OF 634
3 NEITHER NOR 442
4 AGAINST 220
5 STRONGLY AGAINST 185
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2028 11

Valid range from 1 to 9

V82 GOVT SPEND:ENVIRONMENT

Value 4468 Frequency
1 MUCH MORE 879
2 MORE 695
3 SAME AS NOW 305
4 LESS 41
5 MUCH LESS 14
8 CANT CHOOSE 105
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1934 105

Valid range from 1 to 9

V83 GOVT SPEND:HEALTH

Value 4567 Frequency
1 MUCH MORE 890
2 MORE 677
3 SAME AS NOW 335
4 LESS 54
5 MUCH LESS 13
8 CANT CHOOSE 70
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1969 70

Valid range from 1 to 9

V84 GOVT SPEND:LAW ENFORCEMT

Value 4666 Frequency
1 MUCH MORE 174
2 MORE 345
3 SAME AS NOW 838
4 LESS 274
5 MUCH LESS 225
8 CANT CHOOSE 183
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1856 183

Valid range from 1 to 9

V85 GOVT SPEND:EDUCATION

Value 4765 Frequency
1 MUCH MORE 777
2 MORE 739
3 SAME AS NOW 387
4 LESS 39
5 MUCH LESS 12
8 CANT CHOOSE 85
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1954 85

Valid range from 1 to 9

V86 GOVT SPEND:DEFENSE

Value 4864 Frequency
1 MUCH MORE 81
2 MORE 172
3 SAME AS NOW 540
4 LESS 476
5 MUCH LESS 654
8 CANT CHOOSE 116
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1923 116

Valid range from 1 to 9

V87 GOVT SPEND:RETIREMENT

Value 4963 Frequency
1 MUCH MORE 495
2 MORE 707
3 SAME AS NOW 638
4 LESS 81
5 MUCH LESS 27
8 CANT CHOOSE 91
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1948 91

Valid range from 1 to 9

V88 GOVT SPEND:UNEMPL BENEFT

Value 5062 Frequency
1 MUCH MORE 219
2 MORE 505
3 SAME AS NOW 700
4 LESS 222
5 MUCH LESS 234
8 CANT CHOOSE 159
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1880 159

Valid range from 1 to 9

V89 GOVT SPEND:CULTURE ARTS

Value 5161 Frequency
1 MUCH MORE 317
2 MORE 682
3 SAME AS NOW 718
4 LESS 135
5 MUCH LESS 73
8 CANT CHOOSE 114
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1925 114

Valid range from 1 to 9

V90 HH INCOME TAX TOO HIGH

Value 5260 Frequency
1 MUCH TOO HIGH 607
2 TOO HIGH 960
3 ABOUT RIGHT 270
4 TOO LOW 22
5 MUCH TOO LOW 7
7 DOESNT APPLY TO ME 64
8 CANT CHOOSE 109
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1866 173

Valid range from 1 to 9

V92 GOVT PRIO:INFLATION JOBS

Value 5359 Frequency
1 DOWN INFLATION 1113
2 DOWN UNEMPLOYMENT 438
8 CANT CHOOSE 488
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1551 488

Valid range from 1 to 9

V95 POWER OF GOVT

Value 5458 Frequency
1 FAR TOO MUCH POWER 421
2 TOO MUCH POWER 551
3 ABOUT RIGHT 193
4 TOO LITTLE POWER 438
5 FAR TOO LITTLE POWER 84
8 CANT CHOOSE 352
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1687 352

Valid range from 1 to 9

V96 GOVT ROLE:ELECTRIC POWER

Value 5557 Frequency
1 OWN IT 813
2 CONTROL BUT NOT OWN 740
3 NOT OWN NOT CONTROL 213
8 CANT CHOOSE 273
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1766 273

Valid range from 1 to 9

V97 GOVT ROLE:PUBL TRANSPORT

Value 5656 Frequency
1 OWN IT 629
2 CONTROL BUT NOT OWN 852
3 NOT OWN NOT CONTROL 248
8 CANT CHOOSE 310
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1729 310

