ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSPSJ89
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Raziskovalni inštitut. (Ljubljana; september 1989)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

razlike v dohodkih, nezaposlenost, vloga države na socialnem področju in v gospodarstvu, svoboda medijev, državljanski protesti, odnos do skrajnežev, odnos do policijskega nadzora, vpliv javnosti na politiko

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede


Povzetek:

Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, zajema stališča do varovanja človekovih pravic (pravica do protesta, svoboda tiska, vprašanje pristojnosti policije), vprašanje etičnosti kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na računalnikih. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekologija, zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura itd. Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Demografska vprašanja vsebujejo spol, starost, zakonski stan, narodnost, velikost gospodinjstva, osnovni vir prihodkov gospodinjstva, zaposlitveni status, kvalifikacijo in položaj na delovnem mestu, izobrazbo, članstvo v družbenopolitičnih organizacijah, vernost, poklic očeta, sloj (samouvrstitev), materialni položaj (posedovanje premičnin in predmetov splošne rabe), občino, velikost naselja in tip krajevne skupnosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. maj 1989 - 8. junij 1989
Čas izdelave: 1989-09-19
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSPSJ89 - podatki [datoteka podatkov],

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 111
 • število enot: 1039

Spremenljivke

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1 2051 1015.892 584.851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2051

V3 COUNTRY

Vrednost 22 Frekvenca
15 SLO Slovenia 2039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 15 do 15

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Vrednost 31 Frekvenca
1 NEWSPAPER ALLOWED 559
2 GOVERNMENT PREVENT 899
8 CANT CHOOSE 581
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1458 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1 2051 1015.892 584.851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2051

V3 COUNTRY

Vrednost 2110 Frekvenca
15 SLO Slovenia 2039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 15 do 15

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Vrednost 3109 Frekvenca
1 NEWSPAPER ALLOWED 559
2 GOVERNMENT PREVENT 899
8 CANT CHOOSE 581
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1458 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 MEDIA PUBL ECONOM PLANS

Vrednost 4108 Frekvenca
1 NEWSPAPER ALLOWED 938
2 GOVERNMENT PREVENT 579
8 CANT CHOOSE 522
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1517 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 OBEY LAWS WITHOUT EXCEPT

Vrednost 5107 Frekvenca
1 OBEY THE LAW 600
2 FOLLOW CONSCIENCE 1201
8 CANT CHOOSE 238
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 PUBLIC PROTEST MEETINGS

Vrednost 6106 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 356
2 PROBABLY ALLOWED 807
3 PROBABLY NOT ALLOWED 446
4 DEFINIT NOT ALLOWED 120
8 CANT CHOOSE 310
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1729 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 PROTEST PUBLICATIONS

Vrednost 7105 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 136
2 PROBABLY ALLOWED 461
3 PROBABLY NOT ALLOWED 829
4 DEFINIT NOT ALLOWED 245
8 CANT CHOOSE 368
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1671 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 PROTEST DEMONSTRATIONS

Vrednost 8104 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 210
2 PROBABLY ALLOWED 731
3 PROBABLY NOT ALLOWED 587
4 DEFINIT NOT ALLOWED 191
8 CANT CHOOSE 320
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1719 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 OCCUPATION GOVT OFFICE

Vrednost 9103 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 54
2 PROBABLY ALLOWED 174
3 PROBABLY NOT ALLOWED 901
4 DEFINIT NOT ALLOWED 549
8 CANT CHOOSE 361
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1678 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 DAMAGE GOVT BUILDINGS

Vrednost 10102 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 10
2 PROBABLY ALLOWED 25
3 PROBABLY NOT ALLOWED 785
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1044
8 CANT CHOOSE 175
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1864 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 NATIONL ANTI-GOVT STRIKE

Vrednost 11101 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 120
2 PROBABLY ALLOWED 393
3 PROBABLY NOT ALLOWED 650
4 DEFINIT NOT ALLOWED 530
8 CANT CHOOSE 346
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1693 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 REVOLUT:PUBLIC MEETINGS

Vrednost 12100 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 443
2 PROBABLY ALLOWED 717
3 PROBABLY NOT ALLOWED 397
4 DEFINIT NOT ALLOWED 220
8 CANT CHOOSE 262
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1777 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 REVOLUT:TEACH CHILDREN

