Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB663
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2006

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

plačano delo, delo in zaposlitev, občutek osebne sreče, pomembnost vrednot za posameznika, kakovost življenja, vsakdanje življenje, podpora osebe, napredovanje v življenju, zadolžitve v gospodinjstvu, družina in otroci, zadovoljstvo z zaposlitvijo, nevarnost izgube zaposlitve, iskanje zaposlitve, odnos do preteklosti, pogled na prihodnost, pokojnina, napredek v karieri, financiranje pokojninskega sistema, življenje otrok v prihodnosti, zaupanje v institucije, prostovoljno delo, sistem socialnega varstva, občutek varnosti, izpostavljenost nevarnosti revščine, pripadnost skupini, zaskrbljenost za naslednjo generacijo, uporaba mobilnega telefona, uporaba stacionarnega telefona, dostopnost IKT v gospodinjstvu, dostop do televizije, plačevanje televizijskih storitev, upravljalci stacionarne telefonije, storitve stacionarne telefonije, uporaba javnih telefonskih govorilnic, koristi mobilnega telefona, ponudniki mobilne telefonije, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, internetni dostop, ponudniki interneta, protivirusna programska oprema, paket komunikacijskih storitev, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, poznavanje evropske oznake, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, poznavanje Skupne kmetijske politike, odgovornost kmetov, subvencioniranje kmetov, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, vloga medijev v boju proti diskriminaciji, spremljanje množičnih medijev, etnične manjšine, etnična pripadnost, verska pripadnost, zanimanje za znanost in tehnologijo, financiranje raziskav s strani EU, kronične bolezni, smrtno nevarne bolezni

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, KMETIJSKA POLITIKA, DISKRIMINACIJA, MNOŽIČNI MEDIJI, KOMUNIKACIJE, MEDICINSKE VEDE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - kmetijstvo, gozdarstvo in podeželska industrija
Topic Classification CERIF
Razvojna ekonomika
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI, POGOJI
DELO IN INDUSTRIJA
PRIHODKI
DRUŽINA
DRUŽBA, KULUTRA
VZORCI POTROŠNJE
TEHNOLOGIJA, ENERGETIKA
PRORAČUN IN FISKALNA POLITIKA
GOSPODARSKE PANOGE, STORITVE IN PROMET
KOMUNIKACIJE
MEDICINA
UNIVERZA, RAZISKOVANJE, ZNANOST


Abstract:

V tem krogu Evrobarometra, se je raziskava oddaljila od standardnih meril Evrobarometra in anketirance spraševala o področjih s poudarkom na (1) družbeni realnosti, (2) e –komunikacijah, (3) skupni kmetijski politiki, (4) diskriminaciji in medijih in (5) medicinskih raziskavah. V prvem delu se je raziskava osredotočila na zajemanje širokega spektra vprašanj družbene realnosti, kjer anketiranci ocenjujejo svoje življenje s področja zadovoljstvo pri delu, delovnega okolja, zaupanja v njihove delovne sposobnosti, sposobnost obdržati ali najti zaposlitev ter pričakovanja kaj se bo zgodilo z njihovo zaposlitvijo v bližnji prihodnosti, na primer napredovanje, izguba zaposlitve, premestitev in upokojitev. Nato so anketiranci podali mnenja o učinkovitosti socialnega varstva, katera socialne zadeve se jim zdijo najpomembnejše, ali so imeli ali želeli otroke, kako prisotnost manjšinskih skupin vpliva na njihovo državo v kulturnem in gospodarskem smislu ter kaj je potrebno za uspeh v življenju. Naslednji velik poudarek je bil na podajanju informacije o dostopnosti ali nedostopnosti do komunikacijskih sistemov: televizije, stacionarnega telefona, mobilnega telefona in interneta v gospodinjstvu anketirancev. Anketiranci so morali podati razloge zakaj imajo v lasti oziroma nimajo v lasti določenih sistemov, vključno s telekomunikacijskimi paketi ter pojasniti kako dostopni so ti sistemi njihovemu gospodinjstvu. Anketiranci so tudi ocenili učinkovitost vsakega sistema, delili svoja pričakovanja kot potrošniki in ocenili učinkovitost ponudnikov storitev ter razpoložljivost funkcij (kot so varstvo osebnih podatkov, stroški, tarife in prilagodljivost pri upoštevanju sprememb). Anketiranci so iz seznama storitev izvajalcev, vključenih v raziskavo, izbrali določenega ponudnika, za vsak posamezen komunikacijski sistem, ki ga uporabljajo. Anketiranci so odgovorili še na dodatna vprašanja o virusih in/ali vsiljeni pošti ter kako se soočajo s tem, kot tudi o poznavanju telefonske številke službe za nujne primere. Naslednja tema je zajemala le eno vprašanje in sicer se je anketirancem pokazalo evropsko oznako nato pa se jih je vprašalo kaj ta oznaka simbolizira. Naslednje področje v raziskavi je anketirance spraševalo po njihovem znanju in njihovih interesih o učenju Skupne kmetijske politike (SKP). Anketiranci so podali mnenja o pomembnosti kmetijstva in razvoju podeželja v svoji državi, kaj bi morale biti glavne prioritete Evropske Unije glede SKP ter učinkovitost njene vloge v politiki razvoja. Anketirance se je še vprašalo ali je bilo znižanje subvencij Evropske Unije za kmete upravičeno, če kmetje niso izpolnili svojih odgovornosti in upoštevali pravil politike in ali je sedanja višina proračuna za kmetijstvo ustrezna. Naslednja glavna tema se osredotoča na mnenja ljudi o diskriminaciji in medijih. Anketirance se je prosilo, da ocenijo pomembnost vloge medijev pri boju proti diskriminaciji ter pomembnost določenih vzvodov, ki jih za dosego tega mediji lahko uporabijo. V raziskavi se anketirance še sprašujejo tem, kako se počutijo ob razpravljanju o ljudeh različnih etničnih skupin ali verskih pripadnosti na televiziji ali v medijih. Prav tako so anketiranci podali mnenja o medijskem oblikovanju prispevkov etničnih napetosti med različnimi skupnostmi. Pri zadnji temi v raziskavi so anketiranci govorili o svojem poznavanju in zanimanju za znanstvene raziskave, njihov dostop do informacij o znanosti in/ali interesnih tem (na primer razstave, predavanja, profesorji, zdravniki, družina, revije) ter ali so bili seznanjeni s projekti, ki jih financira Evropska Unija. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin. Podatki vključujejo še vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Methodology


