Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB663
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2006

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

plačano delo, delo in zaposlitev, občutek osebne sreče, pomembnost vrednot za posameznika, kakovost življenja, vsakdanje življenje, podpora osebe, napredovanje v življenju, zadolžitve v gospodinjstvu, družina in otroci, zadovoljstvo z zaposlitvijo, nevarnost izgube zaposlitve, iskanje zaposlitve, odnos do preteklosti, pogled na prihodnost, pokojnina, napredek v karieri, financiranje pokojninskega sistema, življenje otrok v prihodnosti, zaupanje v institucije, prostovoljno delo, sistem socialnega varstva, občutek varnosti, izpostavljenost nevarnosti revščine, pripadnost skupini, zaskrbljenost za naslednjo generacijo, uporaba mobilnega telefona, uporaba stacionarnega telefona, dostopnost IKT v gospodinjstvu, dostop do televizije, plačevanje televizijskih storitev, upravljalci stacionarne telefonije, storitve stacionarne telefonije, uporaba javnih telefonskih govorilnic, koristi mobilnega telefona, ponudniki mobilne telefonije, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, internetni dostop, ponudniki interneta, protivirusna programska oprema, paket komunikacijskih storitev, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, poznavanje evropske oznake, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, poznavanje Skupne kmetijske politike, odgovornost kmetov, subvencioniranje kmetov, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, vloga medijev v boju proti diskriminaciji, spremljanje množičnih medijev, etnične manjšine, etnična pripadnost, verska pripadnost, zanimanje za znanost in tehnologijo, financiranje raziskav s strani EU, kronične bolezni, smrtno nevarne bolezni

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - kmetijstvo, gozdarstvo in podeželska industrija
Vsebinsko področja CERIF
Razvojna ekonomika
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI, POGOJI
DELO IN INDUSTRIJA
PRIHODKI
DRUŽINA
DRUŽBA, KULUTRA
VZORCI POTROŠNJE
TEHNOLOGIJA, ENERGETIKA
PRORAČUN IN FISKALNA POLITIKA
GOSPODARSKE PANOGE, STORITVE IN PROMET
KOMUNIKACIJE
MEDICINA
UNIVERZA, RAZISKOVANJE, ZNANOST


Povzetek:

V tem krogu Evrobarometra, se je raziskava oddaljila od standardnih meril Evrobarometra in anketirance spraševala o področjih s poudarkom na (1) družbeni realnosti, (2) e –komunikacijah, (3) skupni kmetijski politiki, (4) diskriminaciji in medijih in (5) medicinskih raziskavah. V prvem delu se je raziskava osredotočila na zajemanje širokega spektra vprašanj družbene realnosti, kjer anketiranci ocenjujejo svoje življenje s področja zadovoljstvo pri delu, delovnega okolja, zaupanja v njihove delovne sposobnosti, sposobnost obdržati ali najti zaposlitev ter pričakovanja kaj se bo zgodilo z njihovo zaposlitvijo v bližnji prihodnosti, na primer napredovanje, izguba zaposlitve, premestitev in upokojitev. Nato so anketiranci podali mnenja o učinkovitosti socialnega varstva, katera socialne zadeve se jim zdijo najpomembnejše, ali so imeli ali želeli otroke, kako prisotnost manjšinskih skupin vpliva na njihovo državo v kulturnem in gospodarskem smislu ter kaj je potrebno za uspeh v življenju. Naslednji velik poudarek je bil na podajanju informacije o dostopnosti ali nedostopnosti do komunikacijskih sistemov: televizije, stacionarnega telefona, mobilnega telefona in interneta v gospodinjstvu anketirancev. Anketiranci so morali podati razloge zakaj imajo v lasti oziroma nimajo v lasti določenih sistemov, vključno s telekomunikacijskimi paketi ter pojasniti kako dostopni so ti sistemi njihovemu gospodinjstvu. Anketiranci so tudi ocenili učinkovitost vsakega sistema, delili svoja pričakovanja kot potrošniki in ocenili učinkovitost ponudnikov storitev ter razpoložljivost funkcij (kot so varstvo osebnih podatkov, stroški, tarife in prilagodljivost pri upoštevanju sprememb). Anketiranci so iz seznama storitev izvajalcev, vključenih v raziskavo, izbrali določenega ponudnika, za vsak posamezen komunikacijski sistem, ki ga uporabljajo. Anketiranci so odgovorili še na dodatna vprašanja o virusih in/ali vsiljeni pošti ter kako se soočajo s tem, kot tudi o poznavanju telefonske številke službe za nujne primere. Naslednja tema je zajemala le eno vprašanje in sicer se je anketirancem pokazalo evropsko oznako nato pa se jih je vprašalo kaj ta oznaka simbolizira. Naslednje področje v raziskavi je anketirance spraševalo po njihovem znanju in njihovih interesih o učenju Skupne kmetijske politike (SKP). Anketiranci so podali mnenja o pomembnosti kmetijstva in razvoju podeželja v svoji državi, kaj bi morale biti glavne prioritete Evropske Unije glede SKP ter učinkovitost njene vloge v politiki razvoja. Anketirance se je še vprašalo ali je bilo znižanje subvencij Evropske Unije za kmete upravičeno, če kmetje niso izpolnili svojih odgovornosti in upoštevali pravil politike in ali je sedanja višina proračuna za kmetijstvo ustrezna. Naslednja glavna tema se osredotoča na mnenja ljudi o diskriminaciji in medijih. Anketirance se je prosilo, da ocenijo pomembnost vloge medijev pri boju proti diskriminaciji ter pomembnost določenih vzvodov, ki jih za dosego tega mediji lahko uporabijo. V raziskavi se anketirance še sprašujejo tem, kako se počutijo ob razpravljanju o ljudeh različnih etničnih skupin ali verskih pripadnosti na televiziji ali v medijih. Prav tako so anketiranci podali mnenja o medijskem oblikovanju prispevkov etničnih napetosti med različnimi skupnostmi. Pri zadnji temi v raziskavi so anketiranci govorili o svojem poznavanju in zanimanju za znanstvene raziskave, njihov dostop do informacij o znanosti in/ali interesnih tem (na primer razstave, predavanja, profesorji, zdravniki, družina, revije) ter ali so bili seznanjeni s projekti, ki jih financira Evropska Unija. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin. Podatki vključujejo še vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. november 2006 - 19. december 2006., Avstrija: 17. november 2006 - 10. december 2006,, Belgija: 18. november 2006 - 11. december 2006,, Bolgarija: 19. november 2006 - 30. november 2006,, Hrvaška: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Ciper (Republika): 18. november 2006 - 12. december 2006,, Češka: 13. november 2006 - 11. december 2006,, Danska: 19. november 2006 - 19. december 2006,, Estonija: 21. november 2006 - 15. december 2006,, Finska: 17. november 2006 - 14. december 2006,, Francija: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Nemčija: 18. november 2006 - 11. december 2006,, Velika Britanija: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Grčija: 17. november 2006 - 14. december 2006,, Madžarska: 22. november 2006 - 10. december 2006,, Irska (Repbulika): 21. november 2006 - 19. december 2006,, Italija: 18. november 2006 - 13. december 2006,, Latvija: 24. november 2006 - 14. december 2006,, Litva: 18. november 2006 - 12. december 2006,, Luksemburg: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Malta: 17. november 2006 - 11. december 2006,, Nizozemska: 17. november 2006 - 15. december 2006,, Severna Irska: 17. november 2006 - 13. december 2006,, Poljska: 23. november 2006 - 12. december 2006,, Portugalska: 20. november 2006 - 15. december 2006,, Romunija: 19. november 2006 - 14. december 2006,, Slovaška: 20. november 2006 - 6. december 2006,, Slovenija: 17. november 2006 - 10. december 2006,, Španija: 21. november 2006 - 15. december 2006,, Švedska: 18. november 2006 - 15. december 2006,, Turčija: 17. november 2006 - 12. december 2006,, Turško-ciprska skupnost: 25. november 2006 - 12. december 2006.
Čas izdelave: 2006
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije ter med turško-ciprsko skupnostjo. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (republika): Synovate

Severni Ciper: KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki so uporabljene o v postopku uteževanja, so navedene v tehničnem opisu, priloženem k osnovi dvojezičnega vprašalnika. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB663 - Evrobarometer 66.3 november - december 2006 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 2131
  • število enot: 29260

Verzija: 2.0.1 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10982

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4528 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 4528 do 4528

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 22 Frekvenca
4528 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 4528 do 4528

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.1 (2012-07-02) 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 12131 Frekvenca
4528 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 4528 do 4528

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 22130 Frekvenca
4528 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 4528 do 4528

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 32129 Frekvenca
2.0.1 (2012-07-02) 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 42128 Frekvenca
663 Eurobarometer 66.3, 11-12 2006 29260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 663 do 663

v5 ID SERIAL NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 1 29260 14630.5 8446.779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29260

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 62126 Frekvenca
1 France 1012
2 Belgium 1009
3 The Netherlands 1020
4 Germany West 1000
5 Italy 1038
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1037
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1014
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1004
14 Germany East 504
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1028
17 Sweden 1014
18 Austria 1029
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1150
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1019
24 Lithuania 1025
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1003
28 Slovenia 1019
29 Bulgaria 1023
30 Romania 1000
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (TCC) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 1 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 72125 Frekvenca
AT 1029
BE 1009
BG 1023
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1150
DE-E 504
DE-W 1000
DK 1037
EE 1000
ES 1000
FI 1028
FR 1012
GB-GBN 1014
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1038
LT 1025
LU 502
LV 1019
MT 500
NL 1020
PL 1000
PT 1004
RO 1000
SE 1014
SI 1019
SK 1003
TR 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0.233 5.205 1 0.353