Vrednost 1399 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 200
2 PROBABLY ALLOWED 522
3 PROBABLY NOT ALLOWED 644
4 DEFINIT NOT ALLOWED 358
8 CANT CHOOSE 315
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1724 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 REVOLUT:PUBLISH BOOKS

Vrednost 1498 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 300
2 PROBABLY ALLOWED 853
3 PROBABLY NOT ALLOWED 389
4 DEFINIT NOT ALLOWED 195
8 CANT CHOOSE 302
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1737 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 KNOWN CRIM:POLICE TAIL

Vrednost 1597 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 928
2 PROBABLY ALLOWED 755
3 PROBABLY NOT ALLOWED 157
4 DEFINIT NOT ALLOWED 103
8 CANT CHOOSE 96
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1943 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 KNOWN CRIM:TAP PHONE

Vrednost 1696 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 496
2 PROBABLY ALLOWED 596
3 PROBABLY NOT ALLOWED 556
4 DEFINIT NOT ALLOWED 233
8 CANT CHOOSE 158
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1881 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 KNOWN CRIM:OPEN MAIL

Vrednost 1795 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 347
2 PROBABLY ALLOWED 448
3 PROBABLY NOT ALLOWED 711
4 DEFINIT NOT ALLOWED 332
8 CANT CHOOSE 201
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1838 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 KNOWN CRIM:POLICE DETAIN

Vrednost 1894 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 383
2 PROBABLY ALLOWED 548
3 PROBABLY NOT ALLOWED 572
4 DEFINIT NOT ALLOWED 362
8 CANT CHOOSE 174
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1865 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 SUSPECT:POLICE TAIL

Vrednost 1993 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 466
2 PROBABLY ALLOWED 708
3 PROBABLY NOT ALLOWED 446
4 DEFINIT NOT ALLOWED 278
8 CANT CHOOSE 141
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1898 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 SUSPECT:TAP PHONE

Vrednost 2092 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 222
2 PROBABLY ALLOWED 402
3 PROBABLY NOT ALLOWED 767
4 DEFINIT NOT ALLOWED 471
8 CANT CHOOSE 177
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1862 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 SUSPECT:OPEN MAIL

Vrednost 2191 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 145
2 PROBABLY ALLOWED 268
3 PROBABLY NOT ALLOWED 882
4 DEFINIT NOT ALLOWED 563
8 CANT CHOOSE 181
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1858 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 SUSPECT:POLICE DETAIN

Vrednost 2290 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 162
2 PROBABLY ALLOWED 335
3 PROBABLY NOT ALLOWED 749
4 DEFINIT NOT ALLOWED 607
8 CANT CHOOSE 186
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1853 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 WORSE TYPE JUDIC MISTAKE

Vrednost 2389 Frekvenca
1 CONVICT INNOCENT 1404
2 GUILTY GO FREE 266
8 CANT CHOOSE 369
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1670 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 COMPUTER THREAT PRIVACY

Vrednost 2488 Frekvenca
1 VERY SERIOUS 412
2 FAIRLY SERIOUS 543
3 NOT A SERIOUS 444
4 NOT A THREAT AT ALL 208
8 CANT CHOOSE 432
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1607 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 GOVT REDISTRIBUTE WEALTH

Vrednost 2587 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 737
2 AGREE 501
3 NEITHER NOR 266
4 DISAGREE 280
5 DISAGREE STRONGLY 255
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V64 LITTLE CONTR OVER POLITC

Vrednost 2686 Frekvenca
1 AGREE 1654
2 DISAGREE 178
8 CANT CHOOSE 207
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1832 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V65 NO WORTH TALKING POLITIC

Vrednost 2785 Frekvenca
1 AGREE 1577
2 DISAGREE 242
8 CANT CHOOSE 220
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1819 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V66 AVG PERS INFL POLITICIAN

Vrednost 2884 Frekvenca
1 AGREE 271
2 DISAGREE 1562
8 CANT CHOOSE 206
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1833 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V67 AVG PERS INFL LOCAL GOVT

Vrednost 2983 Frekvenca
1 AGREE 741
2 DISAGREE 943
8 CANT CHOOSE 355
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1684 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V68 LIKE ME HAVE MUCH TO SAY