Collection date: 17. november 2006 - 19. december 2006., Avstrija: 17. november 2006 - 10. december 2006,, Belgija: 18. november 2006 - 11. december 2006,, Bolgarija: 19. november 2006 - 30. november 2006,, Hrvaška: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Ciper (Republika): 18. november 2006 - 12. december 2006,, Češka: 13. november 2006 - 11. december 2006,, Danska: 19. november 2006 - 19. december 2006,, Estonija: 21. november 2006 - 15. december 2006,, Finska: 17. november 2006 - 14. december 2006,, Francija: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Nemčija: 18. november 2006 - 11. december 2006,, Velika Britanija: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Grčija: 17. november 2006 - 14. december 2006,, Madžarska: 22. november 2006 - 10. december 2006,, Irska (Repbulika): 21. november 2006 - 19. december 2006,, Italija: 18. november 2006 - 13. december 2006,, Latvija: 24. november 2006 - 14. december 2006,, Litva: 18. november 2006 - 12. december 2006,, Luksemburg: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Malta: 17. november 2006 - 11. december 2006,, Nizozemska: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Severna Irska: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Poljska: 23. november 2006 - 12. december 2006,, Portugalska: 20. november 2006 - 15. december 2006,, Romunija: 19. november 2006 - 14. december 2006,, Slovaška: 20. november 2006 - 6. december 2006,, Slovenija: 17. november 2006 - 10. december 2006,, Španija: 21. november 2006 - 15. december 2006,, Švedska: 18. november 2006 - 15. december 2006,, Turčija: 17. november 2006 - 12. december 2006,, Turško-ciprska skupnost: 25. november 2006 - 12. december 2006.
Date of production: 2006
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije ter med turško-ciprsko skupnostjo. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (republika): Synovate

Severni Ciper: KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki so uporabljene o v postopku uteževanja, so navedene v tehničnem opisu, priloženem k osnovi dvojezičnega vprašalnika. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB663 - Evrobarometer 66.3 november - december 2006 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 2131
  • number of units: 29260

Version: 2.0.1 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10982

Variable list

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4528 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 4528 to 4528

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 22 Frequency
4528 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 4528 to 4528

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.1 (2012-07-02) 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 12131 Frequency
4528 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 4528 to 4528

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 22130 Frequency
4528 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 4528 to 4528

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 32129 Frequency
2.0.1 (2012-07-02) 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 42128 Frequency
663 Eurobarometer 66.3, 11-12 2006 29260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 663 to 663

v5 ID SERIAL NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 1 29260 14630.5 8446.779

Valid range from 1 to 29260

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 62126 Frequency
1 France 1012
2 Belgium 1009
3 The Netherlands 1020
4 Germany West 1000
5 Italy 1038
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1037
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1014
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1004
14 Germany East 504
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1028
17 Sweden 1014
18 Austria 1029
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1150
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1019
24 Lithuania 1025
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1003
28 Slovenia 1019
29 Bulgaria 1023
30 Romania 1000
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (TCC) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 1 33

Valid range from 1 to 33

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 72125 Frequency
AT 1029
BE 1009
BG 1023
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1150
DE-E 504
DE-W 1000
DK 1037
EE 1000
ES 1000
FI 1028
FR 1012
GB-GBN 1014
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1038
LT 1025
LU 502
LV 1019
MT 500
NL 1020
PL 1000
PT 1004
RO 1000
SE 1014
SI 1019
SK 1003
TR 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0.233 5.205 1 0.353