Vrednosti spremenljivk od 0.233 do 5.20515

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 92123 Frekvenca
0 Not United Kingdom 27945
1 United Kingdom 1315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 2.623 0.0449 0.241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.622835

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 112121 Frekvenca
0 Not Germany 27756
1 Germany 1504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 3.481 0.0514 0.259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.481476

v13 NATION GROUP EURO 6

Vrednost 132119 Frekvenca
0 Not EURO 6 23679
1 EURO 6 5581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 8.217 0.191 0.545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.216726

v15 NATION GROUP EURO 9

Vrednost 152117 Frekvenca
0 Not EURO 9 20327
1 EURO 9 8933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 9.878 0.305 0.721

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.878193

v17 NATION GROUP EURO 10

Vrednost 172115 Frekvenca
0 Not EURO 10 19327
1 EURO 10 9933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 10.57 0.339 0.769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.569565

v19 NATION GROUP EURO 12

Vrednost 192113 Frekvenca
0 Not EURO 12 17323
1 EURO 12 11937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 10.622 0.408 0.806

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.622496

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Vrednost 212111 Frekvenca
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 16819
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 10.58 0.425 0.809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.579855

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Vrednost 232109 Frekvenca
0 Not EURO NEW 3 (1995) 26189
1 EURO NEW 3 (1995) 3071
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 3.645 0.105 0.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.644612

v25 NATION GROUP EURO 15

Vrednost 252107 Frekvenca
0 Not EURO 15 13748
1 EURO 15 15512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 12.389 0.53 0.936

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.388572

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2002)

Vrednost 272105 Frekvenca
0 Not EURO ZONE (2002) 17114
1 EURO ZONE (2002) 12146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 12.037 0.415 0.85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.036519

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Vrednost 292103 Frekvenca
0 Not EURO NEW 10 (2004) 20040
1 EURO NEW 10 (2004) 9220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 8.334 0.315 0.947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.334404

v31 NATION GROUP EURO 25

Vrednost 312101 Frekvenca
0 Not EURO 25 4528
1 EURO 25 24732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 16.473 0.845 1.237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.473108

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 332099 Frekvenca
0 Not AC/CC 25232
1 AC/CC 4028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 4.944 0.138 0.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.944201

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Vrednost 352097 Frekvenca
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2) 500
1 EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2) 28760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC2/CC2)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 15.872 0.983 1.233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.87236

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Vrednost 372095 Frekvenca
0 Not AC (BG RO) 27237
1 AC (BG RO) 2023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 2.971 0.0691 0.293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.971207

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Vrednost 392093 Frekvenca
0 Not CC (TR HR) 27255
1 CC (TR HR) 2005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 3.653 0.0685 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.6528

v41 NATION GROUP EURO 27 (EURO 25 + AC2)

Vrednost 412091 Frekvenca
0 Not EURO 27 2505
1 EURO 27 26755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + AC2)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 16.694 0.914 1.238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.693802

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 27 + HR)

Vrednost 432089 Frekvenca
0 Not EURO 27 1505
1 EURO 27 27755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 17.155 0.949 1.266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17.15522

v45 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 238.033 245176.375 15188.176 19039.036

Vrednosti spremenljivk od 238.033234 do 245176.375

v46 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0.128 8.602 1 0.512

Vrednosti spremenljivk od 0.12813 do 8.60177

v47 W34 HH WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 4.089 0.0449 0.249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.088541

v48 W33 HH WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 4.48 0.0514 0.26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.479896

v49 W35 HH WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 8.664 0.191 0.58

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.66438

v50 W36 HH WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 10.456 0.305 0.765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.455664

v51 W37 HH WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 11.267 0.339 0.823

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.266697

v52 W38 HH WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 11.726 0.408 0.875

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.725867

v53 W39 HH WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 11.624 0.425 0.874

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.624287

v54 W40 HH WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 6.876 0.105 0.372

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.876287

v55 W41 HH WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 13.537 0.53 1.008

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.53651

v56 W42 HH WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 13.315 0.415 0.924

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.315207

v57 W43 HH WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 12.899 0.315 0.966

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.899294

v58 W44 HH WEIGHT EURO 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 18.34 0.845 1.355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18.339945

v59 W45 HH WEIGHT SPECIAL AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 12.303 0.138 0.536