Vrednost 3082 Frekvenca
1 AGREE 467
2 DISAGREE 1243
8 CANT CHOOSE 329
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1710 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V69 AVG PERS INFL GOVT DECIS

Vrednost 3181 Frekvenca
1 AGREE 141
2 DISAGREE 1688
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V70 GOVT RESPONSIV TO PUBLIC

Vrednost 3280 Frekvenca
1 AGREE 426
2 DISAGREE 1269
8 CANT CHOOSE 344
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1695 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V71 INTEREST LOCAL ELECTIONS

Vrednost 3379 Frekvenca
1 AGREE 1038
2 DISAGREE 771
8 CANT CHOOSE 230
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1809 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V72 CONTROL WORLD AFFAIRS

Vrednost 3478 Frekvenca
1 AGREE 588
2 DISAGREE 1001
8 CANT CHOOSE 450
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1589 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V73 WORLD IS GETTING BETTER

Vrednost 3577 Frekvenca
1 AGREE 415
2 DISAGREE 1261
8 CANT CHOOSE 363
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1676 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V74 GOVT CONTROL WAGES

Vrednost 3676 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 358
2 IN FAVOUR OF 579
3 NEITHER NOR 434
4 AGAINST 278
5 STRONGLY AGAINST 378
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V75 GOVT CONTROL PRICES

Vrednost 3775 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 764
2 IN FAVOUR OF 581
3 NEITHER NOR 267
4 AGAINST 221
5 STRONGLY AGAINST 193
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2026 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V76 CUTS IN GOVT SPENDING

Vrednost 3874 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1189
2 IN FAVOUR OF 460
3 NEITHER NOR 266
4 AGAINST 65
5 STRONGLY AGAINST 47
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V77 GOVT CREATE NEW JOBS

Vrednost 3973 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 685
2 IN FAVOUR OF 856
3 NEITHER NOR 405
4 AGAINST 53
5 STRONGLY AGAINST 22
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2021 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V78 LESS GOVT REGUL BUSINESS

Vrednost 4072 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 960
2 IN FAVOUR OF 619
3 NEITHER NOR 327
4 AGAINST 80
5 STRONGLY AGAINST 40
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2026 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V79 GOVT SUPPORT NEW TECHNOL

Vrednost 4171 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1277
2 IN FAVOUR OF 505
3 NEITHER NOR 213
4 AGAINST 24
5 STRONGLY AGAINST 10
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2029 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V80 GOVT SUPPORT DECL INDUST

Vrednost 4270 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 394
2 IN FAVOUR OF 515
3 NEITHER NOR 407
4 AGAINST 314
5 STRONGLY AGAINST 397
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V81 REDUCE LENGTH WORK WEEK

Vrednost 4369 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 547
2 IN FAVOUR OF 634
3 NEITHER NOR 442
4 AGAINST 220
5 STRONGLY AGAINST 185
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2028 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V82 GOVT SPEND:ENVIRONMENT

Vrednost 4468 Frekvenca
1 MUCH MORE 879
2 MORE 695
3 SAME AS NOW 305
4 LESS 41
5 MUCH LESS 14
8 CANT CHOOSE 105
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1934 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V83 GOVT SPEND:HEALTH

Vrednost 4567 Frekvenca
1 MUCH MORE 890
2 MORE 677
3 SAME AS NOW 335
4 LESS 54
5 MUCH LESS 13
8 CANT CHOOSE 70
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1969 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V84 GOVT SPEND:LAW ENFORCEMT

Vrednost 4666 Frekvenca
1 MUCH MORE 174
2 MORE 345
3 SAME AS NOW 838
4 LESS 274
5 MUCH LESS 225
8 CANT CHOOSE 183
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1856 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V85 GOVT SPEND:EDUCATION

Vrednost 4765 Frekvenca
1 MUCH MORE 777
2 MORE 739
3 SAME AS NOW 387
4 LESS 39
5 MUCH LESS 12
8 CANT CHOOSE 85
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1954 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V86 GOVT SPEND:DEFENSE

Vrednost 4864 Frekvenca
1 MUCH MORE 81
2 MORE 172
3 SAME AS NOW 540
4 LESS 476
5 MUCH LESS 654
8 CANT CHOOSE 116
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1923 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V87 GOVT SPEND:RETIREMENT