Valid range from 0.233 to 5.20515

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 92123 Frequency
0 Not United Kingdom 27945
1 United Kingdom 1315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 2.623 0.0449 0.241

Valid range from 0 to 2.622835

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 112121 Frequency
0 Not Germany 27756
1 Germany 1504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 3.481 0.0514 0.259

Valid range from 0 to 3.481476

v13 NATION GROUP EURO 6

Value 132119 Frequency
0 Not EURO 6 23679
1 EURO 6 5581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 8.217 0.191 0.545

Valid range from 0 to 8.216726

v15 NATION GROUP EURO 9

Value 152117 Frequency
0 Not EURO 9 20327
1 EURO 9 8933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 9.878 0.305 0.721

Valid range from 0 to 9.878193

v17 NATION GROUP EURO 10

Value 172115 Frequency
0 Not EURO 10 19327
1 EURO 10 9933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 10.57 0.339 0.769

Valid range from 0 to 10.569565

v19 NATION GROUP EURO 12

Value 192113 Frequency
0 Not EURO 12 17323
1 EURO 12 11937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 10.622 0.408 0.806

Valid range from 0 to 10.622496

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Value 212111 Frequency
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 16819
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 10.58 0.425 0.809

Valid range from 0 to 10.579855

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Value 232109 Frequency
0 Not EURO NEW 3 (1995) 26189
1 EURO NEW 3 (1995) 3071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 3.645 0.105 0.343

Valid range from 0 to 3.644612

v25 NATION GROUP EURO 15

Value 252107 Frequency
0 Not EURO 15 13748
1 EURO 15 15512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 12.389 0.53 0.936

Valid range from 0 to 12.388572

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2002)

Value 272105 Frequency
0 Not EURO ZONE (2002) 17114
1 EURO ZONE (2002) 12146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 12.037 0.415 0.85

Valid range from 0 to 12.036519

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Value 292103 Frequency
0 Not EURO NEW 10 (2004) 20040
1 EURO NEW 10 (2004) 9220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 8.334 0.315 0.947

Valid range from 0 to 8.334404

v31 NATION GROUP EURO 25

Value 312101 Frequency
0 Not EURO 25 4528
1 EURO 25 24732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 16.473 0.845 1.237

Valid range from 0 to 16.473108

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 332099 Frequency
0 Not AC/CC 25232
1 AC/CC 4028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 4.944 0.138 0.5

Valid range from 0 to 4.944201

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Value 352097 Frequency
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2) 500
1 EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2) 28760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 15.872 0.983 1.233

Valid range from 0 to 15.87236

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Value 372095 Frequency
0 Not AC (BG RO) 27237
1 AC (BG RO) 2023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 2.971 0.0691 0.293

Valid range from 0 to 2.971207

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Value 392093 Frequency
0 Not CC (TR HR) 27255
1 CC (TR HR) 2005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 3.653 0.0685 0.348

Valid range from 0 to 3.6528

v41 NATION GROUP EURO 27 (EURO 25 + AC2)

Value 412091 Frequency
0 Not EURO 27 2505
1 EURO 27 26755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + AC2)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 16.694 0.914 1.238

Valid range from 0 to 16.693802

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 27 + HR)

Value 432089 Frequency
0 Not EURO 27 1505
1 EURO 27 27755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 17.155 0.949 1.266

Valid range from 0 to 17.15522

v45 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 238.033 245176.375 15188.176 19039.036

Valid range from 238.033234 to 245176.375

v46 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0.128 8.602 1 0.512

Valid range from 0.12813 to 8.60177

v47 W34 HH WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 4.089 0.0449 0.249

Valid range from 0 to 4.088541

v48 W33 HH WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 4.48 0.0514 0.26

Valid range from 0 to 4.479896

v49 W35 HH WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 8.664 0.191 0.58

Valid range from 0 to 8.66438

v50 W36 HH WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 10.456 0.305 0.765

Valid range from 0 to 10.455664

v51 W37 HH WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 11.267 0.339 0.823

Valid range from 0 to 11.266697

v52 W38 HH WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 11.726 0.408 0.875

Valid range from 0 to 11.725867

v53 W39 HH WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 11.624 0.425 0.874

Valid range from 0 to 11.624287

v54 W40 HH WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 6.876 0.105 0.372

Valid range from 0 to 6.876287

v55 W41 HH WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 13.537 0.53 1.008

Valid range from 0 to 13.53651

v56 W42 HH WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 13.315 0.415 0.924

Valid range from 0 to 13.315207

v57 W43 HH WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 12.899 0.315 0.966

Valid range from 0 to 12.899294

v58 W44 HH WEIGHT EURO 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 18.34 0.845 1.355

Valid range from 0 to 18.339945

v59 W45 HH WEIGHT SPECIAL AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 12.303 0.138 0.536

Valid range from 0 to 12.302926

v60 W46 HH WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 18.584 0.983 1.382