Valid range from 1 to 9

V98 GOVT ROLE:STEEL INDUSTRY

Value 5755 Frequency
1 OWN IT 488
2 CONTROL BUT NOT OWN 841
3 NOT OWN NOT CONTROL 371
8 CANT CHOOSE 339
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1700 339

Valid range from 1 to 9

V99 GOVT ROLE:BANKING INSURC

Value 5854 Frequency
1 OWN IT 516
2 CONTROL BUT NOT OWN 737
3 NOT OWN NOT CONTROL 448
8 CANT CHOOSE 338
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1701 338

Valid range from 1 to 9

V101 RESP:PROVID JOBS FOR ALL

Value 5953 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1279
2 PROBABLY SHOULD BE 496
3 PROBABLY SHOULD NOT 103
4 DEFINITELY NOT BE 83
8 CANT CHOOSE 78
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1961 78

Valid range from 1 to 9

V102 RESP:PRICES UNDER CONTRL

Value 6052 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1056
2 PROBABLY SHOULD BE 490
3 PROBABLY SHOULD NOT 194
4 DEFINITELY NOT BE 209
8 CANT CHOOSE 90
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1949 90

Valid range from 1 to 9

V103 RESP:HEALTH CARE F SICK

Value 6151 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1629
2 PROBABLY SHOULD BE 305
3 PROBABLY SHOULD NOT 36
4 DEFINITELY NOT BE 14
8 CANT CHOOSE 55
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1984 55

Valid range from 1 to 9

V104 RESP:PROVIDE FOR ELDERLY

Value 6250 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1628
2 PROBABLY SHOULD BE 312
3 PROBABLY SHOULD NOT 33
4 DEFINITELY NOT BE 12
8 CANT CHOOSE 54
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1985 54

Valid range from 1 to 9

V105 RESP:ASSIST INDST GROWTH

Value 6349 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1296
2 PROBABLY SHOULD BE 526
3 PROBABLY SHOULD NOT 84
4 DEFINITELY NOT BE 40
8 CANT CHOOSE 93
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1946 93

Valid range from 1 to 9

V106 RESP:PROVIDE F UNEPMLOYD

Value 6448 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 826
2 PROBABLY SHOULD BE 820
3 PROBABLY SHOULD NOT 160
4 DEFINITELY NOT BE 115
8 CANT CHOOSE 118
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1921 118

Valid range from 1 to 9

V107 RESP:REDUCE INCOME DIFF

Value 6547 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 989
2 PROBABLY SHOULD BE 486
3 PROBABLY SHOULD NOT 195
4 DEFINITELY NOT BE 227
8 CANT CHOOSE 142
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1897 142

Valid range from 1 to 9

AGE R: Age

Value 6646 Frequency
16 16 years 1
18 2
19 19
20 22
21 33
22 43
23 43
24 49
25 47
26 50
27 35
28 53
29 47
30 65
31 47
32 50
33 56
34 57
35 55
36 60
37 55
38 52
39 52
40 54
41 51
42 45
43 35
44 30
45 44
46 44
47 36
48 36
49 41
50 42
51 34
52 35
53 32
54 34
55 34
56 27
57 35
58 27
59 36
60 30
61 36
62 35
63 36
64 26
65 31
66 28
67 20
68 25
69 18
70 3
71 1
74 1
77 1
78 1
82 1
88 1
96 96 years 0
99 NA, refused 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 16 to 99

SEX R: sex

Value 6745 Frequency
1 Male 1015
2 Female 1024
9 NA, refused 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 9

SLO_ETHN Origin country,ethnic group,language

Value 6844 Frequency
0 NAV 0
1 Albanian 2
2 Montenegro 3
3 Croate 65
4 Italian 2
5 Hungarian 10
6 Macedonian 4
7 Muslim 10
8 Slovenian 1859
9 Serbian 50
10 Yugoslavian 29
11 Other nationality 5
99 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 99