Vrednost 4963 Frekvenca
1 MUCH MORE 495
2 MORE 707
3 SAME AS NOW 638
4 LESS 81
5 MUCH LESS 27
8 CANT CHOOSE 91
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1948 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V88 GOVT SPEND:UNEMPL BENEFT

Vrednost 5062 Frekvenca
1 MUCH MORE 219
2 MORE 505
3 SAME AS NOW 700
4 LESS 222
5 MUCH LESS 234
8 CANT CHOOSE 159
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1880 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V89 GOVT SPEND:CULTURE ARTS

Vrednost 5161 Frekvenca
1 MUCH MORE 317
2 MORE 682
3 SAME AS NOW 718
4 LESS 135
5 MUCH LESS 73
8 CANT CHOOSE 114
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1925 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V90 HH INCOME TAX TOO HIGH

Vrednost 5260 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 607
2 TOO HIGH 960
3 ABOUT RIGHT 270
4 TOO LOW 22
5 MUCH TOO LOW 7
7 DOESNT APPLY TO ME 64
8 CANT CHOOSE 109
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1866 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V92 GOVT PRIO:INFLATION JOBS

Vrednost 5359 Frekvenca
1 DOWN INFLATION 1113
2 DOWN UNEMPLOYMENT 438
8 CANT CHOOSE 488
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1551 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V95 POWER OF GOVT

Vrednost 5458 Frekvenca
1 FAR TOO MUCH POWER 421
2 TOO MUCH POWER 551
3 ABOUT RIGHT 193
4 TOO LITTLE POWER 438
5 FAR TOO LITTLE POWER 84
8 CANT CHOOSE 352
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1687 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V96 GOVT ROLE:ELECTRIC POWER

Vrednost 5557 Frekvenca
1 OWN IT 813
2 CONTROL BUT NOT OWN 740
3 NOT OWN NOT CONTROL 213
8 CANT CHOOSE 273
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1766 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V97 GOVT ROLE:PUBL TRANSPORT

Vrednost 5656 Frekvenca
1 OWN IT 629
2 CONTROL BUT NOT OWN 852
3 NOT OWN NOT CONTROL 248
8 CANT CHOOSE 310
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1729 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V98 GOVT ROLE:STEEL INDUSTRY

Vrednost 5755 Frekvenca
1 OWN IT 488
2 CONTROL BUT NOT OWN 841
3 NOT OWN NOT CONTROL 371
8 CANT CHOOSE 339
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1700 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V99 GOVT ROLE:BANKING INSURC

Vrednost 5854 Frekvenca
1 OWN IT 516
2 CONTROL BUT NOT OWN 737
3 NOT OWN NOT CONTROL 448
8 CANT CHOOSE 338
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1701 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101 RESP:PROVID JOBS FOR ALL

Vrednost 5953 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1279
2 PROBABLY SHOULD BE 496
3 PROBABLY SHOULD NOT 103
4 DEFINITELY NOT BE 83
8 CANT CHOOSE 78
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1961 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V102 RESP:PRICES UNDER CONTRL

Vrednost 6052 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1056
2 PROBABLY SHOULD BE 490
3 PROBABLY SHOULD NOT 194
4 DEFINITELY NOT BE 209
8 CANT CHOOSE 90
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1949 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V103 RESP:HEALTH CARE F SICK

Vrednost 6151 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1629
2 PROBABLY SHOULD BE 305
3 PROBABLY SHOULD NOT 36
4 DEFINITELY NOT BE 14
8 CANT CHOOSE 55
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1984 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V104 RESP:PROVIDE FOR ELDERLY

Vrednost 6250 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1628
2 PROBABLY SHOULD BE 312
3 PROBABLY SHOULD NOT 33
4 DEFINITELY NOT BE 12
8 CANT CHOOSE 54
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1985 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105 RESP:ASSIST INDST GROWTH

Vrednost 6349 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1296
2 PROBABLY SHOULD BE 526
3 PROBABLY SHOULD NOT 84
4 DEFINITELY NOT BE 40
8 CANT CHOOSE 93
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1946 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V106 RESP:PROVIDE F UNEPMLOYD

