Stališča o korupciji 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP03_V1
Main author(s):
 • Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora.Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Methodology


Collection date: 13. oktober - 15. oktober 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP03 -Stališča o korupciji 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 95
 • number of units: 901

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 13 Frequency
1 da, imeli smo 39
2 ne, nismo imeli 853
3 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 242
2 NEZADOVOLJNI 590
3 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 69

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 31 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 191
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 213
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 310
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 172
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 6

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 195 Frequency
1 da, imeli smo 39
2 ne, nismo imeli 853
3 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 294 Frequency
1 ZADOVOLJNI 242
2 NEZADOVOLJNI 590
3 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 69

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 393 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 191
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 213
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 310
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 172
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Value 492 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 301
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 21
3 NAJ UPORABI ZVEZE 164
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 163
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 37
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 147
7 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 68

Valid range from 1 to 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 591 Frequency
1 zelo majhen problem 6
2 majhen problem 45
3 niti velik niti majhen problem 280
4 velik problem 269
5 zelo velik problem 260
6 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 41

Valid range from 1 to 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 690 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 18
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 340
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 398
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 76
5 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 69

Valid range from 1 to 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 789 Frequency
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 276
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 63
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 145
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 162
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 191
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 64

Valid range from 1 to 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 888 Frequency
1 MOČNO NARASLA 296
2 NEKOLIKO NARASLA 309
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 158
4 NEKOLIKO UPADLA 42
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 86

Valid range from 1 to 6

V9K ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Value 987 Frequency
1 je verjetno 419
2 ni verjetno 383
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 99

Valid range from 1 to 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Value 1086 Frequency
1 je verjetno 358
2 ni verjetno 352
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 191

Valid range from 1 to 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Value 1185 Frequency
1 je verjetno 458
2 ni verjetno 305
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 138

Valid range from 1 to 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Value 1284 Frequency
1 je verjetno 400
2 ni verjetno 375
3 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 126

Valid range from 1 to 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Value 1383 Frequency
1 je verjetno 407
2 ni verjetno 336
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 158

Valid range from 1 to 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Value 1482 Frequency
1 je verjetno 340
2 ni verjetno 400
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 161

Valid range from 1 to 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Value 1581 Frequency
1 je verjetno 335
2 ni verjetno 455
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 111

Valid range from 1 to 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Value 1680 Frequency
1 je verjetno 377
2 ni verjetno 327
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 197

Valid range from 1 to 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Value 1779 Frequency
1 je verjetno 399
2 ni verjetno 284
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 218

Valid range from 1 to 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Value 1878 Frequency
1 je verjetno 411
2 ni verjetno 377
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 113

Valid range from 1 to 3

V9A ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Value 1977 Frequency
1 je verjetno 517
2 ni verjetno 286
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 98

Valid range from 1 to 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Value 2076 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 173
2 PRENIZKE KAZNI 168
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 201
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 79
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 61
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 138
7 drugo 33
8 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 8

V11A0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGII ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Value 2175 Frequency
1 DA 704
2 NE 188
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 2

V11A_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2274 Frequency
1 DA 58
2 NE 645
Sysmiss 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 198

Valid range from 1 to 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2373 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 26
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 844

Valid range from 1 to 5

V11B0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Value 2472 Frequency
1 DA 318
2 NE 574
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 2

V11B_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2571 Frequency
1 DA 17
2 NE 300
Sysmiss 584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 584

Valid range from 1 to 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2670 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 10
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 884

Valid range from 1 to 5

V11C0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Value 2769 Frequency
1 DA 403
2 NE 487
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 2

V11C_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2868 Frequency
1 DA 16
2 NE 387
Sysmiss 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 498

Valid range from 1 to 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2967 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 8
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 886

Valid range from 1 to 5

V11D0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Value 3066 Frequency
1 DA 65
2 NE 827
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 2

V11D_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3165 Frequency
1 DA 19
2 NE 46
Sysmiss 836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 836

Valid range from 1 to 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3264 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 883