MARITAL R: Marital status

Value 6943 Frequency
1 marr,liv as mar 1468
2 widowed 122
3 divorced 65
4 seperated 0
5 not married 384
9 NA, refused 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 9

HOMPOP How many persons in household

Value 7042 Frequency
1 1 Person 130
2 2 Persons 286
3 473
4 669
5 5 or more Persons 478
97 Refused 0
99 NA 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 99

G5AE2

Value 7141 Frequency
0 1359
1 485
2 173
3 20
4 1
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 0.441 0.701

Valid range from 0 to 5

G5AE3

Value 7240 Frequency
0 1294
1 514
2 210
3 17
4 3
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 0.491 0.731

Valid range from 0 to 5

G5AE4

Value 7339 Frequency
0 1581
1 374
2 77
3 4
4 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 0.271 0.55

Valid range from 0 to 4

G5AE5

Value 7438 Frequency
0 323
1 446
2 990
3 204
4 64
5 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.645 1.003

Valid range from 0 to 5

G6

Value 7537 Frequency
0 11
1 77
2 394
3 1557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 2.715 0.558

Valid range from 0 to 3

G7

Value 7636 Frequency
0 1
1 1368
2 208
3 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.555 0.838

Valid range from 0 to 3

WRKSUP R: Supervise

Value 7735 Frequency
0 NAP, Unempl,n i lab force 642
1 Yes,supervises 235
2 No,do n supervise 1137
7 Refused 0
8 Dont know 0
9 NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 9

G9

Value 7834 Frequency
1 135
2 120
3 389
4 103
5 32
6 422
7 218
8 21
9 23
10 10
11 82
12 68
13 61
14 261
15 47
16 14
17 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 7.014 4.496

Valid range from 1 to 17

G10

Value 7933 Frequency
1 613
2 128
3 66
4 81
5 125
6 75
7 85
8 15
9 60
10 118
11 68
12 36
13 9
14 5
15 30
16 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 7.414 6.09

Valid range from 1 to 16

G11

Value 8032 Frequency
0 24
1 48
2 58
3 91
4 25
5 3
6 79
7 36
8 3
9 7
10 1
11 9
12 16
15 10
16 3
17 3
21 1623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 17.655 6.81

Valid range from 0 to 21

G12

Value 8131 Frequency
0 116
1 348
2 133
3 435
4 75
5 48
6 413
7 161
8 5
9 12
10 14
11 24
12 19
13 13
15 9
16 5
17 4
21 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 5.69 5.833