Vrednost 6448 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 826
2 PROBABLY SHOULD BE 820
3 PROBABLY SHOULD NOT 160
4 DEFINITELY NOT BE 115
8 CANT CHOOSE 118
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1921 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V107 RESP:REDUCE INCOME DIFF

Vrednost 6547 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 989
2 PROBABLY SHOULD BE 486
3 PROBABLY SHOULD NOT 195
4 DEFINITELY NOT BE 227
8 CANT CHOOSE 142
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1897 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

AGE R: Age

Vrednost 6646 Frekvenca
16 16 years 1
18 2
19 19
20 22
21 33
22 43
23 43
24 49
25 47
26 50
27 35
28 53
29 47
30 65
31 47
32 50
33 56
34 57
35 55
36 60
37 55
38 52
39 52
40 54
41 51
42 45
43 35
44 30
45 44
46 44
47 36
48 36
49 41
50 42
51 34
52 35
53 32
54 34
55 34
56 27
57 35
58 27
59 36
60 30
61 36
62 35
63 36
64 26
65 31
66 28
67 20
68 25
69 18
70 3
71 1
74 1
77 1
78 1
82 1
88 1
96 96 years 0
99 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 16 do 99

SEX R: sex

Vrednost 6745 Frekvenca
1 Male 1015
2 Female 1024
9 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SLO_ETHN Origin country,ethnic group,language

Vrednost 6844 Frekvenca
0 NAV 0
1 Albanian 2
2 Montenegro 3
3 Croate 65
4 Italian 2
5 Hungarian 10
6 Macedonian 4
7 Muslim 10
8 Slovenian 1859
9 Serbian 50
10 Yugoslavian 29
11 Other nationality 5
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

MARITAL R: Marital status

Vrednost 6943 Frekvenca
1 marr,liv as mar 1468
2 widowed 122
3 divorced 65
4 seperated 0
5 not married 384
9 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

HOMPOP How many persons in household

Vrednost 7042 Frekvenca
1 1 Person 130
2 2 Persons 286
3 473
4 669
5 5 or more Persons 478
97 Refused 0
99 NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

G5AE2

Vrednost 7141 Frekvenca
0 1359
1 485
2 173
3 20
4 1
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 0.441 0.701

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G5AE3

Vrednost 7240 Frekvenca
0 1294
1 514
2 210
3 17
4 3
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 0.491 0.731

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G5AE4

Vrednost 7339 Frekvenca
0 1581
1 374
2 77
3 4
4 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 0.271 0.55

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

G5AE5

Vrednost 7438 Frekvenca
0 323
1 446
2 990
3 204
4 64
5 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.645 1.003

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G6

Vrednost 7537 Frekvenca
0 11
1 77
2 394
3 1557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 2.715 0.558

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G7

Vrednost 7636 Frekvenca
0 1
1 1368
2 208
3 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.555 0.838

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

WRKSUP R: Supervise

Vrednost 7735 Frekvenca
0 NAP, Unempl,n i lab force 642
1 Yes,supervises 235
2 No,do n supervise 1137
7 Refused 0
8 Dont know 0
9 NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

G9

Vrednost 7834 Frekvenca
1 135
2 120
3 389
4 103
5 32
6 422
7 218
8 21
9 23
10 10
11 82
12 68
13 61
14 261
15 47
16 14
17 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 7.014 4.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

G10

Vrednost 7933 Frekvenca
1 613
2 128
3 66
4 81
5 125
6 75
7 85
8 15
9 60
10 118
11 68
12 36
13 9
14 5
15 30
16 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 7.414 6.09

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

G11

Vrednost 8032 Frekvenca
0 24
1 48
2 58
3 91
4 25
5 3
6 79
7 36
8 3
9 7
10 1
11 9
12 16
15 10
16 3
17 3
21 1623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 17.655 6.81

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

G12

Vrednost 8131 Frekvenca
0 116
1 348
2 133
3 435
4 75
5 48
6 413
7 161
8 5
9 12
10 14
11 24
12 19
13 13
15 9
16 5
17 4
21 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 5.69 5.833