Valid range from 0 to 18.583647

v61 W48 HH WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 9.953 0.0691 0.33

Valid range from 0 to 9.953074

v62 W49 HH WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 9.92 0.0685 0.389

Valid range from 0 to 9.920298

v63 W52 HH WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + AC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 18.779 0.914 1.376

Valid range from 0 to 18.779251

v64 W53 HH WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 0 19.335 0.949 1.413

Valid range from 0 to 19.334614

v65 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0 32.572 134447.797 7112.881 9999.261

Valid range from 32.572048 to 134447.796875

v66 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 662066 Frequency
0 Not mentioned 28264
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 672065 Frequency
0 Not mentioned 28227
1 Mentioned 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 682064 Frequency
0 Not mentioned 27756
1 Mentioned 1504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 692063 Frequency
0 Not mentioned 28245
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 702062 Frequency
0 Not mentioned 28262
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 712061 Frequency
0 Not mentioned 28211
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 722060 Frequency
0 Not mentioned 28244
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 732059 Frequency
0 Not mentioned 28179
1 Mentioned 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 742058 Frequency
0 Not mentioned 28870
1 Mentioned 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 752057 Frequency
0 Not mentioned 28225
1 Mentioned 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 762056 Frequency
0 Not mentioned 28200
1 Mentioned 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 772055 Frequency
0 Not mentioned 27969
1 Mentioned 1291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 782054 Frequency
0 Not mentioned 28237
1 Mentioned 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 792053 Frequency
0 Not mentioned 28263
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 802052 Frequency
0 Not mentioned 28213
1 Mentioned 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 812051 Frequency
0 Not mentioned 28259
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 822050 Frequency
0 Not mentioned 28099
1 Mentioned 1161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 832049 Frequency
0 Not mentioned 28260
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 842048 Frequency
0 Not mentioned 28251
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 852047 Frequency
0 Not mentioned 28238
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 862046 Frequency
0 Not mentioned 28225
1 Mentioned 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 872045 Frequency
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 882044 Frequency
0 Not mentioned 28223
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 892043 Frequency
0 Not mentioned 28249
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 902042 Frequency
0 Not mentioned 28234
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 0 to 1

v91 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 912041 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1023
9 Inap. (not 29 in V6) 28237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 28237

Valid range from 0 to 1

v92 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 922040 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 30 in V6) 28260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 28260

Valid range from 0 to 1

v93 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 932039 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 28255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 28255

Valid range from 0 to 1

v94 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 942038 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 32 in V6) 28260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 28260

Valid range from 0 to 1

v95 Q1 NATIONALITY CYPRUS (TCC)

Value 952037 Frequency
0 Not mentioned (Nationality not specified) 500
1 Mentioned 0
9 Inap. (not 33 in V6) 28760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 28760

Valid range from 0 to 1

v96 D7 MARITAL STATUS

Value 962036 Frequency
1 Married 15216
2 Remarried 568
3 Living with partner 2124
4 Never lived with partner 4630
5 Prev. lived with partner 999
6 Divorced 1952
7 Separated 419
8 Widowed 3161
9 Other (SPONT.) 138
97 Refusal (SPONT.) 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29207 53

Valid range from 1 to 9

v97 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 972035 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2988
2 Student 2473
3 Unemployed, temporarily not working 1809
4 Retired, unable to work 8210
5 Farmer 404
6 Fisherman 11
7 Professional (lawyer, etc.) 374
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 942
9 Business proprietors, etc. 453
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 749
11 General management, etc. 313
12 Middle management, etc. 1666
13 Employed position,at desk 2295
14 Employed position, travelling 843
15 Employed position, service job 1871
16 Supervisor 176
17 Skilled manual worker 2633
18 Unskilled manual worker, etc. 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29260 0

Valid range from 1 to 18

v98 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 982034 Frequency
0 NA 6
1 Farmer 562
2 Fisherman 12
3 Professional (lawyer, etc.) 82
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 343
5 Business proprietors, etc. 156
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 343
7 General management, etc. 261
8 Middle management, etc. 1063
9 Employed position, at desk 1574
10 Employed position, travelling 487
11 Employed position, service job 1475
12 Supervisor 263
13 Skilled manual worker 2932
14 Unskilled manual worker, etc. 2169
15 Never did any paid work 3752
99 Inap. (not 1 to 4 in V97) 13780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15480 13780

Valid range from 0 to 15

v99 QA1 HAPPINESS

Value 992033 Frequency
1 Very happy 6327
2 Quite happy 15611
3 Not very happy 3812
4 Not at all happy 776
5 DK 229
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26526 2734

Valid range from 1 to 4

v100 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: WORK

Value 1002032 Frequency
1 Very important 12793
2 Quite important 9020
3 Not very important 2311
4 Not at all important 1820
5 DK 811
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25944 3316

Valid range from 1 to 4

v101 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: YOUR FAMILY

Value 1012031 Frequency
1 Very important 22920
2 Quite important 3151
3 Not very important 413
4 Not at all important 150
5 DK 121
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26634 2626