Valid range from 1 to 5

V11E0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Value 3363 Frequency
1 DA 252
2 NE 639
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 10

Valid range from 1 to 2

V11E_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3462 Frequency
1 DA 23
2 NE 228
Sysmiss 650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 650

Valid range from 1 to 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3561 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 878

Valid range from 1 to 5

V11F0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Value 3660 Frequency
1 DA 68
2 NE 822
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 2

V11F_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3759 Frequency
1 DA 15
2 NE 53
Sysmiss 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 833

Valid range from 1 to 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3858 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 886

Valid range from 1 to 5

V11G0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Value 3957 Frequency
1 DA 66
2 NE 823
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 2

V11G_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4056 Frequency
1 DA 11
2 NE 54
Sysmiss 836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 836

Valid range from 1 to 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4155 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 890

Valid range from 1 to 5

V11H0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Value 4254 Frequency
1 DA 146
2 NE 746
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 2

V11H_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4353 Frequency
1 DA 24
2 NE 120
Sysmiss 757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 757

Valid range from 1 to 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4452 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 7
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 877

Valid range from 1 to 5

V11I0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Value 4551 Frequency
1 DA 97
2 NE 793
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 2

V11I_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4650 Frequency
1 DA 15
2 NE 80
Sysmiss 806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 806

Valid range from 1 to 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4749 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 886

Valid range from 1 to 5

V11J0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Value 4848 Frequency
1 DA 74
2 NE 801
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 26

Valid range from 1 to 2

V11J_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4947 Frequency
1 DA 4
2 NE 69
Sysmiss 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 828

Valid range from 1 to 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5046 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 2
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 897

Valid range from 1 to 5

V11K0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Value 5145 Frequency
1 DA 165
2 NE 724
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 2

V11K_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5244 Frequency
1 DA 17
2 NE 147
Sysmiss 737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 737

Valid range from 1 to 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5343 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 884

Valid range from 1 to 5

V11L0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Value 5442 Frequency
1 DA 299
2 NE 590
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 2

V11L_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5541 Frequency
1 DA 20
2 NE 276
Sysmiss 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 605

Valid range from 1 to 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5640 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 882

Valid range from 1 to 5

V11M0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Value 5739 Frequency
1 DA 75
2 NE 815
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 2

V11M_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5838 Frequency
1 DA 4
2 NE 71
Sysmiss 826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 826

Valid range from 1 to 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5937 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 1
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 898

Valid range from 1 to 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 6036 Frequency
1 tisti, ki jo daje 163
2 tisti, ki jo sprejme 363
3 oba enako 338
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 27
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 37

Valid range from 1 to 4

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 6135 Frequency
1 da 466
2 ne 279
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 156

Valid range from 1 to 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 6234 Frequency
1 POLICIJI 142
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 18
3 SODIŠČU 8
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 169
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 4
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 56
7 drugo 21
8 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 483

Valid range from 1 to 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 6333 Frequency
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 14
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 64
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 18
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 52
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 79
6 drugo 34
7 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 640

Valid range from 1 to 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Value 6432 Frequency
1 sploh niso pripomogle 169
2 . 203
3 nekaj vmes 301
4 . 89
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 110

Valid range from 1 to 6

V18B VLADA

VLADA

Value 6531 Frequency
1 sploh niso pripomogle 236
2 . 254
3 nekaj vmes 229
4 . 72
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 89

Valid range from 1 to 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Value 6630 Frequency
1 sploh niso pripomogle 125
2 . 196
3 nekaj vmes 325
4 . 133
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 94

Valid range from 1 to 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Value 6729 Frequency
1 sploh niso pripomogle 88
2 . 86
3 nekaj vmes 257
4 . 220
5 močno so pripomogle 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 175

Valid range from 1 to 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Value 6828 Frequency
1 sploh niso pripomogle 113
2 . 140
3 nekaj vmes 255
4 . 135
5 močno so pripomogle 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 215