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

RINCOME R: Earnings

Vrednost 8230 Frekvenca
0 No income 269
1 1.000 YU Din 0
100 100.000 YU Din 0
998 dont know 0
50000 1
80000 1
150000 1
160000 1
186000 1
200000 4
227842 1
250000 3
260000 1
270000 1
280000 1
300000 5
303000 1
330000 1
350000 3
360000 1
385000 1
394000 1
400000 7
420000 3
430000 2
450000 3
460000 1
470000 1
480000 1
490000 1
500000 19
520000 3
530000 3
550000 2
600000 18
620000 1
625000 1
630000 2
640000 1
650000 9
660000 4
670000 4
680000 1
700000 18
720000 4
740000 3
750000 4
760000 1
780000 1
800000 21
810000 1
830000 2
840000 1
850000 3
860000 1
870000 2
890000 1
900000 21
910000 1
920000 3
927000 1
940000 1
950000 4
960000 3
980000 2
1000000 63
1030000 1
1044200 1
1050000 3
1060000 1
1070000 3
1100000 7
1107000 1
1110000 3
1111000 1
1130000 1
1150000 1
1155000 1
1170000 1
1180000 2
1190000 2
1200000 38
1220000 1
1230000 1
1240000 1
1250000 3
1260000 1
1270000 2
1280000 1
1284000 1
1300000 31
1340000 1
1350000 4
1360000 1
1370000 1
1400000 21
1450000 4
1470000 1
1480000 1
1500000 127
1510000 1
1522000 1
1530000 1
1534000 1
1550000 1
1600000 42
1640000 1
1680000 1
1690000 1
1700000 39
1723000 1
1740000 1
1750000 2
1760000 2
1780000 1
1800000 94
1800800 1
1829000 1
1850000 2
1860000 1
1860860 1
1870000 1
1880000 1
1900000 17
1930000 1
1950000 1
1990830 1
2000000 208
2020000 1
2032400 1
2060000 2
2070000 1
2100000 13
2150000 3
2170000 1
2200000 36
2250000 1
2262040 1
2300000 23
2350000 1
2360000 1
2370000 1
2400000 19
2480000 1
2500000 154
2532760 1
2550000 1
2600000 18
2630000 1
2650000 1
2700000 21
2714000 1
2750000 1
2760000 1
2800000 28
2810000 1
2880000 1
2900000 6
3000000 168
3100000 6
3140000 1
3200000 13
3259120 1
3260000 1
3270000 1
3299000 1
3300000 4
3350000 2
3400000 5
3500000 55
3550000 1
3559360 1
3600000 7
3700000 5
3750000 1
3800000 8
3900000 1
3950000 1
4000000 67
4100000 1
4200000 4
4300000 2
4400000 2
4500000 18
4650000 1
4800000 1
5000000 32
5100000 1
5200000 1
5500000 5
6000000 16
6300000 1
6500000 2
6800002 1
6823000 1
7000000 4
8000000 3
8500000 1
9000000 5
9900000 1
9990000 > 9.990.000 YU Din 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9990000

SLO_EDUC R: EDUCATION II: Slovenia

Vrednost 8329 Frekvenca
0 NAV 0
1 Incpl primary 80
2 Primary compl 549
3 Incpl vocational or middle 131
4 2 or 3 - years vocational 456
5 4 - years middle school 493
6 Incpl university or higher 87
7 Higher degree compl (2 years) 126
8 University compl 114
99 NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

G15

Vrednost 8428 Frekvenca
1 276
2 166
3 591
4 153
5 66
6 130
7 55
8 564
9 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 4.582 2.631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

CLASS R: Subjective social class

Vrednost 8527 Frekvenca
0 None of these 0
1 Lower strata 217
2 245
3 Lower middle strata 1207
4 Middle 107
5 Upper middle 16
6 Upper 0
7 Classif refused 0
8 DK,cant choose 247
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

G17AE1

Vrednost 8626 Frekvenca
0 10
1 803
2 1196
3 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.611 0.526

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G17AE2

Vrednost 8725 Frekvenca
0 16
1 1852
2 142
3 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.09 0.355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G17AE3

Vrednost 8824 Frekvenca
0 7
1 999
2 994
3 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.522 0.543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G17AE4

Vrednost 8923 Frekvenca
0 14
1 1736
2 279
3 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.14 0.379

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G17AE5

Vrednost 9022 Frekvenca
0 16
1 1930
2 86
3 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.041 0.249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G18