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.302926

v60 W46 HH WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 18.584 0.983 1.382

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18.583647

v61 W48 HH WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 9.953 0.0691 0.33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.953074

v62 W49 HH WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 9.92 0.0685 0.389

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.920298

v63 W52 HH WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + AC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 18.779 0.914 1.376

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18.779251

v64 W53 HH WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 0 19.335 0.949 1.413

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19.334614

v65 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0 32.572 134447.797 7112.881 9999.261

Vrednosti spremenljivk od 32.572048 do 134447.796875

v66 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 662066 Frekvenca
0 Not mentioned 28264
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 672065 Frekvenca
0 Not mentioned 28227
1 Mentioned 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 682064 Frekvenca
0 Not mentioned 27756
1 Mentioned 1504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 692063 Frekvenca
0 Not mentioned 28245
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 702062 Frekvenca
0 Not mentioned 28262
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 712061 Frekvenca
0 Not mentioned 28211
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 722060 Frekvenca
0 Not mentioned 28244
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 732059 Frekvenca
0 Not mentioned 28179
1 Mentioned 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 742058 Frekvenca
0 Not mentioned 28870
1 Mentioned 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 752057 Frekvenca
0 Not mentioned 28225
1 Mentioned 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 762056 Frekvenca
0 Not mentioned 28200
1 Mentioned 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 772055 Frekvenca
0 Not mentioned 27969
1 Mentioned 1291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 782054 Frekvenca
0 Not mentioned 28237
1 Mentioned 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 792053 Frekvenca
0 Not mentioned 28263
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 802052 Frekvenca
0 Not mentioned 28213
1 Mentioned 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 812051 Frekvenca
0 Not mentioned 28259
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 822050 Frekvenca
0 Not mentioned 28099
1 Mentioned 1161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 832049 Frekvenca
0 Not mentioned 28260
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 842048 Frekvenca
0 Not mentioned 28251
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 852047 Frekvenca
0 Not mentioned 28238
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 862046 Frekvenca
0 Not mentioned 28225
1 Mentioned 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 872045 Frekvenca
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 882044 Frekvenca
0 Not mentioned 28223
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 892043 Frekvenca
0 Not mentioned 28249
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 902042 Frekvenca
0 Not mentioned 28234
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 912041 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1023
9 Inap. (not 29 in V6) 28237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 28237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 922040 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 30 in V6) 28260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 28260

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 932039 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 28255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 28255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 942038 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 32 in V6) 28260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 28260

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 Q1 NATIONALITY CYPRUS (TCC)

Vrednost 952037 Frekvenca
0 Not mentioned (Nationality not specified) 500
1 Mentioned 0
9 Inap. (not 33 in V6) 28760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 28760

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 962036 Frekvenca
1 Married 15216
2 Remarried 568
3 Living with partner 2124
4 Never lived with partner 4630
5 Prev. lived with partner 999
6 Divorced 1952
7 Separated 419
8 Widowed 3161
9 Other (SPONT.) 138
97 Refusal (SPONT.) 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29207 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v97 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 972035 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2988
2 Student 2473
3 Unemployed, temporarily not working 1809
4 Retired, unable to work 8210
5 Farmer 404
6 Fisherman 11
7 Professional (lawyer, etc.) 374
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 942
9 Business proprietors, etc. 453
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 749
11 General management, etc. 313
12 Middle management, etc. 1666
13 Employed position,at desk 2295
14 Employed position, travelling 843
15 Employed position, service job 1871
16 Supervisor 176
17 Skilled manual worker 2633
18 Unskilled manual worker, etc. 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v98 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 982034 Frekvenca
0 NA 6
1 Farmer 562
2 Fisherman 12
3 Professional (lawyer, etc.) 82
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 343
5 Business proprietors, etc. 156
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 343
7 General management, etc. 261
8 Middle management, etc. 1063
9 Employed position, at desk 1574
10 Employed position, travelling 487
11 Employed position, service job 1475
12 Supervisor 263
13 Skilled manual worker 2932
14 Unskilled manual worker, etc. 2169
15 Never did any paid work 3752
99 Inap. (not 1 to 4 in V97) 13780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15480 13780

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

v99 QA1 HAPPINESS

Vrednost 992033 Frekvenca
1 Very happy 6327
2 Quite happy 15611
3 Not very happy 3812
4 Not at all happy 776
5 DK 229
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26526 2734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: WORK

Vrednost 1002032 Frekvenca
1 Very important 12793
2 Quite important 9020
3 Not very important 2311
4 Not at all important 1820
5 DK 811
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25944 3316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: YOUR FAMILY

Vrednost 1012031 Frekvenca
1 Very important 22920
2 Quite important 3151
3 Not very important 413
4 Not at all important 150
5 DK 121
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26634 2626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: FRIENDS