Valid range from 1 to 4

v102 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: FRIENDS

Value 1022030 Frequency
1 Very important 14389
2 Quite important 10573
3 Not very important 1587
4 Not at all important 146
5 DK 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26695 2565

Valid range from 1 to 4

v103 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: LEISURE TIME

Value 1032029 Frequency
1 Very important 11162
2 Quite important 12257
3 Not very important 2752
4 Not at all important 418
5 DK 166
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26589 2671

Valid range from 1 to 4

v104 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: POLITICS

Value 1042028 Frequency
1 Very important 2367
2 Quite important 7545
3 Not very important 10130
4 Not at all important 6569
5 DK 144
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26611 2649

Valid range from 1 to 4

v105 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: RELIGION

Value 1052027 Frequency
1 Very important 5848
2 Quite important 8082
3 Not very important 7664
4 Not at all important 4979
5 DK 182
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26573 2687

Valid range from 1 to 4

v106 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: VOLUNTARY WORK

Value 1062026 Frequency
1 Very important 6829
2 Quite important 14027
3 Not very important 4403
4 Not at all important 1076
5 DK 420
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26335 2925

Valid range from 1 to 4

v107 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: HEALTH

Value 1072025 Frequency
1 Very important 22903
2 Quite important 3462
3 Not very important 308
4 Not at all important 46
5 DK 36
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 2541

Valid range from 1 to 4

v108 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: HOUSING

Value 1082024 Frequency
1 Very satisfactory 11194
2 Fairly satisfactory 12519
3 Not very satisfactory 2519
4 Not at all satisfactory 464
5 DK 59
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26696 2564

Valid range from 1 to 4

v109 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: AREA

Value 1092023 Frequency
1 Very satisfactory 8573
2 Fairly satisfactory 13706
3 Not very satisfactory 3726
4 Not at all satisfactory 645
5 DK 105
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26650 2610

Valid range from 1 to 4

v110 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: LIVING STANDARD

Value 1102022 Frequency
1 Very satisfactory 6527
2 Fairly satisfactory 14411
3 Not very satisfactory 4792
4 Not at all satisfactory 923
5 DK 102
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26653 2607

Valid range from 1 to 4

v111 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: TRANSPORTATION

Value 1112021 Frequency
1 Very satisfactory 8022
2 Fairly satisfactory 12267
3 Not very satisfactory 4255
4 Not at all satisfactory 1410
5 DK 801
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25954 3306

Valid range from 1 to 4

v112 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: STATE OF HEALTH

Value 1122020 Frequency
1 Very satisfactory 8893
2 Fairly satisfactory 12209
3 Not very satisfactory 4466
4 Not at all satisfactory 1127
5 DK 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26695 2565

Valid range from 1 to 4

v113 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: TIME BUDGET

Value 1132019 Frequency
1 Very satisfactory 6754
2 Fairly satisfactory 13050
3 Not very satisfactory 5776
4 Not at all satisfactory 1027
5 DK 148
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26607 2653

Valid range from 1 to 4

v114 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: MEDICAL SERVICES

Value 1142018 Frequency
1 Very satisfactory 6682
2 Fairly satisfactory 12602
3 Not very satisfactory 5037
4 Not at all satisfactory 1497
5 DK 937
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25818 3442

Valid range from 1 to 4

v115 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: SHOPPING FACILIT

Value 1152017 Frequency
1 Very satisfactory 7973
2 Fairly satisfactory 12571
3 Not very satisfactory 4748
4 Not at all satisfactory 1313
5 DK 150
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26605 2655

Valid range from 1 to 4

v116 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: JOB OPPORTUNITIES

Value 1162016 Frequency
1 Very satisfactory 2420
2 Fairly satisfactory 7268
3 Not very satisfactory 8169
4 Not at all satisfactory 5007
5 DK 3891
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22864 6396

Valid range from 1 to 4

v117 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: CHILDCARE FACILIT

Value 1172015 Frequency
1 Very satisfactory 3845
2 Fairly satisfactory 10834
3 Not very satisfactory 4070
4 Not at all satisfactory 1623
5 DK 6383
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20372 8888

Valid range from 1 to 4

v118 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: SCHOOLS

Value 1182014 Frequency
1 Very satisfactory 6200
2 Fairly satisfactory 12730
3 Not very satisfactory 2885
4 Not at all satisfactory 1009
5 DK 3931
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22824 6436

Valid range from 1 to 4

v119 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: LEISURE FACILIT

Value 1192013 Frequency
1 Very satisfactory 4439
2 Fairly satisfactory 11099
3 Not very satisfactory 6497
4 Not at all satisfactory 2921
5 DK 1799
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24956 4304

Valid range from 1 to 4

v120 QA4 SUPPORT NETWORKS: HOME HELP WHEN ILL

Value 1202012 Frequency
1 Your partner 11549
2 Family member 11776
3 Work colleague 167
4 Friend 1362
5 Neighbour 703
6 Someone else 629
7 Nobody 445
8 DK 124
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26631 2629