Vrednost 9121 Frekvenca
0 15
1 1233
2 448
3 167
4 56
5 9
6 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.748 1.294

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

G19

Vrednost 9220 Frekvenca
0 11
1 946
2 72
3 859
4 134
5 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 2.103 1.111

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G20

Vrednost 9319 Frekvenca
1 217
2 152
3 483
4 165
5 52
6 168
7 110
8 41
9 36
10 7
11 571
12 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 5.942 3.787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

G21AL1

Vrednost 9418 Frekvenca
0 18
1 367
2 1654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.802 0.42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL2

Vrednost 9517 Frekvenca
0 3
1 1219
2 817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.399 0.493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL3

Vrednost 9616 Frekvenca
0 10
1 167
2 1862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.908 0.305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL4

Vrednost 9715 Frekvenca
0 4
1 1507
2 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.257 0.442

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL5

Vrednost 9814 Frekvenca
0 11
1 708
2 1320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.642 0.491

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL6

Vrednost 9913 Frekvenca
0 1
1 1914
2 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.06 0.24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL7

Vrednost 10012 Frekvenca
0 9
1 471
2 1559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.76 0.437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL8

Vrednost 10111 Frekvenca
0 2
1 1973
2 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.03 0.177

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL9

Vrednost 10210 Frekvenca
0 13
1 241
2 1785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.869 0.356

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL10

Vrednost 1039 Frekvenca
0 3
1 1533
2 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.245 0.434

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL11

Vrednost 1048 Frekvenca
0 12
1 416
2 1611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.784 0.426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G21AL12

Vrednost 1057 Frekvenca
0 10
1 796
2 1233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.6 0.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G22

Vrednost 1066 Frekvenca
0 1
1 1114
2 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.453 0.499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G23

Vrednost 1075 Frekvenca
1 1647
2 161
3 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 1.306 0.663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OBCINA

Vrednost 1084 Frekvenca
1 30
2 15
3 75
4 15
5 15
6 44
7 16
8 15
9 30
10 15
11 15
12 15
13 14
14 45
15 30
17 43
18 74
19 21
20 15
21 15
22 30
23 15
24 60
25 40
26 75
27 90
28 90
29 30
31 30
32 30
33 30
34 15
35 57
36 43
38 15
39 75
40 60
41 60
42 30
43 11
44 14
45 74
46 15
47 44
48 30
49 15
50 15
51 31
52 16
53 30
54 30
55 15
56 40
57 27
58 29
59 16
60 15
61 13
62 51
63 16
64 15
65 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0 32.607 17.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

SLO_SIZE Size of community Slovenia

Vrednost 1093 Frekvenca
1 > 50 000 (Lblj,Mar) 437
2 10 000-50 000 233
3 4 000-10 000 194
4 2 000-4 000 156
5 500-2 000 383
6 > 500 634
99 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

URBRURAL Urban - Rural

Vrednost 1102 Frekvenca
0 NAV 0
1 Urban 841
2 Suburb, city 215
3 Rural 977
9 No answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SLO_REG Region Slovenia

Vrednost 1111 Frekvenca
1 Pomurska 118
2 Podravska 195
3 Koroska 116
4 Savinjska 291
5 Gorenjska 192
6 Zasavska 68
7 Osrednja 504
8 Spodnjeposavska 80
9 Dolenjska 72
10 Goriska 60
11 Obalnokraska 147
12 Kraska 90
99 NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (1989). Slovensko javno mnenje 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme (2006). Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme - home page.
 2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2006). ISSP - The International Social Survey Programme.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ni podatka.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 1999

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije

ISSP16 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

ISSP15 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV

ISSP14 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

ISSP13 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III

ISSP12 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV

ISSP11 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje

ISSP10 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

ISSP09 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

ISSP08 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III

ISSP07 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

ISSP06 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV

ISSP05 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III

ISSP04 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

ISSP03 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

ISSP02 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III

ISSP01 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II

ISSP00 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

ISSP99 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

ISSP98 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

ISSP97 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

ISSP96 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

ISSP95 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

ISSP94 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

ISSP93 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

ISSP92 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

ISSP91 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I

ISSP_90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)

ISSP90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II

ISSP89 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

ISSP88 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

ISSP87 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I

ISSP86 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

ISSP85 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si