Vrednost 1022030 Frekvenca
1 Very important 14389
2 Quite important 10573
3 Not very important 1587
4 Not at all important 146
5 DK 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26695 2565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: LEISURE TIME

Vrednost 1032029 Frekvenca
1 Very important 11162
2 Quite important 12257
3 Not very important 2752
4 Not at all important 418
5 DK 166
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26589 2671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: POLITICS

Vrednost 1042028 Frekvenca
1 Very important 2367
2 Quite important 7545
3 Not very important 10130
4 Not at all important 6569
5 DK 144
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26611 2649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: RELIGION

Vrednost 1052027 Frekvenca
1 Very important 5848
2 Quite important 8082
3 Not very important 7664
4 Not at all important 4979
5 DK 182
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26573 2687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: VOLUNTARY WORK

Vrednost 1062026 Frekvenca
1 Very important 6829
2 Quite important 14027
3 Not very important 4403
4 Not at all important 1076
5 DK 420
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26335 2925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA2 IMPORTANT LIFE DOMAINS: HEALTH

Vrednost 1072025 Frekvenca
1 Very important 22903
2 Quite important 3462
3 Not very important 308
4 Not at all important 46
5 DK 36
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 2541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: HOUSING

Vrednost 1082024 Frekvenca
1 Very satisfactory 11194
2 Fairly satisfactory 12519
3 Not very satisfactory 2519
4 Not at all satisfactory 464
5 DK 59
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26696 2564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: AREA

Vrednost 1092023 Frekvenca
1 Very satisfactory 8573
2 Fairly satisfactory 13706
3 Not very satisfactory 3726
4 Not at all satisfactory 645
5 DK 105
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26650 2610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: LIVING STANDARD

Vrednost 1102022 Frekvenca
1 Very satisfactory 6527
2 Fairly satisfactory 14411
3 Not very satisfactory 4792
4 Not at all satisfactory 923
5 DK 102
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26653 2607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: TRANSPORTATION

Vrednost 1112021 Frekvenca
1 Very satisfactory 8022
2 Fairly satisfactory 12267
3 Not very satisfactory 4255
4 Not at all satisfactory 1410
5 DK 801
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25954 3306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: STATE OF HEALTH

Vrednost 1122020 Frekvenca
1 Very satisfactory 8893
2 Fairly satisfactory 12209
3 Not very satisfactory 4466
4 Not at all satisfactory 1127
5 DK 60
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26695 2565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: TIME BUDGET

Vrednost 1132019 Frekvenca
1 Very satisfactory 6754
2 Fairly satisfactory 13050
3 Not very satisfactory 5776
4 Not at all satisfactory 1027
5 DK 148
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26607 2653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: MEDICAL SERVICES

Vrednost 1142018 Frekvenca
1 Very satisfactory 6682
2 Fairly satisfactory 12602
3 Not very satisfactory 5037
4 Not at all satisfactory 1497
5 DK 937
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25818 3442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: SHOPPING FACILIT

Vrednost 1152017 Frekvenca
1 Very satisfactory 7973
2 Fairly satisfactory 12571
3 Not very satisfactory 4748
4 Not at all satisfactory 1313
5 DK 150
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26605 2655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: JOB OPPORTUNITIES

Vrednost 1162016 Frekvenca
1 Very satisfactory 2420
2 Fairly satisfactory 7268
3 Not very satisfactory 8169
4 Not at all satisfactory 5007
5 DK 3891
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22864 6396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: CHILDCARE FACILIT

Vrednost 1172015 Frekvenca
1 Very satisfactory 3845
2 Fairly satisfactory 10834
3 Not very satisfactory 4070
4 Not at all satisfactory 1623
5 DK 6383
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20372 8888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: SCHOOLS

Vrednost 1182014 Frekvenca
1 Very satisfactory 6200
2 Fairly satisfactory 12730
3 Not very satisfactory 2885
4 Not at all satisfactory 1009
5 DK 3931
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22824 6436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA3 LIVING CONDITIONS EVAL: LEISURE FACILIT

Vrednost 1192013 Frekvenca
1 Very satisfactory 4439
2 Fairly satisfactory 11099
3 Not very satisfactory 6497
4 Not at all satisfactory 2921
5 DK 1799
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24956 4304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA4 SUPPORT NETWORKS: HOME HELP WHEN ILL

Vrednost 1202012 Frekvenca
1 Your partner 11549
2 Family member 11776
3 Work colleague 167
4 Friend 1362
5 Neighbour 703
6 Someone else 629
7 Nobody 445
8 DK 124
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26631 2629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v121 QA4 SUPPORT NETWORKS: PERSONAL/FAMILY ADVICE