Valid range from 0 to 21

RINCOME R: Earnings

Value 8230 Frequency
0 No income 269
1 1.000 YU Din 0
100 100.000 YU Din 0
998 dont know 0
50000 1
80000 1
150000 1
160000 1
186000 1
200000 4
227842 1
250000 3
260000 1
270000 1
280000 1
300000 5
303000 1
330000 1
350000 3
360000 1
385000 1
394000 1
400000 7
420000 3
430000 2
450000 3
460000 1
470000 1
480000 1
490000 1
500000 19
520000 3
530000 3
550000 2
600000 18
620000 1
625000 1
630000 2
640000 1
650000 9
660000 4
670000 4
680000 1
700000 18
720000 4
740000 3
750000 4
760000 1
780000 1
800000 21
810000 1
830000 2
840000 1
850000 3
860000 1
870000 2
890000 1
900000 21
910000 1
920000 3
927000 1
940000 1
950000 4
960000 3
980000 2
1000000 63
1030000 1
1044200 1
1050000 3
1060000 1
1070000 3
1100000 7
1107000 1
1110000 3
1111000 1
1130000 1
1150000 1
1155000 1
1170000 1
1180000 2
1190000 2
1200000 38
1220000 1
1230000 1
1240000 1
1250000 3
1260000 1
1270000 2
1280000 1
1284000 1
1300000 31
1340000 1
1350000 4
1360000 1
1370000 1
1400000 21
1450000 4
1470000 1
1480000 1
1500000 127
1510000 1
1522000 1
1530000 1
1534000 1
1550000 1
1600000 42
1640000 1
1680000 1
1690000 1
1700000 39
1723000 1
1740000 1
1750000 2
1760000 2
1780000 1
1800000 94
1800800 1
1829000 1
1850000 2
1860000 1
1860860 1
1870000 1
1880000 1
1900000 17
1930000 1
1950000 1
1990830 1
2000000 208
2020000 1
2032400 1
2060000 2
2070000 1
2100000 13
2150000 3
2170000 1
2200000 36
2250000 1
2262040 1
2300000 23
2350000 1
2360000 1
2370000 1
2400000 19
2480000 1
2500000 154
2532760 1
2550000 1
2600000 18
2630000 1
2650000 1
2700000 21
2714000 1
2750000 1
2760000 1
2800000 28
2810000 1
2880000 1
2900000 6
3000000 168
3100000 6
3140000 1
3200000 13
3259120 1
3260000 1
3270000 1
3299000 1
3300000 4
3350000 2
3400000 5
3500000 55
3550000 1
3559360 1
3600000 7
3700000 5
3750000 1
3800000 8
3900000 1
3950000 1
4000000 67
4100000 1
4200000 4
4300000 2
4400000 2
4500000 18
4650000 1
4800000 1
5000000 32
5100000 1
5200000 1
5500000 5
6000000 16
6300000 1
6500000 2
6800002 1
6823000 1
7000000 4
8000000 3
8500000 1
9000000 5
9900000 1
9990000 > 9.990.000 YU Din 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 9990000

SLO_EDUC R: EDUCATION II: Slovenia

Value 8329 Frequency
0 NAV 0
1 Incpl primary 80
2 Primary compl 549
3 Incpl vocational or middle 131
4 2 or 3 - years vocational 456
5 4 - years middle school 493
6 Incpl university or higher 87
7 Higher degree compl (2 years) 126
8 University compl 114
99 NA 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 99

G15

Value 8428 Frequency
1 276
2 166
3 591
4 153
5 66
6 130
7 55
8 564
9 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 4.582 2.631

Valid range from 1 to 9

CLASS R: Subjective social class

Value 8527 Frequency
0 None of these 0
1 Lower strata 217
2 245
3 Lower middle strata 1207
4 Middle 107
5 Upper middle 16
6 Upper 0
7 Classif refused 0
8 DK,cant choose 247
9 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 9

G17AE1

Value 8626 Frequency
0 10
1 803
2 1196
3 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.611 0.526

Valid range from 0 to 3

G17AE2

Value 8725 Frequency
0 16
1 1852
2 142
3 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.09 0.355

Valid range from 0 to 3

G17AE3

Value 8824 Frequency
0 7
1 999
2 994
3 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.522 0.543

Valid range from 0 to 3

G17AE4

Value 8923 Frequency
0 14
1 1736
2 279
3 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.14 0.379

Valid range from 0 to 3

G17AE5

Value 9022 Frequency
0 16
1 1930
2 86
3 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.041 0.249

Valid range from 0 to 3

G18

Value 9121 Frequency
0 15
1 1233
2 448
3 167
4 56
5 9
6 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.748 1.294

Valid range from 0 to 6

G19

Value 9220 Frequency
0 11
1 946
2 72
3 859
4 134
5 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 2.103 1.111

Valid range from 0 to 5

G20

Value 9319 Frequency
1 217
2 152
3 483
4 165
5 52
6 168
7 110
8 41
9 36
10 7
11 571
12 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 5.942 3.787

Valid range from 1 to 12

G21AL1

Value 9418 Frequency
0 18
1 367
2 1654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.802 0.42

Valid range from 0 to 2

G21AL2

Value 9517 Frequency
0 3
1 1219
2 817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.399 0.493

Valid range from 0 to 2

G21AL3

Value 9616 Frequency
0 10
1 167
2 1862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.908 0.305