Valid range from 1 to 7

v121 QA4 SUPPORT NETWORKS: PERSONAL/FAMILY ADVICE

Value 1212011 Frequency
1 Your partner 9706
2 Family member 10910
3 Work colleague 343
4 Friend 3862
5 Neighbour 357
6 Someone else 750
7 Nobody 590
8 DK 237
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26518 2742

Valid range from 1 to 7

v122 QA4 SUPPORT NETWORKS: IF FEELING DEPRESSED

Value 1222010 Frequency
1 Your partner 9274
2 Family member 7968
3 Work colleague 470
4 Friend 6545
5 Neighbour 651
6 Someone else 729
7 Nobody 862
8 DK 256
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26499 2761

Valid range from 1 to 7

v123 QA4 SUPPORT NETWORKS: URGENTLY RAISING MONEY

Value 1232009 Frequency
1 Your partner 3764
2 Family member 13680
3 Work colleague 368
4 Friend 2049
5 Neighbour 251
6 Someone else 2753
7 Nobody 2600
8 DK 1290
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25465 3795

Valid range from 1 to 7

v124 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: GOOD EDUCATION

Value 1242008 Frequency
0 Not mentioned 10181
1 Mentioned 16574
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v125 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: WORKING HARD

Value 1252007 Frequency
0 Not mentioned 15576
1 Mentioned 11179
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v126 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: WEALTHY FAMILY

Value 1262006 Frequency
0 Not mentioned 24414
1 Mentioned 2341
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v127 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: KNOWING PEOPLE

Value 1272005 Frequency
0 Not mentioned 19560
1 Mentioned 7195
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v128 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING A MAN

Value 1282004 Frequency
0 Not mentioned 26105
1 Mentioned 650
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v129 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING LUCKY

Value 1292003 Frequency
0 Not mentioned 19668
1 Mentioned 7087
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v130 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING SMART

Value 1302002 Frequency
0 Not mentioned 21771
1 Mentioned 4984
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v131 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: OTHER THINGS

Value 1312001 Frequency
0 Not mentioned 26164
1 Mentioned 591
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v132 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: DK

Value 1322000 Frequency
0 Not mentioned 26513
1 Mentioned 242
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v133 QA6 HH RESPONSIBILITY: CLEANING

Value 1331999 Frequency
1 You 7669
2 Your partner 5272
3 Someone else 809
4 Together\Both (SPONT.) 2454
5 DK 75
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16204 13056

Valid range from 1 to 4

v134 QA6 HH RESPONSIBILITY: COOKING

Value 1341998 Frequency
1 You 8019
2 Your partner 5695
3 Someone else 450
4 Together\Both (SPONT.) 2039
5 DK 76
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16203 13057

Valid range from 1 to 4

v135 QA6 HH RESPONSIBILITY: IRONING

Value 1351997 Frequency
1 You 8090
2 Your partner 6337
3 Someone else 775
4 Together\Both (SPONT.) 877
5 DK 200
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16079 13181

Valid range from 1 to 4

v136 QA7 FAMILY COMPOSITION - N OF CHILDREN

Value 1361996 Frequency
1 One 5004
2 Two 9032
3 Three 3612
4 Four 1171
5 Five 410
6 Six 185
7 Seven 71
8 Eight 36
9 Nine 19
10 Ten or more 42
11 None 7069
12 DK 104
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26651 2609

Valid range from 1 to 11

v137 QA8A FAMILY EVALUATION - N OF CHILDREN

Value 1371995 Frequency
1 Happy with number of children you have 15557
2 Would like\have liked to have (had) more children 3509
3 Would have been happier with fewer children 257
4 Would have preferred not have had children 105
5 DK 154
9 Inap. (not 1 to 10 in V136) 7173
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19428 9832

Valid range from 1 to 4

v138 QA8B FAMILY EVALUATION - LIKE(D) CHILDREN

Value 1381994 Frequency
1 Yes, definitely 3446
2 Yes, probably 1687
3 No, probably not 607
4 No, definitely not 746
5 DK 583
9 Inap. (not 11 in V136) 19686
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6486 22774

Valid range from 1 to 4

v139 QA9 JOB SITUATION: STRESSFULL WORK

Value 1391993 Frequency
1 Strongly agree 1841
2 Agree 3855
3 Neither agree nor disagree 3001
4 Disagree 3040
5 Strongly disagree 880
6 DK 178
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12617 16643

Valid range from 1 to 5

v140 QA9 JOB SITUATION: WELL PAID

Value 1401992 Frequency
1 Strongly agree 1102
2 Agree 3961
3 Neither agree nor disagree 3362
4 Disagree 3029
5 Strongly disagree 1130
6 DK 211
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12584 16676

Valid range from 1 to 5

v141 QA9 JOB SITUATION: BORING WORK

Value 1411991 Frequency
1 Strongly agree 424
2 Agree 1311
3 Neither agree nor disagree 2127
4 Disagree 5164
5 Strongly disagree 3565
6 DK 204
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12591 16669