Vrednost 1212011 Frekvenca
1 Your partner 9706
2 Family member 10910
3 Work colleague 343
4 Friend 3862
5 Neighbour 357
6 Someone else 750
7 Nobody 590
8 DK 237
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26518 2742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v122 QA4 SUPPORT NETWORKS: IF FEELING DEPRESSED

Vrednost 1222010 Frekvenca
1 Your partner 9274
2 Family member 7968
3 Work colleague 470
4 Friend 6545
5 Neighbour 651
6 Someone else 729
7 Nobody 862
8 DK 256
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26499 2761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v123 QA4 SUPPORT NETWORKS: URGENTLY RAISING MONEY

Vrednost 1232009 Frekvenca
1 Your partner 3764
2 Family member 13680
3 Work colleague 368
4 Friend 2049
5 Neighbour 251
6 Someone else 2753
7 Nobody 2600
8 DK 1290
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25465 3795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v124 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: GOOD EDUCATION

Vrednost 1242008 Frekvenca
0 Not mentioned 10181
1 Mentioned 16574
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: WORKING HARD

Vrednost 1252007 Frekvenca
0 Not mentioned 15576
1 Mentioned 11179
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: WEALTHY FAMILY

Vrednost 1262006 Frekvenca
0 Not mentioned 24414
1 Mentioned 2341
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: KNOWING PEOPLE

Vrednost 1272005 Frekvenca
0 Not mentioned 19560
1 Mentioned 7195
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING A MAN

Vrednost 1282004 Frekvenca
0 Not mentioned 26105
1 Mentioned 650
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING LUCKY

Vrednost 1292003 Frekvenca
0 Not mentioned 19668
1 Mentioned 7087
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: BEING SMART

Vrednost 1302002 Frekvenca
0 Not mentioned 21771
1 Mentioned 4984
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: OTHER THINGS

Vrednost 1312001 Frekvenca
0 Not mentioned 26164
1 Mentioned 591
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA5 GETTING AHEAD IN LIFE: DK

Vrednost 1322000 Frekvenca
0 Not mentioned 26513
1 Mentioned 242
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA6 HH RESPONSIBILITY: CLEANING

Vrednost 1331999 Frekvenca
1 You 7669
2 Your partner 5272
3 Someone else 809
4 Together\Both (SPONT.) 2454
5 DK 75
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16204 13056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v134 QA6 HH RESPONSIBILITY: COOKING

Vrednost 1341998 Frekvenca
1 You 8019
2 Your partner 5695
3 Someone else 450
4 Together\Both (SPONT.) 2039
5 DK 76
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16203 13057

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v135 QA6 HH RESPONSIBILITY: IRONING

Vrednost 1351997 Frekvenca
1 You 8090
2 Your partner 6337
3 Someone else 775
4 Together\Both (SPONT.) 877
5 DK 200
9 Inap. (not 1 to 3 in V96) 10476
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16079 13181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v136 QA7 FAMILY COMPOSITION - N OF CHILDREN

Vrednost 1361996 Frekvenca
1 One 5004
2 Two 9032
3 Three 3612
4 Four 1171
5 Five 410
6 Six 185
7 Seven 71
8 Eight 36
9 Nine 19
10 Ten or more 42
11 None 7069
12 DK 104
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26651 2609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v137 QA8A FAMILY EVALUATION - N OF CHILDREN

Vrednost 1371995 Frekvenca
1 Happy with number of children you have 15557
2 Would like\have liked to have (had) more children 3509
3 Would have been happier with fewer children 257
4 Would have preferred not have had children 105
5 DK 154
9 Inap. (not 1 to 10 in V136) 7173
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19428 9832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v138 QA8B FAMILY EVALUATION - LIKE(D) CHILDREN

Vrednost 1381994 Frekvenca
1 Yes, definitely 3446
2 Yes, probably 1687
3 No, probably not 607
4 No, definitely not 746
5 DK 583
9 Inap. (not 11 in V136) 19686
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6486 22774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QA9 JOB SITUATION: STRESSFULL WORK

Vrednost 1391993 Frekvenca
1 Strongly agree 1841
2 Agree 3855
3 Neither agree nor disagree 3001
4 Disagree 3040
5 Strongly disagree 880
6 DK 178
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12617 16643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v140 QA9 JOB SITUATION: WELL PAID

Vrednost 1401992 Frekvenca
1 Strongly agree 1102
2 Agree 3961
3 Neither agree nor disagree 3362
4 Disagree 3029
5 Strongly disagree 1130
6 DK 211
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12584 16676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v141 QA9 JOB SITUATION: BORING WORK

Vrednost 1411991 Frekvenca
1 Strongly agree 424
2 Agree 1311
3 Neither agree nor disagree 2127
4 Disagree 5164
5 Strongly disagree 3565
6 DK 204
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12591 16669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v142 QA9 JOB SITUATION: GOOD CAREER PROSPECTS