Valid range from 1 to 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Value 6927 Frequency
1 sploh niso pripomogle 136
2 . 188
3 nekaj vmes 282
4 . 135
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 135

Valid range from 1 to 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Value 7026 Frequency
1 sploh niso pripomogle 204
2 . 194
3 nekaj vmes 243
4 . 72
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 154
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 165

Valid range from 1 to 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Value 7125 Frequency
1 sploh niso pripomogle 192
2 . 220
3 nekaj vmes 222
4 . 84
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 155
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 166

Valid range from 1 to 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Value 7224 Frequency
1 sploh niso pripomogle 169
2 . 188
3 nekaj vmes 247
4 . 137
5 močno so pripomogle 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 138

Valid range from 1 to 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Value 7323 Frequency
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 75
3 nekaj vmes 218
4 . 299
5 močno so pripomogle 147
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 99

Valid range from 1 to 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 7422 Frequency
1 sploh niso pripomogle 84
2 . 161
3 nekaj vmes 306
4 . 164
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 156

Valid range from 1 to 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7521 Frequency
1 dnevnik tvs 525
2 odmevi tvs 46
3 24ur - pop tv 260
4 ne spremljam informativnih oddaj 60
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 10

Valid range from 1 to 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7620 Frequency
1 dnevnik tvs 62
2 odmevi tvs 233
3 24ur - pop tv 129
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
426 475

Valid range from 1 to 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7719 Frequency
1 dnevnik tvs 8
2 odmevi tvs 35
3 24ur - pop tv 109
4 ne spremljam informativnih oddaj 1
Sysmiss 748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 748

Valid range from 1 to 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 7818 Frequency
1 DELO 268
2 DNEVNIK 111
3 VEČER 127
4 SLOVENSKE NOVICE 180
5 nobenega 205
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 10

Valid range from 1 to 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 7917 Frequency
1 DELO 33
2 DNEVNIK 60
3 VEČER 24
4 SLOVENSKE NOVICE 61
5 nobenega 0
Sysmiss 723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 723

Valid range from 1 to 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8016 Frequency
1 DELO 5
2 DNEVNIK 5
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 8
5 nobenega 0
Sysmiss 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 878

Valid range from 1 to 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8115 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 VEČER 1
4 SLOVENSKE NOVICE 1
5 nobenega 0
Sysmiss 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 898

Valid range from 1 to 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 8214 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 143
3 NSI - krscanska ljudska stranka 29
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 5
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 24
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 81
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 38
0 ne vem, b.o. 489
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 498

Valid range from 0 to 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8 16 85 56.175 17.131

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8412 Frequency
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 388
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 220
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 8511 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 239
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 170
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 284
7 ŠTUDENT, DIJAK 83
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 8
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8

Valid range from 1 to 9

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 8610 Frequency
1 NA PODEŽELJU 289
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 327
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 167
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 879 Frequency
1 sem veren 471
2 nisem veren 284
3 nekaj vmes... 112
4 zavrnil odg.,b.o. 26
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 34

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 888 Frequency
1 moški 385
2 ženska 508
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 897 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 2
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 3
8 drugo,...? 0
Sysmiss 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 893

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 906 Frequency
30 -> >30 186
45 30 - 45 254
60 46 - 60 232
99 61 -> 221
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8

Valid range from 30 to 99

OMR Omrežna skupina

Value 915 Frequency
1 01 - Ljubljana 254
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 199
3 03 - Celje, Trbovlje 147
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 924 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 126
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 251
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 52
10 GORISKA 65
11 OBALNO-KRASKA 44
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 933 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 296
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 50
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 110
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 126
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0.314 3.434 1 0.67

Valid range from 0.314028473289243 to 3.43418509909947

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 951 Frequency
2003 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 2003 to 2003

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2003). KORUP03 - STALIŠČA O KORUPCIJI; oktober 2003 [vprašalnik] (SI).

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. Toš, Niko (2003). KORUP03 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP03. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP03_V1

COBISS.SI
Publication date: 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si