Valid range from 1 to 5

v142 QA9 JOB SITUATION: GOOD CAREER PROSPECTS

Value 1421990 Frequency
1 Strongly agree 1319
2 Agree 3320
3 Neither agree nor disagree 2980
4 Disagree 3410
5 Strongly disagree 1483
6 DK 283
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12512 16748

Valid range from 1 to 5

v143 QA9 JOB SITUATION: DANGEROUS CONDITIONS

Value 1431989 Frequency
1 Strongly agree 756
2 Agree 1885
3 Neither agree nor disagree 1819
4 Disagree 4312
5 Strongly disagree 3827
6 DK 196
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12599 16661

Valid range from 1 to 5

v144 QA9 JOB SITUATION: LEARNING REQUIRED

Value 1441988 Frequency
1 Strongly agree 3462
2 Agree 5288
3 Neither agree nor disagree 1785
4 Disagree 1527
5 Strongly disagree 553
6 DK 180
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12615 16645

Valid range from 1 to 5

v145 QA9 JOB SITUATION: TAKING PART IN DECISIONS

Value 1451987 Frequency
1 Strongly agree 3066
2 Agree 4722
3 Neither agree nor disagree 1945
4 Disagree 1974
5 Strongly disagree 872
6 DK 216
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12579 16681

Valid range from 1 to 5

v146 QA9 JOB SITUATION: BALANCE WITH PRIVATE LIFE

Value 1461986 Frequency
1 Strongly agree 2549
2 Agree 5842
3 Neither agree nor disagree 2275
4 Disagree 1451
5 Strongly disagree 461
6 DK 217
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12578 16682

Valid range from 1 to 5

v147 QA9 JOB SITUATION: USE MY KNOWLEDGE/SKILLS

Value 1471985 Frequency
1 Strongly agree 4007
2 Agree 5921
3 Neither agree nor disagree 1466
4 Disagree 895
5 Strongly disagree 314
6 DK 192
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12603 16657

Valid range from 1 to 5

v148 QA9 JOB SITUATION: WORK WITH PEOPLE I LIKE

Value 1481984 Frequency
1 Strongly agree 3654
2 Agree 6233
3 Neither agree nor disagree 2068
4 Disagree 466
5 Strongly disagree 135
6 DK 239
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12556 16704

Valid range from 1 to 5

v149 QA10A JOB KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Value 1491983 Frequency
1 Very confident 6129
2 Fairly confident 4684
3 Not very confident 1151
4 Not at all confident 437
5 DK 394
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12401 16859

Valid range from 1 to 4

v150 QA10B JOB KEEPING ABILITY - WHY NOT CONFIDENT

Value 1501982 Frequency
1 Your company\this location is relocating abroad 41
2 Your company\this location is closing down 218
3 Your company is merging with another company 164
4 The work you do will be automated 96
5 None (SPONT.) 393
6 Other reason (SPONT.) 560
7 DK 116
9 Inap. (not 3 or 4 in V149; not 5 to 18 in V97) 25167
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1472 27788

Valid range from 1 to 6

v151 QA11 FINDING A JOB IF LAID-OFF - LIKELIHOOD

Value 1511981 Frequency
1 Not at all likely 1208
2 Box 2 658
3 Box 3 947
4 Box 4 730
5 Box 5 1489
6 Box 6 932
7 Box 7 1318
8 Box 8 1689
9 Box 9 906
10 Very likely 2129
11 DK 789
99 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
999 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12006 17254

Valid range from 1 to 10

v152 QA12 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 1521980 Frequency
1 Better 8660
2 Worse 3017
3 Same 14182
4 DK 896
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25859 3401

Valid range from 1 to 3

v153 QA12 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 1531979 Frequency
1 Better 5783
2 Worse 8206
3 Same 10736
4 DK 2030
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24725 4535

Valid range from 1 to 3

v154 QA12 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 1541978 Frequency
1 Better 6308
2 Worse 4333
3 Same 15338
4 DK 776
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25979 3281

Valid range from 1 to 3

v155 QA12 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 1551977 Frequency
1 Better 6363
2 Worse 7874
3 Same 10151
4 DK 2367
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24388 4872

Valid range from 1 to 3

v156 QA12 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 1561976 Frequency
1 Better 4791
2 Worse 1964
3 Same 16415
4 DK 3585
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23170 6090

Valid range from 1 to 3

v157 QA13 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Value 1571975 Frequency
1 Improved 10837
2 Stayed about the same 9214
3 Got worse 6364
4 DK 340
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26415 2845

Valid range from 1 to 3

v158 QA14 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Value 1581974 Frequency
1 Improve 10458
2 Stay about the same 10753
3 Get worse 3786
4 DK 1758
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24997 4263

Valid range from 1 to 3

v159 QA15 PENSIONS FUTURE - RESPONDENT

Value 1591973 Frequency
1 Very confident 3074
2 Rather confident 9218
3 Rather not confident 7975
4 Not at all confident 4562
5 DK 1926
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24829 4431