Vrednost 1421990 Frekvenca
1 Strongly agree 1319
2 Agree 3320
3 Neither agree nor disagree 2980
4 Disagree 3410
5 Strongly disagree 1483
6 DK 283
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12512 16748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v143 QA9 JOB SITUATION: DANGEROUS CONDITIONS

Vrednost 1431989 Frekvenca
1 Strongly agree 756
2 Agree 1885
3 Neither agree nor disagree 1819
4 Disagree 4312
5 Strongly disagree 3827
6 DK 196
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12599 16661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v144 QA9 JOB SITUATION: LEARNING REQUIRED

Vrednost 1441988 Frekvenca
1 Strongly agree 3462
2 Agree 5288
3 Neither agree nor disagree 1785
4 Disagree 1527
5 Strongly disagree 553
6 DK 180
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12615 16645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v145 QA9 JOB SITUATION: TAKING PART IN DECISIONS

Vrednost 1451987 Frekvenca
1 Strongly agree 3066
2 Agree 4722
3 Neither agree nor disagree 1945
4 Disagree 1974
5 Strongly disagree 872
6 DK 216
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12579 16681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v146 QA9 JOB SITUATION: BALANCE WITH PRIVATE LIFE

Vrednost 1461986 Frekvenca
1 Strongly agree 2549
2 Agree 5842
3 Neither agree nor disagree 2275
4 Disagree 1451
5 Strongly disagree 461
6 DK 217
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12578 16682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v147 QA9 JOB SITUATION: USE MY KNOWLEDGE/SKILLS

Vrednost 1471985 Frekvenca
1 Strongly agree 4007
2 Agree 5921
3 Neither agree nor disagree 1466
4 Disagree 895
5 Strongly disagree 314
6 DK 192
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12603 16657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v148 QA9 JOB SITUATION: WORK WITH PEOPLE I LIKE

Vrednost 1481984 Frekvenca
1 Strongly agree 3654
2 Agree 6233
3 Neither agree nor disagree 2068
4 Disagree 466
5 Strongly disagree 135
6 DK 239
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12556 16704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v149 QA10A JOB KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Vrednost 1491983 Frekvenca
1 Very confident 6129
2 Fairly confident 4684
3 Not very confident 1151
4 Not at all confident 437
5 DK 394
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12401 16859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QA10B JOB KEEPING ABILITY - WHY NOT CONFIDENT

Vrednost 1501982 Frekvenca
1 Your company\this location is relocating abroad 41
2 Your company\this location is closing down 218
3 Your company is merging with another company 164
4 The work you do will be automated 96
5 None (SPONT.) 393
6 Other reason (SPONT.) 560
7 DK 116
9 Inap. (not 3 or 4 in V149; not 5 to 18 in V97) 25167
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 27788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v151 QA11 FINDING A JOB IF LAID-OFF - LIKELIHOOD

Vrednost 1511981 Frekvenca
1 Not at all likely 1208
2 Box 2 658
3 Box 3 947
4 Box 4 730
5 Box 5 1489
6 Box 6 932
7 Box 7 1318
8 Box 8 1689
9 Box 9 906
10 Very likely 2129
11 DK 789
99 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
999 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12006 17254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v152 QA12 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 1521980 Frekvenca
1 Better 8660
2 Worse 3017
3 Same 14182
4 DK 896
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25859 3401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v153 QA12 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 1531979 Frekvenca
1 Better 5783
2 Worse 8206
3 Same 10736
4 DK 2030
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24725 4535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v154 QA12 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 1541978 Frekvenca
1 Better 6308
2 Worse 4333
3 Same 15338
4 DK 776
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25979 3281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v155 QA12 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 1551977 Frekvenca
1 Better 6363
2 Worse 7874
3 Same 10151
4 DK 2367
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24388 4872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v156 QA12 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 1561976 Frekvenca
1 Better 4791
2 Worse 1964
3 Same 16415
4 DK 3585
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23170 6090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v157 QA13 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Vrednost 1571975 Frekvenca
1 Improved 10837
2 Stayed about the same 9214
3 Got worse 6364
4 DK 340
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26415 2845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v158 QA14 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Vrednost 1581974 Frekvenca
1 Improve 10458
2 Stay about the same 10753
3 Get worse 3786
4 DK 1758
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24997 4263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v159 QA15 PENSIONS FUTURE - RESPONDENT

Vrednost 1591973 Frekvenca
1 Very confident 3074
2 Rather confident 9218
3 Rather not confident 7975
4 Not at all confident 4562
5 DK 1926
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24829 4431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v160 QA16A EDUCATION/TRAINING AND CAREER