Valid range from 0 to 2

G21AL4

Value 9715 Frequency
0 4
1 1507
2 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.257 0.442

Valid range from 0 to 2

G21AL5

Value 9814 Frequency
0 11
1 708
2 1320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.642 0.491

Valid range from 0 to 2

G21AL6

Value 9913 Frequency
0 1
1 1914
2 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.06 0.24

Valid range from 0 to 2

G21AL7

Value 10012 Frequency
0 9
1 471
2 1559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.76 0.437

Valid range from 0 to 2

G21AL8

Value 10111 Frequency
0 2
1 1973
2 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.03 0.177

Valid range from 0 to 2

G21AL9

Value 10210 Frequency
0 13
1 241
2 1785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.869 0.356

Valid range from 0 to 2

G21AL10

Value 1039 Frequency
0 3
1 1533
2 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.245 0.434

Valid range from 0 to 2

G21AL11

Value 1048 Frequency
0 12
1 416
2 1611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.784 0.426

Valid range from 0 to 2

G21AL12

Value 1057 Frequency
0 10
1 796
2 1233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.6 0.5

Valid range from 0 to 2

G22

Value 1066 Frequency
0 1
1 1114
2 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.453 0.499

Valid range from 0 to 2

G23

Value 1075 Frequency
1 1647
2 161
3 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 1.306 0.663

Valid range from 1 to 3

OBCINA

Value 1084 Frequency
1 30
2 15
3 75
4 15
5 15
6 44
7 16
8 15
9 30
10 15
11 15
12 15
13 14
14 45
15 30
17 43
18 74
19 21
20 15
21 15
22 30
23 15
24 60
25 40
26 75
27 90
28 90
29 30
31 30
32 30
33 30
34 15
35 57
36 43
38 15
39 75
40 60
41 60
42 30
43 11
44 14
45 74
46 15
47 44
48 30
49 15
50 15
51 31
52 16
53 30
54 30
55 15
56 40
57 27
58 29
59 16
60 15
61 13
62 51
63 16
64 15
65 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0 32.607 17.495

Valid range from 1 to 65

SLO_SIZE Size of community Slovenia

Value 1093 Frequency
1 > 50 000 (Lblj,Mar) 437
2 10 000-50 000 233
3 4 000-10 000 194
4 2 000-4 000 156
5 500-2 000 383
6 > 500 634
99 NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 99

URBRURAL Urban - Rural

Value 1102 Frequency
0 NAV 0
1 Urban 841
2 Suburb, city 215
3 Rural 977
9 No answer 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 0 to 9

SLO_REG Region Slovenia

Value 1111 Frequency
1 Pomurska 118
2 Podravska 195
3 Koroska 116
4 Savinjska 291
5 Gorenjska 192
6 Zasavska 68
7 Osrednja 504
8 Spodnjeposavska 80
9 Dolenjska 72
10 Goriska 60
11 Obalnokraska 147
12 Kraska 90
99 NA 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 0

Valid range from 1 to 99

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (1989). Slovensko javno mnenje 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme (2006). Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme - home page.
 2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2006). ISSP - The International Social Survey Programme.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 1999

SIMILAR STUDIES

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije

ISSP00 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

ISSP01 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II

ISSP02 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III

ISSP03 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

ISSP04 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

ISSP05 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III

ISSP06 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV

ISSP07 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

ISSP08 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III

ISSP09 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

ISSP10 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

ISSP11 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje

ISSP12 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV

ISSP13 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III

ISSP14 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

ISSP15 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV

ISSP16 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

ISSP85 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

ISSP86 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

ISSP87 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I

ISSP88 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

ISSP89 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

ISSP90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II

ISSP91 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I

ISSP92 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

ISSP93 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

ISSP94 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

ISSP95 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

ISSP96 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

ISSP97 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

ISSP98 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

ISSP99 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

ISSP_90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM171 - Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot

SJM181 - Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta

SJM182 - Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM191 - Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor

SJM192 - Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

SJM201 - Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

SJM202 - Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM203 - Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje

SJM211 - Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si