Valid range from 1 to 4

v160 QA16A EDUCATION/TRAINING AND CAREER

Value 1601972 Frequency
1 Education and training is sufficient 6475
2 Should follow training but cannot do ... 3031
3 Should follow training and intend doing 2514
4 DK 775
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12020 17240

Valid range from 1 to 3

v161 QA16B PENSION SYSTEM - FINANCING PREF

Value 1611971 Frequency
1 Work and contribute for longer 2444
2 Maintain retirement age, increase ... 4456
3 Maintain retirement age, accept ... 1484
4 None of these (SPONT.) 2425
5 Combination of three (SPONT.) 861
6 DK 1125
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11670 17590

Valid range from 1 to 5

v162 QA16C EDUCATION/TRAINING AND JOB FINDING

Value 1621970 Frequency
1 Education and training is sufficient 1296
2 Should follow training but cannot do ... 1151
3 Should follow training and intend doing 1338
4 Not looking for job (SPONT.) 2017
5 DK 420
9 Inap. (not 1 to 3 in V97) 20533
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5802 23458

Valid range from 1 to 4

v163 QA16D PENSION SYSTEM - FINANCING PREF

Value 1631969 Frequency
1 Work and contribute for longer 2701
2 Maintain retirem. age, increase ... 4268
3 Maintain retirem. age, accept ... 1289
4 None of these (SPONT.) 2195
5 Combination of three (SPONT.) 934
6 DK 2573
9 Inap. (not 1 to 4 in V97) 12795
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11387 17873

Valid range from 1 to 5

v164 QA17 LIFE FOR THE NEXT GENERATION

Value 1641968 Frequency
1 Easier 6366
2 More difficult 14591
3 Neither easier nor more difficult 4812
4 DK 986
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25769 3491

Valid range from 1 to 3

v165 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Value 1651967 Frequency
1 Tend to trust 9980
2 Tend not to trust 15014
3 DK 1761
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24994 4266

Valid range from 1 to 2

v166 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Value 1661966 Frequency
1 Tend to trust 9438
2 Tend not to trust 15352
3 DK 1965
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24790 4470

Valid range from 1 to 2

v167 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: POLITICAL PARTIES

Value 1671965 Frequency
1 Tend to trust 5949
2 Tend not to trust 18681
3 DK 2125
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24630 4630

Valid range from 1 to 2

v168 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: CITY COUNCIL

Value 1681964 Frequency
1 Tend to trust 13432
2 Tend not to trust 10804
3 DK 2519
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24236 5024

Valid range from 1 to 2

v169 QA19 ORGANISAT PARTICIP: SPORTS RECREATION

Value 1691963 Frequency
0 Not mentioned 23672
1 Mentioned 3083
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v170 QA19 ORGANISAT PARTICIP: EDUCATION CULTURE

Value 1701962 Frequency
0 Not mentioned 24997
1 Mentioned 1758
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v171 QA19 ORGANISAT PARTICIP: TRADE UNION

Value 1711961 Frequency
0 Not mentioned 25602
1 Mentioned 1153
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v172 QA19 ORGANISAT PARTICIP: BUSINESS PROFESSIONAL

Value 1721960 Frequency
0 Not mentioned 26111
1 Mentioned 644
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v173 QA19 ORGANISAT PARTICIP: CONSUMER

Value 1731959 Frequency
0 Not mentioned 26478
1 Mentioned 277
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v174 QA19 ORGANISAT PARTICIP: INTERNATIONAL

Value 1741958 Frequency
0 Not mentioned 26287
1 Mentioned 468
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v175 QA19 ORGANISAT PARTICIP: ENVIRONM ANIMAL PROT

Value 1751957 Frequency
0 Not mentioned 26178
1 Mentioned 577
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v176 QA19 ORGANISAT PARTICIP: CHARITY SOCIAL AID

Value 1761956 Frequency
0 Not mentioned 25578
1 Mentioned 1177
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v177 QA19 ORGANISAT PARTICIP: LEISURE FOR ELDERLY

Value 1771955 Frequency
0 Not mentioned 25955
1 Mentioned 800
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v178 QA19 ORGANISAT PARTICIP: ELDERLY RIGHTS

Value 1781954 Frequency
0 Not mentioned 26517
1 Mentioned 238
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v179 QA19 ORGANISAT PARTICIP: RELIGIOUS OR CHURCH

Value 1791953 Frequency
0 Not mentioned 25302
1 Mentioned 1453
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v180 QA19 ORGANISAT PARTICIP: POLITICAL PARTY

Value 1801952 Frequency
0 Not mentioned 26120
1 Mentioned 635
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v181 QA19 ORGANISAT PARTICIP: PATIENT INTERESTS

Value 1811951 Frequency
0 Not mentioned 26328
1 Mentioned 427
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26755 2505

Valid range from 0 to 1

v182 QA19 ORGANISAT PARTICIP: OTHER INTERESTS