Vrednost 1601972 Frekvenca
1 Education and training is sufficient 6475
2 Should follow training but cannot do ... 3031
3 Should follow training and intend doing 2514
4 DK 775
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12020 17240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v161 QA16B PENSION SYSTEM - FINANCING PREF

Vrednost 1611971 Frekvenca
1 Work and contribute for longer 2444
2 Maintain retirement age, increase ... 4456
3 Maintain retirement age, accept ... 1484
4 None of these (SPONT.) 2425
5 Combination of three (SPONT.) 861
6 DK 1125
9 Inap. (not 5 to 18 in V97) 13960
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11670 17590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v162 QA16C EDUCATION/TRAINING AND JOB FINDING

Vrednost 1621970 Frekvenca
1 Education and training is sufficient 1296
2 Should follow training but cannot do ... 1151
3 Should follow training and intend doing 1338
4 Not looking for job (SPONT.) 2017
5 DK 420
9 Inap. (not 1 to 3 in V97) 20533
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5802 23458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QA16D PENSION SYSTEM - FINANCING PREF

Vrednost 1631969 Frekvenca
1 Work and contribute for longer 2701
2 Maintain retirem. age, increase ... 4268
3 Maintain retirem. age, accept ... 1289
4 None of these (SPONT.) 2195
5 Combination of three (SPONT.) 934
6 DK 2573
9 Inap. (not 1 to 4 in V97) 12795
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11387 17873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v164 QA17 LIFE FOR THE NEXT GENERATION

Vrednost 1641968 Frekvenca
1 Easier 6366
2 More difficult 14591
3 Neither easier nor more difficult 4812
4 DK 986
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25769 3491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v165 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Vrednost 1651967 Frekvenca
1 Tend to trust 9980
2 Tend not to trust 15014
3 DK 1761
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24994 4266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v166 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Vrednost 1661966 Frekvenca
1 Tend to trust 9438
2 Tend not to trust 15352
3 DK 1965
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24790 4470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v167 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: POLITICAL PARTIES

Vrednost 1671965 Frekvenca
1 Tend to trust 5949
2 Tend not to trust 18681
3 DK 2125
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24630 4630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v168 QA18 TRUST IN INSTITUTIONS: CITY COUNCIL

Vrednost 1681964 Frekvenca
1 Tend to trust 13432
2 Tend not to trust 10804
3 DK 2519
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24236 5024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v169 QA19 ORGANISAT PARTICIP: SPORTS RECREATION

Vrednost 1691963 Frekvenca
0 Not mentioned 23672
1 Mentioned 3083
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA19 ORGANISAT PARTICIP: EDUCATION CULTURE

Vrednost 1701962 Frekvenca
0 Not mentioned 24997
1 Mentioned 1758
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA19 ORGANISAT PARTICIP: TRADE UNION

Vrednost 1711961 Frekvenca
0 Not mentioned 25602
1 Mentioned 1153
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA19 ORGANISAT PARTICIP: BUSINESS PROFESSIONAL

Vrednost 1721960 Frekvenca
0 Not mentioned 26111
1 Mentioned 644
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA19 ORGANISAT PARTICIP: CONSUMER

Vrednost 1731959 Frekvenca
0 Not mentioned 26478
1 Mentioned 277
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA19 ORGANISAT PARTICIP: INTERNATIONAL

Vrednost 1741958 Frekvenca
0 Not mentioned 26287
1 Mentioned 468
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA19 ORGANISAT PARTICIP: ENVIRONM ANIMAL PROT

Vrednost 1751957 Frekvenca
0 Not mentioned 26178
1 Mentioned 577
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA19 ORGANISAT PARTICIP: CHARITY SOCIAL AID

Vrednost 1761956 Frekvenca
0 Not mentioned 25578
1 Mentioned 1177
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA19 ORGANISAT PARTICIP: LEISURE FOR ELDERLY

Vrednost 1771955 Frekvenca
0 Not mentioned 25955
1 Mentioned 800
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA19 ORGANISAT PARTICIP: ELDERLY RIGHTS

Vrednost 1781954 Frekvenca
0 Not mentioned 26517
1 Mentioned 238
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA19 ORGANISAT PARTICIP: RELIGIOUS OR CHURCH

Vrednost 1791953 Frekvenca
0 Not mentioned 25302
1 Mentioned 1453
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA19 ORGANISAT PARTICIP: POLITICAL PARTY

Vrednost 1801952 Frekvenca
0 Not mentioned 26120
1 Mentioned 635
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26755 2505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA19 ORGANISAT PARTICIP: PATIENT INTERESTS

Vrednost 1811951 Frekvenca
0 Not mentioned 26328
1 Mentioned 427
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 2505
Veljavni odgovor